ASISTAVIMO SUTARTIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ASISTAVIMO SUTARTIS"

Transkriptas

1 TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: Bankas Luminor Bank AB. Paslaugų teikėjas UAB Falck Lietuva. Paslaugų teikėjo tarnyba UAB Falck Lietuva asistavimo tarnyba arba Paslaugų teikėjo įgaliota asistavimo tarnyba. Klientas asmuo, kuris turi Užsakovo išduotą galiojančią kredito kortelę su techninės pagalbos namuose ir kelyje paslaugų paketu ir nėra Bankui skolingas už mokėjimo kortelės administravimo paslaugas. Kredito kortelė Banko leidžiama kredito kortelė su techninės pagalbos namuose paslaugų paketu. Gyvenamoji vieta Kliento Bankui nurodyta tik viena gyvenamoji vieta būstas (vienos Kredito kortelės turėtojas gali turėti ir deklaruoti tik vieną gyvenamąją vietą), t.y. vienas butas arba vienas namas, arba vienas kotedžas ir pan., esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagalba namuose teikiama tik Gyvenamosios vietos adresu. Jei Klientas pakeitė adresą ir nepranešė naujo adreso Bankui, du kartus iš eilės Paslaugos gali būti suteiktos ir ne Gyvenamojoje vietoje Klientui pateikus nuosavybės/nuomos/kitus dokumentus, įrodančius jo teisę į konkrečią Gyvenamąją vietą. Transporto priemonė - Klientui nuosavybės (lizingo, išperkamosios nuomos) teise priklausantis automobilis. Įvykis avarija, gedimas ar kitas įvykis, kuris įvyko Gyvenamojoje vietoje ar Kliento automobiliui kelyje ir kuriam išspręsti teikiamos toliau aprašytos techninės pagalbos namuose ir kelyje paslaugos. Pagalbos linija Paslaugų teikimui Vykdytojo naudojama įprasta fiksuoto ryšio pagalbos telefono linija, kuriai paskambinti galima šiais telefonais: (8~5) , (8~618) 18100, 1810 (visų telefono ryšio operatorių tinkluose; 1 min. kaina 0,58 EUR / 2 Lt). Paslaugos Paslaugų teikėjo tarnybos teikiamos techninės pagalbos namuose ir kelyje paketas, aprašytas šių taisyklių priede Nr. 1. Paslaugos sąlygos ir telefonų numeriai, kuriais reikia skambinti, pageidaujant pasinaudoti Paslaugomis, pateikiami šiose taisyklėse, Paslaugų teikėjo tinklalapyje ir Banko tinklalapyje Bankas ir Paslaugų teikėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti techninės pagalbos namuose ir kelyje paslaugos sąlygas, paslaugų teikimo tarnybą bei atsisakyti dalies ar visų pirmiau nurodytų paslaugų teikimo, apie tai iš anksto paskelbdamas Banko interneto svetainėje Paslaugų teikimo laikas 24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę. Paslaugų teikimo teritorija Lietuvos Respublikos teritorija. Paslaugos teikimo pagrindas Paslaugų teikimo Klientui laikotarpiu galiojanti Kredito kortelė. Paraiška sutartis Paslaugų teikėjo nustatytos formos blankas, kurį užpildo Paslaugų teikėjo tarnybos darbuotojas atvykęs į iškvietimo vietą po Paslaugų suteikimo ir kurią pasirašo Klientas. 2. Paslaugų teikimo tvarka 2.1. Paslaugų teikėjo tarnyba teikia paslaugas Kliento Gyvenamosios vietos adresu Vieno iškvietimo metu Klientui teikiamos paslaugos ir paslaugų suma (toliau tekste - priklauso nuo Kliento turimos kredito mokėjimo kortelės: Kredito kortelė Visa Classic /MasterCard Standard 100 Eur įskaitant PVM; Kredito kortelė Visa Gold / MasterCard Gold 150 Eur įskaitant PVM Teikiamos šios Paslaugos Kliento Gyvenamojoje vietoje ir/ar Transporto priemonei: Nemokama paslauga Aprašymas Paslaugos aprašymas Pagalba ir informacija telefonu Pagalba vandentiekio vidaus tinklų avarijos atveju Pagalba kanalizacijos vidaus tinklų avarijos atveju Transporto priemonės spynos / durų spynos / durų remontas Pagalba Gyvenamosios vietos (patalpos) lango dūžio atveju Profesionali konsultacija Pagalbos Kortelės tipas / limitas Clasic linija įvykus avarijai + + Atvykimas į vietą, vamzdyno remontas, avarijos vietos valymas Atvykimas, kanalizacijos pravalymas Atvykimas, avarinis durų atidarymas ir arba remontas spynos gedimo atveju, fizinė apsauga (Transporto priemonės spynos atidarymo atveju neteikiama), jeigu spynos nepavyksta sutvarkyti. Atvykimas, išorės lango ar durų stiklo parinkimas ir keitimas. paslauga teikiama gedimo arba vandalizmo atveju, limitas taikomas Gold 1

2 Pagalba Gyvenamosios vietos šildymo sistemos gedimo atveju Buitinės technikos prijungimas prie vandens sistemos Pagalba Gyvenamosios vietos elektros instaliacijos gedimo atveju Atvykimas, šildymo sistemos remontas, alternatyvių šildymo šaltinių pristatymas kol bus suremontuotas/pakeistas šildymo šaltinis. Paslauga neapima šildymo sistemą valdančių elektronikos dalių remonto ir/ar keitimo. Buitinės technikos (skalbimo, džiovinimo ar plovimo mašinos) prijungimas prie vandens sistemos. Atvykimas, elektros instaliacijos sistemos remontas. Pagalba ugnies, gamtinių jėgų, medžio užvirtimo, įsilaužimo, transporto priemonės atsitrenkimo į Gyvenamąją vietą atvejais. Atvykimas, Gyvenamosios vietos stogo dangos ar fasado remontas, nuvirtusio medžio pašalinimas. Laikino apgyvendinimo paslauga Perkraustymo paslauga Fizinė Gyvenamosios vietos apsauga Nevažiuojančios transporto priemonės transportavimas Pagalbos kelyje paslaugos Atsitikus staigiam ir netikėtam įvykiui gaisrui, sprogimui, audrai, potvyniui ir pan. įvykiui kuriam įvykus Gyvenamoji vieta tampa avarinės būklės arba yra sunaikinama išnuomojama gyvenamoji vieta. Esant poreikiui organizuojama perkraustymo paslauga. Atsitikus staigiam ir netikėtam įvykiui gaisrui, sprogimui, įsilaužimui, durų ar langų stiklų išdaužymui ir pan. įvykiui organizuojamas fizinės saugos tarnybos atvykimas į įvykio vietą ir Gyvenamosios vietos apsauga,. Transporto priemonė, kuria sava eiga negalima tęsti kelionės dėl eismo įvykio metu arba nenumatyto transporto priemonės gedimo metu atsiradusių techninių gedimų, arba apgadinimų, arba kai dėl tokių eismo įvykio ar nenumatyto transporto priemonės gedimo metu atsiradusių transporto priemonės gedimų arba apgadinimų tolimesnį transporto priemonės eksploatavimą draudžia taikomi teisės aktai bei tolimesnis kelionės transporto priemone tęsimas kelia realią grėsmę keleivių saugumui ir pačiai transporto priemonei. Techninė pagalba kelyje lengviesiems automobiliams ir mikroautobusams iki 3,5 tonų: a. užvedimas; b. rato keitimas į atsarginį, jei vairuotojas turi tam tinkamą automobilyje, jei to nėra, sugedęs automobilis transportuojamas iki artimiausių dirbtuvių, kurios gali sutvarkyti gedimą. c. kuro pristatymas jam pasibaigus (ne daugiau nei 3 litrai, už pristatytą kurą klientas privalo atsiskaityti pagal jam pateiktą degalų pirkimo kvitą); d. apsaugos sistemų remontas. Įvykių skaičius ribojamas iki 2-jų kartų per metus, paslaugos limitas taikomas iš Gyvenamosios vietos į naują Gyvenamąją vietą. paslauga teikiama vieną kartą neviršijant numatyto paslaugos limito. Klientas, norėdamas pasinaudoti Transporto priemonės transportavimo paslauga, privalo pateikti Lietuvišką registracijos liudijimą. paslauga teikiama vieną kartą neviršijant numatyto paslaugos limito. 2

3 Pakaitinis automobilis Pakaitinis automobilis suteikiamas kredito kortelės turėtojui po jo transporto priemonės techninio gedimo ar autoįvykio ir pateikus serviso pažymą (pateikiama serviso pažyma apie remontuojama automobilį)* Įvykių skaičius ribojamas, paslauga teikiama ne daugiau nei du kartus per kalendorinius metus. Suteikiamas ne aukštesnės nei vidutinės klasės pakaitinis automobilis. Paslauga teikiama iki 3 parų neviršijant numatyto paslaugos limito negalioja 150 Eur 2.6. Paslaugų teikėjas teikia tik šiose taisyklėse išvardintas paslaugas. Jeigu joms suteikti reikia medžiagų, Klientas turi sumokėti už medžiagas arba nupirkti jas pats. Tuo atveju, jeigu medžiagas perka pats Klientas arba jas perka Paslaugų teikėjas, tačiau vadovaudamasis Kliento instrukcijomis, nurodymais ar rekomendacijomis, Paslaugų teikėjo tarnyba neatsako už medžiagų kokybę ir/ar jų tinkamumą Paslaugų teikėjas teikia tik tas paslaugas ir tokiomis kainomis, kurios yra numatytos šiose taisyklėse. Bendra Klientui suteiktų paslaugų suma vieno iškvietimo metu negali viršyti kredito mokėjimo kortelės tipui nustatytos paslaugų sumos (žr. punktą 2.2), nepriklausomai nuo Kliento turimų Kredito kortelių skaičiaus. Į šią sumą nėra įskaičiuojamos medžiagos Jeigu iškvietimo metu paaiškėja, kad bendra Paslaugų sąmatos suma (neįskaičiuojant būtinų medžiagų paslaugoms atlikti) bus didesnė nei kredito mokėjimo kortelės tipui nustatyta paslaugų suma (žr. punktą 2.2), Paslaugos teikėjo atstovas informuoja apie tai Klientą prieš suteikiant Paslaugą ir: pasiūlo Klientui neatlygintinai suteikti baigtinių Paslaugų už sumą, neviršijančią kredito kortelei nustatytą paslaugų sumą; pasiūlo suteikti visas būtinas Paslaugas ir pasiūlo Klientui sumokėti skirtumą; informuoja, kad Klientas gali atsisakyti Paslaugų Jeigu Klientas sutinka su sąmatoje nurodyta suma, jis pasirašo Norėdamas išsikviesti Paslaugų teikėjo pagalbą ir gauti jo teikiamas paslaugas, Klientas turi: skambinti telefonu (8~5) , (8~618) 18100, 1810 (visų telefono ryšio operatorių tinkluose, pokalbio 1 min. kaina 0,58 Eur; išsamiai atsakyti į Paslaugų teikėjo užduodamus klausimus siekiant identifikuoti Klientą, t.y. nurodyti Paslaugos teikėjui pirmus šešis ir paskutinius keturis mokėjimo kortelės numerio skaitmenis; nurodyti tikslų Gyvenamosios vietos adresą ir/arba Transporto priemonės buvimo vietą; kiek galima tiksliau paaiškinti situaciją; nurodyti savo vardą/pavardę ir telefono numerį; imtis visų Paslaugų teikėjo rekomenduojamų galimų priemonių įvykio pasekmėms sumažinti Po iškvietimo priėmimo Paslaugų teikėjo tarnyba atvyks į vietą: miesto ribose ne vėliau kaip per 120 minučių; užmiestyje ne vėliau kaip per 180 minučių punkte 2.2. nurodytos Pakaitinio automobilio paslaugos užsakymo atveju per 24 val.; punkte 2.2. nurodytos Perkraustymo paslaugos užsakymo atveju per 72 val Paslaugų teikėjo tarnyba nemokamai neteiks Paslaugų, jeigu: įvykis įvyko dėl karo veiksmų, neramumų šalies viduje arba dėl nepaprastosios padėties paskelbimo, taip pat teroristinių išpuolių, branduolinės energijos poveikio, gaivalinių ir stichinių nelaimių; Klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio arba narkotinių psichotropinių medžiagų; Klientas buvo perspėtas Paslaugų teikėjo tarnybos dėl dalies ir/ar detalės, kuri sąlygoja to paties gedimo pasikartojimą daugiau nei 2 kartus; Įvykio metu transporto priemone naudojasi ne Klientas Klientas trukdo Paslaugų teikėjo tarnybos darbuotojui apžiūrėti vietą ir nustatyti gedimą; Klientas nurodo ne savo Gyvenamąją vietą (pvz. sodo ar sodybos, garažo, darbovietės); Paslaugos teikimo dieną Kliento Kredito kortelė baigė galioti, yra Banko blokuota ar Klientas yra skolingas Bankui Kredito kortelės išdavimą ir/ar administravimą Paslaugų teikėjo tarnyba nekompensuos: bet kokių Kliento patirtų išlaidų, atsiradusių kreipiantis į kitas paslaugų teikimo įmones; Paslaugai atlikti medžiagų įsigijimo išlaidų, įskaitant ir įsigytų netinkamų medžiagų; Žalos, atsiradusios Įvykio sukeltų pasekmių Kliento ar kito asmens turtui; Paslaugų teikėjas vykdo paslaugų teikimo kontrolę atlikdamas šiuos veiksmus: atvažiavęs į įvykio vietą, Paslaugų teikimo tarnybos specialistas pildo paslaugos užsakymo lapą, kurį pasirašo ir Klientas po Paslaugos gavimo taip patvirtindamas, kad gavo paslaugą ir yra ja patenkintas; jeigu paslaugos gavimo metu Klientas patiria nepatogumų Paslaugų teikėjas užtikrina Klientui galimybę pateikti pretenziją kaip numatyta šių taisyklių 3.5 punkte; fiksuojamos ir operatyviai sprendžiamos visos Klientų pretenzijos. Kiekviena pretenzija analizuojama, numatomi problemos sprendimai. Klientui sutikus su pateiktu sprendimu, Paslaugų teikėjas organizuoja veiksmus, numatytus problemai spręsti Bankas už paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas ir jų kokybę neatsako. Paslaugų teikėjas užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir vykdo kokybės kontrolę. Klientui patyrus nuostolių dėl netinkamai suteiktos ar laiku nesuteiktos paslaugos, Paslaugų teikėjas atsako Klientui į pateiktas pretenzijas, randa abiems šalims priimtiną sprendimą ir, esant būtinybei, atlygina Kliento patirtus tiesioginius nuotolius. 3. Kliento teisės ir pareigos 3.1. Paslaugų teikėjui pareikalavus, Klientas turi pareigą įrodyti, kad jis yra Paslaugų gavėjas. Tai jis turi padaryti pasakydamas savo vardą ir pavardę bei parodydamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Kredito kortelę Klientas galės gauti Paslaugas, jeigu atitiks šiuos reikalavimus: 3

4 turės galiojančią Banko išduotą Kredito kortelę; Kredito kortelė bus aktyvi, t.y. nebus blokuota ir jos sąskaitoje nebus įsiskolinimo; bus nurodęs savo Gyvenamąją vietą Suteikus Paslaugas, Klientas turi pasirašyti suteiktų Paslaugų darbų priėmimo perdavimo aktą Jeigu Paslaugų teikėjo tarnybai suteikus Paslaugų paaiškėja, kad Klientas neturėjo galiojančios, neblokuotos Kredito kortelės ar yra skolingas Bankui už Kredito kortelės išdavimo/atnaujinimo ar/ir jos administravimo mokestį, Klientas turi Paslaugų teikėjui už jam suteiktas paslaugas Klientas turi teisę pateikti pretenziją Paslaugų teikėjui tiesiogiai ar per Banką. Pretenzijas dėl suteiktų Paslaugų ar atsisakymo jas teikti iš Klientų priimamos Pagalbos linija ir raštu adresu Savanorių pr.129, Vilniuje bei elektroniniu paštu Kliento pretenzijos išnagrinėjamos ir atsakymas Klientui pateikiamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos gavimo dienos. 4. Kitos sąlygos 4.1. Paslaugų teikėjas, suderinęs su Banku, turi teisę pakeisti Sutarties Priede Nr. 1 numatytus įkainius ir teikiamų Paslaugų sąrašą. Apie tai ne vėliau kaip prieš 60 dienų Klientai informuojami viešai Banko interneto svetainėje 4

5 TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE PASLAUGŲ ĮKAINIAI Nr. DARBŲ PAVADINIMAS APRAŠYMAS NUO 8:00 val. iki 17:00 val. NUO 17:00 val. iki 8:00 val. 1. Iškvietimas (įvykio pobūdžio nustatymas) 28 Eur 35 Eur 2 Vandentiekio vidaus tinklų avarijos atveju 2.1 Remontas 39 Eur val. be virinimo darbų 70 Eur / val. su virinimo darbais 45 Eur / val. be virinimo darbų 84 Eur / val. su virinimo darbais 2.2 Valymo darbai 35 Eur / val. 42 Eur / val. 3 Kanalizacijos vidaus tinklų avarijos atveju 3.1 Remontas 35 Eur / val. 42 Eur / val. 3.2 Valymo darbai 35 Eur / val. 42 Eur / val.. 4 Transporto priemonės spynos/ patalpų spynos/durų remontas 4.1 Avarinis atidarymas Priklausomai nuo spynos tipo (nuo 20 Eur iki 250 Eur) Priklausomai nuo spynos tipo (nuo 20,00 Eur iki 250 Eur) 4.2 Remontas 35 Eur / val. 42 Eur / val. 4.3 Fizinės apsaugos paslaugos (Transporto priemonės 14 Eur / val. 17 Eur / val. spynos atidarymo atveju netaikoma) 5 Stiklo dūžio atveju 5.1 Remontas 28 Eur / val. 35 Eur / val. 5.2 Fizinės apsaugos paslaugos 14 Eur / val. 18 Eur / val. 6 Šildymo sistemos gedimo atveju 6.1 Remontas 35 Eur / val. 42 Eur / val. 6.2 Alternatyvių šildymo šaltinių pristatymas-paėmimas kol bus 42 Eur / val. 52 Eur / val. suremontuotas/pakeistas šildymo šaltinis 7 Elektros darbai 35 Eur / val. 42 Eur / val. 8 Buitinės technikos prijungimas prie vandens sistemos 35 Eur / val. 42 Eur / val. 9 Medžio užvirtimas: Medžio supjaustymas, pašalinimas nuo pastato; draudimo vietos sutvarkymas (medžio nuolaužų išvežimą); laikinas pažeistų konstrukcijų (stogo 35 Eur / val. 42 Eur / val. dangos pažeidimai, išdužę langai) užtaisymas drožlių plokštėmis, plėvele ar kitomis medžiagomis 10 Audra: Laikinas pažeistų konstrukcijų (stogo dangos pažeidimai, išdužę langai, išplėštos, sugadintos durys) užtaisymą kartonu, plėvele, kitomis medžiagomis; vietos 35 Eur / val. 42 Eur / val. sutvarkymas 11 Perkraustymo paslauga 35 Eur / val. 42 Eur / val. 12 Fizinė Gyvenamosios vietos apsauga 14 Eur / val. 18 Eur / val. 13 Laikinas apgyvendinimas 29 Eur / viena para vienam asmeniui 29 Eur / viena para vienam asmeniui 14 Atvykimas paslaugų teikti užmiestyje 0,40 Eur / km, atstumas skaičiuojamas į abi puses už miesto ribos 0,50 Eur / km, atstumas skaičiuojamas į abi puses už miesto ribos 15 Paslaugų teikimas savaitgaliais ir švenčių dienomis Taikomas 20 proc. antkainis Taikomas 20 proc. antkainis Nurodyti įkainiai pateikti su PVM 5

6 TECHNINĖS PAGALBOS KELYJE TRANSPORTO PRIEMONIŲ IKI 3,5 T PASLAUGŲ ĮKAINIAI Nr. DARBŲ PAVADINIMAS APRAŠYMAS MIESTO RIBOSE NUO 7:00 val. iki 21:00 val. NUO 21:00 val. iki 7:00 val. ir savaitgaliais 1. Iškvietimas 29 Eur 35 Eur 2. Transportavimas (išskyrus mikroautobusus; iškvietimas, standartinis pakrovimas-iškrovimas įskaičiuotas) 45 Eur 50 Eur 3. Transportavimas (mikroautobusu; iškvietimas, standartinis 50Eur 55 Eur pakrovimas-iškrovimas įskaičiuotas) 4. Užvedimas, rato keitimas, kuro pristatymas (iškvietimas, darbai kelyje iki 15 min. įskaičiuota) 45 Eur 50 Eur 5. Apsaugos sistemų remontas (iškvietimas, darbai kelyje iki 15 min. įskaičiuota) 45 Eur 50 Eur 6. Darbai kelyje, nestandartinis pakrovimas iškrovimas arba prastova (dėl kliento kaltės) 22 Eur / val. 22 Eur / val. 7. Paslaugų teikimas švenčių dienomis ir ekstremaliomis sąlygomis (kai oro temperatūra viršija -20 C ir pan.) Taikomas 50 proc. antkainis Taikomas 50 proc. antkainis UŽ MIESTO RIBŲ 8. Iškvietimas 29 Eur + 0,70 Eur / km 9. Transportavimas (išskyrus mikroautobusus; iškvietimas, standartinis pakrovimas-iškrovimas įskaičiuotas) 10. Transportavimas (mikroautobusų; iškvietimas, standartinis pakrovimas-iškrovimas įskaičiuotas) 11. Užvedimas, rato keitimas, kuro pristatymas (iškvietimas, darbai kelyje iki 15 min. įskaičiuota) 12. Apsaugos sistemų remontas (iškvietimas, darbai kelyje iki 15 min. įskaičiuota) 45 Eur + 0,70 Eur / km 50 Eur + 0,85 EUR/ km 45 Eur + 0,70 Eur / km 45 Eur + 0,70 Eur / km 35 Eur + 0,78 Eur / km 50 Eur + 0,78 Eur / km 55 Eur + 0,90 Eur / km 50 Eur + 0,70 Eur / km 50 Eur + 0,70 Eur / km 13. Darbai kelyje, nestandartinis pakrovimas iškrovimas 22 Eur / val. 22 Eur / val. arba prastova (dėl kliento kaltės) 14. Paslaugų teikimas savaitgaliais Tarifai kaip vakaro metu Tarifai kaip vakaro metu 15. Paslaugų teikimas švenčių dienomis ir ekstremaliomis Taikomas 50 proc. antkainis Taikomas 50 proc. antkainis sąlygomis (kai oro temperatūra viršija -20 C ir pan.) Nurodyti įkainiai pateikti su PVM. 6

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr Kainynas privatiems Nuo 2019 08 01 Nuo 2019 10 01 Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Kainynas privatiems 2018-10-08 2018-11-12 Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus krepšelis

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkričio mėn. 18 d., galiojančios nuo 2015 m. sausio mėn.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo sąlygos 6.1.1. Narysčių Visa diena ir Rytas/ Vidudienis

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS į/k Vokiečių g 20, Vilnius VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS į/k Vokiečių g 20, Vilnius VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas UAB BENDRAS FINANSAVIMAS į/k 303259527 Vokiečių g 20, Vilnius labas@savy.lt VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas numato reikalavimą tarpusavio skolinimo platformos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja nuostatas,

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE,

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VĮ- LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ TEIKIMO T

PATVIRTINTA Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VĮ- LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ TEIKIMO T PATVIRTINTA Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VĮ- LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ TEIKIMO TVARKA PRIEDAS NR. 1 Eil. Nr. Nemokama Paslaugos teikimo

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naud

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naud VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos 1.1. Šiose Valstybės įmonės Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 060 Turinys I. Gyventojų turto draudimo sąlygos 2 ADB GJENSIDIGE - draudimo principai 2 Vartojamos sąvokos 2 Ką

Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 060 Turinys I. Gyventojų turto draudimo sąlygos 2 ADB GJENSIDIGE - draudimo principai 2 Vartojamos sąvokos 2 Ką Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 060 Turinys I. Gyventojų turto draudimo sąlygos 2 ADB GJENSIDIGE draudimo principai 2 Vartojamos sąvokos 2 Ką draudžiame ir ko ne (draudimo objektas) 4 Nuo ko draudžiame

Detaliau