3 priedas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "3 priedas"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu P2-1128/64V1-82 TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO IR KITŲ TRAKŲ RAJONO CIVILINĖS SAUGOS SISTEMŲ SUBJEKTŲ SĄVEIKOS PLANAS AFRIKINIO AR/IR KLASIKINIO KIAULIŲ MARO ATVEJU 1. Vadovo ( viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus) informavimas 2. posėdžio sušaukimas, darbo grupių iškvietimas 3. I. Informacijos gavimas ir perdavimas neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupės pasiuntimas į ligos židinį 4. Informacijos gavimas iš židinio 5. Informacijos perdavimas: 5.1. VMVT 5.2. Trakų savivaldybės administracijos direktoriui (ESK vadovui) 5.3. Trakų rajono savivaldybės merui 5.4. Veterinarijos gydytojams 5.5. Trakų apskrities VPK 5.6. Teritorinių VMVT viršininkams 5.7. Gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms 5.8. Seniūnijoms Nedelsiant Darbo dieną 1 val., Nedarbo dieną 2-4 val. 1,5 val. po ULKC posėdžio 1 val. po atvykimo į AKM/KKM židinį Nedelsiant, gavus informacijos patvirtinimą Asmuo gavęs informaciją (gyvūnų laikytojas, veterinarijos gydytojas ir kt.) viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupės vadovas Neatidėliotinų priemonių ir informacijos valdymo grupė

2 6. Įtariamų gyvūnų klinikinis tyrimas, anamnezės duomenų surinkimas, mėginių paėmimas 7. Mėginių pristatymas į NMVRVI 3-4 valandos nuo atvykimo į židinį (iki 3 valandų nuo mėginių paėmimo) Neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupė neatidėliotinų priemonių ir informacijos valdymo grupė, 8. Epizootinio tyrimo atlikimas, sąlyčio ūkių nustatymas, informacijos Po mėginių perdavimas išsiuntimo II. Priemonės ūkyje įtarus afrikinį ar/ir klasikinį kiaulių marą 1. Kiaulių laikymo vietos izoliavimas Per 4 valandas po 1.1. Kiaulių vietos aptvėrimas 1.2. Dezobarjero įrengimas Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo 2. be leidimo uždraudimas ligos židinyje. po AKM/KKM Kontrolės posto įrengimas 3. Konkrečių asmenų, kurie atliks gyvūnų priežiūrą ligos ūkyje, po AKM/KKM nurodymas 4. Laikinos kontrolės zonos sukūrimas 5. Uždraudimas judėjimo gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą, iš įtariamo ligos židinio po AKM/KKM Iš karto po neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupė, UAB Trakų paslaugos,, 2

3 6. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis 7. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija Iš karto po Iš karto po Gyvūnų laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai, Valymo ir dezinfekavimo grupė, UAB Dezinfa, 8. Kiaulių ūkių patikrinimas laikinoje kontrolės zonoje, mėginių paėmimas Kelio ženklų draudžiančių ar ribojančių judėjimą pastatymas laikinos kontrolės zonoje nurodytose vietose Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose po AKM/KKM po AKM/KKM po AKM/KKM po AKM/KKM III. Priemonės ligos židinyje nustačius ligą 1. Informacijos apie AKM ar KKM ligos patvirtinimą gavimas Iš karto atlikus tyrimus Darbo dieną 2. Trakų rajono savivaldybės ESK posėdžio sušaukimas, savivaldybės ESOC 1 val. posėdžio sušaukimas Nedarbo dieną 2-4 val., VĮ Vilniaus regiono keliai Trakų kelių tarnyba, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo 3

4 3. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus bendro įsakymo Dėl afkrikinio ir/ar klasikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje priėmimas ESK posėdžio metu 4. Informacijos apie AKM/KKM patvirtinimą perdavimas Po ESK posėdžio Draudimas bet kokio visų gyvūnų ir asmenų judėjimo į/iš ligos židinio, negavus atskiro rašytinio leidimo Draudimas transporto judėjimo į/iš ligos židinio, negavus atskiro rašytinio leidimo. 7. Transporto dezinfekcija 8. Praleidimo posto įrengimas (persirengimas, vienkartinė apranga, dezokilimėliai) Iki apribojimų dėl AKM/KKM Iki baigiamųjų darbų AKM/KKM židinyje atlikimo Iki baigiamųjų darbų AKM/KKM židinyje atlikimo Iki baigiamųjų darbų AKM/KKM židinyje atlikimo Trakų rajono savivaldybės ESK,, Trakų rajono savivaldybės ESOC Administravimo grupė, savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė,,, UAB Dezinfa, Trakų rajono savivaldybės ESOC Materialinio techninio aprūpinimo ir elektroninių ryšių organizavimo bei palaikymo grupė, Trakų APGV 9. Maitinimo organizavimas (esant reikalui) Iki baigiamųjų darbų AKM/KKM židinyje atlikimo Trakų rajono savivaldybės ESOC Materialinio techninio aprūpinimo ir elektroninių ryšių organizavimo bei palaikymo grupė, 4

5 Nurodymas vietos, ligai imlių gyvūnų naikinimui ūkio teritorijoje ar artimiausioje vietoje, siekiant užkirsti kelią ligos išplitimui Gyvūnų sunaikinimas (dengtas konteineris, angliarūgštės dujų balionai, svaiginimo pistoletas) 12. Reikalingų mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI 13. Sunaikintų gyvūnų, patalpų, įrankių ir įrangos bei pašarų dezinfekcija 14. Pirminės ligos židinio dezinfekcijos atlikimas pagal nurodytą metodą Per 1 valandą nuo ligos patvirtinimo kreipiamasi į Lietuvos geologijos tarnybą Gyvulių naikinimo metu Iš karto po sunaikinimo Iš karto po gyvūnų sunaikinimo, Vilniaus RAAD Trakų rajono aplinkos apsaugos agentūra, UAB Trakų paslaugos, Trakų rajono savivaldybės ESK paskirta darbo grupė,,, UAB Dezinfa, UAB Dezinfa, 15. Duobės iškasimas ir pašarų, įrankių bei kitų menkaverčių medžiagų, per kurias gali persiduoti užkratas, sunaikinimas Po pirminės dezinfekcijos atlikimo, Gyvulių laikytojas, Trakų rajono savivaldybės ESK paskirta darbo grupė, UAB Trakų paslaugos 5

6 16. Duobės iškasimas ir gyvūnų sunaikinimas. Jei bus priimtas sprendimas deginti, reikalingų medžiagų deginimui parūpinimas (medžio atliekos, padangos, degus skystis) 17. Gyventojų informavimas apie numatomą gyvūnų deginimą 18. Ligos židinio deratizacijos atlikimas Srutų surinkimas, dezinfekavimas ( nurodytomis medžiagomis), saugojimas ir sunaikinimas Mėšlo bei pakratų dezinfekavimas ir sunaikinimas nurodytu metodu Įvertinimas naikinamų gyvūnų, gyvūninės produkcijos, pašarų, reikmenų ir kitų medžiagų vertės Gyvūnų naikinimo metu Gyvūnų naikinimo metu Iš karto po gyvulių sunaikinimo, nuolat iki apribojimų dėl AKM/KKM Prie AKM - 60 d., prie KKM 42 d. Laikymas rietuvėse: prie AKM - 42 d., prie KKM 30 d. Po ligos likvidavimo, UAB Trakų paslaugos, VĮ Trakų miškų urėdija, Trakų APGV,, UAB Dezinfa Trakų rajono savivaldybės ESK paskirta darbo grupė, UAB Dezinfa, UAB Trakų vandenys, UAB Dezinfa, UAB Trakų paslaugos Trakų rajono savivaldybės administracijos sudaryta komisija,, 22. Žmonių sveikatos apsaugos priemonių, higienos kontrolės organizavimas ligos židinyje VšĮ Trakų PSPC 6

7 1. Sąlyčio ūkių patikrinimas, informacijos perdavimas kitoms teritorinėms VMVT tarnyboms 2. Mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI 3. Kiaulių laikymo vietos izoliavimas 3.1. Kiaulių vietos aptvėrimas 3.2. Dezobarjero įrengimas IV. Priemonės sąlyčio ūkiuose po sąlyčio ūkių po sąlyčio ūkių,, UAB Trakų paslaugos, Trakų APGV, UAB Dezinfa, 4. Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Trakų VMVT leidimo uždraudimas. Kontrolės posto įrengimas 5. Konkrečių asmenų, kurie atliks kiaulių priežiūrą sąlyčio ūkyje, nurodymas 6. Laikinos kontrolės zonos apie sąlyčio ūkius sukūrimas Kelio ženklų, draudžiančių ar ribojančių judėjimą, pastatymas laikinos kontrolės zonoje nurodytose vietose (apie sąlyčio ūkį) Draudimas judėjimo iš įtariamo ligos židinio gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą,, UAB Trakų paslaugos,,, UAB Trakų paslaugos, VĮ Vilniaus regiono keliai Trakų kelių tarnyba, UAB Trakų paslaugos, 7

8 9. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis 10. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija 11. Kiaulių ūkių patikrinimas laikinoje kontrolės zonoje, mėginių paėmimas Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose 1. Visų kiaulių ūkių patikrinimas, reikalingų mėginių paėmimas 2. V. Priemonės apsaugos teritorijoje (3 km. spinduliu nuo ligos židinio) Draudimas imlių ligai gyvūnų judėjimo viešaisiais ir privačiais keliais, išskyrus ūkio aptarnavimo kelius ir kelius į skerdyklas (gyvūnų gabenimas leidžiamas tik tranzitu pagrindiniais keliais bei geležinkeliu) 3. Prekiautojų gyvūnais kontrolė Per 7 dienas po AKM/KKM patvirtinimo, Gyvūnų laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai,, UAB Trakų paslaugos,,,, Vilniaus apskrities VPK Trako r. PK Seniūnija Trakų rajono savivaldybės ESK,,,, 8

9 Gyvūninės kilmės žaliavų įvežimo ribojimas (gyvūninės kilmės žaliavas galima išvežti, gavus leidimą, tik į nurodytas perdirbimo įmones) Draudimas išvažiuojamojo gyvūnų sėklinimo ūkiuose, laikančiuose kiaulės. Gyvulių sėklintojų informavimas, biosaugos priemonių laikymasis Draudimas gyvulių kontrolės vykdymo gyvūnų ūkiuose, laikančiuose kiaulės. Kontrolės asistentų informavimas, biosaugos priemonių laikymasis Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turgų bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų 8. Biosaugos laikymasis visuose kiaulių ūkiuose 9. Draudimas be VMVT leidimo į ūkį įvežti kitus naminius gyvūnus Gyvūnų laikytojų kiemų periodinių patikrinimų atlikimas, reikalingų mėginių paėmimas Nurodymo, ligai imlių gyvūnų savininkams nedelsiant pranešti apie kritimus arba įtariamus susirgimus, vykdymas 12. Deratizacijų ir dezinsekcijų atlikimas visų kategorijų kiaulių ūkiuose, Gyvūninių produktų savininkai Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, Gyvulių produktyvumo kontrolė Trakų rajono savivaldybės administracija,,, Gyvūnų laikytojai,,, UAB Dezinfa 9

10 13. Nurodymas gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms (gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms perdirbtus produktus realizuoti tik gavus leidimą) 14. Prekybos gyvūniniais produktais prekyvietėse kontrolės sustiprinimas 1. Visų kiaulių ūkių patikrinimas ir reikalingų mėginių paėmimas Kaip galima skubiau , Prekyviečių savininkai VI. Priemonės priežiūros zonoje (10 km. spinduliu nuo ligos židinio atmetus apsaugos zonos ūkius), Seniūnijos Imlių ligai gyvūnų judėjimo draudimas visuomeniniais keliais (išskyrus gyvūnų pervežimą į ganyklas ir į gyvūnų skerdyklas) Gyvulių gabenimas į kitas vietas zonos ribose laikantis reikalavimų (galimas tik gavus VMVT leidimą) Gyvulinės kilmės žaliavų išvežimas tik laikantis nustatytų reikalavimų (galima išvežti tik gavus leidimą ir tik į nurodytas perdirbimo įmones) 5. Biologinės saugos priemonių laikymasis visų kategorijų ūkiuose 6. Draudimas išvežti / įvežti kitus naminius gyvūnus be VMVT leidimo 7 dienos po priežiūros zonos Nėra tokių, Gyvūnų laikytojai, Gyvūnų laikytojai, Gyvūninių produktų savininkai, Gyvūnų sėklintojai, Kontrolės asistentai, Veterinarijos gydytojai, Prekiautojai gyvuliais, Kontroliuojančios institucijos, 10

11 Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turguose bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų Periodinių gyvūnų laikytojų kiemų patikrinimų atlikimas, reikalingų mėginių ėmimas Nurodymo, ligai imlių gyvūnų savininkams nedelsiant pranešti apie įtariamus susirgimus arba seniūnijų darbo grupėms, vykdymas 10. Deratizacijų ir dezinsekcijų atlikimas visų kategorijų kiaulių ūkiuose 11. Nurodymai gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms (gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms perdirbtus produktus realizuoti tik gavus leidimą) 12. Prekybos gyvūniniais produktais prekyvietėse kontrolės sustiprinimas 1. Kiaulių laikymo vietos izoliavimas 1.1. Kiaulių vietos aptvėrimas 1.2. Dezobarjero įrengimas 2. Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be leidimo uždraudimas. Kontrolės posto įrengimas 3. Konkrečių asmenų, kurie atliks kiaulių priežiūrą ūkyje, nurodymas VII. Priemonės įtarus naują susirgimą AKM /KKM Per 4 valandas po Iš karto po AKM/KKM Iš karto po AKM/KKM Trakų rajono savivaldybės ESK,,,, UAB Dezinfa, UAB Trakų paslaugos, Prekyviečių savininkai,, UAB Trakų paslaugos,,,,, 11

12 4. Laikinos kontrolės zonos sukūrimas Kelio ženklų draudžiančių ar ribojančių judėjimą pastatymas nurodytose vietose Draudimas judėjimo gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą, iš įtariamo ligos židinio 7. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis 8. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija 9. Kiaulių ūkių patikrinimas laikinos kontrolės zonoje, mėginių paėmimas Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose po po Iš karto po AKM/KKM Iš karto po AKM/KKM Iš karto po AKM/KKM po po po,, VĮ Vilniaus regiono keliai Trakų kelių tarnyba, UAB Trakų paslaugos,,,, Kiaulių laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai,, UAB Trakų paslaugos, Gyvūnų laikytojas,,, Seniūnijų seniūnai,, Seniūnijų seniūnai, UAB Trakų paslaugos, 1. VIII. Priemonės įtarus ar nustačius AKM/KKM skerdykloje ar transporto priemonėje Oficialaus tyrimo atlikimas, mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI ligos patvirtinimui Iš karto po AKM/KKM, Seniūnijų seniūnai, 12

13 Epizootinio tyrimo atlikimas, sąlyčio ūkių nustatymas, informacijos perdavimas Visų ligai jautrių gyvūnų nužudymas, galimai užkrėstų skerdenų, gyvūninių produktų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų išvežimas į utilizacijos įmonę Pastatų, įrangos, transporto priemonių valymas, dezinfekavimas ir apdorojimas insekticidais pagal nurodytą metodiką Nurodymo, draudžiančio ligai jautrių gyvūnų skerdimą ir gabenimą transporto priemonėmis, vykdymas 6. Draudimas išvežti produkciją be leidimo 1. Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių laikymosi seniūnijose kontrolė, valkataujančių šunų ir kačių gaudymas ir migdymas Iš karto po AKM/KKM mėginių išsiuntimo po AKM/KKM patvirtinimo Iš karto po jautrių AKM/KKM ligai gyvūnų sunaikinimo 24 valandos po tinkamo valymo ir dezinfekcijos darbų atlikimo Iki atskiro rašytinio leidimo IX. Papildomos priemonės apsaugos ir priežiūros zonose, UAB Trakų paslaugos,, Seniūnijų seniūnai, UAB Trakų paslaugos,, Seniūnijų seniūnai, Transporto priemonės savininkas, Transporto priemonės savininkas, Trakų rajono savivaldybės Žemės ūkio administravimo skyrius, seniūnijų seniūnai Valkataujančių šunų, kačių ir plėšriųjų žvėrių naikinimas priežiūros ir stebėjimo zonų miškuose ir krūmynuose Papildomų pajėgų ir išteklių, reikalingų veterinarinėms ir ūkinėms priemonėms atlikti, pateikimas ir nurodymų vykdymo kontrolė AKM/KKM, seniūnijų seniūnai Trakų rajono savivaldybės ESK 13

14 4. 5. Specialių ilgalaikių ir vienkartinių leidimų išdavimas transporto judėjimui, asmenų judėjimui, gyvūninės kilmės žaliavų ir gyvūnų gabenimui Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų ir įsakymų paskelbimas spaudoje 6. Visuomenės informavimas apie ligos eigą Organizavimas nevaryminių šernų medžioklių šernų populiacijos sumažinimui, šernų šėryklų įrengimas Nurodymas medžioklės metu laikytis biosaugos reikalavimų, nušautus šernus iki apdorojimo vietos transportuoti skysčiams nelaidžiose talpose. Po apdorojimo atlikti vietos, įrangos ir įrankių bei darbo rūbų ir apavo dezinfekciją, atliktus darbus registruoti žurnaluose 9. Draudimas medžiotojams laikyti kiaules 10. Draudimas kitų medžiotojų klubų nariams dalyvauti medžioklėse 11. Visų nušautų ir rastų negyvų šernų mėginių pristatymo į Utenos VMVT užtikrinimas, tinkamas užsikrėtusių gyvūnų utilizavimas AKM/KKM AKM/KKM AKM/KKM AKM/KKM AKM/KKM AKM/KKM AKM/KKM AKM/KKM, Trakų rajono savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė, Trakų rajono savivaldybės ESK, ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė, seniūnijų seniūnai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, 14

15 , Draudimas kiaulių laikymo vietose lankytis asmenims, kurie prieš valandas lankėsi užsienyje, buvo medžioklėje, kitose kiaulių, šernakiaulių ir šernų laikymo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų AKM/KKM, laikymo įmonėse seniūnijų seniūnai, 13. Draudimas gyvulius šerti iš prekybos ir viešojo maitinimo įmonių, gaunamomis maisto atliekomis, nurodymai laikytis biologinio saugumo AKM/KKM reikalavimų seniūnijų seniūnai, 14., Tinkamas ūkiuose susidarančių buitinių atliekų tvarkymas (jas išmesti tik į konteinerius) AKM/KKM 15., Nurodymų gyvūnų ir gyvūninės produkcijos supirkėjams, perdirbimo Gyvulių supirkėjai, įmonėms, prekiautojams pašarais laikytis biosaugos reikalavimų, AKM/KKM Prekiautojai pašarais, vykdymas Pieno supirkėjai Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio 16. administravimo skyrius, Užtikrinimas komunalinių atliekų tinkamo tvarkymo pakelėse, stovėjimo seniūnijų seniūnai, ir poilsio aikštelėse, konteinerių stovėjimo vietose Kelių priežiūros tarnybos, X. Priemonės nustačius susirgimą laukiniuose šernuose 1. Informacijos apie AKM ar KKM ligos patvirtinimą gavimas Iš karto atlikus tyrimus, 2. Užkrėsto šerno skerdenos, kailio ir kitų atliekų surinkimas ir sunaikinimas. Pirminės žvėrienos apdorojimo aikštelės dezinfekcija patvirtinus ligą VĮ Trakų miškų urėdija 3. Trakų rajono savivaldybės ESK posėdžio sušaukimas, savivaldybės ESOC posėdžio sušaukimas Darbo dieną 1 val., Nedarbo dieną 2-4 val. Trakų savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo 15

16 4. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektorius bendro įsakymo Dėl afrikinio ir/ar klasikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje priėmimas ESK posėdžio metu 5. Informacijos apie AKM/KKM patvirtinimą perdavimas Po ESK posėdžio 6. Visų kiaulių ūkių registracija, reikalingų mėginių paėmimas 7. Draudimas kiaules išvežti ar atvežti į ūkius 8. Biosaugos priemonių laikymasis kiaulių ūkiuose Draudimas kiaulių laikymo vietose lankytis asmenims, kurie prieš 48 valandas lankėsi užsienyje, buvo medžioklėje, kitose kiaulių, šernakiaulių ir šernų laikymo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų laikymo įmonėse Draudimas gyvulius šerti iš prekybos ir viešojo maitinimo įmonių gaunamomis maisto atliekomis, nurodymai laikytis kitų biologinio saugumo reikalavimų 11. Draudimas medžiotojams laikyti kiaules 12. Nurodymų, nurodytoje teritorijoje sumedžioti 100 proc. šernų, vykdymas Trakų rajono savivaldybės ESK,, Trakų rajono savivaldybės ESOC Administravimo grupė, Trakų rajono savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė, Kiaulių laikytojai, Seniūnijos,, Kiaulių laikytojai, Seniūnijos, Kiaulių laikytojai,,, Gyvūnų laikytojai, Seniūnijos,, 16

17 13. Organizavimas šernų medžioklių, jų populiacijos sumažinimui, šernų šėryklų įrengimas Trakų rajono teritorijoje 14. Nurodymai medžioklės metu laikytis biosaugos reikalavimų, nušautus šernus iki apdorojimo vietos transportuoti skysčiams nelaidžiose talpose, po apdorojimo atlikti vietos, įrangos ir įrankių bei darbo rūbų ir apavo dezinfekciją. Atliktus darbus registruoti žurnaluose, 15. Draudimas kitų medžiotojų klubų nariams dalyvauti medžioklėse 16. Lankymosi miškuose kur nustatyta AKM draudimas Trakų rajono savivaldybės ESK, VĮ Trakų miškų urėdija 17. Ženklų, ribojančių ar draudžiančių transporto priemonių judėjimą, pastatymas miškuose, nurodytose vietose, VĮ Vilniaus regiono keliai gamybinis padalinys Trakų kelių tarnyba,, VĮ Trakų miškų urėdija 17

18 18. Visų nušautų ir rastų negyvų šernų mėginių pristatymo į užtikrinamas, tinkamas užsikrėtusių gyvūnų utilizavimas, 19. Tinkamo ūkiuose susidarančių buitinių atliekų tvarkymo užtikrinimas,, Komunalinių įmonių kombinatas, UAB 20. Nurodymo miško tvarkymo darbus vykdyti tik suderinus su Trakų VMVT vykdymas, VĮ Trakų miškų urėdija ir kiti miško valdytojai, 21. Transporto, darbo įrankių ir apavo dezinfekcijos atlikimas baigus miško tvarkymo darbus, atliktų darbų registravimas žurnaluose, VĮ Trakų miškų urėdija ir kiti miško valdytojai,, 18

19 22. Nurodymų, gyvulių ir gyvūninės produkcijos supirkėjams, perdirbimo įmonėms, prekiautojams pašarais laikytis biosaugos reikalavimų, vykdymas,, Gyvulių supirkėjai, Prekiautojai pašarais, Pieno supirkėjai 23. Komunalinių atliekų tinkamo tvarkymo pakelėse, stovėjimo ir poilsio aikštelėse, konteinerių stovėjimo vietose užtikrinimas Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyrius, seniūnijos, Kelių priežiūros tarnybos, 24. Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių laikymosi seniūnijose kontrolė, valkataujančių šunų ir kačių gaudymas ir migdymas Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyrius, seniūnijų seniūnai Valkataujančių šunų, kačių ir plėšriųjų žvėrių naikinimas priežiūros ir stebėjimo zonų miškuose ir krūmynuose Papildomų pajėgų ir išteklių, reikalingų veterinarinėms ir ūkinėms priemonėms atlikti, pateikimas ir nurodymų vykdymo kontrolė Specialių ilgalaikių ir vienkartinių leidimų išdavimas transporto judėjimui, asmenų judėjimui, gyvūninės kilmės žaliavų ir gyvūnų gabenimui Trakų rajono savivaldybės ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymų ir sprendimų paskelbimas spaudoje 29. Visuomenės informavimas apie ligos eigą 19, Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai Trakų rajono savivaldybės ESK,,, UAB Trakų paslaugos Trakų rajono savivaldybės ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė,, Trakų rajono savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė, Trakų rajono savivaldybės ESK,

20 30. Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turguose bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų Trakų rajono savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė Trakų rajono savivaldybės ESK,,, Seniūnijos Santrumpos: Afrikinis kiaulių maras AKM; Klasikinis kiaulių maras KKM; Ekstremalių situacijų komisija ESK; Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ESOC; Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba VMVT; Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas NMVRVI; Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba APGV; Vyriausiasis policijos komisariatas VPK; Policijos komisariatas PK; Regioninis aplinkos apsaugos departamentas RAAD; Visuomenės sveikatos centras VSC; Pirminės sveikatos priežiūros centras - PSPC. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Bertašius 20

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. ĮS- 46 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PROJEKTAS PATVIRTINTA Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio d. įsakymu Nr. P2- Trakai, 2016 PLANO DERINIMO LAPAS Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Microsoft Word - Keit_infES.doc

Microsoft Word - Keit_infES.doc PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2007-10-10 įsakymu Nr. A1-1005 INFORMACIJOS APIE PROGNOZUOJAMĄ ARBA SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ PRIĖMIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

5

5 5. GYVULININKYSTĖ 5.1. ĮVADAS Gyvulininkystė yra žemės ūkio šaka, apimanti gyvulių, paukščių, kailinių žvėrelių veisimą, jų genetinį tobulinimą, auginimą ir naudojimą gyvulininkystės produkcijai gauti.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104

1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104 1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104 Rubežių k. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 06 m. kovo d. įsakymu Nr. V-6 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ŠIAULIŲ REGIONO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos programos vykdymo Forma uz 2007

Microsoft Word - Veiklos programos vykdymo Forma uz 2007 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus kovo 31 d. įsakymu Nr. VR-V-86 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Duomenys apie: 2018 m. iš viso nuo metų pradžios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALISTAS ARBA RASITE UŽIMTUMO TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS SĄLYGINIŲ GYVULIŲ VIENETŲ (SGV) SKAIČIAVIMAS Tel. (8 5) 266 0620 El. p. pagalba@vic.lt www.vic.lt ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS Individualiai registruojami ūkiniai gyvūnai Galvijai, arkliai, avys, ožkos.

Detaliau

untitled

untitled Mokslas saugo vartotojus visoje maisto gamybos grandinėje nuo lauko iki stalo Įsipareigoję užtikrinti saugų maistą Europoje 2 EFSA mokslinė vartotojų apsaugos ir informavimo organizacija Europos maisto

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių VALSTYBINĖ KALBOS INSPEKCIJA 218 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS, numeris, sudarymo 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 1. Interneto domenų vardų 72417-6 21.1.2, 21.2. c 11, 218-1-2 1,16 AB Telia Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2014 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2013 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr.T11-672 KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS 2009-2020 m. ATNAUJINTOS 2011 M. 1 TURINYS 1. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS

LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS Informacijos apie regioniniuose tvarkymo planuose, Valstybiniame tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 14 priedas Eil.

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau