(Microsoft Word - BIUR\330 PARKO-konkurso-salygos final_ LAS.docx)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word - BIUR\330 PARKO-konkurso-salygos final_ LAS.docx)"

Transkriptas

1 BIURŲ PARKO GIRAITĖS G. 3, VILNIUJE ARCHITEKTŪRINIŲ PASIŪLYMŲ KONKURSO SĄLYGOS

2 TURINYS I. PIRMOJI DALIS: INFORMACIJA APIE PROJETĄ, PROJEKTO TISKLAS, UŽDAVINIAI IR REIKALAVIMAI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ Projekto vieta ir kontekstas Planuojami statiniai Finansiniai duomenys Tikslas 4 2. PROGRAMA. KONKURSO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR REIKALAVIMAI Konkurso tikslas Projektinių pasiūlymų uždaviniai Reikalavimai projektiniams pasiūlymams 4 II. ANTROJI DALIS: KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA, PROJEKTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI, VERTINIMAS, VIEŠINIMAS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA Bendra informacija Konkurso medžiaga Konkurso dalyvių registracija Bendrieji reikalavimai Klausimų pateikimo tvarka Apsilankymas teritorijoje/ potencialioje Biurų parko pastatų statybos vietoje PROJEKTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI Projektų pateikimo tvarka Draudimas Konkurso Dalyviams keliami kvalifikaciniai reikalavimai Projektavimo kainos pateikimas Projekto dokumentų (I voko turinys) apimtis UPD šifro dokumentų (II voko turinys) apimtis PROJEKTŲ VERTINIMAS Vertinimo komisija Vertinimo kriterijai Vertinimo eiga Prizai VIEŠINIMAS Projektų viešinimas Autorių ir intelektinės nuosavybės teisės BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS PRIEDŲ SĄRAŠAS KONKURSO GRAFIKAS 20 Puslapis 2 iš 20

3 I. PIRMOJI DALIS: INFORMACIJA APIE PROJETĄ, PROJEKTO TISKLAS, UŽDAVINIAI IR REIKALAVIMAI 1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 1.1. Projekto vieta ir kontekstas Konkursu nagrinėjama teritorija su statiniais yra Vilniaus mieste, adresu Giraitės g. 3 (Priedas Nr. 1 - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai; Priedas Nr. 2 Teritorijos planas). Teritorijos plotas 2,1891 ha. Teritorija yra ribojama Giraitės ir Eigulių gatvių, yra prie Neries upės. Šiuo metu teritorijoje stovi nebenaudojamas 5.827,15 kv. m bendro ploto keturių aukštų buvęs Vilniaus miesto Kelių policijos pastatas (toliau Pastatas). Teritorijos vieta yra tinkama biurų parko vystymui dėl vyraujančios komercinės paskirties pastatų kaimynystės bei verslo rajono kūrimosi potencialo. Netoliese, buvusios Velgos gamyklos teritorijoje, šalia Vingio parko, Neries pakrantės ir Geležinio Vilko gatvės, 14 hektarų sklype planuojamas daugiafunkcinis prekybos, verslo, gyvenamasis bei rekreacijos kompleksas. O kitoje Neries upės pusėje, Laisvės prospekte, planuojamas įgyvendinti Business Garden Vilnius projektas, kuriam bus skirta daugiau nei 6 hektarų dydžio teritorija. Taip pat netoliese įsikūręs Litexpo parodų centras, kuriame kasmet organizuojama per 20 tarptautinių parodų, sutraukiančių arti pusės milijono lankytojų. Pastato užnugaryje yra Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorija, kuri ateityje gali tapti konversijos objektu ir nauju urbanistinės bei architektūrinės raiškos lauku. Pietinis ir Vakarinis Vilniaus aplinkkeliai užtikrina patogų teritorijos pasiekiamumą iš kitų miesto rajonų, kas sukuria pridėtinę vertę tiek biurų parko darbuotojams, tiek klientams Planuojami statiniai Teritorijoje norima vystyti apie kv. m bendro antžeminių patalpų ploto biurų pastatų parką ( office campus ) (toliau Biurų parkas arba Projektas). Projektą planuojama plėtoti etapais planuojami 3 etapai. Pirmuoju etapu būtų vystomas atskiras apie kv. m ploto UAB Lidl Lietuva (toliau Lidl arba Užsakovas) administracinis pastatas. Užsakovas yra atviras pasiūlymams dėl pastatų dydžio ir skaičiaus kituose etapuose. Būtina sąlyga vienas iš pastatų turi būti skirtas išskirtinai Lidl reikmėms. Puslapis 3 iš 20

4 Etapai: 1 etapas Lidl administracinis pastatas apie kv. m bendro antžeminių patalpų ploto; 2 etapas nuomojamas administracinės paskirties pastatas (-ai) apie kv. m bendro antžeminių patalpų ploto; 3 etapas nuomojamas administracinės paskirties pastatas (-ai) apie kv. m bendro antžeminių patalpų ploto Finansiniai duomenys Preliminarus projekto įgyvendinimo biudžetas yra 40 milijonų eurų, neįskaitant PVM. Plėtros galimybės turi numatyti viso projekto dalinimą į 3 etapus. Numatomas plėtros biudžetas yra paremtas ekspertine nuomone ir negali būti galutinis, tačiau ši suma konkurse turėtų būti naudojama kaip darbinis biudžetas, skirtas apibrėžti Užsakovo finansines galimybes ir lūkesčius Tikslas Šio projekto konkurso metu siekiama paskatinti konkurso dalyvius ieškoti kūrybiškų ir įdomių sprendimų, kurie padėtų sukurti tinkamiausias erdves bei padėtų rasti maksimalų ir geriausiai atspindintį Užsakovo poreikius teritorijos plėtojimo variantą. 2. PROGRAMA. KONKURSO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR REIKALAVIMAI 2.1. Konkurso tikslas Konkurso tikslas išrinkti tris geriausius Konkurso dalyvių projektinius pasiūlymus Biurų parko plėtojimui, kurių autoriai bus kviečiami dalyvauti tiesioginių neskelbiamų derybų procedūroje ir derybų metu bus pasirinktas vienas projektas (projektinių pasiūlymų pagrindu) Projektinių pasiūlymų uždaviniai Konkurso metu siekiama atrinkti tris projektinius pasiūlymus, geriausiai įgyvendinančius šiuos uždavinius: Biurų parko architektūrinių sprendinių, eksterjero ir interjero kompozicinė visuma turi būti aukštos kokybės, atspindėti šiuolaikinės architektūros tendencijas, išreikšti inovatyvią tvarią funkcinę Biurų parko koncepciją, pritaikytą biuro patalpų nuomos veiklai vykdyti; Konkurso dalyvių prašoma įvertinti galimybę Biurų parko architektūriniuose sprendiniuose atsispindėti ir (ar) interpretuoti ir (ar) perteikti sėkmingais laikomus buvusio Kelių policijos Pastato architektūrinius sprendimus - kompozicinius principus (griežtų ir plastiškų formų dermė, natūralios šiltos medžiagos), įrašymo į miestovaizdį principus (upei statmenas, į šlaitą įsirėžęs saikingos architektūrinės išraiškos tūris su praėjimu palei šlaitą) ir, esant galimybei, projektiniuose pasiūlymuose atspindėti atitinkamus sprendinius, tuo pačiu siekiant, kad jie neigiamai neįtakotų racionalaus Biurų parko pastatų išdėstymo žemės sklype bei inovatyvios ir tvarios funkcinės Biurų parko koncepcijos Reikalavimai projektiniams pasiūlymams Siekiant įgyvendinti konkurso tikslus ir pasiekti projektiniais pasiūlymais keliamus uždavinius, projektiniai pasiūlymai turi atitikti žemiau punktuose nurodytus reikalavimus. Puslapis 4 iš 20

5 Patalpų poreikis Lidl biure dirbs darbuotojų. Atskiro Lidl pastato plotas turi siekti apie kv. m. Teikiant Pasiūlymą svarbu užtikrinti Lidl pastato vidaus patalpų planavimo lankstumą, kadangi tikslus patalpų planavimo poreikis, įmonės veiklos specifika, departamentų ir darbuotojų sąrašas ir jų funkcijos bus atskleistos techninio projekto kūrimo etape. Visų 2 3 etapo nuomojamų pastatų aukšto plotas turėtų siekti kv. m (maksimaliai kv. m). Patalpos turi būti pritaikytos darbui open space principu (20% kabinetų, 80% atvirų erdvių). Siekiant maksimaliai atitikti rinkos poreikius 2-3 etapų pastatų aukštus turi būti nesudėtinga dalinti 2-4 nuomininkams pagal poreikį Bendri reikalavimai patalpoms Rengiant projektą turi būti laikomasi Vilniaus miesto bendrojo plano galiojančių teritorijai reikalavimų, LR galiojančių ir taikomų tokiems pastatams aktų ir reglamentų. Pastatai turi būti racionalūs, ergonomiški, funkcionalūs, patalpos išnaudotos efektyviai. Remiantis administracinių pastatų klasifikavimo kriterijais pastatas šioje miesto vietoje negali būti įvertintas A klase dėl lokacijos kriterijaus, tačiau kitais atžvilgiais projekte siekiama išpildyti A klasės technines specifikacijas. Lentelėje pateikiami aukščiausios klasės pastatams taikomi reikalavimai: Reikalavimai Kriterijai Siekiama Giraitės g Vieta miesto centras/cbd; - A klasė projektas turi atitikti mažiausiai 14 kriterijų 2. Modernus pastatas; 3. Gera pastato vieta, egzistuojančioje ir/arba būsimoje aktyvaus verslo zonoje, patogus privažiavimas, gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra; 4. Efektyvus, atviras pastato aukštų išplanavimas (karkasinė konstrukcija); šis kriterijus yra privalomas naujos statybos pastatui; 5. Praradimo faktorius (bendro ir naudingo plotų santykis) ne daugiau 15% (taikoma 2-3 etapams); 6. Didelė ir erdvi automobilių stovėjimo aikštelė; 1 automobilių stovėjimo vieta 25 kv. m nuomojamo biuro ploto; 7. Aukštos kokybės standartinė pastato fasado ir bendrų naudojimo patalpų apdaila, šiuolaikiškos pastato inžinerinės sistemos; pastato valdymo sistema (BMS); 8. Šiuolaikiški, kokybiški pastato langai, racionalus jų išsidėstymas; 9. Pakabinamos lubos; 10. Aukšto gylis nuo lango iki lango ne daugiau m; 11. Aukštis nuo grindų iki pakabinamų lubų 3 m; 12. Modernios ŠVOK (HVAC) sistemos; Puslapis 5 iš 20

6 13. Trijų lizdų dėžutė telefono, elektros ir kompiuterio laidams arba paaukštintos/pakeltos grindys (arba galimybė jas įrengti); 14. Šiuolaikiški, greitaeigiai liftai, kurių maksimalus laukimo intervalas apie 30 s.; 15. Profesionalus pastato telekomunikacinių ryšių tiekėjas; 16. Profesionalus pastato valdymas; 17. Šiuolaikiška apsaugos sistema ir įėjimo kontrolė; 18. Kavinė pastato darbuotojams bei kitos paslaugos. Daugiafunkcinė ir individuali biuro struktūra, patrauklios ir bendravimą skatinančios darbo erdvės, malonios ir jaukios poilsio zonos, modernios ir aukštus reikalavimus atitinkančios konferencijų salės, reprezentatyvios ir patrauklios viešosios erdvės, paskirtį atitinkančios ir praktiškos funkcinės patalpos. Pastato koncepcijos tikslas sukurti patogią, kokybišką aplinką, atitinkančią ne tik joje dirbančių žmonių poreikius, bet ir tausojančią gamtą ekologijos požiūriu. Siektinas visų pastatų įvertinimas pagal BREEAM pastatų sertifikavimo sistemą Outstanding. Tokiu atveju būtina numatyti šiuos sprendinius: - pastato skaidrių atitvarų plotas sudaro 35-50% visų išorinių sienų; - akinimo kontrolei ir šiluminiam komfortui darbo vietose užtikrinti ant visų langų montuojamos autamatinės žaliuzės arba pasyvios priemonės (pastato statiniai šešėliavimo elementai), kurios kuria šešėlius tiek vasaros metu kai saulė aukštai, tiek žiemos metu, kai saulė žemai; - Visose darbo vietose užtikrintas didelis natūralios apšvietos kiekis ir vaizdas pro langą. Skaidrių atitvarų plotas darbo vietose turi sudaryti bent 35% išorinės sienos ploto toje darbo vietoje (kambaryje/erdvėje), o darbo vietos nutolusios ne toliau nei 15m nuo skaidrių atitvarų; - darbo vietose numatyti atveriamus langus, kurie sudarytų ne mažiau nei 5% kambario/erdvės, kurioje langas yra, ploto. Darbo vietos nutolusios 7m-15m atstumu nuo skaidrios atitvaros privalo turėti atveriamus langus iš abiejų pusių. - atidaromi langai - ne arčiau kaip 10m atstumu nuo potencialių taršos šaltinių (kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, šalinamo oro iš vėdinimo sistemos vietų); - vėdinimo sistemos, šviežio oro paėmimo vietos - nutolusios nuo vėdinimo sistemos šalinamo oro ne mažiau kaip 10m ir ne mažiau kaip 20m nuo potencialių taršos šaltinių (kelių, automobilių stovėjimo aikštelių); - numatyti dviračių saugojimo vietas, apsaugotas nuo kritulių dviračiųjų saugojimo vietas, ir persirengimo patalpą su dušais ir spintelėmis drėgniems dviratinkų rūbams džiovinti; - numatyti elektos pasikrovimo stoteles elektrinėms transporto priemonėms; - Teritorijoje numatyti saugius dviračių ir pėsčiųjų takus, sujungtus su miesto takais; - (40%-70%) pastato yra apželdinta želdiniais (vertikaliai arba horizontaliai) apželdinimas skaičiuojant nuo pastato užstatymo ploto; - numatyti galimybes įrengti atsinaujinančių energijos šaltinių sistemas, pvz. fotovoltinius elementus ant stogo ar fasado; - numatyti tinkamą liftų (keleivinių ir krovininių) kiekį bei vietą pastate pagal geriausią praktiką; - pastate numatyti lietaus vandens panaudojimo sistemą. Lietus privalo būti surenkamas nuo stogo ir panaudojamas tualetuose pastate; - teritorijoje įrengti tvaraus drenažo sprendinius: vandenį praleidžianti danga, vandenį surengkantis telkinys, žali stogai, pan.; - pastato konstrukcijoms ir apdailai naudojamos aplinkai draugiškos bei atsakingos kilmės statybinės medžiagos (Chain of Custody ir EPD sertifikatai), kurios turi kaip galima mežesnį neigiamą poveikį aplinkai; Puslapis 6 iš 20

7 - parengti pastato funkcinio pritaikomumo studiją atsižvelgiant į kintačius poreikius ateityje; - suprojektuoti pastatą, kuris būtų pritaikytas neįgaliesiems, skirtingo amžiaus ir fizinių galimybių žmonėms, mamoms; - numayti patogius ir patrauklius laiptus, kuriais būtų skatinama naudotis Reikalavimai išskirtinai Lidl patalpoms: Turi būti atsižvelgta į šiuos dalykus: - aukštų skaičius ir aukštų išplanavimas projektuojamas atsižvelgiant į atskirų funkcinių zonų erdvines sąsajas; - užtikrinti kuo lankstesnes patalpų planavimo galimybes, kad vėliau būtų galima nesudėtingai keisti patalpų išplanavimą (atskirti arba apjungti patalpas). Lidl administraciniam pastatui numatyti šias pastato funkcines zonas: - biuro darbo erdvės: darbo vietos planuojamos palei langus; interaktyvios zonos, neformalaus bendravimo zonos ir infrastruktūros erdvės (spausdinimo zona, virtuvėlė) pozicionuojamos centriškai; - viešosios erdvės (lankytojams), kurias sudaro erdvus priimamasis bei konferencijų salės; - korespondencijos priėmimo ir paskirstymo patalpa. Planuojama netoli krovinių pristatymo zonos; - degustacijų ir produktų išbandymo virtuvė. Planuojama netoli krovinių pristatymo zonos; - mokymų centras. Vieta netoli konferencijų salių; - grynųjų pinigų bankomatas arba pašto /siuntų atsiėmimo/pridavimo vieta. - techninės patalpos; - IT serverinė; - IT atsarginių kopijų saugojimo patalpa; - IT laboratorija ir sandėlis; - dokumentų saugojimo patalpa; - ne maisto prekių sandėlis; - pavyzdžių salės; - fotostudija. Vieta netoli liftų.; - krovinių pristatymo zona, kurią sudaro krovinių iškrovimo rampa ir krovinių priėmimo zona. - perdirbamų atliekų rūšiavimo ir saugojimo vieta (bent 25 m2 ploto). - greito sustojimo vieta (žmonių įlaipinimo/išlaipinimo., pvz taxi) greta pagrindinio įėjimo į pastatą. Šios LIDL reikalingos patalpos gali būti numatytos atskirame pastate, jos galėtų tarnauti viso ofisų parko darbuotojams (tokiu atveju LIDL administracinio pastato plotas butų apie 6000 kv. m): - valgykla, kurią sudaro valgymo erdvė ir virtuvė (galimai su terasa)); - treniruoklių ir gimnastikos salė su dušais, tualetais ir persirengimo patalpomis; Pastato energetiniai reikalavimai - pagal galiojančius LR teisės aktų reikalavimus. Pastatų konstruktyvas turi kuo mažiau įtakoti patalpų planavimo lankstumą. Lidl administraciniame pastate, patalpų aukštis: 3,00 m (nuo grindų paviršiaus iki pakabinamų lubų). Grindys dvigubos, su erdve elektros ir silpnų srovių komunikacijoms po grindimis. Kitos inžinerinės komunikacijos virš lubų. Viešosiose erdvėse, priimamajame lubos gali būti aukštesnės. Puslapis 7 iš 20

8 Automobilių stovėjimo vietos: 2,50 m x 5,00 m. Numatyti sunkiasvorio transporto pravažiavimą. Siekiant užtikrinti saugų pėsčiųjų, dviratininkų ir automobilių judėjimą, sunkiasvorio ir aptarnaujančio transporto judėjimo keliai planuojami visiškai atskirti nuo automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų judėjimo takų. Pavyzdiniai Lidl administracinio pastato patalpų dydžiai pateikiami Priede Nr Aplinkos teritorijos planavimas ir žaliosios zonos Teritorijoje turi būti numatyti pėsčiųjų takai, biurų parko darbuotojų poilsio erdvės ir viešosios erdvės. Taip pat gali būti numatytos darbuotojams atviros žaliosios poilsio erdvės ant pastatų stogų. Projekte svarbu įvertinti darbuotojų ir klientų, besinaudojančių viešuoju transportu, judėjimą teritorijoje. Patekimas iš viešojo transporto stotelių į biurų parko pastatus turi būti maksimaliai patogus ir paprastas. Kompleksiškai žvelgiant į teritorijos potencialą siekiama sutvarkyti ir priėjimą prie Neries upės bei panaudoti šią zoną kaip visuomenei atvirą žaliąją miesto erdvę. Projekte būtina pateikti upės pakrantės sutvarkymo sprendinius bei pageidautina nurodyti galimus teritorijos panaudojimo viešajai funkcijai būdus. Pateikiant pakrantės panaudojimo sprendinius būtina atsižvelgti į potvynių ir ledonešio įtaką teritorijai Planavimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (BP) iki 2015 metų galiojimo nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų galioja neterminuotai ir toliau vadinamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Nagrinėjama teritorija pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą patenka į Rajonų centrų ir kitų mišrių didelio užstatymo intensyvumo teritorijų zoną, kurioje leidžiamas mišrus užstatymas. Detalūs zonos reglamentai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Puslapis 8 iš 20

9 Funkcinės zonos Rajonų centrai ir kitos mišrios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos reglamentai Vyraujantys teritorijos požymiai Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai Rekomenduojama teritorijų struktūra % Reglamentuojami dydžiai BP Gyvenamoji su komunikaciniais koridoriais Viešo naudojimo >8 želdynai Socialinė >10 Maksimalus užstatymo intensyvumas UI sklypuose umax Maksimalus pastatų aukštingumas hmax (negalioja technologiniams įrenginiams) Mišrios didelio tankio kitų polifunkcinių centrų teritorijos. Vyrauja gyvenamoji, komercinė, visuomeninė veikla (Nauja gyvenamoji statyba sovietmečiu suformuotu daugiaaukštės statybos gyvenamųjų rajonų centruose neskatinama). Konservacinės paskirties (tik saugomų objektų teritorijose); Kitos paskirties: o gyvenamosios teritorijos; o visuomeninės paskirties teritorijos; o komercinės paskirties objektų teritorijos; o inžinerinės infrastruktūros teritorijos; o rekreacinės teritorijos; o bendro naudojimo teritorijos Gyvenamosios paskirties sklypams 1,6 (negyvenamosios paskirties 3,0) Iki 35 m (leidžiama numatyti aukštybinius pastatus, jeigu tai bus Aukštybinių pastatų SP) Daugiau informacijos apie Bendrąjį planą rasite pasinaudodami toliau pateikta internetine nuoroda: Automobilių parkavimas Automobilių parkavimo galimybes cokoliniame aukšte, antžeminės ir daugiaaukštes automobilių stovėjimo aikštelės. Aiškumo dėlei parkavimo projektavimas šlaite leidžiamas. 2-3 etapų Biurų parke gali būti daugiau automobilių parkavimo vietų nei numatyta A klasės normatyve. (STR Normatyvas 25 kv) Inžinerinių tinklų infrastruktūra Dalyviai prieš teikdami Pasiūlymą turi įvertinti teritorijoje esančius inžinerinius tinklus ir pateikti jų pritaikymo biurų parkui sprendinius: Vandentiekio Lietaus vandens kanalizacijos Buitinių nuotekų tinklų Šildymo trasų Puslapis 9 iš 20

10 Elektros energijos tiekimo Dujotiekio Viso biurų parko inžinerinės sistemos turi būti įrengiamos pirmojo etapo vystymo metu siekiant supaprastinti kitų etapų pastatų plėtojimą Tvarumas Rengiant projektą būtina įvertinti, kad objektas sieks gauti aukščiausią BREEAM Outstanding įvertinimą. BREEAM (angl. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Jungtinėje Karalystėje sukurtas ir šiuo metu plačiausiai taikomas tarptautinis tvarių pastatų vertinimo standartas bei sertifikavimo sistema. BREEAM sertifikatu ženklinami pastatai, darantys mažiausią poveikį aplinkai per visą savo gyvavimo laikotarpį. Šis vertinimas apima platų spektrą kategorijų ir kriterijų - nuo energijos naudojimo iki ekologijos: tai energijos kiekiai šildymui ir vėsinimui bei vandens suvartojimas, vidaus aplinka (sveikata ir gerovė), tarša, transportas, naudojamų medžiagų atitikimas darnos sampratai, atliekų tvarkymas, ekologija, projektavimo ir statybos valdymo procesai. Daugiau informacijos apie BREEAM standartą rasite čia Pastatas turi skatinti tvarumą ne tik savo turiniu, bet ir pats harmoningai įsiliedamas į kraštovaizdį; jis turi būti inovatyviu tvarios architektūros, statybos ir praktikos pavyzdžiu. Dėl to Pasiūlymo teikėjai turi stengtis sumažinti pastato poveikį aplinkai ir sveikatai imdamiesi šių priemonių: kuo labiau sumažinti susidarančių atliekų kiekį, tiek statybos, tiek pastato naudojimo metu, ir padidinti atliekų perdirbimą; kuo labiau padidinti energetinį efektyvumą ir sumažinti eksploatavimo kaštus; sumažinti energijos sunaudojimą vėsinimui, šildymui ir apšvietimui; skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių ir alternatyvių energijos formų naudojimą; sumažinti vandens sunaudojimą tiek pastato viduje, tiek drėkinimo sistemose, numatyti lietaus vandens panaudojimo galimybes; atsakingas medžiagų šaltinių įvertinimas ir naudojimas; užkirsti kelią šviesos ir triukšmo taršai; skatinti naudojimąsi alternatyviomis transporto priemonėmis (patogus viešojo transporto stotelių pasiekimas, ypač saugios dviračių saugyklos, galimybė naudotis dušu); kur įmanoma, naudoti pasyvius sprendimus Apribojimai Buvęs Vilniaus miesto Kelių policijos pastatas (Giraitės g. 3, Vilniuje) priskiriamas prie geriausių architektų - Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premijos laureatų Gyčio Ramunio ir Kęstučio Pempės - darbų. Konkurso dalyvių prašoma įvertinti galimybę Biurų parko architektūriniuose sprendiniuose atsispindėti tam tikrus postmodernizmo architektūrinės srovės elementus, būdingus buvusiam Kelių policijos Pastatui ir, esant galimybei, projektiniais pasiūlymais išreikšti atitinkamus sprendinius, kurie neigiamai neįtakotų Puslapis 10 iš 20

11 racionalaus Biurų parko pastatų išdėstymo žemės sklype bei inovatyvios ir tvarios funkcinės Biurų parko koncepcijos. Konkurso dalyviams leidžiama vadovautis prielaida, kad Pastatas gali, bet neprivalo būti išsaugotas, tačiau konkurso dalyvius kviečiame pateikti pasiūlymus dėl postmodernizmo architektūrinės srovės Pastato elementų integravimo ar atkartojimo Biurų parko architektūroje. Pastato kompozicijos ir architektūrinių elementų, kurie galėtų būti perkelti ar atkartoti naujame Biurų komplekse, reikšmingumo ir vertingųjų savybių nustatymo klausimai bus nagrinėjami siekiant viešųjų ir privačių interesų balanso, paskelbus tris geriausius konkurso Dalyvių projektinius pasiūlymus ir derybų būdu pasirinkus projektą (projektinių pasiūlymų pagrindu), kuris bus toliau vystomas ir įgyvendinamas. Buvęs Vilniaus miesto Kelių policijos pastatas II. ANTROJI DALIS: KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA, PROJEKTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI, VERTINIMAS, VIEŠINIMAS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 1. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 1.1. Bendra informacija Konkurso užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė Lidl Lietuva. Konkursą organizuojanti organizacija: Asociacija Lietuvos architektų sąjunga (toliau LAS). Lidl vadovaus konkursui, LAS organizuos projektinių pasiūlymų vertinimo procedūras ir viešinimą. Konkursas vykdomas vadovaujantis šiomis konkurso sąlygomis ir LAS Architektūrinių konkursų nuostatais tiek, kiek jie neprieštarauja šioms konkurso sąlygoms. Konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Konkurso rūšis: atviras architektūrinis konkursas su kviestiniais dalyviais. Pagrindinės su konkursu susijusios sąvokos: Dalyvis bet kuris suinteresuotas dalyvauti projekto konkurse ūkio subjektas fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė galintis (galinti) parengti ir pateikti projektą; Puslapis 11 iš 20

12 Projektas tai dalyvio parengti projektiniai pasiūlymai, išreiškiantys konkurso objekto pagrindinių sprendinių idėją, ir parengti pagal šias projekto konkurso sąlygas (Projekto dokumentai pateikiami pirmame voke); Unikalus Projekto devizas (UPD) tai dalyvio pasirinktas devizas, kuris rašomas ant visų pateikiamų vokų (bendro, pirmo ir antro) bei ant kiekvieno pirmame voke pateikiamo projekto dokumentų lapo (ant planšetų bei pateikiamo projekto maketo). Dalyvis privalo visur rašyti tą patį devizą. Devizas privalo būti parašytas 2,0 cm dydžio Times šriftu dešiniajame viršutiniame planšeto kampe; UPD šifras tai dokumentų paketas, pateikiamas antrame voke, kuriame nurodomas dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei fakso numeriai (Priedas Nr. 14), kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, kaip tai numatyta skyriuje UPD šifro dokumentų pateikimo apimtis (UPD šifro dokumentai pateikiami antrame voke). Visi konkurso dokumentai (išskyrus Aiškinamąjį raštą) yra skelbiami lietuvių kalba. Aiškinamasis raštas pagal šio konkurso rengimo tvarką dalyvio parengiamas lietuvių ir anglų kalba. Nebus atliekami jokie mokėjimai padengti išlaidoms, susijusioms su projektų parengimu ir pateikimu arba Dalyvio patirtoms nenumatytomis išlaidomis konkurso eigoje padengti nebus. Dalyvis, prieš pareikšdamas savo ketinimą dalyvauti konkurse, asmeniškai ir savarankiškai įvertina savo gebėjimus pilna apimtimi įgyvendinti konkurse keliamus reikalavimus ir savo rizika bei lėšomis parengti pasiūlymą. Konkursui pateiktų projektinių pasiūlymų vertinimo metu bus išrinkti trys geriausi projektai. Šių projektų autoriai bus kviečiami dalyvauti tiesioginių neskelbiamų derybų procedūroje. Numatoma, kad derybų metu bus pasirinktas vienas projektas (projektinių pasiūlymų pagrindu), kuris bus toliau vystomas ir įgyvendintas Konkurso medžiaga Visa aktuali šio konkurso medžiaga yra pateikiama šiame konkurso sąlygų dokumente ir jo prieduose. Užsakovas pasilieka sau teisę papildyti ar ne iš esmės koreguoti konkurso sąlygas ne vėliau, nei likus 28 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino. Informacija apie konkursą (konkurso sąlygos, taip pat paaiškinimai ir patikslinimai) yra skelbiami konkurso tinklapyje Šiame tinklapyje bus nuolat atnaujinama informacija, susijusi su organizuojamu konkursu (konkurso sąlygų patikslinimai, konkurso vertinimo komisijos darbo grafikas ir kita aktuali informacija). Užsakovo kontaktiniai asmenys: Jurgis Vėgėlė, el. p.: Organizatoriaus kontaktinis asmuo: Daiva Šereikienė, el. p.: 1.3. Konkurso dalyvių registracija Konkurse gali dalyvauti visi norintys asmenys, atitinkantys minimalius kvalifikacinius reikalavimus, užsiregistravę kaip konkurso dalyviai ir pateikę konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus. Konkurso dalyvis privalo registruotis el. p.: Registracija yra nemokama. Dalyvis registruodamasis turi pateikti elektroninio pašto adresą, kuriuo jam bus duota prieiga prie konkurso sąlygų priedų bei siunčiama aktuali konkurso informacija. Puslapis 12 iš 20

13 Registruodamasis Konkurso dalyvis privalės pateikti pasirašytą Sutikimą dėl konfidencialios informacijos saugojimo (Priedas Nr. 10) ir Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją (Priedas Nr. 11) bei dalyvio Statinio projekto architektūrinės dalies vadovo atestato kopiją. Konkurso dalyvis bus registruojamas ir jam bus pateikiami konkurso dokumentai tik pateikus šiuos dokumentus ir patvirtinus jo kvalifikaciją. Dalyvių registracija vykdoma iki 2016 m. lapkričio 7 d Bendrieji reikalavimai Dalyvis šiam konkursui gali pateikti tik vieną pasiūlymą/projektą. Siekiant užtikrinti anonimiškumą, visi projektai turi būti pateikti lietuvių kalba. Konkurso projektinių pasiūlymų galutinė pateikimo data yra 2016 m. gruodžio 12 d. 14 val. (GMT+2) Konkurso projektinius pasiūlymus reikia pateikti adresu: Kalvarijų g. 1, LT Vilnius (LAS pastatas) Klausimų pateikimo tvarka Visi konkurso metu iškylantys klausimai turėtų būti pateikti elektroniniu paštu dviem adresatais iškarto: ir Konkurso dalyviai skatinami būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar prašyti paaiškinti konkurso dokumentus, jeigu kyla neaiškumų, kuo anksčiau, kad pakaktų laiko atsižvelgti į gautus atsakymus. Konkurso organizatoriai atsakys į klausimus, gautus ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 18 d. Į laiku gautus klausimus konkurso organizatoriai atsako ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakymai į klausimus pateikiami visiems užsiregistravusiems dalyviams, nenurodant iš ko gautas paklausimas Apsilankymas teritorijoje/ potencialioje Biurų parko pastatų statybos vietoje Konkurso vykdymo metu dalyviai gali laisvai apsilankyti teritorijoje, kurios žemės sklypo unikalus numeris yra (Priedas Nr. 1), oficialus apsilankymas konkurso teritorijoje nėra numatytas. Dalyviai, kurie norės aplankyti teritoriją ir statinius, turės atskirai susitarti su Užsakovo atstovu Jurgiu Vėgėle: el. p.: 2. PROJEKTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 2.1. Projektų pateikimo tvarka Projektai turi būti pateikti skaitmenine ir fizine forma. Projektas laikomas gautu, kai jo fizinė forma ir skaitmeninė laikmena su projektiniais pasiūlymais pasiekia šiuose dokumentuose nurodytą adresatą. Konkurso projektinių pasiūlymų pateikimo terminas yra iki 2016 m. gruodžio 12 d. 14 val. (GMT+2). Konkurso projektinių pasiūlymų pateikimo vieta: Kalvarijų g. 1, LT Vilnius (LAS pastatas). Pasiūlymai turi būti siunčiami arba pristatomi į LAS, kreipiantis į Daivą Šereikienę (tel ). Konkurso organizatoriai neatsako už pašto kurjerių vėlavimus ar kitus nenumatytus ir iš anksto neaptartus atvejus, dėl kurių projektai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gautus projektai užregistruojami, Puslapis 13 iš 20

14 neperžiūrimi ir nevertinami, bei grąžinami juos pateikusiam dalyviui (jei dalyvis raštu pareikalauja ir nurodo tikslų medžiagos grąžinimo adresą). Konkurso dalyviai yra atsakingi už tai, kad jų projektai būtų atsiųsti laiku, įskaitant būtinų priemonių muitinės formalumų atlikimui užtikrinimą. Nei Užsakovas, nei Organizatorius neprisiima atsakomybės, kad siuntos būtų išleistos iš muitinės. Nepasibaigus projektų priėmimo terminui, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo projektą, apie tai pranešant raštu iki vokų su projektais pateikimo termino pabaigos. Projektas nebus pakeistas ar atšauktas, jei toks dalyvio pranešimas bus gautas vėliau nustatyto termino. Pateikdamas savo projektą, dalyvis garantuoja, kad susipažino su šio atviro projekto konkurso dokumentais ir sutinka su visomis jų nuostatomis. Konkurso organizatoriai nereikalauja Pasiūlymo galiojimo laiko užtikrinimo. Konkurso dalyviai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad jų konkursui pateiktas projektas nepažeidžia bet kokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, ir įsipareigoja apsaugoti organizatorius nuo bet kokių dėl to atsiradusių trečiųjų asmenų pretenzijų. Dalyvis projektinį pasiūlymą turi pateikti 2 vokuose, kurie turi būti įdėti į vieną bendrą voką (paketą). Ant paketo turi būti užrašyta tik ši informacija:,,biurų parkas Giraitės g. 3, Vilnius <unikalus projekto devizas> Lietuvos Architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310, Lietuva Į bendrą voką (paketą) turi būti įdėti 2 vokai: Pirmas vokas su užrašu: Projektas <unikalus projekto devizas> Antras vokas su užrašu: Unikalaus projekto devizo šifras. Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. <unikalus projekto devizas> Pirmo voko turinį turi sudaryti projekto pasiūlymo dokumentų visuma, nurodyta šių konkurso sąlygų skyriuje Projekto dokumentų pateikimo apimtis. Antro voko turinį turi sudaryti dokumentų visuma, nurodyta šių konkurso sąlygų skyriuje UPD šifro dokumentų pateikimo apimtis. Puslapis 14 iš 20

15 Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti ir pateikti, užtikrinant jų anonimiškumą, t. y. negali būti jokios informacijos (dalyvių adresų, telefonų, elektroninio pašto adresų, logotipų ir kt.), leidžiančios nustatyti dalyvį. Bendrą voką siunčiant paštu ir arba per kurjerį, dalyvio pavadinimo ir adreso vietoje gali būti užrašomas Užsakovo pavadinimas ir adresas. Organizatoriaus paskirtas asmuo, registruojantis projektus, dalyviui pageidaujant, gali išduoti projekto registravimo pažymą, kurioje nurodoma voko su projektu gavimo data, valanda ir minutė Draudimas Konkurso Užsakovas ir Organizatorius neatsako už dalyvių pateiktų konkurso dokumentų sugadinimą ir jų atskirai nedraus. Konkurso dalyviai primygtinai raginami pasidaryti ir išsaugoti visų teikiamo pasiūlymo projektų kopijas, kad, susiklosčius nenumatytoms, neaptartoms ir nepalankioms aplinkybėms, galėtų bet kuriuo metu juos pateikti, jei to paprašytų organizatorius Konkurso Dalyviams keliami kvalifikaciniai reikalavimai Konkurso Dalyviai privalo atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus: 1. Bent vienas darbuotojas turi turėti Statinio projekto architektūrinės dalies vadovo atestatą; 2. Bent vienas darbuotojas turi turėti patirties, projektuojant ir įgyvendinant Administracinės paskirties pastatų projektus. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantys konkurso Dalyviai ir Dalyviai, Užsakovo ar Organizatoriaus prašymu nepatikslinę pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, bus eliminuoti iš konkurso laimėtojų Projektavimo kainos pateikimas Konkurso dalyviai su projektiniu pasiūlymu (II-e voke) turi pateikti ir komercinį pasiūlymą projektavimo darbams atlikti. Projektavimo darbų kaina (EUR be PVM) turi būti pateikta architektūrinės dalies techniniam projektui, projekto valdymui ir autorinei statybos priežiūrai, pagal šią lentelę: Pavadinimas Kaina viso EUR Be PVM Kaina EUR be PVM 1 kv.m. Architektūros techninis darbo projektas Projekto valdymas (visai techninio darbo projekto apimčiai) Autorinė priežiūra 2.5. Projekto dokumentų pateikimo apimtis (I voko turinys) Konkurso dalyviai savo projektinius pasiūlymus turi pateikti šiame skyriuje numatyta apimtimi. Projektai turi būti pateikiami popierine ir elektronine forma (CD laikmena), kurių turinys privalo būti identiškas. Jei informacija, pateikta popierine forma, skirsis nuo pateiktos elektronine forma, vertinimo komisija sprendimus priims vadovaujantis pateikto pasiūlymo popierine informacija. Puslapis 15 iš 20

16 Projektai turi būti pateikti ant iki 6 planšetų, kurių dydis 70 x 100 mm formato. Planšetai pateikiami vertikaliai (ilgąja dimensija X ašyje). Planšetuose turi būti pateikta: o Sklypo planas, M 1:500, o Pirmo ir tipinio aukštų planai su eksplikacija, M 1:200, o Kitų aukštų planai, M 1:500, o Du pagrindiniai fasadai, M 1:200 (su pastabomis apie siūlomas fasado medžiagas), o Du charakteringi pjūviai, M 1:200. o Dvi privalomos vizualizacijos, įpieštos į pateiktas nuotraukas (Priedas Nr. 9). o Kitos vizualizacijos (ne daugiau 4-ių), kurios geriausiai iliustruotų pateiktą projektą, pasirenkamos dalyvių nuožiūra. Viena jų turėtų būti - charakteringa viešos erdvės interjero vizualizacija. Aiškinamasis raštas su projekto koncepcijos aprašymu (ne daugiau 500 žodžių) pateikiamas atskirai ant dvipusio A4 formato lapo, lietuvių ir anglų kalbomis. Jis yra skirtas medžiagos planšetuose papildymui ir gali tarnauti kaip informacija, geriau perteikianti pagrindinę plėtros viziją. Aiškinamajame rašte pateikiama viena iš privalomų vizualizacijų, atspindinčių projekto idėją. Taip pat pateikiami pagrindinio pastato ir pastatų komplekso techniniai rodikliai. Dalyvis taip pat privalo pateikti maketą, M 1: 500, kuris bus įstatomas į bendrą teritorijos maketą. Įstatomo maketo pagrindas pateiktas Priede Nr. 12. Projekto medžiaga, pateikta planšetuose ir Aiškinamajame rašte, pateikiama ir CD (CD pateikimo reikalavimai Priede Nr. 13). CD taip pat turi būti pateikta maketo foto. Visi šiame skirsnyje nurodyti dokumentai pakuojami pirmame voke su ant jo užrašytu dalyvio unikaliu projekto devizu (UPD) ir užrašu Projektas. Visi šiame voke pateikiami dokumentai turi būti paženklinti vienu ir tuo pačiu UPD UPD šifro dokumentų pateikimo apimtis (II voko turinys) Antrajame voke, pažymėtame UPD šifras, turi būti šie dokumentai: UPD šifras užpildyta forma (Priedas Nr. 14); jei projektą pateikia tiekėjų grupė jungtinės veiklos sutartis, nurodoma įgalioto atstovo pavardė ir telefono numeris. Juridiniai asmenys turi nurodyti projekto autorių arba autorius bei jų kontaktinius telefono numerius. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai ir numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su projekto įvertinimu susijusią informaciją). užpildyta ir pasirašyta minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija pagal šių sąlygų Priede Nr. 11 pateiktą formą. kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (Kvalifikacijos atestato/ų kopija/os). Puslapis 16 iš 20

17 Įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz. pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti teikėjo projektą (pasiūlymą) (taikoma, kai projekto devizo šifrą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo). projektavimo kaina (pagal 2.4. punkte pateiktą lentelę). Skyriaus Projektų pateikimo reikalavimai nuostatų nevykdymas arba netinkamas vykdymas yra pagrindas atmesti konkurso dalyvio pateiktą projektą. 3. PROJEKTŲ VERTINIMAS 3.1. Vertinimo komisija Projektų vertinimui sudaryta Vertinimo komisija. Komisijos sudėtis: Marius Kybartas, Lidl Lietuva valdybos narys komisijos pirmininkas, Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausias architektas, Marius Pranas Šaliamoras, LAS pirmininkas, Linas Naujokaitis, LAS Tarybos narys, Radostin Roussev-Peine, Lidl Lietuva valdybos pirmininkas ir direktorius, Mindaugas Falkauskas, Lidl Lietuva NT Departamento vadovas, Diana Varnaitė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė, [ ] [užsienio] architektas, deleguotas LIDL, Jolita Noreikienė - Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė; Atsarginis komisijos narys [ ], NEWSEC, Nepriklausomas ekspertas, deleguotas Lidl. Atsarginis komisijos narys privalo dalyvauti visuose vertinimo komisijos posėdžiuose be balso teisės, jeigu dalyvauja visi tikrieji komisijos nariai. Nedalyvaujant vienam iš komisijos narių, atsarginis narys tampa pilnateisiu komisijos nariu. Komisijos darbą padės organizuoti ir posėdžius protokoluos balso teisės neturinti sekretorė Daiva Šereikienė Vertinimo kriterijai Kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami dalyvaujantys Konkurse projektai: architektūrinė išraiška, idėjos novatoriškumas; architektūrinių planinių sprendinių funkcionalumas, pastatų žemės sklype, patalpų pastatuose išdėstymo bei projekto įgyvendinimo racionalumas; urbanistiniai kompoziciniai sprendimai; Užsakovo programos išpildymas; projekto tvarumas Vertinimo eiga Projektinių pasiūlymų vertinimas atliekamas tokia tvarka: (i) Komisijos nariai diskusijos būdu bendru sutarimu siekia atrinkti tris projektinius pasiūlymus, geriausiai atitinkančius vertinimo kriterijus, ir sudaryti atrinktų projektinių pasiūlymų eilę; Puslapis 17 iš 20

18 (ii) Komisijos nariams nepriėmus sprendimo bendru sutarimu vykdomas balsavimas tokia tvarka: a. kiekvienas komisijos narys įvertina projektinius pasiūlymus pagal vertinimo kriterijus, suteikdamas didžiausią balą darbui, jo nuomone, geriausiai atitinkančiam vertinimo kriterijus. Mažiausias balas skiriamas darbui, kuris, komisijos nario nuomone, mažiausiai atitinka vertinimo kriterijus. Maksimalus balas yra lygus vertinimui priimtų projektinių pasiūlymų skaičiui, minimalus balas 1. Kiekvienas vertinamas darbas turi gauti skirtingą balų skaičių diapazone nuo maksimalaus balo iki 1. b. visų komisijos narių kiekvienam projektiniam pasiūlymui skirti balai sudedami; c. sudaroma projektinių pasiūlymų eilė balų mažėjimo tvarka nuo daugiausiai balų surinkusio projektinio pasiūlymo (pirmas eilėje) iki mažiausiai balų surinkusio projektinio pasiūlymo (paskutinis eilėje). Jeigu du projektiniai pasiūlymai surenka vienodą balų skaičių, sprendimą, kuris projektinis pasiūlymas bus pirmesnis eilėje, priima komisijos pirmininkas. (iii) Komisijos sprendimas patvirtinamas atviru balsavimu ir fiksuojamas protokole, kurį pasirašo visi komisijos nariai; (iv) atplėšiami pirmų trijų vietų laimėtojų vokai su Unikalių projektų devizų (UPD) šifrais bei kitais šiose konkurso sąlygose reikalaujamais dokumentais ir tikrinama, ar dalyvių kvalifikacija ir kiti pateikti dokumentai atitinka šiose konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus. Komisija gali prašyti dalyvio patikslinti kvalifikaciją nurodančius ir/ar kitus reikalaujamus dokumentus per protingą terminą. (v) Jei atplėšus voką paaiškėja, kad dalyvio kvalifikacija neatitinka šiose konkurso sąlygose pateiktų reikalavimų arba dalyvis prašomas per protingą terminą nepatikslino kvalifikacijos ir/ar kitų reikalaujamų dokumentų, komisija nusprendžia eliminuoti šį dalyvį iš prizininkų, įformindama sprendimą protokole. Komisijos sprendimas priimamas komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tokiu atveju komisija atplėšia sekančio projektų eilėje dalyvio voką su UPD šifru ir kitais reikalaujamais dokumentais. (vi) Komisijai išrinkus tris laimėtojus, su jais Užsakovas toliau tęs derybas dėl tolimesnio projektavimo Prizai Vertinimo komisijai įvertinus visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtinus tris konkurso laimėtojus, kiekvienam iš trijų laimėtojų bus skiriama prizai: I vieta Eurų; II vieta Eurų; III vieta Eurų. Dalyvių, kurie buvo apdovanoti prizais, pasiūlymų projektai po konkurso liks Užsakovo nuosavybe ir gali būti viešai demonstruojami. Nelaimėję prizinės vietos konkurso dalyviai privalo iš Lietuvos architektų sąjungos atsiimti konkursui pateiktus darbus per dvi savaites nuo Konkurso rezultatų paskelbimo Lietuvos architektų sąjungos Puslapis 18 iš 20

19 tinklalapyje Neatsiėmus Konkurse dalyvavusių pasiūlymų per nurodytą laikotarpį, tokie pasiūlymai bus sunaikinti, nemokant jų autoriams jokių atlyginimų ir/ar kompensacijų. 4. VIEŠINIMAS 4.1. Projektų viešinimas Konkursui pateikti darbai bus viešinami LAS tinklapyje Konkursiniai darbai taip pat bus eksponuojami viešai. Preliminari eksponavimo vieta: LAS pastato atriumas. Konkurso dalyviai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visa projekto medžiaga arba jo dalis gali būti naudojama visuomenės informavimo tikslais. Tai gali būti vieša projektų koncepcijų ekspozicija, internetinė projektų galerija, žiniasklaidos pranešimai ar kita, susiję su projektais ar konkursu plačiąja prasme. Visos be išimties siūlomos projekto dalys gali būti naudojamos visuomenės informavimo tikslais, kurie apima, bet neapsiriboja, vieša paroda ir internetine galerija Autorių ir intelektinės nuosavybės teisės LAS ir Užsakovas pasilieka teisę naudoti šio konkurso metu pasiūlymuose pateiktą medžiagą ar atskiras jų dalis viešinant šį konkursą, jo rezultatus, organizuojant viešąsias parodas, kūrybines dirbtuves, skelbiant informaciją organizatorių interneto puslapyje, spaudoje, konferencijose ar komunikavime su vietos savivaldos bei valstybės institucijomis. Viešinant šią medžiagą bus atitinkamai ir tiksliai paminėti projektų autoriai. Teisė viešinti pateiktą medžiagą išlieka net ir dalyviui pasitraukus iš konkurso. LAS patvirtina, kad dalyvavimas šiame konkurse ir projektinių pasiūlymų, keičiančių buvusį Kelių policijos Pastatą, parengimas bei pateikimas ir konkurso sąlygose nustatyta tvarka atrinktų projektinių pasiūlymų realizavimas įgyvendinant projektą, nėra ir nebus laikomas LAS patvirtintų architekto profesijos etinių principų, taip pat autoriaus teisių pažeidimu. 5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Po atviro projekto konkurso Užsakovas projektavimo paslaugas turi teisę (bet neįsipareigoja) pirkti iš Komisijos išrinktų konkurso I III vietų laimėtojų neskelbiamų tiesioginių derybų būdu. I-III vietą laimėję dalyviai iki neskelbiamų derybų pradžios privalės pristatyti Lietuvoje nustatyta tvarka atestuotų specialistų, turinčių teisę rengti ypatingųjų statinių projektus, komandą. Konkurso dalyviai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad jų konkursui pateiktas projektas nepažeidžia bet kokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, ir įsipareigoja apsaugoti organizatorius nuo bet kokių dėl to atsiradusių trečiųjų asmenų pretenzijų. Statytojas pasilieka teisę laimėjusiam architektų biurui subrangovais priskirti konstruktorius ir inžinierius arba iš laimėjusio architekto užsisakyti tik statinio architektūros techninio projekto dalį, projekto valdymą (viso techninio ir darbo projekto) ir (ar) autorinę priežiūrą. Puslapis 19 iš 20

20 6. PRIEDŲ SĄRAŠAS Priedas Nr. 1 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai Priedas Nr. 2 Teritorijos planas (Sklypo planas) Priedas Nr. 3 Topo nuotrauka (dwg formatu) Priedas Nr. 4 Sklypo su statiniais kadastro bylos Priedas Nr. 5 Kelių policijos pastato inventorinė byla Priedas Nr. 6 Kelių policijos pastato projektas ( archyvas) Priedas Nr. 7 Kelių policijos pastato trigonometriniai apmatavimai Priedas Nr. 8 Teritorijos ir Kelių policijos pastato foto/orto Priedas Nr. 9 Fotonuotraukos vizualizacijų įstatymui Priedas Nr. 10 Sutikimas dėl konfidencialios informacijos saugojimo Priedas Nr. 11 Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos forma Priedas Nr. 12 Įstatomo maketo pagrindas Priedas Nr. 13 CD pateikimo reikalavimai Priedas Nr. 14 Unikalaus projekto pavadinimo (UPD) šifro forma Priedas Nr. 15 Rekomenduojami Lidl administracinio pastato patalpų dydžiai 7. KONKURSO GRAFIKAS Visos žemiau nurodytos datos yra preliminarios, jos gali būti nežymiai keičiamos atsiradus nenumatytoms aplinkybėms. Konkurso pradžia 2016 m. spalio mėn. 24 d. Dalyvių registracija baigta 2016 m. lapkričio mėn. 7 d. Galutinis užklausų pateikimo terminas 2016 m. lapkričio mėn. 18 d. Galutinis projektų pateikimo terminas 2016 m. gruodžio 12 d. Projektų vertinimo posėdis 2016 m. gruodžio mėn d. Laimėtojo paskelbimas 2016 m. gruodžio mėn. 19 d. Puslapis 20 iš 20

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės,

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau