Sistemos specifikacija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sistemos specifikacija"

Transkriptas

1 Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas

2 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas Finansinių ataskaitų rinkinių teikėjai Įgaliojimo išdavimas ir pasibaigimas Įgaliojimo išdavimas Įgaliojimo pasibaigimas Finansinių ataskaitų rinkinio teikimo procesas trumpai Prisijungimas prie sistemos Finansinių ataskaitų rinkinių sąrašas Pagrindiniai lango elementai Lango mygtukų aprašymas Naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimas Pagrindiniai lango elementai Naujo finansinių ataskaitų rinkinio pasirinkimas Lango mygtukų aprašymas Galimi klaidų pranešimai Galimi perspėjimai Finansinių ataskaitų rinkinių pildymas Pagrindiniai lango elementai Informacijos įrašymas Finansinių ataskaitų sudaromų pagal TAS rinkiniai Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinių pildymas Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinių pildymas Žemės ūkio įmonių finansinių ataskaitų rinkinių pildymas Bankų ir užsienio juridinių asmenų filialų finansinių ataskaitų rinkinių teikimas Nuo 2016 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių teikimas Pridedamų dokumentų įkėlimas Dokumentų įrašymas PDF formatu Bylų sujungimas į vieną PDF formato bylą Nemokama bylų vertimo į PDF formatą programa Rinkinio tikrinimas Rinkinio saugojimas Lango mygtukų aprašymas Finansinių ataskaitų rinkinio peržiūra prieš teikimą Pagrindiniai lango elementai Lango mygtukų aprašymas Galimi perspėjimai Finansinių ataskaitų rinkinio teikimo tvirtinimas Pagrindiniai lango elementai Lango mygtukų aprašymas Galimi klaidų pranešimai Galimi įspėjimų pranešimai Pranešimas apie finansinių ataskaitų rinkinio teikimą... 31

3 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 3(32) 1. Įvadas Sistema skirta juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams teikti finansinių ataskaitų rinkinius elektroniniu būdu (interaktyviai (angl. on-line)). Juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai gali internetu užpildyti finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinį ir kartu su kitais dokumentais (aiškinamuoju raštu, metiniu pranešimu (konsoliduotuoju metiniu pranešimu) ar tarpiniu pranešimu, veiklos ataskaita, auditoriaus išvada, audito ataskaita, patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis) pateikti. Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai finansinių ataskaitų rinkinius teikiantys ne elektroninio formato rinkiniuose, gali internetu teikti dokumentus (finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) ar tarpinį pranešimą, auditoriaus išvadą). Šis teikimo būdas nereikalauja jokios papildomos programinės įrangos. 2. Finansinių ataskaitų rinkinių teikėjai Finansinių ataskaitų rinkinius teikia: juridinio asmens vadovas ar kitas asmuo, turintis teisę veikti juridinio asmens vardu; užsienio juridinio asmens filialo vadovas; asmuo, kuriam išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu teikti finansinių ataskaitų rinkinius (toliau įgaliojimas); atstovas, kuriam iki 2014 m. vasario 26 d. buvo suteikta teisė teikti finansinių ataskaitų rinkinius elektroniniu būdu (toliau teisė) ir įregistruotas EPS dokumentų teikėju, pagal sudarytos sutarties dėl finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų dokumentų teikimo elektroniniu būdu įtvirtintą tvarką. Pastaba! Iki 2014 m. vasario 26 d. suteikta teisė galioja: iki nurodytos datos, jei ši data buvo nurodyta leidime; 10 metų nuo leidimo išdavimo datos, jei data leidime nebuvo nurodyta. 3. Įgaliojimo išdavimas ir pasibaigimas Įgaliojimo išdavimo ir panaikinimo tvarką nustato Įgaliojimų teikti duomenis Juridinių asmenų registrui bei Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai išdavimo ir panaikinimo taisyklės. Taisykles, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. v-140, rasite adresu Įgaliojimo išdavimas Juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas gali išduoti įgaliojimą atstovui (fiziniam asmeniui). Įgaliojimas gali būti išduodamas elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos ( jeigu: o o išduoda juridinio asmens (nustatytas vienasmenis juridinio asmens atstovavimas) ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas; vadovas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis: Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;

4 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 4(32) mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema išduotais kvalifikuotais sertifikatais; Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai. Juridiniai asmenys, kurių atstovavimui nustatyta kiekybinio atstovavimo taisyklė arba vadovai neturi tinkamo kvalifikuoto elektroninio parašo (pvz. užsienio valstybių piliečiai), įgaliojimus Registrų centrui teikia popieriuje: o o o įgaliojimą pasirašo vadovas (arba keli valdymo organo nariai kartu, jeigu yra nustatyta kiekybinio atstovavimo taisyklė); jį galima pateikti asmeniškai arba paštu bet kuriam Registrų centro filialui ar filialo skyriui; įgaliotas asmuo finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti nuo įgaliojimo įregistravimo įgaliojimų sistemoje. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. v-140 nustatytus įgaliojimų pavyzdžius rasite adresu Įgaliojimo pasibaigimas Įgaliojimas pasibaigia: pasibaigus įgaliojime nurodytam terminui; įgaliotojui panaikinus įgaliojimą. Įgaliojimas gali būti panaikinamas elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos ( jeigu: o o jungiasi juridinio asmens (nustatytas vienasmenis juridinio asmens atstovavimas) ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas; vadovas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis: Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu; mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema išduotais kvalifikuotais sertifikatais; Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai. Juridiniai asmenys, kurių atstovavimui nustatyta kiekybinio atstovavimo taisyklė arba vadovai neturi tinkamo kvalifikuoto elektroninio parašo (pvz. užsienio valstybių piliečiai), užpildytą įgaliojimo panaikinimo pavyzdį Registrų centrui teikia popieriuje: o o pasirašo vadovas (arba keli valdymo organo nariai kartu, jeigu yra nustatyta kiekybinio atstovavimo taisyklė); teikiamas asmeniškai arba paštu bet kuriam Registrų centro filialui ar filialo skyriui.

5 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 5(32) Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. v-140 nustatytą įgaliojimo panaikinimo pavyzdį rasite adresu Pastaba! Juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas norėdamas panaikinti iki 2014 m. vasario 26 d. suteiktą teisę, turi pateikti (popieriuje arba elektroniniu būdu) užpildytą įgaliojimo panaikinimo pavyzdį. 4. Finansinių ataskaitų rinkinio teikimo procesas trumpai 1. Prisijungti prie VĮ Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos. Jungiantis naudotis ipasas.lt elektroninio identifikavimo ir autentifikavimo platforma, kuri nustato asmens tapatybę ir jam suteiktas teises. 2. Pasirinkti atstovaujamą juridinį asmenį, užsienio juridinio asmens filialą kurio finansinių ataskaitų rinkinys bus teikiamas. 3. Pasirinkti paslaugą Finansinių ataskaitų rinkinių teikimas. 4. Sukurti naują finansinių ataskaitų el. rinkinį (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmąjį lapą) arba iš el. rinkinių sąrašo pasirinkti anksčiau pradėtą pildyti rinkinį (pirmąjį lapą). 5. Užpildyti el. formato rinkinio ataskaitas, pridedamuose dokumentuose įkelti kartu su el. rinkiniu pateikiamų dokumentų (aiškinamojo rašto, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo) ar tarpinio pranešimo, veiklos ataskaitos, auditoriaus išvados, audito ataskaitos, patvirtintų finansinių ataskaitų) bylas ir tęsti teikimą paspaudus mygtuką Tęsti (pereinama į peržiūros prieš teikimą langą). Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai finansinių ataskaitų rinkinius teikiantys ne elektroninio formato rinkiniuose, taip pat juridiniai asmenys teikiantys 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius, turi užpildyti pirmąjį lapą ir pridedamuose dokumentuose įkelti finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) ar tarpinį pranešimą, auditoriaus išvadą. 6. Peržiūros prieš teikimą lange įsitikinkite, jog visos ataskaitos (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmasis lapas) užpildytos korektiškai. Esant poreikiui, paspaudus mygtuką Spausdinti, finansinių ataskaitų el. rinkinį (pirmąjį lapą) galima atsispausdinti. Jei radote klaidų, reikia grįžti į pildymo langą (mygtukas Grįžti ), jei ne - tęsiamas teikimas (mygtukas Teikti ). Tęsiant teikimą pereinama į finansinių ataskaitų rinkinio teikimo tvirtinimo langą. 7. Finansinių ataskaitų rinkinio teikimo tvirtinimo lange dar kartą įsitikinkite, jog pridedamuose dokumentuose įkeltos reikiamos bylos. Jei pamiršote pridedamuose dokumentuose įkelti reikiamą bylą arba ataskaitose (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmame lape) pastebėjote netikslumų, reikia grįžti į pildymo langą (mygtukas Grįžti ) ir ištaisyti klaidas. Teikimo patvirtinimo lange taip pat parodomas elektroninio pašto adresas, kuriuo pateikus finansinių ataskaitų rinkinį bus išsiųstas pranešimas. Jei el. pašto adresas nenurodytas arba pageidaujate pranešimą gauti kitu el. pašto adresu, prašome į el. pašto langelį įrašyti adresą. Jei klaidų nėra, teikimą galima tvirtinti (mygtukas Tęsti ). Pastaba! Patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinio teikimą, pateikto finansinių ataskaitų rinkinio koreguoti nebus galima. 8. Jei finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas, ekrane bei elektroniniu paštu gausite tai patvirtinantį pranešimą. Detaliau susipažinti su finansinių ataskaitų rinkinio teikimo procesu galite perskaitę tolesnius vartotojo vadovo skyrius.

6 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 6(32) 5. Prisijungimas prie sistemos Prisijungti prie VĮ Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos. Jungiantis naudotis ipasas.lt elektroninio identifikavimo ir autentifikavimo platforma, kuri nustato asmens tapatybę ir jam suteiktas teises. naudodamasis pasirinkto paslaugos teikėjo suteiktomis autentifikavimo priemonėmis (vartotojo identifikacinius kodus, slaptažodžius ir pan.) autentifikuotis; pasirinkti atstovaujamą juridinį asmenį, užsienio juridinio asmens filialą kurio finansinių ataskaitų rinkinys bus teikiamas. Pasirinkus, patenkama į finansinių ataskaitų rinkinių sąrašo langą (7 skyrius). 6. Finansinių ataskaitų rinkinių sąrašas 6.1. Pagrindiniai lango elementai pav. Finansinių ataskaitų rinkinių sąrašo langas

7 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 7(32) Finansinių ataskaitų rinkinių sąrašo langas bei pagrindiniai jo elementai pavaizduoti 2 pav., o aprašyti 1 lentelėje. 1 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinių sąrašo lango elementai Elemento numeris Paaiškinimai 1, 3 Greitosios nuorodos į atitinkamas Registrų centro svetainės sritis. Paspaudus atitinkamą piktogramą, vartotojas nukreipiamas į tam tikras Registrų centro svetainės dalis (pvz., kontaktai, adresų registras, apie įmonę ir pan.). 2 Juridinį asmenį, užsienio juridinio asmens filialą atstovaujančio ir prisijungusio prie sistemos fizinio asmens vardas, pavardė bei atsijungimo nuo sistemos nuoroda ( [X] ). 4 Naršymo juosta. Šios juostos pagalba galima: paspaudus nuorodą Pradžia, pereiti į finansinių ataskaitų teikimo puslapį; paspaudus nuorodą Juridinio asmens pasirinkimas, pereiti į ipasas.lt puslapį. 5 Pagrindinis meniu. Šio meniu pagalba galima naršyti po finansinių ataskaitų rinkinių sąrašą bei susikurti naują finansinių ataskaitų rinkinį. 6 Finansinių ataskaitų rinkinių sąrašas. Šiame sąraše pateikiami paskutinių 5-erių metų finansinių ataskaitų rinkiniai (pildomi, pateikti, atsisakyti). Sąrašo lentelės laukai detaliau aprašyti 2 lentelėje. Esant poreikiui, filtro pagalba galima surasti konkrečių metų finansinių ataskaitų rinkinius. 2 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinių sąrašo laukai Lauko pavadinimas Paaiškinimai FA kodas Rinkinio Nr. Finansinių ataskaitų rinkinio kodas bei veiksmas, kurį leidžiama atlikti su atitinkamu rinkiniu ir kuris iškviečiamas, pele paspaudus veiksmo pavadinimą. Jei finansinių ataskaitų rinkinys jau pateiktas, po rinkinio kodu yra nurodytas veiksmas [Peržiūrėti]. Jei finansinių ataskaitų rinkinys yra pildomas, po rinkinio kodu nurodytas veiksmas [Pildyti]. Su rinkiniu, kurio buvo atsisakyta, jokių veiksmų atlikti negalima. Finansinių ataskaitų rinkinio numeris. Laikotarpis Laikotarpis, kuriam yra sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys. Statusas Finansinių ataskaitų rinkinio statusas bei laikas, kada pasikeitė statusas ar buvo atlikti pakeitimai

8 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 8(32) Jei finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas el. būdu (interaktyviai (angl. on-line)), tai statusas: Pildoma pildomas finansinių ataskaitų rinkinys; Įrašyta finansinių ataskaitų rinkinys įrašytas duomenų banke; Atsisakyta - pakartotinai susikūrus finansinių ataskaitų rinkinį, ankstesnis pildomas rinkinys yra negaliojantis ir nepriimamas. Panaikinta pildomas finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo pateiktas ir duomenys po 450 dienų buvo panaikinti. Išsamiau apie statusus skaitykite adresu Teikimo būdas Teikėjo vardas, pavardė Finansinių ataskaitų rinkinio teikimo būdas. Finansinių ataskaitų rinkinio teikėjo vardas bei pavardė Lango mygtukų aprašymas 3 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinių sąrašo lango mygtukų aprašas Mygtuko pavadinimas Paaiškinimai Filtruoti Iš klasifikatoriaus pasirinkus norimus metus ir paspaudus mygtuką Filtruoti, finansinių ataskaitų rinkinių sąraše pateikiami tie finansinių ataskaitų rinkiniai, kurių finansinio laikotarpio pabaigos data sutampa su pasirinktais metais. Norint vėl pamatyti visus finansinių ataskaitų rinkinius, reikia pasirinkti Rodyti visus ir paspausti mygtuką Filtruoti. Naujas rinkinys" Paspaudus mygtuką Naujas rinkinys, pereinama į naujo ataskaitų rinkinio parinkimo langą (7 skyrius). Šio mygtuko analogas pagrindinio meniu punktas Naujas finansinių ataskaitų rinkinys.

9 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 9(32) 7. Naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimas 7.1. Pagrindiniai lango elementai 1. 3 pav. Naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo langas Šio lango pagrindiniai elementai yra tokie, kaip finansinių ataskaitų rinkinių sąrašo lango (7.1. skyrelis), tik vietoje rinkinių sąrašo elemento šiame lange yra naujo finansinių ataskaitų rinkinio parametrų parinkimo elementas (3 pav., pažymėta 1. numeriu) Naujo finansinių ataskaitų rinkinio pasirinkimas Rinkinio parinkimo lange nurodomi tokie duomenys: finansinių ataskaitų tipas, juridinio asmens veiklos kategorija, finansinių ataskaitų kategorija, pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas, ataskaitinio laikotarpio pradžios data, ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, tikslumas. Duomenys nurodomi:

10 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 10(32) Finansinių ataskaitų tipą pasirenkant iš sąrašo: - metinė finansinė atskaitomybė, jei sudaromas metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys); - tarpinė finansinė atskaitomybė, jei sudaromas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys. Juridinio asmens veiklos kategoriją pasirenkant iš sąrašo: - AB, UAB ir kiti privatūs JA, jei sudaromas akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir kitų (išskyrus žemiau išvardintų) juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinys; - valstybės, savivaldybės įmonės, jei sudaromas valstybės ar savivaldybės įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys; - žemės ūkio įmonės, jei sudaromas įmonių, kurių tipinė veikla yra biologinio turto auginimas, žemės ūkio produktų gamyba ir apdorojimas, pačių pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimas, finansinių ataskaitų rinkinys; - finansų maklerio, valdymo įmonės, jei teikiamas finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės finansinių ataskaitų rinkinys; - IĮ, ūkinės bendrijos, jei sudaromas neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, t. y. individualių įmonių ir ūkinių bendrijų (išskyrus ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės) finansinių ataskaitų rinkinys; - draudimo įmonės, jei sudaromas draudimo įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; - sudaroma pagal TAS ***, jei finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal tarptautinius apskaitos standartus; - investicinės bendrovės ****, jei sudaromas investicinių bendrovių finansinių ataskaitų rinkinys; - kredito unijos ****, jei sudaromas kredito unijų metinių finansinių ataskaitų rinkinys; - mažosios bendrijos *****, jei sudaromas mažųjų bendrijų metinių finansinių ataskaitų rinkinys; - LPF, VšĮ ir asociacijos ******, jei sudaromas labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, asociacijų metinių finansinių ataskaitų rinkinys; - bankai ir užsienio JA filialai, jei bankų, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialų finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose, taip pat teikiant nuo 2016 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius; - viešojo sektoriaus JA nesirenkama (viešosios įstaigos, priskiriamos viešojo sektoriaus subjektams, metinių finansinių ataskaitų rinkinius teikia per Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo IS); Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (individualių įmonių ir ūkinių bendrijų) finansinių ataskaitų rinkiniai taikomi sudarant nuo 2006 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius. Draudimo įmonių finansinių ataskaitų rinkiniai taikomi sudarant nuo 2008 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkiniai pagal TAS taikomi sudarant nuo 2009 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius. Investicinių bendrovių ir kredito unijų finansinių ataskaitų rinkiniai taikomi sudarant nuo 2011 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius. Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkiniai taikomi sudarant 2012 m. ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius. Taikomas sudarant nuo 2015 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius (labdaros ir paramos fondų, valdančių neliečiamąjį kapitalą, finansinių ataskaitų rinkiniai buvo taikomi sudarant 2013 ir 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius).

11 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 11(32) - kiti juridiniai asmenys, teikiant nuo 2016 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų kategoriją pasirenkant iš sąrašo: - sutrumpintos, jei sudaromas sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; - nesutrumpintos, jei sudaromas nesutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; - konsoliduotosios, jei sudaromas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdą pasirenkant iš sąrašo: - tiesioginis, jei pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu; - netiesioginis, jei pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu; - nesudaroma *, jei pinigų srautų ataskaita nesudaroma. Ataskaitinio laikotarpio pradžią ir pabaigą įrašant datas formatu MMMM-mm-dd, kur MMMM - metai, mm - mėnuo, dd - diena arba pasirenkant iš šalia esančių kalendorių (paspaudus piktogramą, žr. 3 pav. ). Tikslumą pasirenkant iš sąrašo: - 1 (vienetais), jei finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurais arba litais; (tūkstančiais), jei finansinių ataskaitų duomenys pateikiami 1000 (tūkstančiais) eurų arba litų. Dėmesio! Jei bus pasirinktas tikslumas 1000 (tūkstančiais), visi ataskaitose nurodyti duomenys bus išsaugoti duomenų banke padauginti iš Lango mygtukų aprašymas 4 lentelė. Naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo lango mygtukų aprašas Mygtuko pavadinimas Paaiškinimai Pildyti Pasirinkus naujo finansinių ataskaitų rinkinio parametrus ir paspaudus mygtuką Pildyti, jei nebuvo padaryta klaidų, sukuriamas naujas rinkinys (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmasis lapas) bei atidaromas jo pildymo langas (8 skyrius). Galimų klaidų sąrašą rasite 7.4. skyrelyje, galimų perspėjimų sąrašas pateiktas 7.5. skyrelyje Galimi klaidų pranešimai 5 lentelė. Galimi klaidų pranešimai Klaidos pranešimas Nurodyta klaidinga ataskaitinio laikotarpio pradžios data. Patarimai Patikrinkite, ar teisingai nurodėte ataskaitinio laikotarpio pradžios datą, datos formatas turi atskaitomybę. * Pasirenkama sudarant nuo 2006 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinę

12 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 12(32) būti MMMM-mm-dd, kur MMMM - metai, mm - mėnuo, dd diena. Nurodyta klaidinga ataskaitinio laikotarpio pabaigos data. Nurodytas klaidingas ataskaitinis laikotarpis: ataskaitinio laikotarpio pradžios data ankstesnė nei juridinio asmens registravimo data. Nurodytas klaidingas ataskaitinis laikotarpis: ataskaitinio laikotarpio pabaigos data ankstesnė nei ataskaitinio laikotarpio pradžios data. Šiam ataskaitiniam laikotarpiui nurodyto finansinių ataskaitų rinkinio parsisiųsti neleidžiama Nurodytas klaidingas ataskaitinis laikotarpis: ataskaitinio laikotarpio pradžios data ankstesnė nei Nurodytas klaidingas ataskaitinis laikotarpis: ataskaitinio laikotarpio pabaigos data ankstesnė nei Nurodytas klaidingas ataskaitinis laikotarpis: ataskaitinio laikotarpio pabaigos data vėlesnė už šios dienos datą. Nurodytas klaidingas ataskaitinis laikotarpis: ataskaitinis laikotarpis negali būti ilgesnis nei 18 mėnesių. Nurodytam ataskaitiniam laikotarpiui finansinės atskaitomybės dokumentai jau pateikti. Juridinis asmuo finansinių ataskaitų rinkinio Juridinių asmenų registrui teikti neturi. Patikrinkite, ar teisingai nurodėte ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą, datos formatas turi būti MMMM-mm-dd, kur MMMM - metai, mm - mėnuo, dd diena. Ataskaitinio laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė nei juridinio asmens, kurio finansinių ataskaitų rinkinį teikiate, registravimo data. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data negali būti ankstesnė nei ataskaitinio laikotarpio pradžios data. Patikrinkite, ar teisingai nurodėte naujo finansinių ataskaitų rinkinio parametrus bei ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitinio laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė nei Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data negali būti ankstesnė nei Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data negali būti vėlesnė nei šios dienos data. Ataskaitinis laikotarpis negali būti ilgesnis nei 18 mėnesių. Nurodytam ataskaitiniam laikotarpiui finansinių ataskaitų rinkinys jau pateiktas. Šios teisinės formos juridinis asmuo finansinių ataskaitų rinkinio Juridinių asmenų registrui teikti neturi.

13 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 13(32) 7.5. Galimi perspėjimai 6 lentelė. Galimi perspėjimai Mygtuko pavadinimas Jeigu tęsite, anksčiau pasirinkto finansinių ataskaitų rinkinio pateikti negalėsite. Ar norite tęsti? Juridinis asmuo jau yra pasirinkęs finansinių ataskaitų rinkinį. Ar norite pasirinkti dar vieną? Paaiškinimai Vienu metu leidžiama pildyti vieną nekonsoliduotąjį bei vieną konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį. Šis perspėjimas rodomas, kai bandoma sukurti naują finansinių ataskaitų rinkinį, nors jau egzistuoja pildomas tos pačios kategorijos rinkinys. Jei tęsite, anksčiau pradėto pildyti finansinių ataskaitų rinkinio pateikti negalėsite. Vienu metu leidžiama pildyti vieną nekonsoliduotąjį bei vieną konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį. Šis perspėjimas rodomas, kai bandoma sukurti naują finansinių ataskaitų rinkinį ir pildomo tos pačios kategorijos rinkinio dar nėra, tačiau yra pradėtas pildyti kitos kategorijos finansinių ataskaitų rinkinys. Jei tęsite, pradėto pildyti rinkinio nebus atsisakyta, tačiau pagal pasirinktus parametrus bus sukurtas naujas rinkinys.

14 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 14(32) 8. Finansinių ataskaitų rinkinių pildymas 8.1. Pagrindiniai lango elementai pav. Finansinių ataskaitų rinkinio pildymo langas

15 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 15(32) Finansinių ataskaitų el. rinkinio (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmojo lapo) pildymo langas bei pagrindiniai jo elementai pavaizduoti 4 pav., o aprašyti 7 lentelėje. 7 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinių pildymo lango elementai Elemento numeris Paaiškinimai 1 Finansinių ataskaitų rinkinio išsaugojimo laikas laikas, kada paskutinį kartą buvo išsaugoti rinkinio pakeitimai. 2 Juridinį asmenį, užsienio juridinio asmens filialą atstovaujančio ir prisijungusio prie sistemos fizinio asmens vardas, pavardė bei atsijungimo nuo sistemos nuoroda ( [X] ). 3 Finansinių ataskaitų rinkinio antraštė. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie juridinį asmenį, užsienio juridinio asmens filialą bei finansinių ataskaitų rinkinį. 4 Pranešimų sritis. Šiame lauke pateikiami klaidų pranešimai bei pranešimai apie sėkmingai įvykdytas operacijas. Klaidų pranešimai formuojami kaip nuorodos, t. y. paspaudus pele klaidos pranešimą, automatiškai pereinama į laukelį, kuriame ji buvo padaryta. 5 Veiksmų mygtukai. Vartotojo patogumui analogiški mygtukai yra tiek lango viršuje, tiek jo apačioje. Jų pagalba galima išsaugoti rinkinio pakeitimus, grįžti į ankstesnįjį langą, tęsti teikimą, tikrinti ar pildomame finansinių ataskaitų el. rinkinyje (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmame lape) nėra klaidų. Detalesnis mygtukų funkcionalumo aprašymas pateiktas 8.6. skyrelyje. 6 Teikimo proceso indikatorius. Šis indikatorius vaizdžiai parodo, kuriame finansinių ataskaitų rinkinio teikimo etape esama. Šis indikatorius, kaip ir mygtukai, yra tiek lango viršuje, tiek apačioje. 7 Naršymo po ataskaitas elementas. Reikiamą ataskaitą galima pasirinkti: paprasčiausiai paspaudus ant ataskaitos pavadinimo; mygtukų bei pagalba (žr. 8 lentelė). Pastaba! Visų ataskaitų pavadinimai gali netilpti į langą, todėl jų gali nesimatyti. Primename, kad pirmasis elementas visada yra Pirmasis lapas, o paskutinis elementas visuomet yra Pridedami dokumentai. Norėdami surasti reikiamą ataskaitą, naudokitės 8 lentelėje aprašytais mygtukais. 8 Duomenų įvedimo sritis. Į šioje srityje esančius įvedimo laukus įrašoma atitinkama informacija. 8 lentelė. Mygtukų, skirtų naršyti po ataskaitų rinkinį aprašymas Mygtukas Funkcionalumas Pereiti į buvusią (prieš tai esančią) ataskaitą Pereiti į kitą ataskaitą

16 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 16(32) Pereiti į pirmąją ataskaitą Pereiti į paskutinę ataskaitą 8.2. Informacijos įrašymas Pildant finansinių ataskaitų el. formato rinkinius (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmąjį lapą) reikiama informacija įrašoma rankiniu būdu, klaviatūros pagalba. Skaičių įrašymas. Įrašomi tik sveiki teigiami ir neigiami skaičiai. Datos įrašymas. Data gali būti įrašyta rankiniu būdu (formatas turi būti MMMM-mmdd, kur MMMM - metai, mm - mėnuo, dd diena) arba parenkama iš šalia esančio kalendoriaus (paspaudus piktogramą ). Veiklos rūšių įrašymas. Veiklos rūšis parenkama veiklos rūšių klasifikatoriuje (5 pav. ). Norint tai padaryti, reikia: 1. spausti šalia veiklos rūšių lauko esančią piktogramą ; 2. klasifikatoriuje surasti reikiamą veiklą ir spausti ant jos kodo. Pastaba! Rasti reikiamą veiklos rūšį gali padėti paieška. Į paieškos laukelį įrašykite kodą (jo dalį), raktinį žodį arba jo dalį ir užklausą atitinkančios veiklos rūšys yra automatiškai filtruojamos; 3. padarius klaidą ir norint ištrinti veiklos rūšį, spausti šalia įvedimo lauko esančią piktogramą. 5 pav. Veiklos rūšių klasifikatorius Tikslumas pasirenkamas iš sąrašo: - 1 (vienetais), jei finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurais arba litais; (tūkstančiais), jei finansinių ataskaitų duomenys pateikiami 1000 (tūkstančiais) eurų arba litų. Dėmesio! Jei bus pasirinktas tikslumas 1000 (tūkstančiais), visi ataskaitose nurodyti duomenys bus išsaugoti duomenų banke padauginti iš Valiuta nurodoma EUR (eurais) arba LTL (litais). Jeigu nurodytas ataskaitinis laikotarpis "iki" - iki turi būti pasirinkta LTL, jeigu arba vėlesnė data turi būti pasirinkta EUR. Užsienio valstybės kodo įrašymas. Užsienio valstybės kodas parenkamas valstybių klasifikatoriuje (6 pav. ). Norint tai padaryti, reikia: 1. spausti šalia užsienio valstybės kodo lauko esančią piktogramą ; 2. klasifikatoriuje surasti reikiamą valstybę ir spausti ant jos kodo. Pastaba! Rasti reikiamą valstybę gali padėti paieška. Į paieškos laukelį įrašykite kodą (jo dalį), raktinį žodį arba jo dalį ir užklausą atitinkančios valstybės yra automatiškai filtruojamos.

17 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 17(32) Padarius klaidą ir norint ištrinti valstybės kodą, spausti šalia įvedimo lauko esančią piktogramą. 6 pav. Užsienio valstybių klasifikatorius Finansinių ataskaitų sudaromų pagal TAS rinkiniai Pildant finansinių ataskaitų sudaromų pagal TAS rinkinį, būtina pasirinkti norimą pildyti pelno (nuostolių) ataskaitą ir pinigų srautų ataskaitą. Pelno (nuostolių) ataskaita gali būti: arba sąnaudų paskirties; arba sąnaudų pobūdžio. Pinigų srautų ataskaita gali būti sudaroma: arba tiesioginiu būdu; arba netiesioginiu būdu. Pagal nutylėjimą rinkinyje leidžiama pildyti pelno (nuostolių) ataskaitą (sąnaudų paskirties) ir pinigų srautų ataskaitą sudaromą tiesioginiu būdu. Jeigu norite pildyti kitas ataskaitų formas, tai reikiamos pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos pasirenkamos taip: spaudžiama ant ketinamos pildyti ataskaitos pavadinimo, varnele pažymimas laukelis Pildau šią ataskaitą bei į klausimą Ar tikrai norite pildyti šią ataskaitą atsakoma OK. Į nepažymėtų pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitų laukelius duomenų įrašyti neleidžiama. 7 pav. Finansinių ataskaitų sudaromų pagal TAS rinkinio pildymo langas

18 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 18(32) Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinių pildymas Pildant neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinį, būtina pasirinkti norimą pildyti balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą. Galima pasirinkti: arba neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos formas (pagal 38-ąjį VAS); arba sutrumpinto balanso, sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos formas (pagal visus VAS). Pagal nutylėjimą rinkinyje leidžiama pildyti ataskaitų formas pagal 38-ąjį VAS, jeigu norite pildyti ataskaitų formas pagal visus VAS, tai sutrumpinto balanso, sutrumpintos pelno (nuostolių) ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų formos pasirenkamos taip: spaudžiama ant ketinamos pildyti ataskaitos pavadinimo, varnele pažymimas laukelis Pildau šią ataskaitą bei į klausimą Ar tikrai norite pildyti šią ataskaitą atsakoma OK. Į nepažymėtų balanso, pelno (nuostolių) ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų laukelius duomenų įrašyti neleidžiama Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinių pildymas Pildant mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinį, būtina pasirinkti norimą pildyti balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formos gali būti: arba mažųjų bendrijų (pagal 38-ąjį VAS); arba sutrumpintos (pagal visus VAS). Pagal nutylėjimą rinkinyje leidžiama pildyti ataskaitų formas pagal 38-ąjį VAS, jeigu norite pildyti ataskaitų formas pagal visus VAS, tai sutrumpinto balanso ir sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formos pasirenkamos taip: spaudžiama ant ketinamos pildyti ataskaitos pavadinimo, varnele pažymimas laukelis Pildau šią ataskaitą bei į klausimą Ar tikrai norite pildyti šią ataskaitą atsakoma OK. Į nepažymėtų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų laukelius duomenų įrašyti neleidžiama Žemės ūkio įmonių finansinių ataskaitų rinkinių pildymas Pildant žemės ūkio įmonių finansinių ataskaitų rinkinius, būtina pasirinkti norimą pildyti pelno (nuostolių) ataskaitą. Galima pasirinkti: žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos formą; sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitos arba pelno (nuostolių) ataskaitos formą. Pagal nutylėjimą rinkinyje leidžiama pildyti žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos formą. Jeigu norite pildyti kitą ataskaitos formą, tai reikiama pelno (nuostolių) ataskaita pasirenkama taip: spaudžiama ant ketinamos pildyti ataskaitos pavadinimo, varnele pažymimas laukelis Pildau šią ataskaitą bei į klausimą Ar tikrai norite pildyti šią ataskaitą atsakoma OK. Į nepažymėtos pelno (nuostolių) ataskaitos laukelius duomenų įrašyti neleidžiama Bankų ir užsienio juridinių asmenų filialų finansinių ataskaitų rinkinių teikimas Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai finansinių ataskaitų rinkinius teikiantys ne elektroninio

19 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 19(32) formato rinkiniuose, turi užpildyti duomenis pirmame lape ir pridedamuose dokumentuose įkelti: finansinių ataskaitų rinkinį; metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) arba tarpinį pranešimą; auditoriaus išvadą (reikalavimas auditoriaus išvados PDF formato bylą pasirašyti auditoriaus elektroniniu parašu netaikomas); jeigu teikiamas užsienio juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, pranešimas ir auditoriaus išvada surašyti ne valstybine kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo parašu Nuo 2016 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių teikimas 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkiniai teikiami ne elektroninio formato rinkiniuose. Teikiantys turi užpildyti duomenis pirmame lape ir pridedamuose dokumentuose įkelti: Pastaba! finansinių ataskaitų rinkinį; metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) arba tarpinį pranešimą; auditoriaus išvadą (reikalavimas auditoriaus išvados PDF formato bylą pasirašyti auditoriaus elektroniniu parašu netaikomas). Teikiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, rinkinio parinkimo lange iš Juridinio asmens veiklos kategorijos sąrašo turi būti pasirenkama Kiti juridiniai asmenys. Teikiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį, rinkinio parinkimo lange iš Juridinio asmens veiklos kategorijos sąrašo turi būti pasirenkama Bankai ir užsienio JA filialai. Tam rinkinį teikiantis asmuo turi el. paštu išsiųsti elektroninį pranešimą, nurodant: juridinio asmens pavadinimą, kodą, ataskaitinio laikotarpio pradžią (MMMM-mm-dd) ir pabaigą (MMMM-mm-dd). Apie galimybę IS teikti rinkinį, teikiantis asmuo bus informuotas elektroniniu pranešimu. Ši tvarka bus taikoma teikiant 2016 metais Pridedamų dokumentų įkėlimas Finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklėse nustatyta, kad dokumentai turi būti teikiami nustatyto formato bylose: aiškinamasis raštas PDF formato byla * ; metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar tarpinis pranešimas PDF formato byla; veiklos ataskaita PDF formato byla; auditoriaus išvada PDF formato byla pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, kurio duomenys apima pasirašančio asmens specialų atributą asmens kodą; audito ataskaita PDF formato byla pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, kurio duomenys apima pasirašančio asmens specialų atributą asmens kodą; * Jeigu aiškinamąjį raštą, sudaro kelios bylos (pavyzdžiui, jis parengtas MS WORD, o jo priedai (lentelės) EXCEL priemonėmis) jas reikėtų sujungti į vieną PDF formato bylą.

20 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 20(32) patvirtintos finansinės ataskaitos - PDF formato byla. Ši byla turi būti teikiama, jei juridinis asmuo finansinių ataskaitų rinkinį sudaro ir tvirtina ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose. Todėl, norint šią bylą pateikti, būtina varnele pažymėti, kad rinkinys sudarytas ir patvirtintas ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose; finansinių ataskaitų rinkinys - PDF formato byla (jeigu bankų, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialų finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose, taip pat teikiant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius). Dokumentai įkeliami eilės tvarka. Tam spaudžiamas mygtukas Browse ( Peržiūrėti ) ir kompiuterio aplankale (kataloge) pasirenkama reikiama byla. Byla pasirenkama du kartus spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu arba paspaudus mygtuką Open. Pasirinkus bylą, spaudžiamas mygtukas Įkelti. Jei pateikėte ne tą bylą, spauskite Ištrinti ir bylos įkėlimą pakartokite. Pastaba! Aiškinamasis raštas yra privalomas ir turi būti teikiamas kartu su finansinių ataskaitų el. formato rinkiniu. Jei yra teikiama audito ataskaita, auditoriaus išvada turi būti taip pat pateikta. Patvirtintos finansinės (balansas, pelno (nuostolių), pinigų srautų (jeigu sudaroma) ir nuosavo kapitalo pokyčių (jeigu sudaroma)) ataskaitos teikiamos, jeigu juridinis asmuo finansinių ataskaitų rinkinį sudaro ir tvirtina ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose. Pridedama byla negali būti didesnė nei 5 MB Dokumentų įrašymas PDF formatu Jei neturite priemonės įrašyti dokumentus PDF formatu, įsidiekite savo kompiuteryje nemokamą programą PrimoPDF. Programą, jos įdiegimo tvarką, taip pat aprašymą kaip dokumentus versti į PDF formatą rasite adresu Bylų sujungimas į vieną PDF formato bylą Kompiuteryje turite įdiegti programą PrimoPDF. Pateikiame pavyzdį kaip prijungti Excel lenteles prie aiškinamojo rašto, tačiau tuo pačiu būdu galite sujungti ir kito formato bylas. Atidarykite Excel bylą ir pasirinkite spausdinti PrimoPDF. Laukelyje Save As nurodykite bylą, prie kurios norite prijungti.

21 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 21(32) Pasirinkite Append to Existing ir spauskite OK. Spauskite mygtuką Create PDF. Atsidariusiame lange File Exists spauskite mygtuką Yes.

22 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 22(32) Nemokama bylų vertimo į PDF formatą programa Bylų vertimo į PDF formatą programą, kurios nereikia įdiegti savo kompiuteryje, rasite adresu Spauskite mygtuką Browse ir raskite bylą, kurią norite versti į PDF formatą. Nurodę bylą, spauskite mygtuką Open.

23 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 23(32) Iš Output Format sąrašo pasirinkite pdf formatą ir spauskite mygtuką Convert. Spauskite vieną iš pateiktų nuorodų. Atsidariusiame lange File Download spauskite mygtuką Save ir PDF formato bylą išsaugokite savo kompiuteryje.

24 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 24(32) 8.4. Rinkinio tikrinimas Ar pildant finansinių ataskaitų el. formato rinkinį (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmąjį lapą) nėra padaryta klaidų, galima patikrinti keliais būdais: 1. Paspaudus mygtuką Tikrinti. Jei klaidų nėra, pranešimų srityje atsiranda pranešimas: Klaidų nerasta. Jei surandamos klaidos, pranešimai apie rastas klaidas yra pateikiami pranešimų srityje. Paspaudus klaidos pranešimą automatiškai pereinama į laukelį, kuriame ši klaida yra padaryta. Pastaba! Paspaudus po laukeliu esančią nuorodą automatiškai pereinama į kitą laukelį su kurio duomenimis yra lyginama. 2. Paspaudus mygtuką Saugoti ne tik išsaugomi įrašyti duomenys, bet jie ir patikrinami. Duomenų tikrinimas bei rezultatų pateikimas analogiškas, kaip yra aprašyta 1 punkte. Pastaba! Tikrinamas duomenų formatas, ar užpildyti būtini laukai, ataskaitų suderinamumas, tačiau už ataskaitose pateikiamų duomenų teisingumą atsako duomenų teikėjas Rinkinio saugojimas Rinkinyje (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmame lape) įrašyti duomenys išsaugomi paspaudus mygtuką Saugoti, be to, duomenys automatiškai išsaugomi kas 15 minučių. Paskutinio išsaugojimo laikas yra rodomas lango viršuje kairėje Lango mygtukų aprašymas 9 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinių pildymo lango mygtukų aprašymas Mygtuko pavadinimas Grįžti Tikrinti" Saugoti Tęsti Paaiškinimai Paspaudus mygtuką Grįžti, grįžtama į finansinių ataskaitų rinkinių sąrašo langą (2 pav. ). Patikrinama, ar finansinių ataskaitų el. rinkinyje (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmame lape) nėra padaryta klaidų. Patikros rezultatai parodomi pranešimų srityje. Išsaugomi įrašyti duomenys. Saugojimo metu taip pat vykdoma ir įrašytų duomenų patikra. Teisingai užpildžius finansinių ataskaitų el. formato rinkinį (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmąjį lapą) ir paspaudus mygtuką Tęsti, pereinama į finansinių ataskaitų rinkinio peržiūros prieš teikimą langą (9 skyrius). Jei yra klaidų, tai pereiti į finansinių ataskaitų rinkinio peržiūros prieš teikimą langą neleidžiama.

25 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 25(32) 9. Finansinių ataskaitų rinkinio peržiūra prieš teikimą 9.1. Pagrindiniai lango elementai pav. Finansinių ataskaitų rinkinio peržiūros prieš teikimą langas Finansinių ataskaitų rinkinio peržiūros prieš teikimą langas bei pagrindiniai jo elementai pavaizduoti 8 pav., o aprašyti 10 lentelėje. 10 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinio peržiūros prieš teikimą lango elementai Elemento numeris Paaiškinimai 1 Juridinį asmenį, užsienio juridinio asmens filialą atstovaujančio ir prisijungusio prie sistemos fizinio asmens

26 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 26(32) vardas, pavardė bei atsijungimo nuo sistemos nuoroda ( [X] ). 2 Finansinių ataskaitų rinkinio antraštė. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie juridinį asmenį, užsienio juridinio asmens filialą bei finansinių ataskaitų rinkinį. 3 Pranešimų sritis. Šiame lauke pateikiami perspėjimai. 4 Veiksmų mygtukai. Vartotojo patogumui analogiški mygtukai yra tiek lango viršuje, tiek jo apačioje. Jų pagalba galima finansinių ataskaitų el. rinkinį (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmąjį lapą) atsispausdinti bei tęsti teikimą. Detalesnis mygtukų funkcionalumo aprašymas pateiktas 9.2. skyrelyje. 5 Teikimo proceso indikatorius. Šis indikatorius vaizdžiai parodo, kuriame finansinių ataskaitų rinkinio teikimo etape esama. Šis indikatorius, kaip ir mygtukai, yra tiek lango viršuje, tiek apačioje. 6 Naršymo po ataskaitas elementas. Reikiamą ataskaitą galima pasirinkti: paprasčiausiai paspaudus ant ataskaitos pavadinimo; mygtukų bei pagalba (žr. 8 lentelė). Pastaba! Visų ataskaitų pavadinimai gali netilpti į langą, todėl jų gali nesimatyti. Primename, kad pirmasis elementas visada yra Pirmasis lapas, o paskutinis elementas visuomet yra Pridedami dokumentai. Norėdami surasti reikiamą ataskaitą, naudokitės 8 lentelėje aprašytais mygtukais. 7 Įrašytų duomenų peržiūros sritis. Šioje srityje pateikiami rinkinio (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmojo lapo) pildymo metu įrašyti duomenys Lango mygtukų aprašymas 11 lentelė. Rinkinio peržiūros prieš teikimą lango mygtukų aprašymas Mygtuko pavadinimas Grįžti Spausdinti" Teikti Paaiškinimai Grįžtama į finansinių ataskaitų el. rinkinio pildymo (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmojo lapo) langą (4 pav.). Paspaudus mygtuką Spausdinti, sugeneruojama PDF byla, skirta finansinių ataskaitų el. rinkinio (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmojo lapo) spausdinimui. PDF byla yra atidaroma naujame lange. Jei PDF byla neatsidaro, patikrinkite, ar kompiuteryje yra įdiegta PDF bylų skaitymo programa (pvz., Adobe Acrobat Reader). Paspaudus mygtuką Teikti, pereinama į finansinių ataskaitų rinkinio teikimo patvirtinimo langą (10 skyrius).

27 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 27(32) 9.3. Galimi perspėjimai Pranešimų srityje gali būti pateikti tokie perspėjimai: Patikrinkite, ar užpildyta balanso ataskaita; Patikrinkite, ar užpildyta pelno (nuostolių) ataskaita; Patikrinkite, ar užpildyta pinigų srautų ataskaita. Šie perspėjimai yra tik informacinio pobūdžio ir pateikiami, jei atitinkamose ataskaitose tam tikri laukai yra neužpildyti arba lygūs nuliui. Prašome patikrinti, ar pranešimuose nurodytos ataskaitos yra tinkamai užpildytos. Jei manote, kad visos ataskaitos užpildytos teisingai, teikimą galite tęsti. 10. Finansinių ataskaitų rinkinio teikimo tvirtinimas Pagrindiniai lango elementai pav. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo langas Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo langas bei pagrindiniai jo elementai pavaizduoti 9 pav., o aprašyti 12 lentelėje.

28 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 28(32) 12 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo lango elementai Elemento numeris Paaiškinimai 1 Finansinių ataskaitų rinkinio antraštė. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie juridinį asmenį, užsienio juridinio asmens filialą bei finansinių ataskaitų rinkinį. 2 Pranešimų apie klaidas sritis. Šiame lauke pateikiami klaidų pranešimai. 3 Pranešimų apie įspėjimus sritis. Šiame lauke pateikiami įspėjimų pranešimai. 4 Veiksmų mygtukai. Vartotojo patogumui analogiški mygtukai yra tiek lango viršuje, tiek jo apačioje. Jų pagalba galima grįžti į rinkinio pildymo langą (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmojo lapo) arba patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinio teikimą. Detalesnis mygtukų funkcionalumo aprašymas pateiktas skyrelyje. 5 Teikimo proceso indikatorius. Šis indikatorius vaizdžiai parodo, kuriame finansinių ataskaitų rinkinio teikimo etape esama. Šis indikatorius, kaip ir mygtukai, yra tiek lango viršuje, tiek apačioje. 6 Teikiamų dokumentų sąrašas ir elektroninio pašto patikslinimas. Dokumentų sąraše parodoma finansinių ataskaitų el. rinkinio PDF byla ir kartu teikiami dokumentai (aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar tarpinis pranešimas, veiklos ataskaita, auditoriaus išvada, audito ataskaita, patvirtintos finansinės ataskaitos). Bankų, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialų, kurie finansinių ataskaitų rinkinius teikia ne elektroninio formato rinkiniuose, taip pat teikiant ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius, dokumentų sąraše parodoma pirmojo lapo PDF byla ir teikiami dokumentai (finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar tarpinis pranešimas, auditoriaus išvada). Atkreipkite dėmesį į tai, ar visi dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su užpildytu finansinių ataskaitų el. rinkiniu (pirmu lapu), yra sąraše. Jei trūksta kurio nors dokumento, reikia grįžti į pildymo langą (mygtukas Grįžti ) ir jį įkelti. Taip pat būtina patikrinti, ar nurodytas teisingas elektroninio pašto adresas, jei jis netikslus arba nenurodytas, elektroninio pašto adresą įrašykite Lango mygtukų aprašymas 13 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo lango mygtukų aprašymas Mygtuko pavadinimas Grįžti Paaiškinimai Grįžtama į finansinių ataskaitų el. rinkinio (jeigu finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas ne elektroninio formato rinkiniuose pirmojo lapo) pildymo langą (4 pav.).

29 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 29(32) Tęsti Jei yra klaidų, mygtukas Teikti yra neaktyvus. Kol klaidos neištaisytos, finansinių ataskaitų rinkinio pateikti neleidžiama. Paspaudus mygtuką Tęsti (jei jis yra aktyvus) ir teigiamai atsakius į klausimą Ar tikrai norite pateikti?, finansinių ataskaitų rinkinys yra pateikiamas. Apie sėkmingą pateikimą pranešama Finansinių ataskaitų rinkinys įrašytas Galimi klaidų pranešimai 14 lentelė. Galimi klaidų pranešimai Klaidos pranešimas Aiškinamasis raštas privalo būti pateiktas Jei pateikta audito ataskaita, auditoriaus išvada taip pat privalo būti teikiama Nenurodytas aiškinamojo rašto lapų skaičius Nenurodytas metinio pranešimo lapų skaičius Nenurodytas auditoriaus išvados lapų skaičius Nenurodytas audito ataskaitos lapų skaičius Nurodytas metinio pranešimo lapų skaičius, tačiau byla neįkelta Patarimai Aiškinamasis raštas yra privalomas ir turi būti teikiamas kartu su užpildytu finansinių ataskaitų el. formato rinkiniu. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), prisegti aiškinamąjį raštą, nurodyti jo lapų skaičių ir bandyti teikti dar kartą. Jei yra teikiama audito ataskaita, auditoriaus išvada turi būti taip pat pateikta. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), prisegti auditoriaus išvadą, nurodyti jos lapų skaičių ir bandyti teikti dar kartą. Turi būti nurodytas aiškinamojo rašto lapų skaičius. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), nurodyti aiškinamojo rašto lapų skaičių ir bandyti teikti dar kartą. Jei teikiamas metinis pranešimas, turi būti nurodytas ir metinio pranešimo lapų skaičius. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), nurodyti metinio pranešimo lapų skaičių ir bandyti teikti dar kartą. Jei teikiama auditoriaus išvada, turi būti nurodytas ir auditoriaus išvados lapų skaičius. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), nurodyti auditoriaus išvados lapų skaičių ir bandyti teikti dar kartą. Jei teikiama audito ataskaita, turi būti nurodytas ir audito ataskaitos lapų skaičius. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), nurodyti audito ataskaitos lapų skaičių ir bandyti teikti dar kartą. Jei teikiamas metinis pranešimas, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), prisegti metinį pranešimą ir bandyti teikti dar kartą. Jei metinis pranešimas neteikimas, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), panaikinti nurodytą metinio pranešimo lapų skaičių, duomenis išsaugoti ir bandyti teikti dar kartą.

30 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 30(32) Nurodytas auditoriaus išvados lapų skaičius, tačiau byla neįkelta Nurodytas audito ataskaitos lapų skaičius, tačiau byla neįkelta Nurodytas patvirtintų finansinių ataskaitų lapų skaičius, tačiau byla neįkelta Auditoriaus išvados.pdf formato byla turi būti pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu Audito ataskaitos.pdf formato byla turi būti pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu Jeigu nurodytas ataskaitinis laikotarpis "iki" - iki turi būti pasirinkta LTL, jeigu arba vėlesnė data turi būti pasirinkta EUR. Jei teikiama auditoriaus išvada, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), prisegti auditoriaus išvadą ir bandyti teikti dar kartą. Jei auditoriaus išvada neteikiama, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), panaikinti nurodytą auditoriaus išvados lapų skaičių, duomenis išsaugoti ir bandyti teikti dar kartą. Jei teikiama audito ataskaita, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), prisegti audito ataskaitą ir bandyti teikti dar kartą. Jei audito ataskaita neteikiama, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), panaikinti nurodytą audito ataskaitos lapų skaičių, duomenis išsaugoti ir bandyti teikti dar kartą. Jei teikiamos patvirtintos finansinės ataskaitos, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), prisegti patvirtintas finansines ataskaitas ir bandyti teikti dar kartą. Jei patvirtintos finansinės ataskaitos neteikiamos, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), panaikinti nurodytą patvirtintų finansinių ataskaitų lapų skaičių, duomenis išsaugoti ir bandyti teikti dar kartą. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ) ir prisegti auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, kurio duomenys apima pasirašančio asmens specialų atributą asmens kodą, pasirašytą auditoriaus išvados.pdf formato bylą. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ) ir prisegti auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, kurio duomenys apima pasirašančio asmens specialų atributą asmens kodą, pasirašytą audito ataskaitos.pdf formato bylą. Reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), tinkamai pasirinkti valiutą ir bandyti teikti dar kartą. Varnelė pažymėta, kad "Juridinis asmuo FA rinkinį sudaro ir tvirtina ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose", tačiau patvirtintų finansinių ataskaitų byla neįkelta Turi būti pažymėta, kad "Juridinis asmuo FA rinkinį sudaro ir tvirtina ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose" Jei teikiamos patvirtintos finansinės ataskaitos, reikia prisegti patvirtintas finansines ataskaitas ir bandyti teikti dar kartą. Jei patvirtintos finansinės ataskaitos neteikiamos, varnelę panaikinti ir bandyti teikti dar kartą. Jei teikiamos patvirtintos finansinės ataskaitos, reikia varnele pažymėti ir bandyti teikti dar kartą. Jei patvirtintos finansinės ataskaitos neteikiamos, bylą pašalinti (paspausti mygtuką Ištrinti ) ir bandyti teikti dar kartą.

31 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 31(32) Galimi įspėjimų pranešimai 15 lentelė. Galimi įspėjimų pranešimai Įspėjimų pranešimas Auditoriaus išvada turi būti pateikta! Audito ataskaita turi būti pateikta! Patarimai Įspėjama, kad auditoriaus išvada turėtų būti teikiama kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu. Jei auditas buvo atliktas, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), prisegti auditoriaus išvadą, nurodyti jos lapų skaičių ir bandyti teikti dar kartą. Jei auditas nebuvo atliktas, galite nepaisyti įspėjimo ir teikimą pabaigti. Įspėjama, kad audito ataskaita turėtų būti teikiama kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu. Jei auditas buvo atliktas, reikia grįžti į pildymo langą (paspaudus mygtuką Grįžti ), prisegti audito ataskaitą, nurodyti jos lapų skaičių ir bandyti teikti dar kartą. Jei auditas nebuvo atliktas, galite nepaisyti įspėjimo ir teikimą pabaigti Pranešimas apie finansinių ataskaitų rinkinio teikimą Teikimo patvirtinimo lange parodomas elektroninio pašto adresas, kuriuo sėkmingai pateikus finansinių ataskaitų rinkinį bus išsiųstas pranešimas. Jei el. pašto adresas nenurodytas arba pageidaujate pranešimą gauti kitu el. pašto adresu, prašoma į el. pašto langelius įrašyti adresą. 10 pav. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo langas Jei paspaudus mygtuką Tęsti parodomas klaidos pranešimas, prašome klaidas ištaisyti.

32 Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 32(32) 11 pav. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo langas Jei klaidų pranešimų nėra, spaudžiamas mygtukas Tęsti. Teigiamai atsakius į klausimą Ar tikrai norite pateikti?, finansinių ataskaitų rinkinys yra pateikiamas. Apie sėkmingą pateikimą pranešama Finansinių ataskaitų rinkinys įrašytas. Langelyje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriame informuojama apie sėkmingai atliktą finansinių ataskaitų rinkinio teikimą. 12 pav. Pranešimas apie sėkmingą finansinių ataskaitų rinkinio teikimą 16 lentelė. Galimi klaidų pranešimai Klaidos pranešimas Nurodyti el. pašto adresai nesutampa, prašome patikslinti Neteisingas el. pašto adresas, prašome patikslinti Patarimai Reikia patikrinti ar abiejuose el. pašto adreso langeliuose įrašytas teisingas el. pašto adresas. Klaidą ištaisius bandyti teikti dar kartą. Reikia patikrinti ar abiejuose el. pašto adreso langeliuose įrašytas teisingas el. pašto adresas. Klaidą ištaisius bandyti teikti dar kartą.

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau