AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4"

Transkriptas

1 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas Autorius: UAB Affecto Lietuva", UAB Hnit-Baltic Sukūrimo data: Pakeitimo data: Versija: 0.4

2 1. Dokumento kontrolė 1.1. Pakeitimai Data Autorius Versija Pastabos Justina Žardeckienė 0.1 Mokymų medžiagos paruošimas Justina Žardeckienė 0.2 Mokymų medžiagos papildymas Justina Žardeckienė 0.3 Įkelti klasifikacinių ir bendrųjų duomenų scenarijai Justina Žardeckienė 0.4 Smulkios korekcijos 1.2. Peržiūra Vardas, Pavardė Pareigos 1.3. Patvirtinimai Data Vardas, Pavardė, Pareigos Parašas AIVIKS Mokymo medžiaga 2-17

3 Turinys 1. Dokumento kontrolė Pakeitimai Peržiūra Patvirtinimai Įvadas Dokumento paskirtis Susiję dokumentai Terminai, apibrėžimai ir sutrumpinimai Mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičius ir jiems sukurti laikini naudotojai Bendri darbo su sistema principai Prisijungti prie duomenų tvarkymo sistemos Prisijungti prie administravimo sistemos Redaguoti įrašą Šalinti įrašą Baigti darbą su sistema Klasifikacinių duomenų tvarkymas Registruoti duomenų rinkinio mėginių ir galimų viršijimų skaičių Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkymas Tvarkyti asmenų duomenis Peržiūrėti adresų duomenis Peržiūrėti gyvenamųjų vietovių duomenis Tvarkyti ūkio subjekto duomenis Registruoti ūkio subjekto objektą, už kurį atsiskaitoma Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymo kursas Sukurti ir pateikti vandens inventorizacijos taršos šaltinių, išmetamų teršalų inventorizacijos dokumentų rinkinius Patvirtinti vandens taršos šaltinių, išmetamų teršalų inventorizacijos duomenų rinkinius Ataskaitos Vandens taršos šaltinių ir išmetamų teršalų inventorizacijos duomenys formavimas Atliekamų kursų grafikas...17 AIVIKS Mokymo medžiaga 3-17

4 2. Įvadas 2.1. Dokumento paskirtis Dokumente pateikiama vandens inventorizacijos duomenų tvarkymo mokymo medžiaga Susiję dokumentai AIVIKS vidinės sistemos posistemių naudotojų instrukcija; AIVIKS informacinio portalo duomenų teikimo sistemos naudotojų instrukcija Terminai, apibrėžimai ir sutrumpinimai Eil. Nr. Lentelė 1. Naudotų terminų ir sutrumpinimų aprašymas Terminas / Trumpinys Aprašymas 1. AIEPI Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystimas 2. AIVIKS Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIEPI projekto metu modernizuojama sistema). AIVIKS sistemą sudaro trys dalys: * Aplinkos informacijos portalas * Duomenų teikimo portalas * Vidinė sistema AIVIKS Mokymo medžiaga 4-17

5 3. Mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičius ir jiems sukurti laikini naudotojai Numatyta, kad AIVIKS naudotojų apmokymo metu, kiekvieną kursų dieną Vykdytojas apmokys 20 Užsakovo darbuotojų. Letelėje 1 pateikiami mokymų dalyviams sukurti naudotojai. Pasirinkite lentelės eilutę pagal jūsų vykdomą mokymo kursą. Laužtinių skliaustų rašyti nereikia, o vietoje raidės N įrašykite savo Mokinio numerį. Pavyzdys. Jums priskirtas mokinio numeris 11, vykdote klasifikacinių duomenų tvarkytojo kursą. Jūsų prisijungimo vardas Klas_tvarkytojas11, sistemoje jūsų vardas V_Klas_Tvarkytojas11, pavardė P_Klas_Tvarkytojas11. Lentelė 2 Mokymams skirti naudotojai Rolė 07. Vandens inventorizacijos klasifikatorių tvarkytojas 07. Vandens inventorizacijos duomenų registratorius 07. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio teikėjas 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkytojas (galutinis patvirtinimas) Prisijungimo vardas Slaptažod is Vardas Pavardė 07_klas_tv[N] pavasaris V_07_klas_tv[N] P_07_klas_tv[N] 07_reg[N] pavasaris V_07_reg[N] P_07_reg[N] 07_teik[N] pavasaris V_07_teik[N] P_07_teik[N] 07_tvark_gal[N] pavasaris V_07_tvark_gal[N] P_07_tvark_gal[N] Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkytojas US_BD_tvark[N] pavasaris V_ US_BD_tvark[N] P_ US_BD_tvark[N] AIVIKS Mokymo medžiaga 5-17

6 4. Bendri darbo su sistema principai Šiame skyriuje aprašyti veiksmai, kuriuos vykdo visos sistemos rolės, pateiktos lentelėje nr. 2. Perskaitykite kaip atlikti šiuos veiksmus: Prisijungti prie duomenų tvarkymo sistemos; Prisijungti prie administravimo sistemos; Redaguoti įrašą; Šalinti įrašą Baigti darbą su sistema Prisijungti prie duomenų tvarkymo sistemos 1. Mozzila naršyklėje įveskite prisijungimo prie AIVIKS sistemos adresą: 2. Įveskite laikinus prisijungimo prie sistemos duomenis. 3. Pasirinkite Duomenų teikimas Prisijungti prie administravimo sistemos 1. Mozzila naršyklėje įveskite prisijungimo prie AIVIKS sistemos adresą: 2. Įveskite laikinus prisijungimo prie sistemos duomenis. 3. Pasirinkite Administravimas Redaguoti įrašą I būdas 1. Atidarykite įrašą redagavimui: rezultatų bloke du kartus su pelės kairiuoju klavišu spragtelkite ant įrašo arba, jeigu yra, paspauskite įrašo atidarymo mygtuką (pvz.: [Rezultatas], [Tyrimas] ir kt.). 2. Koreguokite duomenis. 3. Išsaugokite įrašą paspausdami mygtuką [Išsaugoti naują], [Saugoti], [Išsaugoti]. II būdas 1. Redaguokite įrašą naudodami specialų funkcionalumą. 2. Prie įrašo, kurį norite koreguoti spauskite [ ]. 3. Koreguokite duomenis.

7 4. Išsaugokite duomenis paspausdami [ ] Šalinti įrašą I būdas 1. Atidarykite įrašą šalinimui: rezultatų bloke du kartus su pelės kairiuoju klavišu spragtelkite ant įrašo arba, jeigu yra, paspauskite įrašo atidarymo mygtuką (pvz.: [Rezultatas], [Tyrimas] ir kt.). 2. Šalinkite įrašą paspausdami mygtuką [Šalinti], [Pašalinti]. 3. Išsaugokite įrašą paspausdami mygtuką [Išsaugoti naują], [Saugoti], [Išsaugoti]. II būdas 1. Šalinkite įrašą naudodami specialų funkcionalumą: Prie įrašo, kurį norite šalinti spauskite [ ] Baigti darbą su sistema 1. Norėdami baigti darbą su duomenų tvarkymo sistema lango viršutiniame dešiniajame kampe spauskite [Atsijungti]. AIVIKS Mokymo medžiaga 7-17

8 2. Klasifikacinių duomenų tvarkymas Šiame skyriuje aprašyti veiksmai, kuriuos vykdo 07. Vandens inventorizacijos duomenų klasifikatorių tvarkytojas). Perskaitysite kaip: Registruoti duomenų rinkinio mėginių ir galimų viršijimų skaičių Registruoti duomenų rinkinio mėginių ir galimų viršijimų skaičių 07. Vandens inventorizacijos klasifikatorių tvarkytojas. 1. Prisijunkite prie AIVIKS administravimo sistemos. 2. Startuokite formą Mėginių ir galimų viršijimų skaičius (Klasifikaciniai duomenys -> Duomenų rinkinių tvarkymo -> Mėginių ir galimų viršijimų skaičius). 3. Užregistruokite naują mėginių ir galimų viršijimų skaičių spauskite mygtuką [Sukurti]. Startavusioje formoje Mėginių ir galimų viršijimų skaičius užpildykite laukus. Privalomi užpildyti laukai žymimi žvaigždute. 4. Spauskite mygtuką [Išsaugoti naują]. 5. Paspauskite nuorodą Pradžia ir grįžkite į pradžios puslapį. AIVIKS Mokymo medžiaga 8-17

9 5. Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkymas Šiame skyriuje aprašyti veiksmai, kuriuos vykdo Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkytojas, 07. Vandens inventorizacijos duomenų registratorius, 07. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio teikėjas, 07. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio tvarkytojas (galutinis patvirtinimas). Perskaitysite kaip atlikti šias užduotis: Tvarkyti asmenų duomenis; Peržiūrėti adresų duomenis; Peržiūrėti gyvenamųjų vietovių duomenis; Tvarkyti ūkio subjekto duomenis; Registruoti ūkio subjekto objektą, už kurį atsiskaitoma Tvarkyti asmenų duomenis Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkytojas. 1. Prisijunkite prie vidinės AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos. 2. Startuokite formą Asmenų peržiūra (Bendrieji duomenys -> Asmenys). Fizinio asmens duomenų registravimas 3. Registruokite naują fizinį asmenį, spauskite mygtuką [Sukurti]. 4. Formoje Duomenys apie fizinį asmenį įveskite laukelių Vardas, Pavardė, Asmens kodas laukelių informaciją. Asmens kodo duomenys yra užšifruojami ir nematomi sistemos naudotojams, jie naudojami tik fizinio asmens duomenų paieškoje. 5. Spauskite [Išsaugoti]. 6. Užpildykite asmens kontaktinius duomenis. Bloke Kontaktai spauskite [Sukurti] ir įveskite kontaktinius duomenis. 7. Spauskite [Išsaugoti]. 8. Grįžkite į langą Asmenų peržiūra paspausdami mygtuką [Atgal]. Juridinio asmens duomenų registravimas 9. Pagal pasirinktus kriterijus įvykdykite juridinio asmens paiešką. Bloke Paieška šiai paieškai yra skirti laukai: Juridinio asmens kodas ir Juridinio asmens pavadinimas. 10. Pasirinkite juridinį asmenį, kuriam norite pateikti kontaktinę informaciją. Du kartus su pelės kairiuoju klavišu spragtelkite ant juridinio asmens įrašo. 11. Atidarytoje Duomenys apie juridinį asmenį formoje, lentelėje Kontaktai spauskite [Sukurti] ir įveskite kontaktinius duomenis. Pagrindinis juridinio asmens adresas į sistemą yra įkeliamas integracijos metu ir yra neredaguojamas. 12. Peržiūrėkite juridinio asmens ekonominės veiklos duomenis, jeigu jie yra įkelti (žr. lentelė Ekonominės veiklos rūšys ). Šie duomenys yra įkeliami į sistemą integracijos metu ir yra neredaguojami. 13. Spauskite [Išsaugoti]. 14. Grįžkite į pagrindinį sistemos meniu paspausdami mygtuką [Atgal]. AIVIKS Mokymo medžiaga 9-17

10 5.2. Peržiūrėti adresų duomenis Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkytojas. 1. Prisijunkite prie vidinės AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos. 2. Startuokite formą Asmenų peržiūra (Bendrieji duomenys -> Adresai). 3. Atlikite adreso paiešką. Paieškos laukuose įveskite ieškomo adreso duomenis ir spauskite [Ieškoti]. 4. Pasirinkite adresą iš rezultatų sąrašo. Du kartus su pelės dešiniuoju klavišu spragtelkite ant pasirinkto adreso įrašo. 5. Peržiūrėkite adresą. 6. Adreso įraše koreguoti galite tik pašto indeksą. Jei jį pakeitėte, spauskite [Išsaugoti]. 7. Grįžkite į pagrindinį sistemos meniu paspausdami mygtuką [Atgal] Peržiūrėti gyvenamųjų vietovių duomenis Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkytojas. 1. Prisijunkite prie vidinės AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos. 2. Startuokite formą Gyvenamųjų vietovių peržiūrą (Bendrieji duomenys -> Gyvenamosios vietovės). 3. Suraskite norimą gyvenamąją vietovę naudodamiesi paiešką. Bloke Paieška įveskite paieškos parametrus ir spauskite [Ieškoti]. 4. Rezultatų bloke peržiūrėkite gyvenamąsias vietoves. Gyvenamųjų vietovių informacija yra sukelta iš adresų registro ir rankiniu būdų nekoreguojama. 5. Grįžkite į pagrindinį sistemos meniu paspausdami mygtuką [Atgal] Tvarkyti ūkio subjekto duomenis 07. Vandens inventorizacijos duomenų registratorius; 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkytojas (galutinis patvirtinimas); Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkytojas. AIVIKS Mokymo medžiaga 10-17

11 1. Prisijunkite prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos. 2. Startuokite langą Ūkio subjekto tvarkymas (Bendrieji duomenys -> Duomenys apie ŪS -> Ūkio subjektai). 3. Įveskite paieškos kriterijus ir spauskite [Ieškoti]. Užregistruokite fizinio/juridinio asmens kontaktinę informaciją 4. Virš lentelės Kontaktai spauskite mygtuką [Sukurti] ir įveskite duomenis. Privalomi duomenys yra pažymėti žalia spalva. Užregistruokite ataskaitinį objektą, už kurį ūkio subjektas atsiskaitinės 5. Virš lentelės Ataskaitiniai objektai spauskite [Sukurti] ir užregistruokite ūkio subjekto objektą, už kurį bus atsiskaitoma. 6. Atsidariusiame lange Duomenys apie taršos šaltinį/įrenginį/objektą/maudyklą įveskite duomenis užpildykite reikiamą informaciją. Privalomi duomenys pažymėti žalsva spalva. 7. Mygtukų juostoje paspauskite mygtuką [Išsaugoti ir pasirinkti]. 8. Spauskite [Atgal], kol grįšite į sistemos pradžios puslapį Registruoti ūkio subjekto objektą, už kurį atsiskaitoma 07. Vandens inventorizacijos duomenų registratorius; 07. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio teikėjas; 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkytojas (galutinis patvirtinimas); Ūkio subjektų bendrųjų duomenų tvarkytojas. 1. Prisijunkite prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos. 2. Atsidarykite formą Ataskaitinių objektų peržiūra (Bendrieji duomenys -> Duomenys apie ŪS ->Ataskaitiniai objektai). 3. Užregistruokite naują ataskaitinį objektą paspausdami mygtuką [Sukurti]. 4. Naujai startavusiame lange būtinai užpildykite šiuos laukelius: 4.1. Kategorija; 4.2. Rūšis (rūšies nereikia registruoti, kai pasirinkta kategorija - Ūk. Veikl. objektas); 4.3. Pavadinimas; 4.4. Savivaldybė; 4.5. Priklausomybė RAAD; 4.6. Objekto koordinates bloke Koordinatės (LKS 94) (paspaudę mygtuką [GIS]). 5. Jeigu reikia, užpildykite kitus laukelius. AIVIKS Mokymo medžiaga 11-17

12 6. Spauskite mygtuką [Išsaugoti]. 7. Spauskite [Atgal], kol grįšite į sistemos pradžios puslapį. AIVIKS Mokymo medžiaga 12-17

13 6. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymo kursas Šiame skyriuje aprašyti veiksmai, kuriuos vykdo 07. Vandens inventorizacijos duomenų registratorius, 07. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio teikėjas, 07. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio tvarkytojas (galutinis patvirtinimas). Perskaitysite kaip: Sukurti ir pateikti vandens taršos šaltinių, išmetamų teršalų inventorizacijos duomenų rinkinius; Patvirtinti vandens taršos šaltinių, išmetamų teršalų inventorizacijos duomenų rinkinius; Formuoti ataskaitą Vandens taršos šaltinių ir išmetamų teršalų inventorizacijos duomenys Sukurti ir pateikti vandens inventorizacijos taršos šaltinių, išmetamų teršalų inventorizacijos dokumentų rinkinius 07. Vandens inventorizacijos duomenų registratorius; 07. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio teikėjas. 1. Prisijunkite prie vidinės AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos. 2. Atidarykite formą Teikiamų duomenų peržiūra (kelias: Teikiami duomenys -> Teikiami duomenys). 3. Iš išskleidžiamo sąrašo pasirinkite 07. Vandens taršos šaltinių ir išmetamų taršalų inventorizacijos tam, kad galėtumėte sukurti naują duomenų apie taršos šaltinius ir išmetamų teršalų inventorizaciją, apskaitos dokumentą. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio registravimas 4. Spauskite mygtuką [Sukurti]. Atidaroma forma Duomenys apie teikiamą dokumentą. 5. Lange Duomenys apie teikiamą dokumentą pasirinkite ūkio subjektą, ūkinės veiklos objektą, įveskite kitus reikalingus duomenis. 6. Spauskite [Išsaugoti]. 7. Spauskite [Ataskaitos rengėjas] ir įveskite informaciją apie ataskaitą parengusį asmenį. Informacija apie ataskaitą parengusį asmenį išsaugoma paspaudus mygtuką [Uždaryti]. 8. Spauskite [Atsakingas asmuo] ir įveskite informaciją apie asmenį, kuris yra atsakingas už pateiktas ataskaitas. Spauskite [Uždaryti]. 9. Lange Duomenys apie teikiamą dokumentą spauskite [Išsaugoti]. 10. Pateikite duomenis apie vandens taršą ir išmetamų teršalų inventorizaciją paspaudę mygtuką [Dokumento duomenys]. Atidaromas langas Vandens taršos šaltinių ir išmetamų teršalų inventorizacijos duomenys. 11. Peržiūrėkite viršutinėje formos dalyje rodomus duomenis apie pateiktą dokumentą. AIVIKS Mokymo medžiaga 13-17

14 12. Formos bloke Mėginiai, jei egzistuoja pateikta pasirinkto laikotarpio ūkio subjektų nuotekų monitoringo ataskaita, galite įkelti jos duomenis, paspaudžiant aktyvioje būsenoje rodomą mygtuką: [Įkelti duomenis iš ūkio subjektų monitoringo] atsidariusiame lange Duomenų įkėlimas iš ūkio subjektų nuotekų monitoringo ataskaitos, pasirinkite laikotarpį, atlikite paiešką. Iš paieškos rezultatų pasirinkite objekto nuotekų išleistuvus, kurių duomenis norite perkelti, spauskite [Įkelti] Spauskite [Uždaryti] lango uždarymui. 13. Sukurkite naują mėginį. Spauskite [Sukurti]. Pastaba: jei pildote ne pirmą mėginį, naują mėginį galite įvesti ir paspausdami mygtuką [Pridėti mėginį kopijuojant matavimų teršalus (parametrus)]. Pažymėjus mėginio eilutę ir paspaudus mygtuką bus sukurta nauja eilutė lentelėje Mėginiai o į lentelę Matavimo teršalai (parametrai) bus perkelti visi pažymėto mėginio teršalai. 14. Įveskite duomenis lentelėje Mėginiai. Pasirinkite nuotekų išleistuvą. Jei nuotekų išleistuvo objekto išleistuvų sąvade nėra, jį galite sukurti paspaudę mygtuką [Sukurti naują išleistuvą]. 15. Pažymėkite vieną iš sukurtų mėginių lentelėje Mėginiai. 16. Spauskite mygtuką [Sukurti] lentelėje Matavimo teršalai (parametrai) 17. Naujoje matavimo teršalų eilutėje spauskite [ ]. Pasirinkite teršalą (parametrą), užpildykite kitus mėginio teršalo duomenis. 18. Išsaugokite visus vandens taršos šaltinių ir išmetamų teršalų inventorizacijos duomenis paspausdami [Išsaugoti]. 19. Patikrinkite duomenis automatiniu būdu, spauskite [Tikrinti duomenis]. Palaukite kol bus patikrinti visi dokumente įvesti duomenys. 20. Užpildykite trūkstamus laukus, ištaisykite pranešime aprašytas klaidas. Vėl atlikite duomenų tikrinimą, kol neliks klaidų. 21. Spauskite [Išsaugoti] vandens taršos šaltinių ir išmetamų teršalų inventorizacijos duomenų išsaugojimui. 22. Spauskite [Atgal] ir grįžkite į formą Duomenys apie teikiamą dokumentą. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio pateikimas 23. Pateikite užpildytą cheminių medžiagų ir preparatų dokumentą: Įveskite dokumento pateikimo datą Iš krentančio sąrašo pasirinkite būseną Pateiktas. Šią būseną rekomenduojama pasirinkti tuomet, kai duomenų rikinys yra baigtas pildyti ir atlikus pirminę patikrą nėra pastebėta/rasta klaidų. Šią būseną gali suteikti ūkio subjekto atstovas arba atsakiga institucija, kuri duomenų rinkinį suveda vidinėje sistemoje Spauskite [Pakeisti būseną] Spauskite [Išsaugoti]. 24. Pakoreguokite dokumentą ir paspaudę mygtuką [Koregavimo pastabos], nurodykite koregavimo pastabas. 25. Dokumento, kurio būsena yra Pateiktas koreguoti nebegalima. 26. Mygtuku [Atgal] grįžkite į pagrindinį sistemos meniu. AIVIKS Mokymo medžiaga 14-17

15 6.2. Patvirtinti vandens taršos šaltinių, išmetamų teršalų inventorizacijos duomenų rinkinius 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkytojas (galutinis patvirtinimas); 1. Prisijunkite prie vidinės AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos (žr. skyrių Prisijungimas prie sistemos ) 2. Atidarykite formą Teikiamų duomenų peržiūra (Teikiami duomenys -> Teikiami duomenys). 3. Atlikite paiešką: 3.1. Pasirinkite dokumentų rinkinio tipą 07. Vandens taršos šaltinių ir išmetamų taršalų inventorizacijos 3.2. Pasirinkite dokumentų rinkinio būseną: Pateiktas arba Grąžintas tikslinti, arba Patikslintas VS, arba Tikslinamas VS, arba Priimtas I, arba Priimtas II. 4. Spauskite [Ieškoti]. 5. Pasirinkite dokumentų rinkinį, kurio būseną norite keisti pasirinktą įrašą du kartus spragtelkite pelės dešiniuoju klavišu. 6. Peržiūrėkite bendrąją informaciją apie teikiamą dokumentų rinkinį. 7. Peržiūrėkite dokumento rinkinio informaciją paspaudę mygtuką [Dokumento duomenys] peržiūrėkite ir skirtukuose pateiktus duomenų rinkinio duomenis. 8. Keiskite dokumento būsenas (žr. Dokumento būsenų keitimas vidinėje sistemoje skyriuje Bendri darbo su sistema principai ). 9. Spauskite [Atgal] ir grįžkite į sistemos titulinį puslapį Ataskaitos Vandens taršos šaltinių ir išmetamų teršalų inventorizacijos duomenys formavimas 07. Vandens inventorizacijos duomenų registratorius 07. Vandens inventorizacijos duomenų rinkinio teikėjas 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkytojas (galutinis patvirtinimas) 1. Prisijunkite prie vidinės AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos. 2. Atidarykite langą Teikiamų duomenų peržiūra (Teikiami duomenys ->Teikiami duomenys). 3. Įveskite paieškos parametrus ir, atlikę paiešką, pažymėkite pele duomenų rinkinį, kuriam norite suformuoti ataskaitą, kurio būsena Priimtas. AIVIKS Mokymo medžiaga 15-17

16 4. Virš rezultatų lentelės paspauskite mygtuką [Dokumento duomenys]. Lange Vandens taršos šaltinių ir išmetamų teršalų inventorizacijos duomenys peržiūrėkite įvestus duomenis. 5. Grįžkite atgal. 6. Lango mygtukų juostoje paspauskite mygtuką [Spausdinti]. 7. Failo saugojimo lange pasirinkite atidaryti ataskaitą arba išsaugoti ataskaitą kompiuteryje. 8. Spauskite [Atgal], kol grįšite į pagrindinį sistemos puslapį. AIVIKS Mokymo medžiaga 16-17

17 7. Atliekamų kursų grafikas Planuojami Vykdytojo atliekami kursai vyks pagal žemiau pateikiamą grafiką (grafikas gali būti keičiamas, jei keisis bendras projekto planas). Lentelė 3 Detali informacija apie kursus Dėstomų kursų kodai Kursas Vieta/patalpa Pradžios data Trukmė darbo dienomis (valandomis) Dalyvių skaičius Pradžios laikas Pabaigos laikas Mokytojas

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

LT.doc

LT.doc EUROPOS KOMISIJA Vidaus rinkos ir paslaugų GD Paslaugos Administracinio bendradarbiavimo ir valstybių narių tinklai Briuselis, 2008 m. rugsėjo 22 d. MARKT/E3/(2008)42151 VARTOTOJO VADOVAS 1 dalis. IMI

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

Informacininės visuomenės technologijų kompetencijos lavinimo modulis 1. Įvadas. Informacinės visuomenės technologijų (IVT) kompetencija suprantama, k

Informacininės visuomenės technologijų kompetencijos lavinimo modulis 1. Įvadas. Informacinės visuomenės technologijų (IVT) kompetencija suprantama, k Informacininės visuomenės technologijų kompetencijos lavinimo modulis 1. Įvadas. Informacinės visuomenės technologijų (IVT) kompetencija suprantama, kaip gebėjimas vystyti ir taikyti matematinį mąstymą,

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

ĮVADAS Ši programa skirta suaugusiems Lietuvos gyventojams, kurie turi pagrindinių skaitmeninių žinių ir įgūdžių, tačiau ribotai naudojasi skaitmenini

ĮVADAS Ši programa skirta suaugusiems Lietuvos gyventojams, kurie turi pagrindinių skaitmeninių žinių ir įgūdžių, tačiau ribotai naudojasi skaitmenini ĮVADAS Ši programa skirta suaugusiems Lietuvos gyventojams, kurie turi pagrindinių skaitmeninių žinių ir įgūdžių, tačiau ribotai naudojasi skaitmeniniais įrenginiais ir technologijomis, bei nori tobulinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau