LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P"

Transkriptas

1 LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO PAKEITIMO 2018 m. d. Nr. 1V- Vilnius P a k e i č i u Panevėžio regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos espublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo : 1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 7. Panevėžio regiono ITV programoje aptartiems miestams ir juos supančioms teritorijoms būdingi šie funkciniai ryšiai ir (ar) tiesioginė sąveika: 7.1. Panevėžio miesto fizinė plėtra (daugiausia dėl naujos gyvenamosios statybos periferinėje Panevėžio miesto dalyje) skatina intensyvų Panevėžio miesto aglomeracijos procesą su Panevėžio miesto savivaldybe besiribojančiose Panevėžio rajono gyvenamosiose vietovėse Nepaisant to, kad regiono urbanistinių centrų sistema yra susiformavusi, savivaldybių vidaus ryšiai yra komplikuoti, ypač žemiausioje jų grandyje. Darbo jėga, paslaugos, informacija ir produktai regiono teritorijoje laisvai ir pakankamai greitai juda tarptautiniais ir šalies transporto koridoriais, tačiau jie negali laisvai ir greitai judėti tarp tikslinių teritorijų ir kaimo gyvenamųjų vietovių. Tam yra nepritaikytas rajono žemesniųjų kategorijų kelių tinklas Panevėžio rajono savivaldybėje esančios gyvenamosios vietovės patiria tarp kitų Panevėžio regiono savivaldybių ir Panevėžio miesto vykstančios švytuoklinės darbo jėgos migracijos poveikį (pagrindiniai srautai susidaro ties tarptautiniu greitkeliu E67, magistraliniais keliais A2, A8, A9, A10, krašto keliais Nr. 122 ir 121 bei rajoniniais keliais Nr ir 3005). Mažiau urbanizuotų savivaldybių gyventojų automobilizacijos lygis sparčiai auga, todėl nepritaikyta efektyviam (ir draugiškam aplinkai) darbo jėgos judėjimui iš kaimo gyvenamųjų vietovių į miestus taip pat tarp Panevėžio miesto ir kitų pagrindinių miestų transporto sistema ateityje gali lemti didėjančius CO 2 išmetimus ir aplinkos taršą Panevėžio rajono teritorijoje įsikūrusi nemaža dalis Panevėžio regiono ekonomikai reikšmingų gamybos ir verslo įmonių. Panevėžio rajono savivaldybėje veikia Suomijos kompanijos Kemira Grow-How antrinė sėklų gamybos įmonė, statybos ir remonto bendrovė UAB Piniava, mėsos perdirbimo įmonė UAB Krekenavos agrofirma, UAB Panevėžio melioracija, baldų gamybos įmonė UAB aguvos baldų dirbtuvės, AB Dembavos šiltnamiai, UAB Habilitas, popieriaus ir jo gaminių įmonė UAB Eseira, plastiko perdirbimo įmonė UAB

2 2 Veeko ir kitos įmonės, kuriose dirba Panevėžio miesto ir Panevėžio regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos gyventojai Panevėžio rajono savivaldybėje išsidėstę susisiekimo sistemos mazgai ir susikertančios pagrindinės urbanistinės integracijos ašys leidžia išnaudoti visų regiono savivaldybių centrų geografinę padėtį transporto ir logistikos veiklos sritims, taip pat tai sudaro galimybes aktyviai bendradarbiauti kultūros, švietimo ir socialinės veiklos srityse Panevėžio rajono aguvos miestelyje Gyventojų registro duomenimis gyvena 458 gyventojai, veikia visai regiono ekonomikai svarbios gamybos įmonės: plėtrą planuojanti UAB aguvos baldai ir ko, UAB Eksmeda ir UAB Vėjų miškas. Kultūriniu požiūriu čia esantys savo išskirtinumu pasižymintys lankytini kultūros paveldo objektai centrinę miestelio aikštę puošianti ugniagesių globėju laikomo Šv. Florijono skulptūra, medinė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia įeina į kitų, Panevėžio regiono ITVP programos teritoriją apimančių, lankytinų vietų grandinę. Atnaujinta miestelio viešoji bendruomeninė infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka sudaro sąlygas plėtoti kultūrinę, bendruomeninę bei ūkinę veiklą čia organizuojami kultūriniai, edukaciniai, šviečiamieji renginiai pritraukia dalyvius ir iš kitų Panevėžio regiono savivaldybių. Siektina modernizuoti bei sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą aguvos miestelio kultūros centre, kartu ieškant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės pridėtinės vertės kultūros paslaugų kūrimo, papildomų lankytojų srautų skatinimo formuojant paklausą vietos verslams, teritorijos patrauklumo investicijoms ir naujų darbo vietų kūrimo. Už tikslinės teritorijos ribų išeinantys jau ir planuojami projektai aguvos miestelyje prisideda prie Panevėžio regiono ITV programoje numatytų tikslų ir uždavinių vykdymo, skatina teritorijų bendruomenių bendradarbiavimą bei tolygią regiono plėtrą, prisideda prie miesto ryšių su kaimu stiprinimo, gerina užimtumo galimybes dėl didesnės ūkinių veiklų įvairovės. Kuriamos sąlygos į neišnaudotus, apleistus infrastruktūros objektus pritraukti naujas komercines veiklas, pritaikant socialinei, kultūros infrastruktūrai, bendruomenių veiklai. Integruota teritorinė plėtra tiesiogiai prisideda prie teminių tikslų įgyvendinimo, sprendžiamos kompleksinės su daugeliu sektorių susijusios problemos, mažinami geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliami gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumai, gyventojai skatinami rinktis gyvenamąją vietą arčiau darbo vietos, efektyviau išnaudojant esamą infrastruktūrą. 2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 9. Atsižvelgus į Panevėžio regiono ITV programos 7 punkte nurodytus Panevėžio regiono ITV programoje aptartiems miestams ir juos supančioms teritorijoms būdingus funkcinius ryšius, ir tiesioginę sąveika, taip pat į Panevėžio rajono tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-175 Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui 2 punktą nustatytos šios su Panevėžio regiono tikslinėmis teritorijomis susietos teritorijos, kuriose taip pat įgyvendinama Panevėžio regiono ITV programa, programa (žr. 2 pav.): 9.1. Paliūniškio kaimas; 9.2. Krekenavos miestelis; 9.3. Mickiemės kaimas; 9.4. Skaistgirių kaimas; 9.5. Molainių kaimas; 9.6. Bernatonių kaimas; 9.7. Pašilių II kaimas;

3 9.8. Velželio kaimas; 9.9. Vyčių kaimas; aguvos miestelis. 3

4 4 2 pav. Tikslinės ir susietos teritorijos. Šaltiniai: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB Hnit-Baltic, VĮ egistrų centras. 3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

5 5 10. Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Panevėžio regiono ITV programa gyventojų skaičius, remiantis ITV programos rengimo metu paskutiniais paskelbtais Lietuvos statistikos departamento duomenimis 38,8 tūkst. gyventojų; su Panevėžio regiono tikslinėmis teritorijomis susietų teritorijų gyventojų skaičius 5,1 tūkst. gyventojų. 4. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 5. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

6 Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2 priedas PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS ĮGYVENDINIMO TEITOIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI I PIEMONĖS 1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę 1. Nustatant tikslą, atlikus stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau SSGG) analizę, nustatytos problemos (silpnybės) Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes, Neefektyvi susisiekimo sistema (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle) sprendžiamos išnaudojant galimybes Panevėžio regioną kertanti į Europos greitkelių sistemą įeinanti automagistralė Via Baltica, plėtojama Panevėžio miesto LEZ padidins Panevėžio regione esančių tikslinių teritorijų investicinį patrauklumą ir Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa bei šalinant grėsmę Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su usijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiai veiksniai sukels ekonominius sunkumus verslui. Tikslinių teritorijų geografinė padėtis palanki verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui dėl nesunkiai pasiekiamų esančių Panevėžio, Vilniaus ir ygos miestų rinkų (stiprybė) sudaro prielaidas minėtų silpnybių (problemų) sumažinimui, grėsmių sušvelninimui ir galimybių išnaudojimui. 2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: Padidinti užimtųjų skaičių panaudojant esamą apleistą ir nenaudojamą infrastruktūrą trūkstamų bei naujų paslaugų kūrimui ir verslo plėtrai ir Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę yra optimalus. 3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio rajonų e registruotas nedarbo lygis, lyginant su šalies vidurkiu, procentais. Numatyta, kad vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio rajonų e registruotas nedarbo lygis mažės ir 2023 m. bus ne didesnis, kaip 115 proc. šalies vidurkio. Kodas 1-E-1 Programos efektas: Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Vidutinis - Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio rajonų e registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais. Pradinė reikšmė (2013 m.) Siekiama reikšmė (2020 m.) Siekiama reikšmė (2023 m.)

7 2 Programos rezultatai: Kodas ezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Pradinė reikšmė (2013 m.) Siekiama reikšmė (2020 m.) Siekiama reikšmė (2023 m.) 1--1 Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, vnt. 16,80 16,75 17, Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus e, 58,78 60,74 61,28 kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai. Kodas Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas odiklio pavadinimas, matavimo vienetai 1-E-1 Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio rajonų e registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais Siekiama reikšmė 2014 m m m m m m m m m m Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių ui gyventojų, skaičius, vnt Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus e, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai. 16,92 14,62 14,98 15,35 15,86 16,12 16,75 17,08 17,26 17,50 59,14 59,50 59,64 59,95 60,20 60,45 60,74 60,98 61,18 61,28

8 Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 1. Įgyvendinant uždavinį numatyta spręsti atlikus SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono problemą (silpnybę) Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes, išnaudojant galimybę Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didesnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjantį privatų vartojimą. Tinkamai išnaudojus šią galimybę uždavinio įgyvendinimo naudą gaus ekonomikos sektoriai, paremti vidaus paklausa (vietos gyventojų aptarnavimu). 2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, Vystyti gyventojų traukos zonas atnaujinant miestų viešąsias erdves ir Pagerinti sąlygas verslumui plėtojant Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio miestų centrines dalis, kuriuos galima skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą yra optimalus. 3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, vnt. Planuojama, kad 2023 m. Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio rajonų e 1000-ui gyventojų teks 17,50 veikiančių ūkio subjektų. Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): Kodas 1.1-P P-2 odiklio pavadinimas, matavimo vienetai Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m 2 0 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt. Siekiama reikšmė 2014 m m m m m m m m m m , , , , P-3 Numatomo apsilankymų

9 4 remiamuose kultūros ir gamtos 3100 paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus 1.1-P-4 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą EPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. 1.1-P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 0 0 0,600 3,470 4,920 5,321 5,321 5,321 5,321 5, P P P-9 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km 0 0 0,200 1,500 2,700 2,900 3,025 3,025 3,025 3,025 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt. 858 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m 2 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis (tūkst. eurų) Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

10 5 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Viešųjų investicijų priemonės: Lėšų poreikis (tūkst. eurų) Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) Biržų miesto traukos zonos tarp Agluonos upės, Gimnazijos g., Maironio g., Vilniaus g., inkos g., Apaščios upės vystymas siekiant gerinti gyvenimo kokybę ir didinti verslumą: buvusios estrados teritorijos konversija; viešųjų erdvių regioninio parko ir piliavietės teritorijose modernizavimas; gyvenamosios aplinkos gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose gerinimas; muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros modernizavimas; nenaudojamo kitos paskirties pastato pritaikymas kultūros reikmėms; gatvių rekonstravimas; pilies tilto kapitalinis remontas Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms; autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m 2 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą EPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 2 vnt. Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 400 vnt. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,317 km Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m 2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 600 m Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės

11 6 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui; Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.; transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir ačiupėnų g Centrinės Pasvalio dalies pritaikymas verslo ir gyventojų poreikiams: viešosios infrastruktūros plėtra, muziejaus modernizavimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje, transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. Lėšų poreikis (tūkst. eurų) Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) miestų vietovėse, 1 587m Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2,037 km Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,770 km Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 6 488,85 m 2 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2000 vnt. Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą EPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 8 vnt. Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,970 km

12 7 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Centrinės okiškio miesto dalies ir jos prieigų vystymas ir pritaikymas verslo bei gyventojų poreikiams: urbanistinės teritorijos tarp espublikos Aušros Parko Taikos Vilties P. Širvio Jaunystės Panevėžio Perkūno Kauno J. Basanavičiaus Ąžuolų Tyzenhauzų Pievų Juodupės Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra; Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba; Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas, Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra okiškio rajone; sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Vilties ir Aušros g. Lėšų poreikis (tūkst. eurų) Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m 2 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą EPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 4 vnt. Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 700 vnt. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,19 km Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 1,285km Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės: Daugiabučių namų kvartalų renovacija (didinant energijos vartojimo efektyvumą) Biržų ir Kupiškio miestuose Priemonės, siūlomos per bendruomenės Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 643 m Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt.

13 8 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: Bendruomenių socialinės integracijos didinimas ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas įgyvendinant vietos plėtros strategijas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio miestuose (tikslinės grupės pagyvenę asmenys, socialinės rizikos asmenys, savanoriai, bendruomenių nariai, bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, neaktyvūs asmenys, jaunimas ir kt. Numatomos veiklos mokymų ir tarpininkavimo veiklos, neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos, užimtumą skatinančios veiklos. Numatomas rezultatas sumažės tikslinių grupių asmenų socialinė atskirtis, padidės tikslinių grupių asmenų verslumas bei pagerės įsidarbinimo galimybės) Priemonės, siūlomos per konkurso būdu atrenkamus veiksmus Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio miestuose (įmonių naudojamų technologijų ir procesų modernizavimas maisto pramonės, medžio apdirbimo ir transporto pramonės, pervežimų paslaugų teikimo, maitinimo paslaugų teikimo, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo, virvių pynimo, baldų gamybos, siuvimo, turizmo paslaugų, statybos, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonės bei kituose sektoriuose) Lėšų poreikis (tūkst. eurų) Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) X X X X X X Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) BIVP projektų veiklų dalyvių (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius, 1028 vnt. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 10 vnt.

14 9 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis (tūkst. eurų) Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) Lėšų poreikis uždaviniui : Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus 1. Uždavinys iškeltas įvertinus atliktos SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono silpnybę (problemą) neefektyvią susisiekimo sistemą (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle) ; prielaidas problemos sprendimui sudaro galimybė, kad Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa. Šią paklausą patenkinus, transporto sistema funkcionuos racionaliau ir turės mažesnį poveikį aplinkai. 2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus, Plėtoti aplinkai draugiško transporto infrastruktūrą Biržų, Pasvalio ir okiškio miestuose ir Pagerinti darbo vietų

15 10 pasiekiamumą didinant mobilumo galimybes, kuriuos galima skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus yra optimalus. 3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus e, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai. Planuojama, kad darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus e, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, didės ir 2023 m. pasieks 61,28 proc. Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): Kodas 1.2-P P P-3 odiklio pavadinimas, matavimo vienetai Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km Siekiama reikšmė 2014 m m m m m m m m m m ,035 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6, ,216 0,470 0,780 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Viešųjų investicijų priemonės: Lėšų poreikis (tūkst. eurų) Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) Viešojo transporto plėtojimas Biržų rajono Įsigytos naujos ekologiškos viešojo savivaldybėje. transporto priemonės, 4 vnt Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Biržų mieste Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir

16 11 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis (tūkst. eurų) Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) didinant verslo ir bendruomenės poreikiams naudojamų 71 trasų ilgis, 0,987 km objektų pasiekiamumą Biržų g. Pasvalio mieste (pagrindinės gatvės) rekonstrukcija skatinant miesto sąveiką su aplinkinėmis teritorijomis Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono gyvenamosiose vietovėse Lėšų poreikis uždaviniui : Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2,035 km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 4,840 km

17 Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 3 priedas PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS VEIKSMŲ PLANAS 1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę 1.1.Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir okiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 1.1.1v Veiksmas: Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms (pėsčiųjų takų, poilsio, žaidimų aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimo, pėsčiųjų tilto per Apaščios upę, infrastruktūros, reikalingos sezoninėms prekybos ar paslaugų vietoms sukurti, įrengimas, želdinių sodinimas, eformatų g. rekonstrukcija (trinkelių dangos įrengimas)) (veiksmo santrumpa Buvusios Biržų m. estrados teritorijos konversija, pritaikymas soc. infrastruktūrai, bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas priv. investicijoms) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose 1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos : Privačios lėšos ES lėšos : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui (J. Janonio aikštės rekonstrukcija: esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų, apšvietimo, želdinių sutvarkymas, su aikšte besiribojančių gatvių rekonstravimas, viešojo tualeto statyba, aikštės funkcinis susiejimas su Biržų kultūros centro prieigomis, skvero ties Kęstučio g. ir Vytauto g. sankryža įrengimas: pėsčiųjų takų, grindinių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas)

18 2 Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose 1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui (teritorijos prie buvusio technikos sporto klubo pastato ir sporto mokyklos pastato sutvarkymas: pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, universalios sporto aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas; piliavietės teritorijoje esančio pliažo reljefo pertvarkymas, laiptų ir tiltelio nuo pliažo į pilies kiemą įrengimas, advilos gatvės rekonstravimas, automobilių stovėjimo aikštelės prie pilies modernizavimas, apšvietimo įrengimas) (veiksmo santrumpa Viešųjų erdvių Biržų m. piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose 1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF:

19 v Veiksmas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste (pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose 1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas) (veiksmo santrumpa Vaikų, jaunimo nef. ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų V. Jakubėno muzikos m., Biržų r. kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą) Pradžia Pabaiga Biržų rajono Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas ŠMM Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą 1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) Veiksmo atrankos

20 4 : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, otušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono KM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose 1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Biržų miesto D. Poškos J. Šimkaus P. Jakubėno ir Žvejų Ežero g. rekonstravimas (bendras rekonstruotų gatvių ilgis 1,317 km (D. Poškos g. 520 m, J. Šimkaus g. 222 m, P. Jakubėno g. 130 m, Žvejų 315 m, Ežero 130 m); sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas apie 22 proc.) Pradžia 2017 Pabaiga 2019 Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono SM Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones 1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) Privačios lėšos : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: ES lėšos

21 v Veiksmas: Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. advilos g. 3, kapitalinis remontas Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono SM v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos (KPPP) Privačios lėšos : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: ES lėšos 1.1.9v Veiksmas: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija, gatvių, šaligatvių remontas, kitos viešųjų erdvių infrastruktūros modernizavimas ar įrengimas (amfiteatro, pėsčiųjų takų, suoliukų, apšvietimo)) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Kupiškio VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų rajono pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose 1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF:

22 v Veiksmas: Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas (autobusų stoties pastato rekonstrukcija, įrengiant patalpas bendruomenių ir verslo poreikiams; teritorijos sutvarkymas, rekonstruojant autobusų atvykimo / išvykimo aikšteles ir įrengiant naujas) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Kupiškio rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui (viešųjų erdvių modernizavimas (pėsčiųjų takų, suoliukų, šiukšlių dėžių, apšvietimo įrengimas), sporto aikštyno atnaujinimas, treniruoklių įrengimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas Kupos upės slėnio parko ir buvusių kareivinių teritorijose) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Kupiškio rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF:

23 v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g. (dviračių takų Kupiškio miesto K. Šimonio g. įrengimas, rekonstravimas bei sužymėjimas (770 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti Kraštiečių mikrorajoną su Kupos mikrorajonu ir miesto centru, susijungs su dviračių takais, esančiais A. Purėno g. ir Krantinės g.) Pradžia 2017 Pabaiga 2019 Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Kupiškio rajono SM Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir ačiupėnų g. (gatvių rekonstrukcija pagal D2 kategorijos gatvėms taikomus reikalavimus. Planuojamų rekonstruoti gatvių ilgis 2,037 km (ačiupėnų g. 784 m, S. Dariaus ir S. Girėno g. 620 m, Topolių g. 633 m); planuojamas sutrumpėjęs kelionės laikas rekonstruotomis gatvėmis 20,90 proc.) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Kupiškio rajono SM Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos (KPPP) Privačios lėšos : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: ES lėšos

24 v Veiksmas: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas (Vilniaus g. (nuo Vytauto Didžiojo aikštės iki Taikos g.) šaligatvių, gatvių dangos atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas, mažosios architektūros elementų atnaujinimas; Taikos g. dalies (nuo Vilniaus g. iki Gėlių g.) šaligatvių atnaujinimas; aplink stotį esančių šaligatvių dalies (nuo Panevėžio g. iki Turgaus g. ir Taikos g.) šaligatvio atnaujinimas) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Pasvalio rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas (įrengiant modernų kultūros populiarinimo, edukacijos centrą) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Pasvalio rajono KM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas 2017 investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas 2020 tikslinėse teritorijose v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas)

25 9 Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Pasvalio rajono ŠMM Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. Pasvalio mieste (dviračių takų Pasvalio miesto Taikos ir Mūšos g. įrengimas, sužymėjimas. Projekto metu numatoma įrengti dviračių takus Taikos (650 m) ir Mūšos g. (320 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti nuo priemiestinių Diliauskų ir Aukštikalnių sodų gyvenviečių link Pasvalio miesto ribų nutiestus pėsčiųjų ir dviračių takus su Pasvalio miesto centru) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Pasvalio rajono SM Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Priemonės Urbanistinės teritorijos okiškio mieste tarp espublikos Aušros Parko Taikos Vilties P. Širvio Jaunystės Panevėžio Perkūno Kauno J. Basanavičiaus Ąžuolų Tyzenhauzų Pievų Juodupės Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas (planuojamos veiklos: P. Širvio g. nuo sankirtos su Vilties g. iki Jaunystės g. šaligatvių kairės ir dešinės pusių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. nuo sankirtos su P. Širvio g. iki sankirtos su Panevėžio g. kairės ir dešinės pusių šaligatvių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas;

26 10 Panevėžio g. (nuo PC Cento iki sankirtos su espublikos g.) vienos pusės šaligatvio sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. atkarpos nuo Jaunystės g. sankirtos su P. Širvio g. iki lopšelio-darželio Varpelis dešinės pusės šaligatvio įrengimas ir kairės pusės apšvietimo įrengimas; atliekų aikštelių okiškio mieste prie Aušros g. 26 ir Vilties g. 42 gyvenamųjų namų įrengimas, okiškio miesto senamiesčio teritorijos prie espublikos g. sutvarkymas ir infrastruktūros atnaujinimas) (veiksmo santrumpa Priemonės Urbanistinės teritorijos okiškio mieste plėtra, III etapas ) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos okiškio rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: okiškio rajono Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato okiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba (esamo okiškio rajono Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato okiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, rekonstravimas, naujo priestato statyba bei turimo kiemo ir jame esančių statinių rekonstrukcija) (veiksmo santrumpa okiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato okiškis, Nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos okiškio rajono KM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF:

27 v Veiksmas: okiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas (eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas, švieslentės momentinio važiavimo greičio matavimui įrengimas, gatvių apšvietimo rekonstravimas), gatvių dangos rekonstravimas, lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Siektini rezultato rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) 0,8 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas 20 proc.) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos okiškio rajono SM Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: okiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas (planuojamas eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako 2,5 m pločio įrengimas, gatvės apšvietimo rekonstravimas), gatvės dangos rekonstravimas (važiuojamoji dalis 6,0 m), lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) 0,36 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruota gatve laikas 20 proc.) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos okiškio rajono v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) SM Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

28 : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra okiškio rajone (neformalaus ugdymo edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas okiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, udolfo Lymano muzikos mokykloje, okiškio jaunimo centre, okiškio choreografijos mokykloje) Pradžia 2017 Pabaiga 2019 Vykdytojas okiškio rajono Ministeri ja Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas ŠMM Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: Veiksmo atrankos v Veiksmas: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba okiškyje (numatoma įrengti 25 m ilgio, 4 takų baseiną su papildoma infrastruktūra (pirčių kompleksu, baseinėliu vaikams ir kt.)) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos okiškio rajono KKSD v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

29 13 Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos: ES lėšos: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra okiškio miesto Vilties ir Aušros g. (numatoma įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Vilties g. (885 m) ir Aušros g. (apie 400 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti pėsčiųjų ir dviračių takus, vedančius nuo gyvenamojo mikrorajono iki miesto centro bei rekreacinių ir priemiestinių teritorijų. Siektini rodikliai: gyventojų, besinaudojančių pėsčiųjų ir dviračių takais, skaičius per metus: 10000) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos okiškio rajono SM Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas (aplinką žalojančių statinių griovimas, teritorijos sutvarkymas, inžinerinių tinklų perkėlimas, rekonstrukcija ir įrengimas, privažiavimų įrengimas) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos 2016 Kupiškio rajono VM Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas 2016 investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

30 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos ES lėšos : iš jų bendrasis finansavimas (toliau BF): : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: pagal 1.1 uždavinį (Eur): Valstybės biudžeto lėšos (Eur): Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Kitos viešosios lėšos (Eur): Privačios lėšos (Eur): ES lėšos (Eur): : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus 1.2.1v Veiksmas: Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones (veiksmas prisidės prie viešuoju transportu vežamų keleivių skaičiaus didinimo. Konkretūs sprendiniai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą) Pradžia Pabaiga v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono SM Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

31 : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas) (planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Biržų mieste nuo tilto J. Basanavičiaus g., Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. iki pėsčiųjų tilto per ežerą bei atokvėpio aikštelę; įgyvendinant I etapo projektą takas buvo įrengtas nuo Kęstučio g. pagal Agluonos upę ir dalį Širvėnos ežero, eformatų ir Bielinio g. iki J. Basanavičiaus g. tilto; siektini rodikliai: įrengta naujų dviračių ir pėsčiųjų takų 0,987 km) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Biržų rajono SM Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus 1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas (projektu numatomi pasiekti rezultatai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) 2,035 km, sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas 21,90 proc.) Pradžia Pabaiga Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Pasvalio rajono SM Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

32 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais) : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF: v Veiksmas: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalyje Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Paįstrio seniūnija), Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilių II k. (amygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija)) (siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) m; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas 21,90 proc.) (veiksmo santrumpa Gatvių rekonstravimas Panevėžio r. sav. Paliūniškio, Mickiemės, Skaistgirių, Molainių, Bernatonių, Pašilių II, Velželio, Vyčių k. ir Krekenavos mstl.) Pradžia 2017 Pabaiga v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai Valstybės biudžeto lėšos (Eur): (Eur): : Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos Panevėžio SM Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su rajono pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemone iš jų bendrasis finansavima s (toliau BF): Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Kitos viešosios lėšos (Eur): Privačios lėšos (Eur): ES lėšos (Eur): : iš jų BF: : iš jų BF: : iš jų BF:

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Projektas

Projektas Projektas 2014-2020 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA 2015 m. TURINYS 1. ĮVADAS...3 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ...5 2.1. GEOGRAFINĖ APŽVALGA...5

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO Patvirtintas regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO 2014 2020 METŲ PLĖTROS PLANAS ALYTUS, 2015 1 TURINYS 1. ĮVADAS 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

DANUTEI

DANUTEI VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠČIAI IŠ AUTOBUSŲ STOTIES 7 ANYKŠČIAI PER TROŠKŪNUS 6.45; 9.00; 11.00; 16.00 8.15; 9.35; 11.30; 13.35; 18.35 5 ALANTĖS 5.50 p.; 16.55 p. 7.40

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - Joniskio_Raj_Sprend_08_03_26.doc

Microsoft Word - Joniskio_Raj_Sprend_08_03_26.doc JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 2007 VGTU Teritorijų planavimo institutas 1 T U R I N Y S 1. URBANISTINĖ PLĖTRA... 3 1.1. Sprendinių priėmimo prielaidos... 3 1.2. Urbanistinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

DRUSKININKŲ SAV.+ DRUSKININKŲ M. Druskininkų savivaldybė suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skir

DRUSKININKŲ SAV.+ DRUSKININKŲ M. Druskininkų savivaldybė suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skir DRUSKNNKŲ SAV.+ DRUSKNNKŲ M. ų savivaldybė sskirstyta į 6 nekilnojamojo trto verčių zonų, kriose nekilnojamojo trto kainos yra skirtingos. ndividalių gyvenamųjų namų segmente popliariasia 6 bvo 7..4 zona

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau