Socialinis darbas_20.indd

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Socialinis darbas_20.indd"

Transkriptas

1 SOCIALINIS DARBAS. PATIRTIS IR METODAI (2) ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS Simona Aginskaitė Lietuvos neįgaliųjų forumas Džina Donauskaitė Vilniaus universitetas Straipsnyje pristatomi Lietuvos žiniasklaidoje identifikuojami neįgalių žmonių įvaizdžiai, kurie išskirti remiantis dviem dimensijomis: požiūrio į neįgalų žmogų ir konteksto, kuriame neįgalūs žmonės pateikiami. Suvokimas, kad neįgalūs žmonės diskriminuojami ir patiria nelygybę, padeda modeliuoti socialinio darbo metodus taip, kad jie prisidėtų prie šios grupės žmogaus teisių įgyvendinimo, lygybės ir nediskriminavimo. Reikšminiai žodžiai: negalia, neįgalūs žmonės, neįgalumas, įvaizdis, žiniasklaida, žiniasklaidos stebėsena, stereotipai, žmogaus teisės, diskriminacija. ĮVADAS Žiniasklaida neabejotinai yra tarp įtakingiausių visuomenės nuomonės formuotojų, todėl joje konstruojami įvairių grupių įvaizdžiai dažnai tampa mokslinių tyrimų objektu. Ne išimtis ir neįgalūs žmonės. Panašių tyrimų rezultatai padeda suprasti ne tik visuomenės nuostatas bei žinias apie skirtingas negalias, bet iš dalies atskleidžia ir šios grupės socioekonominę padėtį. Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių konvencijos (Konvencija) 8 straipsnis 1 įpareigoja dokumentą ratifikavusias šalis šviesti 1 Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, 8 str., legalact/lt/tad/tais

2 76 visuomenę (taip pat ir per žiniasklaidą) apie neįgalių žmonių gebėjimus, poreikius, taip pat jų orumą žeidžiančius stereotipus ir praktikas, skatinti pagarbą šios grupės teisėms ir kurti Konvencijos dvasią atitinkantį neįgalių žmonių įvaizdį. Būtent dėl šių priežasčių žiniasklaidos stebėsena yra vienas būdų įvertinti, kaip konkrečioje valstybėje įgyvendinamos neįgalių žmonių teisės ir kaip sekasi šviesti visuomenę apie ydingus stereotipus ir nuostatas. Tyrimo rezultatai svarbūs įvairioms visuomenės grupėms: politikams, kurie, reaguodami į situaciją, gali imtis konkrečių priemonių, taip pat žurnalistams, kuriems reikia informacijos apie jų darbo įtaką konkrečiai bendruomenei, neįgalių žmonių atstovams, kad jie galėtų inicijuoti tikslingus projektus neįgalių žmonių įvaizdžiui gerinti. Ne mažiau šie rezultatai naudingi ir socialiniams darbuotojams, kasdien tiesiogiai bendraujantiems su neįgaliais žmonėmis. Socialiniams darbuotojams svarbu žinoti, kaip neįgalieji palaikomi nelygybės ir diskriminacijos atveju, taip jie gebės atpažinti tokias situacijas, atitinkamai konstruoti socialinio darbo intervencijas, siekiant lygybės, nediskriminavimo ir žmogaus teisių įgyvendinimo. Lietuvoje neįgalių žmonių teisių garantas yra minėta 2010 m. ratifikuota JT Konvencija. Siekdamas stebėti šio tarptautinio dokumento įgyvendinimą Lietuvos neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakė atlikti negalios įvaizdžio tyrimą (Aginskaitė ir Donauskaitė, 2017), kuris apimtų pusės metų populiariausių interneto dienraščių, laikraščių, televizijos kanalų ir žurnalų informacijos srauto analizę. Būtini tokio monitoringo pjūviai pateikiami JT Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos gairėse 2, kuriose rekomenduojama ištirti, kiek dėmesio žiniasklaida skiria negalios temoms, į kokias skiltis tokia informacija patenka, koks šios grupės įvaizdis formuojamas (aukų ar teisių turėtojų), ar neįgalūs žmonės turi galimybę išsakyti savo poziciją ir kokią įtaką su negalia susijusiems stereotipams daro žurnalistų vartojama kalba 3. 2 JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos gairės, org/documents/publications/disabilities_training_17en.pdf. 3 Ten pat,

3 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 77 Panašių tyrimų Lietuvoje būta ir anksčiau. Tai suteikia galimybę palyginti naujausius rezultatus su ankstesniais ir stebėti, kaip keičiasi negalios vaizdavimo tendencijos žiniasklaidoje. Viename išsamiausių tokio pobūdžio tyrimų Jūratė Guščinskienė drauge su Ugne Žalkauskaite išanalizavo dienraščio Lietuvos rytas trijų skirtingų laikotarpių publikacijas, susijusias su negalia (Guščinskienė ir Žalkauskaitė, 2011). Analizuodamos 1995, 2003 ir 2010 m. laikotarpius mokslininkės pamatė kardinalų pokytį tarp negalios vaizdavimo prieš ir po 2000-ųjų ųjų straipsniuose negaliai apibūdinti dažniausiai pasitelkiami invalidumo ir invalido terminai, o patys neįgalūs žmonės dažniausiai vaizduojami stereotipiškai kaip našta, gailesčio objektai, valstybės išlaikytiniai, savarankiškai gyventi negalinčios likimo aukos. Neįgalių žmonių vaizdavimas šiuo laikotarpiu labai aiškiai parodo vieną esminių šios grupės atskirties priežasčių, t. y. ydingas nuostatas. Nuo 2000-ųjų padėtis gerėja aprašoma daugiau pozityvių istorijų, pasigirsta neįgalių žmonių teisėms atstovaujančių organizacijų balsų, atsiranda įvairias negalias atspindinčių fotografijų, terminą invalidas po truputį išstumia žodžiai neįgalusis ir negalia. Tačiau išlieka ir daug problemų negalia toliau siejama su deviantiniu elgesiu, neišvengiama stereotipų, skandalų, dramatizmo. Svarbu ir tai, kad informacija apie negalią dažnai pateikiama laikraščio prieduose, todėl ji rečiau skaitoma. Žinučių turinys atskleidžia šios grupės teisių pažeidimą įvairiose socialinio gyvenimo sferose, akivaizdi jos izoliacija, uždarumas. 4 Šiuos rezultatus papildė tais pačiais metais paskelbtas tyrimas (Šavareikaitė, 2011), kuriame pristatyti m. laikotarpio kelių populiariausių šalies dienraščių naujienų srauto analizės rezultatai: vyrauja pranešimo formos žinutės, analitinių straispnių apie negalią vos vienas kitas, neįgalių žmonių įvaizdis dviprasmis, balansuoja tarp ydingo klinikinio ir pozityvaus socialinio vaizdavimo modelių. Taip pat yra atlikta išsamių konkrečių negalių įvaizdžio žiniasklaidoje tyrimų. Ypač atidžiai išanalizuotas psichikos negalios vaizdavimas parodė, kad tai yra viena labiausiai stigmatizuotų grupių mūsų visuomenėje (Mataitytė-Diržienė, 2011). Sutrikusios psichikos 4 JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos gairės, org/documents/publications/disabilities_training_17en.pdf.,

4 78 žmonės patiria dvigubą stigmatizaciją, kuri nebūdinga kitoms negalios grupėms, t. y. jie vaizduojami ir kaip ligoniai (klinikiniu-medicininiu požiūriu), ir kaip neprognozuojamai besielgiantys, visuomenei pavojingi nusikaltėliai. Atliekant atskirą kurčiųjų įvaizdžio analizę (Saifulinaitė, 2012) paaiškėjo, kad žiniasklaida menkai prisideda prie skirtingų negalių pažinimo, nes įvairialypė neįgalių žmonių grupė vaizduojama bendrai ir vienodai. Dėl tokio skurdaus vaizdavimo visuomenėje išlieka daugybė stereotipų, tarp jų ir įsitikinimas, kad žmonės, turintys klausos negalią, yra kurčnebyliai. Minėti tyrimai nemažai prisideda prie negalios vaizdavimo pažinimo, bet būtina ne tik atnaujinti rezultatus, bet ir į analizę įtraukti kuo daugiau žiniasklaidos kanalų, ypač interneto dienraščių, kurie per pastaruosus metus didelei daliai visuomenės tapo pagrindiniais naujienų šaltiniais. Todėl atliekant šį tyrimą buvo stebimi visi populiariausi nacionaliniai medijų kanalai interneto dienraščiai, naujienų agentūros, pagrindiniai šalies laikraščiai, žurnalai ir televizijos kanalai 5, išskyrus radijo stotis. Tyrimą sudarė trys dalys žiniasklaidos monitoringas, žurnalistų fokusuotų grupių diskusijos ir žiniasklaidoje paskelbtų publikacijų analizė vertinant jos vaidmenį neįgalių žmonių politikoje aktualiais pjūviais. Žiniasklaidos stebėsena truko 168 dienas ( ). Per šį laiką tiriamose priemonėse paskelbtos publikacijos ir reportažai, kuriuose minėti šie reikšminiai žodžiai: neįgalieji, negalia, neįgaliųjų integracija, invalidumas, invalidas. Kokybiniams publikacijų aspektams įvertinti atsitiktinės sisteminės atrankos būdu (analizuojant kas trečią dieną) iš bendro naujienų srauto atrinktos publikacijos. Tokia atrankos sistema buvo pasirinkta atlikus vieno mėnesio (birželio kai pasirodė 761 publikacija) bandomąjį tyrimą, kurio rezultatai parodė, kad kas trečios dienos imtis mėnesio tendencijas gali atskleisti gana tiksliai, tad šimtaprocentinė imtis neturėtų prasmės. Formuluojant publikacijų analizės įrankius, daugiausia dėmesio skirta kuriamam neįgalaus žmogaus ar neįgalumo įvaizdžiui bei straipsnio 5 15min.lt, delfi.lt, lrytas.lt, Kaunodiena.lt, lrt.lt, Alfa.lt, Tv3.lt, Bernardinai.lt, Verslozinios.lt, ELTA, BNS, Lietuvos rytas, Vakaro žinios, Lietuvos žinios, LNK, LRT televizija, TV3.

5 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 79 tonui. Taip pat buvo vertinama negalios kaip aptariamos temos straipsnyje svarbumas (pirmaeilis, antraeilis, epizodinis), išskiriamos minimos negalios rūšys, fiksuojama, kokiame integracijos kontekste kalbama apie neįgalių žmonių problemas ar pasiekimus, kas apie juos kalba (šaltiniai), kokioje žiniasklaidos priemonės skiltyje ši informacija skelbiama. ŽINIASKLAIDOS DĖMESYS NEĮGALIESIEMS IR SU NEGALIA SUSIJUSIOMS TEMOMS: DESKRIPTYVIOJI STATISTINĖ ANALIZĖ Atlikus deskriptyviąją surinktų duomenų analizę paaiškėjo, kad dauguma su neįgaliaisiais susijusių publikacijų skelbiama interneto žiniasklaidoje (visą monitoringo laikotarpį 79 proc., publikacijos) Toliau pagal gausą rikiuojasi spauda (8 proc.), mažiau publikuota naujienų agentūrose (6 proc.) ir per televiziją (2 proc.) Vertinant pagal konkrečias žiniasklaidos priemones, daugiausia dėmesio neįgaliųjų problematikai skiria interneto dienraščiai 15min.lt, Delfi.lt, lrytas.lt, Kaunodiena.lt. Mažiausiai dėmesio negalios temos sulaukia televizijos kanalų TV3 ir LRT eteryje. Analizuojamu laikotarpiu neįgaliųjų klausimai publikacijose daugiausia minimi epizodiškai tokie paminėjimai (pvz., sakiniu ar jo puse užsimenama apie neįgaliųjų poreikių tenkinimą, aplinkos pritaikymą arba pateikiamas negatyvus ko nors arba kieno nors palyginimas su neįgalumu ir pan.) sudarė daugiau kaip pusę (52 proc.) visų atvejų. Beveik trečdalyje publikacijų neįgalumo tematika analizuojama kaip pagrindinė (299 str., 30 proc.). Dažniausiai epizodiškai neįgalieji/neįgalumas publikacijose minimi informuojant apie neįgaliesiems pritaikytą (ar planuojamą pritaikyti) aplinką, Darbo kodekso pakeitimus, orų permainas, mokesčių lengvatas. Dažnai pasikartojančios temos pirmaeilio vaizdavimo atvejais buvo įtarimai korupcija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, Neįgaliųjų reikalų komiteto Seime įregistravimas, skandalas dėl mokymų psichiatrijos ligoninėje, neįgaliųjų sporto pasiekimai, pavienės žmonių gyvenimo sėkmės istorijos.

6 80 Naujienų dienraščiams internete užimant spaudos vietą iš esmės keičiasi ir pateikiamos informacijos prieinamumas. Anksčiau atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad žinutės apie negalią ar neįgaliuosius dažniausiai patekdavo į laikraščių priedus (Guščinskienė ir Žalkauskaitė, 2011). Šio tyrimo duomenys rodo, jog daugiausia su negalia susijusios informacijos patenka į aktualijų srautą. Čia vyrauja trumpos naujienos, kaip nors susijusios ir su negalia (dažniausiai epizodiškai, pvz., Darbo kodekso pokyčiai, sporto aktualijos, pranešimai apie orų permainas, raginant pasirūpinti pažeidžiamomis grupėmis). Išlieka tendencija žinutes apie negalią pateikti sveikatos rubrikose, nors ne visada informacija tiesiogiai susijusi tik su medicinos aspektais. Vis dar ryškus negalios vaizdavimas kriminalų kontekste, kriminalų rubrika net ketvirtoje vietoje pagal dažnumą (1 pav.). 1 pav. Publikacijų apie negalią priskyrimas rubrikoms. N = 1013,

7 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 81 NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDŽIAI Vienas žinomiausių neįgalių žmonių įvaizdį tiriančių mokslininkų yra Didžiosios Britanijos Lidso universiteto profesorius Barnes (1992), kuris beveik prieš tris dešimtmečius (1992) aprašė 10 dažniausiai žiniasklaidoje pasitaikančių stereotipų apie neįgalius žmones: keliantys gailestį, apverktini, smalsumą žadinantys objektai, smurto aukos, įtartini arba blogi, našta, luošiai, juokingi, aseksualūs, nepajėgūs gyventi savarankiškai. Analizuodamas to meto žiniasklaidą savo šalyje mokslininkas pastebėjo, kad neįgalūs žmonės dažniausiai vaizduojami kaip priešingybė normaliems, negalia parodoma kaip baisus likimas, natūralus pretekstas užjausti, gailėtis, bet koks nukrypimas nuo normos dramatiškai pristatomas kaip įdomybė ar keistenybė, o neįgaliųjų pasiekimai heroizuojami, nes, nepaisant esą baisaus likimo, žmogus sugebėjo kažko pasiekti. Praėjus trims dešimtmečiams šie stereotipai išliko, tačiau jie nebėra tokie aštrūs ir atvirai diskriminaciniai, visgi subtilesni jų atspindžiai vis dar atsikartoja. Ypač nuostata, kad neįgalieji yra aukos ir nelaimingi, todėl dažniausiai šiuolaikinės žiniasklaidos tyrimai jų įvaizdžių spektrą rikiuoja tarp dviejų priešingų polių aukos arba teisių turėtojai. Šie du poliai susiję su medicininio ir socialinio negalios vertinimo modelių, kuriuos taip pat analizuoja Barnes (1991), skirtimi. Tai labai plačios teorijos, bet trumpai jas galima pristatyti kaip skirtį tarp įsitikinimo, jog su negalia susijusią diskriminaciją lemia traumuojantis pačios negalios poveikis ir požiūris, kad diskriminacija atsiranda dėl socialinių veiksnių (nepritaikytos aplinkos, informacijos, ydingo požiūrio ir pan.) (Barnes, 1991). Šiam neįgaliųjų ir negalios įvaizdžio žiniasklaidoje tyrimui pasirinkta kokybės rėminimo (angl. framing) analizė. Neišvengiamai rėmina arba konstruoja rėmus visi privačių ir viešųjų diskursų dalyviai, o pats procesas turėtų būti suprantamas kaip suvokiamos tikrovės keleto aspektų akcentavimas, jų sujungimas į bendrą naratyvą, skleidžiant jį kaip tikrovės interpretaciją (Entman, 2010, p. 391). Žiniasklaidos rėminimas specifinis tuo, kad priklauso ir nuo to, kaip atlikdami informacijos atranką akcentus sudeda žurnalistai, ir nuo gana standartizuoto žurnalistinio pranešimo formos. Taigi žininiasklaidos rėminimas tai žurnalistinį pranešimą struktūruojančių pagrindinių idėjų, kurios suteikia reikšmę

8 82 įvykiams, faktams, reiškiniams (Gamson ir Modigliani, 1987, cit. Sheufele, 1999), materializavimas kalbos priemonėmis. Neįgalieji kaip aukos arba neįgalieji kaip teisių turėtojai dažnai žiniasklaidoje aptinkami rėmai. Rėmais jie laikomi ir dėl pasikartojimo dažnumo, ir dėl to, kad, nepaisant situacijos kompleksiškumo, akcentuoja ir išryškina tik vieną kurį nors situacijos aspektą šiuo atveju buvimą auka arba teisių turėjimą. Pažymėtina ir tai, kad vienoje publikacijoje gali būti daugiau kaip vienas neįgaliųjų ar neįgalumo rėminimas. Rėminimo analizė atskleidė, kad neįgaliųjų įvaizdis kaip aukų ir teisių turėtojų buvo gana ryškus, bet dalis neįgaliųjų vaizdavimo ypatumų išsiskyrė sudarydami naujas tipines įvaizdžių grupes, vertas atskiro aptarimo. Jau bandomojo tyrimo metu išskirti dar keturi įvaizdžio tipai, kuriems būdingas savitas, nuolat pasikartojantis ir akcentuojamas kontekstas. Tai negalios finansinio pažeidžiamumo kontekste įvaizdis, negalios kriminalų ir nelaimių kontekste įvaizdis, neįgalumas kaip našta ir problema ir pozityvūs negalios vaizdavimo atvejai. Šie keturi tipai galėtų būti priskiriami minėtoms aukos ar teisių turėtojų kategorijoms, bet siekdami detaliau atskleisti neįgalių žmonių vaizdavimo ypatumus ir išryškinti konteksto, kuriame jie vaizduojami, svarbą atskleidžiant negalios klausimų atspindėjimą žiniasklaidoje, vaizdavimo atvejus suskirstėme į šias šešias kategorijas (rėmus) (2 pav.). 2 pav. Negalios ir neįgalių žmonių vaizdavimas žiniasklaidoje, n = 1002, kartai

9 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 83 Neįgalieji kaip teisių turėtojai. Neįgalių žmonių kaip teisių turėtojų vaizdavimas tyrimo metu pasitaikė dažniausiai, tačiau tai nereiškia, kad visais šio tipo pasirinkimo atvejais neįgalių žmonių teisės yra įgyvendinamos. Toks vaizdavimo tipas buvo žymimas, kai žurnalistas aprašo ar rodo neįgalų žmogų kaip turintį teisių, bet nebūtinai turintį galimybių tas teises įgyvendinti. Taigi šis tipas gali būti priskirtas net ir tuo atveju, jei aprašoma diskriminacija (tačiau ji nėra pateisinama ar pateikiama kaip savaime suprantamas reiškinys). Neįgalūs žmonės kaip teisių turėtojai vertinti ir kalbant apie ateities projektus, kurie dar neįgyvendinti, todėl negalima sakyti, kad neįgalūs žmonės jau gali naudotis savo teisėmis. Pavyzdžiui, informuojama, kad tam tikro objekto aplinka yra arba bus pritaikyta neįgaliems žmonėms. Būtent ši tema straipsniuose, kuriuose minima negalia, yra viena dažniausių (drauge su temomis, kur kalbama apie pajamų užtikrinimą). Taigi, nors atrodo, kad pozityvaus neįgalių žmonių vaizdavimo atvejų yra daug, visgi daugiau kaip 40 proc. jų yra neutralūs ir apie 50 proc. epizodiški, todėl šis skaičius neleidžia apibendrinti, kad žiniasklaidoje matome tiek daug išsamios (būtent išsamios) analizės apie neįgalių žmonių padėtį, vertinant juos kaip teisių turėtojus. Visgi ši kategorija rodo labai aiškią nuostatą neįgalių žmonių atžvilgiu, todėl tai yra įrankis, leidžiantis pažinti žurnalistų nuostatas labiau nei realią neįgalių žmonių padėtį. Per tyrimo laikotarpį neįgalūs žmonės yra pagrindinė straipsnio tema ir kaip teisių turėtojai vaizduojami publikacijose apie planuojamas ar vykdomas reformas (globos namų, įdarbinimo, asmeninio asistento paslaugos išbandymas), steigiamas specialias komisijas (Seimo neįgaliųjų teisių komisija), pozityvias akcijas (bendri renginiai, akcijos, pvz., mėnuo vežimėlyje ), taip pat aprašant naujas planuojamas ar jau teikiamas paslaugas. Neįgalieji kaip aukos. Neįgaliųjų kaip aukų vaizdavimas žiniasklaidoje vis dar išlieka akivaizdi tendencija. Tokių atvejų skaičius teisių turėtojų kategorijai nusileido labai nežymiai, todėl galima sakyti, kad teisių turėtojų ir aukų įvaizdžio dažnis žiniasklaidoje yra apylygis. Neįgalūs žmonės vaizduojami kaip situacijos aukos arba, ydingų žurnalistų nuostatų atveju, kaip aukos jie parodomi vien dėl savo negalios. Pavyzdžiui, dienraštyje lrytas.lt aprašomas atvejis, kai vyras nukenčia esą dėl

10 84 savo negalios ir žurnalistas jį apibūdina kaip nelaimėlį : Negalios ištiktas vyras nebepajėgė išlipti iš vonios, o namuose jis buvo vienas. Taip nelaimėlis spąstuose praleido dvi paras, kol 21 gaisrininkas iškėlė jį iš vonios. 6 Kitas pavyzdys rodo, kad negalia neretai suprantama ir vaizduojama kaip viena nelaimingai susiklosčiusio gyvenimo priežasčių: Šalia Lakmenios upės užtvankos buvo aptikti pradingusio vyro drabužiai ir telefonas. Iškviesti gaisrininkai narai netrukus iš vandens ištraukė skenduolį. Nelaimėlis šeimos nebuvo sukūręs, gyveno vienas. Jis turėjo negalią, sunkiai vaikščiojo. Vyras nebuvo mėgėjas išgerti. 7 Panašaus pobūdžio žinučių, kur žmogaus negalia netiesiogiai įvardijama kaip viena dingimo, savižudybės ar neprognozuojamo elgesio priežasčių, pasitaiko dažnai. Tai įrodo ir skilčių analizė, kurioje matysime, jog kriminalų ir nelaimių kontekstas su negalia susijusiose žinutėse užima aukštą vietą. Prie aukos tipo įvaizdžio pavyzdžių galima pacituoti dar keletą neįgaliems žmonėms apibūdinti pasirenkamų epitetų, kurie vartojami pozityviame kontekste, bet neprisideda prie teigiamo neįgaliųjų įvaizdžio kūrimo: Kad likimo nuskriausti žmonės gali vežimėliais privažiuoti iki pat jūros ( lrytas.lt ); Neįgaliojo vežimėlyje įkalintam asmeniui ( 15min. lt ); Likimo paženklinti ( Vakaro žinios ). Beveik visų čia paminėtų pavyzdžių autoriai yra žurnalistai, jie, pagal tyrimo duomenis, yra vieni aktyviausių nuomonės apie negalią formuotojų, taigi labai svarbu, kad epitetų ar sinonimų negaliai apibūdinti būtų ieškoma atsakingai. Visgi čia aprašomas ydingas neįgalių žmonių įvaizdžio formavimas pasitaiko labai retai tokių straipsnių buvo vos keletas, bet paaiškėjo, kad vis dar aktyviai vartojami terminai invalidas / invalidumas. Jų per pusmetį pasirodžiusiose publikacijose aptikta net 159 kartus. Nors Valstybinė lietuvių kalbos komisija nedraudžia vartoti šį žodį, neįgalūs žmonės ir jų teisėms atstovaujančios organizacijos vertina jį kaip menkinantį ir žeidžiantį neįgaliuosius, nes negalia suprantama kaip daranti žmogų neįgalų, neveiksnų, negaliojantį (angliškai žodis invalid reiškia negaliojantis, neveikiantis). 6 Vonia vyrui tapo spąstais. lrytas.lt, , nelaimes/2017/06/01/news/vonia-vyrui-tapo-spastais /. 7 Įvykių mozaika: Šimonys. Lietuvos rytas,

11 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 85 Be stereotipų ir nuostatų paveikto neįgalių žmonių vaizdavimo, į šią kategoriją pateko ir žinutės, kuriose neįgalūs žmonės aprašomi kaip ydingos socialinės, ekonominės, sveikatos sistemų aukos, taip pat patyčių objektai, patiriantys stigmatizaciją dėl savo būklės, žmogaus teisių pažeidimų aukos. Neįgalūs žmonės kaip aktyvūs ir vertingi visuomenės nariai. Į trečią pagal dažnumą grupę pateko išskirtinai pozityvus neįgalių žmonių vaizdavimas, pastangos parodyti, ką jie gali ar ką galėtų, jei gautų reikiamą pagalbą, taip pat ką laimėtų visuomenė, jei šie žmonės turėtų lygias galimybes ir galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Neįgalieji kaip aktyvūs visuomenės gyvenimo dalyviai buvo pasirenkami tais atvejais, kai neįgalūs žmonės vaizduojami įsitraukiantys į bet kokio tipo visuomeninę veiklą (išskyrus nusikalstamą veiklą), bet atliekant analizę akivaizdžiai išsiskiria dvi veiklos sritys sportas ir kultūra. Ypač sportas, nes būtent sporto pasiekimai yra dažniausias pozityvaus neįgalių žmonių vaizdavimo kontekstas, kitaip tariant, tai yra labiausiai žiniasklaidos, o drauge ir visuomenės matomi jų nuopelnai. Pozityvių pavyzdžių, kai neįgalieji puikiai dirba, pasirūpina savimi, yra visapusiškai aktyvūs, vos keletas. Teigiamas negalios vaizdavimas kurioje nors srityje keičia bendrą neįgalių žmonių įvaizdį, bet jei tų sričių yra vos dvi, tai rodo vis dar išliekančią šios grupės izoliaciją platesniame socialinio gyvenimo lauke. Labai svarbus kompleksinis, analitinis pačios negalios ir neįgalių žmonių situacijos vaizdavimas. Tyrimo laikotarpiu pasitaikė beveik dvi dešimtys straipsnių, kuriuose negalia pristatoma kaip sunkus iššūkis, bet daug dėmesio skiriama tam, kas padeda ją palengvinti ar kontroliuoti. Nesumenkinami negalios sukeliami sunkumai, bet ji neaprašoma kaip gyvenimo nuosprendis, daug dėmesio skiriama priemonėms ar paslaugoms, kurios padeda gyventi visavertiškai. Tokie straipsniai prisideda prie visuomenės švietimo apie neįgalių žmonių galimybes ir poreikius, taigi prisideda prie negalios destigmatizavimo. Labai teigiamą įtaką turi neįgalių žmonių sėkmės istorijų pateikimas (jei išvengiama heroizavimo), taip pat atkreipimas dėmesio į juos kaip vertingą mūsų visuomenės dalį. Negalia finansinio pažeidžiamumo kontekste. Kas dešimtas negalios vaizdavimo atvejis susijęs su finansinio pažeidžiamumo ar net skurdo

12 86 kontekstu neįgalūs žmonės aprašomi ar parodomi kaip skurdo rizikos grupėje, kuriems organizuojama labdara, arba kaip valstybės išlaikytiniai, visuomenės našta. Dažniausiai neįgalių žmonių ar jų artimųjų finansinė padėtis pristatoma kaip kritinė būtent dėl negalios poveikio (paties žmogaus netektas darbingumas ar artimojo slauga). Turint omenyje, kad neįgalių žmonių skurdo lygis yra dvigubai didesnis už vidutinį 8, finansinio pažeidžiamumo akcentavimas atitinka šios grupės padėtį visuomenėje. Tai yra dažniausias neigiamas žinučių apie negalią kontekstas. Per tyrimo laikotarpį dominavo Darbo kodekso pakeitimų tema, kurią aptariant minimos numatomos išimtys neįgaliems žmonėms ir kitoms pažeidžiamoms grupėms, taip pat buvo analizuojama visuomenės skurdo padėtis, kur neįgalūs žmonės pristatomi kaip patiriantys riziką, aprašomi konkretūs atvejai, kai neįgalūs žmonės nepragyvena iš jiems skiriamų pašalpų, neišgali susimokėti mokesčių, įsiskolina, jų pajamas atskaičiuoja antstoliai ar grasina iškeldinti juos iš socialinio būsto. Taigi šiai kategorijai priskiriamos publikacijos teikia dvejopą informaciją apie neįgalių žmonių socialinę padėtį mūsų visuomenėje ir jos daromą įtaką šios grupės įvaizdžiui. Negalia kaip našta ar problema. Palyginti su kitais įvaizdžiais, neįgalumas kaip našta ar problema vaizduojamas rečiau, bet būdingas beveik kas dešimtai publikacijai, todėl taip pat žymiai išsiskiria. Šiam įvaizdžio tipui priskiriami straipsniai ir reportažai, kuriuose negalia vertinama kaip nelaimė, konkrečiau neanalizuojant jos sukeliamų sunkumų, tiek ir tokie atvejai, kai negalios sukelta našta (finansinė, emocinė ir kt.) analizuojama detaliau. Ši kategorija apima visus negalios ir neįgalumo vaizdavimo įvaizdžius, kurie negalią pateikia kaip emocinę naštą, grėsmę, sunkią problemą, nelaimę ar nepageidaujamą būseną. Reportažai ir straipsniai varijuoja pagal perteikiamą emociją ir dramatizmą, bet visi jie suponuoja, kad negalia yra sunkumas, akcentuojant klinikinį medicininį, o ne socialinį negalios vertinimo aspektą. Kitaip nei pozityviai įvaizdžio kategorijai priskirtame negalios kaip sunkaus, bet kontroliuojamo 8 Lietuvos statistikos departamento duomenys: <

13 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 87 iššūkio tipe, čia dominuoja neigiamas arba neutralus situacijos vertinimas, nepateikiant išeičių ar galimų pozityvių perspektyvų. Šiai kategorijai priskirti straipsniai rodo šiuolaikinei žinaisklaidai (ypač internetinei) būdingą bruožą pasirinkti gąsdinančias antraštes, kuriose negalia pateikiama kaip vienas baisiausių gyvenimo scenarijų. Pavyzdžiui, štai tokiu pavadinimu informuojama apie išsėtinę sklerozę: Medikai įspėja apie baisią ligą, suluošinančią jaunus žmones. 9 Straipsnyje rašoma, kaip ši liga luošina ne tik kūnus, bet ir sielas, nors informacijos apie tokią ligą galima rasti kardinaliai kitokios kad tai sunki, bet kontroliuojama liga, kad su ja galima nugyventi gana kokybišką gyvenimą, jei bus laikomasi tam tikrų reikalavimų/nurodymų. Taigi akivaizdi tendencija gąsdinti ar šokiruoti žmones žinutėmis apie ligas ar negalią, siekiant, tikėtina, didesnio paspaudimų skaičiaus. Taip pat išlieka populiarus dramatizuotas negalios medicininis narstymas, pabrėžiant nukrypimus nuo normalios būsenos, detaliai pateikiant sunkią artimųjų emocinę naštą, paaukotus gyvenimus prižiūrint tokius žmones. Negalia/neįgalieji kriminaliniame kontekste. Negalia ir kriminalinis kontekstas ne toks jau retas derinys, bet svarbu atkreipti dėmesį, kad ne patys neįgalieji yra agresoriai ar pažeidėjai (nors pasitaiko ir tokių). Neįgalūs žmonės dažniausiai yra nusikaltimų priedanga arba nelaimingų atsitikimų dalyviai (gaisrų, dingimų). Taip pat reikšmingas šių pranešimų kilmės aspektas labai dažnai žurnalistai naudojasi Policijos departamento parengtais tekstais ir perspausdina informaciją apie negalią, kuri neturi jokios visuomeninio intereso vertės, bet neapdairiai palikta ši informacija formuoja neigiamą neįgalių žmonių įvaizdį. Tai ypač ryšku dingusių žmonių paieškos skelbimuose, kuriuose nurodoma, kad ieškomas asmuo, pvz., serga depresija. Tarsi ši aplinkybė padėtų jį surasti. Per tyrimo laikotarpį pasitaikė daug atvejų, kai apsimetus neįgaliaisiais ar imituojant pagalbą prašoma paramos arba bandoma įsigyti neįgalumą (siekiant pasinaudoti valstybės parama). Taip pat buvo žinučių, kuriose 9 Medikai įspėja apie baisią ligą, suluošinančią jaunus žmones. tv3.lt, ,

14 88 neįgalūs žmonės parodomi kaip agresoriai ar pažeidėjai, pvz., pranešama apie kaltinimus ar įtarimus seksualine prievarta, eismo pažeidimais, bendrininkavimu nužudant. Neįgalumas tokio tipo pranešimuose pateikiamas kaip įdomi ar svarbi aplinkybė, kartais net pranešimo pavadinime, pvz., Girtas neįgalus vilnietis skausmingai įsitikino: sankryžose jo vežimėliui ne visuomet pirmenybė. 10 Tai yra grubus manipuliavimas informacija, darantis neigiamą įtaką visos grupės įvaizdžiui. Vertinant su žinučių kontekstu susijusius neįgalių žmonių įvaizdžius akivaizdžiai matomi du dažniausiai pasitaikantys teigiamo ir neigiamo konteksto poliai neįgalieji skurdo kontekste ir pozityvios žinutės, kuriose dominuoja sporto pasiekimai. Turint omenyje, kad neįgalių žmonių skurdo lygis yra dvigubai didesnis už vidutinį, finansinio pažeidžiamumo akcentavimas atitinka šios grupės padėtį visuomenėje. Tuo metu sporto pasiekimai yra geriausiai žiniasklaidos matoma neįgalių žmonių integracijos sritis, nors jų pasiekimai svarbūs ir kitose socialinio gyvenimo srityse (bet jie lieka nepastebėti arba neviešinami). SKIRTINGŲ NEGALIŲ VAIZDAVIMAS Daugumoje (net 70 proc. visų atvejų) skaitytų straipsnių ir reportažų kalbama apie neįgalius žmones ar negalią apskritai, neišskiriant neįgalumo rūšies (3 pav.). Tokia subendrinto pateikimo tendencija rodo, kad dominuojantis neįgalių žmonių vaizdavimo būdas yra labai skurdus ir neprisideda prie geresnio visuomenės informavimo apie skirtingas negalias turinčių žmonių galimybes bei poreikius. Panašios tendencijos pastebimos ir negalią iliustruojančiuose vaizduose: dažniausiai pasirenkamos fotografijos su neįgaliojo vežimėliu, bet tai nepadeda geriau pažinti negalių įvairovės. Vertinant skirtingų negalių vaizdavimo kontekstą labiausiai išsiskiria regėjimo ir psichikos negalios. Regėjimo negalia vaizduojama išskirtinai 10 Girtas neįgalus vilnietis skausmingai įsitikino: sankryžose jo vežimėliui ne visuomet pirmenybė, 15min.lt, , nusikaltimaiirnelaimes/girtas-neigalus-vilnietis-skausmingai-isitikino-sankryzosejo-vezimeliui-ne-visuomet-pirmenybe

15 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 89 3 pav. Neįgalumo rūšies paminėjimas (kartais ir proc.), n = 1002 teigiamame fone (daugiau kaip 70 proc. visų straipsnių apie regėjimo negalią), o neigiamo konteksto šiai negaliai tenka mažiau nei bet kuriai kitai (apie 6 proc.). Psichikos negalia dažniau nei kitos buvo aprašoma neigiamame kontekste (beveik 36 proc. straipsnių, kur ji minima). Tai nereiškia, kad žurnalistai sąmoningai formuoja neigiamą šios negalios įvaizdį, bet galima teigti, jog psichikos negalios žmonės dažniau susiduria su diskriminacija, neigiamu vertinimu, jų negalia nepelnytai minima kriminalų ir nelaimių skyreliuose, pasitaiko mažiau pozityvių iniciatyvų, skirtų šiai negaliai pažinti. Likusios negalios rūšys balansuoja ties 20 proc. neigiamo konteksto ir 40 proc. teigiamo konteksto riba. Negalia kaip bendra kategorija dažniausiai minima neutraliai ir epizodiškai. Tai rodo, kad populiariausias negalios apibūdinimo tipas yra mažiausiai informatyvus. PAGRINDINIAI NUOMONĖS FORMUOTOJAI Išanalizavus žiniasklaidą pagal tai, kas dažniausiai pasisako apie neįgalius žmones, matoma aiški tendencija žiniasklaidos kanalais paskleisti

16 90 aktualius su negalia susijusius klausimus iš valdžios institucijų, tarnautojų perspektyvos: daugiau kaip trečdalis visų cituojamų nuomonės formuotojų valdžios atstovai (ministrai, ministerijų darbuotojai, valstybės ir savivaldybių įstaigų tarnautojai, taip pat cituojami įstatymai, dokumentai). Aktyvūs nuomonės apie neįgaliuosius formuotojai žiniasklaidos tekstuose lieka anonimiški apibendrinimus apie neįgaliuosius, politikos aktualijas ar įvykius formuluoja arba patys žurnalistai, arba perima iš kitų šaltinių (pvz., pranešimų spaudai). Taip sudedami publikacijų akcentai, formuluojami klausimai, pasiūlomas žiūros į neįgalius žmones, visuomenei aktualią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką ar kitus klausimus kampas. Patys neįgalūs žmonės sudaro matomą ir išsiskiriančią, nors ir ne didžiausią žiniasklaidos informacijos šaltinių grupę cituojama 10 proc. visų atvejų, o tai yra triskart rečiau nei apie valstybės ir savivaldybės įstaigų tarnautojus. Dažnai neįgalių žmonių pozicijai ir interesams atstovauja jų artimieji ir neįgaliųjų organizacijų atstovai. Taigi vertinant ankstesnių tyrimų rezultatus galima teigti, kad neįgalių žmonių ir jų atstovų balsų žiniasklaidoje yra daugiau, bet vis dar dominuoja būtent valdžios ir valstybės institucijų pozicija bei jų siūlomos temos. Vadinasi, žiniasklaida neatspindi realios neįgalių žmonių padėties, tikrovė yra iškreipiama, temos, patenkančios į žurnalistų akiratį, nebūtinai yra pačios opiausios neįgalių žmonių bendruomenei. NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS BŪKLĖS ATSPINDĖJIMAS Per tyrimo laikotarpį žiniasklaidoje buvo išsamiai aptariamos pakeisto Darbo kodekso naujovės, todėl į pirmąją vietą pateko būtent pajamų užtikrinimo klausimai (tačiau jie buvo minimi fragmentiškai, epizodiškai), antrojoje vietoje liko aplinkos pritaikymas, kuris, akivaizdu, yra išsikovojęs stabilias pozicijas kaip vienas esminių neįgalių žmonių poreikių. Sveikata taip pat yra tarp sričių, kur negalios problemos aprašomos dažniausiai. Tačiau švietimas, institucijų globa, paslaugos bendruomenėje sulaukia mažai žiniasklaidos dėmesio, nors šių sričių problemos yra esminės siekiant visaverčio neįgalių žmonių dalyvavimo visuomenėje. Tai rodo, kad žiniasklaida toli gražu nėra tikrovės

17 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 91 atspindys visuomenė plačiau informuojama apie tas problemas, kurios sugeba prasimušti kelią arba yra aktyviai siūlomos valdžios institucijų, bet nebūtinai tai yra svarbiausios temos. Patys žurnalistai palyginti retai imasi aktyvaus vertintojo ar kritiko vaidmens jų požiūris išryškėja formuluojant temas, klausimus, problemas, rėminant neįgaliųjų situaciją. Kadangi dažniausiai aktyviai pozicijai išreikšti pasitelkiami šaltiniai iš valstybės ir savivaldybių institucijų, teikiantys informacijos apie pasiekimus neįgaliųjų integracijos srityje, galima pastebėti, kad žiniasklaidoje transliuojamas vertinimas dažniau sutampa su valstybės ir savivaldybių įstaigų transliuojamu pozityviu vertinimu negu su neįgaliųjų ar neįgaliųjų teises ginančių organizacijų vertinimu, kuris dažniau būna kritiškas. Kitas dalykas žiniasklaida perspausdina gana daug pranešimų spaudai, kuriuose formuojama pozicija ir nuomonė yra palanki jų autoriams. Verslo įmonės savo iniciatyvas neįgalių žmonių padėčiai pagerinti taip pat aktyviai naudoja savo išorinėje komunikacijoje. NEĮGALIŲ ŽMONIŲ VAIZDAVIMAS IŠ ŽURNALISTŲ PERSPEKTYVOS Nors, kaip jau minėta, žurnalistai nėra aktyvūs nuomonės reiškėjai kalbant apie neįgalius žmones ar politiką neįgaliųjų atžvilgiu, jie veikia kaip tam tikri viešojoje erdvėje sklindančios informacijos vartininkai (angl. gatekeepers) nuo jų požiūrio ir nuostatų, individualių ir redakcijos profesinių vertybių bei praktikų labai dažnai priklauso, kokia informacija per žiniasklaidos priemones pasiekia auditoriją. Siekiant išsiaiškinti žurnalistų, pranešančių žinias apie negalią ir neįgaliuosius, požiūrį ir nuostatas, pasireiškiančias priimant redakcijos sprendimus ir rengiant publikacijas apie neįgalius žmones ar neįgalumą, surengtos dvi fokusuotų grupių diskusijos, kuriose dalyvavo 10 socialinėmis temomis rašančių žurnalistų iš didžiausių nacionalinių naujienų svetainių, dienraščių ir televizijų. Žurnalistai į fokusuotų diskusijų grupes buvo atrinkti pagal žiniasklaidos monitoringo rezultatus (kviesti autoriai, kurie dažniausiai rengia su neįgaliaisiais susijusias temas), o jiems negalėjus dalyvauti, pasitelktas rekomendacijų principas autoriai buvo paprašyti pasiūlyti

18 92 šia tema itin besidominčius savo kolegas. Fokusuotų grupių diskusijų tyrimo tikslas suformuluotas taip: atskleisti su žurnalistais susijusius veiksnius, darančius įtaką neįgalių žmonių ir neįgalumo klausimų vaizdavimui žiniasklaidoje. Apibendrinant žurnalistų fokusuotų grupių diskusijų metu išsakytas mintis galima teigti, kad žurnalistai, dažniau rašantys su negalia susijusiomis temomis, akcentuoja žurnalistinės etikos principų laikymąsi ir įvertina renkamą bei skelbiamą informaciją poveikio neįgaliesiems aspektu. Žurnalistų dėmesys etikai iš esmės atsispindi ir atlikto žiniasklaidos tyrimo rezultatuose ryškių diskriminacijos atvejų, neetiško neįgaliųjų vaizdavimo bei neigiamų nuostatų formavimo žiniasklaidoje beveik nepasitaikė. Visgi temų spektras galėtų ir turėtų būti platesnis. Dauguma diskusijoje dalyvavusių žurnalistų mano, jog jų pateikiama informacija apie neįgalius žmones padeda keisti visuomenės nuostatus, laužyti žalingus socialinius stereotipus, kurstyti diskusijas aktualiomis temomis. IŠVADOS Žiniasklaidos dėmesys su neįgaliaisiais susijusiai tematikai yra palyginti menkas beveik per 6 stebėsenos mėnesius Lietuvos žiniasklaidoje su neįgaliaisiais susijusių publikacijų pasirodė tiek, kiek publikuojama viename interneto dienraštyje per 8 9 dienas (3 357 publikacijos). Dauguma su neįgaliaisiais susijusių publikacijų skelbiama interneto dienraščiuose. Neįgalumo tema daugiau nei pusėje žinučių minima epizodiškai, kaip pagrindinis objektas negalia vaizduojama trečdalyje analizuotų publikacijų, bet išsamių, analitinių straipsnių vos kelios dešimtys. Tai rodo, kad vyrauja paviršutiniškas informavimas apie negalią, visuomenė turi mažai galimybių pažinti šios grupės padėties ir poreikių kompleksiškumą. Tam įtakos turi ir subendrintas neįgalių žmonių grupės vaizdavimas daugumoje (net 70 proc. visų atvejų) straipsnių ir reportažų kalbama apie neįgalius žmones ar negalią apskritai, neišskiriant neįgalumo rūšies. Aštrių stereotipizavimo ar diskriminacinio neįgalių žmonių vaizdavimo atvejų pasitaikė vos keli ir visi jie susiję su žurnalistų nuostata, kad neįgalieji yra gailesčio objektai, likimo aukos, todėl pasirenkami stigmatizuojantys epitetai. Žiniasklaidoje vis dar aktyviai vartojamas

19 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 93 terminas invalidas jis pasitaikė net 159 kartus. Atliekant tyrimą išskirtos 6 pagrindinės neįgalių žmonių ar negalios įvaizdžio kategorijos. Dvi iš jų parodo, kaip matoma pati negalia ir ją turintys žmonės kaip teisių turėtojai arba kaip aukos, o likę keturi įvaizdžiai tiesiogiai susiję su pasikartojančiu kontekstu, kuriame negalia vaizduojama: negalios finansinio pažeidžiamumo kontekste, negalios kriminalų ir nelaimių kontekste įvaizdis, neįgalumas kaip našta ir problema ir pozityvus negalios vaizdavimas. Dominuoja žurnalistų nuostata, kad neįgalūs žmonės turi teisių, kad jų diskriminaciją lemia ne pati negalia, bet sisteminės priežastys. Tokio neįgalių žmonių vertinimo pasitaikė daugiausia, tačiau analizuotų straipsnių kontekstas nebūtinai buvo teigiamas. Tai reiškia, kad neįgalūs žmonės vertinami kaip turintys teisių, bet teisių nebūtinai paisoma. Šiek tiek retesnis neįgalių žmonių kaip aukų įvaizdis, jis konstruojamas tiek pateikiant neįgalius žmones kaip aukas dėl jų negalios (medicininis požiūris), tiek vaizduojant juos aukos situacijoje be platesnės padėties analizės. Vertinant su žinučių kontekstu susijusius neįgalių žmonių įvaizdžius akivaizdžiai matomi du dažniausiai pasitaikantys teigiamo ir neigiamo konteksto poliai neįgalieji skurdo kontekste ir pozityvios žinutės, kuriose dominuoja sporto pasiekimai. Turint omenyje, kad neįgalių žmonių skurdo lygis yra dvigubai didesnis 11 už vidutinį, finansinio pažeidžiamumo akcentavimas atitinka šios grupės padėtį visuomenėje. Sporto pasiekimai yra geriausiai žiniasklaidos matoma neįgalių žmonių integracijos sritis, nors jų pasiekimai svarbūs ir kitose socialinio gyvenimo srityse (bet jie lieka nepastebėti arba neviešinami). Maždaug kas dešimtas žurnalistų darbas apie negalią vaizduoja ją kaip naštą ar problemą, o rečiausiai pasitaikantis įvaizdis, nors skaitinė jo išraiška nėra tokia menka (76 atvejai), yra neįgalūs žmonės kriminalų ir nelaimių kontekste. Pastebima aiški tendencija žiniasklaidos kanalais paskleisti aktualius su negalia susijusius klausimus iš valdžios institucijų, tarnautojų perspektyvos. Neįgalūs žmonės sudaro matomą ir išsiskiriančią, nors ir ne didžiausią žiniasklaidos informacijos šaltinių grupę cituojama 10 proc. 11 Lietuvos statistikos departamento duomenys cituojami <

20 94 visų atvejų (101 kartą), o tai yra triskart rečiau nei valstybės ir savivaldybės įstaigų tarnautojai. Dažniausiai žiniasklaida atspindėjo pajamų užtikrinimo neįgaliesiems kaip esminio dalyvavimo bendruomenėje veiksnį, aplinkos pritaikymo klausimus, sveikatos ir kitas paslaugas. Fokusuotos diskusijos su žurnalistais parodė, kad šie paiso žurnalistų etikos principų ir dauguma jų neskleidžia stereotipų apie neįgalius žmones stiprinančių nuostatų. Kiekvienas, rinkdamas ir skleisdamas informaciją apie neįgalius žmones, vertina informaciją poveikio aspektu. Dauguma diskusijoje dalyvavusių žurnalistų mano, kad jų pateikiama informacija apie neįgalius žmones padeda keisti visuomenės nuostatas ir laužo žalingus socialinius stereotipus, bet diskusijose dalyvavę žurnalistai nemano, jog žiniasklaida galėtų pagerinti neįgaliųjų būklę kitais integracijos aspektais. Socialinis darbas pagal tarptautinį apibrėžimą yra žmogaus teisių profesija, todėl jos atstovai turėtų pažinti ir atpažinti stereotipus, veikiančius jų tikslinės grupės įvaizdį, o drauge ir gyvenimo kokybę. Tiek žiniasklaidoje, tiek ir kasdienybėje neįgaliems žmonėms žalą daro nuvertinantis požiūris, gailestis, negalios klinikinių aspektų sureikšminimas nematant socialinių ir struktūrinių žmogaus padėties priežasčių. Suvokimas, kad neįgalūs žmonės diskriminuojami ir patiria nelygybę, padeda modeliuoti socialinio darbo metodus taip, kad jie prisidėtų prie šios grupės žmogaus teisių įgyvendinimo, lygybės ir nediskriminavimo. Sraipsnis parengtas Neįgaliųjų reikalų departamento užsakyto tyrimo 12 rezultatų pagrindu. 12 Aginskaitė, S. ir Donauskaitė, D. (2017). Viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie neįgaliuosius bei jų integraciją analizė ir vertinimas. Neįgaliųjų reikalų departamentas, uploads/%c4%aevaizd%c5%bdio-tyrimas docx.pdf.

21 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 95 LITERATŪRA 1. Aginskaitė, S. ir Donauskaitė, D. (2017). Viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie neįgaliuosius bei jų integraciją analizė ir vertinimas. Neįgaliųjų reikalų departamentas. Prieiga per internetą: lt/wp-content/uploads/%c4%aevaizd%c5%bdio-tyrimas docx.pdf 2. Barnes, C. (1992). An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People, The British Council of Organisations of Disabled People. Prieiga per internetą: 3. Barnes, C. (1991). Discrimination: Disabled people and the media. Contact, 70, Entman, R. M. (2010). Media framing biases and political power: Explaining slant in news of Campaign Journalism, 11(4), Guščinskienė, J. ir Žalkauskaitė, U. (2011). Negalės fenomeno atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: dienraščio Lietuvos rytas atvejis. Socialiniai tyrimai, 2(23), JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos gairės. Prieiga per internetą: training_17en.pdf 7. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija. Lietuvos Respublikos Seimas. Prieiga per internetą: TAIS Mataitytė-Diržienė, J. (2011). Sutrikusios psichikos žmonių vaizdavimas Lietuvos žiniasklaidoje. Vilniaus universitetas, Socialinių tyrimų centras. Prieiga per internetą: file:///c:/users/user/downloads/ pdf 9. Saifulinaitė, J. (2012). Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaizdavimo ypatumai Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Žurnalistikos tyrimai, 5, Scheufele, D. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49(1), Šavareikaitė, D. (2011). Negalės vaizdiniai ir stereotipai žiniasklaidoje. Mykolo Romerio universitetas. Prieiga per internetą: file:///c:/users/ User/Downloads/ %20(1).pdf

22 96 From poverty to sports achievements: the image of people with disabilities in Lithuanian media Summary This article is based on the analysis of the results of 120-day (from 1 June 2017 until 15 November 2017) monitoring of Lithuanian national media channels (print, internet dailies and TV) and material from journalists focus group discussions. Descriptive statistical analysis has demonstrated that most of the information on disability in the media is provided by online newspapers, although topics related to disability are rare in the majority of the media, with more than half of publications mentioning disability episodically, without deeper analysis of integration problems that still prevail in the country. The framing analysis has shown that people with disabilities are more often depicted as holders of rights than victims, but their overall image in media publications is slightly more negative than positive (there are more frames related to the disabled people being at poverty risk, also being presented in contexts of crime and accidents than frames emphasizing positive context, success stories and achievements). The public is poorly informed about the opportunities and the needs of people with different disabilities, as the disabilities are frequently generalised. The analysis of media sources has revealed that information on disability in the media is most often reflected from the point of view of public authorities, while people with disabilities, their relatives and NGOs play a less significant role in providing information to the media. During the focus group discussions, the journalists were more critical of the integration situation of people with disabilities than they seem to be in publications. The journalists do not believe that the media can play a part in solving the integration problems of the people with disabilities in Lithuania, but they emphasize their own role in improving public understanding. According to the internationally accepted definition, social work is a human rights profession. Therefore, its practitioners must be able to understand and recognize the stereotypes that

23 TARP SKURDO IR SPORTO PASIEKIMŲ: NEĮGALIŲ ŽMONIŲ ĮVAIZDIS LIETUVOS 97 affect their clients quality of life. Both in the media and in everyday life, people with disabilities face depreciation, regret, continuous emphasis of clinical aspects of their disabilities. Explanation and understanding of social and structural obstacles are rare. Therefore, the analysis of factors that contribute to the perpetuation of discrimination and inequality serves as a basis for designing new social work methods that help to ensure successful implementation of human rights and principles of equality and non-discrimination. Keywords: disability, people with disabilities, disability image, media representation, media monitoring, stereotypes, human rights, discrimination.

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

LTOK Lyciu lygybe sporte

LTOK Lyciu lygybe sporte Komunikacijos analizė Lyčių lygybė sporte Analizės apžvalga Tikslas Įvertinti internete publikuotos informacijos apie Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatus turinį atsižvelgiant į sportininkų lytį. Taip

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nr. VP1.-1.3-SADM-01-K-02-008 Įvadinio modulio tematikos trumpa apžvalga Bendrieji diskriminacijos pagrindai ir jų apraiškos Lyčių lygybės samprata, stereotipai Žiniasklaidos įtaka stereotipų formavimuisi

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europe Direct tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą. Informacija

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau