PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Gyvenimo aprašymas Dr. JURGA MISIŪNIENĖ Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Gyvenimo aprašymas Dr. JURGA MISIŪNIENĖ Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas:"

Transkriptas

1 PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Gyvenimo aprašymas Dr. JURGA MISIŪNIENĖ Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros lektorė (VDU). Mokyklinės psichologijos magistrantūros studijų programos komiteto vadovė (nuo 2017 m.). Socialinių mokslų (psichologija) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Disertacija Intelektinių gebėjimų bei asmenybės ir šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje. Mokyklinės psichologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Psichologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Verslo administravimo gretutinės specialybės pagrindai, Vytauto Didžiojo universitetas, Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija, Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS DARBO PATIRTIS DĖSTOMI KURSAI PRAKTINĖ PATIRTIS Kognityvinė psichologija: psichologinių intelekto ir kitų kognityvinių funkcijų, kūrybiškumo ir kalbos (skaitymas, rašymas, kalbėjimas) aspektų tyrimai. Gabių vaikų identifikavimo ir savijautos ugdymo įstaigoje tyrimai. Veiksniai, lemiantys intelektinių gabumų realizavimą bei pasiekimų akademinėje veikloje lygį mokykliniame ir jauno suaugusiojo amžiuje. Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2013 iki dabar. Lektorė, Lietuvos edukologijos universitetas, Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, Kognityvinė psichologija 2: mąstymas ir kalba (VDU BA) (nuo 2013) Kognityvinė psichologija 3: gebėjimai, mokymasis ir išmokimas (VDU BA) (nuo 2009) Psichologinis vaiko įvertinimas I (VDU MA) (nuo 2016) Psichologinis vaiko įvertinimas II (VDU MA) (nuo 2010) Prevencinio darbo kryptys mokykloje (VDU MA) (nuo 2014) Mokyklinės psichologijos magistro studijų Specialybės praktika Nr. 1 (VDU MA) (nuo 2014) Mokyklinės psichologijos magistro studijų Specialybės praktika Nr. 2 (VDU MA) (nuo 2015) Spec. kurso,,gabių vaikų psichologija praktiniai užsiėmimai (LEU BA, 2017). Mokyklos psichologė, psichologijos mokytoja, Vytauto Didžiojo universiteto,,rasos gimnazija, Psichologijos mokytoja, Kauno technologijos universiteto gimnazija, Mokyklos psichologė, Kauno m. Vaižganto vidurinė mokykla, Prailgintos darbo dienos auklėtoja, Kauno m. estetinio lavinimo mokykla,,anima, Jurga Misiūnienė

2 MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS Per paskutinius 5 metus: Petrolienė, Raimonda; Šinkariova, Liuda; Karpovaitė Dalia; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Misiūnienė, Jurga; Alčiauskaitė, Laura. The impact of psychological characteristics on the effectiveness of motivational interviewing based psychological counseling. // European scientific journal, ISSN Vol. 12, no. 15 (2016), p Alčiauskaitė, Laura; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Misiūnienė, Jurga; Petrolienė, Raimonda. Motyvavimo pokalbio konsultacijų efektyvumas keičiant sąnarių ligomis sergančiųjų su sveikata susijusį elgesį ir didinant jų saviveiksmingumą reabilitacijos laikotarpiu // Medicinos teorija ir praktika = Theory and practice in medicine. Vilnius: Medicinos mintis. ISSN , T. 22, nr. 5, p Prieiga per internetą: < [Index Copernicus] Petrolienė, Raimonda; Misiūnienė, Jurga; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Alčiauskaitė, Laura. The effectiveness of psychological intervention in cardiac rehabilitation. Do cognitive abilities matter? // 3rd International multidisciplinary scientific conference on Spcial sciences & arts SGEM 2016 Conference Proceedings, Book 1(I), 2016, p Petrolienė, Raimonda, Šinkariova, Liuda, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Misiūnienė, Jurga, Alčiauskaitė, Laura (2016). Psychometrics of the Readiness to change questionnaire (RCQ): The Lithuanian version. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 18, Sánchez-Escobedo, Pedro; Misiūnienė, Jurga; Mockaitytė, Eglė. A comparison of non-verbal creativity between Lithuanian and Mexican adolescents // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN , [Nr.] 17, p Alčiauskaitė, Laura; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė, Loreta; Misiūnienė, Jurga; Petrolienė, Raimonda. Does the transtheoretical model show health behaviour changes for patients with musculoskeletal disorders? // Procedia: social and behavioral sciences. ISSN Vol. 205 (2015), p Sánchez-Escobedo, Pedro; Park, Kyubin; Hollingworth, Liz; Misiuniene, Jurga; Ivanova, Liena. A cross-comparative international study on the concept of wisdom. // Gifted Education International, London : Sage Publications. ISSN Vol. 30, no. 3 (2014), p MOKSLINĖS KONFERENCIJOS Pranešimai tarptautinėse konferencijose per paskutinius 5 metus: Jurga Misiuniene. High reasoning ability students academic self-concept. 16 th Conference of the European Council for High Ability, 8 11 August, 2018, Dublin (Ireland). Jurga Misiuniene. What are gifted students interested in? 16 th Conference of the European Council for High Ability, 8 11 August, 2018, Dublin (Ireland). Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė, Laura Alčiauskaitė. Peculiarities of motivation to change health behavior: a quasi-experiment experience. 21 European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, 1-6 May, 2018, Vilnius (Lithuania). Jurga Misiūnienė. How do intelligence, memory and motivation relate with gymnasium students academic performance? 19 th International Symposium Recent Research Topics in Psychology: International Experience, 26 of April, 2017, Kaunas (Lithuania). Org.: VMU, Nebraska at Kearney university (USA). Jurga Misiuniene, Raimonda Petroliene, Liuda Sinkariova, Laura Alciauskaite, Loreta Zajanckauskaite- Staskeviciene. Peculiarities of cardiac rehabilitation patients general intelligence. 31th International EHPS Conference Innovative Ideas in Health Psychology, 29 th August 2 nd September, 2017, Padua (Italy). Jurga Misiuniene, Liuda Sinkariova, Raimonda Petroliene, Loreta Zajanckauskaite- Staskeviciene, Laura Alciauskaite. Links between ischemic heart disease patient s personality traits and intelligence. 31th International EHPS Conference Innovative Ideas in Health Psychology, 29 th August 2 nd September, 2017, Padua (Italy). Odeta Šakėnaitė, Jurga Misiūnienė. The relationship between the intellectual abilities and cognitive interests of years old students in Lithuania. 20 th International Symposium Recent Research 2 Jurga Misiūnienė

3 Topics in Psychology: International Experience, 6 of December, 2017, Kaunas (Lithuania). Org.: VMU, Nebraska at Kearney university (USA). Raimonda Petroliene, Jurga Misiuniene, Liuda Sinkariova, Vaida Sverciauskaite, Loreta Zajancauskaite-Staskeviciene, Laura Alciauskaite. The relationship between patients memory and readiness to change health behaviour in cardiac rehabilitation. 30th EHPS/DHP Conference,,Behaviour Change: Making an impact on health and health services, of August, 2016, Aberdeen (Scotland). Raimonda Petroliene, Jurga Misiuniene, Liuda Sinkariova, Loreta Zajancauskaite-Staskeviciene, Laura Alciauskaite. The effectiveness of psychological intervention in cardiac rehabilitation. Do cognitive abilities matter? 3rd International multidisciplinary scientific conference on Spcial sciences & arts SGEM 2016 Conference, of August, 2016, Albena (Bulgaria). Raimonda Petroliene, Liuda Sinkariova, Loreta Zajancauskaite-Staskeviciene, Jurga Misiuniene, Vaida Sverciauskaite. Motivational interviewing based psychological counseling in rehabilitation. Is it effective for IHD patients? 20th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, of April, 2016, Estoril (Portugal). Jurga Misiūnienė. What better predict Lithuanian students learning outcomes: intellgence, memory and motivation? International ANEIS 16 (WCGTC) Congress,,Giftedness: consolidated knowledge and promising developments, of May, 2016, Coimbra (Portugal). Eglė Mockaitytė, Jurga Misiūnienė. Creativity and scholastic honesty differences among year old students Dark Triad level-based clusters. International ANEIS 16 (WCGTC) Congress,,Giftedness: consolidated knowledge and promising developments, of May, 2016, Coimbra (Portugal). Jurga Misiūnienė, Eglė Mockaitytė. Ar yra neigiama gabumo pusė? Kūrybiškumo, tamsiosios triados ir akademinio nesąžiningumo sąsajos [Is there a negative side to giftedness? Connection between creativity, Dark Triad and scholastic dishonesty ]. 3-oji tarptautinė konferencija,,gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės [3rd International Conference,,Gifted Children: Chalanges and Possibilities ], 2015 m. spalio 22-24, Kaunas (Lietuva). Alfredas Ramanauskas, Jurga Misiūnienė, Vaiva Valčeckienė. Mąstymo skatinimo veiksmingumas programoje "Gabių vaikų akademija" [Effectiveness of cognitive acceleration practices at The Academy for Gifted Children (Lithuania)]. 3-oji tarptautinė konferencija,,gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės [3rd International Conference,,Gifted Children: Chalanges and Possibilities ], 2015 m. spalio 22-24, Kaunas (Lietuva). Pedro Sanchez-Escobedo, Jurga Misiūnienė, Eglė Mockaitytė, Ruby Martinez. A Comparative Study on Non-Verbal Creativity Tasks between Lithuanian and Mexican Students. 21st Biennial World Conference of the WCGTC Educating Gifted and Talented Children,,Turining Research into Practice, of August, 2015, Odense (Denmark). Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė. Does the Transtheoretical Model Show Health Behaviour Changes for patients with musculoskeletal disorders? 6th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2015, Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & SPA Convention Center, Antalya, Turkey, May Liuda Šinkariova, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė, Milda Jušinskaitė. The Motivation interviewing effectiveness of health risk behavior changes for ischemic heart disease patients. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR2015), 6 9 May, 2015, Helsinki (Finland). Jurga Misiūnienė. Dynamic approach to the changes of intelligence and links between intelligence and academic self-concept during period of years. 15th International Symposium,,Resent Research Topics in Psychology: International Experience, 22 of April, Org.: VMU (Lithuania), University of Nebraska at Kearney (USA). Egle Mockaityte, Jurga Misiuniene. Identifying scholastic cheaters using traits of Dark Triad. 14th International Symposium Recent Research Topics in Psychology: International Experence, 9 December, 2014, Kaunas (Lithuania). Org.: VMU, Nebraska at Kearney university (USA). Jurga Misiuniene, Egle Miezinyte. The Importance of Academic Procrastination and Perfectionism on Academic Achievements of School Graduates. 36th Annual Conference of International School Psychology Association (ISPA),,Children's Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society", July, 2014, Kaunas (Lithuania). Org,: VMU, ISPA. Jurga Misiuniene. Gender Differencies in Parents' Satisfaction with Child's Learning Achievements in 10th grade in Lithuania. 36th Annual Conference of International School Psychology Association 3 Jurga Misiūnienė

4 (ISPA),,Children's Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society", July, 2014, Kaunas (Lithuania). Org,: VMU, ISPA. Pedro Sanchez Escobedo, Jurga Misiuniene. Gender Differencies on the Concept of Wisdom: an International Comparison. 36th Annual Conference of International School Psychology Association (ISPA),,Children's Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society", July, 2014, Kaunas (Lithuania). Org.: VMU, ISPA. Pranešimai nacionalinėse konferencijose per 5 paskutinius metus: Liucija Maziliauskienė, Jurga Misiūnienė. Kritinis mąstymas ir jo nauda. Mokslinė-praktinė konferencija klasių mokiniams "Psichologai mokiniams apie mokinius-9, 2018 m. gruodžio 14 d., VDU (Lietuva). Rytis Pakrosnis, Viktorija Čepukienė, Kristina Kovalčikienė, Jurga Misiūnienė, Justina Slavinskienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė. VDU Psichologijos klinikos kliento portretas : kas, kodėl ir kaip? Konferencija "Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai, 2018 m. gruodžio 7 d., VDU (Lietuva). Viktorija Čepukienė, Kristina Kovalčikienė, Jurga Misiūnienė, Rytis Pakrosnis, Justina Slavinskienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė. VDU psichologijos klinikos veikla: po 20 metų. Konferencija "Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai 2018 m. gruodžio 7 d., VDU (Lietuva). Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė, Laura Alčiauskaitė. Kvazieksperimentas: ar individuali psichologinė pagalba naudinga Kardiologinėje reabilitacijoje besigydančių pacientų sveikimui? Lietuvos psichologų kongresas,,psichologija vakar, šiandien, rytoj, 2018 m. gegužės d.d. KU (Klaipėda, Lietuva). Raminta Satkevičiūtė, Jurga Misiūnienė. Ar motyvacija ir požiūris į intelektą padeda geriau mokytis? Konferencija,,Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, 2018 m. gegužės 17 d., VDU (Lietuva). Odeta Šakėnaitė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Liuda Šinkariova, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė, Laura Alčauskaitė. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis nerimo ir depresiškumo skirtumai pagal demografinius rodiklius. Ketvirtoji nacionalinė jaunųjų sociologų ir antropologų konferencija,,aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai, 2018 m. balandžio 20 d., VDU (Lietuva). Liuda Šinkariova, Laura Alčiauskaitė, Raimonda Petrolienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė. Ar motyvavimo pokalbio konsultacijos yra veiksmingas siekiant lėtinėmis ligomis sergančiųjų su sveikata susijusio elgesio pokyčių? Lietuvos psichologų kongresas Lietuva tradicijų ir inovacijų sandūroje, 2017 m. gegužės d.d., MRU, LPS (Lietuva). Viktorija Bartkutė, Jurga Misiūnienė. Pasitenkinimo profesinio gyvenimo kokybe skirtumai ugdymo, sveikatos ir organizacijos psichologo darbe. VII nacionalinė mokslinė konferencija,,psichologo parama edukacinei bendruomenei ir šeimai, 2017 m. balandžio 7 d., LEU, LPS (Lietuva). Jurga Misiūnienė. Būti gabaus mokinio mokytoju: kaip išvengti perdegimo? Mokslinė-praktinė konferencija,,sveikas mokytojas sėkmingo ugdymo garantas 6, 2017 m. gruodžio 28 d., Radviliškio V. Kudirkos progimnazija, Radviliškio raj. savivaldybė, VDU (Lietuva). Odeta Šakėnaitė, Jurga Misiūnienė. Intelekto vaidmuo mokykloje ir po jos: ar karalius tikrai su karūna? Konferencija,,Psichologai mokiniams apie mokinius 4, 2016 m. gruodžio 8 d., VDU. Jurga Misiūnienė, Virgilija Lizdenienė. Tėvų vaidmuo atskleidžiant šešiamečių vaikų skaitymo gebėjimus. Lietuvos psichologų kongresas Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei, 2016 m. gegužės 6-7 d.d., VDU, LPS (Lietuva). Laura Alčauskaitė, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė. Motyvavimo pokalbio taikymo galimybės ir nuotaikos reikšmė keičiant sąnarių ligomis sergančiųjų su sveikata susijusį elgesį. Lietuvos psichologų kongresas Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei, 2016 m. gegužės 6-7 d.d., VDU, LPS (Lietuva). Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Vaida Šverčiauskaitė, Jurga Misiūnienė, Loreta Zajančauskaitė-Staskevičienė, Laura Alčauskaitė. Ar siejasi pacientų pasirengimas keisti su sveikata susijusį elgesį su jų asmenybės bruožais? Kardiologinės reabilitacijos patirtis. Lietuvos psichologų kongresas Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei, 2016 m. gegužės 6-7 d.d., VDU, LPS (Lietuva). Eglė Mockaitytė, Jurga Misiūnienė. Lietuviškosios trumpojo Tamsiosios Triados instrumento (D3- Short) versijos psichometrinės savybės. XIII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija Mokslas, kuris įkvepia, 2016 m. balandžio 22 d., VU (Vilnius, Lietuva). 4 Jurga Misiūnienė

5 Eglė Mockaitytė, Jurga Misiūnienė. Nematoma kūrybiškumo pusė: vyresnių mokinių kūrybiškumo, akademinio nesąžiningumo ir tamsiosios triados sąsaja. Konferencija,,Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, 2015 m. gegužės 22 d. Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Dalia Karpovaitė, Jurga Misiūnienė, Loreta Zajančkauskaitė- Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė. IŠL pacientų, konsultuotų motyvavimo pokalbiu, asmenybės bruožų ir elgesio ypatumai. Lietuvos psichologų kongresas: Ieškoti, atrasti, dalintis. Vilnius, Lietuva, 2015 m. gegužės 8-9 d. Dalia Karpovaitė, Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Jurga Misiūnienė, Loreta Zajančkauskaitė- Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė. Motyvavimo pokalbio taikymo galimybės ir nuotaikos reikšmė koreguojant išemine širdies liga sergančių pacientų su sveikata susijusį elgesį. Lietuvos psichologų kongresas: Ieškoti, atrasti, dalintis. Vilnius, Lietuva, 2015 m. gegužės 8-9 d. Eglė Mockaitytė, Jurga Misiūnienė. Multifaktorinio kūrybiškumo įvertinimo testo (EMUC) patikimumas gimnazistų imtyje. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste: jaunojo mokslininko vaidmuo, 2015 m. balandžio 24 d., VU (Vilnius, Lietuva). Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė, Jurga Misiūnienė. Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, keičiant išemine širdies liga sergančiųjų sveikatai žalingą elgesį. Metodologinis klasteryje Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose vykdomų tyrimų seminaras, 2014 m. lapkričio 28 d. Org.: VDU BPK, TPK, PK. Eglė Miežinytė, Jurga Misiūnienė. Baigiamųjų klasių mokinių akademinio atidėliojimo ir perfekcionizmo svarba mokymosi pasiekimams. 2-a mokslinė konferencija,,šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, 2014 m. gegužės 22 d. Org.: VDU BPK, TPK, PK. Jurga Misiūnienė. Gerai besimokančių mokinių intelektinių ir kūrybinių gebėjimų sąsajos su lietuvių ir matematikos pasiekimais 16 gyvenimo metais. Lietuvos psichologų kongresas 2014,,Quo vadis, psichologija?, 2014 m. gegužės d.d. Org.: LSMU, LPS. Eglė Miežinytė, Jurga Misiūnienė. Baigiamųjų klasių mokinių mokymosi pasiekimų palyginimas priklausomai nuo perfekcionizmo tipo. Lietuvos psichologų kongresas 2014,,Quo vadis, psichologija?, 2014 m. gegužės d.d. Org.: LSMU, LPS. Liuda Šinkariova, Petrolienė Petrolienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė, Jurga Misiūnienė. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas formuojant išemine širdies liga sergančiųjų elgesį, susijusį su sveikata, psichosocialinės reabilitacijos procese. Metodologinis klasteryje Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose vykdomų tyrimų seminaras, 2014 m. vasario 28 d. Org.: VDU BPK, TPK, PK. Jurga Misiūnienė. Psichosocialiniai pasiekimų mokymosi veikloje veiksniai. Metodologinis klasteryje Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose vykdomų tyrimų seminaras, 2014 m. vasario 28 d. Org.: VDU BPK, TPK, PK. Konferencijų, seminarų ir pan. organizavimas: Konferencijos,,Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai, vykusios 2018 m. gruodžio 7 d., organizacinio komiteto narė. Konferencijos,,Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, vykusios 2018 m. gegužės 17 d., organizacinio komiteto narė. Konferencijos,,Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose organizacinio komiteto narė. Org.: VDU, 2015, 2017, 2018 m. Mokslinės-praktinės konferencijos,,sveikas mokytojas sėkmingo ugdymo garantas 6, organizacinio komiteto narė. Org.: VDU, Radviliškio V. Kudirkos progimnazija, 2017 m. Lietuvos psichologų kongreso organizacinio komiteto narė. Org.: LPS, VDU, 2016 m. Tarptautinės 3 konferencijos,,gifted children: challenges and possibilities" mokslo ir organizacinio komitetų narė, Org.: KTU, 2015 m. Konferencijos klasių mokiniams,,psichologai mokiniams apie mokinius 6 organizacinio komiteto narė. Org.: VDU, 2015 m. Mokslinio praktinio seminaro,,pagalba šeimai priimant šiandienos iššūkius" organizacinio komiteto pirmininkė. Org.: VDU, VJPA 2014 m. 5 Jurga Misiūnienė

6 Tarptautinės 36-osios ISPA konferencijos,,children's Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society" mokslo komiteto narė. Org.: VDU, ISPA, 2014 m. PROJEKTINĖ VEIKLA (PER PASKUTINIUS 5 METUS) ES fondų projektas,,mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra". Nr ESFA-V Projekto koordinatorius: SPPC. Pareigos: psichologė-ekspertė, Projektas,,Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius". Nr. MIP Projekto koordinatorius: VDU. Pareigos: mokslo darbuotojatyrėja PROFESINĖS NARYSTĖS ECHA (European Council for High Ability) narė (nuo 2018 m.). LPS (Lietuvos Psichologų Sąjungos) narė nuo (nuo 2011 m.). VJPA (Vaikų ir jaunimo psichologų asociacijos) narė (nuo 2006). VJPA Valdybos narė (nuo 2008 m.). PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PER PASKUTINIUS 5 METUS) Gautas EuroPsy sertifikatas (2018 m.) Dalyvavimas dėstytojų mainuose: Paskaita:,,Results of the longitudinal study of the importance of the intellectual abilities along with personal and family factors on the achievements in academic activities of adolescents in Lithuania Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD universitete (Portugalija) pagal Erasmus + dėstytojų mainų programą, 2018 m. gegužės 7-10 d.d. Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose: Konferencija,,Neuropsichologija: ką gali mūsų smegenys?, 2019 m. kovo 1 d. (1 d.). Org.: VDU PK. Mokymai,,Vaizdo konferencijos ir paskaitų įrašai su Adobe Connect (pradedančiųjų lygis), 2019 m. sausio 18 d. (2 val.), VDU Inovatyvių studijų institutas. Pažymėjimo unikalus ID: 5c459fee-868c-4f14-844e-17b99e Mokymai,,Testų kūrimas Moodle (3.5) aplinkoje, 2019 m. sausio 17 d. (4 val.), VDU Inovatyvių studijų institutas. Pažymėjimo unikalus ID: 5c45a53e-5ad0-4f17-bd80-430d9e Mokymai,,Kaip pažinti studentą ir padėti siekti geresnių rezultatų, 2019 m. sausio 16 d. (4 val.), VDU Inovatyvių studijų institutas. Pažymėjimo unikalus ID: 5c4040ce-814cc-437a-a1f e Paskaita,,Psychological resources working with novice drivers, lektorė P. Scharifi (Vokietija), 2018 m. lapkričio 28 d. (1 d.). Org.: VDU. Pažymėjimas nesuteiktas. Praktinė konferencija,,pažeidžiamas vaikas šeimos ir kitose sistemose: porų ir šeimos psichoterapijos galimybės. Org.: Šeimos santykių institutas m. kovo 9 d. (1 d.). Pažymėjimas nesuteiktas. Seminaras,,Įtaigus kalbėjimas. Lektorė Danguolė Kraskauskienė. Org.: FITIN m. vasario 19 d. (1 d.). Pažymėjimas nesuteiktas. Anglų kalbos kursai,,writting an abstract. Lektorė E. Bartnikaitė. Org. VDU KI m. sausio d.d. (12 ak. val.). Pažymėjimo nr (5203). Anglų kalbos kursai,,activate your English B2. Lektorė Ž. Tamašauskaitė. Org. VDU m. sausio 3-17 d.d. (16 ak.val.). Anglų kalbos kursai,,practical Spoken English: Holding Informal Talks at Conferences. Lektorė prof. Dr. N. Mančianskienė. Org.: VDU m. sausio d.d. (16 ak.val.). Anglų kalbos B2 lygio kursai. Lektorė Ž. Tamašauskaitė. Org. VDU m. vasario 6 d. gegužės 29 d. (6 ECTS, 160 ak.val.). Certificate 30 May, 2017, No. UKP (4848). VII-oji nacionalinė mokslinė konferencija,,psichologo parama edukacinei bendruomenei ir šeimai, 2017 m. balandžio mėn. 7 d. (8 ak. val.). Org.: LEU, LPS. Pažymėjimas Nr. 2017/ th International Symposium,,Resent Research Topics in Psychology: International Experience, 26 of April, 2017 (1 d.). Org.: VMU (Lithuania), University of Nebraska at Kearney (USA). Registration No. SMF-PK Paskaita,,Exploring students perceptions of learning a focus group study, lektorė L. M. Ribeiro (Portugalija), 2017 m. gegužės 11 d. (1 d.). Org.: VDU. Pažymėjimas nesuteiktas. Seminaras,,Konsultavimas internetu neišvengiama ateitis ar tik papildoma paslauga, lekt. Edita Kratulytė, 2017 m. lapkričio 23d. (1 diena). Org.: LPS, LEU, KU, ASU. Pažymėjimo nr. 2017/1114. Seminaras,,Populiarus rašymas, 2016 m. vasario 11 d. Org.: VDU. Pažymėjimas nesuteiktas. 6 Jurga Misiūnienė

7 Mokymai,,Vaizdo konferencijos ir paskaitų įrašai su Adobe Connect, 2016 m. sausio 12 d. Org.: VDU Inovatyvių studijų institutas. Mokymai,,Virtualus mobilumas: dalykų parengimas, studijų organizavimas, 2015 m. gruodžio 15 d. Org.: VDU Inovatyvių studijų institutas. Mokymai,,Nuotolinio mokymosi organizavimas Moodle aplinkoje, 2015 m. gruodžio 8, 10 d.d. Org.: VDU Inovatyvių studijų institutas. Tarptautinė konferencija,,paauglių svaigiųjų medžiagų vartojimas Kauno mieste ir tarptautinės prevencijos perspektyvos m. lapkričio 18 d. Org.: KPKC. Seminaras,,Konfliktų valdymas. Konfliktų sprendimo būdai klasėje, pamokoje ir bendraujant su tėvais m. spalio 26 d. Org. Šiuolaikinių didaktikų centras. Seminaras,,Z karta: iššūkis suaugusiems m. birželio 17 d. Org.: Kauno m. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Seminaras,,Mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas m. vasario 18 d. Org.: Leidyklos,,Šviesa mokymo centras. Metodologinis seminaras,,žiemos kūrybinė laboratorija, 2015 m. sausio d.d. Org.: Socialinio tyrėjo mokykla. Seminaras,,Vaikystės pasaulio labirintai m. sausio 14 d. Org.: VDU TPK. BPK, PK. Seminaras,,Kino meno panaudojimas patyčių prevencijoje m. sausio 15 d. Org: KPPT, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras. Seminaras,,Darbas su nerimu ir nerimo sutrikimais" m. kovo 5 d. Org.: VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras. V-oji nacionalinė mokslinė praktinė konferencija,,švietimo sistemoje dirbančių psichologų geroji patirtis ir inovacijos m. kovo 21 d. Org.: LEU. MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI VDU aktyviausio doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso premija (VDU Rektoriaus įsak Nr.82). TARNYSTĖ VISUOMENEI (PER PASKUTINIUS 5 METUS): Savanoriavimas: Psichologinis konsultavimas VDU Psichologijos klinikoje nuo 2009 m. Vesti seminarai, mokymais, skaitytos paskaitos ir pan.: Seminaras 1-8 kl. Mokytojams,,Akademinei veiklai gabaus vaiko atpažinimas ir ugdymas mokykloje", 2019 m. vasario 19 d. Trukmė: 8 ak. val. Užsakovas: KTU Vaižganto progimnazija. Vieša paskaita tėvams,,praskleiskime šydą: kuo gabus vaikas mokykloje skiriasi nuo bendraamžių?, VDU Tėvų akademijoje m. sausio 31 d. Paskaitos trukmė 2 ak.val. Užsakovas: VDU. 2 dalių (16 ak. val.) seminaras psichologams ir mokytojams,,didesnių gebėjimų vaikai: samprata, ypatumai ir atpažinimas, 2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. Bendra vestų mokymų trukmė yra 40 ak. val. (5 dienos). Užsakovas: SPPC. Psichologo profesijos pristatymas klasių mokiniams renginyje,,sėkmingos karjeros formulė, 2018 m. vasario 28 d., VDU,,Rasos gimnazija. Vieša paskaita tėvams,,būti gabiu: ar tai raktas į vaiko sėkmę, VDU Tėvų akademijoje m. vasario 22 d. Paskaitos trukmė 2 ak.val. Užsakovas: VDU. Užsiėmimo,,Trys mano AŠ vedimas 8-9 ir klasių mokiniams Sveikatos dienose,,sveikata mūsų turtas!, Kauno Šančių pagrindinė mokykla, 2016 m. vasario 9 d. Kūrybinių dirbtuvių,,kūrybiškumo laboratorija: savojo Aš pažinimas" vedimas konferencijoje klasių mokiniams,,psichologai mokiniams apie mokinius 6, 2015 m. gruodžio 3 d. Seminaras 5-12 kl. mokytojams,,akademinei veiklai gabaus vaiko ugdymas mokykloje", 2014 m. sausio 3 d. Trukmė: 6 ak. val. Užsakovas: Kauno jėzuitų gimnazija. Seminaras psichologams,,psichologo vaidmuo komandoje ugdančioje gabius vaikus", 2014 m. gegužės 22 d. Trukmė: 6 ak. val. Užsakovas: Kauno raj. Švietimo skyrius. 7 Jurga Misiūnienė