PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Gyvenimo aprašymas Dr. JURGA MISIŪNIENĖ Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Gyvenimo aprašymas Dr. JURGA MISIŪNIENĖ Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas:"

Transkriptas

1 PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Gyvenimo aprašymas Dr. JURGA MISIŪNIENĖ Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros lektorė (VDU). Mokyklinės psichologijos magistrantūros studijų programos komiteto vadovė (nuo 2017 m.). Socialinių mokslų (psichologija) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Disertacija Intelektinių gebėjimų bei asmenybės ir šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje. Mokyklinės psichologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Psichologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Verslo administravimo gretutinės specialybės pagrindai, Vytauto Didžiojo universitetas, Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija, Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS DARBO PATIRTIS DĖSTOMI KURSAI PRAKTINĖ PATIRTIS Kognityvinė psichologija: psichologinių intelekto ir kitų kognityvinių funkcijų, kūrybiškumo ir kalbos (skaitymas, rašymas, kalbėjimas) aspektų tyrimai. Gabių vaikų identifikavimo ir savijautos ugdymo įstaigoje tyrimai. Veiksniai, lemiantys intelektinių gabumų realizavimą bei pasiekimų akademinėje veikloje lygį mokykliniame ir jauno suaugusiojo amžiuje. Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2013 iki dabar. Lektorė, Lietuvos edukologijos universitetas, Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, Kognityvinė psichologija 2: mąstymas ir kalba (VDU BA) (nuo 2013) Kognityvinė psichologija 3: gebėjimai, mokymasis ir išmokimas (VDU BA) (nuo 2009) Psichologinis vaiko įvertinimas I (VDU MA) (nuo 2016) Psichologinis vaiko įvertinimas II (VDU MA) (nuo 2010) Prevencinio darbo kryptys mokykloje (VDU MA) (nuo 2014) Mokyklinės psichologijos magistro studijų Specialybės praktika Nr. 1 (VDU MA) (nuo 2014) Mokyklinės psichologijos magistro studijų Specialybės praktika Nr. 2 (VDU MA) (nuo 2015) Spec. kurso,,gabių vaikų psichologija praktiniai užsiėmimai (LEU BA, 2017). Mokyklos psichologė, psichologijos mokytoja, Vytauto Didžiojo universiteto,,rasos gimnazija, Psichologijos mokytoja, Kauno technologijos universiteto gimnazija, Mokyklos psichologė, Kauno m. Vaižganto vidurinė mokykla, Prailgintos darbo dienos auklėtoja, Kauno m. estetinio lavinimo mokykla,,anima, Jurga Misiūnienė

2 MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS Per paskutinius 5 metus: Petrolienė, Raimonda; Šinkariova, Liuda; Karpovaitė Dalia; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Misiūnienė, Jurga; Alčiauskaitė, Laura. The impact of psychological characteristics on the effectiveness of motivational interviewing based psychological counseling. // European scientific journal, ISSN Vol. 12, no. 15 (2016), p Alčiauskaitė, Laura; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Misiūnienė, Jurga; Petrolienė, Raimonda. Motyvavimo pokalbio konsultacijų efektyvumas keičiant sąnarių ligomis sergančiųjų su sveikata susijusį elgesį ir didinant jų saviveiksmingumą reabilitacijos laikotarpiu // Medicinos teorija ir praktika = Theory and practice in medicine. Vilnius: Medicinos mintis. ISSN , T. 22, nr. 5, p Prieiga per internetą: < [Index Copernicus] Petrolienė, Raimonda; Misiūnienė, Jurga; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Alčiauskaitė, Laura. The effectiveness of psychological intervention in cardiac rehabilitation. Do cognitive abilities matter? // 3rd International multidisciplinary scientific conference on Spcial sciences & arts SGEM 2016 Conference Proceedings, Book 1(I), 2016, p Petrolienė, Raimonda, Šinkariova, Liuda, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Misiūnienė, Jurga, Alčiauskaitė, Laura (2016). Psychometrics of the Readiness to change questionnaire (RCQ): The Lithuanian version. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 18, Sánchez-Escobedo, Pedro; Misiūnienė, Jurga; Mockaitytė, Eglė. A comparison of non-verbal creativity between Lithuanian and Mexican adolescents // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN , [Nr.] 17, p Alčiauskaitė, Laura; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė, Loreta; Misiūnienė, Jurga; Petrolienė, Raimonda. Does the transtheoretical model show health behaviour changes for patients with musculoskeletal disorders? // Procedia: social and behavioral sciences. ISSN Vol. 205 (2015), p Sánchez-Escobedo, Pedro; Park, Kyubin; Hollingworth, Liz; Misiuniene, Jurga; Ivanova, Liena. A cross-comparative international study on the concept of wisdom. // Gifted Education International, London : Sage Publications. ISSN Vol. 30, no. 3 (2014), p MOKSLINĖS KONFERENCIJOS Pranešimai tarptautinėse konferencijose per paskutinius 5 metus: Jurga Misiuniene. High reasoning ability students academic self-concept. 16 th Conference of the European Council for High Ability, 8 11 August, 2018, Dublin (Ireland). Jurga Misiuniene. What are gifted students interested in? 16 th Conference of the European Council for High Ability, 8 11 August, 2018, Dublin (Ireland). Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė, Laura Alčiauskaitė. Peculiarities of motivation to change health behavior: a quasi-experiment experience. 21 European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, 1-6 May, 2018, Vilnius (Lithuania). Jurga Misiūnienė. How do intelligence, memory and motivation relate with gymnasium students academic performance? 19 th International Symposium Recent Research Topics in Psychology: International Experience, 26 of April, 2017, Kaunas (Lithuania). Org.: VMU, Nebraska at Kearney university (USA). Jurga Misiuniene, Raimonda Petroliene, Liuda Sinkariova, Laura Alciauskaite, Loreta Zajanckauskaite- Staskeviciene. Peculiarities of cardiac rehabilitation patients general intelligence. 31th International EHPS Conference Innovative Ideas in Health Psychology, 29 th August 2 nd September, 2017, Padua (Italy). Jurga Misiuniene, Liuda Sinkariova, Raimonda Petroliene, Loreta Zajanckauskaite- Staskeviciene, Laura Alciauskaite. Links between ischemic heart disease patient s personality traits and intelligence. 31th International EHPS Conference Innovative Ideas in Health Psychology, 29 th August 2 nd September, 2017, Padua (Italy). Odeta Šakėnaitė, Jurga Misiūnienė. The relationship between the intellectual abilities and cognitive interests of years old students in Lithuania. 20 th International Symposium Recent Research 2 Jurga Misiūnienė

3 Topics in Psychology: International Experience, 6 of December, 2017, Kaunas (Lithuania). Org.: VMU, Nebraska at Kearney university (USA). Raimonda Petroliene, Jurga Misiuniene, Liuda Sinkariova, Vaida Sverciauskaite, Loreta Zajancauskaite-Staskeviciene, Laura Alciauskaite. The relationship between patients memory and readiness to change health behaviour in cardiac rehabilitation. 30th EHPS/DHP Conference,,Behaviour Change: Making an impact on health and health services, of August, 2016, Aberdeen (Scotland). Raimonda Petroliene, Jurga Misiuniene, Liuda Sinkariova, Loreta Zajancauskaite-Staskeviciene, Laura Alciauskaite. The effectiveness of psychological intervention in cardiac rehabilitation. Do cognitive abilities matter? 3rd International multidisciplinary scientific conference on Spcial sciences & arts SGEM 2016 Conference, of August, 2016, Albena (Bulgaria). Raimonda Petroliene, Liuda Sinkariova, Loreta Zajancauskaite-Staskeviciene, Jurga Misiuniene, Vaida Sverciauskaite. Motivational interviewing based psychological counseling in rehabilitation. Is it effective for IHD patients? 20th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, of April, 2016, Estoril (Portugal). Jurga Misiūnienė. What better predict Lithuanian students learning outcomes: intellgence, memory and motivation? International ANEIS 16 (WCGTC) Congress,,Giftedness: consolidated knowledge and promising developments, of May, 2016, Coimbra (Portugal). Eglė Mockaitytė, Jurga Misiūnienė. Creativity and scholastic honesty differences among year old students Dark Triad level-based clusters. International ANEIS 16 (WCGTC) Congress,,Giftedness: consolidated knowledge and promising developments, of May, 2016, Coimbra (Portugal). Jurga Misiūnienė, Eglė Mockaitytė. Ar yra neigiama gabumo pusė? Kūrybiškumo, tamsiosios triados ir akademinio nesąžiningumo sąsajos [Is there a negative side to giftedness? Connection between creativity, Dark Triad and scholastic dishonesty ]. 3-oji tarptautinė konferencija,,gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės [3rd International Conference,,Gifted Children: Chalanges and Possibilities ], 2015 m. spalio 22-24, Kaunas (Lietuva). Alfredas Ramanauskas, Jurga Misiūnienė, Vaiva Valčeckienė. Mąstymo skatinimo veiksmingumas programoje "Gabių vaikų akademija" [Effectiveness of cognitive acceleration practices at The Academy for Gifted Children (Lithuania)]. 3-oji tarptautinė konferencija,,gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės [3rd International Conference,,Gifted Children: Chalanges and Possibilities ], 2015 m. spalio 22-24, Kaunas (Lietuva). Pedro Sanchez-Escobedo, Jurga Misiūnienė, Eglė Mockaitytė, Ruby Martinez. A Comparative Study on Non-Verbal Creativity Tasks between Lithuanian and Mexican Students. 21st Biennial World Conference of the WCGTC Educating Gifted and Talented Children,,Turining Research into Practice, of August, 2015, Odense (Denmark). Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė. Does the Transtheoretical Model Show Health Behaviour Changes for patients with musculoskeletal disorders? 6th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2015, Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & SPA Convention Center, Antalya, Turkey, May Liuda Šinkariova, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė, Milda Jušinskaitė. The Motivation interviewing effectiveness of health risk behavior changes for ischemic heart disease patients. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR2015), 6 9 May, 2015, Helsinki (Finland). Jurga Misiūnienė. Dynamic approach to the changes of intelligence and links between intelligence and academic self-concept during period of years. 15th International Symposium,,Resent Research Topics in Psychology: International Experience, 22 of April, Org.: VMU (Lithuania), University of Nebraska at Kearney (USA). Egle Mockaityte, Jurga Misiuniene. Identifying scholastic cheaters using traits of Dark Triad. 14th International Symposium Recent Research Topics in Psychology: International Experence, 9 December, 2014, Kaunas (Lithuania). Org.: VMU, Nebraska at Kearney university (USA). Jurga Misiuniene, Egle Miezinyte. The Importance of Academic Procrastination and Perfectionism on Academic Achievements of School Graduates. 36th Annual Conference of International School Psychology Association (ISPA),,Children's Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society", July, 2014, Kaunas (Lithuania). Org,: VMU, ISPA. Jurga Misiuniene. Gender Differencies in Parents' Satisfaction with Child's Learning Achievements in 10th grade in Lithuania. 36th Annual Conference of International School Psychology Association 3 Jurga Misiūnienė

4 (ISPA),,Children's Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society", July, 2014, Kaunas (Lithuania). Org,: VMU, ISPA. Pedro Sanchez Escobedo, Jurga Misiuniene. Gender Differencies on the Concept of Wisdom: an International Comparison. 36th Annual Conference of International School Psychology Association (ISPA),,Children's Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society", July, 2014, Kaunas (Lithuania). Org.: VMU, ISPA. Pranešimai nacionalinėse konferencijose per 5 paskutinius metus: Liucija Maziliauskienė, Jurga Misiūnienė. Kritinis mąstymas ir jo nauda. Mokslinė-praktinė konferencija klasių mokiniams "Psichologai mokiniams apie mokinius-9, 2018 m. gruodžio 14 d., VDU (Lietuva). Rytis Pakrosnis, Viktorija Čepukienė, Kristina Kovalčikienė, Jurga Misiūnienė, Justina Slavinskienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė. VDU Psichologijos klinikos kliento portretas : kas, kodėl ir kaip? Konferencija "Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai, 2018 m. gruodžio 7 d., VDU (Lietuva). Viktorija Čepukienė, Kristina Kovalčikienė, Jurga Misiūnienė, Rytis Pakrosnis, Justina Slavinskienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė. VDU psichologijos klinikos veikla: po 20 metų. Konferencija "Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai 2018 m. gruodžio 7 d., VDU (Lietuva). Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė, Laura Alčiauskaitė. Kvazieksperimentas: ar individuali psichologinė pagalba naudinga Kardiologinėje reabilitacijoje besigydančių pacientų sveikimui? Lietuvos psichologų kongresas,,psichologija vakar, šiandien, rytoj, 2018 m. gegužės d.d. KU (Klaipėda, Lietuva). Raminta Satkevičiūtė, Jurga Misiūnienė. Ar motyvacija ir požiūris į intelektą padeda geriau mokytis? Konferencija,,Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, 2018 m. gegužės 17 d., VDU (Lietuva). Odeta Šakėnaitė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Liuda Šinkariova, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė, Laura Alčauskaitė. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis nerimo ir depresiškumo skirtumai pagal demografinius rodiklius. Ketvirtoji nacionalinė jaunųjų sociologų ir antropologų konferencija,,aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai, 2018 m. balandžio 20 d., VDU (Lietuva). Liuda Šinkariova, Laura Alčiauskaitė, Raimonda Petrolienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė. Ar motyvavimo pokalbio konsultacijos yra veiksmingas siekiant lėtinėmis ligomis sergančiųjų su sveikata susijusio elgesio pokyčių? Lietuvos psichologų kongresas Lietuva tradicijų ir inovacijų sandūroje, 2017 m. gegužės d.d., MRU, LPS (Lietuva). Viktorija Bartkutė, Jurga Misiūnienė. Pasitenkinimo profesinio gyvenimo kokybe skirtumai ugdymo, sveikatos ir organizacijos psichologo darbe. VII nacionalinė mokslinė konferencija,,psichologo parama edukacinei bendruomenei ir šeimai, 2017 m. balandžio 7 d., LEU, LPS (Lietuva). Jurga Misiūnienė. Būti gabaus mokinio mokytoju: kaip išvengti perdegimo? Mokslinė-praktinė konferencija,,sveikas mokytojas sėkmingo ugdymo garantas 6, 2017 m. gruodžio 28 d., Radviliškio V. Kudirkos progimnazija, Radviliškio raj. savivaldybė, VDU (Lietuva). Odeta Šakėnaitė, Jurga Misiūnienė. Intelekto vaidmuo mokykloje ir po jos: ar karalius tikrai su karūna? Konferencija,,Psichologai mokiniams apie mokinius 4, 2016 m. gruodžio 8 d., VDU. Jurga Misiūnienė, Virgilija Lizdenienė. Tėvų vaidmuo atskleidžiant šešiamečių vaikų skaitymo gebėjimus. Lietuvos psichologų kongresas Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei, 2016 m. gegužės 6-7 d.d., VDU, LPS (Lietuva). Laura Alčauskaitė, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančauskaitė-Staskevičienė, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė. Motyvavimo pokalbio taikymo galimybės ir nuotaikos reikšmė keičiant sąnarių ligomis sergančiųjų su sveikata susijusį elgesį. Lietuvos psichologų kongresas Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei, 2016 m. gegužės 6-7 d.d., VDU, LPS (Lietuva). Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Vaida Šverčiauskaitė, Jurga Misiūnienė, Loreta Zajančauskaitė-Staskevičienė, Laura Alčauskaitė. Ar siejasi pacientų pasirengimas keisti su sveikata susijusį elgesį su jų asmenybės bruožais? Kardiologinės reabilitacijos patirtis. Lietuvos psichologų kongresas Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei, 2016 m. gegužės 6-7 d.d., VDU, LPS (Lietuva). Eglė Mockaitytė, Jurga Misiūnienė. Lietuviškosios trumpojo Tamsiosios Triados instrumento (D3- Short) versijos psichometrinės savybės. XIII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija Mokslas, kuris įkvepia, 2016 m. balandžio 22 d., VU (Vilnius, Lietuva). 4 Jurga Misiūnienė

5 Eglė Mockaitytė, Jurga Misiūnienė. Nematoma kūrybiškumo pusė: vyresnių mokinių kūrybiškumo, akademinio nesąžiningumo ir tamsiosios triados sąsaja. Konferencija,,Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, 2015 m. gegužės 22 d. Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Dalia Karpovaitė, Jurga Misiūnienė, Loreta Zajančkauskaitė- Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė. IŠL pacientų, konsultuotų motyvavimo pokalbiu, asmenybės bruožų ir elgesio ypatumai. Lietuvos psichologų kongresas: Ieškoti, atrasti, dalintis. Vilnius, Lietuva, 2015 m. gegužės 8-9 d. Dalia Karpovaitė, Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Jurga Misiūnienė, Loreta Zajančkauskaitė- Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė. Motyvavimo pokalbio taikymo galimybės ir nuotaikos reikšmė koreguojant išemine širdies liga sergančių pacientų su sveikata susijusį elgesį. Lietuvos psichologų kongresas: Ieškoti, atrasti, dalintis. Vilnius, Lietuva, 2015 m. gegužės 8-9 d. Eglė Mockaitytė, Jurga Misiūnienė. Multifaktorinio kūrybiškumo įvertinimo testo (EMUC) patikimumas gimnazistų imtyje. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste: jaunojo mokslininko vaidmuo, 2015 m. balandžio 24 d., VU (Vilnius, Lietuva). Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė, Jurga Misiūnienė. Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, keičiant išemine širdies liga sergančiųjų sveikatai žalingą elgesį. Metodologinis klasteryje Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose vykdomų tyrimų seminaras, 2014 m. lapkričio 28 d. Org.: VDU BPK, TPK, PK. Eglė Miežinytė, Jurga Misiūnienė. Baigiamųjų klasių mokinių akademinio atidėliojimo ir perfekcionizmo svarba mokymosi pasiekimams. 2-a mokslinė konferencija,,šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, 2014 m. gegužės 22 d. Org.: VDU BPK, TPK, PK. Jurga Misiūnienė. Gerai besimokančių mokinių intelektinių ir kūrybinių gebėjimų sąsajos su lietuvių ir matematikos pasiekimais 16 gyvenimo metais. Lietuvos psichologų kongresas 2014,,Quo vadis, psichologija?, 2014 m. gegužės d.d. Org.: LSMU, LPS. Eglė Miežinytė, Jurga Misiūnienė. Baigiamųjų klasių mokinių mokymosi pasiekimų palyginimas priklausomai nuo perfekcionizmo tipo. Lietuvos psichologų kongresas 2014,,Quo vadis, psichologija?, 2014 m. gegužės d.d. Org.: LSMU, LPS. Liuda Šinkariova, Petrolienė Petrolienė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Laura Alčiauskaitė, Jurga Misiūnienė. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas formuojant išemine širdies liga sergančiųjų elgesį, susijusį su sveikata, psichosocialinės reabilitacijos procese. Metodologinis klasteryje Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose vykdomų tyrimų seminaras, 2014 m. vasario 28 d. Org.: VDU BPK, TPK, PK. Jurga Misiūnienė. Psichosocialiniai pasiekimų mokymosi veikloje veiksniai. Metodologinis klasteryje Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose vykdomų tyrimų seminaras, 2014 m. vasario 28 d. Org.: VDU BPK, TPK, PK. Konferencijų, seminarų ir pan. organizavimas: Konferencijos,,Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai, vykusios 2018 m. gruodžio 7 d., organizacinio komiteto narė. Konferencijos,,Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, vykusios 2018 m. gegužės 17 d., organizacinio komiteto narė. Konferencijos,,Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose organizacinio komiteto narė. Org.: VDU, 2015, 2017, 2018 m. Mokslinės-praktinės konferencijos,,sveikas mokytojas sėkmingo ugdymo garantas 6, organizacinio komiteto narė. Org.: VDU, Radviliškio V. Kudirkos progimnazija, 2017 m. Lietuvos psichologų kongreso organizacinio komiteto narė. Org.: LPS, VDU, 2016 m. Tarptautinės 3 konferencijos,,gifted children: challenges and possibilities" mokslo ir organizacinio komitetų narė, Org.: KTU, 2015 m. Konferencijos klasių mokiniams,,psichologai mokiniams apie mokinius 6 organizacinio komiteto narė. Org.: VDU, 2015 m. Mokslinio praktinio seminaro,,pagalba šeimai priimant šiandienos iššūkius" organizacinio komiteto pirmininkė. Org.: VDU, VJPA 2014 m. 5 Jurga Misiūnienė

6 Tarptautinės 36-osios ISPA konferencijos,,children's Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society" mokslo komiteto narė. Org.: VDU, ISPA, 2014 m. PROJEKTINĖ VEIKLA (PER PASKUTINIUS 5 METUS) ES fondų projektas,,mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra". Nr ESFA-V Projekto koordinatorius: SPPC. Pareigos: psichologė-ekspertė, Projektas,,Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius". Nr. MIP Projekto koordinatorius: VDU. Pareigos: mokslo darbuotojatyrėja PROFESINĖS NARYSTĖS ECHA (European Council for High Ability) narė (nuo 2018 m.). LPS (Lietuvos Psichologų Sąjungos) narė nuo (nuo 2011 m.). VJPA (Vaikų ir jaunimo psichologų asociacijos) narė (nuo 2006). VJPA Valdybos narė (nuo 2008 m.). PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PER PASKUTINIUS 5 METUS) Gautas EuroPsy sertifikatas (2018 m.) Dalyvavimas dėstytojų mainuose: Paskaita:,,Results of the longitudinal study of the importance of the intellectual abilities along with personal and family factors on the achievements in academic activities of adolescents in Lithuania Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD universitete (Portugalija) pagal Erasmus + dėstytojų mainų programą, 2018 m. gegužės 7-10 d.d. Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose: Konferencija,,Neuropsichologija: ką gali mūsų smegenys?, 2019 m. kovo 1 d. (1 d.). Org.: VDU PK. Mokymai,,Vaizdo konferencijos ir paskaitų įrašai su Adobe Connect (pradedančiųjų lygis), 2019 m. sausio 18 d. (2 val.), VDU Inovatyvių studijų institutas. Pažymėjimo unikalus ID: 5c459fee-868c-4f14-844e-17b99e Mokymai,,Testų kūrimas Moodle (3.5) aplinkoje, 2019 m. sausio 17 d. (4 val.), VDU Inovatyvių studijų institutas. Pažymėjimo unikalus ID: 5c45a53e-5ad0-4f17-bd80-430d9e Mokymai,,Kaip pažinti studentą ir padėti siekti geresnių rezultatų, 2019 m. sausio 16 d. (4 val.), VDU Inovatyvių studijų institutas. Pažymėjimo unikalus ID: 5c4040ce-814cc-437a-a1f e Paskaita,,Psychological resources working with novice drivers, lektorė P. Scharifi (Vokietija), 2018 m. lapkričio 28 d. (1 d.). Org.: VDU. Pažymėjimas nesuteiktas. Praktinė konferencija,,pažeidžiamas vaikas šeimos ir kitose sistemose: porų ir šeimos psichoterapijos galimybės. Org.: Šeimos santykių institutas m. kovo 9 d. (1 d.). Pažymėjimas nesuteiktas. Seminaras,,Įtaigus kalbėjimas. Lektorė Danguolė Kraskauskienė. Org.: FITIN m. vasario 19 d. (1 d.). Pažymėjimas nesuteiktas. Anglų kalbos kursai,,writting an abstract. Lektorė E. Bartnikaitė. Org. VDU KI m. sausio d.d. (12 ak. val.). Pažymėjimo nr (5203). Anglų kalbos kursai,,activate your English B2. Lektorė Ž. Tamašauskaitė. Org. VDU m. sausio 3-17 d.d. (16 ak.val.). Anglų kalbos kursai,,practical Spoken English: Holding Informal Talks at Conferences. Lektorė prof. Dr. N. Mančianskienė. Org.: VDU m. sausio d.d. (16 ak.val.). Anglų kalbos B2 lygio kursai. Lektorė Ž. Tamašauskaitė. Org. VDU m. vasario 6 d. gegužės 29 d. (6 ECTS, 160 ak.val.). Certificate 30 May, 2017, No. UKP (4848). VII-oji nacionalinė mokslinė konferencija,,psichologo parama edukacinei bendruomenei ir šeimai, 2017 m. balandžio mėn. 7 d. (8 ak. val.). Org.: LEU, LPS. Pažymėjimas Nr. 2017/ th International Symposium,,Resent Research Topics in Psychology: International Experience, 26 of April, 2017 (1 d.). Org.: VMU (Lithuania), University of Nebraska at Kearney (USA). Registration No. SMF-PK Paskaita,,Exploring students perceptions of learning a focus group study, lektorė L. M. Ribeiro (Portugalija), 2017 m. gegužės 11 d. (1 d.). Org.: VDU. Pažymėjimas nesuteiktas. Seminaras,,Konsultavimas internetu neišvengiama ateitis ar tik papildoma paslauga, lekt. Edita Kratulytė, 2017 m. lapkričio 23d. (1 diena). Org.: LPS, LEU, KU, ASU. Pažymėjimo nr. 2017/1114. Seminaras,,Populiarus rašymas, 2016 m. vasario 11 d. Org.: VDU. Pažymėjimas nesuteiktas. 6 Jurga Misiūnienė

7 Mokymai,,Vaizdo konferencijos ir paskaitų įrašai su Adobe Connect, 2016 m. sausio 12 d. Org.: VDU Inovatyvių studijų institutas. Mokymai,,Virtualus mobilumas: dalykų parengimas, studijų organizavimas, 2015 m. gruodžio 15 d. Org.: VDU Inovatyvių studijų institutas. Mokymai,,Nuotolinio mokymosi organizavimas Moodle aplinkoje, 2015 m. gruodžio 8, 10 d.d. Org.: VDU Inovatyvių studijų institutas. Tarptautinė konferencija,,paauglių svaigiųjų medžiagų vartojimas Kauno mieste ir tarptautinės prevencijos perspektyvos m. lapkričio 18 d. Org.: KPKC. Seminaras,,Konfliktų valdymas. Konfliktų sprendimo būdai klasėje, pamokoje ir bendraujant su tėvais m. spalio 26 d. Org. Šiuolaikinių didaktikų centras. Seminaras,,Z karta: iššūkis suaugusiems m. birželio 17 d. Org.: Kauno m. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Seminaras,,Mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas m. vasario 18 d. Org.: Leidyklos,,Šviesa mokymo centras. Metodologinis seminaras,,žiemos kūrybinė laboratorija, 2015 m. sausio d.d. Org.: Socialinio tyrėjo mokykla. Seminaras,,Vaikystės pasaulio labirintai m. sausio 14 d. Org.: VDU TPK. BPK, PK. Seminaras,,Kino meno panaudojimas patyčių prevencijoje m. sausio 15 d. Org: KPPT, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras. Seminaras,,Darbas su nerimu ir nerimo sutrikimais" m. kovo 5 d. Org.: VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras. V-oji nacionalinė mokslinė praktinė konferencija,,švietimo sistemoje dirbančių psichologų geroji patirtis ir inovacijos m. kovo 21 d. Org.: LEU. MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI VDU aktyviausio doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso premija (VDU Rektoriaus įsak Nr.82). TARNYSTĖ VISUOMENEI (PER PASKUTINIUS 5 METUS): Savanoriavimas: Psichologinis konsultavimas VDU Psichologijos klinikoje nuo 2009 m. Vesti seminarai, mokymais, skaitytos paskaitos ir pan.: Seminaras 1-8 kl. Mokytojams,,Akademinei veiklai gabaus vaiko atpažinimas ir ugdymas mokykloje", 2019 m. vasario 19 d. Trukmė: 8 ak. val. Užsakovas: KTU Vaižganto progimnazija. Vieša paskaita tėvams,,praskleiskime šydą: kuo gabus vaikas mokykloje skiriasi nuo bendraamžių?, VDU Tėvų akademijoje m. sausio 31 d. Paskaitos trukmė 2 ak.val. Užsakovas: VDU. 2 dalių (16 ak. val.) seminaras psichologams ir mokytojams,,didesnių gebėjimų vaikai: samprata, ypatumai ir atpažinimas, 2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. Bendra vestų mokymų trukmė yra 40 ak. val. (5 dienos). Užsakovas: SPPC. Psichologo profesijos pristatymas klasių mokiniams renginyje,,sėkmingos karjeros formulė, 2018 m. vasario 28 d., VDU,,Rasos gimnazija. Vieša paskaita tėvams,,būti gabiu: ar tai raktas į vaiko sėkmę, VDU Tėvų akademijoje m. vasario 22 d. Paskaitos trukmė 2 ak.val. Užsakovas: VDU. Užsiėmimo,,Trys mano AŠ vedimas 8-9 ir klasių mokiniams Sveikatos dienose,,sveikata mūsų turtas!, Kauno Šančių pagrindinė mokykla, 2016 m. vasario 9 d. Kūrybinių dirbtuvių,,kūrybiškumo laboratorija: savojo Aš pažinimas" vedimas konferencijoje klasių mokiniams,,psichologai mokiniams apie mokinius 6, 2015 m. gruodžio 3 d. Seminaras 5-12 kl. mokytojams,,akademinei veiklai gabaus vaiko ugdymas mokykloje", 2014 m. sausio 3 d. Trukmė: 6 ak. val. Užsakovas: Kauno jėzuitų gimnazija. Seminaras psichologams,,psichologo vaidmuo komandoje ugdančioje gabius vaikus", 2014 m. gegužės 22 d. Trukmė: 6 ak. val. Užsakovas: Kauno raj. Švietimo skyrius. 7 Jurga Misiūnienė

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir d

VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir d VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir daryti įtaką savo ir kitų elgesiui, sutelkiant bendras

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS Vardas: ERSTIDA Pavardė: ULVIDIENĖ Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų daktarė VU el. pašto adresas: erstida.ulvidiene@evaf.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos:

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: Profesorė Telefono numeris: + 370 5 2366 137 El. pašto

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Gyvenimo aprašymas Doc. dr. Aurelija Stelmokienė Jonavos g El. paštas: PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Socialinių mokslų fa

Gyvenimo aprašymas Doc. dr. Aurelija Stelmokienė Jonavos g El. paštas: PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Socialinių mokslų fa Gyvenimo aprašymas Doc. dr. Aurelija Stelmokienė Jonavos g. 66-328 El. paštas: aurelija.stelmokiene@vdu.lt PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Socialinių mokslų fakulteto prodekanė, Psichologijos katedros docentė,

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS PATVIRTINTA Švietimo direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Ugdymo psichologija_28.indb

Ugdymo psichologija_28.indb Ugdymo psichologija Educational Psychology 2017, t. 28, p. 79 85 / Vol. 28, pp. 79 85, 2017 Lietuvos psichologų sąjungos Edukacinės psichologijos komiteto veikla: geroji patirtis Ala Petrulytė Lietuvos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Gyvenimo aprašymas GIEDRĖ TAMOLIŪNĖ Doktorantė Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: AKADEMINĖS PAREIGO

Gyvenimo aprašymas GIEDRĖ TAMOLIŪNĖ Doktorantė Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: AKADEMINĖS PAREIGO Gyvenimo aprašymas GIEDRĖ TAMOLIŪNĖ Doktorantė Jonavos g. 66-312, Kaunas Tel. Nr.: 8 37 327 827 El. paštas: giedre.tamoliune@vdu.lt AKADEMINĖS PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2018-03-30 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 42-2015, i. k. 1112070ISAK000V-435 Nauja redakcija nuo 2016-07-13: Nr. V-642, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-12, i. k. 2016-20017

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Microsoft Word - AIKOS IKUP1

Microsoft Word - AIKOS IKUP1 STUDIJŲ PROGRAMA. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKA Parametrai Studijų programos pavadinimas Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Studijų programos valstybinis kodas 653X11005 Studijų programos kodas pagal Tarptautinę

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita d. Mūsų yra 282! Valstybinis sektorius 47% LTKA nariai Verslo sektorius 53% Kristina Jurgita Sonata Juozas Rimantė Agnė Rūta Dainius Andrius Lina Agnė Lukas Renata

Detaliau

______________________________________________________________

______________________________________________________________ LIETUVOS PSICHOLOGŲ SĄJUNGA KLINIKINĖS IR SVEIKATOS PSICHOLOGIJOS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2017-10-25 Lietuva Posėdžio pirmininkė ir sekretorė: komiteto pirmininkė Ieva Salialionė. Dalyvavo komiteto

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA 2018 m. gegužė 2019 m. balandis Patvirtinta Valdybos posėdyje 2019 m. balandžio 25 d.

VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA 2018 m. gegužė 2019 m. balandis Patvirtinta Valdybos posėdyje 2019 m. balandžio 25 d. VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA 2018 m. gegužė 2019 m. balandis Patvirtinta Valdybos posėdyje 2019 m. balandžio 25 d. Apie Lietuvos psichologų sąjungą 2 Veiklos ataskaita 4 Finansinė ataskaita 9 LPS prezidentė:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? Norėdami maksimaliai patenkinti mokytojų ir mokyklų

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai Mokinių ir mokytojų mobilumo poveikis mokyklai. Vitalis Balsevičius Šiaulių Didždvario gimnazija 2011-10-07 Šiaulių Didždvario gimnazija Vilniaus 188, Šiauliai www.dg.su.lt didzdvaris@dg.su.lt Tarptautinis

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Svarplys

Svarplys ANDRIUS ŠVARPLYS CURRICULUM VITAE ASMENINĖ INFORMACIJA Dabartinis statusas: Vytauto Didžiojo universitetas, Politologijos katedra, lektorius. Pilietybė: lietuvis Šeimyninė padėtis: vedęs Gimimo data: 1976.

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau