KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS DAUGIAFUNKCINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES PROJEKTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS DAUGIAFUNKCINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES PROJEKTAS"

Transkriptas

1 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS Ieva Kupčiūnaitė DAUGIAFUNKCINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES PROJEKTAS Baigiamasis magistrantūros projektas Vadovas Doc. dr. Rėda Bistrickaitė KAUNAS, 017

2 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ KATEDRA TVIRTINU Katedros vedėjas Doc. dr. Mindaugas Augonis DAUGIAFUNKCINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES PROJEKTAS Baigiamasis magistrantūros projektas Statyba (M6046N1) Vadovas Doc. dr. Rėda Bistrickaitė Recenzentas Rimantas Želvys Projektą atliko Ieva Kupčiūnaitė KAUNAS, 017

3 PARENGTO BAIGIAMOJO DARBO SAVARANKIŠKUMO PATVIRTINIMAS Patvirtinu, kad parengtas magistrantūros baigiamasis darbas DAUGIAFUNKCINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES PROJEKTAS atliktas savarankiškai ir nebuvo kaip visuma pateiktas jokiam dėstomajam dalykui atsiskaityti šiame ar ankstesniuose semestruose; nebuvo pateiktas atsiskaityti kitame KTU fakultete arba kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje; turi visas į baigiamojo darbo literatūros sąrašą įtrauktų informacijos šaltinių nuorodas. (vardą ir pavardę įrašyti ranka) (parašas) Data 4

4 Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros vedėjui DĖL LEIDIMO NAUDOTIS STATINIO PROJEKTU 017 m. Sausio 9 d. Leidžiame naudotis projekto Media City., techninio projekto dokumentacija mokymo tikslais KTU Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros studentei Ieva Kupčiūnaitei magistrantūros baigiamajame darbe. UAB Staticus Projektavimo skyriaus vadovas Tomas Baravykas 5

5 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ KATEDRA Magistrantūros baigiamasis darbas DAUGIAFUNKCINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES PROJEKTAS Ieva Kupčiūnaitė Magistrantūros baigiamojo darbo tema daugiafunkcinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas. Pastato pirmas aukštas yra 6,6 m. pločio ir 3,6 m. ilgio. Pastatas yra dvidešimt šešių aukštų. Projektuojamas pastatas sklypo plotas m Baigiamasis darbas susideda iš šių dalių: 1. statybos reglamentavimas ir teisės sąlygų dalies, kurioje įvardinami statybos procese esantys teisiniai aktai. Architektūrinės dalies, kurioje aptariamas architektūrinis pastato sprendimas, skaičiuojama stogo šiluminė varža. 3. Konstrukcinės dalies, kurioje skaičiuojama gelžbetoninė ir metalinė kolonos, spraustiniai poliniai pamatai, gelžbetoninės rėmsija ir perdangos plokštė. 4. Technologinės, organizacinės ir ekonominės dalies, palyginamos kolonų montavimo kainos. Taip pat aprašomas gelžbetoninės kolonos montavimas, bei parenkamas reikalingas kranas. 5. Darbų saugos ir aplinkosaugos dalies, kurioje detalizuojama statybos procese būtina darbų sauga ir aplinkosauga. 6. Tiriamojo darbo dalis, kuriame tiriama kaip pastatą veikia vėjo apkrovos, pagal statybos techninį reglamentą ir eurokodą. Darbe apskaičiuojamos konstrukcijos: gelžbetoninė kolona, metalinė kolona, spraustiniai poliniai pamatai, kiaurymėta išanksto įtempta perdangos plokštė, gelžbetoninė rėmsija. Atliktas kolonų ekonominis palyginimas. Reikšminiai žodžiai: gelžbetoninė kolona, metalinė kolona, spraustiniai poliniai pamatai, kiaurymėta išanksto įtempta perdangos plokštė, gelžbetoninė rėmsija, vėjo apkrovos. 6

6 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF BUILDING STRUCTURES Master final work STRUCTURAL PRODJECT PART OF MULTIFUNCTIONAL BUILDING Ieva Kupčiūnaitė The topic of Master final work - structural prodject part of multifunctional building. The first floor is 6.6 m. wide and 3.6 m. length. The building is twenty-six floors. Projected building site m. The final work consists of the following components: 1. Construction regulation and legal conditions part where the construction process is identified in legal acts.. Architectural part where architectural solutions are discussed and the thermal resistance of the roof is calculated. 3. Structural part where the reinforced concrete column, steel columns, driven pile foundation, reinforced concrete beam and slab are calculated. 4. Technological, organizational and economic part, where the princes of the columns are compared and technology of the economical, reinforced column is described. 5. Safety and environmental protection part, which specifies the process of construction work safety and environmental protection. 6. The research part, which is examined how wind works to building, according to building technical regulation and acording to Eurocode. These constructions were calculated: driven pile foundation, reinforced column, steel column, reinfoced pre-stressed hollow slab and reinforced concrete beam. Also an economical comparison was made of two types of columns and the cost effective option was explicitly specified. Keywords: driven pile foundation, reinforced column, steel column, pre-stressed hollow slab, reinforced concrete beam, wind loads. 7

7 TURINYS Įvadas Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos Esminiai Statinio reikalavimai Statinio projektavimas Leidimo statyti išdavimo tvarka Statinio statyba Statybos užbaigimas Architekturinė dalis Bendrieji duomenys Sklypo ir pastato bendrieji rodikliai Tūrinis-planinis pastato sprendimas Kostrukciniai pastato sprendimai... 0 Pamatai... 0 Kolonos... 1 Stogas... 1 Langai... 1 Vartai... 1 Grindys... 1 Sienos... Lubos... Pastato fasado spalvinis sprendimas Stogo šiluminio perdavimo koeficiento skaičiavimas Laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimas Spraustinių gelžbetoninių polių projektavimas... 5 Pradiniai duomenys... 5 Polio ribinė laikomoji galia gniuždant polį... 6 Polio išilginės armatūros skaičiavimas... 9 Polio betono laikomosios galios apskaičiavimas Spraustinio polio sėdimas Galvenos armavimas Galvenos praspaudžiamumas

8 Inkaravimo armatūra Gelžbetoninės kolonos projektavimas Gelžbetoninės kolonos A-4 ašyse apskaičiavimas Gelžbetoninės Kolonos H-4 ašyse apskaičiavimas Metalinės kolonos projektavimas Metalinės kolonos A-4 ašyse apskaičiavimas Metalinės kolonos H-4 ašyse apskaičiavimas Kolonos galvenos projektavimas Siūlių statinio aukščio skaičiavimas Ekscentriškai gniuždomos metalinės Kolonos bazės su statlaksčiais skaičiavimas Surenkamos rėmo sijos projektavimas Rėmo sija RS Rėmo sijos RS-1 normalinių pjūvių stiprumo skaičiavimas Rėmo sijos RS-1 įstrižųjų pjūvių stiprumo skaičiavimas... 7 Rėmo sijos RS-1 lentynos skaičiavimas Surenkamos gelžbetoninės perdangos projektavimas Gelžbetoninės nepertraukiamo formavimo kiaurymėtosios perdangos Pokštės projektavimas Apkrovų skaičiavimas ir derinių sudarymas Plokštės skerspjūvio matmenų skaičiavimas Preliminarus iš anksto įtemptosios armatūros skaičiavimas Plokštės ekvivalentiško skerspjūvio geometriniai rodikliai Armatūros išankstinių įtempių nuostoliai Normalinio pjūvio stiprumo įvertinimas Įstrižųjų pjūvių stiprumo skaičiavimas skersinių jėgų atžvilgiu Plokštės ribinių būvių skaičiavimai gamybos, transportavimo ir montavimo metu Plokštės naudojimo situacijos tinkamumo ribinių būvių skaičiavimas Plokštės įlinkio apskaičiavimas Technologinė, organizacinė ir ekonominė dalys

9 4.1. Technologinė dalis... 9 Proceso darbo apimčių skaičiavimas... 9 Krano parinkimas G/B kolonų montavimui... 9 Darbo ir mašinų sąnaudų, materialinių ir techninių išteklių poreikio skaičiavimai Surenkamų gelžbetoninių kolonų montavimas Darbų kokybė ir jos kontrolė Ekonominė dalis Metalinės ir gelžbetoninės kolonos ekonominis palyginimas Darbų sauga ir aplinkosauga Darbų sauga statybos procesui Higiena, sveikata ir aplinkosauga Naudojimo ir gaisrinė sauga Apsauga nuo triukšmo Tiriamoji dalis Vėjo apkrova Pagal Statybos techninį reglamentą Vėjo apkrova Pagal Eurokodą Vejo apkrova į stogą Išvados Literatūros sarašas Priedai priedas. Apkrovų įvertinimas Sniego apkrova Stogo dangos apkrova Tarpaukštinių perdangų skaičiavimas Naudojimo apkrovos Priedas. Lokalinės sąmatos Priedas. Perdangos diagramos Priedas. Sijos diagramos

10 ĮVADAS Magistrantūros baigiamojo darbo tikslas suprojektuoti daugiafunkcinės paskirties pastato Vilniuje, Rinktinės g., laikančiąsias konstrukcijas. Taip pat atlikti variantinį konstrukcijų kolonų, projektavimą ir ekonominį palyginimą. Numatyti kolonų montavimo darbų organizavimą ir technologiją. Šie darbai atliekami remiantis galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais dokumentais. Projektuojamo pastato karkasą sudaro laikančiosios gelžbetoninės kolonos, denginys iš gelžbetoninių sijų ir perdangų. Pastatas dvidešimt šešių aukštų, aukščiausios pastato vietos alt. 85 m Kolonos pastate išdėstomos: išilgine pastato kryptimi kas taip, kad išpildytų visus architektų pageidavimus, o skersine pirmame aukšte 6,0 m, 5,9m, 8,4m ir 5,35m. Kolonos prie pamato tvirtinamos inkariniais varžtais, standžiai, o kolonos viršus jungiamas su sijomis sutapdinto mazgo principu. Patalpų su pakabinamomis lubomis aukštis 3.5 m, o patalpų be pakabinamų lubų aukštis.675 m. Pastato pastovumą užtikrina monolitinis blokas įrengiamas viduryje pastato. Statybos vieta patogi, nes tai yra miesto centras, lengvas susisiekimas su kitais miesto mikrorajonais. Šalia yra įsikūrusi Vilniaus "Santaros" gimnazija ir progimnazija, Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, lopšelis-darželis Pipiras, lopšelis-darželis Vaidilutė. tai yra puiki vieta statyti šį daugiafunkcinį pastatą. Baigiamasis darbas susideda iš šešių pagrindinių dalių: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygų, architektūrinės, konstrukcinės, technologinės, organizacinės ir ekonominės, bei darbo saugos ir aplinkosaugos. Šiose dalyse pateikiami aprašymai ir skaičiavimai tiesiogiai susiję su projektuojamu prekybinės paskirties pastatu. Taip pat tiriamoji dalis. Darbo pabaigoje pateikiami brėžiniai ir technologinė kortelė. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygų dalyje vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir statybos taisyklėmis aprašomi esminiai statinio reikalavimai, statinio projektavimas, statinį statyti leidimo išdavimo tvarka bei statybos užbaigimas. Architektūrinėje dalyje aprašomi sklypo ir projektuojamo pastato bendrieji duomenys, apskaičiuojamas stogo atitvaros šilumos perdavimo koeficientas. Konstrukcinėje dalyje pateikiami laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimai. Lyginami du kolonų variantai gelžbetoninė ir metalinė. Ekonomiškesnė gelžbetonio kolona, detalizuojama 11

11 brėžiniuose ir sudaromi detalūs kiekių žiniaraščiai. Taip pat šioje dalyje apskaičiuojami spraustiniai poliai, bei gelžbetoninės sijos ir gelžbetoninės kiaurymėtosios perdangų plokštės skaičiavimai. Konstrukcijas veikiančios įrąžos apskaičiuojamos programa Autodesk Robot Structucal Analysis. Technologinėje ir organizacinėje dalyje yra sudaromi gelžbetoninės kolonos montavimo darbų kiekiai, atliekami darbo, mašinų darbo ir išteklių poreikio žiniaraščiai, aprašoma kolonos montavimo technologija, statybos darbų organizavimas, parenkamas automobilinis strėlinis kranas LIEBHERR 3150 HC 70 ir griebtuvas ZKK-6,3. Ekonominėje dalyje aprašomas kolonų montavimo kainos skaičiavimas. Pateikiamas kolonų ekonominis palyginimas. Ekonominiai skaičiavimai atliekami programa Sistela. Darbo saugos ir aplinko saugos dalyje pateikiami saugos darbo reikalavimai ir aptariami aplinkosaugos klausimai. Tiriamojoje dalyje pateikiami skaičiavimai įvertinantys vėjo slėgio poveikį į pastato fasadą. Atlikti lyginamieji skaičiavimai pagal EC ir STR. 1

12 1. STATYBOS REGLAMENTAVIMO IR TEISĖS SĄLYGOS Projektuojamas daugiafunkcinės paskirties pastatas, Rinktinės g. 3, Vilnius. Pastatas yra dvidešimt šešių aukštų jo pirmojo aukšto matmenys 5,59x8,4 m, aukštis 85 m. Pagal naudojimo paskirtį statinys priskiriamas gyvenamų pastatų grupei [STR :017 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 5.1 punktą Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo visas bendrasis plotas arba didžiausioji jo dalis naudojama tai paskirčiai. Pagal gaisro grėsmę P.1.3 daugiabučiai gyvenamieji namai. Pastatas priskiriamas II kategorijos statinių atsparumo ugniai laipsniui, pagal panaudotų konstrukcijų atsparumą ugniai. Cg kategorijai sprogimo ir gaisro pavojų.[bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtinta 010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-3 ir STR.01.04:003 1 priedas, 1 ir lentelės]. Projektuojamas daugiafunkcinės paskirties pastatas yra priskiriamas ypatingiems statiniams [STR :010 Ypatingi statiniai ir 3 lenteles] ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI Statinys yra suprojektuotas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų šiuos esminius statinio reikalavimus: 1. Mechaninio pastovumo ir pastovumo [STR.01.01(1):005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas ];. Gaisrinės saugos [STR.01.01():004 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga ]; 3. Higienos, sveikatos ir aplinko saugos [STR.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsaugos ]; 4. Saugaus naudojimo [STR.01.01(4):008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga ]; 5. Apsaugos nuo triukšmo [STR.01.01(5):008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo ]; 6. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo [STR.01.01(6):008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ]. Pastatui yra taikomi prekybinės paskirties pastatų atitvarų norminiai šilumos projektavimo koeficientai [STR.05.01:013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ]. 7. Tvaraus Gamtos išteklių naudojimo [ES 305/011] 13

13 Statinio architektūriniai sprendimai neprieštarauja statinio esminiams reikalavimas numatytas Statybos įstatymo 5-tame straipsnyje. Architektūriniu požiūriu projektuojami statiniai derinami prie aplinkos spalviniu sprendimu, fasadų apdailos medžiagomis. 1.. STATINIO PROJEKTAVIMAS Daugiafunkcės paskirties pastato projektavimo pradžia laikoma projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena arba kitą dieną, nurodyta projektavimo darbų rangos sutartyje [STR :010 Statinio projektavimas ]. Projektas rengiamas vadovaujantis: 1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančio statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, žemės sklypo statybinių tyrinėjimų dokumentais, prijungimo sąlygomis, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;. Projekto rengimo dokumentais:.1. Projektiniais pasiūlymais eskizinis projektas, kurio tikslas išreikšti projektuojamo prekybines paskirties pastato architektūros ir kitų pagrindinių sprendimų idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir gali būti naudojamas prisijungimo sąlygoms parengti. Projektinių pasiūlymų sudėtį nustato statytojas;.. Statinio projektavimo užduotimi paslaugų apimtis ir projektavimo techninė užduotis su statytojo reikalavimais;.3. Tipinio statinio projekto rengimo dokumentais: statinio projekto technine užduotimi ir statinio rodikliais;.4. Statinio statybos pagrindimu, kurio sudėti nustato statytojas. Statybos projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas) pageidaujant statytojui. Darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs Techninį projektą. Projekto rengimui vadovauja projekto vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją. Projekto dalių rengimui vadovauja projekto dalių vadovai, turintys reikiamą kvalifikaciją. Projektų dalių vadovai skiriami projekto vadovo sutikimu. Projekto vadovo, projekto dalies vadovo ir pastato architekto pareigos bei teisės nurodytos STR :010 Statinio projektavimas 1, ir 3 prieduose. Ypatingo statinio projektas iki gaunant statybos leidimą turi būti patvirtintas statytojo. 14

14 1.3. LEIDIMO STATYTI IŠDAVIMO TVARKA Objekto statybai pradėti yra būtinas leidimas statyti naują statinį [Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, 3 straipsnis]. Leidimą statyti naują statinį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Statytojas, norintis gauti leidimą statyti objektą, savivaldybės administracijai privalo pateikti prašymą, statybos projektą ir/arba kompiuterinę laikmeną su statybos projekto įrašu, projektinius pasiūlymus, statybos projekto ekspertizės aktą, dokumentą dėl statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimo. Kai gaunami visi privalomi dokumentai, prašymas išduoti naujo statinio statybą leidžiantį dokumentą paskelbiamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Infostatyba. Statybą leidžiantis dokumentas [STR :010 Statybą leidžiantys dokumentai ] ypatingam statiniui išduodamas ne vėliau kaip per 45 darbo dienas ir galioja neribotą laiką. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas, jeigu per statinio projektui patikrinti nustatytą terminą negauti visų reikiamų institucijų ar subjektų nepritarimai statinio projektui. Gavus nepritarimą, statyba leidžiantis dokumentas neišduodamas, pateikti dokumentai grąžinami statytojui, informuojant jį apie neišdavimo priežastis ir pateikiama konkrečias pastabas dėl statinio projekto. Tuomet pakartotinai pateikus pakeista pagal gautas pastabas statinio projektą, jo tikrinimo procedūra atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat institucijos ar subjektai, kurių kompetencijai priklauso kitų statinio projekto sprendimų, kuriems įtaką daro pakeisti statinio projekto sprendimai, patikrinimas; šiuo atveju tikrinimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūra atliekamos per dvigubai trumpesnius terminus. 15

15 1.4. STATINIO STATYBA Pastato statybos darbai bus vykdomi rangos būdu ir statytojas turi teisę pasirinkti rangovus, pastato statybos valdytojus bei tiekėjus. Rangovo pareigas bei teises nustato Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 15 straipsnis. Pastatas turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą pastatą trečiųjų asmenų veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [STR :00 Statybos darbai ]. Pradėti pastato statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas nustatytąją tvarka gavo ir perdavė rangovui šiuos dokumentus: 1. Statybos leidimą;. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą 3. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 4. Projektavimo sąlygų sąvadą; 5. Statybos darbų žurnalą; Statybos dabų pradžia laikoma diena, kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. Pastato statybos darbai vykdomi pagal: 1. Statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;. Įstatymų, vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 3. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 4. Statybos taisykles; 5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų ir statinio techninės priežiūros vadovų nurodymus. Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 1. Pastato statybos vadovas;. Pastato statybos specialiųjų darbų vadovas; 3. Pastato statybos bendrųjų darbų vadovas Pastato statybos priežiūra yra: Pastato projekto vykdymo, kurią vykdo pastato projektuotojo paskirtas pastato projekto vykdymo priežiūros vadovas ir pastato projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai; 16

16 Pastato statybos techninė, kurią vykdo statytojo paskirtas pastato statybos techninis prižiūrėtojas ir specialiųjų pastato statybos techninės priežiūros dalių vadovai. Techninės priežiūros tikslas kontroliuoti, ar pastatas statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių pastato saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Pastato statybos techninė priežiūra yra privaloma. Pastato statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai statytojas patvirtina nustatyta tvarka sudarytos komisijos statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą STATYBOS UŽBAIGIMAS Daugiafunkcės paskirties pastato statybos užbaigimo procedūros, t.y pastato pripažinimo tinkamu naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį, reglamentuoja STR :010 Statybos užbaigimas. Pastato pripažinimas tinkamu naudoti nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad pastatas pastatytas pagal privalomųjų pastato projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal pastato projektą ir atitinka Statybos Įstatymo nustatytus esminius pastato reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus. Pastato pripažinimui tinkamu naudoti rūpinasi statytojas kartu su rangovais. Pastatas pripažįstamas tinkamu naudoti atlikus statinio projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius pastato projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. Pripažintas tinkamu naudoti statinys turi būti įregistruotas pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo reikalavimus 17

17 . ARCHITEKTURINĖ DALIS.1. BENDRIEJI DUOMENYS Statybos sklypas yra Vilniuje, Rinktinės gatvėje 3. Prekybos centro sklypas centrinėje miesto dalyje. Lengva susisiekti su kitais miesto mikrorajonais. Geomorfologiniu požiūriu statybos sklypą suformavo paskutinis ledynas, atslinkęs prieš m. Ledynas sustojo ties Vilniumi, o tirpdamas ledynas formavo Vilniaus reljefą. Sklypo reljefas lygus. Reljefo absoliutinė altitudė ~10,0. Reljefas performuotas žmogaus ūkines veiklos. Statybos sklypo teritorijoje yra buvęs garsusis Žalgirio stadionas. Šalia sklypo nutiestos visos miesto komunikacijos ir elektros linija. Statybos sklypas užima 606 a žemės plotą. Rytinė sklypo pusė ribojasi su gyvenamuoju kvartalu, šiaurinė su Lietuvos Respublikos Generaline prokuratūra ir vakarinė pusės ribojasi su komercinės paskirties žemės sklypais, pietinė su senąja Sporto Hale. Sklypas išdalinamas į etapus. Pirmuoju etapu statomas projektuojamas pastatas ir šios sklypo dalies plotas yra a. Pirmo etapo sklypas skirstomas į: užstatymo zoną ir želdynų. Automobilių stovėjimo aikštelė yra įrengiama pastato rūsyje. Įvažiavimai į pirmo etapo sklypo dalį yra vienas: Pasato Požeminiame garaže yra suformuotos 117 automobilių stovėjimo vietos iš kurių 110 skirtos lengviesiems automobiliams, ir 7 skirtų automobiliams paženklintiems neįgaliojo ženklu. Pastarosios turi papildomai 1.5 m. praplatinimą iš abiejų pusių. Želdynų zona: šia zoną sudaro a plotas apsėtas veja ir a. trinkelių danga skirta takeliams pėstiesiems. Projektuojamas daugiafunkcės paskirties pastatas ilgąją ašimi sklype orientuojamas rytų-vakarų kryptimi. Prekybos centro pagrindinis fasadas orientuotas į vakarus. 18

18 .. SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI RODIKLIAI Lentelė.1 Sklypo ir pastato bendrieji rodikliai Eil. Mato Pavadinimas Nr. vnt. Kiekis Pastabos Sklypas 1.1 Sklypo plotas (1 Etapo) m 8574,73 1. Važiuojamosios dalies plotas m 95.1 Asfaltbetonio danga 1.3 Pėsčiųjų takų trinkelių dangos plotas m Apželdintas plotas m % nuo viso sklypo ploto 1.5 Sklypo užstatymo plotas m Užstatymo tankumas % Užstatymo intensyvumas % 10,04 Pastatas.1 Bendras plotas m Pagalbinis plotas m Pagrindinis plotas m 145,14.4 Statybinis tūris m ,84.5 Pastato aukštis m 85.6 Energinio naudingumo klasė A Ši lentelė apskaičiuota pagal STR priedą Bendrieji Statinio rodikliai 19

19 .3. TŪRINIS-PLANINIS PASTATO SPRENDIMAS Projektuojamas pastatas yra 6 aukštų, kurio pirmo aukšto matmenys 6,6x3,6 m., nuo rūsio perdangos iki antro aukšto perdangos 4,7 m. Stogas lygus, nuolydžiai formuojami polistirolu, nuolydis 1º. Pastato parapeto alt m. Dėl savo aukštų skaičiaus ir paskirties projektuojamas pastatas priskiriamas ypatingų statinių kategorijai. Pastato pirmieji du aukštai komercinės paskirties. Pirmame aukšte patalpos projektuojamos taip: tarp ašių 1- (105) vestibiulis ir (104) atliekų tvarkymo patalpa, patalpų aukštis 3.5 m, į (104) patalpą patenkama per tarnybinį įėjimą esantį vakarinėje pastato dalyje. Į (105) vestibiulį patenkama iš šiaurinės pastato dalies. Taip pat vakarinėje pastato pusėje projektuojamos techninės patalpos, kurios išdėstomos tarp ašių -3 ir -4 (10 ir 103 patalpos). Į šias patalpas patenkama per kiekvienai patalpai įrengtą atskirą įėjimą, techninių patalpų aukščiai formuojami pakabinamomis lubomis, alt. 3.5 m. Rytinėje pastato pusėje projektuojamos nuomojamos patalpos tarp ašių 1-5, jų aukštis iki pakabinamų lubų 3.5 m, į šias patalpas patenkama pro pagrindinį įėjimą esantį vakarinėje pastato dalyje. Pastato sąlyginė rūsio perdangos viršaus altitudė alt. 0,00, kuri atitinka absoliutinę alt m., grindų alt m. Antrame pastato aukšte patalpos išdėstomos taip: Rytinėje pastato dalyje tarp ašių -4 yra kino teatras, kurio atstumas nuo grindų iki lubų yra 4.5 m. Prie pietinės pastato sienos tarp ašių F-D yra įrengiamos skalbyklos ir vaikų priežiūros patalpos, atstumas iki lubų 3.5 m. taip pat tarp šių ašių yra įrengiamas san mazgas. Vakarinėje pastato dalyje tarp ašių -4 yra įrengiama sporto salė. Į antrą aukštą galima patekti tiek pro vestibiulį tiek pro komercinės paskirties patalpas. Aplink Antra pastato aukštą yra įrengiama terasa. Šis pastato aukštas naudojamas tik pastato gyventojų ir/arba jų svečių..4. KOSTRUKCINIAI PASTATO SPRENDIMAI Prekybos centro karkasas iš gelžbetoninių kolonų ant kurių gelžbetoninės rėmsijos, kurios laiko nepertraukiamo formavimo kiaurymėtasias perdangos plokštes. Pastato standumą užtikrina monolitis blokas. PAMATAI Pastato pamatai spraustiniai poliniai, gelžbetoniniai. Pamatu betono klasė C35/45 ir armuojama armatūra S500. Pamato galvenos viršus 3.9 m žemiau grindų paviršiaus, o pamato galvenos altitudė m. Pamatų galvenos matmenys 3.6x.7x0,6 m. Galvenos betonas 0

20 C33/45, nes sklype esantys gruntai labai jautrūs šalčio poveikiui, armuojama vienu armatūros tinklu, kurių klasė S500. KOLONOS Prekybos centro kolonos gelžbetoninės iš C0/5 klasės betono, kurių matmenys 750x7500 mm, aukštis nuo pamato viršaus.90 m. Kolonos tvirtinamos prie pamato standžiai keturiais M0, 10.9 klasės varžtais. Kolonos ir sijos tarpusavyje tvirtinamos šarnyriškai. Kolona armuojama S400 klasės išilgine strypine rumbuota 8n5 armatūra. Skersinė armatūra parenkama pagal konstrukcinius reikalavimus, šios armatūros žingsnis 300 mm. Kolonų tinklas pastate išdėstomas taip, kad tenkintų architekto norus ir išpildytų jo viziją. Kolonos ir sijos jungiamos kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. STOGAS Pastato stogas denginys projektuojamas iš nepertraukiamo formavimo iš anksto įtemptų kiaurymėtų perdangos plokščių, kurios yra atremtos ant gelžbetoninių sijų, kurios remiasi ant gelžbetoninių kolonų. stogo nuolydžių kampas 1. Stogo danga ruloninė, klojama ant polistirolo, kuriuo formuojamas stogo nuolydis. Šis dedamas ant šilumos izoliacinio sluoksnio. Visi šie sluoksniai klojami ant perdangos. Lietaus vandens nuvedimas vidinis organizuotas, elektra šildomais lietvamzdžiais ir latakais. Taip pat yra įrengiamos avarinės lietaus šalinimo angos. LANGAI Plastikiniai, įstiklinti dvi kameriniu stiklo paketu su atskirais rankiniu būdu varstomais segmentais. Šių langų šilumos perdavimo koeficientas 1.76 W/m K. VARTAI Pramoniniai automatiniai pakeliamieji (su automatine pavarą), varstomi ir rankiniu būdu, apšiltinti. Šilumos perdavimo koeficientas 1.74 W/m K. GRINDYS Grindų laikantis sluoksnis gelžbetoninė perdanga. Virš kurios įrengiama sluoksnių polietileninė plėvelės hidroizoliacija. Pastato grindys armuotos betonines su neslidžiu paviršiumi techninėse patalpose, kitose pastato patalpose grindys išklojamos taip, kad atitiktų 1

21 patalų paskirtį. Grindys rūsyje nuo išorinių sienų pusės apšiltinamos polistireniniu putplasčiu 1.7 m. SIENOS Pastato išorinės sienos surenkamos. Pirmame ir antrame aukštuose montuojamas surenkamas fasadas tie vitrinomis skaidrus, aklinose zonose neskaidrus. Kituose aukštuose pastato fasadas surenkamas iš anksto pagamintų elementų, Kurie gali būti tiek skaidrūs tiek aklini. Skaidrūs elementai surenkami iš aliumininio rėmo stiklo paketo bei kitokių dalių, kurios reikalingos sukurti fasadą atitinkantį architekto viziją. Neskaidrūs fasado elementai surenkami taip pat iš aliuminio rėmo, iš išorės dažytos skardos, termoizoliacinės medžiagos ir iš vidinio lankstinio (cinkuotos kasetės, dažniausiai nedažytos). Tiek viename tiek kitame elemente taip pat pagerinant aliuminio šiluminę varžą yra įmontuojami specialūs intarpai. Elementai gaminami taip, kad būtų hermetiški ir kuo didesnės šiluminės varžos. Vidinės sienos mūrinės 10 mm silikatinių plytų mūro. Gyvenamųjų, bendro naudojimo, ir administracinių patalpų sienos dengtos akmens vata (iki 10 mm storio) metaliniame karkase, dengtos gipskartonio plokštėmis, kurios vėliau apdalinamos. LUBOS Visose patalpose yra įrengiamos pakabinamos lubos. PASTATO FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS Pastato fasade dominuoja pilki atspalviai. Kadangi fasadas susidaro iš skaidrių ir neskaidrių elementų bei surenkamo stick fasado toliau aprašysime kiekvieną fasado elementą atskirai. - Neskaidrių elementų fasadinė pusė dengta 3 mm storio aliuminine dažyta skarda. Šios skardos spalvos yra dvi PYRITE 55 YW07F ir GRIS 9770 CHINE YX051F. Tai pat neskaidrūs elementai gali būti dengti emalitiniu stiklu kurio spalva yra Ral Elementų rėmai taip pat dažyti spalva RAL Skaidrių elementų rėmų spalva RAL Stick fasadų statramsčiai ir rygėliai dažyti taip pat RAL Kiti fasadų elementai (įvairios grotelės ir k.t.) dažyti spalva PYRITE 55 YW07F. Fasado spalvos parinktos pagal statybos vietos aplinką. Kadangi dominuojantys pastatai yra šviesiai pilkos (gelžbetonio) spalvos, kaip sporto halė ar tamsiai pilkos spalvos kaip Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra.

22 .5. STOGO ŠILUMINIO PERDAVIMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS Kadangi nuo trečio iki viršutinio aukšto yra gyvenamosios patalpos, todėl stogo šilumos koeficiento skaičiavimui imsime stogo norminė šilumos perdavimo koeficiento reikšmė 0,1, kaip gyvenamos paskirties pastatui Norminės sąlygos tenkinamos 0.1 < 0,16 Pav..1. Stogo konstrukcijos schema. 1- Bituminės stogo dangos sl. 3 akmens vata PAROC ROB 80 d0 mm; 4 akmens vata PAROC ROS 30 d00 mm; 5 garo izoliacija; 6 išlyginamasis sluoksnis; 7 akmens vata PAROC ROB 80 d0 mm; 8 Laikanti konstrukcija g/b plokštė. Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: (.5.1) (.5.) Suminė šiluminė varža:, , 0, , (.5.3) Bituminė stogo danga, abiejų sluoksnių, 0.06 Akmens vata PAROC ROB 80 d0 mm:, ʎ., ʎ. ʎ + ʎ + ʎ 0, ,00 + 0,0038 0,0438 ʎ ʎ 0,038 0, (.5.4) (.5.5) (.5.6) 3

23 Akmens vata PAROC ROS 30 d00 mm:, ʎ., ʎ. ʎ + ʎ + ʎ 0, ,00 + 0,0018 0,0398 ʎ ʎ 0,036 0, (.5.7) (.5.8) (.5.9) Garo izoliacija polietileno plėvelė 0. mm, 0.0 Išlyginamasis sluoksnis Knauf Nivello kai d10mm: Akmens vata PAROC ROB 80 d0 mm: 0,0 ʎ. 0, ,0 ʎ. 0, ʎ. ʎ + ʎ + ʎ 0, ,00 + 0,0038 0,0438 Laikanti konstrukcija g/b plokštė d300: ʎ ʎ 0,038 0, ,300 ʎ

24 3. LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ SKAIČIAVIMAS Apkrovų apskaičiavimas pateikiamas 1-ame priede SPRAUSTINIŲ GELŽBETONINIŲ POLIŲ PROJEKTAVIMAS PRADINIAI DUOMENYS GRUNTŲ DUOMENYS Didesne dalis statybos sklypo yra asfaltuota. Tik Gr. Nr. 1,6, 10, 11,s klypo paviršius padengtas dirvožemio sluoksniu. Po asfaltu ir dirvožemiu iki 0,6-4,7m gylio slūgso technogeninio Mg grunto sluoksnis. Technogeninį gruntą sudaro smėlis, smėlingas molingas dulkis su žvyru, organikos priemaiša (1), bei skalda su žvyru (1A). 1 Technogeninis Mg (smėlingas dulkingas molis) PP (ML) gruntas, qc kinta nuo 0,5 iki 17, MPA qc,18,85 MPa, sluoksnio storis -0,4-4,m, E3, MPa. Po technogeniniu gruntu iki pragręžto 6,0-8,0m gylio slūgso vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos ledyno pakraščio ruožo dariniai: 3 vidutinio stiprumo moreninis smėlingas dulkingas molis (sasicl) (ML), qc. kinta nuo 1,0 iki,5 MPa, qc,3 MPa, sluoksnio storis 0,4-6,9 m. E.0 MPa, Abu gruntai priklauso F3 grunto klasei t.y. labai jautrūs šalčiui. POLIO DUOMENYS Projektuojamiems dvylikai polių parinktas sunkusis betonas, kurio klase C35/45: Šio betono rodikliai: fck35 MPa, - stiprumas gniuždant; fck,0.05, MPa, - charakteristinis betono tempiamasis stipris Ecm34 GPa - betono tamprumo modulis (kirstinis); skaičiuotiniai betono stipriai saugos ribiniams būviams: f fck 35 α αcc MP ( ) γ 1.5 cd 1 c Čia: α 0, 9, nes fck34 MPa<50 MPa α 1.0 ; α 1. 0; γ 1. 5 cc ct c Vienam poliu tenkanti apkrova: N Ed 61.8kN ; 1 Parenkami polio matmenys 5

25 L6000 mm d4500 mm r5 mm POLIO RIBINĖ LAIKOMOJI GALIA GNIUŽDANT POLĮ Apskaičiuojamas polio pagrindo plotas: Čia: π konstanta; r polio spindulys; Pagrindo po poliu laikomoji galia: A b π r (3.1..1) A b 3,14 0, m Čia: R b b qc. 3 A α (3.1..) b αb koreliacijos koeficientas priklausantis nuo grunto tipo, moliniams gruntams lygus 0,63 qc grunto kūginė sprauda; Ab polio pagrindo plotas. R b 0,63 0, kN Polio šoninio pagrindo laikomoji galia: R s qsi Asi (3.1..3) Čia: qs polio kamieno vienetinio ploto atsparumas As polio paviršiaus plotas i-tajame sluoksnyje Polio kamieno vienetinio ploto atsparumas apskaičiuojamas: q si s q α (3.1..4) Čia: α s koeficientas priklausantis nuo grunto tipo, pirmam gruntui lygus 0.010, trečiam c gruntui lygus 0,05. q s 0,010 8,85 0, 089MPa 1 6

26 Šoninio paviršiaus apskaičiavimas: q s 0,050 0, 1MPa 3 A s d π l (3.1..5) Čia: l polio ilgis i-tajame grunto sluoksnyje. l11,794 m, l35,946m. A s 1 0, , m A s 3 0, , m Polio šoninio paviršiaus laikomoji galia: 3 3 R s (0, ) + (0, ) kN Ribinė polio laikomoji galia gniuždant polį: Rc Rb + Rs kn (3.1..6) Apskaičiuota ribinė polio laikomoji galia: Čia: R c, cal R c, k (3.1..7) ξ3 ξ 3 vidutinė apskaičiuota pagrindo atsparumo reikšmė, nesant polių bandymų statine apkrova, lygūs 1.4. Čia: Rb Rs Rc, cal + (3.1..8) γ γ Rb Rs γrb ir γrs modeliavimo koeficientai kalibruotoms reikšmės gauti, lygūs c, kN 1,1 1,1 R cal c, kN 1,4 R k Skaičiuojamoji polio laikomosios galios reikšmė: R R c. k c, d (3.1..9) γ t Čia: γ t polio pagrindo suminis atsparumo koeficientas, lygus 1,0 7

27 c, kN 1,0 R d Tikrinama polio laikomosios galio sąlyga: NEd61.8 kn <Rc,d kn Sąlyga tenkinama polio laikomoji galia gniuždant pakankama. 8

28 POLIO IŠILGINĖS ARMATŪROS SKAIČIAVIMAS Pav. 3.1 Polio skaičiuojamoji schema Apkrovos vienam poliui: NEd61.8 kn, MEd15.6 kn, QEd0.53 kn 9

29 Polis armuotas rumbuota strypine S500 klasės armatūra, kurios mechaninių savybių rodikliai: fy 500MPa, fyd 455 MPa, Esm00 GPa armatūros tamprumo modulis. Pasirenku 6n16 skersinės armatūros strypus, kurių skerspjūvio plotas: As,tot1,06 cm Betono apsauginis sluoksnis a7,0 cm nes betonas liečiasi su gruntu. rs15,5 cm - apskritimo nubrėžto per išilginės armatūros centrus spindulys. PARINKTOS SKERSINĖS ARMATŪROS TIKRINIMAS AŠINĖS JEGOS VEIKIMO PLOKŠTUMOJE Armatūra tikrinama pagal sąlyga: N Ed 0,77 fcd A+ 0,645+ f y As. tot ( ) Čia: A polio skerspjūvio plotas; As,tot armatūros skerspjūvio plotas kN 0, , , kn Sąlyga tenkinama. PARINKTOS SKERSINĖS ARMATŪROS TIKRINIMAS MOMENTO VEIKIMO PLOKŠTUMOJE Gniuždomos zonos santykinis skerspjūvio plotas apskaičiuojamas: Čia: ξ cir f N cd Ed A c + + ( σ p+ ω1 fyd) As,tot ( fscd + ω fyd) As, tot (3.1.3.) σp koeficientas priklausantis nuo armatūros būvio, šiuo atveju lygus 0, nes armatūra iš anksto neįtempta. w1 koeficientas apskaičiuojamas w1 σp ηr,1.1 ηr koeficientas lygus 1.1 kai armatūros takumo riba didesnė nei 400 N/mm w koeficientas lygus ω 1 δ 1,1 1,773 1,95 ω 4 δ koeficientas lygus δ 1,5+ 6 fyd 10 1, ,773 30

30 fscd lygus fyd ξ cir ( ) ( ) Tikrinama sąlyga: ξcir0,154 >0,15;Sąlyga tenkinama. Armatūra tikrinama pagal sąlygą: Čia: M 3 f cd 3 (sin( π ξcir )) sin( π ξcir ) A r + f y As, tot + ϕ r π π M suma momentų M MEd + QEd h , ,498 knm, h galvenos aukštis 0.6 m. φ koeficientas apskaičiuojamas φ1.6( ξcir) ξcir0.188 s ( ) 3 (sin( π 0,154)) 4 sin( π 0,54) kNm 1 0, ,188 0, knm 3 + π π Priartėjimo metodu pagal aukščiau pateiktas formules gauname, kad polis atlaiko knm momentą, kadangi tai yra daugiau nei 17,498 knm tai priimtos armatūros pakanka. POLIO BETONO LAIKOMOSIOS GALIOS APSKAIČIAVIMAS N Ed gniuždom a zona e 0 πξ c i r r rs a A s,tot Pav. 3. apvalaus skerspjūvio ekscentriškai gniuždomo elemento skaičiuojamoji schema Parinkto betono C35/45 apspaudimo stipris: fcp0,8 fck0, MPa Kadangi polis skaičiuojamas kaip sija ant tampraus pagrindo, todėl skaičiuodami betono laikomąją galią liaunio nevertiname. 31

31 Apskaičiuotas polio skerspjūvio plotas A0,159 m ; Polio inercijos momentas apskaičiuojamas: Čia: π konstanta; d polio skersmuo. I c 4 d π ( ) 64 I c Armatūros inercijos momentas: 45 π cm 4 Čia: As,tot armatūros skerspjūvio plotas. rs apskritimo nubrėžto per armatūros centrus spindulys. I 1, I s cm Apskaičiuojamas išilginės armatūros ekscentricitetas: Ed s As, tot rs (3.1.4.) 4 M e 0 ( ) N e mm Apskaičiuojamas išilginės jėgos ekscentricitetas: e 0 δ e ( ) h L δ e, min 0,5 0,01 0, 01f cd ( ) d δ e 0.763> δ e,min 0,5 0,01 0, , Sąlyga tenkinama todėl tolimesniuose skaičiavimuose naudosime δ 0, e 763 Santykis tarp betono tamprumo modulio ir armatūros tamprumo modulio: Čia: Ecm betono tamprumo modulis (kirstinis); E sm α e ( ) Ecm 3

32 Esm armatūros tamprumo modulis; Apskaičiuojama kritinė ašinė jėga: α e 5.88; būvyje. N 6,4 E L I c 0,11 + 0, + αei ( ) ϕ l 0,1+ δ e cm crit 1 s Čia: ϕl 1,8- koeficientas, įvertinantis ilgalaikių poveikių įtaką elemento įlinkiui ribiniame Kai β1 tai ϕl,max1+ β, ϕl ϕl,max sąlyga tenkinama , , ,11 N crit 0, ,8 0,1+ 0,187 Apskaičiuojame koeficientą η Apskaičiuojamas Ekscentricitetas e: kn. 1 η ; ( ) N Ed 1 N crit e e 0 η ( ) e , mm. Tikrinama sąlyga: e 6.86 mm 3 rs mm Sąlyga tenkinama. Tikrinama betono laikomoji galia: Čia: ( f A + f A β ) r > N ( e+ r ), cd β ( ) c yd s,tot e 6.86 β c ( ) r 155 s e 6.86 β s ( ) r 155 s s Tikrinama βs>0.5, sąlyga tenkinama. 33 s Ed s

33 4 ( 1 0,159 0, , ) 0,07 19,3 knm> (0,063+ 0,155) kN Sąlyga tenkinama, betono laikomosios galios pakanka. SPRAUSTINIO POLIO SĖDIMAS Polio sėdimas skaičiuojamas pagal netiesinę priklausomybę nustatytą iš daugelio polių bandymų ir priimant, kad ribinis polio sėdimas 10% d.4 N Ed S p exp ( ) Rc.cal Čia: d polio skersmuo; NEd poveikis į polį; Rc.cal koeficientas įvertinami 10% sėdimą pagal netiesinę priklausomybę S p exp m GALVENOS ARMAVIMAS Nuolatinė apkrova veikianti į pamatą: Gk107,66 kn; Laikinoji apkrova veikianti į pamatą: Qk183,35 kn; Galvena armuota S500 klasės strypine armatūra. Betonas C35/45 klasės. Galvenos matmenys 3.60x.70 m Apskaičiuojamas Grunto pasipriešinimo slėgis: ' Vd q0 ( ) B Čia: Vd apkrova į gruntą B galvenos kraštinės ilgis ' q kN / m.70 Lenkimo momento ruožo ilgis: 34

34 M Ed Pagal momentų pusiausvyros lygtį: Čia: x - gniuždomosios zonos aukštis d armatūros darbo aukštis Įvedame keitinį: B l 35m 1. (3.1.6.) ' l 1.35 q kN m ( ) 8 8 x Σ M 0 M Ed f cd x B ( d ) ( ) µ Eds d x ( d ) ( ) x Įstačius į momentų pusiausvyros lygtį gauname: Čia: fcd skaičiuojamasis betono gniuždymo stipris M Ed µ Eds ( ) f B d cd f cd 18MPa d armatūros darbo aukštis d h-a 0,6-0,07 0,53m B pamato kraštinės ilgis µ Eds , Santykinis gniuždomosios zonos aukštis apskaičiuojamas: ξ 1 1 µ ( ) Eds Ribinis gniuždomosios zonos aukštis ξ lim apskaičiuojamas: Čia: ω α 0,008 fcd 0,85 0, ,68; ω ξ lim ( ) σ + s,lim ω 1 1 σ sc,lim 1,1 α 0,85 (sunkiajam betonui) koeficientas įvertinantis betono rūšį. σ s,lim fy, armatūros įtempiai, MPa, atsižvelgiant į armatūros takumo ribą. 35

35 σ sc,lim 500 MPa gniuždomosios zonos armatūros ribiniai įtempiai. Kai konstrukcijos gaminamos iš sunkiojo. ξ 0, , ,1 lim 0.41 Tikrinam sąlygą ξ <ξ lim0.41, sąlyga tenkinama.: Gniuždomosios zonos aukštis x gaunamas iš lygybės: Čia: d armatūros darbo aukštis xξ d ( ) x 0,01 0, mm Iš jėgų projekcijų lygties gaunamas reikiamos armatūros skerspjūvis: x B cd ΣFx 0 f cd x B f yd As As ( ) f yd A s cm Minimalus armavimas pagal STR: 0,05% viso ploto Pasirenku Jų plotas As 33.9cm Visas armavimo ploto procentas: As % > 0.05% A 1600 Čia: A B h cm Sąlyga tenkinama,, armatūros žingsnis 00 mm išilgai ir skersai galvenos. Išvada: pamato pado armavimui dėl lenkimo momento parenkame 30 strypų horizontalų vieną tinklelį tarpusavyje sukabinti sankabomis. (13 strypai į vieną kryptį ir 17 statmeni pirmiems). f 36

36 GALVENOS PRASPAUDŽIAMUMAS Galvenos praspaudžiamumo sąlyga: Čia: Rd, max cd Pav. 3.3 Galvenos praspaudžiamumo schema v 0,5v f - Didžiausias gretimo kolonai pjūvio betono praspaudžiamasis stipris v koeficientas lygus 0.6. ui - nagrinėjamojo kerpamojo pjūvio perimetro ilgis nutolęs per 1,5d nuo kolonos, ir apskaičiuojamas ui 4 (d )4 ( 0, ) 3.98m d efektyvusis pamato pado aukštis d 0.53m β 1.15 v ,737MPa vrd,max MPa Ed Išvada: Sąlyga tenkinama, viršutinis paviršius nebus praspaustas. INKARAVIMO ARMATŪRA Inkaravimo armatūra apskaičiuojama pagal formulę: bd 1 α α3 α4 l b l N v Ed Ed β v Rd, max 0,5 v f cd u id α ( ) Čia: α 1 1,0 koeficientas įvertinantis strypo formą α 1,0 koeficientas įvertinantis betono apsauginį sluoksnį α 3 1,0 koeficientas įvertinantis skersinės armatūros tvirtinimą prie išilginės armatūros lb Bazinis inkaravimo ilgis. Minimalus inkarinės armatūros ilgis apskaičiuojamas: 37

37 sąlygas { 0,3l ;15,100 mm} l b, min > max b d (3.1.8.) Čia: d armatūros skersmuo, d 0,00 m l > max 0,163;0,30,100 mm 0.30 { } m b, min Bazinis inkaravimo ilgis lb apskaičiuojamas: d σ sd lb >lb,min ( ) 4 f bd Čia: σsd skaičiuotiniai armatūros įtempiai /3 fy,d; fbd armatūros ir betono sąlyčio sankibos ribiniai įtempiai, nustatomi pagal formulę: f bd,5 η 1 η fctd.5 1,0 1, MPa ( ) Čia: η 11,0 - koeficientas, įvertinantis armatūros padėtį betonavimo metu ir sukibimo η 1,0- koeficientas įvertinantis geras betonavimo sukibimo sąlygas d σ sd 0,00 303,03 lb 0,51m > 0, 30m f 4,97 4 bd l bd 1,0 1,0 1,0 1,0 0,51 0, 51m Išvada: Gautas inkaravimo ilgis mažesnis už 0.6 m. Inkaravimo ilgį priimam 0.55m. 38

38 3.. GELŽBETONINĖS KOLONOS PROJEKTAVIMAS GELŽBETONINĖS KOLONOS A-4 AŠYSE APSKAIČIAVIMAS N Ed A s e e e s h a 1 d a x eff f cd f yd A s1 f scd A s f cd A cc b A cc A s1 Pav. 3.4 Ekscentriškai gniuždomos kolonos skaičiuojamoji schema Projektuojama,9 metrų aukščio gelžbetoninė kolona daugiafunkcės paskirties pastatui. Kolona stačiakampio skerspjūvio, matmenys 750x750. Kolonos skaičiuojamasis ilgis apskaičiuojamas: Kolonos betono klasė C0/5: fck0 MPa, fck, MPa, Ecm30 GPa l 0.8 L ; (3..1.1) 0 m Betono atsparumo stipris: f 0.8 f MPa; (3..1.) cp ck Skaičiuojami betono stipriai saugos ribiniams būviamas: f f ck 18 α α cc MPa; (3..1.3) γ 1.5 cd c Čia: α 0, 9, nes fck0 MPa<50 MPa α 1.0 ; cc α ct γ c Apsauginis elemento betono sluoksnis a1a40 mm, Kolona armuojamas rumbuota strypinė armatūra S500, kurios mechaninių savybių rodikliai: fyk 500MPa, fyd 450 MPa, Esm 05 GPa 39

39 IŠILGINĖS ARMATŪROS SKAIČIAVIMAS Naudingas kolonos skerspjūvio aukštis: Čia: h kolonos skerspjūvio aukštis; a1 apsauginis elemento betono sluoksnis. d h (3..1.4) a 1 d mm Apskaičiuojame lenkimo momentą nuo visų apkrovų: M Ed, s M Ed,s d a M Ed + N Ed (3..1.5) kn mm; Apskaičiuojamas išilginės armatūros ekscentricitetas: M Ed e 0 (3..1.6) N Ed e h 30 (3..1.7) a e mm> ea 5mm Tolimesniuose skaičiavimuose naudosime Apskaičiuojamas išilginės jėgos ekscentricitetas: e 0 e mm. δ e (3..1.8) h l0 δ e, min 0,5 0,01 0, 01 fcd (3..1.9) h δ e 1.079> δ e,min 0,5 0,01 0, , Sąlyga tenkinama todėl tolimesniuose skaičiavimuose naudosime δ 1. e 079 Santykis tarp betono tamprumo modulio ir armatūros tamprumo modulio: Čia: Ecm betono tamprumo modulis (kirstinis); Esm armatūros tamprumo modulis; E sm α e ( ) Ecm 40

40 05 10 α e 6,833; Armatūros skerspjūvio inercijos momentas apie centrinę ekvivalentinio skerspjūvio ašį, lygiagrečią su neutraliąja ašimi: Čia: ρ1 0,01 Priimam pirmam priartėjimu; b kolonos kraštinės ilgis; d naudingas skerspjūvio aukštis; a apsauginis betono sluoksnis d a Is ρ 1 b d ; ( ) I s , Kolonos skerspjūvio inercijos momentas apie centrinę ašį: 6 mm 4 ; I c 3 b h ; (3..1.1) 1 Apskaičiuojama kritinė ašinė jėga: I c mm ; 1 būvyje. N 6,4 E l I c 0,11 + 0, + αei ( ) ϕ l 0,1+ δ e cm crit 1 s 0 Čia: ϕl 1,8- koeficientas, įvertinantis ilgalaikių poveikių įtaką elemento įlinkiui ribiniame Kai β1 tai ϕl,max1+ β, ϕl ϕl,max sąlyga tenkinama. N crit, ,8 0, , , Apskaičiuojame koeficientą η kn. 1 η ; ( ) N Ed 1 N crit ,

41 Apskaičiuojamas Ekscentricitetas ee: Apskaičiuojamos reikšmės: e e e d a e0 η + ( ) ,005+ e m. N Ed α n ; ( ) f b d cd α n 0,306; N Ed ee α m ; ( ) f b d cd α m 0,498; Apskaičiuojamas ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis: Čia: ω α,008 f ; ( ) 0 cd α 0,85 (sunkiajam betonui) koeficientas įvertinantis betono rūšį. ω α 0,008 fcd 0,85 0, ,754; Ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis: Čia: ω ξ lim ( ) σ + s,lim ω 1 1 σ sc,lim 1,1 σ s,lim fyd, armatūros įtempiai, MPa, atsižvelgiant į armatūros takumo ribą. σ sc,lim 500 MPa gniuždomosios zonos armatūros ribiniai įtempiai. Kai konstrukcijos gaminamos iš sunkiojo. formulę: ξ 0, , ,1 lim Kadangi α,306< ξ , armatūros plotus As1 As apskaičiuojame pagal n 0 lim 4

42 A A s1 A s f cd b d αm f yd αn a 1 ( 1 0,5α n) ; d ( 0,5 0,306) , cm, s1 As Tuomet priimam armatūrą 4 0, 1, KOLONOS LAIKOMOSIOS GALIOS TIKRINIMAS Perskaičiuojame parametrus (3..1.0) d a I s ( As1 + As) ; (3..1.1) I s ( ) mm 4 ; Perskaičiuojama kritinė ašinė jėga pagal (4.13) formulę: N kN. Perskaičiuojamas koeficientas η pagal (4.14) formulę: η 1,008; Ekscentricitetas ee perskaičiuojamas pagal (4.15) formulę: e 1141mm e. Apskaičiuojamas gniuždomosios zonos aukštis: Kadangi galia tikrinama pagal sąlygą: x x eff crit N Ed ; (3..1.) f b cd eff 14.4 mm. x mm< ξ d 0, ,4 mm, skerspjūvio laikomoji f eff 69 lim cd eff ( d,5x ) + f A ( d a ) > N e, b x (3..1.3) 0 eff yd s Ed e 3 3 ( 750 0,5 14.4) ( ) kn m > kn m Kadangi sąlyga tenkinama skerspjūvio laikomoji galia yra pakankama SKERSINĖS ARMATŪROS PARINKIMAS Skersinė armatūra parenkama pagal konstrukcinius reikalavimus S500 klasės, 6, 0,83 skerspjūvio ploto. Maksimalus reglamentuoti atstumas tarp skersinių strypų apskaičiuojami: s 0 d, (3..1.4) Čia: d išilginės armatūros diametras. 43

43 s mm; Kadangi maksimalus žingsnis tarp kolonos skersinės armatūros 30, todėl priimu žingsnį kas 300 mm LIAUNIO PATIKRINIMAS Apskaičiuojamas kolonos liaunis: l0 λ ; (3..1.5) i Čia: l0,30 m. skaičiuojamas kolonos ilgis. i inercijos spindulys Inercijos spindulys apskaičiuojamas: Čia: I inercijos momentas; A skerspjūvio plotas; Inercijos momentas: Čia: b skerspjūvio plotis; h skerspjūvio aukštis; I I i ; (3..1.6) A 0.06 i 0.165m; b h ; (3..1.7) I cm ; 1.30 Kolonos liaunis: λ < lim λ Čia λ ribinis liaunis lim Kolonos liaunumo sąlyga tenkinama. 44

44 GELŽBETONINĖS KOLONOS H-4 AŠYSE APSKAIČIAVIMAS IŠILGINĖS ARMATŪROS SKAIČIAVIMAS Kadangi skaičiuojamoje kolonoje skerspjūvio matmenys nepakito, todėl apskaičiuotas efektyvus skerspjūvio aukštis yra paskaičiuotas pirmajame derinyje pagal (3..1.4) formulę d 700mm. M Ed, s Apskaičiuojame lenkimo momentą nuo visų apkrovų pagal (3..1.5)formulę: 108 kn m; Apskaičiuojamas išilginės armatūros ekscentricitetas pagal (3..1.6) formulę: e mm, taip pat apskaičiuojamas ekscentricitetas ea, pagal (3..1.7) formulę 0 e a 5mm e0 08 mm> ea 5mm Tolimesniuose skaičiavimuose naudosime e Apskaičiuojamas išilginės jėgos ekscentricitetas pagal (3..1.8) formulę δ 0, e 77, kadangi nei kolonos skaičiuojamas ilgis nepakito, nei skerspjūvio plotas, tai minimalus išilginės jėgos ekscentricitetas yra apskaičiuotas pagal (3..1.9) formulę pirmajame derinyje ir yra lygus δ e, min 0,349 δ e 0,77< δe, min 0,349, Sąlyga netenkinama todėl tolimesniuose skaičiavimuose naudosime δ 0, 349 e, min Santykis tarp betono tamprumo modulio ir armatūros tamprumo modulio apskaičiuotas pirmajame derinyje pagal ( ) formulę ir yra lygus α 6, e 833 Armatūros skerspjūvio inercijos momentas apie centrinę ekvivalentinio skerspjūvio ašį, lygiagrečią su neutraliąja ašimi, apskaičiuotas pirmajame derinyje pagal ( ),nes kolonos matmenys ir apsauginis betono sluoksnis išliko tie patys. Yra lygus I s mm ; Kolonos skerspjūvio inercijos momentas apie centrinę ašį taip pat liko toks pat 10 4 apskaičiuotas pagal (3..1.1) formule ir lygus I mm ; c 3 Apskaičiuojama kritinė ašinė jėga pagal ( ) formulę N kn. Apskaičiuojame koeficientą pagal( ) formulę η 1,008. Apskaičiuojamas Ekscentricitetas ee, pagal (4..15) formulę e 534 mm. e crit 45

45 reikšmėms: Apskaičiuojamos reikšmės pagal ( ) ir ( ) formules yra lygios α n α m 0,499; 0,381; Apskaičiuotas ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis pagal ( ) formulę išliko toks pats kaip pirmame derinyje: ω 0,68; Ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis apskaičiuotas pagal ( ) formulę išliko toks pats kaip pirmame derinyje: ξ 0,508. lim Kadangi α,499< ξ 0, 508, armatūros plotus As1 As apskaičiuojame pagal (4..1.0) formulę: n 0 lim A s1 As 0.96 mm, Tuomet priimam armatūrą pagal konstrukcinius reikalavimus: 16, 4, KOLONOS LAIKOMOSIOS GALIOS TIKRINIMAS Perskaičiuojame parametrus: Kadangi nei kolonos skerspjūvio plotas, nei armatūros kiekis nepakito, tai apskaičiuotas armatūros inercijos momentas pagal (3..1.1) formulę liko toks pats kaip ir 6 4 pirmame derinyje. Ir yra lygus I mm ; x eff 349 mm. s 3 Perskaičiuojama kritinė ašinė jėga pagal ( ) formulę: N kn. Perskaičiuojamas koeficientas η pagal ( ) formulę: η 1,008; Ekscentricitetas ee perskaičiuojamas pagal ( ) formulę: e mm. Apskaičiuojamas gniuždomosios zonos aukštis pagal (3..1.) formulę: Kadangi x mm< ξ d 0, mm, skerspjūvio laikomoji eff 349 lim galia tikrinama pagal sąlygą (3..1.3): skyriuje. 841> 1679, Kadangi sąlyga tenkinama skerspjūvio laikomoji galia yra pakankama SKERSINĖS ARMATŪROS PARINKIMAS Skersinės armatūros parinkimas aprašytas Kolonos A-4 ašyse apskaičiavimas crit e 46

46 LIAUNIO PATIKRINIMAS Kadangi liaunis tiesiogiai susijęs su kolonos skerspjūviu, o šis nekito, vadinasi apskaičiuotas liaunis Kolonos H-5 ašyse apskaičiavimas skyriuje yra lygiai toks pat, kaip ir šiame. 47

47 3.3. METALINĖS KOLONOS PROJEKTAVIMAS METALINĖS KOLONOS A-4 AŠYSE APSKAIČIAVIMAS KOLONOS SKERSPJŪVIO NUSTATYMAS Kolona skaičiuojama kaip ekscentriškai gniuždomas strypas, standžiai įtvirtintame pamate. Remiant konstrukcijas (t.y. santvarą) ant kolonų viršaus laikome, kad tokia jungtis yra lankstinė. Kolona gaminama iš plieno, kurio markė S455J0. Dvitėjų plieno charakteristinis stipris pagal takumo ribą: fy450mpa; f y 450 Skaičiuotinis plieno stipris: f y, d MPa; γ 1,1 M Išrenkama didžiausia ašinės jėga ir momentas iš 3 priedo Lentelės 0.: Ašinė jėga Nk,Ed3141,6 kn; Lenkimo momentas Mk,Ed65,3 knm; Skaičiuojamasis kolonos ilgis: l eff µ l ; ( ) Čia: lc-kolonos arba jos atskiros dalies ilgis arba aukšto aukštis; µy-skaičiuojamasis ilgio koeficientas, parenkamas pagal kolonos įtvirtinimo būdą ir santvaros tvirtinimo prie kolonos būdą. Pav. 3.5 Kolonos įtvirtinimo schema ir apkrova rėmo Pagal kolonos įtvirtinimą ir santvaros tvirtinimą prie kolonos iš STR parenkamas skaičiuojamasis ilgio koeficientas µy0,7; Skaičiuojamasis kolonos ilgis rėmo plokštumos, pagal ( ) formulę l, y µ y lc 0, m; eff 48

48 formulę: Pav. 3.6 kolonos įtvirtinimo schema ir apkrova iš rėmo Skaičiuojamasis kolonos ilgis iš rėmo plokštumos, skaičiuojamas pagal ( ) l, z µ z lc m; eff Projektuojama ekscentriškai gniuždoma dvitėjinio skerspjūvio kolona Priimama elemento liaunio λy,0 reikšmė lygi 60 ir apskaičiuojamas reikalingas skerspjūvio inercijos spindulys apskaičiuojamas pagal formulę: Čia: leff, - skaičiuojamasis kolonos ilgis; λ- elemento liaunis; i l eff i (3.3.1.) λ l eff, y y, d 0.034m λ y,0 Nustatomas reikalingas skerspjūvio aukštis pagal formulę: Čia: αy-skerspjūvio formos koeficientas αy0,43; h h d y ; i ( ) α i 0,034 0,43 y, d d α y 0,079m; Apskaičiuojamas reikalingas skerspjūvio plotas pagal formulę: 49

49 A d N Ed 1 e ( + ) ; ( ) f γ ϕ α h y, d c c y d Čia: φy-klupumo koeficientas, apytiksliai nustatomas interpoliuojant pagal pasirinktą liaunį λy,0, kaip centriškai gniuždomiems elementams, kai fy,d50mpa ir λy,060; A N 1 e ( + γ ϕ α h ) ( + ) ,800 0,43 0,079 Ed d f y, d c c y d Apskaičiuojamas ekscentritetas apskaičiuojamas pagal formulę: c, Ed cm M y, Ed e ( ) N ; e M N y, Ed c, Ed ,01m; Iš sortimento parenkamas profilis: HEB30 Lentelė 3.1 Kolonos liemens profilio specifikacija Skerspjūvio aukštis h cm 3 Lentynos plotis b cm 30 Sienutės storis tw mm 11,5 Lentynos storis tf mm 0,5 Skerspjūvio plotas A cm² 161,3 Skerspjūvio atsparumo momentas Wy cm³ 149 Skerspjūvio atsparumo momentas Wz cm³ 615,9 Skerspjūvio inercijos momentas Iy cm Skerspjūvio inercijos momentas Iz cm Inercijos spindulys iy cm 13,8 Inercijos spindulys iz cm 7,57 Profilio masė kg/m 17 Pav. 3.7 Profilio geometrija 50

50 KOLONOS PASTOVUMAS RĖMO PLOKŠTUMOJE Kolonos liaunis rėmo plokštumoje: leff, y 03 λ y ; ( ) i 13.8 y Kolonos sąlyginis liaunis, apskaičiuojamas pagal formulę: f d y, λ y λ y ; ( ) E λ y λ y f y, d E ; 5,1 10 Juostos(lentynos) skerspjūvio plotas apskaičiuojamas pagal formulę: A b ; ( ) f t f Čia: tf -juostos (lentynos) storis; b-skerspjūvio plotis; A f b t f 0,30 0,005 Sienelės skerspjūvio plotas apskaičiuojamos pagal formulę: Čia: tw -sienelės storis; h-skerspjūvio aukštis; A w 0,006m ; h t ) t ; ( ) ( f w Aw ( h t f ) tw (0,3 0,005) 0,0115 Juostos skerspjūvio ploto ir sienelės skerspjūvio ploto santykis: A A f w 0,006 0,0036 1,69> 1,0; Ašinės jėgos ekscentritetas, apskaičiuotas pagal ( ) formulę: e 0,01m ; Santykinis ekscentritetas apskaičiuojamas pagal formulę: 0,0036m ea e rel ; ( ) W c ; e rel ea 0, W c ; Kadangi 0 λ 5 ir 0,1 e < 5 < rel apskaičiuojame kshape pagal formulę: k shape k shape 1,90 0,1 e ) 0,0(6 e )λ ( ) ( rel rel ( 1,90 0,1 0,156) 0,0(6 0,156) ,809; 51

51 Kolonos santykinis lyginamasis ekscentritetas apskaičiuojamas pagal formulę: e k e ; ( ) rel, eff shape rel e rel, eff 1,809 0, Ekscentriškai gniuždomų elementų stiprumas, kuomet erel,eff 0 tikrinamas pagal formulę, kadangi erel,eff <0 todėl galima netikrinti: Ekscentriškai gniuždomų elementų pastovumas momento veikimo plokštumoje tikrinamas pagal formulę: N N Ed NM, c, Rd 1,0; ( ) Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje apskaičiuojamas pagal formulę: N ϕ A f γ ; ( ) NM, c, Rd e y, d c Ekscentriškai gniuždomo elemento vientiso skerspjūvio klupumo koeficientas nustatomas interpoliuojant: kai λ ir erel,eff0,8, tuomet klupumo koeficientas ϕe0,598. Kolonų elemento darbo sąlygų koeficientas γc1,0; Ekscentriškai gniuždomų elemento pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje: N 4 3, c, Rd ϕ e A f y, d γ c 0, kN; NM Tikriname sąlygą: N N Ed NM, c, Rd ,796 1,0; Išvada: kolonos pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje yra pakankamas KOLONOS PASTOVUMAS IŠ MOMENTO VEIKIMO PLOKŠTUMOS Kolonos pastovumas iš momento veikimo plokštumos tikrinamas pagal formulę: N N Ed NM, TF, Rd 1,0; ( ) Čia - N NM TF, Rd, - skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento lenkiamasissukamasis pastovumo atsparis Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento lenkiamasis-sukamasis pastovumo atsparis apskaičiuojamas pagal formulę: 5

52 N cϕ Af γ ; ( ) NMTF, Rd z y, d c Ekscentricitetas naudojamas skaičiuojant pastovumą iš rėmo plokštumos, apskaičiuojamas pagal (3.6) formulę: e M y, Ed y N Ed 0.01m; Santykinis ekscentricitetas, apskaičiuojamas pagal (3.11)formulę e ey A 0, W rel, y c 0,7; Lenkiamasis momentas My,Ed imamas lygus didžiausiam momentui strypo ilgio viduriniame trečdalyje, bet ne mažiau kaip pusė didžiausio visame strypo ilgyje veikiančio momento. M y, Ed 0, knm; Kadangi e 0,885 5, tuomet c apskaičiuojama pagal formulę: rel, y < c β α 1 + e rel. y ; ( ) Čia: α ir β- koeficientai, parenkami pagal STR; c β α 1 + e rel. y ,7 0,7 0,84; α 0,7,nes erel,y<1; β 1, kai λz<λc; formulę: Kolonos liaunis iš momento veikimo plokštumos, apskaičiuojama pagal ( ) leff, z 90 λ z 38.31; i 7.57 z Kolonos skaičiuojamasis ilgis iš momento veikimo plokštumos leff,z, yra lygus atstumui tarp kolonos įtvirtinimo taškų statmenai momento veikimo plokštumai. Tuomet liaunis apskaičiuojamas pagal formulę: E λ c 3,14 ; ( ) f y,d λ 3,14 c E f y, d 3,14 5, ; Klupimo koeficientai apskaičiuojami interpoliuojant: 53

53 Klupumo koeficientas φz0,89 gaunamas interpoliuojant, kai λz38,309 ir fy,d409mpa. Klupumo koeficientas ϕc0,60 gaunamas interpoliuojant, kai λc71,143 ir fy,d409mpa. Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento lenkiamasis-sukamasis pastovumo atsparis, apskaičiuojamas pagal ( ): N 4 3, TF, Rd c ϕ z A f y, d γ c 0,840 0, ,0 4595kN; NM N N Ed NM, TF, Rd ,684< 1; Išvada: kolonos pastovumo atsparis iš momento veikimo plokštumos yra pakankamas. Kolonos ribinis liaunis apskaičiuojamas pagal formulę: λu α ; ( ) Kolonos ribinis liaunis momento veikimo plokštumoje: λ u α , ; α N N Ed NM, c, Rd kadangi α>0,5, todėl tolimesniems skaičiavimams imama α0,796. λy14,689<λu13,31. Kolonos ribinis liaunis statmenai momento veikimo plokštumai: λ u α , ; N Ed α kadangi α>0,5, todėl tolimesniems skaičiavimams imama α0,684. N NM, TF, Rd λz38,309<λu138,977. Išvada: patikrinti kolonos liauniai neviršija ribinių reikšmių KOLONOS SKERSPJŪVIO SIENELĖS PASTOVUMAS: Sienelės aukščio santykis su storiu: Čia: heff-sienelės skaičiuojamasis aukštis; tw-sienutės storis; h t eff w h t eff w ( ) Sąlyginis ribinis sienelės liaunis, esant elemento sąlyginiam liauniui momento veikimo plokštumoje λ λ 1,640. Tuomet: 1 < 54

54 λ wu λ wu 1,30+ 0,16λ ( ) 1,30+ 0, Tikrinama sienelės liaunumo sąlyga: h t eff w < λ wu E f y, d , ; Išvada: patikrintas sienelės liaunis neviršija leistino; METALINĖS KOLONOS H-4 AŠYSE APSKAIČIAVIMAS KOLONOS SKERSPJŪVIO NUSTATYMAS Išrenkamas didžiausia momentas ir ašinė jėga: ašinė jėga Nk,Ed199,6 kn; lenkimo momentas Mk,Ed156, knm; Skaičiuojamieji kolonos ilgiai, reikalingi inercijos spinduliai ir reikalingas skerspjūvio aukštis apskaičiuoti pirmajame derinyje, todėl antrą kartą neskaičiuojami. Apskaičiuojamas reikalingas skerspjūvio plotas pagal ( ) formulę ,081 A d ( + ) cm ; ,800 0,43 0,081 Apskaičiuojamas ekscentritetas apskaičiuojamas pagal ( ) formulę: 156. e 0.081m; Iš sortimento parenkamas profilis: HEB400, šio skerspjūvio geometrija pateikta Lentelė 3. Kolonos liemens profilio specifikacija Skerspjūvio aukštis h cm 40 Lentynos plotis b cm 30 Sienutės storis tw mm 13,5 Lentynos storis tf mm 4 Skerspjūvio plotas A cm² 197,8 Skerspjūvio atsparumo momentas Wy cm³ 884 Skerspjūvio atsparumo momentas Wz cm³ 71,3 Skerspjūvio inercijos momentas Iy cm Skerspjūvio inercijos momentas Iz cm Inercijos spindulys iy cm 17,08 Inercijos spindulys iz cm 7,40 Profilio masė kg/m

55 KOLONOS PASTOVUMAS RĖMO PLOKŠTUMOJE Kolonos liaunis rėmo plokštumoje pagal formulę ( ): λ y ; Kolonos sąlyginis liaunis, apskaičiuojamas pagal ( ) formulę: λ y ; 5,1 10 Juostos(lentynos) skerspjūvio plotas apskaičiuojamas pagal ( ) formulę: A f 0,30 0,04 0,007m Sienelės skerspjūvio plotas apskaičiuojamos pagal ( ) formulę: A w (0,40 0,04) 0,0135 0,0048m Juostos skerspjūvio ploto ir sienelės skerspjūvio ploto santykis: A A f w 0,007 1,515> 1,0; 0,0048 Ašinės jėgos ekscentritetas, apskaičiuotas pagal ( ) formulę: e 0,081m ; Santykinis ekscentritetas apskaičiuojamas pagal ( ) formulę: ; ; e rel 0, ; Kadangi 0 λ 5 ir 0,1 e < 5 < rel apskaičiuojame kshape pagal ( ) formulę: k shape Kolonos santykinis lyginamasis ekscentritetas apskaičiuojamas pagal ( ) formulę: e rel, eff 0.991; Ekscentriškai gniuždomų elementų stiprumas, kuomet erel,eff 0 tikrinamas pagal formulę, kadangi erel,eff <0 todėl galima netikrinti: Ekscentriškai gniuždomų elementų pastovumas momento veikimo plokštumoje tikrinamas pagal ( ) formulę: Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje apskaičiuojamas pagal ( ) formulę: Ekscentriškai gniuždomo elemento vientiso skerspjūvio klupumo koeficientas nustatomas interpoliuojant: kai λ ir erel,eff0,991, tuomet klupumo koeficientas ϕe0,7. 56

56 Kolonų elemento darbo sąlygų koeficientas γc1,0; Ekscentriškai gniuždomų elemento pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje: N, c, Rd kN; NM Tikriname sąlygą: N N Ed NM, c, Rd ,33 1,0; Išvada: kolonos pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje yra pakankamas KOLONOS PASTOVUMAS IŠ MOMENTO VEIKIMO PLOKŠTUMOS Kolonos pastovumas iš momento veikimo plokštumos tikrinamas pagal ( ) formulę. Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento lenkiamasis-sukamasis pastovumo atsparis apskaičiuojamas pagal ( ) formulę. Ekscentricitetas naudojamas skaičiuojant pastovumą iš rėmo plokštumos, apskaičiuojamas pagal ( ) formulę e y 0.04m; Santykinis ekscentricitetas, apskaičiuojamas pagal ( ) formulę e rel, y 1.11; Lenkiamasis momentas My,Ed imamas lygus didžiausiam momentui strypo ilgio viduriniame trečdalyje, bet ne mažiau kaip pusė didžiausio visame strypo ilgyje veikiančio momento. M 0, kNm; y, Ed Kadangi e , tuomet c apskaičiuojama pagal ( ) formulę c 0.473; rel, y < Kolonos liaunis iš momento veikimo plokštumos, apskaičiuojama pagal ( ) formulę λ ; z Kolonos skaičiuojamasis ilgis iš momento veikimo plokštumos leff,z, yra lygus atstumui tarp kolonos įtvirtinimo taškų statmenai momento veikimo plokštumai. Tuomet liaunis apskaičiuojamas pagal ( ) formulę λ ; Klupimo koeficientai apskaičiuojami interpoliuojant: Klupumo koeficientas φz0,837 gaunamas interpoliuojant, kai λz40,54 ir fy,d409mpa. Klupumo koeficientas ϕc0,595 gaunamas interpoliuojant, kai λc71,143 ir fy,d409mpa. Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento lenkiamasis-sukamasis pastovumo atsparis, apskaičiuojamas pagal ( ): N NM, TF, Rd 303kN; c N N Ed NM, TF, Rd 0.603< 1; 57

57 Išvada: kolonos pastovumo atsparis iš momento veikimo plokštumos yra pakankamas. Kolonos ribinis liaunis apskaičiuojamas pagal ( ) formulę. Kolonos ribinis liaunis momento veikimo plokštumoje λ 150; u α N N Ed NM, c, Rd 0.33 kadangi α<0,5, todėl tolimesniems skaičiavimams imama α0,5. λy1.95<λu150. Kolonos ribinis liaunis statmenai momento veikimo plokštumai λ 150; N Ed α kadangi α>0,5, todėl tolimesniems skaičiavimams imama α0,6034. N NM, TF, Rd λz40,54<λu150. Išvada: patikrinti kolonos liauniai neviršija ribinių reikšmių KOLONOS SKERSPJŪVIO SIENELĖS PASTOVUMAS: Sienelės aukščio santykis su storiu, skaičiuojamas pagal ( ) formulę h t eff w 11.6 Sąlyginis ribinis sienelės liaunis, esant elemento sąlyginiam liauniui momento veikimo plokštumoje λ λ Tuomet skaičiuojam pagal ( ) formulę 1 < λ wu Tikrinama sienelės liaunumo sąlyga: u h t eff w 11.6< λ wu E f y, d ; Išvada: patikrintas sienelės liaunis neviršija leistino. Kolonos skerspjūvio parinkimo skaičiavimai buvo atliekami naudojantis nuoseklaus priartėjimo algoritmu. Buvo skaičiuojami du atvejai: su didžiausia ašine jėga ir momentu, bei su didžiausiu momentu ir ašine jėga. Kadangi antruoju atveju gautas didesnis HEB 400 profilis. Todėl tolimesniems skaičiavimas bus naudojamas šis profilis. 58

58 KOLONOS GALVENOS PROJEKTAVIMAS Kolonos galvena skaičiuojama pagal Kolonos G-5 ašyse apskaičiavimas skyrių. Kolonos galveną sudaro: atraminė galvenos plokštė, galvenos atraminės briaunos ir skersinės sąstandos. Pav. 3.8 Ištisinės kolonos viršūnės schema: 1-viršūnės plokštė; - atraminė briauna; 3-horizontaliosios standumo briaunos. Kolonos liemuo-valcuotas dvitėjis HEB400, kurio skerspjūvio aukštis hk400 mm, lentynos plotis bk300 mm, sienutės storis tw13.5 mm, o lentynos tf 4 mm. Konstrukcijos iš plieno S450J0. Konstrukcijai suvirinti numatytas būdas-pusiau automatinis apsauginių dujų aplinkoje vientisojo skerspjūvio viela, dw<1,4mm. Elektrodinė viela G55. Ant kolonos atremtos konstrukcijos (sijų) atraminė reakcija Fd1930 kn; Kolonos galvenos atraminės plokštės storis parenkamas pagal konstrukcinius reikalavimus ir turi būti 16-30mm storio, o matmenys parenkami atsižvelgiant į kolonos matmenis, plokštė padidinant 15mm iš kiekvienos pusės. Pagal konstrukcinius reikalavimus kolonos galvenos atraminės plokštės ir atraminės briaunos storį priimame: tpl30 mm; parinktą briaunos storį tikriname pagal sąlygą: t br f y, d > 0,5b br (3.3..1) E t br 0 mm> 0,5 0, mm ; Vienos atraminės briaunos plotis apskaičiuojamas pagal formulę: 59

59 b br Fd ; (3.3..) t f γ br p, d c Čia: f p,d- skaičiuotinis glemžiamasis plieno stipris; γc-darbo sąlygų koeficientas; γm-medžiagos patikimumo koeficientas; fu 550 f p, d 500MPa; (3.3..3) γ 1,1 M b F , d br tbr f p, d γ c 0,096m; Priimame bbr10mm; Galvenos atraminės briaunos apačioje įrengiamų skersinių sąstandų storis yra lygus atraminių briaunų storiui tsąstbr0 mm Galvenos atraminė plokštė ir kolonos atraminio galo paviršiai nudrožiami arba nufrezuojami, tuomet laikoma, kad spaudimas perduodamas glaudžiai besiliečiantiems paviršiams, o virintinių siūlių aukštis imamas konstruktyviai atsižvelgiant į mažiausius galimus siūlių statinius jungiant atitinkamo storio elementus. 60

60 SIŪLIŲ STATINIO AUKŠČIO SKAIČIAVIMAS Kolonos galvenos siūlių statinių aukščiai apskaičiuojami pagal Kolonos H-4 ašyse apskaičiavimas skyrių. Nustatomas silpnesnis pjūvis: β wf fvw, f, d 0, N / mm ; ( ) β wz fvw, z, d 1, N / mm ; (3.3.3.) Čia: βwf ir βwz- koeficientai, naudojami, kai virinamų plieninių elementų takumo riba iki 530N/mm. fvw,f,d-skaičiuotinis kertinės siūlės kerpamasis metalo stipris; fvw,z,d-skaičiuotinis kertinės siūlės sulydymo srities kerpamasis metalo stipris. f f f mm ; ( ) γ 1,5 vw, u vw, f, d,55 0, N / M w vw, z, d 0,45 fu 0, N / mm ; ( ) Silpnesnis pjūvis yra per siūlės metalą, todėl skaičiavimuose naudosime: β wf fvw, f, d 0, N / mm ; Siūlės statinio aukštis apskaičiuojamas pagal formulę: k f Fd ; ( ) β l f γ wf w, eff vw, f, d c ilgis: k f 4.07mm; 0,7 0, Imame kf7mm, kadangi kfmin7mm; Bendrasis virintinių siūlių, jungiančių galvenos atraminę plokštę ir atraminę briauną, l 4( b 10) 4(90 10) 30mm 0,3 ; ( ) w, eff br m Virintinių siūlių, jungiančių galvenos atraminę briauną ir kolonos sienutę, ilgis: l l br, w, eff 1, Fd ; ( ) 4 β k f γ wf f vw, f, d 3 1, , w, eff 0,17 m ,7 0, ,0 br 87 c mm 61

61 Atraminę briauną prie kolonos sienutės jungiančių virintinių siūlių ilgis neturi viršyti Atraminės briaunos ilgis: h β k 85 0,7 0, m; ( ) 85 wf f l + 10mm mm ; ( ) br br, w, eff 87 Imame hbr50mm; Galvenos atraminių briaunų kerpamojo atspario sąlyga: h br 1, Fd t f br s, d 1,0 ; ( ) γ c sąlyga: 3 1, ,976 1,0 0,5 0, Čia: fs,d -skaičiuotinis kerpamasis plieno stipris; f y 450 fs, d 0,58 0, MPa; γ 1,1 M ( ) Kolonos sienutės kerpamojo atspario galvenos atraminių briaunų prijungimo vietoje h br 1, Fd t f w s, d 1,0 ; ( ) γ c 3 1, 48, ,831 1,0 0,5 0, Išvada: galvenos atraminių briaunų kerpamojo atspario sąlyga tenkinama su,41% atsarga. Kolonos sienutės kerpamojo atspario galvenos atraminių briaunų prijungimo vietoje sąlyga tenkinama su 16,95% atsarga. 6

62 EKSCENTRIŠKAI GNIUŽDOMOS METALINĖS KOLONOS BAZĖS SU STATLAKSČIAIS SKAIČIAVIMAS Kolonos bazė skaičiuojama pagal Kolonos H-4 ašyse apskaičiavimas skyrių. Pav. 3.9 Ištisinės kolonos standžiai prijungtos prie pamato, bazė: a) konstrukcija; b) įtempių diagramos pado plokštei skaičiuoti; c) įtempių diagrama inkariniams varžtams skaičiuoti. Kolonos liemuo-valcuotas dvitėjis HEB400, kurio skerspjūvio aukštis 400 mm, lentynos plotis 300, sienutės storis 13.5 mm, o lentynos 4 mm. Statlakščiu storis imamas 10 mm Pamato betonas C30/37; plienas S450J0. Konstrukcijoms suvirinti numatytas pusiau automatinis būdas apsauginių dujų aplinkoje vientisojo skerspjūvio viela, dw < 1,4 mm. Elektrodine viela G 55. Inkariniai varžtai iš plieno S35J0. Skaičiuojamas betono glemžiamasis stipris: fck30 MPa, - stiprumas gniuždant; fck,0.05 MPa, - charakteristinis betono tempiamasis stipris fcd18 MPa fctd1,mpa šoninio apspaudimo gniuždant efektyvumo koeficientas: 63

63 f cd 18 k u ku 14 ( ) f 1. Toliau skaičiuojant priimame ku14 Pagal konstrukcinius reikalavimus imame, kad pado plokštės plotis ctd B ( t + c) + (3.3.5.) st b k Čia: tst Statlakščio storis c priimu 80mm bk kolonos lentynos plotis. B (10+ 80) mm Pado plokštės ilgis: L c + ( ) 1 Čia: c1 priimu 80mm. hk kolonos skerspjūvio aukštis L mm Glemžimo plotas apskaičiuojamas h k A c 0 69 B L m ( ) Apskaičiuojamas koeficientas įvertinantis betono glemžiamojo stiprio padidėjimą: w u f ctd A c1 1+ ku k f 1 wu.max f ( ) cd A c0 Čia: kf koeficientas lygus 1,0; wu.max ribinė betono glemžiamojo stiprio padidėjimo reikšmė, lygi,5; Ac1 kolonos skerspjūvio plotas. w u 1 w u. max Sąlyga tenkinama. Tiksliname pado plokštės ilgį:.5 N L B f cud + N B f cud 6 M + B f cud ( ) Čia: 64

64 fcud kolonos Pamato betono glemžiamasis stipris f α w f 0 cud u cd MPa α koeficientas sunkiajam betonui, lygus 0,85 NNEd+ (G lc g) ( ) kn NEd ašinė jėga veikianti koloną G kolonos vieno metro svoris lc kolonos ilgis g laisvo kritimo pagreitis. M156. knm L mm Imtas pado plokštės ilgis yra tinkamas L560mm. Pado plokštės atsparumo momentas: B L W cm ( ) Apskaičiuojami įtempiai pamato betone po galvena: N M σ c. max MPa< f cud 5. 40MPa ( ) 4 Ac0 W N M σ c. min 4 Ac0 W MPa ( ) Gniuždomos zonos ilgis: s σ σ c.max c.max + σ c.min L m ( ) Lenkiamieji momentai galvenos ploteliuose: c.max c plotelis M1 σ kN ( ) plotelis, M α σ c.max bk kN ( ) Čia: α0,06, kai c1/bk0.67 a1 σ 3. c plotelis M 3 3,306kN 8 8 ( ) s c1 + t f Čia: σ 3. c σ c.max MPa ( ) s 0.83 Kai santykis b1/a10,35/0,143.46> 65

65 Čia: a b b t k w m hk t f m 1 Pado plokštės storis pagal didžiausia lenkimo momentą: t 6 M f γ pl 3 yd c mm ( ) Priimu tpl40mm γc statine apkrova veikiamos atraminės plokštės darbo sąnaudų koeficientas, kai storis mažiau už 40 mm, lygus1,. Apskaičiuojama įrąža virintinėje siūlėje prijungiančioje statlakštį prie kolonos lentynos: N M N st. Ed kN ( ) h 0.40 k Mažiausia virintinės siūlės statinio aukštis statlaksčiui prijungti prie kolonos lentynos jei suvirinimas pusiau automatinis apsauginių dujų aplinkoje, kf.min 6 mm, nes tf4 mm, kf.max1. tst mm čia tst statlaksčio storis 10mm. Priimu kf6mm. Virintinės siūlės ilgis viršyti N st. ED lst. w. eff 0, 31m 3 β k f γ , wf f vw. f. d c ( ) Čia γc elementų darbo sąnaudų koeficientas, lugus1,0. Statlaksčiui prijungti prie kolonos lentynos jungiančių virintinių siūlių ilgis neturi β k 85 0,7 0, m; ( ) 85 wf f Sąlyga tenkinama. Statlaksčio reikalingas aukštis: hst lst, w, eff + 10mm mm ; ( ) Imame hst350mm; Su atsarga galima priimti, kad tolygiai išskirstyta apkrova, veikiant statlakštį, apskaičiuojama nuo pusės pado plokštės pločio: 66

66 q c.max B kn σ 43. ( ) m st. max 85 s c σ. c σ c.max MPa ( ) s 0.83 q. c B kn σ 31. (3.3.5.) m st 46 Statlaksčio lenkiamasis momentas ir skersinė jėga nuo pamato spaudimo: V q. st c1 c ,08 0,08 M st kNm ( ) 3 3 V qst.max + q. st c1 0, kn ( ) st N st. ED Vst kn ( ) st. 38 Išrenkama didžiausia skersinė jėga, šiuo atveju V st kN, tolesniuose skaičiavimuose naudosime šia jėgą. Apskaičiuojamas statlaksčio skerspjūvio plotas ir atsparumo momentas: W A Normaliniai ir tangentiniai įtempiai: st st tst hst 0,01 0,35 0,0035m ( ) tst hst 0, m ( ) 6 6 M st 1.08 σ st MPa 4 W ( ) st Vst τ st 10. 1MPa ( ) A 0,0035 st Tikrinama sąlyga: τ st 10.1MPa f sd γ c 145MPa, sąlyga tenkinama. Statlakščio atspario sąlyga: σ st 1,15 f + 3 τ yd γ st c 1,0 ( ) , ,0 Statlakščio atspario sąlyga tenkinama ,0 67

67 lygus: s 0. 43m pusėje ašies INKARINIŲ VARŽTŲ PARINKIMAS Statlakščio skersinė jėga ir lenkimo momentas: N5.93kN, M54.6 knm Įtempiai pamato galvenoje apskaičiuojami, pagal ( ) ir ( ) formules ir yra σ c. max 3,750MPa< fcud 5. 40MPa σ c. min, 14MPa Gniuždomos zonos ilgis apskaičiuojamas pagal ( ) formulę, ir yra lygus Atstumas nuo kolonos ašies iki gniuždymo zonos sunkio centro: Gniuždomos zonos ilgis: L s ,83 d m ( ) 3 3 Atstumas nuo gniuždymo zonos sunkio centro iki inkarinių varžtų tempiamojoje Čia: s 0,83 y L+ δ , m ( ) 3 3 δ40 mm, šio dydžio apskaičiavimas pateiktas žemiau. Jėga vienoje pusėje esančiuose inkariniuose varžtuose: M N d N v 3. 5kN ( ) y 0,506 Reikiamas varžto skerspjūvio plotas, kai vienoje pusėje esančių inkarinių varžtų skaičius n. N 41,173 A mm v b net. reik n fba. d γ c 180 1,0 ( ) Čia: fba.d - pamatų inkarinių varžtų, pagamintų iš karštai valcuoto plieno, skaičiuotinis tempiamasis stipris, apskaičiuojamas fba,d 0,5 fu0, MPa, fu inkarinių varžtų stipris pagal stiprumo riba, lygus 360 MPa. 68

68 Konstituciškai parenku inkarinius varžtus M0, Ab.net45mm, varžtų skylės plokštėje d00 mm, inkarinių varžtų plokštelės lenkiamasis momentas: N v 3.5 M pl ( bk + tst bv ) (0,30+ 0,01 0,1) kNm ( ) 4 4 Čia bv atstumai tarp varžtų centrų. a) Mažiausi bv.min.5 d050mm b) didžiausi bv.max8 d0160mm Priimu: bv10mm Apskaičiuojamas atstumas nuo varžto centro iki elemento krašto: a) mažiausi δmin d040mm b) didžiausi δmax 4 d080mm Priimu: δ40mm Apskaičiuojamas plokštelės plotis: b pl 1.5 d0 1,5 0 60mm ( ) Priimu bpl80mm Apskaičiuojamas inkarinių varžtų plokštelės storis: t 6 M pl pl ( bpl d0 ) f yd γ c ( )50 1 Priimu: tpl35 mm. Virintinių siūlių, prijungiančių bazes elementus prie pado plokštės, mažiausias galimas virintinės siūlės statinio aukštis, virinant prie 35 mm storio elemento. kf.min8 mm; kf.maxtst 1.1 mm; Priimu kf10 mm. Virintinių siūlių metalo kerpamasis plotas, inercijos ir atsparumo momentai: A wf mm ( β k ( L 10) + β k ( c 1 10)) ( ) wf f A wf (0.7 7 (560 10) (80 10)) 67.6cm wf f I wf β wf k f ( L 10) β + 1 wf k f ( c ) 3 + β wf k f ( c 1 L c1 10) ( ) 69

69 (560 10) (80 10) I wf (80 10) cm 1 1 W I wf 3 wf 84.4cm ( ) L 0.5 Virintinių siūlių jungiančių bazes elementus prie pado plokštės, atspario sąlyga: 4 f 1 vw. f. d γ c N A wf + M W wf 1.0 ( ) 1 06, ,00676 Sąlyga tenkinama, bazės stiprumas yra pakankamas , ,

70 3.4. SURENKAMOS RĖMO SIJOS PROJEKTAVIMAS RĖMO SIJA RS-1 Gelžbetoninės rėmo sijos skerspjūvio matmenys priimami tokie, kad nesikeistų architektūrinėje dalyje užsiduoti pastato gabaritai, t.y: 0,35; 7, Apytiksliai nustatomas rėmo sijos aukštis, pagal reikalavimus 1/15-1/14l: priimu ,371 0,49 ; ( ) Apytiksliai nustatomas rėmo sijos gembės plotis, pagal reikalavimus: + 0,35 + 0,15 0,50; (3.4.1.) Priimamas rėmo sijos gembės aukštis, t.y: 0,; Sijos diagramos ir schema pateiktos 6. priede. RĖMO SIJOS RS-1 NORMALINIŲ PJŪVIŲ STIPRUMO SKAIČIAVIMAS Maksimalios įrąžos veikiančios projektuojamą siją: ; Rėmo sija projektuojama iš C35/45 klasės sunkiojo betono, kietinamo šutinimo būdu. Projektuojamo pastato patalpų santykinė drėgmė priimama 50%. 0,9 1,0 1 (3.4..1), Sijos armavimui naudojama S400 ( 365) armatūra. Reikiamas išilginės armatūros skerspjūvio plotas apskaičiuojamas nuosekliai: Gniuždomos zonos aukštis: 0,5 0,04 0,46 (3.4..).,, Apskaičiuojamas ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis: 0,357 (3.4..3) 0,008 0,85 0, ,706 (3.4..4),,, 0, ,560 0, ,1 ; (3.4..5) ,357 0,465 < 0,560 (3.4..6) 71

71 0,465 0,44 0,05 (3.4..7) Reikiamas armatūros plotas apskaičiuojamas pagal formulę:,, Parenkama armatūra: 7 8, , (3.4..8) RĖMO SIJOS RS-1 ĮSTRIŽŲJŲ PJŪVIŲ STIPRUMO SKAIČIAVIMAS Skersinė armatūra apskaičiuojama pagal formules: 1,3 10 0,35 0, ( ) Čia: sunkiojo ir smulkiagrūdžio betono skaičiuotinis stipris: Tuomet:,, / 0,9 1,0, 1,5 1,3 (3.4.3.) ( ) ( ), 1,69 0,46 0,9 ( ), Skersinės armatūros pagal skaičiavimus nereikia, todėl pagal išilginės armatūros skersmenį 8 parenkamas skersinės armatūros skersmuo ne mažesnis kaip: /3 8/3 9,33, artimiausia asortimentinė armatūra: 10. Pagal konstrukcinius reikalavimus, skersinės armatūros žingsniai: < /3 0,5/3 0,166; ¼, priimu s00 mm kraštinio tarpatramio ilgiu nuo kraštinės atramos. < 3/4 0,5 3/4 0,375; priimu s400 mm tarpatramio vidurinėje dalyje. Toliau tikrinamas gniuždomos zonos juostos stiprumas tarp dviejų įstrižų plyšių pagal didžiausią skersinę jėgą: 0,3 ( ),,, 0,001 ( ) 5.88 ( ) ,88 0,001 1,035 ( ) 1 0,01 1 0,01 0,9 1 0,811 ( ) 31,91 < 0,3 1,035 0,811 0,9 1 0,35 0,

72 formulę: Stiprumo sąlyga tenkinama. Sąlyga taip pat tenkinama.,,,,,,. 14,74/ < 310,690/ 14.74/ ( ) 310,690/ ( ) RĖMO SIJOS RS-1 LENTYNOS SKAIČIAVIMAS Tempiama rėmo sijos lentynos armatūra apskaičiuojama kaip lenkiamo elemento. Plokštės atraminė reakcija nuo skaičiuojamųjų apkrovų:, 8,, Atstumas nuo sijos krašto iki plokštės atrėmimo į lentyną vidurio: 0,05 +, Lenkimo momentas tenkantis 1m lentynos: Lentynos darbo zonos aukštis: 35,6 ( ) 0,0875 (3.4.4.) 35,6 0,0875 3,08/ ( ) ( ) Pagal formulę: 3, ,06 1 1,0 0,075 Apskaičiuojamas ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis pagal ,008 0,85 0, ,68 Tuomet, pagal ir formules apskaičiuojami: 0, ,944 0, , ,06 0,06 < 0,944 Reikiamas armatūros plotas apskaičiuojamas pagal formulę:,,, Parenkama armatūra: 7 5, 1,37 1,14 Patikrinamas įstrižojo pjūvio stiprumas: 1,14 ( ) 0,6 ( ) 73

73 35,6 < 0,6 0,9 1,3 1 0, ,46 Sąlyga tenkinama, įstrižojo pjūvio stiprumas pakankamas, skersinės armatūros nereikia. Tačiau dėl patogesnio sijos armatūros tinklo konstravimo, priimame, kad skersinė ir išilginė armatūra lentynoje tokia pat kaip ir skersinė armatūra parinkta skyriuje, t.y

74 3.5. SURENKAMOS GELŽBETONINĖS PERDANGOS PROJEKTAVIMAS GELŽBETONINĖS NEPERTRAUKIAMO FORMAVIMO KIAURYMĖTOSIOS PERDANGOS POKŠTĖS PROJEKTAVIMAS Projektuojama visuomeninės paskirties pastato monolitinė gelžbetoninė perdanga. Perdanga gaminama iš normaliojo C35/45 klasės betono ir armuojama Y1770C klasės armatūra. Betono stipris apspaudimo metu 0,8. Perdangos nominalusis aukštis 0,40, betono kasė C35/45. Pagrindiniai betono rodikliai: charakteristinis gniuždomasis stipris 35, charakteristinis tempiamasis stipris,.,, visutinis tamprumo modulis Skaičiuotiniai betono stipriai saugos ribiniams būviams pagal (3..1.3) formulę: f f fck α α γ MPa; 1.5 cd cc c f, ctk.0,05 ctd α α cc γ c Skaičiuotiniai betono stipriai tinkamumo ribiniams būviams: f f 1,30MPa; ( ) (3.5.1.) fck 35 α α cc ,5MPa; ( ) γ 1 cd c fctk.0,05, α α cc MPa; ( ) γ 1 ctd c Plokštė armuojama iš anksto įtempta lynine armatūra Y1770C klasės. Armatūros pagrindiniai rodikliai: charakteristinis tempiamais stipris pagal 1770, charakteristinis stipris pagal sąlyginę takumo ribą 150, armatūros tamprumo modulis skaičiuotinis stipris 150. Lynų skersmuo 1,50 (vieno lyno skerspjūvio plotas ). 75

75 Pav Perdangos plokštės atrėmimas. Atstumas tarp pastato kolonų ašių Lln8.414 m (pav. 3.10). plokštė viename abiejuose galuose atremta ant išilgai pastatą einančių sijų. Plokštės efektyvusis tarpatramis nustatomas: 0,15 +. Čia : 1 plokštės atrėmimo ilgis ant kolonos ašyje (3); - plokštės atrėmimo ilgis ant kolonos ašyje (4) , ( ) APKROVŲ SKAIČIAVIMAS IR DERINIŲ SUDARYMAS Charakteristinių plokštę veikiančių poveikių reikšmės pateiktos lentelėje. Plokštę veikia nuolatinės apkrovos (savasis plokštės svoris + grindų konstrukcijos svoris) 7,7 / ir naudojimo apkrova (C1 kategorija) bei pertvarų svoris 5,0 + 0,8 5,8 /. Pav Perdangos plokštės apkrovimo schema. 76

76 Lentelė 3.3 Charakteristinių plokštę veikiančių poveikių reikšmės Eil. Nr Pavadinimas Svoris kg/m 1 Keraminės plytelės d0 mm 1.41 Armuotas išlyginamasis sluoksnis d60 mm Polietileno plėvelė 1 sl d0,3 mm 0.04 P Akmens vata PAROC GRS 0 d70 mm Smėlio sluoksnis d30 mm Monolitinė perdanga d400 mm Viso Charakteristinė ir skaičiuotinės apkrovų poveikių reikšmės, kai plokštės bn1. m. -plokštės savojo svorio: (3.5..6) (3.5..7) -nuolatinių apkrovų (plokštės savojo svorio ir grindų konstrukcijos) -naudojimo apkrovos: (3.5..8) (3.5..9) - naudojimo apkrovos tariamai nuolatinės dalies, kai Ψ 0.6 -visos apkrovos:.. Ψ ( ) ( ) plokštės įrąžos, sukeltos charakteristinių ir skaičiuotinių poveikių, tinkamumo ribiniams būviams: Nuolatinės ir tariamai nuolatinės: 8,74 + 5,34 13,958/. Plokštės įrąžos, sukeltos charakteristinių ir skaičiuotinių poveikių, tinkamumo ribiniams būviams:,,,, 150,0 (3.5..1) 133,50 (3.5..),,,, Skaičiuotinės reikšmės saugos ribiniams būviams: Nuolatinės apkrovos: 9,81 1, 11,77/; 68,69 (3.5..3) 61,05 (3.5..4) 77

77 Visos apkrovos: 15,68 1, 1,168/. Skaičiuotiniai apkrovų efektai saugos ribiniams būviams: Didžiausias lenkimo momentas pagal formulę:,, Didžiausia skersinė jėga pagal formulę:,, 0,45; 9,58. PLOKŠTĖS SKERSPJŪVIO MATMENŲ SKAIČIAVIMAS Pagrindiniai kiaurymėtosios gelžbetonio plokštės matmenys pavaizduoti žemiau esančiame paveiksle. 3.1 pav. Perdangos plokštės skerspjūviai: A) tikrasis; B) skaičiuotinis saugos ribiniams būviams; C) Plokštės skerspjūvio aukštis: Skerspjūvio darbo aukštis: skaičiuotinis tinkamumo ribiniams būviams., Ovalių kiaurymių plotis: 0,168 0,9; 0,350 ( ) 0,35 0,04 0,31 (3.5.3.) 78

78 Kiaurymių apskritiminės dalies spindulys: 0,084 Viršutinės lentynos storis: 0,04 Apatinės lentynos storis: 0,035 Briaunų tarp kiaurymių plotis: 0,05 Kraštinių briaunų plotis: 0,054 Saugos ribinių būvių skaičiavimas atliekamas pagal (3.1 pav. B schemą). Čia gniuždomos lentynos storis 0,04; aukščių santykis,, 0,133 < 1,0, todėl skaičiavimuose imamas visas lentynos plotis 1,148; tuo tarpu skaičiuotinis briaunos plotis 5 0,168 1, ,168 0,308. Tinkamumo ribinių būvių skaičiavimas atliekamas pagal (3.1 pav. C schemą). Čia skerspjūvio parametrai nustatomi redukuojant ovalias kiaurymes į stačiakampes toliau sekančiomis formulėmis. Ovalinės kiaurymės plotas: + 0,1680,5 0, ,14 0,084 0,03 ( ) Kiaurymės inercijos momentas apie vertikaliąją jos ašį: +,,, Ekvivalentiškos kiaurymės plotis ir aukštis: +,,,,,, 0, ( ) 0,153 ( ) 0,08 ( ) PRELIMINARUS IŠ ANKSTO ĮTEMPTOSIOS ARMATŪROS SKAIČIAVIMAS Skaičiavimai vykdomi pagal (3.1 pav. B schemą). Išankstiniai armatūros įtempiai: 0,75 0, ( ) Mechaninio armatūros įtempimo atveju, įtempių nuokrypis: Tikrinama sąlyga: Sąlyga tenkinama. 0,05 0, (3.5.4.) < 150 ( ) Armatūros įtempimo tikslumo koeficientas: 79

79 Čia: 0,1, kai armatūra įtempiama mechaniniu būdu ,1 ( ) Skaičiuojant stiprį, pagal formulę imame: 1 0,1 0,9, tuomet išankstiniai armatūros įtempiai 0, Iš anksto įtemptos armatūros skerspjūvio plotas skaičiuojamas pagal didžiausią lenkimo momentą: 0,45. Laikome, kad neutralioji ašis yra gniuždomoje lentynoje, todėl koeficientas apskaičiuojamas:,,, Apskaičiuojamas santykinis gniuždomos zonos aukštis: 0,058 ( ) ,05 0,06 ( ) Kadangi 0,1 0,31 0,019 < 0,04, tai neutralioji ašis yra lentynoje. Apskaičiuojamas ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis pagal formulę: 0,008 0,85 0, ,68 Tuomet, pagal formulę apskaičiuojamas ribinis santykinis gniuždomos zonos aukštis: 0, ,491 0, ,1 Čia:, ;, 500, kai naudojami armatūros lynai. Armatūros darbo sąlygų koeficientas: 1, 1,15 1,15 1 1,185 1,15 ( ), Čia: 1,15, kai naudojami armatūros lynai. Reikiamas iš anksto įtemptosios armatūros skerspjūvio plotas, kai 0 ir 1,148 apskaičiuojamas pagal formulę:,,,, 4, ( ) Parenkami 6 1,5 Y1770 lynai, kurių bendras skerspjūvio plotas 5,58 10 duomenis. PLOKŠTĖS EKVIVALENTIŠKO SKERSPJŪVIO GEOMETRINIAI RODIKLIAI Skaičiavimai vykdomi pagal žemiau esančią schemą, atsižvelgiant į anksčiau gautus 80

80 Eil. Nr pav. Ekvivalentiškas plokštės skerspjūvis. 3.4 lentelė. Plokštės ekvivalentinio skerspjūvio geometriniai rodikliai. Rodiklis Žymuo Reikšmė Mato vnt. 1 Armatūros ir betono tamprumo modulių santykis 6, Ekvivalentinis skerspjūvio plotas 0, Atstumas nuo ekvivalentinio skerspjūvio svorio centro iki plokštės apatinio sluoksnio 0, Statinis skerspjūvio momentas 0, Inercijos skerspjūvio momentas 0,004 6 Atsparumo momentas apatinio plokštės krašto atžvilgiu 0, Atsparumo momentas viršutinio plokštės krašto atžvilgiu 0,01483 Atsparumo momentai, įvertinant plastines betono deformacijas, plokštės apačios ir viršaus atžvilgiu apskaičiuojami: 1,5 0, ,06 ( ) 1,5 0, ,03 (3.5.5.) ARMATŪROS IŠANKSTINIŲ ĮTEMPIŲ NUOSTOLIAI Pradiniai armatūros įtempiai, kai 1,0: Apspaudimo jėgos P ekscentricitetas: ( ) 0,149 0,04 0,109 (3.5.6.) Toliau skaičiuojami pirmieji armatūros lynų įtempių nuostoliai. Nuostoliai dėl relaksacijos, kai armatūra įtempiama mechaniškai: 81

81 Δ,,,, ,11 ( ), Nuostoliai dėl temperatūrų skirtumo betone ir atsparose: Nuostoliai dėl inkaravimo deformacijų: Δ 1,0 Δt 1, ,0 ( ) Δ, ,5 ( ) Čia: Δl 1,5 + 0,15 1,5 + 0,15 1,5 3,15; l įtempiamo lyno ilgis. Betono apspaudimo jėga atleidus armatūrą iš atsparų:, Δ Δ Δ ,11 65,0 5,5 5, ,49 ( ) Betono gniuždymo įtempiai ties armatūros svorio centru nuo apspaudimo jėgos, ir plokštės savojo svorio sukeliamo lenkimo momento :, +,,,,,, +,,,,,, 1,319 ( ) Čia: -plokštės savojo svorio sukeltas charakteristinis lenkiamasis momentas:,, Įtempių nuostoliai dėl greitai pasireiškiančio betono valkšnumo: 8,4 ( ) Δ, 0, ,85 40, 1,60 ( ), Įtempiai kraštiniame gniuždomosios zonos sluoksnyje:,, +,,,,,, +,,,,, 9,737 ( ) Įtempių nuostoliai tariamoje gniuždomosios zonos armatūroje dėl greitai pasireiškiančio betono valkšnumo: Δ, 0, ,85 40, 11,83 ( ) Pirmieji armatūros išankstinių įtempių nuostoliai:, Δ Δ + Δ + Δ +Δ, 188, ,0 + 5,5 + 5,55 57,06 Antrieji armatūros išankstinių įtempių nuostoliai: ( ) 8

82 Kai betono klasė C35/45 ir gaminiai kietinami šildant, įtempių nuostoliai dėl betono susitraukimo: Δ 50. Betono apspaudimo jėga, vertinant ir pirmuosius įtempių nuostolius:, Δ / ,06/5, ,58 ( ) Betono gniuždymo įtempiai ties armatūros svorio centru, kuriuos sukelia, :, +,, +,,,, 11,83 ( ),, Armatūros įtempių nuostoliai dėl ilgalaikio betono valkšnumo: Δ, 0, ,85 150, 84,007 ( ), Įtempiai kraštiniame gniuždomosios zonos sluoksnyje:, +,, +,,,, 6,30 ( ),, Antrieji armatūros įtempių nuostoliai: Δ Δ +Δ, 50,0 + 84, ,007 ( ) Suminiai armatūros išankstinių įtempių nuostoliai: Δ, Δ + Δ 57, , ( ) Armatūros išankstiniai įtempiai, atmetus visus nuostolius: Δ, ( ) Vidutinė betono apspaudimo jėga, įvertinus visus įtempių nuostolius: 857 5, ,478 ( ) Betono apspaudimo jėgos reikšmės, tinkamumo ribiniams būviams: duomenis., 1,10 0,478 0,56 ( ), 0,90 0,478 0,430 (3.5.6.) NORMALINIO PJŪVIO STIPRUMO ĮVERTINIMAS Skaičiavimai vykdomi pagal 3.11 pav. esančią schemą, atsižvelgiant į anksčiau gautus 0, ,46 0, ,1 Čia:, Δ, , ; Armatūros darbo sąlygų koeficientas - nekinta, toliau imamas 1,15. Gniuždomos zonos aukštis:,,, 0,0 < 0,04 ( ) 83

83 Tikrinama sąlyga:,, 0,07 < 0,46 (3.5.7.) 0,5 1, , ,31 0,5 0,0 0,4 0,150 ( ) Sąlyga tenkinama, plokštės normalinio pjūvio stiprumas pakankamas. ĮSTRIŽŲJŲ PJŪVIŲ STIPRUMO SKAIČIAVIMAS SKERSINIŲ JĖGŲ ATŽVILGIU Gelžbetoninės plokštės įstrižųjų pjūvių stipriui apskaičiuoti imamas jos ekvivalentiško skerspjūvio 3.1 pav. A) fragmentas, kurio plotis atstumas tarp kiaurymių centrų: 0,18; atstumas tarp kiaurymių: 0,05. Tokio fragmento charakteristikos: 0,0364 ; 0,149; 0,00037 ; kiekvieno išilginio lyno išankstinio įtempimo jėga, įvertinus visus nuostolius 857 5,58 10 /6 0,08. Skaičiuotinė apkrova - 7,18/ ; laikinoji apkrova 5,8/. Apkrovų poveikiai ekvivalentiško skerspjūvio ruožui: Nuo visų apkrovų: + 7,18 + 5,8 0,18,83/ ( ) Nuo nuolatinių ir tariamai nuolatinių apkrovų:, + 7,18 + 5,8 0,18,517/ (3.5.8.) Didžiausia skersinė jėga prie atramos krašto:, /,83 8,75/ 1,377 ( ) Tikrinama sąlyga, ar plokštė atitinka stiprumo sąlygą be skersinės armatūros:,5,5 1,3 0,05 0,31 47,63, 1,38 ( ) Sąlyga tenkinama. Gelžbetoninė perdangos plokštė konstruojama be skersinės armatūros. Normaliniai betono įtempiai ties elemento skerspjūvio svorio centru:,,,19 < 0,5 0,5 1 10,5 ( ) Apskaičiuojamas plokštės ruožo ilgis nuo atramos krašto, kuriame saugos ribiniame būvyje neatsiranda normalinių plyšių: 0,5 + +, ( ) Skaičiavimams supaprastinti priimama: 1,5 ir 0,9.,, 0,0048 ( ) 1,5 1,5 0,0048 0,0037 ( ) 84

84 0,9, 0,061 ( ),, + + 1,3 0, ,080, ,061 33,78 Remiantis formule apskaičiuojamas : ( ),,,, 0,773,, 0,31 0,6 ( ) Normaliniai plyšiai neatsiranda ilgame elemento ruože, todėl tikrinamas plokštės įstrižojo pjūvio stiprumas, priimant: 0,773. Imant, koeficientai: 1,5; 0,6;,,,,,, 0,4 < 0,5 ( ) 1 + 1,51 + 0,41,3 0,05 0,31 0,015 ( ),, 1 + 0,61 + 0,41,3 0,05 0,31 0,118 ( ) Ekvivalentiško skerspjūvio dalies, esančios virš neutralios ašies, statinis momentas apie ašį: 0,5 0,5 0,180,35 0,149, 0,03 ( ) Nepaisant svarbiausių gniuždymo įtempių, dydis, apskaičiuojamas: Kerpamasis stipris:, 1 + / 1,31 +,19/1,3,873 ( ), 1 0,, 1 0, 0, ,35 ( ) Ribinė kerpamojo įtempio reikšmė:,,, 10,350,35, 9,87, Įtempiai apskaičiuoti teisingai. Apskaičiuojama įstrižuosius plyšius sukelianti kerpamoji jėga: Įstrižojo pjūvio projekcijos ilgis:,873 ( ),, 0,05,,873 0,05 ( ),, 0,98 <,, 0,775 ( ) Kadangi: 0,98 < 0,775, tai ruože 0,98 normalinių plyšių neatsiras. 85

85 Patikrinamos dar dvi įstrižųjų pjūvių stiprumo sąlygos, kai projekcijos ilgis - 0,98:,, 1,38 0,30,5 11,63 <, 49,94 ( ),, 1,38 0,78,5 10,43 <,, 118, Sąlygos tenkinamos, skersinės armatūros plokštėje nereikia. Ignoruojant normalinių plyšių nebuvimą ruože prie atramų patikrinama sąlyga: (3.5.8.),, 0,01487,5 6,118 <,, 118, ( ) Sąlyga tenkinama, skersinės armatūros plokštėje nereikia. PLOKŠTĖS RIBINIŲ BŪVIŲ SKAIČIAVIMAI GAMYBOS, TRANSPORTAVIMO IR MONTAVIMO METU Plokštės saugos ir tinkamumo ribiniai būviai tikrinami pavojingiausiose laikinose situacijose, t.y. kai plokštė gaminama, transportuojama ir montuojama. Visų etapų metu plokštė keliama specialiu įrengimu sija su griebtuvais. Atstumas nuo griebtuvo galo iki plokštės krašto: 0,5. Apskaičiuojamas viršutinio krašto pleišėtumas apspaudžiant plokštę. Pradedama nuo apspaudimo jėgos ir plokštės savojo svorio sukelto lenkimo momento, atleidžiant armatūrą nuo atsparų skaičiavimo:, / 1,0 0,01483/0,1915 0,077 ( ), 0,560,109 0,077 0,133 0,113 Čia: plokštės konstrukcinis ilgis. 8,6, (3.5.9.) 88,51 ( ) Kadangi plokštės savojo svorio sukeltas momentas yra neigiamas, tai gamybos metu plokštės viršutinėje dalyje tempimo nebus ir plyšiai neatsiras. Apskaičiuojamas viršutinio krašto pleišėtumas transportavimo ir montavimo metu. Apskaičiuojamas skaičiuotinis plokštės savojo svorio sukeltas lenkimo momentas gembėje, imant dinamiškumo koeficientą 1,6: Didžiausi betono gniuždymo įtempiai:,, / 8,618 0,5 / 1,077 ( ) +, 1,6,, +,,, 6,633 ( ),, 1,6, 1,363 1,0 ( ) 86

86 Priimamas: 1,0 0,7. Atstumas nuo skerspjūvio svorio centro iki branduolio viršūnės, labiausiai nutolusios nuo tempiamo krašto pagal formulę: Priimama: 0,001 1,0 0,01483/0,1915 0,077, + 0,560,109 0, ,001 0,017 <, 0,05 0,039 ( ) Sąlyga tenkinama. Transportuojant ir montuojant plokštes, plyšių viršutinėje dalyje neatsiras. Plokštės stiprumas tikrinamas pavojingoms laikinoms situacijoms gamybos, transportavimo ir montavimo. Dėl armatūros nenaudojimo viršutinėje plokštės dalyje, ta plokštės dalis dirba kaip betoninio elemento zona. Tai normalinio pjūvio stiprumą galima būtų tikrinti pagal necentriškai gniuždomų elementų skaičiavimo metodiką. Kad plokštė nesuirs gamybos metu, galima spręsti pagal anksčiau gautus skaičiavimus. Transportuojant plokštės betono įtempiai:, 6,633 < 8. Plokštė tinkama naudoti visose trumpalaikėse situacijose. PLOKŠTĖS NAUDOJIMO SITUACIJOS TINKAMUMO Normalinių plyšių atsiradimas. RIBINIŲ BŪVIŲ SKAIČIAVIMAS Plokštės viršutinėje dalyje gamybos metu plyšių neatsiranda, todėl koeficientas 0. Didžiausi betono gniuždymo įtempiai dėl išorinių apkrovų ir betono apspaudimo jėgos poveikio:,, Koeficientas 1,6, +, 1,6, +,,,,, +,,,, +,, 16,04 ( ) 1,41 1,0; priimama 1,0 0,7. Atstumas nuo ekvivalentiško skerspjūvio svorio centro iki branduolio viršūnės, labiausiai nutolusios nuo tempiamosios zonos krašto:, / 1,0 0,01503/0,1915 0,078 ( ) Normalinių plyšių atsiradimo momentas plokštės naudojimo metu: +, +, 0, ,4300, ,079 0,130 0,115 ( ) Sąlyga tenkinama. Naudojimo metu kiaurymėtoje plokštėje normalinių plyšių neatsiras. 87

87 Įstrižųjų plyšių atsiradimas. Pleišėtumas tikrinamas pjūvyje, kuriame apspaudimo jėga -, 0,430 iki galo perduodama betonui ir prie atramos vidinio krašto. Pleišėtumo nustatymas 1-1 pjūvyje. Įtemptosios armatūros įtempių perdavimo zonos ilgis: 1, 1, 1,5 0,19 1,5 1,198 ( ), Čia: 1,5 staigiai apspaudžiant plokštės skerspjūvį; 1,5 lyninei armatūrai; 1,5 armatūros skersmuo; ,1 65,0 5,5 881 armatūros įtempiai atleidus ją nuo atsparų; 3, 0,7 1,3,96 armatūros ir betono sankibos įtempiai. Plokštės skerspjūvio dalies, esančios virš jo svorio centro, statinis momentas: 0,5 + 0,5 1,147 0,3070,040,35 0,149 0,5 0,04 + 0,5 0,3070,35 0,149 0,001 Skersinė jėga 1-1 pjūvio ruože:,,,, Tangentiniai betono įtempiai skerspjūvio svorio centre: Normaliniai betono įtempiai: Svarbiausieji betono tempimo įtempiai:,,,,,,,,, ( ) 0,01 ( ),, 0,115 ( ),,,,45 ( ), + +, +, + 0,115 0,0015 ( ) Svarbiausieji betono gniuždymo įtempiai: +,, + 0,115,6 ( ) Tikrinama sąlyga:, Priimama:, 1,0,,,, 1,638 1,0 ( ),, 88

88 Sąlyga tenkinama. Įstrižieji plyšiai neatsiras. 0,0015 1,0,, Pleišėtumo nustatymas - pjūvyje. Betono apspaudimo jėga šiame pjūvyje:,, Tangentiniai betono įtempiai skerspjūvio svorio centre: Normaliniai betono įtempiai: Betono gniuždymo įtempiai:,,,,,, Čia: /, 0,46 /,,,, / 0,149/0,35 0,46; 0,5 / 0,5 0,1/0,35 0,143. Svarbiausieji betono tempimo įtempiai: Svarbiausieji betono gniuždymo įtempiai: Pagal formulę:, Priimama:, 1,0 + +,, +,, 1 0, +, Sąlyga tenkinama. Įstrižieji plyšiai neatsiras. 0,061 ( ),, 0,137 ( ),,, 0,317 ( ), 1 0, , + 0, ,43 1,0,,,, 0,00 ( ),,,, 0,01; +,, + 0,137 0,43 ( ),, + 0,137 0,113 ( ) 1,543 1,0 PLOKŠTĖS ĮLINKIO APSKAIČIAVIMAS Dėl normalinių plyšių nebuvimo plokštėje, naudojimo metu, suminis kreivis apskaičiuojamas: 89

89 + ( ) Čia: - kreivis nuo kintamųjų poveikių, apskaičiuojamas pagal kintamąją apkrovą padaugintą 0,3 karto; - kreivis nuo nuolatinių ir tariamai nuolatinių poveikių, neįvertinant išankstinio apspaudimo poveikio ; - kreivis dėl elemento išlinkio nuo išankstinio apspaudimo poveikio, esant trumpalaikei skaičiuotinei situacijai; - kreivis dėl elemento išlinkio, kurį sukelia betono susitraukimas ir valkšnumas nuo išankstinio apspaudimo poveikio. Apkrovų poveikių efektai (įrąžos): Lenkimo momentas nuo kintamojo poveikio (trumpalaikės dalies): 0,3 /8 0,3 6,96 8,75 /8 19,97 ( ) Lenkimo momentas nuo nuolatinio ir tariamai nuolatinio poveikio: 134,96; Išankstinio apspaudimo poveikis: 0,49. Apskaičiuojami plokštės kreiviai: Čia: 0,85 normaliajam betonui. Čia:,0 normaliajam betonui, kai aplinkos drėgmė 50%.,,, 3, ( ),,,, 41,7 10 ( ),,,, 8,81 10 ( ),,, 13, 10 ( ) Čia: /, +, + / 1, / , ; /, +, + / 1, /05 10, ; Suminis plokštės kreivis: Plokštės įlinkis: / 3, ,7 8,81 13, 10 3,8 10 ( ) 90

90 3,8 10 8,74 0, ,56 ( ) Plokštės ribinis įlinkis: Plokštės įlinkis neviršija ribinio įlinkio. Taip pat, padidėjimas dėl šlities deformacijų nepaisomas. Plokštė atitinka visus tinkamumo ribinių būvių reikalavimus. 8,75/ 0,039 39,40 ( ),, 4,99 10, todėl įlinkio 91

91 4. TECHNOLOGINĖ, ORGANIZACINĖ IR EKONOMINĖ DALYS 4.1. TECHNOLOGINĖ DALIS PROCESO DARBO APIMČIŲ SKAIČIAVIMAS Daugiafunkcinio paskirties pastato visose aukštuose numatomos surenkamos gelžbetonio kolonos, kurios montuojamos nuosekliuoju būdu. Tačiau technologinė kortelė ruošiama tik antrajam aukštui. Montavimo darbų apimtys apskaičiuojamos nustatant kolonų tipą, kiekį ir parametrus. Tipas Lentelė 4.1 Surenkamų kolonų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Vieno Matmenys, m Bendras Elemento Elementų elemento pavadinimas skaičius Masė, Tūris, Masė, Tūris, L B H t m 3 t m 3 Kolona K ,95,69 44,55 4,17 KRANO PARINKIMAS G/B KOLONŲ MONTAVIMUI Surenkamų gelžbetoninių kolonų montavimui naudojamas griebtuvas ZKK-6,3 Lentelė 4.1 Griebtuvo ZKK-6.3 specifikacija Kabinimo Kabinimo priemonės charakteristikos priemonės pavadinimas Eskizas Keliamoji galia, t Masė, t Skaičiuojamasis aukštis, m Taikymo sritis Griebtuvas ZKK-6,3 6,3 0,14 1,5 Kolonoms Pagal techninius rodiklius kranai parenkami remiantis montuojamųjų surenkamų kolonų specifikacija, kai žinoma elementų masė, jų montavimo aukštis ir atstumas nuo krano. 9

92 koloną K-1: Pav. 4. bokštinio krano parametrų nustatymas SKAIČIUOJAMI REIKIAMI KRANO PARAMETRAI: Keliamosios galios skaičiavimas: Didžiausia reikalinga krano keliamoji galia, kai reikia pakelti surenkamą gelžbetoninę Čia: Qr 1 Q1 keliamosios konstrukcijos masė, t; Q kabinimo prie strėlės priemonės masė, t. Q + Q 4,95+ 0, t; (4.1..1) Reikalingas strėlinio krano kablio pakėlimo aukštis: Maksimalus reikalingas kablio pakėlimo aukštis, kai reikia pakelti g/b koloną: Čia: Hreik h + h3 + h4 + h5 + h6 ; h laisvas tarpas virš atramos iki montuojamo elemento (0,5-1,0 m.) h3 montuojamo elemento aukštis; h4 kabinimo priemonės aukštis; h5 sutrauktų krano skryčių aukštis m. (~1,0 m.); h6 viršutinio aukšto altitudė. (4.1..) H reik m; Reikalingas bokštinio krano strėlės siekis, surenkamai kolonai pakelti: 93

93 L ( H + h h) ( b+ a) reik 5 reik (4.1..3) h + h3 + h4 + h5 Čia: h5 sutrauktų krano skrysčių aukštis (h5 1 m); h strėlės lanksto aukštis nuo krano stovėjimo lygio (h 1,5m); a mažiausias leidžiamas atstumas nuo krano strėlės ašies iki sumontuotos konstrukcijos (a 1,5m); b atstumas, m, nuo arčiausiai sumontuotos konstrukcijos artimiausio taško iki krano kablio projekcijos į horizontaliąją plokštumą, montuojant labiausiai nuo krano nutolusį elementą: L ( H + h h) ( b+ a) ( ) ( ,5) reik reik h m; + h + h + h , Reikiami krano parametrai: Keliamoji jėga Qreik 5.09 t. Strėlės siekis Lreik,16m Kablio pakėlimo aukštis Hreik91 m; Parenkamas bokštinis kranas LIEBHERR 3150 HC 70: Lentelė 4. bokštinio krano LIEBHERR 3150 HC 70 specifikacija Max. Keliamoji galia, t 70,0 Maksimalus siekis, m 60,0 Max. kablio aukštis, m 95,0 Keliamoji galia ties strėlės galu, t 50 t Pav.4.3 Lentele HC tipo kranų 94

94 Pav Bokštinis kranas LIEBHERR 3150 HC 70 95

95 DARBO IR MAŠINŲ SĄNAUDŲ, MATERIALINIŲ IR TECHNINIŲ IŠTEKLIŲ POREIKIO SKAIČIAVIMAI Lentelė 4.3 Materialinių išteklių poreikio skaičiavimas Normatyvo šriftas Technologinio proceso (darbo) pavadinimas Darbo apimtis Mato Kiekis vnt. Konstrukcijų, detalių, medžiagų, pusgaminių poreikis Mato Norma mato Visam Pavadinimas vnt. darbo vienetui darbui Plieninė viela (suvirinimo) t Plieninė viela (šviesi, rišamoji) t Statybinės vinys kg ,09 Suvirinimo elektrodai kg N7-5 Gelžbetoninių kolonų, kurių masė daugiau kaip 3t, montavimas ant žemiau esančių kolonų vnt. 9 Plieninis tinklas ( suvirintas armatūrinis) Kaliniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) Apipjautos lentos 40mm st. Ir daugiau t kg m Mediniai klojinių skydai m ,34 Keramikinės vonelės suvirinimui kg 0.33,97 Cemento skiedinys m Betonas C0/5 m ,

96 Normatyvo šriftas 4.08 Technologinio proceso darbų pavadinimas 4.. Kolonų, kurių masė iki 3t, montavimas ant žemiau esančių kolonų Darbų apimtis Mato Kiekis vnt. Darbų sąnaudos, žm.val Mato Visam vienetui darbui Darbo sąnaudos ž.d Lentelė 4.4 Darbo ir mašinų sąnaudų skaičiavimas Mechanizmų sąnaudos, maš.val. Mechanizmo pavadinimas Mato vienetui Visam darbui Maš. pam. vnt Kranas ,54 1,193 Lentelė 4.5 Materialių išteklių poreikių suvestinė Lentelė 4.6 Technologiniai ekonominiai rodikliai Eil.nr. Medžiagos pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 1 Plieninė viela (suvirinimo) t Plieninė viela (šviesi, rišamoji) t Statybinės vinys kg 0,09 4 Suvirinimo elektrodai kg Plieninis tinklas ( suvirintas armatūrinis) t Eil. nr 1 Rodiklio pavadinimas Kolonų montavimo darbo apimtis Mato vnt. Rodiklio dydis Norminis Planuojamas vnt Kaliniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg Apipjautos lentos 40mm st. Ir daugiau m Mediniai klojinių skydai m 0,34 9 Keramikinės vonelės suvirinimui kg,97 10 Cemento skiedinys m Betonas C0/5 m 3 0,

97 Eil. nr. Ciklai ir procesai Darbo apimtis Mato vnt. Kiekis Darbo sąnaudos Normin s, tn žm.d. maš. pam. numatomas žm. d.,tp Darbo Darbininkų 017 trukm, d Brigados sud tis skaičius Pamainų Normų Birželis skaičius, vykdymas, Normin, Planuojama, 1 pamainoje, a N % Tn Tp Specialyb Skaičius n Gelžbetoninių kolonų, kurių mas daugiau kaip 3t, montavimas ant žemiau esančių kolonų vnt Kranistas Montuotojai Pagalbiniai

98 SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ KOLONŲ MONTAVIMAS KOLONŲ TRASPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS Surenkamoms kolonos tiekti sudaromos sutartys su kolonų gamintojais, kurių produkcija yra sertifikuota ir atitinka kokybės rodiklius. Surenkamos gelžbetonio kolonos į statybvietę transportuojamos horizontaliose rietuvėse. Dar neiškrovus kolonų iš transporto priemonės, statybos vadovas patikrina ar gaminiai atitinka važtaraštį, jų kiekį, kokybę, techninės kontrolės antspaudus. Jei pastebima defektų arba gaminių pažeidimų, surašomas defektų aktas ir iškviečiamas gamyklos atstovas. Į transporto priemone kolonos kraunamos viena ant kitos jas atskiriant tašeliais. Prieš transportuojant būtina įsitikinti, ar kolonos yra saugiai atremtos ir pritvirtintos. Be to, reikia numatyti atvejį, kad staigiai stabdant transporto priemonę kolona nenuslystų pirmyn. Dėl netinkamo transportavimo, nelygaus kelio paviršiaus, staigaus stabdymo bei per didelio pervežimo greičio kolonų pjūviuose gali kilti įtempiai, didesni už projektinius, sąlygojantys plyšių atsiradimą Kolonos iškraunamos iš transporto priemonės dvišakiais stropais, kurių kėlimo galia atitinka kolonos svorį. Būtina, kad keliant koloną, kampas tarp stropo šakų būtų <90. Statybvietėje surenkamosios kolonos, laikantis taisyklių, sandėliuojamos numatytose vietose (šalia montavimo vietos) ant lygaus tvirto pagrindo. Rietuvėse tarp gaminių dedami mediniai 50 x 50 mm tašai dviejuose rėmimo taškuose, po kėlimo kilpomis.(pav.5.4) Tarpai tarp rietuvių 0, m, o 0,7 m pločio takai daromi kas dvi rietuvės. Surenkamas gelžbetonines kolonas iškraunant, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad montavimo kiaurymė (kėlimo įrangai prakišti per koloną) būtų horizontalioje padėtyje ir koloną iš sandėliavimo vietos galėtume kelti į vertikaliąją padėtį. Taip pat kolonos sandėliuojamos taip, kad matytųsi gamyklos ženklai. Pav. 4.5 kolonų iškrovimo ir sandėliavimo padėtis 99

99 SURENKAMŲ G/B KOLONŲ MONTAVIMAS ANT ŽEMIAU ESANČIŲ KOLONŲ Prieš visų kolonų montavimą būtina, iš pamatus įrengusios įmonės ar užsakovo atstovu, priimti atliktu darbu kontrolines geodezines nuotraukas, ašių sužymėjimą ant pamatu ir patikrinti, ar tiksliai įbetonuoti inkariniai varžtai. Po to ant inkarinių varžtų užsukamos veržlės ir uždedamos poveržlės. Montuojant kolonas ne nuo transporto priemonių, jos turi būti išdėstytos prie pamatų. Surenkamos gelžbetoninės kolonos prie pamatų išdėstomos taip: atraminis kolonos galas turi būti arčiau pamato, o kolonos viršus nukreipiamas į tarpatramio vidurį krano judėjimo kryptimi taip, kad kolonos stropavimo ir atrėmimo į pamatą vietos būtų krano strėlei reikalingame siekyje. Statydami koloną, montuotojai ant krano kablio užkabina montavimui reikalingą įrangą, kuria užkabinta koloną (kolonos montuojamos specialiais griebtuvais). Kėlimo metu vienas montuotojas koloną prilaiko atotampa, o antrasis kolonai patikslinti stato du teodolitus statmenose kolonų eilių ašyse. Esant kolonai virš projektinės padėties, du montuotojai ją nukreipia ant iš žemiau esančios kolonos kyšančių inkarinių varžtų, orientuodami pagal pažymėtas ašis. Pav. 4.6 Kolonų montavimas į projektinę padėtį Nivelyru nustatomos projektinės kolonu apačios altitudės (poveržlių viršaus altitudės). Kolonos užmaunamos ant varžtų ir pastatomos ant apatinėmis veržlėmis išlygintu poveržlių, sureguliuojamos pastato ašių atžvilgiu, fiksuojamos uždedant viršutinės poveržlės ir užsukant veržles. Prieš veržlių užsukimą, kolonos vertikalumas apytiksliai patikrinamas m gulsčiuku. Galutinis kolonos vertikalumo patikrinimas ir reguliavimas atliekamas naudojant teodolita, 100

100 statant ji dvejose padėtyse 90º viena kitos ir kolonos atžvilgiu. Vertikalumas koreguojamas reguliuojant atraminių veržlių aukštį. Kolona sureguliavus į projektinę padėti, užveržiamos inkarinių varžtų veržlės 0,5 knm jėga. Sumontavus koloną ir patikrinus jos padėtį, t.y. patikrinus ašių sutapimą bei vertikalumą, kolonos kiaurymės ir sandūra užmonolitinamos netraukiuoju smulkiagrūdžiu betonu. Mazgų užmonolitinimas atliekamas po konstrukcijų montažo ir kada yra pateikti jungiamųjų detalių sertifikatai ir atstatyta antikorozinė danga. Pav. 4.7 Kolonos pritvirtinimas ant kitos kolonos Pav. 4.8 Kolonos pritvirtinimas prie pamato, pjūvis -. Kolonos ir rygėlinės sijos sandūros mazgas, betonuojamas bent 50mm platesnis už kolona dviem visomis keturiomis kryptimis, o jo aukštis 0mm aukštesnis už kolonos tvirtinimo detalės nišą. Kolonos ir rygėlio sijos sujungimo mazgas hermetiškai užsandarinama klojiniais. Užbetonavimas atliekamas, maišykle-siurbliu pumpuojant betono mišinį per specialiai paliktas 101

101 angas kolonų šonuose, sujungtas su kanalais, užmautais ant pamato armatūrų. Savaime susitankinantis mišinys pumpuojamas per vieną iš angų tol, kol per kitas angas išstumiamas oras ir jos iki pat viršaus užsipildo šiuo mišiniu. Kiekvienos eilės pirmosios dvi pastatytos kolonos papildomai tarp savęs sutvirtinamos laikinais standumo ryšiais: sukryžiuotomis atotampomis, standžiais spyriais ir pan. Montuojant surenkamus elementus žiemą, būtina nuvalyti sniegą ir ledą nuo jų paviršių, nuo atraminių paviršių taip pat nuo inkarinių varžtų. Siūlių užpildymo betoną parinkti pagal oro temperatūrą tokios kokybės ir su tokiais priedais, kad būtų galima teisingai ir kokybiškai atlikti darbus. Prieš mišinio užpylimą gali prireikti šiek tiek pašildyti betonavimo vieta duju degikliu ar garais. Jei neužtenka prieššaltinio priedo, užmonolitintą vietą reikia uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga (akmens vata ar specialiais dembliais) ir šildyti. Esant dideliems šalčiams, pradinio betono kietėjimo metu, užbetonuota vieta reikia šildyti. Šiam tikslui aplink užbetonuotą sandūra daromas gaubtas ir į jį pučiamas karštas oras Kai betonavimo darbai užbaigti, reikia patikrinti, ar drenažo skylutės neužakę. DARBŲ KOKYBĖ IR JOS KONTROLĖ Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio kokybės dokumentą ir būti aprobuoti Inžinieriaus. Gaminiui turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Žymės ant gaminio turi būti užrašytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomose gaminio (kolonų) vietose. Priimant surenkamas gelžbetonines kolonas, atvežtas į statybos aikštelę turi patikrinti Inžinierius. Inžinierius tikrina ar elementų matmenys atitinka nurodytus gaminių pasuose, ar šie gaminiai ir jų įdėtinės bei montavimo detalės nepažeistos. Taip pat turi patikrinti ar nepažeistos fiksuojančios detalės. Taip pat inžinierius tikrina ar elementai atitinka deklaruojamą kokybės klasę. Įdėtinių detalių ir gaminių plokštumos turi sutapti. Rangovas atsako už gaminių pakrovimo teisingumą ir už konstrukcijų transportavimo ir sandėliavimo kokybę. Pagrindinius gelžbetoninių surenkamų elementų montavimo kokybės reikalavimus nusako statybinės normos ir taisyklės, kurių pagrindu sudarytos statybos bei montavimo darbų vykdymo ir priėmimo techninės sąlygos. Kokybę kontroliuoti pradedama jau priimant atvežtus į statybos aikštelę surenkamus gelžbetoninius elementus ir baigiama atiduodant pastatą eksploatuoti. Atvežti į statybvietę, 10

102 elementai turi atitikti valstybinio standarto reikalavimus ir projekto matmenis. Elementų nuokrypos negali viršyti norminių. Operacinė montavimo kontrolė vykdoma montavimo metu. Prieš statant surenkamus gelžbetoninius elementus geodezine technika pažymimi atraminiai paviršiai. Ant atraminio paviršiaus kiekvienai ašiai pažymimos po dvi papildomas ašines linijas. Šios linijos pažymimos elemento atrėmimo paviršiuje. Nivelyrais tikrinamas atraminių paviršių aukštis, ir jis išlyginamas. Geodezijos instrumentais konstrukcijos padėtis tikrinama du kartus. Pirmą kartą prieš konstrukcijos įtvirtinimą, antrą jau galutinai įtvirtinus. Konstrukcijų pastatymo tikslumas yra pagrindinis kokybės kriterijus suvirinimo bei užmonolitinimų sandūrų kokybei. Montavimo metu atsiradusios nuokrypos negali būti didesnės nei leistinos. Baigus montuoti konstrukcijas, atlikti darbai priimami surašant aktą. Baigus darbus, kurių negalima patikrinti įvykdžius tolimesnes statybos dalis, vykdoma tarpinė priėmimo perdavimo kontrolė. Ši kontrolė įforminama aktais, kuriuose atsispindi jos rezultatai. Juos pasirašo užsakovo (statytojo) atstovai ir montavimo organizacijos. Baigus objekte visus montavimo darbus atliekama galutinė priėmimo perdavimo kontrolė. Prie šios kontrolės turi būti pridėtos sumontuotų konstrukcijų darbo brėžiniai su pataisomis, kurios buvo padarytos darbo metu, pastatytų konstrukcijų gamyklinius sertifikatus. Taip pat visa dokumentacija apie panaudotų medžiagų kokybę, duomenis apie laboratorinius tyrimus, konstrukcijų padėjimo ašių žymėjimo medžiagą, tarpinės priėmimo perdavimo kontrolės aktus ir visą kitą medžiagą liečiančią prekybinio pastato statybą LEISTINOS NUOKRYPOS Lentelė 4.7 Surenkamų gelžbetoninių kolonų matmenų leistini nuokrypiai Leistinos nuokrypos, mm Elementas Ilgio Skerspjūvio pločio Skerspjūvio aukščio Surenkamos gelžbetoninės ±5 ± ± kolonos daugiau 1t iki t Pastato nužymėjimo ašių leistini nuokrypiai nuo projektinių, kai pastatas iki 5 aukštų l/3000, 8 mm Pastato karkaso kolonų pamatų ašių leistini nuokrypiai nuo nužymėjimo ašių 1 mm. Pamatų atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių: Prieš pamato dugno išlyginamojo sluoksnio įrengimą 0 mm, Po pamato dugno išlyginamojo sluoksnio įrengimo ± 5 mm. 103

103 Kolonų geometrinių ašių nuokrypiai nuo nužymėjimo ašies apatiniame skerspjūvyje 8 mm. Kolonų ašies nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame skerspjūvyje, kai kolonų ilgis nuo 4,0 iki 8,0 m -15 mm; 104

104 4.. EKONOMINĖ DALIS Skaičiuojamoji statybos kaina grindžiama šiais projekto dokumentais: suvestinis statybos kainos apskaičiavimas; objektinės sąmatos; lokalinė sąmatos; resursų poreikio žiniaraščiai. Baigiamajame magistrantūros darbe pateikiamos lokalinės sąmatos. Lokalinė sąmata detalizuotas pagal statybos darbus ar jų grupes investicijų poreikis. Lokalinės sąmatos sudaromos kiekvienam statiniui arba jo daliai remiantis detaliųjų išteklių poreikio žiniaraščiais arba darbų kiekio sąrašais, medžiagų poreikio, mechanizmų poreikio ir darbo sąnaudų, poreikio žiniaraščiais. Lentelė 4.8 Statybos kainos išlaidų struktūra. STATYBOS KAINA TIESIOGINĖS IŠLAIDOS NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS Statinio statybos išlaidos: Medžiagos Mechanizmai Darbo užmokestis Soc. draudimas Statybvietės išlaidos Pridėtinės išlaidos Rangovo pelnas Tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo išteklių (statybos resursų) t.y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertė, socialinio draudimo mokesčiai, bei kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos, įskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokestį kartu su socialinio draudimo lėšomis nuo šio užmokesčio, taip pat papildomos kvalifikuotų darbininkų komandiruočių išlaidas, darbo pamainomis ar pakaitiniu būdu išlaidas, darbininkų pervežimo, elektros energijos eksploatuojant mechanizmus išlaidas, garo, kuro, šiukšlių bei statybinio laužo pristatymo, jo pridavimo į sąvartyną ir kitos išlaidas. Statybvietės išlaidos paprastai apskaičiuojamos iki 10 proc. dydžio nuo statybos darbų kainos. Netiesiogines išlaidas sudaro numatoma rangovo bendrųjų ir administracinių išlaidų, taip pat veiklos mokesčių dalis, kurią pagrįstai galima būtų priskirti statinio statybos veiklai ir kuri tiesiogiai susijusi su statinio statybos ar remonto išlaidomis arba pardavimo sąnaudomis. 105

105 METALINĖS IR GELŽBETONINĖS KOLONOS EKONOMINIS PALYGINIMAS Magistrantūros baigiamajame darbe atliekamas dviejų tipų kolonų palyginimas. Sudarytos kolonų lokalinės sąmatos ir gauta, kad gelžbetonio kolona yra ekonomiškesnė reikiamų medžiagų, kolonų montavimo darbų kaina yra 44,65% mažesnė nei metalinės kolonos montavimo kaina. Šių kolonų montavimo kainų skirtumas palyginamas diagramose. Kolonų įrengimo ir montavimo lokalinės sąmatos parengiamos programa Sistela. Sąmatos sudarytos remiantis 016 m. kovo mėnesio kainomis Kaina, Eur ,4 00 Bendra vertė su PVM Metalinė kolona Gelžbetoninė kolona Pav. 4.9 Kolonų kainų palyginimas 106

106 Kaina, Eur Tiesioginės išlaidos Netiesioginės išlaidos Metalinė kolona Gelžbetoninė kolona Pav Kolonų įrengimo Tiesioginių ir Netiesioginių išlaidų palyginimas Kaina, Eur Darbo užmokestis Medžiagos Mechanizmai Bendra Metalinė kolona Gelžbetoninė kolona Pav Kolonų įrengimo darbo užmokesčio, medžiagų kiekio ir mechanizmų palyginimas 107

107 5. DARBŲ SAUGA IR APLINKOSAUGA 5.1. DARBŲ SAUGA STATYBOS PROCESUI Svarbu užtikrinti statybvietėje darbų saugumą. Kad būtų išvengiama nelaimingų atsitikimų būtina pažymėti pavojingas darbo zonas, atitverti praėjimai, o darbo vietos dirbant tamsiuoju paros metu apšviestos. Viena iš pagrindinių sąlygų konstrukcijų montavimo metu teisingas kėlimo mechanizmų eksploatavimas: kėlimo mechanizmai turi būti stabilūs, stropavimo priemonės patikimos. Saugiam darbui užtikrinti svarbu vykdyti visas kranų eksploatavimo taisykles ir laikytis instrukcijų. Kad nesvyruotų keliama konstrukcija, svarbu ją prilaikyti atotampomis. Montuojamos konstrukcijos gali būti pakeliamos ir nuleidžiamos tik vertikaliai. Prieš keliant konstrukcinį elementą būtina patikrinti kėlimo kilpų patikimumą. Darbo pertraukų metu negalima palikti pakabintų konstrukcijų ant kablio. Montavimo darbus vykdyti leidžiama tik susipažinus su darbo sauga ir praėjus medicininę komisija. Montavimo darbus gali vykdyti tik asmenys sulaukę aštuoniolikos metų amžiaus. Didelis dėmesys turi būti skiriamas elektros saugumui vykdant suvirinimo darbus. Vykdyti suvirino darbus bei darbus reikalaujančius užlipti į didelį aukštį leidžiama asmenims turintiems medicinos komisijos sutikimą. Taip pat darbininkai dirbantys dideliame aukštyje turi turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą ir nemažesnę kaip ketvirtą kategoriją. Jie privalo prisirišti prie jau sumontuotų konstrukcijų asmeninėmis apsaugos priemonėmis (t.y spec. diržais). Statybvietėje visi esantys asmenys turi dėvėti ryškiaspalvius apsauginius šalmus nepriklausomai nuo atliekamo darbo. Darbininkams draudžiama dirbti po montuojamomis konstrukcijomis. Pavojingai zonai priklauso ir 7.5 m pločio zona apie krano veikimo šoną nuo pakeltos konstrukcijos toliausio išsikišusio taško. Žmonėms draudžiama būti ant keliamų ir transportuojamu konstrukcijų. Visi statybos vadovai, montuotojai ir kiti darbininkai, dirbantieji krano veikimo zonoje turi gerai žinoti konstrukcijų kėlimo tvarką ir montavimo darbų signalus. Surenkamąsias detales ir konstrukcijas draudžiama dėti ant darbo pastolių. Montuotojams pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos turi būti įrengtos inventorinės kopėčios, aptverti perėjimo tilteliai ir lipynės. Draudžiama laipioti montuotojams ant užkeltų elementų ir konstrukcijų. Kiekviename statybos objekte turi būti efektyviosios gaisro gesinimo priemonės. Šios priemonės turi būti gerai matomose ir lengvai prieinamose vietose, kuriuose turi būti įrengtas priešgaisrinis skydas su įrankiais. Laikinos elektros oro linijos turi būti tiesiamos tik iš izoliuotų 108

108 laidų, o laidai sandūrose sujungiami lituojant arba suspaudžiant galus spec. gnybtais. Ant nedegaus pagrindo turi būti montuojami visi įjungimo, išjungimo ir montavimo prietaisai ir uždaryti apsauginiais įžemintais užrakintais skydais. 5.. HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOSAUGA Remiantis higienos normomis pastate numatytos patalpų grupės, turi būti suprojektuotos taip, kad būtų užtikrintos tinkamos pastate esančių žmonių (gyventojų, lankytojų ir dirbančiojo personalo) higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, pastato konstrukcijų ar pastato vidaus drėgmės. Projektuojamame pastate numatytos apdailos medžiagos, užtikrinančios sveiką gyvenimo ir darbo aplinką, patogias ir saugias darbo sąlygas bei buitines reikmes. Apdailinės medžiagos turi tenkinti higienos normas. Personalo darbo zonose numatytas dirbtinis apšvietimas. Regos darbų kategorija V, kai atliekami nelabai tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra didesnis kaip 1,00 mm). Administracinės ir buitinėse patalpose įrengiami šoniniai langai. Administracinių patalpų regos darbų kategorija - II kai atliekami labai tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra nuo 0,15 mm iki 0,30 mm), darbo vietų esant šoniniam apšvietimui NAK 1,%. Kitos techninės patalpos projektuojamos be natūralaus apšvietimo. Numatomas patalpų mikroklimatas įgyvendinamas ventiliacijos ir šildymo prietaisais, užtikrinamas temperatūrinis ir drėgmės režimas nustatytas higienos normose. Pastato atitvaros suprojektuojamos su pakankama šilumos izoliacija užtikrinančia norminius reikalavimus pagal STR.01.01(6):008. Pastato vidaus temperatūros priklauso nuo patalpų paskirties. Administracinių gyvenamų patalpų vidaus temperatūra C. Techninių patalpų oro temperatūra C. 109

109 5.3. NAUDOJIMO IR GAISRINĖ SAUGA Pastatas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimų, susidūrimo, nudegimo, kritimo, nutrenkimo, sužeidimo dėl sprogimo, ar susižalojimų elektros srove). Pastato konstrukcija iš ilgaamžių ir atsparių įvairiems poveikiams medžiagų, atsparių dilimui ir įrimo apdailos medžiagų sumažina nelaimingų atsitikimų riziką eksploatuojamame pastate. Pastatas priskiriamas II kategorijos statinių atsparumo ugniai laipsniui, pagal panaudotų konstrukcijų atsparumą ugniai. Cg kategorijai sprogimo ir gaisro pavojų. Pastato laiptinėje, kiekviename aukšte yra įrengiami specialūs langai su varikliais, kurie esant gaisrui atsidaro ir taip pašalina dūmus iš laiptinės. Taip pat laiptinėje yra įrengiamas stoglangis, kuris taip pat skirtas pašalinti dūmams salėje numatyti šeši dūmų šalinimo stoglangiai. Aplink kiek vieno aukšto perdanga yra dedamas specialus degimą stabdantis sluoksnis. Kiekviename gyvename aukšte vakarinėje koridoriaus pusėje yra įrengtas specialus galingas ventiliatorius pašalinantis dūmus ir koridoriaus. O rytinėje dalyje yra įrengiama lauko priešgaisrinė laiptinė. Pav. 5.1 Priešgaisrinis perdangos mazgas: 1. Gaisro stabdymo sluoksnis;. Tvirtinimo kronšteinas; 3. Siderise Akustinis užliejamas barjeras ;4. Siderise Akustinė juosta; 5.4. APSAUGA NUO TRIUKŠMO Projektuojamas pastatas yra gyvenamųjų namų kvartale todėl pastatas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad juose ir šalia jų esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. 110

110 Kadangi projektuojamas pastatas turi ir komercines paskirties aukštų, tai pagal STR.0.0:016 Visuomeninės paskirties statiniai 8. punktą pastatas turi tenkinti apsaugą nuo: 1. Statinių išorės aplinkoje ore sklindančio garso;. Gretimose patalpose ore sklindančio garso; 3. Smūgio garso į perdangas; 4. Statinio inžinerinių sistemų skleidžiamo triukšmo; 5. Aidėjimo trukmės patalpose. 111

111 6. TIRIAMOJI DALIS Tiriamojo darbo metu norima nustatyti, kuria metodika Eurokodo 1-4 pritaikyto Lietuvos regionui ar Statybos techninio reglamento, skaičiuotinės vėjo slėgio apkrovos į tiesinį metrą yra didesnės. Taip pat nuo kurios apkrovimo schemos gaunami didesni konstrukcijos poslinkiai VĖJO APKROVA PAGAL STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ Projektuojamas pastatas Vilniuje, todėl vėjo apkrovos rajonas I, vietovės tipas B. Šiame rajone vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė, 4 ; lygūs 1,0. paviršiaus; Atskaitinis vėjo greitis:, 1,0 1,0 1,0 4 4 / ( ) čia:,, krypties, laiko ir aukščio virš jūros lygio koeficientai, paprastai Atskaitinis vėjo slėgis:, ,36 / (6.1.1.) Vidutinė slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamoji: ; ( ) čia: c(z) koeficientas, priklausantis nuo vietovės reljefo ir aukščio nuo žemės ce išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas. Skaičiuotinės vėjo slėgio apkrovos į tiesinį metrą: ė,, ( ) Vėjo apkrovos schema ir aerodinaminiai koeficientai nustatomi pagal STR.05.04:003 4 priedo 1 lentelės 1 schemą. Išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai: ce +0,8; ci Projektuojamo pastato vietovės tipas B. Pastatui esant iki 10 m aukščio c(z) 0,5, kai pastato aukštis 10m tada c(z) 0,65, kai pastato aukštis 0m tada c(z) 0,85, kai pastato aukštis 40m tada c(z) 1,1, kai pastato aukštis 60m tada c(z) 1,3, kai pastato aukštis 80m tada c(z) 1,45, kai pastato aukštis 100m tada c(z) 1,6, tarpinės reikšmės randamos interpoliuojant. 85 m aukštyje c(z): 1,45 + 0, ,49 11

112 Kadangi pastatas suprojektuotas išskiriant skirtingus skerspjūvius, todėl išskaidome pastatą į 3 zonas. 1-zona nuo ±0.000 m iki m, -zona nuo m iki , 3- zona nuo iki m. koeficientas, Pav. 6.1 Vėjo apkrovos schema pagal STR.05.04:003 4 priedo 1 lentelės 1 schemą. 6.1 lentelė., reikšmės, kai / lygus 0,0 0,5 1,0,0 0 0,0-0,6-0,7-0,8 0 +0, -0,4-0,7-0, ,4 +0,3-0, -0, ,8 +0,8 +0,8 +0,8 60-0,4-0,4-0,5-0,8 Interpoliuojant randame koeficientus. 1-zona, kai tai: zona skaičiuoti nereikia nes nėra stogo paviršiaus šioje zonoje. 3-zona, kai tai:

113 6. lentelė. b/l reikšmės, kai / lygus 0, ,4-0,5-0,6-0,5-0,6-0,6 1-zona, kai tai: Čia: b pastato ilgis; l pastato plotis. 8, ,4 -zona, kai tai: 8, ,48 3-zona, kai tai: ,76 0,6 Apskaičiuojamos vidutinės slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamosios pagal formulę: Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 0 iki 10 m: 0,5 + 0,65 0,36 0,8 0,1656 / Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 10 iki 0 m: 0,65 + 0,85 0,36 0,8 0,16 / Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 0 iki 40 m: 0,85 + 1,1 0,36 0,8 0,808 / Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 40 iki 60 m: 1,1 + 1,3 0,36 0,8 0,3456 / Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 60 iki 80 m: 1,3 + 1,45 0,36 0,8 0,396/ Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 80 iki 85 m: 114

114 1,45 + 1,49 0,36 0,8 0,43 / Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui ties 85 m: 0,36 1,49 0,8 0,49 / 1-zona: Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 0 iki 10 m: 0,5 + 0,65 0,36 0,4 0,088 / Terasoje esančiai kairėje pusėje: 0,5 + 0,65 0,36 0, 0,046 / Terasoje esančiai dešinėje pusėje: 0,5 + 0,65 0,36 0,4 0,088 / -zona: Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 0 iki 10 m: 0,5 + 0,65 0,36 0,48 0,0994 / 3-zona: Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 10 iki 0 m: 0,65 + 0,85 0,36 0,6 0,16 / Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 0 iki 40 m: 0,85 + 1,1 0,36 0,6 0,106 / Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 40 iki 60 m: 1,1 + 1,3 0,36 0,6 0,59 / Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 60 iki 80 m: 1,3 + 1,45 0,36 0,8 0,396/ Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 80 iki 85 m: 1,45 + 1,49 0,36 0,8 0,43/ Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui ties 85 m: 0,36 1,49 0,8 0,49/ Stogui esančiam kairėje pusėje: 0,36 1,49 0,80 0,49 / Stogui esančiam dešinėje pusėje: 0,36 1,49 0,80 0,49 / 115

115 Pav zonos apkrovos skaičiuotinė schema.. 1 ir zonų skaičiuotinės schemos tokios pat tik skiriasi aukštis atitinkamai 4.7 ir 5 Skaičiuotinės vėjo slėgio apkrovos į tiesinį metrą pagal formulę ir gauti rezultatai surašomi į 6.3 lentelę. 116

116 6.3 lentelė. Zona Aprašymas wme kn/m Skaičiuotinės vėjo slėgio apkrovos, kn/m Esant SLĖGIMUI 1 Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 0 iki 10 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 0 iki 10 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 10 iki 0 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 0 iki 40 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 40 iki 60 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 60 iki 80 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui nuo 80 iki 85 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant slėgimui ties 85 m Esant SIURBIMUI 1 Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 0 iki 10 m: Terasoje esančiai kairėje pusėje Terasoje esančiai dešinėje pusėje Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 0 iki 10 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 10 iki 0 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 0 iki 40 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 40 iki 60 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 60 iki 80 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui nuo 80 iki 85 m Į skersai pastato esančia sieną. Esant siurbimui ties 85 m Stogui esančiam kairėje pusėje Stogui esančiam dešinėje pusėje

117 Pav. 6.1 Pastato poslinkiai nuo vėjo apkrovos skaičiuotos pagal STR 118

118 6.. VĖJO APKROVA PAGAL EUROKODĄ 1-4 Kadangi Projektuojamas pastatas yra mišrios paskirties, tiek gyvenamosios patalpos, tiek komercinės, todėl ši projektuojamą pastatą priskiriam CC3 Pasekmių klasei, pagal Eurokodą (EN 1990:00) B.1 Lentelę Pasekmių klasių apibrėžimas Pastatas projektuojamas Miesto centre, todėl įvertinant šiurkštumo koeficientą buvo priskirta IV vietovės kategorijai. 6.3 lentelė Skaičiavimo parametrai Pagrindinė vėjo greičio reikšmė: 4, m/s Pasekmių klasė: CC3 Vietovės kategorija: IV Atsargos koeficientas kintamai vėjo apkrovai: 1.65 Cpe - Vėjo įtakos plotas A: 4,7, m² Atskaitos aukštis z: Skaičiuojama ne vieną kartą, m' Pastato aukštis H: 85, m' Lygiagretus vėjui matmuo d: 47.35, m' Statmenas vėjui matmuo b: 16.35, m' Pav. 6.1 Pastato skaičiuojamosios schemos geometriniai parametrai 119

119 Vėjo apkrovų skaičiuotinės reikšmės pagal pastato zonas: Kai z(0-10 m) Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % Kai z(10-0) Min reikšmė: Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Aukšto zonos Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % Max reikšmė: Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % 10

120 Kai z(0-40) Min reikšmė: Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % Max reikšmė : Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % Kai z(40-60) Min reikšmė: Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % 11

121 Max reikšmė: Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % Kai z(60-80) Min reikšmė: Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % Max reikšmė: Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % 1

122 Kai z(80-85) Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % Kai z85 m Aukšto zonos Fasado zonos Oro slėgio apkrova, kn/m² Zonos ilgis (plg. skaič. Schemą Fig.), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), m' Bendras zonos ilgis (perimetru), % A % B % C % D % E % Pav. 6. Oro slėgio zonų išdėstymas perimetru, pučiant statmenai į D plokštumą, atskaitos aukštyje z, pastoviam vienos krypties vėjui 13

123 Įtakos zona apskaičiuota prilyginant didesnį fasado elementą pavojingesniu, Įtakos zonos ploto skaičiuoklė: Aukštis:.850 m' Plotis: m' Plotas A: 4.75 m² 6.X lentelė. Aukštas Oro slėgio apkrova, kn/m Aukšto aukštis, m Fasado zonos A B C D E A B C D E A B C D E A B C.7804 D E A B C D E A B C D E A B C D 14

124 E A B C D E A B C.9568 D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D 15

125 E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D 16

126 6 7 Parapeto viršus E A B C D E A B C D E A B C D E lygūs 1,0. paviršiaus; Atskaitinis vėjo greitis pagal ( ): VEJO APKROVA Į STOGĄ, 1,0 1,0 1,0 4 4 / čia:,, krypties, laiko ir aukščio virš jūros lygio koeficientai, paprastai Atskaitinis vėjo slėgis pagal (6.1.1.):, ,36 / Vidutinė slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamoji: ; (6..1.1) čia: koeficientas, priklausantis nuo vietovės reljefo ir aukščio nuo žemės ce10 išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas. Skaičiuotinės viršūninio vėjo slėgis:, ,008 / Vėjo apkrovos schema ir aerodinaminiai koeficientai nustatomi pagal Eurokodo paveikslėlį, o aerodinaminiai koeficientai nustatomi pagal 7. lentelę. Interpoliuojant randame koeficientus. kai tai: Tolimesni skaičiavimai pateikiami lentelėje 17

127 Ruožas F G H I hp/h cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe Projektuojamo pastato rodikliai Pav. 6.3 Schema vėjo apkrovai į stogą apskaičiuoti Toliau skaičiuojame pagal (6..1.1) formulę: / ; / ; / ; / ; ,5316 / ; 18

128 Pav. 6.1 Pastato poslinkiai nuo vėjo apkrovos skaičiuotos pagal Eurokodą

129 IŠVADOS 1. Apskaičiuotas Daugiafunkcinės paskirties stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas 0.1 (W/m K), kadangi didžiausią plotą sudaro gyvenamos patalpos, tai daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų stogo norminė šilumos perdavimo koeficiento reikšmė pagal STR.01.09:01 Pastatų energetinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas 0,16 (W/m K),. Suprojektuoti gelžbetoniniai poliniai pamatai, kurių ϕ450 mm ilgis 6.0 m. Polio betono klasė C35/45, armatūra S500. Poliai prie galvenos tvirtinami standžiai. Taip pat suprojektuotos dvi kolonos. Pastovaus skerspjūvio gelžbetoninė kolona 750x750 mm. Kolonos betono klasė C0/5, armuojama S500 klasės armatūra. Prie pamato tvirtinama inkariniais varžtais. Bei pastovaus skerspjūvio metalinė kolona iš plieno, kurio markė S355J0. Parinktas kolonos liemens profilis HEB 400. Suvirinti kolonos elementus numatytas būdas-pusiau automatinis apsauginių dujų aplinkoje, elektrodinė viela G55 dw<1,4mm.. Kolona jungiama su pamatu inkariniais varžtais. Suprojektuota gelžbetoninė rėmsija, kurios betono klasė 35/45, armatūra S400, su kolona sujungta sutapdintu mazgu. Taip pat šio darbo metu suprojektuota nepertraukiamo formavimo gelžbetoninė kiaurymėtoji perdangos plokštė, kurios betono klasė C35/45, armatūra lyninė iš anksto įtempta Y1770C. Perdangos plokštė remiama ant rėmsijos. 3. Atliktas suprojektuotų kolonų įrengimo kainų palyginimas programa Sistela. Atliktame palyginime įvertinus kolonų (vieno vieneto) įrengimo, montavimo darbų, medžiagų, mechanizmų sąnaudas, gauta, kad gelžbetonio kolona yra 44,65% ekonomiškesnė. Gelžbetoninės kolonos įengimo kaina 476,4 Eur., o metalinės 1067 Eur. 4. Apskaičiavus darbo apimtis, gauta, kad gelžbetoninėms surenkamoms kolonoms sumontuoti reikalingas griebtuvas ZKK-6,3 ir automobilinis strėlinis kranas LIEBHERR 3150 HC 70. Montavimo darbų trukmė septynios dienos. 5. Tiriamojoje dalyje atikus skaičiavimus aiškiai matome, kad pagal Eurokodą 1-4 gautos skaičiuotinės vėjo slėgio apkrovos reikšmės ties parapeto viršumi yra.6 karto didesnės. Todėl poslinkiai didesni, skaičiuojant pagal eurokodo metodiką. Tai vertinant apkrovų deriniai projektuojant pastatą buvo sudaryti naudojant gautas reikšmes pagal eurokodą. 130

130 LITERATŪROS SARAŠAS 1) Mockienė J. Statybinių konstrukcijų skaičiavimo metodiniai nurodymai. Mokomoji knyga, Kaunas, 011.; ) Benjaminas Černius Pamatų Projektavimo pagal 7 Eurokodą vadovas. Mokomoji knyga, Kaunas, ) E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Mikšta, H. Nakas, R. Sakalauskas Statybos procesų technologija. Vilnius: Technika, ) Gediminas Marčiukaitis, Juozas Valivonis Statybinės konstrukcijos ir jų projektavimo pagal euronormas pagrindai. Vilnius: Technika, ) Marijonas Daunoravičius, Rūta Miniotaitė Statybos Technologinių procesų projektavimas. Kaunas: KTU Leidykla, ) Viktoras Ražaitis Pastatų Konstravimo pagrindai. Vilnius: Vilniau dailės leidykla, 004 7) Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai. 8) STR :007. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 9) STR :013. Ypatingi statiniai. 10) STR :00. Statinio statybos rūšys. 11) STR :017. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 1) STR :008. Statybos produktų atitikties deklaravimas. 13) STR :010 Statinio projektavimas. 14) STR :00. Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė. 15) STR :010. Statybą leidžiantys dokumentai. 16) STR :010 Statybos užbaigimas 17) STR :1999. Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka. 18) STR.01.01(1):005. ESR. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 19) STR.01.01():004. ESR. Gaisrinė sauga. 0) STR.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 1) STR.01.01(4):008. ESR. Naudojimo sauga. ) STR.01.01(5):008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 3) STR.01.01(6):008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 4) STR.05.01:013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas. 5) STR.05.04:003 Poveikiai ir apkrovos 6) STR.05.05:005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 131

131 7) STR.05.08:005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 8) LRS Statybos įstatymas m. Kovo 19 d. Nr. I140.Aktuali įstatymo redakcija Prieiga internete < žiūrėta :1> 9) Profiliai. (žiūrėta ). Prieiga internetu:< 30) Stogas. (žiūrėta ). Prieiga internetu: < 31) Statybos taisyklės. Surenkamų konstrukcijų montavimo darbai. Prieiga internete < 3) Lietuvos higienos norma HN 98 : 000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai.. 13

132 PRIEDAI 1 PRIEDAS. APKROVŲ ĮVERTINIMAS SNIEGO APKROVA Projektuojamas pastatas Vilniuje, todėl sniego apkrovos rajoną priimame II, kur sniego apkrovos charakteristinė apkrova sk 1,6 kn/m. Sniego apkrova skaičiuojama pagal reikalavimus statiniams su parapetu (STR.05.04:003, priedo 1 lentelės 10 schemą]. Pagal reikalavimus įvertinamas susidarantis sniego maišas. Visoje likusioje pastato stogo dalyje, sniego apkrova skaičiuojama pagal (STR.05.04:003, priedo 1 lentelės 1 schemą). Sniego apkrovos plokštei prie ašies ir 4: Koeficientas µ apskaičiuojamas: Todėl μ 3 μ, 3,375 3 (0.1), Pav. 0.1 Sniego apkrovos išsidėstymas Sniego apkrovos į horizontaliąją projekciją dydis nustatomas pagal formulę: μ (0.) čia: μ - stogo sniego apkrovos formos koeficientas; - atodangos koeficientas; - terminis koeficientas; - sniego dangos ant 1 m horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakterinė reikšmė. Kadangi stogas projektuojamas su plokštėmis, tai apkrovas reikia suskaičiuoti į taškus pagal 0. formulę, kiekvienam taškui atskirai: μ ,6 1,6 / μ ,6 4,80 / μ, ,6 4,47 / 133

133 lentelė). μ ,6.107 / Skaičiuojamoji sniego apkrova į horizontaliąją stogo plokštumos projekciją: ; (0.3) čia: -sniego poveikio dalinis koeficientas, 1,3 (STR.05.04:003, priedo 1 Sniego apkrova terasoje. 1,6 1,3,08 / 4,80 1,3 6,4 / 4,47 1,3 5.8 /.107 1,3.74 /,08 9, / 6,4 9, / 5,8 9, /.74 9, / Parapeto aukštis terasoje 0,75 m, todėl skaičiuojame ar tenkinama sąlyga (STR.05.04:003 1 priedo 1 lentelėje): kadangi sąlyga netenkinama todėl μ 1; 0,75 <, 1 1,0 1,0 1,6 1.6 / Čia: atodangos koeficientas; terminis koeficientas; apkrovos patikimumo koeficientas. Tolygiai išskirstyta apkrova į plokštę: /,08 5, / 0,8 (0.4) 134

134 STOGO DANGOS APKROVA Stogo danga sudedamosios dalys pateiktos (Pav. 0.): Pav. 0. Stogo detalė Lentelė 0.1 Norminė stogo apkrova Eil. Nr Pavadinimas Svoris kg/m 1 Viršutinė danga "Bipol XL EKP" 5 Apatinė danga "Unifleks EMP" 3 3 Akmens vata PAROC ROB 80 d0 mm 4.6 P Akmens vata PAROC ROS 30 kai bendras sluoksnių storis 6 d00mm 5 Garo-Vandens izoliacija 00mk 0. 6 Išlyginamasis sluoksnis Knauf Nivello kai d10mm 18 7 Nuolydį formuojantis sluoksnis (PAROC ROB 80 d0 mm) Laikanti konstrukcija monolitinė g/b plokštė Viso 646 Stogo apkrova: q st, n mst g kN / m (0.10) q st qst, n γ Q kN / m (0.11) 135

135 TARPAUKŠTINIŲ PERDANGŲ SKAIČIAVIMAS Lentelė 0. Norminė rūsio perdangos apkrova Eil. Nr Pavadinimas Svoris kg/m 1 Keraminės plytelės d0 mm 1.41 Armuotas išlyginamasis sluoksnis d60 mm Polietileno plėvelė 1 sl. d0,3 mm 0.04 P Akmens vata PAROC GRS 0 d70 mm Smėlio sluoksnis d30 mm Monolitinė perdanga d400 mm Viso 1188, 0 Skaičiuojama pagal (0.10) ir (0.11) formules: Rūsio perdangos apkrova: q rp, n mst g kN / q 740 m rp qrp, n γ Q kN / 7 m Lentelė 0.3 Norminė pirmo-dvidešimt šešto aukšto perdangos apkrova Eil. Nr Pavadinimas Svoris kg/m 1 Keraminės plytelės d0 mm 1.41 Armuotas išlyginamasis sluoksnis d60 mm Polietileno plėvelė 1 sl d0,3 mm 0.04 P Akmens vata PAROC SSB 1 d40 mm Smėlio sluoksnis d30 mm Monolitinė perdanga d400 mm Viso 114, 0 Skaičiuojama pagal (0.10) ir (0.11) formules: q 1 6 p, n mst g kN / Pirmo dvidešimt šešto aukštų perdangos apkrova: q 738 m 1 6 p q1 6 p, n γ Q kN / 7 m 136

136 A NAUDOJIMO APKROVOS Lentelė 0.4 Norminės naudojimo apkrovos Kategorijos C D C D A C1 C4 C5 D C1 C4 C5 D q k q d kn/m kn/m perdangos ilgis perdangos svoris Gyvenamieji aukštai Lentelė 0.4 Naudojimo apkrovos Skaičiuotinės apkrovos į perdangą komerciniai aukštai terasa pagalbinės patalpos l m k m d q bendras m kn/m kn/m kn/m

137 Statinių grupė 4 PRIEDAS. LOKALINĖS SĄMATOS LOKALINĖ SĄMATA Sudaryta pagal kainas Lentelė 0.3 Metalinės kolonos montavimo sąmata Daugiafunkcinės paskirties pastatas Statinys Pastatas Rinktinės g. Žiniaraštis 1 Lokalinė Suma žiniaraščiui EUR Sąm. Darbų ir išlaidų Mato Kaina Iš viso Norma Kiekis eil. aprašymai vnt EUR EUR 1 bendrastatybiniai darbai 1 N9P-0101 t Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė daugiau 0,5t iki 0,50t k81.03 Darbo sąn. kateg. 4.6 žm.val Suvirinimo elektrodai kg Tvirtinimo varžtai (įvairūs) kg Plieninės statybinės konstrukcijos t Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos kg Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 m rūš.) Suvirinimo transformatorius maš.val Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios maš.val N9P-0101 Darbo užm Medžiagos Mechanizmai Iš viso N13-08 m Juostinių metalinių paviršių, padengtų ugniai atspariais dažais, apsauga laku k81.17 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val Lakas Pyrotect kg N13-08 Darbo užm. 3.8 Medžiagos 7.58 Mechanizmai Iš viso N m Metalinių paviršių dažymas dažais BT- 177, purkštuvu Darbo sąn. kateg žm.val Bitumo dažai kg Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu) kg N Darbo užm Medžiagos 3.30 Mechanizmai Iš viso 3.91 Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 58 Medžiagos 618 Mechanizmai 31 Iš viso 707 Viso žiniaraštyje 1 Darbo užm. 58 Medžiagos 618 Mechanizmai 31 Iš viso 707 Papildomų medžiagų vertė 3.00% Papildomų mechanizmų vertė 3.00% 1 1 Sezoniniai darbai 15.00% (0) Specifiniai darbai 17.00% 3 Papildomas darbo užmokestis 8.00%(58+3) 5 5 Viso:

138 Soc. Draudimo išlaidos 31.00%(58+3+5) 0 0 Statinio statybos išlaidos Viso: Statybvietės išlaidos 9.00% 68 Iš viso tiesioginės išlaidos 83 Pridėtinės išlaidos 5.00%(58+3+5) 17 Pelnas 5.00%(83+17) 4 Iš viso netiesioginės išlaidos 59 Bendra vertė be PVM 88 Pridėtinės vertės mokestis 1.00% 185. Bendra vertė su PVM

139 Statinių grupė LOKALINĖ SĄMATA Sudaryta pagal kainas Lentelė 0.4 Gelžbetoninės kolonos montavimo sąmata Daugiafunkcinės paskirties pastatas Statinys Pastatas Rinktinės g. Žiniaraštis 1 gb Suma žiniaraščiui EUR ( Lt.) Sąm. Darbų ir išlaidų Mato Kaina Iš viso Norma Kiekis eil. aprašymai vnt EUR EUR 1 kolona 1 N7P-6 vnt Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 žm.val Surenkamos g/b konstrukcijos vnt Keraminės vonelės suvirinimui kg Betono mišiniai C1/15 m Plieninė viela (suvirinimo) t Statybinės vinys kg Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis) t Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau ( rūš.) m Cementinis skiedinys S30 m Plieninė viela (šviesi, rišamoji) t Suvirinimo elektrodai kg Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg Mediniai klojinių skydai m Bokštinis kranas 5-8 t keliamosios galios maš.val N7P-00 Darbo užm. 47 Medžiagos 17 Mechanizmai 49 Iš viso 313 Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 47 Medžiagos 17 Mechanizmai 49 Iš viso 313 Viso žiniaraštyje 1 Darbo užm. 47 Medžiagos 17 Mechanizmai 49 Iš viso 313 Papildomų medžiagų vertė 3.00% Papildomų mechanizmų vertė 3.00% 1 1 Sezoniniai darbai 15.00% (0) Specifiniai darbai 17.00% Papildomas darbo užmokestis 8.00%(47) 4 4 Viso: Soc. Draudimo išlaidos 31.00%(47+4) Statinio statybos išlaidos Viso: Statybvietės išlaidos 9.00% 8 Iš viso tiesioginės išlaidos 337 Pridėtinės išlaidos 5.00%(47+4) 13 Pelnas 5.00%(337+13) 19 Iš viso netiesioginės išlaidos 5 Pridėtinės vertės mokestis 1.00% Bendra vertė be PVM 394 Bendra vertė su PVM

140 5 PRIEDAS. PERDANGOS DIAGRAMOS Pav. 0.3 Perdangos apkrovimas ir reakcijos Pav. 0.4 Perdangos skersinės įrąžos Pav. 0.5 Perdangos momentų diagrama 141

141 6 PRIEDAS. SIJOS DIAGRAMOS Pav. 0.6 Sijos apkrovimas Pav. 0.7 Sijos skersinės įrąžos Pav. 0.8 Sijos momentai Pav. 0.9 Sijos reakcijos 14

142 3 Situacijos plnas Mastelis 1:5000 Pirmo aukšto planas Mastelis 1:00 Šeimyniškių g. 3 A. Jupzapavičiaus g. Rinktinės g. 1 3 Eksplikacija 1 I Etapo projektuojamo pastato sklypas Sklypas 3 Kaimyniniai sklypai I etapo sklypo dalies planas Mastelis 1: ± Antro aukšto planas Mastelis 1:00 H G F E D C B A Rinktinės g H Tipinio aukšto planas Mastelis 1:00 H G F E D C B A Sutartiniai ženklai Įvažiavimas į sklypą Įėjimas įpastatą 1 Projektuojamas pastatas Veja A I Etapo sklypo riba Trinkelių danga Trinkelių danga Trinkelių danga Trinkelių danga Sklypo riba Augalas vazone Augalas Gyvatvorė B03 B0 B04 B05 B06 B07 X04 X03 X0 B01 X01 B11 X05 B10 B08 B09 Grupė SSM-5 KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas I. Kupčiūnaitė Vadovas R. Bistrickaitė Konsultant. G. Šukaitytė Magistrantūros baigiamasis darbas Daugiafuncinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas SITUACIJOS PLANAS; SKLYPO PLANAS; PIRMO AUKŠTO PLANAS; ANTRO AUKŠTO PLANAS, TIPINIS AUKŠTO PLANAS Laida O H G F E D C B A Pr.etapas MBD Statybinių konstrukcijų katedra LT Studentų 48, Kaunas 017-MBD-SK Lapas 1 Lapų 7

143 X Y Garažo (rūsio) planas Mastelis 1: Detalė "B" Mastelis 1:0 7 Detalė "A" Mastelis 1: A Max Dvigubos parkavimo vietos Dvigubos parkavimo 33 vietos Neužstatyti A H G F E D C B A Pjūvis A-A Mastelis 1: Detalė "B" Detalė " C" Detalė " A" ± Detalė "C" Mastelis 1: ± Grupė SSM-5 KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas I. Kupčiūnaitė Vadovas R. Bistrickaitė Konsultant. G. Šukaitytė Magistrantūros baigiamasis darbas Daugiafuncinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas PASTATO PJŪVIS A-A; GARAŽO PLANAS; ARCHITEKTŪRINĖS DETALĖS Laida O Pr.etapas MBD Statybinių konstrukcijų katedra LT Studentų 48, Kaunas 017-MBD-SK Lapas Lapų 7

144 Fasadas 1-5 Mastelis 1:00 Fasadas A-H Mastelis 1: A B C G H Skarda 3 mm dažyta - PYRiTE 55 YW07F Skarda 3 mm dažyta - GRIS 9770 CHINE YX051F Stiklas Emalitinis stiklas Ventiliacijos grotelės Architektūrinis elementas Grupė SSM-5 KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas I. Kupčiūnaitė Vadovas R. Bistrickaitė Konsultant. G. Šukaitytė Magistrantūros baigiamasis darbas Daugiafuncinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas FASADAS 1-5, FASADAS A-H Laida O Pr.etapas MBD Statybinių konstrukcijų katedra LT Studentų 48, Kaunas 017-MBD-SK Lapas 3 Lapų 7

145 Pamatų planas Mastelis 1: Pjūvis 3-3 Mastelis 1:10 1 Spraustinis polis SP-1 Mastelis 1:0 EK-1 Mastelis 1:0 Pamatas A-4 Mastelis 1:0 3 T-1 H G F Poz. Mastelis 1:10 L974 mm Suvirinti Erdvinis karkasas EK-1 Betonas C35/45 A E D 3 C B Poz. 3 Mastelis 1:10 L460 mm 1 1 Armatūros tinklas T-1 Mastelis 1: A Inkarinis varžtas V-1 Mastelis 1:10 L460 mm A PASTABOS: 1. 1A gruntas nukasamas. 1 gruntas išlyginamas Išlyginto sklypo geologinis pjūvis 5-4 Mastelis 1: Gręžinio Nr Grindų lygis Alt.+0, (SZ-7) Projektuojama pamato galvenos altitudės (SZ-4) VT Met. plokštelė Pjūvis - Mastelis 1:0 1 1 VT 4 Pjūvis 1-1 Mastelis 1:0 Atstumas, m Altitudė, m Geologinis indeksas Inž.geolog. elemen.nr Grunto Vandens lygis Pagal SZ duomen. aprašymas Stulpelis Sluoksnio gylis, m Altitude Sluoksnio storis, m Pasirodė Nusi stovėjo Maksi malus qs MPa Eo MPa φo laip. 1 tiv 1A 1 3 Asfaltas 0.1 m, skalda, žvyras m Piltinis gruntas smėlingas molingas dulkis su žvyru, smelio lęšiais, organikos priemaiša ,30 0, nesutiktas 9 V 0, , T-1 T-1 gtiii Moreninis smėlingas dulkingas Molis, rudas vidutinio stiprumo, su smėlio lęšiais, nuo 3.9m stiprus, itn ir m smulkus smėlis tankus nuo 6.5m moreninis smėlingas dulkingas molis rudas, vidutinio stiprumo nuo 6.9m pilkas, stiprus , A 4 PASTABOS: 1. Galvenos betono klase C30/37,pagal LST EN 06-1:00.. Matmenys duoti milimetrais. 3. Medžiagų kiekiai pozicijose EK-1 ir T-1 paskačiuoti vienam elementui. 4. Spraustinių polių betono klase C30/37,pagal LST EN 06-1: Suvirinimą vykdyti pusautomačiu pagal LST EN ISO :006 ir LST EN ISO : Medžiagų kiekiai pateikti vienam poliui Grupė SSM-5 Pr.etapas MBD KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas I. Kupčiūnaitė Vadovas R. Bistrickaitė Konsultant. G. Šukaitytė Statybinių konstrukcijų katedra LT Studentų 48, Kaunas Magistrantūros baigiamasis darbas Daugiafuncinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas PAPATŲ PLANAS; PAMATAS A-4; A; IŠILGINIS SKLYPO GEOLOGINIS PJŪVIS MBD-SK Lapas 4 Laida O Lapų 7

146 Gelžbetoninė kolona Mastelis 1:0 Gelžbetoninė kolona Mastelis 1:0 Ekonominis kolonų palyginimas K1 K1 Metalinė kolona Mastelis 1: MG-1.1 MG Metalinė kolona Mastelis 1:0 MG MG-1. MG G G HEB 400 HEB 400 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 A 4 Pjūvis 1-1 Mastelis 1:0 Gelžbetoninė kolona K1 Mastelis 1:0 Erdvinis karkasas EK- Mastelis 1:0 Pjūvis 4-4 Mastelis 1: B Veržlė 0 A Poveržlė 60 Smulkiagrūdis betonas MG-1.3 MG-1. HEB Pjūvis - Mastelis 1:0 EK- 5 5 Pjūvis 3-3 Mastelis 1:0 A 4 B-1.1 Smulkiagrūdis betonas Veržlė 0 Pjūvis 5-5 Mastelis 1:0 H B-1. B-1.3 HEB 400 4xV- Inkariniai varžtai 4 Pamatas 4 Pastabos: 1. Kolonai naudojamas betonas C0/5. Pamato galvenai naudojamas betonas C30/37 3. Tinklų ir stypynų armatūra sujungiama kontaktiniu suvirinimo būdu 4. Naudojamos armatūros S400 ir S Išilginė kolonos jėga sandūroje perduodama centruojančiomis penkiomis plokštelėmis, kurių matmenys 100x100x10 Pastabos: 1. Konstukcijų plienas S450J0.. Atraminė briauna ir travesa prie kolonos viriniama automatiniu būdu, elektrodu G55, dmm. Kolonos galvenos atraminė briauna privirinama pusiau automatiniu būdu, elektrodais G55, d1,4mm. 3. Prieš virininant elementai turi būti nuvalomi nuo korozijos, sniego ir kt. nešvarumų. 4. Pamatų betonas C30/37 5. Matmenys duoti milimetrais. 6. Medžiagų kiekiai paskačiuotis vienam elementui. Grupė SSM-5 Pr.etapas MBD KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas I. Kupčiūnaitė Vadovas R. Bistrickaitė Konsultant. G. Šukaitytė Statybinių konstrukcijų katedra LT Studentų 48, Kaunas Magistrantūros baigiamasis darbas Daugiafuncinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas GELŽBETONINĖS IR METALINĖS KOLONOS BRĖŽINIAI, EKONOMINIS KOLONŲ PALYGINIMAS 017-MBD-SK Lapas 5 Laida O Lapų 7

147 Tipinio aukšto rėmsijų planas Mastelis 1:00 Rėmsijų RS-1 atrėmimas Mastelis 1:0 Pjūvis 1-1 Mastelis 1:10 Pozicija 1 Mastelis 1:10 H G F E D C B A S-7 S-6 S-3 S- S-1 RS-4 RS-4 S-7 RS-3 RS- RS-1 RS-3 RS- RS-1 S-6 S-5 S-4 S-3 S- S-1 A Aukštesnejo aukšto kolona 4 inkariniai M0 varžtai Užmonolitinamas tarpas Smulkiagrūdis betonas Atremimo detalė 4 inkariniai M0 varžtai Žemesnejo aukšto kolona Kėlimo kilpa KK-1 Pastato apkrovų schema Rėmsija RS-1 Rėmsijų R-1 armavimas Mastelis 1: B Neopreno juosta Pjūvis - Mastelis 1:10 Neopreno juosta t10mm Stogo sniego apkrovos schema Kėlimo kilpa KK-1 Mastelis 1:5 Pozicija Mastelis 1:10 Antro aukšto rėmsijų planas Mastelis 1:00 μ3 μ3 μ1 μ3 μ3 μ1 μ1 H G F E D C B A RS-3 TRS-1 TRS-1 TRS-1 RS-4 TRS- RS-5 TRS-3 RS-6 TRS-4 TRS-4 RS-7 TRS-5 TRS-5 TRS RS-3 RS-4 RS-5 RS-6 RS-7 5 PASTABOS: 1. Rėmo sijos betono klase C35/45,pagal LST EN 06-1:00.. Matmenys duoti milimetrais. 3. Medžiagų kiekiai paskačiuoti vienam elementui. μ3 μ3 μ1 μ3 μ3 3 4 A B C D E F G μ3 μ1 Grupė SSM-5 Pr.etapas MBD KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas I. Kupčiūnaitė Vadovas R. Bistrickaitė Konsultant. G. Šukaitytė Statybinių konstrukcijų katedra LT Studentų 48, Kaunas H μ3 μ1 μ3 μ3 Magistrantūros baigiamasis darbas Daugiafuncinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas TIPINIO AUKŠTO RĖMSIJŲ PLANAS; ANTRO AUKŠTO RĖMSIJŲ PLANAS; RĖMSIJŲ RS-1 ATREMIMAS; STOGO SNIEGO APKROVOS SKAIČIAVIMO SCHEMA; PASTATO APROVIMO SCHEMA ; PJŪVIS 1-1; RĖMSIJŲ KONSTRUKCINĖS DETALĖS Lapas 017-MBD-SK 6 Laida O Lapų 7