TURINYS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TURINYS"

Transkriptas

1 i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS NEGYVENAMI STATINIAI YPATINGAS STATINIS, NEYPATINGAS, NESUDĖTINGAS NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS, GRIOVIMAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI PP Laida 0 Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Direktorė M. Malinovskaja Projekto vadovas V. Vilkauskas 2331 Vilnius 2019 Taikos g. 14-4, LT-05256, Vilnius, Lietuva Tel.: , (8 5) El.paštas:

2 Eil. Nr. Lapų sk. Lapo Nr. 1. PROJEKTO DALIES ŽINIARAŠTIS Pavadinimas Žymuo Tekstiniai dokumentai Bendrosios projekto dalies žiniaraštis 19-04/18-PP.PDŽ Statinių rodikliai 19-04/18-PP.SR Bendras aiškinamasis raštas 19-04/18-PP.AR-3/ AR-12 Grafinė dalis 1 1 Sklypo planas PP.B1 1 2 Suvestinis inžinerinių tinklų planas PP.B1 1 3 Sklypo paruošimo planas PP.B1 1 4 Pastato pagrindinis ir galinis fasadai PP.B1 1 5 Pastato šoniniai fasadai PP.B1 1 6 Stoginė. Vaizdas iš šono. Vaizdas iš priekio PP.B1 1 7 Pastato pjūvis B-B PP.B1 1 8 Pastato pjūvis A-A PP.B Vaizdinė medžiaga Priedai 1. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai 2. Statinių nuosavybės dokumentai prie kitų dokumentų prie kitų dokumentų Atestato Nr. K UAB KURAS DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS 2331 PV V. VILKAUSKAS LAIDA DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 0 LT UŽSAKOVAS: : UAB Rosma" ir Ko Lauko g. 2, Karmėlava, LT-54448, Kauno r. Tel.: (8-37) /18-PP. PDŽ-1 LAPAS LAPŲ 1 12

3 Atestato Nr. K Pavadinimas 2. STATINIŲ RODIKLIAI UAB KURAS Mato vieneta s Kiekis / rodikliai (iki/ po rekonstravimo) I. SKLYPAS 1. sklypo plotas m sklypo užstatymo intensyvumas 0,06 2,4 3. sklypo užstatymo tankumas % 9,61 70 Pastabos (pagal detalų planą) II. NEGYVENAMIEJI PASTATAI 2. Degalinės operatorinė su parduotuve ir plovykla projektuojama 2.1. Paskirtis - prekybos 2.2. Pastato užstatymo plotas* m Pastato tūris* m Aukštų skaičius* vnt Pastato aukštis* m 4, Energetinio naudingumo klasė A Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C 2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III III. KITI STATINIAI 3. stoginė virš 4-ių kuro išdavimo kolonėlių 3.1.stogo plotas m aukštis m 5,20 4. skysto kuro talpykla 60 m 3 vnt 2 5. suskystintų dujų talpykla 20 m 3 vnt 1 6. žaibolaidis vnt 2 7. kainų stendas (pilonas) H= 15 m vnt 1 8. Konteinerių kiemas m 2 12,45 9. Kiemo aikštelės m Atraminė sienutė m 100 IV. INŽINERINIAI TINKLAI 11. Lietaus nuotekų, buitinių nuotekų, gamybinių nuotekų, vandentiekio, žemos įtampos elektros ir ryšių tinklai V. ESAMI STATINIAI IR INŽINERINIAI TINKLAI 12. pastatas paslaugų paskirties pastatas, unik. Nr vandentiekio tinklai, unik. Nr nuotekų šalinimo tinklai, unik. Nr , lietaus kanalizacijos vamzdynas 15. nuotekų šalinimo tinklai, unik. Nr , fekalinės kanalizacijos vamzdynas 16. kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (vandens rezervuarai, kiemo aikštelė, tvora), unik. Nr m /242 Rekonstruojama į stoginę m 533 Išardoma, išmontuojam, naikinama m 270 Išardoma, išmontuojam, naikinama m 30 Išardoma, išmontuojam, naikinama Išardoma, išmontuojam, naikinama DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS 2331 PV V. VILKAUSKAS LAIDA STATINIŲ RODIKLIAI 0 LT UŽSAKOVAS: : UAB Rosma" ir Ko Lauko g. 2, Karmėlava, LT-54448, Kauno r. Tel.: (8-37) /18-PP. SR-2 LAPAS LAPŲ 2 12

4 3. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3.1. DOKUMENTAI, KURIŲ PAGRINDU PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi Nr.01, Žemės sklypo ir statinių nuosavybės dokumentais. detaliuoju planu,,žemes sklypo kad.nr.0101/0070:194) Prūsų g. 26A, Vilnius, detalusis planas, patvirtintu Vilniaus m. Savivaldybės Tarybos sprendimu.nr.1-510, Projektas rengiamas sekančių normatyvinių dokumentų pagrindu: LR įstatymai 1. LR Statybos įstatymas. Aktuali redakcija ; 2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas Aktuali redakcija ; 3. LR Žemės įstatymas Aktuali redakcija ; 4. LR kelių įstatymas. Aktuali redakcija ; 5. LR Darbuotoju saugos ir sveikatos, Aktuali redakcija; 6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas, Aktuali redakcija. Statybos techniniai reglamentai 7. STR :2017 Statinių klasifikavimas patvirtintas Aplinkos ministro įsakymu įsakymas Nr. D1-713; 8. STR :2002. Statinio statybos rūšys; 9. STR :2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija AM įsakymas Nr. D STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė AM įsakymas Nr. D1-848; 11. STR :2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra patvirtintas Aplinkos ministro įsakymu įsakymas Nr. D STR :2011. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai ) tyrimai; 13. STR :2003. Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai; 14. STR :2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas AM įsakymas Nr. D STR :2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; Atestato Nr. K UAB KURAS DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS 2331 PV V. VILKAUSKAS LAIDA AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 LT UŽSAKOVAS: : UAB Rosma" ir Ko Lauko g. 2, Karmėlava, LT-54448, Kauno r. Tel.: (8-37) /18-PP. AR-3 LAPAS LAPŲ 3 12

5 16. STR (1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 17. STR (2):1999. Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga. 18. STR (3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 19. STR (4):2008. Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. 20. STR (5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 21. STR (6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 22. STR :2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė apsauga nuo žaibo; 23. STR :2003. Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo; 24. STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas AM įsakymas Nr. D1-754; 25. STR :2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 26. STR :2007. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; 27. STR :2012. Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos ; 28. STR :2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 29. STR :2008. Statinių konstrukcijos. Stogai; 30. STR :2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 31. STR :2003. Poveikiai ir apkrovos; 32. STR :2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas ; 33. STR :2005. Medinių konstrukcijų projektavimas ; 34. STR :2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos ; 35. STR :2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas; 36. STR :2004. Statinių konstrukcijos grindys ; 37. STR :2006. Langai ir išorinės įėjimo durys; 38. STR :2003. Vandentiekio ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai; 39. STR :2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 40. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr /18-PP.AR-4 Lapas Lapų Laida

6 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt: 42. RSN Statybinė klimatologija. 43. RSN Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistėmų įrengimo taisyklės. 44. EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Higienos normos ir aplinkos apsaugos, vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijų normatyviniai dokumentai: 47. LAND Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo privalomieji aplinkos apsaugos reikalavimai; 48. LAND Grunto ir požeminio vandens užteršimo naftos produktais valymo be taršos apribojimo reikalavimai; 49. HN 23:2001. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai; 50. HN 35:2002. Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės; 51. LRV nutarimas Nr. 501 Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų ; 52. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722 Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimas; 53. LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ; 54. LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo. 55. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 vasario 22d. įsakymas Nr.1-66; 56. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 vasario 22d. įsakymas Nr.1-66; 57. Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 vasario 22d. įsakymas Nr.1-66; 58. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 vasario 22d. įsakymas Nr.1-66.; 59. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2011sausio 17d. įsakymas Nr Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos apsaugos ministerija 2006 gruodžio 29d., įsakymas D /18-PP.AR-5 Lapas Lapų Laida

7 3.2. BENDRIEJI DUOMENYS Planuojamos veiklos organizatoriai (užsakovai,statytojas): UAB Rosma ir Ko, Lauko g. 2 Karmėlava, LT-54448, Kauno r., tel.: (8 37) El.paštas: Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB Kuras, į.k Taikos g.14 4, LT Vilnius. PV V. Vilkauskas, tel.: , El.paštas: Projektuojamo objekto pavadinimas: Degalinės operatorinės su parduotuve, automobilių plovykla statybos ir paslaugų paskirties pastato Prūsų g. 26A, Vilniaus m., rekonstravimo į stoginę projektas. Statybos vieta, statybos rūšis: Statybos objekto adresas Prūsų g. 26A, Vilniaus m. Statybos rūšis nauja statyba, rekonstravimas, griovimas. Statinio paskirtis 8.3 Prekybos paskirties. Statinio kategorija ypatingas. Sklypo apibūdinimas, esami ir projektuojami statiniai ir inžineriniai tinklai: Sklypo adresas Vilnius, Prūsų g. 26A; Kadastro Nr. 0101/0070:194 Vilniaus m.k.v.; Pagrindinė naudojimo paskirtis kita; Žemės sklypo naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos; Žemės sklypo plotas 0,7905 ha ESAMA SITUACIJA Nagrinėjamas žemės sklypas yra Prūsų g. 26A, Vilniaus m. Pietinėje sklypo dalyje yra greito eismo Tūkstantmečio gatvė. Šiaurinėje ir rytinėje dalyje gyvenamųjų daugiabučių pastatų teritorija (5-9 aukštai). Vakarinėje dalyje antžeminių mūrinių garažų teritorija. Statybos sklype esami statiniai ir inžineriniai tinklai: 1. pastatas paslaugų paskirties pastatas, unik. Nr ; 2. vandentiekio tinklai, unik. Nr ; 3. nuotekų šalinimo tinklai, unik. Nr , lietaus kanalizacijos vamzdynas; Atestato Nr. K UAB KURAS DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS 2331 PV V. VILKAUSKAS LAIDA AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 LT UŽSAKOVAS: : UAB Rosma" ir Ko Lauko g. 2, Karmėlava, LT-54448, Kauno r. Tel.: (8-37) /18-PP. AR-6 LAPAS LAPŲ 6 12

8 4. nuotekų šalinimo tinklai, unik. Nr , fekalinės kanalizacijos vamzdynas; 5. kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (vandens rezervuarai, kiemo aikštelė, tvora), unik. Nr ; 6. modulinė transformatorinė. Esamą pastatą - paslaugų paskirties pastatą, unik. Nr , numatoma rekonstruoti į stoginę, pakeičiant paskirtį iš paslaugų į kiti inžineriniai statiniai. Numatoma rekonstruoti ir esamą modulinę transformatorinę. Kiti, teritorijoje esantis inžineriniai tinklai ir statiniai, bus išardomi, išmontuojami, naikinami. Žemės sklypo teritorijoje augantis medžiai kertami. Žr. sklypo plano brėžinį Nr Projektuojami statiniai ir inžineriniai tinklai: Projektuojamas objektas degalinė, skirtas vykdyti mažmeninę prekybą pirmo būtinumo prekėmis, benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, plauti lengvuosius automobilius. Įvažiavimą/ išvažiavimą į/iš degalinės teritorijos planuojama įrengti iš Tūkstantmečio gatvės. Sklypo teritorijoje visi privažiavimo keliai asfaltuojami, aplink asfaltuotą teritoriją įrengiama žalia veja. Vejos plotas sudaro 2203 m 2. Asfaltbetonio dangos plotas 5044 m 2. Sklypo užstatymo aukštingumas pagal detalų planą iki 30 m, projektuojamas aukštingumas : operatorinės pastato- 4,55 m., stoginės 5,20 m., kainų pilono 15 m., perspektyvinio erdvinio reklaminio stendo 25 m. Sklypo užstatymo tankumas pagal detalų planą/ projektuojamas: 70 % / 9,61%. Sklypo užstatymo intensyvumas pagal detalų planą/ projektuojamas: 2,4 / 0,06. Sklypo, esančio adresu Prūsų g. 26A, Vilniaus m. teritorijoje numatoma statyti: 1. Degalinės operatorinės su parduotuve ir plovykla pastatas (užstatymo plotas 472 m 2 ); 2. Stoginė (304 m 2 ) (esamas paslaugų paskirties pastatas, unik. Nr , rekonstruojamas į stoginę); 3. Konteinerių kiemas (12,45m 2 ); 4. Požeminė skysto kuro talpykla (2 vnt. 60 m 3 ); 5. Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė (17 stovėjimo vietos); 6. Skysto kuro (benzino ir dyzelino) išdavimo kolonėlė lengvajam transportui (4 vnt.); 7. Dyzelinio kuro išdavimo kolonėlė su palydovu sunkiajam transportui (1 vnt.); 8. Požeminė suskystintų dujų talpykla (20m 3 x1); 9. Suskystintų dujų atleidimo kolonėlė (1vnt.); 10. Skysto kuro užpylimo punktas (1 vnt.); 11. Vėliavos (3 vnt); 19-04/18-PP.AR-7 Lapas Lapų Laida

9 12. Žaibolaidis h 14 m (2 vnt.); 13. Kainų stendas H 15m (1 vnt.); 14. Lietaus nuotekų, buitinių nuotekų, gamybinių nuotekų, vandentiekio, žemos įtampos elektros kabelių ir ryšių tinklai. Statybos rūšis nauja statyba, rekonstravimas, griovimas. Pagrindinio statinio paskirtis - prekybos. Degalinės darbo zonos: - pagrindinė degalinė prekiaujanti trijų rūšių benzinu, dyzeliniu kuru, suskystintomis dujomis ; - pagalbinė savitarnos parduotuvė, automobilių plovykla. Degalinės darbo režimas: visą parą (24 val.). D e g a l i n ę a p t a r n a u j a n t i s p e r s o n a l a s : Degalinės technologinių procesų vyksmą užtikrina aptarnaujantis personalas, kuris dirbs pamainomis (3 pamainos po 8 val.). Bendras darbuotojų skaičius degalinėje 15 žmonių. Didžiausias pamainos (I pamainos) darbuotojų skaičius 4 žmonės (skysto kuro degalinės operatorius, suskystintų dujų degalinės operatorius, pamainos viršininkas) Degalinė su parduotuve ir automobilių plovykla Degalinės pastatas stačiakampės formos (31,90 x 14,80), vieno aukšto; parapeto viršaus altitudė m. Pastato užstatymo plotas 472 m 2, prekybinis plotas 214 m 2. Stoginės virš 4-ių kuro kolonėlių plotas 304 m 2, aukštis 5.20m. Degalinės pastato centre parduotuvė, kurios dvi išorinės sienos orientuotos į išdavimo kolonėles ir įstiklintos vitrinos su aliuminio profilių arba PVC rėmais. Dviejų kraštinių perimetru apie prekybinę salę išdėstomas parduotuvės pagalbinės ir aptarnaujančio personalo patalpos. Kairėje pastato dalyje yra 68 m 2 ploto lengvųjų automobilių plovykla. Įėjimo į degalinės pastatą pandusas ir ŽN sanitarinė patalpa įrengta pagal STR :2001 reikalavimus. Pamatai- gręžtiniai. Išorės sienos sluoksniuotos iš dvigubo pjovimo medienos konstrukcijų su nedegios medžiagos šilumos izoliacijos sluoksniu. Vidinė sienų pusė dengiama OSB ir ugniai atsparia gipso kartono plokštėmis. Išorinėje sienos pusėje tarp apdailos sluoksnio ir vėjo izoliacinės gipso kartono plokštės įrengiamas vėdinamas oro tarpas. Išorės apdaila - apdailinės fasadinės keramikinės plokštės TONALITY, natūralus keraminis paviršius; spalva: Umbragrau. Plokščių gamintojas Creaton Vidaus sienos ir pakabinamos lubos Pertvaros ir pakabinamos lubos projektuojamos iš plieninių konstrukcijų rėmų, apdailinama ugniai atsparių gipso kartono lakštu su nedegios medžiagos garso izoliacijos sluoksniu. Garso lygis parduotuvės < 65 dba. Stogas. Stogo tipas sutapdintas. Viršutinis denginio sluoksnis bituminė ruloninė danga, klojama ant 19-04/18-PP.AR-8 Lapas Lapų Laida

10 22 mm storio lentų pakloto. Grindų danga - akmens masės plytelės, keramikinės plytelės, dažyta besiūlė betono danga. Išorės langai ir durys aliuminio profilių. Kontoros ir personalo patalpos langai- evakuacinio tipo. Stoginė virš kuro kolonėlių- iš lengvo tipo plieno konstrukcijų, dengtų profiliuotais skardos lakštais. Pastato energinio naudingumo klasė Pastato šildoma dalis projektuojama A+ energinio naudingumo klasės Inžineriniai tinklai Šildymas, vėdinimas Patalpų vėsinimui ir šildymui naudojami kasetiniai, split tipo oro kondicionieriai. Oro kondicionieriai turi šildyti iki -25 C. Šaltnešis vėsinimo sistemose freonas R410A. Visų kondicionierių išorinės dalys suprojektuotos ant pastato stogo. Išoriniai blokai su vidiniais jungiami variniais izoliuotais vamzdeliais, skirtais šaldymo sistemoms. Sanmazguose, biure, persirengimo ir personalo patalpose numatyti elektriniai šildymo prietaisai. Numatyti elektriniai radiatoriai su elektroniniais termostatais, jungiami į kištukinius lizdus su įžeminimu. Plovykloje numatyti atsparus korozijai infraraudonų spindulių šildytuvai. Prie pagrindinio ir aptarnavimo įėjimo durų numatytos elektrinės oro užuolaidos. Degalinės pastato vėdinimo sistemos projektuojamos, kad naudotų kuo mažiau elektros energijos. Pagrindinės prekybos patalpos, pagalbinių, darbo ir personalo patalpų vėdinimui numatyta oro tiekimo ir šalinimo sistema - ventagregatas su plokšteliniu rekuperatoriumi, elektriniu šildytuvu, F7 filtrais, EC ventiliatoriais. Vėdinimo įrenginys bus montuojamas ant pastato stogo. Plokštelinio rekuperatoriaus prieš užšaliminė apsauga-sekcijinis atitirpinimas. Vandentiekis, nuotekos Degalinės su automobilių plovykla pastate vanduo numatomas vartoti ūkio-buities reikmėms, bei automobilių plovimui. Į degalinės su automobilių plovykla pastatą vanduo bus tiekiamas iš esamo magistralinio vandentiekio tinklo. Ant vandentiekio tinklo projektuojamas antžeminis hidrantas. Pastatų išorės gaisrų gesinimui reikalingas vandens kiekis 10 l/s. Karštas vanduo pastate ruošiamas elektriniame vandens šildytuve. Degalinės pastate ūkio buities nuotekos nuo sanitarinių prietaisų surenkamos į projektuojamus vidaus nuotekų tinklus ir dviem išvadais suleidžiamos į projektuojamus sklype ūkio buities nuotekų tinklus. Jie numatomi pajungti į esamą ūkio buities nuotekų tinklą. Buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PVC savitakinių Ø160 mm kanalizacijos vamzdžių. Pastato buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PVC kanalizacijos vamzdžių d mm. Pastate visi prietaisai montuojami iš PVC vamzdžių. Vamzdžiai klojami su nuolydžiu užtikrinančiu tinklo prasivalymą. Nuolatinis tinklo vėdinimas vyksta per stovus, kurių ventiliacinė dalis iškeliama virš stogo. Projektuojamoje automobilių plovykloje nuotekos numatomos surinkti lataku, iš kurio išleidėju 19-04/18-PP.AR-9 Lapas Lapų Laida

11 suleidžiamos į sklype projektuojamus gamybinių nuotekų valymo įrenginius. Paviršinės nuotekos susidarančios ant degalinės statinių stogų, iškritus atmosferiniams krituliams, bei tirpstant sniegui, surenkamos įlajomis ir vidiniais stovais suleidžiamos į sklype projektuojamus lietaus nuotekų tinklus Ø110 Ø160 mm. Paviršinės (lietaus) nuotekos susidarančios ant kietųjų dangų, surenkamos atskiru paviršinių (lietaus) nuotekų tinklu ir valomos projektuojamose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Vidaus elektros tinklai Degalinės patalpoje įrengiama elektros skydinė, iš kurios maitinami ventiliacijos, šildymo, kompiuterių, buitinių prietaisų, technologinių įrenginių, apšvietimo tinklai. Visi nurodyti elektros energijos ėmėjai elektroskydinėje pajungti automatiniais jungikliais, bei įrengta nuotėkio srovės automatiniai išjungėjai. Elektros jėgos instaliacija atliekama kabeliais su nepalaikančia degimo, su apsauga nuo vandens patekimo, montuojami virš pakabinamų lubų ant kabelinių lentynų, grindyse - vamzdžiuose. Įrengimų metalinės dalys, normaliai nesančios po įtampa, bet galinčios ją gauti, turi būti įžemintos. Statinio apšvietimas yra darbinis ir reklaminis. Apšviestumas priimtas pagal higienines normas. Šviestuvai parinkti pagal patalpų paskirtį bei saugumą. Ant pastato stogo įrengiamas metalinis tinklas žaibo priėmimui ir įžeminamas atskiru kontūru Saugomos teritorijos Šalia nagrinėjamo objekto kultūros paveldo, urbanistikos ar kitų saugomų teritorijų nėra Atliekų tvarkymas Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos į tinkamas naudoti ar perdirbti į antrines žaliavas ir netinkamas naudoti statybines šiukšles, tarp jų atskirai užterštos kenksmingomis medžiagomis tara ir pakuotės. Netinkamos naudoti statybinės atliekos, turi būti išvežtos į statybinio laužo sąvartyną. Nereikalingos statytojui ir tinkamos naudoti statybinės atliekos, sudarius sutartį su atitinkamomis žinybomis, turi būti išvežtos į statybos atliekų saugojimo aikšteles Sanitarinė apsaugos zona Sanitarinė apsaugos zona: - pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas patvirtintas nutarimu Nr.343 minimalus 50 m atstumas nuo skysto kuro kolonėlių ir rezervuarų iki gyvenamųjų namų yra išlaikomas; - pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas patvirtintas nutarimu Nr.343 apsaugos zoną 19-04/18-PP.AR-10 Lapas Lapų Laida

12 degalinei sudaro 2 m žemės juosta aplink sklypo ribas. - nuotekų valymo įrenginių 10,0 m SAZ; Į šias zonas gyvenamieji namai nepatenka Priemonės nuo smurto ir vandalizmo Apsaugai nuo smurto ir vandalizmo degalinės pastate ir teritorijoje numatyta įrengti stebėjimo kameras, užpuolimo atveju automatinį durų uždarymą. Degalinėje personalo, bei techninės patalpos su automatiškai užsitrenkiančiomis ir kodinėmis spynomis. Prie kasos įrengiama pagalbos greito iškvietimo mygtukas Neįgaliųjų žmonių specifinių poreikių patenkinimas Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma 2 vietos žmonių su fizine negalia automobiliams (vietos ŽN automobiliams numatyta arčiausiai pagrindinio įėjimo). Važiuojamosios dalies nuolydis, kur įrengiamos vietos ŽN automobiliams turi būti ne didesnis kaip 2,5%. Automobilių ŽN vietos turi būti pažymėtos ant dangos horizontaliu ŽN informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu su tokiupat simboliu. Įėjimai į prekybos paskirties pastatą projektuojami neslenkstiniai, pritaikyti žmonių su negalia judėjimui. Prie pagrindinio įėjimo durų įrengiamas 8,3% nuolydžio pandusas pakilimui 20cm aukštį. Šalia vestibiulio įrengiamas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su fizine negalia. Pastatas. Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastate būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, ne mažesnis kaip 850 mm. Visų durų angos į bendro naudojimo patalpas projektuojamos 1000 mm pločio. Tose patalpose, kuriose durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis projektuojamas toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje taip pat projektuojamos be slenksčių. Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, paliktos aikštelės ŽN vežimėliui važiuoti. Prie pagrindinių įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai įgilinami, taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi. Prieš duris numatoma aikštelė 1,5x1,5 m. Neįgaliųjų žmonių labui projekte atsižvelgiama į jų specialius poreikius ir galimybes naudotis degalinės tiekiamomis paslaugomis Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte Mechaninis patvarumas ir pastovumas Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendimai užtikrina statinio mechaninį pastovumą ir patvarumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu /18-PP.AR-11 Lapas Lapų Laida

13 Gaisrinė sauga Pastatas projektuojamas III atsparumo ugniai. Pastate įrengta priešgaisrinė signalizacija. Pastato konstrukcijos: pamatai g/b plokštė; sienos karkasinės medinės su nedegia akmens vatos izoliacija, su stogas F ROOF - ritininė danga. Įrengiamos stebėjimo kameros Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Statinyje užtikrinamos normalios sąlygos personalui ir klientams: tiekiamo vandens kokybiniai rodikliai atitinka geriamojo vandens reikalavimus, užtikrinamas nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, natūralus ir dirbtinis vėdinimas. Statinio konstrukcijos ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Naudojimo sauga Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo, matomumo) rizikos. Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. Įrengtos įžemintos elektros rozetės. Įrengta žaibosauga. Apsauga nuo triukšmo Statinio atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Langai įrengiami su stiklo paketais. Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas Atitvarų konstrukcijų (sienų, dengimo, langų, lauko durų) šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus A+ klasei. Grindys įrengiamos su šilumos izoliacija P r e v e n c i n ė s p r i e m o n ė s nuo smurto ir vandalizmo Duryse įstatomi patikimi užraktai, užpuolimo atveju numatytas automatinis durų uždarymas. Įrengiamos stebėjimo kameros. Teritorija tamsiu paros metu apšviečiama Pastate įrengta priešgaisrinė-apsauginė signalizacija Trečiųjų asmenų veiklos užtikrinimas Statybos metu trečiųjų asmenų kaimyninių teritorijų veiklos sąlygos nesuvaržomos išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius. Statybos metu išsaugomi už sklypo ribų esantys žolynai /18-PP.AR-12 Lapas Lapų Laida

14 GRAFINĖ DALIS

15 70/9,61 6 DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS

16 DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS

17 Kertamų medžių žiniaraštis Eil.Nr. Medžio rūšys Diametras (cm) Ažuolas Pušis Uosialapis klevas Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Klevas Klevas Klevas Drebulė Pastabos DEGALINĖS APSAUGINĖ ZONA ASFALTO DANGA SKLYPO RIBOSE DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS

18 DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS 8

19 DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS 8

20 DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS

21 31900 DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS OPERATORINĖS PASTATAS SU PARDUOTUVE IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA UAB 'Rosma" ir Ko, tel.: (8-37) Lauko g. 2, Karmėlava, LT-54448, Kauno r /18-STDP-PP. B

22 14800 DEGALINĖS OPERATORINĖS SU PARDUOTUVE, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRŪSŲ G. 26A, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO Į STOGINĘ PROJEKTAS OPERATORINĖS PASTATAS SU PARDUOTUVE IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA UAB 'Rosma" ir Ko, tel.: (8-37) Lauko g. 2, Karmėlava, LT-54448, Kauno r /18-STDP-PP. B

23 VAIZDINĖ MEDŽIAGA

24

25

26

27

28

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (dokumento sudarytojo pavadinimas) KULTŪROS

Detaliau