SCHIEDEL ABSOLUT su BlowerDoor ventiliaciniu apatiniu moduliu Montavimo instrukcija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SCHIEDEL ABSOLUT su BlowerDoor ventiliaciniu apatiniu moduliu Montavimo instrukcija"

Transkriptas

1 SCHIEDEL ABSOLUT su BlowerDoor ventiliaciniu apatiniu moduliu Montavimo instrukcija Z Kamino sistema ABSOLUT Produkto ţymėjimas pagal registraciją Nr. T600 N1 W 3 G100 L90 T400 N1 W 3 G50 L90 T200 N1 W 2 O00 L90 Produkto ţymėjimas pagal standartą EN /-2/-3 Produkto ţymėjimas pagal standartą DIN V : T400 N1 W 3 G50 L90 TR40

2

3

4 Turinys Darbo saugos nuorodos 2 Bendrosios nuorodos 3 Pagrindiniai montavimo rinkiniai 4 Dūmtraukio ir valymo durelių prijungimo rinkiniai 5 Prijungimo rinkinys papildomoms dūmtraukio / valymo durelių jungtims 6 A1. Apatinis modulis su integruota oro padavimo 7 konstrukcija ir kondensato išleidimo anga Apatinis modulis su vėdinimo moduliu ir 8 integruota oro padavimo anga Kontrolinių durelių montavimas 8 BlowerDoor sandarinimo rinkinio 10 montavimas prie kontrolinių durelių Degimo oro padavimo angos išpjovimas 12 B. Pasiūlymai, kaip nuvesti kondensatą ir 12 kritulių vandenį per BlowerDoor kondensato išleidimo dureles A2. Apatinis modulis be integruotos oro padavimo 14 konstrukcijos. Mišinio tepimas ir kondensato išleidimas Apatinis modulis su vėdinimo moduliu ir 15 atskiru oro padavimo blokeliu Kontrolinių durelių montavimas 15 Kondensato vamzdţio prijungimas prie oro 17 padavimo blokelio Papildomas priedas: BlowerDoor oro padavimo 17 sklendė su sandarinimo ţiedu C. Kondensato surinkimo maišelio 18 įmontavimo instrukcija esant BlowerDoor kondensato išleidimo durelėms D. Montavimas ant apatinio modulio 20 Eksploatacinių savybių deklaracijos 65 Darbo saugos nuorodos Pjaunant ir gręţiant, būtina naudoti apsaugines priemones, pjauti šlapiuoju būdu arba susiurbti dulkes. Darbo saugos nuorodos Daug statybinių produktų, taip pat ir kaminų elementų, gaminama naudojant natūralias ţaliavas, kurių sudėtyje yra kristalinių kvarco dalelių. Produktus apdorojant tam tikra įranga, pvz., pjaunant ar gręţiant, pasklinda į plaučius galinčių patekti kvarco dulkių. Esant didesniam dulkių kiekiui, ilgainiui gali išsivystyti plaučių paţeidimų (silikozė), o dėl silikozės padidėja rizika susirgti plaučių vėţiu. Akių apsauga Klausos organų apsauga Kvėpavimo takų apsauginis respiratorius P3 / FFP3 Reikia naudoti šias apsaugines priemones: pjaunant ir gręţiant būtina naudoti kvėpavimo takų apsauginį respiratorių P3/FFP3; taip pat reikėtų naudoti šlapiojo pjovimo prietaisus arba prietaisus, turinčius dulkių susiurbimo funkciją.

5 Bendrosios nuorodos Atkreipkite dėmesį! Schiedel ABSOLUT sistemą montuokite pagal šią montavimo instrukciją. Sistemą montuokite kruopščiai. Taip uţtikrinsite sklandų veikimą ir ilgą tarnavimo trukmę. Be to, grieţtai laikykitės galiojančių statybos reglamentų ir standartų bei taikomų apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių. Tolesnius duomenis turi pateikti projektuotojas! Prieš pradedant montuoti, būtina ţinoti valymo durelių vietą ir dūmtraukio prijungimo aukštį. Be to, su kompetentingu vietiniu priešgaisrinės saugos specialistu / kaminų sistemų meistru būtina suderinti valymo angos vietą (virš stogo arba po stogu). Jeigu blokeliuose įrengtas vėdinimo kanalas, tai patalpoje, kurioje stovi ţidinys, turi būti oro išmetimo anga, o viršuje palėpėje, esant poreikiui apţiūros durelės. Jeigu reikia, statiniam įtvirtinimui galima įsigyti armavimo rinkinį, skirtą po stogu arba virš stogo pastatytoms dalims įtvirtinti. Svarbu jį sumontuoti reikiamu laiku. Norėdami suţinoti stovėjimo tvirtumą pagal vėjo apkrovos zonas, prieš montuodami perskaitykite informaciją apie statiką mūsų interneto puslapyje: Prieš pradedant montuoti, būtina perskaityti ne tik ABSOLUT montavimo instrukciją, bet ir išsamią armavimo rinkinio, esančio pagrindiniame kibire (geltonu dangčiu), naudojimo instrukciją! Informacija montuotojui Apatinis modulis dedamas ant mišinio MG(M5) IIa arba MG (M2,5) II. Blokeliai (3 vnt. = 100 cm) mūrijami naudojant plonasluoksnį mūro mišinį. Mišinio likučius reikia nubraukti. Integruotas termoizoliacijos sluoksnis iš akytojo betono ir kampiniai kanalai plonasluoksniu mūro mišiniu nedengiami. Profiliuotieji vamzdţiai ( L= 133 cm) montuojami naudojant siūlių sandarinamąjį mišinį RAPID fugendicht. Ant vamzdţių atraminių paviršių turi nebūti nešvarumų nei dulkių. Distancinė detalė (3 vnt./vamzdţio apimčiai) įcentruoja profiliuotąjį vamzdį radialiai ir vertikaliai. Atkreipkite dėmesį: Ši naudojimo instrukcija galioja visiems ABSOLUT modeliams. SVARBU! Ant vamzdţių atraminių paviršių turi nebūti nešvarumų nei dulkių. Visada tepkite storą siūlių sandarinamojo mišinio RAPIDfugendicht sluoksnį. Apatinį modulį tinkamai ir profesionaliai įtvirtinkite kėlimui (lynų nuolydţio kampas maţesnis nei 60 ), apatinė dalis turi būti statmena ţemės paviršiui, pašalinkite lynų kilpas ir išorinį apsauginį sluoksnį. Kelti ir gabenti krovinį galima tik naudojant kraną. Nutraukus montavimo darbus, ABSOLUT sistemą visada reikia uţdengti, kad neįsiskverbtų vandens arba statybinių atliekų. Jeigu atskirai stovinti dalis, esanti virš stogo, nuo oro sąlygų apsaugoma uţdedant metalinį gaubtą, ją reikia vėdinti. Statinis įtvirtinimas Jeigu atskirai stovinčio kamino aukštis po stogu arba virš jo yra didelis, gali prireikti naudoti armavimo rinkinį. Schiedel armavimo rinkinys gali būti įvairaus ilgio. Armatūros strypai įkišami į blokelio armavimo kanalus ir uţpilami cementiniu mišiniu. Armavimo rinkinį svarbu sumontuoti tinkamu laiku. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad armatūros strypai viršutiniame blokelyje baigtųsi maţdaug uţ 15 cm, jog dar tilptų dengiamųjų plokščių specialūs kaiščiai. Visada taikoma būtinoji sąlyga, kad lubos arba stogo konstrukcija suteiktų pakankamą šoninę atramą. Statiniam įtvirtinimui galima naudoti Schiedel kaminų laikiklius (ţr. skyrių Q). Juos galima sumontuoti virš stogo gegnių, po jomis arba tarp jų. Šiuos laikiklius ypač pravartu naudoti, kai paliekama atidengta stogo vidinė konstrukcija. Plonasluoksnį mišinį būtina tepti ir ant pertvaros! Būtinai atkreipkite dėmesį: Apatiniame modulyje dar gamykloje sumontuota sifoninė ţarnelė. SVARBU: Montavimo vietoje būtina įrengti kondensato nuvedimo įtaisus! Montavimo vietoje reikia palikti vietos kondensato ir kritulių vandeniui nuvesti! Būtina laikytis vandensaugos reikalavimų! DĖMESIO: Montavimo vietoje esančius blokelius, kol jie nenaudojami arba kol daroma darbų pertrauka, reikia saugoti nuo drėgmės! Baigę montuoti, montavimo instrukciją perduokite šildymo įrangos montuotojui!

6 ABSOLUT pagrindiniai montavimo rinkiniai ABSOLUT apatinio modulio rinkinys: A A - Dūmų išmetimo kūginis antgalis B - Siūlių sandarinamasis mišinys RAPID fugendicht (3 kasetės) C - Distancinė detalė (24 vnt.) D - Kempinė (kaištinėms jungtims nuvalyti) E - Kontrolinės angos dangtis, per kurį tikrinamas kietasis kuras, arba standartinis kontrolinės angos dangtis B F - Siūlių išlyginamoji priemonė G - Ţiedinis adapteris H - Pjūklelis I - ABSOLUT montavimo instrukcija J - ABSOLUT produktų ţenklai (įeina į montavimo instrukciją) ABSOLUT pagrindinis montavimo konstrukcijos rinkinys (papildoma įranga): A - Dūmų išmetimo kūginis antgalis B - Siūlių sandarinamasis mišinys RAPID fugendicht (3 kasetės) C - Distancinė detalė (24 vnt.) D - Kempinė (kaištinėms jungtims nuvalyti) E - Kontrolinės angos dangtis, per kurį tikrinamas kietasis kuras, arba standartinis kontrolinės angos dangtis B F - Siūlių išlyginamoji priemonė H - Pjūklelis I - ABSOLUT montavimo instrukcija J - ABSOLUT produktų ţenklai (įeina į montavimo instrukciją) K - Apatinis vamzdis su sifono jungtimi L - Sifonas M - Lubrikantas N - Sifono sklendė O - Potinkinio montavimo durelės su tvirtinimo vinimis P - BlowerDoor valymo durelių sandarinimo rinkinys Q - Valymo durelių raktas R - Išplėšiamas valymo durelių šablonas S - Apţiūros durelės su tvirtinimo vinimis T - Išplėšiamas apţiūros durelių šablonas

7 ABSOLUT dūmtraukio ir valymo durelių prijungimo rinkiniai A ABSOLUT dūmtraukio prijungimo rinkinys, 90 : A - Profiliuotasis vamzdis (66 cm) B - Profiliuotasis vamzdis (33 cm) C Dūmtraukio prijungimo forminė detalė 90 (33 cm) D - BlowerDoor priekinės plokštės rinkinys E - Pjovimo šablonas F - Distancinės detalės (6 vnt.) ABSOLUT dūmtraukio prijungimo rinkinys, 45 (papildoma įranga): A A - Profiliuotasis vamzdis (66 cm) B - Dūmtraukio prijungimo forminė detalė RA 45 (66 cm) C - Priekinė plokštė iš mineralinės vatos D - Laikantieji kampai (4 vnt.) E - Potinkinio montavimo ţiedas F - Pjovimo šablonas G - Distancinės detalės (6 vnt.) F A ABSOLUT valymo durelių prijungimo viršuje rinkinys: A - Profiliuotasis vamzdis (66 cm) B - Profiliuotasis vamzdis (33 cm) C - Forminė detalė PA (33 cm) D - kontrolinės angos dangtis, per kurį tikrinamas kietasis kuras, arba standartinis kontrolinės angos dangtis B E - Valymo durelės F - BlowerDoor sandarinimo rinkinys G - Pjovimo šablonas H - Distancinės detalės (6 vnt.)

8 ABSOLUT prijungimo rinkinys papildomoms dūmtraukio / valymo durelių jungtims (papildoma įranga) ABSOLUT dūmtraukio antgalio rinkinys, 90 : A A - Dūmtraukio antgalis, 90 B - Schiedel siūlių mišinys (1 kg) su valymo kempine C - ABSOLUT pjūklelis D - Mineralinė sandarinimo juosta E - Montavimo instrukcija A ABSOLUT dūmtraukio antgalio rinkinys, 90, papildomai BlowerDoor priekinei plokštei: A - BlowerDoor priekinė plokštė su specialia aliumininio audinio plėvele (jei D yra 12-18, su papildomais vidiniais ţiedais) B - Pjovimo šablonas C - Potinkinio montavimo ţiedas su tinko tinkleliu D - Smulkių detalių rinkinys, į kurio sudėtį įeina: E - BlowerDoor P 270 sandarinimo klijai Saugoti nuo šalčio! F - 4 vinys potinkinio montavimo ţiedui G - Schiedel sandarinamosios medţiagos pjūklelis H - 4 tvirtinimo kampai I - ABSOLUT pjūklelis J - Dūmtraukio antgalis, 90 K - Schiedel siūlių mišinys (1 kg) su valymo kempine L - Montavimo instrukcija A ABSOLUT dūmtraukio antgalio rinkinys RA 45 : A - Dūmtraukio antgalis, 45 B - Schiedel siūlių mišinys (1 kg) su valymo kempine C - ABSOLUT pjūklelis D - Mineralinės vatos priekinė plokštė E - Pjovimo šablonas F - Tvirtinimo kampai (4 vnt.) ABSOLUT valymo durelių rėmo rinkinys: A A - Valymo durelių rėmas B - Valymo durelės C - 1 vnt. BlowerDoor sandarinimo juosta (plati) 5 x 22 mm, tamsiai pilka D - 1 vnt. BlowerDoor sandarinimo juosta (siaura) 2 x 9 mm, šviesiai pilka E - Kontrolinės angos dangtis F F - Schiedel siūlių glaistas G - Pjovimo šablonas C - ABSOLUT pjūklelis I - Montavimo instrukcija DĖMESIO: Sudėtis skiriasi, jei ø 12 ir ø 14! Esant šiems dydţiams, paprastai tiekiamas B dangtis.

9 A1. Apatinis modulis su integruota oro padavimo konstrukcija ir kondensato išleidimo anga Kondensato nuvedimo atvamzdis - Paruoškite mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II sluoksnį. - Patieskite hidroizoliacijos paklotą. - Uţtepkite mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II sluoksnį. - Ant mūro mišinio uţdėkite apatinį modulį. Betoninė plokštė M Termoizoliacinė plokštė (papildoma įranga) Mūro mišinys Hidroizoliacija Mūro konstrukcija papildomai naudojant ABSOLUT apatinę termoizoliacijos plokštę (neįeina į komplektaciją). SVARBU! Būtinai atkreipkite dėmesį: Nuotekų vamzdis (ø 40 mm) prie kondensato ir kritulių vandens išleidimo kanalo jungiamas montavimo vietoje! Sifonas (A) jau interguotas į apatinį modulį. Prijungus visą nuotekų sistemą, reikia patikrinti, ar ji ir gamykloje sumontuotos detalės yra sandarios ir ar tinkamai veikia. Vėliau reikia reguliariai tikrinti ir, esant poreikiui, valyti. Būtina laikytis vandensaugos reikalavimų! Kol vamzdis neprijungtas, apačioje pastatykite vandens surinkimo indą! Nuotekų vamzdis prijungiamas montavimo vietoje. A

10 1 variantas su pratekėjimo anga A1. Apatinis modulis su vėdinimo moduliu ir integruota oro padavimo anga Apatinį modulį galima Komplektacija: Apatinis modulis su oro padavimo elementu Pagrindinio rinkinio dėţė Plonasluoksnis mūro mišinys Tvirtinimo rinkinys Vėdinimo modulis Kontrolinės durelės / šablonas Tvirtinimo dirţai Kontrolinių durelių sandarinimo rinkinys 2 variantas su pratekėjimo anga 3 variantas su pratekėjimo anga Valymo durelės BlowerDoor kondensato dangtis Montavimo variantai Srauto tėkmė Kontrolinių durelių montavimas Uţtepkite mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II sluoksnį, skirtą apatiniam ir vėdinimo moduliams, įtieskite drėgmės izoliacijos medţiagą, vėl uţtepkite mūro mišinio. Mūro konstrukcija papildomai naudojant ABSOLUT apatinę termoizoliacijos plokštę (neįeina į komplektaciją). Atsukite kilpinius varţtus ir nuimkite dangtį. Iš apatinio modulio išimkite likusius priedus.

11 A- 10 cm B- 33 cm Apatinį modulį paguldykite ant medinių tašų ir, naudodami išplėšiamą šabloną, pageidaujamoje pusėje paţymėkite pratekėjimo angą. Išpjaukite pratekėjimo angą. DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas! Išpjaukite angą kontrolinėms durelėms. 63 cm nuo vėdinimo modulio apačios pridėkite pjovimo šabloną. Išpjaukite angą kontrolinėms durelėms. DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas! Ant apatinio modulio uţtepkite plonasluoksnio mišinio. SVARBU: Padenkite visą plotą! Uţdėkite paruoštą vėdinimo modulį ir patikrinkite jo padėtį iš viršaus ir šonų. SVARBU! Tvirtinimo uţrakto negalima naudoti sieninių prijungimo pusėje! Apatinio modulio apačioje ir viršuje uţdėkite ir tolygiai įtempkite tvirtinimo dirţus. Po 3 kartus trinktelėkite plaktuku iš priekio ir galo, kad uţfiksuotumėte dar tvirčiau.

12 Sandariai uţglaistykite priekinėje ir galinėje pusėje esančias siūles. Taip pat sandariai uţglaistykite vėdinimo modulio įpjovas. BlowerDoor sandarinimo rinkinio montavimas prie kontrolinių durelių Vaizdas baigus glaistyti. Tada apatinį modulį iškart galite dėti ant paruošto mūro mišinio. SVARBU: Tvirtinimo dirţus atriškite ne anksčiau kaip po 48 val.! A Darbinė ir pagrindo temperatūra turi būti ne ţemesnė kaip + 5 C! Sudėtis: A - 1 vnt. sandarinimo juosta (plati) 5 x 22 mm, tamsiai pilka B - 1 vnt. sandarinimo juosta (siaura) 2 x 9 mm, šviesiai pilka C - Montavimo instrukcija Atpjaukite reikalingą plačios sandarinimo juostos A (5 x 22 mm) ilgį. 2 x 380 mm ir 2 x 115 mm. Iškišdami apie 2 mm nuo išorinio krašto, uţklijuokite sandarinimo juostas. Sandarinimo juostas jungdami ties kampu, nepalikite tarpelio. Sandarinimo juosta turi būti uţklijuota aplink visą sandarinimo rėmą. 10

13 Ratu ant durelių termoizoliacinio sluoksnio uţklijuokite siaurą sandarinimo juostą B (2 x 9 mm) Ilgį atitinkamai patrumpinkite. Sandarinimo juostą klijuokite ant lygios, neuţapvalintos plokštumos. Sandarinimo juostos netrumpinkite iš anksto! Kontrolinės dureles sumontuokite pagal ABSOLUT montavimo instrukciją. NUORODA: Tvirtinimo dirţus atriškite ne anksčiau kaip po 48 val.! Kaminą galima statyti toliau net ir esant uţdėtiems tvirtinimo dirţams. Paruoštas kontrolines dureles prikalkite prie vėdinimo modulio. Vaizdas baigus darbą. Atriškite tvirtinimo dirţus. NUORODA: Tolesniuose montavimo darbuose tvirtinimo dirţų nebereikės! Esant poreikiui, statiniam įtvirtinimui galima įsigyti armavimo rinkinį, skirtą atskirai stovinčiai daliai po stogu arba virš jo. Jį svarbu sumontuoti tinkamu laiku! Norėdami suţinoti stovėjimo tvirtumą pagal vėjo apkrovos zonas, prieš montuodami perskaitykite informaciją apie statiką mūsų interneto Vaizdas baigus darbą, praėjus nurodytai dţiūvimo trukmei. 11

14 Degimo oro padavimo angos išpjovimas DĖMESIO: Papildomi priedai: BlowerDoor oro padavimo sklendė su sandarinimo ţiedu (uţsakoma papildomai) NUORODA: Degimo oro angą galima išpjauti bet kurioje pageidaujamoje apatinio modulio vietoje, ties viduriu, po valymo durelių jungtimi. Naudodami savo pasirinktą sandarinamąją priemonę (pvz., silikoną), prie blokelio pritvirtinkite BlowerDoor oro padavimo sklendę. B. Pasiūlymai, kaip nuvesti kondensatą ir kritulių vandenį per BlowerDoor kondensato išleidimo dureles B.01 B.02 B.03 A Į pristatomą gamyklinę komplektaciją įeina BlowerDoor kondensato išleidimo durelės (B) ir prie sandarinimo ţiedo (A) prisukta sifono ţarnelė. Kondensatui į grindinį trapą nuvesti kamino viduje naudojami DN 40 karščiui atsparūs vamzdţiai išplatėjančiu galu. Šiuo tikslu į dangtelio (B) sandarinamąjį ţiedą (A) reikia įkišti į DN 40 karščiui atsparaus vamzdţio galą. SVARBU: NUORODA! B.04 12

15 B.05 Pavyzdys: kondensato nuvedimas per 3/4 ţarną. DĖMESIO! B.06 SVARBU! B.07 Būtinai atkreipkite dėmesį: nepadarykite dvigubo sifono! Montuojant savo pasirinktą sifono alkūnę (D), gamyklinės sifono kilpos (E) daryti nereikia! Kondensatui į grindinį lataką nuvesti kamino išorėje naudojami DN 40 karščiui atsparūs vamzdţiai išplatėjančiu galu. SVARBU! Būtinai atkreipkite dėmesį! Montavimo vietoje reikia palikti vietos kondensato ir kritulių vandeniui nuvesti! Montavimo vietoje reikia palikti vietos tolesniems DN 40 karščiui atspariems vamzdţiams prijungti. Sifono kilpa turi būti ne maţesnio nei 10 cm aukščio. Prijungus visą nuotekų sistemą, reikia patikrinti, ar ji ir gamykloje sumontuotos detalės yra sandarios ir ar tinkamai veikia. Vėliau reikia reguliariai tikrinti ir, esant poreikiui, išvalyti! Būtina laikytis vandensaugos reikalavimų! 13

16 A2. Apatinis modulis be integruotos oro padavimo konstrukcijos. Mišinio tepimas ir kondensato išleidimas Kondensato nuvedimo atvamzdis, 40 mm - P a r u o š Uţtepkite mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II sluoksnį. - Patieskite hidroizoliacijos paklotą. - Uţtepkite mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II sluoksnį. - Ant mūro mišinio uţdėkite apatinį modulį. Betoninė plokštė M Termoizoliacinė plokštė (papildoma įranga) Mūro mišinys Hidroizoliacija Mūro konstrukcija papildomai naudojant ABSOLUT apatinę termoizoliacijos plokštę (neįeina į komplektaciją). SVARBU! Būtinai atkreipkite dėmesį: Nuotekų vamzdis (ø 40 mm) prie kondensato ir kritulių vandens išleidimo kanalo jungiamas montavimo vietoje! Sifonas (A) jau integruotas į apatinį modulį. Prijungus visą nuotekų sistemą, reikia patikrinti, ar ji ir gamykloje sumontuotos detalės yra sandarios ir ar tinkamai veikia. Vėliau reikia reguliariai tikrinti ir, esant poreikiui, valyti. Būtina laikytis vandensaugos reikalavimų! Kol vamzdis neprijungtas, apačioje pastatykite vandens surinkimo indą! Nuotekų vamzdis prijungiamas montavimo vietoje. 14

17 A2. Apatinis modulis su vėdinimo modulio konstrukcija ir atskiru apatiniu oro padavimo blokeliu (uţsakoma papildomai) Apatinį modulį galima Tvirtinimo rinkinio sudėtis: Montavimo instrukcija 6 tvirtinimo spraudės Montavimo variantai Valymo durelės : Komplektacija Apatinis modulis Pagrindinio rinkinio dėţė Plonasluoksnis mūro mišinys Tvirtinimo rinkinys Vėdinimo modulis Kontrolinės durelės / šablonas Apatinis oro padavimo blokelis Uţdaromasis blokelis su tvirtinimo vinimis Kontrolinių durelių montavimas Uţtepkite mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II sluoksnį, skirtą apatiniam ir vėdinimo moduliams, įtieskite drėgmės izoliacijos medţiagą, vėl uţtepkite mūro mišinio. Atsukite kilpinius varţtus ir nuimkite dangtį. Iš apatinio modulio išimkite likusius priedus. 41 cm nuo vėdinimo modulio apačios pridėkite pjovimo šabloną. 15

18 A- 10 cm B- 33 cm Išpjaukite angą kontrolinėms durelėms. DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas! Išpjaukite norimą oro padavimo angą. Oro padavimo blokelį padėkite ant paruošto mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II ir uţtepkite kitą plonasluoksnio mišinio sluoksnį. Mūro mišinio uţtepkite ant uţdaromojo blokelio, jį įstatykite į apatinio modulio galinėje pusėje esantį kanalą ir prikalkite. DĖMESIO: Siūlės turi būti sandarios! Uţdėkite ir statmenai ţemės paviršiui pastatykite apatinį modulį. Ant paruošto vėdinimo modulio uţtepkite skystojo mišinio. Ant mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II uţdėkite ir prie apatinio modulio tvirtai priglauskite vėdinimo modulį. Jeigu kamino konstrukcija stovi atskirai, šoninei fiksacijai įkalkite po 2 tvirtinimo spraudes (priekyje ir gale). Jeigu kamino konstrukcija stovi prie sienos, 2 tvirtinimo spraudes įkalkite iš viršaus. Nuvalykite ir, jei reikia, pataisykite mūro siūles. Prikalkite kontrolines dureles. 16

19 Kondensato vamzdţio prijungimas prie oro padavimo blokelio Kamino apatinio modulio anga montavimo vietoje turi būti uţsandarinta BlowerDoor dangteliu! Konstrukcijos pavyzdys su karščiui atspariu DN 40 vamzdţiu, nuvestu į kamino apatinio modulio vidų. Konstrukcijos pavyzdys su karščiui atspariu DN 40 vamzdţiu, nuvestu į šoną nuo kamino apatinio modulio. Papildomas priedas: BlowerDoor oro padavimo sklendė su sandarinimo ţiedu Naudodami savo pasirinktą sandarinamąją priemonę (pvz., silikoną), prie blokelio pritvirtinkite BlowerDoor oro padavimo sklendę su sandarinimo ţiedu. Vaizdas sumontavus BlowerDoor oro padavimo sklendę. Tolesni standartiniai montavimo darbai aprašyti 24 psl. 17

20 C. Kondensato surinkimo maišelio (papildomas priedas, uţsakomas atskirai) montavimo instrukcija, esant BlowerDoor kondensato išleidimo durelėms Rinkinio sudėtis: Kondensato surinkimo maišelis iš daugiasluoksnės polietileno ir etilvinilalkoholio plėvelės. Plėvelėje įtaisytas sandarus plastikinis prijungimo antgalis. Jungiamoji dalis su 3/4 sifono ţarnos atvamzdţiu ir EPDM tarpine Pr. Nr.: Parodyta konstrukcija pavaizduota jau pabaigtoje ABSOLUT sistemoje! C.01 C.02 DĖMESIO: C.03 Išimdami nepaţeiskite tarpinių! Gamyklinė komplektacija: Sifono ţarna ir karščiui atsparaus DN 40 vamzdţio adapteris yra įkišti į BlowerDoor kondensato išleidimo dureles. Atidarykite kondensato išleidimo dureles. Nuimkite BlowerDoor kondensato išleidimo dureles ir ištraukite karščiui atsparaus DN 40 vamzdţio adapterį su sifono ţarna. C.04 C.05 C.06 C.07 Nuo sifono ţarnos nusukite karščiui atsparaus DN 40 vamzdţio adapterį. Kondensato surinkimo maišelio jungiamąją dalį uţmaukite ant 3/4 sifono ţarnos atvamzdţio. Nuo tuščio kondensato surinkimo maišelio adapterio jungties nuimkite plombą. Prie jungiamosios dalies prijunkite kondensato surinkimo maišelį. 18

21 C.08 SVARBU: C.09 DĖMESIO! Iš anksto nušlifuokite aštrias angos briaunas ir patikrinkite, ar kamino apatinio modulio ertmėje nėra aštrių vietų! A Išpjautą BlowerDoor durelių angą reikia tvirtai ir sandariai uţsandarinti. Kitas variantas naudoti uţdarą kondensato išleidimo durelių varčią (B), kurią galima įsigyti kaip papildomą priedą. Į kamino apatinį modulį įkiškite sifono ţarną ir kondensato surinkimo maišelį. Vėl įstatykite BlowerDoor kondensato išleidimo dureles. C.10 C.11 SVARBU: Vėl kondensato dureles. uţdarykite išleidimo Vaizdo baigus darbą pavyzdys: konstrukcija su uţdarytomis kondensato išleidimo durelėmis ir prijungtu kondensato surinkimo maišeliu. Prijungus visą nuotekų sistemą, reikia patikrinti, ar ji ir gamykloje sumontuotos detalės yra sandarios ir ar tinkamai veikia. Vėliau reikia reguliariai tikrinti ir, esant poreikiui, išvalyti! Kondensato surinkimo maišelio keitimas C.12 C.13 C.14 NUORODA: Kondensato surinkimo maišelį būtina pakeisti ne rečiau kaip kas 6 mėnesius! Atsarginis maišelis Pr. Nr.: Nuimkite BlowerDoor kondensato išleidimo dureles. Atsargiai ištraukite kondensato surinkimo maišelį. Paspaudus jungiamosios dalies mygtuką, kondensato surinkimo maišelis saugiai atjungiamas, nepritaškant lašų. Atkreipkite dėmesį: Kondensatą ir kritulių vandenį reikia tvarkyti pagal vietines vandensaugos nuostatas! 19

22 D. Montavimas ant apatinio modulio SVARBU! Dvipusiuose ABSOLUT modeliuose atkreipkite dėmesį į teisingą adapterių ţiedų pasirinkimą (patikrinkite blokelyje esančio vamzdţio skersmenį)! Nuvalykite kaištinę jungtį. D.02 D.03 Uţtepkite storą siūlių sandarinamojo mišinio RAPID fugendicht sluoksnį. Įdėkite ţiedinį adapterį. D.04 D.05 D.06 D.07 Nuvalykite kaištinę jungtį. Ant ţiedinio adapterio uţtepkite storą siūlių sandarinamojo mišinio RAPID fugendicht sluoksnį. Uţtepkite plonasluoksnio mišinio ant pertvaros taip pat. Plonasluoksniu mišiniu mūrykite kitus blokelius iki pageidaujamo prijungimo aukščio. 20

23 E. Montavimas iki dūmtraukio prijungimo forminio blokelio / Dūmtraukio prijungimo forminės detalės montavimas (pvz., 1,94 m prijungimo aukštis) SVARBU! Būtinai dėmesį: atkreipkite Prijungimo kryptį ir ašies aukštį derinkite su projektuotoju! Galimas prijungimo aukštis, kai sumontuotas apatinis modulis. E.01 E.02 Įdėkite profiliuotąjį vamzdį (L= 66 cm, išimti iš dūmtraukio prijungimo rinkinio). Į integruotą termoizoliacijos sluoksnį iš akytojo betono įspauskite distancines detales (3 vnt.) vienodu atstumu per perimetrą. Siūlių glaistyklės surinkimas E.03 E.04 E.05 Siūlių glaistyklės atskiros dalys: 1 siūlių uţglaistymo kempinė 2 tvirtinimo ţiedai 1 siūlių glaistyklės strypelis su rankena 1 siūlių glaistyklės strypelis, vidurinė dalis 1 siūlių glaistyklės strypelis su laikikliu kempinei Ant strypelio laikiklio Uţmaukite siūlių uţglaistymo kempinę su abiem tvirtinimo ţiedais. Į laikiklio strypelį tvirtai įkiškite vidurinį strypelį. 21

24 E.06 E.07 E.08 Į vidurinį strypelį tvirtai įkiškite strypelį su rankena. Taip atrodo galutinai surinkta siūlių glaistyklė. Siūlių glaistykle nubraukite siūlių sandarinimo priemonės RAPID fugendicht likučius. Forminės detalės angos išpjovimas blokelyje E.09 E.10 E.11 E.12 Iš išorės pridėkite šabloną, paţymėkite angos vietą blokelyje. Kampiniu šlifuokliu išpjaukite angą. DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas! Pjūkleliu prapjaukite termoizoliacijos sluoksnį. Išimkite išpjautą blokelio dalį. Išvalykite montavimo angoje likusius termoizoliacijos likučius. E.13 E.14 E.15 E.16 Nuvalykite kaištinę jungtį. Ant profiliuotojo vamzdţio kaištinės jungties uţtepkite storą RAPID fugendicht sluoksnį. Uţtepkite plonasluoksnio mišinio. DĖMESIO: Siūlės turi būti uţdaros! 22

25 E.17 E.18 E.19 E.20 Uţdėkite blokelį su anga. Įstatykite dūmtraukio prijungimo trišakį. L= 33 cm, jei ø iki 20 cm L= 66 cm, jei ø < 25 cm Įspauskite distancines detales. Siūlių glaistykle nubraukite siūlių sandarinimo priemonės RAPID fugendicht likučius. E.21 E.22 E.23 E.24 Nuvalykite kaištinę jungtį. Ant kaištinės jungties uţtepkite storą RAPID fugendicht sluoksnį. Uţtepkite plonasluoksnio mišinio. Uţdėkite kitą blokelį. E.25 Informacija apie baigiamuosius darbus pateikiama: skyriuje L (ugniavietės prijungimas) skyriuje M ( BlowerDoor priekinė plokštė) skyriuje N ( Schiedel kaišt. adapterio montavimas) skyriuje O (oro padavimo jungčių sudedamosios dalys) 38 psl. 41 psl. 45 psl psl. Įdėkite profiliuotąjį vamzdį (L= 33 cm). 23

26 F. Standartinė montavimo procedūra F.01 F.02 F.03 DĖMESIO: Nuvalykite kaištinę jungtį. Uţtepkite storą siūlių sandarinamojo mišinio RAPID fugendicht sluoksnį. Uţtepkite plonasluoksnio mišinio. F.04 F.05 F.06 F.07 DĖMESIO: Siūlės turi būti uţdaros! Plonasluoksniu mišiniu sumūrykite keturis blokelius. Įdėkite profiliuotąjį vamzdį (L= 133 cm). Į integruotą termoizoliacijos sluoksnį iš akytojo betono įspauskite distancines detales (3 vnt.) vienodu atstumu per perimetrą. F.08 SVARBU! Siūlių glaistykle nubraukite siūlių sandarinimo priemonės RAPID-fugendicht likučius. Tęskite arba kartokite standartinę montavimo procedūrą iki kitos forminės detalės arba iki galo. SVARBU: Nuo paskutinio blokelio viršaus iki profiliuotojo vamzdţio kaištinės movos lieka apie 10 cm atstumas! Atkreipkite dėmesį, kad profiliuotasis vamzdis būtų įdėtas kaištine jungtimi į viršų. Taip uţtikrinsite, kad būtų galima pasiekti kaištinę jungtį ir ant jos uţtepti RAPID-fugendicht sluoksnį. 24

27 G. Baigiamoji konstrukcija su dengiamąja plokšte iš nerūdijančiojo plieno / galiniu moduliu iš pluoštinio betono SVARBU! NUORODA: Prieš pradėdami montuoti baigiamąją konstrukciją, turite surinkti kamino galinį modulį arba dengiamąją plokštę! Paprastai mes rekomenduojame naudoti apsaugos nuo lietaus gaubtus, ypač jei deginamas kietasis kuras! Ţr. skyrių H Lietaus gaubto EAGLE montavimas. SVARBU: Nuo paskutinio blokelio viršaus iki profiliuotojo vamzdţio galo lieka apie 10 cm atstumas! Kūginis antgalis Kūginis antgalis Profiliuotasis vamzdis Profiliuotasis vamzdis Dengiamoji plokštė iš nerūdijančiojo plieno Baigiamoji konstrukcija su kišamuoju vamzdţio galu Galinis modulis iš pluoštinio betono Baigiamoji konstrukcija su kišamuoju vamzdţio galu 25

28 G. Dengiamoji plokštė iš nerūdijančiojo plieno A Dengiamosios plokštės iš nerūdijančiojo plieno tvirtinimo rinkinio sudėtis: A - 4 specialūs kaiščiai B - 4 silikoninės tarpinės C - 4 poverţlės iš nerūdijančiojo plieno D - 4 M12 varţtai iš nerūdijančiojo plieno E - cilindrinis raktas G.01 NUORODA: G.02 G.03 Ši procedūra netaikoma naudojant tvirtinimo rinkinį Gofruotasis gaubtas! Į blokelio armavimo kanalus įkiškite specialiuosius kaiščius. NUORODA: Ši procedūra netaikoma naudojant tvirtinimo rinkinį Gofruotasis gaubtas! Laisvai uţdėkite dengiamąją plokštę ir kūginį antgalį bei pamatuokite galinio profiliuotojo vamzdţio (be izoliacijos) reikiamą ilgį. Naudokite lygų vamzdţio galą, paţymėkite ir atpjaukite kampiniu šlifuokliu. DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas! G.04 G.05 G.06 G.07 Nuvalykite kaištinę jungtį. Uţtepkite storą siūlių sandarinamojo mišinio RAPID fugendicht sluoksnį. Nuvalykite atpjauto galinio profiliuotojo vamzdţio (be termoizoliacijos) apatinę pusę. Įdėkite galinį profiliuotąjį vamzdį (be termoizoliacijos). 26

29 G.08 G.09 G.10 G.11 Į integruotą termoizoliacijos sluoksnį iš akytojo betono įspauskite distancines detales (3 vnt.) vienodu atstumu per perimetrą. Nubraukite RAPID fugendicht likučius. Uţdėkite dengiamąją plokštę iš nerūdijančiojo plieno. Montavimo eilės tvarka: 1. Silikoninės tarpinės 2. Poverţlės iš nerūdijančiojo plieno G.12 DĖMESIO! G.13 G.14 Nepaţeiskite silikoninių tarpinių! 3. Ranka priverţkite M12 varţtus iš nerūdijančiojo plieno. Uţdėkite kūginį antgalį. Vaizdas baigus darbą. 27

30 Informacija apie kamino baigiamąją apdailą Montavimo vietoje įrengiant kamino baigiamąją apdailą, palei visą kraštą reikia palikti ne mažesnį nei 30 mm oro tarpą! Deng. plokštės atkilimas 85 mm 115 mm Maks. apdailos storis - Sumontuota apdaila turi nekyšoti virš paskutinio blokelio viršutinio krašto! Montavimo pavyzdys pateiktas paveiksle dešinėje! NUORODA: Montuoti papildomą kamino stogelį (pvz., Meidinger ir pan.) galima tik įrengus statinį armavimo rinkinį! Sumontuota apdaila turi nekyšoti virš blokelio viršutinio krašto Ne maţesnis nei 30 mm oro tarpas palei visą kraštą Sumontuotos apdailos storis A A - sumontuota apdaila turi nekyšoti virš blokelio viršutinio krašto B - maks. apdailos storis: 55 mm, kai dengiamosios plokštės atkilimas yra 85 mm; 85 mm, kai dengiamosios plokštės atkilimas yra 115 mm C - ne maţesnis nei 30 mm oro tarpas palei visą kraštą (ţr. nuorodą viršuje!) NUORODA: Paprastai rekomenduojame naudoti apsaugos nuo lietaus stogelius, ypač jei deginamas kietasis kuras! Dengiamoji plokštė iš nerūdijančiojo plieno (D) su lietaus stogeliu EAGLE (E). 28

31 H. Lietaus stogelio EAGLE montavimas (papildomas priedas, neįeina į komplektaciją, reikia uţsakyti atskirai!) H.01 H.02 H.03 H.04 Vaizdas prieš pradedant montuoti. Iš išmetamųjų dujų traukos pusės nuo dengiamosios plokštės iš nerūdijančiojo plieno atsukite abu cilindrinius varţtus su silikoninėmis tarpinėmis ir poverţlėmis. Nuo tvirtinimo kaiščių atsukite nerūdijančiojo plieno sparnuotąsias verţles ir poverţles, arba jas išimkite iš pridėto detalių maišelio. Ant dengiamosios plokštės iš nerūdijančiojo plieno uţdėkite silikonines tarpines. Uţdėkite lietaus stogelį EAGLE. H.05 H.06 DĖMESIO! H.07 Nepaţeiskite silikoninių tarpinių! Ant tvirtinimo kaiščių uţdėkite poverţles ir ranka priverţkite nerūdijančiojo plieno sparnuotąsias verţles. Uţdėkite poverţles, įstatykite cilindrinius varţtus ir prie dengiamosios plokštės iš nerūdijančiojo plieno prisukite lietaus stogelį EAGLE. Vaizdas baigus darbą. Nuorodos kaminkrėčiui H.08 H.09 Lietaus stogelio EAGLE apţiūros dangtelį galima atidaryti ir uţdaryti be įrankių. Kad neįkristų, apţiūros dangtelis pritvirtintas vieline kilpa. Bent kartą per metus patikrinkite vielinės kilpos tvirtumą ir, jei reikia, ją pakeiskite. 29

32 I. Baigiamoji apdaila su galiniu moduliu NUORODA: NUORODA: Vaizdas prieš pradedant montuoti. Prieš dedant galinį modulį, montavimo vietoje prie kamino reikia pritvirtinti apsauginę skardą! Kadangi egzistuoja daug skirtingų, nuo montuotojo priklausančių apsauginės skardos montavimo variantų, šią procedūrą mes pavaizdavome neutraliai, be apsauginės skardos. Galinio modulio komplektacija (pavyzdyje galinis modulis ABSOLUT 18 TL) Sudėtis: A - Tvirtinimo rinkinys PARAT B - Galinio modulio dengiamoji plokštė iš A nerūdijančiojo plieno C - plytų struktūros, raudonos spalvos galinis modulis D - srieginiai kaiščiai Įstriţajam pjūviui reikalingų matmenų matavimas I.01 I.02 SVARBU! Būtinai atkreipkite dėmesį: Prieš pradėdami montuoti, pastatykite pastolius ir naudokite darbo saugos priemones. Laikykitės apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų reikalavimų! Pamatuokite kamino kraštinės A (ilgosios kamino pusės) ilgį nuo uţbaigtos stogo dangos. Pamatuokite kamino kraštinės B (trumposios kamino pusės) ilgį nuo uţbaigtos stogo dangos. 30

33 I.03 NUORODA: I.04 I.05 Matmenims ţymėti naudokite tik tokias medţiagas, kurias vėliau galėtumėte nuvalyti (pvz., pieštuką)! Pamatuokite kamino kraštinės C ilgį. Pamatuotus blokelio C matmenis paţymėkite galinio modulio centre. SVARBU! I.06 I.07 I.08 Prieš ţymint A ir B ilgio matmenis, reikia pamatuoti galinio modulio konstrukcijos plokštės aukštį ir atramos kampą ir juos pridėti prie A ir B ilgio matmenų! Pamatuokite montavimo aukštį. Ties parodyta blokelio apdailos vieta paţymėkite A ilgio matmenį (pridėjus nustatytą konstrukcijos aukštį). Ties parodyta blokelio apdailos vieta paţymėkite B ilgio matmenį (pridėjus nustatytą konstrukcijos aukštį). I.09 I.10 DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas! Dabar visose galinio modulio pusėse galite paţymėti reikalingą įstriţąjį pjūvį. Diskiniu pjūklu nupjaukite įstriţąjį pjūvį. 31

34 Galinio apdailos modulio uţdėjimas ant kamino (pavyzdyje tvirtinama spec. kaiščiais) Sumontavus kaminą ir toliau montavimo vietoje naudojant gofruotąjį gaubtą arba galinį stogelį, galiniam apdailos moduliui tvirtinti naudojamas tvirtinimo rinkinys Gofruotasis gaubtas ir armavimo rinkinys. NUORODA: Šiuo atţvilgiu taip pat laikykitės armavimo rinkinio naudojimo instrukcijos! Sumontavus kaminą ir toliau montavimo vietoje nenaudojant gofruotojo gaubto arba galinio stogelio, galiniam apdailos moduliui tvirtinti naudojamas specialių kaiščių tvirtinimo rinkinys. NUORODA: Šiuo atţvilgiu taip pat laikykitės specialių kaiščių tvirtinimo rinkinio naudojimo instrukcijos! Nepaisant to, ar toliau montavimo vietoje naudojamas gofruotasis gaubtas ir galinis stogelis, ar ne, sumontavus PARAT kamino sistemą, galiniam apdailos moduliui tvirtinti naudojamas PARAT varţtų rinkinys. NUORODA: Šiuo atţvilgiu taip pat laikykitės PARAT kamino sistemos naudojimo instrukcijos! I.11 I.12 I.13 SVARBU! Būtinai laikykitės krovinio tvirtinimo priemonių naudojimo instrukcijos! Į armavimo kanalus įkalkite specialiuosius kaiščius. Uţtepkite mūro mišinio MG (M5) IIa arba MG (M2,5) II. Uţdėkite ir statmenai ţemės paviršiui nustatykite galinį modulį. 32

35 I.14 NUORODA: I.15 Jeigu galinio modulio konstrukcijos aukštis neviršija 1 m, yra dvigubas srieginių kaiščių kiekis. Tokiu atveju, esant dvigubam įstriţajam pjūviui, po pjovimo kraige visada lieka vienas srieginis kaištis! Į šonines galinio modulio sriegines skylutes įsukite srieginius kaiščius. Srieginius kaiščius tvirtai priverţkite atsuktuvu. I.16 I.17 I.18 I.19 Nuo dengiamosios plokštės iš nerūdijančiojo plieno nuimkite lietaus stogelio tvirtinimo elementus. Pagal specialių kaiščių montavimo instrukciją sumontuokite tvirtinimo varţtus. Sumontuokite lietaus stogelio, kuris bus tvirtinamas vėliau, tvirtinimo elementus. Ant cilindrinių varţtų uţspauskite gaubtelius. NUORODA: Paprastai rekomenduojame naudoti apsaugos nuo lietaus stogelius, ypač jei deginamas kietasis kuras! Lietaus stogelis EAGLE Pr. Nr.:

36 Informacija apie baigiamąją konstrukciją (pavyzdyje konstrukcija su sumontuotu kaminu ABSOLUT 18 TL) Taip pat būtina laikytis sistemos montavimo instrukcijos! Atkreipkite dėmesį: Prieš pradedant montuoti baigiamąją konstrukciją, būtina uţdėti galinį modulį! PARAT sistemose (uţdara konstrukcija) galinis vamzdis jau įdėtas gamykloje! I.20 I.21 I.22 Uţdėkite kūginį antgalį ir pamatuokite paskutinio profiliuotojo vamzdţio pjovimo ilgį. Nuvalykite kaištinę jungtį. I.23 I.24 I.25 I.26 Uţtepkite storą siūlių sandarinamojo mišinio RAPID fugendicht sluoksnį. Įdėkite atpjautą galinį profiliuotąjį vamzdį. Uţdėkite kūginį antgalį. Vaizdas baigus darbą. 34

37 Dviskylio adapterio montavimo instrukcija Schiedel ABSOLUT 1. Adaperio rinkinį sudaro: - dviskylis adapteris - kaiščiai (4 vnt.) - sandarinamosios poverţlės (4 vnt.) - varţtai (4 vnt.) - montavimo instrukcija 2. Nuimkite dangtelius ir į kamino viršaus dengiamąją plokštę įstatykite kaiščius. 3. Uţdėkite dviskylį adapterį. 4. Dviskylį adapterį pritvirtinkite pridėtais varţtais. 35

38 J. Pravedimas pro lubas ir stogą Betonas Betono perdanga Nedegi izoliacija perdanga Mediena Min. atstumas tarp medinės sijos ir blokelio 5 cm Nedegi izoliacija perdanga Vokietijoje pagal federalinių ţemių priešgaisrinės saugos reikalavimus, kaminą pravedant pro stogą, nuo kamino iki degių statybinių medţiagų turi likti ne maţesnis kaip 5 cm vėdinamas atstumas. Blokelis Blokelis Laikykitės nurodyto atstumo iki stogo ir lubų! Minimalus atstumas iki atitinkamų matmenų medinių gegnių ir degių statybinių medţiagų (pagal DIN V ) 2 cm atviras oro tarpas. Laikykitės vietinių priešgaisrinės saugos reikalavimų! Pagal mūsų bandymų sertifikatus tarpinę ertmę galima uţpildyti atsparios formos, ţemu šilumos laidumu pasiţyminčia, nedegia termoizoliacijos medţiaga. Tas pats pasakytina ir apie konstrukcinių dalių izoliaciją iš išorės. Jeigu degios statybinės medţiagos (pvz., grindjuostės arba stogo grebėstai), besiliečiančios nedideliu paviršiaus plotu, nėra izoliuotos iš išorės, nebūtina palikti oro tarpo iki kamino. Montavimo anga iš visų pusių turi būti 3 cm didesnė uţ blokelio matmenis. Šoninio įtvirtinimo laikikliai. Ypač tinka paliekant atviras stogo gegnes. J. Pravedimas pro lubas ir stogą Austrijoje Betonas Mediena Min. atstumas tarp medinės sijos ir blokelio 5 cm Betono perdanga perdanga Blokelis Nedegi izoliacija perdanga Nedegi izoliacija perdanga Blokelis Laikykitės nurodyto atstumo iki stogo ir lubų! Minimalus atstumas iki atitinkamų matmenų medinių gegnių ir degių statybinių medţiagų (pagal DIN V ) 2 cm atviras oro tarpas. Montavimo anga iš visų pusių turi būti 3 cm didesnė uţ blokelio matmenis. Šoninio įtvirtinimo laikikliai. Ypač tinka paliekant atviras stogo gegnes. 36

39 K. Viršutinis valymo ir apţiūros durelių uţraktas (tik esant poreikiui) K.01 K.02 Tik esant poreikiui! Viršutinės valymo durelės su apţiūros uţraktu Prie blokelio prikalkite valymo dureles. Įdėkite standartinį apţiūros uţraktą. K.03 Valymo durelės Apţiūros uţraktai Apţiūros uţraktas, naudojant kietąjį kurą. 37

40 L. Ugniavietės prijungimas NUORODA! L.01 Dūmtraukio jungtį koklinėms krosnims ir pan. rinkitės tik ţinodami tikslų prijungimo aukštį! Vėliau ją gali įrengti. pvz., krosnių mūrininkas. Montuodami BlowerDoor priekinę plokštę, naudokite pridėtą išsamią montavimo instrukciją! Galimas prijungimo aukštis, kaip pamatą naudojant apatinį modulį. L.02 Skystojo ir kietojo kuro katilo standartinis prijungimas Apvalų tarpą tarp šamotinio vamzdţio ir dūmtraukio uţsandarinkite keramine juosta. Ugniavietės jungtis turi laisvai judėti! L Dujinių / kondensacinių katilų standartinis prijungimas (maks. naudojama temperatūra 200 C) Pagal montavimo nuorodą įstatykite adapterius. A - Išmetamųjų dujų adapteris B - Oro padavimo adapteris C - Speciali aliumininio audinio plėvelė D - Potinkinio montavimo grotelės E - Potinkinio montavimo ţiedas F - Priekinė plokštė (išpjaunama montavimo vietoje iki potinikinio montavimo ţiedo) G - Priekinė plokštė H - Blokelis

41 NUORODA: L.04 L.05 NUORODA: Norint sandariai ir tvirtai prie keraminės forminės dūmtraukio prijungimo detalės prijungti jungiamąjį vamzdį, rekomenduojame montuoti Schiedel nerūdijančiojo plieno jungiamąjį futliarą. (Papildomas priedas, uţsisakykite atskirai!) Nenaudojant Schiedel nerūdijančiojo plieno jungiamojo futliaro, apvalų tarpą tarp šamotinio vamzdţio ir jungiamojo vamzdţio galite uţsandarinti keramine sandarinimo juosta, atsparia aukštai temperatūrai. Ugniavietės prijungimas, įmontavus Schiedel nerūdijančiojo plieno jungiamąjį futliarą. Kietasis kuras Jungiamasis futliaras su montavimo vietoje įkištu jungiamuoju vamzdţiu. L.06 L.07 Tik skystajam kurui ir dujoms < 200 C Pagal pridėtą instrukciją įstatykite kišamąjį adapterį. (Papildomas priedas, uţsisakykite atskirai!) Į kišamąjį adapterį įkiškite jungiamąjį vamzdį. 39

42 Jungiamojo futliaro su keramine sandarinimo juosta montavimo instrukcija (papildomas priedas, neįeina į dūmtraukio rėmo rinkinio komplektaciją, reikia uţsakyti atskirai!) L.08 L.09 L.10 L.11 Sudėtis: Jungiamasis futliaras 2 m keraminė sandarinimo juosta (4 mm) Montavimo instrukcija Vieną keraminės sandarinimo juostos galą uţriškite mazgu ir šį mazgą įkiškite į jungiamojo futliaro mazgo fiksatorių. Keraminę sandarinimo juostą tvirtai spirale apvyniokite apie jungiamąjį futliarą. SVARBU: Pabaigę tvirtai laikykite keraminės sandarinimo juostos galą! Jungiamąjį futliarą su apvyniota keramine sandarinimo juosta įsriekite į šamotinę jungiamąją forminę detalę. L.12 L.13 Rekomendacija: Jungiamojo futliaro atraminis ţiedas turi tvirtai priglusti prie šamotinio vamzdţio. Įmontuotas jungiamasis futliaras su keramine sandarinimo juosta. Dūmtraukio atvamzdţio ø, cm 16 Ugniavietės prijungimo ø, mm Ø 100 ø130 Pr. Nr Pr. Nr ø150 Pr. Nr

43 M. BlowerDoor priekinė plokštė A A - BlowerDoor priekinė plokštė su specialia aliumininio audinio plėvele (jei D yra 12-18, su papildomais vidiniais ţiedais) B - Pjovimo šablonas C - BlowerDoor sandarinimo klijai P270 SVARBU: saugoti nuo šalčio! D - Potinkinio montavimo ţiedas su potinkiniu tinkleliu ir 4 vinimis E - Schiedel izoliacinės medţiagos pjūklelis F - 4 tvirtinimo kampai G - Smulkių detalių kartoninė dėţutė (į sudėtį įeina sandarinimo klijai P270 (saugoti nuo šalčio!), 4 potinkinio ţiedo vinys, izoliacinės medţiagos pjūklelis, 4 tvirtinimo kampai, montavimo instrukcija) Paruošiamieji darbai ir BlowerDoor priekinės plokštės išpjovimas BlowerDoor priekinės plokštės montavimo darbus reikia atlikti labai švariai ir apdairiai, kad nebūtų paţeista speciali aliumininio audinio plėvelė ir neįvyktų nuotėkio. Prieš pradėdami montuoti, turite būtinai perskaityti ir suprasti šią montavimo instrukciją. Būtina kuo tiksliau laikytis toliau pateiktų nurodymų. SVARBU: ties sandarinimo vieta blokelis turi būti sausas, ant jo turi nebūti dulkių ir tepalo! Pamatuokite angos matmenis iki viršaus ir iki apačios. Prieš pradėdami pjauti, nuo priekinės plokštės atsargiai nulupkite specialią aliumininio audinio plėvelę. Ant ilgesnės pusės paţymėkite viršutinį arba apatinį angos matmenį (pasirinktinai). Izoliacinės medţiagos pjūkleliu pagal pjovimo šabloną (jį naudodami kaip atramą) išpjaukite priekinę plokštę. Išpjautą priekinės plokštės ruošinį pridėkite prie viršutinės pusės. Vidinis apskritimas lieka priekinėje plokštėje kaip standinamoji priemonė. DĖMESIO: Pjūvis turi būti lygus! 41

44 BlowerDoor priekinės plokštės įmontavimas į blokelio angą Į priekinė plokštę įkiškite tvirtinimo kampus. Viršutiniais tvirtinimo kampais uţfiksuokite pridėtą priekinės plokštės ruošinį. Išimkite vidinį apskritimą. Jei D yra 12 18, prieš montuodami išimkite nereikalingus vidinius ţiedus. Tada išpjautą priekinę plokštę įstatykite į blokelio angą ir......, ją pastumdami pjovimo šablonu, tvirtai priglauskite prie blokelio. Vaizdas baigus darbą. BlowerDoor P 270 sandarinimo klijų uţtepimas (saugoti nuo šalčio!) SVARBU: ties sandarinimo vieta blokelis turi būti sausas, ant jo turi nebūti dulkių ir tepalo! DĖMESIO: Saugoti nuo šalčio! Sutverkite BlowerDoor P 270 sandarinimo klijų švirkštą (saugokite nuo šalčio). Laikykitės BlowerDoor P 270 sandarinimo klijų saugos nuorodų (saugokite nuo šalčio). 42

45 SVARBU! Būtinai atkreipkite dėmesį: Klijai turi būti uţtepti visiškai uţdara, nepertraukiama linija! Nupjaukite galą ir prisukite antgalį. Padarykite maţdaug 8 mm antgalio angą klijams tepti. Uţtepkite BlowerDoor P 270 sandarinimo klijų 8 mm liniją (saugokite nuo šalčio!). Specialios aliumininio audinio plėvelės montavimas Būtinai atkreipkite dėmesį: Dirbdami nepaţeiskite specialios aliumininio audinio plėvelės (naudokite paklotą)! Esant poreikiui, specialią aliumininio audinio plėvelę galima pjauti. Minimalus uţdengiamas atstumas nuo blokelio angokraščio 20 mm. Uţdara nepertraukiama uţtepti klijai. ir linija Per 10 minučių tinkama padėtimi uţdėkite specialią aliumininio audinio plėvelę ir... Būtinai atkreipkite dėmesį: Prispaudus storis turi būti ne maţesnis nei 4 mm! Nepaţeiskite specialios aliumininio audinio plėvelės! Būtinai atkreipkite dėmesį: Klijų kietėjimo fazėje specialios aliumininio audinio plėvelės judinti (traukti) negalima!... visu perimetru sandariai prispauskite. Vaizdas baigus darbą. 43

46 Prikalkite potinkinį ţiedą ir tinklelį. DĖMESIO: Nepaţeiskite specialios aliumininio audinio plėvelės! Tinką tepkite ne anksčiau kaip po 48 val. Laikykitės BlowerDoor P 270 sandarinimo klijų dţiūvimo trukmės (saugokite nuo šalčio!). Išorinio tinko uţtepimas ir išlyginimas. Vaizdas baigus darbą. 44

47 N. Schiedel kišamojo adapterio montavimo instrukcija (papildomas priedas, neįeina į komplektaciją) Skirtas montuoti vienasieniui jungiamajam vamzdţiui (skystojo kuro / dujų standartinis katilas) DĖMESIO! Skylę specialioje aliumininio audinio plėvelėje galima išpjauti tik montavimo vietoje atlikus BlowerDoor bandymą! Vaizdas prieš pradedant montuoti. Kišamojo adapterio rinkinio sudėtis: A- Kišamasis adapteris B- Lubrikantas (10 g) C- C- Peiliukas N.01 DĖMESIO! N.02 Nepaţeiskite plėvelės uţ apibrėţtų ribų! Ties esamomis ţymomis peiliuku išpjaukite angą specialioje aliumininio audinio plėvelėje. Išpjautos angos vaizdas. Išpjaukite vidinę angą reikiamam jungiamajam vamzdţiui. SVARBU! Pjaudami po apačia naudokite paklotą! Nepaţeiskite kišamojo adapterio! Dūmtraukio atvamzdţio maksimalių skersmenų lentelė Kišamasis adapteris Dūmtraukio atvamzdžio maks. ø Maks. tinkantis dūmtraukio atvamzdžio ø, angą išpjovus peiliuku

48 N.04 N.05 N.06 N.07 Palei visą kišamojo adapterio kontūrą uţtepkite lubrikanto. Lubrikanto patepkite ir dūmtraukio prijungimo angos viduje. Įstumkite kišamąjį adapterį, kad jo tvirtinimo spraudės atsiremtų į dūmtraukio angos kraštą. Vaizdas baigus darbą. Dujinio / kondensacinio katilo standartinis prijungimas (maks. išmetamųjų dujų temperatūra 200 C) Jungiamuosius vamzdţius į kišamąjį adapterį reikia sumontuoti taip, kad jie būtų lygūs ašies atţvilgiu ir nebūtų svorio apkrovos! Tiekiamas oras Išmetamosios dujos Tiekiamas oras Priekinę plokštę išpjaukite pagal potinkinį ţiedą! A Išmetamųjų dujų adapteris B Oro padavimo adapteris C Speciali aliumininio audinio plėvelė D Potinkinio montavimo grotelės E Potinkinio montavimo ţiedas F Priekinė plokštė (išpjaunama montavimo vietoje iki potinkinio montavimo ţiedo) G Priekinė plokštė H Blokelis N.08 N.09 N.10 Naudodami lubrikantą, į potinkinį ţiedą įstatykite išorinį kišamąjį adapterį. Įcentruotą jungiamąjį vamzdį patepkite lubrikantu ir sumontuokite. Sumontuotas jungiamasis vamzdis turi būti prakištas kiaurai pro kišamąjį adapterį. 46

49 O. Oro padavimo jungčių sudedamųjų dalių apţvalga (papildomas priedas, neįeina į komplektaciją, reikia uţsakyti atskirai!) Jungtis koklinių krosnių / ţidinių oro padavimo vamzdţiui, ø 180 mm Pr. Nr.: Sumaţinimai Galimų sumaţinimų apţvalga TJungtis Uţdėkite sandarinimo juostą! (Pr. Nr.: ) Jungtis oro padavimo vamzdţiui, ø 125 mm (pvz., malkiniam ţidiniui) Pr. Nr.: Jungtis oro padavimo vamzdţiui, ø mm (pvz., granuliniam katilui) Pr. Nr.:

50 Kitas variantas naudojant vienodas ašies atţvilgiu jungtis: Schiedel oro padavimo adapteris su vidine degimo oro kreipiančiąja linija Oro padavimo adapteris, jungiamas iš trumposios pusės A 3 tipas - ABS (Pr. Nr.: ) 4 tipas - ABS 20 (Pr. Nr.: ) 5 tipas - ABS 25 (Pr. Nr.: ) Sudėtis: A - Kampinis oro padavimo adapteris, 3, 4 arba 5 tipas B - Izoliacinės medţiagos pjūklelis C - 4 tvirtinimo varţtai ir kaiščiai D - Pjovimo šablonas Oro padavimo adapteris, jungiamas iš ilgosios pusės A 1 tipas - ABS (Pr. Nr.: ) 2 tipas - ABS 25 (Pr. Nr.: ) Sudėtis: A - Oro padavimo adapteris, 1 arba 2 tipas B - Izoliacinės medţiagos pjūklelis C - 4 tvirtinimo varţtai ir kaiščiai D - Pjovimo šablonas 48

51 P. Statinis įtvirtinimas. Armavimo rinkinys Planavimo nuoroda: armavimo rinkinys! Norėdami suţinoti stovėjimo tvirtumą pagal vėjo apkrovos zonas, prieš montuodami perskaitykite informaciją apie statiką mūsų interneto puslapyje: Prieš pradedant montuoti, būtina perskaityti ne tik ABSOLUT montavimo instrukciją, bet ir išsamią armavimo rinkinio, esančio pagrindiniame kibire (geltonu dangčiu), naudojimo instrukciją! Pagrindiniai elementai Prieš pradėdami montuoti, patikrinkite, ar sudėtyje yra visos dalys! Armatūros strypai 6 m armavimo rinkinys: 12 vnt. 4 m armavimo rinkinys: 8 vnt. Armatūros strypų ilgis 2,05 m Pagrindinis kibiras (geltonu dangčiu) 17 kg cementinio mišinio (4 maišai po 4,25 kg) Srieginiai kaiščiai (8 vnt.) Armatūros strypų jungiamieji elementai Aklės (4 vnt.) Skirtos kampiniams kanalams uţaklinti apatiniame blokelyje Ąsotis Kampiniams kanalams uţlieti Montavimo instrukcija Eksploatacinių savybių deklaracija Papildomas kibiras (baltu dangčiu) 17 kg cementinio mišinio (4 maišai po 4,25 kg) Montavimo instrukcija Eksploatacinių savybių deklaracija 6 m armavimo rinkinys 1 Pagrindinis kibiras (geltonu dangčiu) 2 Papildomas kibiras (geltonu dangčiu) 4m armavimo rinkinys Mišinio uţtepimas 1 Pagrindinis kibiras (geltonu dangčiu) 1 Papildomas kibiras (geltonu dangčiu) SVARBU: Blokeliai mūrijami mūro mišiniu MG(M5) IIa arba MG (M2,5) II. Ant kampinių kanalų mišinio netepkite! Ant blokelio tepdami mūro mišinį, atkreipkite dėmesį į tai, kad mišinio ant pertvaros būtų uţtepta be tarpų. Prieš darydami montavimo darbų pertrauką, prie jau įmontuotos armatūros prisuktų srieginių kaiščių prisukite kitus armatūros strypus. DĖMESIO: Darbo trukmė turi neviršyti 45 minučių! 49

52 SVARBIOS SAUGOS NUORODOS! Laikykitės projekto dokumentuose pateiktų nuorodų dėl stabilumo! Prieš pradedant montuoti kaminą, būtina perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją. Reikia tiksliai laikytis toliau pateiktų nurodymų. Nesilaikant saugos nuorodų, galima materialinė ţala, rimtas suţalojimas ar net mirtinas suţeidimas. Prieš montuojant, statikos inţinierius turi apskaičiuoti suprojektuotos kamino sistemos stabilumą. BŪTINAI LAIKYKITĖS KITAME PUSLAPYJE PATEIKTŲ DARBO SAUGOS NUORODŲ! 3 pav. Paskutinis blokelis Kampinį kanalą palikite atvirą Armatūros strypas iš apačioje esančio blokelio 2 pav. Uţverţimas Armatūros strypas iš viršuje esančio blokelio Srieginis kaištis Armatūros strypas iš apačioje esančio blokelio Kampinis kanalas 1 pav. Plonasluoksnio mišinio tepimas Kampiniai kanalai Pertvara DĖMESIO: Blokeliai mūrijami plonasluoksniu mūro mišiniu. Šio mišinio turi nepatekti ant integruotos termoizoliacijos iš akytojo betono ir į kampinius kanalus. Mišinio svarbu patepti ties pertvara! SVARBI NUORODA: Darbo laikas turi neviršyti 45 minučių! MONTAVIMO EILĖS TVARKA NUO 1 IKI 8 DĖMESIO: Ant blokelio tepant plonasluoksnio mišinio, svarbu, kad šio mišinio ant pertvaros būtų uţtepta be tarpų. Prieš darydami montavimo pertrauką, tolesnius armatūros strypus prisukite prie jau įsuktų sumontuotos armatūros srieginių kaiščių. 50

53 Q. Kamino laikikliai Montavimo virš gegnių / po gegnėmis pavyzdys Medvarţčių vieta montuojant virš gegnių / po gegnėmis A NUORODA: BŪTINA GRĘŽTI (ø 5 mm)! A - 2 srieginis strypas M20, 1200 mm ilgio B - 4 gegniniai laikikliai, turintys po 2 varţtus C - 4 tvirtinimo kampai, turintys po 2 varţtus D - 24 medvarţčiai 6 x 80 E - 1 cilindrinis raktas Sutverkite pirmąjį kamino laikiklį. Tvirtinimo kampus ir gegninius laikiklius laisvai uţmaukite ant srieginio strypo. Uţmautas atskiras dalis prilaikykite, nustatydami tinkamą padėtį. Paţymėkite gegninių laikiklių tvirtinimo vietą. Tada atskiras dalis nuverkite. Prilaikydami gegninį laikiklį, pagal medvarţčių išdėstymo schemą (ţr. viršuje) išgręţkite skyles. Medvarţčiais (D) prikalkite gegninius laikiklius. Vėl įkiškite srieginį strypą ir tvirtinimo kampus. Nustatykite tvirtinimo kampų padėtį abiejose pusėse. Uţfiksuokite srieginį strypą. Šiuo tikslu cilindriniu raktu (E) priverţkite abiejų gegninių laikiklių varţtus, kad varţtų galvutės ties numatyta lūţio vieta nulūţtų. 51

54 Tvirtinimo kampus prispauskite prie kamino. Priverţkite varţtus, kad varţtų galvutės ties numatyta lūţio vieta nulūţtų. Sutverkite antrą kamino laikiklį. Tvirtinimo kampus ir gegninius laikiklius laisvai uţmaukite ant srieginio strypo. Uţmautas atskiras dalis prilaikykite, nustatydami tinkamą padėtį. Paţymėkite gegninių laikiklių tvirtinimo vietą. Tada atskiras dalis nuverkite. Prilaikydami gegninį laikiklį, pagal medvarţčių skylių planą (ţr. viršuje) išgręţkite skyles. Medvarţčiais (D) prikalkite gegninius laikiklius. Vėl įverkite srieginį strypą ir tvirtinimo kampus bei nustatykite jų padėtį. Uţfiksuokite srieginį strypą. Vaizdas baigus darbą. Šiuo tikslu cilindriniu raktu (E) priverţkite abiejų gegninių laikiklių varţtus, kad varţtų galvutės ties numatyta lūţio vieta nulūţtų. Tik tada uţfiksuokite tvirtinimo kampus (ţr. paveikslą Q.09). SVARBU! Vaizdas baigus darbą su termiškai izoliuota stogo anga pagal Vokietijoje galiojančias priešgaisrinės saugos taisykles. 52 Jei reikia, patrumpinkite kyšančius srieginius strypus ties atraminėmis įvorėmis. DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas!

55 Montavimo tarp gegnių pavyzdys Medvarţčių išdėstymo schema, montuojant tarp gegnių A NUORODA: GRĘŢTI NEREIKIA! 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 medvarţčių išdėstymo schema A - 2 srieginis strypas M20, 1200 mm ilgio B - 4 gegniniai laikikliai, turintys po 2 varţtus C - 4 tvirtinimo kampai, turintys po 2 varţtus D - 24 medvarţčiai 6 x 80 E - 1 cilindrinis raktas Ant gegninių laikiklių vertikalios atraminės įvorės prisukite abu varţtus nulūţtančia galvute. Pamatuokite ir ant srieginio strypo paţymėkite galimą montavimo plotį. Patrumpinkite srieginį strypą. SVARBU: Palikite 3 cm montavimo tarpą (iš montavimo pločio atimkite 3 cm)! DĖMESIO: Tvirtinimo kampus ir gegninius laikiklius laisvai uţmaukite ant srieginio strypo. Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas! Gegninius laikiklius prikalkite medvarţčiais (D), skylių gręţti nereikia (ţr. medvarţčių išdėstymo schemą viršuje). Uţfiksuokite srieginį strypą. Šiuo tikslu cilindriniu raktu (E) priverţkite abiejų gegninių laikiklių varţtus, kad varţtų galvutės ties numatyta lūţio vieta nulūţtų. Tvirtinimo kampus prispauskite prie kamino. Priverţkite varţtus, kad varţtų galvutės ties numatyta lūţio vieta nulūţtų. Vaizdas baigus darbą. 53

56 SVARBU! Vaizdas baigus darbą su termiškai izoliuota stogo anga pagal Vokietijoje galiojančias priešgaisrinės saugos taisykles. Montavimo kraige pavyzdys 54

57 Kamino laikiklių papildomas rinkinys tvirtesnei konstrukcijai. Montavimo instrukcija Tvirtesnės konstrukcijos montavimo virš gegnių / po gegnėmis pavyzdys Sudėtis: 2 srieginiai strypai M20, 1000 mm ilgio 4 tvirtinimo kryţmės, turinčios po 4 varţtus nulūţtančia galvute Sumontuokite gegninius laikiklius (ţr. Q.01 Q.05 pav.). Vėl įkiškite srieginį strypą, tvirtinimo kampus ir kryţmes. Uţfiksuokite srieginį strypą ir tvirtinimo kampus (ţr. Q.08 ir Q.09 pav.). Ant papildomo srieginio strypo uţmaukite tvirtinimo kryţmes. Uţfiksuokite papildomą srieginį strypą. Šiuo tikslu cilindriniu raktu priverţkite tvirtinimo kryţmių varţtus, kad varţtų galvutės ties numatyta lūţio vieta nulūţtų. Vaizdas baigus darbą. Jei reikia, patrumpinkite iš uţ tvirtinimo kryţmių kyšančius srieginius strypus. DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į 2 psl. pateiktas darbo saugos nuorodas! Tvirtesnės konstrukcijos montavimo tarp gegnių / pavyzdys Atlikite paruošiamuosius darbus (ţr. Q.18 Q.20 pav.). Ant srieginio strypo laisvai uţmaukite tvirtinimo kampus ir kryţmes, laisvai pridėkite gegninius laikiklius. Iš gegnių vidinės pusės tvirtinamus laikiklius prikalkite medvarţčiais (D), iš anksto skylių gręţti nereikia (ţr. medvarţčių išdėstymo schemą, montuojant tarp gegnių). Pamatuokite galimą montavimo ilgį, jį paţymėkite ant srieginio strypo ir šį atitinkamai sutrumpinkite. Laisvai uţmautus gegninius laikiklius, tvirtinimo kryţmes ir kampus bei srieginį strypą įkiškite į ertmę tarp gegnių. 55

58 Iš kraigo pusės tvirtinamus laikiklius prikalkite medvarţčiais (D), iš anksto skylių gręţti nereikia (ţr. medvarţčių išdėstymo schemą, montuojant tarp gegnių). Pirmiausia uţfiksuokite gegninius laikiklius ir tvirtinimo kampus (ţr. Q.24 ir Q.25 pav.), tada tvirtinimo kryţmes. Priverţkite varţtus, kad varţtų galvutės ties numatyta lūţio vieta nulūţtų. Vaizdas baigus darbą. SVARBU! Vaizdas baigus darbą su termiškai izoliuota stogo anga pagal Vokietijoje galiojančias priešgaisrinės saugos taisykles. Tvirtesnės konstrukcijos montavimo kraige pavyzdys 56

59 R. Informacija apie BlowerDoor konstrukcijos apdailą ir ABSOLUT kaminų sistemų termoizoliaciją Norint įrengti tinkamą BlowerDoor konstrukciją ir ABSOLUT kaminų sistemą termoizoliaciją, būtina sumontuoti visas šias konstrukcines dalis: B A - Išorinė stogo dangos plėvelė Kamino pravedimas pro statybinę stogo dangos plėvelę, skirtą stogui sandarinti. Tarpas prie ABSOLUT blokelio sandarinamas sandarinamąja juosta. B - Vidinė stogo dangos plėvelė Kamino pravedimas pro vidinę izoliacinę plėvelę, tarpas prie ABSOLUT blokelio sandarinamas sandarinamąja juosta. C - Termoizoliacinis blokelis, įmontuojamas į stogą Termoizoliacinis blokelis su integruotu stiklo vatos sluoksniu apsaugo nuo šilumos perdavimo per stogą. D - BlowerDoor valymo durelių sandarinimo rinkinys Reikiamas valymo durelių sandarumas pasiekiamas, įrengus specialią išorinę izoliaciją ties ABSOLUT blokeliu ir specialią vidinę izoliaciją ties durelių varčia. E E - BlowerDoor priekinė plokštė, jungiama prie dūmtraukio Speciali aliumininio audinio plėvelė ir BlowerDoor sandarinamosios priemonės, skirtos ABSOLUT blokeliui izoliuoti. Specialus potinkinis ţiedas ir potinkinis tinklelis, dedamas prieš paviršiaus apdailą. F - Blokelio paviršiaus apdaila Montavimo vietoje blokelio paviršius ir mūro siūlės dengiamos glaistu, tinku arba kitomis specialiomis priemonėmis. H E G - Termoizoliacinė apatinė plokštė, montuojama ant grindų Termoizoliacinė apatinė plokštė su integruotu stiklo vatos sluoksniu apsaugo nuo šilumos perdavimo per grindis. H - Termoizoliacinis blokelis, montuojamas vėsios zonos - rūsio - perdangoje Termoizoliacinis blokelis su integruotu stiklo vatos sluoksniu apsaugo nuo šilumos perdavimo į vėsią zoną rūsį. D Termoizoliacinė apatinė plokštė, montuojama ant grindų G 57

60 H Termoizoliacinis blokelis: montuojamas vėsios zonos - rūsio - perdangoje Termoizoliacinė plokštė: montuojama ant grindų 58

61 D BlowerDoor valymo durelės: Valymo durelės Valymo durelių raktas Vinys BlowerDoor sandarinimo rinkinys Speciali išorinė izoliacinė juosta klijuojama ant rėmo. D Speciali vidinė izoliacinė juosta klijuojama ant durelių varčios. 59

62 BlowerDoor priekinės plokštės rinkinys: BlowerDoor priekinė plokštė su specialia aliumininio audinio plėvele (jei D yra 12-18, tai su papildomais vidiniais ţiedais) Pjovimo šablonas BlowerDoor sandarinimo klijai P270 Potinkinio montavimo ţiedas su potinkiniu tinkleliu ir 4 vinimis Schiedel izoliacinės medţiagos pjūklelis Laikantieji kampai (4 vnt.) 60

63 Išorinės stogo dangos plėvelės prijungimas Vidinės stogo dangos plėvelės prijungimas C Termoizoliacinis blokelis: integruotas stiklo vatos sluoksnis, apsaugantis nuo šilumos perdavimo. 61

64 S. Informacija apie produkto ţenklinimą Jūsų pastatytai kamino sistemai taikomi ţenklinimo reikalavimai. Jeigu produktas naudojamas pagal standartinę paskirtį, tinkamas produkto ţenklinimo skydelis įeina į komplektaciją. Kamino sistemos montuotojas šį skydelį turi pritvirtinti prie ugniavietės prietaiso. Vokietijos produktų ţenklinimo skydeliai Z ABSOLUT kaminas ir oro išmetimo kaminas vienam prietaisui Produkto ţymėjimas pagal registraciją Nr. T400 N1 G50 W 3 L90 Produkto ţymėjimas pagal standartą DIN V : T400 N1 G50 W 3 L90 TR40 Z ABSOLUT dūmtraukis Produkto ţymėjimas pagal registraciją Nr. T200 N1 W Produkto ţymėjimas pagal standartą DIN V : T200 N1 W 2 L90 TR40 Z ABSOLUT oro išmetimo kaminas keliems prietaisams Produkto ţymėjimas pagal registraciją Nr. T400 N1 G50 W 3 L90 Produkto ţymėjimas pagal standartą DIN V : T400 N1 G50 W 3 L90 TR40 Z ABSOLUT oro išmetimo sistema keliems prietaisams Produkto ţymėjimas pagal registraciją Nr. T200 N1 W Produkto ţymėjimas pagal standartą DIN V : T200 N1 W 2 O00 L90 TR40 Lerchenstraße München Lerchenstraße München Lerchenstraße München Lerchenstraße München Produkto ţymėjimo skydelio reikšmės Lipduką pasirinkite pagal kamino sistemos paskirtį ir uţklijuokite (pvz., ant valymo durelių priekio) ABSOLUT kaminas ir oro išmetimo kaminas vienam prietaisui - T400 N1 G50 W 3 L90 TR40 T400 - maks. išmetamųjų dujų temperatūra ties dūmtraukio įėjimo anga turi N1 - Eksploatacija leidţiama tik esant ţemam slėgiui G - Įranga atspari suodţių kaitrai 50 - Minimalus atstumas iki konstrukcinių dalių arba degių W - Eksploatacija drėgmės sąlygomis 3 - Leidţiama naudoti dujinį, skystą arba kietą kurą L90 - Atsparumo ugniai trukmė ne maţiau nei 90 min. TR40 - Šilumos perdavimo rodiklis 0,40 m 2 K/W Produkto ţymėjimo skydelio reikšmės Lipduką pasirinkite pagal kamino sistemos paskirtį ir uţklijuokite (pvz., ant valymo durelių priekio) ABSOLUT dūmtraukis T200 N1 W 2 O00 L90 TR40 T200 - maks. išmetamųjų dujų temperatūra ties dūmtraukio įėjimo anga turi N1 - Eksploatacija leidţiama tik esant ţemam slėgiui W - Eksploatacija drėgmės sąlygomis 2 - Leidţiama naudoti dujinį arba skystą kurą O - Įranga neatspari suodţių kaitrai 00 - Atsparumo ugniai trukmės nėra L90 - Atsparumo ugniai trukmė ne maţiau nei 90 min. TR40 - Šilumos perdavimo rodiklis 0,40 m 2 K/W Produkto ţymėjimo skydelio reikšmės Lipduką pasirinkite pagal kamino sistemos paskirtį ir uţklijuokite (pvz., ant valymo durelių priekio) ABSOLUT oro išmetimo kaminas keliems prietaisams - T400 N1 G50 W 3 L90 TR40 T400 - maks. išmetamųjų dujų temperatūra ties dūmtraukio įėjimo anga turi nevi N1 - Eksploatacija leidţiama tik esant ţemam slėgiui G - Įranga atspari suodţių kaitrai 50 - Minimalus atstumas iki konstrukcinių dalių arba degių W - Eksploatacija drėgmės sąlygomis 3 - Leidţiama naudoti dujinį, skystą arba kietą kurą L90 - Atsparumo ugniai trukmė ne maţiau nei 90 min. TR40 - Šilumos perdavimo rodiklis 0,40 m 2 K/W Produkto ţymėjimo skydelio reikšmės Lipduką pasirinkite pagal kamino sistemos paskirtį ir uţklijuokite (pvz., ant valymo durelių priekio) ABSOLUT oro išmetimo sistema keliems prietaisams - T200 N1 W 2 O00 L90 TR40 T200 - maks. išmetamųjų dujų temperatūra ties dūmtraukio įėjimo anga turi N1 - Eksploatacija leidţiama tik esant ţemam slėgiui W - Eksploatacija drėgmės sąlygomis 2 - Leidţiama naudoti dujinį arba skystą kurą O - Įranga neatspari suodţių kaitrai 00 - Atsparumo ugniai trukmės nėra L90 - Atsparumo ugniai trukmė ne maţiau nei 90 min. TR40 - Šilumos perdavimo rodiklis 0,40 m 2 K/W 62

65 Sumontuotos įrangos ţenklinimas Išm. dujų temperatūros klasė Slėgio klasė Kamino sistemos ţenklinimo skydelio reikšmės Lipduką uţpildykite pagal sumontuotos kamino sistemos duomenis ir uţklijuokite (pvz., ant valymo durelių galinės pusės) T600 - maks. išmetamųjų dujų temperatūra < 600 C : T080 - maks. išmetamųjų dujų temperatūra < 80 C Korozijos klasė Drėgmės klasė Atsparumo suodžių kaitrai klasė N1 - ţemas slėgis, nuotėkio rodiklis 2,0 l/m 2 esant 40 Pa bandymo slėgiui N2 - ţemas slėgis, nuotėkio rodiklis 3,0 l/sm 2 esant 20 Pa bandymo slėgiui P1 - aukštas slėgis < 200 Pa, nuotėkio rodiklis 0,006 l/m 2 esant 200 Pa P2 - aukštas slėgis < 200 Pa, nuotėkio rodiklis 0,120 l/m 2 esant 200 Pa H1 - aukštas slėgis < 5000 Pa, nuotėkio rodiklis 0,006 l/m 2 esant 5000 Pa H2 - aukštas slėgis < 5000 Pa, nuotėkio rodiklis 0,120 l/m 2 esant 5000 Pa W D - Eksploatacija drėgmės sąlygomis - Eksploatacija sausomis sąlygomis Atstumo klasė Atsparumo ugniai klasė 1 - dujinis arba skystasis kuras 2 - dujinis arba skystasis kuras arba atvira ugniavietė 3 - dujinis, skystasis arba kietasis kuras Šilumos laidumo rodiklis G O - atsparu suodţių kaitrai - neatsparu suodţių kaitrai Atsparumo šalčiui klasė [ ] Taip Sumontavimas _mm - atstumas iki konstrukcinių dalių arba degių statybinių medţiagų, mm TR - šilumos laidumo rodiklis, m2k/w L00 - nėra atsparumo ugniai trukmės L30 - atsparumo ugniai trukmė 30 minučių L60 - atsparumo ugniai trukmė 60 minučių L90 - atsparumo ugniai trukmė 90 minučių L120 - atsparumo ugniai trukmė 120 minučių 63

66 Informacija apie produktų ţenklinimą Austrijoje Techninių duomenų lentelę su CE ţenklu pritvirtinkite prie kamino Gerbiamas statytojau, dėkojame, kad pasirinkote kokybišką Schiedel įmonės produktą. Pagal galiojantį Europos standartą šis produktas yra sertifikuotas ir paţymėtas CE ţenklu. Techninių duomenų lentelę su CE ţenklu pritvirtinkite prie kamino, gerai matomoje vietoje. Bet kurioje Schiedel kamino sistemoje: valymo durelių išorėje Bet kurioje Schiedel renovacijos sistemoje: valymo durelių išorėje CE ţenklas tai įrodymas, kad Jūsų kaminas sertifikuotas pagal galiojančius Europos standartus. Jis uţtikrina, kad Jūs turite tokį produktą, kurio kokybė yra nuolat tikrinama ir stebima. Pagal Europos teisinius reikalavimus nuo 2007 m. kovo 1 d. leidţiama montuoti tik tuos kaminų sistemų produktus, kurie turi CE ţenklą. Prie savo kamino pritvirtinę CE ţenklą, įrodote, kad šio reikalavimo laikotės. DĖMESIO: Nuo 2007 m. kovo 1 d. priešgaisrinės saugos specialistai gali tvirtinti tik tokias kaminų sistemas, kurios paţymėtos CE ţenklu! Linkime dţiaugtis savo naujuoju Schiedel kaminu. Jūsų Schiedel Kaminsysteme GmbH 64

67 Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Produkto tipo identifikacinis kodas: Dūmtraukių su keraminiais dūmtakio įdėklais sistemos pagal ETA-08/ Identifikacija: Schiedel ABSOLUT T400 N1 W 3 G50 3. Paskirtis: Dūmtraukio sistemų su keraminiais įdėklais, skirtų dujiniams, skystojo arba kietojo kuro šildymo prietaisams, montavimo rinkinys, klasifikacija T400 N1 W 3 G50, tinkantis kelių prietaisų sistemoms su malkinėmis ugniavietėmis, į kurias oras tiekiamas ne iš patalpos. 4. Gamintojas: Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Str. 2-6, 4542 Nußbach Tel. Nr , Fakso Nr.: , El. paštas: 5. Įgaliotas atstovas: direktorius Johannes Kaindlstorfer 6. Sistemos įvertinimas: Notifikuotoji įstaiga: Notifikuotoji Aukštutinės Austrijos federalinės ţemės statybos produktų sertifikavimo įstaiga, Schirmerstr. 12, A-4060 Leondingas, atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą ir vykdė nuolatinę stebėseną, prieţiūrą bei pagal 2 +metodą išdavė gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą CPD-0839 ir 0898-CPD ETB eksploatacinių savybių 8. deklaracija: netaikoma Darnioji Eksploatacinė savybė Deklaruojama eksploatacinė savybė techninė specifikacija Įdėklų atsparumas gniuţdymui 10 MN/m 2 EN Maksimalus įdėklo aukštis 42m EN (minimalus angų atsparumas gniuţdymui) Jungiamųjų įdėklų mūrijimo priemonių atsparumas gniuţdymui 10 N/mm EN Išorinės sienelės atsparumas gniuţdymui 42m EN Išorinių sienelių mūrijimo priemonės Mišinys: M 5 EN EN Atsparumas ugniai iš vidaus į T400 EN išorę, atsparumas šiluminiam smūgiui Atsparumas ugniai iš vidaus į G50 EN išorę, atsparumas suodţių liepsnai Matmenys / šiluminė varţa R35 EN Atsparumas ugniai iš išorės NPD EN į išorę Sandarumas dujoms / nuotėkio rodiklis N1 EN Neįeina į tiekiamą įrangą 2 Nacionalinis atitikmuo pagal standartą ÖNORM B 8203: F90 65

68 Oro šachta (betonas) r = 0,003 m Įdėklų, išorinių sienelių, pratekėjimo angos ir Keraminis įdėklas r = 0,0015 m EN pagal EN jungiamųjų detalių hidraulinė varţa Pratekėjimo anga ir forminės detalės < 1, Atsparumas uţšalimui ir atitirpimui atsparu EN Dujų sandarumo / nuotėkio atsparumas 3 EN veikiant cheminėms sudėtinėms dalims / Masės nuostoliai 2 % EN atsparumas korozijai, atsparumas gniuţdymui EN veikiant cheminėms sudėtinėms dalims EN Atsparumas kondensatui W EN Eurokodas, Dūmtraukio sistemos maksimalus aukštis, montavimo konstrukcija D = 0,12 0,25 m 42 m tipo statiniai duomenys 5 Eurokodas, Dūmtraukio sistemos maksimalus aukštis, montavimo konstrukcija D = 0,30 0,40 m 38 m tipo statiniai duomenys 6 Eurokodas, Dūmtraukio sistemos maksimalus aukštis virš termoizoliacinio blokelio 15 m tipo statiniai duomenys 7 Atsparumas lenkimui (maksimalus aukštis virš 1 m Eurokodas, paskutinės atramos) tipo statiniai duomenys 4 Pavojingų medţiagų išskyrimas į aplinką nėra EN Montavimo duomenys Į konstrukciją įskaitytos visos ţemesnės klasės be izoliacijos, aplink įdėklą paliekant ne Keraminių įdėklų montavimo būdas 9 maţesnį kaip 20 mm oro tarpą Apdaila Išorinė sienelė: mūro mišinys M 5 Keraminis dūmtakio įdėklas: RAPID Atstumas iki sienų, kurias sudaro arba kurių sudėtyje yra degių statybinių medţiagų, pasiţyminčių maksimalia 2,5 m²k / W šilumine varţa. Pravedimas per perdangą su maksimaliu 20 cm storio izoliacijos sluoksniu Tarpas tarp išorinės sienelės išorės ir sienos vidinės pusės, ne daugiau kaip 2 pusės, uţpildomas, įrengiant ne maţesnę kaip 50 mm šilumos izoliaciją (šiluminė varţa 0,04 W/(mK)). Paviršių galima apdirbti taip pat kaip ir sienas. Matomą išorinės sienelės paviršių galima aptinkuoti. Tarpas tarp išorinės sienelės išorės ir perdangos kanalo uţpildomas, aplink įrengiant ne maţesnę kaip 50 mm šilumos izoliaciją (šiluminė varţa 0,04 W/(mK)) Techninė specifikacija EN Eksploatacinių savybių deklaracija 10 Paskirtis Ugniavietės dujiniam (1), skystam (2) ir kietam (3) kurui Nuo patalpos oro nepriklausomas darbinis reţimas Eksploatacija sausomis sąlygomis 3 Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Bandymų sertifikatas 5 Tikslius matmenis ţr. tipo statiniuose duomenyse 6 Tikslius matmenis ţr. tipo statiniuose duomenyse 7 Tikslius matmenis ţr. tipo statiniuose duomenyse 8 Pagal ES cheminių medţiagų reglamentą (REACH) Europos cheminių medţiagų agentūra (ECHA), įsikūrusi Helsinkyje, išplatino vadinamąjį SVHC medţiagų sąrašą, t. y. ypatingai didelį susirūpinimą keliančių medţiagų sąrašą (parengta ). Į produkto sudėtį neįeina SVHC medţiagų sąraše esančių medţiagų. 9 Ţr. atitinkamą montavimo instrukciją 10 Gamintojas: Schiedel GmbH, Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT /

69 Montavimo duomenys esant keliems Konstrukcija Techninė specifikacija šildymo prietaisams Ugniaviečių skaičius 3 ETA-08/0390 Kuras malkos ETA-08/0390 Ugniaviečių nominalioji galia < 15 kw ETA-08/0390 Dūmtraukių sistemos Nr.: AUT / atitinka išleisto standarto ETA-08/0390 eksploatacinių savybių reikalavimus: Dūmtraukio sistemų su keraminiais įdėklais, skirtų dujiniams, skystojo arba kietojo kuro šildymo prietaisams, montavimo rinkinys, klasifikacija T400 N1 W 3 G50, tinkantis kelių prietaisų sistemoms su malkinėmis ugniavietėmis, į kurias oras tiekiamas ne iš patalpos. 9. Deklaruota savybė pagal darnųjį EN standartą: netaikoma 10.Eksploatacinių savybių deklaracija: 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Uţ šios eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą yra atsakingas tik gamintojas, nurodytas 4 punkte. Pasirašo gamintojas ir atstovas gamintojo vardu: Johannes Kaindlstorfer Direktorius dr. Josef Zeilinger direktorius Nußbach,

70 Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Produkto tipo identifikacinis kodas: Dūmtraukio su keraminiais dūmtakių įdėklais sistema, skirta veikti drėgmės sąlygomis pagal EN : Identifikacija: Schiedel ABSOLUT T200 N1 W 2 O00 Daugiasluoksnė suodţių liepsnai atspari dūmtraukio sistema su 3. Paskirtis: keraminiais įdėklais, be suformuotos oro šachtos arba su ja (daugiafunkcė šachta), skirta pernešti degimo produktus iš šildymo prietaisų į atmosferą. 4. Gamintojas: Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Str. 2-6, 4542 Nußbach Tel. Nr , Fakso Nr.: , El. paštas: 5. Įgaliotas atstovas: direktorius Johannes Kaindlstorfer direktorius Dr. Josef Zeilinger 6. Sistemos įvertinimas: Notifikuotoji įstaiga: Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga OFI CERT, Franz-Grill-Straße 5, 1030 Viena, atliko pradinį gamyklos bei vidinės gamybos kontrolės patikrinimą ir vykdė nuolatinę stebėseną, prieţiūrą bei vidinės gamybos kontrolės įvertinimą pagal 2 +metodą ir išdavė gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1085-CPR-0251 ir 1085-CPR ETB eksploatacinių savybių 8. deklaracija: netaikoma 9. Deklaruoja eksploatacinė savybė pagal EN : dalį Darnioji Eksploatacinė savybė Deklaruojama eksploatacinė savybė Techninė specifikacija Įdėklų atsparumas gniuţdymui 10 MN/m 2 EN Maksimalus įdėklo aukštis 42 m EN (minimalus angų atsparumas gniuţdymui) Jungiamųjų įdėklų mūrijimo priemonių atsparumas gniuţdymui 10 N/mm EN Išorinės sienelės atsparumas gniuţdymui 42 m EN Išorinių sienelių mūrijimo priemonės Mišinys: M 5 EN EN Atsparumas ugniai iš vidaus į T200 EN išorę, atsparumas šiluminiam smūgiui Atsparumas ugniai iš vidaus į O00 EN išorę, atsparumas suodţių liepsnai Matmenys / R40 EN šiluminė varţa Atsparumas ugniai iš išorės NPD EN į išorę Sandarumas dujoms / nuotėkio rodiklis N1 EN

71 5.3.2 Dujų sandarumo / 2 EN nuotėkio spartos atsparumas Masės nuostoliai 2 % EN cheminėms sudėtinėms dalims / atsparumas EN korozijai, atsparumas gniuţdymui veikiant cheminėms sudėtinėms dalims Įdėklų ir r = 0,0015m EN pagal jungiamųjų detalių ζ 1,6 EN hidraulinė varţa 5.5 Atsparumas uţšalimui ir atitirpimui atsparus EN Drėgnojo darbinio reţimo klasė W Dūmtraukio sistemos maksimalus aukštis, 42 m Eurokodas, tipo statiniai duomenys 5 Atsparumas lenkimui (maksimalus aukštis virš 1 m Eurokodas, tipo statiniai duomenys 4 paskutinės atramos) Pavojingų medţiagų išskyrimas į aplinką nėra EN Montavimo duomenys Į konstrukciją įskaitytos visos ţemesnės klasės Techninė specifikacija Keraminių įdėklų montavimo būdas 7 Be izoliacijos, aplink įdėklą paliekant ne maţesnį kaip 20 mm oro tarpą Apdaila Išorinė sienelė: mišinys M 5 EN Atstumas iki sienų, kurias sudaro arba kurių sudėtyje yra degių statybinių medţiagų, pasiţyminčių maksimalia 2,5 m²k / W šilumine varţa. Kanalai perdangoje su maksimaliu 20 cm storio izoliacijos sluoksniu Paskirtis Keraminis dūmtakio įdėklas: ROTEMPO Atstumas nereikalingas. Matomą išorinės sienelės paviršių galima aptinkuoti. Atstumas nereikalingas. Ugniavietės dujiniam (1), skystam (2) ir kietam (3) kurui Nuo patalpos oro nepriklausomas darbinis reţimas Eksploatacija drėgmės sąlygomis Eksploatacinių savybių deklaracija 8 2. Patikrinta nacionaliniu lygmeniu pagal standartą ÖNORM B 8203: F90 3. Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Bandymų sertifikatas 5. Tikslius matmenis ţr. tipo statiniuose duomenyse 6. Pagal ES cheminių medţiagų reglamentą (REACH) Europos cheminių medţiagų agentūra (ECHA), įsikūrusi Helsinkyje, išplatino vadinamąjį SVHC medţiagų sąrašą, t.y. ypatingai didelį susirūpinimą keliančių medţiagų sąrašą (parengta ). Į produkto sudėtį neįeina SVHC medţiagų sąraše esančių medţiagų. 7. Ţr. atitinkamą sujungimo instrukciją 8. Gamintojas: Schiedel GmbH, Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Dūmtraukių sistemos Nr.: AUT / atitinka standarto EN :2007 Dūmtraukiai. Dūmtraukių su keraminiais įdėklais sistemos. 2 dalis. Reikalavimai ir bandymo drėgmės sąlygomis metodai eksploatacinių savybių reikalavimus. 10. Eksploatacinių savybių deklaracija: 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Uţ šios eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą yra atsakingas tik gamintojas, nurodytas 4 punkte. Pasirašo gamintojas ir atstovas gamintojo vardu: Johannes Kaindlstorfer direktorius dr. Josef Zeilinger direktorius Nußbach,

72 Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Produkto tipo identifikacinis kodas: Dūmtraukių su keraminiais dūmtakio įdėklais sistema pagal EN : Identifikacija: Schiedel ABSOLUT T400 N1 D 3 G50 Daugiasluoksnė suodţių liepsnai atspari dūmtraukio sistema su keraminiais 3. Paskirtis: įdėklais, be suformuotos oro šachtos arba su ja (daugiafunkcė šachta), skirta pernešti degimo produktus iš šildymo prietaisų į atmosferą. 4. Gamintojas: Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Str. 2-6, 4542 Nußbach Tel. Nr , Fakso Nr.: , El. paštas: 5. Įgaliotas atstovas: direktorius Johannes Kaindlstorfer direktorius Dr. Josef Zeilinger 6. Sistemos įvertinimas: Notifikuotoji įstaiga: 8. ETB eksploatacinių savybių deklaracija: Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga OFI CERT, Franz-Grill-Straße 5, 1030 Viena, atliko pradinį gamyklos bei vidinės gamybos kontrolės patikrinimą ir vykdė nuolatinę stebėseną, prieţiūrą bei vidinės gamybos kontrolės įvertinimą pagal 2 +metodą ir išdavė gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą1085- CPR netaikoma 9. Deklaruoja eksploatacinė savybė pagal EN : dalį Darnioji Eksploatacinė savybė Deklaruojama eksploatacinė savybė techninė specifikacija Įdėklų atsparumas gniuţdymui 10 MN/m 2 EN Maksimalus įdėklo aukštis 42 m EN (minimalus angų atsparumas gniuţdymui) Jungiamųjų įdėklų mūrijimo priemonių atsparumas gniuţdymui 10 N/mm EN Išorinės sienelės atsparumas gniuţdymui 42 m EN Išorinių sienelių mūrijimo priemonės Mišinys: M EN EN Atsparumas ugniai iš vidaus į T400 EN išorę, atsparumas šiluminiam smūgiui Atsparumas ugniai iš vidaus į G50 EN išorę, atsparumas suodţių liepsnai Matmenys / šiluminė varţa R40 EN Atsparumas ugniai iš išorės NPD EN į išorę Sandarumas dujoms / nuotėkio rodiklis N1 EN Neįeina į tiekiamą įrangą 2. Nacionalinis atitikmuo pagal standartą ÖNORM B 8203: F90 70

73 5.3.2 Dujų sandarumo / EN nuotėkio spartos atsparumas D3 EN cheminėms sudėtinėms dalims / atsparumas Masės nuostoliai 2% EN korozijai, atsparumas gniuţdymui veikiant cheminėms sudėtinėms dalims Įdėklų ir r = 0,0015m EN pagal jungiamųjų detalių ζ 1,6 EN hidraulinė varţa 5.5 Atsparumas uţšalimui ir atitirpimui atsparus EN Dūmtraukio sistemos maksimalus aukštis, 42 m Eurokodas, tipo statiniai duomenys 5 Eurokodas, tipo statiniai duomenys 4 Atsparumas lenkimui (maksimalus aukštis virš 1 m paskutinės atramos) Pavojingų medţiagų išskyrimas į aplinką nėra EN Montavimo duomenys Į konstrukciją įskaitytos visos ţemesnės klasės Techninė specifikacija Keraminių įdėklų montavimo būdas 7 Be izoliacijos, aplink įdėklą paliekant ne maţesnį kaip 20 mm oro tarpą Apdaila Išorinė sienelė: mišinys M 2,5 EN Keraminis dūmtakio įdėklas: RAPID Eksploatacinių savybių deklaracija 8 Atstumas iki sienų, kurias sudaro arba kurių sudėtyje yra degių statybinių medţiagų, pasiţyminčių maksimalia 2,5 m²k / W šilumine varţa. Kanalai perdangoje su maksimaliu 20 cm storio izoliacijos sluoksniu Tarpas tarp išorinės sienelės, išorės ir sienos vidinės pusės, ne daugiau kaip 2 pusės, uţpildomas įrengiant ne maţesnę kaip 50 mm storio šilumos izoliaciją (šiluminė varţa 0,04 W/(mK)). Paviršių galima apdirbti taip pat kaip ir sienas. Matomą išorinės sienelės paviršių galima aptinkuoti. Tarpas tarp išorinės sienelės, išorės ir perdangos kanalo, uţpildomas aplink įrengiant ne maţesnę kaip 50 mm šilumos izoliaciją (šiluminė varţa 0,04 W/(mK)). Paskirtis Ugniavietės dujiniam (1), skystam (2) ir kietam (3) kurui Nuo patalpos oro priklausomas darbinis reţimas Eksploatacija sausomis sąlygomis 3. Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Bandymų sertifikatas 5. Tikslius matmenis ţr. tipo statiniuose duomenyse 6. Pagal ES cheminių medţiagų reglamentą (REACH) Europos cheminių medţiagų agentūra (ECHA), įsikūrusi Helsinkyje, išplatino vadinamąjį SVHC medţiagų sąrašą, t.y. ypatingai didelį susirūpinimą keliančių medţiagų sąrašą (parengta ). Į produkto sudėtį neįeina SVHC medţiagų sąraše esančių medţiagų. 7. Ţr. atitinkamą sujungimo instrukciją 8. Gamintojas: Schiedel GmbH, Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Dūmtraukių sistemos Nr.: AUT / atitinka standarto EN :2007 Dūmtraukiai. Dūmtraukių su keraminiais įdėklais sistemos. 1 dalis. Reikalavimai ir atsparumo suodţių liepsnai bandymo metodai; vokiška redakcija EN : 2005+A1:2007 eksploatacinių savybių reikalavimus. 10. Eksploatacinių savybių deklaracija: 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Uţ šios eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą yra atsakingas tik gamintojas, nurodytas 4 punkte. Pasirašo gamintojas ir atstovas gamintojo vardu: Johannes Kaindlstorfer direktorius Dr. Josef Zeilinger direktorius Nußbach,

74 Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Produkto tipo identifikacinis kodas: Dūmtraukių su keraminiais dūmtakio įdėklais sistemos pagal EN : Identifikacija: a) Schiedel ABSOLUT T400 N1 D 3 G50 b) Schiedel ABSOLUT T200 N1 W 2 O00 Daugiasienio dūmtraukio sistema su keraminiais įdėklais, skirta ortakių 3. Paskirtis: eksploatacijai sausomis ir (arba) drėgnomis sąlygomis, be suformuotos oro šachtos arba su ja (daugiafunkcė šachta), skirta pernešti degimo produktus iš šildymo prietaisų į atmosferą. 4. Gamintojas: Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Str. 2-6, 4542 Nußbach Tel. Nr , Fakso Nr.: , El. paštas: 5. Įgaliotas atstovas: direktorius Johannes Kaindlstorfer direktorius Dr. Josef Zeilinger 6. Sistemos įvertinimas: Notifikuotoji įstaiga: Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga OFI CERT, Franz-Grill-Straße 5, 1030 Viena, atliko pradinį gamyklos bei vidinės gamybos kontrolės patikrinimą ir vykdė nuolatinę stebėseną, prieţiūrą bei vidinės gamybos kontrolės įvertinimą pagal 2 +metodą ir išdavė gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1085-CPR-0252 ir 1085-CPR ETB eksploatacinių savybių 8. deklaracija: netaikoma 9. Deklaruoja eksploatacinė savybė pagal EN : dalį Darnioji Eksploatacinė savybė Deklaruojama eksploatacinė savybė techninė 5.3 specifikacija Minimalus atsparumas gniuţdymui 42 m EN dūmtraukio sistemoje Atsparumas ugniai, kai NPD ties pratekėjimo anga EN kryptis - iš išorės į išorę Įdėklų ir išorinių sienelių, Oro šachta (betonas) r = 0,003 m EN , pratekėjimo angų keraminis įdėklas r = 0,0015 m EN ir ir jungiamųjų detalių pratekėjimo angos ir jungiamosios detalės EN hidraulinė varţa ζ 1,5 Atsparumas šiluminiam a) T400 b) T200 EN smūgiui EN Atsparumas šiluminiam a) G50 b) O00 EN smūgiui, suodţių liepsnai EN Sandarumas dujoms / nuotėkio rodiklis a) N1 b) N1 EN EN Matmenys / R40 EN šiluminė varţa Įdėklų maksimalus aukštis 42 m EN (minimalus angų atsparumas gniuţdymui) Įdėklų maksimalus aukštis 42 m EN Maksimali apkrova angų srityse 72

75 Įdėklų siūlių glaisto atsparumas 10 MN/m 2 EN gniuţdymui Išorinės sienelės maksimalus aukštis 42 m EN Patvarumas, atsparumas rūgštims a) 3 EN Sandarumo dujoms / nuotėkio rodiklio atsparumas cheminėms sudėtinėms dalims Masės nuostoliai 5% Atsparumas korozijai, atsparumas gniuţdymui b) 2 EN veikiant cheminėms sudėtinėms dalims Masės nuostoliai 2 % Atsparumas uţšalimui ir atitirpimui atsparus EN Drėgnojo darbinio reţimo klasė a) D b) W EN /2 Maksimalus aukštis įskaitant angas ir pratekėjimą kanalą 42 m EN ir Eurokodas, tipo statiniai duomenys 4 Atsparumas lenkimui (maksimalus aukštis virš paskutinės atramos) 1 m EN ir Eurokodas, tipo statiniai duomenys 4 Pavojingų medţiagų išskyrimas į aplinką 5 nėra EN Montavimo duomenys Keraminių įdėklų montavimo būdas 6 Į konstrukciją įskaitytos visos ţemesnės klasės Techninė specifikacija Su izoliacija, aplink įdėklą paliekant ne maţesnį kaip 20 mm oro tarpą Išorinė sienelė: mišinys M 5 EN Apdaila Keraminis dūmtakio įdėklas: a) RAPID b) ROTEMPO Eksploatacinių savybių deklaracija 7 Atstumas iki sienų, kurias sudaro arba arba kurių sudėtyje yra degių statybinių medţiagų, pasiţyminčių maksimalia 2,5 m²k / W šilumine varţa. Kanalai perdangoje su maksimaliu 20 cm storio izoliacijos sluoksniu Paskirtis Tipas a : tarpas tarp išorinės sienelės išorės ir sienos vidinės pusės, ne daugiau kaip 2 pusės, uţpildomas įrengiant ne maţesnę kaip 50 mm šilumos izoliaciją (šiluminė varţa 0,04 W/(mK)). Paviršių galima apdirbti taip pat kaip ir sienas. Matomą išorinės sienelės paviršių galima aptinkuoti. Tipas b : atstumas nereikalingas Tipas a : tarpas tarp išorinės sienelės išorės ir perdangos kanalo uţpildomas aplink įrengiant ne maţesnę kaip 50 mm storio šilumos izoliaciją (šiluminė varţa 0,04 W/(mK)). Tipas b : atstumas nereikalingas Tipas a : ugniavietės dujiniam (1), skystam (2) ir kietam (3) kurui Tipas b : ugniavietės dujiniam (1) ir skystam (2) kurui Nuo patalpos oro nepriklausomas darbinis reţimas Tipas a : eksploatacija sausomis sąlygomis Tipas b : eksploatacija drėgnomis sąlygomis 1. Patikrinta nacionaliniu lygmeniu pagal standartą ÖNORM B 8203: F90 2. Nr. AUT / Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT / Tikslius matmenis ţr. tipo statiniuose duomenyse 5. Pagal ES cheminių medţiagų reglamentą (REACH) Europos cheminių medţiagų agentūra (ECHA), įsikūrusi Helsinkyje, išplatino vadinamąjį SVHC medţiagų sąrašą, t.y. ypatingai didelį susirūpinimą keliančių medţiagų sąrašą (parengta ). Į produkto sudėtį neįeina SVHC medţiagų sąraše esančių medţiagų. 6. Ţr. atitinkamą sujungimo instrukciją 7. Gamintojas: Schiedel Kaminsysteme GmbH, eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: AUT /

76 Dūmtraukių sistemos Nr.: AUT / atitinka standarto EN :2007 Dūmtraukiai. Dūmtraukių su keraminiais įdėklais sistemos. 3 dalis. Ortakinės sistemos dūmtraukių reikalavimai ir bandymo metodai eksploatacinių savybių reikalavimus. 10. Eksploatacinių savybių deklaracija: 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Uţ šios eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą yra atsakingas tik gamintojas, nurodytas 4 punkte. Pasirašo gamintojas ir atstovas gamintojo vardu: Johannes Kaindlstorfer direktorius Dr. Josef Zeilinger direktorius Nußbach,

77 Energiją taupantis kaminas Energetinius reikalavimus atitinkantys modernūs namai Energiją taupantis ir ekologiškas šildymas Unikali Schiedel kaminų technologija Daugiasluoksnis blokelis su integruota akytojo betono termoizoliacija atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus energiją taupančiai Jūsų šildymo sistemai. Schiedel unikalumas. Schiedel ABSOLUT sistemai išduotas W3G sertifikatas, todėl ji puikiai tinka visų rūšių kurui (dujoms, skystam ir kietam kurui), ypač kondensaciniams granulių katilams. 1,33 m vieno modulio aukštis pasiţymi saugumu, be to, padeda sutaupyti laiko ir pinigų mūrijant. Energijos taupymo taisyklėse reikalaujama įrengti sandarius pastato išorinius paviršius. Kad Jūsų ţidinys ar koklinė krosnis veiktų uţtikrintai, reikia pakankamai degimo oro. Termoizoliaciniu oro kanalu jis patenka tiesiai į ugniavietę, todėl namie nereikia įrengti papildomų šalčio takų. Norint pasiekti kuo aukštesnį energijos suvartojimo efektyvumą, koks būdingas pasyviesiems namams, pastatas turi būti visiškai sandarus. Tarpusavyje suderinti ABSOLUT termoizoliaciniai elementai garantuoją saugią kamino sistemos ABSOLUT konstrukciją su BlowerDoor durelėmis. Ilgaamţiškumas ir patikimumas tai svarbūs reikalavimai, keliami moderniai kamino sistemai. Schiedel ABSOLUT suteikiama 30 metų veikimo garantija. Registracijos numeris: DiBt Berlin Z Schiedel ABSOLUT geriausiai atitinka dabarties ir ateities ekologiško šildymo koncepciją. *Būtina laikytis Schiedel montavimo instrukcijų.

78 Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, München, Germany T +49 (0) , F +49 (0) , Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach, Austria T +43 (0) , F +43 (0) ,

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Installation bonumwood

Installation bonumwood PARKETLENČIŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6-8 KLOJIMAS NAUDOJANT KLIJUS 9-11 KLOJIMAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

STOGO DANGA CLASSIC MONTAVIMO INSTRUKCIJA

STOGO DANGA CLASSIC MONTAVIMO INSTRUKCIJA STOGO DANGA CLASSIC MONTAVIMO INSTRUKCIJA Turinys Classic profiliai ir priedai... Prekių užsakymas... Sandėliavimas... Matavimai... Darbo sauga... Stogo dangos užsakymas... Stogo matavimas ir matmenų patikrinimas...

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB Mercedes-Benz Actros MP1 5000648 5001089 5003111 5003112 PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENŲ) K.P. PRIEKINIS

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

ACO lauko sistemos ACO EU EPDM tarpinė kiekvienoje latakų sandūroje ACO Drain Multiline Seal in technologija Kainoraštis galioja nuo 2017 m. s

ACO lauko sistemos ACO EU EPDM tarpinė kiekvienoje latakų sandūroje ACO Drain Multiline Seal in technologija Kainoraštis galioja nuo 2017 m. s ACO lauko sistemos ACO 2017 01 EU EPDM tarpinė kiekvienoje latakų sandūroje ACO Drain Multiline Seal in technologija Kainoraštis galioja nuo 2017 m. sausio 1 d. Kainos EUR be PVM Multiline Seal in Informacija

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc prie leidimo pažymos Z-8.1-29 1 psl. 1. Bendroji dalis 1.1 Universalieji pastoliai SL70 yra iš gatavų konstrukcijų surenkami plieno karkaso pastoliai, kurių sisteminis plotis yra 0,74 m. Sekcijų ilgiai

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC www.galeco.info Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

CETRIS plokščių naudojimas EN standartus atitinkančiai 9 apsaugai nuo ugnies Net ir geriausių medžiagų naudojimas negarantuoja sistemos tobulumo. Štai

CETRIS plokščių naudojimas EN standartus atitinkančiai 9 apsaugai nuo ugnies Net ir geriausių medžiagų naudojimas negarantuoja sistemos tobulumo. Štai Net ir geriausių medžiagų naudojimas negarantuoja sistemos tobulumo. Štai kodėl objektų rangovams, statybų įmonėms ir ypač statybininkams labai svarbu užtikrinti, kad darbas būtų atliekamas tinkamai ir

Detaliau

Wavin Baltic 2008 spalis WAVIN KANION Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės

Wavin Baltic 2008 spalis WAVIN KANION Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės Wavin Baltic 2008 spalis Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės projektams Turinys Turinys: Įžanga 3 Techniniai duomenys 4 Montavimo

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

BENDERS STOGAS KAINORAŠTIS 2018 Galioja nuo BETONINĖS ČERPĖS BETONINIAI ČERPIŲ PRIEDAI VENTILIACIJA IR KITOS PRALAIDOS STOGO SAUGOS PRIEDAI

BENDERS STOGAS KAINORAŠTIS 2018 Galioja nuo BETONINĖS ČERPĖS BETONINIAI ČERPIŲ PRIEDAI VENTILIACIJA IR KITOS PRALAIDOS STOGO SAUGOS PRIEDAI BENDERS STOGAS KAINORAŠTIS 2018 Galioja nuo 01.04.2018 BETONINĖS ČERPĖS BETONINIAI ČERPIŲ PRIEDAI VENTILIACIJA IR KITOS PRALAIDOS STOGO SAUGOS PRIEDAI KITI PRIEDAI Benders - stogo dangų pasirinkimas Daugiau

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

BR_Verlegeanleitung-Laminatfussboden-Unifit_LT.indd

BR_Verlegeanleitung-Laminatfussboden-Unifit_LT.indd Klojimo instrukcija Egger grindims su neklijuojamo fiksavimo sistema UNI fit! ATSAKOMYBĖ DĖL PATIKROS/GRINDŲ PAGRINDAS 1. ATSAKOMYBĖ DĖL PATIKROS EGGER laminuotos grindys pagamintos laikantis tikslių darbo

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

Microsoft Word - montavimo rekomendacijos SIENOS doc

Microsoft Word - montavimo rekomendacijos SIENOS doc 1. Bendroji dalis Įmonėje gaminamos kelių tipų gelžbetoninės sieninės plokštės. Jos skirstomos pagal keletą skirtingų požymių: išorinės ir vidinės sienos, trisluoksnės su termoizoliaciniu sluoksniu viduje,

Detaliau

ID_LT_LI_Linoleum_xf [Compatibility Mode]

ID_LT_LI_Linoleum_xf [Compatibility Mode] LINOLEUMO DANGA LINOLEUM XF Klojimo instrukcijos Linoleum Veneto xf rulonai, plytelės Linoleum Allegro xf, Etrusco xf Linoleum Silencio xf 18dB Linoleum Style Elle xf, Style Emme xf 1/6 SVARBU! Kruopščiai

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Fasadu renovavimas.cdr

Fasadu renovavimas.cdr Remonto variantai - - Apšiltintų fasadų remontas Visus fasadus atsižvelgiant į pastato rūšį, vietą, kur jis stovi, ir jo priežiūrą veikia įvairios apkrovos, taip pat ir natūralus senėjimo procesas. Todėl

Detaliau

TecTem Insulation Board 02 / 2012 Ideali šiltinimo iš vidaus sistema TecTem Insulation Board

TecTem Insulation Board 02 / 2012 Ideali šiltinimo iš vidaus sistema TecTem Insulation Board TecTem Insulation Board 02 / 2012 Ideali šiltinimo iš vidaus sistema TecTem Insulation Board TecTem Insulation Board Indoor Ideali sistema išorinių sienų ir lubų šiltinimui iš vidaus TecTem Insulation

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau

4919 Weste

4919 Weste Instrukcijos Etno stiliui www.mybernette.com Instrukcijos Etno stiliui Etno-suknelė Standartinis dydis Ko jums reikės: - 2,10 m. roţinės spalvos tafta audinio ( minimalus audinio plotis 0,9 m.); - tinkančių

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Įkvėpkite palėpei gyvybės

Įkvėpkite palėpei gyvybės Įkvėpkite palėpei gyvybės 2 Daugumą palėpių galima paversti patrauklia gyvenamąja erdve. Skaitykite ir pasisemkite įkvėpimo. Papildoma erdvė paprasčiau nei manote Ar Jūsų namas tapo per mažas Jūsų šeimai?

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Ispardavimo katalogas Sildymas 2019

Ispardavimo katalogas Sildymas 2019 Salnų adresai: - Panevėžys - Verkių g. 44, Vilnius - Šilutės pl. 49, Klaipėda - Marijamplės g. 7, Šiauliai - Geležini Vilk g. 6B, Vilnius - Klaipėds g. 71, Panevėžys - Aukštaičių g. 45, Kaunas Infrmacija

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

CETRIS®

CETRIS® Net ir geriausių medžiagų naudojimas negarantuoja sistemos tobulumo. Štai kodėl objektų rangovams, statybų įmonėms ir ypač statybininkams labai svarbu užtikrinti, kad darbas būtų atliekamas tinkamai ir

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų karnizo laikiklis Užuolaidų karnizas Antgalis Kampinis

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas 2016.04.14 Multifunkcinė išsiplečianti juosta blaugelb Multifunktionsband DuoSDL300 Blaugelb multifunkcinė juosta DuoSDL300 vienas produktas vidinio ir vidurinio lygių sandarinimui Blaugelb multifunkcinė,

Detaliau

ACO vidaus sistemos V19 ACO. creating the future of drainage Kainoraštis V19 Galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. Kainos be PVM

ACO vidaus sistemos V19 ACO. creating the future of drainage Kainoraštis V19 Galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. Kainos be PVM CO vidaus sistemos V9 CO. creating the future of drainage Kainoraštis V9 Galioja nuo 09 m. sausio d. Kainos be PVM Nerūdijančiojo plieno latakai Įžanga Bendroji įžanga CO yra viena iš pirmaujančių įmonių,

Detaliau

BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ Pagaminta Lietu

BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ Pagaminta Lietu BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ 9817-95 Pagaminta Lietuvoje UAB Kalvis nuo 1996-2 - DöMESIO! Prieš montuojant

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL Kai VARIKLIS MODELIS Pavara TRANSMISIJA emisija g/km l / 100km Benzininis DIG-T163, 6MT Visia 4x2 145 6,2 21990 DIG-T163, 6MT Acenta 4x2 145 6,2 24090 DIG-T163, 6MT Tekna 4x2 149 6,4 28090 Dyzelinis dci

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įrodyta profesionalų! Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis

Detaliau

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 TURINYS 1. Gręžimas lankstams: 1.1 2-iejų skylių gręžimas durelėms 80mm atstumu...3 1.2 2-iejų skylių gręžimas durelėms 100mm atstumu...5

Detaliau