Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Leica DM750 M Naudojimo instrukcija"

Transkriptas

1 Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

2 Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais 10 Leica EZ okuliarų vamzdelis integruotieji okuliarai (tęsinys) 11 Leica standartinis vamzdelis su atskirais okuliarais 12 Antdėklai 13 Objektyvų tvirtinimas 14 Krintančios šviesos poliarizavimo naudojimas 15 Naudojimas 16 Mikroskopo įjungimas 17 Apertūros diafragmos reguliavimas 18 Apšvietimo būdai 19 Bandinių laikiklių naudojimas 21 Automatinis apšvietimo išjungimas 22 Skleidžiamosios šviesos perjungimas ir naudojimas 23 Koehler darbinis apšvietimas 24 Kondensatoriaus įstatymas 25 Mikroskopo įjungimas 27 Tikslus kondensatoriaus centravimas 28 Kondensatoriaus naudojimas 30 Bandinio plokštelės paruošimas apžiūrai 31 Fokusavimas 32 Okuliarų ryškumo nustatymas 33 Koehler konfigūravimas 36 Automatinis apšvietimo išjungimas 38 Priežiūros ir taisymo nurodymai 39 Priežiūros nurodymai 40 Priedai, priežiūra ir taisymas 41 Techniniai duomenys ir matmenys 42 Maitinimo duomenys ir aplinkos sąlygos 43 Matmenys (mm) 44 Leica DM750 M naudojimo instrukcija 2

3 Saugos nurodymai Leica DM750 M naudojimo instrukcija 3

4 Saugos pastabos Prieš montuodami, reguliuodami arba naudodami prietaisą būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Ypač svarbu laikytis visų saugos taisyklių. Saugos sampratos" brošiūroje pateiktos papildomos mikroskopo, jo priedų ir papildomų elektros detalių priežiūros ir saugaus naudojimo taisyklės, bendrosios saugos instrukcijos. Atskiras sistemos dalis galite naudoti su kitų gamintojų dalimis. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus. Siekdamas išlaikyti prietaisą gamyklinės būklės ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas privalo laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų taisyklių ir įspėjimų. Įspėjimas apie pavojų Šis simbolis žymi itin svarbią informaciją, kurią būtina perskaityti ir laikytis joje pateiktų nurodymų. Nesilaikant šių nurodymų gali kilti pavojus darbuotojams, prietaisas gali veikti netinkamai arba jis gali būti sugadintas. Pavojinga elektros įtampa Šis simbolis žymi itin svarbią informaciją, kurią būtina perskaityti ir laikytis joje pateiktų nurodymų. Nesilaikant šių nurodymų gali kilti pavojus darbuotojams, prietaisas gali veikti netinkamai arba jis gali būti sugadintas. Svarbi informacija Šiuo simboliu žymima papildoma informacija, išsamiau paaiškinanti tam tikrus dalykus. EB atitikties deklaracija Elektriniai priedai pagaminti naudojant pačias naujausias technologijas ir yra pateikiami su EB atitikties deklaracija. Kontaktinis adresas Leica Microsystems (Schweiz) AG Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Šveicarija) Leica DM750 M naudojimo instrukcija 4

5 Naudojimo instrukcija Paskirtis Leica DM serijos mikroskopai yra optiniai prietaisai, kuriuose yra didinimo ir apšvietimo funkcijos, pagerinančios objektų stebėjimą. Jie naudojami norint stebėti ir dokumentuoti. Naudojimo vieta Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose, kuriose nėra dulkių, o temperatūra yra nuo +10 C iki +40 C. Saugokite prietaisą nuo alyvų, chemikalų ir didelės drėgmės. Jis turi būti pastatytas bent 10 cm atstumu nuo sienos ir degių medžiagų. Trukdžiai Venkite didelių temperatūros svyravimų, tiesioginės saulės šviesos ir vibravimų. Tokiose sąlygose atlikti matavimai ir gauti mikrografiniai vaizdai gali būti neteisingi. Šiltose ar šiltose ir drėgnose vietovėse kai kurios sudedamosios dalys turi būti ypač kruopščiai prižiūrimos siekiant apsaugoti, kad jose neįsiveistų įvairių grybelių. Naudojimas švariose gamybinėse patalpose Leica DM serijos mikroskopus galima naudoti švariose patalpose. Elektros komponentų naudojimas Niekada nenaudokite jokio kito maitinio šaltinio kištuko (NEMA 5-15P) arba neatsukite jokių mechaninių prietaiso dalių, nebent taip nurodoma šioje instrukcijoje. Mikroskopas turi būti prijungtas prie įžeminto maitinimo lizdo. Mikroskopą visada statykite taip, kad bet kuriuo metu jį galėtumėte atjungti nuo maitinimo lizdo. Elektros laidas naudojamas kaip maitinimo išjungimo priemonė. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 5

6 Naudojimo instrukcija (tęsinys) Naudotojo veiksmai DM serijos mikroskopuose nėra komponentų, kurių priežiūros ir taisymo darbus galėtų atlikti naudotojas. Konkrečios išimtys nurodytos šioje instrukcijoje. Jei kitaip nenurodyta šioje instrukcijoje, taisymo ir priežiūros darbus turi atlikti tik įgaliotieji Leica techniniai darbuotojai. Atlikus neleistinus prietaiso pakeitimus ar netinkamai jį naudojant garantija nebegalioja. Priežiūra Leica DM serijos mikroskopams paprastai priežiūros nereikia. Kad prietaisas visada veiktų saugiai ir patikimai, rekomenduojame kreiptis į už tai atsakingą priežiūros įmonę. Čia galite susitarti dėl periodinių patikrinimų ir sudaryti priežiūros sutartį (rekomenduojama). Priedai Naudoti galima tik šioje naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus arba tuos priedus, kuriuos, kaip nurodė Leica Microsystems, saugu naudoti. Infekcijų pavojus Dėl tiesioginio kontakto su okuliaru į akį gali patekti bakterinės ir virusinės infekcijos. Tokią riziką galima sumažinti naudojant asmeninius okuliarus ir nuimamus antdėklus. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 6

7 Leica DM750 M surinkimas Leica DM750 M naudojimo instrukcija 7

8 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas Surinkimas 1. Uždėkite krintančios šviesos šaltinio ašį ant trikojo stovo radiatorių nukreipdami į galą. 3. Priveržkite krintančios šviesos šaltinio ašį įsukdami varžtą. 2. Sulygiuokite krintančios šviesos šaltinio ašį pagal trikojį. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 8

9 Okuliarų vamzdelių surinkimas Yra du okuliarų vamzdelių tipai. Nustatykite, kurį tipą turite jūs: Surinkimas 1. Atlaisvinkite varžtą (stovo viršuje) naudodami pridėtą raktą. 2. Įstatykite siejiklį į trikojo stovą ir atsargiai priveržkite varžtą. Taip vamzdelis automatiškai persijungs į reikiamą mikroskopo optinės ašies padėtį. 1 tipas: Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais 2 tipas: standartinis vamzdelis su atskirais okuliarais Leica DM750 M naudojimo instrukcija 9

10 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais 1. Jei norite naudoti varžtą su sparneliais, išsukite šiuo metu esantį varžtą iš stovo. 3. Uždėkite Leica EZ okuliarų vamzdelį ant stovo. Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais Atlaisvinkite stovo varžtą arba pakeiskite buvusį varžtą papildomai įsigyjamu varžtu su sparneliais, kad galėtumėte pasukti Leica EZ okuliarų vamzdelį. 2. Prieš įsukdami varžtą į stovą nuimkite nuo varžto sparnelių dalį. 4. Priveržkite varžtą su sparneliais naudodami pakuotėje pridėtą raktą. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 10

11 Leica EZ okuliarų vamzdelis integruotieji okuliarai (tęsinys) Dabar galite pasukti Leica EZ okuliarų vamzdelį atlaisvindami varžtą su sparneliais, nustatyti vamzdelį į reikiamą padėtį ir vėl priveržti varžtą. Okuliarai yra integruoti į Leica EZ okuliarų vamzdelį ir iš anksto nustatyti, todėl okuliarų nereikia reguliuoti ar įstatyti. Pereikite prie skyriaus Antdėklai,p. 13. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 11

12 Leica standartinis vamzdelis su atskirais okuliarais 1. Įstatykite okuliarus į vamzdelius. 2. Pritvirtinkite okuliarus vamzdeliuose priverždami apačioje esančius pilkus varžtus. Standartiniai vamzdeliai; vamzdeliuose okuliarų nėra Standartiniame vamzdelyje yra sukamasis siejiklis. Taigi dabar galite lengvai pasukti standartinį okuliarų vamzdelį bet kuria kryptimi. Okuliarus vis tiek galima sukti, tačiau jų negalima išimti iš vamzdelių. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 12

13 Antdėklai eigu nešiojate akinius, akių antdėklus Jgalite palikti nuleistus, kai naudojatės mikroskopu. Jeigu akinių nenešiojate, jums gali būti naudinga pakelti akių antdėklus, kad apsisaugotumėte nuo aplinkos šviesos. Jei įsigijote standartinės komplektacijos mikroskopą, objektyvai jau yra pritvirtinti prie objektyvų antgalio, o siejiklis su kondensatoriumi pritvirtintas ant stovo. Tokiu atveju pereikite prie skyriaus Naudojimas, p. 17. Jei įsigijote Leica DM750 M atskiromis dalimis, ne pagal standartinę komplektaciją, pereikite prie skyriaus Objektyvų tvirtinimas, p. 14. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 13

14 Objektyvų tvirtinimas Objektyvų tvirtinimas Sukdami objektyvų antgalį visada naudokite ant objektyvų antgalio esantį nustatymo žiedą. Sukdami objektyvų antgalį pagal laikrodžio rodyklę, įsukite objektyvus į objektyvų antgalį. Pradėkite naudodami mažiausią didinimo parametrą. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 14

15 Krintančios šviesos poliarizavimo naudojimas Poliarizavimo adapterio įstatymas 1. Atsukite varžtą ir nuimkite dangtelį. Dabar galėsite prieiti prie poliarizavimo adapterio angos. 3. Įstatykite poliarizavimo poliarizuojančios šviesos reguliatorių į poliarizavimo adapterį. 5. Iki galo įspauskite analizatorių į angą. 2. Įstatykite poliarizavimo adapterį į angą ir priveržkite varžtą. 4. Nuimkite analizatoriaus dangtelį. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 15

16 Naudojimas Leica DM750 M naudojimo instrukcija 16

17 Mikroskopo įjungimas Atsargumo priemonės Leica DM750 M šviesa gali būti labai ryški. Todėl pro okuliarus žiūrėkite tik įjungę ir sumažinę apšvietimą (žr. 3 elementą)! 2. Įjunkite apšvietimą trumpai paspausdami maitinimo jungiklį. Ryškumas gali būti reguliuojamas 15 padalų. Mikroskopo prijungimas ir įjungimas 1. Sujunkite maitinimo bloką ir elektros laidą su Leica DM750 M krintančios šviesos šaltinio ašimi ir pritvirtinkite kištuką fiksuojamuoju žiedu ant krintančios šviesos šaltinio ašies! 3. Pažiūrėkite pro okuliarus ir sureguliuokite ryškumą iki reikiamo lygio. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 17

18 Apertūros diafragmos reguliavimas Apertūros diafragma Krintančios šviesos šaltinio ašies apertūros diafragmą galite atidaryti arba uždaryti. Atidarius diafragmą sukuriama didesnė skiriamoji geba, bet mažesnis ryškumo gylis. Uždarius diafragmą sumažinamas šviesos kiekis ir skiriamoji geba, bet padidinamas ryškumo gylis. Apertūros diafragmos atidarymas ir uždarymas 1. Apertūros diafragmą uždarysite keldami svirtį aukštyn. 2. Apertūros diafragmą atidarysite nuleisdami svirtį žemyn. Apertūros diafragma visada turi būti visiškai atvira, kai naudojamas apšvietimas iš šono. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 18

19 Apšvietimo būdai Apšvietimo būdai Krintančios šviesos šaltinio ašies apšvietimą galite reguliuoti naudodami membranos valdymo skydelį, kad jis atitiktų poreikius ir reikalavimus. Apertūros diafragma visada turi būti visiškai atvira, kai naudojamas apšvietimas iš šono. Apšvietimo režimo keitimas Vidurinį mygtuką paspauskite vieną kartą, jei norite įjungti ryškų vietinį apšvietimą arba apšvietimą iš šono (krintantį iš šono apšvietimą). Atskiri apšvietimo laukai (apšvietimas iš šono) Palaikykite nuspaudę mygtuką ilgiau nei dvi sekundes ir įjunkite tik vieną iš keturių šoninio apšvietimo laukų. Galima naudoti su kitais apšvietimo laukais. HOLD Ryškus vietinis apšvietimas Apšvietimas iš šono Atskiri apšvietimo laukai Leica DM750 M naudojimo instrukcija 19

20 Apšvietimo būdai (tęsinys) Apšvietimo laukų pridėjimas Trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte papildomą apšvietimo lauką. Ryškaus vietinio apšvietimo įjungimas Trumpai paspauskite vidurinį mygtuką ir įjunkite ryškų vietinį apšvietimą arba anksčiau pasirinktą apšvietimo iš šono konfigūraciją. Automatiškai įjungiamo apšvietimo iš šono būdai Nuspauskite vidurinį mygtuką ir palaikykite dvi sekundes; kol neatleisite mygtuko, kas dvi sekundes bus įjungtas kitas apšvietimo laukas. HOLD Bet koks derinys Ryškaus vietinio apšvietimo ir vėliausiai nustatyto apšvietimo parametro įjungimas Automatinis apšvietimo laukų perjungimas Leica DM750 M naudojimo instrukcija 20

21 Bandinių laikiklių naudojimas Papildomi bandinių laikikliai Yra du skirtingi bandinių laikikliai 25 ir 30 mm skersmens: 25 mm laikiklio užsakymo numeris: mm laikiklio užsakymo numeris: Bandinių laikiklio įdėjimas 1. Nusukite žiedą nuo bandinio laikiklio. 2. Įdėkite bandinį. 3. Užsukite žiedą ant bandinio laikiklio. 4. Įstatykite bandinio laikiklį į stalelio apertūrą ir spauskite jį atgal, kiek galite. Maksimalus bandinio aukštis yra 30 mm. 5. Nustatykite bandinio padėtį reguliuodami stalelį ir žiūrėdami pro okuliarus. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 21

22 Automatinis apšvietimo išjungimas Leica DM750 M apšvietimas išjungiamas automatiškai, jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų dvi valandas. Šį parametrą galima keisti. Jei krintančios šviesos šaltinis yra atjungiamas ir vėl prijungiamas prie maitinimo šaltinio, suaktyvinamas automatinis išjungimas (gamyklinis parametras). Atidėtojo išjungimo funkcijos išjungimas 1. Išjunkite krintančios šviesos šaltinio ašį. 2. Išjungdami krintančios šviesos šaltinio ašį paspausite ir palaikykite mygtuką. Atidėtojo išjungimo funkcijos įjungimas 1. Išjunkite krintančios šviesos šaltinio ašį. 2. Išjungdami krintančios šviesos šaltinio ašį paspausite ir palaikykite mygtuką. Išjungus atidėtojo išjungimo funkciją, LED lėtai sumirksi tris kartus, tada šviečia nuolatos. Įjungus atidėtojo išjungimo funkciją LED greitai sumirksi tris kartus, tada šviečia nuolatos. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 22

23 Skleidžiamosios šviesos perjungimas ir naudojimas Leica DM750 M naudojimo instrukcija 23

24 Koehler darbinis apšvietimas Skleidžiamasis apšvietimas Leica DM750 M naudojami du kondensatoriai, kad skleidžiamasis apšvietimas būtų optimalus. Išsiaiškinkite, kurio tipo apšvietimas įrengtas prietaise, nes tai bus svarbu vėliau. 1 tipas: standartinis kondensatorius Reguliuojamojo kondensatoriaus centravimas naudojant parengtą įrankį: 2 tipas: Koehler kondensatorius Reguliuojamojo kondensatoriaus centravimas naudojant varžtus su sparneliais ir reguliuojamąją Koehler lauko diafragmą: Leica DM750 M naudojimo instrukcija 24

25 Kondensatoriaus įstatymas Kondensatorius Leica DM750 M yra atviras laikiklis, skirtas bandinio stalelio kondensatoriui; kitaip tariant, kondensatorių būtina įstatyti. 1. Pakelkite bandinio stalelį kuo aukščiau naudodami apytikslio fokusavimo rankenėlę. 3. Atsukite kondensatoriaus laikiklio varžtus (arba Koehler stovo varžtus su sparneliais). Kondensatoriaus laikiklis atidarytas 2. Perkelkite kondensatoriaus laikiklį į žemiausią padėti naudodami kondensatoriaus fokusavimo rankenėlę. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 25

26 Kondensatoriaus įstatymas (tęsinys) 4. Stumkite kondensatorių po bandinių staleliu į laikiklį sulygiuodami kondensatoriaus apačioje esantį kaištį su užpakalinio išsišakojimo anga. 5. Perkelkite kondensatorių į aukščiausią padėtį naudodami kondensatoriaus fokusavimo rankenėlę. 6. Priveržkite du varžtus ( Koehler stovo varžtus su sparneliais), kad viršutinis kondensatoriaus lęšis būtų centruojamas po objektyvu, kuris nustatytas į darbinę padėtį, o bandinių stalelio kondensatorius būtų centruojamas netiksliai. Kaip centruoti kondensatorių tiksliau, aprašoma skyriuje Tikslus kondensatoriaus centravimas, p. 28. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 26

27 Mikroskopo įjungimas Atsargumo priemonės Leica DM750 M šviesa gali būti labai ryški. Todėl nežiūrėkite pro okuliarus, kol neįjungsite apšvietimo! Mikroskopo prijungimas ir įjungimas 1. Prijunkite mikroskopo elektros laidą prie reikiamo įžeminto lizdo. 3. Įjunkite mikroskopą naudodami mikroskopo stovo apačioje esantį jungiklį. 2. Sumažinkite ryškumą iki minimumo. 4. Pažiūrėkite pro okuliarus ir sureguliuokite ryškumą iki reikiamo lygio. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 27

28 Tikslus kondensatoriaus centravimas Tikslus kondensatoriaus centravimas 1. Pasukdami nustatymo žiedą į dešinę, atidarykite kondensatoriaus diafragmą. 2. Ant vizitinės kortelės dydžio popieriaus lapelio padėkite X ir pakiškite po mikroskopo stovo šviesos šaltiniu taip, kad X būtų centruojamas ant šviesos šaltinio. Necentruotas Būtinai nustatykite aukščiausią kondensatoriaus padėtį. 3. Pažiūrėkite pro okuliarus ir sucentruokite X matymo lauke priverždami varžtus. ( Leica DM750 M su Koehler apšvietimu: priveržkite nustatymo varžtus). Centruotas Leica DM750 M naudojimo instrukcija 28

29 Tikslus kondensatoriaus centravimas (tęsinys) 4. Jei naudojatės Leica DM750 M su standartiniu kondensatoriumi (be Koehler lauko diafragmos), naudodami pridėtą įrankį kondensatorių galite užfiksuoti priverždami abiejose kondensatoriaus išsišakojimo pusėse esančius varžtus. Jei naudojate Leica DM750 M su Koehler lauko diafragma, kondensatorių centruokite ir fokusuokite tiksliau. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, aprašyti skyriuje Koehler konfigūravimas, p. 36. Varžtai Leica DM750 M naudojimo instrukcija 29

30 Kondensatoriaus naudojimas Kondensatoriaus naudojimas Kondensatoriuje yra reguliuojama vyzdinė diafragma, kurią reguliuojant galima nustatyti efektyviausią kiekvieno objektyvo skaitmeninę apertūrą. 1. Norėdami atidaryti arba uždaryti šią diafragmą, tiesiog pasukite ant kondensatoriaus esantį nustatymo žiedą į dešinę ar kairę, kad ant žiedo esanti linija būtų sulygiuota su naudojamu objektyvo didinimo parametru. 2. Sukdami kondensatoriaus žiedą iki galo į dešinę visiškai atidarysite kondensatoriaus rainelės diafragmą. Ant žiedo esanti linija bus sulygiuota su naudojamu objektyvo didinimo parametru. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 30

31 Bandinio plokštelės paruošimas apžiūrai 1. Padėkite bandinio plokštelę ant bandinio stalelio stumdami ją į plokštelės įmovas. Įmovose bandinio plokštelė yra tvirtai laikoma. 2. Padėkite bandinio plokštelę taip, kad bandinio dalis būtų po naudojamu objektyvu. Plokštelės įmovos Leica DM750 M naudojimo instrukcija 31

32 Fokusavimas 1. Pasukite objektyvų antgalį taip, kad objektyvas, kurio didinimo parametras yra mažiausias, būtų nustatytas į darbinę padėtį. 2. Perkelkite bandinio stalelį aukštyn sukdami netikslaus fokusavimo rankenėlę iki maksimalios padėties. 3. Pažiūrėkite pro okuliarus ir sureguliuokite apšvietimo intensyvumą. Leica DM750 M stovas gamykloje buvo sukalibruotas taip, kad tinkamas fokusavimas būtų pasiektas iš šios padėties 1.5 karto pasukus tikslaus fokusavimo rankenėlę. 4. Sufokusuokite bandinį naudodami tikslaus fokusavimo rankenėlę. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 32

33 Okuliarų ryškumo nustatymas Sureguliuokite okuliarų vamzdelį 1. Sureguliuokite vamzdelių atstumą tarp akių. Okuliarų vamzdelius lankstykite tol, kol tarp okuliarų pamatysite apšviestą apskritimą. Leica EZ okuliaro vamzdelis Jeigu naudojate Leica EZ okuliaro vamzdelį, kuriame jau yra integruoti okuliarai, nereikia atlikti nustatymų. Tiesiog užsidėkite akinius arba įsidėkite kontaktinius lęšius. Jei naudojate Leica DM750 M su Koehler lauko diafragma, pereikite prie skyriaus Koehler konfigūravimas, p. 36. Standartinis okuliarų vamzdelis su dviem pritvirtintais okuliarais Jeigu naudojate standartinį okuliarų vamzdelį su dviem pritvirtintais okuliarais (jei nereikia fokusuoti okuliarų), jokie papildomi nustatymai nereikalingi. Tiesiog užsidėkite akinius arba įsidėkite kontaktinius lęšius. Jei naudojate Leica DM750 M su Koehler lauko diafragma, pereikite prie skyriaus Koehler konfigūravimas, p. 36. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 33

34 Okuliarų ryškumo nustatymas (tęsinys) Standartinis vamzdelis Jeigu naudojate standartinį okuliarų vamzdelį su vienu ar dviem fokusuojamaisiais okuliarais, jums reikia atlikti kai kuriuos nustatymus. 1. Nustatykite fokusavimo okuliarus ties Žiūrėdami tik pro vieną okuliarą sufokusuokite bandinį naudodami tikslaus fokusavimo nustatymo rankenėlę. Kitą akį užmerkite. 3. Dabar kita akimi pažiūrėkite pro kitą okuliarą (fokusuojamąjį okuliarą). Sufokusuokite bandinį naudodami okuliaro fokusavimo funkciją. Tai darydami nekeiskite bandinių stalelio aukščio. Jeigu nešiojate akinius ar kontaktinius lęšius, nenusiimkite jų, nes koregavimo intervalas yra minimalus. Jei naudojate vieną fokusuojamąjį ir vieną nefokusuojamąjį okuliarą, pažiūrėkite pro nefokusuojamąjį okuliarą. 4. Viena ranka laikykite fokusuojamojo okuliaro nustatymo žiedą, o kita ranka sukiokite viršutinę okuliaro dalį, kad galėtumėte stebėti savo tiriamą objektą pro šį fokusuojamąjį okuliarą. Tai padeda kompensuoti naudotojo akių dioptrijų skirtumus. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 34

35 Okuliarų ryškumo nustatymas (tęsinys) 5. Dabar žiūrėkite pro didelio didinimo objektyvą ir sufokusuokite mikroskopą pro okuliarus žiūrėdami abiem akimis. Kuo didesnis didinimo lygis, tuo mažesnis ryškumo gylis. Todėl atminkite, kad sufokusavus mikroskopą esant dideliam didinimui, o tada įjungus mažą didinimą, gali tekti šiek tiek pakoreguoti tikslų fokusavimą. Jei naudojatės DM750 M su Koehler, pereikite prie kito skyriaus Koehler konfigūravimas, p. 36. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 35

36 Koehler konfigūravimas Jei naudojate Leica DM750 M su Koehler apšvietimo lauko diafragma, sucentruokite kondensatorių, kaip parodyta toliau. 2. Sufokusuokite apšviesto lauko diafragmą naudodami kondensatoriaus fokusavimo rankenėlę stalelio kairėje. 1. Pritaikykite Koehler lauko diafragmą prie mikroskopo pagrindo, kad apšviesto lauko diafragma būtų matymo lauke, kai žiūrite pro okuliarus. Kondensatoriaus fokusavimo ratukas Apšviesto lauko diafragma yra sufokusuota Uždarykite Koehler diafragmą Uždaryta Koehler lauko diafragma Leica DM750 M naudojimo instrukcija 36

37 Koehler konfigūravimas (tęsinys) 3. Vienu metu sukite kondensatoriaus centravimo varžtus su sparneliais ir sucentruokite lauko diafragmos vaizdą. 4. Atidarykite lauko diafragmą tiek, kad jos lapeliai būtų vos už matymo lauko. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 37

38 Automatinis apšvietimo išjungimas Leica DM750 M apšvietimas išjungiamas automatiškai, jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų dvi valandas. Šį parametrą galima keisti. Jei krintančios šviesos šaltinis yra atjungiamas ir vėl prijungimas prie maitinimo šaltinio, suaktyvinamas automatinis išjungimas (gamyklinis parametras). Atidėtojo išjungimo funkcijos išjungimas 1. Išjunkite krintančios šviesos šaltinio ašį. 2. Nuspauskite ir laikykite mygtuką, kol įjungsite krintančios šviesos šaltinio ašį. Atidėtojo išjungimo funkcijos įjungimas 1. Išjunkite krintančios šviesos šaltinio ašį. 2. Nuspauskite ir laikykite mygtuką, kol įjungsite krintančios šviesos šaltinio ašį. Išjungus atidėtojo išjungimo funkciją, LED lėtai sumirksi tris kartus, tada šviečia nuolatos. Įjungus atidėtojo išjungimo funkciją LED greitai sumirksi tris kartus, tada šviečia nuolatos. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 38

39 Priežiūros ir taisymo nurodymai Leica DM750 M naudojimo instrukcija 39

40 Priežiūros nurodymai Bendrieji nurodymai Saugokite Leica DM750 M nuo drėgmės, garų, rūgščių, šarmų ir koroziją skatinančių medžiagų. Prie prietaiso nelaikykite cheminių medžiagų. Saugokite Leica DM750 M nuo alyvų ir tepalų. Mechaninių dalių ar stumdomųjų paviršių niekada netepkite alyva ar tepalu. Laikykitės dezinfekavimo priemonės gamintojo nurodymų. Patartina su Leica Service pasirašyti priežiūros sutartį. Dengtų ir plastikinių dalių valymas Dulkes ir nešvarumus nuvalykite minkštu šepetėliu arba nesipūkuojančia medvilnine šluote. Stambius nešvarumus nuvalykite drėgna vienkartine šluoste. Prikibusius nešvarumus galima nuvalyti benzinu ar alkoholiu. DRAUDŽIAMA naudoti acetoną, ksileną arba azoto turinčius skiediklius. Niekada nenaudokite chemikalų, skirtų valyti spalvotiems paviršiams ar kokių nors priedų, turinčių guminių detalių. Tai gali pažeisti paviršių, o bandiniai gali susimaišyti su aštriomis dalelėmis. Stiklinių paviršių valymas Dulkes valykite sausu ir švariu šepetėliu iš plaukų, nupūsdami suspausto oro srove arba siurbliu. Nešvarumus nuvalykite švaria distiliuotu vandeniu sudrėkinta šluoste. Prikibusius nešvarumus nuvalykite alkoholiu, chloroformu arba benzinu. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 40

41 Priedai, priežiūra ir taisymas Priedai Su Leica DM750 M galima naudoti tik šiuos priedus: Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomus Leica Microsystems priedus. Kitus priedus, su sąlyga, kad juos tiesiogiai patvirtino Leica Microsystems, atsižvelgdama į šių priedų naudojimo saugumą. Priežiūra Ϙ Ϙ Leica DM750 M paprastai nereikia jokios priežiūros. Kad prietaisas visada veiktų saugiai ir patikimai, rekomenduojame kreiptis į už tai atsakingą priežiūros įmonę. Jei reikia, galite susitarti dėl periodinių patikrinimų arba su ja pasirašyti techninės priežiūros sutartį. Patartina su Leica Service pasirašyti priežiūros sutartį. Techninės priežiūros tarnybos adresas Kilus problemoms kreipkitės į mus šiuo adresu: Leica Microsystems (Schweiz) AG Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Šveicarija) Tel Atliekant priežiūros ir taisymo darbus turi būti naudojamos tik originalios gamintojo detalės. Leica DM750 M naudojimo instrukcija 41

42 Techniniai duomenys ir matmenys Leica DM750 M naudojimo instrukcija 42

43 Maitinimo duomenys ir aplinkos sąlygos Saugiklio pakeitimas rieš keisdami bet kurį saugiklį, prietaisą išjunkite. Leica PDM750 M yra du saugikliai, esantys už elektros laido skyriaus. Naudokite tik šių tipų saugiklius: 5 20 mm, 1 A/250 V, greitai veikiantis saugiklis (# 13RFAG30003) Maitinimo duomenys Įvestis: V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED) Aplinka Naudojimo temperatūra nuo +10 iki +40 C Saugojimo temperatūra nuo -20 C iki +52 C Smūgiai naudojant Smūgiai transportuojant (išpakavus) Smūgiai transportuojant (supakavus) Vibracija transportuojant (išpakavus) Oro slėgis naudojant ir saugant: nuo +50 F iki +104 F 25 mm ant 50 mm kietos medienos 100 g/6 ms 800 mm laisvo kritimo Hz/1.5 g mbar Drėgnumas naudojant ir saugant: % Įrengimo kategorija II (viršįtampio kategorija) Taršos laipsnis 2 Leica DM750 M naudojimo instrukcija 43

44 Matmenys (mm) Leica DM750 M naudojimo instrukcija 44

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais KEXN-90 PRIETAISAS, VALANTIS KARŠTAIS GARAIS (GARŲ PURKŠTUVAS) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais (Garų purkštuvas) SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS Naudojimo instrukcija Kai

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 7 509 AMBIANCE SA2-AM75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 8 430 AMBIANCE SA2-AM90GIEC

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd Dacia Ribotojo leidimo serija TECHROAD Ribotojo leidimo serija Techroad Kiekviena diena gali būti kupina malonumų ir jaudinančių nuotykių. Būtent dėl to sukurta ribotojo leidimo serija TECHROAD, apimanti

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

audojiovadovasl

audojiovadovasl audojiovadovasl Autorinės teisės 2018 Align Technology, Inc. Visos teisės saugomos. Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Šiame vadove aprašyta aparatinė ir programinė įranga

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

BENDRA LIETUVOS IR JAPONIJOS ĮMONĖ LITHUANIAN-JAPANESE JOINT VENTURE

BENDRA LIETUVOS IR JAPONIJOS ĮMONĖ LITHUANIAN-JAPANESE JOINT VENTURE NAUJASIS 2019 mažas automobilis, didelis salonas. Miesto gyvenimo tempas reikalauja turėti praktišką ir lengvai parkuojamą automobilį. Tam ir buvo sukurtas TOYOTA AYGO. Kompaktiškas 3,4 m ilgio AYGO kėbulas

Detaliau

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB Mercedes-Benz Actros MP1 5000648 5001089 5003111 5003112 PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENŲ) K.P. PRIEKINIS

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau