UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018"

Transkriptas

1 UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018

2 Turinys Apie įmonę... 3 Vadovo žodis... 5 Žmogaus teisės... 6 Darbuotojų teisės... 9 Aplinkos apsauga Kova su korupcija

3 Apie įmonę Įmonė įsteigta 1973 m. balandžio 1 d., juridinis statusas Uždaroji akcinė bendrovė Utenos vandenys suteiktas 2003 m. kovo 26 d. Įmonės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Visos bendrovės akcijos priklauso Utenos rajono savivaldybei. UAB Utenos vandenys pagrindinė veikla geriamo vandens gavyba, gerinimas ir centralizuotas tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas ir išvalymas. Šiai veiklai vykdyti įmonei Valstybinė kainų ir energetikos komisija išdavė Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-13 (žiūr. 1 pav.). Atsižvelgiant į suteiktą veiklos licenciją, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-228 UAB Utenos vandenys paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. UAB Utenos vandenys paskirtis yra užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojui mažiausiomis išlaidomis, darant mažiausią poveikį aplinkai. Įmonė teikia paslaugas, vadovaudamasi visuotinumo, tęstinumo, paslaugų kokybės, prieinamumo ir vartotojų apsaugos principais metais UAB Utenos vandenys eksploatavo Utenos miesto ir 32 Utenos rajono kaimo gyvenamosios teritorijos vandentvarkos ūkius. Bendrovė vandentiekio ir nuotekų ūkius eksploatavo Utenos mieste, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Užpalių, Tauragnų ir Vyžuonų su Plaušų kaimu miesteliuose, Antalgės, Ąžuolijos, Jasonių, Kirdeikių, Pačkėnų ir Šiaudinių kaimuose. Tik vandentiekio ūkius eksploatavo Daugailių, Kuktiškių miesteliuose bei Antandrajos, Ažugirių, Biliakiemio, Jotaučių, Juknėnų, Kaniūnų, Klykių ir Vilkablauzdės, Medenių, Pakalnių, Radeikių, Sėlės, Sirutėnų, Vaikutėnų, Velbiškių ir Vilučių kaimuose, naujai pastatytus vandentiekio tinklus Kaimynų kaimo ir Šiaudinių kaimo Senojo Kaimo gatvės. 3

4 1 pav. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų kontrolės tvarkymo veiklos licencija 4

5 2017 metais bendrovė eksploatavo: 33 vandenvietę, kurių bendri ištekliai m 3 /d; 29 vandens nugeležinimo įrenginius: Utenos mieste, Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Tauragnų, Užpalių miesteliuose, Antalgės, Antandrajos, Ažugirių, Ąžuolijos, Biliakiemio, Jotaučių, Juknėnų, Kaimynų, Kaniūkų, Kirdeikių, Pačkėnų, Pakalnių, Plaušų, Radeikių, Sėlės, Sirutėnų, Šiaudinių, Šiaudinių Senojo Kaimo gatvės, Vaikutėnų, Velbiškių ir Vilučių kaimuose, kurių bendras pajėgumas m 3 /d; 69 artezinius gręžinius; 2 vandens rezervuarus; 23 vandens bokštus; 339,6 km vandentiekio tinklų; 223,2 km nuotekų tinklų; 60 nuotekų siurblines; 13 nuotekų valyklų: Utenos mieste, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Tauragnų, Užpalių, Vyžuonų ir miesteliuose, Antalgės, Ąžuolijos, Jasonių, Kirdeikių, Pačkėnų ir Šiaudinių kaimuose, kurių bendras pajėgumas m 3 /d metų pabaigoje šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis Utenos aglomeracijoje naudojosi: Utenos mieste apie 26,1 tūkst. gyventojų (apie 98,7 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus) bei miesto įmonės ir organizacijos; Utenos priemiesčio kaimuose apie 0,4 tūkst. gyventojų (apie 82,2 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus). UAB Utenos vandenys aptarnaujamose kaimo vietovėse šalto geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojosi apie 5,4 tūkst. gyventojų (apie 68,2 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus tose vietovėse) ir apie 2,2 tūkst. gyventojų naudojosi nuotekų tvarkymo paslaugomis (apie 27,4 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus tose vietovėse). Per 2017 metus visiems vartotojams parduota 2167 tūkst. m 3 vandens ir 2433 tūkst. m 3 pašalinta nuotekų. Nuo 2011 m. gegužės 25 d. UAB Utenos vandenys yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) narė. Pasaulinio susitarimo tikslas skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su Jungtinėm Tautom, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. Vadovo žodis UAB,,Utenos vandenys vizija yra tapti visame Utenos mieste ir rajone veikiančia, visuomenės poreikius ir interesus atitinkančia įmone, užtikrinančia nepertraukiamą, ilgalaikį techniniu ir ekonominiu požiūriu vartotojams prieinamų gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, kurioje gera dirbti. 5

6 Įmonė veiklos vykdymui pasitelkia gamtinius resursus požeminį vandenį, taip pat energijos šaltinius, technologijas bei kitas medžiagas ir žaliavas, darančias reikšmingą poveikį aplinkai. UAB Utenos vandenys principinė veiklos nuostata remiasi neigiamo poveikio aplinkai mažinimu, naudojant modernias, energiją taupančias ir taršą mažinančias technologijas, atnaujinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, laikantis teisinių reikalavimų bei skatinant įvairias aplinkosaugines bei socialines iniciatyvas ir diegiant priemones. Įsipareigojame užtikrinti nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus bei veikloje, vadovautis 10 Pasaulinio susitarimo principais visuose įmonės funkciniuose lygmenyse. Šioje socialinės atsakomybės pažangos ataskaitoje pristatome savo veiklas, pasiekimus bei planus, įgyvendinant Pasaulinio susitarimo 10 principų, kurie apima žmogaus ir darbuotojų teises, aplinkos apsaugą, kovą su korupcija bei įsipareigojame jų laikytis ir ateityje. UAB Utenos vandenys direktorius Adolfas Juršys 2 pav. UAB,,Utenos vandenys darbuotojai minint Lietuvos šimtmetį 6

7 Žmogaus teisės 1 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje. 2 principas: Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų. Kaip įgyvendiname šiuos principus UAB Utenos vandenys veiklą geriamojo vandens gavybą, gerinimą ir tiekimą bei nuotekų surinkimą ir valymą vykdo nepažeisdama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje numatytų žmogaus teisių. Įmonėje dirba darbuotojai bei paslaugos teikiamos abonentams, priskiriamiems prie pažeidžiamų visuomenės grupių. UAB Utenos vandenys veiklą vykdo remiantis Europos Sąjungos reikalavimais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, užsienio valstybių bei panašią veiklą vykdančių organizacijų gerąja patirtimi. UAB Utenos vandenys įgyvendinama darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos užtikrinimo sistemos, laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų, atsižvelgdama į profesinę riziką ir pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, technologijos galimybes, finansinius, veiklos reikalavimus. Įmonė, kaip darbdavys, įgyvendina priemones užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti darbuotojų pareigybių aprašymuose, instrukcijose vykdomi darbuotojų instruktavimai ir mokymai. Įmonės veikla geriamojo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas bei nuotekų surinkimas ir valymas užtikrina Utenos rajono gyventojų bei veikiančių įmonių teisę į kokybišką bei teisinius reikalavimus tenkinantį geriamąjį vandenį bei tinkamą ir aplinkos neteršiantį nuotekų surinkimą. UAB Utenos vandenys bendradarbiauja su Utenos rajono savivaldybe bei kitomis valstybinėmis, viešosiomis bei privačiomis organizacijomis, vietos bendruomene, derina su jais reikšmingus veiklos, technologinius ar infrastruktūros pasikeitimus. Mūsų pasiekimai Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai. Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija atitiktų atliekamo darbo pobūdį, 2017 m. įmonės darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose: 35 darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, 7

8 42 darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus ar vadovaujantys pavojingų darbų atlikimui, apmokyti mokymo įstaigose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal įvairias mokymo programas, 103 darbuotojai apmokyti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal įvairias mokymo programas, 117 darbuotojų apmokyti pagal civilinės saugos patvirtintą mokymo programą, 13 darbuotojų dalyvavo civilinės saugos funkcinėse pratybose Utenos miesto nuotekų siurblinės Nr. 2 elektros tiekimo patikimumo išbandymas, 80 darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos priežiūros centre patikrinta sveikata. Džiugu paminėti, kad 2017 m. neįvyko nei vieno nelaimingo atsitikimo darbe, nei pakeliui į darbą ar iš darbo m. parengti 6 straipsniai apie UAB Utenos vandenys veiklą, tiekiamo vartotojams vandens kokybę, vartojimo ypatumus, plėtrą, prisijungimo prie vandens ir nuotekų tinklų galimybes bei tvarką. Straipsniai atspausdinti vietinėje spaudoje Utenos, diena bei Utenos apskrities žinios. UAB Utenos vandenys kartu su Lietuvos vandens teikėjų asociacija 2017 metais rengė mokinių kūrybinių darbų konkursą Vandentvarkos darbuotojų dienai pažymėti. Šiais konkursais skatinama mokinių saviraiška, kūrybiškumas, formuojamas požiūris į supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti. Šiemet vaikams buvo skirtas foto darbų konkursas tema Vandens ženklai!. Konkursas vykdomas dviem etapais rajoninis ir respublikinis. UAB Utenos vandenys vykdė šio konkurso pirmąjį, rajoninį etapą. RAJONINIO TURO KONKURSO NUGALĖTOJAI I-a grupė, moksleiviai iki 12 metų Pirma vieta Dovydas Giruckas, 9 m., Šulinio istorija Utenos m/d Eglutė, Mokytoja Dalė Bagdonienė. Antra vieta Brigita Galvydytė, 10 m., Ledinukai Utenos Aukštakalnio progimnazijos Žiburio skyrius, Mokytoja Olga Meškuotienė. Trečia vieta Evelina Lumbytė, 11 m. Utenos Vyturių progimnazija, Sėlių g. 45, Mokytoja Edita Ramelienė. II-a grupė, moksleiviai nuo 13 iki 18 metų Pirma vieta Mantas Kutka, 17 m., Užterštumas naftos produktais" Utenos A. Šapokos gimnazija, Mokytojas Gintaras Stanislovėnas. Antra vieta Audrius Deikus, 18 m., Žmogaus santykis su gamta" Utenos A. Šapokos gimnazija, Mokytojas Gintaras Stanislovėnas. Trečia vieta Gabija Nosovaitė, 17 m., Vandens šokis Utenos A. Šapokos gimnazija, Mokytojas Gintaras Stanislovėnas. 8

9 3 pav. Konkurso darbai UAB Utenos vandenys bendradarbiavo su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU), Vilniaus universitetu (VU), Lietuvos žemės ūkio universitetu (LŽŪU), Kauno technologijos universitetu (KTU), Utenos kolegija, vykdant mokslinius tyrimus susijusius su nuotekų valymu, dumblo apdorojimu, bei organizuojant studentų praktikų atlikimą 17 studentams. Mūsų planai kitiems metams UAB Utenos vandenys numato vykdyti darbuotojų mokymus darbų saugos ir sveikatos klausimais, toliau organizuoti šviečiamuosius renginius darbuotojams ir klientams, atgaivinti tradiciją organizuoti darbuotojų bei jų šeimos narių neformalius laisvalaikio renginius ar pramogas, siekiant stiprinti komandinę įmonės darbuotojų dvasią bei sudaryti galimybes atsiskleisti kitiems darbuotojų įgūdžiams ar talentams. Įmonė numato skleisti bei įgyvendinti žmogaus teisių nepažeidžiančią veiklą nuo strateginio iki operatyvinio lygmens. Darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su abonentais, tiekėjų ar kitų organizacijų atstovais, bus skatinami elgtis etiškai ir gerbti žmones, neatsižvelgiant į jų lytį, kalbą, religiją, politinius ryšius, pilietybę, amžių, išsimokslinimą, sveikatą ir šeiminę padėtį. Darbuotojų teisės 3 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas; 9

10 4 principas: Siekiama panaikinti bet kokį privalomąjį ar priverstinį darbą; 5 principas: Siekiama panaikinti vaikų darbą; 6 principas: Siekiama panaikinti diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija. Kaip įgyvendiname šiuos principus UAB Utenos vandenys dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 65,9 proc. visų darbuotojų bendrovėje dirba 15 metų ir daugiau m. bendrovės darbuotojų vidutinis amžius 50,7 metai. Įmonėje darbo valandos, darbo grafikų sudarymas ir kitos sąlygos yra nustatytos Darbo tvarkos taisyklėse, su kuriomis supažindinti visi dirbantys darbuotojai. Technologinių procesų modernizavimas, naujų diegimas leidžia optimizuoti darbuotojų skaičių, sumažinti neigiamo poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai riziką. Įmonėje nuolat vykdomi esamų bei naujai priimtų darbuotojų instruktavimai bei mokymai darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinėmis ir technologinėmis temomis, kvalifikacijos tobulinimas išorės mokymo organizacijose bei sudarant galimybes mokytis darbo vietoje. Įmonėje nuo 1973 m. veikia darbuotojų profesinė sąjunga, suteikianti darbuotojams galimybes ir teises pasirašyti kolektyvinę sutartį bei ginti savo teisėtus interesus. Kolektyvinė sutartis atnaujinama kas 4 metai, o esant poreikiui koreguojama. Potencialūs bei esami darbuotojai nėra diskriminuojami rasės, religijos ar kitu pagrindu. Įmonė yra linkusi darbuotojams mokėti tokius atlyginimus, kurie užtikrintų padorią gyvenimo kokybę. Vidutinis mėnesinis atlyginimas yra didesnis nei šalies statistinis vidutinis atlyginimas. Darbuotojai turi galimybę gauti vienkartinę socialinę pašalpą. Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį yra nuolat viešinama UAB Utenos vandenų internetinėje svetainėje. Mūsų pasiekimai UAB Utenos vandenys dirba 129 darbuotojai. Ataskaitiniais metais darbuotojų skaičius nesikeitė. Išlaikomi aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojai. Visi specialistai, privalantys atestuotis, sėkmingai įvykdė kvalifikacinius reikalavimus bei buvo atestuoti m. įmonė nėra sulaukusi skundų dėl darbuotojų ar kitų žmonių grupių darbo, profesinių, ekonominių, pilietinių, socialinių ar kultūrinių teisių ir/ar interesų pažeidimų. Šiais metais įmonėje nebuvo įdarbinti asmenys, jaunesni nei 18 metų amžiaus. Įmonėje darbuotojai nedirba darbo, kuris galėjo būti išreikalautas prievarta, grasinant nuobaudomis ar nesutinkant savo valia. 10

11 Mūsų planai kitiems metams Įmonės vadovybė skatins visų lygių darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklos tobulinimą, įtraukiant į reikšmingų sprendimų priėmimą, skatinant teikti pasiūlymus ar skundus, užtikrinant informacijos sklaidą bei komunikaciją. Didelis dėmesys bus skiriamas socialinių, aplinkosauginių bei kokybinių reikalavimų ir principų įgyvendinimui kasdieninėje įmonės veikloje. Toliau laikytis Darbuotojų teisės srities nuostatų. Aplinkos apsauga 7 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą; 8 principas: Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti; 9 principas: Skatintų aplinkai palankių technologijų vystimąsi ir paplitimą. Kaip įgyvendiname šiuos principus UAB Utenos vandenys veikla yra tiesiogiai susijusi su poveikiu aplinkai ir gamtai, todėl aplinkosaugos sritis yra labai svarbi. Įmonės veiklą griežtai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, standartai bei kiti reikalavimai. Įmonės darbuotojai siekia saugoti aplinką, tausoti gamtinius išteklius, savo veikla nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų. UAB Utenos vandenys stengiasi rūpintis aplinkos apsauga kasdieninėje veikloje, pradedant nuo smulkmenų. Darbuotojai skatinami taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, kurą, kanceliarines ar darbo priemones. Įmonė nuolat kontroliuoja į atvirus vandens telkinius išleidžiamų išvalytų nuotekų kokybę, todėl vykdo abonentų pramonės įmonių padidintos taršos nuotekų, leidžiamų į nuotekų tinklus, užterštumo kontrolę. Nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas utilizuojamas vadovaujantis Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimais LAND nustatyta tvarka. Įmonės vykdoma veikla, naudojant modernias, energiją taupančias ir taršą mažinančias technologijas, nukreipta galimo neigiamo poveikio aplinkai sumažinimui. Įmonė daug dėmesio skiria vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai bei renovacijai, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygų gyventojams gerinimui, kaimo gyventojams tiekiamo vandens kokybės gerinimui. Technologinių procesų modernizavimas, naujų diegimas leidžia sumažinti neigiamo poveikio aplinkai riziką. Pagal finansines galimybes įmonė siekia atnaujinti vandens gavybos, tiekimo ir nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą bei technologinius 11

12 įrenginius. UAB Utenos vandenys kartu su aukštosiomis mokyklomis vykdydama mokslinius tyrimus, siekia diegti technologines naujoves, tobulinti esamus procesus. Technologiniuose procesuose bei kitoje veikloje siekia naudoti aplinkai mažiausiai kenksmingas medžiagas, žaliavas, surinkti susidariusias atliekas bei perduoti jas utilizavimui ar antriniam perdirbimui. Siekiant mažinti CO kiekio išmetimą, reguliariai atliekamas techninis aptarnavimas bei priežiūra. Nuotekų valykloje susidaręs dumblas pūdomas metatankuose. Šio proceso metu išsiskirusios biodujos naudojamos elektros ir šiluminės energijos gamybai. Išgaunama energija panaudojama valyklos reikmėms. Įmonė yra pasirašiusi laisvanorišką Žaliąjį protokolą, kuriuo įsipareigoja prisidėti prie žalesnio pasaulio pritaria energijos tausojimo idėjoms, skatinančioms racionalų elektros energijos vartojimą ir siekia jas taikyti praktikoje. Mūsų pasiekimai 2017 metais įmonė 868,4 tūkst. eurų nuosavų lėšų investavo į ilgalaikio turto atstatymą ir įsigijimą: 215,2 tūkst. eurų vandentiekio ir nuotekų tinklams, 95,7 tūkst. eurų naujiems gręžiniams Kaliekių ir Velbiškių vandenvietėse, 97,3 tūkst. eurų Pačkėnų ir Pakalnių vandentiekio bokštų remontui, 4,0 tūkst. eurų vandens paruošimo įrangai atnaujinti, 25,2 tūkst. eurų Utenos pagrindinės nuotekų siurblinės ir Vyžuonėlių k. siurblinės remontui, 357,1 tūkst. eurų nuotekų valykloms, 26,2 tūkst. eurų elektros įrangos renovavimo darbams, 19,7 tūkst. eurų pastatų stogų remonto darbams, likusios lėšos 28 tūkst. eurų, panaudotos kelio dangų atstatymui po kasimo darbų, turto vertinimui atlikti, serverio kompiuterinių licencijų įsigijimui ir atnaujinimui, biuro įrangos įsigijimui. Ūkio būdu už 43,0 tūkst. eurų įmonės darbuotojai atliko įvairių remonto darbų: remontavo ir statė vandentiekio ir nuotekų tinklus, keitė hidrantus, šulinių liukus ir dangčius, remontavo siurblius, tvarkė energetikos ir pagalbinį ūkį. Gerindama paslaugų prieinamumą ir kokybę, bendrovė investavo nuosavas lėšas į vandentiekio ir nuotekų tinklų renovaciją, statybą, įrengimų modernizaciją ir atnaujinimą. Siekdama gyventojams sudaryti palankias prisijungimo sąlygas prie centralizuotų tinklų, pastatytų ankstesniais dešimtmečiais, pastatytos vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos Utenos mieste Alyvų, Ąžuolijos, Ežero, Grybelių, Kovo 11-osios, Paupio, Šviesos gatvėse, vandentiekio tinklai Pakalnių kaime, Žvejų gatvėje ir Šiaudinių kaime Senojo kaimo gatvėje. Pagal rangos sutartį Nr. D-316, kurios vertė 44,5 tūkst. eurų, rangovas UAB Alsuva ataskaitiniais metais pastatė apie 0,74 km vandentiekio ir apie 0,28 km nuotekų tinklų už 37,8 tūkst. eurų, darbus užbaigs einamaisiais metais. Baigus darbus prie naujų vandentiekio tinklų galės prisijungti 11 ir prie nuotekų - 13 būstų. 12

13 Kadangi Rožių gatvę buvo ruošiamasi asfaltuoti, siekiant išvengti naujos dangos ardymo seno vandentiekio tinklo avarijų atveju, ir užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą, pastatyta nauji 0,07 km vandentiekio tinklai Rožių gatvėje, Utenos mieste. Pagal sutartį Nr. D-297 Vandentiekio tinklai plėtra Utenos mieste Rožių gatvėje tinklus pastatė UAB Alsuva. Sutarties kaina 4,0 tūkst. eurų. Sudaryta galimybė perjungti 5 būstus, 2 - jau perjungti. Utenos mieste J. Basanavičiaus gatvėje rekonstruojamai Utenos Dailės mokyklai perjungti prie naujų tinklų, pastatyta 0,11 km vandentiekio tinklų. Darbus atliko AB Utenos melioracija pagal sutartį Nr. D-298. Sutarties kaina 5,6 tūkst. eurų. Pagal sutartį Nr. D-105 AB Utenos melioracija užbaigė nuotekų tinklų statybą Šiaudinių kaime Alyvų, Rugių, Švyturio gatvėse. Čia pastatyta 1,81 km nuotekų tinklų, 2 nuotekų siurblinės, sudaryta galimybė prisijungti 34 būstams, 22 - jau prisijungė. Ataskaitiniais metais atlikta darbų už 56,2 tūkst. eurų. AB Utenos melioracija pagal rangos sutartį Nr. D-325 Šiaudinių kaime Švyturio gatvėje pastatė 0,1 km vandentiekio tinklų. Atliktų darbų vertė - 3,5 tūkst. eurų. Pagal rangos sutartį Nr. D1-74 UAB Panevėžio ryšių statyba pastatė 0,12 km vandentiekio ir 0,12 km nuotekų tinklų Molėtų ir Kupiškio gatvių sankryžoje. Atliktų darbų vertė - 17,1 tūkst. eurų. Utenos miesto nuotekų valykloje atlikta remonto darbų už 246,6 tūkst. eurų: pakeistos orapūtės, suremontuotos buferinės talpos, technologinis vamzdynas. Siekiant sumažinti avarijų skaičių vandentiekio tinkluose ir vandens infiltraciją į nuotekų tinklus, atliekamas senų tinklų remontas ir atstatymas. Ataskaitiniais metais renovuota 0,32 km vandentiekio tinklų už 16,2 tūkst. eurų Aušros ir J. Basanavičiaus gatvėse Utenoje, Pakalnių kaime Piliakalnio ir Taikos gatvėse. Nuotekų tinklų atstatymui panaudota 74,8 tūkst. eurų. Suremontuota 0,42 km nuotekų tinklų Utenos mieste Pakalnės, Smėlio, Taikos, Utenio, Užpalių, Vaižganto gatvėse, Saldutiškio mstl. Uniškių gatvėje ir Užplalių mstl. Pergalės gatvėje. Šiaudinių kaime atlikus nuotekų tinklų plėtrą, esama nuotekų valykla su nendrių-smėlio filtrais, tapo nepajėgi išvalyti nuotekas iki aplinkosauginių reikalavimų pasirašius sutartį Nr. D-124 su UAB August ir Ko atlikta nuotekų valyklos Šiaudinių kaime rekonstrukcija. Esamos valyklos teritorijoje pastatyti 30 m 3 /d našumo parengtinio ir biologinio valymo įrenginiai. Ataskaitiniais metais atlikta darbų už 110,5 tūkst. eurų. Ataskaitiniais metais pradėti vandentvarkos infrastruktūros plėtros Antalgės ir Pačkėnų kaimuose projektai. Šiems projektams įgyvendinti, ataskaitiniais metais sudarytos ir pradėtos vykdyti trys rangos sutartys: Sutartis Nr. D-345, pasirašyta , Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime. Sutarties kaina: ,50. Rangovas - UAB "Meyer & John". Sutartis Nr. D-478, pasirašyta , "Pačkėnų kaimo nuotekų valyklos statyba". Sutarties kaina: ,00. Rangovas UAB "August ir KO". 13

14 Sutartis Nr. D-344, pasirašyta , Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime. Sutarties kaina: ,00. Rangovas - UAB "Meyer & John". Planuojama darbus baigti iki 2019 m. pradžios. 4 pav. Rekonstruota Šiaudinių kaimo nuotekų valykla Ataskaitiniais metais įmonės darbuotojai daug dėmesio skyrė ankstesniais metais įgyvendintų projektų FAS sutartyse numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimui, tęsė šiuos veiksmus: Atliko vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą gyventojams, savo jėgomis pasistačiusiems vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus. Seniūnijų seniūnus reguliariai informavo apie gyventojus, kurie dar nėra prisijungę prie naujai pastatytų vandentiekio ir/arba nuotekų tinklų. UAB Utenos vandenys internetinėje svetainėje gyventojus informavo apie įgyvendinamus projektus: Siekiant įgyvendinti LR Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatą dėl gyventojų aprūpinimo vandentvarkos paslaugomis, jau ankstesniais metais buvo pradėta ruoštis naujam metų finansavimo ES lėšomis laikotarpiui. Ataskaitiniais metais buvo siekiama pradėti įgyvendinti tris projektus: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.); Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba; Vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime. 14

15 Ataskaitinių metų rudenį pradėti statyti vandentiekio ir nuotekų tinklai pagal projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)". Šiuo projektu planuojama pastatyti naujus vandentiekio (apie 11,2 km) ir nuotekų (apie 12,8 km) tinklus Jasonių kaime bei šiame kaime esančiose šešiose sodų bendrijose Ąžuolas, Liepų, Berželis, Vyturėlis, Dobilas, Grybeliai ir prijungti juos prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros. Dar 2015 metais, LR Aplinkos ministrui patvirtinus metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos APVA-R-014 priemonės Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, buvo ruošiamas investicinis projektas bei projektiniai pasiūlymai projektui Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) m. sausio 28 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-4 pritarė paraiškos teikimui iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) bei įpareigojo UAB Utenos vandenys vykdyti visas su šiuo projekto įgyvendinimu susijusias veiklas. Praėjusiais metais buvo paruoštas investicinis projektas bei projektinis pasiūlymas ir 2016 metų kovo 23 d. buvo pateikti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriui. Projektas buvo įvertintas ir įtrauktas į metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos APVA-R- 014 priemonės Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas regiono projektų sąrašą Nr APVA-R , kuris 2016 metų birželio 8 d. buvo patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos įsakymu Nr. 51/7S-17. Įmonė sėkmingai įvykdė viešuosius pirkimus rangos darbams ir paslaugoms įsigyti ir 2016 m. spalio 20 d. pateikė paraišką dėl šio projekto finansavimo įgyvendinančiai institucijai Aplinkos projektų valdymo agentūrai. Šiai agentūrai atlikus įvykdytų viešųjų pirkimų patikrinimus ir gavus pritarimą, 2016 m. gruodžio 16 d. sudaryta rangos darbų sutartis su konkursą laimėjusia įmone UAB Panevėžio ryšių statyba. Sutarties kaina ,00 eurų m. gruodžio 22 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-905 Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr APVA-R , pateiktam pagal metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos APVA-R- 014 įgyvendinimo priemonę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas skirtos lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ,82 eurų. 15

16 šiam projektui pasirašyta finansavimo sutartis. Pagal iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr APVA-R Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) sutartį Nr APVA-R /D-188/2016 skirta: ,52 eurai, iš jų ES struktūrinės paramos fondo lėšos ,82 eurai, t.y. 80 % ir UAB Utenos vandenys lėšos ,70 eurų, t.y. 20 %. Projekto finansavimo pabaiga Projekto Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) administravimo, viešinimo, FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų atlikimui su UAB Atamis (veikianti jungtinės veiklos pagrindu su UAB Pro Bonus ir UAB Tiesa ) sudaryta sutartis Nr. D-195/2016/AT-16AD-937. Sutarties kaina eurų. Ataskaitiniais metais buvo atlikti projektavimo darbai, gautos ekspertizės išvados, išduotas statybos leidimas, pradėti statybos bei statybos priežiūros darbai. Šiam projektui nustatyti stebėsenos rodikliai: 544 gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, 634 gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, 544 papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, 634 papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos. Įvykdžius projektą bus sudaryta galimybė ne mažiau kaip 259 būstams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 302 būstams prie nuotekų tinklų, kad būtų pasiekti nustatyti stebėsenos rodikliai. 5 pav. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba į Jasonių kaimą Siekiant įgyvendinti Projektą Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba, kuriam dar metų laikotarpiu pagal metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 16

17 renovavimas ir plėtra veiklą Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas buvo paskirtas, bet dėl užsitęsusių teisminių ginčų, nutrauktas finansavimas, ataskaitiniais metais buvo siekiama finansavimo iš laikotarpio metais patvirtinus metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos APVA-V-013 priemonės "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, buvo vykdomi paruošiamieji darbai, tikintis finansavimo minėtam projektui. Paruoštas investicinis projektas bei projektinis pasiūlymas Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba, kurie vadovaujantis Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, 2016 metų vasario 18 d. (anksčiau nustatyto termino) buvo pateikti Aplinkos ministerijai pagal APVA-V-013 priemonę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo gerinimas. Aplinkos ministerijai, įvertinus investicinį projektą bei projektinį pasiūlymą, 2016 metų gegužės 23 d. Nr. D1-371 LR aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtintas metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos APVA-V- 013 priemonės Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2, kuriame projektui "Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba" numatyta preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ,86 eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos ,98 eur ir UAB "Utenos vandenys" lėšos ,88 eur metais lapkričio 21 d. įmonė pateikė paraišką dėl šio projekto finansavimo įgyvendinančiai institucijai Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir lapkričio 25 d. kreipėsi į Europos investicijų banką (EIB) dėl paskolos gavimo nefinansuojamai iš ES fondų projekto daliai finansuoti. Įvertinus paraišką, 2016 metų gruodžio 23 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra priėmė sprendimą, kad dėl projekto tinkamumo finansuoti, projekto finansavimo sutartis galės būti pasirašoma tik pasirašius Europos investicinio banko paskolos lėšų perskolinimo sutartį pasirašyta sutartis Nr. 1S-11/D-306/2017 tarp Lietuvos finansų ministerijos ir UAB Utenos vandenys dėl ,88 eurų paskolos suteikimo. Šiam projektui vykdyti ankstesniais ir ataskaitiniais metais buvo vykdomi viešieji pirkimai darbams ir paslaugoms atlikti: Projekto administravimo, viešinimo, paraiškos parengimo, PAV procedūrų atlikimo ir techninės priežiūros paslaugos. Pirkimo procedūros įvykdytos buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. D-86/2015/15062 tarp UAB "Utenos vandenys" ir jungtinės veiklos partnerių UAB "Sweco Lietuva" bei UAB "Nacionalinių projektų rengimas". Investicijų projekto parengimo paslaugos. Pirkimo procedūros įvykdytos buvo pasirašyta investicijų projekto paslaugų sutartis Nr. D6/2016 tarp UAB "Utenos vandenys" ir UAB "Sweco Lietuva". 17

18 Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangovo parinkimas. Ataskaitiniais metais, vykdant pirkimą "Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba", įvertinus pasiūlymus ir paskelbus laimėtoją, nuo liepos mėn. prasidėjo teisminiai ginčai tarp dviejų tiekėjų: jungtinės veiklos partnerių UAB Arginta, UAB Versina ir Huber Se ir laimėtojo jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB Dzūkijos statyba ir AB Montuotojas montavimo firmos Alytuje, todėl Rangos sutartis nebuvo pasirašyta. Ginčas kilo dėl laimėtojo, pateikusio ekonomiškai naudingesnį pasiūlymą, kainos. Ginčas sprendžiamas Lietuvos aukščiausiajame teisme. Siekiant įgyvendinti Projektą "Vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime", pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos sritį Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą dar 2016 metais buvo parengtas projektinis pasiūlymas ir paraiška, kurie 2016 metų rugsėjo 26 d. buvo pateikti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriui vertinimui m. balandžio 4 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu NR. 51/7S-19 patvirtintas regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse Utenos regiono prioritetinis projektų sąrašas, kuriame įtrauktas projektas Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime" Projekto vertė ,00 eur, iš jų: ,26 eurai - ES lėšos, ,74 eurų - UAB Utenos vandenys lėšos m. birželio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikta paraiška projektui Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime" finansavimui gauti, kurios vertinamas iki šiol neatliktas, nors yra pasibaigęs maksimalus teisės aktuose nustatytas 3 mėnesių paraiškos vertinimo laikotarpis. Dėl šių priežasčių tikėtina, kad projekto įgyvendinimas planuotais terminais neprasidės. Šio projekto metu numatoma dalyje Medenių kaimo pakloti naujus (apie 2,3 km) vandentiekio tinklus bei pastatyti vandens gerinimo įrenginius, nes tik dalis Medenių kaimo gyventojų (29 būstai) naudojasi centralizuotais vandentiekio tinklais, kurie buvo pastatyti metais ir yra susidėvėję. Šiais tinklais gyventojai gauna netinkamos kokybės vandenį, kuris neatitinka Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 nustatytų rodiklių: bendroji geležis, drumstumas, nes vanduo tiekiamas tiesiai iš gręžinio, nėra vandens gerinimo įrenginių. Apie 14 būstų dėl infrastruktūros nebuvimo visai neturi galimybės naudotis centralizuotai tiekiamu vandeniu. Projekto stebėsenos rodiklis - 80 gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra. 18

19 Ataskaitiniais metais įmonėje vyko išorės auditas vadybos sistemų priežiūrai bei tobulinimui užtikrinti bei įvertinti procesų atitikčiai ISO 14001:2015 ir ISO 9001:2015 reikalavimams. Audito metu pastabų nenustatyta, pateiktos trys gerinimo galimybės: Rekomenduotina periodiškai peržiūrėti įmonės viduje viešai skelbiamus dokumentus, įvertinti jų atitiktį realiai šiandieninei situacijai ir tinkamai atnaujinti; Stiprinti mąstymo atsižvelgiant į riziką principo taikymą, siekiant gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą. Atsižvelgti ir į naujojo standarto ISO 14001:2015 reikalavimą nustatyti su įmonės aplinkos apsaugos aspektais ir teisiniais reikalavimais susijusias rizikas bei galimybes, planuoti ir į procesus įtraukti jų valdymo veiksmus; Pereinant prie naujųjų standartų redakcijų, racionaliai įvertinti, ar įmonėje yra prižiūrima ir išsaugoma privaloma dokumentuota informacija, ar ji yra žinoma susijusiems darbuotojams ir yra lengvai surandama. UAB Utenos vandenys yra prisijungusi prie ES fondų lėšų naudojimo skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai. Užpildžius deklaracijas ir pateikus informaciją apie įgyvendintus projektus, už rezultatus įmonei suteikti penki jonvabalio ženklai - skaidrumo iniciatyvos simboliai. Skaidrumas atsiranda tuomet, kai visa aktuali informacija yra prieinama ir suprantama visuomenei, kai atvirai skelbiama informacija apie veiklą ir prisiimami įsipareigojimai atsiskaityti visuomenei. Skaidrumo iniciatyva Jonvabaliai tai pagalba projektų vykdytojams, siekiantiems didesnio skaidrumo ES fondų lėšų naudojimo srityje. UAB Utenos vandenys savo veikoje vadovaujasi dokumentais, suteikiančiais teisę vykdyti teisėtą veiklą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje. Ankstesniais metais gauti veiklos leidimai ir sertifikatai: Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-13, išduota Suteikta teisė vykdyti veiklą Utenos rajono teritorijoje. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-228 UAB Utenos vandenys paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. Lietuvos geologijos tarnybos leidimas Nr. PV Naudoti Žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes. Suteikta teisė eksploatuoti vandenvietes, esančias Utenos rajono teritorijoje, pagal pridedamas naudojimo sutarčių sąlygas. Leidimai nuotekų valyklų eksploatacijai: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai Nr. TU(2)-26, Nr. TU(2)-29, TU(2)-32, TU(2)-38 ir Taršos leidimai Nr. TL- U.4-6/2014, Nr. TL-U.4-5/2014, Nr. TL-U.4-4/2014, Nr. TL-U.4-7/2014. Standartų ISO 1400:2004 Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės" ir LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" sertifikatai m. balandžio 12 d. UAB Utenos vandenys išduotas Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas dokumentas, kuriuo patvirtinama 19

20 geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus. Laboratorijai suteikta teisė atlikti vandens cheminius (9 analitės) ir mikrobiologinius (3 analitės) tyrimus. Leidimas išduotas vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. B1-40 Dėl geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Taršos leidimas Nr. TL-U.4-14/2016 Ąžuolijos aglomeracijos rekonstruotiems nuotekų valymo įrenginiams eksploatuoti. Leidimas gautas vadovaujantis Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo. Ataskaitiniais metais gauti veiklos leidimai: Taršos leidimas Nr. TU(2)-32/TL-U.4-24/2017 Šiaudinių aglomeracijos rekonstruotiems nuotekų valymo įrenginiams eksploatuoti. Taršos leidimas pakeitė Taršos integruotos taršos ir prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr. TU(2)-32. Leidimas pakeistas vadovaujantis Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo. Licencija (leidimas) Nr. NM-58 vykdyti veiklą, susijusią su nuodingomis medžiagomis. Leidimas gautas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 Dėl leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo jį išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo. Mūsų planai kitiems metams 2018 metais svarbiausia užduotis bus sėkmingai vykdyti ES investicinių projektų įgyvendinimą, atliekant projektų administravimo, projektų vykdymo bei statybos techninę priežiūrą. Taip pat planuojama renovuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą kaimiškose vietovėse, gyventojams sudaryti prisijungimo prie tinklų galimybę, siekti, kad šios paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos kuo didesniam gyventojų skaičiui biudžetiniais metais įmonė vykdydama vandentiekio ir nuotekų ūkio renovaciją ir plėtrą planuoja atlikti šiuos pagrindinius darbus: Įvykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Pačkėnų kaime. ( sutartis Nr. D-345, sutarties kaina ,50 eurų, rangovas UAB "Meyer & John"). Planuojama pastatyti vandentiekio (apie 4,6 km) ir nuotekų (apie 3,6 km) tinklų, įrengti 5 nuotekų siurblines, sudaryti galimybę prisijungti prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų 121 būstui, prie nuotekų 115 būstams. Taip pat pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius ( sutartis Nr. D-478/2017, sutarties kaina ,00 eurų, rangovas UAB "August ir KO"). Ataskaitiniai metais vyko 20

21 vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo darbai. Darbus planuojama baigti 2018 metų gruodžio mėnesį. Įvykdyti nuotekų tinklų plėtrą Antalgės kaime. ( sutartis Nr. D-344, sutarties kaina ,00 eurų, rangovas: UAB "Meyer & John"). Planuojama Antalgės kaime Ežero, Kaštonų, Žvejų, Lauko ir Kauno gatvėse, kuriose nėra centralizuoto nuotekų tvarkymo sistemos, pastatyti apie 4,9 km nuotekų tinklų, įrengti 1 nuotekų siurblinę, sudaryti galimybę prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 54 būstams. Ataskaitiniai metais vyko nuotekų tinklų projektavimo darbai. Prijungti Antalgės miestelio vandentiekio tinklus prie statomų tinklų į Jasonių kaimą nuo Utenos miesto centralizuotos vandentiekio sistemos. Tai leis išvengti vandentiekio bokšto ir gręžinių rekonstrukcijos darbų. Planuojama darbų vertė apie Eur. Dėl prastos vamzdynų būklės numatoma rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Aušros gatvėje Utenos mieste. Planuojama darbų vertė apie 750,0 tūkst. eurų. Gyventojams gerinant prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygas, numatoma pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakas. Planuojama darbų vertė apie 300,0 tūkst. eurų. Pradėti Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybą, kuri turėtų būti baigta 2020 metais. Planuojama darbų vertė apie 14 mln. eurų. Pradėti vandentiekio tinklų ir nugeležinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbus Medenių kaime. Planuojama darbų vertė apie 250 tūkst. eurų. Be to bus atnaujinta informacinių technologijų bei elektros įrangą, perkami vandens apskaitos skaitikliai, šulinių liukai, automobilinis kuras, įrangos atsarginės dalys, remontinės ir technologinės medžiagos ir kt. Dalis lėšų bus skiriama darbuotojų sveikatos ir saugos reikmėms, specialiesiems dumblo ir vandens tyrimams, darbo įrangos nuomai, inžinerinių topografinių nuotraukų atlikimui, nekilnojamo turto įteisinimui ir kt metais pagrindiniai įmonės tikslai bus: kokybiškai, efektyviai ir laiku įsisavinti gautas ES fondų paramos lėšas, sėkmingai vykdant ES investicinių projektų įgyvendinimą; sėkmingai įgyvendinti suplanuotus vandentiekio, nuotekų ūkio bei pagalbinių ūkių plėtros, atnaujinimo, remonto ir renovacijos darbus; skatinti naujus vartotojus jungtis prie įvairia plėtros etapais pastatytų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų; siekti, kad vandentvarkos paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos kuo didesniam gyventojų skaičiui; bendrovės viduje efektyviai darbą organizuoti, vadovaujantis integruotos vadybos sistemos standartais. 21

22 Kova su korupcija 10 principas: Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tame tarpe papirkinėjimą ir kyšininkavimą) Kaip įgyvendiname šiuos principus UAB Utenos vandenys laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų bei sąžiningo verslo principų. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymų bei įmonėje patvirtinta Viešųjų pirkimų tvarka. Viešieji pirkimai vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Dalyvaujantys šiuose procesuose atsakingi asmenys pasirašo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Įmonė palaiko principą kovoti prieš bet kokios formos korupciją, kyšininkavimą bei papirkinėjimą, asmeninės naudos siekimą naudojantis tarnybine padėtimi, interesų konfliktus. UAB Utenos vandenys darbuotojai laikosi komercinių paslapčių naudojimo, saugojimo ir atskleidimo reikalavimų. Įmonėje užtikrinama asmens duomenų apsauga, diegiant informacines technologijas bei nusimatant kitas saugos priemones. Direktoriaus įsakymu patvirtinta Nenumatytų situacijų valdymo grupė. Mūsų pasiekimai Ataskaitiniais metais įmonėje, buvo atliktas vidaus auditas, kurio tikslas nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę šiose srityse: 1. Viešųjų pirkimų srityje - vyr. energetiko tarnybos pirkimai. 2. Užterštumo koncentracijos nuotekose kontrolės vykdymas. 3. Planavimo ir prisijungimo sąlygų išdavimas. Vidaus auditą atliko UAB Utenos vandenys apmokyti darbuotojai vidaus auditoriai, remiantis UAB Utenos vandenys integruotos aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistemos dokumentacija. Vidaus auditas atliktas pagal iš anksto suderintą vidaus audito planą bei laikantis tarptautinio vadybos sistemų auditavimo standarto ISO19011:2002 rekomendacijų ( Kokybės ir (arba) aplinkos vadybos sistemų audito rekomendacijos, ISO 19011:2002 ). Audito metu patikrinti 5 procesai: PA8 Energetinio ūkio priežiūra, PA5 Pirkimų valdymas, PA15 Pardavimų valdymas ir klientų aptarnavimas, PA18 Laboratoriniai tyrimai, PA11 Planavimo ir prisijungimo sąlygų išdavimas. Remiantis audito kriterijais, atliktas radinių įvertinimas pagal tris kategorijas: atitiktis, gerinimo galimybė arba neatitiktis. 22

23 UAB Utenos vandenys vidaus audito metu nustatyta atitiktis integruotos vadybos sistemos standartų reikalavimams. Nustatyta viena gerinimo galimybė, neatitiktys nenustatytos, parengta UAB "Utenos vandenys" korupcijos pasireiškimo tikimybių nustatymo ataskaita. Vidaus audito išvados korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, nes korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu vertintos įmonės veiklos sritys yra reglamentuotos vidaus administravimo teisės aktų, kurie nuolatos peržiūrimi, kuriami ir tvirtinami nauji. Kadangi nustatyta, kad Korupcijos pasireiškimas galimas dėl tiekėjų pasirinkimo, sutarčių terminų praleidimo, vykdant vyr. energetiko tarnybos pirkimus, nustatyta gerinimo galimybė - siūloma telefonų, tonerių, kompiuterių ir pan. pirkimus vykdyti per CPO LT, UAB Utenos vandenys viešųjų pirkimų komisijos reglamente nustatyti galimas pirkimų iniciatorių nuobaudas už netinkamai administruojamas sutartis. Sutarčių terminų kontrolei paskirti asmenį, kuris dirba, t. y. registruoja ir saugoja sutarčių originalus. Apie pažeidimus toks asmuo turėtų informuoti vadovybę metais naujai priimti darbuotojai, kurie tiesiogiai dirba su konfidencialia informacija, supažindinami su UAB Utenos vandenys asmens duomenų saugos nuostatais ir informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų reikalavimais. Mūsų planai kitiems metams 2018 metais pagal poreikį (po vidaus ir išorės auditų pateiktų pastabų) kurti naują įmonės korupcijos prevencijos programą, kurioje turėtų būti akcentuojamas bendradarbiavimas su Utenos rajono savivaldybe ir kitomis institucijomis korupcijos prevencijos klausimais. 23

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon 2016-2018 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: +370 611 38749 El.paštas: egle.alonderiene@vanduo.lt 2016 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau