Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P"

Transkriptas

1 testato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras 88 PV Ž. Radvilavičius PDV G. Bulatovienė TEHNINIO DRBO PROJEKTO SKLYPO PLNO IR STTINIO RHITEKTŪROS DLIS IŠKINMSIS RŠTS (SP.S-R). NORMTYVINII, KITI DOKUMENTI IR DUOMENYS, KURIIS VDOVUJNTIS PRENGT PROJEKTO DLIS.. Privalomųjų projekto dalies rengimo dokumentų sąrašas: Projektavimo užduotis. Projektavimo rangos sutartis. Sklypo ribų planas. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai..2. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis, sąrašas LR įstatymai: LR Statybos įstatymas , Nr. IX-583. LR plinkos apsaugos įstatymas , Nr. I-2. LR Žemės įstatymas , Nr. I-446, , Nr. I-540. LR Teritorijų planavimo įstatymas , Nr. I-20. LR tliekų tvarkymo įstatymas , Nr. IX-004. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas , Nr. IX-672. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: STR.0.02:206. Norminiai statybos techniniai dokumentai. STR.0.03:207. Statinių klasifikavimas. STR.0.04:205. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. STR.0.08: Statinio statybos rūšys. STR.03.0:206. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. STR.03.02:2008. Statybos produktų atitikties deklaravimas. STR.03.07: 207. Statinio techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka. STR.04.02: 20. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. STR.04.04:207. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. STR.05.0:207. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. STR.06.0: 206. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. STR.2.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: STR 2.0.0():2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas. STR 2.0.0(2):999. ESR. Gaisrinė sauga. STR 2.0.0(3):999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. STR 2.0.0(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. STR 2.0.0(5):2008. ESR. psauga nuo triukšmo. STR 2.0.0(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Projektas: PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO (PLOVYKLOS), KUNO R. SV., DOMEIKVOS SEN., DOMEIKVOS K., KUNO G. 33, SKL. UNIKLUS NR , NUJOS STTYBOS PROJEKTS Laida IŠKINMSIS RŠTS 0 Etapas: Statytojas: Žymuo: TDP UB XIRO VP(207)-0-TDP-SP.S.R Lapas Lapų 2

2 STR :206. Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. STR :2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. STR :2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. STR :2004. Visuomeninės paskirties statiniai. STR :200. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. STR :2008. Statinių konstrukcijos. Stogai. STR :2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. STR :2003. Poveikiai ir apkrovos. STR :2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. STR :2005. liumininių konstrukcijų projektavimas. STR :2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. STR :2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. STR :2004. Statinių konstrukcijos. Grindys. STR :2006. Langai ir išorinės įėjimo durys. STR :204. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. STR :2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. Respublikos statybos, higienos normos, taisyklės ir kt.: RSN Statybinė klimatologija. HN 33:20. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkoje. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. HN 69:2003. Šilumos komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. HN 70:997. Gamybinės buitinės patalpos. HN 98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. pšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai. HN 50:2003. Visą žmogaus kūną apimanti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose. HN 55:200. Viešieji tualetai. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinti 206 metų kovo 2 d., Nr Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės patvirtintos 20 sausio 7 d., Nr. -4. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos 20 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos 202 metų birželio 29 d. įsakymu Nr Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos 206 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. -. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės patvirtintos 202 m. spalio 8 d. įsakymas Nr Dėl PGD prie VRM direktoriaus 2005 m gruodžio 23 d. įsakymo Nr Dėl gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo pakeitimo, 203 m. gegužės d. DT Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės , Nr Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai , Nr. 50. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės , Nr. D-637. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai , Nr. -22/D-34. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės Nr dalis..3. Naudotos kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto Microsoft Office 200 Product ID: 063-OEM utoad rchitecture 200, serijos Nr

3 2. PROJEKTUOJMO STTINIO PŽINTINII DUOMENYS STTYBOS GEOGRFINĖ VIET. Sklypas, kuriame projektuojamas statinys, yra Domeikavoje, prie Vandžiogalos plento. Už šiaurinės sklypo ribos Vandžiogalos plentas, iš vakarinės pusės Liepų g., iš pietinės pusės Kauno gatvė. Už rytinės sklypo ribos neužstatytas sklypas. KLIMTINĖS SĄLYGOS. Rengiant techninį darbo projektą klimatinės sąlygos priimamos pagal RSN Statybinė klimatologija duomenis, kurios Kauno rajonui yra sekančios: ) vidutinė metinė oro temperatūra +(6,3 6,6) o ; 2) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -(22 24) o ; 3) santykinis metinis oro drėgnumas 80 %; 4) vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm; 5) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 83, mm; 6) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. iš PR, P, PV, V; liepos mėn. iš P, PV, V, ŠV; 7) vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; 8) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=0 m), galimas vieną kartą per 50 metų, yra 32 m/s, o vieną kartą per 00 metų 34 m/s. Pagal STR :2003 Poveikiai ir apkrovos Kauno rajonas priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Pagal STR :2003 Kauno rajonas priskiriamas I ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme,2 kn/m 2 (20 kg/m 2 ). ŽEMĖS SKLYPO PIBŪDINIMS. RELJEFS. ŽELDINII. Stačiakampio formos žemės sklypo plotas: 200 m 2 ; adresas: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Kauno g. 43; unikalus Nr.: ; kadastrinis Nr. 527/002:652 Domeikavos m. k.v.,; paskirtis: Kita; žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypo reljefas beveik lygus. Sklypo ribose reljefas žemėja,0 m pietryčių kryptimi. Sklypo pakraštyje prie Kauno gatvės auga keletas jaunų eglių, pušelių ir klevas. Pastato statybos vietoje yra ariama žemė. SKLYPE ESNČIŲ PSTTŲ IR STTINIŲ PIBŪDINIMS. Sklype pastatų nėra. SKLYPE ESNČIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ PIBŪDINIMS. Sklype pakloti vandentiekio, buitinių nuotekų ir ryšių tinklai. PLINKINIS UŽSTTYMS. Už rytinės sklypo ribos neužstatytas sklypas. Gretimuose sklypuose už Kauno gatvės vyrauja mažaaukščiai gyvenamieji (2 a.) pastatai. INŽINERINII TYRINĖJIMI IR TYRIMI. Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus statybos sklype 207 metų 09 mėn. atliko UB Netkada. Inžinerinius geologinius tyrinėjimus statybos sklype 207 metų 08 mėn. atliko UB Projektana. Lauko darbų metu buvo išgręžti trys 7,0-7,5 m gylio gręžiniai geologinės litologinės sandaros ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui. Gruntų deformacinių savybių nustatymui prie gręžinių atlikti gruntų statinio zondavimo bandymai (PT) iki 6,8 9,7 m gylio nuo žemės paviršiaus. Iš gręžinių paimti 6 suardytos struktūros grunto mėginiai. Statinis zondavimas (PT) atliktas su elektroniniu tenzometriniu zondu. Zondavimo metu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo kūgio prasiskverbimui, t.y. kūginis stipris q c. Taip pat tenzometriniu zondu išmatuota paviršinė movos trintis f s. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS. Geologinės sąlygos. Geomorfologiniu požiūriu tirtas sklypas yra Domeikavos apskalautame moreniniame gūbryje, priklausančiame Nemuno žemupio plynaukštės geomorfologiniam rajonui, Pabaltijo žemumų sričiai

4 Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose. Tiriamojo sklypo pjūviuose išskirti du kvartero periodo metu susiformavę genetiniai grunto tipai technogeniniai dariniai (tiv) ir limnoglacialinės nuogulos (lgiiibl). Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Tiriamąjį sklypą gręžinių Nr. -3 vietose žemės paviršių dengia 0,-0,5 m storio augalinis sluoksnis (IGS Nr. ). Gręžiniuose Nr. ir Nr. 3 iki 0,50-,00 m gylio nuo žemės paviršiaus sutikti technogeniniai dariniai (tiv) supiltas vidutinio tankumo žvyringas smėlis (grsmg) (IGS Nr. 2) bei kietai plastingas dulkingas molis (sil) (sluoksniuotas priemolis) su statybinio laužo priemaiša (IGS Nr. 3). Gręžinyje Nr. 2 iškart po augaliniu sluoksniu bei gręžiniuose Nr. ir Nr. 3 po technogeniniais dariniais iki 7,00-7,50 m gylio nuo žemės paviršiaus slūgso limnoglacialinės nuogulos (lgiiibl) tankus dulkingas smėlis (sisa) (IGS Nr. 4), plastingas molingas dulkis (clsi) (priesmėlis) (IGS Nr. 5), minkštai plastingas ir pusiau kietas juostuotas molis (l) (IGS Nr. 6-7). Hidrogeologinės sąlygos. Gręžinyje Nr. 2,90 m gylyje (alt. 78,45 m) sutiktas požeminis lęšinio tipo vanduo. Gręžiniuose Nr. 2-3 vanduo nesutiktas. Pavasario polaidžių metu ir leitingais metų periodais aukščiausias prognozuojamas vandens lygis laikysis 0,0-0,50 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Išvados ir rekomendacijos Tiriamojo sklypo viršutinėje pjūvių dalyje po piltiniu gruntu vyrauja moliniai gruntai, o apatinėje dalyje sutikti smėliniai gruntai. Projektuojant požemines patalpas, reikalinga numatyti drenažą ir hidroizoliacines medžiagas. Gręžiant gręžtinius pamatus, apsaugai nuo požeminio vandens rekomenduojama naudoti apsauginius vamzdžius. Pamatų tipą pasirinkti pagal ataskaitoje pateiktas geologines ir hidrogeologines sąlygas. Pamatų tipą bei įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į pastato apkrovas, statinio pobūdį ir specifiką. 3. STTYBOS SKLYPO PRUOŠIMO STTYBI SPRENDINII Pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas. Nėra. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas. Sklype pakloti vandentiekio, buitinių nuotekų ir ryšių tinklai. Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai iškeliami. Medžių ir krūmų iškirtimas. Sklype esantys keletas jaunų eglių, pušelių ir klevas kertami. Dirvožemio nukasimas ir užpylimas. Planuojant žemės paviršių atsižvelgiama į esančias Liepų gatvės, Kauno gatvės ir gertimo sklypo altitudes. Numatomas grunto nukasimas įrengiant dangas ir statant naują statinį. Teritorijos aptvėrimas ir statybos aikštelės paruošimas. Pastato statybos darbai bus vykdomi uždaroje teritorijoje, esamo sklypo ribose. Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos sklypo ribose. Kad apriboti pašalinių asmenų patekimą prie statomo statinio, sklypas atitveriamas laikina tvora. Naudojami aptvaro elementai, pagaminti iš tvirto galvanizuoto plieno tinklo. Krovininio transporto ir statybinės technikos judėjimas netrukdys pėstiesiems ir transportui patekti į gretimas teritorijas. Laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Privažiavimas į statybvietę numatomas iš Liepų gatvės, įrengus nuovažą. Kadangi sklype kelių nėra, prieš pradedant pastato statybą turi būti įrengti sutankinti projektuojamų kietų dangų pagrindai. Statybos aikštelės inžinerinis aprūpinimas. Elektros tiekimas statybos poreikiams užtikrinamas prisijungiant prie Elektros tinklo įtampa 380/220 V (380 V elektros varikliams ir kitiems įrenginiams, 220 V apšvietimui, įrankiams). Elektros padavimui į darbo vietą naudojami pernešami prailgintojai. Statybvietės teritorijos apšvietimui turi būti įrengtos laikinos elektros linijos, išdėstant šviestuvus ant atramų ir sargo posto. Statybos metu aikštelėje bus statybos darbų vadovo ir inžinieriaus patalpų, buitinių patalpų vagonėliai- konteineriai, įrankių saugojimo vagonėliai, kilnojamas mobilus biotualetas, mobili prausykla. Buitinės patalpos turi būti įrengiamos vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu , Nr. 50, dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų

5 4. PGRINDINII MOTYVI, PGRINDŽINTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype. Pastatas sklype pozicionuojamas palei pietrytinę sklypo ribą, m atstumu nuo jos. utomobilių plovykla sklype orientuota taip, kad įėjimai ir įvažiavimo/išvažiavimo vartai būtų patogūs eksploatavimui ir patekimui iš kiemo (aikštelės) pusės. Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas. Projektuojamas. Geriamo vandens tiekimui projektuojamas įvadas į pastatą nuo sklype esamos vandentiekio trasos. Buitinės nuotėkos. Projektuojamos. Buitinių nuotekų šalinimas projektuojamas į sklype esantį ūkio-buities nuotekų tinklą. Lauko priešgaisrinis vandentiekis. Projektuojamas naujas priešgaisrinis hidrantas šalia sklypo, prie Liepų ir Kauno gatvių sankirtos. Lietaus nuotėkos. Visos lietaus nuotekos nuo aikštelės ir stogo (lietvamzdžių pagalba) bus surenkamos ir išleidžiamos į gruntą. Elektros tiekimas. Elektros energijos tiekimas pastatui projektuojamas nuo atskiru projektu projektuojamo apskaitos skydo KS. Į pastatą naujai numatoma prijungti elektros tinklus nuo esamų B "LESTO" skirstomųjų tinklų su 30 kw elektros įrenginių leistinąja naudoti galia. Pastatas elektros energija aprūpinamas pagal III patikimumo kategoriją, Tinklo įtampa 400/230V. Sistema su aklinai įžeminta neutrale. Ryšių tinklai. Nenumatomi. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. Pastato grindų altitudė 8.40 parenkama atsižvelgiant į esančias gretimo sklypo ir privažiavimo iš Liepų gatvės altitudes. Privažiavimo dangos prie pastato altitudė projektuojama ta pati, kaip ir pastato nulinė altitudė. Susisiekimo komunikacijų altitudės parinktos, atsižvelgiant į esančias sklypo ir privažiavimo altitudes. sfalto dangos privažiavimai projektuojami, kad būtų patogus privažiavimas prie pastato, lietaus vanduo nuo aikštelės nepatektų į pastato vidų. Inžinerinių tinklų altitudės nustatytos, atsižvelgiant į sklypo altitudes bei projektuojamo pastato altitudę. Teritorijos vertikaliojo planavimo, lietaus vandens nuvedimo sprendinių pagrindimas. plink pastatą, išskyrus įvažiavimus ir įėjimus į pastatą, projektuojama vėdinama ir drenuojama nuogrinda. Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo - išorinis. Lietaus surinkimo nuo sklypo paviršiaus tinklai neprojektuojami. Sklypo dangų altitudės formuojamos, atsižvelgiant į sklypo altitudes, kad lietaus vanduo būtų nukreipiamas nuo pastato, kur susigers į gruntą. Paviršius planiruojamas taip, kad lietaus vanduo iš sklypo nepatektų į gretimas teritorijas, būtų patogus privažiavimas prie pastato. Nuo aikštelės lietaus vanduo nežymiu nuolydžiu nukreipiamas link rytinės sklypo ribos, kur ties asfaltbetonio ir vejos sandūra įrengiamas įgilintas bortas, netrukdantis vandeniui susigerti į gruntą. plinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, darbuotojų poilsio zonų įrengimas, eksterjero elementai. Projektuojamas privažiavimas ir aikštelė priešais pastatą iš asfaltbetonio dangos, pritaikytos važinėti sunkiasvoriam transportui (40 t). Įėjimas iš aikštelės. Iš aikštelės (pagrindinio fasado) pusės bei iš pietvakarinės pastato pusės projektuojami trinkelių dangos pėsčiųjų takai. Pastatas nuo vejos atskiriamas 0,5 m ir 0,65 m (pastato vakarinėje pusėje) pločio skaldos nuogrinda. Kietos dangos įrengiamos ne arčiau, kaip m atstumu nuo sklypo ribos. Pagal tskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų priedą: Žemės sklypo naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos Žemės sklypų paskirtis Žemės sklypai, skirti kitiems pastatams komercinės paskirties objektų teritorijose Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto, %

6 Neužstatytas ir kietomis dangomis neišklotas žemės sklypo plotas apželdinamas veja. pželdintas plotas sudaro 6% sklypo ploto. Darbuotojų poilsio zonos- neprojektuojamos. Eksterjero elementai- neprojektuojami. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimas. Prieigos prie statinių, statinių aplinka apšviečiamos tamsiu paros laiku nuo pastato ir Vandžiogalos plente esančių gatvės šviestuvų. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės. Sklypas neaptvertas. Naujas aptvėrimas neprojektuojamas. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, automobilių stovėjimo aikštelės. utotransporto įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Liepų gatvės. Sklype numatomos 8 automobilių stovėjimo vietos, iš kurių 2 projektuojamos prie pagrindinio įėjimo į pastatą. Iš aikštelės numatomi du įvažiavimai į pastatą pro pakeliamus segmentinius vartus į sauso ir šlapio valymo patalpas. utomobilių aikštelė projektuojama priešais pastatą šiaurinėje sklypo dalyje, išlaikant m atstumą nuo šiaurinės sklypo ribos. utomobilių stovėjimo vietos numatomos prie šios sklypo ribos. Dvi vietos, skirtos neįgaliesiems, projektuojamos arčiau pastato. tliekų surinkimas ir tvarkymas. Statinyje vykdant veiklą (automobilių plovimą ir valymą) buitinės ir kitos atliekos papildomai nesusidarys. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, statinio gaisrinės saugos ir paskirties reikalavimus, nurodytus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. Nepažeidžia valstybės, invalidų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Statinyje ir sklype vykdoma veikla atitinka pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.0.0(3):999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose. Užtikrinamos tinkamos darbuotojų ir klientų higienos sąlygos, nekeliama grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinio konstrukcijų ar statinio vidaus drėgmės. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas. Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš požeminių hidrantų ir priešgaisrinių automobilių. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimui į sklypą projektuojamas įvažiavimas iš Liepų gatvės. Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas ne siauresnis kaip 3,5 m (projektuojamas įvažiavimo į sklypą plotis 5,00 m). Kadangi pastato tolimiausias kampas yra toliau, nei 25 m nuo įvažiavimo, numatyta galimybė apsisukti priešgaisriniams automobiliams įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelės rytinėje dalyje ( neužstatytoje, platesnėje, nei 2x2 m aikštelės dalyje). Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais. Pastate įrengus automatinę gaisrinę signalizaciją, atstumas iki priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos turi būti ne daugiau nei 0 km. rtimiausia priešgaisrinė gelbėjimo stotis yra Žemaičių pl. 33 (Šilainiuose), 5,00 km atstumu nuo projektuojamo pastato. rčiausias esamas gaisrinis hidrantas yra už 250 m ties Naujojo gyvenimo pastatu. Todėl projektuojamas naujas hidrantas šalia sklypo, prie Liepų ir Kauno gatvių sankirtos. Priemonės, užtikrinančios, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo keliai ir aikštelės nebūtų užstatytos; privažiavimo prie išorės gaisrų gesinimo priemonių ženklinimas. Tarp statinio ir kelio gaisriniams automobiliams privažiuoti negali būti sodinami medžiai ar statomos kitos kliūtys. ikštelė ir kelias gaisrų gesinimo automobiliams privažiuoti prie pastato turi būti visada laisvi, tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio). Gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas. Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio pateikiami lentelėje. tstumai iki gretimų pastatų ir statinių išlaikomi atsižvelgiant į pastatų atsparumą ugniai. Projektuojamas statinys yra II atsparumo ugniai laipsnio. Kadangi iki artimiausio pastato, kurio atsparumo ugniai laipsnis II, susidaro daugiau 6 3 0

7 kaip 8 m atstumas, t. y. minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, nurodyti GSPR, 6 lentelėje, neviršijami. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų: Pastato atsparumo tstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis ugniai laipsnis I II III II Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės Techninisdarbo projektas parengtas vadovaujantis STR :200 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms nurodymais. Pastate dirbs 6 darbuotojai. Pastatas nepritaikomas ŽN darbuotojams, kadangi darbo specifika neleidžia dirbti žmonėms su negalia, tačiau užtikrinamas ŽN lankytojų patekimas į pirmąjį pastato aukštą. Prieš pagrindinio įėjimo duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 500 mm x 500 mm. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Jei prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi. Pagal STR :200 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, VI sk. 46 p., automobilių saugyklose, turi būti įrengta ŽN automobilių vieta, kai aikštelėje yra iki 5 vietų. utomobilių stovėjimo aikštelėje arčiausiai įėjimo į pastatą numatyta vieta neįgaliesiems su išlipimo aikštele. Pėsčiųjų takai ir prieigos iki pastato pritaikomi ŽN vežimėliuose. Pėsčiųjų takų lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. Pėsčiųjų takų dangos pakankamai šiurkščios, neslidžios, iš saikingai rievėtų medžiagų, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 5 mm, takų zonoje esančių grotų, dangčių ir pan. Kiaurymės ne platesnės nei 5 mm. 5. TERITORIJOS SNITRINĖS, PVOJINGOS GISRUI, SPROGIMUI IR KITŲ PSUGINIŲ ZONŲ NUSTTYMO PGRINDIMS Sklypo sanitarinė ar apsauginė zona. Žemės sklypas neįeina į kitų statinių ar objektų sanitarinę, pavojingą gaisrui, sprogimui, valstybinių rezervatų, nacionalinių ar gamtos draustinių zonas ar juostas, nepatenka į įsteigtas ar potencialias Natura 2000 teritorijas. Sklypui, projektuojamam pastatui ir jame vykdomai veiklai nenustatomos sanitarinė ar kitos apsaugos zonos. Sklype susidarančios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos. Projektuojamam pastatui ir jame vykdomai veiklai nenustatomos sanitarinė, pavojinga gaisrui, sprogimui ir kitos apsaugos zonos. Sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų dydžiai, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai). Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona (0,032 ha), kelių apsaugos zona (0,2 ha). Visas sklypas ir projektuojamas pastatas patenka į kelio apsaugos zoną (50 m). Vandžiogalos plentas priskiriamas krašto kelio (Nr. 222) kategorijai. Pagal "Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", Nr. 640, šioje apsaugos zonoje leidžiama statyti visuomeninius pastatus, kurie susiję su transporto aptarnavimu. Pagal Kelių techninio reglamento KTR.0:2008 "utomobilių keliai" XIV skyriaus III skirsnio 26 punktą, automobilių plovykla yra priskiriama transporto aptarnavimui ir eismo dalyviams skirtiems paslaugų statiniams. Sklype servitutų nėra. utomobilių ir motociklų stovėjimo vietų poreikis (tame tarpe žmonių su negalia transportui). Minimalus automobilių parkavimo vietų skaičius nustatomas, remiantis STR :204. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai XIII sk. 30 lentelės 7.. p., paslaugų paskirties pastatui plovyklai: vieta plovimo įrenginiui. Projektuojamam pastatui privalomos 4 automobilių plovimo vietos. tsižvelgiant į numatomą darbuotojų skaičių (6), sklype numatoma įrengti 8 automobilių stovėjimo vietas. Viena vieta iš jų, esanti arčiausiai pagrindinio įėjimo į pastatą, turi būti pritaikyta ŽN

8 6. PGRINDINII SKLYPO RODIKLII Pavadinimas SKLYPS (Unikalus Nr.: ; kadastrinis Nr.: 527/002:652 Domeikavos m. k. v.) Mato vienet as Kiekis Sklypo plotas m Sklypo užstatymo intensyvumas % 33 Sklypo užstatymo tankumas % 4 utomobilių stovėjimo vietų skaičius ut STTINIŲ RHITEKTŪRINII SPRENDINII. 7.. Projektuojamas statinys. Projektuojamo statinio funkcinė paskirtis. Pietrytinėje sklypo dalyje projektuojamas paslaugų paskirties pastatas automobilių plovykla. Pastate bus teikiamos sauso ir šlapio valymo paslaugos. Numatomas darbuotojų skaičius 6 žmonės, viena pamaina. Pastato užimtas žemės sklypo plotas 397,67 m 2, bendras plotas 486,74 m 2, tūris 302 m 3. Pastatas gelžbetoninių ir mūro konstrukcijų, dviejų aukštų. Pastatas plane stačiakampės formos, gabaritai plane pagal sienų išorinį kontūrą - 24,70 x 6,0 m. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus iki aukščiausios konstrukcijos (parapeto) - 7,80 m. Patalpų bendras plotas yra 486,74 m 2. Stogas sutapdintas su 2 0 nuolydžiu į vieną pusę bei dengtas prilydoma ritinine danga. Kategorija - neypatingas Esami kultūros paveldo ir istoriniai paminklai. Vertingosios savybės. Nėra Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. Pastatas dviejų aukštų. Pirmas aukštas skirtas lankytojams, antras tik personalui. Vienas įvažiavimas skirtas patekti į sauso valymo patalpą (94,66 m 2 ), o kitas į šlapio valymo patalpą (9,49 m 2 ). Iš aikštelės pusės suprojektuotas laukiamasis holas (55,42 m 2 ), iš kurio numatomi vidiniai patekimai į sauso ir šlapio valymo patalpas. Pastato centrinėje dalyje suprojektuota laiptinė patekimui į antrąjį aukštą. Už laiptinės I a. suprojektuoti sanmazgai, pritaikyti neįgaliesiems (po 4, m 2 ). II-ajame aukšte numatyta patalpa personalui (4,20 m 2 ), iš kurios patenkama į pagalbinę patalpą (5,24 m 2 ) ir vyrų sanmazgą. Į moterų sanmazgą patenkama per inventoriaus patalpą ( 56,02 m 2 ) Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai. Numatomas darbuotojų skaičius 6 žmonės. Personalo persirengimo ir poilsio patalpa bei sanmazgai įrengti IIajame pastato aukšte. Šioje patalpoje darbuotojai galės pasišildyti savo atsineštą maistą. Šaltuoju metų laiku patalpą numatoma pašildyti elektriniu šildytuvu Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai. Techninis- darbo projektas parengtas vadovaujantis STR :200 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms nurodymais. Pastate dirbs 6 darbuotojai. Pastatas nepritaikomas ŽN darbuotojams, kadangi darbo specifika neleidžia dirbti žmonėms su negalia. Tačiau vadovaujantis STR :200, VII skyriaus nurodymais, įėjimas į pastato I-ąjį aukštą ir pastato vidus pritaikomas ŽN. Pirmajame pastato aukšte įrengiami 2 vienodo dydžio sanmazgai, iš kurių bent vienas turi būti pritaikytas ŽN, sumontavus atitinkamą įrangą. bu I-ojo aukšto sanmazgai suprojektuoti taip, kad, įrengus atitinkamą įrangą, vėliau gali būti abu pritaikyti ir ŽN. Prieš pagrindinio įėjimo duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 500 mm x 500 mm. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Jei prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi Pagrindinių įėjimų, praėjimų sprendiniai. Pastatas projektuojamas taip, kad visi įėjimai ir vartai būtų patogūs eksploatavimui ir patekimui iš kiemo (šiaurinės) pusės. Pietinėje pusėje jokie patekimai į pastatą neprojektuojami. Į 8 3 0

9 sauso valymo patalpą pėstiesiems galima patekti tiek iš aikštelės pusės, tiek ir iš vakarinės pastato pusės. Du įvažiavimai pro pakeliamus segmentinius vartus projektuojami pagrindinio fasado kraštuose. Iš holo (laukiamojo) numatomi vidiniai patekimai į sauso ir šlapio valymo patalpas Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų,) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai. Pamatai. Pastato pagrindinės krūvį laikančios konstrukcijos yra monolitiniai gelžbetonio rostverkai ant gręžtinių polių. Kolonos - gelžbetoninės. Lauko sienos. Pastato išorės sienos įrengiamos iš Sandwich tipo daugiasluoksnių plokščių. Vidinės sienos. Vidinės laikančios sienos silikatinių blokelių. Nelaikančios pertvaros - iš silikatinių blokelių. Pertvara tarp sauso ir šlapio valymo patalpų - iš Sandwich tipo daugiasluoksnių plokščių. Išorės sienų paviršių apdaila - gamyklinė plokščių apdaila. Spalva tamsiai pilka (pagal RL 7024). Perdanga - surenkama gelžbetoninė su garso izoliacija ir armuoto betono sluoksniu. Stogas - profiliuotos plieninės skardos lakštas su termoizoliacijos sluoksniais ir garo izoliacija. Stogo danga - prilydoma ritininė. Stogo nuolydis 2%. Vandens nuvedimas nuo stogo - išorinis lietvamzdžiais. Grindys trijų tipų: - sustiprinto šlifuoto betono ir/arba grindų išlyginamasis sluoksnis atsparus smūgiams, padengtas tepalams atspariu sluoksniu (automobilių plovimo ir valymo patalpose), - grindys ant grunto su akmens masės plytelių apdaila (hole ir sanmazguose), - grindys ant perdangos su akmens masės plytelių apdaila (II-ajame aukšte). Išoriniai vartai dviejų tipų: - pakeliami segmentiniai vartai - su durimis, apšiltinti, automatiniai, - skaidrios konstrukcijos pakeliami segmentiniai vartai - apšiltinti, automatiniai Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (dr ėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai. Patalpų apšvietos parametrai. pšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai priimti priklausomai nuo patalpų paskirties bei juose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų ir lubų atspindžio koeficientų, šviestuvų techninių charakteristikų. Patalpų mikroklimatas. Šildymas. Statiniui reikalavimai šildymui- nekeliami. Šildymas neprojektuojamas. Šaltuoju metų laiku personalo patalpą numatoma pašildyti elektriniu šildytuvu titvarų šilumos perdavimo koeficientai, energetinio naudingumo klasė. Pastato atitvarų šiluminė varža atitinka keliamus reikalavimus. titvarų šilumos perdavimo koeficientai Un: Grindų ant grunto 0,3 W/m2K; Sienų 0,9 W/m2K; Denginio 0,20 W/m2K. Langų,3 W/m2K. Statiniui keliami pagrindiniai energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimai, pateikti STR :206. Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. Statybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pastatų (jų dalių) sertifikavimas neprivalomas ir energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi. Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: - nešildomiems pastatams Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė. Nenormuojama. 7.. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės. Prieigos prie pastato, pastato aplinka apšviečiamos tamsiu paros laiku. utomobilių stovėjimo aikštelė apšviečiama nuo Vandžiogalos plente esančių šviestuvų. Įėjimų į pastatą lauko durys yra be kliūčių matyti jas iš toliau, be nišų ar kitų vietų slėptis. Lauko ir patalpų duryse įrengiami užraktai. Įrengiama signalizacija. Pastato įėjimų ir išorės, t. p. aplinkos stebėjimui statytojo nuožiūra gali būti įrengiamos vaizdo kameros. Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo (įėjimų apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos, apsauginė signalizacija ir kt.) Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams

10 Projektuojamo pastato sprendiniai atitinka projekto rengimo, teritorijų planavimo reikalavimus. Projektuojamo pastato sprendiniams nekeliami nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos reikalavimai. Projektuojamo pastato sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 8. STTINIO TEHNINII IR PSKIRTIES RODIKLII Pavadinimas PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTS UTOMOBILIŲ PLOVYKL Mato vienetas Kiekis. Bendrasis plotas m 2 486,74 2. Naudingas plotas m 2-3. Pastato tūris m ukštų skaičius vnt Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus m 7,80 6. Pastato energinio naudingumo klasė Pastato ( patalpų ) akustinio komforto sąlygų klasė Pastato atsparumas ugniai - II 9. GISRINĖ SUG Statinio funkcinė grupė, atsparumo ugniai laipsnis, pastato ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Vadovaujantis GSPR 3 priedo lentele projektuojamas paslaugų paskirties pastatas priskiriamas P.2.4 funkcinei grupei automobilių plovykla. Pastate numatomos sauso ir šlapio automobilių valymo patalpos. Pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatas priskiriamas g kategorijai. Pastatas projektuojamas dviejų aukštų. Pirmo aukšto grindų sąlyginė altitudė priimama 0,00, ji atitinka absoliutinę 8,40 m altitudę. ukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės iki pastato aukščiausio aukšto (antro) grindų altitudės siekia 3,70 m. Maksimalus pastato aukštis nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio parapeto viršaus siekia 7,80 m. Sklype sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos nesusidaro. Pastatas projektuojamas II atsparumo ugniai laipsnio. Kadangi iki artimiausių pastatų, kurie yra taip pat II atsparumo ugniai laipsnio, susidaro daugiau kaip 8 m atstumas, t. y. minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, nurodyti GSPR, 6 lentelėje, neviršijami. Pagal GSPR priedo lentelę, projektuojamos sauso ir šlapio valymo patalpos priskiriamos g kategorijai. Pastato bendras plotas 486,74 m 2, o sauso ir šlapio automobilių valymo patalpų bendras plotas 94,66+9,49=286,5 m 2. Šių patalpų plotas sudaro 59% pastato bendro ploto, t.y. daugiau, kaip 25%, todėl pagal GSPR priedo 2 lentelę, pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų g. Vadovaujantis GSPR, 3 priedo lentele P.2.4 funkcinės grupės, II atsparumo ugniai laipsnio, g kategorijos pastato sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas F s neturi viršyti 2000 kv. m, o skaičiuojamoji altitudė neturi viršyti 0 m. Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto nustatymas. Gaisro plitimo gaisriniame skyriuje ribojimas. Būtinybė II atsparumo ugniai pastatą suskirstyti į atskirus gaisrinius skyrius nustatoma, atliekant pastato gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto F g skaičiavimus pagal GSPR, 3 priede nurodytą formulę: F g = F s x G x cos(90 K H), kur: F g gaisrinio skyriaus didžiausiais leistinas plotas (gaisrinio skyriaus plotas yra didžiausias statinio aukšto, atskirto nustatyto atsparumo sienomis ir perdangomis, plotas). F s - sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas GSPR, 3 priedo, lentelėje (II atsparumo ugniai laipsnio, P.2.4 grupės pastatams Fs = 2000 m 2 ). K H = H/H abs - skaičiuojamojo aukščio koeficientas

11 H aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio aukščiausio aukšto grindų altitudės, m. H=3,70 m. H abs skaičiuojamoji altitudė, nurodyta GSPR lentelėje, priklausomai nuo statinio paskirties, m. H abs=0 m. G pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus. F g=2000 x x cos (90 0 x 3,70:0) = 2000 x cos 33,3 0 = 67,6 m 2. pskaičiuotas galimas maksimalus gaisrinio skyriaus plotas, lygus 67,6 m 2, yra daug didesnis už projektuojamo pastato bendrąjį plotą, lygų 486,74 m 2, todėl pastatą į atskirus gaisrinius skyrius dalinti neprivaloma. Pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius. Statinyje, statinio gaisriniame skyriuje konstrukcijų elementų, turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas, atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip nurodytas GSPR, 2 lentelėje: Statinio atsparumo ugniai laipsnis II 2 lentelė Gaisro apkrovos kategorija Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos laikančiosios konstrukcijos lauko siena aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos stogai vidinės sienos laiptinės laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys RN REI 60 () R45 (2) EI 5 (o i) (3) REI 20 (2) RE 20 (4) REI 30 R 5 (5) () Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip 2 s3, d2 degumo klasės statybos produktai. (2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B s3, d2 degumo klasės statybos produktai. (3) tsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 60 o maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. (4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 00 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B s3, d2 degumo klasės statybos produktai. (5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. RN reikalavimai netaikomi. Gaisro plitimo ribojimas konstrukcijų elementais. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės Patalpos Konstrukcijos 5 lentelė Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis II statybos produktų degumo klasės 3 0

12 Patalpos Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 5 žmonių Konstrukcijos sienos ir lubos grindys Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis II statybos produktų degumo klasės RN RN Patalpos, kuriose gali būti iki 5 žmonių Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. sienos ir lubos D s2, d2 () grindys RN sienos ir lubos D s2, d2 grindys D FL s g, D g, E g kategorijų patalpos sienos ir lubos D s2, d2 grindys D FL s () Sienų paviršiai iki 5 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. RN reikalavimai netaikomi. Gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas. Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (toliau priešgaisrinis atstumas), nustatomus pagal 6 lentelę. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 6 lentelė Pastato atsparumo tstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis ugniai laipsnis I II III II Kadangi iki artimiausio pastato, kurio atsparumo ugniai laipsnis II, susidaro daugiau kaip 8 m atstumas, t. y. minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, nurodyti GSPR, 6 lentelėje, neviršijami. Žmonių evakavimas(is). Žmonių evakuacija galima per duris ir vartus. Dirbančiųjų skaičius- 6 darbuotojai. Žmonių saugumas projektuojamame komplekse užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Darbuotojai turi saugiai judėti tarp projektuojamų pastatų. Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 5 asmenų, durų atsidarymo kryptis leistina yra į patalpų vidų. Evakuacinių išėjimų durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m, kai pro ją evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonių. Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 000 mm nuo grindų, o rankenos ne aukščiau kaip 00 mm. Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 5 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip :6. Vienas evakuacijos kelias numatomas iš patalpų, kuriose vienu metu gali būti ne daugiau kaip 50 žmonių ir kai tolimiausia vieta nuo išėjimo nutolusi ne daugiau kaip 25 m. Evakuacijos keliuose neturi būti jokios įrangos, išdėstytos žemiau kaip 2,0 m, dujotiekio ir karšto vandens vamzdynų, sieninių spintų, išskyrus inžinerinių sistemų ir gaisrinių čiaupų spintas. Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai. Gaisrinių automobilių privažiavimas prie projektuojamo pastato galimas iš vienos (kiemo) pusės. Kadangi pastatas projektuojamas m atstumu nuo Kauno gatvės, tai privažiavimas prie pastato galimas ir iš kitos pastato pusės. Pravažiavimo pločiai ne mažesni kaip 3,5 m, pravažiavimų aukščiai nėra riboti. Maksimalus pastato aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki stogo karnizo yra 7,80 m, t. y. ne didesnis kaip 0 m, todėl užlipimas ant stogo vertikaliomis stacionariomis kopėčiomis nenumatomas (pagal GSPR, p. 50)

13 Vadovaujantis GSPR, p. 67 ant stogo apsauginė tvorelė (h 0,6 m) ir/arba 0,6 m aukščio parapetas neįrengiami, nes pastato aukštis iki karnizo arba lauko sienos viršaus (parapeto) didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis yra 2 proc., t.y. ne didesnis kaip 2 proc. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Pastate turi būti išdėstyti nešiojamieji gesintuvai. Pirmenybė turi būti teikiama universaliems B tipo gesintuvams. Gesintuvai patalpose turi būti išdėstomi tolygiai. Gesintuvus galima statyti lengvai prieinamose vietose, gaisrinių čiaupų spintelėse (kai jos pritaikytos tam) arba prie jų. Gesintuvų skaičius nustatomas, vadovaujantis BGST, 5 priedo 2 lentele, atsižvelgiant į bendrą visų patalpų plotą. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų. Eil. Nr. Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuojamasis matavimo vienetas Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės kilogramais, vandens ar putokšlio vandens mišinio litrais 2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg (l) g kategorijos patalpos 400 m Paslaugų paskirties patalpos 200 m Statomų pastatų viduje 000 m Sklype turi būti išdėstytos pirminės gaisrų gesinimo priemonės (gesintuvai, smėlio dėžė, kastuvas, kibirai ir kt.) pagal BGST, 5 priedo, p. 3-5 nuorodas

14 Š V R P SUTRTINII ŽYMĖJIMI: SKLYPO RIB KELIO PSUGOS ZONOS RIB ĮVŽIVIMS (IŠVŽIVIMS) Į (IŠ) TERITORIJĄ (-OS) ĮĖJIMS Į PSTTĄ ĮVŽIVIMS Į PSTTĄ PROJEKTUOJM TRINKELIŲ DNG (53 m2) 3.22 x= y= PROJEKTUOJM SFLTBETONIO DNG (56 m2) PROJEKTUOJM SKLDOS NUOGRIND (28 m2) VEJ (9 m2) x= y= ± 0.00=8.40 x= y= x= y= TEST. NR. Ž.RDVILVIČIUS PROJEKTVIMO BIURS 88 PV Ž. RDVILVIČIUS KERTMI MEDŽII PDV G. BULTOVIENĖ OBJEKTS PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO (PLOVYKLOS), KUNO R. SV., DOMEIKVOS SEN., DOMEIKVOS K., KUNO G. 33, SKL. UNIKLUS NR , NUJOS STTYBOS PROJEKTS BRĖŽINYS TEHNO - EKONOMINII RODIKLII: Pavadinimas Mato vnt. Kiekiai I. ŽEMĖS SKLYPS. Žemės sklypo plotas m 2 3. Sklypo užstatymo tankumas % 4. Sklypo užstatymo intensyvumas % II. PSTTS. Bendrasis plotas: m 2 2. Naudingas plotas m 2 3. Pastato tūris m 3 4. ukštų skaičius vnt. SKLYPO PLNS M : , Pastato aukštis m 7,80 6. Energinio naudingumo klasė kustinio komforto sąlygų klasė tsparumo ugniai laipsnis - II LID 0 ETPS STTYTOJS ŽYMUO LPS LPŲ TDP UB "XIRO" VP(207) - - TDP - SP - 2 BRĖŽINIO KEITIMS IR PNUDOJIMS BE PROJEKTVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRUDŽIMS

15 2 B V-2 LD- L- LD- V- B alt VD-d VD-4k VD-d VD-3d alt.0.00 VD-3d VD-3d VD-4d 8 B L-2 LD- 02 alt.0.00 L VD-5k VD-5d L-3 I UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKIJ Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m² 0 Laiptinė 3,77 02 Sauso valymo patalpa 94,66 03 Neįgaliųjų sanmazgas 4, 04 Neįgaliųjų sanmazgas 4, 05 Holas 55,42 06 Sanmazgas 2,07 07 Sanmazgas 2,07 08 Šlapio valymo patalpa 9,49 Bendras plotas 367, Patalpų kategorija g g 2 B SUTRTINII ŽYMĖJIMI SILIKTINII BLOKELII "RKO M" (80 MM, 20 MM) DUGISLUOKSNĖ PLOKŠTĖ "SNDWIH" (200 MM, 50 MM) PRIEŠGISRINĖ TITVR REI 30 PRIEŠGISRINĖ TITVR REI 45 PRIEŠGISRINĖ TITVR EI 45 3 TEST. NR. ETPS Ž.RDVILVIČIUS PROJEKTVIMO BIURS 88 PV Ž. RDVILVIČIUS TDP PDV G. BULTOVIENĖ STTYTOJS 4 UB "XIRO" 5 OBJEKTS PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO (PLOVYKLOS), KUNO R. SV., DOMEIKVOS SEN., DOMEIKVOS K., KUNO G. 33, SKL. UNIKLUS NR , NUJOS STTYBOS PROJEKTS BRĖŽINYS ŽYMUO PIRMO UKŠTO PLNS M :00 VP(207) - - TDP - S - LPS LID LPŲ BRĖŽINIO KEITIMS IR PNUDOJIMS BE PROJEKTVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRUDŽIMS 0

16 L- alt.3.60 VD-2d VD-2k 85 alt VD-7d VD-7k alt.0.00 B B alt VD-6k VD-6k VD-6d II UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKIJ Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m² 20 Personalo patalpa 4, Pagalbinė patalpa 5, Vyrų tualeto tambūras, Vyrų tualetas 2, Moterų tualetas 2, Moterų tualeto tambūras, Inventoriaus patalpa 56,02 Bendras plotas 9,04 Bendras pastato plotas 486,74 Patalpų kategorija TEST. NR. ETPS Ž.RDVILVIČIUS PROJEKTVIMO BIURS 88 PV Ž. RDVILVIČIUS TDP PDV G. BULTOVIENĖ STTYTOJS UB "XIRO" OBJEKTS PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO (PLOVYKLOS), KUNO R. SV., DOMEIKVOS SEN., DOMEIKVOS K., KUNO G. 33, SKL. UNIKLUS NR , NUJOS STTYBOS PROJEKTS BRĖŽINYS ŽYMUO NTRO UKŠTO PLNS M :00 VP(207) - - TDP - S - 2 LPS LID LPŲ BRĖŽINIO KEITIMS IR PNUDOJIMS BE PROJEKTVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRUDŽIMS 0

17 Parapetas LT Skarda B 60 B Parapetas LT Skarda Parapetas LT Skarda 60 Lietvamzdis Ø 00 mm Lietvamzdis Ø 00 mm Lietaus latakas d-50 mm Lietvamzdis Ø 00 mm SUTRTINII ŽYMĖJIMI STOGO DNG - PRILYDOM RITININĖ (DETLĖ ST) TEST. NR. Ž.RDVILVIČIUS PROJEKTVIMO BIURS 88 PV Ž. RDVILVIČIUS PDV G. BULTOVIENĖ OBJEKTS PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO (PLOVYKLOS), KUNO R. SV., DOMEIKVOS SEN., DOMEIKVOS K., KUNO G. 33, SKL. UNIKLUS NR , NUJOS STTYBOS PROJEKTS BRĖŽINYS STOGO PLNS M :00 LID 0 ETPS STTYTOJS ŽYMUO LPS LPŲ TDP UB "XIRO" VP(207) - - TDP - S - 3 BRĖŽINIO KEITIMS IR PNUDOJIMS BE PROJEKTVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRUDŽIMS

18 FSDŲ RĖMŲ PDIL IŠ "ORTEN" PLIENO LNKSTINIO 5 5 TEST. NR. Ž.RDVILVIČIUS PROJEKTVIMO BIURS 88 PV Ž. RDVILVIČIUS PDV G. BULTOVIENĖ OBJEKTS PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO (PLOVYKLOS), KUNO R. SV., DOMEIKVOS SEN., DOMEIKVOS K., KUNO G. 33, SKL. UNIKLUS NR , NUJOS STTYBOS PROJEKTS BRĖŽINYS FSDI M :00 LID 0 ETPS STTYTOJS ŽYMUO LPS LPŲ TDP UB "XIRO" VP(207) - - TDP - S BRĖŽINIO KEITIMS IR PNUDOJIMS BE PROJEKTVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRUDŽIMS

19 SUTRTINII ŽYMĖJIMI DUGISLUOKSNĖ PLOKŠTĖ "SNDWIH" (SPLV PGL RL 7024) VRTI (SPLV PGL RL 7024) SKIDRUS STIKLS DŽYTS STIKLS TEST. NR. Ž.RDVILVIČIUS PROJEKTVIMO BIURS 88 PV Ž. RDVILVIČIUS PDV G. BULTOVIENĖ OBJEKTS PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO (PLOVYKLOS), KUNO R. SV., DOMEIKVOS SEN., DOMEIKVOS K., KUNO G. 33, SKL. UNIKLUS NR , NUJOS STTYBOS PROJEKTS BRĖŽINYS FSDI M :00 LID 0 ETPS STTYTOJS ŽYMUO LPS LPŲ TDP UB "XIRO" VP(207) - - TDP - S BRĖŽINIO KEITIMS IR PNUDOJIMS BE PROJEKTVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRUDŽIMS

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Statytojo (užsakovo) pavadinimas UAB "XXT", į.k.: Saltoniškių g. 7, Vilnius Tel.: ; e. paštas:

Statytojo (užsakovo) pavadinimas UAB XXT, į.k.: Saltoniškių g. 7, Vilnius Tel.: ; e. paštas: Statytojo (užsakovo) pavadinimas U "XXT", į.k.: 044704 Dokumentą rengusio genprojektuotojo pavadinimas (atest. Nr. 596) į.k. 0059759 Tauro g., 04 Vilnius, Tel.: 85 075, e - paštas.: Dokumentą rengusio

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

AIKŠTELĖS DARBAI

AIKŠTELĖS DARBAI TECHINĖS SPECIFIKACIJOS NR. 7 DANGOS Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 1.1. VIETOS PARUOŠIMAS Iki statybos darbų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau