Energinis-techninis auditas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Energinis-techninis auditas"

Transkriptas

1 UAB "Miesto renovacija", į/k , Linkmenų g. 5, LT Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) , faks. nr. (8 5) , el. pašto adresas: DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS G. 6, PASVALYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS Vilnius Investicijų plano rengimo vadovas: Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė: Atestato Nr. 0122, išduotas Danutė Astašauskaitė (vardas, pavardė, parašas, antspaudas) Rengėjai: Energetika konsultantas Laimonas Švabauskas (vardas, pavardė, parašas) Užsakovas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, kodas , Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, LT-39143, tel. (8 451) Administracijos direktorius Rimantas Užuotas (pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, antspaudas) Suderinta: Bendrojo naudojimo objektų valdytojas: UAB "Pasvalio butų ūkis" Direktorius Edvardas Trinkūnas Būsto energijos taupymo agentūros: (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data) DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 1

2 1. ĮVADAS: Pastato, Taikos g. 6, Pasvalyje atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas pagal 2014 m. sausio 31 d. sutartį Nr. CPO Prie investicijų plano pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG , pastato energinio naudingumas - E klasė. Statinio kasmetinės apžiūros aktas UAB Pasvalio butų ūkis Nr Investicijų planas neprieštarauja Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-47, sprendiniams. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo darbams. Rengėjas/Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė: Danutė Astašauskaitė atestato Nr. 0122, išduotas ir energetikas konsultantas Laimonas Švabauskas. Linkmenų g. 5, LT Vilnius, mob. telefonas Kontaktiniai asmenys: Arūnė Vaičekonienė, Investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistė, tel.: Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibūdinimas 2.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) _ Plytų mūras ; 2.2. aukštų skaičius 5 aukštų ; 2.3. statybos metai 1991, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. ; 2.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG (2014 m d.), klasė E ; 2.5. užstatytas plotas ( m 2 ) 380,00 ; 2.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m 2 ) _- ; 2.7. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Lt (VĮ Registro centro duomenimis) ,00 Lt ; 3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 1 lentelė Eilės Mato Kiekis, Pavadinimas Nr. vnt. vnt. Pastabos bendrieji rodikliai butų skaičius vnt. 25 Pagal nekilnojamo turto registro centro išrašą Nr. 35/ butų naudingasis plotas m , namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingasis) plotas namo naudingasis plotas ( ) 3.2. sienos (nurodyti konstrukciją) fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius vnt. m 2 m ,14 Šildomas pastato plotas 1449,34 m² m ,23 Pastato konstrukcijos tipas - plytų mūras, U = 1,27 W/m 2 K. Sienų šiluminė varža netenkina šiuolaikinių normų reikalavimų. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 2

3 fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 1, cokolio plotas m 2 190, cokolio šilumos perdavimo koeficientas 3.3. stogas (nurodyti konstrukciją) W/m 2 K 0, stogo dangos plotas m 2 370, stogo šilumos perdavimo koeficientas 3.4. langai ir lauko durys butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų: skaičius durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų: plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris W/m 2 K 0,85 vnt. 85 vnt. 76 m 2 164,76 m 2 147,81 vnt. 25 vnt. 18 m 2 41,25 m 2 29,7 Remiantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. Cokolio plotas skaičiuojamas įvertinant 1,2 m apšiltinimo įgilinimą renovacijos metu. Cokolis neapšiltintas. Remiantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. Stogas sutapdintas, danga - ruloninė, stogo perdengimas gelžbetonio plokštės, neapšiltintas. Remiantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. Dalis seni mediniai su dviem stiklais - nesandarūs, fiziškai susidėvėję, laidūs šilumai ir šalčiui, dalis plastikiniai su stiklo paketais. Remiantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas, langų šilumos perdavimo koeficientas 1,7 W/m 2 K. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 3

4 skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas vnt. 21 vnt. 0 m 2 21,25 m 2 0,00 vnt. 4 m 2 10, rūsys rūsio perdangos plotas m 2 322, rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 0,71 Remiantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas, senų medinių nepakeistų langų šilumos perdavimo koeficientas lygus 2,5 W/m 2 K. Pagrindinės laiptinės lauko durys metalinės, nesandarios. Laiptinės durų - 5,04 m 2, rūsio durų - 5,04 m 2, tambūro durų - 5,42 m 2. Remiantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. *Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 4

5 Eil. Nr Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 2 lentelė Išsamus būklės aprašymas Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių Vertinimo Bendras apžiūrų, statybos objektas įvertinimas* (defektai, deformacijos, tyrinėjimų ir vizualinės nusidėvėjimo lygis ir pan.) apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) Sienos (fasadinės) Pamatai ir nuogrindos 4.3. Stogas Laikančiosios pastato konstrukcijos - plytų mūras U = 1,27 W/m 2 K. Pastato sienų būklė patenkinama. Vietomis aptrupėjusios apdailinės raudonos plytos. Sienų šiluminė izoliacija netenkina šiuolaikinių normų reikalavimų. Vietomis aptrupėjęs pamatų tinkas. Ištrupėjęs nuogrindos viršus. Nuogrinda vietomis sudubusi ir sulūžusi. Būklė patenkinama. Cokolis nešiltintas. Stogas sutapdintas. Nešiltintas. Būklė patenkinama. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 5

6 4.4. Langai ir balkono durys butuose 3 Name 76 vnt. langų yra pakeista naujais plastikiniais langais. Likę 9 vnt. mediniai (seni) su dviem stiklais, langų rėmai fiziškai susidėvėję, pati konstrukcija neužtikrina sandarumo, šviesos pralaidumo kiekio į patalpas. Name 18 vnt. balkonų durų yra pakeista naujomis plastikinėmis durimis. Likę 7 vnt. medinės (senos) su dviem stiklais. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/ Balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos Rūsio perdanga 3 3 Balkonų apsauginių tvorelių ir perdangos būklė - patenkinama. Fizinė būklė patenkinama, tačiau papildomas termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šilumos laidumo koeficientas neatitinka šių dienų reikalavimų. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/ Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose 2 Laiptinėse yra 8 vnt. senų nesandarių langų. Rūsyje (13 vnt.) esančių langų būklė bloga, visi langai yra seni mediniai. Esantys seni langai nesandarūs, šiluminė varža neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Lauko durys metalinės, neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 6

7 4.8. Šilumos paskirstymo sistema 3 Pastatas šilumą gauna iš name įrengto seno elevatorinio neautomatizuoto šilumos punkto. Šildymo sistema vienvamzdė apatinio paskirstymo. ant stovų sumontuoti rankiniai balansiniai ventiliai. Šildymo sistemos stovai seni, magistralių šiluminė izoliacija sena - patenkinamos būklės. Susidėvėję stovų uždaromieji ir balansiniai ventiliai. Šildymo prietaisai seni, be termostatų. Sistema išbalansuota. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/ Karšto vandens paskirstymo sistema 3 Karštas vanduo ruošiamas rūsyje esančiame plokšteliniame šilumokaityje šilumos punkte. Karšto vandens cirkuliacijos vamzdynas fragmentiškai atnaujintas. Likę visi vamzdynai seni, pažeista šiluminė izoliacija. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/ Vandentiekio inžinerinės sistemos Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos 3 3 Geriamas vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų. Šalto vandens vamzdyno būklė patenkinama. Uždaromoji armatūra sena, susidėvėjusi, neatlieka savo funkcijų. Buitinių ir lietaus nuotekų sistemos yra blogos būklės. Vamzdynai seni ir susidėvėję, vietomis nesandarūs. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 7

8 4.12. Vėdinimo inžinerinės sistemos 3 Gyvenamieji kambariai vėdinami per atidaromus langus. San. mazgai ir virtuvės vėdinamos per natūralios ventiliacijos kanalus. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/ Elektros bendrosios inžinerinės sistemos 3 Bendrojo naudojimo patalpose sumontuota elektros sistemos instaliacija nebuvo rekonstruota nuo pastato statybos metų. Laiptinėse įrengti judesio davikliai. Elektros instaliacija neatitinka elektrosaugos reikalavimų Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG ( ), statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 ( ). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33. * Įvertinimo skalė: 4 geras; 3 patenkinamas; 2 blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 8

9 5. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) 5.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį ( 2013 metai) 3 lentelė Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato kwh/m 2 /metus 263,92 - duomenis Namo energinio naudingumo klasė klasė E Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3- jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui kwh/metus ,98 - kwh/m 2 /metus 104,93 dienolaipsnis 3486,80 - kwh/dienolaipsniui 39, Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: Šilumos nuostoliai per pastato sienas 108,34 kwh/m 2 /metus, Šilumos nuostoliai per stogą 22,27 kwh/m 2 /metus, Šilumos nuostoliai per langus 26,58 kwh/m 2 /metus, Šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius 30,10 kwh/m 2 /metus, Šilumos sąnaudos pastato vėdinimui 24,04 kwh/m 2 /metus, Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris 1,03kWh/m 2 /metus, DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 9

10 6. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 4 lentelė A paketas A priemonių paketas Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai Atitvaros Priemonės Eil. Nr. šilumos pavadinimas Darbų kiekis Priemonės aprašymas perdavimo (m 2,m, vnt) koeficientas, U (W/m 2 K) 6.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: Šilumos punkto įrengimas ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno šilumos punkto demontavimas; 2. Naujos karšto vandens sistemos įrengimas; 3. Naujo šilumos mazgo įrengimas; 4. Sistemos hidraulinis išbandymas; 5. Šilumos punkte esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai atspariais dažais ir izoliavimas. Montuojamas naujas priklausomo veikimo šilumos punktas su plokšteliniu šilumokaičiu karštam vandeniui ruošti, išorės termostatu ir kita įranga, atitinkančia šiuolaikinius standartus. Naujų šilumos punkto įrenginių parinkimas, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą. 1vnt. Numatoma šilumos punkto galia ~ 330 kw. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m.

11 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uždarymo, balansavimo, drenavimo ir nuorinimo armatūros demontavimas; 2. Naujų balansinių ventilių, automatinių nuorintojų ir rutulinių ventilių su drenavimo funkcija sumontavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas; 5. Sistemos hidraulinis išbandymas. Reikalingas šildymo ir karšto vandens sistemų subalansavimas. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, to pasekoje dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija, aukščiausiose sistemos vietose montuojami automatiniai nuorintojai. Karšto vandens tiekimo sistemoje įrengiami termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su termometru, vienodos karšto vandens temperatūros palaikymui visuose stovuose. Karšto vandens paskirstymo sistemoje esami ventiliai keičiami naujais, rutuliniais ventiliais su drenavimo funkcija aukščiausiose stovų vietose montuojami automatiniai nuorintojai. - Įrengiamų šildymo sistemos balansinių ventilių kiekis ~ 20 vnt.; Įrengiamų karšto vandens sistemos balansinių ventilių kiekis ~ 10 vnt.; Įrengiamų automatinių nuorintojų kiekis ~ 10 vnt. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 11

12 Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas. Šildymo prietaisų ir vamzdynų, bei karšto vandens vamzdynų keitimas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų vamzdynų demontavimas ir naujų montavimas; 2. Senų šildymo prietaisų demontavimas ir naujų montavimas; 3. Sistemos hidraulinis išbandymas. Esama vienvamzdė sistema keičiama į naują dvivamzdę sistemą. Butuose esami radiatoriai keičiami į naujus Keičiami visi šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynai. Izoliuojami naujai pakloti šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynų izoliacija rūsyje. Keičiamų radiatorių tipas, galingumas, dvivamzdės šildymo sistemos įrengimui reikalingų vamzdynų diametrų parinkimas, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą. - Montuojamų radiatorių ~ 87 vnt; Montuojamų naujų šildymo sistemos magistralinių vamzdynų ilgis ~ 255 m. Montuojamų naujų šildymo sistemos stovų vamzdynų ilgis ~ 600 m. Montuojamų naujų karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų ilgis ~ 156 m. Montuojamų naujų karšto vandens sistemos stovų vamzdynų ilgis ~ 300 m. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 12

13 Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Termostatinių ventilių įrengimas kiekvienam šildymo prietaisui; 2. Prie šildymo prietaisų esančių trieigių ar kitų čiaupų demontavimas; 3. Sistemos hidraulinis išbandymas; 3. Šilumos daliklių montavimas; 4. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas; 5. Nuotolinių duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas. Individualios šilumos apskaitos apskaitai prie radiatorių montuojami šilumos mokesčių dalikliai-indikatoriai bei įrengiama reikalinga įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliškai (16-28 C). Apvaduose prie radiatorių montuojami apvado susiaurinimai. Reguliavimo mechanizmai trišakiuose prie radiatorių pašalinami ir užaklinami arba šalinami ir keičiami naujais nereguliuojamais (standartiniais) trišakiais. - Montuojamų termostatinių galvų ir daliklių ~ po 87 vnt; Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas ar įrengimas 1.Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas; 2. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. Numatoma išvalyti natūralaus vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau, suremontuoti ir atstatyti fiziškai nusidėvėjusias ir apgriuvusias dalis. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus. - Esamų vėdinimo kanalų ilgis ~ 450 m; DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 13

14 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas. 1. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2008,,Statinių konstrukcijos. Stogai ; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal Stogų įrengimo darbai atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruošimas; 2. Nuolydžio formavimas; 3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4. Dviejų sluoksnių prilydima stogo hidroizoliacinė danga; 5. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 6. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 7. Parapeto apskardinimas. Siūloma apšiltinti namo stogą termoizoliaciniu sluoksniu įrengiant naują stogo dangą. Reikalingas stogo elementų remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Reikia naujai apskardinti ventiliacijos kaminėlius. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. Vadovautis Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ; Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės ; STR :2004 Gyvenamieji pastatai. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus. 0,16 Šiltinamo stogo plotas- 370,75 m 2. Keičiamos stogo dangos plotas - 370,75 m 2. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 14

15 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą 1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės apskaičiuotos pagal STR , 12, 13 punktų reikalavimus; 2. Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos; 3. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ; 4. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikštelės paruošimas; 2. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 3. Sienos paviršiaus įvertinimas ir paruošimas; 4. Lauko palangių įrengimas; 5. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 6. Angokraščių aptaisymas; 7. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant tinklelį; 8. Kampų papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 11. Dažymas; 12. Papildomos įrangos naudojimas; 13. Gerbūvio atstatymas. Atliekamas sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą (Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema). Apšiltinimo medžiaga putų polistirolas. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo metu. Pirmo aukšto balkonų plokštės šiltinamos iš apačios putų polistirolu, apdaila tinkas. Viršutinių aukštų balkonų plokštės šiltinamos putų polistiroliu, įrengiami du sluoksniai prilydomos ruloninės bituminės dangos. Apšiltinamas cokolis dalį įgilinant (1,2 m.) iš lauko pusės. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei virš žeminės dalies apdailą. Apšiltinus cokolį, numatoma jį padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą aplink visą pastatą. 0,2 Apšiltinamų sienų, angokraščių plotas 1685,23 m 2. Cokolio plotas 190,75 m 2. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 15

16 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST :2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės sustiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4 Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. Siūloma įstiklinti butų balkonus PVC profilio konstrukcijomis pagal vieningą projektą stiklinant balkonus nuo balkono turėklo iki lubų. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST :2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėjimas iš sienų; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Angokraščių apdaila. Reikia pakeisti visas senas tambūro duris naujomis plastikinėmis durimis. Atlikti įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. - 1,6 Įstiklinamų balkonų plotas m 2. Keičiamų tambūro durų plotas - 5,42 m 2. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 16

17 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST :2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėjimas iš sienų; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įstatymas arba įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. Siūloma pakeisti likusius senus butų langus naujais PVC profilių gaminiais. Langai pastate virš dviejų aukštų, taip pat langai žemesniuose aukštuose, išeinantys į šaligatvius ar kitas pėsčiųjų ėjimo vietas, turi būti atidaromi į vidaus pusę Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės Lietaus nuotekų sistemos keitimas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Nuotekos sistemos senų rūsio vamzdynų demontavimas; 2. Naujų plastikinių vamzdžių rūsyje ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas rūsyje nuo išvado įmovos iki stovų įmovos; 3. Stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 4. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 5. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų pamatuose; 5. Hidraulinis išbandymas. Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų vamzdyno stovus bei magistralinius vamzdžius, juos prijungiant prie lauko šulinių. - 1,1 Keičiamų butų langų, bei balkono durų plotas - 28,50 m 2 ; Keičiamų laiptinės langų plotas - 12,67 m 2 ; Keičiamų rūsio langų plotas - 8,58 m 2. Keičiamo magistralinio vamzdyno ilgis (įskaitant išvadą iki šulinio 15 m) - 50 m stovų - 54 m. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 17

18 Buitinių nuotekų sistemos keitimas. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Seno nuotakyno vamzdyno ir stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti, imtinai; 3. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties; 4. Angų perdangose iškirtimas ir užtaisymas; 5. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 6. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų pamatuose; 7. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; 8. Stovo vėdinamos dalies hermetizavimas stogo perdangoje; 9. Hidraulinis bandymas. Reikia pakeisti visus senus buitinių nuotekų stovus ir magistralinius vamzdžius iki kanalizacijos šulinių. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų šaltojo vandens magistralinių vamzdynų ir stovų demontavimas; 2. Naujų vamzdynų, stovų ir atšakų į butus montavimas; 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 4. Uždaromosios armatūros montavimas; 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato komunikacijomis vietų užtaisymas priešgaisriniais dėklais; 6. Sumontuotų vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Reikia pakeisti šalto vandentiekio stovus ir magistralinius vamzdynus. Juos tinkamai izoliuoti. - - Keičiamo magistralinio vamzdyno ilgis - 78 m stovų m. Keičiamo magistralinio vamzdyno ilgis - 78 m stovų m. *Tikslūs fiziniai darbų kiekiai bus apskaičiuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu. ** Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m 2 K)vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR :2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 (Žin., 2013, Nr ). DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 18

19 Priemonių paketas B Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai B paketas Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės aprašymas Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m 2 K) Darbų kiekis (m 2,m, vnt.) 6.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas. Iš jų: Šilumos punkto įrengimas ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno šilumos punkto demontavimas; 2. Naujos karšto vandens sistemos įrengimas; 3. Naujo šilumos mazgo įrengimas; 4. Sistemos hidraulinis išbandymas; 5. Šilumos punkte esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai atspariais dažais ir izoliavimas. Montuojamas naujas priklausomo veikimo šilumos punktas su plokšteliniu šilumokaičiu karštam vandeniui ruošti, išorės termostatu ir kita įranga, atitinkančia šiuolaikinius standartus. Naujų šilumos punkto įrenginių parinkimas, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą. 1vnt. Numatoma šilumos punkto galia ~ 330 kw. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 19

20 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uždarymo, balansavimo, drenavimo ir nuorinimo armatūros demontavimas; 2. Naujų balansinių ventilių, automatinių nuorintojų ir rutulinių ventilių su drenavimo funkcija sumontavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas; 5. Sistemos hidraulinis išbandymas. Reikalingas šildymo ir karšto vandens sistemų subalansavimas. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, to pasekoje dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Įrengiant naują karšto vandens tiekimo sistemą, įrengiami termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su termometru, vienodos karšto vandens temperatūros palaikymui visuose stovuose. Karšto vandens paskirstymo sistemoje esami ventiliai keičiami naujais, rutuliniais ventiliais su drenavimo funkcija. - Įrengiamų šildymo sistemos balansinių ventilių ~ 20 vnt.; Įrengiamų karšto vandens sistemos balansinių ventilių kiekis ~ 10 vnt.; Įrengiamų automatinių nuorintojų kiekis ~ 10 vnt. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 20

21 Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas. Šildymo prietaisų ir vamzdynų, bei karšto vandens vamzdynų keitimas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų vamzdynų demontavimas ir naujų montavimas; 2. Senų šildymo prietaisų demontavimas ir naujų montavimas; 3. Sistemos hidraulinis išbandymas. Esama vienvamzdė sistema keičiama į naują dvivamzdę sistemą. Butuose esami radiatoriai keičiami į naujus Keičiami visi šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynai. Izoliuojami naujai pakloti šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynų izoliacija rūsyje. Keičiamų radiatorių tipas, galingumas, dvivamzdės šildymo sistemos įrengimui reikalingų vamzdynų diametrų parinkimas, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą. - Montuojamų radiatorių ~ 87 vnt; Montuojamų naujų šildymo sistemos magistralinių vamzdynų ilgis ~ 255 m. Montuojamų naujų šildymo sistemos stovų vamzdynų ilgis ~ 600 m. Montuojamų naujų karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų ilgis ~ 156 m. Montuojamų naujų karšto vandens sistemos stovų vamzdynų ilgis ~ 300 m. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 21

22 Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Termostatinių ventilių įrengimas kiekvienam šildymo prietaisui; 2. Prie šildymo prietaisų esančių trieigių ar kitų čiaupų demontavimas; 3. Sistemos hidraulinis išbandymas; 3. Šilumos daliklių montavimas; 4. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas; 5. Nuotolinių duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas. Individualios šilumos apskaitos apskaitai prie radiatorių montuojami šilumos mokesčių dalikliai-indikatoriai bei įrengiama reikalinga įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliškai (16-28 C). Apvaduose prie radiatorių montuojami apvado susiaurinimai. Reguliavimo mechanizmai trišakiuose prie radiatorių pašalinami ir užaklinami arba šalinami ir keičiami naujais nereguliuojamais (standartiniais) trišakiais. - Montuojamų termostatinių galvų ir daliklių ~ po 87 vnt; Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas. 1.Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas; 2. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. Numatoma išvalyti natūralaus vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau, suremontuoti ir atstatyti fiziškai nusidėvėjusias ir apgriuvusias dalis. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus. - Esamų vėdinimo kanalų ilgis ~ 450 m; DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 22

23 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas. Sutapdintas stogas: 1. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2008,,Statinių konstrukcijos. Stogai ; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal Stogų įrengimo darbai atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruošimas; 2. Nuolydžio formavimas; 3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4. Dviejų sluoksnių prilydima stogo hidroizoliacinė danga; 5. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 6. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 7. Parapeto apskardinimas. Siūloma apšiltinti namo stogą termoizoliaciniu sluoksniu įrengiant naują stogo dangą. Reikalingas stogo elementų remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Reikia naujai apskardinti ventiliacijos kaminėlius. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. Vadovautis Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ; Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės ; STR :2004 Gyvenamieji pastatai. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus. 0,16 Šiltinamo stogo plotas- 370,75 m 2. Keičiamos dangos plotas - 370,75 m 2. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 23

24 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą. 1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės apskaičiuotos pagal STR , 12, 13 punktų reikalavimus; 2. Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos; 3. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ; 4. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikštelės paruošimas; 2. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 3. Sienos paviršiaus įvertinimas ir paruošimas; 4. Lauko palangių įrengimas; 5. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 6. Angokraščių aptaisymas; 7. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant tinklelį; 8. Kampų papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 11. Dažymas; 12. Papildomos įrangos naudojimas; 13. Gerbūvio atstatymas. Atliekamas sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą (Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema). Apšiltinimo medžiaga putų polistirolas. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo metu. Pirmo aukšto balkonų plokštės šiltinamos iš apačios putų polistirolu, apdaila tinkas. Viršutinių aukštų balkonų plokštės šiltinamos putų polistiroliu, įrengiami du sluoksniai prilydomos ruloninės bituminės dangos. Apšiltinamas cokolis dalį įgilinant (1,2 m.) iš lauko pusės. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei virš žeminės dalies apdailą. Apšiltinus cokolį, numatoma jį padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą aplink visą pastatą. 0,2 Apšiltinamų sienų ir angokraščių plotas 1685,23 m 2 ; Apšiltinamo cokolio plotas 190,75 m 2. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 24

25 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST :2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės sustiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4 Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. Siūloma įstiklinti butų balkonus PVC profilio konstrukcijomis pagal vieningą projektą stiklinant balkonus nuo balkono turėklo iki lubų. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST :2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėjimas iš sienų; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Angokraščių apdaila. Reikia pakeisti senas tambūro duris. Atlikti įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. - 1,6 Įstiklinamų balkonų plotas m 2. Keičiamų tambūro durų plotas - 5,42 m 2. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 25

26 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. Darbai atliekami vadovaujantis STR :2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST :2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėjimas iš sienų; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įstatymas arba įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. Siūloma pakeisti likusius senus butų langus naujais PVC profilių gaminiais. Langai pastate virš dviejų aukštų, taip pat langai žemesniuose aukštuose, išeinantys į šaligatvius ar kitas pėsčiųjų ėjimo vietas, turi būti atidaromi į vidaus pusę Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Nuotekos sistemos senų rūsio vamzdynų demontavimas; 2. Naujų plastikinių vamzdžių rūsyje ir fasoninių dalių bei įrangos Lietaus nuotekų sistemos keitimas. montavimas rūsyje nuo išvado įmovos iki stovų įmovos; 3. Stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 4. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 5. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų pamatuose; 5. Hidraulinis išbandymas. Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų vamzdyno stovus bei magistralinius vamzdžius, juos prijungiant prie lauko šulinių. 1,1 - Keičiamų butų langų, bei balkono durų plotas - 28,50 m 2 ; Keičiamų laiptinės langų plotas - 12,67 m 2 ; Keičiamų rūsio langų plotas - 8,58 m 2. Keičiamo magistralinio vamzdyno ilgis - 50 m stovų - 54 m. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 26

27 Buitinių nuotekų sistemos keitimas. 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Seno nuotakyno vamzdyno ir stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti, imtinai; 3. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties; 4. Angų perdangose iškirtimas ir užtaisymas; 5. Grindų ardymas ir atstaymas vamzdžių klojimo vietose; 6. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų pamatuose; 7. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; 8. Stovo vėdinamos dalies hermetizavimas stogo perdangoje; 9. Hidraulinis bandymas. Reikia pakeisti visus senus butinių nuotekų stovus ir magistralinius vamzdžius iki kanalizacijos šulinių. - Keičiamo magistralinio vamzdyno ilgis (įskaitant išvadą iki šulinio 15 m) - 78 m stovų m. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 27

28 7. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 5 lentelė Modernizavus pastatą pagal priemonių paketus Kiekis Planuojama Planuojama Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. pagal A pagal B Esama padėtis priemonių priemonių paketą paketą Pastato energinio naudingumo klasė Klasė E C C 7.2. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų kwh/m 2 /metus 263,92 74,94 74,94 šildymui Iš jų pagal energiją taupančias priemones: Šilumos nuostoliai per pastato sienas Šilumos nuostoliai per pastato stogą Šilumos nuostoliai per pastato langus Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių ir pogrindžių Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) kwh/m 2 /metus 108,34 17,06 17,06 22,27 4,19 4,19 26,58 22,90 22,90 8,30 8,30 8,30 1,03 0,82 0,82 procentais, % 71,61 71,61 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m.

29 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą** Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui kwh/m 2 /metus 188,98 188,98 Lt/m 2 /metus 42,09 42,09 tūkst. Lt/metus 61,00 61, Išmetamo ŠESD (CO 2 ekv.) kiekio sumažėjimas tonų/metus 63,82 63,82 ** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 7.4 punkto 5 skiltyje ( kwh/m 2 /metus). Punktai 7.6 ir 7.7 skaičiuota šildomo ploto atžvilgiu, įskaitant ir šildomų laiptinės aikštelių plotą. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) (CO 2 ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas šiluminės energijos sutaupymo atveju Planuojama Planuojama Rodikliai Mato vnt. Skaičiavimo formulė pagal A pagal B priemonių priemonių paketą paketą Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 273,90 273,90 Taršos faktoriaus reikšmė t CO 2 ekv./m (B) 1 0,233 0,233 Metinis ŠESD kiekio t CO 2 (C)=(A) x (B) 63,82 63,82 sumažinimas ekv./metus Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas t CO 2 ekv. (E)= (C)x (D) 1595, ,45 1 Taršos faktoriaus reikšmė lygi 0,233 t CO 2ekv./MWh 2 25 m arba visų laikotarpių svertinis vidurkis, kai nė viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visų investicijų. Pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisiją, šildymo kaina Pasvalio mieste yra 0,2227 Lt/kWh (su PVM). DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 29

30 8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina Eil. Nr. Priemonės pavadinimas A priemonių paketas Iš viso, Lt Preliminari kaina 6 lentelė A paketas Lt/m 2 (naudingojo ploto) Energijos efektyvumą didinančios priemonės Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: Šilumos punkto įrengimas ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar ,20 41,45 pertvarkymas Balansinių ventilių ant stovų įrengimas ,00 16, Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas. Šildymo prietaisų ir vamzdynų, bei karšto vandens ,60 89,32 vamzdynų keitimas Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ,50 72,56 ir kitose patalpose Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas ar įrengimas 9 900,00 7, Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje ,63 77,90 įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir ,65 468,30 nuogrindos sutvarkymą Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) ,72 70,24 naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 2 669,62 2,04 pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ,29 20,57 Iš viso: ,21 865,95 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 30

31 8.2. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės Lietaus nuotekų sistemos keitimas ,28 5, Buitinių nuotekų sistemos keitimas ,01 12,52 Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas ,63 12,80 Iš viso: ,92 31,17 Galutinė suma: ,13 897,12 B Paketas B priemonių paketas Preliminari kaina Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Lt/m 2 (naudingojo Iš viso, Lt ploto) Energijos efektyvumą didinančios priemonės Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: Šilumos punkto įrengimas ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar ,20 41,45 pertvarkymas Balansinių ventilių ant stovų įrengimas ,00 16, Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas. Šildymo prietaisų ir vamzdynų, bei karšto vandens ,60 89,32 vamzdynų keitimas Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ,50 72,56 ir kitose patalpose Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas ,00 7, Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje ,63 77,90 įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir ,65 468,30 nuogrindos sutvarkymą Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą ,72 70,24 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 31

32 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 2 669,62 2,04 pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ,29 20,57 Iš viso: ,21 865, Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės Lietaus nuotekų sistemos keitimas ,28 5, Buitinių nuotekų sistemos keitimas ,01 12,52 Iš viso: ,29 18,37 Galutinė suma: 9. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina ,50 884,32 Į Projekto parengimo kainą įskaitomas namo energinio naudingumo sertifikato parengimo išlaidos prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, Investicijų plano parengimo išlaidos ir statinio projekto (projektų) parengimo išlaidos. Preliminarios suvestinės Projekto įgyvendinimo kainos duomenys pateikiami 7 lentelėje. Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas A priemonių paketas Preliminari kaina, Lt Santykinė kaina, Lt/m 2 7 lentelė B priemonių paketas Preliminari kaina, Lt Santykinė kaina, Lt/m Statybos darbai, iš viso: ,13 897, ,50 884, Iš jų: Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms ,21 865, ,21 865, Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią ,93 62, ,15 61,90 vykdo Projekto vadovas) 9.3. Statybos techninė priežiūra ,12 17, ,47 17, Projekto administravimas 8 884,28 6, ,28 6,78 Galutinė suma: ,46 984, ,40 970,69 Pastabos: 1) Lėšos skirtos projekto administravimui skaičiuojamos tikėtinai 16 mėnesių projekto veiklai. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 32

33 10. Projekto įgyvendinimo planas Eil. Nr Įgyvendinamų namo Atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų pavadinimas Priemonių nurodytų 6 lentelėje įgyvendinimas Darbų pradžia (metai, mėnuo) Darbų pabaiga (metai, mėnuo) * 8 lentelė Pastabos * - jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. 11. Projekto finansavimo planas Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamų investicijų, nurodytų 9 lentelėje, paskirstymas pagal finansavimo šaltinius: butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos, finansuotojo lėšos (kreditas), valstybės paramos lėšos, savivaldybės paramos lėšos (jei tokios yra) ir kitos lėšos. Sudarant preliminarų Projekto finansavimo planą ir investicijų paskirstymą, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams turi būti įvertintas Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nustatytas reikalavimas, kad mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebūtų didesnė už Vyriausybės nustatytąją. Eil. Nr lentelė A paketas A priemonių paketas Lėšų šaltiniai Planuojamos lėšos Pastabas Suma, tūkst. Procentinė Lt dalis nuo visos sumos Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas ,13 91,1% ,33 8,9% DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 33

34 Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) Investicijų suma, iš viso: ,46 100% Iš jų valstybės parama pagal Valstybės paramos taisykles: Projekto parengimo išlaidų kompensavimas Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas Projekto administravimo išlaidų kompensavimas Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas, kai pasiekiamas ne mažiau 40% sutaupymas LR Vyriausybės nutarimas Nr m. gruodžio 16 d.: Valstybės kompensuojamos 40% lėšų, iš jų: energijai taupančioms priemonėms 15% ir 25% skiriama pasiekus C energetinę klasę ,93 100% ,12 100% 8 884,28 100% ,13 15% ,55 25% Valstybės parama iš viso: ,01 44% Iki 2015 m. spalio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100%. Nuo 2014 metų sausio 1 d. kai pasiekiama C energinio naudingumo klasė. 25 procentus, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d.; Priemonių paketas B Lėšų šaltiniai Planuojamos lėšos Pastabas Eil. Nr. Suma, Lt Procentinė dalis Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 34

35 lėšos Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) ,50 91,1% ,90 8,9% Investicijų suma, iš viso: ,40 100% Iš jų valstybės parama pagal Valstybės paramos taisykles: Projekto parengimo išlaidų kompensavimas Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas Projekto administravimo išlaidų kompensavimas Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas, kai pasiekiamas ne mažiau 40% sutaupymas LR Vyriausybės nutarimas Nr m. gruodžio 16 d.: Valstybės kompensuojamos 40% lėšų, iš jų: energijai taupančioms priemonėms 15% ir 25% skiriama pasiekus C energetinę klasę ,15 100% ,47 100% 8 884,28 100% ,13 15% ,55 25% Valstybės parama iš viso: ,58 45% Iki 2015 m. spalio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100%. Nuo 2014 metų sausio 1 d. kai pasiekiama C energinio naudingumo klasė. 25 procentus, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d.; DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 35

36 11.2. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui Lt/m 2 /mėn. (apskaičiuojama pagal formulę nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2.4 punkte). Maksimali mėnesinė įmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu, įskaitant kredito gražinimą ir palūkanas, įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto vienam apskaičiuojama pagal formulę: I = ((E e E p ) x K e / 12) x K x Kp, kur: I daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos didžiausias dydis (Lt/m 2 /mėn.); E e skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kwh/m 2 /metus); E p skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kwh/m 2 /metus); K e šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (Lt/kWh); paklaidos koeficientas; 12 mėnesių skaičius metuose (mėn.); Kp 1,3 šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos įvertinimo K koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: kur: Ien +Ikt K=, Ien Ien daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų namo energinį efektyvumą didinančių priemonių pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priedą kaina ( tūkst. Lt); DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 36

37 I kt daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priedą, kaina (tūkst. Lt); A B Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, 4,72 4,66 Lt/m²/mėn. tenkanti buto (patalpų) naudingojo ploto 1 m² (lt/m²/mėn.): Įvertinus paskolos palūkanas 3% (paskolos trukmė 20 metų, anuiteto metodas), vidutinė įmoka tenkanti buto (patalpų) naudingojo ploto 1 m 2 3,05 2,98 Lt/m²/mėn. (lt/m²/mėn.): Įvertinus paskolos palūkanas 3% (paskolos trukmė 20 metų, linijinis metodas), vidutinė įmoka tenkanti buto (patalpų) naudingojo ploto 1 m 2 (lt/m²/mėn.): 3,67 3,59 Lt/m²/mėn. Vidutinė įmoka butui už kreditą neviršija didžiausios daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos tenkančios buto (patalpų) naudingam plotui Orientacinis kredito terminas: 20 metų (patikslinamas kreditavimo sutartyje) DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 37

38 11.5. Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) Preliminarus investicijų paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams nustatomas pagal 6 ir 9 lentelių duomenis. Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti nuosavomis lėšomis. Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [1.] numatyta valstybės parama bus teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m.

39 10 lentelė Eil. Nr. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis Projekto parengimui Lt butas Nr. 1 47, Lt Lt 324 Lt 858 Lt Lt - Lt Lt ,90 Lt Lt 3,04 Lt butas Nr. 2 78, Lt Lt 530 Lt Lt Lt Lt Lt ,32 Lt Lt 3,04 Lt butas Nr. 3 47, Lt Lt 324 Lt 857 Lt Lt Lt Lt ,56 Lt Lt 3,18 Lt butas Nr. 4 78, Lt Lt 533 Lt Lt Lt - Lt Lt ,18 Lt Lt 2,95 Lt butas Nr. 5 47, Lt Lt 324 Lt 859 Lt Lt - Lt Lt ,95 Lt Lt 3,04 Lt butas Nr. 6 79, Lt Lt 540 Lt Lt Lt - Lt Lt ,27 Lt Lt 2,95 Lt butas Nr. 7 47, Lt Lt 323 Lt 856 Lt Lt Lt Lt ,50 Lt Lt 3,18 Lt butas Nr. 8 78, Lt Lt 535 Lt Lt Lt - Lt Lt ,46 Lt Lt 2,95 Lt butas Nr. 9 48, Lt Lt 328 Lt 869 Lt Lt - Lt Lt ,54 Lt Lt 3,04 Lt butas Nr , Lt Lt 534 Lt Lt Lt - Lt Lt ,36 Lt Lt 2,95 Lt butas Nr , Lt Lt 392 Lt Lt Lt - Lt Lt ,04 Lt Lt 3,00 Lt butas Nr , Lt Lt 199 Lt 527 Lt Lt Lt Lt ,79 Lt Lt 3,75 Lt butas Nr , Lt Lt 323 Lt 855 Lt Lt - Lt Lt ,72 Lt Lt 3,04 Lt butas Nr , Lt Lt 383 Lt Lt Lt - Lt Lt ,65 Lt Lt 3,01 Lt butas Nr , Lt Lt 197 Lt 522 Lt Lt - Lt Lt ,62 Lt Lt 3,39 Lt butas Nr , Lt Lt 324 Lt 857 Lt Lt Lt Lt ,56 Lt Lt 3,18 Lt butas Nr , Lt Lt 392 Lt Lt Lt - Lt Lt ,12 Lt Lt 3,00 Lt butas Nr , Lt Lt 198 Lt 525 Lt Lt - Lt Lt ,79 Lt Lt 3,38 Lt butas Nr , Lt Lt 329 Lt 871 Lt Lt - Lt Lt ,64 Lt Lt 3,04 Lt butas Nr , Lt Lt 396 Lt Lt Lt Lt Lt ,53 Lt Lt 3,18 Lt butas Nr , Lt Lt 201 Lt 532 Lt Lt - Lt Lt ,18 Lt Lt 3,38 Lt butas Nr , Lt Lt 326 Lt 864 Lt Lt Lt Lt ,94 Lt Lt 3,18 Lt butas Nr , Lt Lt 399 Lt Lt Lt - Lt Lt ,04 Lt Lt 3,00 Lt butas Nr , Lt Lt 201 Lt 532 Lt Lt - Lt Lt ,15 Lt Lt 3,38 Lt butas Nr , Lt Lt 329 Lt 871 Lt Lt - Lt Lt ,61 Lt Lt 3,04 Lt - Iš viso: Patalpų naudingasis ar bendrasis plotas, m 2 Bendra investicijų suma, Lt A priemonių paketas Iš jų Individualios investicijos Investicijų suma gyventojams su 40% Projekto Statybos rangos Statybos Butų langų ir parama ir inžinerinių įgyvendinimo darbams (be Balkonų techninei balkono durų paslaugų administravimui individualių stiklinimas priežiūrai Lt keitimas kompensacija** Lt investicijų) Lt Kredito suma, Lt 1311, ,46 Lt ,93 Lt 8 884,28 Lt ,12 Lt ,01 Lt ,40 Lt ,72 Lt ,45 Lt ,13 Lt Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Lt/m² *Visos investicijos, išskyrus butų langų ir balkono durų, bei balkonų stiklinimą pagal vieningą projektą, išdalinamos kiekvienam butui pagal plotą. Stiklinamų balkonų ir langų keitimo investicijos išdalinamos kiekvienam butui, kuriame yra seno stiklinimo balkonai ar stiklinimo nėra visai ir seni langai. Pastabos DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 39

40 Eil. Nr. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m 2 Bendra investicijų suma, Lt Projekto parengimui Lt Projekto įgyvendinimo administravimui Lt Iš jų Statybos techninei priežiūrai Lt Priemonių paketas B Statybos rangos darbams (be individualių investicijų) Lt Individualios investicijos Butų langų ir balkono durų keitimas Balkonų stiklinimas Investicijų suma gyventojams su 40% parama ir inžinerinių paslaugų kompensacija** Kredito suma, Lt Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Lt/m² Pastabos butas Nr. 1 47, Lt Lt 324 Lt 846 Lt Lt - Lt Lt ,67 Lt Lt 2,97 Lt butas Nr. 2 78, Lt Lt 530 Lt Lt Lt Lt Lt ,87 Lt Lt 2,97 Lt butas Nr. 3 47, Lt Lt 324 Lt 845 Lt Lt Lt Lt ,23 Lt Lt 3,11 Lt butas Nr. 4 78, Lt Lt 533 Lt Lt Lt - Lt Lt ,07 Lt Lt 2,88 Lt butas Nr. 5 47, Lt Lt 324 Lt 847 Lt Lt - Lt Lt ,09 Lt Lt 2,97 Lt butas Nr. 6 79, Lt Lt 540 Lt Lt Lt - Lt Lt ,34 Lt Lt 2,88 Lt butas Nr. 7 47, Lt Lt 323 Lt 844 Lt Lt Lt Lt ,94 Lt Lt 3,11 Lt butas Nr. 8 78, Lt Lt 535 Lt Lt Lt - Lt Lt ,77 Lt Lt 2,88 Lt butas Nr. 9 48, Lt Lt 328 Lt 857 Lt Lt - Lt Lt ,25 Lt Lt 2,97 Lt butas Nr , Lt Lt 534 Lt Lt Lt - Lt Lt ,95 Lt Lt 2,88 Lt butas Nr , Lt Lt 392 Lt Lt Lt - Lt Lt ,81 Lt Lt 2,93 Lt butas Nr , Lt Lt 199 Lt 519 Lt Lt Lt Lt ,98 Lt Lt 3,68 Lt butas Nr , Lt Lt 323 Lt 843 Lt Lt - Lt Lt ,80 Lt Lt 2,97 Lt butas Nr , Lt Lt 383 Lt 999 Lt Lt - Lt Lt ,96 Lt Lt 2,93 Lt butas Nr , Lt Lt 197 Lt 515 Lt Lt - Lt Lt ,01 Lt Lt 3,31 Lt butas Nr , Lt Lt 324 Lt 845 Lt Lt Lt Lt ,23 Lt Lt 3,11 Lt butas Nr , Lt Lt 392 Lt Lt Lt - Lt Lt ,87 Lt Lt 2,93 Lt butas Nr , Lt Lt 198 Lt 518 Lt Lt - Lt Lt ,01 Lt Lt 3,31 Lt butas Nr , Lt Lt 329 Lt 859 Lt Lt - Lt Lt ,07 Lt Lt 2,97 Lt butas Nr , Lt Lt 396 Lt Lt Lt Lt Lt ,01 Lt Lt 3,11 Lt butas Nr , Lt Lt 201 Lt 525 Lt Lt - Lt Lt ,53 Lt Lt 3,30 Lt butas Nr , Lt Lt 326 Lt 851 Lt Lt Lt Lt ,87 Lt Lt 3,11 Lt butas Nr , Lt Lt 399 Lt Lt Lt - Lt Lt ,14 Lt Lt 2,93 Lt butas Nr , Lt Lt 201 Lt 524 Lt Lt - Lt Lt ,88 Lt Lt 3,30 Lt butas Nr , Lt Lt 329 Lt 858 Lt Lt - Lt Lt ,42 Lt Lt 2,97 Lt - Iš viso: 1311, ,40 Lt ,15 Lt 8 884,28 Lt ,47 Lt ,38 Lt ,40 Lt ,72 Lt ,81 Lt ,50 Lt *Visos investicijos, išskyrus butų langų ir balkono durų, bei balkonų stiklinimą pagal vieningą projektą, išdalinamos kiekvienam butui pagal plotą. Stiklinamų balkonų ir langų keitimo investicijos išdalinamos kiekvienam butui, kuriame yra seno stiklinimo balkonai ar stiklinimo nėra visai ir seni langai. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 40

41 12. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 12.1 Energiją taupančių priemonių atsipirkimas Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. A priemonių paketas Priemonių paketas B Pastabos Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas pagal suvestinę kainą Metais atėmus valstybės paramą Metais Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas pagal suminę kainą Metais atėmus valstybės paramą Metais Remiantis metų atnaujinimo programos monitoringo Butų ir kitų patalpų apibendrintais rinkos vertės Procentai ~20 % duomenimis apie padidėjimas, Daugiabučių namų įgyvendinus projektą modernizavimo programos įgyvendinimo rezultatus. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m.

42 13.1 Faktinių šilumos sąnaudų skaičiavimas Faktinės šiluminės energijos sąnaudos Pagal sertifikatą Skirtumas Metai Šilumos kiekis kwh/metus Šiluminės Šilumos Šildymo energijos sąnaudos sezono Dienolaipsnių skaičius sąnaudos šildymui trukmė kwh/m 2 vienam /metus paromis dienolaipsniui Šildymui kwh/m 2 Procentais, % ,04 97, ,00 35,43 171% ,17 100, ,40 40,96 164% 263, ,74 117, ,00 42,11 125% Vidurkis: ,98 104, ,80 39,50 153% Norminiai dienolaipsniai Biržų mieste, pagal rsn Perskaičiuota norminiams metams 117,42 skirtumas 11,91% *Faktinis dienolaipsnių skaičius buvo apskaičiuotas naudojant VĮ ENERGETIKOS AGENTŪRA internetiniame puslapyje skelbiama laipsnių dienų skaičiuoklę. Faktines 3 paskutinių metų šiluminės energijos sąnaudas pateikė užsakovas. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m.

43 Grafikas Nr. 1 Šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų Pastaba. Investicijų išmokėjimas apskaičiuotas 20 metų laikotarpyje įvertinus paramą. Grafikas Nr. 2 Šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų Pastaba. Sutaupymai gaunami su minuso ženklu dėl didelės projekto priemonių paketo kainos ir sąlyginai mažų faktinių šilumos suvartojimų per paskutinius trejus metus. DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m.

44 14. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 44

45 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 45

46 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 46

47 15. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. 87 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 47

48 16. Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 14/33 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 48

49 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 49

50 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 50

51 DAUGIABUČIO NAMO, TAIKOS G. 6 PASVALYJE, INVESTICIJŲ PLANAS, 2014 m. 51

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

4. IP Kretingos g. 35 VS xls

4. IP Kretingos g. 35 VS xls Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2017.05.19 Kaunas Investicijų plano

Detaliau

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr PE-16-0011-IP Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, tel. nr. 8 677 457 54, el. paštas info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas 2016.04.14 Multifunkcinė išsiplečianti juosta blaugelb Multifunktionsband DuoSDL300 Blaugelb multifunkcinė juosta DuoSDL300 vienas produktas vidinio ir vidurinio lygių sandarinimui Blaugelb multifunkcinė,

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau