PGC.indd

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PGC.indd"

Transkriptas

1 VISUOMENĖS VAIDMUO KRAŠTO GYNYBOJE 2010 m. gegužės 21 d., Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Konferencijos atmintinė PRANEŠĖJAI: DOC. DR. VALDAS RAKUTIS, Lietuvos karo akademijos prorektorius RŪTA PUTNIKIENĖ, Krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių departamento direktorė ŽILVINAS TOMKUS, Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos ir planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas ANTANAS BUROKAS, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, susitarimo dalyvių koordinacinės tarybos pirmininkas EDMUNDAS BABENSKAS, VšĮ Drąsinkime ateitį direktorius ANETA ŠERELYTĖ, Lietuvos šaulių studentų korporacijos Saja pirmininkė RENGINĮ VEDĖ DANGUOLĖ BIČKAUSKIENĖ, krašto apsaugos ministro patarėja RENGINIO ORGANIZATORIUS ATASKAITOS RENGĖJAS GYTIS JARAŠIUS, Pilietinės gynybos centro prie Krašto apsaugos ministerijos vyr.specialistas

2 ĮŽANGA Š.m. gegužės 21 d. Lietuvos karo akademijoje vykusi konferencija pradėjo diskusijų ciklą tarp Krašto apsaugos sistemos ir nevyriausybinio sektoriaus, kurios tikslas susitarti dėl sąveikos tikslų ir galimybių. Konferencijoje pranešimus skaitė tiek nevyriausybinio sektoriaus, tiek krašto apsaugos sistemos atstovai. Kiekvienas iš jų išdėstė savo požiūrį į krašto apsaugos ir visuomenės santykį ir jo aktualumą šiandien. Diskusijoje dalyvavo 22 nevyriausybinių organizacijų (toliau NVO) atstovai. Šios konferencijos temos aktualumas buvo sąlygotas ne tik kintančios geopolitinės situacijos Lietuvai esant NATO ir ES nare, ne tik pasikeitusios krašto apsaugos sistemos veiklos organizavimo tvarkos, ne tik ekonominio sunkmečio, didėjančios emigracijos ar mažėjančio gyventojų skaičiaus, bet ir didėjančio visuomenės pilietinio aktyvumo. Stiprų impulsą tokios konceptualios diskusijos pradžiai davė ir pasirašytas Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, susitarimas, tuo metu sujungęs 15 organizacijų (toliau Susitarimo dalyvės) bendradarbiauti tarpusavyje ir su valstybės institucijomis. Valstybės įstaigoms būtina įsiklausyti į visuomenės lūkesčius, todėl per paskutinį krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės ir NVO atstovų susitikimą, vykusį Krašto apsaugos ministerijoje 2009 m. lapkričio 29 d., buvo sutarta kartu išsiaiškinti mūsų visų požiūrius, poreikius, norus ir galimybes kartu stiprinti krašto gynybinę galią. Ši konferencija yra vienas iš daugelio renginių šiais ir ateinančiais metais, kurie padės mums sukurti abipusiu pasitikėjimu, pagarba ir supratimu paremtą valstybės apsaugos sistemą plačiąja prasme. Reikia paminėti, kad nepaisant to, kad kariuomenės ir visuomenės bendradarbiavimas ekonominio augimo sąlygomis buvo kasmet intensyvinamas, ekonomikos nuosmukio sąlygomis Krašto apsaugos ministerijai tenka atsisakyti didelės dalies bendradarbiavimo programų, o tai verčia ieškoti galimybių didinti bendradarbiavimo efektyvumą ir pasistengti kariuomenės ir visuomenės sąveiką labiau sukoncentruoti ir sustiprinti esminėse srityse, dėl kurių visi dalyviai turi susitarti būdami kartu prie vieno stalo. Siekdama efektyvesnio bendradarbiavimo bei atsiliepdama į Susitarimo dalyvių norą, kad būtų paskirtas atsakingas pareigūnas bendradarbiavimui koordinuoti, ministrė Rasa Juknevičienė, be kita ko, nuo 2010 m. balandžio 1 d. pavedė Pilietinės gynybos centro prie KAM direktoriui Pauliui Dranseikai koordinuoti visos krašto apsaugos sistemos bendradarbiavimą su NVO. Šis uždavinys apima ir bendradarbiavimo tikslų apibrėžimą, ir bendradarbiavimo poreikių bei galimybių nustatymą, taip pat bendradarbiavimo planų įgyvendinimo kontrolę. Įvykusi konferencija buvo vienas iš pirmųjų šio Centro žingsnių tikslų įgyvendinimo link suprantant, kad tik gerai įvertinus dabartinę situaciją, žinant, kokį indėlį visuomeninės organizacijos įneša į pilietinės gynybos sistemą ir jos stiprinimą, galima tinkamai suvokti bendradarbiavimo svarbą ir efektyviai jį plėtoti.

3 Ar organizacijų išskydimas reiškia valstybės irimą? Konferenciją pradėjęs Lietuvos karo akademijos prorektorius doc.dr. Valdas Rakutis akcentavo lemiamą kariuomenės ir visuomenės ryšio reikšmę valstybės gyvenime ir taip davė toną visos konferencijos diskusijai: Kariuomenės ir visuomenės ryšys, visuomenės dalyvavimas krašto gynyboje iš esmės yra valstybės gyvenimo pamatas jei jo nėra, prasideda irimo procesas. Remdamasis šia pamatine nuostata, toliau kalbėdamas doc. dr. V. Rakutis mėgino blaiviau įvertinti dabartinę situaciją: Turim valstybę, kuri kalba, kad piliečio pareiga yra ginti Tėvynę, o piliečius gynybai rengia tik keletas organizacijų. Nepaprastai smagi žinia yra apie Šaulių studentų korporacijos atsikūrimą, tačiau kodėl to nebuvo padaryta prieš 20 metų? Atsakymas yra labai skaudus LŠS ruošia eilinius karius Lietuvos kariuomenei, niekas neruošia generolų. Prisiminkime graikus jie vaikus nuo 7 metų ruošdavo šitam dalykui. Doc. dr. V. Rakutis siūlė, susiklosčius tokioms sąlygoms, susikoncentruoti į ugdymą ir paminėjo konkrečius veiksmus, nuo kurių reikėtų pradėti. Reikia įsisąmoninti, kad patys vaikai nieko neišsiugdys, juos reikia ruošti nuo mažens. Ugdymas gali pasireikšti įvairiomis formomis ir čia reikėtų susikoncentruoti ties pasiūlymais: 1. Labai trūksta blaivaus situacijos vertinimo. <...> Nematyti aukštų valstybės pareigūnų viešų pareiškimų, kad važiuoti į Vakarus yra blogai.< > Pradėti reikėtų nuo to, kas buvo daryta Smetonos laikais pasakyti garsiai, kad tai yra blogis. Tai nėra vien tik žmogaus teisė apsispręsti, tai yra ir tam tikra pareiga. 2. Mokslinis priėjimas prie reikalo. Iš tikrųjų moksliniai tyrimai jaunimo politikos klausimais atliekami, jų atlikta nemažai, tačiau kiek moksliniai rezultatai pritaikomi praktikoje? < > šiame procese galėtų dalyvauti ir valstybė, tai nėra dideli pinigai, bet tai yra žinojimas, ką tos organizacijos daro ir informavimas, pateikimas tyrimų rezultatų ir pasakymas, kas iš tikrųjų vyksta, kokios tendencijos ir ko reikia. 3. Valstybė, kurdama savo politiką, krašto apsaugos sistemą, galvodama, iš kur gauti kareivių (ir ne tik jų, bet ir generolų, kurie ugdytųsi nuo metų), turėtų sudaryti sąrašą gebėjimų, kurie reikalingi.< > yra neišmokstamų dalykų jie arba yra, arba ne. Tai žmogaus susiejimas savęs su kraštu, sugebėjimas dirbti komandoje, sugebėjimas gerbti valstybinius simbolius ir t. t. <...> Tas savybes reikėtų akivaizdžiai deklaruoti. Organizacijos, kurios užsiimtų tokių savybių ugdymu, galėtų gauti didesnį ar net dvigubą finansavimą, kuris būtų orientuotas į rezultatus. 4. Labai svarbus dalykas yra artimas ryšys ir diskusija. Reikia žinoti, ką organizacijos veikia, kur jos veikia. Nepaprastai aukštas jaunimo stovyklų įvertinimas buvo tai, kad jose apsilankė mūsų valstybės aukšto lygio pareigūnai. < > Ryšius su organizacijomis turi palaikyti ir kiti pareigūnai, pavyzdžiui, Karo prievolės administravimo tarnybos. Tuomet jie žinotų, ko galima tikėtis iš organizacijų, ir galėtų šiek tiek kryptingai joms padėti. Ypač veiksmingas dalykas yra netiesioginių veiksmų strategija. Tai yra tam tikros veiklos, kuri duos norimą rezultatą, rėmimas. Čia reikia paminėti B. H. Liddelll io Hart o suformuotą netiesioginių veiksmų strategiją, kuri gali būti tas kelias, kuris mus atvestų prie gerų rezultatą. 5. Ypač svarbu, kad valstybė turėtų ideologiją.< > Reikėtų pasakyti, kas yra šventa ir gera, to pasakymo trūksta. Skautai, tardami Dievui, Tėvynei ir artimui, kartais nelabai žino, kas ta Tėvynė, kur artimas ir Dievas. Toks išskydimas sunkina ideologinių organizacijų gyvavimą, o kaip tik nuo to, ne nuo pinigų, priklauso jų stiprybė. Kai pinigų per daug, jie netgi demoralizuoja organizacijas.

4 Ar tik baltos varnos gins valstybę? Krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių departamento direktorė Rūta Putnikienė pažiūrėjo į bendradarbiavimą iš viešųjų ryšių (toliau VR) intereso pusės ir išskyrė keturis VR tikslus: Yra 4 pagrindiniai krašto apsaugos VR tikslai: vertybinis požiūris ir valia visuomenės informuotumas tinkamas įvaizdis (kartais kuriamas ir nesąmoningai) pašauktas pakankamas kiekis tinkamų jaunuolių R. Putnikienė iš karto pamėgino provokuoti susirinkusiuosius kalbėdama apie vertybinio požiūrio ir valios tikslą, kurį apibūdino kaip aš esu atsakingas už savo krašto gynybą ir klausdama ar žmogus, turintis požiūrį, kad yra atsakingas už savo krašto gynybą, visuomenėje vyraujant liberaliam požiūriui nėra balta varna? Kalbėdama apie tinkamo įvaizdžio formavimą R. Putnikienė įvardijo, ko KAS siekia trokštamas įvaizdis stiprybė, atsakomybė, profesionalumas, pasitikėjimas, tačiau atkreipė dėmesį, kad daugumai NVO, kariuomenė yra tik košių virėja. R. Putnikienė siūlė nepaisyti tokio visuomenės požiūrio ir nepasiduoti pesimizmui ir pasamprotavo, kokį vaidmenį galėtų vaidinti NVO, norėdamos padėti KAS siekti VR tikslų: NVO gali prisidėti prie kiekvieno iš 4 viešųjų ryšių tikslų. Siekdamos informuoti visuomenę, NVO galėtų kelti diskusijas, būti advokatės ar konstruktyvios kritikės diskusijose. NVO gali padėti dirbti su atskiromis asmenų grupėmis (karių šeimomis, veteranais, moksleiviais ir pan.), nes pati KAS nepajėgi palaikyti visaverčių santykių su visomis grupėmis. Formuojant vertybinį požiūrį, NVO gali prisidėti prie šio tikslo savo pavyzdžiu užsiimdamos lobizmu (pvz., kovodamos dėl KAS skiriamų biudžeto asignavimų, iškeldamos krašto apsaugos, kaip sistemos, svarbą), populiarindamos patriotizmą ir keisdamos visuomenėje nusistovėjusią patriotizmo sampratą (patriotizmas nėra vien tik minėjimai, kurie jaunimui dažnai būna nuobodūs).

5 Ar gali kas nors pasiaukoti už Lietuvą labiau nei mes patys? Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos ir planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas Žilvinas Tomkus į KAS ir NVO sąveiką pamėgino pažiūrėti konceptualiai ir iš dviejų visuomenės ir KAS sąveikos elementų valios ir gebėjimų pasiūlė prioritetą skirti valiai:...prioritetas vis dėlto turėtų būti skiriamas valiai, nes tik turint stiprią valią išsaugoti laisvę galima atgrasyti ar prireikus nugalėti galingesnius priešininkus, turinčius silpnesnį tikėjimą ar ryžtą. Nors esame kolektyvinės gynybos organizacijos nariai, negalime tikėtis, kad mūsų sąjungininkai aukotųsi už Lietuvą labiau negu mes patys. Šiam elementui stiprinti visuomenės ir kariuomenės bendradarbiavimą Ž. Tomkus siūlė vertinti remiantis šiais kriterijais: Pilietinės visuomenės ir kariuomenės bendradarbiavimas turėtų atitikti tokius kriterijus kaip: orientavimasis į tikruosius tikslus. Turi būti siekiama ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą stiprinti karinius gebėjimus; mastas. Turi būti siekiama, kad bendradarbiavimas apimtų kuo didesnę visuomenės dalį; nešališkumas. Turi būti vengiama nuostatos bendradarbiauti tik su tais, kurie yra mano asmeniniai ar politiniai draugai; išliekamoji vertė. Bendradarbiaujant sukurtas rezultatas neturi būti užmirštas tik jį pasiekus, turi būti sukurta išliekamoji vertė; tęstinumas. Turi būti siekiama, kad bendradarbiavimo formos taptų tradicija, turi būti vengiama vienkartinių (vienadienių ) bendradarbiavimo renginių. Kalbėdamas apie KAM pastangas šioje srityje, Ž. Tomkus informavo apie rengiamą Piliečių rengimo krašto gynybai strategiją, kurioje valios ugdymui bus skiriama derama vieta, tačiau atkreipė dėmesį, kad KAS visgi nėra pagrindinė institucija, atsakinga už valios elemento formavimą valstybėje. Jo nuomone, NVO ir apskritai pilietinė visuomenė turi prisiimti pagrindinį vaidmenį šiame procese. Baigdamas Ž. Tomkus atkreipė dėmesį į dabartines KAS ir NVO sąveikos problemas: Visuomenės ir krašto apsaugos sistemos sąveika pradės labai stiprinti krašto apsaugos sistemą, o kartu ir valstybingumą, jeigu: 1. bus atsisakyta mes ir jie priešpriešos, o gynybinių galių puoselėjimas bus suprantamas kaip valstybinis interesas, tapatus asmeniniam interesui; 2. bus atsisakyta formalaus požiūrio, kad nieko negalima padaryti, nes tam trūksta finansinių išteklių ir žmonių; 3. visuomenė taps labiau proaktyvi, nei reaktyvi, t. y. daugiau pati teiks iniciatyvų, nei reaguos į valdžios ar valstybės institucijų pasiūlymus; 4. daug dėmesio bus skiriama iniciatyvoms įgyvendinti, o ne švaistymuisi jomis. Visus vienys tas pats interesas ir aiški veiklos kryptis (viena ideologija).

6 Ar NVO padeda stiprinti gynybinius pajėgumus? Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, susitarimo dalyvių (toliau Susitarimo dalyvės) koordinacinės tarybos pirmininkas ats. mjr. Antanas Burokas apžvelgė Susitarimo dalyvių veiklą, jų indėlį į valstybingumo atkūrimą ir labai konkrečiai įvardijo sritis, kuriose jos daugiausia reiškiasi dabar: Leidžia atsiminimų knygas, renka archyvinę medžiagą, užsiima labdaringa veikla, lanko ir prižiūri karių kapus, organizuoja šimtus renginių, stato paminklus žuvusiems už laisvę ir nepriklausomybę. Stato paminklus visuomenės ir kultūros veikėjams, atidengiamos atminimų lentos. Išsiųsta šimtai rezoliucijų valstybės institucijoms, palaikomas ryšys su užsienio visuomeninėmis organizacijomis, organizuojamos moksleivių pažintinės ir poilsio stovyklos, skaitomos paskaitos. Taip pat A. Burokas pateikė labai konkrečius Susitarimo dalyvių siūlymus, nuo ko turėtų prasidėti NVO ir KAS sąveikos paieškos: 1. Dauguma visuomeninių krašto apsaugą remiančių organizacijų reikalauja, kad kariuomenės tikslams būtų skirta ne mažiau kaip 2 proc. BVP, iš kurių didesnė dalis būtų skirta naujai šiuolaikiškai ginkluotei įsigyti, reikalaujama lėšas panaudoti skaidriai. 2. Būtina atgaivinti šauktinių kariuomenę arba akivaizdžiai padidinti aktyviojo rezervo pajėgumą. Čia numatoma ir visuomeninių organizacijų veikla, agitacija pritraukiant visuomenę, skatinant ir propaguojant pasididžiavimą savo kariuomene ir valstybe. 3. Nedaryti prieškario klaidos, nedidinti atotrūkio tarp kariuomenės ir visuomenės. Siekti visapusiškos kariuomenės integracijos į visuomenę. Šiuo klausimu matome visuomeninių organizacijų indėlį. Todėl tikimės glaudaus bendradarbiavimo. Siūlome skirti etatinį tarnautoją ryšiams su krašto apsaugą remiančiomis organizacijomis. Ar moksleivis gali būti patriotas? VšĮ Drąsinkime ateitį direktorius Edmondas Babenskas pirmiausia daugiausia dėmesio siūlė kreipti į NVO ir KAM bendradarbiavimo turinį, o ne formas. Tačiau apsisprendus dėl turinio, kuris turėtų būti informatyvus, E. Babenskas primygtinai siūlė nepamiršti ir auditorijos, su kuria bendraujama, kad ta informacija, žinia, pasiektų žmonių protus ir širdis. Šiam tikslui pasiekti E. Babenskas netiesiogiai, kaip ir V. Rakutis, siūlo naudotis B. H. Liddelllۥio Hart o suformuota netiesioginių veiksmų strategija: Visų svarbiausia tai vertybių, būdingų ir reikalingų krašto apsaugai ir pilietiškam žmogui, ugdymas (pvz., disciplina, patriotiškumas, pareigos jausmas). Kai ištariam šiuos žodžius, jie labai iškilmingai skamba, tačiau iš tikrųjų jaunam žmogui tai yra gana tuščios sąvokos. Svarbu rasti sprendimą, kaip netiesioginiais būdais sudominti, pažadinti ir išsaugoti šiuos jauno žmogaus jausmus... Drąsinkime ateitį bendradarbiaudama su KAM gali pasiūlyti nemažai iniciatyvų, kurios padėtų formuoti specifines vertybes ir įgūdžius. Svarbiausias dalykas dirbant su visuomene, ir ypač su jaunais žmonėmis, yra sugebėjimas sudominti. Nuo to viskas prasideda. Galvojant apie projektus, darbą, reikia pradėti nuo to, kam skirtas renginys, t. y. pagalvoti apie žmogų, apie tai, kas jį sudomintų, reikia kalbėti jam suprantama kalba.

7 Ar šauliai gali išgelbėti Lietuvą? Lietuvos šaulių studentų korporacijos Saja pirmininkė Aneta Šerelytė kalbėjo apie konkrečią labiausiai Lietuvoje žinomą gynybinės pakraipos visuomeninę organizaciją Lietuvos šaulių sąjungą ir pademonstravo, kad, nepaisant susiformavusio įvaizdžio, ši organizacija vis dar traukia jaunimą (2/3 jos narių yra iki 18 metų), tačiau tam, kad ji taptų viena pagrindinių valstybės jaunimo auklėjimo institucijų ir atkurtų tą gyvybiškai valstybei svarbų kariuomenės ryšį su visuomene, apie kurį kalbėjo V. Rakutis, būtina, kad valstybė daugiau dėmesio skirtų sprendžiant keletą problemų: trūksta tinkamų įrengimų mokymams, metodinės medžiagos jauniesiems šauliams ugdyti; jauniesiems šauliams skirtose programose neatsižvelgiama į jaunųjų šaulių amžių, gebėjimus ir poreikius; trūksta finansavimo ginkluotei, šaudymo pratyboms organizuoti ir surengti; trūksta tinkamai išsilavinusių šaulių mokymams organizuoti < >; dėl lėšų stygiaus Sąjungoje tėra 28 etatiniai darbuotojai, reikia dirbti ir ugdyti jaunąją kartą savanoriškais pagrindais. Tokių žmonių atsiranda vis mažiau, o jiems atsiradus, paaiškėja, kad trūksta specialaus parengimo, kad šie asmenys galėtų mokyti jaunuosius šaulius. A. Šerelytė pabrėžė, kad tokio dėmesio išraiška turėtų būti ne tik finansinė-materialinė, bet ir intelektualinė-ideologinė. Tik tokiu atveju LŠS galės pasiekti jai valstybės suformuluotus tikslus: <...> formuluojami Sąjungos tikslai ir organizacijos ideologija skirta būtent šalies gynybinei galiai stiprinti. Tie pagrindai, kuriuos Šaulių sąjunga stengiasi suteikti jauniesiems šauliams, yra tai, kas išskiria LŠS iš kitų nevyriausybinių organizacijų ir formuoja sąmoningą, dorą ir aktyvų Lietuvos pilietį. Daugeliu atvejų LŠS suformuojamas jaunuolio požiūris į kariuomenę, todėl turi būti daroma viskas, kad šis požiūris būtų kiek įmanoma geresnis. Turėtų būti ne tik užtikrinama valstybės parama, bet ir stiprinamas LŠS bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir institucijomis, siekiant vykdyti tinkamą jaunųjų šaulių karinį rengimą. Svarbiausias LŠS siekis ir vaidmuo krašto gynyboje yra ir turi būti pilietiško ir patriotiško žmogaus, galinčio savo darbu, o prireikus ir ginklu, drąsiai ir negailint jėgų ginti savo kraštą, ugdymas.

8 O kas toliau? Konferencijoje niekas nesuabejojo, kad kariuomenės ir visuomenės ryšio reikšmė valstybės gyvenime yra lemiama. Tačiau buvo girdėti ne viena abejonė dėl tokio ryšio egzistavimo, jo efektyvumo, pakankamumo ar suvokimo dabartinėje Lietuvoje. Ne vienas iš kalbėjusiųjų mano, kad raktas į šių problemų sprendimą slypi ugdymo, į kurį ir buvo siūloma susitelkti, veikloje juk generolus reikia ruošti nuo mažumės. Tačiau ugdymas yra labai plati veikla ir dėl to mes pamėginome remdamiesi visais siūlymais suformuoti tam tikras darbo kryptis, kurios viena kitą papildo siekiant pagrindinio tikslo, kurį, mūsų nuomone, tiksliausiai suformulavo A. Šerelytė pilietiško ir patriotiško žmogaus, galinčio savo darbu, o prireikus ir ginklu, drąsiai ir negailint jėgų ginti savo kraštą, ugdymas. Taigi pateikiame darbo kryptis NE prioriteto tvarka: 1. Turime rasti būdą, kaip sukurti valstybės ideologiją, kuri pasakytų, kas yra šventa ir gera ir kas yra bloga. Šis darbas nėra vien krašto apsaugos sistemos ar NVO atsakomybė. Tai turėtų tapti plačios diskusijos objektu, o galiausiai įgauti aiškią, materialią formą. Aiški ideologija neleistų gniuždyti iniciatyvų dėl finansinių išteklių ir žmonių trūkumo, nereikėtų gaišti laiko švaistantis idėjomis, o mūsų darbas būtų sukoncentruotas į konkrečią veiklą siekiant esminių valstybės tikslų. 2. Turime išmokti pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais, o ne kiekvieną kartą patys kurti dviratį. Tam reikia nuolatinių konsultacijų su mokslininkais ir ekspertais pirmiausia siekiant išsiaiškinti esamų tyrimų spektrą, kokybę, rezultatus bei išvadas. Žinant esamą padėtį, galima bus pradėti formuoti tokių tyrimų poreikius, o priimant sprendimus remtis patikimų mokslinių tyrimų rezultatais. 3. Turime sudaryti sąrašą gebėjimų, kurie reikalingi valstybei (kariuomenei). Nemažai jų įtraukti į sarašą buvo pasiūlyta per konferenciją. Artimiausiu metu turime sukviesti akademinės, NVO ir valstybės tarnautojų bendruomenių atstovus prie apskrito stalo diskutuoti, turime išsiaiškinti, kokie gebėjimai reikalingi rytdienos Lietuvai (kariuomenei). Turėdami bendrą reikalingų gebėjimų supratimą, galėsime juos paviešinti, kad visuomenė žinotų, ko reikia valstybei, o valstybės institucijos, įskaitant KAS, galėtų skatinti jų ugdymą (galbūt ir remdamosi, kaip siūlo doc. dr. V. Rakutis, B.H. Liddell io Hart o netiesioginių veiksmų strategija). 4. Turime sukurti skaidrų dialogo tarp KAS ir NVO mechanizmą, kad: geriau pažintume vieni kitus; geriau žinotume tiek NVO, tiek KAS galimybes; greičiau ir tiksliau galėtume susipažinti vieni su kitų veikla, planais ir poreikiais, aptarti ir apsikeisti siūlymais dėl rengiamų sprendimų, liečiančių platesnius krašto gynybos klausimus; bendru sutarimu priimti tiesiogiai NVO liečiančių sprendimų projektus (tai reikštų tiesioginį ir realų NVO dalyvavimą priimant sprendimus) Puikus tokio sprendimo pavyzdys yra 2010 rugpjūčio 23 d. priimta Piliečių rengimo krašto gynybai strategija, į kurios rengimą nebuvo įtraukta visuomenė, nors jai strategijoje formuojami nemaži uždaviniai. Kokią formą tai galėtų įgauti, nėra svarbu ar tai bus nuolatiniai seminarai, taryba, komisija ar darbo grupė. Svarbu, kad šiame dialoge būtu efektyviai atstovaujama visuomenei, o sutarti sprendimai ir siūlymai nedingtų biurokratų stalčiuose. 5. Aukščiausius valstybės pareigūnus reikia nuolat spausti rodyti didžiausią dėmesį vaikams ir jaunimui kad aplankytų juos jų veiklos metu, tiek kviesti pas save. Esmė yra asmeninis ryšys. Šia kryptimi, manome, einama gerai, bet dėl to nereikėtų jos pamiršti. 6. Turime nusistatyti kriterijus, kuriais vadovaudamiesi turėtume vertinti kariuomenės ir visuomenės sąveiką. Ž. Tomkus pateikė savo siūlymus konferencijoje, tačiau šis klausimas yra vertas atskiros teminės diskusijos su ekspertais ir NVO atstovais, todėl šia tema bus organizuota atskira apskrito stalo diskusija. 7. Specifinė Lietuvos šaulių sąjungos padėtis turi būti įvertinta tiek valstybės institucijų, tiek visuomeninių organizacijų, kad Lietuvos šaulių sąjunga taptų viena pagrindinių valstybės jaunimo auklėjimo institucijų ir atkurtų tą valstybei gyvybiškai svarbų kariuomenės ryšį su visuomene. Anot A. Šerelytės, šiam tikslui turėtų būti ne tik užtikrinama valstybės parama, bet ir stiprinamas LŠS bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir institucijomis siekiant vykdyti tinkamą jaunųjų šaulių ugdymą. Todėl mes YPAČ kviestume (ir esame pasiruošę tai daryti kartu) Lietuvos šaulių sąjungą inicijuoti atvirą diskusiją tarp valdžios (krašto gynybos, vidaus reikalų, švietimo, savivaldos, finansų) institucijų ir NVO atstovų apie deramą šaulių vietą Lietuvos valstybės gyvenime.

9

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Vaikų apskaita – kas ir kodėl

Vaikų apskaita – kas ir kodėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaita kas ir kodėl? Metodinis seminaras Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) naudojimas 18 m. kovo 21-23

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

ok.2019

ok.2019 Join us for the best version of Open Kitchen yet 20 19 OPEN KITCHEN 2019 ATEITIESFORMA MAISTO FORMA ATEITIES MAISTO 20 19 Brangus restorano savininke, Sveikiname! Jei Jūs sulaukėte šio pranešimo, vadinasi,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau