Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči"

Transkriptas

1 Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val. iškrovimas (žr. tipo skydelį ant elementų ir techninius duomenis šioje instrukcijoje) Vardinė iškrovimo srovė I N = I 10 ; I 20 : C N /10 val.; CN /20 val. Galutinė iškrovimo įtampa U f : žr. techninius duomenis šioje instrukcijoje Vardinė temperatūra T N : 20 C; 25 C Akumuliatoriaus tipas: Elementų / blokų skaičius: Surinko ir paženklino CE ženklu: GNB užsakymo Nr.: Data: Eksploatuoti perdavė: Data: Saugos ženklus pritvirtino: Data: Laikykitės šios instrukcijos ir laikykite ją šalia akumuliatoriaus, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Dirbti su akumuliatoriumi gali tik kvalifikuoti darbuotojai. Nerūkykite. Saugokite nuo atviros liepsnos ir kitų degimo šainių. Sprogimo ir gaisro pavojus Dirbdami su akumuliatoriais, naudokite apsauginius akinius ir vilkėkite apsauginę aprangą. Laikykitės nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių bei standartų EN /IEC ir EN nuostatų. Jei rūgšties patektų ant odos arba į akis, nedelsdami išplaukite jas dideliu kiekiu vandens. Tada kreipkitės pagalbos į medikus. Jei rūgšties užtiško ant drabužių, plaukite vandeniu! Įspėjimas: sprogimo ir gaisro pavojus, saugokitės trumpojo jungimo. Neardyti, nekaitinti iki aukštesnės kaip 60 C temperatūros ir nedeginti. Vengti elektrostatinių įkrovų ir iškrovų bei kibirkščių! Elektrolitas yra labai stipri korozinė medžiaga. Normaliomis darbo sąlygomis sąlytis su elektrolitu neįmanomas. Esant pažeistam elementų arba bloko korpusui, nelieskite pasirodžiusio elektrolito, nes tai yra stipri ėsdinanti medžiaga. Blokai/elementai yra labai sunkūs! Juos reikia gerai pritvirtinti! Naudokite tik tinkamas transportavimo priemones! Blokai/elementai yra jautrūs mechaniniams pažeidimams. Būkite atsargūs! Nekelkite arba netraukite blokų / elementų už polių. Dėmesio! Metalinėmis akumuliatoriaus dalimis visada teka srovė, todėl nedėkite ant akumuliatoriaus jokių daiktų ar įrankių. Saugokite akumuliatorius nuo vaikų. Nesilaikant naudojimo instrukcijų, atliekant montavimo ar remonto darbus naudojant neoriginalius priedus ir atsargines dalis arba akumuliatoriaus gamintojo nerekomenduojamus priedus ir atsargines dalis, taip pat remontuojant be leidimo (pvz., atidarant vožtuvus) garantija nebegalioja. Naudotus akumuliatorius reikia surinkti ir perdirbti atskirai nuo buitinių atliekų (Europos atliekų katalogas EWC ). Naudotų akumuliatorių tvarkymas aprašytas ES Pb akumuliatorių direktyvoje (2006/66/EB) ir atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose (JK: HS reglamentas 1994 Nr. 232, Airija: teisės aktas Nr. 73/2000). Dėl naudoto akumuliatoriaus paėmimo ir perdirbimo tarkitės su savo tiekėju arba kreipkitės į vietinę įgaliotąją atliekų tvarkymo įmonę. AGM tipas 10-32x0,425 G-M5 F-M5 F-M6 M-M6 M-M8 F-M8 Marathon L/XL Nm 6 Nm 8 Nm 20 Nm Marathon M-FT 6 Nm Nm 6 Nm Sprinter P/XP/FT Nm 6 Nm 8 Nm -- Powerfit S100/S Nm maks. 3 Nm 5 Nm Gelio tipas G-M5 F-M5 F-M6 G-M6 A F-M8 F-M10 A400 5 Nm Nm 8 Nm Nm A500 5 Nm Nm 8 Nm A600 elementai Nm -- A600 blokai Nm -- A Nm 11 Nm A400FT/PowerCycle M-M Nm Visais sukimo momento atvejais leistinasis nuokrypis yra ± 1 Nm. 1 lent. Sukimo momentas Į stacionarius vožtuvais reguliuojamus švino rūgšties akumuliatorius nereikia pii vandens. Slėgio vožtuvai naudojami kaip sandarikliai, todėl jų neįmanoma atidaryti nesuardžius. 1. Darbo pradžia Akumuliatorių reikia pradėti naudoti iš karto. Priešingu atveju atsižvelgtina į 6 punkte išdėstytas rekomendacijas. Patikrinkite visus elementus/blokus, ar nematyti mechaninių pažeidimų, ar teisingas poliškumas ir gerai įstatytos jungtys. Pirmojoje lentelėje nurodyti užveržiamųjų jungčių sukimo momentai. Prieš montuojant laidų galus reikia uždengti pridėtais guminiais antgaliais (apsauginiais polių dangteliais). Izoliacijos atsparumo patikra: Nauji akumuliatoriai: > 1M V Naudoti akumuliatoriai: > 100 V/V Teisingai nustatę polius, prijunkite akumuliatorių prie įkroviklio (teigiamą polių prie teigiamo gnybto). Šio proceso metu įkroviklis turi būti išjungtas, o apkrova atjungta. Įjunkite įkroviklį ir pradėkite krauti pagal 2.2 punktą. 2. Naudojimas Montuojant ir naudojant stacionarius akumuliatorius, privaloma laikytis standarto EN /IEC nuostatų. Akumuliatorių reikia montuoti taip, kad temperatūros skirtumai tarp atskirų elementų neviršytų 3 K. Metodai, įtakojantys pavienių elementų ar akumuliatorių blokų, kurie gali būti jungiami panaudojant, pvz., akumuliatorių valdymo sistemą (AVS), įkrovimo įtampą gali būti taikomi tik pasikonsuavus su GNB Industrial Power. 2.1 Iškrovimas Esant mažesnei įtampai nei rekomenduojama iškrovimo metu, iškrovimą reikia baigti. Gilesnis iškrovimas neleistinas, nebent tai suderinama su gamintoju. Po visiško arba dalinio iškrovimo akumuliatorių reikia nedelsiant įkrauti. 2.2 Įkrovimas Akumuliatoriai įkraunami pagal DIN standartą (IU charakteristika su ribinėmis reikšmėmis: I konstanta: ± 2%; U konstanta: ± 1%). Atsižvelgiant į krovimo įrangą, specifikaciją ir charakteristikas, akumuliatoriuje teka kintamoji srovė. Dėl kintamosios srovės ir apkrovos reakcijos akumuliatorius gali įšii, o tai gali pažeisti elektrodus (žr. 2.5 punktą). Todėl gali sutrumpėti akumuliatoriaus eksploatavimo laikas. Priklausomai nuo įrenginio, įkrauti (pagal EN /IEC ) galima toliau nurodytais režimais: 1

2 a.) Rezervinis lygiagretusis veikimas Apkrova, akumuliatorius ir jo įkroviklis nuolat veikia lygiagrečiai. Todėl įkrovimo įtampa yra darbinė įtampa bei tuo pačiu akumuliatoriaus įrenginio įtampa. Rezervinio lygiagrečiojo veikimo metu akumuliatoriaus įkroviklis bet kada gali tiekti maksimalią apkrovos srovę ir akumuliatoriaus įkrovimo srovę. Akumuliatorius srovę tiekia tik neveikiant akumuliatoriaus įkrovikliui. Įkrovimo įtampą, matuojamą akumuliatoriaus gnybtuose, reikia nustatyti pagal reikšmes 2 lentelėje. Palaikomojo Vardinė įkrovimo įtampa temp. [V elementui] [ C] Marathon L/XL 2,27 20 Marathon M-FT 2,27 25 Sprinter P/XP/FT 2,27 25 Powerfit S100/S300 2,27 20 A400/FT 2,27 20 PowerCycle 2,27 20 A500 2,30 20 A600 2,27 20 A700 2, lent. Palaikomojo įkrovimo įtampa Siekiant sutrumpinti įkrovimo laiką, galima taikyti sparčiojo įkrovimo etapą, nustatant įkrovos įtampą pagal 3 lentelę (rezervinis lygiagretusis veikimas su sparčiojo pakartotinio įkrovimo etapu). Turi būti taikomas automatinis įkrovimo įtampos perjungimas pagal 2 lentelę. Įtampa sparčiojo Vardinė įkrovimo etape temp. [V elementui] [ C] Marathon L/XL 2,35-2,40 20 Marathon M-FT 2,35-2,40 25 Sprinter P/XP/FT 2,35-2,40 25 Powerfit S100/S300 2,35-2,40 20 A400/FT 2,37-2,40 20 PowerCycle 2,37-2,40 20 A500 2,40-2,45 20 A600 2,35-2,40 20 A700 2,35-2, lent. Įtampa sparčiojo įkrovimo etape b.) Buferinis veikimas Buferinio veikimo metu akumuliatoriaus kroviklis negali visada tiekti maksimalios apkrovos srovės. Apkrovos srovė kartais viršija vardinę akumuliatoriaus kroviklio srovę. Šiuo periodu akumuliatorius tiekia galią. Todėl akumuliatorius kartais nebūna visiškai įkrautas. Dėl šios priežasties, priklausomai nuo apkrovos, įkrovos įtampa turi būti nustatyta pagal 4 lentelę. Tai reikia atlikti pagal gamintojo nurodymus. Įtampa buferinio Vardinė veikimo metu temp. [V elementui] [ C] Marathon L/XL 2,29-2,32 20 Marathon M-FT 2,29-2,32 25 Sprinter P/XP/FT 2,29-2,32 25 Powerfit S100/S300 2,29-2,32 20 A400/FT 2,29-2,32 20 PowerCycle 2,29-2,32 20 A500 2,32-2,35 20 A600 2,29-2,32 20 A700 2,29-2, lent. Įkrovimo įtampa buferinio veikimo metu c.) Veikimas perjungimo režimu Įkraunant akumuliatorius atjungiamas nuo apkrovos. Akumuliatoriaus įkrovos įtampa turi būti nustatyta pagal 3 lentelę (maksimalios reikšmės). Įkrovimo procesą reikia stebėti. Jei įkrovos srovė sumažėja iki mažiau nei 1,5 A/100 Ah C 10, įkrovimo procesas perjungiamas į palaikomojo įkrovimo režimą, kaip nurodyta 2.3 punkte, arba perjungiamas pasiekus įtampos reikšmę, nurodytą 3 lentelėje. d.) Akumuliatoriaus veikimas (įkrovimas/ iškrovimas) Apkrovą tiekia tik akumuliatorius. Įkrovimo procesas priklauso nuo akumuliatoriaus naudojimo ir turi būti atliekamas laikantis akumuliatoriaus gamintojo rekomendacijų. 2.3 Viso įkrovimo palaikymas (palaikomasis įkrovimas) Naudojami įrenginiai turi atitikti standarto DIN nuostatas. Juos reikia nustatyti taip, kad vidutinė elemento įtampa atitiktų 2 lentelėje nurodytas reikšmes. 2.4 Išlyginamoji įkrova Gali būti viršytos leistinos apkrovos įtampos, todėl reikia imtis atitinkamų priemonių, pvz., atjungti apkrovą. Išlyginamoji įkrova taikytina po visiško iškrovimo ir (arba) nepakankamo įkrovimo. Tai galima atlikti esant 2,4 V elementui įtampai (A 500: 2,45 V elementui) iki 48 val. ir esant neribotai srovei. Elementų/bloko temperatūra niekuomet negali viršyti 45 C. Jei ši temperatūra viršijama, sustabdykite įkrovimą arba perjunkite į palaikomojo krovimo režimą, kad nukristų temperatūra. 2.5 Kintamosios srovės Pakartotinai įkraunant iki 2,4 V elementui 2.2 punkte nurodytais režimais, leistina faktinė kintamosios srovės reikšmė kartais gali siekti 10 A (RMS)/100 Ah C 10. Visiškai įkrovus akumuliatorių, palaikomojo įkrovimo arba rezervinio lygiagrečiojo veikimo metu faktinė kintamosios srovės reikšmė negali viršyti 5 A (RMS)/100 Ah C 10. Įtampa [V elementui] 2,45 2,40 2,35 2,30 2, Įkrovimo srovės Įkrovimo srovės rezervinio lygiagrečiojo veikimo arba buferinio veikimo metu be pakartotinio įkrovimo etapo neribojamos. Įkrovimo srovė turi atitikti 5 lentelėje nurodytų reikšmių diapazoną (orientacines reikšmes). Ciklinio veikimo metu negali būti viršytos maksimalios srovės reikšmės, nurodytos 5 lentelėje. Marathon L/XL Marathon M-FT Sprinter P/XP/FT Powerfit S100/S300 A400/FT PowerCycle A500 A600 A700 Įkrovimo srovė 5 lent. Įkrovimo srovės 2.7 Temperatūra Rekomenduojamas švino rūgšties akumuliatorių darbinės temperatūros diapazonas yra nuo 10 iki 30 C (geriausia, kai nominalioji temperatūra yra ± 5 K). Dėl aukštesnės temperatūros ženkliai sutrumpėja eksploatavimo laikas, o dėl žemesnės temperatūros sumažėja talpa. Absoliuti maksimali temperatūra yra 55 C. Veikimo metu temperatūra negali viršyti 45 C. Visose techninių duomenų lentelėse nurodoma vardinė temperatūra yra atitinkamai 20 C ir 25 C. 2.8 Nuo temperatūros priklausanti įkrovimo įtampa Nuo temperatūros priklausanti įtampa koreguojama atsižvelgiant į pav Įkrovimo įtampos nereikia reguliuoti esant 6 lentelėje nurodytam atitinkamam temperatūros diapazonui. Įkrovimo įtampos nereikia reguliuoti, kai temp. diapazonas yra: A400/FT nuo 15 iki 35 C PowerCycle nuo 15 iki 35 C A500 nuo 15 iki 35 C A600 nuo 15 iki 35 C A700 nuo 15 iki 35 C 6 lent. Temperatūros diapazonas, kai nereikia koreguoti įtampos Vardinė reikšmė Maksimali reikšmė Palaikomasis įkrovimas 2, Temperatūra [ C] Įkrovimo įtampa turi atitikti vardinę reikšmę, maksimali reikšmė neturi būti viršyta Pav. 1. Marathon L/XL ir Powerfit S100/S300 : įkrovimo įtampa ir temperatūra 2

3 2,45 2,50 Įtampa [V elementui] 2,40 2,35 2,30 2,25 Palaikomasis įkrovimas Įtampa [V elementui] 2,45 2,40 2,35 2,30 2,25 maks. 2,4 V elementui ilgiausiai 48 val. Spartusis/išlyginamasis įkrovimas ilgiausiai 48 val. Palaikomasis įkrovimas 2,20 2,20 2,15 2, Temperatūra [ C] Pav. 2. Marathon M-FT, Sprinter P/XP/FT : įkrovimo įtampa ir temperatūra 2, Temperatūra [ C] Pav. 3. A400/FT, A600, A700, PowerCycle : įkrovimo įtampa ir temperatūra 2,55 Įtampa [V elementui] 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 2,25 maks. 2,45 V elementui ilgiausiai 48 val. maks. 2,4 V elementui ilgiausiai 48 val. Palaikomasis įkrovimas 2,20 2, Temperatūra [ C] Pav. 4. A500: įkrovimo įtampa ir temperatūra 2.9 Elektrolitas Elektrolitas yra skiesta sieros rūgštis. Jis gali būti fiksuotasis ( AGM akumuliatoriai) ir gelinis ( Sonnenschein akumuliatoriai). 3. Akumuliatoriaus priežiūra ir kontrolė Siekiant išvengti srovės nuotėkio, akumuliatorius turi būti švarus ir sausas. Akumuliatoriai turi būti valomi laikantis instrukcijų, nurodytų ZVEI (Vokietijos elektrinių ir elektroninių prietaisų gamintojų asociacijos darbo grupės Pramoniniai akumuliatoriai ) išleistame informaciniame lapelyje Akumuliatorių valymas. Plastikinės akumuliatoriaus dalys, ypač talpyklos, turi būti valomos naudojant gryną vandenį be priemaišų. Bent kas 6 mėnesius išmatuokite ir užrašykite: akumuliatoriaus įtampą; kelių akumuliatoriaus elementų/blokų palaikomojo įkrovimo įtampą; kelių akumuliatoriaus elementų/blokų paviršiaus temperatūrą; akumuliatoriaus patalpos temperatūrą. Kasmet išmatuokite ir užrašykite: akumuliatoriaus įtampą; visų elementų/blokų palaikomojo įkrovimo įtampą; visų elementų/blokų paviršiaus temperatūrą; akumuliatoriaus patalpos temperatūrą; izoliacijos atsparumą pagal DIN dalį. Jei elementų arba bloko įtampa nukrypsta nuo palaikomojo įkrovimo įtampos daugiau nei nurodyta 7 lentelėje arba jei elementų/blokų paviršiaus temperatūros skirtumas viršija 5 K, būtina kreiptis į techninės priežiūros centrą. Akumuliatoriaus įtampos nuokrypiai nuo 2 lentelėje nurodytų reikšmių (pagal elementų skaičių) turi būti atitinkamai pakoreguoti. Kasmetinė apžiūra 2V 4V 6V 8V 12V Marathon L +0,2/-0, ,35/-0, ,49/-0,24 Marathon XL ,35/-0, ,49/-0,24 Marathon M-FT ,35/-0, ,49/-0,24 Sprinter P/XP/FT ,35/-0, ,49/-0,24 Powerfit S100/S ,35/-0, ,49/-0,24 A400/FT ,35/-0, ,49/-0,24 PowerCycle ,49/-0,24 A500 +0,2/-0,1 +0,28/-0,14 +0,35/-0,17 +0,40/-0,20 +0,49/-0,24 A600 +0,2/-0, ,35/-0, ,49/-0,24 A ,28/-0,14 +0,35/-0, lent. Įtampos matavimo kriterijai Sraigtinės jungtys Sraigtinių jungčių be fiksavimo įtaisų priveržimo patikra Akumuliatoriaus sumontavimas ir suderinimas Ventiliacija 4. Bandymai Bandymus reikia atlikti pagal IEC Reikia laikytis specialių nurodymų, pvz., DIN VDE 0107 ir EN Talpos patikra Prieš atliekant akumuliatoriaus talpos patikrą, būtina jį pilnai įkrauti. Tam gali būti taikomi IU įkrovimo metodai, kaip nurodyta 8 lentelėje, priklausomai nuo akumuliatoriaus tipo. Akumuliatoriaus srovė turi būti nuo 10 A/100 Ah C 10 iki 35 A/100 Ah C variantas 2 variantas Marathon L/XL 2,27 elementui 72 val. 2,40 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) Marathon M-FT 2,27 elementui 72 val. 2,40 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) Sprinter P/XP/FT 2,27 elementui 72 val. 2,40 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) Powerfit S100/S300 2,27 elementui 72 val. 2,40 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) A400/FT 2,27 elementui 72 val. 2,40 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) PowerCycle 2,27 elementui 72 val. 2,40 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) A500 2,30 elementui 72 val. 2,45 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) po to 2,30 V elementui 8 val. A600 2,27 elementui 72 val. 2,40 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) A700 2,27 elementui 72 val. 2,40 V elementui 16 val. (maks. 48 val.) 8 lent. Pasirengimas talpos testui (įtampos reikšmės nurodytos esant vardinei temperatūrai. Esant ne vardinėms temperatūros reikšmėms, žr. 2.8 punktą.) 3

4 5. Gedimai Aptikę akumuliatoriaus ar krovimo įrenginio gedimų, nedelsdami kreipkitės į techninės priežiūros atstovą. Techninės priežiūros atstovui pateikite duomenis, užregistruotus, kaip aprašyta 3 punkte. Rekomenduojama su techninės priežiūros atstovu sudaryti priežiūros sutartį. 6. Sandėliavimas ir eksploatavimo nutraukimas Atstatomąjį įkrovimą būtina atlikti atviros grandinės įtampai sumažėjus iki šių apytikslių reikšmių: - Gelinių akumuliatorių: 2,075 V elementui atitinkamai 4,15 V (4 V blokas), 6,225 V (6 V blokas), 8,3 V (8 V blokas), 10,375 V (10 V blokas), 12,45 V (12 V blokas) - AGM serijos akumuliatorių: 2,095 V elementui atitinkamai 6,285 V (6 V blokas), 12,57 V (12 V blokas). Nenaudojant elementų/blokų ilgesnį laiką, juos reikia iki galo įkrauti ir laikyti sausoje ir neužšąlančioje patalpoje. Norint išvengti pažeidimų, galima rinktis vieną iš toliau nurodytų įkrovimo būdų: 1. Kasmet atliekamas atstatomasis įkrovimas, kaip nurodyta 2.4 punkte. Geliniai akumuliatoriai A400, PowerCycle, A500, A600 ir A700 gali būti laikomi be atstatomojo įkrovimo ilgiausiai 24 mėnesius esant 20 C temperatūrai. Jei vidutinė 9.1 AGM serijos akumuliatoriai aplinkos temperatūra viršija vardinę temperatūrą, gali tekti įkrauti dažniau. 2. Palaikomasis įkrovimas, kaip aprašyta 2.3 punkte. 7. Transportavimas Elementai ir blokai turi būti transportuojami vertikalioje padėtyje. Akumuliatoriai be pastebimų pažeidimų nelaikomi pavojingais kroviniais pagal pavojingų prekių transportavimo keliais (ADR) arba geležinkeliais (RID) taisykles. Akumuliatorius reikia apsaugoti nuo trumpojo jungimo, kritimo, sugadinimo ir pažeidimų. Elementus/blokus galima krauti ir tvirtinti ant padėklų (ADR ir RID, speciali sąlyga Nr. 598). Draudžiama krauti padėklus vieną ant kito. Pakavimo priemonių išorėje gali būti aptikta nepavojingų rūgšties žymių. Elementai/blokai, kurių korpusai yra nesandarūs arba sugadinti, turi būti pakuojami ir gabenami kaip 8 klasės pavojingos prekės pagal JT Nr Gabenant oro transportu akumuliatorius, kurie yra bet kokios įrangos dalis, reikia atjungti ties jų gnybtais, o gnybtus apsaugoti nuo trumpųjų jungimų. Taip išvengsite bet kokių incidentų, pvz., gaisro ir pan. 8. Centrinis dujų nuvedimas Akumuliatorių patalpos ir laikymo skyriai turi būti visuomet vėdinami pagal EN /IEC standartą. Akumuliatorių patalpa yra nesprogi, kai veikiant natūraliai arba dirbtinei ventiliacijai, vandenilio koncentracija ore yra mažesnė nei 4%. Į šį standartą taip pat įtrauktos pastabos ir skaičiavimai, susiję su akumuliatoriaus angų (vožtuvų) saugiu atstumu iki galimų kibirkščiuojančių šainių. Centrinė dujų pašalinimo sistema leidžia įrangos gamintojui išleisti dujas. Jos tikslas - sumažinti saugų atstumą iki potencialių uždegimo šainių. Šiuo atveju turi būti naudojami tik blokiniai akumuliatoriai su vamzdine jungtimi centrinei dujų pašalinimo sistemai prijungti. Centrinės dujų nuvedimo sistemos turi būti įrengiamos vadovaujantis atitinkamomis instrukcijomis. Kiekvieno akumuliatoriaus patikrinimo bei profilaktinės priežiūros metu turi būti patikrinama taip pat ir centrinio dujų nuvedimo sistema (vamzdelių priveržimas, išdėstymas elektros grandinės kryptimi, vamzdelių galų išvedimas į lauką). 9. Techniniai duomenys Toliau pateiktose lentelėse nurodoma talpa (Cn) arba iškrovimo duomenys (nuolatinė srovė arba nuolatinė galia) įvairiu iškrovimo laiku (tn) ir esant skirtingai galutinei įtampai (Uf). Visi techniniai duomenys pateikti esant 20 C arba 25 C temperatūrai (priklausomai nuo akumuliatoriaus tipo) Marathon L/XL Iškrovos laikas t n 10 min. 30 min. 1 val. 3 val. 5 val. 10 val. Maks. Maks. Maks. 1) Apytikslis ilgis plotis aukštis svoris Talpa C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 [kg] L12V15 6,50 8,50 9,90 13,2 13,0 14, ,50 L12V24 10,6 13,9 15,8 21,0 21,5 23, ,0 L12V32 14,1 18,7 21,4 27,9 30,0 32, ,5 L6V110 48,4 65,0 75, ,3 L2V220 87, ,0 L2V ,3 L2V ,2 L2V ,5 L2V ,8 L2V ,6 L2V ,0 L2V ,3 L2V575plus ,9 XL12V50 20,0 28,2 32,7 42,3 45,5 50, ,5 XL12V70 28,6 39,1 45,6 57,0 61,5 66, ,0 XL12V85 34,6 48,1 57,5 73,5 80,5 85, ,7 XL6V180 74, ,5 U f [V] (2 V elementas) 1,60 1,60 1,60 1,70 1,75 1,80 U f [V] (6 V blokas) 4,80 4,80 4,80 5,10 5,25 5,40 U f [V] (12 V blokas) 9,60 9,60 9,60 10,2 10,5 10,8 Visi techniniai duomenys pateikti esant 20 C temperatūrai. 1) Su sumontuota jungtimi Marathon M-FT 4 Tipas Vardinė C 10 [Ah] Nuolatinė iškrovimo srovė [A]. Maks. Maks. Maks. Apytikslis įtampa 1,80 V U f = 1,75 V elementui ilgis plotis aukštis svoris [V] elementui 1 val. 3 val. 5 val. [kg] M6V200FT ,1 36, ,0 M12V35FT ,4 10,1 6, ,0 M12V50FT ,5 13,5 8, ,0 M12V60FT ,1 16,5 10, ,0 M12V90FT ,0 24,9 15, ,0 M12V100FT ,0 29,0 18, ,0 M12V105FT ,0 28,5 18, ,8 M12V125FT ,1 37,1 23, ,6 M12V155FT ,2 28, ,8 M12V190FT ,2 34, ,0 Visi techniniai duomenys pateikti esant 20 C temperatūrai.

5 9.1.3 Sprinter P/XP/FT Tipas Vardinė įtampa [V] 15 min.-galia [W], U f = 1,60 V elementui C 10 [Ah] 1,80 V elementui Nuolatinė iškrovimo srovė [A]. U f = 1,75 V elementui Maks. ilgis Maks. plotis Maks.* aukštis Apytikslis svoris [kg] 1 val. 3 val. P12V ,0 17,1 7, ,50 P12V ,0 26,6 11, ,5 P6V ,4 35, ,0 XP12V ,4 41,6 16, ,0 XP12V ,5 53,8 19, ,0 XP12V ,8 68,9 27, ,0 XP12V ,0 30, ,5 XP6V , ,5 XP12V4400FT 1) , ,3 XP12V5300FT , ,0 Šie akumuliatoriai specialiai sukurti didelėms iškrovimo srovėms. Daugiau informacijos, priklausomai nuo iškrovimo laiko ir galutinės įtampos, pateikta atitinkamo produkto brošiūroje. Visi techniniai duomenys pateikti esant 25 C temperatūrai išskyrus 1) 20 C. * Su sumontuota jungtimi Powerfit S100 Tipas Vardinė įtampa [V] C 20 [Ah] 1,75 V elementui C 10 [Ah] 1,75 V elementui C 1 [Ah] 1,60 V elementui Ilgis Plotis Aukštis Apytikslis svoris [kg] S106/1.2 S 6 1,20 1,14 0, ,29 S106/4.5 S 6 4,50 4,27 2, ,81 S106/12 SR 6 12,0 11,5 7, ,80 S112/1.2 S 12 1,20 1,14 0, ,57 S112/1.9 S 12 1,90 1,80 1, ,87 S112/4.5 S 12 4,50 4,27 2, ,48 S112/7.2 S 12 7,20 6,82 4, ,35 S112/7.2 SR 12 7,20 6,82 4, ,35 S112/9 SR 12 9,00 8,06 5, ,45 S112/12 S 12 12,0 11,5 7, ,50 S112/12 SR 12 12,0 11,5 7, ,50 S112/18 G ,0 17,2 11, ,40 S112/26 G ,0 24,8 16, ,00 S112/38 F ,0 38,0 23, ,2 S112/7L SR 12 7,42 7,07 4, ,45 S112/9L SR 12 8,64 8, ,66 S112/25L SR 12 25,4 24,2 14, ,8 Visi techniniai duomenys pateikti esant 25 C temperatūrai Powerfit S300 Tipas Vardinė C 20 [Ah] C 10 [Ah] C 1 [Ah] Ilgis* Plotis* Aukštis** Apytikslis įtampa 1,75 V elementui 1,75 V elementui 1,60 V elementui svoris [V] [kg] S306/1.2 S 6 1,20 1,15 0, ,29 S306/4 S 6 4,50 4,30 2, ,81 S306/7 S 6 7,50 7,16 4, ,20 S306/12 S + 12 SR 6 12,0 11,4 7, ,95 S312/1.2 S 12 1,20 1,20 0, ,60 S312/2.3 S 12 2,10 1,90 1, ,96 S312/3.2 S 12 3,40 3,20 2, ,35 S312/4 S 12 4,50 4,30 2, ,45 S312/7 S + 7 SR 12 7,20 6,86 4, ,50 S312/12 S + 12 SR 12 12,0 11,4 7, ,80 S312/18 F ,0 17,2 11, ,80 S312/26 F ,0 24,8 16, ,00 S312/40 F ,0 36,5 22, ,2 Visi techniniai duomenys pateikti esant 25 C temperatūrai. Reikšmės galioja ir kitiems gnybtams. * ± 2mm ** ± 3mm 5

6 9.2 Geliniai akumuliatoriai A400/FT Iškrovos laikas t n 10 min. 30 min. 1 val. 3 val. 5 val. 10 val. Maks. Maks. Maks. Apytikslis Talpa C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 ilgis plotis aukštis svoris [kg] A406/165 53,0 80,0 96, ,5 A412/5.5 1,83 2,80 3,40 4,80 5,00 5, ,5 98,4 2,50 A412/8.5 2,67 3,90 4,70 6,60 7,50 8, ,0 98,4 3,60 A412/12 3,83 5,50 6,80 8,70 10,0 12, , ,60 A412/20 7,00 9,50 12,0 15,0 16,5 20, ,00 A412/32 11,3 16,5 20,0 26,7 29,0 32, ,1 A412/50 16,8 25,5 31,0 40,8 44,5 50, ,0 A412/65 19,3 29,0 42,0 51,9 57,5 65, ,5 A412/85 27,6 42,5 52,0 68,4 74,5 85, ,0 A412/90 29,5 44,5 53,0 72,9 81,5 90, ,0 A412/100 30,5 45,5 54,0 75,3 85, ,0 A412/120 38,0 56,0 71,0 87,9 98, ,0 A412/180 53,6 81,0 96, ,5 A412/120 FT 36,3 58,4 71,7 92, ,0 A412/170 FT 57,1 95, ,4 U f [V] (6 V blokas) 4,80 4,80 4,95 5,10 5,10 5,40 U f [V] (12 V blokas) 9,60 9,60 9,90 10,2 10,2 10,8 Visi techniniai duomenys pateikti esant 20 C PowerCycle Iškrovos laikas t n 10 min. 30 min. 1 val. 3 val. 5 val. 10 val. Maks. Maks. Maks. Apytikslis Talpa C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 ilgis plotis aukštis svoris [kg] PC12/180 FT 57,1 95, ,4 U f [V] (12 V blokas) 9,60 9,60 9,90 10,2 10,2 10,8 Visi techniniai duomenys pateikti esant 20 C A500 Iškrovos laikas t n 10 min. 30 min. 1 val. 3 val. 5 val. 10 t val. 20 t val. Maks. Maks. Maks. Apytikslis Talpa C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 C 20 ilgis plotis aukštis svoris [kg] A502/10 4,80 6,40 7,10 9,00 9,50 10,0 10,0 52,9 50,5 98,4 0,70 A504/3.5 1,40 1,95 2,30 3,00 3,15 3,30 3,50 90,5 34,5 64,4 0,50 A506/1.2 0,50 0,66 0,80 1,05 1,10 1,00 1,20 97,3 25,5 55,6 0,33 A506/3.5 1,40 1,95 2,30 3,00 3,15 3,30 3, ,8 64,4 0,70 A506/4.2 1,10 1,75 2,50 3,78 3,95 4,00 4,20 52,0 62, ,90 A506/6.5 2,60 3,50 4,00 4,80 5,50 6,30 6, ,5 98,4 1,30 A506/10 4,80 6,40 7,10 9,00 9,50 10,0 10, ,5 98,4 2,10 A508/3.5 1,40 1,95 2,30 3,00 3,15 3,30 3, ,1 64,4 1,00 A512/1.2 0,50 0,66 0,80 1,05 1,10 1,00 1,20 97,5 49,5 54,9 0,65 A512/2 0,80 1,10 1,50 1,80 1,85 1,90 2, ,1 64,4 1,00 A512/3.5 1,40 1,95 2,30 3,00 3,15 3,30 3, ,8 64,4 1,50 A512/6.5 2,60 3,50 4,00 4,80 5,50 6,30 6, ,5 98,4 2,60 A512/10 4,80 6,40 7,10 9,00 9,50 10,0 10, ,0 98,4 4,00 A512/16 7,00 9,00 10,6 13,8 14,5 15,0 16, , ,00 A512/25 7,80 11,4 14,4 18,6 20,5 22,0 25, ,60 A512/30 11,4 16,3 20,1 24,6 26,5 27,0 30, ,1 A512/40 14,1 19,5 24,0 28,5 34,0 36,0 40, ,2 A512/55 19,3 27,6 35,7 42,9 46,5 50,0 55, ,1 A512/60 22,1 30,9 37,1 48,6 52,0 56,0 60, ,8 A512/65 22,5 33,8 40,9 53,7 58,5 62,0 65, ,5 A512/85 33,1 47,5 59,0 69,0 75,5 80,0 85, ,2 A512/115 37,8 58,5 67,0 84,0 95, ,5 A512/120 44,5 62,0 74,0 89,7 96, ,0 A512/140 50,5 71,5 85, ,0 A512/200 68, ,0 U f [V] (2 V elementas) 1,60 1,60 1,65 1,70 1,70 1,80 1,75 U f [V] (4 V blokas 3,20 3,20 3,30 3,40 3,40 3,60 3,50 U f [V] (6 V blokas 4,80 4,80 4,95 5,10 5,10 5,40 5,25 U f [V] (8 V blokas 6,40 6,40 6,60 6,80 6,80 7,20 7,00 U f [V] (12 V blokas 9,60 9,60 9,90 10,2 10,2 10,8 10,5 Visi techniniai duomenys pateikti esant 20 C.

7 A600 Tipas DIN tipo žymėjimas Vardinė C 1 [Ah] C 3 [Ah] C 5 [Ah] C 10 [Ah] Maks. Maks. Maks. 1) Apytikslis įtampa ilgis plotis aukštis svoris [V] [kg] A612/ V 2 OPzV 100** 12 63,3 79,4 88, ,2 A612/ V 3 OPzV 150** 12 96, ,9 A606/200 6 V 4 OPzV 200** ,7 A606/300 6 V 6 OPzV 300** ,4 A602/225 4 OPzV 200* ,0 A602/280 5 OPzV 250* ,0 A602/335 6 OPzV 300* ,0 A602/415 5 OPzV 350* ,0 A602/500 6 OPzV 420* ,0 A602/580 7 OPzV 490* ,0 A602/750 6 OPzV 600* ,0 A602/ OPzV 800* ,0 A602/ OPzV 1000* ,0 A602/ OPzV 1200* ,0 A602/1650C 12 OPzV 1500 C* A602/ OPzV 1500* A602/ OPzV 2000* A602/ OPzV 2500* A602/ OPzV 3000* U f [V] (2 V elementas) -- 1,60 1,70 1,75 1,80 U f [V] (6 V blokas) -- 4,95 5,10 5,25 5,40 U f [V] (12 V blokas) -- 9,90 10,2 10,5 10,8 Visi techniniai duomenys pateikti esant 20 C. 1) Su sumontuota jungtimi * DIN ** DIN A700 Iškrovos laikas t n 10 min. 30 min. 1 val. 3 val. 5 val. 10 val. Maks. Maks. Maks. Apytikslis Talpa C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 ilgis plotis aukštis svoris [kg] A706/21 7,00 10,2 12,2 16,5 19,0 21, ,20 A706/42 14,1 20,5 24,4 33,0 38,0 42, ,1 A706/63 21,1 31,7 36,6 49,5 57,0 63, ,3 A706/84 28,3 41,0 48,8 66,0 76,5 84, ,3 A706/105 35,3 51,0 61,0 82,8 95, ,5 A706/126 42,5 61,5 73,2 99, ,2 A706/140 42,1 69,5 85, ,3 A706/175 52,8 86, ,7 A706/210 63, ,9 A704/245 74, ,5 A704/280 84, ,5 U f [V] (4 V blokas) 3,20 3,20 3,30 3,40 3,40 3,60 U f [V] (6 V blokas) 4,80 4,80 4,95 5,10 5,10 5,40 Visi techniniai duomenys pateikti esant 20 C. 7

8 LI GNB INDUSTRIAL POWER A Division of Exide Technologies Takkatie 21 FI Helsinki Finland Tel.: Fax:

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija Eksploatacinių savybių deklaracija Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą Disboxid 920 PHS-Grund N 1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f ir ZA.1g EN 13813:

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

VENTO tiekimo VO

VENTO tiekimo VO ORO TIEKIMO ĮRENGINIO VENTO - PASAS UAB LAUMIVA Rygos 17a-53 Vilnius tel./faks. 370 5/2460482 /83 www.laumiva.lt info@laumiva.lt UAB LAUMIVA Kodas LT122507338 Rygos g. 17A-53, 05205 Vilnius, Tel. (8-5)

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917 NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos 19.02.2018 19-02-2018 tipas Variklis ir emisijos m³ CO 2 (g/km) Kaina su 21% PVM EUR Furgonas Furgonas 1.5 dci 90AG 4,2 5 M/T Comfort 131 17 497 Furgonas 1.5

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema

Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema Ar Jūsų baseinai pakankamai saugūs? SwimEye tai technologiškai pažangi skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema, kurią galima naudoti

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

Trifazes sroves varikliai DR , 315

Trifazes sroves varikliai DR , 315 Motoreduktoriai \ Pramoniniai reduktoriai \ Pavaros elektronika \ Automatiniai reduktoriai \ Techninis aptarnavimas Trifazės srovės varikliai DR.71-225, 315 2008/08 leidimas 16639472 / LT Eksploatacijos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017

ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017 ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017 "Morek" prekinio ženklo produktai yra aukštos kokybės produktai. I "Morek" įmonės pristatymas 13 metų patirtis elektrotechnikos srityje Šiandien "Morek" įmonių grupę sudaro

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC www.galeco.info Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau