TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas"

Transkriptas

1 TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

2 Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote produkciją, kurios prekės ženklas yra POLARIS. Mūsų produktai yra sukurti pagal aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir dizaino reikalavimus. Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite patenkinti naujo mūsų įmonės produkto pirkimu. Prieš vartojimą susipažinkite su šia instrukcija, kurioje yra svarbi informacija dėl Jūsų saugumo, ir rekomendacijos dėl tinkamo prietaiso naudojimo bei jo priežiūros. Išsaugokite instrukciją kartu su garantiniu talonu, kasos čekiu, esant galimybei, kartono dėžute ir pakavimo medžiaga. Turinys Bendrosios saugos instrukcijos...2 Specialios instrukcijos dėl šio prietaiso saugumo...3 Naudojimo sritis...3 Prietaiso aprašymas...4 Komplektacija...6 Prietaiso eksploatavimas...6 Programų aprašymas...7 Valymas ir priežiūra...23 Jeigu Jums iškilo problema...23 Techninės charakteristikos...24 Informacija apie sertifikavimą...24 Garantinis įsipareigojimas...25 Bendrosios saugos instrukcijos Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo. Būtina prižiūrėti vaikus ir užkirsti kelią jų žaidimams su prietaisu. Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Kiekvieną kartą prieš įjungdami prietaisą, apžiūrėkite jį. Jei yra prietaiso ir maitinimo laido gedimų, jokiu būdu nejunkite prietaiso į lizdą. Prietaisas ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta karščio, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio. Dėmesio! Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, kriauklių arba kitų talpyklų, pripildytų vandens. Jokiu būdu nedėkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis. Nedelsiant atjunkite jį nuo elektros tinklo, jei prietaisas sušlapo. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant atjunkite jį nuo elektros tinklo. Jokiu būdu nenuleiskite rankų į vandenį. Prieš pakartotiną naudojimą prietaisą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.

3 Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės šaltinį. (~) Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas yra skirtas įtampai, naudojamai tinkle. Bet kuris klaidingas įjungimas atima iš Jūsų teisę pasinaudoti garantiniu aptarnavimu. Prietaisas gali būti įjungiamas tik į tinklą su įžeminimu. Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, įžeminimas turi atitikti nustatytas elektrotechnines normas. Nenaudokite nestandartinių maitinimo šaltinių arba prijungimo įrenginių. Nenaudokite prietaiso lauke. Saugokite prietaisą nuo smūgių į aštrius kampus. Po naudojimo, valant prietaisą ar jam sugedus, visada atjunkite jį nuo elektros tinklo. Draudžiama atjungti prietaisą nuo tinklo, laikant jį už maitinimo laido. Kai atjungiate prietaisą nuo tinklo, laikykite už kištuko. Papildomų priedų naudojimas, kurie neįeina į komplektaciją, atima iš Jūsų teisę pasinaudoti garantiniu aptarnavimu. Po naudojimo niekada neapvyniokite maitinimo laido aplink prietaisą, nes laikui bėgant tai gali sukelti laido lūžį. Visada lygiai ištieskite laidą laikymo metu. Neremontuokite prietaiso savarankiškai. Remontas turi būti atliekamas tik kvalifikuotų aptarnavimo centro specialistų. Remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis. Specialios instrukcijos dėl šio prietaiso saugumo Naudodami šį prietaisą, įsitikinkite, kad aplink jį yra pakankamai erdvės. Statykite prietaisą ne mažiau, kaip 15 cm nuo degių objektų, tokių kaip baldai, užuolaidos ir kt. atstumu. Naudodami prietaisą, statykite jį ant sauso, lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus. Prieš pirmą naudojimą rekomenduojama užvirinti vandenį daugiafunkciniame puode temperatūros režimu ( Virimas garuose ) 30 minučių, užpildant indą iki viršutinio žymėjimo, siekiant pašalinti pašalinius kvapus. Nenaudokite daugiafunkcinio puodo šalia šilumos šaltinių (dujų ar elektros viryklių). Siekiant išvengti nudegimų, nelieskite veikiančio prietaiso. Po eksploatavimo leiskite daugiafunkciniam puodui atvėsti, priešingu atveju kyla nudegimo pavojus. Patikrinkite įtampą prieš įjungdami prietaisą į tinklą. Nejunkite daugiafunkcinio puodo gaminimo režimo, jeigu nėra įstatytas vidinis indas, neištraukite vidinio indo iš daugiafunkcinio puodo programos vykdymo metu. Nepalikite elektrinio prietaiso įjungto į tinklą, jeigu negaminate maisto. Prieš atjungdami prietaisą iš elektros tinklo, įsitikinkite, kad jis yra laukimo režime ir programa nepaleista. Niekada nekelkite/neperkelkite prietaiso, kol jis yra prijungtas prie elektros tinklo. Neperneškite prietaiso su užpildytu produktais indu. Nelieskite vidinio puodo daugiafunkcinio puodo veikimo metu. Nenaudokite prietaiso valymui abrazyvinių valiklių ir agresyvių valymo priemonių. Nepalikite produktų ar vandens daugiafunkciniame puode ilgesnį laiką. Tarp vidinio puodo ir išorinio korpuso neturi būti jokių pašalinių daiktų. Gamindami ryžius arba garnyrą, laikykitės rekomenduojamo kruopų ir vandens santykio puode. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar nenumatyto šioje instrukcijoje naudojimo. Naudojimo sritis - Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. - Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal jo paskirtį.

4 Prietaiso aprašymas Plokščias šaukštas Matavimo indas Konteineris virimui garuose

5 Valgomasis šaukštas Valdymo plokštė STARTAS Gaminimo programų aktyvavimo mygtukas. Pasirinkite programą, naudodami mygtuką MENIU (žr. žemiau). Norėdami paleisti programą, paspauskite mygtuką STARTAS, užsidegs mygtuko šviesos indikatorius. Po patiekalo pagaminimo įrenginys automatiškai pereina į automatinio PAŠILDYMO režimą, siekiant palaikyti pagaminto maisto temperatūrą. Apie perėjimą į automatinį PAŠILDYMĄ po programos vykdymo pabaigos praneša degantis mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius. Norėdami atšaukti programos perėjimą į automatinį PAŠILDYMĄ, paspauskite pakartotinai mygtuką STARTAS. Mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. Jeigu vėliau Jūs norėsite vėl nustatyti perėjimo į automatinį PAŠILDYMĄ režimą, vėl paspauskite mygtuką STARTAS. PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS Naudodami šį mygtuką, galite atjungti programą iki nustatyto laiko pabaigos. Norėdami atšaukti aktyvią programą, paspauskite mygtuką PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS. Jeigu įrenginys yra laukimo režime (programos nepaleistos), mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS paspaudimas įjungia šildymo režimą su tiesiogine laiko atskaita. Programų pasirinkimo režime

6 mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS paspaudimas atšaukia nustatymus ir įjungia prietaiso laukimo režimą. MENIU Šis mygtukas skirtas, norint pasirinkti vieną iš 13 automatinių pagaminimo programų, o taip pat programos Multivirėjas aktyvavimui. Kaskart paspaudus mygtuką, meniu sąrašo programos perjungiamos viena toliau, taip pat plokštėje užsidega atitinkamas indikatorius. t /ATIDĖTAS STARTAS Šio mygtuko dėka galima reguliuoti gaminimo laiką automatinėse programose, o taip pat laiką ir temperatūrą režimuose Multivirėjas ir Kepimas bei nustatyti atidėtos VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- Komplektacija Prietaisas - 1 vnt. Vidinis indas 1 vnt. Konteineris virimui garuose - 1 vnt. Plokščias šaukštas - 1 vnt. Valgomasis šaukštas sriubai - 1 vnt. Matavimo indas - 1 vnt. Maitinimo laidas - 1 vnt. Receptų knyga Vartotojo instrukcija Aptarnavimo centrų sąrašas Garantijos kortelė pradžios laiką visoms programoms. Šie mygtukai leidžia reguliuoti pagaminimo laiką ir atidėtos pradžios laiką automatinėse programose, o taip pat laiką, temperatūrą ir atidėtos pradžios laiką režimuose Multivirėjas ir Kepimas. Paruošimas eksploatavimui 1. Atidarykite pakuotę, atsargiai išimkite prietaisą, pašalinkite visas pakavimo ir reklamos medžiagas. 2. Ištraukite visus priedus ir naudojimo instrukciją. 3. Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna kempine. 4. Išplaukite indą šiltu muiluotu vandeniu. Kruopščiai nusausinkite. Prietaiso eksploatavimas Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės nurodymų joje. 1. Atidarykite prietaiso dangtelį, paspausdami mygtuką. 2. Prieš pradėdami gaminti įsitikinkite, kad prietaiso vidinės ir išorinės dalys išpakuotos ir neturi užteršimų. Įsitikinkite, kad tarp vidinio puodo ir šildymo paviršiaus nėra pašalinių daiktų. 3. Patalpinkite reikiamus produktus į indą ir įstatykite jį į daugiafunkcinį puodą (naudojant programą Kepimas, įstatykite tuščią indą, produktus patalpinkite po atgalinės atskaitos pradžios. 4. Stebėkite, kad indas būtų teisingai pastatytas ant kaitinimo elemento. Nežymiai pasukite vidinį indą daugiafunkciniame puode į šonus, kol indas nebus pastatytas reikiamoje padėtyje ant šildymo paviršiaus. 5. Pirmą kartą įjungus prietaisą, galimas dūmų atsiradimas, susijęs su aliejaus, naudojamo gamyboje, likučių degimu.

7 6. Veikiant prietaisui, galimas spragtelėjimų atsiradimas, susijęs su relės darbu. Šio efekto buvimas yra normalus reiškinys veikiant prietaisui, nereiškiantis, kad yra gedimų. 7. Priklausomai nuo gaminimo režimo, prietaiso dangtelis gali būti atidarytas arba uždarytas. Rekomendacijos dėl teisingos dangtelio padėties nurodytos prie kiekvieno iš gaminimo programų aprašymo. Veikiant prietaisui Kepimas režimu, būtina naudoti daugiafunkcinį puodą su atidarytu dangteliu, stebėti terminio apdorojimo kokybę ir periodiškai maišyti produktus, kad jie neprisviltų. 8. Įjunkite daugiafunkcinį puodą į tinklą. Nejunkite daugiafunkcinio puodo į lizdą, jei nėra atliktos aukščiau nurodytos rekomendacijos. 9. Pasirinkite atitinkamą gaminimo programą, jeigu būtina, nustatykite temperatūrą ir laiką. 10. Paspauskite mygtuką STARTAS. Programų aprašymas Daugiafunkcinis puodas 0516ADG turi 13 automatinių programų ir daugiafunkcinę programą Multivirėjas. Pasibaigus gaminimo laikui, prietaisas automatiškai pereina į temperatūros palaikymo režimą (PAŠILDYMAS). Mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS šviesos indikatorius degs ir displėjuje bus rodoma tiesioginė laiko atskaita. Multivirėjas Multivirėjas yra daugiafunkcinė programa, kuri leis Jums pagaminti daug įvairių patiekalų. Darbui šioje programoje būtina rankiniu būdu nustatyti norimą laiką ir gaminimo temperatūrą. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Programa Multivirėjas aktyvuojama nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU. Pasirinkus šią programą, plokštėjė užsidegs atitinkama indikacija. - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas laikas šiai programai 5 minutės. - Naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- reikiamo laiko nustatymui. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 1 minutės intervalu diapazone nuo 5 minučių iki 45 minučių, 5 minučių intervalu diapazone nuo 45 minučių iki 1 valandos 30 minučių, 10 minučių intervalu diapazone nuo 1 valandos 30 minučių iki 3 valandų, 20 minučių intervalu diapazone nuo 3 valandų iki 12 valandų. Laiko diapazonas gali varijuoti nuo 5 minučių iki 12 valandų priklausomai nuo recepto. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite pagaminimo temperatūrą. Paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, temperatūros indikatorius displėjuje pradės mirksėti. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite reikiamą temperatūros reikšmę nuo 35 C iki 160 C su intervalu 5 C pagal gaminamo patiekalo receptą. Nustatymo intervalas 5 C yra temperatūrų diapazone nuo 35 C iki 110 C, 10 C - diapazone nuo 110 C iki 160 C. Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam pakartotinai paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje pradės mirksėti indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko

8 nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius displėjuje mirksės). Programos paleidimui paspauskite mygtuką STARTAS. Užsidegs mygtuko šviesos indikatorius ir vieną kartą pasigirs garso signalas. pat užsidegs programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. Pastaba. Gaminimo temperatūroms žemesnėms, nei 80 C, perėjimas į režimą PAŠILDYMAS nenumatytas. - Paspaudus mygtuką STARTAS, displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. Norėdami patikrinti nustatytos temperatūros reikšmę gaminant, paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS. Nustatytos temperatūros reikšmė bus rodoma ekrane 5 sekundes, vėliau įrenginys sugrįžta į gaminimo laiko indikacijos režimą. - Programoje Multivirėjas yra galimybė kontroliuoti maisto gaminimo procesą. Bet kuriuo momentu galima atidaryti dangtelį, patikrinti pagaminimo stadiją, įsitikinus, kad maistas pilnai pagamintas, atjungti prietaisą. Pastaba: 1) Prašome, kontroliuokite dangtelio padėtį pagal gaminamų maisto produktų pobūdį., pavyzdžiui, makaronų gaminimo metu rekomenduojama palikti daugiafunkcinio puodo dangtelį atidarytą, nes gaminimo metu susidaro daug putų. 2) Jeigu Multivirėjas naudojamas kepimui, tai išdėliokite ingredientus po prietaiso įkaitinimo. Dangtelis turi būti atidarytas. 3) Nerekomenduojama nustatinėti 2 valandų gaminimo laiko esant aukštesnei, nei 140 C gaminimo temperatūrai, tai gali sutrumpinti indo dangos tarnavimo laiką ir gali tapti gaminamų ingredientų užsidegimo priežastimi, kai jie bus perdžiovinti. Kepinys Programa Kepinys yra skirta riestainių, keksų, pyragų, apkepų iškepimui ir kitų patiekalų gaminimui. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Kepinys, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas 1 valanda. Laikas gali varijuoti nuo 30 minučių iki 3 valandų 30 minučių, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu,

9 mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 10 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam pakartotinai paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodą turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. funkcijos aprašymą Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. Sriuba Programa Sriuba yra skirta sriubų, sultinių ir kitų patiekalų gaminimui. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Sriuba, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas 1 valanda. Laikas gali varijuoti nuo 1 valandos iki 4 valandų, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 10 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. funkcijos Atidėtas startas aprašymą). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa

10 pereiną į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. Troškinimas Ši programa yra skirta ragu, mėsos ir daržovių patiekalų gaminimui. Palaikoma temperatūra leidžia išsaugoti produktų naudingas savybes. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Troškinimas, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas 2 valanda. Laikas gali varijuoti nuo 30 minučių iki 8 valandų, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 30 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. Atgalinė atskaita prasidės po prietaiso įkaitinimo iki nustatytos temperatūros.

11 Kepimas Programa Kepimas skirta produktų apkepinimui. Priklausomai nuo receptūros ir produktų pobūdžio, galima pasirinkti reikiamą laiko ir temperatūros režimą. - Idėkite į indą aliejaus pagal receptą.. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti atidarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Kepimas, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas 30 minučių. Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 5 minučių intervalu. Nustatyto laiko diapazonas nuo 10 minučių iki 1 val. - Šiame režime taip pat galimas gaminimo temperatūros pasirinkimas. Paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje pradės mirksėti temperatūros indikatorius. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite reikiamą lygį nuo 100 C iki 160 C (intervalas 10 C) pagal patiekalo receptūrą. - Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. funkcijos Atidėtas startas aprašymą). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Atgalinė laiko atskaita ekprane prasidės po prietaiso įkaitinimo iki nustatytos temperatūros, pasigirs dešimt kartų pasikartojantis garso signalas. - Po indo įkaitinimo patalpinkite į jį visus produktus, kontroliuokite produktų pagaminimą, maišant ir apverčiant, kai būtina. Norėdami patikrinti nustatytos temperatūros reikšmę gaminant, paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS. Nustatytos temperatūros reikšmė bus rodoma ekrane 5 sekundes, vėliau įrenginys sugrįžta į gaminimo laiko indikacijos režimą.

12 Apkepimas Plovas Programa Apkepimas yra reikalinga daržovių, mėsos, žuvies apkepimui, sudėtingų daugybės komponentų apkepų ir kitų patiekalų pagaminimui. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Apkepimas, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 30 minučių. Laikas gali varijuoti nuo 10 minučių iki 2 valandų 30 minučių, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 5 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita.

13 Ši programa yra skirta plovo pagaminimui. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Plovas, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 1 valanda. Laikas gali varijuoti nuo 20 minučių iki 2 valandų, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 5 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. - Ši programa yra automatinė. Jei produktas bus pagamintas anksčiau nustatyto laiko (kas kontroliuojama, remiantis vandens buvimu inde), daugiafunkcinis puodas savarankiškai sustabdys gaminimo procesą. Makaronai Ši programa yra naudojama makaronų gaminimui. - Įpilkite vandens į indą maždaug iki pusės maksimalaus lygio. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šiuo režimu rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą iki dešimt kartų pasikartojančio garso signalo, o po makaronų įdėjimo į indą atidarytą, nes

14 gaminimo metu susidaro daug putų.. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Makaronai, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 8 minutės. Laikas gali varijuoti nuo 8 minučių iki 20 minučių, priklausomai nuo patiekalo gaminimo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtuką MINUTĖS/-. Mygtukas MINUTĖS/- nustato gaminimo minutes 1 minutės intervalu. Ilgesnis mygtuko MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita, kuris prasidės, kai bus pasiekta darbinė temperatūra. Po to, kai daugiafunkciniame puode pasigirs dešimt kartų pasikartojantis garso signalas, atidarykite dangtelį ir įdėkite makaronus į indą. Neuždarykite dangtelio. Uogienė Ši programa yra skirta uogienės pagaminimui. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Uogienė, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 1 valanda. Laikas gali varijuoti nuo 30 minučių iki 4 valandų, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 5 minučių intervalu. Ilgesnis

15 mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Programoje uogienė yra 3 skirtingi gaminimo režimai. Norėdami pasirinkti gaminimo režimą, paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje bus rodomas temperatūros režimo numeris, numatytas 2. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite reikiamą gaminimo režimą, jų numeriai yra nuo 1 iki 3. - Režimas 1. Lengvo šildymo režimas subtiliam uogienės pagaminimui. Skirtas minkštoms uogų rūšims (agrastai, gervuogės, avietės), o taip pat tais atvejais, kai virimo metu susidaro daug putų, kaip braškių uogienės gaminimo metu. - Režimas 2. Vidutinio šildymo režimas. Skirtas uogienės gaminimui iš sultingų uogų ir vaisių (vyšnios, slyvos, abrikosai, ir tt). - Režimas 3. Maksimalaus šildymo režimas su intensyviu virimu. Skirtas uogienės gaminimui iš kietų vaisių rūšių (svarainis, obuoliai, kriaušės). - Pakeisti režimą galima ir gaminimo metu. Tam būtina paspausti ir palaikyti mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, kol displėjuje atsiras gaminimo režimo numeris. Kaskart paspaudus, galima pasirinkti reikiamą režimą. Perėjimas į 1 režimą rekomenduojamas, jei virimo metu susidaro daug putų. - Po gaminimo režimo nustatymo nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. Garuose Daugiafunkcinis puodas 0516AD gali pakeisti tradicinius garų puodus Jūsų virtuvėje. Programa Garuose leidžia pagaminti maistą garuose, išsaugant vitaminus ir produktų naudingas savybes. Specialus konteineris virimui garuose tiekiamas komplekte su įrenginiu. - Virimui garuose pripildykite indą vandens 1/3 tūrio. Įstatykite indą į daugiafunkcinį puodą. Paruoškite produktus ir patalpinkite juos į konteinerį virimui garuose. Įstatykite konteinerį į indą. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų.

16 - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Garuose, - Mirksinčiame laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 5 minutės. Laikas gali varijuoti nuo 5 minučių iki 1 valandos, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 1 minutės intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita, kuri prasidės pasiekus darbinę temperatūrą. Pupelės Programa yra skirta riebių sriubų ir garnyrų pagaminimui iš pupelių, kuriems reikalingas ilgas terminis apdorojimas. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Pupelės, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 1 valanda. Laikas gali varijuoti nuo 1 iki 4 valandų, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 10 minučių intervalu. Ilgesnis

17 mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. Pieno košė Programa yra skirta pieno sriubų ir košių gaminimui. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Pieno košė, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 35 minutės. Laikas gali varijuoti nuo 10 minučių iki 1 valandos, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 5 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. funkcijos aprašymą Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės).

18 programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. Kruopos Programa Kruopos skirta naudingų garnyrų pagaminimui iš kruopų. Optimalūs temperatūros parametrai ir tolygus indo iš visų pusių šildymas leidžia pagaminti nuostabius trapius garnyrus. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Kruopos, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 25 minutės. Laikas gali varijuoti nuo 20 minučių iki 2 valandų, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 5 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges.

19 - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita. - Ši programa yra automatinė. Jei produktas bus pagamintas anksčiau nustatyto laiko (kas kontroliuojama, remiantis vandens buvimu inde), daugiafunkcinis puodas savarankiškai sustabdys gaminimo procesą. - Programai Kruopos rekomenduojama palikti patiekalą režime PAŠILDYMAS min. po pagrindinės programos vykdymo pabaigos. - Pašildymas Ši programa leidžia greitai pašildyti anksčiau pagamintus patiekalus. - Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Laikykitės skyriaus Prietaiso eksploatavimas nurodymų. - Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Kai dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. - Nuosekliai spaudžiant mygtuką MENIU, pasirinkite programą Pašildymas, - Laikmatyje bus nurodytas nustatytas pagaminimo laikas šiai programai 20 minučių. Laikas gali varijuoti nuo 10 minučių iki 1 valandos, priklausomai nuo recepto. - Reikiamo laiko nustatymui naudokite mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 5 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Nustatykite, jeigu reikia, atidėtos pradžios laiką. Tam paspauskite mygtuką t /ATIDĖTAS STARTAS, displėjuje užsidegs indikacija Atidėtas startas. Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, nustatykite laiką, kuriam pasibaigus daugiafunkcinis puodas turi pabaigti gaminimą (plačiau žr. aprašymą funkcijos Atidėtas startas ). Kitas mygtuko t /ATIDĖTAS STARTAS paspaudimas atjungia atidėtos pradžios funkciją ir vėl programa pereina į gaminimo laiko nustatymo režimą (atitinkamas indikatorius ekrane mirksės). programos vykdymo pabaigoje prietaisas automatiškai pereina į režimą PAŠILDYMAS. Norėdami atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ ATŠAUKIMAS indikatorius užges. - Displėjuje bus rodoma atgalinė gaminimo laiko atskaita.

20 Receptus gaminimui daugiafunkciniame puode PMC 0516AD Jūs galite rasti skyriuje Receptai daugiafunkciniams puodams interneto svetainėje Trumpa gaminimo režimų lentelė Gaminimo režimas Gaminimo laikas ir temperatūra Mutivirėjas Nustatytas laikas: 5 minutės 5 min. 12 val. nuo 5 min. iki 45 min., intervalas 1 min. nuo 45 min. iki 1 val. 30 min., intervalas 5 min. nuo 1 val. 30 min. iki 3 val., intervalas 10 min. nuo 3 val. iki 12 val., intervalas 20 min. Temperatūros reguliavimas: 35 С С nuo 35 С iki 110 С, intervalas 5 С nuo 110 С iki 160 С, intervalas 10 С Kepinys Nustatytas laikas: 1 val. nuo 30 min. iki 3,5 valandų, intervalas 10 minučių Sriuba Nustatytas laikas: 1 val. nuo 1 iki 4 valandų, intervalas 10 minučių Troškinimas Nustatytas laikas: 2 val. Galimybė naudoti funkciją Atidėta pradžia Rekomendacijos dėl dangtelio padėties Atidarytas arba uždarytas, priklausomai nuo patiekalo Uždarytas Uždarytas Uždarytas

21 nuo 30 min. iki 8 valandų, intervalas 30 minučių Kepimas (t) Nustatytas laikas: 30 min. nuo 10 minučių iki 1 valandos, intervalas 5 minutės Gaminimo temperatūra C, intervalas 10 C Apkepimas Nustatytas laikas: 30 min. nuo 10 minučių iki 2 valandų 30 minučių, intervalas 5 minutės Plovas Nustatytas laikas: 1 val. nuo 20 minučių iki 2 valandų, intervalas 5 minutės Makaronai Nustatytas laikas: 8 min. nuo 8 iki 20 minučių, intervalas 1 minutė Uogienė Nustatytas laikas: 1 val. nuo 30 min. iki 4 valandų, intervalas 5 minutės Garuose Nustatytas laikas: 5 min. nuo 5 minučių iki 1 valandos, intervalas 1 minutė Pupelės Nustatytas laikas: 1 val. Atidarytas Uždarytas Uždarytas Atidarytas Uždarytas Uždarytas Uždarytas

22 nuo 1 iki 4 valandų, intervalas 10 minučių Pieno košė Nustatytas laikas: 35 minutės nuo 10 minučių iki 1 valandos, intervalas 5 minutės Kruopos Nustatytas laikas: 25 min. nuo 20 min. iki 2 valandų, intervalas 5 minutės Pašildymas Nustatytas laikas: 20 min. nuo 10 min. iki 1 valandos, intervalas 5 minutės Uždarytas Uždarytas Uždarytas Funkcija Atidėta pradžia Funkcija Atidėta pradžia leidžia pagaminti maistą iki reikiamo laiko. Bet, prašome, neatidėkite pradžios ilgesniam laikui, jeigu tarp patiekalo ingredientų yra greitai gendančių produktų. - Funkcija Atidėta pradžia įmanoma visose programose. - Režimo aktyvavimui pasirinkite gaminimo programą, naudodami mygtuką MENIU, jeigu būtina, nustatykite pagaminimo laiką automatinėms programoms ir laiką bei temperatūrą (temperatūros režimas programai Uogienė ), programoms Multivirėjas ir Kepimas. Vėliau paspauskite mygtuką ATIDĖTA PRADŽIA, displėjuje užsidegs indikacija Atidėta pradžia. - Naudodami mygtukus VALANDOS/+ ir MINUTĖS/-, pasirinkite laiką, po kurio patiekalas turi būti pagamintas. Mygtukas VALANDOS/+ nustato gaminimo valandas 1 valandos intervalu, mygtukas MINUTĖS/- gaminimo minutes 10 minučių intervalu. Ilgesnis mygtuko VALANDOS/+ ir MINUTĖS/- paspaudimas leidžia greitai pakeisti nustatomo laiko reikšmę. - Pastaba. Pasirinktas laikas turi būti didesnis, nei programos vykdymo laikas mažiausiai laiko nustatymo minimaliu intervalu. - Paspauskite mygtuką STARTAS. Programa pradės atskaičiuoti nustatytą laiką ir įjungs nustatytos programos vykdymą tokiu būdu, kad patiekalas būtų pagamintas iki nustatyto laiko. Pastaba. Programose Kepimas, Garuose, Makaronai, atgalinė laiko atskaita įsijungia, pasiekus darbinę temperatūrą, todėl gaminimas gali pasibaigti šiek tiek anksčiau arba vėliau nustatyto Atidėtai pradžiai laiko (priklausomai nuo pasirinktos temperatūros ir indo pripildymo).

23 Automatinėms programoms Plovas ir Kruopos gaminimo procesas gali baigtis anksčiau (žr. atitinkamų programų aprašymą), iki nustatyto laiko pabaigos daugiafunkcinis puodas bus režime PAŠILDYMAS. Prietaiso priežiūra ir valymas - Pabaigus gaminimą, visada išvalykite daugiafunkcinį puodą nuo maisto likučių ir užteršimų. - Po kiekvieno gaminimo dangtelio vidinį paviršių rekomenduojama nuplauti neutraliu muiluotu tirpalu, naudojant kempinę. - Nenaudokite šepečių su metaline viela ir tirpiklių užterštų daugiafunkcinio puodo dalių valymui. - Jeigu patiekalo likučiai prisvilo prie puodo, pamerkite jį prieš valymą. Nuvalykite vidinį indą. - Nenuleiskite korpuso į vandenį. Norėdami išvalyti korpusą, naudokite drėgną, minkštą kempinę ar audinį. - Vidinį indą su keramine danga ir podugnį-garų puodą galima plauti indaplovėje. Plaudami indaplovėje, stebėkite, kad vidinis puodas nebūtų sugadintas dėl indaplovės sudėtinių dalių. Atsargumo priemonės, naudojant daugiafunkcinio puodo vidinį indą - Pamaišymui naudokite tik medinę mentelę arba specialų plastmasinį šaukštą, tiekiamą komplekte su prietaisu. - Nepilkite acto į indą, tai gali sugadinti dangą. - Po tam tikro laiko indas gali pakeisti spalvą todėl, kad kontaktuoja su vandeniu ir valymo priemonėmis. Tai normalus reiškinys, ir daugiafunkcinį puodą be baimės galima eksploatuoti toliau. - Valymui nenaudokite abrazyvinių medžiagų. Pastaba: Pasibaigus elektrinio prietaiso tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, o perduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbimui. Tokiu būdu Jūs padėsite išsaugoti aplinką Jeigu Jums iškilo problema Problema Priežastis Pašalinimo būdas Darbo indikatorius nedega, kaitinimo elementas neveikia Indikatorius dega, kaitinimo elementas neveikia Patiekalas pernelyg ilgai gaminamas 1. Elektros maitinimo problemos 2. Elektrinė plokštė arba kontaktai pažeisti Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į tinklą Kreipkitės pagalbos į įgaliotą aptarnavimo centrą Elektrinė plokštė arba Kreipkitės pagalbos į įgaliotą kontaktai pažeisti aptarnavimo centrą 1. Maitinimo nuo tinklo nėra Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į tinklą Displėjuje rodomi klaidų kodai E1, E2, E3, E4 2. Kaitinimo elementas yra pažeistas 3. Įstatytas vidinis daugiafunkcinio puodos indas persikreipė 4. Pašalinis daiktas tarp šildymo plokštės ir puodo Problemos su elektros maitinimo plokšte Kreipkitės pagalbos į įgaliotą aptarnavimo centrą Patikrinkite vidinį indą, įsitikinkite, kad jis pastatytas teisingai Pašalinkite pašalinį daiktą Kreipkitės pagalbos į įgaliotą aptarnavimo centrą

24 Techninės charakteristikos PMC Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis prekės ženklo Polaris Įtampa: V Dažnis: ~50 Hz Galia: 860 W Bendra indo talpa: 5 l Pastaba: Dėl nuolatinio pakeitimų atlikimo proceso ir patobulinimų, instrukcija ir produktas gali turėti tam tikrų skirtumų. Gamintojas tikisi, kad vartotojas atkreips į tai dėmesį. Informacija apie sertifikavimą Prietaisas yra sertifikuotas, remiantis galiojančiais Rusijos Federacijos norminiais dokumentais. Atitikties sertifikatas Nr. ТС RU C-US.АГ27.А serija RU Nr Išduotas: produktų sertifikavimo įstaiga RAB INTERSTANDART, Rusija, , Maskva, Uralo g. 21, patalpos Numatomas produkto tarnavimo laikotarpis: 3 metai Garantinis laikotarpis: 1 metai nuo pirkimo dienos Garantinis laikotarpis vidiniam indui (puodui): 6 mėnesiai nuo pirkimo dienos Pagaminimo data yra nurodyta ant prietaiso. Gamintojas: TEXTON CORPORATION LLC RAB TEKSTON KORPORATION 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America 1313 N. Market gatvė, Patalpos 5100, Vilmingtonas, Valstija Delaveras 19801, Jungtinės Amerikos Valstijos

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR DIZAINO KŪRYBINĖS VEIKLOS GRUPĖ Privaloma dalyvio darbo apranga 1. Įrankiai, kuriuos dalyviai atsiveža patys: Žirklės Įvairios adatos; adatėlės, smeigtukai Rėžtukai 2. Įrankiai,

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau