Trifazes sroves varikliai DR , 315

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Trifazes sroves varikliai DR , 315"

Transkriptas

1 Motoreduktoriai \ Pramoniniai reduktoriai \ Pavaros elektronika \ Automatiniai reduktoriai \ Techninis aptarnavimas Trifazės srovės varikliai DR , /08 leidimas / LT Eksploatacijos vadovas

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Turinys 1 Bendrosios nuorodos Eksploatacijos vadovo naudojimas Saugos nuorodų struktūra Garantinės pretenzijos Atsakomybės apribojimas Autorių teisių pastaba Saugos nuorodos Pirminės pastabos Bendrosios nuorodos Naudojimas pagal paskirtį Gabenimas Pastatymas Elektros jungtis Eksploatacija Variklio konstrukcija Principinė konstrukcija: DR.71 DR Principinė konstrukcija: DR.160 DR Principinė konstrukcija: DR.200 DR Principinė konstrukcija: DR Specifikacijų lentelė, tipo pavadinimas Mechaninis įrengimas Prieš pradėdami Mechaninis įrengimas Elektros instaliacija Principinių prijungimo elektros schemų naudojimas Laidų išvedžiojimo patarimai Eksploatacijos su dažnio keitikliu ypatumai Įžeminimo pagerinimas (EMS) Komutacinio režimo ypatumai Momentinių variklių ir daugiapolių variklių ypatumai Aplinkos sąlygos eksploatacijos metu Variklio prijungimas Stabdžio prijungimas Papildomi įtaisai Eksploatacijos pradžia Eksploatacijos pradžios prielaidos Variklių su atbulinės eigos blokatoriumi blokavimo krypties keitimas Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315 3

4 Turinys 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Patikros ir einamosios techninės priežiūros intervalai Guolių tepimas Sustiprintas atraminis mazgas Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams Variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai DUB patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Techniniai duomenys Komutuojamasis darbas, darbinis tarpas, stabdymo momentai Stabdymo momento priskirtys Darbinės srovės parametrai Varžos Stabdymo lygintuvų deriniai Stabdžio valdymo įtaisas Leistini riedėjimo guolių tipai Tepalų lentelės Tepalų ir antikorozinių priemonių užsakymo duomenys Priedas Principinės elektros schemos Darbo sutrikimai Variklio sutrikimai Stabdžio sutrikimai Eksploatacijos su dažnio keitikliu sutrikimai Klientų aptarnavimas Adresų sąrašas Priedas Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

5 Bendrosios nuorodos Eksploatacijos vadovo naudojimas 1 1 Bendrosios nuorodos 1.1 Eksploatacijos vadovo naudojimas Eksploatacijos vadovas yra gaminio dalis. Jame pateiktos svarbios nuorodos dėl darbo ir techninės priežiūros. Eksploatacijos vadovas skirtas visiems žmonėms, kurie montuoja, įrengia gaminį, pradeda jo eksploataciją ir techniškai jį prižiūri. Eksploatacijos vadovas turi būti prieinamas įskaitoma būsena. Įsitikinkite, kad atsakingi už įrenginį ir eksploataciją bei savo atsakomybe su prietaisu dirbantys asmenys būtų perskaitę ir supratę visą eksploatacijos vadovą. Kilus klausimų ar pageidaudami išsamesnės informacijos, kreipkitės į SEW-EURODRIVE. 1.2 Saugos nuorodų struktūra Saugos nuorodas šiame vadove žymi: Piktograma Signalinis žodis! Pavojaus rūšis ir šaltinis Galima (-os) nesilaikymo pasekmė (-s). Pavojaus išvengimo priemonė (-s). Piktograma Pavyzdys: Signalinis žodis Reikšmė Nesilaikymo pasekmės PAVOJUS! Tiesiogiai gresiantis pavojus Mirtis arba sunkūs sužeidimai. Bendrasis pavojus ĮSPĖJIMAS! Potencialiai pavojinga situacija Mirtis arba sunkūs sužeidimai. ATSARGIAI! Potencialiai pavojinga situacija Lengvi sužeidimai Specifinis pavojus, pvz., elektros smūgis STOP! Materialinės žalos pavojus Pavaros sistemos arba jos aplinkos apgadinimas NUORODA Naudinga nuoroda arba patarimas. Palengvina pavaros sistemos eksploatavimą. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315 5

6 1 Bendrosios nuorodos Garantinės pretenzijos 1.3 Garantinės pretenzijos Eksploatacijos vadovo laikymasis užtikrina netrikdomą eksploataciją ir teisę į garantinį aptarnavimą. Todėl prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite eksploatacijos vadovą! 1.4 Atsakomybės apribojimas Eksploatacijos vadovo nuorodų laikymasis yra pagrindinė saugaus elektros variklių naudojimo sąlyga, sudaranti galimybes išvystyti nurodytą gaminio našumą ir technines charakteristikas. SEW-EURODRIVE neatsako už žalą asmenims, daiktams ar turtui, kurią sukėlė šio eksploatacijos vadovo nuorodų nesilaikymas. Tokiais atvejais atsakomybė už daikto trūkumus netaikoma. 1.5 Autorių teisių pastaba 2008 SEW-EURODRIVE. Visos teisės saugomos. Bet kaip taip pat ir dalimis dauginti, keisti, platinti ir kitaip naudoti draudžiama. 6 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

7 Saugos nuorodos Pirminės pastabos 2 2 Saugos nuorodos Šių bendrųjų saugos nuorodų laikymasis padės išvengti asmenų sužalojimo ir materialinių nuostolių. Eksploatuotojas turi užtikrinti tinkamą bendrųjų saugos nuorodų paisymą ir laikymąsi. Įsitikinkite, kad atsakingi už eksploataciją ir įrenginį bei savo atsakomybe su prietaisų dirbantys asmenys būtų perskaitę ir supratę visą eksploatacijos vadovą. Kilus klausimų ar pageidaudami išsamesnės informacijos, kreipkitės į SEW-EURODRIVE. 2.1 Pirminės pastabos Toliau pateiktos saugos nuorodos visų pirma taikomos darbui su varikliais. Naudodami motoreduktorius, papildomai laikykitės ir perdavimo mechanizmo eksploatacijos vadove pateiktų saugos nuorodų. Vadovaukitės ir papildomomis saugos nuorodomis, pateiktomis atskiruose šio eksploatacijos vadovo skyriuose. 2.2 Bendrosios nuorodos PAVOJUS! Variklių ir motoreduktorių eksploatacijos metu (priklausomai nuo apsaugos rūšies) gali būti dalių, kuriuose yra įtampa, atvirų, judančių arba besisukančių dalių bei karštų paviršių. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Visus gabenimo, sandėliavimo, pastatymo / montavimo, prijungimo, eksploatacijos pradėjimo, einamosios techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, vadovaudamiesi: atitinkamais išsamiais eksploatacijos vadovais prie variklio / motoreduktoriaus pritvirtintose lentelėse esančiomis saugos nuorodomis ir įspėjimais visa kita pavarai priklausančia projektine dokumentacija, eksploatacijos pradžios instrukcijomis ir principinėmis elektros schemomis tokio tipo įrenginiams taikomais normatyvais ir reikalavimais valstybniais / regioniniais saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatais Apgadintus gaminius įrengti draudžiama. Dėl apgadinimų nedelsdami pateikite pretenzijas vežėjams. Be leidimo nuėmus reikiamas apsaugas, neteisingai naudojant, neteisingai įrengus arba valdant gali būti sunkiai sužaloti asmenys arba sugadinti daiktai. Išsami informacija pateikta dokumentacijoje. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315 7

8 2 Saugos nuorodos Naudojimas pagal paskirtį 2.3 Naudojimas pagal paskirtį Šie elektros varikliai skirti pramonės įrenginiams. Jeigu nėra aiškiai tam numatyta, naudot EX zonoje draudžiama. Oru aušinami modeliai yra numatyti 20 C iki +40 C aplinkos temperatūrai ir  1000 m virš NN įrengimo aukščiui. Atkreipkite dėmesį į galbūt kitokius duomenis specifikacijų lentelėje. Naudojimo vietos sąlygos turi atitikti visus specifikacijų lentelėje nurodytus duomenis. 2.4 Gabenimas Gavę įrenginį, iškart patikrinkite, ar jis nepažeistas gabenimo metu. Radę pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į vežėją. Pradėti eksploatuoti pažeistą įrenginį draudžiama. Transportines kilpas reikia tvirtai priveržti. Jos paskaičiuotos tik variklio / motoreduktoriaus masei, negalima jų apkrauti papildomai. Įtaisyti kilpiniai varžtai atitinka DIN 580. Nuosekliai laikykitės ten pateiktų apkrovų ir kitų reikalavimų. Jei motoreduktoriuje yra dvi nešančiosios kilpos arba kilpiniai varžtai, gabenimui pritvirtinkite įrenginį prie abiejų kilpų. Tokiu atveju tvirtinimo priemonės tempimo jėgos kryptis pagal DIN 580 neturi viršyti 45 kampo. Jei reikia, naudokite pritaikytas, tinkamos galios gabenimo priemones. Prieš pradėdami eksploataciją pašalinkite esamus transportinius fiksatorius. Vėlesniems gabenimams naudokite vėl. 2.5 Pastatymas Atkreipkite dėmesį, kad įrenginys remtųsi tolygiai, koja ar jungės būtų gerai pritvirtinti, o jei prijungiamas tiesiogiai tiksliai nukreiptas. Stenkitės, kad nesusidarytų konstrukcijos sąlygojamo rezonanso su sukimo dažniu ir dvigubu tinklo dažniu. Pasukite rotorių ranka, atkreipkite dėmesį, ar nesigirdi neįprastų trynimosi garsų. Sukimosi kryptį tikrinkite neprijungę prie kitų mechanizmų. Diržo skriemulius ir sankabas užmaukite ar numaukite (pašildyti!) tik tinkamais įtaisais ir uždenkite apsaugu nuo lietimosi. Stenkitės, kad diržas nebūtų neleistinai įtemptas. Jei reikia, įrenkite vamzdžių jungtis. Konstrukcijoms, kurių veleno galas yra į viršų, užsakovo jėgomis įrenkite dangtį, kad į sparnuotę negalėtų įkristi svetimkūniai. Negali būti trukdoma oro tiekimui ir tuojau pat vėl įsiurbiamas išmetamasis oras taip pat ir kitų agregatų. Laikykitės skyriaus "Mechaninis įrengimas" nuorodų! 8 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

9 Saugos nuorodos Elektros jungtis Elektros jungtis Visus darbus su neveikiančiu asinchroniniu varikliu leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams ir tik tada, kai įtampa yra atjungta ir užtikrinta, kad ji nebūtų įjungta vėl. Tai galioja ir pagalbinėms srovės grandinėms (pvz., rimties šildymui). Būtina patikrinti, ar įtampos tikrai nėra! Viršijus EN (VDE 0530, 1 dalis) leidžiamus nuokrypius įtampos 5 %, dažnio + 2 %, kreivės formos, simetrijos mašina ima labiau šilti ir pasikeičia elektromagnetinio suderinamumo savybės. Atkreipkite dėmesį į specifikacijų lentelėje nurodytus duomenis ir į principinę elektros schemą gnybtų dėžutėje. Atkreipkite dėmesį į montavimo ir kitokius nei įprasta duomenis specifikacijų lentelėje bei į principinę elektros schemą. Prijungti reikia taip, kad būtų užtikrintas ilgalaikiai saugus elektrinis sujungimas (nebūtų atsikišusių laidų galų); naudoti priskirtus kabelių antgalius. Patikimai sujunkite apsauginius laidus. Prijungtoje būsenoje atstumai tarp neizoliuotų dalių ir dalių, kuriose yra įtampa, turi būti ne mažesni kaip IEC ir nacionaliniuose reglamentuose nurodytos minimalios vertės. Pagal IEC žemai įtampai atstumai turi būti ne mažesni kaip: Vardinė įtampa U vard  500 V  690 V Atstumas 3 mm 5,5 mm Jungčių dėžutėje neturi būti svetimkūnių, purvo bei drėgmės. Nereikalingas angas kabeliams įvesti bei pačią dėžutę reikia uždaryti sandariai dulkėms ir vandeniui. Bandomosios paleisties be varomųjų komponentų metu įtvirtinkite prizminį pleištą. Prieš pradedant eksploatuoti asinchroninius variklius su stabdžiu patikrinkite nepriekaištingą stabdžio veikimą. Laikykitės skyriaus "Elektrinis įrengimas" nuorodų! 2.7 Eksploatacija Atsiradus normalios eksploatacijos pokyčių, pvz., įrenginiui įkaitus, atsiradus garsams, vibracijai, raskite priežastį. Jei reikia, pasitarkite su gamintoju. Net ir bandomosios paleisties metu turi būti prijungti visi ir saugos įtaisai. Jei kiltų abejonių, variklį išjunkite. Jei labai nešvaru, reguliariai valykite oro kanalus. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315 9

10 3 Variklio konstrukcija Principinė konstrukcija: DR.71 DR Variklio konstrukcija NUORODA Toliau pateikta iliustracija yra principinė schema. Ji skirta tik tam, kad būtų lengviau atrasti reikiamas dalis iš atskirų dalių sąrašo. Galimi nukrypimai priklausomai nuo konstrukcinio variklio dydžio ir modelio! 3.1 Principinė konstrukcija: DR.71 DR.132 [123] [132] [131] [262] [156] [117] [118] [116] [119] [134] [113] [112] [111] [129] [115] [707] [705] [706] [9] [13] [30] [35] [12] [16] [41] [24] [108] [109] [42] [22] [392] [103] [100] [90] [93] [1] [32] [107] [106] [7] [11] [2] [3] [44] [36] [10] [1] Rotorius [2] Užspaudžiamasis žiedas [3] Prizminis pleištas [7] Junginis guolinis skydas [9] Įsukama aklė [10] Užspaudžiamasis žiedas [11] Radialinis rutulinis guolis [12] Užspaudžiamasis žiedas [13] Cilindrinis varžtas [16] Statorius [22] Šešiabriaunis varžtas [24] Kilpinis varžtas [30] Sandarinamasis veleno žiedas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [41] Kompensacinė poveržlė [42] B guolinis skydas [44] Radialinis rutulinis guolis [90] Atraminė plokštė [93] Varžtas su pusapvale galvute [100] Šešiabriaunė veržlė [103] Kaištinis varžtas [106] Sandarinamasis veleno žiedas [107] Atraminis žiedas [108] Specifikacijų lentelė [109] Vinis metalui [111] Apatinės dalies sandariklis [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [113] Varžtas su pusapvale galvute [115] Gnybtų skydas [116] Gnybtų apkaba [117] Šešiabriaunis varžtas [118] Spyruoklinė poveržlė [119] Varžtas su pusapvale galvute [123] Šešiabriaunis varžtas [129] Įsukama aklė su žiedine tarpine [131] Dangtelio sandariklis [132] Gnybtų dėžutės dangtelis [134] Įsukama aklė su žiedine tarpine [156] Lentelė su nuoroda [262] Visas sujungimo gnybtas [392] Sandariklis [705] Apsauginis stogas [706] Tarpiklis [707] Varžtas su pusapvale galvute 10 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

11 Variklio konstrukcija Principinė konstrukcija: DR.160 DR Principinė konstrukcija: DR.160 DR.180 [24] [123] [132] [131] [119] [156] [112] [111] [115] [109] [108] [118] [116] [134] [113] [129] [390] [117] [219] [128] [140] [139] [137] [262] [616] [7] [9] [12] [106] [107] [706] [705] [707] [41][42] [22] [19] [17] [35] [715] [30] [103] [100] [14] [15] [16] [94] [93] [90] [91] [31] [44] [36] [32] [11] [2] [3] [1] [104] [10] [1] Rotorius [2] Užspaudžiamasis žiedas [3] Prizminis pleištas [7] Jungė [9] Įsukama aklė [10] Užspaudžiamasis žiedas [11] Radialinis rutulinis guolis [12] Užspaudžiamasis žiedas [14] Poveržlė [15] Šešiabriaunis varžtas [16] Statorius [17] Šešiabriaunė veržlė [19] Cilindrinis varžtas [22] Šešiabriaunis varžtas [24] Kilpinis varžtas [30] Sandarinamasis žiedas [31] Prizminis pleištas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [41] Lėkštinė spyruoklė [42] B guolinis skydas [44] Radialinis rutulinis guolis [90] Koja [91] Šešiabriaunė veržlė [93] Poveržlė [94] Cilindrinis varžtas [100] Šešiabriaunė veržlė [103] Kaištinis varžtas [104] Atraminė poveržlė [106] Sandarinamasis veleno žiedas [107] Atraminis žiedas [108] Specifikacijų lentelė [109] Vinis metalui [111] Apatinės dalies sandariklis [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [113] Varžtas [115] Gnybtų skydas [116] Dantytoji atraminė poveržlė [117] Kaištinis varžtas [118] Poveržlė [119] Cilindrinis varžtas [121] Vinis metalui [123] Šešiabriaunis varžtas [128] Dantytoji atraminė poveržlė [129] Įsukama aklė su žiedine tarpine [131] Dangtelio sandariklis [132] Gnybtų dėžutės dangtelis [134] Įsukama aklė su žiedine tarpine [137] Varžtas [139] Šešiabriaunis varžtas [140] Poveržlė [153] Visa rinklė [156] Lentelė su nuoroda [219] Šešiabriaunė veržlė [262] Sujungimo gnybtas [390] Žiedinė tarpinė [616] Tvirtinimo plokštelė [705] Apsauginis stogas [706] Tarpiklis [707] Šešiabriaunis varžtas [715] Šešiabriaunis varžtas Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

12 3 Variklio konstrukcija Principinė konstrukcija: DR.200 DR Principinė konstrukcija: DR.200 DR.225 [128] [137] [262] [123] [118] [616] [130] [116] [156] [131] [119] [112] [111] [129] [134] [128] [140] [106] [107] [9] [15] [105] [24] [109] [108] [113] [115] [390] [42] [139] [22] [19] [30] [35] [26] [25] [707] [715] [706] [705] [36] [32] [103] [100] [7] [90] [93] [94] [1] [31] [21] [44][43][40] [2] [11] [3] [1] Rotorius [2] Užspaudžiamasis žiedas [3] Prizminis pleištas [7] Jungė [9] Įsukama aklė [11] Radialinis rutulinis guolis [15] Šešiabriaunis varžtas [16] Statorius [19] Cilindrinis varžtas [21] Sandarinamoji žiedinė jungė [22] Šešiabriaunis varžtas [24] Kilpinis varžtas [25] Cilindrinis varžtas [26] Sandarinamoji poveržlė [30] Sandarinamasis veleno žiedas [31] Prizminis pleištas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [40] Užspaudžiamasis žiedas [42] B guolinis skydas [43] Atraminė poveržlė [44] Radialinis rutulinis guolis [90] Koja [93] Poveržlė [94] Cilindrinis varžtas [100] Šešiabriaunė veržlė [103] Kaištinis varžtas [105] Lėkštinė spyruoklė [106] Sandarinamasis veleno žiedas [107] Atraminis žiedas [108] Galios duomenų lentelė [109] Vinis metalui [111] Apatinės dalies sandariklis [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [113] Varžtas su cilindrine galvute [115] Gnybtų skydas [116] Dantytoji atraminė poveržlė [117] Kaištinis varžtas [118] Poveržlė [119] Cilindrinis varžtas [123] Šešiabriaunis varžtas [128] Dantytoji atraminė poveržlė [129] Įsukama aklė [131] Dangtelio sandariklis [132] Gnybtų dėžutės dangtelis [134] Įsukama aklė [137] Varžtas [139] Šešiabriaunis varžtas [140] Poveržlė [156] Lentelė su nuoroda [219] Šešiabriaunė veržlė [262] Sujungimo gnybtas [390] Žiedinė tarpinė [616] Tvirtinimo plokštelė [705] Apsauginis stogas [706] Skečiamasis pirštas [707] Šešiabriaunis varžtas [715] Šešiabriaunis varžtas 12 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

13 Variklio konstrukcija Principinė konstrukcija: DR Principinė konstrukcija: DR.315 [24] [123] [132] [131] [119] [112] [111] [113] [115] [108] [109] [134] [607] [129] [452] [634] [633] [151] [454] [117] [219] [118] [116] [128] [140] [139] [7] [103] [90] [15] [16] [609] [9] [11] [608] [3] [606] [604] [105] [707] [716] [705] [706] [30] [26] [715] [22] [35] [25] [19] [42] [40] [36] [17] [94] [43] [93] [21] [44] [32] [1] [31] [2] [106] [107] [250] [100] [1] Rotorius [2] Užspaudžiamasis žiedas [3] Prizminis pleištas [7] Jungė [9] Įsukama aklė [11] Riedėjimo guolis [15] Cilindrinis varžtas [16] Statorius [17] Šešiabriaunė veržlė [19] Cilindrinis varžtas [21] Sandarinamoji žiedinė jungė [22] Šešiabriaunis varžtas [24] Kilpinis varžtas [25] Cilindrinis varžtas [26] Sandarinamoji poveržlė [30] Sandarinamasis veleno žiedas [31] Prizminis pleištas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [40] Užspaudžiamasis žiedas [42] B guolinis skydas [43] Atraminė poveržlė [44] Riedėjimo guolis [90] Koja [93] Poveržlė [94] Cilindrinis varžtas [100] Šešiabriaunė veržlė [103] Kaištinis varžtas [105] Lėkštinė spyruoklė [106] Sandarinamasis veleno žiedas [107] Atraminis žiedas [108] Specifikacijų lentelė [109] Vinis metalui [111] Apatinės dalies sandariklis [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [113] Varžtas su cilindrine galvute [115] Gnybtų skydas [116] Dantytoji atraminė poveržlė [117] Kaištinis varžtas [118] Poveržlė [119] Šešiabriaunis varžtas [123] Šešiabriaunis varžtas [128] Dantytoji atraminė poveržlė [129] Įsukama aklė [131] Dangtelio sandariklis [132] Gnybtų dėžutės dangtelis [134] Įsukama aklė [139] Šešiabriaunis varžtas [140] Poveržlė [151] Varžtas su cilindrine galvute [219] Šešiabriaunė veržlė [250] Sandarinamasis veleno žiedas [452] Rinklė [454] Gaubiamoji šyna [604] Tepimo žiedas [606] Slėginė tepalinė [607] Slėginė tepalinė [608] Sandarinamoji žiedinė jungė [609] Šešiabriaunis varžtas [633] Galinis laikiklis [634] Galinė plokštė [705] Apsauginis stogas [706] Skečiamasis pirštas [707] Šešiabriaunis varžtas [715] Šešiabriaunė veržlė [716] Poveržlė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

14 3 Variklio konstrukcija Specifikacijų lentelė, tipo pavadinimas 3.5 Specifikacijų lentelė, tipo pavadinimas Specifikacijų lentelė Pavyzdys: DRE motoreduktorius su stabdžiu Bruchsal / Germany RF47 DRE90M4BE2/TF/Z/C ~IEC60034 rpm V 1425 / 88 kw 1.1 S1 230 / 400 / Y i cos ϕ 0,79 Nm 122 V / Y A 4.45 / 2.55 Ins.Cl. 130(B) IM M1 IP 55 Hz 50 C UBR AC Nm 20 BGE1.5 kg 41 CLP CC VG220 0,65 l Made in Germany Tipo pavadinimas Pavyzdys: trifazis variklis su kojomis ir stabdžiu DRE 90 M4 BE2 /FI /TF /ES7S Papildomas variklio įtaisas: sinusinių signalų daviklis ES7S Papildomas variklio įtaisas: šiluminė variklio apsauga su šiluminiu jutikliu TF Modelis: IEC pastatomas variklis Variklis su stabdžiu BE2 Konstrukcinis variklio ilgis ir polių skaičius Konstrukcinis variklio dydis Konstrukcinė variklio serija DR su žymine raide E, energiją taupantis variklio modelis CEMEP EFF1 arba MEPS A2 14 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

15 Mechaninis įrengimas Prieš pradėdami 4 4 Mechaninis įrengimas NUORODA Instaliacijos metu būtinai vadovaukitės 2 skyriaus saugos nuorodomis! 4.1 Prieš pradėdami Pavarą montuokite tik tada, kai išpildytos toliau nurodytos sąlygos. Pavaros specifikacijų lentelėje pateikti duomenys atitinka elektros tinklo charakteristikas arba dažnio keitiklio išvadinę įtampą. Pavara nepažeista (gabenimo ar sandėliavimo metu). Užtikrinta, kad įvykdyti šie reikalavimai: aplinkos temperatūra tarp 20 C ir +40 C. Atkreipkite dėmesį, kad perdavimo mechanizmo darbo aplinkos temperatūra irgi gali būti ribojama (žr. perdavimo mechanizmo eksploatacijos vadove); aplinkoje nėra naftos produktų, rūgščių, dujų, garų, spinduliuotės ir pan.; įrengimo aukštis ne daugiau nei 1000 m virš jūros lygio. Atkreipkite dėmesį į skyrių "Įrengimo aukštis" (žr. psl. 22); laikomasi daviklių eksploatacijos sąlygų; specialiosioms konstrukcijoms: pavara pritaikyta aplinkos sąlygomis. STOP Atkreipkite dėmesį į konstrukcijai tinkamą montavimą pagal specifikacijos lentelės duomenis! 4.2 Mechaninis įrengimas Parengiamieji darbai Kruopščiai nuvalykite apsaugos nuo korozijos priemones, nešvarumus ar pan. nuo variklio veleno galų (naudokite įprastus skiediklius). Saugokite, kad skiediklio nepatektų ant guolių ar sandarinamųjų žiedų galite pažeisti medžiagas! Varikliai su sustiprintu atraminiu mazgu STOP Variklių su sustiprintu atraminiu mazgu negalima eksploatuoti be skersinės jėgos. Kyla pavojus sugadinti guolius. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

16 4 Mechaninis įrengimas Mechaninis įrengimas Ilgalaikis variklių sandėliavimas Atkreipkite dėmesį, kad sandėliuojant įrenginį ilgiau nei vienerius metus, rutulinių guolių tepalų galiojimo laikas sutrumpėja 10 % per metus. Variklius su papildomo tepimo įtaisu, kurie buvo sandėliuojami ilgiau nei 5 metus, prieš pradėdami eksploatuoti turėtumėte sutepti. Atkreipkite dėmesį į duomenis ant variklio tepimo lentelės. Patikrinkite, ar į ilgai sandėliuotą variklį nepateko drėgmės. Šiuo tikslu pamatuokite izoliacijos varžą (matavimo įtampa 500 V). Izoliacijos varža (žr. pav. toliau) labai priklauso nuo temperatūros! Jeigu izoliacijos varža nepakankama, išdžiovinkite variklį. [M ] , [ C ] Variklio džiovinimas Sušildykite variklį: karštu oru arba per skiriamąjį transformatorių nuosekliai sujunkite apvijas (žr. pav. toliau) pagalbinė kintamoji įtampa ne daugiau kaip 10 % nuo vardinės įtampos, srovė ne daugiau 20 % nuo vardinės srovės Transformatorius Džiovinimą baikite, kai bus pasiekta didesnė nei minimali izoliacijos varža. Patikrinkite gnybtų dėžutę, ar: sausas ir švarus jos vidus nesurūdijusios prijungimo ir tvirtinimo dalys tvarkingi sandarikliai ir sandarinimo paviršiai sandarios veržiamosios kabelių jungtys, jei ne išvalykite arba pakeiskite 16 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

17 Mechaninis įrengimas Mechaninis įrengimas Variklio pastatymas Motoreduktorių sumontuokite tik nurodytoje montavimo padėtyje ant lygaus, stabilaus ir atsparaus sąsūkai paviršiaus. Rūpestingai išlyginkite variklį ir darbo mašiną, kad be reikalo nebūtų apkraunamas pavaros velenas. Atkreipkite dėmesį į leidžiamas skersines ir ašines jėgas. Stenkitės netrankyti ir nedaužyti veleno galo. Vertikalios konstrukcijos variklius (M4) apsaugokite tinkamu dangčiu, pavyzdžiui papildomu variklio įtaisu /C "Apsauginis stogas", kad į variklį nepatektų svetimkūnių arba skysčio. Atkreipkite dėmesį, kad į variklį galėtų netrukdomai patekti aušinimo oras ir kad nebūtų įsiurbiamas šiltas kitų agregatų išmetamasis oras. Dalis, kurios montuojamos ant veleno vėliau, subalansuokite puse prizminio kaiščio (variklio velenai subalansuoti su puse prizminio kaiščio). Esamos kiaurymės kondensatui nutekėti užkimštos nutekėjimo kamščiais. Jų išimti negalima, nes priešingu atveju nebelieka aukštesnės variklio apsaugos klasės. Stabdomuose varikliuose, kuriuose yra rankinis stabdžio atleidimo įtaisas, įsukite rankeną (rankiniuose stabdžio atleidimo įtaisuose be fiksatoriaus HR) arba srieginį kaištį (rankiniuose stabdžio atleidimo įtaisuose su fiksatoriumi HF). Įrengimas drėgnose patalpose arba lauke Stenkitės įrengti gnybtų dėžutę taip, kad kabelių įvadai būtų nukreipti žemyn. Kabelių veržiamųjų jungčių ir aklių sriegius sutepkite sandarinamąja priemone ir gerai suveržkite veržiamąsias jungtis po to dar kartą užtepkite priemonės. Gerai užsandarinkite kabelio įvadus. Prieš pakartotinį montavimą kruopščiai išvalykite gnybtų dėžutės ir jos dangtelio sandarinimo paviršius; sandarikliai turi būti iš vienos pusės priklijuoti. Elastingumą praradusius sandariklius pakeiskite! Jei reikia, pataisykite antikorozinių dažų dangą (ypač ant transportinių kilpų). Patikrinkite apsaugos klasę Leidžiami nuokrypiai montuojant Veleno galas Leidžiamas skersmens nuokrypis pagal EN ISO j6 kai á  28 mm ISO k6 kai á à 38 mm iki  48 mm ISO m6 kai á à 55 mm Centravimo kiaurymė pagal DIN 332, DR formos. Jungės Centravimo antbriaunio leidžiamas nuokrypis pagal EN ISO j6 kai á  250 mm ISO h6 kai á à 300 mm Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

18 5 Elektros instaliacija Principinių prijungimo elektros schemų naudojimas 5 Elektros instaliacija NUORODOS Instaliacijos metu būtinai vadovaukitės 2 skyriaus saugos nuorodomis! Varikliui ir stabdžiui jungti naudokite AC-3 vartojamosios klasės pagal EN komutuojančiuosius kontaktorius. 5.1 Principinių prijungimo elektros schemų naudojimas Variklis prijungiamas pagal principinę (-es) prijungimo elektros schemą (-as), pridėtą (-as) prie variklio. Jeigu principinės prijungimo elektros schemos nėra, variklį prijungti ir paleisti draudžiama. Galiojančias principines elektros schemas galite nemokamai gauti iš SEW-EURODRIVE. 5.2 Laidų išvedžiojimo patarimai Instaliacijos metu būtinai laikykitės saugos nuorodų Stabdžio valdymo įtaisų apsauga nuo trukdžių Stabdžio valdymo įtaisui nuo trukdžių apsaugoti stabdžių įvadus reikia visada tiesti atskirai nuo kitų kabelių su impulsinėmis srovėmis, jeigu šie yra neekranuoti. Svarbiausi kabeliai su impulsinėmis srovėmis yra dažnio ir vykdymo keitiklių, tolygios paleisties ir stabdymo prietaisų išvadiniai laidai stabdžio varžų maitinimo laidai ir pan Variklio apsaugos įrenginių apsauga nuo trukdžių SEW variklių apsaugos įrenginių (temperatūros jutiklių TF, apvijos termostatų TF) apsaugai nuo trukdžių: atskirai ekranuotus įvadus galima kloti kartu su impulsinių signalų perdavimo galios laidais viename kabelyje. neekranuotų įvadų negalima kloti kartu su impulsinių signalų perdavimo galios laidais viename kabelyje. 18 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

19 Elektros instaliacija Eksploatacijos su dažnio keitikliu ypatumai Eksploatacijos su dažnio keitikliu ypatumai Naudojant variklius, maitinamus per keitiklį, būtina vadovautis atitinkamomis dažnio keitiklio gamintojo nuorodomis dėl elektros instaliacijos. Būtinai laikykitės dažnio keitiklio eksploatacijos vadovo nurodymų Variklis su SEW keitikliu Variklio naudojimą su SEW dažnio keitikliais SEW-EURODRIVE patikrino. Patikrinimo metu buvo patvirtinti reikalingas elektrinis variklių atsparumas ir eksploatacijos pradėjimo rutinos priderintos prie variklio parametrų. Jūs galite neabejodami naudoti DR variklius su visais SEW-EURODRIVE dažnio keitikliais. Tam atlikite dažnio keitiklio eksploatacijos vadove aprašytą variklio eksploatacijos pradžios procedūrą Variklis su dažnio keitikliu SEW variklius eksploatuoti su kitų gamintojų dažnio keitikliais leidžiama, jeigu ties variklio gnybtais neviršijamos tolesniame paveiksle parodytos impulsinės įtampos. Leidž. impulsų įtampa ULL [kv] [2] [1] [3] Didėjimo trukmė [µs] [1] DR varikliams su sustiprinta izoliacija (../RI) leidžiama impulsinė įtampa [2] DR standartui leidžiama impulsinė įtampa [3] Pagal IEC leidžiama impulsinė įtampa NUORODA Diagrama galioja motorinei variklio eksploatacijai. Jeigu leidžiama impulsinė įtampa viršijama, reikia naudoti ribojančias priemones, pavyzdžiui, filtrus, droselius arba specialius variklio kabelius. To teiraukitės dažnio keitiklio gamintojo. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

20 5 Elektros instaliacija Įžeminimo pagerinimas (EMS) 5.4 Įžeminimo pagerinimas (EMS) Geresniam žemos pilnutinės varžos įžeminimui, esant dideliam dažniui, rekomenduojamos toliau nurodytos jungtys Konstrukcinis dydis DR.71-DR.132: Konstrukcinis dydis DR.71-DR132 1 x sriegiapjovis varžtas DIN 7500 M5 x 12 1 x poveržlė ISO x dantytoji atraminė poveržlė DIN 6798 [2] [1] [1] Parengtų kiaurymių gnybtų dėžutėje naudojimas (stabdomas variklis) [2] á = 4,6 ir t maks. = 11,5 kiaurymių išgręžimas statoriaus korpuse Konstrukcinis dydis DR.160-DR.315: Konstrukcinis dydis DR.160-DR x šešiabriaunis varžtas ISO 4017 M8 x 20 1 x poveržlė ISO x dantytoji atraminė poveržlė DIN 6798 Konstrukcinis dydis DR x šešiabriaunis varžtas ISO 4017 M12 x 30 1 x poveržlė ISO x dantytoji atraminė poveržlė DIN 6798 [1] [1] Įžeminimo varžto gnybtų dėžutėje naudojimas 20 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

21 Elektros instaliacija Komutacinio režimo ypatumai Komutacinio režimo ypatumai Variklius naudojant komutaciniu režimu, būtina užkirsti kelią galimiems komutacinio įrenginio sutrikimams, naudojant tinkamas pagalbines schemas. Direktyvoje EN (Mašinų elektros įranga) reikalaujama skaitmeninių ar programuojamų loginių valdiklių apsaugai slopinti variklio apvijos keliamus trukdžius. SEW-EURODRIVE pataria numatyti apsauginę komutuojančių elementų pagalbinę schemą, nes trukdžius visų pirma sukelia perjungimo procesas. 5.6 Momentinių variklių ir daugiapolių variklių ypatumai Dėl momentinių ir daugiapolių variklių konstrukcinių ypatybių, juos atjungus gali susidaryti labai aukšta indukcinė įtampa. Todėl SEW-EURODRIVE pataria naudoti apsauginius varistorius, kaip parodyta pav. toliau. Varistorių dydis be kita ko priklauso ir nuo perjungimų dažnumo vadovaukitės projektavimo planu! U U U U 1 V 1 W Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

22 5 Elektros instaliacija Aplinkos sąlygos eksploatacijos metu 5.7 Aplinkos sąlygos eksploatacijos metu Aplinkos temperatūra Jeigu specifikacijų lentelėje nenurodyta kitaip, aplinkos temperatūra eksploatacijos metu turėtų būti nuo 20 C iki +40 C. Aukštesnėms ir žemesnėms temperatūroms pritaikytų variklių temperatūrų diapazonas specialiai nurodytas specifikacijų lentelėje Įrengimo aukštis virš jūros lygio Įrenginiai gali būti naudojami vietovėse, esančiose ne aukščiau kaip 1000 m virš jūros lygio. Kitais atvejais galia sumažėja faktoriumi f H pagal toliau pateiktą diagramą. f H m Sumažintą vardinę galią reikia apskaičiuoti pagal tokią formulę: PN1 = PN fh P N1 = sumažinta vardinė galia [kw] P N = vardinė galia [kw] f H = sumažinimo dėl įrengimo aukščio faktorius Kenksminga spinduliuotė Variklių neturi veikti kenksminga spinduliuotė (pvz., jonizacijos spinduliuotė). Jei reikia, pasitarkite su SEW-EURODRIVE. 22 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

23 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Variklio prijungimas Variklio prijungimas per gnybtų dėžutę Vadovaukitės pridedama principine elektros schema Patikrinkite kabelių skerspjūvius Teisingai išdėstykite gnybtų tiltus Stipriai priveržkite jungtis ir apsauginius laidus Gnybtų dėžutėje: patikrinkite ir, jei reikia, paveržkite apvijos jungtis Gnybtų tiltų išdėstymas Õ grandinėje [1] U1 V1 [2] [3] W1 [4] [5] Gnybtų tiltų išdėstymas Ö grandinėje Variklio konstrukcinis dydis DR.71-DR.225: [1] Variklio konstrukcinis dydis DR.315: [6] [1] W2 U2 U1 V1 W1 V2 [2] [3] W2 U2 V2 [2] [4] U1 V1 [3] W1 [4] [5] [6] [1] Gnybtų tiltas [2] Kontaktinis kaištis [3] Junginė veržlė [4] Gnybtų skydas [5] Kliento jungtis [6] Kliento jungtis su padalintu prijungimo kabeliu NUORODA Gnybtų dėžutėje neturi būti svetimkūnių, purvo bei drėgmės. Nereikalingas angas kabeliams įvesti bei pačią dėžutę reikia uždaryti sandariai dulkėms ir vandeniui. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

24 5 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Variklio prijungimas gnybtų dėžutėje Priklausomai nuo elektrinio modelio, pristatomi varikliai yra skirtingi ir jungiami skirtingai. Gnybtų tiltus reikia išdėstyti pagal principinę elektros schemą ir tvirtai priveržti. Atkreipkite dėmesį į tolesnėje lentelėje nurodytus veržimo momentus. Kontaktinis kaištis Šešiabriaunės veržlės veržimo momentas Variklio konstrukcinis dydis DR.71-DR.100 Kliento Modelis Prijungimo Tiekimo apimtis jungtis būdas PE kontaktinis kaištis á Skerspjūvis á M4 1,6 Nm  1,5 mm 2 1a Masyvi viela Gyslos antgalis  6 mm 2 1b Žiedinis kabelio antgalis  6 mm 2 2 Žiedinis kabelio antgalis M5 2,0 Nm  2,5 mm 2 1a Masyvi viela Gyslos antgalis  16 mm 2 1b Žiedinis kabelio antgalis  16 mm 2 2 Žiedinis kabelio antgalis M6 3,0 Nm  35 mm 2 3 Žiedinis kabelio antgalis Kontaktinis kaištis Šešiabriaunės veržlės veržimo momentas Gnybtų tiltai sumontuoti Gnybtų tiltai sumontuoti Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Gnybtų tiltai sumontuoti Gnybtų tiltai sumontuoti Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Variklio konstrukcinis dydis DR.112-DR.132 Kliento Modelis Prijungimo Tiekimo apimtis jungtis būdas Modelis M5 4 PE kontaktinis kaištis á Skerspjūvis á M5 2,0 Nm  2,5 mm 2 1a Masyvi viela Gyslos antgalis  16 mm 2 1b Žiedinis kabelio antgalis  16 mm 2 2 Žiedinis kabelio antgalis M6 3,0 Nm  35 mm 2 3 Žiedinis kabelio antgalis Kontaktinis kaištis Šešiabriaunės veržlės veržimo momentas Kliento jungtis Gnybtų tiltai sumontuoti Gnybtų tiltai sumontuoti Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Variklio konstrukcinis dydis DR.160 Modelis Prijungimo Tiekimo apimtis būdas Modelis M5 4 PE kontaktinis kaištis á Skerspjūvis á M6 3,0 Nm  35 mm 2 3 Žiedinis kabelio antgalis M8 6,0 Nm  70 mm 2 3 Žiedinis kabelio antgalis Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Modelis M8 5 M Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

25 Elektros instaliacija Variklio prijungimas 5 Kontaktinis kaištis Šešiabriaunės veržlės veržimo momentas Variklio konstrukcinis dydis DR.180-DR.225 Kliento Modelis Prijungimo Tiekimo apimtis jungtis būdas PE kontaktinis kaištis á Skerspjūvis á M8 6,0 Nm  70 mm 2 3 Žiedinis kabelio antgalis M10 10 Nm  95 mm 2 3 Žiedinis kabelio antgalis M12 15,5 Nm  95 mm 2 3 Žiedinis kabelio antgalis Kontaktinis kaištis Šešiabriaunės veržlės veržimo momentas Kliento jungtis Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Smulkios prijungimo dalys pridėtos maišelyje Variklio konstrukcinis dydis DR.315 Modelis Prijungimo Tiekimo apimtis būdas Modelis M8 5 M10 5 M10 5 PE kontaktinis kaištis á Skerspjūvis á M16 30 Nm  120 mm 2 3 M12 15,5 Nm  95 mm 2 Žiedinis kabelio antgalis Prijungimo dalys sumontuotos Modelis M12 5 Paryškinti duomenys galioja S1 eksploatacijai, esant standartinėms įtampoms ir standartiniams dažniams, kaip nurodyta kataloge. Modifikuoti modeliai gali būti su kitokiomis jungtimis, pvz., kitokio kontaktinių kaiščių skersmens ir (arba) kitokios tiekimo apimties. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

26 5 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Modelis 1a: [1] [2] [3] [1] 8 - < 10 mm [4] [5] [6] M4: > 1.5 mm 2 M5: > 2.5 mm [1] Išorinė jungtis [2] Kontaktinis kaištis [3] Junginė veržlė [4] Gnybtų tiltas [5] Kontaktinė poveržlė [6] Apvijos jungtis su Stocko prijungimo gnybtu 26 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

27 Elektros instaliacija Variklio prijungimas 5 Modelis 1b: [1] [2] [1] [3] [4] [5] [6] [1] Išorinė jungtis su žiediniu kabelio antgaliu, pvz., pagal DIN arba DIN [2] Kontaktinis kaištis [3] Junginė veržlė [4] Gnybtų tiltas [5] Kontaktinė poveržlė [6] Apvijos jungtis su Stocko prijungimo gnybtu Modelis 2 [1] [2] [5] [6] [3] [4] [7] [8] [1] Kontaktinis kaištis [2] Spyruoklinė poveržlė [3] Kontaktinė poveržlė [4] Apvijos jungtis [5] Viršutinė veržlė [6] Poveržlė [7] Išorinė jungtis su žiediniu kabelio antgaliu, pvz., pagal DIN arba DIN [8] Apatinė veržlė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

28 5 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Modelis 3 [2] [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] Išorinė jungtis su žiediniu kabelio antgaliu, pvz., pagal DIN 4637 arba DIN [2] Kontaktinis kaištis [3] Viršutinė veržlė [4] Poveržlė [5] Gnybtų tiltas [6] Apatinė veržlė [7] Apvijos jungtis su žiediniu kabelio antgaliu [8] Dantytoji atraminė poveržlė Modelis 4 [5] [4] [2] [3] [2] [5] [4] [2] [2] [3] [1] [1] [1] Gnybtų dėžutė [2] Gnybtų apkaba [3] PE laidas [4] Spyruoklinė poveržlė [5] Šešiabriaunis varžtas 28 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

29 Elektros instaliacija Variklio prijungimas 5 Modelis 5 [1] [2] [3] [4] [1] [2] [5] [3] [6] [4] [5] [6] [1] Šešiabriaunė veržlė [2] Poveržlė [3] PE laidas su kabelio antgaliu [4] Dantytoji atraminė poveržlė [5] Kaištinis varžtas [6] Gnybtų dėžutė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

30 5 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Variklio prijungimas kištukine jungtimi IS Apatinė kištukinės jungties IS dalis elektriškai, įskaitant papildomą įrangą, pvz., stabdymo lygintuvą, visiškai sujungta jau gamykloje. Viršutinė IS kištukinės jungties dalis įeina į tiekimo komplektaciją, ją reikia prijungti pagal principinę elektros schemą. Kištukinė jungtis IS aprobuota CSA naudoti iki 600 V. Naudojimo patarimas pagal CSA reikalavimus: gnybtų varžtus M3 užveržkite 0,5 Nm veržimo momentu! Laikykitės kabelių skerspjūvių pagal "Amerikos laidų kalibravimo" (AWG) normas lentelėje toliau! Kabelio skerspjūvis Patikrinkite, ar naudojami laidai atitinka galiojančias normas. Vardinė srovė nurodyta variklio specifikacijų lentelėje. Galimų naudoti kabelių skerspjūviai pateikti tolesnėje lentelėje. Be keičiamų gnybtų tiltų Su keičiamais gnybtų tiltais Tilto kabelis Dvigubas išvadų prijungimas (variklis ir stabdys/sr) 0,25 4,0 mm 2 0,25 2,5 mm 2 maks. 1,5 mm 2 maks. 1 x 2,5 ir 1 x 1,5 mm 2 AWG AWG maks. AWG 16 maks. 1 x AWG 14 ir 1 x AWG Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

31 Elektros instaliacija Variklio prijungimas 5 Viršutinės kištuko dalies laidų prijungimas Atsukite korpuso dangtelio varžtus: nuimkite korpuso dangtelį. Atsukite viršutinės kištuko dalies varžtus: išimkite viršutinę kištuko dalį iš dangtelio. Pašalinkite prijungimo kabelio izoliaciją: nuvalykite maždaug 9 mm prijungimo laido galą. Prakiškite kabelį per veržiamąją kabelio jungtį. Prijungimas pagal principinę elektros schemą R83 Prijunkite laidus pagal principinę elektros schemą: gnybtų varžtus veržkite atsargiai! Sumontuokite kištuką (Æ skyrius "Kištuko įmontavimas") Prijungimas pagal principinę elektros schemą R81 Paleisčiai Õ / Ö : Prijunkite su 6 laidais: gnybtų varžtus veržkite atsargiai! kontaktoriai skirstomojoje spintoje Sumontuokite kištuką (Æ skyrius "Kištuko įmontavimas") Õ arba Ö eksploatacijai: Prijunkite pagal principinę elektros schemą Priklausomai nuo pageidaujamo variklio naudojimo (Õ arba Ö) įrenkite keičiamą gnybtų tiltą kaip pavaizduota pav. toliau. Sumontuokite kištuką (Æ skyrius "Kištuko įmontavimas") Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

32 5 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Stabdžio valdymo įtaisas BSR keičiamo gnybtų tilto parengimas Õ naudojimui: Keičiamo tilto Õ pusėje pagal toliau esantį pav. horizontaliai nupjaukite tik pažymėto virbo metalinį kaištį apsauga nuo prisilietimo! Ö naudojimui: Keičiamo tilto Ö pusėje horizontaliai visiškai nupjaukite 2 toliau esančiame pav. pažymėtus virbus Prijungimas pagal principinę elektros schemą R81 Õ arba Ö naudojimui, kai gnybtai prijungiami dvigubai Prie dvigubai prijungiamų gnybtų: prijunkite tilto kabelį. Priklausomai nuo pageidaujamo naudojimo: į keičiamą gnybtų tiltą įdėkite tilto kabelį. Įtaisykite keičiamą gnybtų tiltą. Prie dvigubai prijungiamų gnybtų vietos: virš keičiamo gnybtų tilto prijunkite variklio maitinimo laidą. Kitus laidus prijunkite pagal principinę elektros schemą. Sumontuokite kištuką (Æ skyrius "Kištuko įmontavimas") Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

33 Elektros instaliacija Variklio prijungimas 5 Kištuko įmontavimas Kištukinės jungties IS korpuso dangtelį ant korpuso apatinės dalies galite priveržti įvairiose padėtyse, priklausomai nuo pageidaujamos kabelio įvado pozicijos. Toliau paveiksle pavaizduotą viršutinę kištuko dalį reikia prieš tai įmontuoti į korpuso dangtelį priklausomai nuo apatinės kištuko dalies padėties: Nustatykite pageidaujamą sumontavimo padėtį. Priklausomai nuo sumontavimo padėties varžtais korpuso dangtelyje pritvirtinkite viršutinę kištuko dalį. Uždarykite kištukinę jungtį. Priveržkite veržiamąją kabelio jungtį Viršutinės kištuko dalies sumontavimo korpuso dangtelyje padėtis Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

34 5 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Variklio prijungimas kištukinėmis jungtimis AB.., AD.., AM.., AK.., AC.., AS Įrengtosios kištukinių jungčių sistemos AB.., AD.., AM.., AK.., AC.. ir AS.. pagrįstos firmos "Harting" kištukinių jungčių sistemomis. AB.., AD.., AM.., AK.. "Han Modular " AC.., AS.. "Han" 10E / 10ES Kištukai išdėstyti gnybtų dėžutės šone. Jie prie gnybtų dėžutės fiksuojasi vienu arba dviem spraustukais. Kištukinės jungtys aprobuotos UL. Priešpriešinis kištukas (antgalinis korpusas) su kontaktiniais lizdais į tiekimo apimtį neįeina. Apsaugos klasė užtikrinama tik tada, jeigu įstatytas ir užsklęstas priešpriešinis kištukas. 34 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

35 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Variklio prijungimas per rinklę KCC Vadovaukitės pridedama principine elektros schema Patikrinkite maksimalų kabelių skerspjūvį: 4 mm ² standus 4 mm ² lankstus 2,5 mm² su gyslų antgaliu Gnybtų dėžutėje: patikrinkite ir, jei reikia, paveržkite apvijos jungtis Izoliaciją nuimti nuo mm Gnybtų tiltų išdėstymas Õ grandinėje Gnybtų tiltų išdėstymas Ö grandinėje Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

36 5 Elektros instaliacija Variklio prijungimas Variklio prijungimas per rinklę KC1 Vadovaukitės pridedama principine elektros schema Patikrinkite maksimalų kabelių skerspjūvį: 2,5 mm ² standus 1,5 mm² lankstus su gyslų antgaliu (lansktus be gyslų antgalio neleidžiamas) Izoliaciją nuimti nuo 8 9 mm Gnybtų tiltų išdėstymas Õ grandinėje Gnybtų tiltų išdėstymas Ö grandinėje 36 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

37 Elektros instaliacija Stabdžio prijungimas Stabdžio prijungimas Stabdys atleidžiamas elektriniu būdu. Stabdymas vykdomas mechaniniu būdu išjungus įtampą. STOP Atkreipkite dėmesį į galiojančius atitinkamos profesinės sąjungos fazės dingimo apsaugos reikalavimais ir su tuo susijusias elektros grandines / elektros grandinių pakeitimus! Stabdį prijunkite pagal atitinkamą pridedamą principinę elektros schemą. Atsižvelgiant į norimą jungti nuolatinę įtampą ir dideles srovės apkrovas, reikia naudoti arba specialius stabdžių kontaktorius arba kintamosios srovės kontaktorius su AC-3 vartojamosios klasės pagal EN komutuojančiaisiais kontaktais Stabdžio valdymo įtaiso prijungimas Nuolatinės srovės diskinis stabdys maitinamas iš stabdžio valdymo įtaiso su apsaugine grandine. Ši įtaisyta gnybtų dėžutėje / apatinėje IS dalyje arba turi būti įrengiama skirstomojoje spintoje. Patikrinkite kabelių skerspjūvius: srovė stabdžio grandinėje (žr. sk. "Techniniai duomenys"). Stabdžio valdymo įtaisą prijunkite pagal atitinkamą pridedamą principinę elektros schemą. 180 (H) izoliacijos klasės varikliams skirstomojoje spintoje reikia įmontuoti stabdymo lygintuvą! Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

38 5 Elektros instaliacija Stabdžio prijungimas Diagnozės mazgo DUB prijungimas Diagnozės mazgas prijungiamas pagal principinę (-es) prijungimo elektros schemą (-as), pridėtą (-as) prie variklio. Maksimali leidžiama prijungimo įtampa yra AC 250 V, esant maksimaliai 6 A srovei. Žemos įtampos atveju galima jungti ne daugiau AC 24 V arba DC 24 V su maks. 0,1 A. Pakeisti į žemą įtampą vėliau nebeleidžiama. Veikimo kontrolė Dilimo kontrolė Veikimo ir dilimo kontrolė [1] BK [3] [1] BK [1] BK [2] BN1 BU1 BK [4] [2] [2] BN1 BN1 BU1 BU1 BN2 [2] BU2 [1] Stabdys [2] Mikrojungiklis MP321-1MS [1] Stabdys [2] Mikrojungiklis MP321-1MS [1] Stabdys [2] Mikrojungiklis MP321-1MS [3] Veikimo kontrolė [4] Dilimo kontrolė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

39 Elektros instaliacija Papildomi įtaisai Papildomi įtaisai Papildomo įtaisai prijungiami pagal principinę (-es) prijungimo elektros schemą (-as), pridėtą (-as) prie variklio. Jeigu principinės prijungimo elektros schemos nėra, papildomą įtaisą prijungti ir paleisti draudžiama. Galiojančias principines elektros schemas galite nemokamai gauti iš SEW-EURODRIVE Temperatūros jutiklis TF STOP Prie temperatūros jutiklio TF negalima jungti > 30 V įtampos! Termistoriaus temperatūros jutiklis atitinka DIN Kontrolinis varžos matavimas (matavimo prietaisas, kurio U Â 2,5 V arba I < 1 ma): Normalios matavimų reikšmės: Ê, šiltoji varža > 4000 Ê Temperatūros kontrolei naudojant temperatūros jutiklį, kad būtų užtikrinta eksploatacijai saugi temperatūros jutiklio grandinės izoliacija, būtina aktyvinti įverčio funkciją. Temperatūrai viršijus nustatytą vertę, privalo įsijungti šiluminė apsauginė funkcija Apvijos termostatai TH Termostatai standartiškai sujungti nuosekliai ir atsidaro, kai viršijama leidžiama apvijos temperatūra. Jie gali būti įjungiami į pavaros kontrolės grandinę. AC V DC V Įtampa U [V] Srovλ (cos φ = 1.0) [A] 2,5 1,0 1,6 Srovė (cos φ = 0.6) [A] 1,6 Maks. kontakto varža 1 omas, kai DC 5 V / 1 ma Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

40 5 Elektros instaliacija Papildomi įtaisai Temperatūros jutiklis KTY STOP Gali būti apgadintas temperatūros jutiklis bei variklio apvijos! KTY srovės grandinėje venkite > 4 ma srovių, nes dėl per stipraus pačio temperatūros jutiklio šilimo gali būti apgadinta jo izoliacija bei variklio apvijos. Būtinai atkreipkite dėmesį, kad KTY jungtis būtų teisinga, nes tik tada užtikrinamas nepriekaištingas temperatūros jutiklio įvertinimas. Atkreipkite dėmesį į poliškumą. Tolesniame paveiksle pavaizduotos charakteristikų kreivės rodo varžos pokyčio priklausomybę no variklio temperatūros, esant 2 ma matavimo srovei ir teisingo poliškumo jungčiai R [Ω] T [ C] Techniniai duomenys KTY Jungtis Bendroji varža prie C Tikrinimo srovė raudona (+) mėlyna (-) 540 Ê < R < 640 Ê < 3 ma 40 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

41 Elektros instaliacija Papildomi įtaisai Temperatūros fiksavimas PT100 STOP Gali būti apgadintas temperatūros jutiklis bei variklio apvijos! PT100 srovės grandinėje venkite > 4 ma srovių, nes dėl per stipraus pačio temperatūros jutiklio šilimo gali būti apgadinta jo izoliacija bei variklio apvijos. Atkreipkite dėmesį, kad PT100 jungtis būtų teisinga, nes tik tada užtikrinamas nepriekaištingas temperatūros jutiklio įvertinimas. Tolesniame paveiksle pavaizduotos charakteristikų kreivės rodo varžos pokyčio priklausomybę no variklio temperatūros R [Ω] T [ C] Techniniai duomenys Jungtis Varža prie C kiekvieno PT100 Tikrinimo srovė PT100 raudona-balta 107 Ê < R < 110 Ê < 3 ma Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

42 5 Elektros instaliacija Papildomi įtaisai Priverstinio aušinimo ventiliatorius V Prijungimas savo gnybtų dėžutėje. Maks. prijungiamų laidų skerspjūvis 3 1,5 mm 2 Veržiamoji kabelio jungtis M16 1,5 Konstrukcinis variklio dydis Darbo rūšis / jungtis Dažnis, Hz Įtampa, V DR.71-DR ~ AC Ø 1) ( Ö ) DR.71-DR ~ AC Ø 1) ( Ö ) DR.71-DR ~ AC Õ DR.71-DR ~ AC Õ DR.71-DR ~ AC Ö DR.71-DR ~ AC Ö DR.71-DR ~ AC Ø 1) ( Ö ) DR.71-DR ~ AC Ø 1) ( Ö ) DR.71-DR ~ AC Õ DR.71-DR ~ AC Õ DR.71-DR ~ AC Ö DR.71-DR ~ AC Ö ) Šteinmetco schema NUORODA Priverstinio aušinimo ventiliatoriaus V prijungimo nuorodos pateiktos principinėje elektros schemoje (žr. psl. 116). 42 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

43 Elektros instaliacija Papildomi įtaisai Primontuojamųjų daviklių apžvalga Inkrementinių daviklių prijungimo nuorodos pateiktos prijungimo principinėse elektros schemose: Daviklis Konstrukcinis variklio dydis Daviklio tipas Primontavimo rūšis ES7S DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį ES7R DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį ES7C DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį AS7W DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį EG7S DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį EG7R DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį EG7C DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį AG7W DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį EH7S DR.315 Koduotuvas Centruotai pagal ašį AS7Y DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį AG7Y DR Koduotuvas Centruotai pagal ašį AH7Y DR.315 Koduotuvas Centruotai pagal ašį Maitinimas Signalas Principinė elektros schema DC 7..30V 1Vss sin/cos xx 08 DC 7..30V TTL (RS 422) xx 08 DC 4,5..30V HTL / TTL (RS 422) xx 08 DC 7..30V 1Vss sin/cos xx 08 DC 7..30V 1Vss sin/cos xx 08 DC 7..30V TTL (RS 422) xx 08 DC 4,5..30V HTL / TTL (RS 422) xx 08 DC 7..30V 1Vss sin/cos xx 08 DC V 1Vss sin/cos xx 07 DC 7..30V 1Vss sin/cos + SSI xx 07 DC 7..30V 1Vss sin/cos + SSI xx 07 DC 9..30V TTL+SSI (RS 422) xx 07 NUORODOS Maksimali dinaminė daviklių apkrova  10 g À 100 m/s 2 (10 Hz... 2 khz) Atsparumas smūgiams  100 g À 1000 m/s 2, taikoma DR.71-DR.225 Atsparumas smūgiams  200 g À 2000 m/s 2, taikoma DR Įmontuojamųjų daviklių apžvalga Daviklis Konstrukcinis variklio dydis Maitinimas Signalai EI71 HTL 1 periodas/u EI72 HTL 2 periodai/u DR DC 9..30V EI76 HTL 6 periodai/u EI7C HTL 24 periodai/u Šviesos diodų indikacija pateikia optinį atsaką pagal tokią lentelę: Šviesos diodo spalva Kanalas A Kanalas B Kanalas /A Kanalas /B Oranžinė (raudona ir žalia) Raudona Žalia Išj NUORODA Įmontuojamojo daviklio prijungimo nuorodos pateiktos principinėje elektros schemoje. Jungiant per rinklę žr. skyrių "Principinės elektros schemos" (žr. psl. 111). Jungiant per M12 kištuką atkreipti dėmesį į pridėtą principinę elektros schemą. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

44 5 Elektros instaliacija Papildomi įtaisai Daviklių prijungimas Jungdami daviklį prie keitiklio, būtinai laikykitės atitinkamo keitiklio eksploatacijos vadovo nuorodų! Maksimalus laido ilgis (keitiklis daviklis): 100 m, kai maksimali ilginė talpa  120 nf/km Gyslos skerspjūvis: 0, ,5 mm 2 Naudoti ekranuotus laidus su poromis susuktomis gyslomis ir iš abiejų pusių plačiai uždėti ekraną: prie daviklio prijungimo dangtelio, veržiamojoje kabelio jungtyje arba priešpriešiniame kištuke; keitiklio pusėje prie elektronikos ekranų gnybto arba prie Sub-D tipo kištuko korpuso. Daviklių laidus klokite atskirai nuo galios kabelių, ne mažesniu kaip 200 mm atstumu Rimties šildymas Atkreipkite dėmesį į specifikacijų lentelėje nurodytą leidžiamą įtampą. 44 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

45 Eksploatacijos pradžia Eksploatacijos pradžios prielaidos I Eksploatacijos pradžia 6.1 Eksploatacijos pradžios prielaidos NUORODA Instaliacijos metu būtinai vadovaukitės 2 skyriaus saugos nuorodomis (žr. psl. 7). Jeigu kiltų problemų, atkreipkite dėmesį į skyrių "Darbo sutrikimai" (žr. psl. 117)! Prieš pradėdami eksploataciją patikrinkite, ar: pavara nepažeista ir neužblokuota; po ilgesnio sandėliavimo imtasi priemonių pagal skyriaus "Paruošiamieji darbai" (žr. psl. 15) nuorodas; teisingai atlikti visi prijungimai; teisinga variklio / motoreduktoriaus sukimosi kryptis (variklis sukasi į dešinę: prie gnybtų U, V, W prijungtos fazės L1, L2, L3); tinkamai uždėti visi apsauginiai dangčiai; visi variklio apsaugos įrenginiai aktyvūs ir sureguliuoti pagal vardinę variklio srovę; nėra kitų pavojaus šaltinių Eksploatacijos pradžios metu patikrinkite: ar netrikdomai sukasi variklis (nėra perkrovų, nesvyruoja sūkių skaičius, nėra įtartinų garsų ir pan.); stabdymo momentas atitinka naudojimo atvejį. Šiuo klausimu atkreipkite dėmesį į skyrių "Techniniai duomenys" (žr. psl. 95) ir į specifikacijų lentelę. STOP Baigę eksploatacijos pradžios darbus būtinai nuimkite stabdomų variklių su rankiniu stabdžio atleidimo įtaisu be fiksatoriaus rankeną! Jai laikyti yra skirtas laikiklis variklio korpuso išorėje. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

46 6 I 0 Eksploatacijos pradžia Variklių su atbulinės eigos blokatoriumi blokavimo krypties keitimas 6.2 Variklių su atbulinės eigos blokatoriumi blokavimo krypties keitimas Principinė DR.71-DR.80 su atbulinės eigos blokatoriumi konstrukcija [42] [190] [75] [77] [37] [62] [74] [48] [36] [35] [78] [44] [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [37] Sandarinamasis žiedas [42] Atbulinės eigos blokatoriaus guolinis skydas [44] Radialinis rutulinis guolis [48] Skečiamasis žiedas [62] Užspaudžiamasis žiedas [74] Visas veržiamojo įtaiso žiedas [75] Sandarinamoji jungė [77] Varžtas [78] Lentelė su nuoroda [190] Veltinio tarpinė Principinė DR.90-DR.315 su atbulinės eigos blokatoriumi konstrukcija [78] [48] [74] [703] [37] [702] [190] [62] [36] [35] [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [37] Sandarinamasis žiedas [48] Skečiamasis žiedas [62] Užspaudžiamasis žiedas [74] Visas veržiamojo įtaiso žiedas [78] Lentelė su nuoroda [190] Veltinio tarpinė [702] Visas atbulinės eigos blokatoriaus korpusas [703] Cilindrinis varžtas 46 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

47 Eksploatacijos pradžia Variklių su atbulinės eigos blokatoriumi blokavimo krypties keitimas I Blokavimo krypties keitimas Atbulinės eigos blokatorius neleidžia suktis varikliui viena kryptimi (ją blokuoja). Sukimosi kryptis paženklinama strėle ant variklio sparnuotės gaubto arba motoreduktoriaus korpuso. Jei norite pakeisti blokavimo kryptį, darykite taip: PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio įtampą ir užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti netyčia! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). 2. Išmontuokite jungės arba sparnuotės gaubtą [35] 3. DR.71-80: išmontuokite sandarinamąją jungę [75] DR : išmontuokite visą atbulinės eigos blokatoriaus korpusą [702] 4. Atpalaiduokite užspaudžiamąjį žiedą [62] 5. Varžtais nutraukimo sriegyje ar trauktuvu išmontuokite visą veržiamojo įtaiso žiedą [74] 6. Jei yra, skečiamasis žiedas [48] lieka uždėtas 7. Visą veržiamojo įtaiso žiedą [74] apverskite ir užspauskite vėl 8. Sumontuokite užspaudžiamąjį žiedą [62] 9. DR.71-80: sandarinamąją jungę [75] sutepkite su "Hylomar" ir sumontuokite. Jei reikia, pakeiskite veltinio tarpinę [109] ir sandarinamąjį žiedą [37] DR : jei reikia, pakeiskite sandariklį [901], veltino tarpinę [190] ir sandarinamąjį žiedą [37] ir sumontuokite visą atbulinės eigos blokatoriaus korpusą [702] 10.Uždėkite išmontuotas dalis atgal. 11.Pakeiskite sukimosi kryptį ženklinančius lipdukus Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

48 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Patikros ir einamosios techninės priežiūros intervalai 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra PAVOJUS! Prispaudimo krentančiu kėlimo įrenginiu pavojus. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Kėlimo įrenginių pavaras užfiksuokite arba nuleiskite (nukritimo pavojus)! Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio įtampą ir užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti netyčia! Naudokite tik originalias atsargines dalis pagal galiojantį atskirų dalių sąrašą! Keisdami stabdymo ritę, visuomet keiskite ir stabdžio valdymo įtaisą! ATSARGIAI! Pavaros paviršiai darbo metu gali stipriai įkaisti. Pavojus nusideginti. Prieš pradėdami darbus leiskite varikliui atvėsti. STOP Montuojant aplinkos temperatūra ir patys sandarinamieji veleno žiedai turi būti ne šaltesni kaip 0 C, nes priešingu atveju sandarinamieji veleno žiedai gali apsigadinti. 7.1 Patikros ir einamosios techninės priežiūros intervalai Prietaisas / mazgas Laiko tarpsniai Ką daryti? Stabdys BE Variklis Naudojant kaip darbinį stabdį: ne rečiau kas 3000 darbo valandų 1) Naudojant kaip stovėjimo stabdį: priklausomai nuo apkrovos kas 2 4 metus 1) Kas darbo valandų 2) Pavara Įvairiai (priklausomai nuo išorinių veiksnių) Patikrinti stabdį Išmatuokite stabdymo disko storį Stabdymo diskas, antdėklai Pamatuokite ir sureguliuokite darbinį tarpą Spaudimo diskas Krumplinė mova / krumpliai Suspaudimo žiedai Išsiurbkite dulkes Patikrinkite, jei reikia, pakeiskite komutuojančiuosius kontaktus (pvz., jei jie apdegę) Patikrinkite variklį: Patikrinkite, jei reikia, pakeiskite riedėjimo guolius Pakeiskite sandarinamąjį veleno žiedą Išvalykite aušinimo ortakius Pakoreguokite arba atnaujinkite paviršiaus / antikorozinę dažų dangą. Patikrinkite ir, jei reikia, išvalykite oro filtrą. 1) Sudilimo laiką sąlygoja įvairūs faktoriai ir jis gali būti trumpas. Reikalingus patikrų / einamosios techninės priežiūros intervalus privalo pagal projektavimo dokumentaciją (pvz., "Pavarų projektavimas") individualiai apskaičiuoti sistemos gamintojas. 2) DR.315 su papildomo tepimo įtaisu atkreipkite dėmesį į skyriuje "Guolių tepimas: DR.315" nurodytus sutrumpintus tepimo intervalus. 48 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

49 Patikra / einamoji techninė priežiūra Guolių tepimas Guolių tepimas Guolių tepimas: DR.71- DR.225 Standartinės konstrukcijos variklio guoliai jau sutepti visam naudojimo laikui Guolių tepimas: DR konstrukcinio dydžio varikliuose gali būti įrengtas papildomo tepimo įtaisas. Tolesniame paveiksle parodyta papildomo tepimo įtaisų padėtis. [1] A pavidalo pagal DIN papildomo tepimo įtaisas Papildomas tepimas Normalioms naudojimo sąlygoms ir 20 C iki +40 C aplinkos temperatūrai SEW- EURODRIVE pradiniam tepimui naudoja karščiui atsparų mineralinį tepalą polikarbamido pagrindu "ESSO Polyrex EM" (K2P-20 DIN 51825). Žemoms temperatūroms iki 40 C skirtiems varikliams naudojamas tepalas SKF GXN, taip pat mineralinis tepalas polikarbamido pagrindu. Tepalą galima įsigyti iš SEW-EURODRIVE kaip atskirą dalį 400 g kasetėse. Užsakymo duomenis rasite skyriuje "Tepalų SEW variklių riedėjimo guoliams lentelės". NUORODA Maišyti galima tik vienodo tirštinimo tipo, vienodos bazinės alyvos ir vienodos konsistencijos (NLGI klasės) tepalus! Variklio guolius reikia tepti, kaip nurodyta ant variklio esančioje tepimo lentelėje. Sunaudotas tepalas renkasi vidinėje variklio ertmėje; ji po 6 8 papildomų tepimų atliekant patikrą reikėtų pašalinti. Naujai tepant guolius atkreipti dėmesį, kad guolis būtų užpildytas maždaug 2/3. Kad tepalas tolygia pasiskirstytų, po tepimo, jei įmanoma, variklius reikia paleisti iš lėto. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

50 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Sustiprintas atraminis mazgas Papildomo tepimo terminas Esant 20 C C aplinkos temperatūrai 4-poliam sūkių skaičiui ir normaliai apkrovai papildomai guolius reikia tepti toliau esančioje lentelėje nurodytais terminais. Jai sūkių skaičius, apkrovos arba aplinkos temperatūra didesni, papildomo tepimo intervalai sutrumpėja. Pilant pirmą kartą naudoti 1,5 karto didesnį kiekį, nei nurodyta. horizontali konstrukcija vertikali konstrukcija Variklio tipas Trukmė Kiekis Trukmė Kiekis DR.315 /NS 5000 h 50 g 3000 h 70 g DR.315 /ERF /NS 3000 h 50 g 2000 h 70 g 7.3 Sustiprintas atraminis mazgas STOP Pasirinkčiai /ERF (sustiprintas atraminis mazgas) A pusėje naudojami cilindriniai ritininiai guoliai. Jų negalima eksploatuoti be skersinės jėgos, nes guoliai gali apsigadinti. Kad atraminis mazgas būtų optimaliai tepamas, sustiprintas atraminis mazgas tiekiamas tik su pasirinktimi /NS (papildomas tepimas). Dėl guolių tepimo atkreipkite dėmesį į nuorodas skyriuje "Guolių tepimas: DR.315" (žr. psl. 49). 50 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

51 Patikra / einamoji techninė priežiūra Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio įtampą. Apsaugokite, kad ji nebūtų įjungta netyčia Inkrementinio daviklio išmontavimas iš DR.71-DR.132 Tolesniame paveiksle kaip pavyzdys parodytas inkrementinio daviklio ES7 išmontavimas. [733] [367] [220] [361] [220] Prijungimo dangtelis [361] Dengiamasis gaubtas [367] Tvirtinimo varžtas [733] Varžtai ES7./AS7. išmontavimas Nuimkite dengiamąjį gaubtą [361]. Išsukite prijungimo dangtelio [220] varžtus ir jį nuimkite. Daviklio prijungimo kabelio atjungti nereikia! Išsukdami varžtus [733] išimkite iš gaubto tinklelio skečiamąjį kaištį. Maždaug 2-3 sūkius atsukite centrinį tvirtinimo varžtą [367] ir lengvu smūgiu per varžto galvutę atpalaiduokite skėtimo veleno kūgį. Ištraukite iš rotoriaus [1] kiaurymės inkrementinį daviklį. Surinkimas Surinkdami atkreipkite dėmesį: Daviklio kakliuką sutepkite NOCO skysčiu. Centrinį tvirtinimo varžtą [367] priveržkite 2,9 Nm veržimo momentu. Skečiamajame kaištyje esantį varžtą [733] priveržkite ne didesniu kaip 1,0 Nm veržimo momentu. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

52 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams Inkrementinio daviklio išmontavimas iš DR.160-DR.22 [35] [1] [220] [232] [619] [715] [706] [657] [707] [367] [1] Rotorius [35] Sparnuotės gaubtas [220] Prijungimo dangtelis [232] Varžtai [367] Tvirtinimo varžtas [619] Daviklis [657] Dangtis [706] Skečiamasis pirštas [707] Varžtai [715] Varžtai EG7./AG7. išmontavimas Atpalaiduokite varžtus [707] ir nuimkite dangtį [657]. Sukant laikyti galima skečiamuoju pirštu [706] SW13. Išsukite prijungimo dangtelio [619] varžtus ir jį nuimkite. Išsukite varžtus [232]. Išmontuokite sparnuotės gaubtą [35]. Atpalaiduokite centrinį tvirtinimo varžtą [367] ir taip išstumkite daviklį. Jeigu daviklis stumtųsi sunkiai, galima už ant daviklio įrengtos vietos raktui SW17 atpalaiduoti arba prilaikyti daviklio veleną. Surinkimas Daviklio veleną sutepkite NOCO skysčiu. Įstatykite daviklį į rotoriaus kiaurymę ir centriniu tvirtinimo varžtu [367] įtraukite į ją (maks. 6 Nm). Sumontuokite sparnuotės gaubtą. Dviem varžtais [232] pritvirtinkite daviklio sukamojo momento plokštelę prie sparnuotės grotelių. Sumontuokite prijungimo dangtelį [619]. Sumontuokite dangtį [657] su varžtais [707]. 52 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

53 Patikra / einamoji techninė priežiūra Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams Inkrementinio daviklio išmontavimas iš DR.315 Tolesniame paveiksle kaip pavyzdys parodytas inkrementinio daviklio išmontavimas iš DR.315. [35] [734] [367] [220] [659] [657] EH7. AH7. [748] [367] [220] [35] Sparnuotės gaubtas [220] Daviklis [367] Tvirtinimo varžtas [657] Dengiamasis gaubtas [659] Varžtas [734] Veržlė [748] Varžtas EH7. išmontavimas Atpalaiduokite varžtus [659] ir nuimkite dengiamąjį gaubtą [657]. Atpalaiduokite veržlę [734] ir nuimkite daviklį nuo sparnuotės gaubto. Atpalaiduokite ant daviklio [220] esantį tvirtinimo varžtą [367] ir nutraukite daviklį [220] nuo veleno. AH7. išmontavimas Atpalaiduokite varžtus [659] ir nuimkite dengiamąjį gaubtą [657]. Atpalaiduokite varžtus [748] ir nuimkite daviklį nuo sparnuotės gaubto. Atpalaiduokite ant daviklio [220] esantį tvirtinimo varžtą [367] ir nutraukite daviklį [220] nuo veleno. Surinkimas Surinkdami atkreipkite dėmesį: Daviklio kakliuką sutepkite NOCO skysčiu. Tvirtinimo varžtą veržkite tokiu sukimo momentu: Daviklis EH7. AH7. Veržimo momentas 0,7 Nm 3,0 Nm Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

54 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7.5 Variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė konstrukcija: DR.71 DR.132 [123] [132] [131] [262] [156] [117] [118] [116] [119] [134] [113] [112] [111] [129] [115] [707] [705] [706] [9] [13] [30] [35] [12] [16] [41] [24] [108] [109] [42] [22] [392] [103] [100] [90] [93] [1] [32] [107] [106] [7] [11] [2] [3] [44] [36] [10] [1] Rotorius [2] Užspaudžiamasis žiedas [3] Prizminis pleištas [7] Junginis guolinis skydas [9] Įsukama aklė [10] Užspaudžiamasis žiedas [11] Radialinis rutulinis guolis [12] Užspaudžiamasis žiedas [13] Cilindrinis varžtas [16] Statorius [22] Šešiabriaunis varžtas [24] Kilpinis varžtas [30] Sandarinamasis veleno žiedas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [41] Kompensacinė poveržlė [42] B guolinis skydas [44] Radialinis rutulinis guolis [90] Atraminė plokštė [93] Varžtas su pusapvale galvute [100] Šešiabriaunė veržlė [103] Kaištinis varžtas [106] Sandarinamasis veleno žiedas [107] Atraminis žiedas [108] Specifikacijų lentelė [109] Vinis metalui [111] Apatinės dalies sandariklis [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [113] Varžtas su pusapvale galvute [115] Gnybtų skydas [116] Gnybtų apkaba [117] Šešiabriaunis varžtas [118] Spyruoklinė poveržlė [119] Varžtas su pusapvale galvute [123] Šešiabriaunis varžtas [129] Įsukama aklė su žiedine tarpine [131] Dangtelio sandariklis [132] Gnybtų dėžutės dangtelis [134] Įsukama aklė su žiedine tarpine [156] Lentelė su nuoroda [262] Visas sujungimo gnybtas [392] Sandariklis [705] Apsauginis stogas [706] Tarpiklis [707] Varžtas su pusapvale galvute 54 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

55 Patikra / einamoji techninė priežiūra Variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė konstrukcija: DR.160 DR.180 [24] [123] [132] [131] [119] [156] [112] [111] [115] [109] [108] [118] [116] [134] [113] [129] [390] [117] [219] [128] [140] [139] [137] [262] [616] [7] [9] [12] [106] [107] [706] [705] [707] [41][42] [22] [19] [17] [35] [715] [30] [103] [100] [14] [15] [16] [94] [93] [90] [91] [31] [44] [36] [32] [11] [2] [3] [1] [104] [10] [1] Rotorius [2] Užspaudžiamasis žiedas [3] Prizminis pleištas [7] Jungė [9] Įsukama aklė [10] Užspaudžiamasis žiedas [11] Radialinis rutulinis guolis [12] Užspaudžiamasis žiedas [14] Poveržlė [15] Šešiabriaunis varžtas [16] Statorius [17] Šešiabriaunė veržlė [19] Cilindrinis varžtas [22] Šešiabriaunis varžtas [24] Kilpinis varžtas [30] Sandarinamasis žiedas [31] Prizminis pleištas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [41] Lėkštinė spyruoklė [42] B guolinis skydas [44] Radialinis rutulinis guolis [90] Koja [91] Šešiabriaunė veržlė [93] Poveržlė [94] Cilindrinis varžtas [100] Šešiabriaunė veržlė [103] Kaištinis varžtas [104] Atraminė poveržlė [106] Sandarinamasis veleno žiedas [107] Atraminis žiedas [108] Specifikacijų lentelė [109] Vinis metalui [111] Apatinės dalies sandariklis [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [113] Varžtas [115] Gnybtų skydas [116] Dantytoji atraminė poveržlė [117] Kaištinis varžtas [118] Poveržlė [119] Cilindrinis varžtas [121] Vinis metalui [123] Šešiabriaunis varžtas [128] Dantytoji atraminė poveržlė [129] Įsukama aklė su žiedine tarpine [131] Dangtelio sandariklis [132] Gnybtų dėžutės dangtelis [134] Įsukama aklė su žiedine tarpine [137] Varžtas [139] Šešiabriaunis varžtas [140] Poveržlė [153] Visa rinklė [156] Lentelė su nuoroda [219] Šešiabriaunė veržlė [262] Sujungimo gnybtas [390] Žiedinė tarpinė [616] Tvirtinimo plokštelė [705] Apsauginis stogas [706] Tarpiklis [707] Šešiabriaunis varžtas [715] Šešiabriaunis varžtas Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

56 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė konstrukcija: DR.200 DR.225 [128] [137] [262] [123] [118] [616] [130] [116] [156] [131] [119] [112] [111] [129] [134] [128] [140] [106] [107] [9] [15] [105] [24] [109] [108] [113] [115] [390] [42] [139] [22] [19] [30] [35] [26] [25] [707] [715] [706] [705] [36] [32] [103] [100] [7] [90] [93] [94] [1] [31] [21] [44][43][40] [2] [11] [3] [1] Rotorius [2] Užspaudžiamasis žiedas [3] Prizminis pleištas [7] Jungė [9] Įsukama aklė [11] Radialinis rutulinis guolis [15] Šešiabriaunis varžtas [16] Statorius [19] Cilindrinis varžtas [21] Sandarinamoji žiedinė jungė [22] Šešiabriaunis varžtas [24] Kilpinis varžtas [25] Cilindrinis varžtas [26] Sandarinamoji poveržlė [30] Sandarinamasis veleno žiedas [31] Prizminis pleištas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [40] Užspaudžiamasis žiedas [42] B guolinis skydas [43] Atraminė poveržlė [44] Radialinis rutulinis guolis [90] Koja [93] Poveržlė [94] Cilindrinis varžtas [100] Šešiabriaunė veržlė [103] Kaištinis varžtas [105] Lėkštinė spyruoklė [106] Sandarinamasis veleno žiedas [107] Atraminis žiedas [108] Galios duomenų lentelė [109] Vinis metalui [111] Apatinės dalies sandariklis [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [113] Varžtas su cilindrine galvute [115] Gnybtų skydas [116] Dantytoji atraminė poveržlė [117] Kaištinis varžtas [118] Poveržlė [119] Cilindrinis varžtas [123] Šešiabriaunis varžtas [128] Dantytoji atraminė poveržlė [129] Įsukama aklė [131] Dangtelio sandariklis [132] Gnybtų dėžutės dangtelis [134] Įsukama aklė [137] Varžtas [139] Šešiabriaunis varžtas [140] Poveržlė [156] Lentelė su nuoroda [219] Šešiabriaunė veržlė [262] Sujungimo gnybtas [390] Žiedinė tarpinė [616] Tvirtinimo plokštelė [705] Apsauginis stogas [706] Skečiamasis pirštas [707] Šešiabriaunis varžtas [715] Šešiabriaunis varžtas 56 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

57 Patikra / einamoji techninė priežiūra Variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Variklio DR.71-DR.225 patikros darbo etapai PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio įtampą ir užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti netyčia! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). 2. Išmontuokite sparnuotės gaubtą [35], sparnuotę [36]. 3. Išmontuokite statorių: Konstrukcinis dydis DR.71-DR.132: iš junginio guolinio skydo [7] ir B guolinio skydo [42] išsukite cilindrinius varžtus [13], nuo junginio guolinio skydo [7] nuimkite statorių [16]. Konstrukcinis dydis DR.160-DR.180: atsukite cilindrinius varžtus [19] ir išmontuokite B guolinį skydą [42]. Atpalaiduokite šešiabriaunį varžtą [15] ir numontuokite statorių nuo junginio guolinio skydo. Konstrukcinis dydis DR.200-DR.225: Atpalaiduokite šešiabriaunį varžtą [15] ir numontuokite junginį guolinį skydą [7] nuo statoriaus. Motoreduktoriuose: nuimkite atraminį žiedą [107] Atpalaiduokite cilindrinius varžtus [19] ir numontuokite visą rotorių [1] kartu su B guoliniu skydu [42]. Atpalaiduokite cilindrinius varžtus [25] ir atskirkite visą rotorių [1] nuo B guolinio skydo [42]. 4. Apžiūra: ar statoriaus viduje yra drėgmės ar transmisinės alyvos? Jei ne, toliau tęskite nuo punkto 7. Jei yra, toliau tęskite nuo punkto 5. Jei variklyje yra transmisinės alyvos, paveskite suremontuoti variklį specialiose dirbtuvėse. 5. Jei statoriaus viduje yra drėgmės: Motoreduktoriuose: nuimkite variklį nuo perdavimo mechanizmo Varikliuose be perdavimo mechanizmo: išmontuokite A jungę Išmontuokite rotorių [1]. 6. Išvalykite ir išdžiovinkite apvijas, patikrinkite elektrinius parametrus, žr. skyrių (žr. psl. 15) Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

58 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7. Radialinius rutulinius guolius [11], [44] pakeiskite leistinais rutuliniais guoliais. Žr. skyrių "Leistini riedėjimo guolių tipai" (žr. psl. 106). 8. Iš naujo užsandarinkite veleną: A pusėje: pakeiskite sandarinamąjį veleno žiedą [106] B pusėje: pakeiskite sandarinamąjį veleno žiedą [30] Sandarinimo manžetą ištepkite tepalu ("Klüber Petamo"). 9. Iš naujo užsandarinkite statoriaus lizdus: Sandarinimo paviršius užsandarinkite ilgalaikiai elastine sandarinimo mase (naudojimo temperatūra -40 C C), pvz., "Hylomar L Spezial". Konstrukciniam dydžiui DR.71-DR.132: pakeiskite sandariklį [392]. 10.Sumontuokite variklį ir papildomus įtaisus. 58 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

59 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė stabdomo variklio DR.71-DR.80 konstrukcija [1] [71] [70] [73] [68] [49] [718] [66] [61] [51] [60] [67] [65] [50] [54] [95] [59] [53] [56] [57] [58] [36] [62] [35] [22] [1] Variklis su stabdžio guoliniu skydu [22] Šešiabriaunis varžtas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [49] Spaudimo diskas [50] Stabdžio spyruoklė [11] Magnetas, sukomplektuotas [51] Rankena [53] Stabdžio atleidimo įtaiso svirtis [54] Magnetas, sukompl. [56] Kaištinis varžtas [57] Kūginė spyruoklė [58] Reguliavimo veržlė [59] Cilindrinis kaištis [60] Kaištinis varžtas 3x [61] Šešiabriaunė veržlė [65] Suspaudimo žiedas [66] Sandarinamoji juosta [67] Priešpriešinė spyruoklė [68] Stabdymo diskas [62] Užspaudžiamasis žiedas [70] Krumplinė mova [71] Prizminis pleištas [73] Nerūdijančio plieno diskas [95] Sandarinamasis žiedas [718] Slopinimo diskas Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

60 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė stabdomo variklio DR.90-DR.132 konstrukcija [901] [1] [71] [70] [62] [900] [550] [57] [51] [36] [32] [22] [35 ] [58] [56] [95] [59][53] [1] Variklis su stabdžio guoliniu skydu [22] Šešiabriaunis varžtas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [51] Rankena [53] Stabdžio atleidimo įtaiso svirtis [56] Kaištinis varžtas [57] Kūginė spyruoklė [58] Reguliavimo veržlė [59] Cilindrinis kaištis [62] Užspaudžiamasis žiedas [70] Krumplinė mova [71] Prizminis pleištas [95] Sandarinamasis žiedas 550] Sumontuotas stabdys [900] Varžtas [901] Sandariklis Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

61 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė stabdomo variklio DR.160-DR.225 konstrukcija [31] [901] [71] [70] [62] [900] [550] [56] [51] [36] [95] [53] [47] [32] [22] [35] [55] [1] [698] [57] [58] [1] Variklis su stabdžio guoliniu skydu [22] Šešiabriaunis varžtas [31] Prizminis pleištas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [47] Žiedinė tarpinė [51] Rankena [53] Stabdžio atleidimo įtaiso svirtis [55] Dangtelis [56] Kaištinis varžtas [57] Kūginė spyruoklė [58] Reguliavimo veržlė [62] Užspaudžiamasis žiedas [70] Krumplinė mova [71] Prizminis pleištas [95] Sandarinamasis žiedas 550] Sumontuotas stabdys [698] Kištukas, sukomplektuotas (tik BE20-BE32) [900] Varžtas [901] Žiedinė tarpinė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

62 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros darbo etapai PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). 2. Išmontuokite sparnuotės gaubtą [35], sparnuotę [36]. 3. Išmontuokite statorių: Konstrukcinis dydis DR.71-DR.132: iš junginio guolinio skydo [7] išsukite cilindrinius varžtus [13] ir nuo junginio guolinio skydo [7] nuimkite stabdžio guolinį skydą [42], statorių [16]. Konstrukcinis dydis DR.160-DR.180: atsukite cilindrinius varžtus [19] ir išmontuokite stabdžio guolinį skydą [42]. Atpalaiduokite šešiabriaunį varžtą [15] ir numontuokite statorių nuo junginio guolinio skydo. Konstrukcinis dydis DR.200-DR.225: Atpalaiduokite šešiabriaunį varžtą [15] ir numontuokite junginį guolinį skydą [7] nuo statoriaus. Motoreduktoriuose: nuimkite atraminį žiedą [107] Atpalaiduokite cilindrinius varžtus [19] ir numontuokite visą rotorių [1] kartu su stabdžio guoliniu skydu [42]. Atpalaiduokite cilindrinius varžtus [25] ir atskirkite visą rotorių [1] nuo stabdžio guolinio skydo [42]. 4. Atjunkite stabdžio kabelį: BE05-BE11: numontuokite gnybtų dėžutės dangtelį, atjunkite stabdžio kabelį nuo lygintuvo. BE20-BE32: atpalaiduokite stabdžio kištukinės jungties [698] fiksacinius varžtus ir ištraukite kištukinę jungtį. 5. Nuspauskite ir atsargiai nukelkite stabdį nuo statoriaus. 6. Patraukite statorių maždaug cm. 7. Apžiūra: ar statoriaus viduje yra drėgmės ar transmisinės alyvos? Jei ne, toliau tęskite nuo punkto 10. Jei yra, toliau tęskite nuo punkto 8. Jei variklyje yra transmisinės alyvos, paveskite suremontuoti variklį specialiose dirbtuvėse. 8. Jei statoriaus viduje yra drėgmės: Motoreduktoriuose: nuimkite variklį nuo perdavimo mechanizmo Varikliuose be perdavimo mechanizmo: išmontuokite A jungę Išmontuokite rotorių [1]. 9. Išvalykite ir išdžiovinkite apvijas, patikrinkite elektrinius parametrus, žr. skyrių "Parengiamieji darbai" (žr. psl. 15) 62 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

63 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 10.Radialinius rutulinius guolius [11], [44] pakeiskite leistinais rutuliniais guoliais. Žr. skyrių "Leistini riedėjimo guolių tipai" (žr. psl. 106). 11.Iš naujo užsandarinkite veleną: A pusėje: pakeiskite sandarinamąjį veleno žiedą [106] B pusėje: pakeiskite sandarinamąjį veleno žiedą [30] Sandarinimo manžetą ištepkite tepalu ("Klüber Petamo GHY133"). 12.Iš naujo užsandarinkite statoriaus lizdus: Sandarinimo paviršius užsandarinkite ilgalaikiai elastine sandarinimo mase (naudojimo temperatūra -40 C C), pvz., "Hylomar L Spezial". Konstrukciniam dydžiui DR.71-DR.132: pakeiskite sandariklį [392]. 13.Variklio konstrukcinis dydis DR-160-DR.225: pakeiskite žiedinę tarpinę [901], esančią tarp stabdžio guolinio skydo [42] ir sumontuoto stabdžio [550]. Uždėkite sumontuotą stabdį [550] 14.Sumontuokite variklį, stabdį, papildomus įtaisus. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

64 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė stabdžių BE05-BE2 (DR.71-DR.80) konstrukcija [60] [61] [66] [42] [73] [68] [67] [65] [49] [718] [50]/[276] [54] [42] Stabdžio guolinis skydas [49] Spaudimo diskas [50] Stabdžio spyruoklė (normali) [54] Magnetas, sukomplektuotas [60] Kaištinis varžtas 3x [61] Šešiabriaunė veržlė [65] Suspaudimo žiedas [66] Sandarinamoji juosta [67] Priešpriešinė spyruoklė [68] Stabdymo diskas [73] Nerūdijančio plieno diskas [276] Stabdžio spyruoklė (mėlyna) [718] Slopinimo diskas Principinė stabdžio BE1-BE11 (DR.90-DR.160) konstrukcija [66] [702] [69] [67] [68] [65] [49] [718] [50/276] [54] [60] [61] [49] Spaudimo diskas [50] Stabdžio spyruoklė (normali) [54] Magnetas, sukomplektuotas [60] Kaištinis varžtas 3x [61] Šešiabriaunė veržlė [65] Suspaudimo žiedas [66] Sandarinamoji juosta [67] Priešpriešinė spyruoklė [68] Stabdymo diskas [69] Spyruoklinis žiedas [276] Stabdžio spyruoklė (mėlyna) [702] Frikcinis diskas [718] Slopinimo diskas 64 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

65 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė stabdžio BE20 (DR.160-DR.180) konstrukcija [54] [28] [60] [61] [66] [702] [69] [67] [68] [65] [49] [50/276] [28] Aklė [49] Spaudimo diskas, sukomplektuotas [50] Stabdžio spyruoklė (normali) [54] Magnetas, sukomplektuotas [60] Kaištinis varžtas 3x [61] Šešiabriaunė veržlė [65] Suspaudimo žiedas [66] Sandarinamoji juosta [67] Priešpriešinė spyruoklė [68] Stabdymo diskas [69] Spyruoklinis žiedas [276] Stabdžio spyruoklė (mėlyna) [702] Frikcinis diskas Principinė stabdžio BE30-BE32 (DR.180-DR.225) konstrukcija [49] [50]/[276] [28] [702] 67 [68] [69] [51] [60] [54] [61] [66] [28] Aklė [49] Spaudimo diskas, sukomplektuotas [50] Stabdžio spyruoklė (normali) [51] Stabdymo plokštė [54] Magnetas, sukomplektuotas [60] Kaištinis varžtas 3x [61] Šešiabriaunė veržlė [66] Sandarinamoji juosta [67] Reguliavimo įvorė [68] Stabdymo diskas [69] Spyruoklinis žiedas [276] Stabdžio spyruoklė (mėlyna) [702] Frikcinis diskas Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

66 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdžių BE05-BE32 darbinio tarpo nustatymas PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Išmontuokite: Jeigu yra, priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). Jungės arba sparnuotės gaubtą [35]. 2. Pastumkite sandarinamąją juostą [66], tam, jei reikia, atpalaiduokite juostos sąvaržą Išsiurbkite dulkes. 3. Išmatuokite stabdymo diską [68]: Minimalų stabdymo disko storį žr. skyriuje "Techniniai duomenys" (žr. psl. 95). Jei reikia, stabdymo diską pakeiskite, žr. skyrių "Stabdžio BE05-BE32 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 68). 4. BE30-BE32: pasukę stabdžio guolinio skydo kryptimi, atpalaiduokite reguliavimo įvores [67]. 5. Išmatuokite darbinį tarpą A (žr. pav. toliau) (tarpumačiu, trijose maždaug per 120 viena nuo kitos nutolusiose vietose): tarp spaudimo disko [49] ir slopinimo disko [718] A Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

67 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 6. BE05-BE20: paveržkite šešiabriaunes veržles [61], kol darbinis tarpas bus sureguliuotas teisingai, žr. skyrių "Techniniai duomenys" (žr. psl. 95) BE30-BE32: iš pradžių paveržkite šešiabriaunes veržles [61] tiek, kad darbinis tarpas būtų 0,25 mm. 7. Vertikalaus konstrukcijos tipo BE32 nustatykite tokį trijų stabdymo plokštės spyruoklių matmenį: Konstrukcijos tipas X [mm] Stabdys viršuje 7,3 Stabdys apačioje 6,5 [49] [68b] [52b] [900] X [68] X [49] [52b] [68] [68b] [900] Spaudimo diskas Stabdymo plokštė (tik BE32) Stabdymo diskas Stabdymo diskas (tik BE32) Šešiabriaunė veržlė 8. BE30-BE32: veržkite reguliavimo įvores [67] prie magneto tol, kol darbinis tarpas bus sureguliuotas teisingai, žr. skyrių "Techniniai duomenys" (žr. psl. 95) 9. Uždėkite sandarinamąją juostą, vėl surinkite išmontuotas dalis. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

68 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdžio BE05-BE32 stabdymo disko keitimas Keisdami stabdymo diską, patikrinkite ir kitas išmontuotas dalis ir, jei reikia, jas pakeiskite. PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! NUORODOS DR.71-DR.80 konstrukcinio dydžio variklyje stabdžio nuo variklio numontuoti negalima, nes stabdys BE yra primontuotas tiesiai prie variklio stabdžio guolinio skydo. DR.90-DR.225 konstrukcinio dydžio variklyje, keičiant stabdymo diską, stabdį nuo variklio numontuoti galima, nes stabdys BE prie variklio stabdžio guolinio skydo yra primontuotas per frikcinį diską. 1. Išmontuokite: Jeigu yra, priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). Jungės arba sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32/62] ir sparnuotę [36]. 2. Atjunkite stabdžio kabelį. BE05-BE11: numontuokite gnybtų dėžutės dangtelį, atjunkite stabdžio kabelį nuo lygintuvo. BE20-BE32: atpalaiduokite stabdžio kištukinės jungties [698] fiksacinius varžtus ir ištraukite kištukinę jungtį. 3. Nuimkite sandarinamąją juostą [66] 4. Atpalaiduokite šešiabriaunes veržles [61], atsargiai ištraukite magnetą [54] (stabdžio kabelis!), išimkite stabdžio spyruokles [50]. 5. BE05-BE11: išmontuokite slopinimo diską [718], spaudimo diską [49] ir stabdymo diską [68] BE20-BE30: išmontuokite spaudimo diską [49] ir stabdymo diską [68] BE32: išmontuokite spaudimo diską [49], stabdymo diskus [68] ir [68b] 6. Nuvalykite stabdžių dalis. 7. Sumontuokite naują (-us) stabdymo diską (-us). 8. Sumontuokite stabdžio dalis atgal. Išskyrus sparnuotę ir sparnuotės gaubtą, nes prieš tai reikia sureguliuoti darbinį tarpą, žr. skyrių "Stabdžio BE05-BE32 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 66). 68 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

69 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 9. Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. s Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE05; BE1; BE2 1,5 BE5; BE11; BE20; BE30; BE Uždėkite sandarinamąją juostą, vėl surinkite išmontuotas dalis. NUORODOS Rankinio stabdžio atleidimo įtaisas su fiksatoriumi (tipas HF) jau atleidžia stabdį, kai, sukant srieginį kaištį, pajuntamas pasipriešinimas. Rankinio stabdžio atleidimo įtaisu be fiksatoriaus (tipas HR) stabdį atleisti galima normalia rankos jėga. Po eksploatacijos pradžios / einamosios techninės priežiūros darbų būtinai nuimkite stabdomų variklių rankinio stabdžio atleidimo įtaiso be fiksatoriaus rankeną! Laikyti galite variklio išorėje esančiame laikiklyje. NUORODOS Dėmesio: pakeitus stabdymo diską, maksimalus stabdymo momentas pasiekiamas tik po kelių stabdymų. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

70 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdžio BE05-BE32 stabdymo momento keitimas Stabdymo momentą galima keisti pakopomis! Stabdžio spyruoklių tipu ir skaičiumi Pakeičiant visą magnetą (galima tik BE05 ir BE1) Pakeičiant stabdį (nuo variklio dydžio DR.90) Rekonstruojant į dvidiskį stabdį (galima tik BE30) Atitinkamai galimas stabdymo momento pakopas rasite skyriuje "Techniniai duomenys" (žr. psl. 95) Stabdžio BE05-BE32 stabdžio spyruoklių keitimas PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Išmontuokite: Jeigu yra, priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). Jungės arba sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32/62] ir sparnuotę [36]. 2. Atjunkite stabdžio kabelį. BE05-BE11: numontuokite gnybtų dėžutės dangtelį, atjunkite stabdžio kabelį nuo lygintuvo. BE20-BE32: atpalaiduokite stabdžio kištukinės jungties [698] fiksacinius varžtus ir ištraukite kištukinę jungtį. 3. Nuimkite sandarinamąją juostą [66], jei reikia, išmontuokite rankinį stabdžio atleidimo įtaisą: reguliavimo veržles [58], kūgines spyruokles [57], kaištinius varžtus [56], stabdžio atleidimo įtaiso svirtį [53], jei yra, spiralinį veržimo kaištį [59] 4. Atpalaiduokite šešiabriaunes veržles [61], ištraukite magnetą [54] Maždaug per 50 mm (atsargiai, stabdžio kabelis!) 5. Pakeiskite stabdžio spyruokles [50/276] arba pridėkite papildomų Spyruokles išdėstykite simetriškai 6. Sumontuokite stabdžio dalis atgal. Išskyrus sparnuotę ir sparnuotės gaubtą, nes prieš tai reikia sureguliuoti darbinį tarpą, žr. skyrių "Stabdžio BE05-BE32 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 66). 70 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

71 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 7. Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. s Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE05; BE1; BE2 1,5 BE5; BE11; BE20; BE30; BE Uždėkite sandarinamąją juostą, vėl surinkite išmontuotas dalis. NUORODA Išmontavus dar kartą, reikia pakeisti reguliavimo veržles [58] ir šešiabriaunes veržles [61]! Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

72 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdžio BE05-BE32 magneto keitimas PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Išmontuokite: Jeigu yra, priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). Jungės arba sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32/62] ir sparnuotę [36]. 2. Nuimkite sandarinamąją juostą [66], jei reikia, išmontuokite rankinį stabdžio atleidimo įtaisą: reguliavimo veržles [58], kūgines spyruokles [57], kaištinius varžtus [56], stabdžio atleidimo įtaiso svirtį [53], jei yra, spiralinį veržimo kaištį [59] 3. Atjunkite stabdžio kabelį. BE05-BE11: numontuokite gnybtų dėžutės dangtelį, atjunkite stabdžio kabelį nuo lygintuvo. BE20-BE32: atpalaiduokite stabdžio kištukinės jungties [698] fiksacinius varžtus ir ištraukite kištukinę jungtį. 4. Atpalaiduokite šešiabriaunes veržles [61], ištraukite visą magnetą [54], išmontuokite stabdžio spyruokles [50/276]. 5. Sumontuokite naują magnetą su stabdžio spyruoklėmis. Atitinkamai galimas stabdymo momento pakopas rasite skyriuje "Techniniai duomenys" (žr. psl. 95). 6. Sumontuokite stabdžio dalis atgal. Išskyrus sparnuotę ir sparnuotės gaubtą, nes prieš tai reikia sureguliuoti darbinį tarpą, žr. skyrių "Stabdžio BE05-BE20 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 66). 72 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

73 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 7. Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. s Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE05; BE1; BE2 1,5 BE5; BE11; BE20; BE30; BE Uždėkite sandarinamąją juostą, vėl surinkite išmontuotas dalis. 9. Įvykus apvijų ar masės trumpajam jungimui, pakeiskite stabdžio valdymo įtaisą. NUORODA Išmontavus dar kartą, reikia pakeisti reguliavimo veržles [58] ir šešiabriaunes veržles [61]! Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

74 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai DR.71-DR.80 stabdžio keitimas PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Išmontuokite: Jeigu yra, priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). Jungės arba sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32/62] ir sparnuotę [36]. 2. Numontuokite gnybtų dėžutės dangtelį ir atjunkite stabdžio kabelį nuo lygintuvo; jei reikia, prie stabdžio kabelio pritvirtinkite vilkimo vielą. 3. Atpalaiduokite cilindrinius varžtus [13], nuimkite nuo statoriaus stabdžio guolinį skydą su stabdžiu. 4. Įveskite stabdžio kabelį į gnybtų dėžutę. 5. Išlyginkite stabdžių guolinio skydo iškyšas. 6. Sumontuokite sandarinamąjį žiedą [95]. 7. Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. s Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE05; BE1; BE2 1,5 74 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

75 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai DR.90-DR.225 stabdžio keitimas PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Išmontuokite: Jeigu yra, priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). Jungės arba sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32/62] ir sparnuotę [36]. 2. Atjunkite stabdžio kabelį. BE05-BE11: numontuokite gnybtų dėžutės dangtelį, atjunkite stabdžio kabelį nuo lygintuvo. BE20-BE32: atpalaiduokite stabdžio kištukinės jungties [698] fiksacinius varžtus ir ištraukite kištukinę jungtį. 3. Atpalaiduokite varžtus [900], nuimkite nuo stabdžio guolinio skydo su stabdį. 4. DR.90-DR.132: atkreipkite dėmesį į sandariklio [901] kryptį. 5. Prijunkite stabdžių kabelį. 6. Teisingai nukreipkite frikcinio disko iškyšas. 7. Sumontuokite sandarinamąjį žiedą [95]. 8. Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. s Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE05; BE1; BE2 1,5 BE5; BE11; BE20; BE30; BE32 2 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

76 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.71-DR.225 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Papildomas rankinio stabdžio atleidimo įtaiso HR/HF įrengimas PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Išmontuokite: Jeigu yra, priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). Jungės arba sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32/62] ir sparnuotę [36]. 2. Sumontuokite rankinio stabdžio atleidimo įtaisą: BE05-BE11: Nuimkite sandarinamąjį žiedą [95]. Įsukite kaištinius varžtus [56], įstatykite rankinio stabdžio atleidimo įtaiso sandarinamąjį žiedą [95] ir įkalkite cilindrinį kaištį [59]. Sumontuokite stabdžio atleidimo įtaiso svirtį [53], kūgines spyruokles [57] ir reguliavimo veržles [58]. BE20-BE32: Įsukite kaištinius varžtus [56]. Sumontuokite stabdžio atleidimo įtaiso svirtį [53], kūgines spyruokles [57] ir reguliavimo veržles [58]. 3. Reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. s Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE05; BE1; BE2 1,5 BE5; BE11; BE20; BE30; BE Sumontuokite išmontuotąsias dalis atgal. 76 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

77 Patikra / einamoji techninė priežiūra Variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė konstrukcija: DR.315 [24] [123] [132] [131] [119] [112] [111] [113] [115] [108] [109] [134] [607] [129] [452] [634] [633] [151] [454] [117] [219] [118] [116] [128] [140] [139] [7] [103] [90] [15] [16] [609] [9] [11] [608] [3] [606] [604] [105] [707] [716] [705] [706] [30] [26] [715] [22] [35] [25] [19] [42] [40] [36] [17] [94] [43] [93] [21] [44] [32] [1] [31] [2] [106] [107] [250] [100] [1] Rotorius [2] Užspaudžiamasis žiedas [3] Prizminis pleištas [7] Jungė [9] Įsukama aklė [11] Riedėjimo guolis [15] Cilindrinis varžtas [16] Statorius [17] Šešiabriaunė veržlė [19] Cilindrinis varžtas [21] Sandarinamoji žiedinė jungė [22] Šešiabriaunis varžtas [24] Kilpinis varžtas [25] Cilindrinis varžtas [26] Sandarinamoji poveržlė [30] Sandarinamasis veleno žiedas [31] Prizminis pleištas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [40] Užspaudžiamasis žiedas [42] B guolinis skydas [43] Atraminė poveržlė [44] Riedėjimo guolis [90] Koja [93] Poveržlė [94] Cilindrinis varžtas [100] Šešiabriaunė veržlė [103] Kaištinis varžtas [105] Lėkštinė spyruoklė [106] Sandarinamasis veleno žiedas [107] Atraminis žiedas [108] Specifikacijų lentelė [109] Vinis metalui [111] Apatinės dalies sandariklis [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [113] Varžtas su cilindrine galvute [115] Gnybtų skydas [116] Dantytoji atraminė poveržlė [117] Kaištinis varžtas [118] Poveržlė [119] Šešiabriaunis varžtas [123] Šešiabriaunis varžtas [128] Dantytoji atraminė poveržlė [129] Įsukama aklė [131] Dangtelio sandariklis [132] Gnybtų dėžutės dangtelis [134] Įsukama aklė [139] Šešiabriaunis varžtas [140] Poveržlė [151] Varžtas su cilindrine galvute [219] Šešiabriaunė veržlė [250] Sandarinamasis veleno žiedas [452] Rinklė [454] Gaubiamoji šyna [604] Tepimo žiedas [606] Slėginė tepalinė [607] Slėginė tepalinė [608] Sandarinamoji žiedinė jungė [609] Šešiabriaunis varžtas [633] Galinis laikiklis [634] Galinė plokštė [705] Apsauginis stogas [706] Skečiamasis pirštas [707] Šešiabriaunis varžtas [715] Šešiabriaunė veržlė [716] Poveržlė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

78 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Variklio DR.315 patikros darbo etapai PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio įtampą ir užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti netyčia! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). Motoreduktoriuose: nuimkite variklį nuo perdavimo mechanizmo. 2. Išmontuokite sparnuotės gaubtą [35], sparnuotę [36]. 3. Atsukite cilindrinius varžtus [25] ir [19] ir išmontuokite B guolinį skydą [42]. 4. Atpalaiduokite cilindrinius varžtus [15] nuo jungės [7] ir numontuokite visą rotorių [1] su junge. Nuo motoreduktorių nuimkite atraminį žiedą [107]. 5. Atpalaiduokite varžtus [609] ir atskirkite rotorių nuo jungės [7]. Prieš išmontuodami apsaugokite veleno sandarinamojo žiedo lizdą, kad jo neapgadintumėte, pvz., su lipnia juosta arba apsaugine mova. 6. Apžiūra: ar statoriaus viduje yra drėgmės ar transmisinės alyvos? Jei ne, toliau tęskite nuo punkto 8. Jei yra, toliau tęskite nuo punkto 7. Jei variklyje yra transmisinės alyvos, paveskite suremontuoti variklį specialiose dirbtuvėse. 7. Jei statoriaus viduje yra drėgmės: Išvalykite ir išdžiovinkite apvijas, patikrinkite elektrinius parametrus, žr. skyrių "Parengiamieji darbai" (žr. psl. 15). 8. Riedėjimo guolius [11], [44] pakeiskite leistinais riedėjimo guolių tipais. Žr. skyrių "Leistini riedėjimo guolių tipai" (žr. psl. 106). Guolius maždaug 2/3 užpildykite tepalu. Žr. skyrių "DR.315 guolių tepimas" (žr. psl. 49). Dėmesio: prieš montuodami guolius uždėkite ant rotoriaus veleno sandarinamųjų žiedų junges [608] ir [21]. 9. Sumontuokite variklį vertikaliai, pradėdami nuo A pusės. 10.Įdėkite į jungės [7] guolio kiaurymę lėkštines spyruokles [105] ir tepimo žiedą [604]. Pakabinkite rotorių už B pusės sriegio ir įveskite į jungę [7]. Šešiabriauniais varžtais [609] pritvirtinkite prie jungės [7] sandarinamojo žiedo jungę [608]. 78 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

79 Patikra / einamoji techninė priežiūra Variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 11.Sumontuokite statorių [16]. Iš naujo užsandarinkite statoriaus lizdus: sandarinimo paviršių užsandarinkite ilgalaikiai elastine sandarinimo mase (naudojimo temperatūra 40 C C), pvz., "Hylomar L Spezial". Dėmesio: apsaugokite apvijos priekinę dalį, kad neapgadintumėte! Statorių [16] ir jungę [7] sutvirtinkite varžtais [15]. 12.Prieš montuodami B guolinį skydą [42] į sandarinamojo žiedo jungę [21] įsukite maždaug 200 mm ilgio srieginį kaištį M8. 13.Sumontuokite B guolinį skydą [42], tai darydami prakiškite srieginį kaištį pro kiaurymę varžtui [25]. B guolinį skydą [42] ir statorių [16] sutvirtinkite cilindriniais varžtais [19] ir šešiabriaunėmis veržlėmis [17]. Kilstelėkite sandarinamojo žiedo jungę [21] srieginiu kaiščiu ir pritvirtinkite 2 varžtais [25]. Pašalinkite srieginį kaištį ir įsukite likusius varžtus [25]. 14. Pakeiskite sandarinamuosius veleno žiedus naujais. A pusėje: sumontuokite sandarinamąjį veleno žiedą [106], o motoreduktoriuose sandarinamąjį veleno žiedą [250], ir pakeiskite atraminį diską [107]. Motoreduktoriuose ertmę tarp abiejų sandarinamųjų žiedų maždaug 2/3 užpildykite tepalu ("Klüber Petamo GHY133"). B pusėje: sumontuokite sandarinamąjį veleno žiedą [30], montuodami sandarinimo manžetą sutepkite tuo pačiu tepalu. 15.Sumontuokite sparnuotę [36] ir sparnuotės gaubtą [35]. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

80 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7.8 Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė stabdomo variklio DR.315 konstrukcija [71] [31] [900] [62] [70] [32] [36] [64] [56] [53] [37][47] [550] [1] [22] [55] [35] BE122 [1] Variklis su stabdžio guoliniu skydu [22] Šešiabriaunis varžtas [31] Prizminis pleištas [32] Užspaudžiamasis žiedas [35] Sparnuotės gaubtas [36] Sparnuotė [37] V žiedas [47] Žiedinė tarpinė [53] Stabdžio atleidimo įtaiso svirtis [55] Dangtelis [56] Kaištinis varžtas [57] Kūginė spyruoklė [58] Reguliavimo veržlė [62] Užspaudžiamasis žiedas [64] Srieginis kaištis [70] Krumplinė mova BE120 [57] [255] [256] [58] [71] Prizminis pleištas [255] Kūginis diskas [256] Rutulinis diskas [550] Sumontuotas stabdys [900] Varžtas [901] Sandariklis Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

81 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė stabdžio BE120-BE122 konstrukcija [28] [732] [733] [50/265] [69] [68] [52b] [69b] [68b] [67] [49] [702] [60] [61] [66] [54] [28] [49] [50] [52b] [54] [60] [61] Aklė Spaudimo diskas Stabdžio spyruoklė Stabdymo plokštė (tik BE122) Magnetas, sukompl. Kaištinis varžtas 3x Šešiabriaunė veržlė [66] [67] [68] [68b] [69] [69b] [256] Sandarinamoji juosta Reguliavimo įvorė Stabdymo diskas Stabdymo diskas (tik BE122) Spyruoklinis žiedas Spyruoklinis žiedas (tik BE122) Stabdžio spyruoklė [702] [732] [733] Frikcinis diskas Galinis diskas Varžtas Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

82 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdomo variklio DR.315 patikros darbo etapai PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). 2. Išmontuokite sparnuotės gaubtą [35], sparnuotę [36]. 3. Atjunkite stabdžio kištuką. 4. Atpalaiduokite varžtus [900], nuimkite sumontuotą stabdį [550] nuo stabdžio guolinio skydo. 5. Atsukite cilindrinius varžtus [25] ir [19] ir išmontuokite B guolinį skydą [42]. 6. Atpalaiduokite cilindrinius varžtus [15] nuo jungės [7] ir numontuokite visą rotorių [1] su junge. Nuo motoreduktorių nuimkite atraminį žiedą [107]. 7. Atpalaiduokite varžtus [609] ir atskirkite rotorių nuo jungės [7]. Prieš išmontuodami apsaugokite veleno sandarinamojo žiedo lizdą, kad jo neapgadintumėte, pvz., su lipnia juosta arba apsaugine mova. 8. Apžiūra: ar statoriaus viduje yra drėgmės ar transmisinės alyvos? Jei ne, toliau tęskite nuo punkto 8. Jei yra, toliau tęskite nuo punkto 7. Jei variklyje yra transmisinės alyvos, paveskite suremontuoti variklį specialiose dirbtuvėse. 9. Jei statoriaus viduje yra drėgmės: Išvalykite ir išdžiovinkite apvijas, patikrinkite elektrinius parametrus, žr. skyrių "Parengiamieji darbai" (žr. psl. 51) 10.Riedėjimo guolius [11], [44] pakeiskite leistinais riedėjimo guolių tipais. Žr. skyrių "Leistini riedėjimo guolių tipai" (žr. psl. 106). Guolius maždaug 2/3 užpildykite tepalu. Žr. skyrių "DR.315 guolių tepimas" (žr. psl. 49). Dėmesio: prieš montuodami guolius uždėkite ant rotoriaus veleno sandarinamųjų žiedų junges [608] ir [21]. 11.Sumontuokite variklį vertikaliai, pradėdami nuo A pusės. 12.Įdėkite į jungės [7] guolio kiaurymę lėkštines spyruokles [105] ir tepimo žiedą [604]. Pakabinkite rotorių už B pusės sriegio ir įveskite į jungę [7]. Šešiabriauniais varžtais [609] pritvirtinkite prie jungės [7] sandarinamojo žiedo jungę [608]. 82 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

83 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 13.Sumontuokite statorių [16]. Iš naujo užsandarinkite statoriaus lizdus: sandarinimo paviršių užsandarinkite ilgalaikiai elastine sandarinimo mase (naudojimo temperatūra 40 C C), pvz., "Hylomar L Spezial". Dėmesio: apsaugokite apvijos priekinę dalį, kad neapgadintumėte! Statorių [16] ir jungę [7] sutvirtinkite varžtais [15]. 14.Prieš montuodami stabdžio guolinį skydą į sandarinamojo žiedo jungę [21] įsukite maždaug 200 mm ilgio srieginį kaištį M8. 15.Sumontuokite stabdžio guolinį skydą [42], tai darydami prakiškite srieginį kaištį pro kiaurymę varžtui [25]. Stabdžio guolinį skydą [42] ir statorių [16] sutvirtinkite cilindriniais varžtais [19] ir šešiabriaunėmis veržlėmis [17]. Kilstelėkite sandarinamojo žiedo jungę [21] srieginiu kaiščiu ir pritvirtinkite 2 varžtais [25]. Pašalinkite srieginį kaištį ir įsukite likusius varžtus [25]. 16. Pakeiskite sandarinamuosius veleno žiedus naujais. A pusėje: sumontuokite sandarinamuosius veleno žiedus [106], atraminį diską [250], o motoreduktoriuose sandarinamąjį veleno žiedą [107]. Ertmę tarp abiejų sandarinamųjų žiedų maždaug 2/3 užpildykite tepalu ("Klüber Petamo GHY133"). B pusėje: sumontuokite sandarinamąjį veleno žiedą [30], montuodami sandarinimo manžetą sutepkite tuo pačiu tepalu. Tai taikoma tik motoreduktoriams. 17.Teisingai nukreipkite frikcinio disko iškyšas ir varžtu [900] prisukite stabdį prie stabdžio guolinio skydo. 18.Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. S Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE120; BE Sumontuokite sparnuotę [36] ir sparnuotės gaubtą [35]. 20.Sumontuokite variklį ir papildomus įtaisus. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

84 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdžių BE120-BE122 darbinio tarpo nustatymas PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). 2. Išmontuokite sparnuotės gaubtą [35], sparnuotę [36]. 3. Pastumkite sandarinamąją juostą [66], tam, jei reikia, atpalaiduokite juostos sąvaržą Išsiurbkite dulkes. 4. Išmatuokite stabdymo diską [68, 68b]: Jeigu stabdymo diskas  12 mm, stabdymo diską pakeiskite. Žr. skyrių "Stabdžio BE120-BE122 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 86). 5. Pasukę guolinio skydo kryptimi, atpalaiduokite reguliavimo įvores [67]. 6. Išmatuokite darbinį tarpą A (žr. pav. toliau) (tarpumačiu, trijose maždaug per 120 viena nuo kitos nutolusiose vietose): A Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

85 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 7. Priveržkite šešiabriaunes veržles [61] 8. Vertikalaus konstrukcijos tipo BE122 nustatykite tokį trijų stabdymo plokštės spyruoklių matmenį: Konstrukcijos tipas X [mm] Stabdys viršuje 10,0 Stabdys apačioje 10,5 [49] [68b] [52b] [900] X [68] X [49] [52b] [68] [68b] [900] Spaudimo diskas Stabdymo plokštė (tik BE122) Stabdymo diskas Stabdymo diskas (tik BE122) Šešiabriaunė veržlė 9. Priveržkite reguliavimo įvores: prie magneto tol, kol darbinis tarpas bus sureguliuotas teisingai, žr. skyrių "Techniniai duomenys" (žr. psl. 95) 10.Uždėkite sandarinamąją juostą, vėl surinkite išmontuotas dalis. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

86 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdžio BE120-BE122 stabdymo disko keitimas Keisdami stabdymo diską (storis  12 mm), patikrinkite ir kitų išmontuotų dalių būklę ir, jei reikia, jas pakeiskite. PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). 2. Išmontuokite sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32] ir sparnuotę [36]. 3. Atjunkite nuo magneto kištukinę jungtį 4. Nuimkite sandarinamąją juostą [66], išmontuokite rankinį stabdžio atleidimo įtaisą: reguliavimo veržles [58], kūginį diską [255], rutulinį diską [256], kūgines spyruokles [57], kaištinius varžtus [56], stabdžio atleidimo įtaiso svirtį [53] 5. Atpalaiduokite šešiabriaunes veržles [61], atsargiai ištraukite magnetą [54], išimkite stabdžio spyruokles [50/265]. 6. Išmontuokite spaudimo diską [49] ir stabdymo diską [68b], išvalykite stabdžio dalis. 7. Sumontuokite naują stabdymo diską. 8. Sumontuokite stabdžio dalis atgal. Išskyrus sparnuotę ir sparnuotės gaubtą, nes prieš tai reikia sureguliuoti darbinį tarpą, žr. skyrių "Stabdžio BE120-BE122 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 84). 86 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

87 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 9. Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. S Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE120; BE Uždėkite sandarinamąją juostą, vėl surinkite išmontuotas dalis. NUORODOS Rankinio stabdžio atleidimo įtaisas su fiksatoriumi (tipas HF) jau atleidžia stabdį, kai, sukant srieginį kaištį, pajuntamas pasipriešinimas. pakeitus stabdymo diską, maksimalus stabdymo momentas pasiekiamas tik po kelių stabdymų. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

88 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Stabdžio BE120-BE120 stabdymo momento keitimas Stabdymo momentą galima keisti pakopomis! Stabdžio spyruoklių tipu ir skaičiumi Pakeičiant stabdį Atitinkamai galimas stabdymo momento pakopas rasite skyriuje "Techniniai duomenys" (žr. psl. 95) Stabdžio BE120-BE122l stabdžio spyruoklių keitimas PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). 2. Išmontuokite jungės arba sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32] ir sparnuotę [36] 3. Atjunkite nuo magneto [54] kištukinį jungiklį ir apsaugokite, kad jis neužsiterštų. 4. Nuimkite sandarinamąją juostą [66], išmontuokite rankinį stabdžio atleidimo įtaisą: reguliavimo veržles [58], kūginį diską [255], rutulinį diską [256], kūgines spyruokles [57], kaištinius varžtus [56], stabdžio atleidimo įtaiso svirtį [53] 5. Atpalaiduokite šešiabriaunes veržles [61], ištraukite magnetą [54] Maždaug per 50 mm 6. Pakeiskite stabdžio spyruokles [50/265] arba pridėkite papildomų Spyruokles išdėstykite simetriškai 7. Sumontuokite stabdžio dalis atgal. Išskyrus sparnuotę ir sparnuotės gaubtą, nes prieš tai reikia sureguliuoti darbinį tarpą, žr. skyrių "Stabdžio BE120-BE122 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 84). 88 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

89 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai 7 8. Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. S Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE120; BE Uždėkite sandarinamąją juostą, vėl surinkite išmontuotas dalis. NUORODA Išmontavus dar kartą, reikia pakeisti reguliavimo veržles [58] ir šešiabriaunes veržles [61]! Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

90 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra Stabdomo variklio DR.315 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai DR.315 stabdžio keitimas STOP Atkreipkite dėmesį, kad sumontuotumėte pagal specifikacijų lentelėje nurodytą konstrukcijos tipą ir pasitikrinkite, ar numatytas konstrukcijos būdas leidžiamas. PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio ir stabdžio maitinimą, užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Jeigu yra, išmontuokite priverstinio aušinimo ventiliatorių ir inkrementinį daviklį. Žr. skyrių "Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams" (žr. psl. 51). 2. Išmontuokite jungės arba sparnuotės gaubtą [35], užspaudžiamąjį žiedą [32] ir sparnuotę [36] 3. Atjunkite stabdžio kištuką. 4. Atpalaiduokite varžtus [900], nuimkite nuo stabdžio guolinio skydo su stabdį. 5. Teisingai nukreipkite frikcinio disko iškyšas ir varžtu [900] prisukite stabdį prie stabdžio guolinio skydo. 6. Rankiniam stabdžio atleidimo įtaisui: reguliavimo veržlėmis nustatykite ašinę slinktį "s" tarp kūginių spyruoklių (suspaustoje būsenoje) ir reguliavimo veržlių (žr. pav. toliau). Ašinė slinktis "s" reikalinga, kad, stabdymo diskui dėvintis, prie jo galėtų prisišlieti spaudimo diskas. Antraip nebus užtikrintas patikimas stabdymas. S Stabdys Ašinė slinktis s [mm] BE120; BE Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

91 Patikra / einamoji techninė priežiūra DUB patikros / einamosios techninės priežiūros darbai DUB patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė DUB prie DR su BE2 konstrukcija [379] [112] [66] [49] [945] [561] [946] [560] [556] [49] DUB skirtas spaudimo diskas [66] DUB skirta sandarinamoji juosta [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [379] Veržiamoji jungtis [555] Mikrojungiklis [556] Tvirtinimo kampainis [557] Sraigtas [558] Šešiabriaunis varžtas [559] Varžtas su pusapvale galvute [560] Šešiabriaunis varžtas [559] [555] [562] [558] [561] Kaištinis varžtas [562] Poveržlė [945] Įleidžiamasis varžtas [946] Visa tvirtinimo plokštė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

92 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra DUB patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Principinė DUB prie DR su BE5-BE122 konstrukcija [379] [112] [66] [49] [49] DUB skirtas spaudimo diskas [66] DUB skirta sandarinamoji juosta [112] Apatinė gnybtų dėžutės dalis [379] Veržiamoji jungtis [555] Mikrojungiklis [561] [557] [560] [556] Tvirtinimo kampainis [557] Sraigtas [558] Šešiabriaunis varžtas [559] Varžtas su pusapvale galvute [560] Šešiabriaunis varžtas [562] [558] [556] [555] [559] [561] Kaištinis varžtas [562] Poveržlė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

93 Patikra / einamoji techninė priežiūra DUB patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Veikimo kontrolei skirto DUB1 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio įtampą ir užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti netyčia! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Pagal skyrių "Stabdžio BE.. darbinio tarpo sureguliavimas" patikrinkite darbinį tarpą ir, jei reikia, sureguliuokite. 2. Šešiabriaunį varžtą [560] sukite į mikrojungiklio jungtuką [555] tol, kol šis persijungs (rudi-mėlyni kontaktai sujungti). Sukdami priglauskite šešiabriaunį varžtą [561], kad sriegyje nebeliktų ašinės slinkties. 3. Atsukite šešiabriaunį varžtą [560] atgal, kol mikrojungiklis [555] atsijungs atgal (rudimėlyni kontaktai atjungti). 4. Kad būtų užtikrintas funkcinė sauga, šešiabriaunį varžtą [560] dar per 1/6 sūkio (0,1 mm) atsukite atgal. 5. Priveržkite šešiabriaunę veržlę [561], tai darydami, laikykite šešiabriaunį varžtą [560], kad neišsireguliuotų. 6. Keletą kartų įjunkite ir išjunkite stabdį ir taip patikrinkite, ar mikrojungiklis visose padėtyse patikimai atjungia ir prijungia variklio veleną. Tam variklio veleną keletą kartų prasukite ranka. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

94 7 Patikra / einamoji techninė priežiūra DUB patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Dilimo kontrolei skirto DUB2 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio pavaros paleidimo. Mirtis arba sunkūs sužalojimai. Prieš pradėdami darbus išjunkite variklio įtampą ir užtikrinkite, kad jie neįsijungs ir nebus įjungti netyčia! Tiksliai laikykitės toliau nurodytų veiksmų! 1. Pagal skyrių "Stabdžio BE.. darbinio tarpo sureguliavimas" patikrinkite darbinį tarpą ir, jei reikia, sureguliuokite. 2. Šešiabriaunį varžtą [560] sukite į mikrojungiklio jungtuką [555] tol, kol šis persijungs (rudi-mėlyni kontaktai sujungti). Sukdami priglauskite šešiabriaunį varžtą [561], kad sriegyje nebeliktų ašinės slinkties. 3. BE2-BE5: Šešiabriaunį varžtą [560] atsukite per tris ketvirčius sūkio mikrojungiklio [555] kryptimi. (BE2 maždaug per 0,375 mm / BE5 maždaug per 0,6 mm) BE11-BE122: Šešiabriaunį varžtą [560] atsukite per visą apsuką (apie 0,8 mm) mikrojungiklio [555] kryptimi. 4. Priveržkite šešiabriaunę veržlę [561], tai darydami, laikykite šešiabriaunį varžtą [560], kad neišsireguliuotų. 5. Kai stabdžių antdėklams dylant pasiekiamas sudilimo rezervas, mikrojungiklis atsijungia (rudi-mėlyni kontaktai atjungti) ir įjungia relę arba signalą Veikimo ir dilimo kontrolei skirto DUB3 patikros / einamosios techninės priežiūros darbai Primontavus prie vieno stabdžio du DUB, galima realizuoti abi kontrolės būsenas. Tokiu atveju pirmiausia reikia sureguliuoti dilimo kontrolei skirtą DUB2, o po to veikimo kontrolei skirtą DUB1. 94 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

95 Techniniai duomenys Komutuojamasis darbas, darbinis tarpas, stabdymo momentai kva i P f n Hz 8 8 Techniniai duomenys 8.1 Komutuojamasis darbas, darbinis tarpas, stabdymo momentai Stabdys Tipas Komutuojam asis darbas iki ein. tech. priežiūros [10 6 J] min. 1) Darbinis tarpas Stabdymo diskas [mm] [mm] Stabdymo momentas BE ,25 0,6 9,0 BE ,25 0,6 9,0 BE ,25 0,6 9,0 BE ,25 0,9 9,0 BE ,3 1,2 10,0 BE ,3 1,2 12,0 BE ,3 1,2 10,0 BE ,4 1,2 10,0 BE ,4 1,2 12,0 BE ,5 1,2 12,0 Stabdymo momentų nuostatos Stabdymo spyruoklių tipas ir kiekis Stabdymo spyruoklių užsakymo Nr. maks. min. [Nm] standartinės mėlynos standartinės mėlynos 5,0 3,5 2,5 1,8 10 7,0 5, , ) Tikrindami darbinį tarpą, atkreipkite dėmesį, kad: po bandomojo paleidimo dėl leidžiamų stabdymo disko lygiagretumo nuokrypių gali atsirasti ± 0,15 mm paklaidos X X Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

96 8 kva i P f n Hz Techniniai duomenys Stabdymo momento priskirtys 8.2 Stabdymo momento priskirtys Variklio konstrukcinis dydis DR.71-DR.100 Variklio tipas Stabdžio tipas Stabdymo momento pakopa, Nm BE05 1,8 2,5 3,5 5,0 DR.71 BE1 5,0 7,0 10 BE05 1,8 2,5 3,5 5,0 DR.80 BE1 5,0 7,0 10 BE2 7, BE1 5,0 7,0 10 DR.90 BE2 7, BE BE2 7, DR.100 BE Variklio konstrukcinis dydis DR.112-DR.225 Variklio tipas Stabdžio tipas Stabdymo momento pakopa, Nm DR.112 BE BE DR.132 BE BE DR.160 BE BE BE DR.180 BE BE DR.200/225 BE BE Variklio konstrukcinis dydis DR.315 Variklio tipas Stabdžio tipas Stabdymo momento pakopa, Nm BE DR.315 BE Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

97 Techniniai duomenys Darbinės srovės parametrai kva i P f n Hz Darbinės srovės parametrai Stabdžiai BE05/1, BE2 Lentelėje pateiktos srovės vertės I H (blokavimo srovė) yra efektyviosios vertės. Naudokite tik efektyviųjų verčių matavimo prietaisus. Įjungimo srovė (greitinimo srovė) I B teka tik trumpą laiką (maks. 160 ms) stabdžio atleidimo metu. Naudojant stabdymo lygintuvus BG, BMS arba tiesiogiai maitinant nuolatine srove galima tik iki BE2 konstrukcinio dydžio stabdžių didesnės įjungimo srovės nebūna. BE05/1 BE2 Maks. stabdymo momentas [Nm] 5/10 20 Stabdymo galia [W] Įjungimo srovės santykis I B /I H 4 4 Vardinė įtampa U vard BE05/1 BE2 V ~ V = I H [A ~ ] I G [A = ] I H [A ~ ] I G [A = ] 24 (23-26) 10 2,10 2,80 2,75 3,75 60 (57-63) 24 0,88 1,17 1,57 1, ( ) 48 0,45 0,58 0,59 0, ( ) 80 0,29 0,35 0,38 0, ( ) 90 0,26 0,31 0,34 0, ( ) 96 0,23 0,29 0,30 0, ( ) 110 0,20 0,26 0,27 0, ( ) 125 0,18 0,26 0,24 0, ( ) 140 0,16 0,20 0,21 0, ( ) 160 0,14 0,18 0,19 0, ( ) 180 0,13 0,16 0,17 0, ( ) 200 0,11 0,14 0,15 0, ( ) 220 0,10 0,13 0,13 0, ( ) 250 0,09 0,11 0,12 0,15 Eksplikacija I B I H I G U vard Greitinimo srovė trumpalaikė įjungimo srovė Efektyvioji blokavimo srovės vertė SEW stabdymo lygintuvo įvade Nuolatinė srovė, kai tiesiogiai prijungta nuolatinė įtampa Vardinė įtampa (vardinės įtampos diapazonas) Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

98 8 kva i P f n Hz Techniniai duomenys Darbinės srovės parametrai Stabdžiai BE5, BE11, BE20, BE 30, BE32 Lentelėje pateiktos srovės vertės I H (blokavimo srovė) yra efektyviosios vertės. Naudokite tik efektyviųjų verčių matavimo prietaisus. Įjungimo srovė (greitinimo srovė) I B teka tik trumpą laiką (maks. 160 ms) stabdžio atleidimo metu. Tiesioginis maitinimas nuolatine srove negalimas. BE5 BE11 BE20 BE30/32 Maks. stabdymo momentas [Nm] /600 Stabdymo galia [W] Įjungimo srovės santykis I B /I H 5,7 6, Vardinė įtampa U vard BE5 BE11 BE20 BE30/32 V ~ V = I H [A ~ ] I H [A ~ ] I H [A ~ ] I H [A ~ ] 60 (57-63) 24 1,25 2,08 2, ( ) 48 0,64 1,04 1,25 1, ( ) 80 0,40 0,66 0,79 1, ( ) 90 0,36 0,59 0,70 1, ( ) 96 0,33 0,52 0,63 0, ( ) 110 0,29 0,47 0,56 0, ( ) 125 0,26 0,42 0,50 0, ( ) 140 0,23 0,37 0,44 0, ( ) 160 0,21 0,33 0,40 0, ( ) 180 0,18 0,29 0,35 0, ( ) 200 0,16 0,26 0,32 0, ( ) 220 0,15 0,23 0,28 0, ( ) 250 0,13 0,21 0,25 0,36 Eksplikacija I B I H I G U vard Greitinimo srovė trumpalaikė įjungimo srovė Efektyvioji blokavimo srovės vertė SEW stabdymo lygintuvo įvade Nuolatinė srovė, kai tiesiogiai prijungta nuolatinė įtampa Vardinė įtampa (vardinės įtampos diapazonas) 98 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

99 Techniniai duomenys Darbinės srovės parametrai kva i P f n Hz Stabdžiai BE120, BE122 Lentelėje pateiktos srovės vertės I H (blokavimo srovė) yra efektyviosios vertės. Naudokite tik efektyviųjų verčių matavimo prietaisus. Įjungimo srovė (greitinimo srovė) I B teka tik trumpą laiką (maks. 400 ms) stabdžio atleidimo metu. Tiesioginis maitinimas nuolatine srove negalimas. BE120 BE122 Maks. stabdymo momentas [Nm] Stabdymo galia [W] Įjungimo srovės santykis I B /I H 4,9 4,9 Vardinė įtampa U vard BE120 BE122 V ~ V = I H [A ~ ] I H [A ~ ] 230 ( ) - 1,80 1, ( ) - 1,60 1, ( ) - 1,43 1, ( ) - 1,14 1, ( ) - 1,02 1, ( ) - 0,91 0, ( ) - 0,81 0, ( ) - 0,72 0,72 Eksplikacija I B I H I G U vard Greitinimo srovė trumpalaikė įjungimo srovė Efektyvioji blokavimo srovės vertė SEW stabdymo lygintuvo įvade Nuolatinė srovė, kai tiesiogiai prijungta nuolatinė įtampa Vardinė įtampa (vardinės įtampos diapazonas) Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

100 8 kva i P f n Hz Techniniai duomenys Varžos 8.4 Varžos Stabdžiai BE05/1, BE2, BE5 BE05/1 BE2 BE5 Maks. stabdymo momentas [Nm] 5/ Stabdymo galia [W] Įjungimo srovės santykis I B /I H 4 4 5,7 Vardinė įtampa U vard BE05/1 BE2 BE5 V ~ V = R B R T R B R T R B R T 24 (23-26) 10 0,77 2,35 0,57 1, (57-63) 24 4,85 14,8 3,60 11,0 2,20 10,5 120 ( ) 48 19,4 59,0 14,4 44,0 8,70 42,0 184 ( ) 80 48, , , ( ) 90 61, , , ( ) 96 77, , , ( ) , , , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) Stabdžiai BE5, BE11, BE20, BE30/32 BE11 BE20 BE30/32 Maks. stabdymo momentas [Nm] Stabdymo galia [W] Įjungimo srovės santykis I B /I H 6, Vardinė įtampa U vard BE11 BE20 BE30/32 V ~ V = R B R T R B R T R B R T 60 (57-63) 24 1,20 7,6 1,1 7, ( ) 48 4,75 30,5 3,3 28,6 2,1 15,8 184 ( ) 80 12,0 76,0 8,4 57 5,3 39,8 208 ( ) 90 15, ,6 71,7 6, ( ) 96 19, ,3 90,3 8, ( ) , , ,6 79,3 290 ( ) , , , ( ) , , , ( ) , , , ( ) , , ( ) , , ( ) , , ( ) , , Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

101 Techniniai duomenys Varžos kva i P f n Hz Varžos matavimas BE05-BE32 Kintamosios Tolesniame paveiksle parodytas varžos matavimas, atjungus kintamosios srovės pusę. srovės pusės atjungimas RD R B WH BU WH RD R T BU Nuolatinės ir kintamosios srovės pusės atjungimas Tolesniame paveiksle parodytas varžos matavimas, atjungus nuolatinės ir kintamosios srovės puses. RD BU R B WH WH RD R T BU BS Greitintuvo ritė TS Ritės sekcija R B Greitintuvo ritės varža prie 20 C [Ê] R T Ritės sekcijos varža prie 20 C [Ê] U vard Vardinė įtampa (vardinės įtampos diapazonas) RD raudonas WH baltas BU mėlynas NUORODA Ritės sekcijos R T arba greitintuvo ritės R B varžos matavimui atjunkite nuo stabdymo lygintuvo baltas gyslas, nes priešingu atveju vidinės stabdymo lygintuvo varžos iškraipo matavimo rezultatą. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

102 8 kva i P f n Hz Techniniai duomenys Varžos Stabdžiai BE120, BE122 BE120 BE122 Maks. stabdymo momentas [Nm] Stabdymo galia [W] Įjungimo srovės santykis I B /I H 4,9 4,9 Vardinė įtampa U vard BE120 BE122 V ~ V = R B R T R B R T 230 ( ) - 7,6 29,5 7,6 29,5 254 ( ) - 9,5 37,0 9,5 37,0 290 ( ) - 12,0 46,5 12,0 46,5 360 ( ) - 19,1 74,0 19,1 74,0 400 ( ) - 24,0 93,0 24,0 93,0 460 ( ) - 30,0 117,0 30,0 117,0 500 ( ) - 38,0 147,0 38,0 147,0 575 ( ) - 48,0 185,0 48,0 185,0 Varžos matavimas BE120, BE122 Tolesniame paveiksle parodytas BMP 3.1 varžos matavimas. RD R B WH R T BU RD WH BU BS Greitintuvo ritė TS Ritės sekcija R B Greitintuvo ritės varža prie 20 C [Ê] R T Ritės sekcijos varža prie 20 C [Ê] U vard Vardinė įtampa (vardinės įtampos diapazonas) NUORODA Ritės sekcijos R T arba greitintuvo ritės R B varžos matavimui atjunkite nuo stabdymo lygintuvo baltas gyslas, nes priešingu atveju vidinės stabdymo lygintuvo varžos iškraipo matavimo rezultatą. 102 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

103 Techniniai duomenys Stabdymo lygintuvų deriniai kva i P f n Hz Stabdymo lygintuvų deriniai Stabdžiai BE05/1, BE2, BE5, BE11, BE20, BE30/32 Tolesnėje lentelėje parodyti serijinės komplektacijos ir galimi pasirinkti stabdžio ir stabdymo lygintuvo deriniai. BG BGE BE05 BE1 BE2 BE5 BE11 BE20 BE30/32 BG 1.5 X 1 X 1 X 1 BG 3 X 2 X 2 X 2 BGE 1.5 X 1 X 1 X 1 X 1 BGE 3 X 2 X 2 X 2 X 2 BS BS 24 X X X BMS BME BMH BMK BMS 1.5 BMS 3 BME 1.5 BME 3 BMH 1.5 BMH 3 BMK 1.5 BMK 3 BMP 1.5 BMP BMP 3 BMV BMV 5 BSG BSG X X X BSR BUR BGE 3 + SR 11 BGE 3 + SR 15 BGE SR 11 BGE SR 15 BGE 3 + UR 11 BGE UR 15 X Serijinis modelis X 1 Serijinis modelis, kai vardinė stabdžio įtampa AC V X 2 Serijinis modelis, kai vardinė stabdžio įtampa AC 24/ V galima pasirinkti negalima Stabdžiai BE120, BE122 Tolesnėje lentelėje parodyti serijinės komplektacijos ir galimi pasirinkti stabdžio ir stabdymo lygintuvo deriniai. BE120 BE122 BMP 3.1 X X Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

104 8 kva i P f n Hz Techniniai duomenys Stabdžio valdymo įtaisas 8.6 Stabdžio valdymo įtaisas Variklio jungčių skyrius Tolesnėje lentelėje parodyti stabdžio valdymo įtaisų, skirtų montuoti į variklio jungčių skyrių, techniniai duomenys ir jų priskirtis pagal variklio dydį ir prijungimo technologiją. Kad geriau skirtųsi, įvairūs korpusai yra skirtingų spalvų (= spalvinis kodas). Variklio konstrukcinis dydis DR.71-DR.225 Tipas Funkcija Įtampa BG BGE BSR BUR BS Vienpusis lygintuvas Vienpusis lygintuvas su elektroniniu perjungimu Vienpusis lygintuvas + srovės relė nuolatinės srovės pusei išjungti Vienpusis lygintuvas + įtampos relė nuolatinės srovės pusei išjungti Apsauginė varistorių schema Blokavimo srovė I Hmaks. [A] Tipas Artikulo numeris Spalvinis kodas AC V 1,5 BG juodas AC V 3,0 BG rudas AC V 1,5 BGE raudonas AC V 3,0 BGE mėlynas AC V AC V 1,0 BGE SR 11 1,0 BGE SR 15 1,0 BGE 3 + SR11 1,0 BGE 3 + SR15 AC V 1,0 BGE UR 15 AC V 1,0 BGE 3 + UR DC 24 V 5,0 BS vandens mėlynumo BSG Elektroninis perjungimas DC 24 V 5,0 BSG balta Variklio konstrukcinis dydis DR.315 Tipas Funkcija Įtampa BMP Vienpusis lygintuvas su elektroniniu perjungimu, integruota įtampos rele nuolatinės srovės pusei atjungti. Blokavimo srovė I Hmaks. [A] Tipas Artikulo numeris AC V 2,8 BMP Spalvinis kodas 104 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

105 Techniniai duomenys Stabdžio valdymo įtaisas kva i P f n Hz Skirstomoji spinta Tolesnėje lentelėje parodyti stabdžio valdymo įtaisų, skirtų montuoti į skirstomąją spintą, techniniai duomenys ir jų priskirtis pagal variklio dydį ir prijungimo technologiją. Kad geriau skirtųsi, įvairūs korpusai yra skirtingų spalvų (= spalvinis kodas). Variklio konstrukcinis dydis DR.71-DR.225 Tipas Funkcija Įtampa BMS BME BMH BMP BMK BMV Vienpusis lygintuvas kaip BG Vienpusis lygintuvas su elektroniniu perjungimu kaip BGE Vienpusis lygintuvas su elektroniniu perjungimu ir šildymo funkcija Vienpusis lygintuvas su elektroniniu perjungimu, integruota įtampos rele nuolatinės srovės pusei atjungti. Vienpusis lygintuvas su elektroniniu perjungimu, 24 V = valdymo įėjimu nuolatinės srovės pusės atskyrimu. Stabdžių valdiklis su elektroniniu perjungimu, 24-V = valdymo įėjimu ir greituoju atjungimu Blokavimo srovė I Hmaks. [A] Tipas Artikulo numeris Spalvinis kodas AC V 1,5 BMS juodas AC V 3,0 BMS rudas AC V 1,5 BME raudonas AC V 3,0 BME X mėlynas AC V 1,5 BMH X žalia AC V 3 BMH geltonas AC V AC V 1,5 BMP baltas 3,0 BMP AC V 1,5 BMK AC V 3,0 BMK šviesiai mėlynas vandens mėlynumo šviesiai raudonas DC 24 V 5,0 BMV baltas Variklio konstrukcinis dydis DR.315 Tipas Funkcija Įtampa BMP Vienpusis lygintuvas su elektroniniu perjungimu, integruota įtampos rele nuolatinės srovės pusei atjungti. Blokavimo srovė I Hmaks. [A] Tipas Artikulo numeris AC V 2,8 BMP Spalvinis kodas Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

106 8 kva i P f n Hz Techniniai duomenys Leistini riedėjimo guolių tipai 8.7 Leistini riedėjimo guolių tipai Riedėjimo guolių tipai DR.71-DR.225 konstrukcinio dydžio varikliui Variklio tipas A guolis B guolis IEC variklis Motoreduktorius Trifazis variklis Stabdomas variklis DR Z-J-C Z-J-C Z-J-C RS-J-C3 DR Z-J-C Z-J-C Z-J-C RS-J-C3 DR.90-DR Z-J-C Z-J-C RS-J-C3 DR.112-DR Z-J-C Z-J-C RS-J-C3 DR Z-J-C Z-J-C RS-J-C3 DR Z-J-C Z-J-C RS-J-C3 DR.200-DR Z-J-C Z-J-C RS-J-C Riedėjimo guolių tipai DR.315 konstrukcinio dydžio varikliui Variklio tipas DR.315K DR.315S DR.315M DR.315L A guolis B guolis IEC variklis Motoreduktorius IEC variklis Motoreduktorius 6319-J-C J-C J-C J-C J-C J-C3 Variklis su sustiprintu atraminiu mazgu / ERF Variklio tipas DR.315K DR.315S DR.315M DR.315L A guolis NU319E B guolis IEC variklis Motoreduktorius 6319-J-C J-C J-C3 106 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

107 Techniniai duomenys Tepalų lentelės kva i P f n Hz Tepalų lentelės Tepalų riedėjimo guoliams lentelė Variklio Guoliai yra uždari 2Z arba 2RS modelio, jų papildomai sutepti negalima. konstrukcinis dydis DR.71-DR.225 Aplinkos temperatūra Gamintojas Tipas DIN pavadinimas Variklio 20 C C Esso Polyrex EM 1) K2P-20 riedėjimo +20 C +100 C Klüber Barrierta L55/2 2) KX2U guoliai 40 C +60 C Kyodo Yushi Multemp SRL 2) K2N-40 1) mineralinė alyva (= mineralinio pagrindo antifrikcinių guolių tepalas) 2) sintetinis tepalas (= sintetinio pagrindo tepalas riedėjimo guoliams) Variklio konstrukcinis dydis DR.315 DR.315 konstrukcinio dydžio varikliuose gali būti įrengtas papildomo tepimo įtaisas. Variklio riedėjimo guoliai Aplinkos temperatūra Gamintojas Tipas DIN pavadinimas 20 C C Esso Polyrex EM 1) K2P C +60 C SKF GXN K2N-40 1) mineralinė alyva (= mineralinio pagrindo antifrikcinių guolių tepalas) 8.9 Tepalų ir antikorozinių priemonių užsakymo duomenys Tepalus ir antikorozines priemones galima įsigyti tiesiogiai iš SEW-EURODRIVE, nurodant tokius užsakymo numerius. Paskirtis Gamintojas Tipas Kiekis Užsakymo Nr. Tepalas riedėjimo guoliams Tepalas sandarinamiesiems žiedams Antikorozinės priemonės ir lubrikantai Esso Polyrex EM 400 g SKF GXN 400 g Klüber Petamo GHY g SEW-EURODRIVE NOCO FLUID 5,5 g Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

108 9 Priedas Principinės elektros schemos 9 Priedas 9.1 Principinės elektros schemos NUORODA Variklis prijungiamas pagal principinę prijungimo schemą arba priskirčių schemą, pridėtą prie variklio. Tolesniame skyriuje pateikti tik kai kurie įprastinio prijungimo variantai. Galiojančias principines prijungimo schemas galite nemokamai gauti iš SEW-EURODRIVE Trikampė ir žvaigždinė grandinė Trifazis variklis Visiems varikliams su vienu sūkiu skaičiumi, tiesioginiu įjungimu arba Õ / Öpaleidimu. Ö grandinė Tolesniame paveiksle parodyta Ö grandinė žemai įtampai. [1] [2] U2 V2 W2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 U1 [3] L1 V1 L2 W1 L [1] Variklio apvija [2] Variklio gnybtų plokštė [3] Įvadai Õ grandinė Tolesniame paveiksle parodyta Õ grandinė aukštai įtampai. [1] U2 V2 W2 W2 U2 V2 [2] U1 V1 W1 [3] U1 L1 V1 L2 W1 L [1] Variklio apvija [2] Variklio gnybtų plokštė [3] Įvadai Sukimosi krypties pakeitimas: sukeisti 2 įvadus (L1-L2). 108 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

109 Priedas Principinės elektros schemos DR.71-DR.225 variklio apsauga su TF arba TH TF / TH Tolesniuose paveiksluose parodytas variklio apsaugos su termistoriaus temperatūros jutikliu TF arba bimetaline temperatūros kontrolės rele TH prijungimas. Prijungimui prie suveikiančiojo prietaiso galima naudoti dvipolį sujungiamąjį gnybtą arba penkiapolę rinklę. Pavyzdys: TF/TH prie dvipolės rinklės 1b 2b 1b TF / TH 2b TF / TH Pavyzdys: 2xTF / TH prie penkiapolės rinklės b b b b b 1b 2b 3b 4b 5b 1.TF/TH 1.TF/TH 2.TF/TH 2.TF/TH - 2xTF / TH / su rimties šildymu Tolesniame paveiksle parodytas variklio apsaugos su 2 termistoriaus temperatūros jutikliais TF arba bimetalinėmis temperatūros kontrolės relėmis TH ir rimties šildymu Hx prijungimas. 1b 2b 1b Hx 2b Hx b b b b b 1b 2b 3b 4b 5b 1.TF/TH 1.TF/TH 2.TF/TH 2.TF/TH - Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

110 9 Priedas Principinės elektros schemos DR315 variklio apsauga su TF arba TH TF / TH Tolesniuose paveiksluose parodytas variklio apsaugos su termistoriaus temperatūros jutikliu TF arba bimetaline temperatūros kontrolės rele TH prijungimas. Prijungimui prie suveikiančiojo prietaiso galima, priklausomai nuo modelio, naudoti x polių rinklę. Pavyzdys: TF / TH prie rinklės 1.TF/ 1.TF/ 1.TH 1.TH Pavyzdys: 2xTF / TH prie rinklės 1.TF/ 1.TF/ 1.TH 1.TH 2.TF/ 2.TF/ 2.TH 2.TH 110 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

111 Priedas Principinės elektros schemos Įmontuojamasis daviklis EI7. EI7. Toliau paveiksle parodytas įmontuojamojo daviklio prijungimas. Prijungti galima prie 10 polių rinklės e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e UB (GY) GND (PK) A(cos) (BN) A(cos) (WH) B(sin) (YE) B(sin) (GN) Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

112 9 Priedas Principinės elektros schemos Stabdžio valdymo įtaisai BGE; BG; BSG; BUR Stabdys BE Stabdžio valdymo įtaisai BGE; BG; BSG; BUR Stabdžiui atleisti prijungti įtampą (žr. specifikacijų lentelę). Stabdymo kontaktorių kontaktų apkrovimo geba: AC3 pagal EN Įtampą galima paduoti taip: per atskirą įvadą nuo variklio gnybtų plokštės Tai negalioja perjungiamo poliškumo ir dažniu reguliuojamiems varikliams. BG / BGE Tolesniame paveiksle parodytas stabdymo lygintuvų BG ir BGE laidų sujungimas kintamosios srovės pusei atjungti bei nuolatinės ir kintamosios srovės pusei atjungti. DC AC AC BGE BG BGE BG WH RD BU WH RD [1] [1] BU U AC U AC [1] Stabdymo ritė 112 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

113 Priedas Principinės elektros schemos 9 BSG Tolesniame paveiksle parodytas valdiklio BSG DC 24 V jungtis BSG WH RD BU [1] V DC [1] Stabdymo ritė BUR STOP Jungti prie variklio gnybtų plokštės draudžiama. Tolesniame paveiksle parodytas stabdžio valdymo įtaiso BUR laidų sujungimas. BGE BG U ~ (V ) AC [4] WH RD [1] BU RD BU [3] [3] [2] BN / BK BN / BK [1] Stabdymo ritė [2] Įtampos relė UR11/UR15 UR 11 ( V) = BN UR 15 ( V) = BK Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

114 9 Priedas Principinės elektros schemos Stabdžio valdymo įtaisas BSR Stabdys BE Stabdžio valdymo įtaisas BSR Stabdžių įtampa = fazinė įtampa Baltos komutacinės daugialaidės gyslos yra keitiklio kilpos galai ir prieš pradedant eksploataciją jas, priklausomai nuo variklio grandinės, reikia prijungti prie variklio gnybtų plokštės Ö arba Õ tilto. Gamyklinis Õ Tolesniame paveiksle parodytas stabdžio valdymo įtaiso BSR gamyklinis laidų sujungimas. Pavyzdys: variklis: AC 230 V / AC 400 V stabdys: AC 230 V BGE BG BGE BG WH RD WH RD [1] RD BU [1] RD BU BU BU [2] [2] WH WH WH WH W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U1 U2 V1 V2 W1 L1 L2 L3 L1 L2 L [1] Stabdymo ritė [2] Srovės relė SR11/ Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

115 Priedas Principinės elektros schemos Stabdžio valdymo įtaisas BMP3.1 gnybtų dėžutėje Stabdžiai BE120; BE122 Stabdžio valdymo įtaisas BMP3.1 Stabdžiui atleisti prijungti įtampą (žr. specifikacijų lentelę). Stabdymo kontaktorių kontaktų apkrovimo geba: AC3 pagal EN Maitinimo įtampai reikalingi atskiri įvadai. BMP3.1 Tolesniame paveiksle parodytas stabdymo lygintuvo BMP3.1 laidų sujungimas kintamosios srovės pusei atjungti bei nuolatinės ir kintamosios srovės pusei atjungti. U AC U AC AC DC AC BMP3.1 BMP RD WH BU RD WH BU [1] [1] [1] Stabdymo ritė Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

116 9 Priedas Principinės elektros schemos Priverstinio aušinimo ventiliatorius V Ö Šteinmetco schema Tolesniame paveiksle parodytas priverstinio aušinimo ventiliatoriaus V prijungimas trikampio-šteinmetco schema eksploatacijai 1 fazės tikle. PE L1 N U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W1 U2 V2 W2 L N Õ grandinė Tolesniame paveiksle parodytas priverstinio aušinimo ventiliatoriaus V laidų sujungimas Õ grandinėje. PE L1 L2 L3 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W1 U2 V2 W2 L1 L2 L Ö grandinė Tolesniame paveiksle parodytas priverstinio aušinimo ventiliatoriaus V laidų sujungimas Ö grandinėje. PE L1 L2 L3 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W1 U2 V2 W2 L1 L2 L Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

117 Darbo sutrikimai Variklio sutrikimai Darbo sutrikimai 10.1 Variklio sutrikimai Sutrikimas Galima priežastis Pagalba Nepasileidžia variklis Nutrūkęs maitinimas Patikrinkite jungtis ir (tarpines) gnybtų vietas, jei reikia, pataisykite Neatsileidžia stabdys Žr. sk. "Stabdžio sutrikimai" (žr. psl. 119) Sudegė įvado saugiklis Pakeiskite saugiklį Suveikė variklio apsauga (jungiklis) Patikrinkite, ar variklio apsauga (jungiklis) teisingai sureguliuoti, srovės duomenys specifikacijų lentelėje Nejungia variklio kontaktorius Patikrinkite variklio kontaktoriaus valdymo signalą Valdiklio arba valdymo eigos klaida Atkreipkite dėmesį į komutavimo eilės tvarką, jei reikia, pataisykite Variklis nepasileidžia ar pasileidžia sunkiai Variklis nepasileidžia sujungtas žvaigžde, bet pasileidžia sujungtas trikampiu Variklio galia skirta jungimui trikampiu, tačiau prijungtas žvaigžde Variklio galia skirta jungimui dviguba žvaigžde, tačiau prijungtas tik žvaigžde Įtampa arba dažnis bent įjungimo metu stipriai skiriasi nuo numatytosios vertės Jungimui žvaigžde neužtenka sukimosi momento Blogas žvaigždės/trikampio perjungiklio kontaktas Pataisykite grandinę iš žvaigždės į trikampį, atkreipkite dėmesį į principinę elektros schemą Pataisykite grandinę iš žvaigždės į dvigubą žvaigždę, atkreipkite dėmesį į principinę elektros schemą Pasirūpinkite geresnėmis el. tinklo sąlygomis, sumažinkite el. tinklo apkrovą; Patikrinkite įvadų skerspjūvius, jei reikia, nutieskite didesnius skerspjūvius Jeigu trikampio grandinėje įjungimo srovė ne per didelė (atkreipkite dėmesį į energijos tiekėjo reikalavimus), įjunkite tiesiogiai tirkampiu; Patikrinkite projektą ir, jei reikia, naudokite didesnį variklį arba specialius modelius (pasitarkite su SEW-EURODRIVE) Patikrinkite perjungiklį, jei reikia, pakeiskite; patikrinkite jungtis Neteisinga sukimosi kryptis Neteisingai prijungtas variklis Sukeiskite dvi variklio įvado fazes Variklis burzgia ir naudoja daug energijos Iškart sudega saugikliai arba suveikia variklio apsauga Dirbant su apkrova stipriai krenta sūkių skaičius Neatsileidžia stabdys Žr. sk. "Stabdžio sutrikimai" (žr. psl. 119) Pažeista apvija Variklis turi būti remontuojamas specialios paskirties dirbtuvėse Rotorius liečiasi su statoriumi Trumpasis jungimas variklio įvade Neteisingai prijungti įvadai Trumpasis jungimas variklyje Žemės jungimas variklyje Variklio perkrova Krenta įtampa Pašalinkite trumpąjį jungimą Pataisykite grandinę; atkreipkite dėmesį į principinę elektros schemą Gedimas šalinamas specializuotose dirbtuvėse Išmatuokite galią, patikrinkite projektą ir, jei reikia, naudokite didesnį variklį arba sumažinkite apkrovą Patikrinkite įvadų skerspjūvius, jei reikia, nutieskite didesnius skerspjūvius Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

118 10 Darbo sutrikimai Variklio sutrikimai Sutrikimas Galima priežastis Pagalba Variklis stipriai kaista (pamatuokite temperatūrą) Per didelis triukšmingumas Perkrova Nepakankamas aušinimas Per aukšta aplinkos temperatūra Variklis skirtas jungimui žvaigžde, tačiau prijungtas trikampiu Blogas maitinimo kabelio kontaktas (nėra vienos fazės) Sudegė saugiklis El. tinklo įtampa neatitinka vardinės variklio įtampos daugiau nei per 5 % (zona A) / 10 % (zona B). Sutrikdytas vardinis darbo režimas (S1 S10, DIN 57530), pvz., dėl pernelyg dažnų perjungimų Pertempti, užsiteršę ar pažeisti rutuliniai guoliai Besisukančių dalių vibracija Svetimkūnis aušinimo ortakyje Išmatuokite galią, patikrinkite projektą ir, jei reikia, naudokite didesnį variklį arba sumažinkite apkrovą Sutvarkykite aušinimo oro tiekimą ar atlaisvinkite aušinimo ortakius, jei reikia, įrenkite priverstinio aušinimo ventiliatorių. Patikrinkite oro filtrus, jei reikia, išvalykite arba pakeiskite Atkreipkite dėmesį į leidžiamą temperatūros diapazoną, galbūt sumažinkite apkrovą Pataisykite grandinę; atkreipkite dėmesį į principinę elektros schemą Suremontuoti kontaktą, patikrinti jungtis, atkreipt dėmesį į principinę elektros schemą Suraskite ir pašalinkite priežastį (žr. pirmiau); jei reikia, pakeiskite saugiklį Parinkite variklį pagal tinklo įtampą Pasirinkite variklį, kurio vardinis darbo režimas atitinka reikiamas eksploatacijos sąlygas, jei reikia, kreipkitės į specialistą dėl teisingos pavaros parinkimo Iš naujo išlyginkite variklį ir darbinę mašiną vieną kito atžvilgiu, patikrinkite riedėjimo guolius, jei reikia, riedėjimo guolius atnaujinkite. Žr. skyrių "Leistini riedėjimo guolių tipai" (žr. psl. 106). Ieškokite priežasties, galbūt disbalanso, jį pašalinkite, atkreipkite dėmesį į balansavimo metodą Išvalykite aušinimo ortakius 118 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

119 Darbo sutrikimai Stabdžio sutrikimai Stabdžio sutrikimai Sutrikimas Galima priežastis Pagalba Neatsileidžia stabdys Neteisinga stabdžio valdiklio įtampa Prijungti teisingą įtampą; stabdžių įtampa nurodyta specifikacijų lentelėje Sugedo stabdžių valdiklis Pakeiskite stabdžių valdiklį nauju, patikrinkite stabdymo ričių varžas ir izoliaciją (varžų vertes žr. skyriuje "Varžos") Patikrinkite komutacinius įtaisus, jei reikia, pakeiskite Didesnis nei leidžiamas darbinis tarpas, nes susidėvėjo stabdžių antdėklai Pamatuokite ar sureguliuokite darbinį tarpą. Žr. tokius skyrius: "Stabdžių BE05-BE32 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 66) "Stabdžių BE120-BE122 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 84) Jeigu stabdymo diskas per plonas, pakeiskite stabdymo diską. Žr. tokius skyrius: "Stabdžio BE05-BE32 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 68) "Stabdžio BE120-BE122 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 86) Įtampos kritimas įvade > 10 % Pasirūpinkite tinkama prijungimo įtampa, stabdžių įtampa nurodyta specifikacijų lentelėje; patikrinkite stabdžių įvado kabelio skerspjūvį, jei reikia, padidinkite skerspjūvį Nepakankamas aušinimas, pernelyg įkaista stabdys Stabdymo ritėje trumpasis jungimas apvijoje arba su korpusu Sugedo lygintuvas Įrenkite aušinimo oro tiekimą ar išvalykite aušinimo ortakius, patikrinkite oro filtrus, jei reikia, juos išvalykite ar pakeiskite. BG tipo stabdymo lygintuvą pakeiskite BGE tipu Patikrinkite stabdymo ričių varžas ir izoliaciją (varžų vertes žr. skyriuje "Varžos"); Pakeiskite visą stabdį su stabdžio valdymo įtaisu (specializuotoje dirbtuvėje), Patikrinkite komutacinius įtaisus, jei reikia, pakeiskite Pakeiskite lygintuvą ir stabdymo ritę, galbūt ekonomiškiau yra pakeisti visą stabdį Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

120 10 Darbo sutrikimai Stabdžio sutrikimai Sutrikimas Galima priežastis Pagalba Stabdys nestabdo Netinkamas darbinis tarpas Pamatuokite ar sureguliuokite darbinį tarpą. Žr. tokius skyrius: "Stabdžių BE05-BE32 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 66) "Stabdžių BE120-BE122 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 84) Jeigu stabdymo diskas per plonas, pakeiskite stabdymo diską. Žr. tokius skyrius: "Stabdžio BE05-BE32 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 68) "Stabdžio BE120-BE122 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 86) Sudilo stabdžio antdėklas Pakeiskite visą stabdymo diską. Žr. tokius skyrius: "Stabdžio BE05-BE32 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 68) "Stabdžio BE120-BE122 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 86) Neteisingas stabdymo momentas Patikrinkite projektą ir, jei reikia, pakeiskite stabdymo momentą, žr. skyrių "Komutacinis darbas, darbinis tarpas, stabdymo momentai" (žr. psl. 95) keisdami stabdžio spyruoklių tipą ir kiekį. Žr. tokius skyrius: "Stabdžio BE05-BE32 stabdymo momento keitimas" (žr. psl. 70) "Stabdžio BE120-BE122 stabdymo momento keitimas" (žr. psl. 88) pasirinkdami kitą stabdį Žr. skyrių "Stabdymo momento priskirtys" (žr. psl. 96) Stabdys įsijungia pavėluotai Triukšmas stabdžio srityje Darbinis tarpas toks didelis, kad liečiasi rankinio stabdžio atleidimo įtaiso reguliavimo veržlės Neteisingai sureguliuotas rankinis stabdžio atleidimo įtaisas Stabdį blokuoja rankinis stabdžio atleidimo įtaisas HF Stabdys jungiamas tik kintamosios įtampos pusėje Dėl trūkčiojančio paleidimo sudilę stabdymo disko krumpliai arba krumplinė mova Švytavimo momentai dėl neteisingai sureguliuoto dažnio keitiklio Sureguliuokite darbinį tarpą. Žr. tokius skyrius: "Stabdžių BE05-BE32 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 66) "Stabdžių BE120-BE122 darbinio tarpo sureguliavimas" (žr. psl. 84) Teisingai sureguliuokite rankinio stabdžio atleidimo įtaiso reguliavimo veržlę Žr. tokius skyrius: "Stabdžio BE05-BE32 stabdymo momento keitimas" (žr. psl. 70) "Stabdžio BE120-BE122 stabdymo momento keitimas" (žr. psl. 88) Atpalaiduokite srieginį kaištį, jei reikia, išimkite Prijunkite nuolatinės ir kintamosios įtampos pusę (pvz., papildomai įrengdami srovės relę SR į BSR arba įtampos relę UR į BUR); atkreipkite dėmesį į principinę elektros schemą Patikrinti projektą, jei reikia, pakeisti stabdymo diskus Žr. tokius skyrius: "Stabdžio BE05-BE32 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 68) "Stabdžio BE120-BE122 stabdymo disko keitimas" (žr. psl. 86) Specializuotoms dirbtuvėms pavesti pakeisti krumpliuotąją movą Pagal dažnio keitiklio eksploatacijos vadovą patikrinkite ir, jei reikia, pakoreguokite joo nuostatas. 120 Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

121 Darbo sutrikimai Eksploatacijos su dažnio keitikliu sutrikimai Eksploatacijos su dažnio keitikliu sutrikimai Eksploatuojant variklį su dažnio keitikliu taip pat gali atsirasti skyriuje "Variklio veiklos sutrikimai" pateiktų sutrikimų. Kilusių problemų reikšmę ir nuorodas dėl jų sprendimo rasite dažnio keitiklio eksploatacijos vadove Klientų aptarnavimas Jeigu kreipsitės pagalbos į klientų aptarnavimo centrą, paprašysime pateikti šią informaciją: specifikacijų lentelės duomenis (visus) sutrikimo pobūdį ir mastą sutrikimo pasireiškimo laiką ir aplinkybes spėjamą priežastį aplinkos sąlygas, pvz.: aplinkos temperatūrą oro drėgnį įrengimo virš jūros lygio aukštį purvą ir t. t. Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

122 11 Adresų sąrašas 11 Adresų sąrašas Vokietija Pagrindinė įmonė Gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Kompetencijos centras Bruchsal Vidurio Vokietija Šiaurės Vokietija Rytų Vokietija Pietų Vokietija Vakarų Vokietija SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Pašto dėžutės adresas Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (prie Hanoverio) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (prie Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (prie Miuncheno) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (prie Diuseldorfo) Elektronika SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Pavarų techninio aptarnavimo karštoji linija / pasirengę patarti 24 val. per parą Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Pagal užklausą pateikiame kitus Vokietijoje veikiančius klientų aptarnavimo taškus. Prancūzija Gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Gamykla Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Surinkimo gamyklos Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Bordeaux Lyon Paryžius SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Pagal užklausą pateikiame kitus Prancūzijoje veikiančius klientų aptarnavimo taškus. Airija Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Dublinas Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

123 Adresų sąrašas 11 Alžyras Pardavimų skyrius Alžyras Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Buenos Airės SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Australija Surinkimo gamyklos Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Melburnas SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sidnis SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Taunsvilis SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 Tel Fax Austrija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Viena SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Baltkrievija Pardavimų skyrius Minska SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) Belgija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Briuselis SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Brazilija Gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Tel Fax Pagal užklausą pateikiame kitus Brazilijoje veikiančius klientų aptarnavimo taškus. Bulgarija Pardavimų skyrius Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Čekijos Respublika Pardavimų skyrius Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Tel Fax Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

124 11 Adresų sąrašas Čilė Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Pašto dėžutės adresas Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Danija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Kopenhaga SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Didžioji Britanija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Dramblio kaulo krantas Pardavimų skyrius Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel Fax Egiptas Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Kairas Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Estija Pardavimų skyrius Talinas ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Gabonas Pardavimų skyrius Libreville Electro-Services B.P Libreville Tel Fax Tel Fax Graikija Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Atėnai Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Honkongas Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Honkongas SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Indija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tel Fax Ispanija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

125 Adresų sąrašas 11 Italija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Milanas SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Izraelis Pardavimų skyrius Telavivas Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Japonija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax JAV Gamykla Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Surinkimo gamyklos Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Greenville San Franciskas Filadelfija/PA Deitonas Dalasas SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Pagal užklausą pateikiame kitus JAV veikiančius klientų aptarnavimo taškus. Tel Fax Sales Fax Manuf Fax Ass Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Kamerūnas Pardavimų skyrius Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kanada Surinkimo gamyklos Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Torontas Vankuveris Monrealis SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Pagal užklausą pateikiame kitus Kanadoje veikiančius klientų aptarnavimo taškus. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

126 11 Adresų sąrašas Kinija Gamykla Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou P. R. China SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, P. R. China Pagal užklausą pateikiame kitus Kinijoje veikiančius klientų aptarnavimo taškus. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Kolumbija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Bogota SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Korėja Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Kroatija Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Zagrebas KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Latvija Pardavimų skyrius Ryga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Tel Fax Lenkija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Lodzė SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Tel Fax Libanas Pardavimų skyrius Beirutas Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Tel Fax Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

127 Adresų sąrašas 11 Lietuva Pardavimų skyrius Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Tel Fax Liuksemburgas Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Briuselis CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaizija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokas Pardavimų skyrius Kasablanka Afit 5, rue Emir Abdelkader MA Casablanca Tel Fax Meksika Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P Queretaro, Mexico Tel Fax Naujoji Zelandija Surinkimo gamyklos Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Norvegija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Nyderlandai Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Roterdamas VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax Peru Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

128 11 Adresų sąrašas Pietų Afrika Surinkimo gamyklos Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Johanesburgas SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Keiptaunas SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Portugalija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Rumunija Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Bukareštas Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Rusija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Sankt Peterburgas ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegalas Pardavimų skyrius Dakaras SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbija Pardavimų skyrius Belgradas DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapūras Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Singapūras SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakija Pardavimų skyrius Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK Žilina Tel Fax Tel Fax Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

129 Adresų sąrašas 11 Slovakija Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica Tel Fax Slovėnija Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Suomija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Švedija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Šveicarija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Bazelis Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Tailandas Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tunisas Pardavimų skyrius Tunisas T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis Tel Fax Turkija Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Stambulas SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel / /15 Fax Ukraina Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Dnepropetrovskas SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Venesuela Surinkimo gamykla Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Valencija SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Vengrija Pardavimų skyrius Techninis aptarnavimas Budapeštas SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

130 Priedas Priedas A AB.. kištukinė jungtis...34 AC.. kištukinė jungtis...34 AD.. kištukinė jungtis...34 AG AH AK.. kištukinė jungtis...34 AM.. kištukinė jungtis...34 Aplinkos sąlygos Aplinkos temperatūra...22 Įrengimo aukštis virš jūros lygio...22 Kenksminga spinduliuotė...22 Apvijos termostatai TH...39 AS AS.. kištukinė jungtis...34 Autorių teisių pastaba...6 B BE05-BE BE1-BE BE120-BE BE BE30-BE Bendrosios saugos nuorodos...7 Blokavimo krypties keitimas...46 D Darbinio tarpo nustatymas BE05-BE BE120-BE Darbo sutrikimai Daugiapoliai varikliai...21 Daugiapolių variklių ypatumai...21 Daviklio išmontavimas...51, 52, 53 AG AH AS EG EH ES Daviklis...43 AG AH AS EG EH EI ES Daviklių prijungimas Diagnozės mazgo prijungimas DUB diagnozės mazgas E EG EH EI , 111 Einamoji techninė priežiūra Einamosios techninės priežiūros intervalai Eksploatacija su dažnio keitikliu Eksploatacijos pradžia Eksploatacijos su dažnio keitikliu sutrikimai Elektros instaliacija Elektros jungtis... 9 EMS ES G Gabenimas... 8 Guolių tepimas I Ilgalaikis sandėliavimas Įmontuojamasis daviklis Inkrementinio daviklio išmontavimas...51, 52, 53 AG AH AS EG EH ES Įrengimas Elektrinis Mechaninis Įžeminimas Įžeminimo pagerinimas K KC1 rinklė KCC rinklė Kištukinė jungtis AB AC AD AK AM AS Kištukinė jungtis IS Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

131 Priedas Klientų aptarnavimas Komutacinio režimo ypatumai...21 Komutacinis režimas...21 Konstrukcija DR.160-DR , 55 DR.160-DR.225 su BE...61 DR.200-DR , 56 DR , 77 DR.315 su BE...80 DR.71-DR , 54 DR.71-DR.80 su BE...59 DR.90-DR.132 su BE...60 DUB... 91, 92 Stabdomas variklis... 59, 60, 61, 80 Variklis...10, 11, 12, 13, 54, 55, 56, 77 KTY L Leidžiami nuokrypiai montuojant...17 M Magneto keitimas BE05-BE Mechaninis įrengimas...15 Momentiniai varikliai...21 Momentinių variklių ypatumai...21 N Naudojimas pagal paskirtį...8 P Papildomas rankinio stabdžio atleidimo įtaiso HR/HF įrengimas...76 Papildomas tepimas...49 Papildomi įtaisai...39 Papildomo tepimo terminai...50 Pasirengimas variklio ir stabdžio einamosios techninės priežiūros darbams...51 Pastatymas... 8, 17 Patikra...48 Dilimo kontrolei skirtas DUB Veikimo ir dilimo kontrolei skirtas DUB Veikimo kontrolei skirtas DUB Patikra / einamoji techninė priežiūra...48 Patikros intervalai...48 Patikros ir einamosios techninės priežiūros intervalai...48 Principinė elektros schema BMP Principinės elektros schemos BG BGE BSG BSR TF , 110 TH , 110 Trikampė grandinė Žvaigždinė grandinė Priverstinio aušinimo ventiliatorius V PT R Riedėjimo guolių tipai Rimties šildymas Rinklė KC KCC RS S Saugos nuorodos... 7 Bendrosios nuorodos... 7 Eksploatacija... 9 Elektros jungtis... 9 Gabenimas... 8 Naudojimas pagal paskirtį... 8 Pastatymas... 8 Specifikacijų lentelė Stabdymo disko keitimas BE05-BE BE120-BE Stabdymo lygintuvų deriniai Stabdymo momento keitimas BE05-BE BE120-BE Stabdymo momento priskirtys Stabdys BE05-BE BE1-BE BE120-BE BE BE30-BE Darbinės srovės parametrai Darbinis tarpas Komutuojamasis darbas Stabdymo momentai Stabdymo momento priskirtys Varžos Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR ,

132 Priedas Stabdomo variklio konstrukcija DR.160-DR DR DR.71-DR DR.90-DR Stabdomo variklio patikra DR DR.71-DR Stabdžio keitimas DR DR.71-DR DR.90-DR Stabdžio prijungimas...37 Stabdžio spyruoklių keitimas BE05-BE BE120-BE Stabdžio sutrikimai Stabdžio valdymo įtaisas...18, 37, 104 BG BGE BMP BSG BSR BUR Skirstomoji spinta Variklio jungčių skyrius Sustiprintas atraminis mazgas... 15, 50 Variklio konstrukcija DR.160-DR , 55 DR.200-DR , 56 DR , 77 DR.71-DR , 54 Variklio patikra DR DR.71-DR Variklio prijungimas Gnybtų dėžutė KC1 rinklė KCC rinklė Kištukinė jungtis AB Kištukinė jungtis AC Kištukinė jungtis AD Kištukinė jungtis AK Kištukinė jungtis AM Kištukinė jungtis AS Kištukinė jungtis IS Variklio sutrikimai Variklis Džiovinimas Ilgalaikis sandėliavimas Pastatymas Prijungimas Ž Žvaigždinė grandinė T Techniniai duomenys...95 Temperatūros fiksavimas PT Temperatūros jutiklis KTY Temperatūros jutiklis TF...39 Tepalų lentelė TF...39, 109, 110 TH...39, 109, 110 Tipo pavadinimas...14 Trikampė grandinė V V...42 Variklio apsauga , 110 TF , 110 TH , 110 Variklio apsaugos įrenginys Eksploatacijos vadovas Trifazės srovės varikliai DR , 315

133

134

135 SEW-EURODRIVE Driving the world

136 Motoreduktoriai \ Pramoniniai reduktoriai \ Pavaros elektronika \ Automatiniai reduktoriai \ Techninis aptarnavimas Kaip mes priverčiame pasaulį suktis Su žmonėmis, kurie Su techninio greičiau teisingai mąsto aptarnavimo centrais ir su Jumis kartu kuria visame pasaulyje, ateitį. ir arti Jūsų. Su redutoriais ir valdikliais, automatiškai pakelsiančiais Jūsų darbo našumą. Su visaapimančia gamybine patirtimi svarbiausiose mūsų laikmečio šakose. Su kompromisų nežinančia kokybės kontrolės sistema, kurios aukšti standartai supaprastina kasdienį darbą. SEW-EURODRIVE Driving the world Su galimybe būti visame pasaulyje, kad greitai rastume įtikinamus sprendimus.visur. Su naujoviškomis idėjomis, kuriose rytoj jau slypės porytdienos sprendimas. Su visą parą veikiančia informacine ir programinės įrangos naujovinimo tarnyba internete. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Vokietija Telefonas Faksas

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

2 LW 70 LT

2 LW 70 LT NELDISC Didelio našumo trigubas ekscentrinis diskinis vožtuvas su metaliniu lizdu LW, LG serijos Montavimo, techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijos 2 LW 70 LT 10/2017 2 2 LW 70 LT Turinys 1 BENDRIEJI

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

D100397X0LT_Nov17

D100397X0LT_Nov17 CL25 - CL600 klasės vožtuvai Fisher ES ir EAS easy-e Turinys Įvadas... Instrukcijos aprėptis... Aprašas... 2 Techniniai duomenys... 2 Įrengimas... 2 Techninė priežiūra... 4 Sandariklio tepimas... 5 Sandariklio

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc prie leidimo pažymos Z-8.1-29 1 psl. 1. Bendroji dalis 1.1 Universalieji pastoliai SL70 yra iš gatavų konstrukcijų surenkami plieno karkaso pastoliai, kurių sisteminis plotis yra 0,74 m. Sekcijų ilgiai

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS

DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ 123456789 (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA 2015.01.02 direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 2 1. BENDROJI DALIS 1.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m.

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. 32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t. 31991L0663 1991 12 31 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. gruodžio 10 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Į(DI)-265 (AB Lietuvos geležinkeliai generalinio

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau