Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Tigras2New1.doc"

Transkriptas

1 1

2 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų šioje instrukcijoje, o pirminį katilo sureguliavimą ir paleidimą turi atlikti atestuota serviso organizacija. Mes esame įsitikinę, kad teisingai eksploatuojant katilas visiškai patenkins Jūsų poreikius tiek šildant Jūsų patalpas, tiek ruošiant buitinį šiltą vandenį. 1.Paskirtis Pakabinami "Protherm" katilai "Tigras 24 (12) KTZ (KOZ) v17" yra skirti patalpų apšildymui (toliau PA) ir buitinio šilto vandens (toliau BŠV) ruošimui įmontuotame 45 litrų boileryje, naudojant gamtines dujas. Šie katilai gali būti pritaikomi dirbti ir su suskystintomis dujomis, tam reikia papildomai įsigyti specialų komplektą. Katilai "Tigras" gaminami dviejų tipų: katilas 24 KOZ - degimo produktai nuvedami įprastu dūmtraukiu, oras degimui imamas iš patalpos; katilas 24 KTZ - degimo produktai nuvedami specialu "turbo kamino" komplektu, kuris susideda iš dviejų, 60 ir 100 mm skersmens vamzdžių, patalpintų vienas kitame. Oras degimui imamas iš lauko. Tokį "turbo kaminą" galima išvesti tiesiai per išorinę lauko sieną. Prie abiejų katilų modelių galima pajungti lauko temperatūros daviklį ir patalpos termostatą. 2.Katilo valdymo ir kontrolės prietaisai Pagrindinis katilo jungiklis yra katilo apačioje (1 pav.). Jis skirtas katilo įjungimui arba išjungimui. Dėmesio! Pirminį katilo paleidimą bei reguliavimą turi atlikti įgaliotos serviso organizacijos atstovai. Katilo reguliavimas ir valdymas atliekamas mygtukais esančiais valdymo panelėje (2pav.). Taip pat valdymo panelėje yra skaitmeninis displėjus ir keturios lemputės, kuriose yra atvaizduojama informaciją apie katilo darbą. Valdymo panelė: 1 - Vandens slėgio vaizdavimo lempulė 2 - BŠV - temperatūros vaizdavimo ir reguliavimo lemputė 3 - ŠSV temperatūros vaizdavimo ir reguliavimo lemputė 4 - Gedimo signalizavimo lemputė 5 - Reguliuojamo dydžio mažinimo mygtukas 6 - Reguliuojamo dydžio didinimo mygtukas 7 - Displėjus 8 - Režimų išrinkimo mygtukas. 2

3 Katilo darbinių parametrų vaizdavimas displėjuje Šildymo sistemos temperatūros vaizdavimas. Įjungus katilą, jo valdymo panelės displėjuje yra rodoma šildymo sistemos vandens temperatūra (temperatūra katile). Kad įjungtas šis režimas rodo deganti lemputė 3 (2 pav.). BŠV nustatytos temperatūros vaizdavimas. Norint, kad būtų rodoma nustatyta BŠV temperatūrą, reikia paspausti mygtuką - užsidegs lenputė ties simboliu, o displėjuje rodoma nustatyta BŠV temperatūra. Jei displėjaus apatiniame kampe mirksi taškas, tai reiškia, kad yra šildomas boileris. Grįžti iš šio režimo galima mygtuku. Vandens slėgio vaizdavimas. Vieną kartą nuspaudus mygtuką "Mode" 8 (2 pav.), displėjuje 30 sekundžių yra rodomas vandens slėgis šildymo sistemoje. Tuo metu dega lemputė 1. Įspėjimas apie per mažą ar per didelį vandens slėgį katile. Jei katile vandens slėgis nukrinta žemiau 0,8 bar arba pakyla virš 2,5 bar, pradeda mirksėti lemputė 1, o displėjuje rodomas katile esantis slėgis. Katilo darbas nenutraukiamas, bet būtina sureguliuoti vandens slėgį katile tarp 1 ir 2 bar. Katilo darbinių parametrų nustatymas Buitinio šilto vandens(bšv) temperatūros nustatymas. Nuspauskite mygtuką "Mode" tiek kartų kol lemputė 2 pradės mirksėti. Mygtukais "- " ir "+" nustatykite norimą BŠV temperatūrą. Galimos nustatymo reikšmės: --, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70 C. Pasirinkta reikšmė įvedama mygtuku "Mode". "Vasaros" režimas (tik BŠV ruošimas) įvedamas nustatant "--" simbolį. Šildymo sistemos vandens (toliau ŠSV) temperatūros nustatymas. Nuspauskite mygtuką "Mode" tiek kartų kol lemputė 3 pradės mirksėti. Mygtukais "-" ir "+" nustatykite norimą ŠSV temperatūrą. Galimos nustatymo reikšmės: --, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 C. Pasirinkta reikšmė įvedama mygtuku "Mode". Norint, kad katilas nešildytų šildymo sistemos, įvedamas parametras "--". Buitinio šilto vandens ruošimo laikmačio nustatymas Katile numatyta galimybė nustatyti paros laikotarpius, kuriais bus ruošiamas šiltas buitinis vanduo, o kuriais ne. Pirmiausia nustatomas realus laikas. Laiko skalę pasukite į dešinę tiek, kol realaus laiko žymė r rodys realų laiką (pažymėtą ant paros laiko skalės). Dantukus, esančius aplinkui laiko skalę nustatykite taip: periodui, kai norite kad nebūtų ruošiamas BŠV, reikia įspausti arčiau centro (pdėtis 3

4 b). Laikmatis įjungiamas jo jungiklį s nustačius į padėtį prie simbolio. Jei laikmačio jungiklis nustatomas į padėtį 0, tada BŠV nebus ruošiamas, jei nustatomas į padėtį 1, tada BŠV ruošiamas visą laiką. Ekviterminio reguliavimo parametrų nustatymas Ekviterminės kreivės statumo parinkimas. Ekviterminė kreivė - tai kreivė, kuri parodo kaip keičiasi ŠSV temperatūra priklausomai nuo lauko temperatūros (3 pav). Jeigu katilas dirba su pajungtu lauko davikliu, galima nustatyti ekviterminės kreivės statumą. Nuspauskite ir laikykite mygtuką "Mode" kol displėjuje atsiras raidė "E" ir skaičius simbolizuojantis ekviterminės kreivės statumą. Mygtukais "-" ir "+" galima keisti pasirinktą kreivės statumą, reikšmės įvedimas ir perėjimas prie sekančio parametro "P" atliekamas mygtuku "Mode". Pastaba. Šis režimas galimas tik tada jei yra pajungtas lauko daviklis ir katilas nėra įjungtas į vasaros režimą. Po lauko daviklio pajungimo katilas 1 valandą šildo vandenį iki maksimalios temperatūros (reaguoja tik į patalpos reguliatorių). Ekviterminės kreivės lygiagretus postūmis. Jei buvo nustatinėjimas "E" parametras, po jo įvedimo (mygtuku "Mode") displėjuje rodomas parametras "P". Mygtukais "-" ir "+" galima pasirinkti norimą kreivės postūmį pagal grafiką paveikslėlyje 3. Pastaba: pasiekus etaloninę temperatūrą katilas šildymo sistemoje palaikys 38 C temperatūrą, kol lauko temperatūra nepadidės 3 C. 4

5 Pranešimai apie gedimus Vandens slėgio sumažėjimas - F0. Sumažėjus vandens slėgiui žemiau 0,6 bar katilas automatiškai išsijungia ir pradeda mirksėti 1 ir 4 lemputės (pav. 2). Padidinkite slėgį iki 1-2 bar. Po vandens papildymo katilas automatiškai pradeda dirbti. Jei slėgio sumažėjimas sistemoje pasikartoja, reikia patikrinti šildymo sistemos ir katilo sandarumą. Neplanuotas liepsnos dingimas pakuroje - F1. Jei neplanuotai pakūroje dingsta liepsna, katilas išsijungia, užsidega 4 lemputė, o displėjuje rodomas simbolis "F1". Katilą galima paleisti tik trumpam jį išjungiant ir vėl įjungiant pagrindiniu jungikliu (1 pav.). Jei gedimas pasikartoja - kvieskite serviso meistrą. Kiti pranešimai F2 - F8. Esant šiems pranešimams katilas išsijungia ir pradeda mirksėti lemputė 4. Esant šiai būsenai kvieskite serviso meistrą. Nustatytų parametrų dingimas - F9. Dingo nustatyti parametrai - dega 3 lemputė, o displėjuje - "F9". Išjunkite katilą pagrindiniu jungikliu ir maždaug po 10 sekundžių įjunkite katilą. Katilo darbo parametrus būtina nustatyti iš naujo. Katilo įjungimas ir išjungimas Katilo įjungimas. Pirminį katilo paleidimą gali atlikti tik įgaliota serviso organizacija. Prieš įjungiant katilą būtina įsitikinti, kad: katilas pajungtas prie elektros tinklo; dujų įvado sklendė atidaryta; slėgis šildymo sistemoje 1-2 bar, iš jos pašalintas oras; pajungta BŠV linija. Įjunkite pagrindinį jungiklį (pav. 1)Katilo displėjus pradeda šviesti, o katilas pradeda dirbti. Jei katilas išsijungia dėl liepsnos pakuroje dingimo ar suveikus degimo produktų termostatui, katilo darbą galima atnaujinti išjungus ir vėl įjungus katilą pagrindiniu jungikliu. Jei gedimai pasikartoja ar katilas nepasileidžia po jo pakartotinio išjungimo - įjungimo, tada kvieskite serviso meistrą. Jei katilas išsijungė dėl suveikusio avarinio perkaitimo termostato, tada katilo paleisti pagrindiniu jungikliu neįmanoma. Atblokuoti avarinį termostatą ir paleisti katilą gali tik serviso meistras. Šis veiksmas nelaikomas garantiniu remontu. Perspėjimas: Katilo negalima eksploatuoti su atjungtais ar pateistais į kitus perkaitimo ir degimo produktų avariniais termostatais. Katilo išjungimas. Katilas išjungiamas pagrindiniu jungikliu. Jei katilą planuojama neeksploatuoti ilgesnį laiką - užsukite dujų ventilį. Prieš išjungdami katilą visada įvertinkite, kokioje aplinkos temperatūroje bus katilas. Jei aplinkos temperatūra gali nukristi žemiau nulio būtina išleisti vandenį iš katilo (šildymo ir buitinio šilto vandens tiekimo sistemose). 5

6 6

7 Katilo valdymas Katilo valdymas priklauso nuo to kokius išorinius termoreguliatorius pajungsime prie katilo. Galimi šie variantai: be jokių papildomų termoreguliatorių su patalpos termoreguliatoriumi su lauko (ekviterminiu) temperatūros davikliu su lauko (ekviterminiu) temperatūros davikliu ir su patalpos termoreguliatoriumi. Katilo valdymas nepajungus jokių papildomų termoreguliatorių. Šiame režime katilas palaiko nustatytą temperatūrą šildymo sistemoje. Katile esantys kambarinio reguliatoriaus gnybtai turi būti sujungti tarpusavyje. Darbo tvarka: įjunkite katilą, nustatykite pageidaujamą šildymo sistemos temperatūrą (žiūrėkite skyrių "Katilo darbinių parametrų nustatymas"). Katilo valdymas su patalpos termoreguliatoriumi. Patalpos termoreguliatorių prijunkite prie katile esančių pajungimo gnybtų (4 pav.), prieš tai išimkite sujungimą esantį šiuose gnybtuose. Katile nustatykite šildymo sistemos vandens temperatūrą tokią, kuri pilnai padengtų patalpų šilumos nuostolius esant šalčiausiam laikotarpiui. Dažniausia ši temperatūra yra C ribose. Katilas palaikys šildymo sistemoje šią temperatūrą tol, kol patalpos temperatūra, kurioje yra termoreguliatorius, nepasieks temperatūros, kuri nustatyta patalpos termoreguliatoriuje. Patalpoje, temperatūrai pasiekus nustatytą termoreguliatoriuje temperatūrą, katilas išsijungs, o patalpos temperatūrai nukritus žemiau nustatytos, katilas įsijungs. Patalpoje, kurioje yra termoreguliatorius prie radiatoriaus neturi būti sumontuotas termostatinis ventilis. Katilo valdymas su lauko temperatūros davikliu (ekviterminis valdymas). Šis valdymo būdas galimas tik tada kai prie katilo yra pajungiamas lauko temperatūros daviklis (į katilo komplektaciją neįeina). Lauko daviklis tvirtinamas prie pastato šiaurinės sienos, 2,5-3 m aukštyje, taip kad jam neturėtų poveikio kiti šilumos šaltiniai. Šio katilo valdymo varianto esmė yra ta, kad katilas šildymo sistemos vandens temperatūrą keičia priklausomai nuo lauko temperatūros. Ši priklausomybė yra apibrėžiama ekviterminėmis kreivėmis, kurios pavaizduotos 3 pav. (E1 - E9). Priklausomai nuo realių pastato šilumos nuostolių reikia parinkti konkrečią kreivę. Kuo pastato šilumos nuostoliai didesni, tuo statesnė kreivė yra reikalinga. Ekviterminė kreivė parenkama bandymų keliu. Tai atliekama tokiu būdu: įsitikinkite, kad nėra įjungtas vasaros režimas (ŠSV temperatūra turi būti nustatyta - 7

8 įvesta konkreti skaitinė reikšmė, negali būti įvestas simbolis "--"); nustatykite parametrą "E5" (žiūrėkite skyrių "Ekviterminės kreivės statumo parinkimas"); nustatykite parametrą "P5" (žiūrėkite skyrių "Ekviterminės kreivės lygiagretus postūmis"); keletą dienų stebėkite temperatūrą lauke ir patalpose. Jei, keičiantis temperatūrai lauke, patalpos temperatūra patalpose yra pastovi, reikia, kad ekviterminės kreivės statumas (parametras E) yra parinktas gerai. Temperatūra patalpose galima padidinti ar sumažinti atitinkamai keičiant parametrą "P" jei, krentant lauko temperatūrai, patalpos temperatūra irgi krenta, tada reikia pasirinkti statesnę ekviterminę kreivę ("E" su didesniu skaičiumi). Jei krentant lauko temperatūrai, patalpos temperatūra kyla, tada reikia pasirinkti nuožulnesnę ekviterminę kreivę("e" su mažesniu skaičiumi) Pasirinkus naują kreivę reikia patalpos ir lauko temperatūras stebėti ne mažiau kaip dvi paras ir tik tada, jei reikia, daryti naujus pakeitimus. Katilo valdymas su lauko (ekviterminiu) temperatūros davikliu ir su patalpos termoreguliatoriumi. "E" ir "P" parametrus nustatome pagal prieš tai buvusį punktą. Patalpos reguliatorių prijungiame prie katilo ir jį nustatoma taip: komfortabilios (dienos) temperatūros periodu maždaug penkiais laipsniais didesnę temperatūrą nei tikroji pageidautina (tikroji pageidautina temperatūra patalpose turi būti pasiekiama ekviterminio reguliavimo dėka); sumažintos temperatūros periodais (naktį ar neesant namie) ant reguliatoriaus nustatoma iš tikro pageidaujama temperatūra ji turi visada būti mažesnė apie 3 0 C negu tikroji komfortinė temperatūra. Pavyzdys: vidinė temperatūra, gaunama ekviterminiu reguliavimu, yra 21 0 C (komfortinė temperatūra); kambarinį reguliatorių nustatome komfortinės temperatūros periodui 26 0 C, Sumažintos temp. periodui nustatome tikrąją pageidaujamą temperatūrą, pav C. Katilo galingumo reguliavimas. Gamykloje nustatomas 15 kw katilo galingumas šildymui ir 24 (12) kw ruošiant šiltą buitinį vandenį. Galingumo reguliavimą gali atlikti tik serviso meistras. Katilo apsauginės sistemos Katilas turi visas įmanomas apsaugos priemones, būtent: degimo produktų nuvedimo kontrolės sistema. - jei degimo produktai nuvedami nepakankamai, nutraukiamas katilo darbas, o displėjus parodo įspėjimą; liepsnos sekimas jei atsitiktinai liepsna užgęsta dujų padavimas užblokuojamas; automatinis by pass katilo apsauga žymiai padidėjus šildymo sistemos hidrauliniam pasipriešinimui (pvz., užsidarius visiems termostatiniams ventiliams); apsauga sumažėjus vandens slėgiui šildymo sistemoje - krentant slėgiui žemiau leistinos ribos vartotojas yra įspėjamas mirksinčiu lempute displėjuje, o slėgiui sumažėjus žemiau leistinos ribos, katilas išjungiamas; katilo apsauga nuo šalčio krentant šildomo vandens temperatūrai žemiau 4 0 C katilas įsijungs, o temperatūrai pakilus 8 0 C, katilas išsijungs. apsauga nuo perkaitimo siurblys įsijungia visuomet, kai šildomo vandens temperatūra aukštesnė negu nustatytoji arba jei jo temperatūra aukštesnė už 80 0 C. Katilas išsijungs, kai šildomo vandens temperatūra bus aukštesnė nei 90 0 C ir displėjuje pasirodys įspėjimas. Apsaugos yra veiksmingos tiktai tada, kai katilas įjungtas. Jeigu katilas ilgesnį laiką yra atjungtas nuo tinklo įtampos, rekomenduojama katilą bent kartą per mėn. trumpam įjungti. Užblokuoto nešvarumais siurblio taisymas neįeina į katilo garantinį remontą. 8

9 apsauga nuo per didelio ŠSV slėgio. Katile yra apsauginis vožtuvas, kuris suveikia (per vožtuvą išleidžiamas vanduo) jei ŠSV slėgis viršija 3 bar. NELIESKITE VENTILIO! - galima nusideginti išleidžiamu vandeniu. Jei ventilis suveikia (išbėga dalis vandens), išjunkite katilą ir atjunkite jį nuo elektros įtampos. Susisiekite su serviso tarnyba. apsauga nuo per didelio slėgio BŠV boileryje. Prie katilo boilerio yra apsauginis vožtuvas, kuris suveikia (per vožtuvą išleidžiamas vanduo) jei BŠV slėgis viršija 6 bar BŠV boilerio apsauga nuo korozijos realizuota naudojant magnio anodą. Laikui bėgant šis anodas tirpsta, taip saugodamas boilerį nuo korozijos. Jo tirpimo greitis priklauso nuo vandens cheminių savybių. Katilo aptarnavimas ir priežiūra Šildymo sistemos papildymas. Šildymo sistemos papildymą vandeniu galima atlikti katile sumontuotu papildymo vožtuvu (5 pav.). Pildant vandenį reikia laikytis šių nurodymų: 1. slėgis vandentiekio sistemoje turi būti didesnis už slėgį šildymo sistemoje; 2. temperatūra katile neturi būti didesnė nei 30 C; 3. šildymo sistemoje ir katile esančių nuorintojų galvutės turi būti atlaisvintos; 4. katilas turi būti pajungtas prie elektros tinklo, o pagrindinis jungiklis įjungtas; 5. atsukite mėlyną papildymo ventilio rankenėlę (5 pav.)kol slėgis katile taps 1-2 bar, po to užsukite ventilį; Katilo valymas Katilo korpusą galima valyti drėgna šluoste. Valymo metu katilas turi būti išjungtas. Profilaktikos darbai Patikimo katilo darbo užtikrinimui rekomenduojama kas metus atlikti katilo profilaktinius remonto darbus. Šiuos darbus turi atlikti serviso tik organizacija. Garantija Garantijos sąlygos yra išdėstytos garantiniame talone, kuris yra tiekiamas kartu su katilu. Saugokite šį taloną ir laikykitės jame nurodytų sąlygų, priešingu atveju neteksite teisės į garantinį remontą. 9

10 Katilo 24 (12) KOZ techninės charakteristikos Tiger 24 KOZ Tiger 12KOZ Kategorija II 2H3P Degimo produktų nuvedimo kategorija B 11BS Uždegimo būdas elektroninis Kuras G20 / G31 G20 / G31 Maksimalus galingumas (kw) 25,5 / 25 12,5 / 11,4 Minimalus galingumas (kw) 11 / 10,5 4,3 / 4,7 Maksimalus šiluminis galingumas (kw) 23,5 / 22,5 11,25 / 10 Minimalus šiluminis galingumas (kw) 9,5 / 9 3,5 / 3,8 Naudingumo koeficientas (%) 90,7 / / 88 Kuro sunaudojimas, maks. 2,7(m 3 /h) / 2,1 (kg/h) 1,32(m 3 /h) / 0,92 (kg/h) Degimo produktų svoris (g/s) Dujų slėgis Reikalingas slėgis prieš katilą (mbar) 20 / 37 Minimalus slėgis prie purkštukų (mbar) 2,2 / 7 1,7 / 6,5 Maksimalus slėgis prie purkštukų (mbar) 12,2 / 35,7 14,0 / 35,6 Purkštukų diametras (mm) 1,2 / 0,7 1,2 / 0,7 Šildymo sistema Maksimalus slėgis (bar) 3 Minimalus slėgis (bar) 0,8 Rekomenduojamas slėgis (bar) 1,2-2 Temperatūrų diapazonas ( C) Išsiplėtimo indas (l) 8 Maksimalus vandens kiekis sistemoje (l) 70 (nenaudojant papildomo išsiplėtimo indo) Maksimalus slėgis išsiplėtimo inde (bar) 3 Buitinio šilto vandens sistema BŠV boilerio talpa (l) 45 Maksimalus slėgis (bar) 6 Minimalus slėgis (bar) 1 Minimalus vandens debitas (l/min) 2,7 Temperatūros reguliavimo diapazonas ( C) BŠV kiekis (pagal STN EN 625) 12,6 8 Išsiplėtimo indas BŠV sistemai (l) 2 Elektros parametrai Maitinimo įtampa (V/Hz) 230/50 Naudojamas elektrinis galingumas (W) Apsaugos klasė IP 45 El. srovė (A) 0,5 Degimo produktų nuvedimas įprastinis dūmtraukis Dūmtraukio pajungimo diametras (mm) 130 Degimo produktų temperatūra ( C) Minimali reikalinga trauka (Pa) 2 Triukšmo lygis (1 m nuo katilo) (db) iki 55 Matmenys - aukštis, plotis, gylis (mm) 900/410/570 Svoris be vandens (kg)

11 Katilo 24 BTVtechninės charakteristikos Tiger 24 KTZ Tiger 12KTZ Kategorija II 2H3P Degimo produktų nuvedimo kategorija C 12, C 32, C 42, C 52, C 82 Uždegimo būdas elektroninis Kuras G20 / G31 G20 / G31 Maksimalus galingumas (kw) 26 / 25 12,3 / 11,2 Minimalus galingumas (kw) 11 / 10,5 4,2 / 4,4 Maksimalus šiluminis galingumas (kw) 24 / 22,5 11,2 / 10 Minimalus šiluminis galingumas (kw) 9,5 / 9 3,5 / 3,6 Naudingumo koeficientas (%) 91,7 / 90,5 91 / 89,9 Kuro sunaudojimas, maks. 2,7(m 3 /h) / 2,1 (kg/h) 1,30(m 3 /h) / 0,93 (kg/h) Degimo produktų svoris (g/s) Dujų slėgis Reikalingas slėgis prieš katilą (mbar) 20 / 37 Minimalus slėgis prie purkštukų (mbar) 2,2 / 7 1,6 / 5,8 Maksimalus slėgis prie purkštukų (mbar) 12,2 / 35,7 14,0 / 35,8 Purkštukų diametras (mm) 1,2 / 0,7 1,2 / 0,73 Šildymo sistema Maksimalus slėgis (bar) 3 Minimalus slėgis (bar) 0,8 Rekomenduojamas slėgis (bar) 1,2-2 Temperatūrų diapazonas ( C) Išsiplėtimo indas (l) 8 Maksimalus vandens kiekis sistemoje (l) 70 (nenaudojant papildomo išsiplėtimo indo) Maksimalus slėgis išsiplėtimo inde (bar) 3 Buitinio šilto vandens sistema BŠV boilerio talpa (l) 45 Maksimalus slėgis (bar) 6 Minimalus slėgis (bar) 1 Minimalus vandens debitas (l/min) 2,7 Temperatūros reguliavimo diapazonas ( C) BŠV kiekis (pagal STN EN 625) 12,6 8 Išsiplėtimo indas BŠV sistemai (l) 2 Elektros parametrai Maitinimo įtampa (V/Hz) 230/50 Naudojamas elektrinis galingumas (W) Apsaugos klasė IP X4D El. srovė (A) 0,6 Degimo produktų nuvedimas "turbo" vamzdis Dūmtraukio pajungimo diametras (mm) 100/60 (80/80) Maksimalus leistinas dūmtraukio ilgis (Em) Degimo produktų temperatūra ( C) Triukšmo lygis (1 m nuo katilo) (db) iki 55 Matmenys - aukštis, plotis, gylis (mm) 900/410/570 Svoris be vandens (kg)

12 1 - Šildymo sistemos pajungimas - paduodantysis vamzdis (išorinis sriegis G ¾") 2 - BŠV pajungimas (išorinis sriegis G ½") 3 - Dujų pajungimas (išorinis sriegis G ½") 4 - Vandentiekio vandens pajungimas (išorinis sriegis G ½") 5 - Šildymo sistemos pajungimas, grįžtamasis vamzdis (išorinis sriegis G ¾") 6 - Boilerio išleidimo ventilis 12

13 Katilo schema 1 - Monostata s 1* - Degimo produktų šalinimo kontrolės sistemos daviklis 2 - Degimo produktų ištraukimo ventiliatorius 2* - Degimo produktų surinkėjas 3 - Boilerio šilumos izoliacija 4 - BŠV boileris 5 - BŠV boilerio šilumokaitis 6 - BŠV išsiplėtimo indas 7 - Šildymo sistemos išsiplėtimo indas 8 - Anodas 9 - Boilerio išleidimo ventilis 10 - Apsauginis vožtuvas 11 - Šildymo sistemos pajungimas, grįžtamasis vamzdis (išorinis sriegis G ¾") 12 - Vandentiekio vandens pajungimas (išorinis sriegis G ½") 13 - Dujų pajungimas (išorinis sriegis G ½") 14 - BŠV pajungimas (išorinis sriegis G ½") 15 - Šildymo sistemos pajungimas - paduodantysis vamzdis (išorinis sriegis G ¾") 15 - Išleidimo ventilis 16 - Slėgio daviklis 13

14 17 - Srauto daviklis 18 - Boilerio apsauginis vožtuvas 19 - Apvedimo linija ("by pass") eigų vožtuvas 21 - Išleidimo ventilis 22 - Slėgio daviklis 23 - Siurblys 24 - Dujų ventilis 25 - Degiklis 26 - Šildymo sistemos temperatūros daviklis 27 - Avarinis termostatas 28 - Šilumokaitis Nurodymai katilo montažui Degimo produktų nuvedimas 24 BTV katilams BTV tipo katiluose degimo produktai pašalinami specialu "turbo" dūmtraukiu. Šiuos dūmtraukius tiekia įgalioti "Protherm" atstovai kaip papildomą komplektaciją. Šio tūmtraukio horizontalios dalys turi būti sumontuotos taip, kad kondensatas tekėtų produktų išmetimo kryptimi arba lik detalių skirtų pašalinti kondensatui. Jei "turbo" dūmtraukis turi vertikalių, Prie katilo būtina naudoti kondensato nuvedimo detales. Paveiksliukuose 8 ir 9 parodyta horizontalus ir vertikalus degimo produktų nuvedimo būdas naudojant "turbo" dūmtraukių sistemą dm 60/100. Paveikslėlyje 10 parodytas degimo produktų nuvedimo būdas naudojant "turbo" dūmtraukių sistemą dm 80/80. Minimalūs ir maksimalūs dūmtraukių ilgiai Em nurodyti lentelėje. 14

15 Dūmtraukio tipas minimalus ilgis maksimalus ilgis su diafragma maksimalus ilgis be diafragmos 60/100 1,5 Em 3Em 7 Em 80/80 2x2 Em 2x3 Em 2x7 Em Em - tai 1 metro tiesi atkarpa ar viena 90 alkūnė. Jei dūmtraukio ilgis didesnis nurodyta lentelėje (maksimalus ilgis su diafragma), tada iš katilo reikia išimti diafragmą, kuri yra ventiliatoriaus oro išmetimo angoje (11 pav.). Katilo montavimas vonios patalpose Elektros instaliacijos požiūriu katilai 24 BTV, BOV yra pagaminti taip, kad juos galima montuoti vonios patalpose zonose 2 ir 3. 15

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJI

BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJI BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA 1. Įžanga Įmonė Biokaitra dėkoja ir

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Microsoft Word - instrukcija V5.doc

Microsoft Word - instrukcija V5.doc Universalus šilumos ūkio valdiklis skirtas valdyti visą individualaus namo šilumos ūkį. Per keletą metų šis projektas iš mėgėjiško pavirto į rimtą profesionalų įrenginį, kuris ir toliau yra tobulinamas.

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

VENTO tiekimo VO

VENTO tiekimo VO ORO TIEKIMO ĮRENGINIO VENTO - PASAS UAB LAUMIVA Rygos 17a-53 Vilnius tel./faks. 370 5/2460482 /83 www.laumiva.lt info@laumiva.lt UAB LAUMIVA Kodas LT122507338 Rygos g. 17A-53, 05205 Vilnius, Tel. (8-5)

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINIS ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius Įmonės kodas 111966614 PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, NAUDOJANČIŲ NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ,

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Title

Title L9WBC61B LT Naudojimo instrukcija Skalbyklė-džiovyklė USER MANUAL 2 www.aeg.com TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA... 3 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS... 6 3. ĮRENGIMAS...7 4. GAMINIO APRAŠYMAS... 12 5. VALDYMO SKYDELIS...13

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau