2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos fu

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos fu"

Transkriptas

1 2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos futbolo varžybos, vykdomos ratų sistema pavasaris-ruduo ; Nuostatai šie 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos futbolo Pirmenybių nuostatai; LFF Lietuvos futbolo federacija; LVJFA Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija; LFTA Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; FIFA Federation Internationale de Football Association; IFAB International Football Association Board; UEFA Union of European Football Associations; Varžybos LFF pavedimu LVJFA vykdomos varžybos; COMET LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekama interneto adresu Klubas viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo komandą ir esantis LFF nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį, o taip pat sporto organizacija, ugdanti atitinkamos amžiaus grupės ar lyties futbolo sportininkus. Tai gali būti futbolo klubo jaunimo sekcija, sporto mokykla, futbolo akademija ar panašiai, nepriklausomai nuo juridinės organizavimo formos. Nuo 2021 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos futbolo varžybose dalyvauti tik tie viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių bent dalis steigėjų ir dalyvių yra privatūs fiziniai asmenys ir/ar privatūs juridiniai asmenys. Tuo atveju, jeigu juridinio asmens steigėju ir dalyviu yra tik savivaldybė arba valstybė, arba tik jų įsteigta įmonė, tokie juridiniai asmenys U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos futbolo varžybose nuo 2021 metų dalyvauti negali; Komanda grupė vieno Klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir dalyvaujančių Rungtynėse; Rungtynės dviejų Komandų rungimąsis pagal IFAB patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles, tarpusavio pranašumui išsiaiškinti; Varžybų dalyvis LVJFA varžybose dalyvaujantis asmuo; Kalendorius LFF Vykdomojo komiteto patvirtintas 2019 metų varžybų kalendorius; Blokuotos valandos tai patvirtintas laikas, kurio metu negali būti vykdomos jokios futbolo varžybos, rungtynės ir/ar turnyrai; LVJFA Drausmės komitetas drausmės organas, nagrinėjantis Pirmenybių protestus ir drausminius nusižengimus; EUR euras, Europos Sąjungos bendrosios valiutos piniginis vienetas. BENDROJI DALIS 1. Šie Nuostatai nustato 2019 metų sezono Pirmenybių organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su Pirmenybių organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus. 2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Varžybų vykdymo ir licencijavimo departamentui ir galioja iki 2020 metų LVJFA U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos Lygos Pirmenybių Nuostatų patvirtinimo. Šie nuostatai privalo būti patvirtinti ir LVJFA valdybos bei LFF Vykdomojo komiteto sprendimu, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų patvirtinimo LFF Varžybų vykdymo ir licencijavimo departamento sprendimu. 3. Pirmenybes LFF pavedimu organizuoja ir vykdo LVJFA. Laikinai sustabdžius LFF ir LVJFA sutarčių vykdymą, visas funkcijas pagal nuostatus, tame tarpe ir Drausmės komiteto sprendimus, perima LFF. 1

2 4. Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF, LVJFA įstatais, LFF klubų licencijavimo ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais. BENDROSIOS PIRMENYBIŲ NUOSTATOS 5. Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti Pirmenybėse, privalo LVJFA nustatytu terminu pateikti oficialų rašytinį prašymą ir gauti LVJFA patvirtinimą, suteikiantį teisę dalyvauti Pirmenybių Varžybose. 6. Pateikdamas šį prašymą Klubas automatiškai įsipareigoja paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF, LVJFA įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB nustatytų futbolo žaidimo taisyklių (toliau Žaidimo taisyklių), o taip pat įsipareigoja visus ginčus spręsti LFF nustatyta tvarka. 7. Klubas, turintis teisę dalyvauti Pirmenybėse, šios teisės netenka, jeigu: 7.1. nepateikia LVJFA prašymo dalyvauti Pirmenybėse ir/ar registruoti jo Komandą šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ir/ar kitų pagal šiuos Nuostatus reikalaujamų dokumentų nustatytais terminais, tai yra, ne vėliau kaip iki 2019 metų sausio 15 dienos; 7.2. pareiškia, kad jis nedalyvaus atitinkamose Pirmenybėse, kuriose turi teisę dalyvauti Klubo Komanda, remiantis Nuostatais. Tokį pareiškimą Klubas gali padaryti ne vėliau kaip iki 2019 metų sausio 15 dienos; 7.3. Klubo Komanda yra pašalinama iš Pirmenybių už šių Nuostatų, LFF Drausmės kodekso, LFF, LVJFA įstatų, reglamentų, taisyklių pažeidimus ir/ar sprendimų nevykdymą; 7.4. Klubo Komanda pasitraukia iš Pirmenybių savo sprendimu. 8. Klubui netekus teisės dalyvauti Pirmenybėse, atitinkamo Klubo Komanda pereina į žemesnę LVJFA organizuojamą lygą (jeigu tokia yra), tuo suteikdama šios žemesnės lygos aukščiausius sportinius pasiekimus turinčiai Komandai teisę dalyvauti aukštesnėje lygoje, jeigu Klubas, kuriam priklauso tokia Komanda, atitinka kitus Nuostatuose nustatytus reikalavimus. Tokiai žemesnės lygos Komandai suteikta teisė laikoma įgyta pagal sportinius pasiekimus. Klubo, kurio Komanda šių Nuostatų straipsnyje nustatytu atveju, pereina į žemesnę lygą, joje gali dalyvauti tik tuo atveju, jeigu yra įvykdomi ir/ar ji atitinka atitinkamos lygos vykdymą reglamentuojančiuose nuostatuose (taisyklėse) nustatytus reikalavimus, susijusius su dalyvavimu toje lygoje. 9. Šių Nuostatų 8 straipsnis netaikomas, jei Klubo Komanda yra pašalinama iš Pirmenybių, remiantis šių Nuostatų 7.3. straipsniu arba Klubo Komanda pasitraukia iš Pirmenybių 7.4. straipsnyje numatytais pagrindais. Tokiu atveju, Klubui netekus teisės dalyvauti Pirmenybėse, atitinkamo Klubo Komanda įgyja teisę registruoti Klubo Komandą tik žemiausioje atitinkamo amžiaus grupės LVJFA organizuojamoje lygoje. 10. Pirmenybėse dalyvaujančios Klubų Komandos turi iki pirmojo turo Rungtynių pateikti oficialią Komandos dalyvių paraišką, kurioje būtų nurodyti registruoti žaidėjai, treneriai ir oficialūs asmenys, už Komandos komunikaciją atsakingas asmuo. Komandos atstovas, pateikdamas paraišką patikina, jog visi Komandos nepilnamečiai nariai turi savo tėvų/globėjų leidimus Varžybų metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog LVJFA Varžybų organizatoriai nuotraukas ar video naudotų Varžybų populiarinimo tikslais. 11. Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą. 12. Dviem ar daugiau Komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka): tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius, didesnis pergalių skaičius; bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; didesnis įmuštų įvarčių skaičius; didesnis pergalių skaičius; mažesnis raudonų, geltonų kortelių taškų skaičius (raudona kortelė 3 taškai, geltona kortelė 1 taškas); burtai. 13. Pirmenybių vienoje amžiaus grupėje gali dalyvauti tik (1) viena Klubo Komanda. 14. Jokie Klubai negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dalyvauti iš LFF pašalinto nario vykdomose varžybose ar turnyruose be atskiro LFF Vykdomojo komiteto leidimo. 2

3 15. Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio arba žodžių ir/arba skaitmenų junginio. 16. Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo. 17. Pirmenybių U-19 Pirmos lygos Klubo Komandoje gali būti registruotas neribotas skaičius žaidėjų, gimusių 2000 metais. Tik 3 (trys) žaidėjai ir 1 (vienas) vartininkas, gimę 2000 metais, turi teisę žaisti aikštėje už Klubo Komandą tų pačių Rungtynių metu. 18. Pirmenybių Rungtynės turi prasidėti ne anksčiau 10 valandos ryto. Vėliausias leidžiamas laikas pradėti Rungtynes 19 valanda. 19. Pirmenybių U-19 ir U-17 Pirmose lygoje žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka. Pirmenybių U-16 Pirmoje lygoje žaidžiami 2 kėliniai po 40 minučių su 10 minučių pertrauka. Pirmeybių U-15 Pirmoje lygoje žaidžiami 2 kėliniai po 35 minutes su 10 minučių pertrauka. 20. Pirmenybių U-19, U-17, U-16 ir U-15 Pirmose lygose Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, mušami 11 metrų baudiniai Žaidimo taisyklėse nustatyta tvarka. Už pergalę skiriami 3 taškai, už pergalę po 11 metrų baudinių 2 taškai, už pralaimėjimą po 11 metrų baudinių 1 taškas, už pralaimėjimą 0 taškų. 21. Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti Rungtynėse. Įvykus nusižengimui taikomos LVJFA Drausmės komiteto sankcijos. 22. Žaidėjų marškinėliai privalo būti su numeriu, tuo pačiu numeriu tose pačiose Rungtynėse gali žaisti tik vienas vienos komandos žaidėjas. Žaidėjų numerius, atitinkančius jų dėvimų marškinėlių numerius prieš kiekvienas Rungtynes COMET sistemoje patvirtina Komandos treneris/administratorius/vadovas. 23. Pasitraukusiai ar pašalintai iš Pirmenybių Komandai, nesužaidus pusės (50%) Rungtynių, jos pasiekti rezultatai anuliuojami (visa Rungtynių statistika yra anuliuojama, išskyrus Rungtynių drausmines nuobaudas). Pasitraukusiai ar pašalintai iš Pirmenybių Komandai, sužaidus ne mažiau kaip pusę (50%) Rungtynių, jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose Rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0:3. Pasitraukusiųjų ar pašalintų Komandų žaidėjams ir oficialiems asmenims drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LVJFA Drausmės Komitetas priima kitą sprendimą. 24. Pirmenybėse dalyvaujantis Klubas negali perleisti teisių į Komandą. 25. Jaunieji žaidėjai, dalyvaujantys LFF programoje Jaunųjų futbolininkų rengimas Nacionalinėms futbolo rinktinėms Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje ir Šiaulių sporto gimnazijoje taip pat gali atstovauti Klubo, iš kurio buvo deleguotas programai vykdyti, Komandą. 26. LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu Klubas, dėl kurio yra duomenų, jog jis tiesiogiai ir/ar netiesiogiai per paskutinius 5 (penkis) sezonus galėjo dalyvauti bet kokioje veikloje, kuria būtų siekiama daryti įtaką ne mažiau kaip 5 (penkių) Rungtynių baigčiai ir/ar eigai, gali būti pripažintas neturinčiu teisės dalyvauti Pirmenybėse arba LVJFA organizuojamose varžybose iš esmės. Tokio LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu, Klubas neįgyja teisės dalyvauti LVJFA varžybose ir jose jokia Klubo Komanda nedalyvauja. DALYVAVIMAS PIRMENYBĖSE IR JŲ ORGANIZAVIMO TVARKA metų Pirmos Lygos U-19 Pirmenybėse gali žaisti ne vyresni kaip 2001 metų gimimo žaidėjai (išskyrus Nuostatų 17 straipsnį), U-17 Pirmenybėse gali žaisti ne vyresni kaip 2003 metų gimimo žaidėjai, U-16 Pirmenybėse gali žaisti ne vyresni kaip 2004 metų gimimo žaidėjai, U-15 Pirmenybėse gali žaisti ne vyresni kaip 2005 metų gimimo žaidėjai metų U-19, U-17, U-15 Pirmų lygų Pirmenybės vyksta regioniniu principu Pietų-Rytų ir Šiaurės-Vakarų regionų grupėse metų U-15 ir U-16 Pirmenybės vyksta Pietų, Rytų ir Šiaurės-Vakarų regionų grupėse metų Pirmenybėse turi teisę dalyvauti tik šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančių Klubų Komandos. 29. Turinčių teisę dalyvauti U-19, U-17, U-16, U-15 Pirmų lygų Pirmenybėse Klubų Komandų sąrašas tvirtinamas LVJFA valdybos sprendimu. 30. Pirmenybės vykdomos sistema pavasaris ruduo. 3

4 31. Pirmenybės, priklausant nuo dalyvaujančių Komandų skaičiaus, vyksta dviejų, trijų ar keturių ratų sistema (namai ir išvyka) tai yra, visos Komandos tarpusavyje žaidžia po 2 (dvi), 3 (tris) ar 4 (keturias) Rungtynes su kiekviena kita Komanda pagal Bergerio sistemą. 32. Pirmenybių regioninių grupių nugalėtojai tarpusavyje sužaidžia po dvejas superfinalo Rungtynes (namuose ir išvykoje) dėl U-15, U-17, U-19 Pirmų lygų Pirmenybių nugalėtojo vardo. U-15 ir U-16 Pirmenybių Rytų ir Pietų regionų grupių nugalėtojai tarpusavyje sužaidžia po dvejas rungtynes dėl Pietų-Rytų regiono nugalėtojo vardo. U-15 ir U-16 Pietų-Rytų regiono nugalėtojai sužaidžia superfinalo rungtynes su Šiaurės-Vakarų regiono nugalėtojais atitinkamai dėl U-15 ir U-16 Pirmos lygos nugalėtojo vardo. U-15 ir U-16 Pietų-Rytų regiono nugalėtojų dvikovoje negali dalyvauti dublerinės Klubų komandos. Superfinalo Rungtynėse dėl Pirmenybių nugalėtojo vardo negali žaisti Klubo dublerinės Komandos statusą turinčios Komandos. 33. U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmų lygų Pirmenybių superfinalo dalyviams įteikiami diplomai bei medaliai. 34. U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmų lygų Pirmenybių superfinalo Rungtynes laimėjusios Klubų Komandos užima Pirmenybių pirmas vietas ir joms įteikiamos 2019 metų Pirmenybių nugalėtojų taurės. Pirmenybių superfinalo Rungtynes pralaimėjusios Klubų Komandos užima Pirmenybių antras vietas. 35. U-15 Pirmos lygos Pirmenybių pirmos vietos laimėtoja pelno teisę žaisti 2020 m. Elitinės jaunių lygos Čempionato U-16 divizione. U-16 Pirmos lygos Pirmenybių pirmos vietos laimėtoja pelno teisę žaisti 2020 m. Elitinės jaunių lygos Čempionato U-17 divizione. U-17 Pirmos lygos Pirmenybių pirmos vietos laimėtoja pelno teisę žaisti 2020 m. Elitinės jaunių lygos Čempionato U- 19 divizione. 36. Jeigu 2019 metų U-15, U-16, U-17 Pirmų lygų Pirmenybėse laimėjusi Klubo Komanda atsisako teisės žaisti savo amžiaus grupės 2020 metų Elitinėje jaunių lygoje, tai ši teisė atitenka atitinkamai 2019 metų LVJFA Pirmos lygos U-15, U-16, U-17 Pirmoje lygoje antrą vietą užėmusiai Klubo Komandai, jeigu tai nėra dublerinė Klubo Komanda. 37. U-15 Pirmos lygos Pirmenybių komandos, kurios neiškovojo teisės žaisti 2020 metų Elitinės jaunių lygos čempionate, pelno teisę žaisti 2020 metų LVJFA U-16 Pirmos lygos Pirmenybėse. U-16 Pirmos lygos Pirmenybių komandos, kurios neiškovojo teisės žaisti 2020 metų Elitinės jaunių lygos čempionate, pelno teisę žaisti 2020 metų LVJFA U-17 Pirmos lygos Pirmenybėse. U-17 Pirmos lygos Pirmenybių komandos, kurios neiškovojo teisės žaisti 2020 metų Elitinės jaunių lygos čempionate, pelno teisę žaisti 2020 metų LVJFA U-19 Pirmos lygos Pirmenybėse metų U-15 Pirmos lygos Pirmenybėse teisę turinčių dalyvauti Komandų sąrašas formuojamas atsižvelgus į Klubų Komandų pateiktus rašytinius prašymus ir 2019 metų LVJFA U- 14 Pirmos lygos čempionato bei Antros lygos pirmenybių rezultatus. 39. Visi kiti, šiuose Nuostatuose nenumatyti perėjimo tarp Pirmenybių atvejai yra nagrinėjami LVJFA Valdybos posėdyje. 40. Geltonos kortelės, gautos Pirmenybių Rungtynėse U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmose lygose sumuojasi atskirose Pirmenybių lygose, jei žaidėjas žaidžia keliose Pirmenybių lygose. Žaidėjas Pirmenybių lygos metu gavęs 4-tą, 6-tą, 8-tą, 9-tą, 10-tą, 11-tą (ir taip toliau) geltoną kortelę praleidžia artimiausias vienerias Rungtynes toje lygoje, kurioje buvo gauta nuobauda. LVJFA Drausmės komitetas turi teisę žaidėjui skirti griežtesnę drausminę sankciją. 41. Žaidėjai Pirmenybių metu gavę raudoną kortelę praleidžia vienerias Rungtynes toje Pirmenybių lygoje, kurioje gavo nuobaudą, išskyrus atvejį, jei Žaidėjui yra pritaikomos griežtesnės drausminės sankcijos LVJFA Drausmės komiteto sprendimu. 42. Gautos diskvalifikacijos galioja toje Pirmenybių lygoje, kurioje Žaidėjas gavo diskvalifikaciją, išskyrus atvejį, jei Žaidėjui yra pritaikomos griežtesnės drausminės sankcijos LVJFA Drausmės komiteto sprendimu. 43. Dalyvių registracija, užpildant protokolą, Rungtynėms Pirmenybėse yra vykdoma tik per COMET sistemą. 44. Rungtynės žaidžiamos natūraliose ir dirbtinės dangos aikštėse, kurios atitinka varžybų vykdymo techninius reikalavimus. 4

5 45. Komandos šeimininkės Klubas privalo užtikrinti, kad stadione Rungtynių dieną būtų sudarytos galimybės Rungtynių teisėjams, inspektoriams, Klubo Komandų atstovams, LFF ir LVJFA darbuotojams pasinaudoti COMET sistema, tai yra, būtų veikiantis kompiuteris, interneto ryšys bei kitos reikiamos priemonės. 46. Dalyvių registracija Rungtynėms Pirmenybėse turi būti baigta ir patvirtinta likus 30 minučių iki Rungtynių pradžios. Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti Rungtynėse. 47. Atgaliniai keitimai Pirmenybių U-19 ir U-17 Pirmose lygose neleidžiami. Pirmenybių Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 7 (septynis) žaidėjus. 48. Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kita) privalo būti suvedama į COMET sistemos duomenų bazę. 49. Pirmenybių dalyviai privalo turėti registruotas žaidėjo licencijos korteles ir privalo pateikti jas teisėjui prieš Rungtynes. Komandos treneriui/vadovui paprašius, prieš Rungtynes, per jų pertrauką ir po Rungtynių, dalyvaujant Rungtynių teisėjui, varžovų Komandos treneris privalo Rungtynių teisėjui pateikti žaidėjo kortelę, kad būtų nustatyta atitinkamų Pirmenybių dalyvių tapatybė. Jokie kiti dokumentai negalioja. Pametus išduotą kortelę ar registruojant žaidėjus kituose Klubuose, nauja žaidėjo kortelė bus išduota tik sumokėjus LFF Varžybų vykdymo ir licencijavimo departamento nustatytą kortelės keitimo mokestį bei pateikus oficialų raštą dėl pamestos kortelės. Registruojant žaidėjus kituose Klubuose, sena kortelė privalo būti grąžinta LFF Varžybų vykdymo ir licencijavimo departamentui. 50. Kilus neaiškumui dėl žaidėjo identifikacijos, Rungtynių teisėjas ar varžovų Klubo Komandos oficialus asmuo turi teisę nufotografuoti prieš Rungtynes, Rungtynių pertraukos metu ar po Rungtynių visus varžovų Komandos žaidėjus. Šios nuotraukos perduodamos LVJFA Drausmės komitetui tirti. Nuotraukas draudžiama publikuoti ar kitaip viešinti. 51. Visų Pirmenybių Rungtynių metu būtinas budintis medicinos darbuotojas, kurio buvimą garantuoja Komandos šeimininkės Klubas. Duomenys apie budintį medicinos darbuotoją privalo būti suvedami į COMET sistemos duomenų bazę. 52. Pakvietus į Nacionalines rinktines iš vienos Pirmenybėse dalyvaujančios Komandos 2 (du) ir daugiau žaidėjų, šios Klubo prašymu Rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami. 53. Visos nukeltos Pirmenybių pirmos sezono pusės Rungtynės turi būti sužaistos iki liepos 1 dienos. Visos nukeltos Pirmenybių antros pusės Rungtynės turi būti sužaistos iki Pirmenybių paskutinio rato paskutinio turo. 54. Rungtynių data, laikas ir/ar vieta gali būti keičiami tik LVJFA sprendimu. LVJFA priima sprendimą dėl Rungtynių datos, laiko ir/ar vietos pakeitimo tik tuo atveju, jeigu prašymas dėl atitinkamų Rungtynių datos, laiko ir/ar vietos pakeitimo yra pateiktas ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) savaitės dienas iki numatytos atitinkamų Rungtynių pradžios. 55. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir esant motyvuotam Klubo prašymui, Rungtynių data, laikas ir/ar vietas gali būti keičiami LVJFA sprendimu ir nesilaikant šių Nuostatų 54 straipsnyje nurodyto termino. Motyvuotame Klubo prašyme pakeisti Rungtynių datą, laiką ir/ar vietą privalo būti nurodytos konkrečios priežastys dėl kurių yra teikiamas prašymas. Klubų Komandų ir/ar jų vadovų bei trenerių tarpusavio susitarimai pakeisti Rungtynių datą, laiką ir/ar vietą nėra laikomi pakankama ir motyvuota priežastimi. 56. LVJFA priėmus sprendimą pakeisti Rungtynių datą, laiką ir/ar vietą, Klubas, kuris pateikė prašymą pakeisti Rungtynių datą, laiką ir/ar vietą, privalo apie tai informuoti visus atitinkamų Rungtynių dalyvius, įskaitant LFTA. 57. Už šių Nuostatų 55 ir/ar 56 straipsnių nesilaikymą ar jų pažeidimą, Klubui gali būti pritaikytos atitinkamos drausminės nuobaudos ar sankcijos. REGISTRACIJA 58. Asmenys, dalyvaujantys Pirmenybėse privalo būti užregistruoti oficialiame LFF varžybų dalyvių registre, vadovaujantis LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš Klubo į Klubą reglamentu. Pirmenybių dalyviams yra suteikiama žaidėjo licencija. 5

6 59. Oficialus Pirmenybių dalyvių registras yra vedamas COMET sistemoje. 60. Tik šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka užregistruotos Komandos gali dalyvauti Pirmenybėse. 61. Visų Pirmenybių dalyvių Klubų Komandų registracija vyksta COMET sistemoje pateikus reikiamus dokumentus elektroniniu paštu arba pristačius į LVJFA buveinę, adresu Stadiono gatvė 2, Vilnius. 62. Registruoti Komandas Pirmenybėse gali tik tie Klubai, kurie yra įgiję teisę dalyvauti jose. 63. Pirmenybėse dalyvaujantys Klubai yra visa apimtimi atsakingi už žaidėjų sveikatos patikrinimą ir šių žaidėjų tinkamumą dalyvauti Pirmenybėse. Žaidėjui, neturinčiam galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, Pirmenybėse dalyvauti griežtai draudžiama. 64. Žaidėjas registruojamas tik viename Klube, tačiau jis gali žaisti keliose Klubo Komandose, jeigu jis atitinka šiuose Nuostatuose numatytus reikalavimus. Išimtis galima tik šių Nuostatų 25 straipsnyje nurodytoje LFF programoje dalyvaujantiems žaidėjams. 5 (penki) Klubo Elitinės jaunių lygos čempionate dalyvaujančios Komandos žaidėjai gali žaisti LVJFA vykdomose Pirmenybėse. 5 (penki) Klubo Pirmenybėse dalyvaujančios Komandos žaidėjai gali žaisti Elitinės jaunių lygos čempionate. 65. Žaidėjų registravimui 2019 metų sezone yra numatyti du registracijos laikotarpiai: sausio 28 diena kovo 23 diena bei liepos 1 diena rugpjūčio 11 diena. Sezone žaidėjai gali būti registruoti ne daugiau kaip 3 (trijuose) Klubuose. Per sezoną žaidėjas turi teisę žaisti tik 2 (dviejų) Klubų oficialiose Rungtynėse Pirmenybėse. 66. Reikalavimai Pirmenybėse registruojamų Komandų sudėčiai: ne daugiau kaip 25 (dvidešimt penki) žaidėjai ir 10 (dešimt) oficialių asmenų paraiškoje. 67. Žaidėjų registracijos taisyklės yra nustatytos LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo iš Klubo į Klubą reglamente. 68. Visi kiti, šiuose Nuostatuose nenumatyti žaidėjų registracijos atvejai yra nagrinėjami LVJFA valdybos posėdyje. INFRASTRUKTŪRA 69. Komandos šeimininkės Klubas privalo paruošti ir užtikrinti Rungtynėms aikštę ir infrastruktūrą, vadovaujantis LFF Antros lygos futbolo Klubų licencijavimo taisyklėmis bei šiais nuostatais: IFAB reikalavimus atitinkančią aikštę. Žaidimo aikštė turi būti padengta natūralia žole arba dirbtine danga; bent dvejus reikalavimus atitinkančius standartinius vartus su tinklais; po vieną persirengimo patalpą kiekvienai Komandai (namuose žaidžiančiai ir svečiuose žaidžiančiai); sėdimos vietos bent asmenims persirengimo patalpoje; kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės bent asmenims; 3 dušai; tualetai su klozetais; atskiras persirengimo patalpas teisėjams, esančias netoliese Komandų persirengimo patalpų, tenkinančias šiuos reikalavimus: sėdimos vietos 5 asmenims; kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės 5 asmenims; 1 dušas; 1 tualetas (su klozetu), stalas, kėdės; tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu; rezultatų skelbimo skydą (tablo) su Komandų pavadinimais ( šeimininkai - svečiai ); esant reklaminiams skydams (1 metro aukščio), jie turi stovėti ne arčiau kaip 3 metrus nuo šoninės linijos ir 4 metrus nuo vartų galinės linijos; bent 13 vietų atsarginių žaidėjų suoliukus su uždanga nuo lietaus bei apibrėžti jiems techninę-drausminę zoną; Pirmenybių Rungtynėse privaloma žaisti 5 dydžio kamuoliu, naudojant 3 kamuolius, aprobuotus FIFA: 1 kamuolys aikštėje ir po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai). ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA 70. Kiekvienas Pirmenybėse dalyvaujantis Klubas likus 5 (penkioms) dienoms iki Pirmenybių pradžios privalo LVJFA nurodyti asmenį, atsakingą už Klubo Komandos komunikaciją viso 2019 metų 6

7 sezono metu ir atsiųsti jo kontaktus (telefono numerį ir/ar elektroninį paštą) adresu Jeigu Klubas nenurodo asmens, atsakingo už Klubo Komandos komunikaciją, tai tokiu asmeniu atsakingu už komunikaciją laikomas Klubo Komandos kapitonas. 71. Klubo Komandos komunikacijos atstovas sezono metu bendradarbiauja su LVJFA komunikacijos atstovais dėl Rungtynių informacijos sklaidos. 72. Visų LVJFA organizuojamų varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės priklauso LFF. LFF gali šias teises perleisti tretiesiems asmenims. 73. Klubas, norintis transliuoti savo namų Rungtynes prieš atitinkamas Rungtynes pateikia LVJFA prašymą elektroniniu paštu Rungtynių transliacijai, nurodydamas televizijos kanalą, per kurį ketina transliuoti savo Komandos namų Rungtynes. 74. LFF turi teisę suteikti Klubui neišskirtinę namų Rungtynių televizijos transliacijos licenciją Lietuvos Respublikos teritorijai. 75. Visose Pirmenybių Rungtynėse, LFF ir/ar LVJFA turi teisę savo nuožiūra naudoti ne mažiau kaip 10 (dešimt) aplink aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų. 4 (keturi) iš šių stendų yra įrengiami už šoninės aikštės linijos prieš televizijos filmavimo kameras, o 6 (šeši) stendai už galinės vartų linijos, nebent LFF ir/ar LVJFA nusprendžia kitaip. 76. Visose Pirmenybių Rungtynėse, kuriose yra vykdomos televizijos transliacijos, privalo būti stendas su Pirmenybių logotipu. 77. Pirmenybėse dalyvaujantis Klubas savo oficialioje vidinėje komunikacijoje (interneto svetainėje, paskyroje socialiniame tinkle, pranešimuose žiniasklaidai) komunikuodamas apie Pirmenybės, turi pilnai nurodyti Pirmenybių pavadinimą, jei šalia pavadinimo Pirma Lyga Varžybų organizatoriai naudoja ir Pirmenybių rėmėjo pavadinimą. 78. Pirmenybėse dalyvaujantis Klubas, esant raštiškam LVJFA prašymui, turi ant Pirmenybėse žaidžiančios Klubo Komandos žaidėjų aprangos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų po tokio prašymo pateikimo patalpinti šalių suderintą Pirmenybių rėmėjo reklaminę vizualiką. Tokiu atveju, reklamos patalpinimo kaštus dengia Varžybų organizatoriai. 79. Pirmenybėse dalyvaujantis Klubas, esant raštiškam LVJFA prašymui, turi deleguoti savo Pirmenybėse žaidžiančios Komandos žaidėjus į reklamines fotosesijas ar kitus su Varžybų Rėmėjais susijusius renginius. Toks prašymas iš Varžybų organizatorių pusės privalo būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki planuojamo renginio datos. Žaidėjo atvykimo į renginį transporto išlaidas, pateikus tai pagrindžiančius įrodymus, atlygina LVJFA. TEISĖJAVIMAS 80. Rungtynėms teisėjų brigadas skiria LFTA. LFTA privalo užtikrinti paskirtos teisėjo brigados dalyvavimą Rungtynėse. 81. Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas bei gali būti paskirti ir 2 (du) teisėjo asistentai, rezervinis teisėjas ir Rungtynių inspektorius, Rungtynių delegatas. 82. Jei vienas iš teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis aukštesnę LFTA kvalifikaciją. 83. Pirmenybėse gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas. 84. LFTA paskirta teisėjų brigada turi atvykti į Rungtynes ne vėliau kaip 45 minutės iki Rungtynių pradžios. 85. Rungtynių teisėjas, privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų Varžybų dalyvių licencijas. Žaidėjai, kurių Varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali būti registruojami Rungtynių protokole. 86. Rungtynių teisėjas privalo nepradėti Rungtynių, kol nėra patvirtintas budintis medicinos atstovas, kurio buvimą privalo užtikrinti Komandos šeimininkės Klubas. 87. Rungtynių teisėjas prieš pildydamas Rungtynių protokolą taip pat privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų aprangos pavyzdį po vienus abiejų Komandų žaidėjų marškinėlius, kelnaites, getrus, o taip pat pagrindinio ir atsarginio vartininkų aprangą. 7

8 88. Rungtynių teisėjas turi teisę priimti sprendimą nevykdyti arba nutraukti Rungtynes dėl blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės. Dėl Rungtynių tolesnės baigties sprendimą priima LVJFA Drausmės komitetas. 89. Rungtynių teisėjas turi teisę priimti sprendimą nutraukti Rungtynes dėl blogų oro sąlygų ir aikštės kokybės ar dėl kitų priežasčių. LVJFA Drausmės komitetui nusprendus Rungtynes peržaisti, likęs Rungtynių laikas turi būti baigiamas žaisti kitą nustatytą dieną išlikus tam pačiam rezultatui, drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei Komanda išnaudoja keitimų limitą, keitimai nebėra leidžiami. 90. Užpildytą ir patvirtintą abiejų Komandų Rungtynių protokolą galima keisti COMET sistemoje, jei Rungtynės dar neprasidėjo, laikantis šių reikalavimų: jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 11 (vienuolikos) startinės sudėties žaidėjų negali pradėti Rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš septynių atsarginių žaidėjų. Šie keitimai atitinkamai mažina atsarginių žaidėjų skaičių; jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 7 (septynių) atsarginių žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumažėja atsarginių žaidėjų skaičius; jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruotas vartininkas negali išeiti į aikštę, jį gali pakeisti kitas vartininkas, kuris anksčiau nebuvo įtrauktas į Rungtynių sudėtį apie tai būtinai informavus Rungtynių teisėją. Šis keitimas nemažina atsarginių žaidėjų skaičiaus. 91. Žaidėjams, išsirikiavus aikštėje prieš Rungtynes, jie privalo paspausti ranką varžovams ir Rungtynių teisėjams. 92. Tik 6 (šeši) oficialūs asmenys ir 7 (septyni) atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, pavardė, funkcijos) į Rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio. 93. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje yra draudžiama rūkyti ir naudotis bet kokiomis ryšio priemonėmis. Už šio punkto nesilaikymą ar jo pažeidimą, Klubui gali būti pritaikytos atitinkamos drausminės nuobaudos ar sankcijos. 94. Atsarginiai abiejų Komandų žaidėjai darydami apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų. 95. Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia svečių Komanda. 96. Teisėjas privalo suvesti Rungtynių statistiką (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kita) į COMET sistemos duomenų bazę iki Rungtynių dienos pabaigos. PROTESTAI IR DRAUSMINĖS TAISYKLĖS 97. Pirmenybių drausmės taisyklių pagrindas yra LFF Drausmės kodeksas. 98. Pirmenybėse protestai pateikami ir nagrinėjami LFF Drausmės kodekso nustatyta tvarka. 99. LVJFA Drausmės komitetą sudaro 5 (penki) nariai. Priimant sprendimą turi būti ne mažiau kaip 3 (trys) nariai Protesto padavimo tvarka 24 valandos po įvykusių Rungtynių, paliekant įrašą Rungtynių protokole ir sumokant 100 EUR mokestį (per 24 valandas po įvykusių Rungtynių) į LVJFA sąskaitą. LVJFA Drausmės komiteto sprendimas gali būti skundžiamas LFF Drausmės komitetui. Skundas turi būti teikiamas ne vėliau kaip per 24 valandas po LVJFA Drausmės komiteto sprendimo išvados gavimo, sumokant 300 EUR mokestį į LFF sąskaitą. Klubas gali teikti apeliaciją, jei LFF išnagrinėto skundo išvada netenkina. Apeliacija nagrinėjama LFF Apeliaciniame komitete, gavus raštišką Klubo prašymą ir Klubui sumokėjus 600 EUR mokestį į LFF sąskaitą per 24 valandas nuo skundo išvados gavimo. Patenkinus protestą mokestis grąžinamas jį sumokėjusiai pusei. Patenkinus skundą grąžinamas tiek protesto, tiek skundo mokestis. Patenkinus apeliaciją grąžinami protesto, skundo ir apeliacijos mokesčiai jį sumokėjusiai pusei Numatytos baudos ir baudų dydžiai: Klubas, pateikęs prašymą Komandai dalyvauti Pirmenybėse, o vėliau iki Pirmenybių pradžios atsisakęs dalyvauti Varžybose, yra baudžiamas 50 EUR bauda; Už Komandos atsisakymą tęsti dalyvavimą Pirmenybėse, Klubas, kuriam atstovauja Komanda, yra baudžiamas 100 EUR bauda, o Klubo Komanda diskvalifikuojama iš 2019 metų Pirmenybių; 8

9 Klubas, kuris Rungtynėms registravęs vyresnio amžiaus žaidėją arba žaidėją, neturintį LFF identifikavimo kortelės, yra baudžiamas 300 EUR bauda. Varžovų Komandai yra įskaitoma pergalė rezultatu 3:0. Pasikartojus nusižengimui, Klubo Komanda šalinama iš Pirmenybių Baudų dydžiai už drausmės pažeidimus Rungtynių metu: Klubo Komandai neatvykus į Rungtynes, nusižengusiam Klubui skiriama 100 EUR bauda, o Varžovų Komandai įskaitoma pergalė rezultatu 3:0. Nuostatus pažeidęs Klubas privalo atlyginti organizatorių ir teisėjavimo išlaidas. Pažeidimui pasikartojus Klubui skiriama 100 EUR bauda ir, LVJFA Drausmės komitetui nusprendus, Klubo Komanda gali būti diskvalifikuota iki Pirmenybių pabaigos Už grasinimus, įžeidinėjimus, žeminantį elgesį teisėjų, varžovų Komandos trenerių, žaidėjų, atstovų ir organizatorių atžvilgiu prieš Rungtynes, jų metu ar po Rungtynių, nusižengusiam Klubui yra skiriama bauda nuo 50 iki 150 EUR ir žaidėjo diskvalifikacija nuo 1 iki 5 Rungtynių Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus keliančius grėsmę teisėjų, organizatorių, varžovų Komandos trenerių, žaidėjų, Komandų atstovų sveikatai, nusižengusiam Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR ir Klubo Komandos nusižengusiam žaidėjui diskvalifikacija iki 5 Rungtynių Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus keliančius grėsmę žiūrovų sveikatai, nusižengusiam Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR ir Klubo Komandos nusižengusiam žaidėjui diskvalifikacija iki 3 Rungtynių Baudų dydžiai Pirmenybėse dalyvaujančios Klubų Komandoms dėl netinkamo žiūrovų/tėvų elgesio ir netinkamo saugumo užtikrinimo: Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų/tėvų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimu ar jų nepanaudojimo, tenka Rungtynių šeimininkų Klubui, kuriam taikomos drausminės sankcijos; Jei į aikštę mėtomi įvairūs kieti daiktai, galintys fiziškai sužaloti ir trukdyti Rungtynių dalyviams, skiriama 30 EUR bauda. Pasikartojus pažeidimui Klubas baudžiamas 90 EUR bauda ir kitas namų Rungtynes turi žaisti be žiūrovų; Už įžūlų žiūrovų elgesį, agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą žaidėjų, trenerių, Komandų atstovų, teisėjų ir bet kokių kitų asmenų adresu, Klubui skiriama 60 EUR bauda bei Klubo Komanda gali būti baudžiama nuo 1 iki 3 Rungtynių namų aikštėje žaisti be žiūrovų; Už žiūrovų veiksmus, įvairių daiktų mėtymą, įsiveržimą į futbolo aikštę, smurtą prieš Rungtynių dalyvius, dėl kurių Rungtynės nutraukiamos, skiriama bauda varžovų Komandai įskaitoma pergalė rezultatu 3:0, o nusižengusiai Rungtynių Klubo Komandai skiriama 100 EUR bauda bei sankcija kitas Rungtynes turi žaisti be žiūrovų. Pasikartojus neleistiniems žiūrovų veiksmams, dėl kurių Rungtynės nutraukiamos, varžovų Komandai įskaitoma pergalė rezultatu 3:0, o nusižengęs Klubas baudžiamas 150 EUR bauda bei, LVJFA Drausmės komitetui nusprendus, Klubo Komanda gali būti pašalinama iki Pirmenybių pabaigos Baudų dydžiai už teisėjų netinkamą elgesį, pagal LFTA profesinės etikos kodeksą: už neatvykimą į Rungtynes be pateisinamų priežasčių teisėjui laikinai sustabdomas LFTA nario licencijos galiojimas; už pavėlavimą į Rungtynes, tai yra, atvykus vėliau negu reikalauja Pirmenybių Nuostatai, teisėjas įspėjamas. Už pakartotinį tokį pat pažeidimą skiriama bauda iki 30 EUR ir laikinai stabdomas LFTA nario licencijos galiojimas. Už tokį pat pakartotinį pažeidimą trečią kartą bauda 60 EUR ir LFTA licencijos galiojimo sustabdymas; už LFTA nario nusižengimą moralinės etikos normoms skiriama bauda iki 70 EUR ir stabdomas LFTA nario licencijos galiojimas Baudų dydžiai už kitus pažeidimus: Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties ar dėl kitų su asmeniu susijusių individualių savybių nusižengusiam Komandos žaidėjui/atstovui arba Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR; Sportininkų, oficialių Varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio Rungtynių vykdymo teritorijoje ir/ar per Rungtynes nusižengusiam 9

10 asmeniui arba Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR ir/arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato LVJFA Drausmės komitetas; Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas nusižengusiam asmeniui arba Klubui skiriama bauda nuo 50 iki 150 EUR; Bet koks fizinės prievartos panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis nusižengusiam asmeniui arba Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR; Tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė paveikti Rungtynių rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama paveikti Rungtynių rezultatus ar eigą nusižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato LVJFA Drausmės komitetas Visos piniginės nuobaudos turi būti sumokėtos į LVJFA sąskaitą nepraėjus 30 dienų terminui po LVJFA Drausmės komiteto nusprendžio paskelbimo. Nesumokėjus laiku skirtos baudos, Klubui gresia LVJFA Drausmės komiteto sankcijos. NENUMATYTI ATVEJAI 107. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus sprendžia LVJFA valdyba, kurios sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 10

TVIRTINU

TVIRTINU PATVIRTINA Lietuvos Plaukimo federacija 2019-02-15 d. VK protokolu 2019 M. ATVIRO LIETUVOS PLAUKIMO N u o s t a t a i I VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, PROGRAMA 1.1.Vieta: Girstučio sporto komplekse, Kovo 11-osios

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/ Kateg

PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/ Kateg PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/6 1.3. Kategorija: "A" Lietuvos Motokroso Čempionatas VI etapas.

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS 2019-2021 M. PROGRAMA I. PARAIŠKOS TEIKĖJAS: 1. Organizacijos pavadinimas: viešojiįstaiga

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

2019 m. nuostatai 02 01

2019 m. nuostatai 02 01 Tvirtinu: Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė Romualda Šidlauskienė I. Tikslas ir uždaviniai: 2019 m. Lietuvos Respublikos šaškių čempionatų BENDRIEJI NUOSTATAI propaguoti šaškių sportą šalies gyventojų

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - LASF etikos kodeksas 2017.doc

Microsoft Word - LASF etikos kodeksas 2017.doc LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSAS 1 TURINYS I skyrius BENDRIEJI NUOSTATAI II skyrius SĄVOKOS III skyrius ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS IV skyrius BENDROSIOS ETIKOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS FONDO TARYBOS POSöDIS 2011 m. rugs jo 27 d. PROTOKOLAS Nr. 21. Pos džio pirmininkas Klemensas Rimšelis Sekretorius Liudvikas Skrobockis Pos dyje dalyvauja: Fondo tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LBKIF & GS 2018 ataskaita

LBKIF & GS 2018 ataskaita LBKIF & GS 2018 ATASKAITA R. PETRUKANECAS 2018 M. APŽVALGA 2018 LBKIF BUVO PERDUOTA PILNA BKI SPORTO VYSTIMO KONTROLĖ: VISA VEIKSMŲ LAISVĖ. TAČIAU PRISIDĖJO ŽYMIAI DAUGIAU PAREIGŲ BEI ATSAKOMYBIŲ. PERĖMĖME

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF 1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS 2019 2019 liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. ORGANIZATORIUS Lietuvos žirginio sporto

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau