ESIM4 ESIM4 Q Baterijomis maitinama GSM sistema/ mini apsaugos sistema

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ESIM4 ESIM4 Q Baterijomis maitinama GSM sistema/ mini apsaugos sistema"

Transkriptas

1 ESIM4 ESIM4 Q Baterijomis maitinama GSM sistema/ mini apsaugos sistema

2 Vartotojo vadovas v1.7 Suderinama su ESIM4 v ir vėlesne; aparatinės programinės įrangos (HW) versija v.12. SAUGOS INFORMACIJA Kad užtikrinti Jūsų ir aplinkinių saugumą, prašom perskaityti šias taisykles bei laikytis visų instaliavimo vadove esančių montavimo instrukcijų ir nurodymų: Baterijomis maitinama GSM sistema/mini apsaugos sistema ESIM4/ESIM4 Q (toliau - sistema, įrenginys arba ESIM4 ) turi įmontuotą radijo siųstuvą, veikiantį: GSM900/1800 (ESIM4) tinkluose; GSM850/900/1800/1900 (ESIM4 Q) tinkluose atitinkamai. NENAUDOKITE sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius, pvz. prie medicininės aparatūros. NENAUDOKITE sistemos sprogioje aplinkoje. Sistema NĖRA atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams. NEREMONTUOKITE sistemos patys - bet kokie remonto darbai turi būti atliekami kvalifikuotų profesionalų. ESIM4 yra ribotos prieigos zonos įrenginys. Sistemą montuoti ir remontuoti gali tik asmuo, turintis žinių apie bendruosius saugos reikalavimus ir pakankamą kvalifikaciją tokio pobūdžio darbams. Prieš pradedant montavimo darbus privaloma išimti visas baterijas. Draudžiama atlikti sistemos montavimo ir derinimo darbus žaibavimo metu. Sistema tūri būti maitinama tik keturiomis 1,5 V ličio AA tipo baterijomis. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas teigiamam ir neigiamam baterijos poliui, dedant baterijas į lizdus. Kiekvienas prie sistemos prijungtas susietasis įrenginys (kompiuteris, jutikliai, relės ir pan.) privalo tenkinti EN standarto reikalavimus. Norėdami išjungti sistemą, išimkite visas keturias 1,5 V ličio AA tipo baterijas. Saugiklio F1 modelis minismdc 0,5A. Perdegusio saugiklio negalima keisti savarankiškai. Keičiamas saugiklis turi būti tokios specifikacijos, kaip nurodyta gamintojo. Naudojant kompiuterį įrenginio konfigūravimui, kompiuteris turi būti įžemintas. Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų atliekų. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos, gaminys privalo būti perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio perdirbimą, prašom kreiptis į sistemos teikėją arba įstaigą, atsakingą už atliekų perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje. 2 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

3 TURINYS 1. BENDROJI INFORMACIJA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Elektrinės ir mechaninės charakteristikos Pagrindinių mazgų, LED indikatoriaus ir gnybtų paskirtis Jungimo schemos MONTAVIMAS BENDRAS VEIKIMO APRAŠYMAS KONFIGŪRAVIMO BŪDAI žinutės ELDES uration programinė įranga QR kodai SLAPTAŽODIS VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI DATA IR LAIKAS Automatinis datos ir laiko sinchronizavimas MIEGO IR DARBO REŽIMAI Darbo režimo tvarkaraštis ĮĖJIMAI Įėjimas Z Skaitmeninis režimas Analoginis režimas AUX išėjimas Įėjimas Z Skaitmeninis režimas Temperatūros jutiklio režimas ibutton rakto režimas Aliarmo/atsistatymo pranešimai Aliarmo delsa SMŪGIO JUTIKLIS Jautrumo nustatymai ALIARMO/ATSISTATYMO PRANEŠIMŲ TVARKARAŠTIS IŠĖJIMAS Išėjimo pavadinimas Išėjimo įjungimas ir išjungimas BATERIJŲ LYGIO STEBĖSENA APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS Periodinė Status SISTEMOS PRANEŠIMAI ĮVYKIŲ ATMINTIS NUOTOLINIS PASIKLAUSYMAS TECHNINIS PALAIKYMAS Problemų šalinimas Gamyklinių parametrų atstatymas Įrenginio programinės įrangos (firmware) atnaujinimas USB laidu SUSIJĘ PRODUKTAI ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 3

4 Naudojimo sąlygos Šios nuostatos ir sąlygos reglamentuoja naudojimąsi GSM apsaugos ir valdymo sistemos ESIM364 įrenginiu ir pateikia svarbią informaciją apie apribojimus, susijusius su gaminio naudojimu ir funkcionavimu, taip pat informaciją apie gamintojo atsakomybės ribojimą. Prašom atidžiai perskaityti šias nuostatas ir sąlygas. Daugiau informacijos apie šį gaminį rasite tinklapyje eldesalarms.com Techninis palaikymas Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą GSM apsaugos ir valdymo sistemos ESIM364 įrenginio veikimą ir nenutrūkstamas paslaugas, vartotojo atsakomybė yra užtikrinti: (I) tinkamą gaminio montavimą, ir (II) nuolatinį elektros tiekimą (išsekusios baterijos privalo būti laiku pakeistos naujomis). Iškilus keblumams gaminio montavimo ar tolimesnio naudojimo metu, susisiekite su įgaliotu ELDES, UAB platintoju arba atstovu, esančiu Jūsų šalyje/regione. Daugiau informacijos rasite eldesalarms.com Garantinės procedūros Garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugos suteikiamos susisiekus su sistemos integratoriumi/įgaliotu atstovu/mažmeninės prekybos atstovu/pardavėju arba platintoju, iš kurio buvo įsigytas šis produktas. Užsakant šią paslaugą turi būti pateikti pirkimą įrodantys dokumentai ir gaminio serijos numeris. Gedimų turintį gaminį privaloma grąžinti griežtai jo pirkimo maršrutu. Siekiant išvengti grąžinamo gaminio pažeidimų, galinčių nutikti transportavimo metu, pirkėjas privalo tinkamai supakuoti gaminį. Gamintojo suteikiama garantija ELDES, UAB gaminiams suteikiamas ribotos trukmės garantinis laikotarpis, taikomas tik fiziniam arba juridiniam asmeniui, įsigijusiam gaminį iš ELDES, UAB ar įgalioto platintojo ar atstovo, ir tik įvykus sistemos gedimui arba išryškėjus sistemos komponentų defektui tinkamai naudojantis sistema dvidešimt keturių (24) mėnesių trukmės laikotarpiu, įsigaliojančiu nuo gaminio išsiuntimo datos (garantinis laikotarpis). Garantiniai įsipareigojimai netaikomi eikvojamiems komponentams (energijos elementams ir/ar baterijoms), laikikliams ir korpusams. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudojama pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadove pateiktų instrukcijų, techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių force majeure veiksnių. Atsiradus aparatinės įrangos gedimui ir pateikus galiojančią paraišką garantinio laikotarpio metu, ELDES, UAB savo nuožiūra (a) nemokamai pašalins aparatinės įrangos gedimą, naudodama naujas arba restauruotas keičiamas dalis, arba (b) pakeis gaminį nauju gaminiu ar gaminiu, pagamintu iš naujų arba tinkamų eksploatuoti naudotų dalių, esančiu bent funkcionaliai lygiaverčiu originaliam gaminiui, arba (c) grąžins pinigų sumą, atitinkančią produkto įsigijimo kainą. Atsakomybės ribojimas Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro, plėšimo, vagystės ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad paminėti veiksniai neįvyks. ELDES, UAB neprisiima jokios atsakomybės už asmenų sužeidimo, nuosavybės ir/ar turto praradimo ar sunaikinimo atvejus. EL- DES, UAB neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę/netiesioginę žalą ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema, įskaitant atvejus, kai žala patiriama dėl minėtųjų rizikos veiksnių bei kai dėl gedimo ar sutrikimo vartotojas nėra laiku informuojamas apie iškilusį pavojų. ELDES, UAB atsakomybė, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, neviršija produkto įsigijimo kainos. VARTOTOJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI VARTOTOJAMS, KURIEMS TAIKOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI ARBA REGLAMENTAI JŲ PIRKIMO ŠALYJE ARBA, JEI SKIRIASI, GYVENAMOJOJE ŠALYJE, ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMI PRIVALUMAI PAPILDO VISAS TEISES IR PATAI- SAS, APIBRĖŽIAMAS VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTUOSE IR REGLAMENTUOSE. ŠI GARANTIJA SUTEIKIA TAM TI- KRAS JURIDINES TEISES BEI GALIMAI KITAS TEISES, KURIOS SKIRIASI PRIKLAUSOMAI NUO ŠALIES, VALSTIJOS AR PROVINCIJOS. Gerbiamas kliente, Dėkojame, kad pasirinkote baterijomis maitinamą GSM sistemą/mini apsaugos sistemą ESIM4. Jūsų pirkinys užtikrina patikimą sprendimą daugeliui metų, kadangi visi ELDES produktai yra gaminami, siekiant atitikti aukščiausius standartus. Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite visiškai patenkinti savo produktu. Vis dėlto iškilus problemai, prašom kreiptis į pardavėją, iš kurio pirkote šį įrenginį. Pakuotės sudėtis Elementas Kiekis Nepridedama: ELDES, UAB eldesalarms.com ESIM4...1 SIM kortelė - rekomenduojama naudoti abonementinę SIM kortelę, o ne išankstinio mokėjimo kortelę. Vartotojo vadovas...1 miniusb laidas - galite įsigyti iš savo vietinio tiekėjo. 1,5 V ličio AA baterijos... 4 Temperatūros jutiklis - galite įsigyti iš savo vietinio tiekėjo. GSM antena... 1 Mikrofonas - galite įsigyti iš savo vietinio tiekėjo. Plastikinė jungtis... 1 ibutton raktų skaitytuvas - galite įsigyti iš savo vietinio tiekėjo. Varžtai... 2 ibutton raktai - galite įsigyti iš savo vietinio tiekėjo. Gnybtų kaladėlė... 1 Mini signalizatorius - galite įsigyti iš savo vietinio tiekėjo Rezistoriai 4 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

5 Copyright ELDES, UAB, Visos teisės saugomos Draudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti šiame dokumente esančią informaciją tretiesiems asmenims, taip pat bet kokią dokumento dalį be išankstinio raštiško ELDES, UAB sutikimo. ELDES, UAB pasilieka teise be išankstinio įspėjimo tobulinti ar keisti bet kuriuos dokumente minėtus gaminius, taip pat patį dokumentą. ELDES, UAB deklaruoja, kad baterijomis maitinama GSM sistema/mini apsaugos sistema ESIM4 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos nuostatas. Jos atitikties deklaracija galima rasti eldesalarms.com ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 5

6 1. BENDROJI INFORMACIJA ESIM4 - tai mikroprocesorinis įrenginys, skirtas informuoti vartotojus įvykus aliarmui automatinėse arba apsaugos sistemose, maitinti išorinį įrenginį, valdyti vieną elektros prietaisą arba matuoti temperatūrą. Įrenginys taip pat gali būti naudojamas kaip mini apsaugos sistema. Sistemos taikymo pavyzdžiai: Tinkamas naudoti patalpose, kuriose neįrengtas 230V maitinimas. Elektros prietaiso įjungimas/išjungimas. Elektros prietaiso gedimo ar atsistatymo pranešimas žinute ir/arba skambučiu. Patalpų apsauga. Temperatūros stebėjimas. Apšvietimo, laistymo, vandens siurblio ar kito elektros prietaiso valdymas žinute. Nuotolinis pasiklausymas, siekiant sužinoti, kas vyksta patalpoje. Pagrindinės savybės: Sistemos konfigūravimas kompiuteriu ir žinutėmis. Miego režimas, leidžiantis sutaupyti baterijų energiją iki 2 metų. Iki 10 vartotojų sistemos konfigūravimui, valdymui ir sistemos pranešimų priėmimui žinutėmis ir skambučiais. 2 įėjimai, galintys tapti 4-iais įjungus ATZ režimą. Įėjimai Z1-Z4, pritaikomi kaip NO (normaliai atviras) arba NC (normaliai uždaras). Įėjimų Z1/Z3 režimai: skaitmeninis arba analoginis. 1 AUX išėjimas, veikiantis nustatytu periodiškumu. Įėjimų Z2/Z4 režimai: skaitmeninis, temperatūros jutiklio arba ibutton rakto. Mini apsaugos sistema: apsaugos įjungimas/išjungimas ibutton raktu. Iki 8 temperatūros jutiklių palaikymas skirtingų patalpų temperatūros stebėjimui. 1 atviro kolektoriaus išėjimas elektros prietaiso valdymui. Integruotas smūgio jutiklis, priverčiantis siųsti aliarmo/atsistatymo žinutes aptikus vibraciją. Tvarkaraščiu arba sistemos įvykiu valdomas darbo režimas. Tvarkaraščiu apribojamas įėjimų ir smūgio jutiklio aliarmo/atsistatymo pranešimų siuntimas. Periodinis savitikros pranešimas, perduodamas įrašytam vartotojui žinute. Keičiamas pranešimų tekstas. QR kodų generatorius, suteikiantis galimybę įkelti vieną arba kelias teksto komandas į vieną žinutę ir užšifruoti QR kodu. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2.1. Elektrinės ir mechaninės charakteristikos Baterijų tipas...1,5 V ličio AA tipo baterijos Baterijų skaičius...4 Srovės suvartojimas miego režime...30µa maks. GSM modemo dažnis...esim4-900/1800 Mhz; ESIM4Q - 850/900/1800/1900 MHz Įėjimų skaičius...2 Skaitmeninio įėjimo reikšmės mV Analoginio įėjimo reikšmės mA Pulso trukmė...>600ms AUX: Išorinių įrenginių išėjimų skaičius...1 AUX: Išorinių įrenginių išėjimo reikšmės...12v 200mA maks. Maksimalus palaikomas temperatūros jutiklių skaičius...8 Išėjimų skaičius...1 Išėjimo schema... Atviro kolektoriaus 1 R OUT išėjimas. Išėjimas sujungiamas su COM, kuomet yra įjungtas. Išėjimo srovė...200ma maks. Palaikomi temperatūros jutiklio modeliai...maxim /Dallas DS18S20, DS18B20 Palaikomas ibutton rakto modelis... Maxim /Dallas DS1990A Matmenys...115x90x56mm Korpuso atsparumo klasė...ip 65 Darbo temperatūros diapazonas C Drėgmė % (be kondensato) DĖMESIO: Visos 4 baterijos privalo būti to paties gamintojo. 6 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

7 PASTABA: Rekomenduojame naudoti Camelion P7 ličio 1,5V AA tipo arba Energizer Ultimate ličio 1.5V AA tipo, arba kitas ELDES, UAB rekomenduojamas baterijas Pagrindinių mazgų LED indikatoriaus ir gnybtų paskirtis 1 ANT Pagrindinių mazgų paskirtis GSM MODEM SIM ESIM4- GSM tinklo 900/1800 MHz modemas; ESIM4Q - GSM tinklo 850/900/1800/1900 MHz modemas SIM kortelės lizdas ir laikiklis BATTERY BATERIJA GSM MODEM BATERIJA LED ANT MIC USB Šviesos diodo indikatorius GSM antena Mikrofonas Mini USB jungtis LED DEF USB SIM OPEN MIC FW DEF FW Gamyklinės konfigūracijos atstatymo mygtukas Įrenginio programinės įrangos atnaujinimo kontaktai C1 AUX COM Z2 Z1 Gnybtai Z1 Z2 COM AUX C1 Aprašymas Skaitmeninio įėjimo / analoginio įėjimo kontaktas Skaitmeninio įėjimo /temperatūros jutiklio arba ibutton rakto duomenų kontaktas (DATA) Bendras kontaktas Išorinių įrenginių maitinimo išėjimo kontaktas Atviro kolektoriaus išėjimas / temperatūros jutiklio arba mini signalizatoriaus teigiamas maitinimo kontaktas (+4V) LED indikacijos Aprašymas 1 mirksėjimas kas 0.5 sek. Neįdėta SIM kortelė / įjungtas PIN kodo reikalavimas 3 greiti mirksėjimai kas 3 sek. Vyksta GSM tinklo paieška 1 mirksėjimas kas 5 sek. Prisijungta prie GSM tinklo / sistema veikia sėkmingai 1 greitas silpnas mirksėjimas kas 10 sek. Įrenginys veikia miego režimu ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 7

8 2.3. Jungimo schemos 2 ESIM4 3 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 20mA PGM2 PGM1 Slėginis indas Apsaugos sistema arba kitas prietaisas 4mA Slėgio daviklis Manometrinio slėgio daviklis Bendras jungimas AUX WIRING AUX jungimas 4 ESIM4 5 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 +4V GND DATA DS18S20, DS18B20 Temperatūros jutiklis GND DATA +4V Priekis + Elektros prietaisas Maitinimo šaltinis Temperatūros jutiklio jungimas Išėjimo jungimas 7 ESIM4 6 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 5,6KΩ 2KΩ 1KΩ baltas rudas + - MINI SIGNALIZATORIUS ibutton raktų skaitytuvas Z1 COM Z3 COM Magnetas Magnetas ibutton raktų skaitytuvo ir mini signalizatoriaus jungimas Įėjimų jungimo pavyzdys ATZ režime 8 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

9 3. MONTAVIMAS Įėjimo/išėjimo kontaktų prijungimui naudokite 0,50mm 2 vienos gyslos iki 100 metrų ilgio neekranuotą laidą. 1. Remdamiesi jungimo schemomis prijunkite išorinius įrenginius (žr. 2.3 Jungimo schemos). 2. Esant poreikiui išvesti laidus, išgręžkite 13mm skersmens angą ESIM4 korpuse ir įstatykite plastikinę jungtį, pateiktą ESIM4 pakuotėje. Plastikinė jungtis privalo būti nukreipta žemyn Sistema komplektuojama su iš anksto prijungta GSM ryšio antena. Esant poreikiui naudoti kitokio tipo GSM anteną, prašom pakeisti standartinę GSM ryšio anteną Jūsų parinkta antena. 4. Montuodami sistemą vadovaukitės šiomis montavimo rekomendacijomis: 11 Draudžiama montuoti šiose vietose: metaliniame korpuse arčiau nei 20 cm atstumu nuo metalinių paviršių ir/arba elektros energijos linijų. 5. Išjunkite SIM kortelės PIN kodo reikalavimą, įdėję SIM kortelę į mobilų telefoną ir pasirinkę atitinkamą meniu punktą. 6. Išjungę PIN kodo reikalavimą, įstatykite SIM kortelę į įrenginio SIM kortelės lizdą/laikiklį OPEN 16 OPEN 7. Įdėkite visas 4 baterijas ir palaukite, kol LED indikatorius ims mirksėti, patvirtindamas sklandų mikroprocesoriaus darbą. Sistema 3 minutes veiks darbo režimu, leidžiančiu konfigūruoti sistemą žinutėmis (žr. 5. KONFIGŪRAVIMO BŪDAI). 8. Pakeiskite gamyklinį slaptažodį (žr. 6. SLAPTAŽODIS). 9. Įveskite telefono numerį Vartotojui 1 (žr. 7. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI). 10. Nustojus šviesti LED indikatoriui, sistema pereis į miego režimą ir žinučių nepriims. DĖMESIO: Sistema NĖRA suderinta su grynomis 3G SIM kortelėmis. Tik 2G SIM kortelės ir 3G SIM kortelės su aktyvuotu 2G profiliu yra palaikomos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo GSM operatorių. DĖMESIO: Įsitikinkite, kad papildomos paslaugos, kaip balso paštas, skambučių peradresavimas ir ataskaitos apie praleistus/ užimtus skambučius, yra išjungtos. Norint sužinoti daugiau apie tai, kaip išjungti šias paslaugas, prašom kreiptis į GSM operatorių. ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 9

10 PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų įrenginio veikimo patikimumą, nenaudokite išankstinio mokėjimo SIM kortelių. Esant nepakankamam sąskaitos likučiui, sistema negalės siųsti pranešimų ir skambinti. PASTABA: Rekomenduojame sistemai parinkti tą patį GSM operatorių, kurio paslaugomis naudojasi daugelis sistemos vartotojų. Taip užtikrinsite greitus ir patikimus žinučių perdavimus. PASTABA: Nors ir įrenginio ESIM4 montavimas nesudėtingas, tačiau tai atlikti rekomenduojame tik asmenims, turintiems minimalias elektrotechnikos ar elektronikos žinias, siekdami išvengti galimų sistemos gedimų. 4. BENDRAS VEIKIMO APRAŠYMAS Baterijomis maitinama GSM sistema ESIM4 naudoja GSM ryšį sistemos pranešimų perdavimui įrašyto vartotojo telefono numeriu žinutėmis ir/arba skambučiu. Nepaisant to, jog sistema gali informuoti įėjimo aliarmo ir atsistatymo atvejais, ši sistema taip pat gali aprūpinti išorinį įrenginį maitinimu bei valdyti vieną elektros prietaisą, prijungtą prie sistemos išėjimo arba matuoti temperatūrą naudojant iki 8 temperatūros jutiklių. Sistema turi du įėjimus (NO arba NC), skirtus aptikimo įrenginių prijungimui. Įjungus ATZ režimą ir prijungus rezistorius, galima prijungti po 2 aptikimo įrenginius prie kiekvieno įėjimo gnybto. Sistema taip pat gali tam tikrą laikotarpį maitinti 12V įrenginius, tokius kaip slėgio daviklis. Taip pat, sistemoje yra įmontuotas smūgio jutiklis, kuris reaguoja į menkiausius virpesius, sukeltus įrenginio montavimo vietoje. Taip pat, ESIM4 gali būti naudojama kaip mini apsaugos sistema, palaikanti apsaugos įjungimo/išjungimo funkciją ibutton raktu. ESIM4 turi galimybę valdyti vieną elektros prietaisą žinute arba ELDES uration programine įranga. Pavyzdžiui, vartotojas gali įjungti arba išjungti namų šildymą, šviesas, pakelti garažo vartus, automatines žaliuzes ir pan. Pagal gamyklinę konfigūraciją, skambinant sistemos telefono numeriu iš įrašyto vartotojo telefono numerio, sistema pakelia ragelį, todėl vartotojas turi galimybę iki 60 sekundžių klausytis, kas vyksta patalpoje. Ši funkcija veikia tik tada, kai prie sistemos yra prijungtas mikrofonas. Sistema ignoruos siunčiamas žinutes ir skambučius iš neįrašytų telefono numerių. Didžiąją laiko dalį ESIM4 veikia miego režimu, suteikiančiu galimybę taupyti ir prailginti baterijų tarnavimo laiką iki dviejų metų. Įvykus sistemos įvykiui, reikalaujančiam siųsti žinutę ir/arba skambinti įrašyto vartotojo telefono numeriu, sistema persijungs darbo režimą. 5. KONFIGŪRAVIMO BŪDAI 5.1. žinutės Šiame vartotojo vadove, vienas apatinio brūkšnio ženklas _ reiškia vieną tarpo ženklą. Vienas apatinio brūkšnio ženklas privalo būti keičiamas vienu tarpo ženklu renkant žinutės tekstą. Tarpo ar kitų ženklų neturi būti žinutės pradžioje ir pabaigoje. Norėdami konfigūruoti ir valdyti sistemą žinutėmis, siųskite teksto komandą ESIM4 įrenginio telefono numeriu iš vieno iš įrašytų vartotojo telefono numerių. Sistema palaiko keletą tekstinių komandų, pateiktų vienoje žinutėje. žinutės struktūrą sudaro keturių skaitmenų slaptažodis (pagal gamyklinę konfigūraciją, slaptažodis yra keturi nuliai), parametras ir reikšmė. Kai kuriems parametrams reikšmės netaikomos, pvz. STATUS. Kintamosios reikšmės nurodytos mažosiomis raidėmis, o tinkamų nustatymo reikšmių intervalas nurodomas skliaustuose. Išsamiau apie tai kaip užšifruoti žinutės turinį QR kodu, skaitykite 5.3. QR kodai ir ELDES uration programinės įrangos skyriuje Pagalba ELDES uration programinė įranga Programinė įranga ELDES uration yra skirta patogesniam darbui su ESIM4 įrenginiu, jį prijungus prie asmeninio kompiuterio USB laidu. Prieš pradedant naudoti ELDES uration programinę įrangą, prašom perskaityti vartotojo vadovą, pateiktą programinės įrangos skyriuje Pagalba. ELDES uration yra nemokama programinė įranga, kurią galite atsisiųsti iš ELDES svetainės adresu: eldesalarms.com PASTABA: Prijungus įrenginį USB laidu, konfigūravimas ELDES uration programine įranga nereikalauja įrenginio maitinimo baterijomis. 10 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

11 5.3. QR kodai Vartotojo patogumui, ELDES uration programinė įranga palaiko QR kodų generatorių, leidžiantį įkelti vieną ar kelias teksto komandas į vieną žinutę ir užšifruoti QR kodu. Sugeneravęs QR kodą, vartotojas naudodamas savo mobiliojo telefono vaizdo kamera gali nufotografuoti kodą, pateiktą monitoriaus ekrane, ir telefono programėle iššifruoti jį į suprantamą tekstą bei išsiųsti žinutėje sistemos telefono numeriu. Generuoti QR kodą Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 6. SLAPTAŽODIS Dėl saugumo priežasčių, sistema palaiko šį slaptažodžio tipą: slaptažodis 4-ių skaitmenų slaptažodis, naudojamas sistemos konfigūravimui ir valdymui žinute, siunčiama iš įrašyto vartotojo telefono numerio. Pagal gamyklinę konfigūraciją, slaptažodis yra 0000, kuris PRIVALO būti pakeistas! Keisti slaptažodį žinutės turinys: wwww_psw:ssss Reikšmė: wwww 4-ių skaitmenų gamyklinis slaptažodis; ssss 4-ių skaitmenų naujas slaptažodis; intervalas [ ]. Pavyzdys: 0000_PSW:1111 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 11

12 7. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI Įrenginys palaiko iki 10 vartotojo telefono numerių, žinomų kaip Vartotojas 1 - Vartotojas 10. Įrašius vartotojo telefono numerį, vartotojas galės konfigūruoti sistemą žinutėmis, taip pat priimti iš sistemos pranešimus žinutėmis bei aliarmo/atsistatymo pranešimus skambučiu ir žinutėmis (žr Aliarmo/atsistatymo pranešimai). Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema priima įeinančius skambučius ir žinutes iš bet kurio telefono numerio. Įrašius vartotojo telefono numerį, sistema ignoruos bet kokius įeinančius skambučius ir žinutes iš neįrašyto telefono numerio, taip pat atmes žinutes su neteisingu slaptažodžiu, net jei šios yra gautos iš įrašyto vartotojo telefono numerio. Įrašyti Vartotojo 1 telefono numerį yra privaloma, tačiau likusių 9 - ne. Palaikomi telefono numerių formatai yra šie: Tarptautinis (su pliusu) Telefono numeriai, prasidedantys pliusu ir tarptautiniu šalies kodu +[tarptautinis kodas] [miesto kodas] [vietinis numeris], pvz XXXX. Tarptautinis (su 00) Telefono numeriai, prasidedantys dviem nuliais (00) ir tarptautiniu šalies kodu: 00[tarptautinis kodas] [miesto kodas] [vietinis numeris], pvz XXXX. Vietinis Telefono numeriai, prasidedantys miesto kodu: [miesto numeris] [vietinis numeris], pvz XXXX. Įrašyti vartotojo telefono numerį žinutės turinys: ssss_nrup:ttteeellnnuumm Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; up vartotojo telefono numerio vieta, intervalas [ ]; ttteeellnnuumm iki 15-os skaitmenų vartotojo telefono numeris. Pavyzdys: 1111_NR1: XXXX1 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti vartotojo telefono numerius Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Pašalinti vartotojo telefono numerį žinutės turinys: ssss_nrup: Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; up vartotojo telefono numerio vieta, intervalas [ ]. Pavyzdys: 1111_NR4: Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: NIEKADA nenaudokite įrenginio SIM kortelės numerio vietoj vartotojo telefono numerio! DĖMESIO: Įrašius Vartotojo 1 telefono numerį, sistemą šį numerį leis tik redaguoti. PASTABA: Viena žinute galima įrašyti keletą vartotojo telefono numerių vienu metu, pvz:: 1111_NR1: XXX1_ NR2: XXX2_NR6:86709XXX3_NR10: XXX4 12 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

13 8. DATA IR LAIKAS Įrenginys naudoja vidinį tikralaikį laikrodį (RTC), kuris stebi esamą datą ir laiką. Vos paleidęs įrenginį, vartotojas privalo nustatyti teisingą datą ir laiką, nes priešingu atveju sistema veiks netinkamai. Pagal gamyklinę konfigūraciją, išjungus ir įjungus sistemą, data ir laikas turi būti nustatyti iš naujo. Nustatyti datą ir laiką žinutės turinys: ssss_clk:yyyy.mm.dd_hr:mn Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; yyyy metai; mm mėnuo, intervalas [ ]; dd diena, intervalas [ ]; hr valandos, intervalas [ ]; mn minutės, intervalas [ ]. Pavyzdys: 1111_CLK: _14:33 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti datą ir laiką žinutės turinys: ssss_status Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_STATUS Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išsamiau apie tai, kaip peržiūrėti sistemos informaciją, į kurią gali būti įtraukta data ir laikas, prašom skaityti 16. SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS Automatinis datos ir laiko sinchronizavimas Ši funkcija įgalina sistemą automatiškai nustatyti datą ir laiką be vartotojo tarpininkavimo. Sistema palaiko šį automatinio datos ir laiko sinchronizavimo būdą, naudojamą sistemai kaskart perėjus į darbo režimą: GSM tinklu įjungus, sistema automatiškai siunčia datos ir laiko suvienodinimo užklausą GSM operatoriui. Šis būdas yra vienas tiksliausių sinchronizavimo būdų, tačiau kai kurių operatorių nepalaikomas. Pagal gamyklinę konfigūraciją, sinchronizavimas GSM tinklu yra išjungtas. Norint įjungti/išjungti automatinį laiko ir datos sinchronizavimą GSM tinklu, prašom vadovautis žemiau pateiktu konfigūravimo būdu. Įjungti automatinį datos ir laiko sinchronizavimą žinutės turinys: ssss_mtime:on Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; Pavyzdys: 1111_MTIME:ON Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti automatinį datos ir laiko sinchronizavimą žinutės turinys: ssss_mtime:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; Pavyzdys: 1111_MTIME:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 13

14 9. DARBO IR MIEGO REŽIMAI Sistema gali veikti vienu iš šių režimų vienu metu: Darbo Mikroprocesorius ir GSM modemas yra aktyvūs, todėl sistema yra paruošta siųsti ir priimti pranešimus bei skambučius iš įrašyto vartotojo telefono numerio. Miego Mikroprocesorius ir GSM modemas yra išjungti, todėl sistema nepriims žinučių bei skambučių iš įrašyto vartotojo telefono numerio. Įprastai, sistema veikia šiuo režimu didžiąją laiko dalį, ženkliai sutaupydama baterijų energiją. Startavusi sistema 3 minutes veikia darbo režimu. Praėjus 3 minučių laikotarpiui, sistema pereis į miego režimą ir veiks šiuo režimu tol, kol įvyks sistemos įvykis arba ateis laikas, nurodytas darbo režimo tvarkaraštyje (žr Darbo režimo tvarkaraštis). Įvykus įvykiui, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 1) Pereis į darbo režimą. 2) Informuos vartotoja žinute ir/arba skambučiu. 3) Liks veikti darbo režime 10 sekundžių. 4) Sugrįš į miego režimą. Pagal gamyklinę konfigūraciją, informavusi vartotoją apie tam tikrą įvykį, sistema liks veikti darbo režime 10 sekundžių. Norint nustatyti kitą laikotarpį, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Nustatyti laikotarpį veikimui darbo režimu po vartotojo informavimo žinutės turinys: ssss_mont:se Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; se sekundės, intervalas [ ]. Pavyzdys: 1111_MONT:25 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti darbo režimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: Kad įrenginys veiktų darbo režimu, visos 4 baterijos privalo būti įdėtos. Prijungus sistemą prie asmeninio kompiuterio USB laidu, ši niekada nepereis į darbo režimą. PASTABA: Reikšmė 0 priverčia sistemą tučtuojau sugrįžti į miego režimą po vartotojo informavimo. Išsamiau apie sistemos įvykius ir pranešimų perdavimo algoritmą prašom skaityti 17. SISTEMOS PRANEŠIMAI. 14 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

15 9.1. Darbo režimo tvarkaraštis Sistema palaiko 5 tvarkaraščius, suteikiančius galimybę nustatyti dienos laikotarpius, lemiančius sistemos darbo režimo grafiką. Įprastai, ši funkcija naudojama įrenginio konfigūravimui žinutėmis ir/arba norint sužinoti sistemos būseną, siunčiant užklausą. Kiekvienas tvarkaraštis palaiko šiuos nustatymus: Būsena Nurodo, ar tvarkaraštis bus taikomas ar ne. Pradžia: valandos minutės Nurodo momentą laike, kada sistema pereis į darbo režimą. Pabaiga: valandos minutės Nurodo momentą laike, kada sistema sugrįš į miego režimą. Pagal gamyklinę konfigūraciją, visi tvarkaraščiai yra išjungti ir nenustatyti. Norint įjungti/išjungti ir nustatyti tvarkaraščius, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti ir nustatyti tvarkaraštį žinutės turinys: ssss_ertc:hr:mn_ hr:mn Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; c tvarkaraščio numeris, intervalas [1... 5]; hr valandos, intervalas [ ]; mn minutės, intervalas [ ]. Pavyzdys: 1111_ERT4:15:02_19:00 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti tvarkaraštį žinutės turinys: ssss_ertc:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; c tvarkaraščio numeris, intervalas [1... 5]. Pavyzdys: 1111_ERT4:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti tvarkaraščio nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 15

16 10. ĮĖJIMAI Sistema turi 2 įėjimus, žinomus kaip Z1 ir Z2. Atsižvelgiant į pasirinktą įėjimo režimą, įėjimai yra skirti skirtingų aptikimo įrenginių, tokių kaip slėgio daviklių, durų kontaktų, temperatūros jutiklių prijungimui (žr Įėjimas Z1 ir Įėjimas Z2). Pažeidus aptikimo įrenginį, sistema pereis į darbo režimą ir informuos įrašytą vartotoją (žr Aliarmo/atsistatymo pranešimai). ATZ (Advanced Technology Zone) režimas yra programiškai paremta funkcija, suteikianti galimybę dvigubinti įėjimų skaičių ir įgalinanti dviejų aptikimo įrenginių prijungimą prie vieno įėjimo gnybto. Įjungus šį režimą, sistemos konfigūracijoje atsiras papildomi įėjimai, žinomi kaip Z3 (įėjimo Z1 gnybtas) ir Z4 (įėjimo Z2 gnybtas). ATZ režimas yra suderinamas tik su skaitmeniniu įėjimo režimu. Aptikimo įrenginiai privalo būti prijungti prie atitinkamo įėjimo gnybto, kaip nurodyta jungimo schemoje (žr Jungimo schemos). Įjungti ATZ režimą įėjimui Z1 ir įėjimui Z2 žinutės turinys: ssss_atz:1;1 Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_ATZ:1;1; Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti ATZ režimą įėjimui Z1 ir įėjimui Z2 žinutės turinys: ssss_atz:0;0 Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_ATZ:0;0; Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Įėjimas Z1 Įėjimas Z1 gali veikti vienu iš šių režimų vienu metu: Skaitmeninis Sistema stebi įėjimo įtampą, lemiančią įėjimo būklės pokytį. Įprastai, šis režimas yra naudojamas su durų kontaktais ir kitais pasyviais arba aktyviais skaitmeninio lygio davikliais. Šis režimas yra nustatytas gamykliškai ir yra suderinamas su ATZ režimu. Išsamiau apie skaitmeninio režimo konfigūravimą prašom skaityti Skaitmeninis režimas. Analoginis Sistema stebi įėjimo srovę, lemiančią įėjimo būklės pokytį. Įprastai, šis režimas yra naudojamas su vandens lygio, slėgio ir kitais analoginio lygio davikliais. Išsamiau apie analoginio režimo konfigūravimą prašom skaityti Analoginis režimas. Naudojant aktyvų aptikimo įrenginį, šio įrenginio maitinimui bus naudojamas AUX išėjimas. Išsamiau apie tai skaitykite AUX išėjimas. Nustatyti įėjimo režimą kaip analoginį žinutės turinys: ssss_z1:an Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_Z1:AN Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Nustatyti įėjimo režimą kaip skaitmeninį žinutės turinys: ssss_z1:dig Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_Z1:DIG Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti įėjimo režimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 16 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

17 Skaitmeninis režimas Pasirinkus skaitmeninį režimą, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 1) Kas 1 sekundę stebi įėjimo įtampą, galinčią kisti nuo 0 mv iki 3000 mv. 2) Tikrina, ar neviršyta nustatyta riba (gamykliškai mv). 3) Pagal gamyklinę konfigūraciją, įėjimas yra nustatytas kaip NO (normaliai atviras), todėl įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos, įėjimo būklės pokytis yra traktuojamas kaip aliarmas, o apie tai įrašytas vartotojas yra informuojamas žinute ir/arba skambučiu. 4) Įtampai pakilus virš nustatytos ribos, įėjimo būklės pokytis yra traktuojama kaip atsistatymas, o apie tai įrašytas vartotojas yra informuojamas žinute ir/arba skambučiu. Nustatyti ribą įėjimui Z1 žinutės turinys: ssss_z1vlev:vthr Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; vthr riba, intervalas - [ ] mv Pavyzdys: 1111_Z1VLEV:2350 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Nustatyti įėjimą kaip NC (normaliai uždaras) žinutės turinys: ssss_zi:nc Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1, 3]. Pavyzdys: 1111_Z1:NC Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Nustatyti įėjimą kaip NO (normaliai atviras) žinutės turinys: ssss_zi:no Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1, 3]. Pavyzdys: 1111_Z3:NO Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti įėjimo būklę žinutės turinys: ssss_status Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_STATUS Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti tikralaikę įėjimo įtampą Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti skaitmeninio režimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration PASTABA: Naudojant AUX išėjimą kartu su skaitmeniniu įėjimo režimu, įėjimo įtampa bus stebima vadovaujantis nustatytu periodiškumu (gamykliškai - kas 3600 sekundžių) (žr AUX išėjimas). Išsamiau apie tai, kaip konfigūruoti aliarmo/atsistatymo pranešimus, prašom skaityti Aliarmo/atsistatymo pranešimai. Išsamiau apie tai, kaip peržiūrėti sistemos informaciją, į kurią gali būti įtraukta įėjimo būklė, prašom skaityti 16. SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS. ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 17

18 Analoginis režimas Pasirinkus analoginį režimą, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 1) Periodiškai (gamykliškai - kas 3600 sekundžių) stebi įėjimo srovę, galinčią kisti nuo 0 ma iki 24 ma. 2) Tikrina, ar neviršyta nustatyta riba (gamykliškai - 15 ma). 3) Srovei pakilus aukščiau nustatytos ribos, įėjimo būklės pokytis yra traktuojamas kaip aliarmas, o apie tai įrašytas vartotojas yra informuojamas žinute ir/arba skambučiu. 4) Srovei nukritus žemiau nustatytos ribos, įėjimo būklės pokytis yra traktuojamas kaip atsistatymas, o apie tai įrašytas vartotojas yra informuojamas žinute ir/arba skambučiu. Nustatyti periodiškumą Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Nustatyti ribą įėjimui Z1 žinutės turinys: ssss_z1clev:ct Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; ct riba, intervalas - [ ] ma. Pavyzdys: 1111_Z1CLEV:16.3 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti įėjimo būklę žinutės turinys: ssss_status Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_STATUS Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti analoginio režimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išsamiau apie tai, kaip konfigūruoti aliarmo/atsistatymo pranešimus, prašom skaityti Aliarmo/atsistatymo pranešimai. Išsamiau apie tai, kaip peržiūrėti sistemos informaciją, į kurią gali būti įtraukta įėjimo būklė, prašom skaityti 16. SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS AUX išėjimas Sistema turi AUX išėjimą, galintį maitinti išorinius įrenginius, reikalaujančius 12 V, 200 ma maks. nuolatinės srovės. Įprastai, AUX išėjimas yra naudojamas aktyvių aptikimo įrenginių, tokių kaip slėgio davikliai, prijungimui. Pagal gamyklinę konfigūraciją, AUX išėjimas yra išjungtas. Įjungus, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 1) Periodiškai įjungs AUX išėjimo maitinimą (gamykliškai - kas 3600 sekundžių) nustatytai trukmei (gamykliškai - 10 sekundžių). 2) Praėjus šiai trukmei, sistema tikrina, ar neviršyta nustatyta riba. 3) Viršyta nustatyta riba lemia įėjimo būklės pokytį, apie kurį įrašytas vartotojas yra informuojamas žinute ir/arba skambučiu. Įjungti AUX išėjimą, nustatyti periodiškumą ir maitinimo trukmę žinutės turinys: ssss_aux:dduu:ppee Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; dduu trukmė, intervalas - [ ] sekundės; ppee periodiškumas, intervalas - [ ] sekundės. Pavyzdys: 1111_AUX:15:45 18 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

19 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti AUX išėjimą žinutės turinys: ssss_aux:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_AUX:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti tikralaikę AUX išėjimo įtampą Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti AUX išėjimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: AUX išėjimas gali būti naudojamas TIK kartu su įėjimu Z1. PASTABA: Naudojant AUX išėjimą kartu su skaitmeniniu įėjimo Z1režimu, sistema stebės įėjimo įtampą nustatytu periodiškumu (gamykliškai - kas 3600 sekundžių) Įėjimas Z2 Įėjimas Z2 gali veikti vienu iš šių režimų vienu metu: Skaitmeninis Sistema stebi įėjimo įtampą, lemiančią įėjimo būklės pokytį. Įprastai, šis režimas yra naudojamas su durų kontaktais ir kitais pasyviais arba aktyviais skaitmeninio lygio davikliais. Šis režimas yra nustatytas gamykliškai ir yra suderinamas su ATZ režimu. Išsamiau apie skaitmeninio režimo konfigūravimą prašom skaityti Skaitmeninis režimas. Temperatūros jutiklio Įėjimas konvertuojamas į 1-Wire sąsają temperatūros jutiklių prijungimui. Išsamiau apie temperatūros jutiklio režimo konfigūravimą prašom skaityti Temperatūros jutiklio režimas. ibutton rakto Įėjimas konvertuojamas į 1-Wire sąsają temperatūros ibutton rakto ir mini signalizatoriaus prijungimui. Išsamiau apie ibutton rakto režimo konfigūravimą prašom skaityti ibutton rakto režimas. Nustatyti įėjimo režimą kaip temperatūros jutiklio žinutės turinys: ssss_z2:temp Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_Z2:TEMP Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Nustatyti įėjimo režimą kaip skaitmeninį žinutės turinys: ssss_z2:dig Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_Z2:DIG Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 19

20 Nustatyti įėjimo režimą kaip ibutton rakto žinutės turinys: ssss_z2:key Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_Z2:KEY Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti įėjimo režimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Skaitmeninis režimas Pasirinkus skaitmeninį režimą, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 1) Kas 1 sekundę stebi įėjimo įtampą, galinčią kisti nuo 0 mv iki 3000 mv. 2) Tikrina, ar neviršyta nustatyta riba (gamykliškai mv). 3) Pagal gamyklinę konfigūraciją, įėjimas yra nustatytas kaip NO (normaliai atviras), todėl įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos, įėjimo būklės pokytis yra traktuojamas kaip aliarmas, o apie tai įrašytas vartotojas yra informuojamas žinute ir/arba skambučiu. 4) Įtampai pakilus virš nustatytos ribos, įėjimo būklės pokytis yra traktuojama kaip atsistatymas, o apie tai įrašytas vartotojas yra informuojamas žinute ir/arba skambučiu. Nustatyti ribą įėjimui Z2 žinutės turinys: ssss_z2vlev:vthr Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; vthr riba, intervalas - [ ] mv. Pavyzdys: 1111_Z2VLEV:1390 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Nustatyti įėjimą kaip NC (normaliai uždaras) žinutės turinys: ssss_zi:nc Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [2, 4]. Pavyzdys: 1111_Z2:NC Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Nustatyti įėjimą kaip NO (normaliai atviras) žinutės turinys: ssss_zi:no Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [2, 4]. Pavyzdys: 1111_Z4:NO Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti įėjimo būklę žinutės turinys: ssss_status Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_STATUS Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 20 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

21 Peržiūrėti tikralaikę įėjimo įtampą Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti skaitmeninio režimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: Kadangi AUX išėjimas yra priskirtas tik įėjimui Z1/Z3, įėjimas Z2/Z4, veikdamas skaitmeniniu režimu, palaiko tik pasyvius skaitmeninio lygio aptikimo įrenginius, tokius kaip magnetiniai durų kontaktai. Aktyvius aptikimo įrenginius galima naudoti tik tuo atveju, jei šie yra maitinami išoriniu maitinimo šaliniu. Išsamiau apie tai, kaip konfigūruoti aliarmo/atsistatymo pranešimus, prašom skaityti Aliarmo/atsistatymo pranešimai. Išsamiau apie tai, kaip peržiūrėti sistemos informaciją, į kurią gali būti įtraukta įėjimo būklė, prašom skaityti 16. SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS Temperatūros jutiklio režimas Sistema palaiko iki 8 temperatūros jutiklių, skirtų aplinkos temperatūros matavimui. Ši funkcija suteikia galimybę stebėti 8 skirtingų teritorijų temperatūrą ir gauti pranešimus žinute vartotojo įrašytu telefono numeriu temperatūrai viršijus nustatytas ribas. Temperatūra yra automatiškai matuojama ir reikšmė atnaujinama nustatytu periodiškumu (gamykliškai - kas 60 minučių). Temperatūra yra matuojama 0,5 laipsnių pagal Celsijaus ( C) skalę tikslumu ir automatiškai apvalinama į didesnę reikšmę, jai esant 0,5 ar didesnei, pvz. temperatūra nuo 23,5 C iki 24,4 C laipsnių bus traktuojama 24 C. Norint nustatyti kitą temperatūros atnaujinimo periodiškumą, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Nustatyti temperatūros atnaujinimo periodiškumą žinutės turinys: ssss_ptemp:temp-per Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; temp-per temperatūros atnaujinimo periodiškumas, intervalas [ ] minučių. Pavyzdys: 1111_PTEMP:45 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Temperatūros jutiklio prijungimas, pašalinimas ir keitimas kitu Norėdami prijungti temperatūros jutiklį prie sistemos, vadovaukitės šiais nurodymais: 1. Išimkite visas keturias baterijas. 2. Prijunkite temperatūros jutiklį prie gnybtų (žr Jungimo schemos). 3. Įdėkite visas keturias baterijas. 4. Paleiskite ELDES uration programinę įrangą ir įjunkite temperatūros jutiklį. Praėjus 60 minučių laikotarpiui (gamykliškai) patikrinkite, ar sistema atpažino temperatūros jutiklį. 5. Esant poreikiui naudoti daugiau nei vieną temperatūros jutiklį, dar kartą išimkite baterijas ir prijunkite dar vieną temperatūros jutiklį lygiagrečiai prijungtajam. 6. Pakartokite veiksmus, nurodytus žingsniuose nuo 1 iki Prijunkite tiek temperatūros jutiklių prie gnybtų, kiek pageidaujate prijungdami lygiagrečiai vieną po kito, kol bus pasiektas 8 jutiklių skaičius. Norint įjungti/išjungti temperatūros jutiklį (-ius), prašom vadovautis žemiau pateiktu konfigūravimo būdu. Įjungti/išjungti temperatūros jutiklį (-ius) Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Norint peržiūrėti visų temperatūros jutiklių temperatūros reikšmes, prašom vadovautis žemiau pateiktu konfigūravimo būdu. Peržiūrėti visų temp. jutiklių temperatūros reikšmes Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Sugedus temperatūros jutikliui, rekomenduojama jį pašalinti iš sistemos arba pakeisti veikiančiu. Norinti priskirti pažeistojo temperatūros jutiklio vietą naujajam temperatūros jutikliui, prašom vadovautis žemiau pateikta procedūra: ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 21

22 1. Paleiskite ELDES uration 2. Pasirinkite neveikiančio temperatūros jutiklio numerį, kurį pageidaujate pakeisti nauju. 3. Spustelėkite Pakeisti mygtuką. 4. Atjunkite neveikiantį temperatūros jutiklį ir pakeiskite jį nauju temperatūros jutikliu, sekdami ekrane pateiktus ELDES uration programinės įrangos nurodymus. Pašalinti/ pakeisti sugedusį temperatūros jutiklį Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration PASTABA: Prijungę keletą temperatūros jutiklių, pirštais prilieskite ir laikykite temperatūros jutiklį ir stebėkite temperatūros reikšmės pokyčius, norėdami sužinoti temperatūros jutiklio vietos numerį. Temperatūros Info Sistema palaiko žinutę, žinomą kaip Temperatūros Info, automatiškai siunčiamą įrašytu vartotojo telefono numeriu viršijus nurodytą bet kurio temperatūros jutiklio minimalią (MIN) (gamykliškai 20 C) ar maksimalią (MAKS) (gamykliškai 30 C) temperatūros ribą bent vienu C. Esant poreikiui, temperatūros jutikliams galima priskirti pavadinimus, pateikiamus Temperatūros Info žinutėje. Ši funkcija suteikia lengvesnį temperatūros jutiklio atpažinimą ir įprastai yra naudojama temperatūros stebėjime skirtingose teritorijose. Norint nustatyti MIN ir MAKS temperatūros ribas individualiam temperatūros jutikliui, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti temperatūros jutiklį, nustatyti MIN ir MAKS temperatūros ribas bei priskirti pavadinimą žinutės turinys: ssss_tempts:mnn:mxx:temp-name Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; ts temperatūros jutiklio vietos numeris, intervalas [1... 8]; mnn MIN temperatūros riba, intervalas - [ ] C; mxx MAKS temperatūros riba, intervalas - [ ] C; temp-name iki 8-ių ženklų temperatūros jutiklio pavadinimas. Pavyzdys: 1111_TEMP3:-14:32:Namas Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti MIN ir MAKS temperatūros ribas ir pavadinimus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Norint sustabdyti Temperatūros Info žinutės siuntimą, prašom išjungti atitinkamą temperatūros jutiklį vadovaujantis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Išjungti temperatūros jutiklį žinutės turinys: ssss_tempts:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; ts temperatūros jutiklio vietos numeris, intervalas [1... 8]. Pavyzdys: 1111_TEMP2:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: DRAUDŽIAMA naudoti dvitaškį, brūkšnį, kablelį temperatūros jutiklio pavadinime. PASTABA: Temperatūrai viršijus MIN arba MAKS ribą, sistema NESIŲS Temperatūros Info žinutės įrašyto vartotojo telefono numeriu tol, kol nebus išmatuota temperatūra ir atnaujinta jos reikšmė nustatytu periodiškumu. Išsamiau apie sistemos įvykius ir pranešimų perdavimo algoritmą prašom skaityti 17. SISTEMOS PRANEŠIMAI. 22 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

23 ibutton rakto režimas ibutton raktas - tai unikalų 64 bitų kodą turinti mikroschema, įmontuota nerūdijančio plieno apvalkale, įprastai komplektuojamas su plastikiniu laikikliu. ESIM4 sistema palaiko iki 8 ibutton raktų su unikaliais atpažinimo kodais (ID). ibutton raktais yra naudojamas apsaugos įjungimui ir išjungimui (žr. 15. APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS). Išsamiau apie tai, kaip prijungti ibutton raktų skaitytuvą, prašom skaityti 2.3. Jungimo schemos. ibutton raktų įrašymas ir pašalinimas Norėdami įrašyti ibutton raktą į sistemą, sekite šiuos nurodymus: 1) Įjunkite naujų ibutton raktų įrašymo režimą. 2) Raktu prilieskite ibutton raktų skaitytuvą esant išjungtai apsaugai. 17 3) Sėkminga ibutton rakto įrašymo procedūra bus indikuojama trumpais sistemos mini signalizatoriaus pypsėjimais (jei prijungtas). 4) Įrašykite tiek ibutton raktų, kiek pageidaujate priliesdami skaitytuvą vienu raktu po kito, kol bus pasiektas 8 raktų skaičius. Įjungti naujų ibutton raktų įrašymo režimą žinutės turinys: ssss_key:start Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_KEY:START Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Baigus ibutton raktų įrašymą, prašom išjungti naujų ibutton raktų įrašymo režimą. Išjungti naujų ibutton raktų įrašymo režimą žinutės turinys: ssss_key:end Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_KEY:END Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ibutton rakto praradimo ar vagystės atveju, dėl saugumo priežasčių yra itin rekomenduojama pašalinti ibutton raktą iš sistemos. Pašalinti ibutton raktą iš sistemos Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ibutton raktų pavadinimai Įjungus ar išjungus apsaugą ibutton raktu, sistema atsiųs patvirtinimą žinute įrašytam vartotojui. žinutėje pateikiama apsaugos būsena bei gali būti pateikiamas pavadinimas, priskirtas ibutton raktui. Priskirti pavadinimą ibutton raktui Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 23

24 10.3. Aliarmo/atsistatymo pranešimai Įėjimo aliarmo ar atsistatymo atveju, sistema gali informuoti įrašytą vartotoją vienu iš šių būdų, naudojamų atskirai arba vienu metu: žinutė. Skambutis. Sistema palaiko įėjimo aliarmo/atsistatymo pranešimo pristatymo apribojimą laiku. Išsamiau apie tai skaitykite 12. ALIARMO/ ATSISTATYMO PRANEŠIMŲ TVARKARAŠTIS. Pagal gamyklinę konfigūraciją, įėjimo aliarmo arba atsistatymo metu sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 1) Sistema mėgins išsiųsti žinutę su įėjimo aliarmo/atsistatymo tekstu tik pirmojo įrašyto vartotojo telefono numeriu. 2) Vartotojui esant nepasiekiamam, sistema nesulauks žinutės pristatymo ataskaitos. Sistemai nesulaukus šios ataskaitos 45 sekundžių laikotarpyje, žinutė bus išsiųsta kitu įrašyto vartotojo telefono numeriu. Vartotojas gali būti nepasiekiamas dėl šių priežasčių: mobilusis telefonas išjungtas. nėra GSM ryšio. aliarmo/atsistatymo pranešimų tvarkaraštyje nustatytas laikas dar neprasidėjo (jei naudojamas). 3) Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema tęs žinutės siuntimą tolesniam įrašytam vartotojui prioriteto tvarka, kol žinutė bus sėkmingai pristatyta. Sistema siunčia žinutę tik vieną kartą ir paskutiniam įrašytam vartotojui esant nepasiekiamam, prie pirmojo įrašyto vartotojo negrįš. 4) Nepavykus susisiekti nė su vienu vartotoju, sistema įkels įvykį į eilę įvykių atmintyje ir mėgins išsiųsti visus eilėje laukiančius įvykius žinute įrašytu vartotojo telefono numeriu, vadovaudamasi nustatytu periodiškumu ir bandymų skaičiumi (žr. 18. ĮVYKIŲ ATMINTIS). Norint keisti įėjimo aliarmo ir atsistatymo pranešimų tekstus, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Išjungti įėjimo aliarmo pranešimą žinutės turinys: ssss_sazi:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4]. Pavyzdys: 1111_SAZ1:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Įjungti įėjimo aliarmo pranešimą žinutės turinys: ssss_sazi:on Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4]. Pavyzdys: 1111_SAZ4:ON Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Keisti įėjimo aliarmo pranešimo tekstą žinutės turinys: ssss_tazi:in-alarm-text Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4]; inalarm-text iki 23-ių ženklų įėjimo aliarmo tekstas. Pavyzdys: 1111_TAZ3:Alarm Z3 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 24 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

25 Išjungti įėjimo atsistatymo pranešimą žinutės turinys: ssss_srzi:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4] Pavyzdys: 1111_SRZ2:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Įjungti įėjimo atsistatymo pranešimą žinutės turinys: ssss_srzi:on Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4] Pavyzdys: 1111_SRZ3:ON Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Keisti įėjimo atsistatymo pranešimo tekstą žinutės turinys: ssss_trzi:in-restore-text Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4]; in-restore-text iki 23-ių ženklų įėjimo atsistatymo tekstas. Pavyzdys: 1111_TRZ1:Restore Z1 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti įėjimo aliarmo/atsistatymo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: DRAUDŽIAMA naudoti dvitaškį, brūkšnį, kablelį temperatūros jutiklio pavadinime. PASTABA: Sistema NEĮKELS aliarmo/atsistatymo įvykio į įvykių atmintį, jei įvykis įvyko tuo metu, kai aliarmo/atsistatymo tvarkaraštyje nustatytas laikas (jei naudojama) nebuvo prasidėjęs. Sistema palaiko skambučio įrašytu vartotojo telefono numeriu funkciją įėjimo aliarmo/atsistatymo atveju (gamykliškai išjungta). Įjungus, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 1) Sistema mėgins skambinti tik pirmojo įrašyto vartotojo telefono numeriu. 2) Atsiliepus į skambutį, vartotojas apie galės girdėti trumpus pypsėjimus, nurodančius pažeisto įėjimo numerį (vienas pypsėjimas = įėjimas Z1; du pypsėjimai = įėjimas Z2). Iš viso, vartotojas galės 60 sekundžių klausytis, kas vyksta sistemą supančioje aplinkoje (žr. 19. NUOTOLINIS PASIKLAUSYMAS). 3) Sistema skambins tolesniu įrašytu vartotojo telefono numeriu, jei ankstesnis vartotojas buvo nepasiekiamas dėl šių priežasčių: mobilusis telefonas buvo išjungtas. nebuvo GSM ryšio. vartotojas buvo užimtas. vartotojas neatsiliepė į skambutį po keleto signalų, nustatytų GSM operatoriaus. 4) Sistema skambins tolesniu įrašyto vartotojo telefono numeriu prioriteto tvarka, kol bus atsiliepta į skambutį. 5) Sistema skambins tik vieną kartą ir nepavykus susisiekti nė su vienu vartotoju, sistema nustos skambinti ir prie pirmojo įrašyto vartotojo negrįš. Sistema neskambins tolesnio įrašyto vartotojo telefono numeriu, jei šis buvo pasiekiamas, bet atmetė skambutį. PASTABA: Pažeisto įėjimo numerio indikavimas trumpais pypsėjimais taikomas tik įėjimui Z1 ir įėjimui Z2. ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 25

26 Norint konfigūruoti įėjimo aliarmo ir atsistatymo skambučius, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti skambutį aliarmo atveju žinutės turinys: ssss_cazi:on Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4]. Pavyzdys: 1111_CAZ2:ON Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti skambutį aliarmo atveju žinutės turinys: ssss_cazi:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4]. Pavyzdys: 1111_CAZ3:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Įjungti skambutį atsistatymo atveju žinutės turinys: ssss_crzi:on Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4]. Pavyzdys: 1111_CRZ1:ON Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti skambutį atsistatymo atveju žinutės turinys: ssss_crzi:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; i įėjimo numeris, intervalas [1... 4]. Pavyzdys: 1111_CRZ1:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti įėjimo aliarmo/atsistatymo pranešimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: Įėjimo aliarmo/atsistatymo pranešimai NETAIKOMI įėjimui Z2 veikiant temperatūros jutiklio arba ibutton rakto režimu. Išsamiau apie tai skaitykite atitinkamai Temperatūros jutiklio režimas ir ibutton rakto režimas. PASTABA: Sistemai nepavykus paskambinti įrašyto vartotojo telefono numeriu, įvykis NEBUS įkeliamas į įvykių atmintį. PASTABA: Sistema neskambins įrašyto vartotojo telefono numeriu ir neįkels aliarmo/atsistatymo įvykio į įvykių atmintį, jei įvykis įvyko tuo metu, kai aliarmo/atsistatymo tvarkaraštyje nustatytas laikas (jei naudojama) nebuvo prasidėjęs Aliarmo delsa Sistema palaiko aliarmo/atsistatymo pranešimų delsos funkciją, suteikiančią galimybę apriboti aliarmo ir atsistatymo pranešimo pristatymą įrašytu vartotojo telefono numeriu nustatytu laikotarpiu. Pagal gamyklinę konfigūraciją, aliarmo delsos funkcija yra išjungta. Nustačius delsos trukmę norimam įėjimui arba smūgio jutikliui, sistema tučtuojau išsiųs pranešimą įrašytu vartotojo telefono numeriu, pažeidus/atstačius įėjimą ar smūgio jutiklį po apsaugos įjungimo ir/arba sistemai startavus pirmą kartą. Sistema ignoruos pakartotinį to paties įėjimo ar smūgio jutiklio pažeidimą, įvykusį delsos laikotarpio eigos metu. Praėjus delsos laikotarpiui ir pažeidus įėjimo/smūgio jutiklį, sistema išsiųs pranešimą įrašyto vartotojo telefono numeriu. 26 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

27 11. SMŪGIO JUTIKLIS ESIM4 turi integruotą smūgio jutiklį, aptinkantį vibracijas paviršiuje, prie kurio pritvirtintas įrenginys. Ši funkcija suteikia galimybę priimti aliarmo/atsistatymo žinutes, siunčiamas įrašytam vartotojui, pagal nustatytą virpesių skaičių nurodytame laikotarpyje (gamykliškai - aliarmo įvykiui: virš 10 purtymu 15 sekundžių laikotarpyje; atsistatymo įvykiui: iki 30 purtymų 40 sekundžių laikotarpyje). Sistema palaiko smūgio jutiklio aliarmo/atsistatymo pranešimo pristatymo apribojimą laiku. Išsamiau apie tai skaitykite 12. ALIARMO/ ATSISTATYMO PRANEŠIMŲ TVARKARAŠTIS. Pagal gamyklinę konfigūraciją, smūgio jutiklis yra išjungtas. Norint įjungti/išjungti smūgio jutiklį, keisti virpesių skaičių ir laikotarpį, keisti aliarmo/atstatymo žinutės tekstą, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti smūgio jutiklį ir nustatyti purtymų skaičių aliarmo/atsistatymo pranešimui žinutės turinys: ssss_shock:alms-almp;rets-retp Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; alms minimalus virpesių skaičius aliarmo įvykiui, intervalas [ ]; almp laikotarpis aliarmo įvykiui, intervalas [ ] sekundžių; rets maksimalus virpesių skaičius atsistatymo įvykiui, intervalas [ ]; retp laikotarpis atsistatymo įvykiui,, intervalas [ ] sekundžių. Pavyzdys: 1111_SHOCK:30-45;48-59 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Keisti smūgio jutiklio aliarmo tekstą žinutės turinys: ssss_tas:shock-alarm-text Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; shock-alarm-text - iki 23-ių ženklų smūgio jutiklio aliarmo tekstas. Pavyzdys: 1111_TAS:Smugio aliarmas Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Keisti smūgio jutiklio atsistatymo tekstą žinutės turinys: ssss_trs:shock-restore-text Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; shock-restore-text - iki 23-ių ženklų smūgio jutiklio atsistatymo tekstas. Pavyzdys: 1111_TRS:Smugio atsistatymas Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti smūgio jutiklį žinutės turinys: ssss_shock:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_SHOCK:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti smūgio jutiklio nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: Draudžiama naudoti dvitaškį, brūkšnį, kablelį smūgio jutiklio aliarmo ir atsistatymo tekstuose. Taip pat skaitykite Aliarmo delsa. ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 27

28 11.1. Jautrumo nustatymai Smūgio jutiklis palaiko papildomą funkciją, leidžianti vartotojui pasirinkti/konfigūruoti integruoto smūgio jutiklio jautrumo lygį, naudojant programinę įrangą ELDES uration. Vartotojas gali rinktis nuo žemiausio jautrumo lygio ( Labai nežymiai jautrus )iki aukščiausio lygio ( Itin jautrus ). Norėdami sužinoti daugiau apie smūgio jutiklio jautrumo lygį, kiekvieno iš lentelėje žemiau nurodytų reikšmių. Jautrumo lygis Pulso riba Pulso trukmė Itin jautrus 6 20 Jautrus 6 40 Vidutiniškai jautrus 8 20 Nežymiai jautrus 8 60 Labai nežymiai jautrus Pasirinktinis nuo 0 iki 100 nuo 0 iki 2000 ms Pasirinkus jautrumo lygį Pasirinktinis, vartotojas gali nurodyti reikiamas Pulso ribos (nuo 0 iki 100) ir Pulso trukmės (nuo 0 iki 2000 ms) atitinkamas reikšmes. Norėdami konfigūruoti minėtus parametrus, prašom vadovautis žemiau pateiktu konfigūravimo būdu: Nustatyti smūgio jutiklio jautrumą Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 12. ALIARMO/ATSISTATYMO PRANEŠIMŲ TVARKARAŠTIS Sistema palaiko tvarkaraščio funkciją, suteikiančią galimybę nustatyti dienos laikotarpį, apribojantį įėjimų ir smūgio jutiklio aliarmo/ atsistatymo pranešimų žinutėmis siuntimą ir įėjimų aliarmo/atsistatymo skambučius įrašyto vartotojo telefono numeriu. Tvarkaraščio funkcija palaiko šiuos nustatymus: Būsena Nurodo, ar tvarkaraštis bus taikomas ar ne. Įjungus, sistema galės pristatyti įėjimo/smūgio jutiklio aliarmo/atsistatymo pranešimus tik prasidėjus tvarkaraštyje nurodytam laikui. Pradžia: valandos minutės Nurodo momentą laike, kada sistemai leidžiama siųsti aliarmo/atsistatymo pranešimus. Pabaiga: valandos minutės Nurodo momentą laike, kada sistemai uždrausta siųsti aliarmo/atsistatymo pranešimus. Pagal gamyklinę konfigūraciją, tvarkaraštis yra išjungtas ir nenustatytas. Norint įjungti/išjungti ir nustatyti tvarkaraštį, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti ir nustatyti tvarkaraštį žinutės turinys: ssss_etime:hr:mn_ hr:mn Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; hr valandos, intervalas [ ]; mn minutės, intervalas [ ]. Pavyzdys: 1111_TIME:08:00_19:15 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti tvarkaraštį žinutės turinys: ssss_etime:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_CRZ1:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti tvarkaraščio nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 28 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

29 13. IŠĖJIMAS Sistema turi 1 atviro kolektoriaus išėjimą C1, skirtą elektros prietaiso prijungimui. Įprastai, išėjimas gali būti naudojamas garažų vartų atidarymui/uždarymui arba šviesos, šildymo, laistymo įjungimui/išjungimui ir pan. Įjungus išėjimą, sistema aktyvuoja prijungtą elektros prietaisą ar relę. Įėjimui Z2 veikiant temperatūros jutiklio arba ibutton rakto režimu, C1 gnybtas konvertuojamas į +4V maitinimo išėjimo kontaktą, skirtą temperatūros jutiklio arba mini signalizatoriaus prijungimui. Tokiu atveju, C1 gnybo nebus galima naudoti kaip atviro kolektoriaus išėjimo. Išsamiau apie tai prašom skaityti Temperatūros jutiklio režimas ir ibutton rakto režimas. Išsamiau apie tai, kaip prijungti režimą, prašom skaityti 2.3. Jungimo schemos Išėjimo pavadinimas Išėjimas turi pavadinimą, kurį galima koreguoti. Dažniausiai išėjimo pavadinimas nusako prijungto elektros prietaiso tipą, pvz. Apsvietimas. Pagal gamyklinę konfigūraciją, išėjimo C1 pavadinimas yra Output1. Norint pakeisti išėjimo pavadinimą, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Pakeisti išėjimo pavadinimą žinutės turinys: ssss_tc1:out-name Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; out-name iki 23-ių ženklų išėjimo pavadinimas. Pavyzdys: 1111_TC1:Lamp Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti išėjimo pavadinimą žinutės turinys: ssss_status Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_STATUS Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: DRAUDŽIAMA naudoti dvitaškį, brūkšnį, kablelį išėjimo pavadinime. Išsamiau apie tai, kaip peržiūrėti sistemos informaciją, į kurią gali būti įtrauktas išėjimo pavadinimas, prašom skaityti 16. SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS Išėjimo įjungimas ir išjungimas Pagal gamyklinę konfigūraciją, išėjimas yra išjungtas. Norint tučtuojau įjungti/išjungti išėjimą ir nustatyti jo būseną sistemai startavus, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti išėjimą/ nustatyti išėjimo starto būseną - įjungta žinutės turinys: ssss_c1:on Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_C1:ON Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 29

30 Išjungti išėjimą/ nustatyti išėjimo starto būseną - išjungta žinutės turinys: ssss_c1:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_C1:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Norint tučtuojau įjungti išėjimą nustatytam laikotarpiui ir automatiškai jį išjungti praėjus laikotarpiui, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti išėjimą laikotarpiui sekundėmis žinutės turinys: ssss_c1:on:time-per Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; time-per laikotarpis, intervalas [ ] sekundės. Pavyzdys: 1111_C1:ON:50 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Įjungti išėjimą laikotarpiui minutėmis žinutės turinys: ssss_c1:on:time-perm Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; time-per laikotarpis, intervalas [ ] minutės. Pavyzdys: 1111_C1:ON:7M Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Norint tučtuojau išjungti išėjimą nustatytam laikotarpiui ir automatiškai jį įjungti praėjus laikotarpiui, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Išjungti išėjimą laikotarpiui sekundėmis žinutės turinys: ssss_c1:off:time-per Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; time-per laikotarpis, intervalas [ ] sekundės. Pavyzdys: 1111_C1:ON:27 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti išėjimą laikotarpiui minutėmis žinutės turinys: ssss_c1:off:time-perm Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; time-per laikotarpis, intervalas [ ] minutės. Pavyzdys: 111_C1:OFF:5M Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 30 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

31 Peržiūrėti išėjimo būseną žinutės turinys: ssss_status Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_STATUS Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration PASTABA: Išėjimas gali būti įjungiamas nustatytam laikotarpiui tik tada, kai išėjimas yra išjungtas. PASTABA: Išėjimas gali būti išjungiamas nustatytam laikotarpiui tik tada, kai išėjimas yra įjungtas. Išsamiau apie tai, kaip peržiūrėti sistemos informaciją, į kurią gali būti įtraukta išėjimo būsena, prašom skaityti 16. SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS. ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 31

32 14. BATERIJŲ LYGIO STEBĖSENA Sistema palaiko baterijų lygio stebėsenos funkciją, suteikiančią galimybę informuoti įrašytą vartotoją žinute pasiekus nustatytą senkančios baterijų energijos lygį (gamykliškai - 5%). Pagal gamyklinę konfigūraciją, senkančios baterijų energijos pranešimas yra išjungtas. Norint įjungti/išjungti šį pranešimą, nustatyti kitą senkančios baterijų energijos lygį ar pakeisti pranešimo tekstą, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti senkančios baterijų energijos pranešimą ir nustatyti lygį žinutės turinys: ssss_lowb:lev Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; lev senkančios baterijų energijos lygis, intervalas [ ] %. Pavyzdys: 1111_LOWB:3 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Keisti senkančios baterijų energijos pranešimo tekstą žinutės turinys: ssss_tlowb:lowb-text Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; lowb-text iki 23-ių ženklų senkančios baterijų energijos pranešimo tekstas. Pavyzdys: 1111_TLOWB:Baterijos senka Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti senkančios baterijų energijos pranešimą žinutės turinys: ssss_lowb:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_LOWB:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti baterijos lygį žinutės turinys: ssss_status Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_STATUS Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti baterijos lygio stebėsenos nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: Draudžiama naudoti dvitaškį, brūkšnį, kablelį senkančios baterijų energijos pranešimo tekste. 32 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

33 15. APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS ESIM4 palaiko mini apsaugos sistemos savybes, leidžiančias įjungti ir išjungti apsaugą. Prieš pradedant naudotis šia funkcija, privaloma pasirinkti ibutton rakto režimą įėjimui Z2 ir ibutton raktas (-ai) privalo būti įrašytas (-i) sistemos konfigūracijoje. Išsamiau apie tai skaitykite ibutton rakto režimas. Norėdami tučtuojau įjungti ar išjungti apsaugą, prilieskite ibutton raktų skaitytuvą vienu iš 8 įrašytų ibutton raktų. Pagal gamyklinę konfigūraciją, prilietus ibutton skaitytuvą ibutton raktu, mini signalizatorius (žr. 13. IŠĖJIMAS) skleis trumpus pypsėjimus, o sistema informuos vartotoją žinute su tekstu ARMING arba DISARMING atitinkamai. Pranešimas bus siunčiamas vienu metu visiems įrašytiems vartotojams, kuriems įjungtas apsaugos įjungimo/išjungimo pranešimo pristatymas. 18 Norint keisti apsaugos įjungimo/išjungimo pranešimo tekstą, konfigūruoti pranešimo pristatymą nurodytam įrašytam vartotojui ir įjungti arba išjungti mini signalizatorių, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Keisti apsaugos įjungimo ir išjungimo pranešimo tekstą Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti apsaugos įjungimo pranešimą nurodytam vartotojui žinutės turinys: ssss_nrup:a:0 Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; up vartotojo telefono numerio vieta, intervalas [ ]; Pavyzdys: 1111_NR5:A:0 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Įjungti apsaugos įjungimo pranešimą nurodytam vartotojui žinutės turinys: ssss_nrup:a:1 Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; up vartotojo telefono numerio vieta, intervalas [ ]; Pavyzdys: 1111_NR10:A:1 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti apsaugos išjungimo pranešimą nurodytam vartotojui žinutės turinys: ssss_nrup:d:0 Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; up vartotojo telefono numerio vieta, intervalas [ ]; Pavyzdys: 1111_NR6:D:0 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 33

34 Įjungti apsaugos išjungimo pranešimą nurodytam vartotojui žinutės turinys: ssss_nrup:d:1 Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; up vartotojo telefono numerio vieta, intervalas [ ]; Pavyzdys: 1111_NR4:D:1 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Mėginant įjungti apsaugą esant pažeistam įėjimui (-ams) ar smūgio jutikliui, sistema įjungs apsaugą bei tučtuojau sukels aliarmą, apie kurį bus informuotas įrašytas vartotojas. Siekiant išvengt tokių atvejų, prašom atstatyti įėjimą (-us) ar smūgio jutiklį prieš apsaugos įjungimą. PASTABA: Išjungus apsaugą, sistema ignoruos įėjimų ir smūgio jutiklio pažeidimus. 34 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

35 16. SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS Sistema palaiko informacinio pobūdžio žinutę, žinomą kaip Status, kuri gali būti pristatyta vartotojui pageidaujant. Vartotojui išsiuntus užklausą žinute, sistema atsakys Info žinute, pateikiančia šią informaciją: Sistemos pavadinimas. Sistemos data ir laikas. Baterijų energijos lygis. GSM signalo stiprumas. Vidinė sistemos temperatūra. Išėjimo pavadinimas ir būsena (ON/OFF). Įėjimo būklė/reikšmė. Užklausti sistemos informacijos žinutės turinys: ssss_status Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_STATUS Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Pagal gamyklinę konfigūraciją, aukščiau išvardinti elementai, išskyrus sistemos pavadinimą, neįtraukti į Status. Norint juos įtraukti, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Valdyti Status turinį žinutės turinys: ssss_testm:1;2;3;4;5;6;7;8 Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis, 1 - sistemos pavadinimas; 2 - sistemos data ir laikas; 3 - baterijų energijos lygis; 4 - GSM signalo stiprumas; 5 - vidinė sistemos temperatūra; 6 - išėjimo pavadinimas ir būsena; 7 - įėjimo Z1/Z3 būklė/reikšmė; 8 - įėjimo Z2/Z4 būklė/ reikšmė. Pavyzdys: 1111_TESTM:3;6;8;1;2 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Periodinė Status Įjungus, sistema siunčia Status žinutė įrašyto vartotojo telefono numeriu periodiškai - kas 1 valandą. Įprastai, ši funkcija yra naudojama sistemos būsenos tikrinimui. Pagal gamyklinę konfigūraciją, periodinė Status žinute yra išjungta. Norint įjungti išjungti šią žinutę arba nustatyti kitokį periodiškumą, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti periodinę Status ir nustatyti periodiškumą žinutės turinys: ssss_test:frequen Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; frequen periodiškumas, intervalas [ ] valandos. Pavyzdys: 1111_TEST:15550 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti periodinę Status žinutės turinys: ssss_test:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_TEST:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration DĖMESIO: Prieš pradedant naudoti periodinę Status žinutę, prašom nustatyti sistemos datą ir laiką (žr. 8. DATA IR LAIKAS). Priešingu atveju, sistema siųs šią žinutę neteisingu laiku. ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 35

36 17. SISTEMOS PRANEŠIMAI Įvykus įvykiui sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 1) Sistema mėgins išsiųsti žinutę tik pirmojo įrašyto vartotojo telefono numeriu. 2) Vartotojui esant nepasiekiamam, sistema nesulauks žinutės pristatymo ataskaitos. Sistemai nesulaukus šios ataskaitos 45 sekundžių laikotarpyje, žinutė bus išsiųsta kitu įrašyto vartotojo telefono numeriu. Vartotojas gali būti nepasiekiamas dėl šių priežasčių: mobilusis telefonas išjungtas. nėra GSM ryšio. 3) Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema tęs žinutės siuntimą tolesniam įrašytam vartotojui prioriteto tvarka, kol žinutė bus sėkmingai pristatyta. Sistema siunčia žinutę tik vieną kartą ir paskutiniam įrašytam vartotojui esant nepasiekiamam, prie pirmojo įrašyto vartotojo negrįš. 4) Nepavykus susisiekti nė su vienu vartotoju, sistema įkels įvykį į eilę įvykių atmintyje ir mėgins išsiųsti visus eilėje laukiančius įvykius žinute įrašytu vartotojo telefono numeriu, vadovaudamasi nustatytu periodiškumu ir bandymų skaičiumi (žr. 18. ĮVYKIŲ ATMINTIS). Žemiau pateikta lentelė nurodo sistemos pranešimų, siunčiamų žinute vartotojo telefono numeriu, aprašymus. Sekos Nr. Įvykis Aprašymas 1 Sistemos startas žinutė, siunčiama vartotojui sistemos starto metu. 2 Baterijų energija senka žinutė, siunčiama vartotojui baterijų energijos lygiui pasiekus nustatytą minimalią ribą. Išsamiau apie tai skaitykite 14. BATERIJŲ LYGIO STEBĖSENA. 3 Įėjimo aliarmas žinutė, siunčiama vartotojui pažeidus įėjimą Z1, Z2, Z3 arba Z4. Išsamiau apie tai skaitykite Aliarmo/atsistatymo pranešimai. 4 Įėjimo atsistatymas žinutė, siunčiama vartotojui atsistačius įėjimui Z1, Z2, Z3 arba Z4. Išsamiau apie tai skaitykite Aliarmo/atsistatymo pranešimai. 5 Smūgio jutiklio aliarmas 6 Smūgio jutiklio atsistatymas 7 Periodinė Status 8 Temperatūros info žinutė, siunčiama vartotojui smūgio jutikliui aptikus vibraciją. Išsamiau apie tai skaitykite 11. SMŪGIO JUTIKLIS. žinutė, siunčiama vartotojui smūgio jutikliui atsistačius. Išsamiau apie tai skaitykite 11. SMŪGIO JUTIKLIS. žinutė, siunčiama vartotojui periodiškai. Išsamiau apie tai, kaip konfigūruoti šį pranešimą, prašom skaityti 16. SISTEMOS INFORMACIJA. STATUS. žinutė, siunčiama vartotojui temperatūrai nukritus žemiau nustatytos MIN ribos arba pakilus aukščiau nustatytos MAKS ribos. Išsamiau apie tai skaitykite Temperatūros jutiklio režimas. 10 Apsaugos įjungimas žinutė, siunčiama vartotojui įjungus apsaugą. Išsamiau apie tai skaitykite 15. APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS. 11 Apsaugos išjungimas žinutė, siunčiama vartotojui išjungus apsaugą. Išsamiau apie tai skaitykite 15. APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS. Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistemos starto pranešimas yra išjungtas. Norint įjungti/išjungti šį pranešimą ir pakeisti jo tekstą, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti sistemos starto pranešimą ir pakeisti tekstą žinutės turinys: ssss_s:start-text Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; start-text iki 23-ių ženklų sistemos starto pranešimo tekstas. Pavyzdys: 1111_S:ESIM4 started Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti sistemos starto pranešimą žinutės turinys: ssss_s:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_S:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 36 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

37 Peržiūrėti sistemos starto pranešimo nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išsamiau apie tai, kaip sistema siunčia aliarmo/atsistatymo pranešimus, prašom skaityti Aliarmo/atsistatymo pranešimai. DĖMESIO: DRAUDŽIAMA naudoti dvitaškį, brūkšnį, kablelį sistemos starto pranešimo tekste. 18. ĮVYKIŲ ATMINTIS Sistema palaiko įvykių atmintį, galinčią saugoti iki 16 įvykių. Įvykių sąrašo tipas yra žiedinis (LIFO - last in, first out ), suteikiantis galimybę automatiškai perrašyti seniausius įrašus naujausiais. Įvykis įkeliamas ir saugomas atmintyje, jei sistemai nepavyko sėkmingai pristatyti žinutės įrašyto vartotojo telefono numeriu visų perdavimo bandymų metu. Sistema mėgins pakartotinai perduoti visus atmintyje saugomus įvykius vadovaudamasi nustatytu periodiškumu (gamykliškai - kas 10 minučių) ir bandymų skaičiumi (gamykliškai - 5 bandymai). Pagal gamyklinę konfigūraciją, įvykių atmintis yra išjungta. Norint įjungti/išjungti, išvalyti įvykių atminti ar nustatyti kitokį pakartotinio įvykių perdavimo periodiškumą ir/arba bandymų skaičių, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Įjungti įvykių atmintį, nustatyti pakartotinio įvykių perdavimo bandymų skaičių ir periodiškumą žinutės turinys: ssss_log:atm-peri Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; atm bandymų skaičius, intervalas - [ ]; peri - periodiškumas, intervalas - [ ] minučių. Pavyzdys: 1111_LOG:8-15 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išjungti įvykių atmintį žinutės turinys: ssss_log:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_LOG:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Išvalyti įvykių atmintį Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Peržiūrėti įvykių atminties nustatymus Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration PASTABA: Įvykių atminties funkcija NEGALIOJA įėjimų aliarmo/atsistatymo skambučiams. ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 37

38 19. NUOTOLINIS PASIKLAUSYMAS Prijungus mikrofoną prie ESIM4 sistemos, vartotojas galės klausytis, kas vyksta mikrofoną supančioje aplinkoje. Nuotolinis pasiklausymas gali veikti esant vienai iš šių sąlygų: Vartotojas atsiliepia į skambutį, sistemai paskambinus įrašyto vartotojo telefono numeriu įėjimo aliarmo/atsistatymo atveju (žr Aliarmo/atsistatymo pranešimai). Vartotojas paskambina sistemos telefono numeriu, ir sistema automatiškai atsiliepia į skambutį nuotolinį pasiklausymą žinute, kuomet sistema skambina vartotojo, išsiuntusio žinutę, telefono numeriu. Abiem atvejais, pokalbis truks iki 60 sekundžių, kol sistema automatiškai padės ragelį. Pagal gamyklinę konfigūraciją, įrašytam vartotojui skambinant sistemos telefono numeriu, sistema automatiškai atsiliepia į skambutį. Ši funkcija vadinama Pakelti ragelį. Norint išjungti, įjungti šią funkciją arba nustatyti kitokią mikrofono jautrumo reikšmę (gamykliškai - 12), prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. Išjungti Pakelti ragelį funkciją žinutės turinys: ssss_answer:off Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_ANSWER:OFF Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Įjungti Pakelti ragelį funkciją žinutės turinys: ssss_answer:on Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis. Pavyzdys: 1111_ANSWER:ON Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration Nustatyti mikrofono jautrumą žinutės turinys: ssss_mic:mg Reikšmė: ssss 4-ių skaitmenų slaptažodis; mg mikrofono jautrumas, intervalas - [ ]. Pavyzdys: 1111_MIC:10 Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ELDES uration 38 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

39 20. TECHNINIS PALAIKYMAS Problemų šalinimas Indikacija Nešviečia LED indikatorius Nepavyksta gauti atsakymo į žinutę vartotojo telefono numeriu ir valdyti įrenginio Gauta žinutė Wrong syntax Galima priežastis Išsekusi baterijų energija Mikroprocesoriaus gedimas Nepakankamas SIM kortelės sąskaitos likutis Nėra GSM signalo Neteisingai įrašytas vartotojo telefono numeris Nėra įrašytų vartotojo telefono numerių Sistema veikia miego režimu Klaidinga žinutės struktūra žinutės pradžioje ir/arba pabaigoje parašytas tarpo ženklas Dėl gaminio garantinio remonto, prašom kreiptis į savo tiekėją. Jei aukščiau pateiktoje lentelėje neradote problemos sprendimo, prašom kreiptis į savo tiekėją. Daugiau atnaujintos informacijos apie Jūsų gaminį galite rasti adresu: eldesalarms.com Gamyklinės konfigūracijos atstatymas 1. Išimkite visas 4 baterijas. 2. Paspauskite ir laikykite DEF mygtuką. 3. Prijunkite įrenginį USB laidu prie asmeninio kompiuterio. 4. Laukite, kol LED indikatorius keletą kartų greitai sumirksės. 5. Paleiskite DEF mygtuką. 6. Parametrų konfigūracija atstatyta į gamyklinę Įrenginio programinės įrangos (firmware) atnaujinimas USB laidu 1. Išimkite visas 4 baterijas. 2. Trumpikliu sujunkite FW kontaktus. 3. Prijunkite įrenginį USB laidu prie asmeninio kompiuterio. 4. Netrukus Windows aplinkoje pasirodys naujas langas su.bin failu. Priešingu atveju, atverkite Computer ir ieškokite CRP DISABLED įrenginio. 5. Pašalinkite.bin failą. 6. Nukopijuokite naują.bin failą į tą patį langą. 7. Atjunkite USB laidą. 8. Pašalinkite trumpiklį nuo FW kontaktų. 9. Įrenginio programinė įranga atnaujinta. PASTABA: Atnaujinus įrenginio programinę įrangą yra itin rekomenduojama atstatyti konfigūraciją į gamyklinę. ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7 LT 39

40 21. SUSIJĘ PRODUKTAI DS18S20 - temperatūros jutiklis Lipni plokščia GSM antena Mikrofonas Magnetinė tiesi GSM antena DS1990A-F5 - ibutton raktas ED1T - plastikinis korpusas su ibutton raktų skaitytuvu ir temperatūros jutikliu 40 LT ESIM4 Vartotojo vadovas v1.7

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklės, papildydamos Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Turinys

Turinys GSM SMS/DIAL apsaugos ir nuotolinio valdymo sistema Vartotojo instrukcija Prog Ver. GTauto v3 NAUDOJIMO SRITYS Automobilių, motociklų, jachtų ar kitų transporto priemonių nuotoliniam stebėjimui, kontrolei

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 HS2016/2032/2064/2 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 Greita apžvalga Visos klaviatūros turi greitus funkcinius mygtukus. Naudojant LCD klaviatūrą papildomai galima naudoti,

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau