View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. Aš myliu Lietuvą. Įvadas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. Aš myliu Lietuvą. Įvadas"

Transkriptas

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Politologija ISSN Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą NIDA VASILIAUSKAITĖ Straipsnyje analizuojamas LNK TV projektas realybės šou Aš myliu Lietuvą, rodytas 2011 m. vasarą. Teigiama, kad yra pagrindo jį vertinti kaip politinį įvykį ir netgi socialinės inžinerijos projektą. Keliama hipotezė, jog meilės retorika nėra atsitiktinė, klausiant, kaip meilė Tėvynei koreliuoja su antrąja projekto tema tam tikru lyčių santykių režimu kokias funkcijas atlieka ir ką šiame kontekste reiškia. Rekonstruojama ir išryškinama projekto politinė programa. Daroma išvada, kad ją galima įvardyti kaip agresyvų romantinį etnocentrinį nacionalizmą, netiesiogiai nukreiptą prieš Lietuvos narystę Europos Sąjungoje. Įvadas 2011 m. vasarą (nuo gegužės 30 d. iki rugpjūčio 10 d.) viena pagrindinių komercinių Lietuvos televizijų LNK TV ( Laisvas ir nepriklausomas kanalas ) kūrė ir transliavo realybės šou Aš myliu Lietuvą. Kitaip nei kiti panašaus pobūdžio TV projektai, šis rėmėsi tam tikra bendro pobūdžio politine vizija, siekė politinio poveikio, buvo Dr. Nida Vasiliauskaitė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros lektorė (el. paštas: Nida Vasiliauskaitė, 2013 Straipsnis įteiktas redakcijai 2012 m. spalio 25 d. Straipsnis pasirašytas spaudai 2013 m. vasario 5 d.

2 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 63 politiškai sankcionuotas ir turėjo politinių padarinių; jis laikytinas intencionalia sąmonės formavimo pastanga pateikti pavyzdinių lietuvių (ar normalių lietuvių ) tapatybės ir tarpasmeninių santykių modelį, neturinčia precedento Lietuvos pramogų industrijoje. Mano analizės objektas specifinis šio realybės šou politinės žinios turinys ir jo koreliacija su kita ne mažiau išplėtota Aš myliu Lietuvą tema, irgi (šiuo atveju netiesiogiai) numatoma pavadinimo šou dalyvių lyčių santykių režimu. Tam tikru būdu suprasto patriotizmo ( meilės Tėvynei ) skatinimas susipina ir susilydo su patriotų romantiniais tarpusavio interesais, suteikdamas pagrindą hipotezei apie neatsitiktinį meilės ir Lietuvos sukibimą vienoje frazėje. Straipsnyje klausiama, kokia toji politinė žinia ir kodėl būtent šios dvi temos atsiduria greta; kaip meilė Lietuvai koreliuoja su dalyvių (rengėjų, prodiuserių, žiūrovų) seksistinėmis nuostatomis ir elgesiu; kodėl politinė tapatybė, politinis lojalumas konstruojami ne racionaliu (teoriniu ar pragmatiniu), o emociniu-intuityviu-ikireflektyviu pagrindu (per meilę ) 1. Viena pagrindinių ginamų tezių skamba taip: analizuojamas realybės šou veikia vadovaudamasis nacionalizmo ideologine paradigma, per ją pretenduoja apibrėžti asmens tapatybę ir jo santykį su valstybe; pavyzdingu piliečiu joje tampama pasiekus tam tikrą emocinę būseną ir atitinkamai elgiantis, 1 Norėčiau užbėgti už akių girdėtam priekaištui, esą mano tyrimas remiasi nedeklaruota, bet aiškiai numanoma prielaida, kad pragmatiniu ar teoriniu pagrindu konstruojamas politinis lojalumas yra pranašesnis. Pirmiausia vertėtų pasidomėti nedeklaruota prielaida, tiksliau, prielaidomis, kuriomis remiasi pats šitas priekaištas. O jos tokios: pirma, politinio lojalumo (kam? vardan ko?) konstravimas yra savitikslis ir nediskutuotinas siekinys; antra, politinis lojalumas faktiškai reiškia piliečių subetonavimą į vientisą homogenišką masę įsteigiant jiems bendrą universalią tapatybę; trečia, politinio lojalumo matas bei kriterijus yra betono tvirtumas. Visas klausimas tuomet kaip pagamintas politinis betonas yra tvirtesnis. Nė viena šių prielaidų nėra savaime suprantama ir nediskutuotina. Mano prieiga yra visai kita: ne kaip kuo tvirtesnio betono paieškos, o išryškinimas, kas nutinka, koks sociumas ir kokie individai įsisteigia, kai vienas toks ganėtinai tvirtas betonas panaudojamas. Potencialių svarstymų perspektyva turėtų ryškėti politinės filosofijos, o ne politinės pragmatikos horizonte: ne kas geriau betonuoja, o kokio (ar tokio?) politinio projekto mes norime, kokių idėjų vedami jį kuriame, kaip suprantame politiką ir politiškumą.

3 64 politologija 2013/1 (69) o tai, savo ruožtu, nebūtų įmanoma be seksistinių prielaidų ir atitinkamai struktūruotų asmeninių patirčių. Nacionalizmą čia suprantu specifine XIX a. Rytų ir Vidurio Europos nacionalizmų prasme, artima tai, kurią Anthony s D. Smithas vadina etniniu secesionizmu, kai įvairios priklausomų žmonių grupės (subject peoples) siekia teisės atsiskirti nuo imperijos ir sukurti savo pačių tautines valstybes, o savo kolektyvinę tapatybę apsibrėžia per kalbą, religiją, papročius ir istorinius etninių mažumų antagonizmus; pati būtinybė pabrėžti prieš valdovus ir niekintojus savo kilmės skirtingumą ir istorinį tapatumą neišvengiamai suteikdavo jų maištui mistinį, praeitimi dvelkiantį atspalvį 2. Pirmiausia, tai tikėjimas bendra etninės grupės kilme ( kraujo ryšiu ), monopolinėmis teisėmis į tam tikrą teritoriją, kuri esą jai gyvybiškai būtina 3 ; ir visiškas susitapatinimas su ja. Taip pat kalbos fetišizavimas ir mistifikuotas garbinimo ryšys su istoriniu laikotarpiu, laikomu tautos aukso amžiumi. Be abejo, nacionalizmo formų ir apibrėžimų yra labai daug, tačiau jų svarstymas peržengtų straipsnio ribas. Lietuvoje atlikta nemažai politologinių, istorinių, antropologinių, sociologinių nacionalizmo studijų 4, taip pat lyties tapatybių raiškos žiniasklaidoje ir popkultūroje tyrimų 5, tačiau išsamiau nesidomėta nei 2 Smith A. D., Nacionalizmas XX amžiuje, Vilnius: Pradai, 1994, p Čia įsiterpia ir kur kas platesnis Ernesto Gellnerio apibrėžimas: Trumpai tariant, na- Čia įsiterpia ir kur kas platesnis Ernesto Gellnerio apibrėžimas: Trumpai tariant, nacionalizmas yra politinio teisėtumo (legitimacy) teorija, pagal kurią reikia, kad etninės ribos nesikirstų su politinėmis ir ypač kad etninės ribos kurioje nors valstybėje atvejis, kurį jau iš anksto formaliai atmeta bendras principo formulavimas neskirtų turinčiųjų valdžią nuo visų kitų, žr. Gellner E., Tautos ir nacionalizmas, Vilnius: Pradai, 1996, p Pavyzdžiui: Valantiejus A., Modernusis lietuvių nacionalizmas, Metmenys 66, 1994, p ; Leončikas T., Nepakantumo hierarchija ir socialinė distancija visuomenės mažumų atžvilgiu, Žiliukaitė R. (sud.), Dabartinės Lietuvos kultūros raidos tendencijos: vertybiniai virsmai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, p Pavyzdžiui, Tereškinas A., Esė apie skirtingus kūnus: kultūra, lytis, seksualumas, Vilnius: Apostrofa, Anglakalbėje akademinėje literatūroje medijų įtaka lyties tapatybės suvokimui tyrinėjama labai išsamiai, formuojasi atskira subdisciplina, žr., tarkim, Gauntlett D., Media, Gender and Identity: An Introduction, London and New York: Routledge, 2007.

4 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 65 nacionalistinių idėjų plitimu popkultūros kanalais 6, nei lyčių studijose gerai žinoma nacionalizmo ir seksizmo paralele 7. Nacionalizmo kontekste mąstymo apie vyrus ir moteris būdus Lietuvos sociokultūrinėje terpėje nagrinėjo Vytautas Kavolis 8, tačiau jis rėmėsi išimtinai literatūriniais tekstais (iki XX a. pabaigos) ir domėjosi ne socialine inžinerija ir ideologiniais mechanizmais, o sąmoningumo formomis. Straipsnį sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoje rekonstruojama politinė žinia, parodant, kaip įvairūs šou momentai ir pats jo pateikimo būdas, atviras tekstas (plačiąja prasme) ir numanomi subtekstai interpretuoja, papildo vienas kitą, tikslina ir patvirtina iškeltą hipotezę. O kartu kaip per konkretų medijų produktą sklinda politinė ideologija. Antroji mažesnioji dalis skirta minėtai neoficialiai projekto temai ir jos glaudžiam ryšiui su pirmąja. 1. Meilė kaip agresyvus romantinis nacionalizmas 1.1. Politinė motyvacija Anonsavimas Politiniu įvykiu Aš myliu Lietuvą pirmiausia daro projekto pristatymas viešojoje erdvėje dar prieš pradedant jį vykdyti. Projektas turi misiją (tokį žodį vartoja jo kūrėjai), skelbiamą LNK TV projekto anonse: Aš myliu Lietuvą tai realybės šou jauniems, išmintingiems ir neabejojantiems savo meilės Tėvynei tikrumu. Kelionė per visą Lietuvą, jos istoriją ir dabartį. Kelionė, įrodanti, jog Tėvynė yra tai, kuo verta didžiuotis. Trys komandos <...> keliaus po šalį, su savi- 6 Atitinkamai, atitinkamai, kaip pavyzdinį kompendiumą apie JAV JaV medijų įtaką politiniams procesams galima paminėti Graber D. A., ed., Media Power in Politics, Washington: CQ Press, Ją nuosekliau tyrinėti pradėta devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, pirmiausia pokolonialistinių studijų kontekste: pavyzdžiui, Jayawardena K., Feminism and Nationalism in the Third World, London: Zed Press, 1986; Yuval-Davis N. and Anthias F., eds., Women-Nation-State, London: Macmillan, Kavolis V., Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje, Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 1992, p

5 66 politologija 2013/1 (69) mi gabendami švenčiausią simbolį Lietuvos trispalvę. <...> Jų tikslas suburti kuo daugiau žmonių, sujudinti vietos gyventojų sąmonę, prikelti jų tautiškumo jausmą. Ne vien žodžiais, ugningomis prakalbomis ir istorijos faktais, o drąsiais poelgiais, socialinėmis akcijomis pažadinti tikrą pasididžiavimą savo Tėvyne. 9 Retorika, be abejo, sąmoningai hiperbolizuota, tačiau tuo pat metu labai rimta: suburti žmones, sujudinti sąmonę, prikelti tautiškumo jausmą, pažadinti pasididžiavimą Tėvyne, įrodyti Tėvynės vertingumą bei patrauklumą aiškiai politiniai ideologiniai, netgi socialinės inžinerijos tikslai; bent ambicijų lygmeniu. Tiesa, tik instrumentiniai: kam visa ši sąmonės ir gyventojų mobilizacija reikalinga anonse nepasakoma. Pastaba, jog tikrieji projekto tikslai yra komerciniai, o politinė patetika tik reklama, šiame kontekste būtų naivi, nes, pirma, komercinio intereso buvimas niekaip neužkerta kelio politinių idėjų propagavimui (ir nebūtinai yra tikresnis ); antra, pats faktas, kad tokia reklama laikoma efektyvia ir išties pritraukia žiūrovą, rodo, kad atitinkamos politinės idėjos tam tikru mastu potencialiam adresatui yra savos ir gali būti pastiprintos. Viešai išplatinti projekto rengėjų komentarai irgi demonstruoja intencijas ne tik sukurti pelningą pramoginę laidą, bet ir daryti poveikį žiūrovų politiniam sąmoningumui, kryptingai formuoti jų santykį su valstybe. Pavyzdžiui, projekto prodiuseris Justinas Milušauskas interviu TV dienai jį pavadino esminiu šių dienų nacionaliniu įvykiu ir teigė: Jaunimas paprastai kalba apie planus studijuoti užsienyje ar išvis emigruoti. O mes parodysime tuos, kurie myli Lietuvą, nenori jos palikti ir ketina čia įleisti šaknis. 10 Būsimo realybės šou dalyviai čia pateikiami kaip pozityvi priešybė nemylintiems Lietuvos (e)migrantams ir kartu kaip emigracijos problemos sprendi- 9 Anonsas transliuotas LNK TV ir išplatintas spaudoje, pavyzdžiui, dienraštyje Kauno diena : DMN inf., Vasarą startuos naujas realybės šou Aš myliu Lietuvą, < kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis/vasara-startuos-naujas-realybes-sou-as-myliulietuva >, Klimčiauskaitė A., Aš myliu Lietuvą patriotiškas LNK nuotykis, < diena.lt/naujienos/laisvalaikis/-as-myliu-lietuva-patriotiskas-lnk-nuotykis >,

6 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 67 mas: tereikia pakeisti nuostatas. (E)migracija suvokiama kaip tai, ko neturi būti, kaip grėsmė, kurios priežasčių reikia ieškoti ne socialinėse, politinėse, ekonominėse, kultūrinėse struktūrose bei aplinkybėse (ne Lietuvoje ), o (neteisingame) individo būvyje. Realybės šou deklaruoja ketinimus tą būvį keisti Himnas Projekto politinę koncepciją patikslina šį kartą iš vidaus jo himnas. Pats faktas, kad dalyvės (vėliau ir nugalėtojos) Liepos Mondeikaitės specialiai projektui sukurta daina vadinama himnu, nedviprasmiškai apibrėžia tikslinės auditorijos santykį su dainos turiniu: jis turi būti rimtas ir pagarbus, beveik sakralus. Politiniu lygmeniu himnas atlieka simbolinio šalies gyventojų susitelkimo, konsolidavimo(si) ir lojalumo parodymo funkciją, čia tą funkciją taip pat norima imituoti. Realybės šou tarsi tampa mažąja, pavyzdine Lietuva: kaip ir ji, jis irgi turi himną. Himną sudaro šeši ketureiliai, o pusę teksto (kiekvienos eilutės pirmą dalį) žodis Nepasiduok! (toks ir himno pavadinimas). Du paskutiniai posmai skamba taip: Nepasiduok! Jauti? Baimė išnyko, Nepasiduok! Ramybė štai išnyks, Nepasiduok! Tu gimęs skrydžiui, Nepasiduok! Dangus atgyja. Nepasiduok! Lietuviškas paukšti, Nepasiduok! Šnabžda tėvas, mama, Nepasiduok! Malonių nelauki, Nepasiduok! Sukilki dabar. 11 Himno adresatas bailus, prislėgtas, kenčiantis, bet nederamai ramus subjektas, kurį kažkas neįvardytas (blogas jausmas? išorės 11 Visą tekstą ir vaizdo įrašą galima surasti Dainos.lt, Dainos Nepasiduok! žodžiai. Liepa, <

7 68 politologija 2013/1 (69) jėgos?) mėgina užvaldyti ir jau beveik užvaldė. Nors adresatui atrodo, kad vilties nėra, jis raginamas nepasiduoti, nes į jį besikreipiantis iš išorės situaciją stebintis balsas žino, kad ši bailaus ramaus pasidavimo būsena priešinga adresato prigimčiai (jis gimęs skrydžiui, iš tiesų yra paukštis, tik neprisimena). Todėl jį reikia išjudinti (įsakmus tonas, imperatyvas, tiesioginis kreipimasis antru asmeniu) jis pašaukiamas negatyviai, konstruojamas per priešpriešą tam, kas jis nėra ( nepasiduok! ). Jį reikia išlaisvinti nuo subordinacijos ( nepasiduok! ). Pats jis to nepadarys tenka įsikišti raginančiam balsui, kuris, savo ruožtu, yra tik mediumas, tarpininkas: tikroji savarankiškai veikianti transformatyvi galia yra Likimas ( Likimas renkas tave trečio posmo paskutinė eilutė) ir jai privalu paklusti. Visa tai skiriama Lietuvos gyventojams toks yra lietuvis. Kodėl situacija aprašoma būtent taip, iš kur atsiranda ši slogi baimės ir beviltiškumo atmosfera, kodėl apskritai daroma prielaida, kad ji yra, iš kur ji kyla, iš kur grėsmė, kas ir kodėl verčia pasiduoti, prieš ką reikėtų sukilti, kodėl dabar atėjo metas tekstas neaiškina. Tik konstatuoja, kreipdamasis į visuotinę savaime suprantamybę. Kol kas galima pasakyti tik tiek, kad lyrinis subjektas aiškiai skiria save nuo tų, kuriuos drąsina, ir pretenduoja į Tautos Vado ar bent Tautos Šauklio (ar pačios personifikuotos Lietuvos, raginančios savo vaikus?) poziciją, o pastarąją Tautą suvokia kaip homogenišką (sutelpančią į apibendrintą tu ) ir gyvybiškai tokio Vado / Šauklio reikalingą. Aš Tu santykis nėra nei asmeninis, nei intymus ar erotinis jis politinis, steigiantis bendriją, pasakantis klausytojui, kaip jam yra ir ką jis turi daryti (kartu su kitais tokiais pat himno adresatais). Orientuojantis jį į nepasitenkinimą status quo ir aktyvų veiksmą ( Sukilki dabar! ). Kartu aktyvaus veiksmo galimybė nekyla nei iš lietuvio (-ės), nei iš jo (-s) Vado ar Lietuvos in corpore laisvo savarankiško sprendimo ją įgalina ir įteisina tik mistinė-romantinė Zeitgeist, siejama su protėviais ( Šnabžda tėvas, mama ). Poreikis sukilti atsiranda ne subjekto viduje, o išorėje subjektas tik vykdo Likimo valią. Viduje esama atitinkamos predispozicijos ( tu gimęs

8 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 69 skrydžiui ), tačiau be išorinio pašaukimo-įsakymo ir leidimo ji nepasireiškia, lieka latentinės būklės Politinė ontologija, situacijos vertinimas ir politiniai tikslai Minėtos citatos pateikia bendrą politinį situacijos šalyje įvertinimą. Jis paprastas ir kategoriškas: taip gyventi daugiau nebegalima, būtinos esminės permainos. Status quo netenkina todėl, kad gyventojams esą trūksta politinio susitelkimo ir tautiškumo jausmo, kurio ir tik kurio pagrindu tas susitelkimas galimas, pageidautinas ir reikalingas: subūrimas ir sujudinimas tiesiogiai artikuliuojami via tautiškumas. Pastarasis ir yra ta snaudžianti latentinė užmiršta prigimtis, natūrali pirmykštė subjekto būklė, jo vidinė esmė, į kurią kreipiasi himnas. Ji tapati tikram pasididžiavimui Tėvyne, kitaip dar vadinamam meile Lietuvai ji yra, tik ją reikia aktualinti, pažadinti tam tikrais žodžiais ( ugningomis prakalbomis ) ir veiksmais ( drąsiais poelgiais, socialinėmis akcijomis ), turinčiais atitinkamą galią. Kitaip tariant, reikia kvazimaginio ritualo, kurį atlikti pasisiūlo realybės šou. Ši vidinė esmė pasižymi vienijančia subūrimo galia todėl, kad yra visų vienoda, visiems bendra: apie individualumą nekalbama, individualumas suvokiamas kaip paviršius, antrinė, akcidentali, nebūtina asmens charakteristika, neverta rimtesnio dėmesio (argumentum ex silentio). Tačiau esmė ne stabili fiksuota duotybė, o diapazoną turinti būsena specifinė politinė euforija, apibrėžianti politinio subjekto santykį su politine struktūra: pasididžiavimas ta struktūra ir savo priklausomybe jai. Jis nekyla iš objektyvios situacijos, veikiau ją kuria, tai a priori nuostata: jei pagrindine politine problema laikomas pasididžiavimo Tėvyne trūkumas, tai reiškia, kad visos kitos politinės, socialinės, ekonominės problemos kyla (jei apskritai kyla) dėl nepakankamai karštos meilės Tėvynei; et vice versa, jei prikelsime tautiškumo jausmą ir didžiuosimės viskas bus gerai. Remiamasi prielaida, kad Lietuvos piliečiai nelabai ge-

9 70 politologija 2013/1 (69) rai vertina institucines gyvenimo Lietuvoje sąlygas ( beviltiškumo, skausmo, byrančio tikėjimo nuorodos projekto himne), bet padaroma išvada, kad tokio vertinimo priežasčių ieškotina ne sąlygose, o piliečių galvose. Ir keisti reikia ne pirmąsias, o antrąsias: Tėvynė yra tai, kuo verta didžiuotis, tik daugeliui kažkas trukdo tą pamatyti. Kuo daugiau skausmo, tuo stipresnis ir intensyvesnis ( tikresnis ) turi būti pasididžiavimas. Tiesa, viena konkreti socialinė problema jau buvo įvardyta: Lietuvos gyventojų mobilumas (migracija ir emigracija) 12. Dėl jo gyventojams ir / ar valstybei, pačiai jos egzistencijai iškilo grėsmė, kurią kartoja ir himnas ( Nepasiduok! ). Tačiau šiame diskurse tai tik dar vienas kalbėjimo apie tautiškumo stoką būdas: ne kokie nors kiti motyvai, o vien pasididžiavimo Tėvyne stoka yra šių procesų priežastis. Įveikti grėsmę galima tiktai sukylant. Prieš ką? Miglotos himno insinuacijos (prieš baimę? skausmą? neviltį? prieš neįvardytą išorinį Priešą?), sugretintos su projektą anonsuojančiais pasisakymais, leidžia (kiek tautologiškai) konkretinti: prieš nesididžiavimą, prieš tautiškumo stoką. Ši valia socialinei inžinerijai keisti gyventojų sąmonę, aktyvinti patriotines nuostatas ir, jomis remiantis, mobilizuoti visuomenę (kokiai veiklai?) demonstruoja, jog esama politinių tikslų: ugningos prakalbos, drąsūs poelgiai ir raginimas sukilti numato aktyvų ir radikalų, plataus masto politinį veiksmą. Jo galimybės sąlyga, įrankis ir rezultatas politinė bendruomenė, apibrėžta ir telkiama etnolingvistiniu ir etnocentristiniu pagrindu. Pasak prodiuserio, Net neprivaloma [kursyvas mano N. V.] būti lietuvių tautybės svarbiausia jaustis lietuviu 13 : šis net neprivaloma labai aiškiai parodo, kad lietuvių tautybė suvokiama ne politine, o etnine prasme ir privilegijuojama. Brėžiama neperžengiama riba mes (etniniai lietuviai) versus jie (etniniai nelietuviai), mes centre, jie periferijoje. Iš 12 Cituotame prodiuserio Milušausko interviu nemylinčiais Lietuvos laikomi ne vien visam laikui išvykstantys iš šalies, bet ir mainų programose dalyvaujantys ar į kitų šalių universitetus stojantys studentai. 13 Žr. 10 išnašoje nurodytą šaltinį.

10 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 71 pirmo žvilgsnio ją tarsi siūloma peržengti (jei bus atitinkamai jaučiamasi ), tačiau pati tokio pasiūlymo formuluotė tik dar kartą įtvirtina draudimą: etniniai lietuviai yra pirmieji pasiūlymo įteikimo eilėje, jiems lietuviais nebūtina jaustis, jie tiesiog yra lietuviai; o kiti Lietuvos piliečiai nėra, bet gali jaustis ir tada netgi gali tikėtis būsią priimti. Dar vienas susijęs tikslas įvietinti gyventojus, kaip sektiną pavyzdį parodant jiems šou dalyvius, kurie myli Lietuvą, nenori jos palikti ir ketina čia įleisti šaknis. Paradoksalu, kad, sulaukus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dvidešimtmečio, projektas Aš myliu Lietuvą viešojoje erdvėje aktualina poreikį išsilaisvinti ( nepasiduok!, sukilk! ), kartu tarsi savaime suprantamą akivaizdybę transliuodamas žinią, kurią galima suformuluoti taip: Mes vis dar nelaisvi ar jau nebelaisvi. Dėmesio, kažkas kėsinasi į mūsų laisvę! Kritinių reakcijų į šį retorinį ėjimą, klausiant, kaip jis įmanomas ir ką jis reiškia, mano žiniomis, nebūta Nacionalizmas: natūralu įleisti šaknis Neatsitiktinai pabrėžiamas projekto natūralumas (pasak Milušausko, Projekto idėja atsirado natūraliai 14 ): mąstymas etnocentrinėmis kategorijomis projekto rengėjams ir dalyviams atrodo natūralus, t. y. savaime aiškus, neginčytinai teisingas ir nekvestionuotinas, netgi nelaikomas tam tikro tipo mąstymu, grįstu specifinėmis prielaidomis. Jo nereikia teisinti ar grįsti, jis nepasirenkamas svarstant ir lyginant skirtingus politinio konceptualizavimo modelius jis formuojasi be subjekto žinojimo ir pastangų, auga kartu su kūnu ir krašto flora. Atitinkamai, tuomet ne-etnocentrizmas nenatūralus, dirbtinis, svetimas pirminiam natūraliam substratui, priešingas prigimčiai ir sveikam protui. Lietuviui natūralu ir imperatyvu neišvykti iš šalies: nei laikinai (dirbti ar studijuoti), nei visam laikui. Dera būti sėsliam, įleisti ša- 14 Ten pat.

11 72 politologija 2013/1 (69) knis ir apsitverti. Šou laimėtojui dovanojamas žemės plotas ( tai, ką nuo seno Lietuvos valdovai dovanodavo kaip dėkingumo ženklą už pergales ir ištikimybę Lietuvai skelbia cituotasis LNK TV anonsas). Vėliau per visą šou įvairiomis formomis kartojama ši adaptuotų šiandienos vartotojui 15 Lietuvos valdovų reminiscencija taip pat turi papildomo įvietinimo funkciją: šaknys įleidžiamos ne tik į vietą (Lietuvą ir ją simbolizuojantį žemės sklypą), bet ir į laiką mitologizuotą LDK aukso amžiaus praeitį, kurią nurodo per XIX a. romantizmo prizmę regimų kunigaikščių, tampančių mūsų protėviais, kultas ir heroizavimas. Taip palaikoma etnocentristinė paradigma, pasak kurios etninių lietuvių šaknys dabartinės LR teritorijoje yra gilesnės nei kitų gyventojų jie turi išskirtinį vidinį ryšį su šia žeme, tiesiogiai kyla iš jos, o ji jiems priklauso. Todėl, būdami žemės produktas, privalo jos laikytis, fiziškai būti joje: antraip praras savo substanciją ir paprasčiausiai išnyks ( nutautės ) kaip nuvysta išrautas augalas. Žmogaus ir augalo paralelės, šaknų, šaknies įleidimo metaforos nacionalistinės vaizduotės loci communi, aptinkamos beveik visose nacionalizmo formose. Jas eksploatuoja ir organiškumo idėjos (pasak kurių, <...> bendruomenėms reikia savos žemės tam, kad jos galėtų deramai išreikšti save ir savo vidinę būtį 16 ), laikomos svarbia fašistinės tautos sampratos sudedamąja dalimi. Nacionalistinė logika atsispindi ne tik retorikoje ji braižo ir šou geografiją. Maža to, pastarojoje atsiskleidžia net kriptošovinistiniai motyvai: dalyvių kelionės po Lietuvą finišas pajūris; judama nuo simbolinio šalies centro (Katedros aikštės) link kraštutinės savos teritorijos ribos (plg. romantinė nacionalizmo mitologija numato lietuviams patriotinį žygį iki jūrų tai simbolinis populiarios legendos apie Vytautą Didįjį, pagirdžiusį žirgus Juodojoje jūroje, t. y. užkariavimais maksimaliai išplėtusį LDK teritoriją, pakartoji- 15 Dovanojimas feodalinėse struktūrose buvo viena iš senjoro ir vasalo ryšio kūrimo ir stiprinimo formų, jis numatė asmeninį lojalumą, ne lojalumą Lietuvai. 16 Smith A. D., ten pat, p. 71.

12 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 73 mas; taip reiškiamas ano aukso amžiaus ilgesys). Be abejo, jūra ir judėjimo kryptis čia kita, priešinga: nebe į Rytus, o į Vakarus. Paprasčiausia būtų šį skirtumą aiškinti elementariais faktiniais apribojimais: šou juk vyksta Lietuvoje. Ir laikyti nereikšmingu. Tačiau sąmoningai ar ne taip atveriama dar viena interpretacinė galimybė, kurią minėta mobilizacijos prieš neįvardytą Lietuvą prievartaujantį, pavergti besitaikantį Priešą kalba tik sustiprina: jei finišas yra (Baltijos) jūra, tai prieš ką buvo visas žygis (pati žygio sąvoka šiame kontekste informatyvi: ne eisena, ne kelionė, o žygis, kurio viena pagrindinių reikšmių militaristinė 17 )? Trajektorija numato potencialų atsakymą: prieš Vakarus, iki kurių labiausiai priartina vakarinė LR siena. Jei šį žygį interpretuosime platesniame panašių nacionalistinių idėjų Lietuvos viešojoje erdvėje po 2004 m. kontekste, kuriame dažnas motyvas ES prilyginimas buvusiai Sovietų Sąjungai ir pavertimas grėsmės tautinei tapatybei bei politinei nepriklausomybei šaltiniu 18, tai ką tik čia iškelta hipotezė (juo labiau nesant kitų tikėtinų kandidatų) sustiprės Politinis ir socialinis projekto įteisinimas Politiniu įvykiu TV realybės šou Aš myliu Lietuvą daro ne vien politinė misija ir tikslai, bet ir politinių figūrų, valstybės institucijų įsitraukimas, aktyvus valstybės simbolikos naudojimas. Kaip minėjau, oficiali projekto pradžia (išlydėtuvės) vyksta Katedros aikštėje dalyvaujant vietinėms pramogų pasaulio garsenybėms 19. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytą tvarką, Renginiams, organizuojamiems Katedros aikštėje, gali būti išduodami leidimai tik iš anksto 17 Pasak Lietuvių kalbos žodyno ( ), trečia žygio reikšmė (pirmos dvi gana archajiškos) kariuomenės ar laivyno judėjimas iš vienos vietos į kitą, < lki.lt/zodynas/visas.asp >, Šią temą iš dalies nagrinėjau straipsnyje Vizualinė Lietuvos vardo tūkstantmečio ideologija: atvejo analizė, 2012, p Žr. Delfi.lt, Į kelionę išlydėti realybės šou Aš myliu Lietuvą dalyviai, < pramogos.delfi.lt/eteris/i-kelione-islydeti-realybes-sou-as-myliu-lietuva-dalyviai.d?id= >,

13 74 politologija 2013/1 (69) suderinus renginio vietą ir laiką su Arkivyskupijos kurija 20, tad, išdavusi leidimą, projektą simboliškai palaimino ir Lietuvos Katalikų Bažnyčia. Taip pat Krašto apsaugos ministerija ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija: išlydėtuvėse jos kariūnai dalyviams ceremoningai įteikė LR vėliavą (kartu ir kovinę dvasią ), Lietuvos kariuomenės orkestras sugrojo maršų, vėliau projekto dalyviams buvo sudarytos sąlygos įveikti karinių kliūčių ruožą Rukloje ir Marijampolėje, laidoje taip pat dalyvavo vienas Lietuvos kariuomenės karininkų. Taip patvirtinama ankstesniame skyrelyje kelta hipotezė, kad militaristinė retorika neatsitiktinė: simboliškai žygis yra karinis. Dar kartą dalyviams (tiksliau, dalyvei himno autorei Liepai Mondeikaitei) buvęs prezidentas Valdas Adamkus Katedros aikštėje įteikia valstybinę vėliavą, o su ja teisę veikti valstybės vardu, tardamas žodžius: Perduodu į jūsų rankas vėliavą, kuri simbolizuoja mūsų Lietuvos valstybę ir mūsų Lietuvos žmones. Neškite ją per visą Lietuvą skelbdami, kad mes ją mylime, grožimės ja, gyvensime joje ir mylėsime ją visuomet. 21 Jis sutinka nusifilmuoti Aš myliu Lietuvą informaciniame anonse, o prieš filmavimą savo darbo kabinete priima projekto kūrybinę grupę, išreiškia pritarimą ir viltį, jog toks projektas, kuriame lietuviškasis patriotizmas gaus naują postūmį, gyvybiškai svarbus savo ateitį Lietuvoje matantiems žmonėms 22. Pasak žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos, pačios Liepos Jo Ekscelencija Valdas Adamkus paprašė ne pagarbiai nulenkti galvą, kaip buvo numatyta scenarijuje, o žiūrėti tiesiai jam į akis 23, t. y. netgi koreguoja scenarijaus numatytą kontakto su šou dalyve pobūdį atsisakydamas žvilgsnio hierarchijos, taip ją ir patį šou pakylėdamas į politinio įpėdinio ar alter ego lygmenį ir faktiškai pasirašydamas po Mondeikaitės himnu. Pozicija, iš kurios jis kalba, intonacija 20 Julius Morkūnas Vilniaus m. savivaldybės tinklalapyje, Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas, < Zebra.lt, Prezidentas V. Adamkus įteikė vėliavą dainininkei Liepai, < zebra.15min.lt/lt/erotika/naujienos/prezidentas-v-adamkus-iteike-veliava-dainininkei-liepai html>, Ten pat, parafrazė. 23 Ten pat.

14 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 75 ir žodynas visiškai tapatūs projekto pozicijai ir jos raiškos priemonėms: nėra jokios distancijos ar refleksijos. Taigi rimtasis politinis žanras, pakartodamas lengvąjį pramoginį humoristinį šou, jį įteisina ir suteikia jam svorio. Iš anksto pačioje projekto pradžioje parodoma, jog tai kai kas daugiau nei šou (net buvęs prezidentas deda į jį viltis pakankamai rimtas, jei sutinka įsitraukti; jis irgi mano, kad lietuviškajam patriotizmui reikia postūmio ir kad tiek patriotizmas, tiek postūmis suprastini šiame šou eksploatuojamomis sąvokomis). Vėliava ne tik įteikiama keliaudami dalyviai išties ją visur vežasi su savimi. Ir netgi patys ja tampa: suskirstyti į tris komandas ( geltoni, žali ir raudoni t. y. visa Lietuva ), nešini valstybės simbolika bei tautine atributika, keliauja su filmavimo grupe po Lietuvą nuolat samprotaudami apie protėvių didybę, kalbos grožį, gyvenimą vardan Lietuvos, įrodinėdami savo meilę jai ir tikrą lietuviškumą. Toks ir yra projekto siužetas. Kartu su aukščiausio rango politinio asmens pritarimu valstybės simbolikos naudojimas, kariuomenės dalyvavimas ir tylus bažnytinės valdžios sutikimas suteikia projektui beprecedentį Lietuvos medijų istorijoje statusą: jis tampa oficialia politika masėms, vykdoma kitomis (nei įprastai) priemonėmis. Sąlyginis nerimtas šou pasaulis susilieja su tikrąja, rimtąja politine realybe 24. Dar vienas reikšmingas išlydėtuvių momentas, į kurį, mano žiniomis, nei žiniasklaidoje, nei akademinėje aplinkoje nebuvo atkreiptas dėmesys: vizuali aliuzija į Baltijos kelią, gerai matoma vienoje 15min.lt fotoreportažo nuotraukoje 25. Dalyviai, rengėjai, rėmėjai vėliavų ir Katedros fone išsirikiuoja į ilgą eilę, kuri aiškiai nurodo istorinę 1989-ųjų akciją. Politinis susitelkimas protestui prieš byrančią Sovietų Sąjungą ir nepriklausomybės siekis po 22 metų simboliškai iškviečiamas politizuoto šou ribose dar kartą. Himno nepasiduok! kontekste tai nebestebina ir dar kartą patvirtina hipotezę, kad 24 Čia tiktų Jeano Baudrillard o simuliakro sąvoka (ja neretai piktnaudžiaujama), plė- Čia tiktų Jeano Baudrillard o simuliakro sąvoka (ja neretai piktnaudžiaujama), plėtojama jo knygoje Simuliakrai ir simuliacijos, Vilnius: Baltos lankos, min.lt, Fotogalerija Projekto Aš myliu Lietuvą išlydėtuvės, < lt/zmones/galerija/projekto-as-myliu-lietuva-islydetuves-17737>,

15 76 politologija 2013/1 (69) čia plėtojama politinė vizija nukreipta į išsilaisvinimą iš kažkokios išorinės valstybei, priešiškos ir kontroliuojančios jėgos, kurią vizijos vartotojai suvokia analogiškai Sovietų Sąjungai. Pastarosios seniai nebėra, tad žygio kryptis apsigręžė: Vakarai, ES dabar ji yra ta politinė struktūra, kuriai Lietuva priklauso ir kurią (vizijos ribose) sugebama suvokti tik ano meto sąvokomis, kaip grėsmę, priešą, svetimą ir galingesnį Kitą Mylėti Lietuvą : meilės turinys ir kulminacija Galima konkretinti meilės Lietuvai turinį. Pirmiausia, tai tam tikra emocinė pažadinto piliečio būsena, kuri jį ištinka ir visiškai kontroliuoja, šalindama kritinio santykio su meilės objektu galimybę; ši būsena yra vienintelė jo ir Lietuvos jungtis: Lietuva arba mylima ir tada joje dalyvaujama, arba nemylima ir iš jos iškrintama 26. Pažadina pilietį protėvių vardu veikiantis Likimas 27, tačiau predispozicijos meilei jame esama a priori. Ji kyla iš prigimties aktyvinimo ir jos diktuojamų tam tikrų nuostatų, kurios, savo ruožtu, pasireiškia konkrečiais poelgiais ir veiksmais: a) Ne(iš)vykti iš šalies. Fizinis pastovus buvimas LR teritorijoje būtina meilės sąlyga ir išraiška. b) Išpažinti romantinę didžios tautos mitologiją (nusilenkti ku- nigaikščiams, sakralizuoti vėliavą ir pan.), su kuria kuriamas 26 Verta pacituoti nacionalistinės mąstysenos atstovų Lietuvoje ypač mėgstamą Geor- Verta pacituoti nacionalistinės mąstysenos atstovų Lietuvoje ypač mėgstamą Georgą Orwellą, nacionalizmą apibrėžusį taip: Nacionalizmu vadinu visų pirma įprotį daryti prielaidą, kad žmogiškas būtybes galima suklasifikuoti kaip vabzdžius ir kad ištisus milijonus ar dešimtis milijonų žmonių galima patikimai pažymėti etiketėmis geras ar blogas. Antra ir tai kur kas svarbiau turiu omenyje įprotį tapatintis su viena tauta ar kitu vienetu, įkurdinant pastarąjį anapus gėrio ir blogio, ir vienintele savo pareiga laikyti jos interesų gynimą, žr. Orwell G., Notes on Nationalism, 1948, < Pasak Smitho, Nors kiekvienas nacionalizmas prideda savų motyvų ir teorijų, jis visada išlieka tautos istorijos ir lemties doktrina tautos kaip esybės, priešpriešintos kitoms svarbioms Naujųjų laikų kolektyvinėms esybėms <...> (ten pat, p. 23). Fatališkumą esminiu nacionalizmo komponentu laiko ir Benedictas Andersonas, žr. Anderson B., Įsivaizduojamos bendruomenės: apmąstymai apie nacionalizmo kilmę ir plitimą, Vilnius: Baltos lankos, 1999, p

16 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 77 nereflektyvus, emocinis, netgi erotinis santykis (pvz., vienoje serijoje dalyvės ceremoningai plauna Vytauto Didžiojo paminklą, glostydamos jį ir bučiuodamos). c) Didžiuotis priklausomybe etninei tautai (šališkumas in-group, grupės, kuriai priklausai, naudai; pasak Felicijos Pratto ir bendraautorių, būtent jis sieja patriotizmą, nacionalizmą ir šovinizmą ir numato vadinamąją Social Dominance Orientation, socialinio dominavimo orientaciją, t. y. mastą, kuriuo individas nori, kad jo in-group dominuotų ar būtų pranašesnė už out-groups, grupes, kurioms jis nepriklauso 28 ). d) Siekti tautinio grynumo (tiesiogine prasme, kraujo, neįsi- leidžiant kitataučių arba juos subordinuojant, ir kultūrinio, socialinio homogeniškumo). e) Kalbėti tik lietuviškai ir kontroliuoti, kad lietuviškai kalbėtų visi Lietuvos gyventojai (specifinis nacionalistinis kalbos fetišizmas ). f) Pamokyti kitataučius pagarbos lietuviams. g) Neperžengti šio interesų rato. Taip suprantamos meilės Lietuvai kulminacija gegužės mėnesio šou epizodas Šalčininkų rajone Eišiškėse, iliustruojantis punktus nuo c iki f. Vienas dalyvių, Mantas Malūkas, nuo Vytauto gatvės 2 namo nuplėšia lentelę su lietuvišku ir lenkišku gatvės pavadinimo užrašu. Kitas dalyvis, Lietuvos lenkas Gžegožas Volkovskis, jam padeda, perlenkia lentelę per pusę ir pritvirtina tik lietuvišką variantą. Volkovskio motyvas: Čia yra Lietuva. <...> Lietuva niekada nebuvo lenkų; Lietuva buvo visada lietuvių. Tiesiog Vilnius buvo sulenkintas, reikia gerbti lietuvius, o dvikalbė lentelė pažeidžia įstatymą. Veiksmą palydi kitų dalyvių, prieš tai dar žodine forma pasityčiojusių iš vietinių gyventojų, plojimai ir šūksnis choru Mes mylim Lietuvą! Malūkas post factum taip pakomentuoja savo poelgį: Lenkai gyvena? O tai iš kur jie čia atsirado, tie lenkai? Vis dėlto 28 Remiuosi Pratto F., Sidanius J., Stallworth M. L., Malle B. F., Social Dominance Orientation: A Personality Variable Predicting Social and Political Attitudes, Journal of Personality and Social Psychology 67 (4), 1994, p

17 78 politologija 2013/1 (69) čia yra Lietuva. <...> Turim kalbėti tik lietuviškai. Nesileiskim jokių teršalų iš jokių aplinkinių valstybių. <...> Ir tai skiedžia mūsų grynakraujiškumą kaip lietuvių. 29 Etninis lietuvis ir etninis lenkas veikia kartu, situacija, be abejo, kruopščiai surežisuota: iniciatorius yra titulinės nacijos atstovas, o Volkovskis gerasis lenkas, kuris, užuot pasipiktinęs, pats veiksmu ir žodžiais prisideda prie taip reiškiamos pagarbos lietuviams ir istorinio teisingumo, atlikdamas pagalbinę funkciją. Toje pačioje serijoje 30 kiek anksčiau parodomas minėtas Vytauto paminklo erotinio pagerbimo epizodas Rezonansas ir gynyba: apgaulė ir nesusipratimas Poelgis sukėlė politinį rezonansą. Lenkijos aprangos bendrovė Reserved ir lenkų kapitalo draudimo bendrovė PZU nutraukė paramą projektui (pastaroji teigė nuo jo atsiribojusi jau anksčiau) 31. Reagavo Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida, kelios nevyriausybinės organizacijos, oficialų pareiškimą išplatino Lietuvos kariuomenė, kuriame teigė kitaip suvokianti patriotizmą ir pilietiškumo ugdymą, netoleruojant smurto, šmeižto ir patyčių 32. Malūkas ir Volkovskis patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl administracinio teisės pažeidimo 33, LNK TV vadovybė išplatino atsiprašymą, o politinės 29 Žr. Portale 15min.lt prie straipsnio TVN24: Lenkijos žiniasklaida pakraupusi nuo realybės šou Aš myliu Lietuvą kadrų (N-7), < alu/pasaulis/lenkijos-ziniasklaida-pakraupusi-nuo-realybes-sou-as-myliu-lietuva >, paskelbtą vaizdo įrašą. 30 Ją galima peržiūrėti Youtube, Aš myliu Lietuva S01E03, < watch?v=yj4x-bpku3y>, Černiauskas Š., Reserved nutraukia realybės šou Aš myliu Lietuvą rėmimą, PZU apgailestauja dėl laidos turinio, < reserved-nutraukia-realybes-sou-as-myliu-lietuva-remima-pzu-apgailestauja-del-laidos-turinio.d?id= >, Balkus T., Lietuvos kariuomenė: patriotizmą mes suprantame kitaip nei jį pateikia projektas Aš myliu Lietuvą, < ziniu_archyvas_2011_metai/ziniu_archyvas_2011_-_06/lietuvos_kariuomene_patriotizma_mes_suprantame_kitaip_nei_ji_pateikia_projektas_as_myliu_lietuva. html?pbck=10>, Jie nesigaili ir dar kartą pakartoja poziciją: Mane erzina kitos kultūros ar kitos kalbos sureikšminimas mūsų šalyje. <...> Rėmėjų turiu daug. Manau, kad pusė Lietuvos

18 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 79 investicijos į renginį buvo viešai aptariamos kaip nesusipratimas, atsakomybę perkeliant projekto dalyviams ir kūrėjams. Pavyzdžiui, Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorius Žygintas Pečiulis buvusio prezidento įsitraukimą pakomentavo taip: Man gaila prezidento V. Adamkaus, kuris buvo apgautas laidos kūrėjų. Visi pažadai, visas tonas kalbėjo apie patriotinę laidą, o jei ne patriotinę, tai bent nesityčiojančią iš žiūrovo ir pačios Lietuvos. 34 Suklaidinti teigė buvę ir kariškiai: esą nutikimo Eišiškėse ir kai kurių kitų jiems nepriimtinų dalyvių veiksmų nenumatė nei projekto koncepcija, nei iš pat pradžių pasitelkta retorika. LNK pranešime spaudai, kaip minėjau, taip pat apgailestauja ir atsiriboja, tačiau projekto nenutraukia ir santykį su juo, pasak Lietuvos ryto, artikuliuoja taip: <...> vienas epizodas negali užgožti viso projekto ir jo tikslų. Šiuo realybės šou siekiama atkreipti dėmesį į socialines problemas, sujudinti vietos gyventojų sąmonę, prikelti jų tautiškumo jausmą, o ne juos supriešinti. <...> Jaunimui skirto realybės šou centre skirtingi žmonės, skirtingai suvokiantys patriotiškumą, konkuruojantys tarpusavyje. Jų poelgiai neturi būti tapatinami su LNK pozicija. 35 Čia galima išskirti tris momentus: a) Poelgį mėginama pavaizduoti kaip atsitiktinį, pavienį, nesusijusį su projektu ir nekylantį iš jo logikos. b) Leidžiama suprasti, kad kaip vienas iš kelių galimas ir toks patriotizmo supratimas (iš principo jis ne blogesnis už kitus ir konkurencingas ). mane palaiko šiuo klausimu (Malūkas), žr. Davidavičienė S., Malūkas iš Aš myliu Lietuvą bus teisiamas, nes nuplėšė lentelę su lenkišku gatvės užrašu, < alfa.lt/straipsnis/ /malukas.is.as.myliu.lietuva.bus.teisiamas..nes.nuplese. lentele.su.lenkisku.gatves.uzrasu= _16-12/>, Mažeikaitė K., Projektu Aš myliu Lietuvą pasipiktinęs jaunimas siekia sustabdyti laidų transliacijas, < as-myliu-lietuva-pasipiktines-jaunimas-siekia-sustabdyti-laidu-transliacijas #ixzz2egl45bnh>, Lrytas.lt, Projektą Aš myliu Lietuvą rodanti LNK televizija atsiprašo žiūrovų, < Brov%C5%B3.htm>,

19 80 politologija 2013/1 (69) c) Netiesiogiai kartojama prielaida, kad socialinių problemų gali kilti tik dėl miegančio tautiškumo jausmo, bet ne jam pabudus kur yra tautiškumo jausmas, ten socialinių problemų nėra (kas tada yra, pvz., tai, ką išryškino Eišiškių atvejis, jei nėra socialinės problemos). Po kelių mėnesių paskutinės laidos metu balsas už kadro patetiškai švenčia misijos atlikimą: Trys Lietuvos vėliavos spalvos, trys komandos. Jauni, drąsūs, ryžtingi Lietuvos sūnūs ir dukterys keliavo per mūsų kraštą nešdami brangiausią jo simbolį. Keliavo tam, kad patys pažintų ir kitiems atskleistų jos grožį ir didybę. Tam, kad ne kalbomis, o darbais atskleistų savo meilę ir atsidavimą Lietuvai. T. y. skelbia sėkmingą meilės atskleidimą darbais. Apie apgailestauti privertusius dalykus neužsimenama. Kartu toks kalbėjimas numato, kad, norint keliauti po Lietuvą su vėliava, skleisti meilę bei atsidavimą kažkodėl reikia (ypatingos) drąsos ir ryžto: baimės / drąsos dichotomija, jau girdėta himne, čia yra būdas pritraukti ir atpažinti savus bei teigti savų pranašumą likusiųjų atžvilgiu ( mes, mąstantys šiomis kategorijomis, esame drąsūs, jie, dar miegantys ar nepritariantys, yra bailiai implicitinės prielaidos); ir būdas faktiškai dominuojančią, šou gamintojus, vartotojus ir paramą aukščiausiu lygiu išreiškusias politines institucijas vienijančią laikyseną tokią savaime-suprantamą, kad sąmoningai artikuliuotų alternatyvų Lietuvos viešojoje erdvėje jai beveik nėra pateikti kaip herojišką alternatyvą, kaip maištą. 2. Meilė kaip lyčių tvarka 2.1. Priešingybės traukia Antroji, neoficiali projekto tema flirtas, erotinės įtampos, dalyvių santykių aiškinimasis ir kasdienis rutiniškas normatyvinių lyties tapatybių pasitvirtinimas. Ne per ją projektas pristatytas, ne dėl jos sulaukė kariuomenės ir buvusio prezidento paramos, tačiau būtent ji sudaro didžiąją dalį viso transliuoto turinio, kurį pirmoji meilė (Tėvynei) tik įrėmina.

20 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 81 Visi dalyviai elgsena, išvaizda ir kūno kalba pabrėžtinai atitinka lyties vaidmens lūkesčius: merginos lieknos, ilgaplaukės, dažniausiai dėvi sukneles, sijonus, aptemptas palaidines ir aukštakulnius, visuomet su makiažu; vaikinai trumpai kirpti, tvirto, atletiško sudėjimo, sportine apranga arba kostiumais. Draugija skyla į bernus ir panas, vaikinai dominuoja pokalbyje, priima galutinius sprendimus, aktyviai veikia, demonstruoja fizinę jėgą, mačizmą ir homofobiją; merginos ieško atramos (plg. net žiniasklaidoje išplatintas fotokompozicijas: dalyviai centre, jie stovi patys, dalyvės prigludusios šalimais), perduoda iniciatyvą, rūpinasi vaikinais, sudaro palaikymo komandą (pvz., merginų plojimai Malūkui, nuplėšusiam gatvės užrašą) ir konkuruoja tik tarpusavyje ( kaip merginos ), jų statusą lemia konvencinė graži išvaizda ir seksualumas (vyksta šlapių marškinėlių konkursai; viena lyderių ir finalininkių O-lialia projekto pretendentė Lina Karoblytė prisistato kitiems dalyviams beveik neapsirengusi ir nuolat nusirenginėja) 36. Lytis brėžia neperžengiamą ribą: yra dviejų tipų žmonės, jie beveik visais atžvilgiais priešingi ir nelygūs 37, tačiau priešingumas numato ne priešiškumą ar abejingumą, o tampa vienintelės dalyvius dominančios sąlyčio formos ašimi. Vieni kitus jie mato tik kaip kitą lytį. Projekto pabaigoje dviejų dalyvių sužadėtuvės: simptomiškai, kaip tik superpatrioto (Malūko) ir supergražuolės (Karoblytės) simbolinė normatyvinės tautinės ir normatyvinės lyties 38 tapatybių sąjunga. Pasipiršimo ceremonija kartoja jau aptartą šaknies įleidimo į žemę ir mitologinę praeitį motyvą: veiksmas vyksta Palangoje, Tiškevičių rūmuose, Karoblytė vilki senovinę, peplą imituojančią tikros damos suknelę, Malūkas medvilninius marškinėlius ir šortus, jis su guminėmis šlepetėmis, tačiau pasipiršimo aktui ceremoningai riteriškai priklaupia, fone kabo Trispalvė. Ši komiška procedūra jei laikysime 36 Žr. 30 išnašoje nurodytą šaltinį. 37 Ar bernas gali mesti panai iššūkį?!, su nuostaba retoriškai klausia viena dalyvė. Numanomas atsakymas: žinoma, ne, nes iššūkiai metami tiktai sau lygiems. 38 Lyčių studijose įsitvirtinusia gender (socialinių su lytimi siejamų lūkesčių, kurie skiriami nuo sex biologinių lyties charakteristikų) prasme.

21 82 politologija 2013/1 (69) ją ne spontaniška, o apgalvotai surežisuota logiškai kyla iš projekto koncepcijos ir sulydo abi meiles į vieną: piršimasis virsta politiniu patriotiniu gestu, o politinė valia įsišaknyti mistifikuotoje kunigaikščių Lietuvoje, pseudokurtuaziniais ritualais pretenduojant į noblesse d épée, įsikūnija sužadėtinių poroje, kurią jungia bendra valstybės vizija Seksizmas ir nacionalizmas Tautos, žinia, yra ne šiaip fantazijos (neretai pasitaikanti primityvi Andersono tezės interpretacija), o istorinės ir institucinės praktikos, kuriomis steigiamas ir palaikomas socialinis skirtumas. Nacionalizmas tampa esmine žmonių tapatybių sudedamąja dalimi socialinėse interakcijose, kurios neretai būna smurtingos ir visuomet įlytintos (gendered) 40. Kaip ideologines strategijas, nacionalizmą ir seksizmą sieja bendra motyvacija ir logika: minėta socialinio dominavimo orientacija (grupės, kuriai priklausau, dominavimas kitų, nepriklausančių grupei, atžvilgiu) etninių lietuvių santykis su etniniais nelietuviais čia analogiškas vyrų santykiui su moterimis: pirmieji yra tikri, privilegijuoti subjektai, nustatantys tvarką, kuriantys taisykles, inicijuojantys veiksmą; antrieji atskiriami ir įsileidžiami tik antrųjų statusu (jeigu su tuo sutinka ir atitinkamai gerai elgiasi kaip gerasis lenkas Volkovskis ar gera mergaitė Karoblytė), kad savo foniniu antraplaniškumu palaikytų pirmojo plano veikėjų statusą. Nacionalizmo epochoje atsiranda nauja archajiškų seksistinių schemų ir praktikų panaudojimo galimybė: valstybę suvokiant kaip galiausiai kraują ir žemę, Motinos Tėvynės vaizdinyje susilydo šalis (Lietuva-politinė-struktūra, teritorija-geografinis-dydis, dirva-duodan- 39 Ji šiuo klausimu [dėl lentelių nuplėšimo N. V.] tokios pat nuomonės, kaip ir aš. Ir apskritai tokie dalykai tik suartina žmones. Ji mane palaiko ir ne kartą tai yra pasakiusi spaudoje (Mantas Malūkas į klausimą, kaip jo sužadėtinė vertina poelgį Eišiškėse, žr. 33 išnašoje nurodytą šaltinį). 40 McClintock A., Family Feuds: Gender, Nationalism and the Family, Feminist Review 44, Summer 1993, p. 61.

22 N. Vasiliauskaitė. Seksualinis nacionalizmas: Aš myliu Lietuvą 83 ti-derlių) ir jos moterys, kurios tiekia kraują (lietuvaitės tautą gaminantis substratas, valstybės gamtiniai ištekliai ). Vienija bendros grožio ir natūralumo temos: Lietuva ir lietuvaitės, Tėvynė ir Mylimoji mylimos už grožį ir todėl, kad tai (nereflektuotas atsidavimas Tėvynei ir heteroseksualūs reproduktyvūs santykiai) natūralu, kyla iš prigimties. Savo ruožtu, militaristinė parengtis saugoti žemę nuo atėjūnų, kurie skiedžia mūsų grynakraujiškumą ir neretai suvokiami kaip Tėvynės prievartautojai seksualinės moters kūno kontrolės koreliatas. Moteris gamta, pažeidžiama nuosavybė, reikalinga gynėjo. Juo tampa aktyviai veikiantis patriotas (šou kontekste, lentelės su gatvės pavadinimu nuplėšimas yra tokio aktyvaus patriotinio veiksmo išraiška, todėl pavyzdingai gynęs ir mylėjęs Tėvynę Malūkas apdovanojamas nuspėjamu prizu moterimi; simboliniu lygmeniu ji yra Tėvynė ir todėl jam šypsosi; Lietuva ji, pasyvus meilės objektas, o projekto pavadinimo aš jis, Malūkas, aktyvus mylintis herojus). Moteris tik privalo būti graži ir tokios pat nuomonės 41. Šviesiaplaukė paradigminė lietuvaitė ir yra personifikuota Lietuva, abi pasijos čia maitina viena kitą: flirtas, meilė ir seksas vyksta po vėliava ir turi kilnų (išsakytą ar tik numanomą) tikslą gausinti tautą, o nacionalistinė meilė Tėvynei sublimuoja seksualinius poreikius. Šou nugalėtoja irgi tampa jauna šviesiaplaukė mergina (projekto himno autorė Liepa) 42 simbolinė Lietuvaitė ir gauna pažadėtąjį žemės sklypą: įvyksta dar viena moters ir žemės-tėvynės sąjunga. Išvados Atlikta analizė patvirtina tyrimo pradžioje iškeltą hipotezę, kad LNK TV realybės šou Aš myliu Lietuvą tikrai transliuoja politinę žinią, ir ta žinia yra agresyvus antivakarietiškas romantinis etnona- 41 Žr. 33 išnašą. 42 Pagrindinio vaidmens atitekimas moteriai šiame kontekste ne paneigia, o tik patvirtina palaikomą lyčių režimą: simboliniu lygmeniu ji ne šiaip moteris, o Lietuva.

23 84 politologija 2013/1 (69) cionalizmas kaip receptas tikroms ar tariamoms sociopolitinėms šalies problemoms spręsti; agresyviausi epizodai ne atsitiktiniai nesusipratimai, o nuosekli iš pat pradžių pasitelktos retorikos plėtotė. Kartu čia pasiūlomas suvokimo tinklelis ir pageidautinos lietuvio tapatybės modelis, įkūnijamas ne racionaliai apsisprendžiant, o per meilę, t. y. idealizuotą emocinės priklausomybės būseną, kurią, operuodamas tam tikromis ontologinėmis prielaidomis, realybės šou siekia sužadinti žiūrovo viduje. Šią būseną foniniu lygmeniu žadina ir atkartoja seksistiškai artikuliuotos heteroseksualios meilės tema, kurią reikėtų vertinti ne kaip atsitiktinį pramoginį sunkiosios politinės temos priedą, o kaip logišką koreliatą: nacionalizmas yra ne vien politinis, bet ir seksualinis tradicionalistinis režimas. Jis remiasi binarine hierarchine lyčių opozicija tiek de facto, tiek iš principo, nes nacionalizmo metaforų atsargos, pati retorika remiasi patriarchaliniu pasaulio suvokimu (prievartaujama Motina Tėvynė Žemė ir jos kovingi sūnūs gynėjai, turintys išskirtinį prigimtinį ryšį su apibrėžta teritorija, nes jų gyslomis teka grynas lietuviškas kraujas ). Nacionalizmas funkcionuoja kaip giminystės ryšių ( broliai ir seserys lietuviai, Tautos sūnūs ir dukros ) ir (patriarchalinių) seksualinių santykių (Tėvynė-Mylimoji; Tėvynė-Gražuolė; Tėvynė-Lietuvaitė) projekcija į politinį kūną ir apibrėžtą teritoriją; kaip metaforų pažodiškumas. Meilė Lietuvai šiame projekte veikia kaip seksistinio heteronormatyvaus tapatumo, teisingų lyčių vaidmenų palaikymo priemonė. Projekte yra du lygmenys: oficialus politinis ir neoficialus seksualinis; pirmasis turi sutaurinti ir politiškai išreikšti antrąjį. Et vice versa: jei Lietuvos problema (TV projekto rengėjų, rėmėjų, dalyvių požiūriu) yra meilės Tėvynei intensyvumo stoka, tai, pasak šios logikos, antrasis lygmuo (pabrėžtinai intensyvus seksualinis šou turinys) turėtų natūraliai sustiprinti pirmąjį ( pažadinti jausmus Tėvynei). Kitaip tariant, nacionalizmas čia atsiskleidžia kaip politinė seksizmo versija ir tąsa, kai santykis su valstybe mąstomas (veikiau jaučiamas) šeimos kategorijomis.

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DELFI redakcija iš vidaus DELFI Verslo sesija 2016-09-20 Šių dienų redakcija: keičiasi platformos ir formos, bet esmė išlieka Tempas Buvimas įvairiose platformose Patrauklus turinio pateikimas ir naujovės

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

LTOK Lyciu lygybe sporte

LTOK Lyciu lygybe sporte Komunikacijos analizė Lyčių lygybė sporte Analizės apžvalga Tikslas Įvertinti internete publikuotos informacijos apie Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatus turinį atsižvelgiant į sportininkų lytį. Taip

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nr. VP1.-1.3-SADM-01-K-02-008 Įvadinio modulio tematikos trumpa apžvalga Bendrieji diskriminacijos pagrindai ir jų apraiškos Lyčių lygybės samprata, stereotipai Žiniasklaidos įtaka stereotipų formavimuisi

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų valdymo asociacija Leidinio autorius ir rengėjas Juridinis

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau