K-2-12 DG; K-2-16 DG; K-2-20 DG; K-2-30 DG; K-2-40 DG; K-2-70 DG su BurnPell degikliu

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "K-2-12 DG; K-2-16 DG; K-2-20 DG; K-2-30 DG; K-2-40 DG; K-2-70 DG su BurnPell degikliu"

Transkriptas

1 CENTRINIO ŠILDYMO KATILAS K-2-12 DG; K-2-16 DG; K-2-20 DG; K-2-30 DG; K-2-40 DG; K-2-70 DG su BurnPell degikliu TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA (ORIGINALAS) LST EN 303-5:2012 ГОСТ ГОСТ Pagaminta Lietuvoje

2 - 2 -

3 - 3 - TURINYS 1. Paskirtis Pagrindiniai techniniai duomenys Konstrukcijos aprašymas Transportavimas ir sandėliavimas Įrenginio montavimas Priešgaisriniai reikalavimai Papildomi reikalavimai katilo pajungimui, kūrenimui su granulių degikliu Įrenginio elektrinės dalies prijungimas prie šildymo sistemos įrangos Turbulizatorių įstatymas Katilo pakuros durelių pakeitimas kūrenimui malkomis Įrenginio eksploatacija Katilo darbas su degikliu Katilo darbas be degiklio Saugos taisyklės eksploatuojant įrenginį Gaminio komplektuotė Priėmimo liudijimas Gaminio garantija K-2-(12, 16, 20, 30, 40, 70) DG BurnPell (LT)

4 1. Paskirtis DĖMESIO! Prieš montuojant įrenginį būtinai susipažinkite su jo techniniu pasu! Centrinio šildymo katilas K-2-XX DG su mechanizuotu degikliu BurnPell (toliau tekste įrenginys ) skirtas įvairių patalpų, kuriose įrengta centrinio šildymo sistema su priverstine cirkuliacija, apšildymui naudojant medienos granules (žr. 1 lentelę). Degiklis yra įmontuotas į katilo pakuros dureles. Kuro degimo valdymui ir optimizavimui panaudotas skaitmeninis valdiklis SControl EM892 arba RControl EM890. Esant reikalui, katilą galima kūrenti ir malkomis, pakeičiant pakuros dureles su degiklių į, komplekte esančias, dureles su reguliuojama oro sklende. 2. Pagrindiniai techniniai duomenys 1 lentelė Katilo modelis K-2-12DG K-2-16DG K-2-20DG K-2-30DG K-2-40DG K-2-70DG Degiklio BurnPell modelis X.Mini X.Mini35 X.44 X.70 X.100 Valdymo pultas RControl EM890 / SControl EM892 Minimali galia (Qmin) / Nominali galia (QN) * 1 kw 5 / 12 4 / 16 5 / 20 9 / / / / 70 Apšildomas plotas, kūrenant B klasės pastatams * m automatiniu režimu C klasės pastatams * Naudojamas kuras automatiniu režimu medienos granulės * 3 rankiniu režimu malkos Granulių drėgnumas, ne daugiau kaip % 10 Granulių dydis, ne daugiau kaip mm 6-8 Granulių sąnaudos prie nominalios galios * 4 kg/val. 2,8 3,8 4,7 7,0 9,4 11,8 16,5 Naudingo veikimo koeficientas ne mažiau kaip % 89 Katilo klasė pagal LST EN Didžiausia leistina vandens temperatūra C 95 Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile C Rekomenduojama minimali katilo vandens temperatūra C 50 Trauka katilo pakuroje (naudojant granules) * 5 Pa Naudojama elektros įtampa V 230 AC Vidutinės elektros sąnaudos W Įrenginio elektrinės apsaugos laipsnis IP 55 Triukšmo lygis db Katilo su primontuotu degikliu, be bunkerio bei sraigtinio granulių konvejerio gabaritiniai matmenys, ne daugiau kaip: aukštis (H) mm plotis (B) mm ilgis (L) mm ilgis (Lk) mm Svoris (katilas + degiklis), ne didesnis kaip kg Svoris transportuojant su padėklu kg * 1 Naudojant medienos granules (10 % drėgnumo ir 16,8 MJ kuro šilumingumo). * 2 Pagal STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimus apskaičiuotas energijos kiekis, išreikštas pastato energinio naudingumo B ir C klasėms. * 3 Medienos granulių kokybė turi atitikti DIN 51731, DIN plus standartus. * 4 Kuro degimo trukmė priklauso nuo kuro rūšies, drėgnumo, lauko temperatūros, sunaudojamos šilumos kiekio. * 5 Turi būti užtikrinta pastoviai tolygi trauka iš katilo (žr. 5.2 sk.). 3. Konstrukcijos aprašymas Pastaba. Kadangi įrenginio konstrukcija nuolat tobulinama, todėl galimi neesminiai nukrypimai nuo šios instrukcijos. Įrenginį sudaro (žr. 1 pav.): - Kieto kuro katilas K-2-XX DG (1). - Degiklis BurnPell (2) su sraigtiniu granulių konvejeriu (3) ir lanksčia armuota žarna (5). - Granuliuoto kuro bunkeris BG (4) (atskirai užsakant galima pasirinkti ir didesnę talpą). - Skaitmeninis valdiklis (7) su nuimamu valdymo skydeliu. Katilas (žr. 1 pav.) Katilas (1) (žr.1 pav.), su į pakuros dureles (6) įmontuotu degikliu (2), skirtas kūrenti medienos granules. Katilo šilumokaičio kamerose sukabinami turbulizatoriai (14). Katile taip pat galima kūrenti ir malkas ar kitokį kietąjį kurą prieš tai jį permontavus nuimant dureles (6) kartu su degikliu, vietoj jo įstačius atskirai pateikiamas dureles su reguliuojama oro sklende bei įstačius vidines ketaus

5 - 5 - pakuros dureles (9). Durelių sklendė grandinėle sujungiama su oro traukos reguliatoriumi (8). Katilo pakuros durelių pakeitimas pavaizduotas 4 pav. Kūrenant malkomis, turbulizatorius (14) būtina išimti. Išsamesnė informacija apie katilą pateikta Katilo K-2-XX techniniame pase, montavimo aptarnavimo instrukcijoje. Degiklis (žr. 1 pav.) 1 pav. Įrenginio konstrukcija: 1. Katilas. K-2-XX DG 2. Degiklis BurnPell 3. Sraigtinis granulių konvejeris. 4. Granulių bunkeris BG1-0,35 ** 5. Lanksti armuota žarna. 6. Pakuros dureles su anga degikliui. 7. Valdiklis SControl EM892 su nuimamu pulteliu. 8. Oro traukos reguliatorius. 9. Pakuros ketaus durelės. 10. Katilo ardeliai. 11. Peleninės stalčius. 12. Katilo antrinio oro sklendės. 13. Katilo įkūrimo sklendė. 14. Turbulizatoriai ***. 15. Viršutinis termoizoliacinis dangtis. 16. Šilumokaičio aptarnavimo dangtis. 17. Katilo korpuso pertvara tarp pirmosios ir antrosios šilumokaičio kamerų. * žr. 1 lentelę ** Įsigyjama atskirai. K-2-70 DG rekomenduojama naudoti didesnės talpos bunkerį. *** K-2-12 DG trubulizatoriai nenaudojami. Degiklis BurnPell (2) skirtas automatizuotam medienos granulių deginimui. Išsamesnė informacija pateikta BurnPell granulių degiklio naudojimo instrukcijoje. Kiekvienam katilui pagal galingumą yra parinktas ir degiklio modelis (žr. 1 lentelę). Sraigtinis granulių konvejeris (žr. 1 pav.) Sraigtinis granulių konvejeris su pavara (3) yra skirtas kuro perdavimui iš granuliuoto kuro bunkerio (4) ar kitokios kuro talpos į degiklį (2). Degiklis su sraigtiniu konvejeriu sujungti lanksčia armuota žarna (5). Išsamesnė informacija pateikta BurnPell granulių degiklio naudojimo instrukcijoje. Granuliuoto kuro bunkeris (žr. 1 pav.) Kuro bunkeris BG1-0,35 (4) skirtas granuliuoto kuro talpinimui prieš paduodant į degiklį (2). K-2-(12, 16, 20, 30, 40, 70) DG BurnPell (LT)

6 - 6 - Pastaba. Bunkeris į įrenginio komplektaciją neįeina, jis įsigyjamas atskirai. K-2-70DG rekomenduojama naudoti didesnės talpos bunkerį. Skaitmeninis valdiklis (žr. 1 pav.) Automatiniam kūrenimui granulėmis, temperatūrų sekimui bei šildymo sistemos siurblių valdymui ant katilo galinės sienelės yra pritvirtintas katilo valdymo pultas (7) su nuimamu valdymo skydeliu, kurį galima tvirtinti patogesnėje vietoje ant katilo ar katilinės sienos. Valdymo pulte yra įmontuotas avarinis termostatas. Išsamesnė informacija pateikta Katilo valdymo pulto SControl EM892 (arba RControl EM890) montavimo, priežiūros, aptarnavimo ir naudojimo instrukcijoje. 4. Transportavimas ir sandėliavimas Įrenginys yra pakuojamas ir transportuojamas ant medinio padėklo pritvirtinus katilą su pakuros durelėse įmontuotu degikliu BurnPell, o jo viduje sudėtomis likusiomis katilo aptarnavimo dalimis, o ant katilo viršaus pakuotė su kuro sraigtinio konvejerio dalimis. Įrenginius leidžiama transportuoti tik vertikalioje padėtyje visų rūšių dengtu transportu. Esant sausam orui galima pervežti atviru transportu. Pakrovimo iškrovimo ir pervežimo metu draudžiama įrenginius daužyti, vartyti, mėtyti. Įrenginiai sandėliuojami sausose patalpose, kuriose nėra chemiškai aktyvių medžiagų garų. 5. Įrenginio montavimas Įrenginys montuojamas patalpose, atitinkančioje RSN ir RPST reikalavimus ir pagal kietojo kuro šildymo krosnių įrengimo taisykles ST :1998, arba analogiškus, šalies kurioje montuojamas katilas, norminius aktus. Išsamesnė informacija apie montavimą pateikta: - Katilo K-2-XX techniniame pase, montavimo aptarnavimo instrukcijoje - BurnPell granulių degiklio naudojimo instrukcijoje. - Katilo valdymo pulto SControl EM892 (arba RControl EM890) montavimo, priežiūros, aptarnavimo ir naudojimo instrukcijoje. Dėmesio! Kuro bunkerio pastatymui būtina laikytis tikslių sąlygų, nurodytų degiklio montavimo aptarnavimo instrukcijoje, taip, kad įstatyto kuro sraigto išbyrėjimo anga atsidurtų ne tiesiai virš degiklio angos, tam kad lanksti žarna sudarytų lanką Priešgaisriniai reikalavimai Minimalūs atstumai nuo įrenginio iki patalpų sienų 0,5 m; Įrenginys privalo būti sumontuotas ant nedegaus pagrindo. Atstumas iki degių paviršių, turi būti ne mažesnis nei: iš šonų ir nugaros 0,8 m; iš priekio 1,2 m; bei iš viršaus 2 m Papildomi reikalavimai katilo pajungimui, kūrenimui su granulių degikliu Įrenginiui veikiant su degikliu, būtina užtikrinti tolygiai pastovią trauką iš katilo ir ne didesnę nei nurodytą 1 lentelėje. Tam pasiekti, katilo dūmtakyje reikia įmontuoti traukos stabilizatorių, pvz. WZB-1, arba panašius modelius. Katilą kūrenant su granulių degikliu, šildymo sistemoje akumuliacinė talpa nebūtina Įrenginio elektrinės dalies prijungimas prie šildymo sistemos įrangos Katilo valdymo pultas (7) (žr. 1 pav.) su avariniu termostatu yra sumontuotas ant katilo galinės sienelės. Papildomai prie valdymo pulto yra galimybė pajungti įrenginio ir šildymo sistemos elementų (granulių degiklio, temperatūros jutiklių, sistemos siurblių). Katilą ir bunkerio korpusą būtina įžeminti, pagal EĮĮT reikalavimus. Montavimo darbus vykdyti pagal paruoštą projektą. Įrenginio elektrinės dalies prijungimo darbus gali atlikti asmuo turintis elektriko kvalifikaciją ir leidimąlicenciją montavimo darbų vykdymui. Darbai turi būti atliekami esant išjungtai maitinimo įtampai ir laikantis saugumo technikos reikalavimų. Išsamesnė informacija pateikta Katilo valdymo pulto SControl EM892 (arba RControl EM890) montavimo, priežiūros, aptarnavimo ir naudojimo instrukcijoje.

7 5.4. Turbulizatorių įstatymas Katilai tiekiami pilnai surinkti, bet užbaigus visus montavimo darbus ir po kiekvieno išvalymo, būtina patikrinti ar katilo šilumokaityje tvarkingai sukabinti turbulizatoriai (14). Katiluose K K-2-40 turbulizatorių sukabinimo tvarka (žr. 3 pav.): 3 pav. K-2-16DG... K-2-40DG Turbulizatorių įkabinimas. 13. Katilo įkūrimo sklendė, dengianti trečiąją šilumokaičio kamerą tiesioginį praėjimą į dūmtakį Pirmosios šilumokaičio kameros vingiuotų turbulizatorių blokai Antrosios šilumokaičio kameros sraigtinai turbulizatoriai (tik katilui K-2-16DG). 14.5, Antrosios šilumokaičio kameros vingiuotų turbulizatorių blokai. 15. Viršutinis termoizoliacinis dangtis. 16. Šilumokaičio aptarnavimo dangtis. 17. Katilo korpusas pertvara tarp pirmosios ir antrosios šilumokaičio kamerų. Nuėmus viršutinį dekoratyvinį skydą (15), atsukus veržles, nuimamas viršutinis šilumokaičio aptarnavimo dangtis (16). Į pirmąją šilumokaičio kamerą (virš antrinio degimo kameros plytų), ant katilo korpuso pertvaros (17) įkabinamas pirmasis vingiuotų turbulizatorių blokas su ilgomis kabinimo kilpomis (14.1). Ant jo įkabinami antras (14.2) ir trečias (14.3) vingiuotų turbulizatorių blokai su trumpomis kabinimo kilpomis (katile K-2-16 trečio bloko nėra). Katiluose K K-2-40 į pirmąją šilumokaičio kamerą turbulizatorių blokus įkišti reikia atbuline tvarka, tai yra pirmiausia į kamerą ant dugno, įstatome 14.3, po to 14.2 ir tada ant korpuso pertvaros įkabinamas 14.1, ant jo sukabinami 14.2 ir Į antrąją šilumokaičio kamerą (katilams K-2-30, K-2-40) (virš antrinio degimo kameros plytų), ant katilo korpuso pertvaros (20) įkabinamas pirmas vingiuotų turbulizatorių blokas su ilgomis kabinimo kilpomis (14.5) o ant jo įkabinamas antras blokas su trumpomis kabinimo kilpomis (14.6). Į antrąją katilo K-2-16 šilumokaičio kamerą įkabinami du sraigtiniai turbulizatoriai (14.4). Katile K-2-20 antroji šilumokaičio kamara lieka tuščia. Į trečiąją šilumokaičio kamerą po įkūrimo sklende (13), su tiesioginių praėjimu į dūmtakį, turbulizatoriai nekabinami. K-2-(12, 16, 20, 30, 40, 70) DG BurnPell (LT)

8 - 8 - Katiluose K-2-70 atidarius galinį (šilumokaičio) aptarnavimo dangtį į antrąją bei trečiąją šilumokaičio kameras įkabinami po 8 sraigtinius turbulizatorius. Į šilumokaičio kamerą po įkūrimo sklende, su tiesioginių praėjimu į dūmtakį, turbulizatoriai nekabinami. Katilams K-2-12 turbulizatoriai nekomplektuojami. Pastaba. Esant prastesnei kamino traukai, dalį turbulizatorių galima išimti Katilo pakuros durelių pakeitimas kūrenimui malkomis 4 pav. Katilo pakuros durelių pakeitimas ruošiantis kūrenti rankiniu būdu, malkomis. Pastaba. Katilui K-2-70DG keičiant dureles, durelių dekoratyvinio skydo nuimti nereikia. 6. Įrenginio eksploatacija Siekiant užtikrinti tinkamą įrangos veikimą, būtina nuodugniai išstudijuoti visas pateiktas katilo, degiklio bei valdymo pulto instrukcijas. Dėmesio! Visada prieš užkuriant katilą darbui su degikliu būtina įsitikinti, kad jo antrinio oro, dūmų nutraukimo ir įkūrimo sklendės, durelės bei užkrovimo dangčiai būtų sandariai uždaryti.

9 6.1. Katilo darbas su degikliu Dėmesio! Pirmo užkūrimo metu būtina patikrinti katilo temperatūros jutiklių veikimą, sulyginat valdymo pulto parodymus su sistemos termometrų rodmenimis. Katilo valdymo pulto SControl EM892 (arba RControl EM890) montavimo, priežiūros, aptarnavimo ir naudojimo instrukcijoje išsamiai aprašomos visos galimos funkcijos, o jei sistemoje nėra valdomo elemento, funkcija lieka neveiksni. Įdiegta įrenginių bandymo funkcija teikia galimybę, prieš užkuriant katilą, patikrinti sumontuotą elektros įrangą (siurblius, ventiliatorius, variklius, sistemos pamaišymo vožtuvą). Meniu valdymas galimas keliomis kalbomis: lenkų, anglų, lietuvių, rusų. Pastaba: Sumontuota įranga, priklausomai nuo jūsų pasirinktos komplektacijos gali skirtis nuo instrukcijos aprašymo. Katilo valdymo pultas valdo degiklio darbą, taip pat turi galimybę kontroliuoti šildymo sistemą, karšto vandens paruošimą. Valdiklis kontroliuoja kuro kiekio padavimą ir oro kiekį degimo proceso metu. Vykdo automatinio kuro uždegimo funkciją katilo temperatūros kontrolės pagalba. Katilui pasiekus nustatytą temperatūrą, valdymo sistema mažina degiklio galią. Mažinamas paduodamo kuro kiekis ir oro srautas (katilas dirba moduliuojamu galingumu). Katilui viršijus nustatytą temperatūrą kuro ir oro padavimas stabdomas. Atsinaujinus šilumos poreikiui katilo valdymo sistema patikrina ar yra degimo procesas ir tęsia darbą. Pasibaigus kurui ir nukritus temperatūrai katilas stabdomas ir nurodomas pranešimas valdiklio ekrane. Avarinis termostatas suveikia, kai katilo ištekančio vandens temperatūra viršija nustatytą leistiną temperatūrą +110 C, taip termostatas atjungia kuro padavimą ir ventiliatorių. Kad katilas grįžtų atgal į darbo režimą, temperatūrai sumažėjus iki darbinės reikia nuspausti termostato mygtuką valdymo pulte, prieš tai nuo jo nuėmus dangtelį. Išsamesnė informacija apie automatinį katilo kūrenimą granulėmis, valdymo pultelio nustatymus bei galimus darbo nesklandumus pateikta Katilo valdymo pulto SControl EM892 (arba RControl EM890) montavimo, priežiūros, aptarnavimo ir naudojimo instrukcijoje Katilo darbas be degiklio Norint katilą kūrenti rankinių būdu, kurui naudojant malkas, iš pakuros būtina pašalinti degiklį. Tam būtina nuimti kuro tiekimo žarną; nuimti dureles (6) (žr. 1 ir 2 pav.) kartu su degikliu (2), vietoj jų įstatyti atskirai pateiktas dureles su reguliuojama oro sklende bei vidines ketaus pakuros dureles (10). Katilo pakuros durelių pakeitimas pavaizduotas 4 pav. Durelių sklendę grandinėle sujungiama su oro traukos reguliatoriumi (8). Praverti ir sureguliavus užtvirtinti antrinio oro sklendes (12). Pastaba: Šilumos nuėmimo padidinimui ir našumo pagerinimui į katilo galinį šilumokaitį yra įstatyti turbulizatoriai. Kūrenant malkomis turbulizatorius būtina išimti, nuėmus viršutinį šilumokaičio išvalymo dangtelį. Išsamesnė informacija apie katilo kūrenimą rankiniu būdu, aptarnavimą, valymą bei galimus darbo nesklandumus, pateikta Katilo K-2-XX techniniame pase, montavimo aptarnavimo instrukcijoje. 7. Saugos taisyklės eksploatuojant įrenginį Katilinės projektą ruošiantis projektuotojas privalo numatyti visas technologines ir apsaugines sistemas reglamentuotas valstybės, kurioje montuojamas katilas, įstatymuose atsižvelgdamas į gamintojo rekomendacijas. Projektuotojas sprendžia katilo prijungimo prie šildymo sistemos tipą, siurblių našumus ir katilinės technologinės automatizacijos, bei procesų valdymo sprendimus. Katilą aptarnaujantys žmonės turi būti susipažinę su šia instrukcija, ją gerai suprasti, prieš pradedami dirbti su įrengimais. Tam, kad užtikrinti įrengimų veikimą ir išvengti nelaimingų atsitikimų, reikia vadovautis šia instrukcija. Neteisingas aptarnavimas, ar nustatymai gali būti nelaimingo atsitikimo ar gedimo priežastimi. Prieš įrenginio surinkimą arba išardymą įsitikinkite kad elektros maitinimo grandinė atjungta. Įsitikinkite, kad įrenginio valdymo ir vykdymo prietaisai nėra pažeisti. Būtina sekti, kad elektrinio maitinimo laidai, būtų nutolę nuo įkaitusių katilo ir degiklio dalių angos ne mažiau kaip 70 mm. Įrenginio valdymo prietaisai turi būti naudojami pagal paskirtį. Įrenginys turi būti pastatytas patalpoje atitinkančioje visus saugos reikalavimus. Įrenginys turi būti apsaugotas nuo smūgių ir vibracijos. K-2-(12, 16, 20, 30, 40, 70) DG BurnPell (LT)

10 Negalima atlikti jokių įrenginio mechaninių ar elektros pakeitimų. Tokie pokyčiai gali sukelti netinkamą įrenginio darbą. Į įrenginio valdymo prietaisą negali patekti vandens, drėgmės ar dulkių. Pajungiant įrenginį įsitikinkite, kad nebus perkrovos elektros grandinėje. Nejunkite įrenginio į grandinę kartu su kitais įrengimais, kurie sukuria elektromagnetinius trukdžius. Atliekant techninę priežiūrą, įrenginys turi būti atjungtas nuo el. tinklo. Valdymo pulto valymui negalima naudoti benzino, tirpiklių ar kitokių cheminių medžiagų, kurios gali pakenkti prietaiso paviršiui. Valymui naudoti minkštą audinį. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, įrenginiu naudotis draudžiama. Negalima sujungti įžeminimo laidininko (PE) su nuliniu laidininku (N). Draudžiama arčiau nei 0,5 m nuo įrenginio šalia arba ant paties įrenginio (katilo bei degiklio) džiovinti kurą ir kitus lengvai degančius daiktus; Draudžiama kūrenti katilą su atidarytomis durelėmis ir dangčiais. Esant reikalui degimo metu atidarant katilo dureles, neleistini staigūs judesiai, jas reikia praverti ir palaukti 1 2 min., po to lėtai atidaryti. Draudžiama malkomis rankiniu būdu kūrenti katilą nepakeistus pakuros durelių (žr. 5.5 sk.) ir iš šilumokaičio neišėmus turbulizatorių (žr. 5.4 sk.). Draudžiama palikti vaikus be suaugusiųjų priežiūros prie veikiančio įrenginio; Draudžiama valyti, šalinti įstrigimus ar maišyti kurą bunkeryje, esant įjungtam el. maitinimui. 8. Gaminio komplektuotė 1. Katilas K-2- DG - 1 vnt. 2. Granuliuoto kuro degiklis BurnPell (įmontuotas pakuros durelėse) - 1 vnt. 3. Katilo valdymo pultas SControl EM892 (arba RControl EM890) su pajungimo laidais, katilo temperatūros jutikliu, bei STB termostatu - 1 vnt. 4. Granuliuoto kuro sraigtinis konvejeris BurnPell : 4.1. Elektros variklis - 1 vnt Plieninė spiralė (sraigtas) - 1 vnt. x 2 m Cinkuotas plieninis vamzdis - 2 vnt. x 1 m Lanksti armuota poliuretaninė žarna - 0,83 m Apkaba - 2 vnt Varžtai, poveržlės, veržlės variklio tvirtinimui prie sraigto vamzdžio - 2 kompl Varžtas su veržle sraigto vamzdžiui sujungti - 1 kompl Montavimo kronšteinas * - 1 vnt. * 4.9. Granulių padavimo vamzdis (kanalas) su užtvara * - 1 vnt. * 5. Oro traukos reguliatorius - 1 vnt. ** 6. Termomenometras - 1 vnt. ** 7. Turbulizatoriai (įstatyti į galinį šilumokaitį) - žr. 2 lentelę (žr 11 psl.) 8. Pakuros durelės kūrenimui malkomis su reguliuojama oro sklende - 1 vnt. 9. Pakuros vidinės ketaus durelės - 1 vnt. 10. Pakuros vidinių ketaus durelių kaiščiai DIN124 10x22-2 vnt. 11. Grandiklis - 1 vnt. ** 12. Pelenų valymo samtelis - 1 vnt. ** 13. Žarsteklis - 1 vnt. ** 14. Papildomas įdėklas dūmsiurbei - 1 vnt. ** (***) 15. Dokumentacija: Įrenginio K-2- DG techninis pasas, - 1 vnt Katilo K-2- techninis pasas - 1 vnt. ** Katilo valdymo pulto SControl EM892 (arba RControl EM890) naudojimo instrukcija - 1 vnt BurnPell granulių degiklio naudojimo instrukcija - 1 vnt. 16. Medinis transportavimo padėklas - 1 vnt. ** * Tik katilams K-2-40, K-2-70 su degikilais BurnPell X44, BurnPell X70 ir BurnPell X100 ** Pridėtame katilo K-2-ХХ techniniame pase pakartotinai išvardintos pozicijos. *** Papildomas įdėklas dūmsiurbei į katilą įstatomas tik jei yra įmontuojamas papildomai įsigyjamas dūmsiurbės mazgas. Įdėklo įstatymas aprašytas Dūmsiurbės valdymo instrukcijoje Pastaba: Granuliuoto kuro bunkeris BG1N-0,35 į įrenginio komplektaciją neįeina, jį galima įsigyti atskirai.

11 lentelė Komplektuojami turbulizatoriai K-2-12 DG K-2-16 DG K-2-20 DG K-2-30 DG K-2-40 DG K-2-70 DG A* - 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt. 2 vnt. - B* - 1 vnt. 2 vnt. 3 vnt. 3 vnt. - C* - 2 vnt vnt. * A - vingiuotų turbulizatorių blokas su ilgomis kabinimo kilpomis (žr. 3 pav. poz. 14.1, 14.5). B - vingiuotų turbulizatorių blokas su trumpomis kabinimo kilpomis (žr. 3 pav. poz. 14.2, 14.3, 14.6). C - sraigtiniai turbulizatoriai (žr. 3 pav. poz. 14.4). 9. Priėmimo liudijimas Centrinio šildymo katilas su degikliu K-2- DG, gamyklinis Nr. atitinka brėžinius, LST EN 303-5:2012, ГОСТ bei ГОСТ standartų reikalavimus ir tinka eksploatacijai. Pagaminimo data Kontrolierius 10. Gaminio garantija Katilo garantinio aptarnavimo taisyklės aprašytos Katilo K-2-XX techniniame pase, montavimo aptarnavimo instrukcijoje. Degiklio garantinio aptarnavimo taisyklės aprašytos BurnPell granulių degiklio naudojimo instrukcijoje. Turbulizatoriams yra taikomas 6 mėn. garantinio aptarnavimo laikotarpis, skaičiuojant nuo įsigijimo dienos. Esant įrenginio dalių gedimams, dėl garantinio aptarnavimo, kreipkitės į šį servisą atliekančią įmonę, kurią nurodys pardavėjas. Su įrenginio pajungimo ir eksploatacijos, bei garantinio aptarnavimo sąlygomis susipažinau. Esu informuotas, kad sumontavus įrenginį ir jį eksploatuojant ne pagal šios instrukcijos reikalavimu, netenku teisės į garantinį aptarnavimą. Pirkėjas: (vardas, pavardė, parašas) K-2-(12, 16, 20, 30, 40, 70) DG BurnPell (LT)

12 Katilą pardavė: Įmonė Pardavimo data: Adresas Telefonas Katilą sumontavo: Įmonė Adresas Telefonas Meistras (vardas, pavardė, parašas) Garantinio aptarnavimo registravimas: Telefonas: El. paštas: Dėl degiklio montavimo, paleidimo, derinimo, garantinio aptarnavimo ir remonto kreiptis: UAB Komerta tel.: , , el. paštu: Gamintojas UAB "Kalvis" Pramonės 15, LT Šiauliai, Lietuva Telefonas: El. paštas:

BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ Pagaminta Lietu

BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ Pagaminta Lietu BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ 9817-95 Pagaminta Lietuvoje UAB Kalvis nuo 1996-2 - DöMESIO! Prieš montuojant

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINIS ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius Įmonės kodas 111966614 PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, NAUDOJANČIŲ NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ,

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJI

BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJI BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA 1. Įžanga Įmonė Biokaitra dėkoja ir

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

VANDENS ŠILDYMO KATILO UT- 500 NAUDOJIMO TAISYKLĖS 1

VANDENS ŠILDYMO KATILO UT- 500 NAUDOJIMO TAISYKLĖS 1 VANDENS ŠILDYMO KATILO UT- 500 NAUDOJIMO TAISYKLĖS 1 Turinys 1. TAIKYMO SRITIS... 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 3. TECHNINIAI DUOMENYS... 4 4. KOMPLEKTAVIMAS... 5 5. KONSTRUKCIJA... 6 6. MONTAVIMAS...

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Ispardavimo katalogas Sildymas 2019

Ispardavimo katalogas Sildymas 2019 Salnų adresai: - Panevėžys - Verkių g. 44, Vilnius - Šilutės pl. 49, Klaipėda - Marijamplės g. 7, Šiauliai - Geležini Vilk g. 6B, Vilnius - Klaipėds g. 71, Panevėžys - Aukštaičių g. 45, Kaunas Infrmacija

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd Dacia Ribotojo leidimo serija TECHROAD Ribotojo leidimo serija Techroad Kiekviena diena gali būti kupina malonumų ir jaudinančių nuotykių. Būtent dėl to sukurta ribotojo leidimo serija TECHROAD, apimanti

Detaliau

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc prie leidimo pažymos Z-8.1-29 1 psl. 1. Bendroji dalis 1.1 Universalieji pastoliai SL70 yra iš gatavų konstrukcijų surenkami plieno karkaso pastoliai, kurių sisteminis plotis yra 0,74 m. Sekcijų ilgiai

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 7 509 AMBIANCE SA2-AM75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 8 430 AMBIANCE SA2-AM90GIEC

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Į(DI)-265 (AB Lietuvos geležinkeliai generalinio

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917 NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos 19.02.2018 19-02-2018 tipas Variklis ir emisijos m³ CO 2 (g/km) Kaina su 21% PVM EUR Furgonas Furgonas 1.5 dci 90AG 4,2 5 M/T Comfort 131 17 497 Furgonas 1.5

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU TVIRTINU: Direktorius Virgaudas Šerėnas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LAZDIJŲ ŠILUMA 2017 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ Eil Nr. Darbų, paslaugos ar prekės pavadinimas Suma Eurais su PVM Pirkimo

Detaliau

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta 1 Priedas Prie 2019-05-28 sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS objekto pavadinimas 1. Garo turbinos K-300-240-1 AS (aukšto slėgio) rotorius. 1 T-5*, brėžinio nr. А-1157694. 2. Garo turbinos K-300-240-1

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

VENTO tiekimo VO

VENTO tiekimo VO ORO TIEKIMO ĮRENGINIO VENTO - PASAS UAB LAUMIVA Rygos 17a-53 Vilnius tel./faks. 370 5/2460482 /83 www.laumiva.lt info@laumiva.lt UAB LAUMIVA Kodas LT122507338 Rygos g. 17A-53, 05205 Vilnius, Tel. (8-5)

Detaliau