Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc"

Transkriptas

1 LIŪTAS - 1 -

2 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtina atidžiai perskaityti šią instrukciją ir toliau laikytis joje išdėstytų nurodymų, o pirminį katilo sureguliavimą ir paleidimą turi atlikti atestuota serviso organizacija. Serviso organizacijos darbuotojas, atliekantis pirmąjį katilo paleidimą, privalo supažindinti vartotoją su funkcijomis, kurias atlieka katilas, jo atskirų sudedamųjų dalių darbu, apsaugos elementais ir valdymo būdais. Mes esame įsitikinę, kad kondensacinio katilo darbu Jūs būsite visiškai patenkinti ir teisingai eksploatuojant, katilas visiškai patenkins Jūsų poreikius tiek šildant Jūsų patalpas, tiek ruošiant buitinį šiltą vandenį. 1.Paskirtis Pastatomas katilas "Liūtas 30 KKZ, su priverstiniu degimo produktų nuvedimu (turbo) skirtas šildomo vandens (toliau ŠV) ruošimui patalpų šildymui ir buitinio šilto vandens (toliau BŠV) ruošimui 95 litrų greitaeigiame boileryje, naudojant gamtines dujas. Katilas LIŪTAS 30 KKZ, dirbantis kondensacijos principu su aukštu naudingumo koeficientu praplečia klasikinių katilų asortimentą, duoda didelį efektyvumą ir daro jį nepriklausomą tiek nuo ŠV, tiek nuo BŠV sistemose sumontuotų įrenginių ir leidžia panaudoti plačias ir įvairiapusias katilo valdymo ir darbo galimybes diodų, kurie randasi katilo preikinėje panelėje, pagalba. Katilas kartu su visa atitinkama įranga turi būti montuojamas ir eksploatuojamas pagal parengtus projektus, technines normas ir sąlygas, o taip pat remiantis šia instrukcija. Katilų degimo produktai nuvedami specialu "turbo kamino" komplektu, susidedančiu iš dviejų, 60 ir 100 mm skersmens vamzdžių, patalpintų vienas kitame. Išoriniu vamzdžiu oras siurbiamas į uždarą katilo degimo kamerą, sumaišomas su dujomis, sudeginamas ir vidiniu vamzdžiu išmetamas į išorę. Toks "turbo kaminas" išvedamas tiesiai į lauką. Prie šių katilų galima pajungti lauko temperatūros daviklį ir patalpos termostatą. Prašome atkreipti dėmesį į sekančias svarbias pastabas: 1. Katilas ir visi jam priklausantys įrenginiai turi būti montuojami ir naudojami pagal atitinkamą projektinę dokumentaciją, pagal visus galiojančius normatyvinius dokumentus, technines sąlygas ir instrukcijas. 2. katilas turi būti montuojamas tik pagal savo paskirtį ir sąlygas, kurioms jis skirtas. 3. Katilo montavimą ir pirmąjį jo paleidimą turi atlikti tik gamintojo atestuota serviso organizacija. 4. Įvykus katilo gedimams prašome kreiptis tik į atestuotas serviso organizacijas. 5. Patikrinkite katilo komplektaciją jo atsiėmimo ar pristatymo metu. 6. Jeigu Jūs nesate įsitikinęs teisingu katilo valdymo ir aptarnavimo teisingumu, prašome įdėmiai išstudijuoti šią instrukciją. 7. Taisant katilo galimus gedimus turi būti naudojamos tik originalios šiems katilams skirtos detalės. 8. Vidinę katilo konstrukciją ar jo dalių montavimą ir gamyklinį sureguliavimą negalima keisti, nes tai gali pabloginti ir pakenkti katilo naudojimo kokybiai. 9. Nešalinkite ir nenaikinkite jokių ant katilo užklijuotų gamintojo užrašų. 10. Jeigu katilą nenaudosite ilgesnį laiką, rekomenduojame užsukti dujų padavimo ventilį ir atjungti jį nuo elektros įtampos. Ši rekomendacija galioja atsižvelgiant į šioje instrukcijoje išdėstytas sąlygas. 11. Gamintojas ir importuotojas neduoda garantijos ir neatsako už nuostolius įvykusius nevykdant: nurodymų ir sąlygų, išdėstytų šioje instrukcijoje; montavimo ir eksploatavimo eiliškumo; nurodymų išvardintų katilo garantiniame talone ir serviso dokumentacijoje. Katilo darbo metu gali iškilti priežastys, kurių pasekoje reikėtų imtis atitinkamų, žemiau išvardintų priemonių: Užkirsti kelią katilo savaiminiam užsikūrimui, jo degimo produktų nuvedimo dūmtraukio apžiūros metu; Nutraukti katilo darbą tuo metu, jeigu toje pačioje patalpoje bus degios, ar sprogstamosios medžiagos; Jeigu būtina išleisti vandenį iš katilo arba šildymo sistemos, kurio temperatūra neturėtų būti itin aukšta; Esant katilo ŠV šilumokaičio nuotekiui, arba jam užšalus ir nebandyti užkurti katilą, kol neatsistatys jo darbiniai parametrai; Esant dujų nuotekiui arba nutrūkus jų tiekimui, būtina kuo greičiau jį išjungti ir kreiptis į serviso organizaciją. Patarimas vartotojui: Kiekvienais metais rekomenduojame patikrinti boilerio magnio anodo būklę ir esant jo susidėvėjimui kreiptis į serviso organizaciją dėl jo pakeitimo. 2

3 Katilo charakteristikos ir jo komplektacija Charakteristikos Katilas 30 KKZ tai komfortiškas kondensacinis katilas. Katilo darbo metu naudojamas taip vadinamas kondensacijos principas. Klasikinės gamybos katiluose likutinė šiluma, esanti degimo produktuose, yra nepanaudojama, o išmetama į išorę kartu su degimo produktais. Kondensaciniuose katiluose ši likutinė šiluma yra panaudojama antro šilumokaičio dėka. O tiksliau yra taip: - jeigu šildymo sistemos konstrukcija leidžia palaikyti šilumą taip, kad antrame šilumokaityje degimo produktų grįžtamoji temperatūra būtų žemiau rasojimo taško (~57 C), tai ant šio šilumokaičio sienelių vyksta taip vadinama kondensacija (vandens garų, esančių degimo produktuose, nusėdimas). Esant tokiam kondensato panaudojimui katilo darbo efektyvumas viršija 100%. Tai yra grindžiama tuo, kad šiuo metu dujų šiluminis našumas yra nustatomas kaip šilumos kiekis, atitinkantis skirtumą tarp išmetamų degimo produktų ir kondensacinio (grįžtamojo) vandens dydžių, katilo darbo metu. Kondensacijai (degimo produktų šaldymui), naudojamas vanduo cirkuliuojantis tarp katilo ir jo ŠV sistemos. Šildymo metu, katile pasiekus žemesnes grįžtamo vandens temperatūras, iš degimo produktų galima išgauti daugiau šiluminės energijos ir atvirkščiai. Todėl katile nustatant konkrečius techninius jo darbinius parametrus, reikia įvertinti sekančias sąlygas: a) tikras katilo darbas kondensaciniu principu vyksta tuomet, kai išeinančio iš katilo ir grįžtamo į jį vandens temperatūra yra 50/30 C (išėjimas/grįžimas), (temperatūrinis skirtumas 20 C); b) nespecifinis (tam tikrais atvejais pereinamas) katilo darbas kondensaciniu principu vyks tuomet, kai išeinančio iš katilo ir grįžtamo į jį vandens temperatūra bus 70/50 C (išėjimas/grįžimas), (temperatūrinis skirtumas 20 C); c) aukštatemperatūrinis (maždaug 1/3 naudingumo), katilo darbo rėžimas pasiekiamas jeigu temperatūrinis skirtumas bus 90/70 C (išėjimas/grįžimas), tai liečia klasikines šildymo sistemas. Nežiūrint į tai, kad esant tokiam katilo darbo rėžimui nevyksta pilnas grįžtamosios šiluminės energijos panaudojimas, šio katilo šiluminis našumas didesnis negu klasikinių katilų. Katilo sudėtinės dalys Katilo komplektacija susideda iš sekančių sudedamųjų dalių: katilo rėmas su apvalkalu ir valdymo panele; BŠV talpa; degimo produktų kamera, įskaitant oro ir dujų padavimą; hidraulinės katilo konstrukcijos. Katilo rėminėje konstrukcijoje randasi: viršutinėje dalyje degimo kamera (savo vidinėje hermetiškoje kameroje), kurios dėka katilas tampa sandarus ir leidžia panaudoti taip vadinamą TURBO principą; apatinėje katilo dalyje randasi 95 litrų greitaeigis boileris su 2 litrų išsiplėtimo indu; katilo apvalkalas susideda iš šoninių bei galinio ir priekinio dangčių; priekiniame dangtyje randasi valdymo panelė, kurioje išdėstyti katilo valdymo mygtukai; BŠV rezervuaras, tai cilindrinės formos talpa, kurioje randasi spiraliniai vamzdžiai, skirti BŠV netiesioginiam šildymui. talpos korpusas pagamintas iš plieno, padengto emalės sluoksniu. Talpoje įmontuotas magnio anodas sumažinantis taip vadinamos rūgštinės korozijos atsiradimo galimybes visoje šildymo sistemoje ir padedantis apsaugoti geriamo vandens talpą nuo korozijos; boilerio išorinis šiluminės izoliacijos sluoksnis pagamintas iš poliuretaninių putų. Degimo kamera, oro ir dujų padavimas ir jų nuvedimas Katilo šilumokaitis susideda iš dviejų, dalinai atskirtų degimo kamerų, kur pirminėje vyksta degimo ir kondensacijos procesai, o antrinėje vyksta tik kondensacijos procesas. Dujos praeina per dujų vožtuvą, kur jų praeinamumas yra reguliuojamas priklausomai nuo į kamerą patenkačio deguonies kiekio, kuris sudaromas ventiliatoriaus pagalba. Toliau šio ventiliatoriaus pagalba dujų ir oro mišinys per cilindrinio tipo degiklį paduodamas į pirminę degimo kamerą. Degimo produktai praeina pro antrinę, kondensacinę, degimo kamerą, kur vyksta vandens garų, esančių degimo produktuose, nusodinimas ir įvyksta galutinis šilumos, esančios degimo produktuose, išsiskyrimas. 3

4 Hidraulinė katilo konstrukcija Hidraulinė katilo konstrukcija, tai sistema susidedanti iš iš sekančių sudedamųjų dalių: - hidrogrupės į kurios sudėtį įeina slėgio daviklis, išleidimo vožtuvas, 3 bar apsauginis vožtuvas ir baipasas (apėjimo linija); - 10 litrų talpos ŠV sistemos išsiplėtimo indo; - 2 litrų talpos BŠV sistemos išsiplėtimo indo; - cirkuliacinio siurblio su automatiniu nuorintoju; - apsauginio (6,3 bar) BŠV sistemos vožtuvo; - kondensato nuvedimo sifono; - katilo prijungimo prie sistemos movų. KATILO VALDYMAS IR KONTROLĖS PRIETAISAI Katilo valdymo panelė randasi priekinėje viršutinėje dalyje. Pagrindinis jungiklis (I) randasi priekinio valdymo skydelio apačioje (maždaug 10 cm. atstumu nuo displėjaus vidurio). 1. Pagrindinis jungiklis 2. BAR diodas - parodo vandens slėgį ŠV sistemoje: diodas dega. - slėgiui sistemoje nukritus žemiau 0,8 baro, diodas mirksi ir įspėja vartotoją, kad būtina ŠV sistemoje padidinti slėgį. 3. Radiatoriaus diodas - parodo katile esamą ŠV temperatūrą: diodas dega. - perspėja, kad vyksta vartotojo pageidaujamos ŠV sistemos temperatūros nustatymas: diodas mirksi. 4. Katilo displėjus Pav. Nr BŠV diodas -parodo katile esamą BŠV temperatūrą: diodas dega. - perspėja, kad vyksta vartotojo pageidaujamos BŠV temperatūros nustatymas: diodas mirksi. 6. Liepsnos diodas - parodo ar tuo metu degimo kameroje vyksta dujų degimo procesas: diodas dega. 7. RESET mygtukas - - katilo darbo užblokavimo atšaukimas po displėjuje parodyto gedimo kodo F1 liepsnos dingimas. Informacija vaizduojama katilo displėjuje - Aktuali ŠV temperatūra ( C), esanti katile parodoma nuspaudus mygtuką Nr.10 ir tuo pačiu metu dega diodas Nr.3 - Aktuali BŠV temperatūra ( C), esanti katile parodoma nuspaudus mygtuką Nr.8 ir tuo pačiu metu dega diodas Nr.5 - ŠV sistemos slėgis (bar) - parodomas 25 sek. nuspaudus mygtuką (Nr.11) Bar/MODE ir tuo pačiu metu dega diodas Nr.2 - Diagnostiniai duomenys (katilo gedimų vaizdavimas displėjuje) užsidega raidė F su skaičiais nuo 0 iki 5. 4

5 Diagnostinių katilo gedimo kodų aprašymas: F0 perspėja apie nepakankamą ŠV sistemoje esantį vandens kiekį (slėgį). F1 perspėja apie gedimą LIEPSNOS DINGIMAS. Katilas išsijungs savaime ir atnaujinti jo darbą bus galima tik RESET mygtuko nuspaudimu. F2 perspėja apie ŠV sistemos daviklio gedimą arba kai temperatūra ŠV sitemoje nukrenta žemiau 3 C. Katilas išsijungs. F3 perspėja kai ŠV sistemos temperatūra pakyla virš 95 C. Katilas išsijungs ir darbą atnaujins automatiškai tik ŠV temperatūrai nukritus žemiau vartotojo nustatytos. F4 perspėja apie BŠV daviklio gedimą. BŠV boilerio šildymas bus nutraukiamas. ŠV sistemos šildymui tai įtakos neturės. F5 perspėja apie lauko daviklio gedimą (trumpas jungimas arba išsijungimas). Gedimo kodas dega ir tada, kai yra pasirinktas katilo valdymas nuo lauko temperatūros, o lauko daviklis neprijungtas. Pastaba: Diagnostiniai duomenys katilo displėjuje parodomi pirmiausiai. Katilo darbinių parametrų nustatymas displėjuje vykdomas mygtuko Bar/MODE (Nr.11) pagalba. Pagrindinai displėjuje rodoma ŠV sistemos temperatūra, esanti katile ir dega diodas Nr.3. Pakeisti katilo darbinius parametrus ir juos išsaugoti atmintyje galima trumpai nuspaudžiant šį Bar/MODE (Nr.11) mygtuką ir griežtai laikytis nustatymų eiliškumo: Slėgis ŠV sistemoje Nuspauskite Bar/MODE (Nr.11) mygtuką katilo displėjuje pasirodys ŠV sistemos slėgis (barais) ir degs diodas Nr.2. Jeigu slėgis ŠV sistemoje nukris žemiau 0,8 baro, diodas pradės mirksėti. BŠV temperatūros nustatymas Po sekančio mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimo katilo displėjuje bus rodoma vartotojo nusatyta BŠV temperatūra C ir mirgsės diodas Nr.5. Pageidaujamos temperatūros nustatymas atliekamas mygtukų Nr.8 temperatūros didinimas, arba Nr.10 temperatūros mažinimas (40; 42; 45; 50; 52; 55; 58; 60 C) pagalba. Norint nutraukti BŠV paruošimą, katile nustatomas simbolis (--). Užduotos BŠV reikšmės įvedimas į katilo atmintį atliekamas mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimu. ŠV temperatūros nustatymas Po sekančio mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimo katile bus išsaugota prieš tai nustatyta BŠV temperatūra ir displėjuje bus rodoma vartotojo nusatyta ŠV temperatūra C ir mirgsės diodas Nr.3. Pageidaujamos temperatūros nustatymas atliekamas mygtukų Nr.8 temperatūros didinimas, arba Nr.10 temperatūros mažinimas (40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 C) pagalba. Norint nutraukti ŠV paruošimą (funkcijos VASARA nustatymas tik BŠV ruošimas), katile nustatomas simbolis (--). Užduotos ŠV reikšmės įvedimas į katilo atmintį atliekamas mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimu. Katilo darbo nustatymas priklausomai nuo lauko temperatūros šildymo kreivės pasirinkimas Po sekančio mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimo katile bus išsaugota prieš tai nustatyta ŠV temperatūra ir displėjuje bus rodoma E raidė su skaičiais nuo 1 iki 9 (arba E -). Ekviterminės kreivės pasirinkimas atliekamas mygtukų Nr.8 ir Nr.10 pagalba. Norima kreivė pasirenkama įvedus reikšmes nuo E1 < E9 (žr. Pav. Nr. 2). Pašalinti reikšmę galima įvedus E -. Įvedimas į katilo atmintį atliekamas pereinant į sekantį katilo darbo rėžimą mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimu. Pastaba: Norint, kad katilas dirbtų ekviterminiu rėžimu, prie katilo turi būti prijungtas lauko temperatūros daviklis, kuris neturi būti VASAROS rėžime. Jeigu lauko temperatūros daviklis nebus prijungtas prie katilo, ar jis bus sugedęs, o katile bus nustatytas ekviterminio reguliavimo rėžimas, tai katilo displėjuje užsidegs diagnostinis gedimo kodas F5. 5 Pav. Nr. 2 Pav. Nr..3 Pav. Nr. 4

6 Katilo darbo nustatymas priklausomai nuo lauko temperatūros šildymo kreivės poslinkis Po sekančio mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimo katilo displėjuje bus rodoma P raidė su skaičiais nuo P1 iki P9 (žr. Pav. Nr. 3). (arba P -). Mygtukų Nr.8 ir Nr.10 pagalba atliekamas kreivės lygiagretus poslinkis arba išjungimas (P-) sekančiais veiksmais: P-... be poslinkio P C P C P C P C P C P С P C P С P C Įvedimas į katilo atmintį atliekamas pereinant į sekantį katilo darbo rėžimą mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimu. Katilo valdymas priklausomai nuo lauko temperatūros naktinis apkrovimo sumažinimas Po sekančio mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimo katilo displėjuje bus rodoma U raidė su skaičiais nuo U1 iki U9 (žr. Pav. Nr. 4). (arba U -). Mygtukų Nr.8 ir Nr.10 pagalba atliekamas naktinis katilo darbinio apkrovimo sumažinimas arba jo išjungimas (U-) sekančiais veiksmais: U-... sistemos ŠV ruošimas išjungtas U C U ,5 C U C U C U C U С U C U С U C Įvedimas į katilo atmintį atliekamas pereinant į sekantį katilo darbo rėžimą mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimu. Pastaba: dydžiai pažymėti minuso (-) ženklu bus atimami, o dydžiai pažymėti pliuso (+) ženklu bus pridedami prie ŠV temperatūrų. Įvedimas į atmintį ir katilo darbo gražinimas į pagrindinę padėtį mygtuko Bar/MODE (Nr.11) paspaudimu. Pavyzdys: - Jūs pasirinkote ekvitermonio reguliavimo kreivę E6, tai šiuo atveju lauko temperatūrai esant -10 C, katilo ŠV temperatūra atitiks +73 C. - Pasirinksime lygiagretų kreivės poslinkį P C, ko pasekoje naktinė ŠV sistemos temperatūra bus: 73 6 = 67 C. - Pasirinksime katilo naktinio apkrovimo rėžimo sumažinimą U C, ko pasekoje naktinė ŠV sistemos temperatūra bus: = 52 C. Valdymo schema 6 Pav. Nr.5

7 Pastaba: Funkcija naktinis katilo apkrovimo sumažinimas bus veiksminga tik tada, jeigu prie katilo prijungtas laikrodinis perjungimo mechanizmas, kuris į katilo komplektaciją neįeina ir užsakomas atskirai. KATILO AVARINĖS IR APSAUGINĖS FUNKCIJOS Avarinis katilo sustojimas RESET mygtukas Įvykus katilo sustojimui dėl liepsnos dingimo, ar suveikus avariniam termostatui, displėjuje užsidegs diagnostinis kodas F1. Dingus liepsnai katilo darbą galima atnaujinti mygtuko RESET pagalba. Jeigu po trumpo laiko įvyksta pakartotinis katilo avarinis išsijungimas ir RESET mygtukas nesuveikia (gedimas įvyko dėl avarinio termostato suveikimo), būtina kreiptis į serviso organizaciją. Įspėjimas: Katilo negalima eksploatuoti, jeigu yra sugedęs jo avarinis termostatas, ar jis pakeistas kitu, gamintojo nepatvirtintu. Į serviso organizaciją kreipkitės ir tuo atveju, jeigu katilo displėjuje pradės degti ir kiti diagnostiniai gedimų kodai (F0 F5). Degant F0 diagnostiniam kodui įsitikinkite ar ŠV sistemoje yra pakankamas slėgis. Jeigu nėra, tai papildykite ŠV sistemą vandeniu, kad slėgis joje būtų 1 2 barų ribose. Apsauginės katilo funkcijos - Siurblio eigos inercija po katilo išsijungimo siurblys dar apie 4 minutes užtikrina vandens cirkuliaciją ŠV sistemoje (tik šildymo rėžime); - Įsijungimų dažnių ribojimo funkcija šildymo rėžime kai išsijungus katilui yra neleidžiamas jo paleidimas anksčiau negu po 3 minučių ir ŠV sistemos temperatūrai sumažėjus 8 0 C (negalioja kai katilas valdomas kambariniu reguliatoriumi); - Katilo apsauga nuo užšalimo krentant ŠV sistemos temperatūrai žemiau 10 0 C įsijungs siurblys; - Katilo apsauga nuo užšalimo ŠV sistemos temperatūrai nukritus žemiau 8 0 C, katilas įsijungs ir dirbs, kol ŠV temperatūra pasieks 25 0 C; - Katilo boilerio apsauga nuo užšalimo kai katilas neveikia, o BŠV temperatūra boileryje nukrenta žemiau 6 C; - Katilo paleidimo užblokavimas kai ŠV sistemos temperatūra nukrenta žemiau 3 C, tai įvyksta baiminantis sistemos užšalimo. - Cirkuliacinio siurblio apsauga kai po 24 val. nuo paskutinio starto, siurblys trumpam įsijungia, tuo sumažindamas galimą siurblio darbo užblokavimą į jį patekus ir užnešus kalkių nuosėdomis esančiomis ŠV sistemoje; - Slėgio sumažėjimas ŠV sistemoje kai krentant slėgiui pradeda mirksėti diodas (Nr. 2) ir toliau krentant slėgiui katilas automatiškai išsijungs ir jo displėjuje užsidegs diagnostinis gedimo kodas F0, perspėjantis apie slėgio sumažėjimą katilo ŠV sistemoje. Papildžius ŠV sistemą vandeniu ir slėgiui katile padidėjus iki reikiamos ribos, katilas pats automatiškai pasileis; - Apsauga nuo perkaitimo siurblys įsijungia visuomet, kai šildomo vandens temperatūra aukštesnė negu nustatytoji, arba jei jo temperatūra aukštesnė už 80 0 C. Katilas išsijungs, kai šildomo vandens temperatūra bus aukštesnė nei 95 0 C ir jo displėjuje užsidegs diagnostinis gedimo kodas F3. - ŠV sistemos, BŠV temperatūrų, sistemos slėgio, avarinių būsenų ir diagnostinių gedimo kodų parodymai displėjuje. Įspėjimas: Apsauginės katilo funkcijos yra veiksmingos tik tada, kai katilas įjungtas į elektros tinklą (katilo elektros kištukas įkištas į rozetę ir įjungtas katilo pagrindinis jungtukas (Nr.1) į padėtį (I). Jeigu katilas ilgesnį laiką (1 mėnesį ir daugiau) buvo atjungtas nuo elektros įtampos tinklo, rekomenduojame reguliariais valandiniais intervalais paleisti katilą dirbti (nors 1 kartą per mėnesį). Tuo atveju, jeigu katilo siurblys užsiblokuos, būtina kreiptis į serviso organizaciją. ŠV sistemos kalkių nuosėdomis užblokuoto siurblio remontas nėra katilo garantinis gedimas ir už jo remontą vartotojas su serviso organizacija atsiskaito atskirai. Jeigu katilui gresia užšalimas, o jisai neprijungtas prie elektros įtampos tinklo, būtina iš pirminio (ŠV) katilo ir antrinio (BŠV) boilerio, kontūrų išleisti ten esantį vandenį. Veiksmų eiliškumas iš katilo išleidžiant vandenį aprašytas skyriuje Vartotojo atliekamas katilo aptarnavimas. Avarinis katilo termostatas jeigu įvyksta ŠV sistemos perkaitimas, avarinis termostatas yra sustabdo katilo darbą ir paleisti jį bus galima tiktai po atblokavimo žr. Diagnostinių katilo gedimų kodas F1 jeigu RESET mygtukas (žr. žemiau), neveikia. Šį gedimą gali pašalinti Jūsų serviso organizacija. Įspėjimas: avarinio katilo termostato atblokavimas nėra katilo garantinis gedimas ir už jo atblokavimą vartotojas su serviso organizacija atsiskaito pats. Elektros tinklo saugiklis - apsaugo katilą nuo perkrovimo ir trumo sujungimo elektros tinkle. Jei katilas pajungtas į elektros įtampos tinklą, pagrindinis jungtukas įjungtas padėtį (I), o katilas neveikia (displėjus nedega), tai gedimo priežastimi gali būti katilo saugiklio gedimas ir tada šiuo atveju reikia kviestis Jūsų serviso organizacijos meistrą. Apsauginis vožtuvas skirtas apsaugoti katilą nuo gedimų, kurie atsirasti dėl vandens plėtimosi šylant ŠV sistemai. Apsauginis vožtuvas atsidaro ir tada, kai išsiplėtimo indas negali atlaikyti bendro ŠV sistemos ir katilo vandens plėtimosi, t. y. kai slėgis katile ir ŠV sistemoje viršija apsauginio vožtuvo slėgį. Nuo apsauginio vožtuvo rekomenduojama nuvesti vamzdžius 7

8 į kanalizaciją, kad jam suveikus perteklinis vanduo nepatektų į patalpą. Jei pakartotinai įvyksta ŠV sistemos slėgio kilimai, ar kritimai, reikia kreiptis į serviso organizaciją. Pripildyti arba išleisti vandenį iš ŠV sistemos ir katilo gali tik kompetetingas asmuo. Įspėjimas: vartotojas jokiais būdais negali manipuliuoti katilo apsauginėmis funkcijomis. KATILO VALDYMAS JO PALEIDIMAS IR IŠJUNGIMAS PIRMAS UŽKŪRIMAS Katilo pirmasis paleidimas yra atliekamas tik įgaliotos serviso organizacijos darbuotojo. Pirmasis užkūrimas yra trumpalaikis katilo išbandymas. Patikrinama ar katilas gerai surinktas, ar veikia katilo ir šildymo sistemos funkcijos. Pirmąjį šildymą atlieka serviso darbuotojas. Katilo tolimesnis darbas vyks automatiškai, palaikydamas reguliavimo prietaisais nustatytus parametrus ir vartotojas atliks tik operacijas susijusias su katilo aptarnavimu. ĮSPĖJIMAS: Serviso organizacijos darbuotojas, kuris atlikinės pirmąjį katilo paleidimą, privalo supažindinti vartotoją su katilo valdymu, jo reguliavimu ir darbinių parametrų nustatymu. Vartotojo aliekamas katilo paleidimas ir jo eksploatacija Eksploatuojant katilą ir jį aptarnaujant vartotojas gali naudoti tik katilo priekinėje panelėje esančius valdymo prietaisus. Katilas, kurio funkcionalumas jau buvo patikrintas pirmojo paleidimo metu, kitą kartą yra užkuriamas sekančia tvarka: 1. Įsitikinkite ar ŠV sistemos, BŠV ir dujų ventiliai yra atidaryti. 2. Katilas įjungtas į elektros įtampos tinklą. 3. Patikrinkite slėgį ŠV sistemoje, rodomą katilo valdymo panelės displėjuje. Jeigu vanduo šaltas, tai slėgis turi būti 1 2 barų ribose. Jeigu ŠV sistemos slėgis nėra šiose ribose, tai turite atlikti sekančius veiksmus. 4. Paduodamo į katilą vandens, skirto šildymui, slėgis turi būti didesnis už slėgį, esantį ŠV sistemoje. 5. Lėtai atidarykite hidraulinės grupės vandens papildymo ventilį ir stebėkite vandens slėgio pokytį katilo valdymo panelės displėjuje. Jeigu slėgis katile nedidėja (arba netgi krenta), nedelsiant uždarykite ventilį. 6. Papildžius k atilo ŠV slėgį iki reikiamos normos, papildymo ventilį atsargiai uždarykite ir patikrinkite ar toliau nekyla slėgis ŠV sistemoje (t. y. ar ventilis pilnai uždarytas). 7. Jeigu Jūs katilo valdymui naudojate kambarinį termoreguliatorių, tai nustatykite jį pagal instrukciją. 8. perjunkite katilo pagrindinį jungiklį į padėtį (I) įjungta. Katilas pasileis dirbti savaime ir pradės ruošti BŠV. Pašildęs vandenį iki Jūsų pageidaujamos temperatūros pradės šildyti ŠV sistemą, jeigu ji bus nustatyta, o iš šildymo reguliatoriaus gaus signalą šildyti ŠV sistemą. Įspėjimas: Jeigu vandens slėgis katilo papildymo sistemoje žemesnis už slėgį, esantį šildymo sistemoje, tai katile esantis šv gali patekti į vandens papildymo (tiekimo) sistemą, o tai yra draudžiama. To galimybę galima sumažinti vandens papildymo vietoje sumontavus atbulinį vožtuvą. Gamintojas neatsako už nuostolius atsiradusius dėl blogo, aukščiau išdėstytų reikalavimų su papildymo ventiliu, vykdymu. Nuostolius ir katilo darbo pertrūkius negalima traktuoti, kaip garantinius gedimus. Ruošiant ŠV katilas išsijungia visada, kai yra pasiekiama, ar katile vartotojo nustatyta, ar atitinkanti ekviterminio reguliavimo kreivę, ar nustatyta kambariniu termoreguliatoriumi temperatūra. Katilas išsijungs visuomet, jeigu ruošiant BŠV jis pasieks tiek BŠV ruošimui, tiek ŠV sistemos šildymui nustatytas temperatūras. Išsijungus katilui dėl užduotos ŠV sistemos temperatūros pasiekimo, cirkuliacinis siurblys toliau veiks ir atvėsus ŠV sistemos temperatūrai, BŠV ruošimas boileryje automatiškai atsinaujins. Jeigu katilas neveikia, o jo displėjuje nedega joks diagnostinis gedimo kodas, reiškia, kad yra katilo darbinis išsijungimas, kuris yra aprašytas anksčiau. Atvėsus katilo ŠV sitemos, BŠV ir patalpos, kurioje randasi kambarinis termoreguliatorius temperatūroms, katilo darbas atsinaujins automatiškai. Jeigu praėjus ilgesniam laiko tarpui katilas nepasileidžia ir nereaguoja į jo displėjuje vartotojo nustatomą temperatūrų padidinimą, tada šiuo atveju reikia kviesti serviso meistrą. Katilo išjungimas Tinklo jungtukas (I) perjungiamas į padėtį išjungta (O). Jeigu katilą reikia išjungti ilgesniam laikui, užsukite dujų ventilį prieš katilą. Katilo reguliavimas rėžimo ŽIEMA/VASARA nustatymas VASRA rėžimo nustatymas (tik BŠV ruošimas): paleiskite katilą dirbti; nuosekliai atliekant veiksmus, aprašytus skyriuje Katilo valdymo ir kontrolės prietaisai ŠV vandens temperatūros nustatymas, nustatykite ŠV simbolį (--). Atstatykite katilo darbinius parametrus. 8

9 ŽIEMA rėžimo nustatymas (ŠV ir BŠV ruošimas): paleiskite katilą dirbti; nuosekliai atliekant veiksmus, aprašytus skyriuje Katilo valdymo ir kontrolės prietaisai ŠV vandens temperatūros nustatymas, pašalinkite ŠV simbolį (--) ir nusistatykite pageidaujamą ŠV sistemos temperatūrą. Atstatykite katilo darbinius parametrus. KATILO REGULIAVIMO - VALDYMO BŪDAI a) Katilo darbas nenaudojant kambarinio termoreguliatoriaus katilas palaikys pasirinktą ŠV sistemos temperatūrą. Nustatymo eiliškumas: - pasirinkite rėžimą ŠV temperatūros nustatymas ; - pasirinkite rėžimą Katilo darbo nustatymas priklausomai nuo lauko temperatūros šildymo kreivės pasirinkimas ir nustatykite simbolį (E-); - pasirinkite rėžimą Katilo darbo nustatymas priklausomai nuo lauko temperatūros šildymo kreivės poslinkis ir nustatykite simbolį (P-); - kambarinis termoreguliatorius neprijungtas, jo prijungimo kontaktai katile turi būti sujungti vienas su kitu (užtrumpinti). b) Katilo darbas naudojant kambarinį termoreguliatorių - katilas palaikys pasirinktą ŠV sistemos temperatūrą. Jo darbas nutraukiamas priklausomai nuo patalpos, kurioje randasi reguliatorius, temperatūros. Šioje patalpoje ant radiatorių neturėtų būti termostatinių ventilių. Nustatymo eiliškumas toks pats, kaip ir katilui dirbant be termoreguliatoriaus tik katile esantys prijungimo kontaktai turi būti atjungti vienas nuo kito ir prie jų prijungiamas kambarinis termoreguliatorius. c) Katilo darbas priklausomai nuo lauko temperatūros ir kambarinio termoreguliatoriaus ŠV temperatūra katile keičiasi priklausomai nuo lauko temperatūrų pokyčių, aktyvuotos funkcijos Katilo valdymas priklausomai nuo lauko temperatūros - naktinis apkrovimo sumažinimas ir Šildymo kreivės poslinkis. Visas reguliavimas priklausomai nuo lauko temperatūros šiuo atveju valdomas kambariniu termoreguliatoriumi, kuris perstums (arba ne) šildymo kreivę. Tuo pasiekiamas katilo paleidimas arba išjungimas. Pastaba: jeigu katilas kambarinio termoreguliatoriaus pagalba reikalauja didesnės ŠV sistemos temperatūros, tai reiškia, kad valdančioji yra maksimali užduotos šildymo kreivės temperatūra, o ne kambarinio termoreguliatoriaus. Todėl rekomenduojame prieš pasirenkant šildymo kreivę patikrinti ar jos maksimali temperatūra atitiks numatomus objekto šiluminius nuostolius. Įspėjimas: prie katilo turi būti prijungtas lauko daviklis!! Lauko temperatūros daviklis turi būti montuojamas ant šalčiausios (šiaurės arba šiaurės vakarų) pastato sienos, maždaug 2,5 3 m. nuo žemės paviršiaus!! Daviklio neturi veikti tiesioginiai saulės spinduliai ir šiltas oras sklindantis iš atvirų langų ar ventiliacijos angų. Renkantis šildymo kreivę galioja taisyklė, kad kreivės su žemesniais skaičiais tinka objektams su geresne šilumine izoliacija. Šildymo kreivių diagrama naudojama pirminiai informacijai. Tikslesnis nustatymą atliekamas keleto dienų bėgyje įvertinus vidaus ir lauko temperatūras. Pirminiam nustatymui pasirenkami E6 kreivę. Nustatymo metu visi ventiliai ant radiatorių turi būti atsukti, termostatiniai vožtuvai nustatyti ant maksimalios temperatūros, pastato durys ir langai uždaryti. Nustatymo metu yra atliekami nedideli kreivės kreivumo pakeitimai ir jos lygiagretus poslinkis. Po kiekvieno pakeitimo rekomenduojama palaukti apie 3 val. ir tik po to įvertinti atliktų pakeitimų rezultatus. Labiau nustatymas tinkamos sąlygos yra dideli lauko temperatūrų pokyčiai. Galutinis nustatymas vykdomas tada, kai lauko temperatūra nukrenta žemiau 0 C. Esant būtinumui galima nustatyti naktinį katilo darbinio apkrovimo sumažinimą norint sumažinti šildomos patalpos temperatūrą pagrinde nakties valandomis. Ši funkcija yra aktyvi jeigu prijungtas laikrodinis perjungėjas. Nustatymo eiliškumas: - pasirinkame ekviterminio šildymo kreivę (E6); - pasirenkame šildymo kreivės poslinkį ir priklausomai nuo būtinumo nusistatome simbolį (P) intervale (nuo P- iki P9); - pasirenkame naktinio katilo apkrovimo mažinimą ir esant būtinumui nusistatome simbolį (U) intervale (nuo U- iki U9); -pasirenkame ŠV temperatūra ir patikriname ar nėra nustatytas VASAROS rėžimas (simbolis (--)). Katile turi būti nustatyta atitinkamo dydžio temperatūra (temperatūros dydis neįtakoja ekviterminio šildymo rėžimo); - įvedame katilo darbą į pagrindinę padėtį. Po kelių dienų eksploatacijos, kai šildomas objektas prišyla, jeigu reikia atliekame šildymo kreivės poslinkį: - jeigu objekto vidaus temperatūra keičiantis lauko temperatūrai iš esmės nekinta, tai reiškia, kad pasirinkta teisinga kreivė. Padidinti arba sumažinti temperatūrų dydį galima pakeičiant šildymo kreivės lygiagretų poslinkį žr. skyrių Katilo darbo nustatymas priklausomai nuo lauko temperatūros šildymo kreivės poslinkis - jeigu objekto temperatūra keičiantis lauko temperatūrai stipriai kinta, taip kad mažėjant lauko temperatūrai vidaus temperatūra didėja, tada pasirinksime kreivę su mažesniu skaičiumi ir atvirkščiai. Įspėjimas: funkcija naktinio katilo apkrovimo mažinimas bus veiksminga tik tada, kai prie katilo gnybtų bus pajungtas laikrodinis perjungėjas. Laikrodinis perjungėjas katilo naktiniam apkrovimui sumažinti neįeina į katilo komplektaciją. 9

10 Nustatymo eiliškumas: - ekviterminį reguliavimą nustatome taip, kaip nurodyta punkte c); - prie katilo prijungsime kambarinį termoreguliatorių ir jį nustatysime taip, kad komforto temperatūros metu ant jo nusistatys pageidaujama temperatūra apie 5 C didesnė už tą, kuri pasiekiama ekviterminiu reguliavimu. Apkrovimo sumažėjimo metu (naktį, ar nesant namuose), reguliatoriuje nusistatys reali pageidaujama temperatūra visada 3 Cmažesnė už realią komforto (pageidaujamą) temperatūrą. Įspėjimas: ši funkcija veiksminga tik tada, kai prie katilo gnybtų bus pajungtas laikrodinis perjungėjas. Jį sumontuoja serviso organizacijos specialistas prieš paleidžiant katilą dirbti. BŠV boilerio šildymas laikrodiniu valdymu BŠV boilerio šildymo funkciją galima praplėsti panaudojant laikrodinį valdymą. Tam, kad šis valdymo būdas būtų veiksmingas reikalingas laikrodinis perjungėjas. Šio perjungėjo pagalba galima nustatyti laiko intervalą, kurio metu BŠV boileryje nebus ruošiamas karštas vanduo. Pasibaigus perjungėjuje nustatytam laikui, BŠV ruošimas boileryje toliau valdomas pagal temperatūrą nustatytą katilo valdymo panelėje. Toks laikrodinio valdymo būdas tinka šeimoms, kurios nesinaudoja BŠV ruošimu iki pietų. Elektros energijos tiekimo nutrūkimas ir atnaujinimas Nutrūkus elektros energijos tiekimui, katilo darbas nutrūksta. Po elektros energijos tiekimo atnaujinimo katilas pasileidžia dirbti automatiškai, o jame nustatyti darbiniai parametrai išlieka. Jeigu atsinaujinus elektros energijos tiekimui katilo displėjuje užsidega diagnostinis kodas F1, elkitės vadovaudamasis instrukcijomis išdėstytomis, dalyje Avarinis katilo sustojimas RESET mygtukas, (Naudojimosi instrukcija skyrius Katilo avarinės ir apsauginės funkcijos ). Katilas gali užsiblokuoti dėl perkaitimo, kai elektros energijos tiekimo metu buvo sustojęs cirkuliacinis siurblys. Katilo darbo nutraukimas Katilo darbą trumpam laikui galima nutraukti pagrindinio jungiklio pagalba perjungiant jį iš padėties (I) į padėtį (O). Norint katilo darbą nutraukti ilgesniam laikui papildomai reikia atjungti katilą nuo elektros įtampos tinklo ištraukiant kištuką iš rozetės ir užsukti dujų padavimo į katilą ventilį. Jeigu nėra pavojaus, kad katilas gali užšalti, tai jame esantį vandenį galima palikti, priešingu atveju jį reikia išleisti tiek iš katilo, tiek iš šildymo sistemos. Jeigu ŠV sistemos konstrukcija leidžia vandenį išleisti tik iš katilo, tai sistemoje vandenį, norint išvengti korozijos, reikėtų palikti. Vartotojo atliekamas katilo aptarnavimas Vartotojas pats atlieka: a) pagal būtinumą valo katilo išorę nenuimdamas išorinių sienelių. Atliekant valymo darbus katilas turi būti atjungtas nuo elektros įtampos tinklo pagrindinis jungiklis turi būti išjungtas, kištukas ištrauktas iš rozetės. Katilo negalima vėl įjungti, jeigu sienelių paviršius yra drėgnas. Šiuo atveju reikia palaukti, kol jis išdžius. b) vieną kartą per savaitę yra patikrina vandens slėgis ŠV sistemoje ir esant būtinumui ją papildo vandeniu. Papildyti vandeniu galima, jeigu katilo vandens temperatūra yra 40 C ir žemesnė (temperatūrą matoma katilo displėjuje nuspaudus mygtuką Bar/MODE žr. skyriuje Katilo valdymas ir kontrolės prietaisai ) c) tikrina (pasikliaudamas savo uosle ) dujų padavimo ir degimo produktų išmetimo vamzdžių hermetiškumą. Esant dujų nuotėkiui būtina: nutraukti katilo darbą, užsukti dujų padavimo ventilius ir iškviesti serviso organizacijos specialistą. d) purvo surinkimo filtro valymą ir kontrolę: 1. iš karto po pirmojo katilo iškūrenimo; 2. po pirmosios katilo eksploatacijos savaitės; 3. pastoviai 1 kartą per mėnesį arba 1 kartą per ketvirtį, priklausomai nuo užterštumo lygio. d) vieną kartą per mėnesį tikrinti kondensato nuvedimą į kanalizaciją. Norint užtikrinti nepertraukiamą katilo eksploataciją, rekomenduojama, kad katilo darbo kontrolė ir aptarnavimas būtų vykdomas reguliariais kasmetiniais intervalais. Šios apžiūros nepriklauso garantiniams katilo aptarnavimams. ŠV sistemos papildymas vandeniu 3. Rekomenduojamas atvėsusio (ne daugio 30 C) vandens Sąlygos reikalingos vandens papildymui į katilą ir sistemą slėgis katile turi būti 1 2 barų ribose Vandens papildymą (nedidelį kiekį) į šildymo sistemą galima atlikti papildymo ventilio pagalba (Pav. Nr. 6) Atliekant papildymą būtina išpildyti sekančias sąlygas: 1. Papildymui į katilą skirto vandens slėgis turi būti didesnis už ŠV sistemoje esantį slėgį. 2. Vandens papildymas į katilą atliekamas tik esant jam atvėsus (ŠV temperatūra katile nedidesnė 30 C). 10

11 Pav. Nr. 6 Įspėjimas: jeigu papildymui į katilą skirto vandens slėgis yra žemesnis arba toks pats kaip ŠV sistemoje, tai gali katile esantis vanduo patekti į vandens tiekimo sistemą, o tai yra draudžiama. Šis pavojus sumažinamas, jeigu už papildymo ventilio sumontuojamas atbulinis vožtuvas. Gamintojas neatsako už nuostolius atsiradusius dėl netinkamo elgesiu su papildymo ventiliu ir nesilaikant aukščiau išdėstytų sąlygų. Tokiu būdu atsiradusius nuostolius ir įvykusius gedimus negalima laikyti kaip garantinį katilo gedimą. Katilo ŠV sistemos papildymo eiliškumas įsitikinkite ar katilas prijungtas prie elektros įtampos tinklo ir pagrindinis jungtukas įjungtas į padėtį (I); įsitikinkite ar ŠV sistemos ir BŠV boilerio uždarymo ventiliai atidaryti; nuspauskite mygtuką Bar/MODE, pradės mirksėti diodas Nr.2, o katilo displėjuje bus rodomas katile esantis ŠV sistemos slėgis (ši būklė trunka apie 25 sekundes); įsitikinkite tuo, kar automatinio nuorintojo galvutė neužsukta; rankiniu būdu atsukinėkite mėlyną papildymo ventilį ir tuo pačiu metu stebėkite katilo valdymo panelės displėjuje kylantį slėgį; sistemą papildykite vandeniui tiek, kad slėgis būtų 1 2 barų ribose; pasiekus reikalingą slėgio dydį, papildymo ventilį rankiniu būdu užsukite (neužveržkite raktais); kruopščiai išleiskite orą iš visų radiatorių (vanduo iš jų turi tekėti nepertraukiamai ir būti be oro burbuliukų); automatinio nuorintojo galvutę palikite pravertą (visą katilo darbo laiką); įsitikinkite ar slėgis rodomas katilo displėjuje yra 1 2 barų ribose. Esant būtinumui vėl padidinkite sistemos slėgį. ŠV ir BŠV vandens išleidimas iš katilo Vandens išleidimui iš ŠV sistemos naudojamas išleidimo kranelis, kuris randasi apatinėje boilerio dalyje (Pav. Nr. 7/1); BŠV išleidimui naudojamas išleidimo kranelis, kuris randasi šalia ŠV sistemos išleidimo kranelio (Pav. Nr. 7/2) ŠV ir BŠV išleidimo eiliškumas - jeigu katilas ir boileris įkaitę, išjunkite funkciją ŠV ir BŠV temperatūrų nustatymas ( žr. skyrių Katilo valdymo ir kontrolės prietaisai ). Vanduo katile turi atvėsti maždaug iki 45 C; - išjunkite katilą pagrindinio jungiklio pagalba ir atjunkite jį nuo elektros įtampos; - užsukite ŠV, BŠV ir dujų padavimo ventilius, kurie randasi už katilo; - prie išleidimo kranelio vamzdelio prijunkite žarnelę taip, kad išleidimo metu ji neatsijungtų; - lėtai atsukite išleidimo kranelį (todėl, kad aukštas slėgis); - dėl pakankamo vandens išleidimo iš pirminio ir antrinio kontūrų reikia, kad išleidimo žarnelės antgalis būtų žemiau už šio išleidimo kranelio vamzdelį. Pastaba: Rekomenduojama, kad šias operacijas atliktų serviso organizacija. Pav. Nr. 7 11

12 Garantijos sąlygos Garantinio aptarnavimo sąlygos yra aprašytos garantiniame talone. Garantinis talonas išduodamas perkant katilą. Reikalaukite garantinio talono perkant katilą jo neturint Jūs prarandate teisę į garantinį aptarnavimą. Pateikimo komplektiškumas Katilas vartotojui pateikiamas po visų funkcinių išbandymų pilnai surinktas. Prie jo pateikiama dokumentacija aptarnavimo instrukcija ir garantinis talonas. Kaip dalis komplektacijos prie katilo dalinai pateikaimos sekančios detalės: - ŠV sistemos apsauginio vožtuvo persipylimo nuvedimo žarnelė ir kondensato surinkimo; - BŠV apsauginio vožtuvo persipylimo žarnelė; - laidų perėjimo izoliatoriai; - plastikinis turbo komplekto pajungimo adapteris.

13 Katilo 30KKZ techniniai parametrai Katilo tipas...30 KKZ Uždegimo būdas...kibirkštinis Šildymo galingumas (maks./min.) kw...24,9 / 6,5 Šildymo galingumas esant temper. skirtumui 80/ ,1 / 6,3 Triukšmo lygis (1 m nuo katilo, 1,5 m aukštyje) (Db)...iki 50 Išmetamų degimo produktų pratekėjimas (gr./sek.)...13 Maksimali degimo produktų temperatūra ( C)...91 NOx klasė...5 klasė Kuro slėgis Slėgis prieš katilą (mbar/kpa)...gamtinės dujos G20 / 1,3 2 Purkštukų diametras (mm)...6,5 Degimo produktuose esantis CO 2 kiekis (%)...8 Dujų sąnaudos Qmax esant temperatūriniam skirtumui 80/60...2,7 m³/h Naudingumo koeficientas Esant temperatūriniam skirtumui 50/30 (%) Esant temperatūriniam skirtumui 80/60 (%)...97 ŠV sistemos šildymas Temperatūrų ribos ( C) Išsiplėtimo indo tūris (ltr.)...10 Slėgis išsiplėtimo inde (bar)...3 Maksimalus darbinis slėgis (bar) Minimalus darbinis slėgis...0,8 Maksimali darbinė temperatūra ( C)...80 Maksimalus ŠV sistemos tūris (ltr.) BŠV ruošimas Boilerio temperatūrų ribos ( C) BŠV boilerio talpa (ltr.)...95 BŠV boilerio išsiplėtimo indo talpa (ltr.)...2 Maks. slėgis išsiplėtimo inde (bar)...6 Maks. slėgis BŠV boileryje (bar)...6 Paduodamo vartotojui BŠV greitis ltr./min...20 El. įtampa / dažnis (V/Hz)...230/50 Srovė (A)...0,75 Elektros sąnaudos (W) Elektros apsaugos grupė (IP)...44 Matmenys: Plotis/aukštis/gylis (mm)...540/1550/570 Katilo svoris be vandens (kg)...85 Pajungimas ŠV į katilą padavimas/išėjimas...3/4 BŠV į boilerį padavimas/išėjimas... 1/2 Dujos...3/4 Kondensato nuvedimo skersmuo (mm)...21 Degimo produktų nuvedimas (TURBO) Maksimalus turbo kamino 60/100 ilgis (ekvivalent. metrais)

14 Katilo pajungimo matmenys 1. BŠV išėjimas G1/2 4. ŠV išėjimas G3/4 2. BŠV įėjimas G1/2 5. ŠV įėjimas G3/4 3. Dujų prijungimas G3/4 6. BŠV recirkuliacija 1/2 Pav. Nr. 8 Vandens slėgis sistemoje Slėgis (m H 2 0) 14 Pratekėjimas (ltr/h) Pav. Nr. 9

15 KATILO DARBINĖ SUDĖTINĖ SCHEMA Pav. Nr Dujų pajungimas 11. ŠV padavimas 21. ŠV sistemos išsiplėtimo indas 2. Dujų vožtuvas 12. ŠV sistemos papildymas 22. trieigis vožtuvas 3. Maišytuvas 13. BŠV daviklis 23. dujų kameros išleidimo vožtuvas 4. Ventiliatorius 14. BŠV boilerio šilumokaitis 24. Slėgio daviklis 5. ŠV daviklis 15. Apsauginis/atbulinis vožtuvas 25. ŠV sistemos apsauginis vožtuvas 6. Avarinis termostatas 16. BŠV padavimas 26. Siurblys 7. Kondensasato nuvedėjas 17. Boilerio išleidimo vožtuvas 27. Degiklis 8. Kondensato nuvedėja uždarymas 18. BŠV išėjimas 28. Kondensacinė kamera 9. ŠV išėjimas 19. BŠV išsiplėtimo indas 29. Degimo kamera 10. Apėjimo linija (Bay-pass) 20. Boileris 30. Degimo produktų išėjimas

16 - 3 -

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJI

BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJI BIO 20 PLIENINIS ŠILDYMO KATILAS SU DEGIKLIU IR AUTOMATINIU KURO TIEKTUVU BIO 20 (20kW GALIOS) KATILO PASAS, VARTOTOJO INSTRUKCIJA, MONTAVIMAS,NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA 1. Įžanga Įmonė Biokaitra dėkoja ir

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Microsoft Word - instrukcija V5.doc

Microsoft Word - instrukcija V5.doc Universalus šilumos ūkio valdiklis skirtas valdyti visą individualaus namo šilumos ūkį. Per keletą metų šis projektas iš mėgėjiško pavirto į rimtą profesionalų įrenginį, kuris ir toliau yra tobulinamas.

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Attraction

Attraction AB SEB bankas Specialus pasiūlymas PASIŪLYMAS 1. Variklis 2967 cm 3 TDI 210kW 286 AG dyzelinas Pavarų dėžė automatinė tiptronic Kėbulo tipas penkių durų vienatūris Interjeras Cricket odinis interjeras

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd Dacia Ribotojo leidimo serija TECHROAD Ribotojo leidimo serija Techroad Kiekviena diena gali būti kupina malonumų ir jaudinančių nuotykių. Būtent dėl to sukurta ribotojo leidimo serija TECHROAD, apimanti

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

VENTO tiekimo VO

VENTO tiekimo VO ORO TIEKIMO ĮRENGINIO VENTO - PASAS UAB LAUMIVA Rygos 17a-53 Vilnius tel./faks. 370 5/2460482 /83 www.laumiva.lt info@laumiva.lt UAB LAUMIVA Kodas LT122507338 Rygos g. 17A-53, 05205 Vilnius, Tel. (8-5)

Detaliau