Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M"

Transkriptas

1 KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M , M Suteikiama kvalifikacija: dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV Programos trukmė: 2 metai Programos apimtis kreditais: 110 kreditų Būtinas minimalus išsilavinimas: - įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje arba - baigta vidurinio ugdymo programa Reikalavimai asmens pasirengimui mokytis: Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybos sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą. SPK sprendimą įteisinančio elektroninio posėdžio Nr. ST2-38, įvykusio 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Vilnius,

2 Turinys 1. ĮVADAS PAGRINDINIAI MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS PARAMETRAI 5 3. KREDITŲ PRISKYRIMAS MOKYMOSI MODULIAMS (REKOMENDACIJOS) PROGRAMOS STRUKTŪRA PRIVALOMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS PASIRENKAMŲJŲ SU KVALIFIKACIJA SUSIJUSIŲ MODULIŲ SĄRAŠAS GALIMA KITAIS TEISĖS AKTAIS REGLAMENTUOTŲ KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMO APIMTIS KREDITAIS MODULIŲ APRAŠAI Įvadinis modulis Įvadas į dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesiją Privalomų modulių aprašai Modulio,,Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas aprašas Modulio Dekoratyvinių augalų formavimas aprašas Modulio,,Augalų komponavimas aprašas Modulio,,Teritorijos paruošimas želdynų įrengimui aprašas Modulio Želdynų įrengimas ir priežiūra aprašas Modulio Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra aprašas Modulio Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas aprašas Modulio,,Sodo įveisimas aprašas Modulio Verslo plano rengimas aprašas Baigiamasis modulis Įvadas į darbo rinką Pasirenkamųjų su kvalifikacija susijusių modulių aprašai Modulio Netradicinių sodo kultūrų auginimas aprašas Modulio Vaistažolių auginimas aprašas Modulio Bonsų formavimas ir auginimas aprašas Modulio,,Medelyno įveisimas aprašas Modulio,,Dekoratyvinių daržovių auginimas ir priežiūra aprašas Modulio,,Augalų aranžavimas aprašas

3 1. ĮVADAS 1.1. Programos tikslas ir paskirtis Programos tikslas parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse. Programos paskirtis sudaryti sąlygas ir galimybes įgyti kompetencijas, reikalingas dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo veiklos procesams vykdyti: auginti, prižiūrėti, realizuoti augalus, įveisti sodą ir / ar medelyną. Įgyti kompetencijas naudoti ir valdyti mechanizmus įrengiant ir prižiūrint mažąją architektūrą bei organizuoti smulkųjį verslą Įgyjamos kompetencijos Privalomosios: 1. Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. 2. Formuoti dekoratyvinius augalus. 3. Komponuoti augalus. 4. Paruošti teritoriją želdynų įrengimui. 5. Įrengti ir prižiūrėti želdynus. 6. Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą. 7. Mechanizuoti želdyno įrengimo ir priežiūros darbus. 8. Įveisti sodą. 9. Parengti verslo planą. Pasirenkamosios: 1. Auginti netradicines sodo kultūras. 2. Auginti vaistažoles. 3. Formuoti ir auginti bonsus. 4. Įveisti medelyną. 5. Auginti ir prižiūrėti dekoratyvines daržoves. 6. Aranžuoti augalus. 7. Dirbti traktoriais (iki 60kW galios) ir juos prižiūrėti Ugdomos bendrosios kompetencijos: 1. Bendravimo gimtąja kalba. 2. Naudojimosi informacinėmis technologijomis. 3. Mokėjimo mokytis. 4. Socialinės ir pilietinės atsakomybės. 5. Iniciatyvumo ir verslumo. 6. Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo. 7. Raštingumo, pagrindinių matematinių ir gamtos mokslų įgūdžių. Bendrosios kompetencijos pasirinktinai integruojamos į programos modulius Kvalifikacijos vertinimo turinys 3

4 Kompetencijų vertinimo metu patikrinamos ir įvertinamos mažiausiai trys iš šių pagrindinių kompetencijų: 1. Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. 2. Formuoti dekoratyvinius augalus. 3. Komponuoti augalus. 4. Paruošti teritoriją želdynų įrengimui. 5. Įrengti ir prižiūrėti želdynus. 6. Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą. 7. Mechanizuoti želdyno įrengimo ir priežiūros darbus. 8. Įveisti sodą. 9. Parengti verslo planą. Kitos programoje išvardytos kompetencijos patikrinamos mokymosi proceso metu Būsimo darbo ypatumai Įgiję kvalifikaciją asmenys gali dirbti želdynų tvarkymo ir priežiūros įmonėse, augalų veisimo ir realizacijos įmonėse, gėlių parduotuvėse, kurti individualų verslą. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas tinkamai parenka ir augina augalus želdynų veisimui, saugiai dirba, naudoja pažangias darbo priemones ir technologijas įrengiant mažosios architektūros objektus, vadovaudamasis gamybos ir asmens higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, moka taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS Parengta Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas 1.6. Programos rengėjai: Grupės vadovė: Danguolė Laužikienė Nariai: Aurelija Čergelienė Rima Skirvainienė Rima Vasiliauskienė Vaida Vaitkutė-Eidmintienė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras,

5 PAGRINDINIAI MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS PARAMETRAI Eil. Nr. Privalomosios kompetencijos 1 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus Kompetencija Mokymosi rezultatai Programos moduliai 2 Formuoti dekoratyvinius augalus 1.1. Pažinti dekoratyvinius ir jų bendrijų augalus; 1.2. Išmanyti dekoratyvinių ir jų bendrijų augalų savybes bei jų auginimo sąlygas; 1.3. Dauginti augalus; 1.4. Auginti augalus; 1.5. Parinkti augalų apsaugos priemones; 1.6. Paruošti augalus realizacijai Pažinti dekoratyvinius augalus; 2.2. Formuoti ir genėti augalus; 2.3. Parinkti augalų apsaugos priemones; 2.4. Taikyti žinias apie dekoratyvinių augalų sodinukų realizacijos ypatumus. 3 Komponuoti augalus 3.1. Pažinti kompozicijoms kurti naudojamus augalus; 3.2. Sudaryti gėlių kompozicijas; 3.3. Pritaikyti kompozicijas interjere ir eksterjere. 4 Paruošti teritoriją želdynų įrengimui 5 Įrengti ir prižiūrėti želdynus 4.1. Tvarkyti teritoriją; 4.2. Išmanyti dirvos struktūrą; 4.3. Žinoti dirvos dirbimo būdus; 4.4. Parinkti dirvą augalų auginimui Nagrinėti želdynų planus; 5.2. Pažymėti vietovėje želdynų projektus; 5.3. Gebėti vadovautis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais želdinių įrengimą ir priežiūrą; 5.4. Įrengti, prižiūrėti, pertvarkyti želdyną; 5.5. Įrengti gyvatvores; 5.6. Formuoti gėlynus; 5.7. Įrengti veją. Dekoratyvinių augalų dauginimas, auginimas Dekoratyvinių augalų formavimas, priežiūra Augalų komponavimas Teritorijos paruošimas želdynų įrengimui Želdynų įrengimas ir priežiūra 5

6 Eil. Nr. Kompetencija Mokymosi rezultatai Programos moduliai 6 Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą 6.1. Įrengti takus, aikšteles, laiptus; 6.2. Įrengti dekoratyvinius baseinus, tvenkinius; 6.3. Įrengti atramines sieneles, treliažus, pergoles, arkas. Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra 7 Mechanizuoti želdyno įrengimo ir priežiūros darbus 7.1. Išmanyti augalų genėjimo įrankius ir mechanizmus; 7.2. Išmanyti žemės dirbimo įrankius ir agregatus; 7.3. Išmanyti vejos įrengimo ir priežiūros įrankius ir mechanizmus; 7.4. Išmanyti mažosios architektūros įrengimo įrankius ir mechanizmus. 8 Įveisti sodą 8.1. Išmanyti dirvos parinkimą augalams auginti; 8.2. Formuoti vaismedžius ir vaiskrūmius; 8.3. Tręšti augalus; 8.4. Taikyti apsaugos priemones; 8.5. Pažinti ir prižiūrėti nektaru mintančius vabzdžius; 8.6. Paruošti derliaus produkciją realizacijai. 9 Parengti verslo planą 9.1. Išskirti pasirinktos srities verslo idėją; 9.2. Ištirti pasirinktos srities rinką; 9.3. Parinkti verslo organizavimo formą; 9.4. Parengti ir pristatyti verslo planą. Pasirenkamosios kompetencijos 1 Auginti netradicines sodo kultūras 1.1. Pažinti dekoratyvinius netradicinius sodo augalus; 1.2. Išmanyti dirvos parinkimą augalams auginti; 1.3. Išmanyti netradicinių sodo augalų auginimą; 1.4. Tręšti augalus; 1.5. Taikyti apsaugos priemones. 2 Auginti vaistažoles 2.1. Pažinti vaistinius žolinius augalus; Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas Sodo įveisimas Verslo plano rengimas Netradicinių sodo kultūrų auginimas Vaistažolių auginimas 6

7 Eil. Nr. Kompetencija Mokymosi rezultatai Programos moduliai 2.2. Išmanyti dirvos parinkimą vaistinių žolinių augalų auginimui; 2.3. Paruošti vaistinius žolinius augalus naudojimui. 3 Formuoti ir auginti bonsus 3.1. Pažinti dekoratyvinius augalus; 3.2. Formuoti augalus pagal pasirinktą būdą; 3.3. Parinkti augalų formavimo įrankius ir auginimo indus; 3.4. Išmanyti dirvos parinkimą augalams auginti; 3.5. Taikyti apsaugos priemones; 3.6. Taikyti žinias apie dekoratyvinių augalų sodinukų realizacijos ypatumus. 4 Įveisti medelyną 4.1. Pažinti sumedėjusius augalus; 4.2. Išmanyti dirvos paruošimą augalams auginti; 4.3. Dauginti augalus įvairiais būdais; 4.4. Prižiūrėti medelyno augalus; 4.5. Tręšti augalus; 4.6. Taikyti apsaugos priemones; 4.7. Taikyti žinias apie augalų sodinukų realizacijos ypatumus. 5 Auginti ir prižiūrėti dekoratyvines daržoves 5.1. Pažinti daržoves, turinčias dekoratyvų habitą; 5.2. Išmanyti dirvos parinkimą daržovėms auginti; 5.3. Išmanyti augalų auginimo tarpusavio suderinamumą; 5.4. Tręšti augalus; 5.5. Taikyti augalų apsaugos priemones. 6 Aranžuoti augalus 6.1. Pažinti dekoratyvinius augalus; 6.2. Išmanyti gėlių kompozicijų sudarymą metinėms šventėms; 6.3. Išmanyti gėlių kompozicijų sudarymą šeimos šventėms; 6.4. Išmanyti augalų kompozicijų pritaikymą interjere ir eksterjere. Bonsų formavimas ir auginimas Medelyno įveisimas Dekoratyvinių daržovių auginimas ir priežiūra Augalų aranžavimas 7 Dirbti traktoriais (iki 7.1. Žinoti traktorių TR1 TR1 kategorijos 7

8 Eil. Nr. Kompetencija Mokymosi rezultatai Programos moduliai 60kW galios) ir juos prižiūrėti konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo ir priežiūros reikalavimus; 7.2. Parinkti, naudoti, laikyti ir utilizuoti eksploatacines ir chemines medžiagas; 7.3. Taikyti darbų atlikimo agrotechninius reikalavimus; 7.4. Apibūdinti priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumus, reguliavimus, kaip prižiūrėti, nustatyti ir taisyti gedimus; 7.5. Sudaryti traktorinius transporto junginius ir dirbti su jais. traktorių vairavimas 8

9 2. KREDITŲ PRISKYRIMAS MOKYMOSI MODULIAMS (REKOMENDACIJOS) Mokymo organizavimas Kompetencija / mokymosi rezultatas Kontaktinės val. Konsultacijos Savarankiškas mokymasis teorinis mokymas (is) praktinis mokymas (is) Vertinimas Įvadinis modulis Baigiamasis modulis Privalomosios kompetencijos 1. Dauginti, auginti dekoratyviniu s augalus 2. Formuoti dekoratyviniu s augalus 3. Komponuoti augalus 4. Paruošti teritoriją želdynų įrengimui 5. Įrengti ir prižiūrėti želdynus 6. Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą Mechanizuoti želdyno įrengimo ir priežiūros darbus 8. Įveisti sodą Parengti verslo planą Iš viso privalomos programos dalies: Pasirenkamosios su kvalifikacija susijusios kompetencijos 9

10 1. Auginti netradicines sodo kultūras 2. Auginti vaistažoles 3. Formuoti ir auginti bonsus 4. Įveisti medelyną 5. Auginti ir prižiūrėti dekoratyvines daržoves 6. Aranžuoti augalus 7. Dirbti traktoriais (iki 60kW galios) ir juos prižiūrėti

11 3. PROGRAMOS STRUKTŪRA 3.1. PRIVALOMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Modulio pavadinimas 1. Įvadas į Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesiją 2. Dekoratyvinių augalų dauginimas, auginimas 3. Dekoratyvinių augalų formavimas 4. Augalų komponavimas 5. Teritorijos paruošimas želdynų įrengimui 6. Želdynų įrengimas ir priežiūra 7. Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra 8. Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas Valstybinis kodas Lietuvos kvalifikacijų lygis Apimtis kreditais Kompetencijos, reikalingos mokytis šiame modulyje IV IV 8 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus IV 10 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus IV 6 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus IV IV IV 8-9. Sodo įveisimas IV 10 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. Paruošti dirvą želdiniams sodinti. 10. Verslo plano IV 8 - rengimas 11. Įvadas į darbo rinką Dekoratyvinių augalų dauginimas, auginimas. Dekoratyvinių augalų formavimas, priežiūra. Augalų komponavimas. Teritorijos paruošimas želdynų įrengimui. Želdynų įrengimas ir priežiūra. 11

12 Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra. Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas. Sodo įveisimas. Verslo organizavimas. Paaiškinimas: - 12

13 3.2. PASIRENKAMŲJŲ SU KVALIFIKACIJA SUSIJUSIŲ MODULIŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Modulio pavadinimas 1. Netradicinių sodo kultūrų auginimas 2. Vaistažolių auginimas 3. Bonsų formavimas ir auginimas Valstybinis kodas Lietuvos kvalifikacijų lygis Apimtis kreditais Gebėjimai, reikalingi mokytis šiame modulyje IV 8 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. Formuoti, prižiūrėti dekoratyvinius augalus. Paruošti dirvą želdiniams sodinti IV 6 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. Paruošti dirvą želdiniams sodinti IV 6 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. Formuoti, prižiūrėti dekoratyvinius augalus. Paruošti dirvą želdiniams sodinti. 4. Medelyno įveisimas IV 8 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. Formuoti, prižiūrėti dekoratyvinius augalus. Paruošti dirvą želdiniams sodinti. 5. Dekoratyvinių daržovių auginimas ir priežiūra IV 6 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. Paruošti dirvą želdiniams sodinti. 6. Augalų aranžavimas IV 8 Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. 7. TR1 kategorijos traktorių vairavimas III 6 - Paaiškinimas: šios programos apimtis 110 kreditų, o pasirenkamiesiems moduliams skirta 14 kreditų, tad mokinys, siekiantis įgyti Dekorayvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikaciją turi pasirinkti 2 papildomus modulius taip, kad vienas iš šių modulių būtų 6, o kitas 8 kreditų apimties. 13

14 3.3. GALIMA KITAIS TEISĖS AKTAIS REGLAMENTUOTŲ KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMO APIMTIS KREDITAIS Siekiant įgyti kvalifikaciją, galima / privaloma (pabraukti) pasirinkti nesusijusių su kvalifikacija modulių, kurių bendra apimtis nėra didesnė nei šeši (6) kreditai. Įgyjamos šios kitais teisės aktais reglamentuotos kompetencijos: 1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 kreditas; 2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 5 kreditai. 14

15 4. MODULIŲ APRAŠAI 4.1. Įvadinis modulis Įvadas į dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesiją Modulio paskirtis: suprasti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo veiklos ypatumus, stebėti įgyjamų kompetencijų pasireiškimo sritis veiklos pasaulyje. Pagrindiniai tikslai: Susipažinti su būsima profesine veikla ir modulinio profesinio mokymo specifika. Susipažinti su profesinės etikos bei bendraisiais darbų saugos reikalavimais. Susipažinti su neformaliai įgytų gebėjimų įvertinimo ir atitinkamų kompetencijų ar modulių užskaitymo procedūromis. Į(si)vertinti asmens pasirengimą mokytis programoje. Modulio Įvadas į dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo pavadinimas profesiją Modulio kodas - Apimtis kreditais 4 Modulyje 1. Bendravimo gimtąja kalba. ugdomos 2. Mokėjimo mokytis. bendrosios 3. Socialinės ir pilietinės atsakomybės. kompetencijos 4. Iniciatyvumo ir verslumo. 5. Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo. 6. Raštingumo, pagrindinių matematinių ir gamtos mokslų įgūdžių. Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) 1. Žinoti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesiją ir funkcijas pagrindinėse veiklos srityse Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti 1.1. Tema. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesija, jos galimybės darbo rinkoje ir individualiame versle po apsilankymo darbo vietoje, laikantis lietuvių kalbos taisyklių, parašyti refleksiją, kurioje būtų apibūdinta dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesijos samprata, darbo pobūdis Tema. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai (slenkstiniai)* Apsilankyta įmonėje. Susipažinta su dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo darbo pobūdžiu, pagrindinėmis funkcijomis ir ypatumais, aprašyta veikla, laikantis lietuvių kalbos taisyklių. 15

16 2. Žinoti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesijai reikalingas asmenines ir profesines savybes 3. Žinoti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesijos mokymo programos bendruosius reikalavimus profesijos galimybės aprašyti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesijos galimybes, laikantis lietuvių kalbos taisyklių, parašyti esė tema Mano profesija Tema. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo asmeninės ir profesinės savybės aprašyti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo asmenines ir profesines savybes; įsivertinti, apibūdinti savo asmenines ir profesines savybes Tema. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo mokymo programos paskirtis ir struktūra parašyti refleksiją, laikantis lietuvių kalbos taisyklių, kurioje būtų paaiškinta: 1) formos ir metodai mokymosi programoje (kaip aš mokysiuosi); 2) mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai (ko aš išmoksiu, kokius gebėjimus įgysiu); 3) mokymosi pasiekimų demonstravimo formos ir metodai (kaip aš pademonstruosiu tai, ką išmokau); 4) suformuluoti klausimus, kurie iškilo rašant refleksiją (ko aš nesupratau ir dar norėčiau paklausti apie mokymąsi programoje). Aprašytos dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo dalykinės žinios ir gebėjimai, apibūdintos asmeninės savybės. Paaiškinta dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo programos mokymosi eiga, mokymosi formos ir metodai. Paaiškinti mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai. Įvardytos mokymosi pasiekimų demonstravimo formos bei metodai. Laikytasi lietuvių kalbos taisyklių. 16

17 4. Žinoti pagrindinius dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesijos darbo saugos ir sveikatos reikalavimus 5. Žinoti pagrindinius dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesinės etikos reikalavimus 6. Demonstruoti jau turimus, neformaliu ir / ar savaiminiu būdu įgytus dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikacijai būdingus gebėjimus 4.1. Tema. Darbo saugos ir sveikatos reikalavimai specialybei po įvadinio darbo saugos ir sveikatos instruktažo aprašyti: 1) specialybės darbo saugos reikalavimus; 2) specialybės sveikatos saugos reikalavimus Tema. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo etikos reikalavimai aprašyti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesijos etikos reikalavimus, laikantis lietuvių kalbos taisyklių; parašyti esė tema, laikantis lietuvių kalbos taisyklių,,,profesinė etika dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo veikloje Tema. Augalų dauginimas ir auginimas pažinti augalus; paaiškinti galimus dauginimo būdus; padauginti augalus konkrečiu individualiai nurodytu būdu Tema. Formuoti, prižiūrėti dekoratyvinius augalus pažinti augalus; paaiškinti galimus genėjimo formavimo būdus; nugenėti, pademonstruoti pirmą pagrindinį formavimo etapą. Išvardyti ir apibūdinti pagrindiniai dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesijos darbo saugos ir sveikatos reikalavimai. Apibūdintos galimos ekstremalios situacijos. Atpažinti civilinės saugos signalai, paaiškintas jų vykdymas. Apibūdinti ir išanalizuoti pagrindiniai dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesinės etikos principai, laikantis lietuvių kalbos taisyklių. Pademonstruoti jau turimi, neformaliu ir / ar savaiminiu būdu įgyti dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikacijai būdingi gebėjimai. Į(si)vertinti demonstruojami gebėjimai Tema. Komponuoti augalus. 17

18 pažinti dažniausiai komponavimui naudojamus augalus; paaiškinti komponavimui reikalingus įrankius ir priemones, mokėti jais saugiai ir tikslingai naudotis; sukurti kompoziciją nurodytu būdu Tema. Paruošti dirvą želdinių sodinimui paaiškinti dirvos klasifikaciją, veiksnius, alinančius ir atstatančius dirvos struktūrą; paaiškinti substratų sudarymo galimybes; paruošti žemę vejos sodinimui Tema. Įrengti ir prižiūrėti želdynus paaiškinti želdynų klasifikaciją, komponentus, reikšmę; įrengti gyvatvorę. 7. Į(si)vertinti trūkstamą pasirengimą, kuris reikalingas mokymuisi pagal programą Rekomenduojami mokymo(si) metodai 6.6. Tema. Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą apibūdinti mažosios architektūros komponentus, paskirtį; įrengti dekoratyvinį baseiną Tema. Minimalūs reikalavimai pradedantiems mokytis programą užpildyti testą ir analizuoti jo rezultatus; sudaryti programos individualaus mokymo plano projektą. Diskusija. Aiškinimas. Pokalbis. Savarankiškas darbas. Įsivertintas demonstruojamų gebėjimų lygis. 18

19 Materialieji ištekliai Mokytojų kvalifikacija Modulio rengėjai Testavimas. Situacijos analizė, Vertinimas, įsivertinimas. Mokymo(si) medžiaga: Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa. Testai ir užduotys įgytoms žinioms ir gebėjimams vertinti. Praktinės užduotys patikrinti neformaliu (formaliu) ir / ar savišvietos būdu įgytus dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikacijai reikiamus įgūdžius. Mokymo(si) priemonės: Techninės priemonės mokymui iliustruoti, vizualizuoti: multimedija, vaizdo ir garso įranga. Kiti ištekliai: Darbo drabužiai, teorinio mokymo klasė, mokomasis sklypas ar šiltnamis, praktinio mokymo klasė. Profesijos mokytojas, atitinkantis šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 1. Želdynų projektavimo ir kraštovaizdžio projektavimo bei miškininkystės, dekoratyvinio želdinimo, žemės ūkio krypties aukštasis išsilavinimas. 2. Ne trumpesnę nei 3 metai darbo patirtį gamyboje turintis darbuotojas. Profesijos vyr. mokytoja Rima Skirvainienė, Joniškio žemės ūkio mokykla 19

20 4.2. Privalomų modulių aprašai Modulio,,Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas aprašas Modulio paskirtis: įgyti kvalifikaciją dauginti ir auginti dekoratyvinius augalus. Modulio pavadinimas Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas Modulio kodas LTKS lygis IV Apimtis kreditais 10 Reikalingas - pasirengimas mokymuisi Modulyje ugdomos 1. Bendravimo gimtąja kalba. bendrosios 2. Mokėjimo mokytis. kompetencijos 3. Socialinės ir pilietinės atsakomybės. 4. Iniciatyvumo ir verslumo. 5. Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo. 6. Raštingumo, pagrindinių matematinių ir gamtos mokslų įgūdžių. Modulio mokymosi rezultatai (išsklaidyta kompetencija) 1. Pažinti dekoratyvinius ir jų bendrijų augalus Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti 1.1. Tema. Augalų skirstymas suskirstyti augalus, remiantis botanine augalų klasifikacija; suskirstyti augalus pagal poreikį augimo sąlygoms. Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai (įverčiai) Augalai suskirstyti į grupes pagal pateiktus požymius. Augalai suskirstyti į grupes savarankiškai, įvardijant jų ypatybes. Augalai suskirstyti į grupes, įvardijant jų ypatybes, ir išsakyta nuomonė apie skirtingų augalų panaudojimo dekoratyviam apželdinimui galimybes. 20

21 2. Išmanyti dekoratyviųjų ir jų bendrijų augalų savybes bei jų auginimo sąlygas 1.2. Tema. Dekoratyvinių žolinių augalų, vejos žolių, gėlių ir sumedėjusių augalų pažinimas išsiaiškinti, aprašyti ir nupiešti pagrindinius augalo organus; paaiškinti pagrindinių organų funkcijas ir morfologinius skirtumus; naudojantis augalų pavyzdžiais, katalogais, herbarais, išnagrinėti augalų morfologinius požymius ir pagal juos pažinti, atskirti augalus; rinkti augalus ir paruošti herbarą Tema. Augalų sandaros ypatumai, biologinių-ūkinių, dekoratyvinių augalų savybių įvertinimo metodika parinkti augalus skirtingo tipo dirvožemiams; suskirstyti augalus pagal dekoratyvinius požymius; parinkti ir susodinti augalus pagal aukštį; suskirstyti augalus pagal žydėjimo laiką; suskirstyti augalus pagal spalvą; suskirstyti augalus pagal ilgaamžiškumą; suskirstyti augalus pagal atsparumą ligoms ir kenkėjams; žinoti augalus, turinčius nuodingų, alergizuojančių medžiagų. Augalai atpažinti pagal išorinius požymius. Augalai atpažinti, pateikta augalų panaudojimo pavyzdžių dekoratyviam apželdinimui, išvardytos augalo dekoratyvinės savybės. Augalai atpažinti, pateikti augalų panaudojimo dekoratyviam apželdinimui pavyzdžiai, išvardytos augalo dekoratyvinės savybės, paruoštas herbaras. Skirstant augalus į grupes pagal įvairius požymius, suklysta, paaiškinta augalų sandara. Netiksliai atsakyta į papildomai pateiktus klausimus. Augalai teisingai suskirstyti į grupes pagal įvairius požymius, pademonstruotos žinios apie augalų sandarą, poreikį auginimo sąlygoms, teisingai atsakyta į papildomai pateiktus klausimus. Augalai teisingai suskirstyti į grupes pagal įvairius požymius, pademonstruotos augalų sandaros žinios, išsamiai paaiškintas skirtingų rūšių augalų poreikis auginimo sąlygoms, 21

22 3. Dauginti augalus 3.1. Tema. Dauginimas sėklomis rinkti, paruošti džiovinimui ir rūšiuoti dekoratyvinių augalų sėklas; stratifikuoti sėklas; nustatyti sėklų daigumą; sėti į atvirą gruntą; sėti į uždarą gruntą; pikuoti daigus Tema. Dauginimas vegetatyviniu būdu žinoti vegetatyvinio dauginimo būdus; dauginti augalus įvairiais būdais (auginiais, atlankomis, atžalomis, kero dalijimu, skiepijimu ir kt.); paruošti augalo dalis dauginimui; paruošti dauginimui substratą; sukurti tinkamas sąlygas įsišaknijimui; persodinti įsišaknijusius daigus; prižiūrėti įsišaknijusius daigus; sudaryti sodinukų priežiūros darbų planą. pademonstruotos skirtingų rūšių augalų atsparumo nepalankioms augimo sąlygoms žinios. Trumpai paaiškinti skirtingų dauginimo būdų privalumai ir trūkumai. Teisingai parinktos sėklos, kurioms reikalingas išankstinis paruošimas stratifikavimas. Pasėti ir išpikuoti daigai. Pademonstruotos žinios apie vegetatyvinio dauginimo būdus, paruošiant dauginimui sodinamą medžiagą ir substratą padaryta klaidų, neišsamiai parengtas daigų priežiūros darbų planas. Paaiškinti skirtingų dauginimo būdų privalumai ir trūkumai, pademonstruotos sėklų rinkimo laiko žinios. Teisingai parinktos sėklos, kurioms reikalingas išankstinis paruošimas stratifikavimas. Teisingai pasėti ir išpikuoti daigai. Pademonstruotos vegetatyvinio dauginimo būdų žinios, paruošiant dauginimui sodinamą medžiagą ir substratą padaryta klaidų. Parengtas daigų priežiūros darbų planas. Išsamiai paaiškinti skirtingų dauginimo būdų privalumai ir trūkumai, pademonstruotos žinios apie sėklų rinkimo 22

23 4. Auginti augalus 4.1. Tema. Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos lauko ir uždaros sistemos gruntuose paaiškinti aplinkos sąlygų įtaką augalams vystytis; paaiškinti agrochemijos svarbą ir įtaką augalams vystytis Tema. Žemės dirbimas apibūdinti žemės dirbimo svarbą bei dirbimo laiką Tema. Žemės dirbimo būdai ir sistemos apibūdinti žemės dirbimo būdus ir žemės dirbimo sistemas Tema. Trąšos, jų reikšmė, skirstymas, tręšimo būdai apibūdinti trąšas, jas suskirstant į grupes Tema. Mineralinės trąšos ir jų naudojimas. laiką, reikalavimus sandėliavimui. Nustatytas sėklų daigumas. Teisingai parinktos sėklos, kurioms reikalingas išankstinis paruošimas stratifikavimas. Teisingai pasėti ir išpikuoti daigai. Pademonstruotos vegetatyvinio dauginimo būdų žinios, paruošiant dauginimui sodinamą medžiagą ir substratą nepadaryta klaidų. Nepriekaištingai parengtas daigų priežiūros darbų planas, motyvuotai paaiškintas pasirinkimas. Įvertinta žemės dirbimo reikšmė, dirbimo būdai, nurodytas dirbimo laikas, padaryta esminių klaidų, apibūdinant žemės dirbimo sistemas. Trąšos išvardytos, apibūdintos ir suskirstytos į grupes, neišsamiai charakterizuoti jų naudojimo ir laikymo ypatumai. Neišsamiai paaiškinta skirtingų trąšų įtaka augalų augimui, nenurodyti požymiai, pagal kuriuos galima spręsti apie trąšų trūkumą. Tręšimo planas sudarytas su neesminėmis klaidomis, atsakyta ne į visus klausimus. Įvertinta žemės dirbimo reikšmė, dirbimo būdai, tinkamai parinktas dirbimo laikas, padaryta neesminių 23

24 išvardyti mineralines trąšas, nurodant veikliąją medžiagą, jų naudojimo laiką Tema. Organinės trąšos, jų laikymas ir naudojimas išvardyti organines trąšas, nurodant jų naudojimo laiką ir naudojimo bei laikymo ypatumus; įvertinti augalų būklę vizualiniu būdu ir parinkti reikalingas trąšas Tema. Tręšimo plano sudarymas sudaryti tręšimo planą pagal individualiai pateiktą užduotį Tema. Formuoti augalus išmanyti sodinukų formavimą. klaidų, apibūdinant žemės dirbimo sistemas Trąšos išvardytos, apibūdintos ir suskirstytos į grupes, išsamiai charakterizuoti jų naudojimo ypatumai, išvardytos organinės trąšos, charakterizuojant jų laikymo ir naudojimo ypatumus. Padaryta neesminių klaidų paaiškinant skirtingų trąšų svarbą augalų augimui ir apibūdinant požymius, nusakančius trąšų trūkumą. Tręšimo planas sudarytas teisingai, atsakyta ne į visus klausimus. Įvertinta žemės dirbimo reikšmė, dirbimo būdai, teisingai parinktas dirbimo laikas, apibūdintos žemės dirbimo sistemos. Trąšos išvardytos, apibūdintos ir suskirstytos į grupes, išsamiai charakterizuoti jų naudojimo ypatumai, išvardytos organinės trąšos, charakterizuoti jų laikymo ir naudojimo ypatumai, apibūdintos ir kitos dirvožemių turtinimo priemonės. Nurodyta konkrečių trąšų įtaka augalų augimui ir nurodyti požymiai, pagal kuriuos galima spręsti apie konkrečių trąšų trūkumą. Nepriekaištingai sudarytas tręšimo planas, teisingai atsakyta į visus pateiktus papildomus klausimus. 24

25 5. Parinkti augalų apsaugos priemones 5.1. Tema. Augalų apsaugos metodai apibūdinti augalų apsaugos metodus; parinkti ekonomiškai ir gamtosauginiu požiūriu tinkamiausių metodų derinius konkrečiu atveju Tema. Augalų apsaugos produktai ir jų skirstymas suskirstyti augalų apsaugos produktus į grupes pagal veikimą, pavojingumo klasę; apibūdinti augalų apsaugos produktų pavojingumo ženklus, suskirstyti į pavojingumo klases; apibūdinti pagrindines augalų apsaugos produktų formas; paaiškinti augalų apsaugos produktų naudojimo, sandėliavimo ir transportavimo reikalavimus Tema. Piktžolės ir jų skirstymas. Augalų apsaugos produktai piktžolėms naikinti apibūdinti trumpaamžių ir daugiamečių piktžolių skirstymą; nustatyti piktžolių rūšinę sudėtį, paplitimo mastą ir parinkti konkretų herbicidą ar herbicidų derinį; surinkti piktžolių herbarą Tema. Pagrindinės augalų ligos ir kenkėjai, jų skirstymas apibūdinti dekoratyvinių augalų ligų skirstymą; paaiškinti dekoratyvinių augalų kenkėjų skirstymą; surinkti kenkėjų herbarą; surinkti augalų ligų herbarą Tema. Augalų apsaugos metodų panaudojimas. Išvardytos pagrindinės rizikos frazės bei reikalavimai cheminių apsaugos priemonių ženklinimui. Teisingai parinktas augalų apsaugos metodas konkrečioms sąlygoms. Padaryta klaidų pažįstant piktžoles, kenkėjus, ligas. Surinktas subrendusių piktžolių, ligų ir kenkėjų herbaras. Išvardytos pagrindinės rizikos frazės bei reikalavimai cheminių apsaugos priemonių ženklinimui. Pademonstruotos puikios cheminių apsaugos priemonių ženklų, jų reikšmių žinios. Teisingai parinktas augalų apsaugos metodas konkrečioms sąlygoms, motyvuojant pasirinkimą. Nepriekaištingai suskirstyti augalų apsaugos produktai į grupes pagal veikimą, pavojingumo klasę. Puikiai atpažintos piktžolės, kenkėjai, ligos. Surinktas subrendusių piktžolių, ligų ir kenkėjų herbaras. Pademonstruotos augalų apsaugos produktų paskleidimo būdų žinios. Šie būdai įvertinti ekonominiu ir gamtosauginiu požiūriu. 25

26 6. Paruošti augalus realizacijai panaudoti biologinį metodą šiltnamyje; panaudoti fizinį-mechaninį metodą lauko dekoratyvinių augalų apsaugai; panaudoti cheminį metodą lauko augalų apsaugai; panaudoti integruotą augalų apsaugą dekoratyviniams augalams Tema. Sėjinukų ir sodinukų paruošimas realizacijai paaiškinti sodmenų kokybės reikalavimus; ženklinti realizacijai ruošiamus sodinukus; iškasti ir supakuoti atvirame grunte auginamus sėjinukus ir sodinukus; laikyti ir sandėliuoti pardavimui paruoštus sodmenis; sodmenų rūšiavimas; šiltnamiuose auginamų dekoratyvinių augalų transportavimas; sodmenų apskaita. Patenkinamai Pademonstruotos sodmenų kokybės reikalavimų žinios. Teisingai užpildyta realizacijai ruošiamų sodinukų identifikavimo ir kokybės etiketė. Iškasti ir supakuoti atvirame grunte auginami sodinukai, bet neteisingai paruoštos šaknys. Pademonstruotos sodmenų kokybės reikalavimų žinios. Teisingai užpildyta realizacijai ruošiamų sodinukų identifikavimo ir kokybės etiketė. Iškasti ir supakuoti atvirame grunte auginami sodinukai, teisingai paruoštos šaknys. Paaiškinta, kaip teisingai transportuoti ir laikyti pardavimui paruoštus sodmenis. Pademonstruotos sodmenų kokybės reikalavimų žinios. Teisingai užpildyta realizacijai ruošiamų sodinukų identifikavimo ir kokybės etiketė. Iškasti ir supakuoti atvirame grunte auginami sodinukai, teisingai paruoštos šaknys. 26

27 Išsamiai paaiškinta, kaip teisingai transportuoti ir laikyti pardavimui paruoštus sodmenis. Rekomenduojami mokymo(si) metodai Materialieji ištekliai Mokytojų kvalifikacija Modulio rengėjai Paskaita, vizualizuotos mokymo medžiagos stebėjimas, aptarimas, analizė ir vertinimas. Probleminis mokymas. Analizė, diskusija, apklausa. Praktinių užduočių atlikimas, analizė, vertinimas. Praktinių užduočių demonstravimas, aptarimas. Mokymo(si) medžiaga: Vilkonis Kęstutis Kazimieras. Lietuvos žaliasis rūbas. Vilnius, Vaidelys J., Makūnas V. Gėlininkystė. I dalis. Vilnius, Vaidelys J., Makūnas V., Prakapaitė G. Gėlininkystė II dalis. Vilnius, Vaidelys J., Makūnas V., Prakapaitė G. Gėlininkystė III dalis. Vilnius, Vaidelys J. Gėlininko pradžiamokslis. Vilnius, Ryliškis D. Dendrologijos praktikos darbų užduotys. Vilnius: Vilniaus kolegija, Navasaitis M. Dendrologija. Vilnius, Navys E. Dekoratyvinių medžių, krūmų ir lianų genėjimas. Vilnius, Galvydis J., Navys J., Šaulienė I., Sodmenų išauginimas urbanizuotoms teritorijoms. Šiauliai, Gudžinskas Z., Burneckienė I., Malčiūtė A., Mikaliūnaitė R. Sodas, daržas, gėlynas lengvai. Vilnius. Alma littera, Dabkevičius Z., Brazauskienė I. Augalų patologija Akademija, Tulabienė I. Dekoratyviųjų augalų ligos ir kenkėjai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, Tulabienė I. Augalų apsaugos praktiniai darbai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, Mokymo(si) priemonės: Kompiuteris, multimedija, rašymo, piešimo priemonės, augalų pavyzdžiai, herbarai, augalų katalogai, augalų apsaugos medžiagų, trąšų pavyzdžiai, cheminių medžiagų naudojimo instrukcijos, popierius augalams džiovinti, klijai, etiketės. Kiti ištekliai: Mokymo klasė, laboratorija, šiltnamis, mokomasis sodas-daržas, darbo drabužiai, spec. apsaugos darbui su cheminėmis medžiagomis priemonės. Profesijos mokytojas, atitinkantis šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 1. Želdynų projektavimo ir kraštovaizdžio projektavimo bei miškininkystės, dekoratyvinio želdinimo, žemės ūkio krypties aukštasis išsilavinimas. 2. Ne trumpesnę nei 3 metai darbo patirtį gamyboje turintis darbuotojas. Profesijos vyr. mokytoja Rima Skirvainienė, Joniškio žemės ūkio mokykla 27

28 Modulio Dekoratyvinių augalų formavimas aprašas Modulio paskirtis: įgyti kompetenciją formuoti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus. Modulio pavadinimas Dekoratyvinių augalų formavimas. Modulio kodas LTKS lygis IV Apimtis kreditais 8 Reikalingas Įgyta kompetencija dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. pasirengimas mokymuisi Modulyje ugdomos 1. Bendravimo gimtąja kalba. bendrosios 2. Mokėjimo mokytis. kompetencijos 3. Socialinės ir pilietinės atsakomybės. 4. Iniciatyvumo ir verslumo. 5. Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo. 6. Raštingumo, pagrindinių matematinių ir gamtos mokslų įgūdžių. Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) 1. Pažinti dekoratyvinius augalus Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti 1.1. Tema. Augalų klasifikacija paaiškinti sumedėjusių augalų rūšis, jų morfologinę sandarą ir vystymosi ypatumus; suskirstyti augalus pagal poreikį aplinkos faktoriams; žinoti dekoratyvinių augalų rūšių ir veislių asortimentą Lietuvoje. Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai (įverčio) Neišsamiai apibūdintos augalų rūšys, morfologinė sandara bei vystymosi ypatumai. Išvardyti, bet neišsamiai apibūdinti aplinkos faktoriai augalų vystymuisi. Augalai suskirstyti pagal poreikį aplinkos faktoriams. Apibūdintas Lietuvos dekoratyvinių augalų rūšių ir veislių asortimentas. Augalai suskirstyti į grupes, išvardytos jų ypatybės ir teisingai įvertintas skirtingų augalų atsparumas 28

29 2. Formuoti ir genėti augalus 2.1. Tema. Dekoratyvinių medžių formavimas apibūdinti labiausiai paplitusius dekoratyvinius medžius ir jų genėjimą; panaudoti formavimo ir genėjimo įrankius pagal paskirtį; atlikti formuojamąjį, prižiūrimąjį ir atnaujinamąjį genėjimą; genėti spygliuočius Tema. Dekoratyvinių krūmų genėjimas apibūdinti krūmų genėjimo ypatumus; suskirstyti augalus pagal ilgaamžiškumą; genėti taikant įvairias genėjimo technikas; performuoti krūmą į medelį; formuoti gyvatvorę Tema. Topiarinis menas pažinti figūriniam karpymui tinkamus augalus; žinoti karpymo metodiką ir būdus; suformuoti geometrinės figūros pavidalo augalą; suformuoti augalą naudojant karkasą; įrengti špalerių gyvatvorę; suformuoti palmetės formos medelį. formavimui ir genėjimui. Neapibūdinti augalai, tinkantys genėjimui. Apibūdinti ir panaudoti ne visi genėjimo būdai. Nepanaudoti augalų apsaugos metodai. Apibūdinti augalai, tinkantys genėjimui. Neišsamiai pademonstruoti galimi augalų genėjimo ir formavimo būdai. Kokybiškai atliktos praktinės užduotys. Plačiai apibūdinti ir pademonstruoti galimi augalų genėjimo ir formavimo būdai, pademonstruoti darbuotojo kvalifikacijai būdingi gebėjimai Tema. Rožių genėjimas žinoti rožių klasifikaciją; parinkti rožių genėjimo būdą pagal rūšis; suformuoti rožių lajas Tema. Vaismedžių ir vaiskrūmių genėjimas. 29

30 3. Parinkti augalų apsaugos priemones 4. Paruošti sodinukus realizacijai žinoti vaismedžių ir vaiskrūmių sandarą; formuoti ir genėti obelis ir kriaušes; genėti kaulavaisius medžius; genėti vaiskrūmius Tema. Augalų apsaugos priemonės žinoti augalų apsaugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisinius dokumentus, augalų apsaugos produktų naudojimo taisykles; išanalizuoti augalų apsaugos priemones; saugiai naudoti priemones nuo ligų; naudoti apsaugą nuo kenkėjų; saugiai naudoti preparatus nuo kelmų atžėlimo Tema. Trąšos žinoti trąšų skirstymą į grupes ir poveikį augalams; naudoti trąšas pagal sezoniškumą; naudoti augimo stimuliatorius Tema. Augalų paruošimas realizacijai iškasti ir paruošti atvirame grunte auginamus sodinukus; paruošti realizacijai sodinukus, auginamus vazonuose; ženklinti realizacijai paruoštus sodinukus. Apibūdintos augalų apsaugos priemonės ir metodai, trąšų savybės su neesminėmis klaidomis, atsakyta ne į visus klausimus. Apibūdintos augalų apsaugos priemonės ir metodai, apibūdintos trąšos ir jų poveikis augalams, atsakyta ne į visus klausimus. Nepriekaištingai apibūdintos augalų apsaugos priemonės ir metodai, apibūdintos trąšos ir jų poveikis augalams, teisingai atsakyta į visus pateiktus papildomus klausimus. Nekokybiškai paruošti augalai realizacijai. Paruošti augalai realizacijai su neesminėmis klaidomis. Rekomenduojami mokymo(si) metodai Nepriekaištingai paruošti augalai realizacijai. Paskaita, vizualizuotos mokymo medžiagos stebėjimas, aptarimas, analizė ir vertinimas. Probleminis mokymas. Analizė, diskusija, apklausa. 30

31 Materialieji ištekliai Mokytojų kvalifikacija Modulio rengėjai Praktinių užduočių atlikimas, analizė, vertinimas. Praktinių užduočių demonstravimas, aptarimas. Mokymo(si) medžiaga: Брикелл К. Обреска растений. Москbа. Мир, Lars-Eric Samuelsson, Ulf Schenkmanis. Medžių ir krūmų genėjimas.vilnius: leidykla Algarvė, Navys E. Dekoratyvinių medžių, krūmų ir lianų genėjimas. Vilnius, Navasaitis M. Dendrologija. Vilnius, Vilkonis Kęstutis Kazimieras. Lietuvos žaliasis rūbas. Vilnius, Ryliškis D. Dendrologijos praktikos darbų užduotys. Vilnius: Vilniaus kolegija, Tulabienė I. Dekoratyviųjų augalų ligos ir kenkėjai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, Mokymo(si) priemonės: Augalų pavyzdžiai, įrankiai augalams genėti, augalų formavimo karkasai, augalų katalogai, kompiuteris, multimedija, rašymo, piešimo priemonės, etiketės, asmeninio ir bendrojo naudojimo saugos ir sveikatos darbe priemonės. Teorinis mokymas: Vaizdinės priemonės (plakatai, natūrali gamtinė medžiaga pagal temas: trąšų, augalų, jų sėklų pavyzdžiai ir kitos priemonės). Techninės mokymo priemonės (kompiuteris su internetu, specializuota medžiaga demonstravimui). Literatūra (vadovėliai, užduočių aprašai, specialioji literatūra, schemos, testai, plakatai, dalomoji medžiaga). Praktinis mokymas: Specializuota filmuota medžiaga. Kiti ištekliai: Teorinio mokymo klasė, praktinio mokymo kabinetas su parengtomis darbo vietomis, laboratorija, mokyklos medelynas (esant galimybėms, išvykos į lauko dienas bei parodas), trąšų sandėlis. Profesijos mokytojas, atitinkantis šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 1. Želdynų projektavimo ir kraštovaizdžio projektavimo bei miškininkystės, dekoratyvinio želdinimo, žemės ūkio krypties aukštasis išsilavinimas. 2. Ne trumpesnę nei 3 metai darbo patirtį gamyboje turintis darbuotojas. Profesijos mokytoja metodininkė Danguolė Laužikienė, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla 31

32 Modulio,,Augalų komponavimas aprašas Modulio paskirtis: įgyti kompetenciją komponuoti augalus. Modulio pavadinimas Augalų komponavimas Modulio kodas LTKS lygis IV Apimtis kreditais 10 Reikalingas Įgyta kompetencija dauginti, auginti dekoratyvinius augalus. pasirengimas mokymuisi Modulyje ugdomos 1. Bendravimo gimtąja kalba. bendrosios 2. Mokėjimo mokytis. kompetencijos 3. Socialinės ir pilietinės atsakomybės. 4. Iniciatyvumo ir verslumo. 5. Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo. 6. Raštingumo, pagrindinių matematinių ir gamtos mokslų įgūdžių. Modulio mokymosi rezultatai (išsklaidyta kompetencija) 1. Pažinti kompozicijų kūrimui naudojamus augalus Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti 1.1. Tema. Augalų pažinimas paaiškinti skintų gėlių ir augalinių priedų, naudojamų kompozicijoms kurti, asortimentą, gyvybingumo užtikrinimo ir paruošimo būdus skirtingų rūšių augalams; pažinti, auginti ir paruošti džiovinimui sausažiedžius augalus; pažinti vazonuose auginamus augalus ir įvertinti jų panaudojimo komponavimui galimybes; įvertinti gėlių ir augalinių priedų dekoratyvines savybes. Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai (įverčiai) Atpažinti ne visi augalai, nepaaiškintos augalų panaudojimo kompozicijų kūrimui galimybės. Supainioti augalų paruošimo komponavimui būdai. Į papildomai pateiktus klausimus atsakyta teisingai. Atpažinta dauguma komponavimui skirtų augalų, jie tinkamai ir laiku nuskinti, užtikrintas gyvybingumas, pademonstruotos įvairių paruošimo, džiovinimo būdų žinios. Į pateiktus papildomus klausimus atsakyta neišsamiai. Pademonstruotos komponavimui tinkamų augalų asortimento žinios, šie augalai atpažinti. Savarankiškai be klaidų komponavimui paruošti augalai. 32

33 2. Sudaryti gėlių kompozicijas 2.1. Tema. Gėlių komponavimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje apibūdinti gėlių komponavimo istorijos raidą pasaulyje ir Lietuvoje Tema. Komponavimo stiliai ir būdai, kompozicijų klasifikavimas, pagrindinės formos žinoti komponavimo stilius ir paaiškinti skirtingų stilių kompozicijoms būdingus bruožus Tema. Augalinės medžiagos paruošimas komponavimui paruošti augalinę medžiagą komponavimui mirkyti augalus, teipuoti žiedpumpurius, pailginti stiebus; apibūdinti augalų išdėstymo kompozicijose būdus; apibūdinti spalvų derinimo būdus, spalvų reikšmę kompozicijos dekoratyvumui Tema. Darbo vieta, įrankiai, tvirtinimo medžiagos, Pademonstruotos žinios apie augalų skynimo laiką, parinktas tinkamas paruošimo džiovinimui būdas. Išsamiai paaiškintas skirtingų augalų tinkamumas komponavimui. Su neesminėmis klaidomis apibūdinta gėlių komponavimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje. Trumpai pristatyti pagrindiniai komponavimo stiliai, nepaaiškinant pagrindinių jiems būdingų bruožų. Per nustatytą laiką nespėta suteipuoti nustatyto žiedpumpurių skaičiaus. Nesugebėta apibūdinti pagrindinių spalvų derinimo būdų. Sukurtos skirtingo stiliaus kompozicijos, bet naudotas tas pats tvirtinimo būdas. Apibūdinta gėlių komponavimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje. Trumpai pristatyti pagrindiniai komponavimo stiliai, paaiškinti kiekvieno stiliaus kompozicijoms būdingi bruožai. Laiku ir teisingai suteipuotas nustatytas žiedpumpurių skaičius. Pademonstruotos žinios apie spalvų derinimo būdus, bet kuriant kompozicijas parinkti netinkami spalvų deriniai. Sukurtos skirtingo stiliaus kompozicijos, naudojant skirtingus tvirtinimo būdus. Išsamiai apibūdinta gėlių komponavimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje. Pristatyti pagrindiniai komponavimo stiliai, paaiškinti 33

34 dažniausiai naudojami aksesuarai pasirinkti augalų komponavimui reikalingus įrankius ir priemones. Žinoti, kaip saugiai ir teisingai jais naudotis; apibūdinti floristinius aksesuarus ir dekoratyvinius priedus, indus, kompozicijų pagrindus ir karkasus, paaiškinti naudojimo galimybes; apibūdinti tvirtinimo priemones ir elementų tvirtinimo kompozicijose būdus. kiekvieno stiliaus kompozicijoms būdingi bruožai. Laiku ir teisingai suteipuotas nustatytas žiedpumpurių skaičius. Pademonstruotos žinios apie spalvų derinimo būdus, ir žinios sėkmingai pritaikytos parenkant augalus kompozicijoms kurti. Sukurtos skirtingo stiliaus kompozicijos, naudojant skirtingus tvirtinimo būdus. Paaiškintos kiekvieno stiliaus kompozicijos panaudojimo galimybės interjero ir eksterjero puošimui. 3. Pritaikyti kompozicijas interjere ir eksterjere 2.5. Tema. Kompozicijų kūrimas sukurti skirtingų stilių kompozicijas, naudojant skirtingus tvirtinimo būdus; sukurti kompozicijas, skirtas interjerui puošti; sukurti kompozicijas, skirtas eksterjerui puošti Tema. Kompozicijų iš vazoninių gėlių kūrimas ir pritaikymas interjere ir eksterjere parinkti vazoninius augalus ir sukurti kompozicijas, tinkančias interjerui ir aplinkai puošti Tema. Skintų gėlių kompozicijos, skirtos Vazoninėms kompozicijoms kurti parinkti augalai, reikalaujantys skirtingų augimo sąlygų, augalai pasodinti per tankiai. Kompozicijai eksponuoti parinkta tinkama vieta. Į papildomai pateiktus klausimus atsakyta neišsamiai. Kompozicijoms iš skintų ir džiovintų augalų kurti parinkti tinkami augalai ir aksesuarai, tačiau kompozicijos 34

35 interjero, eksterjero puošimui sukurti kompozicijas iš skintų augalų ir parinkti kompozicijai tinkamą vietą interjere ir eksterjere Tema. Džiovintų augalų kompozicijos, skirtos interjero ir želdyno puošimui sukurti kompozicijas iš džiovintų augalų ir parinkti kompozicijai tinkamą vietą interjere ir eksterjere. išeksponuotos netinkamose vietose. Nepaaiškinti vietos parinkimo motyvai. Vazoninėms kompozicijoms kurti parinkti ir tinkamai suderinti augalai. Sodinimui parinkti tinkamo dydžio vazonai, augalai pasodinti teisingai, pagal agrotechnikos reikalavimus. Kompozicijai eksponuoti parinkta tinkama vieta. Kompozicijoms iš skintų ir džiovintų augalų kurti parinkti tinkami augalai ir aksesuarai, kompozicijos išeksponuotos tinkamose vietose. Nepaaiškinti vietos parinkimo motyvai. Rekomenduojami mokymo(si) metodai Materialieji ištekliai Vazoninėms kompozicijoms kurti parinkti vienodų augimo sąlygų reikalaujantys augalai. Sodinimui parinkti tinkamo dydžio vazonai, augalai pasodinti teisingai, pagal agrotechnikos reikalavimus. Jie suderinti pagal spalvas ir priderinti prie vazonų. Kompozicijai eksponuoti parinkta tinkama vieta. Kompozicijoms iš skintų ir džiovintų augalų kurti parinkti tinkami augalai ir aksesuarai, kompozicijos išeksponuotos tinkamose vietose. Išsamiai paaiškinti medžiagų kompozicijoms kurti pasirinkimo kriterijai ir vietos parinkimo motyvai. Situacijos analizė, diskusija, apklausa, praktinių užduočių atlikimas. Mokymo(si) medžiaga: Gudžinskas Z., Burneckienė I., Malčiūtė A., Mikaliūnaitė R. Sodas, daržas, gėlynas lengvai. Vilnius,

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330058250 Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43073205, M44073206 Suteikiama kvalifikacija:

Detaliau

Suvirintojas_M _M

Suvirintojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43071501, M44071501 Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi

Detaliau

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Biokuro gamyba alternatyvus verslas žemdirbiui Darius Liutikas Kaimo plėtros departamentas Žemės ūkio ministerija 2006 01 11 Paramos galimybės greitai augančių medžių rūšių augintojams 2004-2006 metais

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis vyks šiose auditorijose 0 0 0 0 0 A. Salinkienė G. Šukutytė 0 0, Trakų g. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 K. Lašaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Marcinkevičienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos 09

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - 3_GM.doc

Microsoft Word - 3_GM.doc GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS Fakulteto adresas: P. Višinskio g. 19, LT-77156 Šiauliai, tel. 595720, el. paštas all@fm.su.lt. Dekanas doc. dr. Alfredas Lankauskas. Administratorė Roma Manionienė. Fizikos katedra

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2- UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ MIŠKININKYSTĖS

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos A

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos A vyks šiose auditorijose A. Gontienė A. Salinkienė 0 0 0 0 0 Trakų g. 9 9 I. Gasiūnienė 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 I. Marcinkevičienė Trakų g. 9 Trakų g. 9 Trakų g. 9 Trakų g. 9 J. Babinskienė 0 0 0 0 0 J. Tiškienė

Detaliau

PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio darželio Rūta Direktorės Violetos Ringevičienės įsakymu Nr. V Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomen

PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio darželio Rūta Direktorės Violetos Ringevičienės įsakymu Nr. V Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomen PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio darželio Rūta Direktorės Violetos Ringevičienės 2019-04-02 įsakymu Nr. V - 109 Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektas,,saulėto ORANŽINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330048251; 440048251 Suteikiama kvalifikacija: multimedijos

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS 106 GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS Fakulteto adresas: P. Višinskio g. 19, LT Šiauliai, tel , el. p. Dekan

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS 106 GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS Fakulteto adresas: P. Višinskio g. 19, LT Šiauliai, tel , el. p. Dekan Fakulteto adresas:. Višinskio g., L- Šiauliai, tel., el. p. all@fm.su.lt Dekanas doc. dr. Alfredas Lankauskas. Administratorė Roma Manionienė. Fizikos katedra Vedėja dr. Violeta Šlekienė, tel., el. p.

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Ką pasako kūno kalba?

Ką pasako kūno kalba? Mokinių įsidarbinimo galimybės Vilniaus teritorinė darbo birža, Jaunimo užimtumo skyrius Jaunimo darbo centras JEI TAU 14 16 metų 14-16 metų jaunuoliams dirbti draudžiama, išskyrus jų fizines galimybes

Detaliau

Kaimo plėtros metų plano priemonė Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

Kaimo plėtros metų plano priemonė Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonė Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku TURINYS Priemonės aprašymas 7 Administravimo taisyklės 19 Paraiškos forma 29 Paraiškos pildymo instrukcija 41

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Mokslo ir mokymo įstaigos Dotnuvoje

Mokslo ir mokymo įstaigos Dotnuvoje Agronomijos mokslas per šimtmetį ir ateities perspektyvos Prof. Zenonas Dabkevičius Prof. Algirdas Motuzas Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,

Detaliau

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvairias sprendimo galimybes. Prieš kiekvieną naujos rūšies dėlionę pateiktas pavyzdys,

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS

MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS Tau į delną įdėsiu Seno ąžuolo gilę Aš ją šįryt radau Tėvo mėlynoj girioj... Pažiūrėk, gilė ta Tarsi mažas gaublys, Tarsi Žemė visa, Kurioje gyveni... Gilė ta Tai ne gilė, Subrandinta

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau