Suvirintojas_M _M

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Suvirintojas_M _M"

Transkriptas

1 KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M , M Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV Programos trukmė: 2 metai Programos apimtis kreditais: 110 kreditų Būtinas minimalus išsilavinimas: -įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje Reikalavimai asmens pasirengimui mokytis: arba - baigta vidurinio ugdymo programa Metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą. SPK sprendimą įteisinančio elektroninio posėdžio Nr. ST2-14, įvykusio 2015 m. balandžio 30 d. nutarimas Vilnius, 2016

2 TURINYS ĮVADAS PROGRAMOS STRUKTŪRA PRIVALOMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS PASIRENKAMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS GALIMA, KITAIS TEISĖS AKTAIS REGLAMENTUOTŲ KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMO, APIMTIS KREDITAIS MODULINĖS PROGRAMOS RENGĖJAI PRIEDAI PRIVALOMŲJŲ MODULIŲ APRAŠAI Įvadinio modulio aprašas Pasirengimo lydomojo darbams modulio aprašas Rankinio lankinio plieno jungčių kampinių siūlių lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulio aprašas Plieno jungčių kampinių siūlių lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (aplinkoje modulio aprašas pusautomačiu) apsauginių dujų Plieno jungčių kampinių siūlių lankinio nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje modulio aprašas Rankinio lankinio plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulio aprašas Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje modulio aprašas Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankinio nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje modulio aprašas Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių dujinio modulio aprašas Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais modulio aprašas Pasirengimo darbams modulio aprašas Baigiamojo modulio, įvado į gamybą aprašas PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ APRAŠAI Rankinio lankinio plieninių sandūrinių siūlių lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulio aprašas Plieninių jungčių sandūrinių siūlių lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje modulio aprašas Plieninių jungčių sandūrinių siūlių lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje modulio aprašas Plieninių jungčių sandūrinių siūlių dujinio modulio aprašas Aliuminio ir jo lydinių lakštų siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Aliuminio ir jo lydinių lakštų siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Aliuminio ir jo lydinių siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Aliuminio ir jo lydinių siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas

3 Vario ir jo lydinių lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas

4 ĮVADAS Programos paskirtis modulinė suvirintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą suvirintoją, gebanti dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose. Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms. Kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytus jų atlikimo reikalavimus. Mokymo moduliai sudaryti atsižvelgiant į gamybinių įmonių interesus ir minimalius reikalavimus, keliamus specialistų išsilavinimui, mokymui, egzaminavimui ir kvalifikacijai, kuriuos, pagal Tarptautinio instituto (IIW) nurodymus parengė Tarptautinė įgaliojimų taryba (IAB) bei Europos federacija (EWF). Tai leidžia asmeniui, baigusiam vieno ar kelių modulių programas ir gavus jų baigimą patvirtinantį dokumentą bei išlaikius egzaminą pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus ir gavus Tarptautinį suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimą (sertifikatą), suvirintojo profesinį mokymą tęsti ir kvalifikaciją kelti bet kurioje LR ar ES šalių mokymo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti šias paslaugas. Programoje vartojami terminai Valstybinė įstaiga, sprendžianti kalbos politikos klausimus, yra Valstybinė lietuvių kalbos komisija, kiek įmanoma atsižvelgta į šios komisijos aprobuotus, Lietuvos standartizacijos departamento siūlomus ir vartojamus bei tarptautiniuose standartuose interpretuojamus terminus. Suvirinimo procesai ir jų pavadinimai programoje: 1. Rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 111 procesas pagal LST EN ISO 4063 standartą (dar vartojamas: rankinis lankinis suvirinimas, rankinis lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu, lankinis suvirinimas glaistytaisiais elektrodais, MMA suvirinimas). 2. Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 13 procesų grupė pagal LST EN ISO 4063 standartą (dar vartojamas: lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, MIG/MAG suvirinimas). Prie pusautomačiu priskiriamas 114 procesas lankinis suvirinimas milteline savisauge viela. 3. Lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 14 procesų grupė pagal LST EN ISO 4063 standartą (dar vartojamas: TIG suvirinimas). 4. Dujinis suvirinimas, suvirinama degiųjų dujų ir deguonies mišinio liepsna 311 procesas acetileninis deguoninis suvirinimas pagal LST EN ISO 4063 standartą. 5. Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu ir plazminiu pjovimo būdais. Deguoninis liepsninis pjovimas (dar vartojamas: dujinis pjovimas) 81 procesas, plazminis pjovimas 83 procesas pagal LST EN ISO 4063 standartą. Programos tikslai: 1. Parengti reikalingą Lietuvos Respublikos ūkiui ir pramonei reikalingos kvalifikacijos lydomojo specialistą. 2. Suvirintojo kvalifikacija turi atitikti tarptautinę suvirintojo kvalifikaciją. 3. Suteikti galimybę siekiant įgyti kvalifikaciją mokytis atskirais moduliais, užtikrinant mokymosi tęstinumą. 4

5 Programos mokymosi rezultatai/kompetencijos Baigę mokymo programą mokiniai gebės: 1. Paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti technologiją. 2. Suvirinti lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais. 3. Suvirinti lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 4. Suvirinti lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje. 5. Suvirinti aliuminio lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje. 6. Suvirinti aliuminio lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 7. Suvirinti lakštų sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais. 8. Suvirinti lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 9. Suvirinti lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje. 10. Suvirinti lakštų sandūrines siūles dujinio būdu. 11. Suvirinti aliuminio lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertiniu dujų aplinkoje. 12. Suvirinti aliuminio lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 13. Paruošti ir surinkti detales bei taikyti technologiją. 14. Suvirinti plieninių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais. 15. Suvirinti plieninių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 16. Suvirinti plieninių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje. 17. Suvirinti plieninių sandūrines siūles dujinio būdu. 18. Suvirinti aliuminio sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje. 19. Suvirinti aliuminio sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 20. Suvirinti vario ir jo lydinių detales lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje. 21. Pjaustyti metalus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais. 22. Suvirinti gaminius ir pusgaminius pagal surinkimo, montavimo brėžinius bei schemas. Programoje ugdomos bendrosios kompetencijos 1. Bendravimo užsienio kalba 2. Skaitmeninio raštingumo 3. Mokymosi ir problemų sprendimo 4. Socialinio ir pilietinio sąmoningumo 5. Iniciatyvumo ir verslumo 5

6 6. Tvarios plėtros palaikymo 7. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos 8. Komandinio darbo 9. Kritinio mąstymo 10. Profesinės etikos 11. Savarankiškumo 12. Atsakingumo * LTKS III kvalifikacijos lygio atskirų modulių asmuo gali mokytis ir turėdamas tik pagrindinį bendrąjį išsilavinimą, bet norėdamas baigti programą ir įgyti visą kvalifikaciją, asmuo, neturintis bendrojo vidurinio išsilavinimo, turi jį įgyti lygiagrečiai besimokydamas iki kvalifikacinio egzamino. 6

7 1. PROGRAMOS STRUKTŪRA 1.1. PRIVALOMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Modulio pavadinimas Valstybinis kodas LTKS lygis Trukmė (apimtis kreditais) Kompetencija (-jos), reikalingos mokytis šiame modulyje 1. Įvadinis modulis Vidurinis išsilavinimas 2. Pasirengimas lydomojo darbams 3. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 4. Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 5. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 6. Rankinis lankinis plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais III 2 Sėkmingai baigtas įvadinis modulis, paaiškina pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus III 9 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys šiuos rezultatus: Paaiškina pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus. Atlieka pasiruošimo lydomajam suvirinimui darbus III 9 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas III 7 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas IV 8 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 7

8 7. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 8. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 9. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas 10. Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 11. Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 12. Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais 13. Pasirengimas darbams IV 8 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas IV 7 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas IV 7 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , , , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas IV 8 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , , , , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas IV 5 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , , , , , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas IV 3 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , , , , , , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas IV 2 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys 8

9 14. Baigiamasis, įvado į gamybą, modulis reikiamą įgūdžių, nurodytų , , , , , , , , , , , moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų privalomuosiuose moduliuose ir keturiose iš pasirenkamųjų modulių, lygį, įgytas kompetencijas. Paaiškinimas: privalomųjų modulių mokomasi eilės tvarka, išskyrus baigiamąjį modulį, kuris yra paskutinis. Norint baigti visą programą ir įgyti suvirintojo kvalifikaciją reikia įrodyti reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuose moduliuose (93 kreditai), tame tarpe civilinė sauga ir kūno kultūra (6 kreditai) ir trijuose iš pasirenkamųjų modulių, lygi, įgytas kompetencijas (viso 110 kreditų). 9

10 1.2. PASIRENKAMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Modulio pavadinimas 1. Rankinis lankinis plieninių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 2. Plieninių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 3. Plieninių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 4. Plieninių jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas 5. Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 6. Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 7. Aliuminio ir jo lydinių suvirinimas siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju Valstybinis kodas LTKS lygis Trukmė (apimtis kreditais) Kompetencija (-jos), reikalingos mokytis šiame modulyje IV 6 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį IV 6 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį IV 6 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį IV 6 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį IV 5 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį IV 5 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį IV 5 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose 10

11 elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 8. Aliuminio ir jo lydinių suvirinimas siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 9. Vario ir jo lydinių suvirinimas lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį IV 5 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį IV 5 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuosiuose moduliuose (išskyrus baigiamąjį), lygį. Paaiškinimas: pasirenkamieji moduliai reikalingi tam, kad besimokantysis galėtų pasirinkti bei įgyti suvirintojui reikalingas papildomas kompetencijas, trijų iš šių modulių (17 kreditų) baigimas būtinas, norint baigti visą programą ir įgyti suvirintojo kvalifikaciją GALIMA, KITAIS TEISĖS AKTAIS REGLAMENTUOTŲ KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMO, APIMTIS KREDITAIS Siekiant įgyti kvalifikaciją, privaloma pasirinkti nesusijusių su kvalifikacija modulių, kurių bendra apimtis nėra didesnė nei 6 (šeši) kreditai (civilinė sauga ir kūno kultūra yra privaloma įgyvendinant modulinę programą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. V ir mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planai, kitu atveju 6 kreditai gali būti perkeliami pasirenkamiesiems moduliams). Įgyjamos šios, kitais teisės aktais reglamentuotos, kompetencijos: 1. Sąmoningas fizinio aktyvumo ugdymas (5 kreditai). 2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (1 kreditas). 11

12 KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS Parengta Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas 2. MODULINĖS PROGRAMOS RENGĖJAI 1. Vytautas Petrokas, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. 2. Irena Vaitkevičienė, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. 3. Romualdas Žukauskas, UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras. 4. Irena Nastazija Buinevičienė, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras,

13 3. PRIEDAI 13

14 3.1. PRIVALOMŲJŲ MODULIŲ APRAŠAI Įvadinio modulio aprašas Modulio paskirtis: modulis yra privalomas mokantis pagal visą programą, siekiantiems įgyti visą kvalifikaciją. Pagrindiniai tikslai: - Supažindinti mokinius su būsima profesine veikla ir modulinio profesinio mokymo specifika (profesinė etika, darbuotojų sauga ir sveikata bei aplinkosauga). - Supažindinti su neformaliai įgytų gebėjimų įvertinimo ir atitinkamų kompetencijų ar modulių užskaitymo procedūromis. - Įvertinti asmens pasirengimą mokytis pagal programą. Modulio pavadinimas Įvadinis modulis Modulio kodas - LTKS lygis - Apimtis kreditais 2 kreditai Reikalingas pasirengimas Vidurinis išsilavinimas. mokymuisi Modulyje ugdomos 1. Savarankiško sprendimų priėmimo. bendrosios kompetencijos 2. Aplinkos tausojimo. 3. Sveikatos tausojimo ir saugos darbe. 4. Kritinio mąstymo. Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) Kognityviniai mokymosi rezultatai: 5. Profesinės etikos. Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti Rekomenduojamos mokymosi formos ir metodai Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai 1. Apibūdinti suvirintojo profesiją ir jos teikiamas galimybes Tema. Suvirintojo profesija, jos specifika ir galimybės darbo rinkoje Užduotis/ys: Po ekskursijos į gamyklą ir montavimo ar statybos įmonę parašyti ataskaitą, kurioje laisva forma būtų apibūdinta: 1) suvirintojo profesija; 2) suvirintojui reikalingos asmeninės savybės; 3) suvirintojo darbo Pažintinis vizitas į įmonę, atliekančią darbus ceche. Pažintinis vizitas į įmonę, atliekančią montavimo darbus. Diskusija. Venno diagrama. Apibūdinta suvirintojo profesija, suvirintojui reikalingos asmeninės savybės, palygintas darbas gamykloje ir montavimo aikštelėje, įvardintos suvirintojo profesijos teikiamos galimybės darbo rinkoje. 14

15 2. Apibūdinti darbų įvairovę ir specializaciją pagal procesus. 3. Paaiškinti pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos reikalavimus. specifika gamyklos ceche; 4) suvirintojo darbo specifika montavimo aikštelėje. Trumpai aprašyti suvirintojo darbo gamykloje ir montavimo aikštelėje panašumus ir skirtumus Tema. Suvirintojo ir operatoriaus atliekami darbai Užduotis/ys: Apibūdinti procesus, kuriuos atlieka suvirintojas. Apibūdinti procesus, kuriuos atlieka operatorius. Palyginti uždavinius, kuriuos atlieka suvirintojas ir darbų operatorius Tema. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai atliekant darbus Užduotis/ys: Paaiškinti, kaip organizuojama darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūra bei vykdoma nelaimingų atsitikimų prevencija. Veiklos procesų stebėjimas. Situacijos analizė. Akiniai. Diskusija. Interaktyvi paskaita. Veiklos procesų stebėjimas. Situacijos analizė. Diskusija. Apibūdinta suvirintojo darbo veikla, išskirti veiklos procesai, įvardinti suvirintojo uždaviniai. Paaiškinta, kaip organizuojama darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūra bei vykdoma nelaimingų atsitikimų prevencija, įrengiama suvirintojo darbo vieta, kokie pagrindiniai pavojai kyla suvirinant ir kaip nuo jų apsisaugoti. 15

16 4. Išvardinti pagrindinius suvirintojo profesinės etikos principus ir aplinkos tausojimo būdus. 5. Paaiškinti mokymosi pagal suvirintojo programą formas ir metodus, mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijus ir mokymosi pasiekimų demonstravimo formas bei metodus. Paaiškinti, kaip įrengiama suvirintojo darbo vieta. Paaiškinti, kokie pagrindiniai pavojai kyla suvirinant ir kaip nuo jų apsisaugoti Tema. Aplinkosauga ir suvirintojo profesinė etika Užduotis/ys: Išvardinti aplinkos taršos būdus. Apibūdinti aplinkos tausojimo būdus, švarios gamybos koncepciją. Išvardinti suvirintojo profesinės etikos principus Tema. Suvirintojo modulinės mokymo programos paskirtis ir struktūra Užduotis/ys: Parašyti refleksiją, kurioje būtų paaiškinta: mokymosi programoje formos ir metodai (kaip aš mokysiuosi); mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai (ko aš išmoksiu, kokius gebėjimus įgysiu); mokymosi pasiekimų demonstravimo formos ir metodai (kaip aš pademonstruosiu tai, ką išmokau). Interaktyvi paskaita. Veiklos procesų stebėjimas. Situacijos analizė. Diskusija. Programos analizė. Pokalbis. Išvardinti aplinkos taršos būdai, suvirintojo profesinės etikos principai, apibūdinti aplinkos tausojimo būdai bei švarios gamybos koncepcija. Paaiškinta programos mokymosi eiga, mokymosi formos ir metodai, paaiškinti mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai, įvardintos mokymosi pasiekimų demonstravimo formos bei metodai. 16

17 Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 1. Demonstruoti jau turimus, neformaliu ir/ar savaiminiu būdu įgytus, suvirintojo kvalifikacijai būdingus bei reikalingus gebėjimus. 2. Į(si)vertinti trūkstamą pasirengimą, kuris reikalingas mokymuisi programoje. Mokymosi valandų paskirstymas: Materialieji ištekliai: Suformuluoti klausimus, kurie iškilo rašant refleksiją (ko aš nesupratau ir dar norėčiau paklausti apie mokymąsi programoje) Tema. Suvirintojo kvalifikacijai būdingi ir reikalingi gebėjimai Užduotis/ys: Prijungti ir paruošti darbui įrangą. Paruošti, naudojant šaltkalvio operacijas, plienines detales suvirinimui. Surinkti pagal brėžinius detales prieš suvirinimą Tema. Minimalūs reikalavimai pradedantiems mokytis pagal programą Užduotis/ys: Užpildyti testą. Analizuoti gautus testo rezultatus. Sudaryti individualų mokymo plano pagal programą projektą. Brėžinių skaitymas. Praktinių užduočių atlikimas. Praktinių užduočių atlikimas. Praktinių užduočių atlikimo stebėjimas. Analizė ir vertinimas. Pademonstruoti jau turimi, neformaliu ir/ar savaiminiu būdu įgyti, suvirintojo kvalifikacijai būdingi bei reikalingi gebėjimai. Įsivertintas (įvertintas) demonstruojamų gebėjimų lygis. Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju) Konsultacijoms skirtų valandų skaičius Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius Mokymo/si medžiaga: Modulinės suvirintojo profesinio mokymo programos aprašas. Testas, turimiems gebėjimams vertinti. 17

18 Mokytojų kvalifikacija Modulio rengėjai: Suvirintojo profesinio rengimo standartas. Mokymo/si priemonės: Suvirinimo dirbtuvės-laboratorija su įranga, įrankiais, priemonėmis (20 darbo vietų). Teorinio mokymo klasė su techninėmis priemonėmis mokymui iliustruoti, vizualizuoti (25 darbo vietos). Modulį vesti gali už programos įgyvendinimą atsakingas skyriaus vadovas, mokymosi grupės vadovas. 1. Vytautas Petrokas, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. 2. Irena Vaitkevičienė, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. 3. Romualdas Žukauskas, UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras 4. Irena Nastazija Buinevičienė, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla. Siūlomas įvadinio modulio įvertinimas įskaityta/neįskaityta. 18

19 Pasirengimo lydomojo darbams modulio aprašas Modulio paskirtis: modulis yra privalomas mokantis pagal visą programą, siekiantiems įgyti visą kvalifikaciją. Pagrindiniai tikslai: - Pasirengti atlikti konkrečius lydomojo darbus: paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti technologiją. - Įvertinti asmens pasirengimą toliau mokytis programoje. Modulio pavadinimas Pasirengimas lydomojo darbams Modulio kodas LTKS lygis III Apimtis kreditais 2 kreditai Reikalingas pasirengimas mokymuisi Sėkmingai baigtas įvadinis modelis, paaiškina pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir Modulyje ugdomos bendrosios kompetencijos Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) Kognityviniai mokymosi rezultatai: sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus. 1. Mokymosi ir problemų sprendimo. 2. Iniciatyvumo ir verslumo. 3. Sveikatos tausojimo ir saugos darbe. 4. Kritinio mąstymo. 5. Profesinės etikos. 6. Savarankiškumo. Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti Rekomenduojamos mokymosi formos ir metodai Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai 1. Skaityti brėžinius Tema. Suvirinimo brėžiniai Užduotis/ys: Paaiškinti projektuojamų vaizdų išdėstymą brėžiniuose. Paaiškinti gaminių surinkimo eiliškumą pagal darbo brėžinius. Apibūdinti paviršiaus formos ir padėties tolerancijų ir paviršiaus šiurkštumo žymėjimą brėžiniuose. Aiškinimas. Interaktyvi paskaita. Brėžinių skaitymas. Kartojimo pokalbis. paaiškintas vaizdų išdėstymas brėžiniuose ir gaminių surinkimo eiliškumas pagal juos, apibrėžtas paviršiaus šiurkštumo ir tolerancijų žymėjimas brėžiniuose, surastos juose pažymėtos siūlės. paaiškintas vaizdų išdėstymas brėžiniuose ir gaminių surinkimo eiliškumas pagal juos, apibūdintas paviršiaus šiurkštumo ir tolerancijų 19

20 2. Apibūdinti metalus, medžiagas ir jų savybes. Identifikuoti siūles brėžiniuose Tema. Metalų ir jų lydinių savybės ir medžiagos, reikalingos juos suvirinti Užduotis/ys: Apibūdinti metalų ir jų lydinių fizikines, chemines, mechanines bei technologines savybes. Apibūdinti medžiagų metalų suvirinimui savybes. Paaiškinti, kaip pagal metalų ir jų lydinių savybes ir paskirtį parenkamos Aiškinimas. Diskusija. Interaktyvi paskaita. Teksto žymėjimas. Tikrinimo pokalbis. žymėjimas brėžiniuose, surastos ir atpažintos juose pažymėtos siūlės. paaiškintas vaizdų išdėstymas brėžiniuose, palyginti europietiškas ir amerikietiškas projektavimo būdai, išnagrinėtas gaminių surinkimo eiliškumas pagal darbo brėžinius bei paviršiaus šiurkštumo ir tolerancijų žymėjimas brėžiniuose, surastos, atpažintos ir įvardintos juose pažymėtos siūlės. išvardintos metalų ir jų lydinių bei medžiagų, reikalingų juos suvirinti, savybės, apibūdinti metalai ir jų lydiniai pagal paskirtį. apibūdintos metalų ir jų lydinių bei medžiagų, reikalingų juos suvirinti, savybės, paaiškinta, kaip pagal metalų ir jų lydinių savybes ir paskirtį parenkamos medžiagos. išnagrinėtos metalų ir jų lydinių bei 20

21 3. Paaiškinti pagrindinius elektrotechnikos dėsnius, taikomus procesams ir įrangai. medžiagos Tema. Elektrotechnikos dėsniai, taikomi procesuose bei įrangoje Užduotis/ys: Paaiškinti, kas yra elektros srovė, srovės stiprumas, įtampa, elektros grandinės varža, nuo ko priklauso laidininkų įšilimas. Apibūdinti kintamą ir nuolatinę elektros srovę, kintamos srovės dažnį, vienfazį ir trifazį maitinimo tinklą. Parinkti tinkamą šaltinį pagal metalą ir jo suvirinimui reikalingą procesą. Aiškinimas. Interaktyvi paskaita. Praktinis medžiagų, reikalingų juos suvirinti, savybės, paaiškinta, kaip ir pagal kokius kriterijus, pagal kokias metalų ir jų lydinių savybes ir paskirtį parenkamos medžiagos. apibrėžta elektros srovė, srovės stiprumas, įtampa, grandinės varža, laidininkų įšilimas, kintama ir nuolatinė elektros srovė, kintamos srovės dažnis bei vienfazis ir trifazis maitinimo tinklas, pagal procesą parinktas šaltinis. paaiškinta, kas yra elektros srovė, srovės stiprumas, įtampa, grandinės varža, laidininkų įšilimas, apibūdinta kintama ir nuolatinė elektros srovė, kintamos srovės dažnis bei vienfazis ir trifazis maitinimo tinklas, pagal metalą ir jo procesą parinktas šaltinis. išnagrinėta elektros srovės savybės, srovės stiprumas, įtampa, grandinės varža, laidininkų įšilimas, palyginta kintama ir nuolatinė elektros srovė, 21

22 Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 1. Pasiruošti atlikti lydomojo procesus pagal brėžinius. 2. Paruošti įrangą atskiram lankinio procesui Tema. Pasirengimas lydomajam suvirinimui pagal brėžinius Užduotis/ys: Išnagrinėti darbo brėžinius ir interpretuoti užduotis suvirintojui. Pasiruošti atlikti metalo jungčių suvirinimą pagal brėžinius vienu iš lydomojo procesų Tema. Suvirinimo įrangos paruošimas lankiniam suvirinimui Užduotis/ys: Išnagrinėti reikalavimus Brėžinių skaitymas. Pratybos. Praktinis Pratybos. Praktinis Analitinis pokalbis. Klausimai - atsakymai. apibūdinta kintamos srovės dažnis bei vienfazis ir trifazis maitinimo tinklas, pagal metalą, jo storį ir jungties tipą, procesą parinktas šaltinis. išnagrinėti brėžiniai, pagal patikslintas užduotis pasiruošta atlikti suvirinimą vienu iš lydomojo procesų. išnagrinėti brėžiniai, interpretuotos užduotys suvirintojui, pagal brėžinius savarankiškai pasiruošta atlikti suvirinimą vienu iš lydomojo procesų. išnagrinėti skirtingais procesais brėžiniai, interpretuotos užduotys suvirintojui, pagal brėžinius savarankiškai pasiruošta atlikti suvirinimą keliais procesais. paaiškinti reikalavimai lankinio įrangai, pagal naudojimo instrukciją paruošta 22

23 įrangai 111, 13, 14 (LST EN ISO 4063) lankinio procesais. Paruošti įrangą suvirinimui vienu iš procesų. Bandomasis įranga suvirinimui vienu iš procesų. išnagrinėti reikalavimai lankinio įrangai 111, 13, 14 procesais, savarankiškai paruošta įranga suvirinimui vienu iš procesų. išnagrinėti reikalavimai lankinio įrangai, savarankiškai paruošta įranga suvirinimui 111, 13, 14 procesais. Mokymosi valandų paskirstymas: Materialieji ištekliai: Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju) Konsultacijoms skirtų valandų skaičius Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius Teoriniam mokymui reikalinga klasė ar kabinetas aprūpintas: teorinio mokymo klasė su techninėmis priemonėmis mokymui iliustruoti, vizualizuoti (25 darbo vietos); vaizdinėmis priemonėmis; suvirintojo profesinio rengimo standartas; minimalūs reikalavimai specialistų IW išsilavinimui, mokymui, egzaminavimui ir kvalifikacijai (IIW ir IAB/EWF nurodymai); medžiagų, naudojamų suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdžiais; gaminių, turinčių defektų suvirinus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdžiais; plakatais, brėžiniais ir eskizais, darbuotojų saugos plakatais, procedūrų aprašais; 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais įrankiais ir prietaisais, pagalbiniais įrenginiais ir įrenginių muliažais; specialybės literatūra ir dalomąja medžiaga; braižymo priemonėmis ir matavimo prietaisais; projekcine aparatūra; mokymo ir informacine programine įranga; testai gebėjimams vertinti. Praktiniam mokymui reikalinga: dirbtuvės-laboratorija su įranga, įrankiais, priemonėmis (20 darbo vietų); 23

24 Mokytojų kvalifikacija Modulio rengėjai: tinkamai įrengta mokytojo darbo vieta; įrengtos 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos; įrengtos ruošinių gamybos ir apdorojimo darbo vietos; naudojami suvirinimui įrankiai ir prietaisai; būtini įrankiai, įrenginiai ir prietaisai šaltkalvio darbams atlikti; gręžimo ir galandimo staklės; plieno lakštai (plokštelės) bei vamzdžiai; testai praktiniams įgūdžiams įvertinti ; mokymo dirbtuvės turi būti aprūpintos asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonėmis, buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis. Profesijos mokytojas, vykdantis teorinį mokymą, privalo: - turėti atitinkamą profesinį pasirengimą; - turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą; - turėti pedagoginių-psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. Profesijos mokytojas, vykdantis praktinį mokymą, privalo: - turėti darbo patirties darbų srityje; - turėti suvirintojo kvalifikaciją; - turėti pedagoginių-psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. 1. Vytautas Petrokas, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. 2. Irena Vaitkevičienė, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. 3. Romualdas Žukauskas, UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras 4. Irena Nastazija Buinevičienė, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla. 24

25 Rankinio lankinio plieno jungčių kampinių siūlių lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulio aprašas Modulio paskirtis: modulis yra privalomas mokantis pagal visą programą, siekiantiems įgyti visą kvalifikaciją. Pagrindiniai tikslai: - Išmanyti plieninių lakštų rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais kampinėmis siūlėmis technologiją. - Atlikti plieninių lakštų jungčių kampinėmis siūlėmis darbus rankiniu lankiniu būdu. Modulio pavadinimas Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais Modulio kodas LTKS lygis III Apimtis kreditais Reikalingas pasirengimas mokymuisi Modulyje ugdomos bendrosios kompetencijos Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) Kognityviniai mokymosi rezultatai: 9 kreditai Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys šiuos rezultatus: 1. Paaiškina pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus. 2. Atlieka pasiruošimo lydomajam suvirinimui darbus. 1. Mokymosi ir problemų sprendimo. 2. Iniciatyvumo ir verslumo. 3. Sveikatos tausojimo ir saugos darbe. 4. Komandinio darbo. 5. Kritinio mąstymo. 6. Profesinės etikos. 7. Savarankiškumo. Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti Rekomenduojamos mokymosi formos ir metodai Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai 1. Paaiškinti lankinio principus Tema. Lankinio principai Užduotis/ys: Apibūdinti lanką. Paaiškinti, kaip metalinė medžiaga pernešama per lanką, ir išnagrinėti siūlės formavimą. Paaiškinti pagrindinius Minčių lietus. Pokalbis. Diskusija. Interaktyvi paskaita. apibrėžtas lankas, medžiagos pernešimas ir siūlės formavimas, išvardinti pagrindiniai terminai, atpažinti procesai. apibūdintas lankas, paaiškinta, kas yra medžiagos pernešimas ir 25

26 2. Apibūdinti lankinio įrangos veikimo principus. terminus. Apibūdinti procesus: MMA, MIG/MAG, TIG Tema. Darbas su lankinio įranga Užduotis/ys: Apibūdinti srovės šaltinius, pagrindinius įrangos komponentus ir jų funkcijas. Paaiškinti, kas yra lanko įtampa, srovė, srovės tipas ir poliškumas. Paaiškinti lankinio parametrų įtaką procesui. Aiškinimas. Pokalbis. Interaktyvi paskaita. siūlės formavimas, paaiškinti pagrindiniai terminai, apibūdinti procesai. apibūdintas lankas, paaiškinta, kas yra medžiagos pernešimas, ir išnagrinėtas siūlės formavimas, paaiškinti pagrindiniai terminai, apibūdinti ir palyginti tarpusavyje procesai. atpažinti srovės šaltiniai, išvardinti įrangos komponentai ir funkcijos, apibrėžta, kas yra lanko įtampa bei srovė, išvardinti lankinio parametrai. apibūdinti srovės šaltiniai, įrangos komponentai ir funkcijos, paaiškinta, kas yra lanko įtampa bei srovė, apibūdinti srovės tipai, paaiškinta lankinio parametrų įtaka procesui. apibūdinti srovės 26

27 šaltiniai, įrangos komponentai ir paaiškintos jų funkcijos, paaiškinta, kas yra lanko įtampa bei srovė, apibūdinti srovės tipai, paaiškinta poliškumo įtaka suvirinimui, paaiškinta, kaip teisingai pasirinkti lankinio parametrus. 3. Parinkti medžiagas Tema. Suvirinimo medžiagos, naudojamos įvairiuose procesuose Užduotis/ys: Išvardinti medžiagų tipus, paaiškinti jų paskirtį ir funkcijas. Paaiškinti, kaip saugoti, paruošti ir naudoti medžiagas. Atsirinkti medžiagas pagal jų klasifikavimą ir žymėjimą LST, EN, ISO ir kituose standartuose. Aiškinimas. Pokalbis. Diskusija. Interaktyvi paskaita. išvardinti medžiagų tipai, apibūdintas jų panaudojimas, paaiškinta, kaip jas pasirinkti. išvardinti medžiagų tipai, paaiškinta jų paskirtis ir funkcijos, paaiškinta, kaip jas saugoti, paruošti bei naudoti, atsirinktos medžiagos. apibūdinti medžiagų tipai, paaiškinta jų paskirtis ir išnagrinėtos funkcijos, paaiškinta, kaip jas saugoti, paruošti bei naudoti, atsirinktos medžiagos pagal jų klasifikavimą ir žymėjimą. 27

28 4. Atpažinti pavojus darbuotojų saugumui ir sveikatai procesuose bei žinoti, kaip jų išvengti Tema. Pavojai gamybos bare ir čia taikomi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai Užduotis/ys: Išvardinti galimus pavojus, susijusius su procesais ir darbų specifika gamybos bare. Paaiškinti instruktavimų tvarką ir jų rūšis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, elgesio gamybos bare taisykles. Paaiškinti, kokiais įstatymais, taisyklėmis ar reglamentais remiantis organizuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse. Išnagrinėti, kaip vykdyti kenksmingų gamybos faktorių poveikio, gaisrų ir sprogimų prevenciją. Aiškinimas. Pokalbis. Diskusija. Interaktyvi paskaita. išvardinti galimi pavojai gamybos bare, apibrėžti darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimai, instrukcijos bei elgesio taisyklės, paaiškinta, kuo remiantis ir kaip organizuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse, įvertintas prevencinių priemonių būtinumas. išvardinti galimi pavojai gamybos bare, paaiškinti darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimai, instrukcijos bei elgesio taisyklės, paaiškinta, kuo remiantis ir kaip organizuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse, išnagrinėta, kaip vykdyti kenksmingų gamybos faktorių poveikio, gaisrų ir sprogimų prevenciją. paaiškinti galimi pavojai gamybos bare, paaiškinti darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimai, instrukcijos bei elgesio taisyklės, paaiškinta, kokiais įstatymais, 28

29 5. Panaudoti SPA ( procedūrų aprašus) atliekant darbus, parenkant parametrus Tema. Darbas su SPA, parametrų parinkimas, bei įtaka kokybei Užduotis/ys: Perskaityti brėžinius ir interpretuoti simbolius (LST EN ISO 2553, LST EN ISO ). Apibūdinti padėtis erdvėje, paaiškinti jų sutartinį žymėjimą (LST EN ISO 6947). Identifikuoti kampinę siūlę. Paaiškinti, kaip gamyboje naudojami SPA. Panaudojant SPA gauti reikalingus parametrus. Aiškinimas. Pokalbis. Interaktyvi paskaita. Darbas su brėžiniais. Praktinis taisyklėmis ar reglamentais remiantis ir kaip organizuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse, išnagrinėta, kaip vykdyti kenksmingų gamybos faktorių poveikio, gaisrų ir sprogimų prevenciją, parinktos konkrečios priemonės. perskaityti brėžiniai, atpažinti simboliai, apibūdintos padėtys ir jų žymėjimas, apibrėžta kampinė siūlė, paaiškinta, kaip gamyboje naudojami SPA bei parenkami parametrai. perskaityti brėžiniai, interpretuojami simboliai, apibūdintos padėtys, paaiškintas jų žymėjimas, identifikuota kampinė siūlė, paaiškinta, kaip gamyboje naudojami SPA bei gauti reikalingi parametrai. išnagrinėti brėžiniai, interpretuojami 29

30 simboliai, apibūdintos ir palygintos tarpusavyje padėtys, paaiškintas jų žymėjimas, identifikuota vieno ir kelių ėjimų kampinė siūlė, paaiškinta, kaip gamyboje parengiami bei naudojami SPA, palyginti gauti reikalingi parametrai naudojant skirtingus SPA. 6. Išnagrinėti parametrų įtaką siūlės kokybei Tema. Suvirinimo parametrų įtaka siūlės defektams ir eksploatacinėms savybėms Užduotis/ys: Apibūdinti parametrų ir magnetinio lanko pūtimo įtaką siūlės kokybei. Atpažinti skirtingus defektus pagal LST EN ISO Atlikti vizualinį kampinės siūlės kokybės patikrinimą ir įvertinimą pagal LST EN ISO Aiškinimas. Interaktyvi paskaita. Darbas su brėžiniais. Praktinis apibrėžta parametrų ir magnetinio lanko pūtimo įtaka siūlės kokybei, išvardinti defektai, atliktas vizualinis kampinės siūlės patikrinimas. apibūdinta parametrų ir magnetinio lanko pūtimo įtaka siūlės kokybei, atpažinti skirtingi defektai, atliktas vizualinis kampinės siūlės patikrinimas ir įvertinimas pagal LST EN ISO paaiškinta parametrų ir magnetinio lanko pūtimo įtaka siūlės kokybei, atpažinti 30

31 skirtingi defektai bei identifikuoti pagal LST EN ISO , atliktas vizualinis kampinės siūlės patikrinimas ir įvertinimas pagal LST EN ISO 5817 C bei B kokybės lygmenis. 7. Išnagrinėti reikalavimus suvirintojų kvalifikacijai Tema. Suvirintojų kvalifikacija pagal LST EN ISO Užduotis/ys: Paaiškinti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo tikslus. Palyginti kvalifikacijos kategorijas, nurodytas suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjime (sertifikate). Išskirti privalomus suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintamus kriterijus. Aiškinimas. Diskusija. Interaktyvi paskaita. Praktinis Seminaras. išvardinti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo tikslai, apibūdintos kvalifikacijos kategorijos, nurodytos suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjime (sertifikate), paaiškinti privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai. paaiškinti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo tikslai, palygintos kvalifikacijos kategorijos, nurodytos suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjime (sertifikate), išskirti privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai. 31

32 8. Paaiškinti nerūdijančio plieno rankiniu lankiniu būdu ypatumus Tema. Nerūdijantis plienas bei jo suvirinimas rankiniu lankiniu būdu Užduotis/ys: Identifikuoti nerūdijantį plieną, palyginti su nelegiruotu plienu ir aliuminio lydiniais. Parinkti papildomas saugos priemones suvirinant nerūdijantį plieną. Paaiškinti nerūdijančio plieno suvirinamumo, jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos Aiškinimas. Interaktyvi paskaita. Praktinis Seminaras (pratybos). išnagrinėti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo tikslai, palygintos ir išnagrinėtos kvalifikacijos kategorijos, nurodytos suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjime (sertifikate), išnagrinėti bei išdiferencijuoti privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai. atpažintas nerūdijantis plienas, išvardintos papildomos saugos priemones jį suvirinant, apibūdintas nerūdijančio plieno suvirinamumas, apibrėžta, kaip paruošiamos šio plieno jungtys, išvardintos deformacijų sumažinimo priemonės, specifinės medžiagos, apibrėžta nerūdijančio plieno korozija dėl. identifikuotas nerūdijantis plienas, palygintas su nelegiruotu plienu ir 32

33 ypatumus. Apibūdinti specifines medžiagas, naudojamas nerūdijančio plieno suvirinimui. Paaiškinti nerūdijančio plieno koroziją dėl ir reikalingą apdorojimą po. aliuminio lydiniais, parinktos papildomos saugos priemones jį suvirinant, paaiškintas nerūdijančio plieno suvirinamumas, jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos ypatumai, apibūdintos specifinės medžiagos, paaiškinta nerūdijančio plieno korozija dėl ir kam reikalingas jo apdorojimas po. identifikuotas nerūdijantis plienas, palygintas su nelegiruotu plienu ir aliuminio lydiniais, išskirti jo privalumai bei trūkumai, parinktos papildomos asmeninės ir kolektyvinės saugos priemones jį suvirinant, išnagrinėti nerūdijančio plieno suvirinamumas, jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos ypatumai, parinktos specifinės medžiagos, paaiškinta nerūdijančio plieno korozija dėl, kaip jos išvengti ir kam 33

34 Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 1. Saugiai atlikti darbus pagal darbuotojo saugos ir sveikatos instrukciją Tema. Pavojai gamyboje ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai atliekant darbus gamybos bare Užduotis/ys: Parinkti ventiliacijos, triukšmo mažinimo ir asmenines saugos priemones. Paruošti suvirintojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, elgesio gamybos bare bei įrenginių darbo zonos įrengimo taisykles. Instruktavimas. Pratybos. Praktinis Diskusija. Analitinis pokalbis. Seminaras (pratybos). reikalingas jo cheminis bei terminis apdorojimas po. parinktos atskiros ventiliacijos užtikrinimo, triukšmo mažinimo ir asmeninės saugos priemonės, paruošta suvirintojo darbo vieta atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, elgesio gamybos bare bei įrenginių darbo zonos įrengimo taisyklių reikalavimus. parinktos ventiliacijos užtikrinimo, triukšmo mažinimo ir asmeninės saugos priemonės, paruošta suvirintojo darbo vieta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, elgesio gamybos bare bei įrenginių darbo zonos įrengimo taisykles. parinktos pagal jų charakteristikas ventiliacijos užtikrinimo, triukšmo mažinimo ir asmeninės saugos priemonės, išnagrinėtos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, elgesio 34

35 2. Paruošti jungtis suvirinimui Tema. Jungčių lankiniam suvirinimui paruošimas Užduotis/ys: Parinkti jungčių ir jų briaunų paruošimo būdus ir juos taikyti. Parinkti būtinus terminio pjovimo parametrus. Atsižvelgiant į terminio ir mechaninio jungčių ir jų briaunų paruošimo suvirinimui skirtumus, parinkti pagrindiniams plieno tipams tinkamus pjovimo bei drožimo procesus ir juos taikyti. Instruktavimas. Pratybos. Praktinis Diskusija. Analitinis pokalbis. gamybos bare bei įrenginių darbo zonos įrengimo taisyklės, tiksliai pagal jų reikalavimus bei atsižvelgiant į ergonomiką paruošta suvirintojo darbo vieta. užduotis ir nurodytus parametrus atliktas jungčių ir jų briaunų paruošimas suvirinimui. atsižvelgiant į terminio ir mechaninio jungčių ir jų briaunų paruošimo suvirinimui skirtumus, pagal plieno tipą parinkti tinkami pjovimo bei drožimo procesai ir parametrai, atliktas jungčių ir jų briaunų paruošimas suvirinimui. atsižvelgiant į terminio ir mechaninio jungčių ir jų briaunų paruošimo suvirinimui skirtumus, pagrindinių medžiagų paruošimo atskiriems procesams skirtumus, pagal plieno tipą, detalių matmenis parinkti tinkami pjovimo bei drožimo procesai ir 35

36 3. Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu Tema. Plieno lakštų (plokščių) suvirinimas rankiniu lankiniu būdu kampinėmis siūlėmis PA, PB, PD, PF, PG padėtyse (LST EN ISO 6947) vienu ir keliais ėjimais Užduotis/ys: Reguliuoti ir efektyviai kontroliuoti srovės šaltinį. Suvirinti kampines siūles esant kampinėms ir tėjinėms jungtims, kai plieno storis daugiau kaip 3 mm. Suvirinti kampines siūles esant kampinėms ir tėjinėms jungtims, kai plieno storis daugiau kaip 8 mm. Pratybos. Praktinis Analitinis pokalbis. Bandomasis parametrai, visiškai tiksliai atliktas jungčių ir jų briaunų paruošimas suvirinimui. užduotis ir nurodytus parametrus atliktas srovės šaltinio reguliavimas ir įvairių jungčių suvirinimas kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės kontrolės metu, neviršija kritinių dydžių ir normų. užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei įvairių jungčių suvirinimas kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės kontrolės metu, nėra esminiai bei neviršija kritinių dydžių ir normų. užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei įvairių jungčių suvirinimas 36

37 kampinėmis siūlėmis be akivaizdžių defektų. 4. Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu Tema. Vamzdžių privirinimas prie lakštų rankiniu lankiniu būdu PB, PD, PH padėtyse (LST EN ISO 6947) vienu ir keliais ėjimais Užduotis/ys: Reguliuoti ir efektyviai kontroliuoti srovės šaltinį. Privirinti kampinėmis siūlėmis vamzdžius prie plokščių, kai metalo storis daugiau kaip 3 mm, o skersmuo didesnis arba lygus 40 mm. Privirinti kampinėmis siūlėmis vamzdžius prie plokščių, kai metalo storis daugiau kaip 3 mm, o skersmuo didesnis nei 150 mm. Pratybos. Praktinis Analitinis pokalbis. Bandomasis užduotis ir nurodytus parametrus atliktas srovės šaltinio reguliavimas, vamzdžiai privirinti prie plokščių kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės kontrolės metu, neviršija kritinių dydžių ir normų. užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu, vamzdžiai privirinti prie plokščių kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės kontrolės metu, nėra esminiai bei neviršija kritinių dydžių ir normų. užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu, vamzdžiai privirinti prie plokščių 37

38 Mokymosi valandų paskirstymas: Materialieji ištekliai: kampinėmis siūlėmis be akivaizdžių defektų. Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju) Konsultacijoms skirtų valandų skaičius Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius Teoriniam mokymui reikalinga klasė ar kabinetas aprūpintas: teorinio mokymo klasė su techninėmis priemonėmis mokymui iliustruoti, vizualizuoti (25 darbo vietos); vaizdinėmis priemonėmis; suvirintojo profesinio rengimo standartas; minimalūs reikalavimai specialistų IW išsilavinimui, mokymui, egzaminavimui ir kvalifikacijai (IIW ir IAB/EWF nurodymai); medžiagų, naudojamų suvirinant metalus 111 procesu (rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais), pavyzdžiais; gaminių, turinčių defektų suvirinus 111 procesu (LST EN ISO 4063), pavyzdžiais; plakatais, brėžiniais ir eskizais, darbuotojų saugos plakatais, procedūrų aprašais; 111 procesu (rankinis lankinis suvirinimas lydžiais glaistytaisiais elektrodais) įrankiais ir prietaisais, pagalbiniais įrenginiais ir įrenginių muliažais; specialybės literatūra ir dalomąja medžiaga; braižymo priemonėmis ir matavimo prietaisais; projekcine aparatūra; mokymo ir informacine programine įranga; testais gebėjimams vertinti. Praktiniam mokymui reikalinga: dirbtuvės-laboratorija su įranga, įrankiais, priemonėmis (20 darbo vietų); tinkamai įrengta mokytojo darbo vieta; įrengtos 111 procesu (rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais) mokomosios darbo vietos; įrengtos ruošinių gamybos ir apdorojimo darbo vietos; naudojami suvirinimui įrankiai ir prietaisai; būtini įrankiai, įrenginiai ir prietaisai šaltkalvio darbams atlikti; gręžimo ir galandimo staklės; plieno lakštai (plokštelės) bei vamzdžiai 1, 2, 3, 8, 10, 11 grupių (LST CEN ISO/TR 15608), 1 ir 8 grupių būtinai; lydieji glaistytieji elektrodai rankiniam lankiniam suvirinimui; priemonės vizualiniam suvirintų bandinių patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartą ir LST EN ISO dalį; testai ir SPA praktiniams įgūdžiams įvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartą ir LST EN ISO dalį; priemonės vizualiniam paruoštų suvirinimui detalių patikrinimui pagal LST EN ISO dalį; testai praktiniams įgūdžiams įvertinti pagal LST EN ISO ; mokymo dirbtuvės turi būti aprūpintos asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonėmis, buitinėmis ir sanitarinėmis 38

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330058250 Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43073205, M44073206 Suteikiama kvalifikacija:

Detaliau

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr. - 2014-1-LT01-KA202-000621 SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFESINIO PARENGIMO IR RINKOS STUDIJA STATISTINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA Parengė : N. Višniakov

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA PROFESIJOS MOKYTOJŲ / DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 1. Tiekėjas 1.1. Tiekėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas, atsiskaitomoji sąskaita)

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M

Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43081102, M44081103 Suteikiama

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330048251; 440048251 Suteikiama kvalifikacija: multimedijos

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis vyks šiose auditorijose 0 0 0 0 0 A. Salinkienė G. Šukutytė 0 0, Trakų g. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 K. Lašaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Marcinkevičienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos 09

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 2 d. Nr. 426 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau