User Manual PocketBook Basic New 613

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "User Manual PocketBook Basic New 613"

Transkriptas

1 Naudotojo vadovas PocketBook Basiс New

2 Turinys SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS...5 Sandėliavimo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos 5 Techninė priežiūra 7 Radijo dažnių (RF) sauga 8 Utilizavimas 9 IŠVAIZDA...10 Vaizdas iš priekio 10 Vaizdas iš šono 11 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS...12 DARBO PRADŽIA...13 Akumuliatoriaus įkrovimas 13 Maitinimo valdymas 14

3 TTTTTTT 2 Failų įkėlimas 15 Naršymas 16 Naudojimasis ekranine klaviatūra 18 Papildomų žodynų diegimas 19 PAGRINDINIS MENIU...20 Naujausi įvykiai 22 Biblioteka 22 Pastabos 26 Programos 27 Calculator (skaičiuotuvas) 27 Calendar & Clock (kalendorius ir laikrodis) 27 Chess (šachmatai) 28 Dictionary (žodynas) 28 Klondike 29 Photo (nuotraukos) 29 Snake 29 Sudoku 29 Būsenos juosta 30

4 TTTTTTT 3 KNYGŲ SKAITYMAS...31 Puslapių pervertimas 32 Nuorodų atvėrimas 32 Šrifto dydžio keitimas 32 Skaitymo meniu 33 Turinys 33 Eiti į puslapį 35 Paieška 36 Žymelės 36 Nuostatos 37 Režimas 38 Žodynas 39 Pasukimas 40 Pastabų kūrimas 40 Knygos užvertimas 41 NUOSTATOS...42 About device (apie įrenginį) 42 Language (kalba) 43 Keyboard (klaviatūra) 43

5 TTTTTTT 4 Appearance (išvaizda) 43 Key mapping (klavišų susiejimas) 44 Clock (laikrodis) 45 Open at Startup (atverti paleisties metu) 45 USB režimas 45 Accounts and Synchronization (paskyros ir sinchronizavimas) 46 Maintenance (techninė priežiūra) 46 Library (biblioteka) 48 PROGRAMINĖS APARATINĖS... ĮRANGOS NAUJINIMAS...49 Trikčių diagnostika 52 TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA...53 TECHNINĖ PAGALBA KLIENTAMS...55 ATITIKTIS TARPTAUTINIAMS STANDARTAMS...56

6 Saugos atsargumo priemonės Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu, atidžiai perskaitykite šį skyrių. Paisydami šių instrukcijų, užtikrinsite savo saugą ir pailginsite įrenginio eksploataciją. Sandėliavimo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos Įrenginio darbinės temperatūros intervalas yra nuo 0 С iki +40 С, todėl nelaikykite įrenginio itin aukštoje ar žemoje temperatūroje. Jokiu būdu nepalikite kabelių šalia šilumos šaltinių. Šildomi kabeliai arba jų izoliacija gali deformuotis arba būti pažeisti, o tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Stenkitės: vengti tiesioginių saulės spindulių; vengti tiesioginės liepsnos arba dūmų (cigarečių, žiebtuvėlių, atviros liepsnos ir pan.);

7 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6 vengti skysčių ir drėgmės poveikio (nenaudokite įrenginio lietuje, taip pat lauke, kai aplinka drėgnesnė, šalia vandens telkinių ir pan.); neleisti į vidų patekti skysčiams ar drėgmei; vengti stiprių elektromagnetinių laukų, elektrostatinio krūvio ir dirbtinių ultravioletinių spindulių (UV) šaltinių poveikio; per stipriai nespausti įrenginio ekrano, jungčių ir klavišų. Ilgam nepalikite įrenginio prastai vėdinamoje aplinkoje, pvz., automobilyje, uždarytoje dėžėje ar pakuotėje. Nenumeskite įrenginio ir jo nelankstykite. Saugokite ekraną nuo daiktų, galinčių jį subraižyti ir pažeisti. Siekiant užtikrinti tinkamą ekrano apsaugą, rekomenduojama laikyti įrenginį apsauginiame ir (arba) kietame viršelyje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

8 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 7 Techninė priežiūra Neardykite ir nemodifikuokite knygų skaityklės. Nenaudokite įrenginio su pažeistu akumuliatoriumi, krovikliu (jei pažeistas korpusas, blogas kontaktas, trūkęs maitinimo kabelis) ar SD kortele. Jei akumuliatorius pažeistas (įtrūkęs korpusas, teka elektrolitas, deformacija ir pan.), jį turi pakeisti įgaliotasis specialistas. Jei mėginsite naudoti namų gamybos ar modifikuotus akumuliatorius, rizikuosite sukelti sprogimą ir (arba) apgadinti įrenginį. Ekranui / korpusui valyti nenaudokite organinių arba neorganinių tirpiklių (pvz., benzoilo ar pan.). Dulkėmis nuo įrenginio paviršiaus šalinti naudokite minkštą šluostę. Nešvarumams pašalinti užlašinkite kelis lašus distiliuoto vandens. Ekrane gali būti iki penkių defektinių pikselių, tai nelaikytina garantiniu defektu.

9 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8 Besibaigiant gaminio garantiniam laikotarpiui, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju aptarnavimo centru, kur būtų išanalizuotas saugumo palaikymo klausimas. Išsamios informacijos apie jūsų regione veikiančius aptarnavimo centrus rasite oficialioje PocketBook International interneto svetainėje: pocketbook-int.com. Radijo dažnių (RF) sauga Įrenginys priima bei transliuoja radijo dažnių bangas ir gali trikdyti radijo ryšį bei kitos elektroninės įrangos veiklą. Jei naudojate asmeninius medicininius prietaisus (pvz., širdies stimuliatorių arba klausos aparatą), susisiekite su savo gydytoju arba gamintoju ir sužinokite, ar tokie medicininiai prietaisai apsaugoti nuo išorinių RF signalų. Nenaudokite belaidžio ryšio tose vietose, kur jis draudžiamas, pvz., lėktuvuose ir ligoninėse, nes galite

10 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 9 sutrikdyti aviacinės įrangos arba medicininių prietaisų veikimą. Utilizavimas Netinkamai utilizuojant šį įrenginį, galima sukelti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Siekiant išvengti tokių pasekmių, būtina laikytis specifinių įrenginio utilizavimo reikalavimų. Perdirbant šias medžiagas, taupomi gamtiniai ištekliai. Papildomos informacijos apie perdirbimo klausimus gausite susisiekę su vietos savivaldybe, vietine atliekų tvarkymo įmone, parduotuve, kurioje įsigijote įrenginį ar įgaliotuoju aptarnavimo centru. Elektros ir elektroninių komponentų utilizavimas (direktyva taikoma ES ir kitose Europos šalyse, kuriose egzistuoja atskiros atliekų utilizavimo sistemos). Kitose šalyse utilizuokite akumuliatorius pagal vietinius įstatymus. Nedeginkite akumuliatorių, kad nesukeltumėte sprogimo!

11 Išvaizda VAIZDAS IŠ PRIEKIO 1. Atgal skaitymo režimu perverčia puslapį atgal, naršymo režimu pereina į ankstesnį meniu arba puslapį sąraše 2. Kairėn 3. Žemyn 4. Aukštyn 5. Dešinėn 6. Pirmyn perverčia puslapį pirmyn 7. Patvirtinimas spustelint trumpai, atveria elementą (pvz., knygą ar meniu punktą), nuspaudus ir palaikius atveria elemento kontekstinį meniu (jei yra)

12 IIIIIIII 11 VAIZDAS IŠ ŠONO 8. Micro-USB prievadas skirtas kompiuteriui ar krovikliui (gali būti papildomas) prijungti 9. MicroSD kortelės lizdas čia kišama atminties kortelė ( Micro SD kortelė gali būti papildoma) 10. Reset (atstatyti) įkrauna įrenginio sistemą iš naujo 11. Įj./išj. (maitinimo) mygtukas nuspaudus ir palaikius, įrenginys įjungiamas arba išjungiamas, spustelėjus užrakinama klaviatūra. 12. Šviesos diodų indikatorius jei šviečia žalia spalva, įrenginys vykdo operacijas (įkeliami puslapiai). Kai įkraunamas akumuliatorius, indikatorius šviečia nuolat, o įkrovus akumuliatorių jis išsijungia. PASTABA: galite patys susieti klavišus su funkcijomis, tai atliekama per Settings > Key mapping (nuostatos > klavišų susiejimas). Naršymo ir puslapių pervertimo mygtukų susiejimas priklauso nuo ekrano orientacijos.

13 Techninės charakteristikos Ekranas Procesorius Darbinė atmintis (RAM) Atmintis Operacinė sistema Atminties lizdas Akumuliatorius Knygų formatai Vaizdų formatai 6 col. E Ink Vizplex, pikselių, 166 t. c., nespalvotas 800 MHz 128 MB 2 GB* Linux Ryšiai USB 2.0 Matmenys Svoris MicroSD / SDHC (iki 32 GB) Ličio polimerų, 3,7 V, mah** PDF, EPUB (įskaitant su DRM apsauga); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, RTF, TCR, PRC JPEG, BMP, PNG, TIFF 122,6 176,38 9,7 mm 180 g * Faktinė vidinės atminties talpa priklauso nuo jūsų įrenginio programinės įrangos konfigūracijos. ** Akumuliatoriaus veikimo trukmė ir pirmiau nurodytos vertės gali svyruoti priklausomai nuo naudojimo režimo, jungiamumo ir nuostatų.

14 Darbo pradžia Šiame skyriuje sužinosite, kaip paruošti įrenginį darbui ir kaip naudoti pagrindines jo valdymo funkcijas. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS Siekiant pailginti akumuliatoriaus eksploatacijos trukmę, pirmo įkrovimo trukmė turi siekti 8 12 val. (įrenginys turi būti išjungtas). Akumuliatorių galima įkrauti iš kompiuterio, naudojant USB kabelį arba iš maitinimo tinklo, naudojant įkroviklį (papild.). Kaip įkrauti akumuliatorių pirmą kartą: USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio arba kroviklio. Prasidėjus įkrovimo procesui, indikatorius ima mirksėti. Akumuliatorių visiškai įkrovus, indikatorius išsijungia. Dabar galima atjungti įrenginį ir pradėti jį naudoti pirmą kartą.

15 DDDDDDDDDDDDD 11 Jei, prijungiant kabelį prie kompiuterio, įrenginys bus įjungtas, pasirodys dialogo langas su raginimu pasirinkti veiksmą: PC link (ryšys su kompiuteriu) arba Charge (įkrovimas). Įkrovimo procesas prasideda tik parinkus atitinkamą režimą. MAITINIMO VALDYMAS Kad įjungtumėte įrenginį, nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite įj./išj. mygtuką, kol pasirodys logotipas. Paruošus įrenginį veikti, parodomas pagrindinis meniu arba paskutinė atversta knyga (priklausomai nuo nuostatų: Settings > At startup, open (nuostatos > atverti paleisties metu)). Kad išjungtumėte įrenginį, nuspauskite mygtuką įj./išj. ir palaikykite jį, kol įrenginys išsijungs. Jei spustelėsite maitinimo mygtuką, įrenginio klaviatūra bus užrakinta ir ekrano centre pasirodys spynos ženklas. Klaviatūrai atrakinti spustelėkite mygtuką įj./išj. dar kartą.

16 DDDDDDDDDDDDD 11 Be to, galima nustatyti automatinio klavišų užrakinimo arba išjungimo funkciją: pereikite į Settings > Clock > Lock keyboard after (nuostatos > laikrodis > užrakinti klaviatūrą po) arba Power off after (išjungti po) ir nustatykite, po kiek laiko bus užrakinta klaviatūra arba išjungtas maitinimas. Jei jūsų įrenginys pakimba (nustoja reaguoti į klavišų paspaudimus ir nieko neatlieka 2 3 minutes), galite jį paleisti iš naujo, kokiu nors plonu daiktu (pvz., atlenkta sąsagėle) spustelėdami jo šone esantį mygtuką Reset (atstatyti). ATSARGIAI! Siekiant išvengti įrenginio korpuso apgadinimo, mygtukui Reset (atstatyti) spausti negalima naudoti aštrių daiktų, pvz., adatų! Nenaudokite šios funkcijos dažnai, kadangi ji neigiamai veikia įrenginio elektroninius komponentus. FAILŲ ĮKĖLIMAS Micro-USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.

17 DDDDDDDDDDDDD 11 PASTABA: persiunčiant failus, įrenginys turi likti įjungtas. Jūsų bus paprašyta pasirinkti USB režimą: PC Link (ryšys su kompiuteriu) arba Charge (įkrovimas). Pasirinkite PC Link (ryšys su kompiuteriu). Kompiuterio operacinė sistema aptiks įrenginio laikmeną kaip keičiamąjį diską (jei bus įdėta SD kortelė kaip du keičiamuosius diskus). Dabar galite nukopijuoti failus į įrenginį arba SD kortelę, naudodami programą Explorer ar kitą failų tvarkytuvą. DĖMESIO: nukopijavę failus, programiniu būdu saugiai atjunkite įrenginį ir tik tada atjunkite kabelį! NARŠYMAS Reikiamiems elementams (pvz., knygai ar meniu punktui) parinkti naudokite naršymo mygtukus aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn.

18 DDDDDDDDDDDDD 11 DĖMESIO! Jei pakeisite ekrano orientaciją, bus atitinkamai pakeistas naršymo ir puslapio pervertimo klavišų susiejimas (pagal tai, į kurią pusę pasuksite įrenginį). Pasirinktam elementui atverti spustelėkite patvirtinimo mygtuką. Nuspaudus ir palaikius patvirtinimo mygtuką, atveriamas elemento, aplanko arba programos kontekstinis meniu (jei yra). Jei meniu punktas turi kelis lygius, per juos galima pereiti mygtukais kairėn / dešinėn. Puslapių pervertimo mygtukai atgal / pirmyn yra naudojami sąrašų puslapiams perversti. Nuspaudus ir palaikius klavišą pirmyn / atgal, vienu kartu perverčiama 10 knygos ar sąrašo puslapių. Spustelėjus mygtuką atgal, o po to nuspaudus ir palaikius jį ilgai, grįžtama į ankstesnį meniu (arba sąrašo puslapį), užveriama programa arba kontekstinis meniu ir biblioteka (jei esate pirmajame puslapyje). Galite patys susieti klavišus su funkcijomis, tai atliekama skiltyje Settings > Key mapping (nuostatos > klavišų susiejimas).

19 DDDDDDDDDDDDD 11 NAUDOJIMASIS EKRANINE KLAVIATŪRA Ekraninė klaviatūra pasirodo prireikus įvesti tekstinę informaciją, pvz., paieškos užklausą. Klaviatūra naudojamasi naršymo mygtukais ir patvirtinimo mygtuku. Siekiant paspartinti klaviatūros operacijas, visi ženklai yra suskirstyti į 5 zonas. Pirmą kartą paspaudus naršymo klavišą, pereinama į pasirinktos zonos centrą ir tada šioje zonoje galima pasirinkti reikiamą ženklą. Patvirtinimo mygtuku įvedamas pasirinktas ženklas

20 DDDDDDDDDDDDD Keisti didžiąsias raides mažosiomis ir atvirkščiai 2. Ištrinti paskutinį įvestą ženklą 3. Keisti įvesties kalbą. Kad įtrauktumėte kalbą (iki 3 išdėstymų) į ekraninę klaviatūrą, pereikite į Settings > Keyboard (nuostatos > klaviatūra). PAPILDOMŲ ŽODYNŲ DIEGIMAS Galite įdiegti papildomų žodynų (žodynų įsigysite parduotuvėje Book Store ( 1. Nukopijuokite failą su plėtiniu.pbi į įrenginio vidinę atmintinę. 2. Atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. 3. Įkeltas failas pasirodys skiltyje Last Events (paskutiniai įvykiai). 4. Pasirinkite nukopijuotą plėtinio failą ir spustelėkite patvirtinimo mygtuką: jis bus paleistas kaip programa. 5. Patvirtinkite siūlomą diegimą.

21 Pagrindinis meniu ŠIAME SKYRIUJE... Čia sužinosite apie bazinius įrenginio naudotojo sąsajos elementus. Įjungus įrenginį, ekrane pateikiamas pagrindinis meniu (jei būna nurodyta atitinkama Settings > Open at startup (nuostatos > atverti paleisties metu) parinktis). Kad grįžtumėte į pagrindinį meniu iš bet kurios programos, paspauskite klavišą atgal. Pagrindinis meniu susideda iš skilties Recent Events (naujausi įvykiai) ir programų skydelio.

22 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 Pagrindinis meniu Paskutinė atversta Paskutiniai įvykiai paskutinių atvertų ir atsisiųstų knygų sąrašas Paskutinė atsisiųsta Programų skydelis

23 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 NAUJAUSI ĮVYKIAI Šioje skiltyje pateikiami paskutiniai su įrenginiu atlikti veiksmai, konkrečiai paskutinės atverstos ir neseniai įkeltos knygos. Paspaudus patvirtinimo mygtuką ant neseniai atverstos knygos pavadinimo, ši knyga atverčiama tame puslapyje, kuriame anksčiau baigėte skaityti. Paspaudus patvirtinimo mygtuką ant pranešimo apie neseniai įtrauktas knygas, atveriama biblioteka, kurioje išdėstomos įtrauktos knygos. Knygos sugrupuojamos pagal sukūrimo datą. BIBLIOTEKA Biblioteka tai tarsi el. knygų failų tvarkytuvas. Kad atverstumėte knygą, nurodę jos pavadinimą spustelėkite

24 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 patvirtinimo mygtuką. Bibliotekos meniu leidžia filtruoti, grupuoti, rūšiuoti, keisti skilties išvaizdą ir vykdyti paiešką. Kontekstinis meniu, iškviečiamas nuspaudžiant ir palaikant patvirtinimo mygtuką, leidžia atlikti šias operacijas: Open (atverti) (jei elementą galima atverti su alternatyvia skaityklės programa Open with (atverti su...)) File (failas) operacijos su failais: Rename (pervadinti) Move to folder (perkelti į aplanką)

25 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 Delete (panaikinti) Add to/remove from Favorites (įtraukti į parankinius ar šalinti iš jų) Mark as read/unread (pažymėti kaip perskaitytą / neperskaitytą) Information (informacija) glausta informacija apie knygą / aplanką Filter (filtruoti) All Books (visos knygos) parodomos visos pasirinktoje laikmenoje esančios knygos Now reading (šiuo metu skaitomos) knygos, kurios buvo atvertos ir skaitytos (daugiau nei vieną puslapį) Favorites (parankinės). Group by (grupuoti pagal) priklausomai nuo pasirinkto grupavimo, aplankų pavadinimų pavidalu pateikiami tokie parametrai: Folder (aplankas) tikrasis aplanko pavadinimas Author (autorius) ekrano viršuje pasirodo abėcėlė Series (serija)

26 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 Genre (žanras) Format (formatas) Date Added (įtraukimo data). Sort (rūšiuoti) rūšiuojama pagal šiuos parametrus: File names (failų pavadinimai) Book titles (knygų pavadinimai) Last opened (paskutinė atversta) Creation date (sukūrimo data) Series (serija) Author (autorius). View (peržiūrėti) knygų sąrašai turi du peržiūros režimus: Paprastasis šiuo režimu pateikiama tokios informacijos: aplanko arba failo formato piktograma; knygos pavadinimas ir autorius (jei žinoma); vietos piktograma (jei failas yra atminties kortelėje); perskaitymo procentinė vertė. Išsamusis šiuo režimu taip pat pateikiamos knygos miniatiūros, suteikiama informacijos apie formatą bei failo dydį ir būsenos piktogramos: perskaityta, parankinė.

27 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 Find (rasti) leidžia greitai surasti knygą pagal šiuos kriterijus: by author or title (pagal autorių arba pavadinimą), all books of the author (visos autoriaus knygos), all books of a series (visos serijos knygos). Exit (išeiti) išeinama iš bibliotekos. PASTABOS Šioje skiltyje galima peržiūrėti skaitymo metu padarytas pastabas. Pasirinkus knygą su padaryta pastaba, pateikiamas knygos turinys su visomis pastabomis. Pasirinkite pastabą ir skaityklės programa atvers knygą toje vietoje, kurioje buvo padaryta pastaba. Pastabos įrašomos į įrenginio vidinės atmintinės aplanką \system\config\active Contents\.

28 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 PROGRAMOS Šioje skiltyje pateikiami žaidimai ir papildoma programinė įranga. Norint išeiti iš programos, reikia spustelėti klavišą atgal. Calculator (skaičiuotuvas) Inžinerinis skaičiuotuvas gali vykdyti įvairius matematinius veiksmus, pvz., parinkti įvairias skaičių sistemas, vykdyti trigonometrinius, logaritminius, kėlimo laipsniu ir loginius veiksmus. Calendar & Clock (kalendorius ir laikrodis) Atveria esamo mėnesio kalendorių ir laikrodį. Mygtukais / galima versti kalendorių. Mygtukas grąžina į esamą mėnesį. Apie datos ir laiko nuostatas skaitykite vadovo skyriuje Nuostatos.

29 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 Chess (šachmatai) Galima žaisti prieš draugą arba įrenginį. Jei žaidžiate prieš įrenginį, galite rinktis vieną iš 10 sudėtingumo lygių. Naudokitės naršymo klavišais, kad perkeltumėte žymiklį į kitą žaidimo lentos langelį ir spustelėkite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte figūrą. Dictionary (žodynas) Paleidus šią programą, pasirodo ekraninė klaviatūra. Įveskite žodį, kurį pageidaujate surasti ir programa suras jo įrašą žodyne. Kad pakeistumėte žodynus, spustelėkite mygtuką pirmyn, sąraše pasirinkite pageidaujamą žodyną ir spustelėkite patvirtinimo mygtuką. Jums užvėrus ekraninę klaviatūrą (spustelint jos klavišus OK (gerai) arba Cancel (atšaukti)), galėsite peržvelgti žodyną (po puslapį). Puslapiai verčiami klavišais kairėn / dešinėn. Kad vėl iškviestumėte ekraninę klaviatūrą, spustelėkite patvirtinimo mygtuką. Kad išeitumėte iš žodyno, spustelėkite mygtuką atgal.

30 PPPPPPPPPPPPPPPPP 22 Klondike Klasikinis pasjansas. Photo (nuotraukos) Ši skiltis atveriama nuotraukų peržiūros režimu (visos nuotraukos turi būti atsisiųstos į aplanką Photo). Galima peržiūrėti JPG, BMP, PNG arba TIFF formatų vaizdus. Snake Tai yra žaidimas. Naršymo klavišais sukiokite gyvatę ir rinkite vabalus. Saugokitės sienų ir kitos gyvatės! Sudoku Populiarus japoniškas galvosūkis. Paspaudus patvirtinimo mygtuką tuščiame lauke, pateikiamas pasirinkimo langelis. Galite pasirinkti skaitmenį, kuris (jūsų nuomone) turi būti langelyje arba nustatyti etiketes skaitmenis, kurie (jūsų nuomone) gali būti langelyje.

31 PPPPPPPPPPPPPPPPP 33 BŪSENOS JUOSTA Būsenos juosta yra ekrano apačioje, joje rodoma tokia sistemos informacija: Data ir laikas Akumuliatoriaus įkrova. Skaitymo režimu taip pat rodomas esamas puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius.

32 Knygų skaitymas Šiame skyriuje sužinosite, kaip skaityti el. knygas ir konfigūruoti skaityklės programinę įrangą, kad skaityti būtų maksimaliai patogu. Įrenginys dera su šiais knygų formatais: PDF, EPUB (įskaitant su DRM apsauga); FB2, FB2.zip, TXT, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC. Kad atvertumėte knygą, ant jos pavadinimo paskutinių įvykių arba bibliotekos skiltyje spustelėkite patvirtinimo mygtuką. Jei buvote atvertę knygą anksčiau, ji bus atverta tame puslapyje, kuriame baigėte skaityti. Atvėrusi kai kurių formatų (pvz., FB2 arba epub ) knygas, knygų skaitymo programa ims skaičiuoti puslapius. Apie tai informuoja ženklas, būsenos juostoje pateikiamas vietoj puslapių skaičiaus. Skaičiuojant puslapius, kai kurios funkcijos būna nepasiekiamos.

33 KKKKKKKKKKKKKKK 33 PUSLAPIŲ PERVERTIMAS Puslapiai perverčiami klavišais atgal / pirmyn arba kairėn / dešinėn. Nuspaudus ir palaikius klavišą pirmyn / atgal, vienu kartu perverčiama 10 puslapių. NUORODŲ ATVĖRIMAS Jei puslapyje yra nuorodų ar puslapio išnašų, nuspaudžiant ir palaikant patvirtinimo mygtuką galima pereiti į nuorodų režimą (kitaip bus pateiktas pranešimas, informuojantis, kad puslapyje nėra sektinų nuorodų). Pasirodys žymiklis ir jūs galėsite klavišais aukštyn / žemyn pasirinkti nuorodą. Spustelėkite patvirtinimo mygtuką, kad ją atvertumėte. ŠRIFTO DYDŽIO KEITIMAS Teksto formato knygose ( epub, FB2, t. t., išskyrus PDF ir DjVu) galima klavišais aukštyn / žemyn pakeisti šrifto

34 KKKKKKKKKKKKKKK 33 dydį. Pasiekus didžiausią / mažiausią šriftą, dar vienu paspaudimu įjungiamas mažiausias / didžiausias. SKAITYMO MENIU Kad pasiektumėte skaityklės programų meniu, spustelėkite patvirtinimo mygtuką. Knygų FB2, TXT, RTF, HTML, PRC, CHM ir EPUB formatais skaitymo meniu Turinys Knygų PDF ir Djvu formatais skaitymo meniu Atveria struktūrizuotą knygos turinį (jei yra). Jei jo nėra, pateikiamas pranešimas, kad turinio nėra. Aktyviajame turinyje parodomas turinys, žymelės ir pastabos, kurias įtraukėte skaitymo metu. Jei turinyje numatytas daugiau

35 KKKKKKKKKKKKKKK 33 nei vienas lygis, aukštesnio lygio įrašas žymimas + (pliuso) ženklu. Šalia išskleisto punkto pateikiamas minuso ženklas -. Mygtukais kairėn / dešinėn sutraukiama / išskleidžiama pasirinkta poskyrio atšaka. Turinio punktai parenkami naršymo klavišais, pasirinktas knygos skyrius atverčiamas patvirtinimo mygtuku. Nuspaudus ir palaikius patvirtinimo mygtuką, atveriamas kontekstinis meniu. Naudojantis šiuo meniu, galima atverti turinio įrašą, redaguoti arba naikinti pastabas (tekstines arba grafines) ir žymeles, išplėsti / sutraukti pasirinktas poskyrių atšakas. Kontekstinio meniu skiltyje Settings (nuostatos) galima sukonfigūruoti, kurie elementai turi būti rodomi: Turinys Pastabos Žymelės.

36 KKKKKKKKKKKKKKK 33 Eiti į puslapį Kad pasirinktumėte puslapį, perstumkite slankiklį kairėn arba dešinėn, naudodamiesi klavišais kairėn / dešinėn. Spustelėkite patvirtinimo mygtuką, kad pereitumėte į pasirinktą puslapį. Jei norite atversti konkretų puslapį, jį įvedę ekranine klaviatūra spustelėkite Enter page number (įvesti puslapio numerį) ir spustelėkite patvirtinimo mygtuką. Nustačius slankiklį arba įvedus puslapio numerį, fone parodoma puslapio peržiūra. Jei išeisite iš puslapio, spustelėdami klavišą atgal, pasiliksite tame puslapyje, kuriame buvote anksčiau.

37 KKKKKKKKKKKKKKK 33 Skyriaus pavadinimas rodomas po slinkties juosta. PASTABA: slinkties juostoje žymimi tik aukščiausio lygio skyriai. Skiltyse Last Opened (paskutiniai atversti) rodomos paskutinių keturių atverstų puslapių miniatiūros. Paieška Paieškos režimas veikia tik knygose su tekstiniu sluoksniu. Norėdami ieškoti teksto knygoje, įveskite jį ekranine klaviatūra. Rastas tekstas pažymimas, persijungti tarp rezultatų galima naršymo klavišais Left/Right. Kad išeitumėte iš paieškos režimo, spustelėkite patvirtinimo klavišą. PASTABA: paieškos režimas nepasiekiamas su DJVU knygomis. Žymelės Įtraukia esamą puslapį į žymeles. Įtraukus puslapį į žymeles, dešiniajame viršutiniame kampe pasirodo žymelės ženklas.

38 KKKKKKKKKKKKKKK 33 Turinyje pateikiamos visos žymelės. Kad panaikintumėte žymelę, pakartotinai pasirinkite atitinkamą meniu punktą. PASTABA: žymelės nepasiekiamos DjVu knygose. Nuostatos Skaitydami FB2, TXT, RTF, HTML, PRC ir CHM knygas, galite parinkti patogiausias skaitymo nuostatas: šriftą, šrifto dydį (naršymo mygtukais aukštyn / žemyn), tarpą tarp eilučių, puslapio paraščių plotį ir koduotę (TXT ir HTML knygoms). FB2 knygos turi du atnaujinimo režimus: Best Quality (aukščiausia kokybė) (numatytasis) arba High Speed (didelė sparta). Galite nustatyti teksto kryptį iš kairės dešinėn (numatytoji parinktis) arba iš dešinės kairėn (pvz., arabų arba hebrajų kalba rašytiems tekstams).

39 KKKKKKKKKKKKKKK 33 Režimas PDF ir DjVu knygose vietoj punkto Settings (nuostatos) rodomas meniu punktas Mode (režimas). Klavišais kairėn / dešinėn pasirinkite peržiūros režimą. Galimi šie režimai: Margins cropping (paraščių apkarpymas) leidžia sumažinti paraščių plotį arba aukštį. Rodykliniais mygtukais apibrėžkite rėmelį, pagal kurį norite apkirpti ir spustelėkite patvirtinimo mygtuką. Rodykliniais mygtukais nustatykite paraščių plotį ir aukštį. Parinkę apkirpimo plotą, nurodykite Accept (priimti). Tada parinkite apkirpimo nuostatas: visame dokumente, nelyginiuose puslapiuose, lyginiuose puslapiuose ar tik esamame puslapyje. Patvirtinkite savo pasirinkimą, spustelėdami Accept (priimti). Fit width (sutalpinti per plotį) puslapio mastelis pakeičiamas pagal ekrano plotį. The whole page (visas puslapis) ekrane sutalpinamas vienas puslapis. Columns (stulpeliai) skirtas knygoms su stulpeliais skaityti. Naršykite puslapį naršymo mygtukais. Pasiekus vieno lapo apačią, puslapis bus perverstas.

40 KKKKKKKKKKKKKKK 33 Reflow (komponavimas) šiuo režimu tekstas suformatuojamas taip, kad būtų rodomas per visą puslapį. Šrifto dydį galima pakeisti klavišais aukštyn ir žemyn. Šiuo režimu kai kurie vaizdai ir lentelės gali būti nerodomi. Komponavimo režimas dera tik su PDF knygomis. Kai kurių lentelių ir nuotraukų komponavimo režimu parodyti neįmanoma. Žodynas Pateikiamas pavienių žodžių vertimas. Pagal numatytąją parinktį žymiklis pažymi verstiną žodį ir žodynas suranda jo vertimą automatiškai. Patvirtinimo mygtuku persijungiama į priemonių juostą. Persijunkite į tekstą žodžiui parinkti Ekraninė klaviatūra verstinam žodžiui įvesti Keisti žodyną

41 KKKKKKKKKKKKKKK 44 Pasukimas Fiksuojama ekrano orientacija: naršymo klavišais pasirinkite tinkamą. Pastabų kūrimas Pastabų režimas atveriamas nuspaudžiant ir palaikant mygtuką žemyn arba spustelint atitinkamą meniu punktą. Ekrano viršuje atveriama atskira sritis. Mygtukais aukštyn, žemyn pasirinkite vietą, kurioje prasidės jūsų pastaba ir spustelėkite patvirtinimo mygtuką, kad nustatytumėte pastabos viršutinę paraštę. Naršymo mygtukais pažymėkite teksto fragmentą ir spustelėkite patvirtinimo mygtuką, kad nustatytumėte pastabos apatinę paraštę.

42 KKKKKKKKKKKKKKK 44 Pasirodžiusiame meniu pasiūloma įrašyti pasirinktą fragmentą kaip vaizdą arba tekstą (jei yra) arba atšaukti pastabos įrašymo procedūrą. Pastabas galima peržvelgti pasirenkant pagrindinio meniu skiltį Notes (pastabos). Ant pastabos spustelėjus patvirtinimo mygtuką, galima persijungti į pradinį puslapį, kuriame ji buvo sukurta. KNYGOS UŽVERTIMAS Kad užverstumėte knygą, pasirinkite atitinkamą skaitymo meniu punktą.

43 Nuostatos Šiame skyriuje sužinosite, kaip sukonfigūruoti įrenginio sąsajos ir programinės įrangos funkcijas, kad naudotis būtų maksimaliai patogu. Įrenginiui sukonfigūruoti pasirinkite pagrindinio meniu punktą Settings (nuostatos). Visi pakeitimai pritaikomi užvėrus skiltį. Jei, parinkus naujas nuostatas, kils problemų, galėsite paleisti įrenginį saugiuoju režimu su gamyklinėmis numatytosiomis nuostatomis. Kad paleistumėte saugiuoju režimu, įrenginiui įkraunant sistemą nuspauskite ir palaikykite mygtuką atgal. About device (apie įrenginį) Bus pateikta tokios informacijos apie įrenginį: modelis, serijos numeris, programinės įrangos versija, darbinės atminties (RAM) apimtis, E-ink parametrai, bendra turima atmintis ir laisva atmintis vidinėje laikmenoje bei SD kortelėje.

44 NNNNNNNNN 44 Paspaudus mygtuką More (daugiau...), parodoma informacijos apie programinę įrangą. Language (kalba) Pasirinkite įrenginio sąsajos kalbą. Keyboard (klaviatūra) Šioje skiltyje galima pridėti iki 3 klaviatūros išdėstymų. Appearance (išvaizda) Čia galima pasirinkti išvaizdos parametrus: Theme (tema) nustatoma pagal numatytąją parinktį. Jei norite įjungti kitą temą, atsisiųskite.pbt formato failą į aplanką system/themes; Boot logo (įkrovimo logotipas) vaizdas, rodomas pasileidžiant įrenginiui. Logotipai įrašomi į vidinės atmintinės aplanką system/logo, kad jūs galėtumėte nukopijuoti vaizdą (.bmp, 256 spalvų), kurį norėsite matyti paleisties metu;

45 NNNNNNNNN 44 Power-off Logo (išjungimo logotipas) vaizdas, kuris bus rodomas išjungiant įrenginį. Galite nustatyti paskutinės atverstos knygos viršelį, parinkdami nuostatą book cover; Text Rendering (teksto vaizdavimas) aukšta kokybė arba didelė sparta; Full page update (viso puslapio atnaujinimas) nurodykite, kiek puslapių perversti prieš visiškai atnaujinant ekraną. Always (visada) užtikrina aukščiausią kokybę, tačiau vartoja daugiausiai energijos. Parinkus mažesnį dažnį, ekrane gali atsirasti artefaktų nuo ankstesnių jame pateikiamų puslapių; LED indication (šviesos diodų indikacija) galite išjungti šviesos diodų indikaciją, šioje skiltyje pasirinkdami Off (išjungta). Key mapping (klavišų susiejimas) Šioje skiltyje galima persieti aparatinius klavišus. Norint pakeisti klavišo atliekamą veiksmą, reikia pasirinkti

46 NNNNNNNNN 44 klavišą iš sąrašo, paspausti patvirtinimo mygtuką ir sąraše nurodyti veiksmą. Clock (laikrodis) Šioje skiltyje galima nustatyti datą, laiką, laiko juostą ir laikrodžio formatą. Taip pat galima nustatyti laukimo trukmę prieš užrakinant įrenginį arba automatiškai jį išjungiant. Open at Startup (atverti paleisties metu) Čia galima nurodyti atversti paskutinę atverstą knygą arba atverti pagrindinį meniu. USB režimas Šioje skiltyje galima nustatyti parametrus, reikalingus USB prievadui naudoti. USB Mode (USB režimas) apibrėžia, kaip įrenginys tvarkys USB ryšį pagal numatytąją parinktį: PC link (ryšys su kompiuteriu), Charge (įkrovimas) arba Ask user (klausti naudotojo).

47 NNNNNNNNN 44 Accounts and Synchronization (paskyros ir sinchronizavimas) Adobe DRM pašalinkite ADE autorizaciją. Panaikinus ADE ( Adobe Digital Editions ) autorizaciją, jūsų DRM apsaugoti dokumentai bus nepasiekiami. Maintenance (techninė priežiūra) Šioje skiltyje galima sukonfigūruoti sistemos parametrus: Update software (atnaujinti programinę įrangą) įrenginys atliks naujinių paiešką tokia tvarka: vidinėje atmintinėje, microsd kortelėje (jei įdėta) ir internete. Configure dictionaries (konfigūruoti žodynus) šioje skiltyje galima nuimti žymas nuo žodynų, kurių nenorite matyti sąraše vertimo metu arba programoje Dictionary. Format internal memory (formatuoti vidinę atmintinę) šiuo veiksmu bus ištrinti visi duomenys, išskyrus sistemos failus.

48 NNNNNNNNN 44 ATSARGIAI! Jei reikia ištrinti visus įrenginio duomenis, naudokite tik šią funkciją ir nebandykite suformatuoti įrenginio vidinės atmintinės kompiuteriu. Format SD-card (formatuoti SD kortelę) šiuo veiksmu bus ištrinti visi duomenys iš išorinės microsd kortelės. Backup configuration to SD (padaryti konfigūracijos atsarginę kopiją SD kortelėje) šiuo veiksmu išorinėje micro SD kortelėje bus sukurtas atsarginės kopijos aplankas ir čia bus įrašytos sistemos nuostatos. Jums bus pasiūlyta ekranine klaviatūra įvesti failo pavadinimą. Restore configuration (atkurti konfigūraciją) sąraše pasirinkite konfigūracijos failą, iš kurio pageidaujate atkurti. Factory reset (gamyklinė atstata) bus atstatytos gamyklinės įrenginio numatytosios nuostatos ir ištrintos naudotojo nuostatos. Kiti duomenys (pvz., knygos, nuotraukos) nedings.

49 NNNNNNNNN 44 Library (biblioteka) Ši skiltis skirta optimizuoti bibliotekos duomenų bazę. Library Data Update (bibliotekos duomenų naujinimas) nustatykite bibliotekos duomenų bazės naujinimo parametrus: Off (išjungta) duomenų bazė nebus naujinama; Once (vieną kartą) duomenų bazė atnaujinama išėjus iš skilties Configuration (konfigūracija), o atnaujinus vėl atstatoma parametro vertė Off (išjungta); Automatically (automatiškai) duomenų bazė atnaujinama po kiekvieno bibliotekos atvėrimo ir knygų kopijavimo / šalinimo (įskaitant microsd kortelės keitimo atvejus). Optimize Database (optimizuoti duomenų bazę) pašalinkite senus duomenų bazės įrašus. Kad paleistumėte optimizacijos procedūrą, nustatykite parametro vertę Once (vieną kartą) ir išeikite iš skilties Settings (nuostatos). Po optimizavimo parametrui grąžinama vertė Off (išjungta).

50 Programinės aparatinės įrangos naujinimas ĮSPĖJIMAS! Programinės aparatinės įrangos diegimas atsakinga operacija, kurios metu pakeičiama įrenginio valdymo programinė įranga. Jei ji įvykdoma netinkamai, valdymo programa gali būti pažeista ir įrenginį reikės nugabenti į aptarnavimo centrą. Atlikite plėtojimo procedūrą pagal toliau pateikiamas instrukcijas. Norėdami atnaujinti įrenginio programinę įrangą, atlikite toliau aprašomus veiksmus: 1. Kompiuteryje atverkite svetainę www. pocketbook-int.com. Pasirinkite savo šalį. 2. Aukščiausio lygio meniu spustelėkite mygtuką Support (techninė pagalba). Pasirinkite savo įrenginio aparatinės įrangos modelį. 3. Atsisiųskite programinę aparatinę įrangą į savo kompiuterį.

51 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Išpakuokite archyvo turinį failą SWUPDATE. BIN ir nukopijuokite jį į šakninį MicroSD kortelės arba vidinės atmintinės aplanką. 5. Įrenginyje pereikite į Settings > Maintenance > Update software (nuostatos > techninė priežiūra > naujinti programinę įrangą). 6. Įvykdykite ekranines instrukcijas, pateikiamas paveikslėliuose connect USB cable to the Device (prie įrenginio prijunkite USB kabelį) ir Press central Key (paspauskite centrinį klavišą). PASTABA: jei programinės aparatinės įrangos failas yra SD kortelėje, jam naujinimo metu bus suteiktas pirmumas prieš įrenginio šakniniame aplanke esantį failą. Jei programinė aparatinė įranga jau yra įrenginio vidinėje atmintinėje arba SD kortelėje, programinę įrangą galite atnaujinti ir įjungdami įrenginį. Sistemos įkrovimo metu nuspauskite ir vienu metu palaikykite mygtukus atgal

52 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 55 bei pirmyn, kol ekrane pasirodys pranešimas Firmware update (programinės aparatinės įrangos naujinimas...). Įrenginys ieškos galimų naujinimo šaltinių tokia tvarka: microsd kortelėje ir vidinėje atmintinėje. PASTABA: programinės įrangos versiją galima patikrinti per Main menu > Configuration > About device (pagrindinis meniu > konfigūracija > apie įrenginį).

53 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 55 Trikčių diagnostika Klaidos pranešimas Priežastis Sprendimas No upgrade image found (nerasta naujinimo atvaizdžio) Upgrade image is corrupted or Image is empty (plėtojimo atvaizdis sugadintas arba tuščias) File read error (failo skaitymo klaida) Error. A different firmware version is installed on the device (klaida, įrenginyje įdiegta kita programinės aparatinės įrangos versija) MicroSD kortelėje nerandama failo SWUPDATE.BIN. Užtikrinkite, kad failas būtų kortelės šakniniame aplanke. Failas SWUPDATE. BIN sugadintas arba microsd kortelėje nėra laisvos vietos. MicroSD kortelės klaida Įrenginio vidinėje atmintinėje yra senesnės versijos programinės aparatinės įrangos failas. Pamėginkite suformatuoti savo Micro SD kortelę (prieš formatuodami padarykite jos viso turinio atsarginę kopiją) ir nukopijuokite failą į tuščios kortelės šakninį aplanką. Jei ši klaida kartojasi, naudokite kitą kortelę. Panaikinkite keletą failų iš savo kortelės ir nukopijuokite failą SWUPDATE.BIN į ją dar kartą. Pakartotinai atsisiųskite iš www. pocketbook-int.com. Jei ši klaida kartojasi, naudokite kitą kortelę. Pamėginkite naudoti kitą MicroSD kortelę Panaikinkite senąją programinės aparatinės įrangos failo versiją iš įrenginio vidinės atmintinės šakninio aplanko

54 Trikčių diagnostika Triktis Galima priežastis Sprendimas Įrenginys neįsijungia arba įsijungia, bet įkraunamas tik logotipas Neatsiverčia knyga: pasirodo pranešimas Book is probably damaged or protected (knyga greičiausiai sugadinta arba apsaugota) arba nenutinka nieko HTML formato knyga atverčiama, tačiau rodoma neteisingai. Pvz., yra tuščių puslapių, dalies teksto trūksta ir pan. Knyga atverčiama, tačiau vietoj raidžių rodomi įvairūs ženklai Spustelėjus bet kurį klavišą, įrenginys nereaguoja Senka akumuliatorius Knyga sugadinta HTML failuose yra netekstinių elementų (rėmelių, JAVA scenarijų, Flash elementų) Neteisinga koduotė Kartais (pvz., atsisiunčiant apgadintas ar pernelyg dideles knygas) įrenginys gali pakibti Įkraukite akumuliatorių Jei knyga atsisiųsta iš internetinės parduotuvės, pamėginkite ją pakartotinai atsisiųsti dar kartą. Jei failas atsiveria jūsų kompiuteryje, tačiau neatsiveria įrenginyje, įrašykite knygą kitu formatu (TXT, DOC, PDF). Įrašykite puslapį TXT formatu Persijunkite į skaitymo režimą, pasirinkite Settings (nuostatos) ir pakeiskite koduotę Užverkite nereaguojančią programą, nuspausdami klavišą atgal ir palaikydami 1 2 sek. Jei tai nepadeda, spustelėkite galiniame skydelyje esantį mygtuką Reset (atstatyti), kad įkrautumėte įrenginio sistemą iš naujo.

55 TTTTTTTTTTTTTTTTTTT 55 Triktis Galima priežastis Sprendimas Prijungus prie kompiuterio, programoje Explorer nerodomi diskai Nepavyksta įrašyti žymelių, nuostatų ir esamos padėties faile Akumuliatorius išsikrauna pernelyg greitai Jūsų įrenginys veikia akumuliatoriaus įkrovimo režimu. Jungiančiajame kabelyje nėra signalo Sugadinta failų sistema Vidinė atmintinė pilna Išjungta automatinio išjungimo funkcija Žr. pagrindinio meniu punktą Settings (nuostatos) ir atverkite USB režimą. Nustatykite vertę Connection to PC (ryšys su kompiuteriu) arba Ask at Connection (klausti prijungus) Patikrinkite USB kabelio būklę ir pažiūrėkite, ar jis tinkamai sujungtas su jungtimi. Pamėginkite prijungti USB kabelį prie kito prievado Prijunkite įrenginį prie kompiuterio ir patikrinkite diskus. Kad tęstumėte, atverkite My Computer (mano kompiuteris), dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pasirinktą diską ir nurodykite Properties >Service > Check Disk (savybės > aptarnavimas > tikrinti diską) Panaikinkite nereikalingų knygų, vaizdų ir (arba) muzikos failų Settings > Clock (nuostatos > laikrodis) (pagrindiniame meniu). Skiltyje Auto Turn Off in (automatiškai išjungti po...) nurodykite automatinio išjungimo laiką

56 Techninė pagalba klientams Išsamios informacijos apie jūsų šalyje veikiančius aptarnavimo centrus rasite toliau: Россия Україна Казахстан Беларусь Česko Deutschland France Polska Slovensko USA

57 Atitiktis tarptautiniams standartams Prekės ženklas: PocketBook Basic New Modelio pavadinimas: PocketBook 613 Bandomoji įranga turi būti maitinama per USB prievadą iš stalinio arba nešiojamojo kompiuterio derančio riboto maitinimo šaltinio. Bandomoji įranga turi būti aprūpinta adapteriu, maitinančiu iš riboto maitinimo šaltinio. Nominalioji išvesties įtampa: NS 5 V, 1 A Tai reiškia atitiktį RTTE (radijo ryšio įrangos ir telekomunikacijų galinių įrenginių) direktyvai 1999/5/EB ir atitinkamoms toliau išdėstytų techninių specifikacijų dalims:

58 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 55 EN :2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011 EN 55022: 2010, B klasė EN 55024: 2010 Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis: Bendrieji reikalavimai Informacinių technologijų įranga. Radijo ryšio trukdžių charakteristikos. Ribinės vertės ir matavimo metodai Informacinių technologijų įranga. Atsparumo charakteristikos. Ribinės vertės ir matavimo metodai Ši įranga dera su Europos Tarybos rekomendacijomis (1999 m. liepos 12 d.) Dėl elektromagnetinių laukų poveikio visuomenei ribojimo [1999/519/EB]. PocketBook International SA Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland Tel. Nr.: Suprojektavo Obreey Products. Surinkta KLR. Įrenginyje naudojama technologija Reader Mobile, priklausanti Adobe Systems Incorporated.

Naudotojo vadovas

Naudotojo vadovas Naudotojo vadovas Turinys SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS... 4 IŠVAIZDA... 9 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS...10 DARBO PRADŽIA... 11 Akumuliatoriaus įkrovimas 11 Įrenginio valdymas 13 Pagrindinio meniu apžvalga 14

Detaliau

Naudotojo vadovas

Naudotojo vadovas Naudotojo vadovas Firmware 5.15 Table of Contents SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS... 6 IŠVAIZDA... 11 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS...12 DARBO PRADŽIA... 13 Akumuliatoriaus įkrovimas 13 Irenginio valdymas 15 Pagrindinio

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10)

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10) Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 10,1 Turinys NAUDOJIMO SAUGA 4 Laikymo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos 4 Techninė priežiūra 4 Radijo dažnių naudojimo sauga 5 Utilizavimas 5 IŠVAIZDA 7 TECHNINĖS

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama,

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd MacBook Pro Pagrindai MacBook Pro kompiuteriui su Thunderbolt 3 sąsaja Turinys 4 1 skyrius: Trumpai apie MacBook Pro kompiuterį 4 Susipažinkite su savo MacBook Pro kompiuteriu 5 Apsidairykite 6 Komplektacija

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

imac Essentials

imac Essentials imac Essentials Turinys 4 1 skyrius. Pirmas žvilgsnis į imac 4 Susipažinkite su imac 5 Pažintinis turas 6 Dirbkite belaidžiu būdu 9 Išorinio ekrano naudojimas 10 2 skyrius. Pradėkime 10 Nustatymas 11 Raskite

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau