ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802"

Transkriptas

1 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

2 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. ( ASUS ) leidimo. ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ KAIP TOKĮ BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ, VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ. Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos. ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Autoriaus teisės 2014 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos. Atsakomybės apribojimas Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą. ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą. Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi. ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ, ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. Aptarnavimas ir palaikymas Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

3 Turinio lentelė Apie šį vadovą... 6 Šiame vadove naudotos konvencijos... 7 Šriftai... 7 Saugos priemonės... 8 Prietaiso krovimas... 8 Nešiojamojo ASUS Tablet naudojimas... 8 Saugos priemonės lėktuve... 8 Pakuotės turinys skyrius: Aparatinės įrangos sąranka Pažintis su ASUS Tablet...12 Vaizdas iš priekio...12 Vaizdas iš galo...14 Šoninio skyriaus vidus skyrius: Nešiojamojo ASUS Tablet naudojimas ASUS Tablet nustatymas...20 micro SIM kortelės įdėjimas...20 micro SD kortelės įdėjimas...23 ASUS Tablet įkrovimas...26 ASUS Tablet įjungimas...28 ASUS Tablet naudojami gestai skyrius: Android naudojimas Pirmasis paleidimas...36 Android užsklandos ekranas...37 Įrenginio atrakinimas...38 Užrakinto ekrano fono parinkimas...38 Ekrano fono parinkimas užrakintam ekranui...39 Google Now paleidimas...39 K00Z

4 Pagrindinis ekranas...41 Ekrano vaizdai...42 Ekrano padėties užrakinimas...43 Skambinimo ir teksto funkcijų naudojimas...44 Skambinimas...44 Adresatų nustatymas...44 Tekstinių pranešimų siuntimas...45 SIM kortelės nuostatų tvarkymas...46 Prisijungimas prie interneto...47 Prijungimas prie mobiliojo ryšio tinklų...47 Prijungimas prie belaidžių tinklų...47 Bluetooth naudojimas...48 Taikomųjų programų tvarkymas...51 Programų nuorodų kūrimas...51 Taikomosios programos pašalinimas iš pagrindinio ekrano...51 Programos informacijos peržiūra...52 Programų aplankų kūrimas...53 Programų peržiūra paskiausių programų ekrane...54 Task Manager (Užduočių tvarkytuvė)...56 File Manager (Failų tvarkytuvė)...58 Prieiga prie vidinių atminties įtaisų...58 Prieiga prie išorinių atminties įtaisų...58 Turinio individualizavimas...59 Nustatymai...60 ASUS Tablet išjungimas...62 ASUS Tablet miego režimo įjungimas...62 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

5 4 skyrius: Iš anksto įdiegtos programos Svarbiausios iš anksto įdiegtos programos...64 Google Play muzika...64 Fotoaparatas...66 Galerija...70 Elektroninis paštas...76 Gmail...78 Parduotuvė Play Store...79 Žemėlapiai...80 SuperNote...81 Programa AudioWizard...87 Programų užraktas App Lock...88 VALDIKLIAI...91 Funkcija ASUS Battery...92 Priedai Saugojimasis nuo žalos klausai...94 EB atitikties deklaracija...94 Žymėjimas CE ženklu...95 Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) - CE...95 Maitinimo saugos reikalavimas...96 ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo paslaugos...96 Įspėjimas dėl dangos...96 ASUS pastaba apie ekologiją...96 Tinkamas išmetimas...97 K00Z

6 Apie šį vadovą Šiame vadove pateikta informacija apie šio nešiojamojo ASUS Tablet aparatinę įrangą ir programinės įrangos savybes, suskirstyta į šiuos skyrius: 1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka Šiame skyriuje išdėstytos nešiojamojo ASUS Tablet aparatinės įrangos sudedamosios dalys. 2 skyrius: Nešiojamojo ASUS Tablet naudojimas Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti skirtingas nešiojamojo ASUS Tablet dalis. 3 skyrius: Android naudojimas Šiame skyriuje pateikiama nešiojamajame kompiuteryje įdiegtos Android operacinės sistemos naudojimo apžvalga. 4 skyrius: Iš anksto įdiegtos programos Šiame skyriuje aprašomos planšetėje ASUS Tablet įdiegtos taikomosios programos. Priedai Šiame skyriuje pateiktos pastabos ir saugos reikalavimai, taikytini šiam nešiojamajam ASUS Tablet. ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

7 Šiame vadove naudotos konvencijos Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam tikras tekstas pateiktas taip: SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija, būtina norint atlikti užduotį. PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų, kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį. ĮSPĖJIMAS! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo ASUS Tablet duomenims ir komponentams apsaugoti. Šriftai Pusjuodis Kursyvas = Taip nurodomas meniu arba elementas, kurį reikia pasirinkti. = Šiame puslapyje nurodyti šio vadovo skyriai. K00Z

8 Saugos priemonės Prietaiso krovimas Prieš tai, kai ASUS Tablet ilgai naudosite akumuliatoriaus režimu, būtinai iki galo jį įkraukite. Atminkite, kad maitinimo adapteris krauna ASUS Tablet, kai jis yra įjungtas į kintamosios elektros srovės šaltinį. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant ASUS Tablet, jam įkrauti prireikia daug daugiau laiko. SVARBU! Nepalikite ASUS Tablet planšetės įjungtos į maitinimo tinklą, kai ji bus visiškai įkrauta. ASUS Tablet nėra sukonstruotas taip, kad jį būtų galima ilgai palikti įjungtą į maitinimo tinklą. Nešiojamojo ASUS Tablet naudojimas Šį ASUS Tablet galima naudoti tik aplinkos temperatūroje nuo 0 C (32 F) iki 35 C (95 F). Dėl ilgalaikio poveikio ypač aukšta arba žema temperatūra akumuliatorius greitai išsenka, o jo tarnavimo laikas sutrumpėja. Norint užtikrinti, kad akumuliatorius veiktų optimaliai, aplinkos temperatūra turi atitikti rekomenduojamąją. Saugos priemonės lėktuve Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis ASUS Tablet planšete naudojantis skrydžio metu. SVARBU! Šią ASUS Tablet planšetę galima tikrinti rentgeno aparatais (jais peršviečiami ant konvejerio juostų padėti daiktai), bet negalima tikrinti magnetiniais detektoriais ir lazdelėmis. ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

9 Pakuotės turinys Maitinimo adapteris USB mikrokabelis ASUS Tablet ASUS Tablet Techniniai dokumentai ir garantijos kortelė PASTABA: Jei kuri nors dalis pažeista arba jos trūksta, praneškite pardavėjui. Komplekte pateikiamas maitinimo adapteris priklauso nuo šalies arba regiono. K00Z

10 10 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

11 1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

12 Pažintis su ASUS Tablet Vaizdas iš priekio Jutiklinio ekrano pultas Jutiklinio ekrano pultas suteikia galimybę ASUS Tablet planšetę valdyti rašikliu arba liečiamaisiais gestais. Ausinių imtuvas Ausinių imtuvas suteikia galimybę girdėti asmenį, kalbantį kitame telefono linijos gale. 12 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

13 Atstumo jutiklis Kai skambinate arba atsiliepiate į skambutį naudodami ASUS Tablet, atstumo jutiklis išjungia lietimo funkciją ir foninį apšvietimą. Atstumo jutiklio LED Atstumo jutiklio kontrolinė lemputė (šviesos diodas) skleidžia neryškius infraraudonuosius spindulius, kurie leidžia atstumo jutikliui nustatyti atstumą tar Jūsų ir Jūsų ASUS Tablet. Priekinis fotoaparatas Šiuo ASUS Tablet planšetės priekyje įtaisytu fotoaparatu galima fotografuoti ir filmuoti. K00Z 13

14 Vaizdas iš galo Garsumo mygtukas Garsumo mygtuku galima padidinti arba sumažinti ASUS Tablet garsumo lygį. Be to, garsumo mygtuku taip pat galima atlikti šiuos veiksmus: Paspausti ir laikyti garsumo mažinimo mygtuką, norint įjungti vibravimo režimą. Paspausti ir laikyti garsumo didinimo mygtuką, norint reguliuoti muzikos, pranešimų įspėjimų ir žadintuvo garsumą. Veikiant vibravimo režimui, vieną kartą paspausti garso mažinimo mygtuką, norint įjungti tyliąją būseną. 14 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

15 Maitinimo mygtukas Maitinimo mygtuką spausti apie dvi sekundes, kad įjungtumėte įrenginį arba pažadintumėte jį iš budėjimo būsenos. Norint išjungti ASUS Tablet, maitinimo mygtuką spausti dvi sekundes ir, pasirodžius raginimui, paliesti Išjungti maitinimą, paskui paliesti Gerai. Norint užrakinti įrenginį arba įjungti budėjimo būseną, paspausti maitinimo mygtuką ir greitai jį atleisti. Jeigu ASUS Tablet nereaguoja, paspausti maitinimo mygtuką ir palaikyti jį paspaustą maždaug keturias (4) sekundes, kad įrenginys išsijungtų priverstinai. SVARBI INFORMACIJA! Kai įrenginiu ASUS Tablet neatliekami jokie veiksmai apie 15 sekundžių, jis automatiškai pereina į budėjimo būseną. Sistemą atkuriant priverstinai, gali būti prarasti duomenys. Primygtinai rekomenduojame nuolat daryti atsargines duomenų kopijas. USB 2.0 mikroprievadas Akumuliatoriui įkrauti arba matinimui tiekti į ASUS Tablet planšetę naudokite mažą USB (universalios nuosekliosios magistralės) 2.0 prievadą. Šis prievadas taip pat suteikia galimybę perkelti duomenis iš kompiuterio į ASUS Tablet ir atvirkščiai. PASTABA: kai ASUS Tablet planšetę prijungiate prie kompiuterio USB prievado, ASUS Tablet planšetė bus įkraunama tik tuo atveju, jei ji veiks miego režimu (ekranas išjungtas) ir jai nebus tiekiamas maitinimas. Garsiakalbis / ausinių jungties prievadas Naudojantis šiuo prievadu, prie ASUS Tablet gali būti jungiami garsiakalbiai su stiprintuvu arba ausinės. SVARBI INFORMACIJA! Šis prievadas nepalaiko išorinio mikrofono. K00Z 15

16 Galinis fotoaparatas Šiuo ASUS Tablet planšetės užpakalinėje pusėje įtaisytu fotoaparatu galima daryti didelės raiškos nuotraukas ir filmuoti didelės raiškos vaizdo filmus. Šoninis skyrius Šoniniame skyriuje yra mažos SIM (prenumeratoriaus tapatybės modulio) kortelės lizdas ir mažos SD kortelės lizdas. Pastaba: Daugiau informacijos rasite skyriuje micro SIM kortelės įdėjimas Garsiakalbiai Garsiakalbiai suteikia galimybę girdėti garsą tiesiai iš planšetinio kompiuterio ASUS Tablet. Garso funkcijos valdomos programine įranga. Mikrofonas Integruotas mikrofonas gali būti naudojamas vaizdo konferencijoms, balso pasakojimams ar tiesiog garso įrašams. 16 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

17 Šoninio skyriaus vidus SD mikrokortelės anga ASUS Tablet planšetėje įtaisytas atminties kortelių skaitytuvas, kuriam tinka microsd, microsdhc, ir microsdxc formatų kortelės. Pastaba: Daugiau informacijos rasite skyriuje micro SD kortelės įdėjimas. SIM mikrokortelių lizdai* ASUS Tablet yra įrengti mikro SIM kortelių lizdai, kurie yra tinkami WCDMA, DC-HSPA ir GSMEDGE tinklų dažnių juostoms. Pastaba: Daugiau informacijos rasite skyriuje micro SIM kortelės įdėjimas. * Prietaise esančių mikro SIM kortelių lizdų skaičius priklauso nuo šalies arba regiono. K00Z 17

18 18 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

19 2 skyrius: Nešiojamojo ASUS Tablet naudojimas

20 ASUS Tablet nustatymas micro SIM kortelės įdėjimas Norint ASUS planšetiniu kompiuteriu būtų galima skambinti, siųsti tekstinius pranešimus ar prisijungti prie mobiliojo plačiajuosčio tinklo, reikia įdiegti SIM (Abonento tapatumo modulio) kortelę. Norėdami įdėti micro SIM kortelę: 1. Atidarykite įrenginio ASUS planšetinis kompiuteris šoninio skyriaus dangtelį. Modeliams su dviem SIM kortelėmis Modeliams su viena SIM kortele 20 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

21 2. Į vieną iš SIM kortelės lizdų įkiškite SIM kortelę metaliniais kontaktais į viršų. Modeliams su dviem SIM kortelėmis Metaliniai kontaktai Modeliams su viena SIM kortele Metaliniai kontaktai K00Z 21

22 3. SIM kortelės dėklą vėl įkiškite į lizdą. Modeliams su dviem SIM kortelėmis Modeliams su viena SIM kortele 22 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

23 micro SD kortelės įdėjimas Norėdami įdėti micro SD kortelę: 1. Atidarykite įrenginio ASUS planšetinis kompiuteris šoninio skyriaus dangtelį. Modeliams su dviem SIM kortelėmis Modeliams su viena SIM kortele K00Z 23

24 2. Į SD kortelės lizdą įkiškite SD kortelę metaliniais kontaktais į viršų, kaip parodyta. Modeliams su dviem SIM kortelėmis Metaliniai kontaktai Modeliams su viena SIM kortele Metaliniai kontaktai 24 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

25 3. Vėl gerai uždenkite šoninio skyriaus dangtelį. Modeliams su dviem SIM kortelėmis Modeliams su viena SIM kortele K00Z 25

26 ASUS Tablet įkrovimas Norėdami įkrauti ASUS Tablet planšetę: USB mikrokabelį junkite prie maitinimo adapterio. USB mikrojungtį junkite prie ASUS Tablet planšetės. Maitinimo adapterį įjunkite į įžemintą elektros lizdą. Prieš pirmą kartą naudodami maitinimo elementų režimu, ASUS Tablet planšetę kraukite aštuonias (8) valandas. 26 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

27 SVARBU! ASUS Tablet planšetei įkrauti naudokite tik pateiktą maitinimo adapterį ir USB mikrokabelį. Jei naudosite kitokį maitinimo adapterį, galite apgadinti ASUS Tablet planšetę. Prieš įkraudami ASUS Tablet planšetę, nuo adapterio ir USB mikrokabelio nulupkite apsauginę plėvelę, kad išvengtumėte pavojaus ir sužeidimo. Maitinimo adapterį būtinai kiškite į tinkamą lizdą, kurio vardinė galia tinkama. Šio adapterio išėjimo įtampa yra 5.2 V, 1.35 A nuolatinė srovė. Jei ASUS Tablet planšetė veikia prijungta prie maitinimo adapterio, įžemintas maitinimo lizdas turi būti netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamas. Nedėkite ant ASUS Tablet jokių daiktų. PASTABOS: Naudojant kompiuterio USB prievadą, ASUS Tablet planšetę galima įkrauti tik jai veikiant miego režimu (ekranas išjungtas) arba kai jai netiekiamas maitinimas. Jei krausite naudodami kompiuterio USB prievadą, krovimas gali užtrukti ilgiau. Jei kompiuteris tiekia per mažai energijos, kad ASUS Tablet planšetė būtų įkraunama, ASUS Tablet planšetę kraukite naudodami maitinimo lizdą. K00Z 27

28 ASUS Tablet įjungimas Kad įjungtumėte ASUS Tablet, maitinimo mygtuką spauskite apie dvi sekundes. 28 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

29 ASUS Tablet naudojami gestai Gestais galima paleisti programas, gauti prieigą prie nuostatų, naršyti savo ASUS Tablet. Žr. toliau pateiktus nurodymus, rankų gestais valdydami ASUS Tablet jutiklinio ekrano valdymo skydą. Vilkimas / palietimas ir laikymas / ilgas paspaudimas Norėdami perkelti programą į kitą vietą, palieskite jos piktogramą ir laikydami nuvilkite ją į kitą vietą. Norėdami pašalinti programą iš pagrindinio ekrano, palieskite jos piktogramą ir laikydami vilkite į ekrano viršų. Norėdami įrašyti ekrano vaizdą, palieskite ir laikykite. PASTABA: norėdami aktyvinti šią nuostatą, eikite į > ASUS Customized Setting (ASUS individualizuotos nuostatos), paskui pažymėkite Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Įrašyti ekrano vaizdą spaudžiant paskiausių programų klavišą). K00Z 29

30 Palietimas Jeigu programą norite paleisti, palieskite ją. Failų tvarkytuvės programoje palieskite failą, kad jį pasirinktumėte ir atidarytumėte. 30 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

31 Vaizdo sumažinimas Liesdami jutiklinį ekraną, du pirštus artinkite vieną prie kito, kad sumažintumėte vaizdus Galerijoje, Žemėlapiuose arba Vietose. K00Z 31

32 Vaizdo padidinimas Liesdami jutiklinį ekraną, du pirštus tolinkite vieną nuo kito, kad padidintumėte vaizdus Galerijoje, Žemėlapiuose arba Vietose. 32 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

33 Puslapių vertimas Pirštu braukite per jutiklinį ekraną į dešinę arba kairę, kad perjungtumėte ekranus arba verstumėte elektroninės knygos puslapius ar galerijos vaizdus. K00Z 33

34 34 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

35 3 skyrius: Android naudojimas

36 Pirmasis paleidimas Pirmą kartą paleidus ASUS Tablet, rodoma visa eilė langų, nurodančių, kaip sukonfigūruoti bazines Android operacinės sistemos nuostatas. Norėdami paleisti ASUS Tablet pirmą kartą:norėdami paleisti ASUS Tablet pirmą kartą: 1. Įjunkite ASUS Tablet. 2. Pasirinkite kalbą, paskui palieskite. 3. Pasirinkite įvesties būdą arba klaviatūros formatą, paskui palieskite. 4. Pasirinkite tinklo tipą (mobiliojo ryšio prietaisas, Wi-Fi arba abu), kad prisijungtumėte prie interneto, paskui palieskite. 5. Wi-Fi tinklų sąraše palieskite tinklo pavadinimą, paskui palieskite. Jei norite prisijungimą prie tinklo praleisti, palieskite. PASTABA: kai kurie Wi-Fi tinklai gali paprašyti įvesti slaptažodį. 6. Pasirinkite duomenų sinchronizavimo būdą, tada spustelėkite. 7. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad sukonfigūruotumėte šiuos pagrindinius elementus: Google paskyrą. Google nuostatas ir paslaugas. 8. Nustatykite vietos datą ir laiką, palieskite. 9. Palieskite arba, kad patektumėte į Home Screen (pagrindinį ekraną). 10. Pradžios ekrane palieskite OK, kad pradėtumėte naršyti planšetiname telefone. 36 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

37 Android užsklandos ekranas Laiko, datos ir oro skydelis Užrakto piktograma Google Now paleidiklis K00Z 37

38 Įrenginio atrakinimas Spustelėkite ir vilkite į. Užrakinto ekrano fono parinkimas Perbraukite užrakto ekraną iš kairės į dešinę, kad peržiūrėtumėte darbalaukio foną ir valdiklių skydelį, paskui palieskite ir pasirinkite darbalaukio foną iš Galerija arba Wallpapers (Darbalaukio fonai). 38 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

39 Ekrano fono parinkimas užrakintam ekranui Perbraukite užrakto ekraną iš kairės į dešinę, kad peržiūrėtumėte darbalaukio foną ir valdiklių skydelį, paskui palieskite ir pasirinkite valdiklį. Google Now paleidimas Sistemos juostoje palieskite ir vilkite ant Google piktogramos. K00Z 39

40 Google Now Google Now yra ASUS Tablet asmeninis pagalbininkas, nedelsdamas atnaujinantis informaciją apie oro sąlygas, šalia esančius restoranus, skrydžių tvarkaraščius, numatytus susitikimus ir kitą susijusią informaciją, pagrįstą jūsų tinklo istorija, sinchronizuotais kalendoriais ir priminimais. 40 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

41 Pagrindinis ekranas Pranešinų juosta Atidaryti Google teksto paiešką Atidaryti Google paiešką balsu Spustelėkite, norėdami nustatyti įspėjimų apie vietą, datą ir laiką parametrus Spustelėkite, norėdami perskaityti el. pašto programoje esančius el. pranešimus Atidarykite visų programų ekraną. Šaukiniai Šaukiniai Spartusis klavišas į Android paslaugų programas Grįžti į ankstesnį ekraną Grįžti į pagrindinį ekraną Sisteminė juosta Rodyti naujausias programas K00Z 41

42 Ekrano vaizdai Planšetėje ASUS Tablet įtaisytas sunkio jėgos jutiklis aktyvina automatinį ekrano apsukimą priklausomai nuo to, kaip jį laikote. Iš portreto vaizdo į kraštovaizdžio vaizdą galite greitai pereiti ASUS Tablet pasukdami į kairę arba dešinę. Kraštovaizdžio vaizdas Portreto vaizdas 42 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

43 Ekrano padėties užrakinimas Pagal numatytąsias nuostatas ASUS Tablet planšetė automatiškai keičia padėtį iš kraštovaizdžio režimo į portreto režimą ir atvirkščiai, tai priklauso nuo to, kaip laikote savo ASUS Tablet planšetę. Galite aktyvinti automatinio ekrano apsukimo funkciją, atlikdami šiuos veiksmus: 1. Pagrindiniame ekrane palieskite, kad atidarytumėte visų programų ekraną. 2. Palieskite > Pasiekiamumas, paskui palieskite Automatiškai sukti ekraną, kad panaikintumėte pasirinkimą. PASTABA: Ekrano automatinio pasukimo funkciją taip pat galite įjungti / išjungti nuėję į ASUS Quick Settings (ASUS spartųjį nustatymą). Daugiau informacijos rasite skyrelyje Nustatymai. K00Z 43

44 Skambinimo ir teksto funkcijų naudojimas Skambinimas Jei norite skambinti: 1. Pradžios ekrane palieskite. 2. Palieskite skaitmenis, kad įvestumėte norimą numerį. 3. Norėdami rinkti numerį, palieskite arba. PASTABOS Taip pat galite priskirti vardus skambinimo mygtukams ir keisti SIM kortelių funkcijas. Išsamiau apie šias funkcijas skaitykite skyriuje SIM kortelių nuostatų tvarkymas. Jeigu dėta tik viena SIM kortelė, norėdami rinkti numerį, paspauskite. 4. Norėdami baigti skambutį, palieskite. Adresatų nustatymas Naujo adresato pridėjimas Jeigu norite pridėti naują adresatą: 1. Pradžios ekrane palieskite >. 2. Norėdami išsaugoti naują adresatą planšetėje ASUS Tablet, spustelėkite Device. Norėdami išsaugoti naują adresatą SIM kortelėje, spustelėkite SIM paskyra. 3. Įveskite naujo adresato duomenis, tada spustelėkite Atlikta. Adresatų importavimas Norėdami importuoti adresatus: 1. Pradžios ekrane spustelėkite, paskui paspauskite > Manage contacts. 2. Paspauskite Importuoti/eksportuoti, tadal spustelėkite tą SIM, kurioje yra adresatai, kuriuos norite importuoti į ASUS Tablet. 3. Spustelėkite Device, o paskui adresatus. 4. Pabaigę, spustelėkite Importuoti. 44 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

45 Tekstinių pranešimų siuntimas ASUS Tablet sudėlioja kiekvieno adresato tekstinius pranešimus į vientisas tekstinių pokalbių gijas, todėl jums lengviau sekti pranešimų srautus ir siųsti atitinkamus atsakymus. Norėdami išsiųsti tekstinį pranešimą: 1. Pradžios ekrane spustelėkite. 2. Laukelyje Kam įrašykite gavėjo telefono numerį arba spustelėkite, kad pasirinktumėte gavėją iš adrsatų sąrašo, tada spustelėkite Gerai. 3. Spustelėkite laukelį Įveskite pranešimą ir parašykite jame pranešimą. 4. Pabaigę, spustelėkite SIM paskyrą, iš kurios norite siųsti pranešimą. Spustelėkite, kad įrašytumėte savo pranešimą Spustelėkite, kad būtų rodoma daugiau pranešimo nuostatų Spustelėkite, kad įrašytumėte gavėjo telefono numerį Spustelėkite SIM paskyrą, iš kurios norite siųsti pranešimą Išskleidžiamasis automatinio rašybos tikrinimo sąrašas PASTABA: Jeigu įdėta tik viena SIM kortelė, norėdami siųsti pranešimą, spustelėkite. K00Z 45

46 SIM kortelės nuostatų tvarkymas Planšetė ASUS Tablet leidžia tvarkyti savo SIM kortelių funkcijas. Ji leidžia jums įjungti arba išjungti SIM paskyrą, priskirti SIM kortelėms paskyrų pavadinimus arba nustatyti vieną SIM kortelę kaip pirminę SIM kortelę. PASTABA: Ši funkcija veikia tik ASUS Tablet su dviem SIM kortelių lizdais. 46 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

47 Prisijungimas prie interneto Prijungimas prie mobiliojo ryšio tinklų Įdiegus SIM kortelę, ASUS Tablet telefonas parengtas skambinti ir priimti skambučius arba perduoti / gauti duomenis. Įvairiose šalyse gali būti skirtingi mobiliojo ryšio tinklai, ir jums gali tekti sukonfigūruoti ASUS Tablet, kad įeitumėte į šiuos tinklus. Mobiliojo ryšio tinklų nuostatų konfigūravimas: 1. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad patektumėte į nuostatų ekraną: Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną, paskui palieskite. Pirštu braukite iš ekrano viršaus žemyn, kad patektumėte į ASUS Quick Settings (ASUS sparčiąsias nuostatas), paskui palieskite. 2. Nuostatų ekrane palieskite Daugiau..., paskui palieskite Mobilūs tinklai. PASTABA: Skaitykite skyrių Nuostatos, kuriame rasite daugiau informacijos apie ASUS sparčiąsias nuostatas. SVARBI INFORMACIJA! Jei ASUS Tablet neprisijungia prie tinklo, susisiekite su mobiliojo tinklo operatoriumi, kad padėtų prisijungti. Prijungimas prie belaidžių tinklų Wi-Fi belaidžių tinklų technologija suteikia galimybę keistis duomenimis tinklu nenaudojant laidų. Norėdami naudotis belaidžiu tinklu, aktyvinkite ASUS Tablet Wi-Fi funkciją ir prisijunkite prie belaidžio tinklo. Kai kurie belaidžiai tinklai apsaugomi raktu arba skaitmeniniais sertifikatais, jiems nustatyti reikia papildomų veiksmų. Kiti yra atviri, todėl prie jų galite lengvai prisijungti. PASTABA: kai nenaudojate belaidžio tinklo, išjunkite jį, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją. Bevielio tinklo aktyvinimas ir prisijungimas 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną, paskui palieskite. K00Z 47

48 2. Wi-Fi jungiklį pastumkite į Įj. padėtį. Suaktyvintas, ASUS Tablet ieško prieinamų Wi-Fi tinklų. 3. Palieskite tinklo pavadinimą, kad prisijungtumėte prie jo. Jei tinklas apsaugotas, pasirodys raginimas įvesti slaptažodį arba kitus įgaliojimus. PASTABA: jei įrenginys aptinka tinklą, prie kurio buvote prisijungę anksčiau, jis prisijungia prie jo automatiškai. Bluetooth naudojimas Bluetooth aktyvinimas ir pasyvinimas įrenginyje Bluetooth yra belaidžio ryšio standartas, naudojamas duomenims keistis trumpu atstumu. Bluetooth yra įdiegtas daugelyje įrenginių, pavyzdžiui, išmaniuosiuose telefonuose, kompiuteriuose, planšetiniuose įrenginiuose ir ausinėse. Ši technologija labai naudinga duomenims perduoti tarp dviejų arba daugiau šalia esančių įrenginių. Pirmą kartą prisijungdami prie Bluetooth įrenginio, pirmiausia jį turite susieti su ASUS Tablet. PASTABA: kai nenaudojate Bluetooth, išjunkite jį, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją. Norėdami aktyvinti arba pasyvinti įrenginio ASUS Tablet Bluetooth funkciją, galite atlikti šiuos veiksmus: Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną, paskui palieskite. Bluetooth jungiklį pastumkite į Įj. padėtį. Stumtelėkite žemyn pranešimų sritį, kad būtų parodytas ASUS Quick Settings (ASUS sparčiųjų nuostatų) skydelis, paskui palieskite. 48 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

49 ASUS Tablet susiejimas su Bluetooth įrenginiu Kad galėtumėte prisijungti prie Bluetooth įrenginio, pirmiausia turite ASUS Tablet susieti su šiuo įrenginiu. Įrenginiai lieka susieti, jei nepašalinate juos siejančio ryšio. Norėdami susieti ASUS Tablet su Bluetooth prietaisu: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną, paskui palieskite. Bluetooth jungiklį pastumkite į Įj. padėtį. 2. Palieskite Bluetooth, kad būtų rodomi visi šiame diapazone esantys Bluetooth įrenginiai. PASTABOS: Jei įrenginio, su kuriuo norite susisieti, sąraše nėra, patikrinkite, ar įjungta jo Bluetooth funkcija ir nustatyta Aptinkamas nuostata. Skaitykite su įrenginiu įsigytą techninę dokumentaciją, kad sužinotumėte, kaip įjungti jo Bluetooth funkciją ir kaip pasirinkti aptinkamumo nuostatą. 3. Jei ASUS Tablet baigė nuskaitymą anksčiau nei buvo parengtas Bluetooth įrenginys, palieskite IEŠKOTI ĮRENGINIŲ. 4. Pasiekiamų įrenginių sąraše palieskite norimo susieti Bluetooth įrenginio pavadinimą. Norėdami užbaigti susiejimą, atlikite tolesnius nurodymus ekrane. Jei reikia, skaitykite kartu su įrenginiu įsigytą techninę dokumentaciją. ASUS Tablet sujungimas su Bluetooth įrenginiu Kai ASUS Tablet susiejate su Bluetooth įrenginiu, vėliau galite lengvai prie jo prisijungti rankiniu būdu, kai šis vėl yra diapazone. Jei norite prisijungti prie Bluetooth įrenginio: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną, paskui palieskite. Bluetooth jungiklį pastumkite į Įj. padėtį. 2. Sąraše SUSIETI ĮRENGINIAI palieskite susieto įrenginio pavadinimą. K00Z 49

50 Bluetooth įrenginio atsiejimas ir konfigūravimas Jei norite atsieti arba konfigūruoti Bluetooth įrenginį: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną, paskui palieskite. Bluetooth jungiklį pastumkite į Įj. padėtį. 2. Palieskite Bluetooth, paskui palieskite šalia sujungto Bluetooth įrenginio, kurį norite atsieti arba konfigūruoti. 3. Susieto Bluetooth įrenginio ekrane galite atlikti šiuos veiksmus: Paliesti Panaikinti susiejimą, kad atsietumėte įrenginį. Paliesti Pervadinti, kad pakeistumėte Bluetooth įrenginio pavadinimą. Palieskite vieną iš išvardytų profilių, kad šį aktyvintumėte arba pasyvintumėte. 4. Sistemos juostoje palieskite, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną. 50 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

51 Taikomųjų programų tvarkymas Programų nuorodų kūrimas Palengvinkite prieigą prie mėgstamų programų pagrindiniame ekrane susikurdami programų nuorodas. Norėdami sukurti taikomosios programos nuorodas: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną. 2. Visų programų ekrane palieskite ir laikykite programos piktogramą, paskui vilkite ją į pagrindinį ekraną. Taikomosios programos pašalinimas iš pagrindinio ekrano Pagrindiniame ekrane paruoškite laisvos vietos naujai programos nuorodai, pašalindami esamas programų nuorodas. Norėdami pašalinti programos nuorodą: 1. Palieskite ir laikykite programos piktogramą tol, kol ekrano viršuje pasirodo X Pašalinti. 2. Programos piktogramą vilkite prie X Pašalinti, kad pašalintumėte ją iš pagrindinio ekrano. K00Z 51

52 Programos informacijos peržiūra Kurdami nuorodą į taikomąją programą, galite matyti išsamią informaciją apie ją. Laikant palietus programos piktogramą visų programų ekrane, ekranas perjungiamas į pagrindinį ekraną, ir šio viršuje pasirodo Programos Informacija. Laikydami palietę programos piktogramą, vilkite ją prie Programos Informacija, kad būtų parodyta išsami informacija apie ją. 52 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

53 Programų aplankų kūrimas Norėdami sutvarkyti nuorodas pagrindiniame ekrane, galite sukurti aplankus. Jei norite sukurti taikomųjų programų aplanką: 1. Home Screen (Pagrindiniame ekrane) palieskite ir vilkite programos piktogramą arba nuorodą ant kitos programos piktogramos, kol pasirodys permatomas apskritimas. PASTABOS: Sukurtas aplankas rodomas skaidriame kvadrate. Į aplanką galite sudėti kelias programas. 2. Bakstelėkite naują aplanką, tada bakstelėkite Aplankas be pavadinimo, kad pervardytumėte aplanką. K00Z 53

54 Programų peržiūra paskiausių programų ekrane Paskiausių programų ekrane galima peržiūrėti programų nuorodų sąrašą, sudarytą pagal paskiausiai leistas programas. Iš paskiausių programų ekrano galite lengvai grįžti į neseniai naudotą programą arba šią įsijungti. Norėdami pasiekti paskiausių programų ekraną: 1. Sistemos juostoje palieskite. 2. Pasirodo visų jūsų neseniai leistų programų sąrašas. Palieskite norimą paleisti programą. 54 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

55 Norėdami peržiūrėti paskiausios programos meniu: 1. Norėdami pamatyti paskiausios programos meniu, palieskite ją ir laikykite. 2. Norėdami programą pašalinti iš sąrašo, pasirinkite Pašalinti iš sąrašo. Norėdami peržiūrėti jos informaciją, pasirinkite Programos Informacija. PASTABA: paskiausią programą iš sąrašo taip pat galite pašalinti braukdami ją į kairę arba dešinę. K00Z 55

56 Task Manager (Užduočių tvarkytuvė) ASUS užduočių tvarkytuvė rodo dabartiniu metu įrenginyje ASUS Tablet veikiančias paslaugų programas ir jų naudojimą procentais. Taip pat galite veikiančias programas atidaryti ir uždaryti po vieną arba uždaryti jas iš karto, pasitelkdami Close All (Uždaryti visas) funkciją. Užduočių tvarkytuvės tvarkymas: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną, paskui palieskite VALDIKLIAI, kad pasirodytų valdiklių meniu. 2. Palieskite ir laikykite ASUS Task Manager (ASUS užduočių tvarkytuvė), kad pagrindiniame ekrane pasirodytų ASUS užduočių tvarkytuvė. 56 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

57 3. Norėdami pamatyti visas paleistas programas, sąrašą braukite į viršų ir žemyn. 4. Šalia veikiančios programos palieskite, kad ją uždarytumėte. Palieskite Close All (Uždaryti visas), kad iš karto būtų išjungtos visos veikiančios programos. K00Z 57

58 File Manager (Failų tvarkytuvė) Naudodami failų tvarkytuvę galėsite lengvai surasti ir tvarkyti savo duomenis ir vidiniame atminties įtaise, ir prijungtose išorinėse atmintinėse. Prieiga prie vidinių atminties įtaisų Jei norite patekti į vidinę atmintinę: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną. 2. Kairiame skydelyje palieskite File Manager > Internal Storage (Vidinė atmintinė), kad peržiūrėtumėte ASUS Tablet turinį, paskui palieskite norimą pasirinkti elementą. Prieiga prie išorinių atminties įtaisų Jei norite patekti į išorinę atmintinę: 1. Ekrano viršuje perbraukite per pranešimų juostą, kad pasirodytų pranešimų langelis. 2. Palieskite, kad būtų rodomas SD kortelės turinys. Norėdami pašalinti SD kortelę iš ASUS Tablet, palieskite. SVARBI INFORMACIJA! Prieš išimdami SD kortelę iš įrenginio, būtinai išsaugokite SD kortelėje laikomus duomenis. 58 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

59 Turinio individualizavimas Failų tvarkytuvėje galite kopijuoti, iškirpti, bendrinti ir pašalinti įrenginio turinį ir įdiegtus išorinius atminties įrenginius. Kai individualizuojate failą arba aplanką, pažymėkite langelį šalia failo arba aplanko: ekrano viršuje dešiniajame kampe pasirodo veiksmų juosta. PASTABOS: veiksmas pasirodo tik tuomet, jei pasirenkate failą arba failus. Taip pat galite varnele pažymėti failą arba aplanką ir nuvilkti bei numesti jį į norimą paskirties aplanką. Veiksmų juosta K00Z 59

60 Nustatymai Nuostatų ekrane galima konfigūruoti ASUS Tablet nuostatas. Pasitelkę šią sisteminę programą, galite konfigūruoti ASUS Tablet belaidės jungties, aparatinės ir programinės įrangos, asmenines, paskyros ir sistemos nuostatas. Patekti į ekraną Nustatymai galima dviem būdais. 1. Visų programų ekrane palieskite, kad pasirodytų meniu. 2. Ekrano viršuje perbraukite per pranešimų juostą, kad pasirodytų ASUS Quick Settings (ASUS sparčiųjų nuostatų) skydelis, paskui palieskite. ASUS sparčiosios nuostatos ASUS sparčiosios nuostatos Rodoma vietinė data ir laikas. Rodyti nuostatas Wi-Fi nuostatos Audio Wizard Belaidžio ryšio rodymo parametrai Sparčiojo nuostatų reguliavimo skydas Trinti pranešimus Nuostatų meniu Rankinis šviesumo reguliavimas 60 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

61 ASUS sparčiojo nuostatų reguliavimo skydas Palieskite atskirų paslaugų programų piktogramas, kad įjungtumėte ar išjungtumėte jų funkcijas. Wi-Fi Mobilieji duomenys Skaitymo režimas Bluetooth Garsas Skrydžio režimas Kryptingas išsaugojimas Wi-Fi prieigos taškas GPS Automatinis apsukimas Pranešimų skydeliai Pranešimų skydeliai pasirodo po Quick Setting (sparčiojo nustatymo) skydeliu, jais informuojama apie taikomųjų programų naujinius, gaunamus el. laiškus ir įrangos būklę. Pranešimų skydeliai PASTABA: pranešimą nubraukite į dešinę arba kairę, kad pašalintumėte elementą iš sąrašo. K00Z 61

62 ASUS Tablet išjungimas ASUS Tablet išjungsite atlikę vieną iš nurodytų veiksmų: Maitinimo mygtuką spauskite dvi sekundes ir, pasirodžius raginimui, palieskite Išjungti maitinimą, paskui palieskite Gerai. Jeigu ASUS Tablet nereaguoja, paspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite paspaudę bent keturias (4) sekundžių, kol įrenginys išsijungs SVARBI INFORMACIJA! Priverstinai išjungiant sistemą galima netekti duomenų. Būtinai reguliariai išsaugokite savo duomenų atsarginę kopiją. ASUS Tablet miego režimo įjungimas Norėdami įjungti ASUS Tablet miego režimą, vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką. 62 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

63 4 skyrius: Iš anksto įdiegtos programos K00Z 63

64 Svarbiausios iš anksto įdiegtos programos Google Play muzika Muzikos paleidimo programa integruota jūsų muzikos kolekcijos sąsaja suteikia galimybę leisti įrašytus muzikos failus, laikomus įrenginyje arba iš prijungtos išorinės atmintinės. Galite maišyti ir leisti visus muzikos failus atsitiktine tvarka arba spustelėti, kad pasirinktumėte norimą klausytis albumą. Pagrindiniame ekrane palieskite, kad paleistumėte muzikos failus. Muzikos failo ieška Palieskite, kad garso failus grupuotumėte pagal Dabartinius, Albumus, Atlikėjus, Dainas, Grojaraščius ir Žanrus. Muzikos paleidimo nuostatos 64 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

65 ASUS Tablet palaikoma garso ir vaizdo kodekas: Dekodavimas Užkodavimas AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (pagerintas AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, Garso kodekas FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mulaw, WAV linijinis PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR Vaizdo kodekas H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 Garso kodekas AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB Vaizdo kodekas H.263, H.264, MPEG-4 K00Z 65

66 Fotoaparatas Ši fotoaparato programa suteikia galimybę su ASUS Tablet įrenginiu fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašus. Norėdami paleisti Fotoaparatas, Home Screen (pagrindiniame ekrane) palieskite. Camera PASTABA: nufotografuotas nuotraukas ir įrašytus vaizdo filmus galima peržiūrėti programa Galerija. Fotografavimas Fotoaparato ekrane palieskite, kad fotografuotumėte. Palieskite, kad pasirinktumėte efektus Palieskite, kad konfigūruotumėte fotoaparato nuostatas. Palieskite, kad perjungtumėte fotoaparatą Slinkite, kad padidintumėte / sumažintumėte Palieskite, kad pasirinktumėte režimus Palieskite, kad užfiksuotumėte vaizdus Palieskite, kad peržiūrėtumėte naujausius vaizdus / vaizdo įrašus 66 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

67 Vaizdo filmų įrašymas Fotoaparato ekrane palieskite, kad pradėtumėte filmuoti. Slinkite, kad padidintumėte / sumažintumėte Palieskite, kad sustabdytumėte įrašymą. Palieskite, kad peržiūrėtumėte naujausius vaizdus / vaizdo įrašus Filmavimo metu taip pat galima naudoti mastelio keitimo slankiklį, kad padidintumėte arba sumažintumėte vaizdo įrašą. K00Z 67

68 Fotoaparato nuostatų ir efektų konfigūravimas Pasitelkiant programą Fotoaparatas, galima reguliuoti fotoaparato nuostatas ir taikyti efektus nuotraukoms ir vaizdo įrašams. Fotoaparato nuostatų konfigūravimas Jei norite konfigūruoti fotoaparato nuostatas: Fotoaparato ekrane palieskite. SVARBI INFORMACIJA! Nuostatas taikykite prieš fotografuodami arba filmuodami. Palieskite, jei norite reguliuoti kitas nuostatas Palieskite, jei norite reguliuoti vaizdo įrašų nuostatas Palieskite, jei norite reguliuoti fotoaparato nuostatas Apačioje išvardytos ASUS Tablet planšetės fotoaparato nuostatos, kurias galite naudoti didelės raiškos nuotraukoms ir vaizdo įrašams daryti: Palieskite šią piktogramą, jei norite reguliuoti baltos spalvos balansą, ISO nuostatas, išlaikymo trukmę, fotoaparato skiriamąją gebą, fotografavimo režimus ir židinio nuostatas, kad fotografuotumėte didelės raiškos nuotraukas. Palieskite šią piktogramą, jei norite reguliuoti baltos spalvos balansą, išlaikymo trukmę, vaizdo kokybę ir židinio nuostatas, kad įrašytumėte didelės raiškos vaizdo įrašą. Palieskite šią piktogramą, jei norite įjungti ekrano nurodymus, ant nuotraukų ir vaizdo įrašų užfiksuoti vietos informaciją, atkurti numatytąsias ASUS Tablet planšetės fotoaparato nuostatas. PASTABA: naudodami užpakalinį fotoaparatą, galite reguliuoti tik baltos spalvos funkciją. 68 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

69 Fotoaparato efektų naudojimas Norėdami naudoti fotoaparato efektus: fotoaparato ekrane spustelėkite, tada spustelėkite, kad pasirinktumėte bet kurį iš įvairių sąraše pateiktų fotografavimo efektų. SVARBI INFORMACIJA! Efektą pasirinkite prieš fotografuodami arba filmuodami. Palieskite, jei norite pasirinkti efektą K00Z 69

70 Galerija Planšetėje ASUS Tablet nuotraukas ir vaizdo įrašus peržiūrėkite pasitelkdami galerijos programą. Ši programa taip pat suteikia galimybę taisyti, bendrinti arba panaikinti planšetėje laikomus nuotraukų arba vaizdo įrašų failus. Iš galerijos galite rodyti vaizdus skaidrių pateiktimi arba paliesti, kad būtų rodomas pasirinktas vaizdo arba vaizdo įrašo failas. Norėdami paleisti Galeriją, Home Screen (pagrindiniame ekrane) palieskite. Gallery Pagrindinis galerijos ekranas Slinkite iš kairės į dešinę arba atvirkščiai, jei norite peržiūrėti naujausias nuotraukas ir vaizdo įrašus Galerijos nuostatos Palieskite, kad greitai paleistumėte programą Camera (Fotoaparatas) Rodyklę stumkite į dešinę, jei norite atidaryti nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal debesų atmintines Rodyklę stumkite į dešinę, jei norite atidaryti nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal albumą, laiką, vietą ir žmones 70 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

71 Dalijimasis albumais ir jų trynimas Norėdami bendrinti albumą, palieskite jį ir laikykite, kol ekrano viršuje pasirodys įrankių juosta. Pasirinktus albumus galite nusiųsti arba bendrinti internetu arba pašalinti iš įrenginio ASUS Tablet. Įrankių juosta Spustelėkite šią piktogramą, jei norite bendrinti pasirinktą albumą, naudodami bendrinimo programas. Palieskite šią piktogramą, kad pašalintumėte pasirinktą albumą. K00Z 71

72 Dalijimasis vaizdais, jų trynimas ir redagavimas Norėdami bendrinti, taisyti arba panaikinti vaizdą, palieskite, kad atidarytumėte vaizdą, paskui šį palieskite, kad paleistumėte įrankių juostą ekrano viršuje. Vaizdų bendrinimas Norėdami bendrinti vaizdą: 1. Galerijos ekrane atidarykite albumą, kuriame yra norimas bendrinti vaizdas. 2. Paliesdami pasirinkite jį, paskui palieskite ir pasirinkite iš bendrinamųjų programų sąrašo. 72 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

73 Norėdami bendrinti kelis vaizdus: 1. Galerijos ekrane atidarykite albumą, kuriame yra norimas bendrinti vaizdas. 2. Palieskite ir laikykite vieną vaizdą, paskui palieskite kitus vaizdus. 3. Palieskite, paskui pasirinkite iš bendrinamųjų programų sąrašo. K00Z 73

74 Vaizdo taisymas Norėdami taisyti vaizdą: 1. Galerijos ekrane atidarykite albumą, kuriame yra norimas taisyti vaizdas. 2. Palieskite vaizdą, kad atidarytumėte, paskui palieskite. 3. Palieskite taisymo įrankius, kad pradėtumėte taisyti. Pasukti Perdaryti Grąžina į pagrindinį ekraną Išsaugoti Anuliuoti Apkarpyti Taisymo įrankiai 74 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

75 Vaizdų šalinimas Norėdami šalinti vaizdą: 1. Galerijos ekrane atidarykite albumą, kuriame yra norimas šalinti vaizdas. 2. Palieskite vaizdą, kad atidarytumėte, paskui palieskite. 3. Palieskite Gerai. Norėdami šalinti kelis vaizdus: 1. Galerijos ekrane atidarykite albumą, kuriame yra norimi šalinti vaizdai. 2. Palieskite ir laikykite vieną vaizdą, paskui palieskite kitus vaizdus. 3. Palieskite, paskui palieskite Gerai. K00Z 75

76 Elektroninis paštas El. pašto programa suteikia galimybę pridėti POP3, IMAP ir Exchange paskyras, kad galėtumėte gauti, kurti ir naršyti el. paštą tiesiai įrenginyje ASUS Tablet. SVARBI INFORMACIJA! Turite būti prisijungę prie interneto, kad galėtumėte pridėti el. pašto paskyrą arba siųsti ir gauti laiškus naudodami pridėtas paskyras. El. pašto paskyros nustatymas Jei norite nustatyti el. pašto paskyrą: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną. 2. Palieskite, kad paleistumėte el. pašto programą. 3. El. pašto ekrane įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, paskui spauskite Kitas. PASTABA: palaukite, kol ASUS Tablet automatiškai patikrins priimamo ir išsiunčiamo pašto serverio nuostatas. 4. Sukonfigūruokite Paskyros parinktys ir palieskite Kitas. 76 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

77 5. Įveskite siunčiamuose pranešimuose norimą rodyti paskyros pavadinimą, paskui palieskite Kitas, kad įeitumėte į savo gaunamų laiškų dėžutę. Elektroninio pašto paskyrų pridėjimas Norėdami pridėti el. pašto paskyrų: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną. 2. Palieskite, paskui įeikite naudodami savo paskyrą. 3. Palieskite > Nustatymai, paskui palieskite paskyrą., jei norite pridėti el. pašto K00Z 77

78 Gmail Naudodami Gmail programą, galite sukurti Gmail paskyrą arba sinchronizuoti turimą Gmail paskyrą, kad galėtumėte siųsti, gauti ir naršyti el. laiškus tiesiai iš ASUS Tablet. Suaktyvinus šią programą, gaunama prieiga prie Google programų, kurioms gali reikėti Google paskyros, kaip antai Play Store. Gmail paskyros nustatymas Jei norite nustatytigmail paskyrą: 1. Palieskite, kad patektumėte į visų programų ekraną. Gmail 2. Palieskite, kad paleistumėte Gmail. 3. Bakstelėkite Esama ir įveskite naudojamą El. paštą ir Slaptažodįs, paskui bakstelėkite. PASTABA: Bakstelėkite Nauja, jei neturite Google Account. ( Google paskyros). Norėdami įeiti turite palaukti, kol ASUS Tablet susisieks su Google serveriu, kad nustatytų jūsų paskyrą. 4. Google paskyrą naudokite savo nuostatų ir duomenų atsarginei kopijai pasidarytu ir jiems atkurti. Palieskite Google paskyrą., kad įeitumėte į savo SVARBI INFORMACIJA! Jei be Gmail turite keletą el. pašto paskyrų, taupydami laiką naudokite El. paštas, kad visas savo el. pašto paskyras pasiektumėte tuo pačiu metu. 78 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

79 Parduotuvė Play Store Naudodami Google paskyrą, eikite į Play Store ir raskite daugybę linksmų žaidimų ir programų SVARBI INFORMACIJA! Įeiti į Play Store galite tik pasirašę savo Google paskyroje. Prieiga į parduotuvę Play Store Norėdami patekti į Play Store : 1. Pagrindiniame ekrane spustelėkite. 2. Jei jau turite Google paskyrą, palieskite Esama ir įveskite savo el. pašto paskyrą ir slaptažodį. Jei neturite paskyros, palieskite Nauja ir vykdykite nurodymus ekrane paskyrai sukurti. 3. Prisiregistravę, galite pradėti atsisiųsti programas iš Play Store ir įdiegti jas į ASUS Tablet. PASTABA: Kai kurios programos yra nemokamos, o už kai kurias teks sumokėti kreditine kortele. K00Z 79

80 Žemėlapiai Naudojantis Google Maps ( Google žemėlapiais) galima peržiūrėti ir rasti vietas, įmones bei gauti nurodymų. Be to, galima patikrinti savo dabartinę vietą konkrečiu laiku ir šia informacija dalytis su kitais. Google žemėlapių naudojimas Norėdami naudoti Google žemėlapius: 1. Palieskite, kad atvertumėte visų programų ekraną, pakui palieskite. 2. Naudokite paieškos juostą ekrano viršuje, kad individualizuotumėte savo paiešką. Portreto vaizdas Paieškos juosta Palieskite šią piktogramą, kad pasirodytų kitos nuostatos Palieskite, kad peržiūrėtumėte daugiau informacijos GPS 80 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

81 SuperNote SuperNote tai paprasta naudoti programa, suteikianti galimybę rašyti pastabas, paišinėti, fiksuoti ir įterpti nuotraukas bei vaizdo įrašus, paįvairinant interaktyvų naudojimą. Taip pat galite bendrinti bloknotus per ASUS WebStorage paskyrą. Norėdami paleisti SuperNote, Home Screen (pagrindiniame ekrane) palieskite. SuperNote Pagrindinis bloknoto SuperNote ekranas Palieskite, kad peržiūrėtumėte pagal tipą Palieskite, kad siųstumėte savo bloknotus į ASUS WebStorage paskyrą. Palieskite, kad pridėtumėte naują bloknotą Palieskite, jei norite pasirinkti ir užrakinti, panaikinti arba eksportuoti bloknotus PDF arba SuperNote formatais. Palieskite, kad atidarytumėte papildomas nuostatas. Palieskite, jei norite importuoti, ieškoti arba pamatyti užrakintus bloknotus. Palieskite, jei norite grupuoti bloknotus Visos jūsų užrašų knygelės K00Z 81

82 Naujos užrašų knygelės kūrimas Norėdami sukurti naują užrašų knygelę: 1. Palieskite Add a new Notebook (Pridėti naują bloknotą). 2. Suteikite failui vardą ir nustatykite puslapio dydį pasirinkdami Pad (Planšetė) arba Phone (Telefonas). 3. Pasirinkite šabloną. Iškart pasirodo naujas bloknoto puslapis. 82 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

83 Nauja SuperNote užrašų knygelių sąsaja Išsaugoti Trynimo puslapis Grįžimo kelias Bloknoto įrankių juosta Nuostatos Ankstesnis puslapis Režimo nuostatos Puslapio dydis ir numeris Kitas puslapis PASTABA: režimo nuostatos ir bloknoto įrankių juosta keičiasi, kai paliečiate režimą, režimą arba režimą. K00Z 83

84 Užrašų knygelės pritaikymas SuperNote suteikia galimybę kūrybiškai naudotis užrašų knygelėmis.įrankių juostoje galite pasirinkti kelis įrankius, leidžiančius individualizuoti bloknotus. PASTABA: įrankių juostos nuostatos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų pasirinkto modelio. Norėdami pritaikyti užrašų knygelę: 1. SuperNote pagrindiniame ekrane palieskite užrašų knygelę, kurią norite pritaikyti. 2. Įrankių juostoje palieskite bet kurią piktogramą, kad pradėtumėte taisyti bloknotą. PASTABOS: režimui įjungti bloknoto įrankių juostoje palieskite, paskui palieskite, kad, jei reikia, gautumėte rašybos patarimų. Jei norite įjungti režimą, palieskite, kad pasirinktumėte teksto spalvą ir svorį. Jei norite įjungti režimą, palieskite, kad pasirinktumėte teptuko brūkšnį, spalvą, dengiamumą ir svorį. 84 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

85 Tik skaitomas SuperNote režimas Palieskite, jei norite aktyvinti tik skaitomą režimą, palieskite Read only (Tik skaitomas)., paskui palieskite Palieskite, kad aktyvintumėte taisymo režimą Užrašų knygelės pervardymas Norėdami pervardyti užrašų knygelę: 1. Pagrindiniame SuperNote ekrane palieskite ir laikykite bloknoto failą, paskui palieskite Rename (Pervardyti). 2. Įveskite failo vardą, paskui palieskite Gerai. K00Z 85

86 Užrašų knygelės slėpimas Norėdami paslėpti užrašų knygelę: 1. Pagrindiniame SuperNote ekrane palieskite ir laikykite bloknoto failą, paskui palieskite Lock to hide (Užrakinti, kad paslėptų). 2. Įveskite slaptažodį, paskui palieskite Gerai. PASTABOS: Būsite paraginti įvesti naują slaptažodį, kai slėpsite bloknotą pirmą kartą. Norėdami peržiūrėti pagrindiniame ekrane paslėptą bloknotą, palieskite palieskite Show locked notebook (Rodyti paslėptą bloknotą)., paskui Užrašų knygelės naikinimas Norėdami panaikinti užrašų knygelę: 1. Pagrindiniame SuperNote ekrane palieskite ir laikykite bloknoto failą, paskui palieskite Delete (Naikinti). 2. Palieskite Delete (Naikinti), kad patvirtintumėte bloknoto panaikinimą. 86 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

87 Programa AudioWizard Garso reguliavimo vediklis suteikia galimybę individualizuoti planšetės ASUS Tablet garso režimus, siekiant geresnio garso išvesties, tinkančios konkrečiam naudojimo scenarijui. Norėdami paleisti Audio Wizard, pagrindiniame ekrane palieskite, paskui palieskite AudioWizard. Nustatyti režimai Palieskite režimo pasirinkimui patvirtinti Audio Wizard naudojimas Jeigu norite naudoti AudioWizard : 1. AudioWizard lange palieskite norimą aktyvinti garso režimą. 2. Spustelėkite Gerai, kad išsaugotumėte pasirinktą garso režimą ir išeitumėte iš AudioWizard lango. K00Z 87

88 Programų užraktas App Lock App Lock tai saugos programėlė, kuri leidžia jums apriboti ir kontroliuoti prieigą prie pasirinktų programų ir failų. App Lock naudojimas Norėdami naudotis App Lock : 1. Pagrindiniame ekrane palieskite, paskui palieskite. 2. Palieskite Pradėti, paskui nustatykite slaptažodį. 3. Palieskite Gerai, kad pereitumėte į programų užrakto ekraną. 88 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

89 Programų užrakto App Lock ekranas Norėdami aktyvinti programų sąrašą, patraukite slankiklį dešinėn. Palieskite šį mygtuką, kad sukonfigūruotumėte programų užrakto nuostatas Palieskite programas, kurias norite užrakinti, arba palieskite užrakintas programas, kurias norite atrakinti. PASTABA: Pagrindiniame ekrane, ties užrakintomis taikomosiomis programomis, pasirodys spynų simboliai. Kiekvieną kartą, kai norėsite pasiekti užrakintą taikomąją programą, turėsite įvesti slaptažodį. K00Z 89

90 Failų apsaugos ekranas Įrankių juosta Failo tipų skirtukai Saugomų failų sąrašas Failų apsaugos funkcijos naudojimas Norėdami naudoti failų apsaugos funkciją: 1. Palieskite File Protection (Failų apsauga), paskui palieskite, kad atidarytumėte File Manager (Failų tvarkytuvės) programą. 2. Spustelėkite failus, kuriuos norite apsaugoti, o paskui spustelėkite. Failai, kuriuos norite apsaugoti, bus rodomi ekrane File Protection (failų apsauga). 90 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

91 VALDIKLIAI Valdikliai yra trumpos programėlės, leidžiančios patogiai pasiekti naudingas ir linksmas programas pradiniame ASUS Tablet ekrane. Norėdami peržiūrėti valdiklius, pagrindiniame ekrane palieskite palieskite VALDIKLIAI., paskui Valdiklio rodymas pagrindiniame ekrane Valdiklių ekrane pirštu braukite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte valdiklį. Palieskite ir laikykite pasirinktą valdiklį, paskui vilkite jį į pagrindinį ekraną. SVARBI INFORMACIJA! Prieš naudojantis pasirinktu valdikliu gali pasirodyti raginimas atlikti papildomas užduotis, pavyzdžiui, registruotis arba aktyvinti elementą. Jei ekrane, kur norite padėti valdiklį, nėra pakankamai vietos, jis nebus įtrauktas į ekraną. Valdiklio pašalinimas iš pagrindinio ekrano Pagrindiniame ekrane palieskite ir laikykite valdiklį, kol pasirodys X Pašalinti. Nepakeldami piršto valdiklį vilkite į X Pašalinti, kad šį pašalintumėte iš pagrindinio ekrano. Valdiklio pašalinimas iš pagrindinio ekrano K00Z 91

92 Funkcija ASUS Battery ASUS Battery yra specialus įtaisas, skirtas procentais ir spalva parodyti ASUS Tablet akumuliatoriaus būklę ir prijungtus priedus. Norėdami peržiūrėti ASUS Battery valdiklį, pagrindiniame ekrane palieskite, paskui palieskite VALDIKLIAI. ASUS Battery valdiklio rodymas pagrindiniame ekrane. Valdiklių ekrane pirštu braukite į kairę arba dešinę, kad susirastumėte ASUS akumuliatoriaus valdiklį. Palieskite ir laikykite valdiklį, paskui vilkite jį į pagrindinį ekraną. PASTABA: ASUS Tablet įrenginio akumuliatoriaus būklę taip pat galite peržiūrėti ASUS sparčiųjų nuostatų ir pranešimų srityje. Išsamiau skaitykite skyriuje Asus sparčiosios nuostatos ir Pranešimų skydelis. 92 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

93 Priedai K00Z 93

94 Saugojimasis nuo žalos klausai Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių įrašų. À pleine puissance, l écoute prolongée du baladeur peut endommager l oreille de l utilisateur. Naudojimas Prancūzijoje, atsižvelgiant į Prancūzijoje priimtą teisės normą L šis įrenginys tikrinamas, kad atitiktų garso slėgio standartų NF EN :2003 NF ir EN :2000 reikalavimus. EB atitikties deklaracija Šis gaminys atitinka RRTGĮ direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Atitikties pareiškimą galima parsisiųsti iš 94 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

95 Žymėjimas CE ženklu Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / Bluetooth funkcijas žymėjimas CE ženklu Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo 9 d. Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų įrangai bei abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus. Didžiausia prietaiso CE SAR vertė yra 1,49 W/kg. Šį įrenginį galima naudoti: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Su radarų aptikimu susiję DFS valdikliai vartotojui nepasiekiami. Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) - CE Šis įrenginys atitinka ES rekomendacijos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus. Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2.0 W/kg, vidutiniškai tenkantys 10 gramų kūno audinio. Šis įrenginys atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus. Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno savybės, jos atitinka ICNRP poveikio rekomendacijas ir Europos standartus EN ir EN SAR matuojamas tiesiogiai prie kūno priglaustu prietaisu, tuo pat metu siunčiant didžiausios leidžiamos galios signalą visomis mobiliojo telefono dažnių juostomis. K00Z 95

96 Maitinimo saugos reikalavimas Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 arba H05VV-F, 2G, 0.75mm2. ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo paslaugos ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, kad mūsų pateikiami sprendimai padeda jums atsakingai perdirbti mūsų gaminius, akumuliatorius ir kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas. Apsilankę svetainėje adresu rasite išsamios informacijos apie atliekų perdirbimą įvairiuose regionuose. Įspėjimas dėl dangos SVARBU! Siekiant įrenginį izoliuoti nuo elektros ir užtikrinti elektrinį saugumą, ASUS planšetės korpusas padengtas izoliacine danga, išskyrus šonus, kuriuose yra IO lizdai. ASUS pastaba apie ekologiją Bendrovė ASUS nuolat kuria nežalingus aplinkai gaminius ir pakavimo medžiagas, kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir sumažintų poveikį aplinkai. Sumažinant vartotojo vadovo puslapių skaičių, laikomasi reikalavimo mažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį. Išsamų naudotojo vadovą ir su juo susijusią informaciją rasite ASUS planšetinis kompiuteris planšetėje esančiame naudotojo vadove arba apsilankę ASUS pagalbos svetainėje 96 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

97 Tinkamas išmetimas Kyla sprogimo pavojus, jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumuliatoriumi. Naudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas. NEGALIMA akumuliatoriaus išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad akumuliatoriaus negalima mesti į komunalines šiukšles. ASUS Tablet planšetės NEIŠMESKITE su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys sukurtas taip, kad jo dalis būtų galima tinkamai panaudoti ir perdribti. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad gaminio (elektros, elektroninio įrenginio ir gyvsidabrio turinčių apvalių plokščių elementų) negalima mesti į komunalines šiukšles. Sužinokite vietos reikalavimus, taikomus elektroninių gaminių išmetimui. ASUS Tablet planšetės NEMESKITE į ugnį. SAUGOKITĖS trumpojo kontaktų jungimo. NEARDYKITE ASUS Tablet planšetės. Modelio pavadinimas: K00Z (ME175CG) Gamintojas: Adresas: Įgaliotasis atstovas Europoje: Adresas: ASUSTeK Computer Inc. 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS Computer GmbH HARKORT STR , RATINGEN, GERMANY K00Z 97

98 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: Address, City: Country: Authorized representative in Europe: Address, City: Country: declare the following apparatus: Product name : Model name : ASUSTeK COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR , RATINGEN GERMANY ASUS Tablet K00Z conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN :2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R &TTE Directive EN V1.7.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V1.6.1( ) EN ( ) EN ( ) EN 62479:2010 EN 50566: /95/EC-LVD Directive EN 55024:2010 EN :2008 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.4.1( ) EN V1.3.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN ( ) EN ( ) EN ( ) EN 50360/A1 ( ) EN / A12:2011 EN 60065:2002 / A12: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EC) No. 617/ /65/EU-RoHS Directive Ver CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: 6/1/2014 Year to begin affixing CE marking:2014 Signature : 98 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

99 K00Z 99

100 support.asus.com po 100 ASUS Tablet Vartotojo Vadovas

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10)

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10) Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 10,1 Turinys NAUDOJIMO SAUGA 4 Laikymo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos 4 Techninė priežiūra 4 Radijo dažnių naudojimo sauga 5 Utilizavimas 5 IŠVAIZDA 7 TECHNINĖS

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Naudotojo vadovas

Naudotojo vadovas Naudotojo vadovas Firmware 5.15 Table of Contents SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS... 6 IŠVAIZDA... 11 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS...12 DARBO PRADŽIA... 13 Akumuliatoriaus įkrovimas 13 Irenginio valdymas 15 Pagrindinio

Detaliau

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd MacBook Pro Pagrindai MacBook Pro kompiuteriui su Thunderbolt 3 sąsaja Turinys 4 1 skyrius: Trumpai apie MacBook Pro kompiuterį 4 Susipažinkite su savo MacBook Pro kompiuteriu 5 Apsidairykite 6 Komplektacija

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Processor

Processor B30 Naudotojo vadovas Turinys 1. Saugumas... 4 2. Pradžia... 7 2.1. Akumuliatoriai... 7 2.1.1. Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas... 7 2.1.2. Akumuliatoriaus įkrovimas... 7 2.1.3. Akumuliatoriaus naudojimas...

Detaliau

Naudotojo vadovas

Naudotojo vadovas Naudotojo vadovas Turinys SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS... 4 IŠVAIZDA... 9 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS...10 DARBO PRADŽIA... 11 Akumuliatoriaus įkrovimas 11 Įrenginio valdymas 13 Pagrindinio meniu apžvalga 14

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

M5350_lt

M5350_lt Turinys Fotoaparato pradžiamokslis 2 Akumuliatoriaus įdėjimas ir įkrovimas 2 Atskirai įsigyjamos SD arba SDHC kortelės naudojimas 5 Fotoaparato įjungimas 6 Kalbos, datos / laiko nustatymas 7 Fotografavimas

Detaliau

imac Essentials

imac Essentials imac Essentials Turinys 4 1 skyrius. Pirmas žvilgsnis į imac 4 Susipažinkite su imac 5 Pažintinis turas 6 Dirbkite belaidžiu būdu 9 Išorinio ekrano naudojimas 10 2 skyrius. Pradėkime 10 Nustatymas 11 Raskite

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų s

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų s REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas yra gana trapus, todėl svarbu tuo rūpintis

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25

Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25 Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25,8 megapikselio Vaizdo santykis 3:2 Žemų dažnių filtras Įtaisytas

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau