STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės"

Transkriptas

1 STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT Vilnius, juridinio asmens kodas , valdo pirkimo bendruomenę (toliau vadinamą Cashback World Programa ), kuri šios dalyviams (toliau vadinamiems Nariais ) suteikia galimybę, įsigijus prekių ir paslaugų iš myworld lojalumo partnerių (toliau vadinamų Lojalumo partneriai ), gauti tam tikrą naudą. B. Tam, kad būtų lengviau suprasti, šių Standartinių sutarčių sąlygų gale Priede Nr. 1 pateikiamas jose vartojamų terminų žodynėlis. Teisinę galią turi šių Standartinių sutarčių sąlygų 1 16 punktuose pateikti apibrėžimai. 1. Sutarties dalykas 1.1 Prekės ir paslaugos, kurias Narys įsigyja iš Lojalumo partnerių (toliau vadinamos Pirkiniai ), apskaitomos Cashback World Programoje. Norėdamas pasinaudoti Cashback World Programos teikiama nauda Narys gali apskaityti Pirkinius pasirinkdamas vieną iš toliau išvardytų būdų: pirkti pasinaudodamas Cashback Card kortele arba apsipirkdamas Lojalumo partnerių internetinėse parduotuvėse per myworld siūlomus interneto kanalus. Šios Pirkinių apskaitos galimybės yra detaliau aprašytos 4.3 punkte. 1.2 Šiose Standartinėse sutarčių sąlygose nustatyta tvarka Narys įgyja teisę dalyvauti Cashback World Programoje bei gauti su tuo susijusią naudą iš Pirkinių. 2. Sutarties sudarymo pagrindas 2.1 Nuo to momento, kai myworld patvirtina registracijos prašymą, pareiškėjas tampa Cashback World Programos Nariu ir jam yra suteikiamas individualus neperleidžiamas identifikacinis numeris (toliau vadinamas Nario numeris (ID)). Šis numeris suteikia teisę dalyvauti Cashback World Programoje. 2.2 Sutartis tarp myworld, ir Nario sudaroma pasinaudojant myworld pateikta Registracijos skrajute, internetine registracijos forma arba registruojantis vietoje pas vieną iš Lojalumo partnerių. 2.3 Narys patvirtina, kad jo/jos myworld pateikti duomenys yra teisingi, o jam/jai tyčia pateikus tikrovės neatitinkančius duomenis įsipareigoja visiškai atlyginti myworld visus ir bet kokius dėl to kilusius nuostolius ir visiškai apginti ją nuo bet kokių pretenzijų. Narys įsipareigoja nedelsdamas informuoti myworld apie bet kokius registracijos metu pateiktų asmens duomenų (ypač gyvenamosios vietos adreso, el. pašto adreso, banko sąskaitos, telefono numerio ir pan.) pasikeitimus. 2.4 Kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui leidžiama registruotis atitinkamai tik vieną kartą (t. y. suteikiamas tik vienas Nario numeris (ID)). Registracijos metu Narys nurodo savo gyvenamosios arba verslo vietos (buveinės) adresą. Tais atvejais, kai Nariai, siekdami gauti neteisėtos naudos iš Pirkinių, užsiregistruoja daugiau nei vieną kartą, myworld turės teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti sutartinius santykius dėl esminio pažeidimo ir panaikinti tokiu būdu gautą naudą iš Pirkinių. Jei buvo užsiregistruota keletą kartų, panaikinami paskutiniai įregistruoti ID numeriai. Nauda iš Pirkinių, kuri buvo gauta tik todėl, kad buvo registruotasi daugiau nei vieną kartą, nebegalioja. 3. Teisiniai santykiai 3.1 Tarp myworld ir Nario nesukuriami jokie darbo, tarnybiniai ar bendrovių teisės normomis grindžiami santykiai. Narys dalyvauja Cashback World Programoje veikdamas išimtinai savo atsakomybe, savarankiškai ir teisiškai nepriklausomai nuo myworld. 3.2 Narys turi teisę tik į naudą iš Pirkinių. Nariui už jo veiklą nepriklauso joks kitas atlygis. Narys neturi teisės reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo. Tai galioja ir tuo atveju, kai Narys rekomenduoja Cashback World Programą kitiems. 3.3 Narys neturi teisės atstovauti myworld, ypatingai neturi teisės gauti ar teikti paaiškinimus kitiems Nariams Cashback World Programoje. Narys neturi teisės priimti grynųjų pinigų ir myworld naudai vykdyti inkasavimą. Nariui tyčia pažeidus šio 3.3 punkto nuostatas, myworld turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti sutartį dėl esminio pažeidimo. Puslapis 1

2 3.4 Be išankstinio raštiško myworld sutikimo Narys neturi teisės: (a) (b) (c) (d) naudoti myworld ar Lojalumo partnerių logotipų, užrašų, prekės ženklų, šūkių, domenų bei kitų skiriamųjų ženklų ir pan.; gaminti / kurti vizitinių kortelių, prezentacijų, vaizdo, garso įrašų / duomenų, ekrano vaizdo nuotraukų, žiniatinklio turinio, medijos turinio, skrajučių, prospektų, interneto svetainių, reklaminės medžiagos, per pašto dėžutes platinamos medžiagos, masinių elektroninių laiškų, internetinių puslapių ir pan., kuriuose yra nuoroda į myworld ar Cashback World Programą arba kuriuose tai minima, taip pat juos platinti rašytine, elektronine ar bet kokia kita forma ar kitu būdu padaryti viešai prieinamus (pvz., tokiose interneto tinklapiuose kaip YouTube arba Facebook ); vesti renginius, pvz., informacinius renginius, pramoginius renginius, praktinius užsiėmimus, seminarus ir pan., kuriuose būtų pateikiama nuoroda į myworld ar Cashback World Programą arba kuriuose tai minima; ir skatinti tapti Lojalumo partneriais arba Nariais mažmeninės, didmeninės prekybos ar kitokias prekybos bendroves bei kitas bendroves, siūlančias prekes ar paslaugas galutiniams vartotojams, įskaitant degalines, franšizės turėtojus bei prekybos centrus, vesti derybas ar inicijuoti su jais dialogą arba imtis bet kokios kitos rinkodaros veiklos, siekiant pritraukti šias bendroves, ypač kai tokia veikla vykdoma bendrovės veiklos teritorijoje ar greta jos. 4. Cashback World Programa 4.1 Vadovaujantis šiomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis už Pirkinius iš Lojalumo partnerių Nariui suteikiama nauda iš Pirkinių, t. y. jam grąžinama dalis grynųjų pinigų (Cashback) bei papildomai už Pirkinius iš tam tikrų Lojalumo partnerių skiriami Pirkimo taškai (Shopping Points). Nauda iš Pirkinių bei jos suteikimo sąlygos detaliau aprašomos 6 punkte. 4.2 Siekdama Nariams suteikti naudą iš Pirkinių, myworld sudaro su Lojalumo partneriais susitarimus. Su aktualiu Lojalumo partnerių sąrašu ir konkrečiais atvejais, kai suteikiama nauda iš Pirkinių galima susipažinti internete Narys gali apskaityti savo Pirkinius pasinaudodamas tokiomis galimybėmis: Cashback Card kortelė gali būti naudojama popierine ar plastikine forma, taip pat virtualia forma, naudojant išmaniesiems telefonams skirtą programėlę (App). Ši kortelė nėra atsiskaitymo priemonė, ji yra skirta Pirkinių duomenų apskaitai Apsipirkdamas internetu, Narys gali: (a) (b) prisijungti prie paskyros adresu pasinaudodamas savo prieigos duomenimis ir pasirinkti pageidaujamo Lojalumo partnerio internetinę parduotuvę arba prisijungti prie internetinės parduotuvės per kitą interneto kanalą, kurį Pirkinių apskaitos tikslais siūlo myworld, ir tiesiogiai įsigyti Pirkinių Lojalumo partnerio internetinėje parduotuvėje. Pirkiniai gali būti apskaityti tik tokiu atveju, jei pirkimo proceso metu Nario naršyklėje leidžiama įrašyti slapukus, nenaudojami reklamos ar skriptų blokavimo įrankiai. Detalesnės apsipirkimo internetu taisyklės pateikiamos 5 punkte ir punktuose nurodytais atvejais Lojalumo partneriai apskaitytus pirkimo bei atsiskaitymo duomenis persiunčia myworld, kuri jų pagrindu apskaičiuoja naudą iš Pirkinių. 5. Apsipirkimas internetu 5.1 Nariai įsipareigoja susipažinti su pirkimo internetu taisyklėmis, kurios pateikiamos svetainės skyrelyje DUK. 5.2 Nariai turi teisę, nenurodydami priežasčių, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties (nuotolinę prekybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas sutarties atsisakymo terminas). 5.3 Vadovaujantis 6.4 punktu, nauda iš Pirkinių, įgyta už Pirkinius internetu, suteikiama su sąlyga, kad pasibaigė nuotolinę prekybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas sutarties atsisakymo terminas ir Narys nepasinaudojo teise atsisakyti sutarties. Puslapis 2

3 5.4 Teisę į naudą iš Pirkinių Narys turi tik už tokius Pirkinius internetinėse Lojalumo partnerių parduotuvėse, kurie svetainėje yra įtraukti į tos šalies, kurioje yra Nario gyvenamoji arba verslo vykdymo vieta (pagal registracijos duomenis), sąrašą. 5.5 myworld nedaro įtakos (nuorodose pateikiamų) Lojalumo partnerių internetinių parduotuvių turiniui ir už jį neatsako. Jei susietose interneto svetainėse skelbiamas neteisėtas ar kitaip viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis turinys, myworld aiškiai atsiriboja nuo tokio turinio. 6. Cashback World Programos teikiama nauda iš Pirkinių 6.1 Už Nario Pirkinius, kurie buvo apskaityti Cashback World Programoje, Narys galės mėgautis suteikiama nauda iš Pirkinių. Nauda iš Pirkinių priklauso nuo susitarimo tarp myworld ir atitinkamo Lojalumo partnerio sąlygų, todėl jų dydis gali skirtis priklausomai nuo Lojalumo partnerio, ūkio šakos bei valstybės. Naudą iš Pirkinių sudaro grąžinami grynieji pinigai (Cashback) (6.1.1 punktas) bei papildomai už Pirkinius iš tam tikrų Lojalumo partnerių skiriami Pirkimo taškai (Shopping Points) (6.1.2 punktas) Grąžinami grynieji pinigai (Cashback): už Pirkinius, kurie buvo apskaityti Cashback World Programoje, Nariui gražinama iki 5 % grynųjų pinigų. Tam tikrais pavieniais atvejais grąžinama ir didesnė procentinė dalis. Galioja interneto svetainėje nurodytas konkretaus Lojalumo partnerio grąžinamų grynųjų pinigų procentinis dydis. Grynųjų pinigų (Cashback) išmokėjimas vykdomas pagal punktus Pirkimo taškai (Shopping Points): už Pirkinius, kurie buvo apskaityti Cashback World Programoje ir įsigyti iš Lojalumo partnerių, skiriančių už tai Pirkimo taškus (Shopping Points), Nariui yra skiriami pirkimo taškai. Narys gali panaudoti Pirkimo taškus (Shopping Points) nuolaidai gauti atsiskaitydamas už Pirkinius specialiųjų akcijų metu, kurios nurodomos svetainėje Detalesnė informacija pateikiama 7 punkte. 6.2 myworld pasilieka teisę specialiųjų akcijų metu netaikyti šiose Standartinėse sutarčių sąlygose numatytų principų. myworld siekia pasiūlyti Nariams kuo daugiau pirkimo iš Lojalumo partnerių variantų ir susitarti su Lojalumo partneriais dėl ženklių nuolaidų Pirkiniams, kad galėtų suteikti Nariams įvairios naudos. Tais atvejais, kai su Lojalumo partneriu sutariamos kitokios specialiųjų akcijų sąlygos (kaip gali atsitikti netipinių apsipirkimų, pvz., mobiliojo ryšio sutarčių tam tikram nustatytam terminui arba kelionių atveju), myworld apie tai atskirai informuos detalios peržiūros skiltyje Lojalumo partneriai pasirinkus konkretų lojalumo partnerį adresu (pgl. 6.3 punktą žemiau). 6.3 Informacija apie suteiktą naudą pateikiama interneto svetainės detalios peržiūros skiltyje Lojalumo partneriai. Nariui patariama reguliariai lankytis Cashback World interneto svetainėje ir pasidomėti tuo metu galiojančiomis Lojalumo partnerių sąlygomis. myworld turi teisę pakeisti atskiriems Lojalumo partneriams taikomas naudas už Pirkinius, apie tai įspėjusi prieš 2 savaites, jeigu pasikeičia su Lojalumo partneriais sutartos sąlygos. Nariui priklausanti nauda iš Pirkinių apskaičiuojama vadovaujantis sąlygomis, kurios galioja tuo momentu, kai Narys visiškai atsiskaito už Pirkinį. 6.4 Nauda iš Pirkinių skiriama tik su sąlyga, kad Narys visiškai atsiskaitė už Pirkinį ir nebegalioja jokios įstatymais numatytos teisės atsisakyti Pirkinių nenurodant priežasčių, t. y. ypač kai pasibaigęs nuotolinę prekybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas sutarties atsisakymo terminas. Kai šios sąlygos yra įvykdytos, Lojalumo partneris patvirtina pirkimą myworld ir už jį atsiskaito. Nauda iš Pirkinių, atliktų iki sekmadienio 23:00 val. ir už kuriuos Lojalumo partneris atsiskaitė myworld, įskaitoma nariui. Lojalumo partneriai privalo atsiskaityti su myworld ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo to momento, kai buvo įvykdytos šio 6.4 punkto 1 sakinyje nurodytos sąlygos. Nauda iš Pirkinių išmokama Nariui tik po to, kai Lojalumo atsiskaito su myworld. 6.5 Grąžinamus grynuosius pinigus (Cashback) myworld perveda į Nario nurodytą banko sąskaitą kas savaitę, jei sukauptos naudos suma yra ne mažesnė kaip 5 EUR. Reikalavimo grąžinti grynuosius pinigus (Cashback) senatis sueina, jei per trejus metus nuo grąžinamų grynųjų pinigų (Cashback) priskyrimo nesukaupiama 5 EUR suma. Jei Narys nenurodo myworld banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedama nauda iš Pirkinių, duomenų, sukaupta 5 EUR grąžinamų grynųjų pinigų suma anuliuojama po 6 mėnesių nuo grąžinamų grynųjų pinigų priskyrimo. Kai Narys įgyja reikalavimo teisę į grąžinamų grynųjų pinigų išmokėjimą, Narys el. paštu arba paštu pakartotinai aiškiai informuojamas apie būtinybę pateikti banko sąskaitos duomenis bei apie grąžinamų grynųjų pinigų anuliavimo pasekmes. 6.6 Tais atvejais, kai Narys perka iš Lojalumo partnerių užsienyje (vietoje ar internetu), gali būti, kad į išmokėtinų grąžinamų grynųjų pinigų (Cashback) sąskaitą pirmiausia bus įskaityti pinigai tos užsienio šalies valiuta. Lojalumo partneriui patvirtinus Pirkinius, suma tokio Nario asmeninėje paskyroje pagal atitinkamą Europos ar kito kompetentingo centrinio banko oficialų mokėjimo įskaitymo Lojalumo partnerio sąskaitą dienos kursą automatiškai konvertuojama į Nario šalies valiutą. 5.4 punktas lieka galioti, t. y. teisė gauti naudą iš Pirkinių atsiranda tik už užsienyje įsigytus Pirkinius per kanalus (pvz., internetines parduotuves), kurie konkrečiam Nariui yra nurodyti Cashback World interneto svetainėje. Puslapis 3

4 7. Pirkimo taškai (Shopping Points) 7.1 Už Cashback World Programoje apskaitytus Pirkinius iš Lojalumo partnerių Nariai gauna tam tikrą skaičių Pirkimo taškų (Shopping Points), jei pastarieji juos skiria. 7.2 Kiek Pirkimo taškų (Shopping Points) bus skiriama, priklauso nuo Pirkinių sumos bei su konkrečiu Lojalumo partneriu sutartų sąlygų. Interneto svetainės detalios peržiūros skiltyje Lojalumo partneriai pasirinkus konkretaus Lojalumo partnerio skiltį myworld kaip apskaičiavimo pagrindą nurodo Pirkimo taškų (Shopping Points) skaičių, kurį konkretus Lojalumo partneris skiria už 100 EUR vertės Pirkinį. 7.3 Pirkimo taškai (Shopping Points) neturi fiksuotos nominalioji vertės. Jų vertė nustatoma pagal nuolaidos, kurią atsiskaitant Pirkimo taškais (Shopping Points) suteikia konkretus Lojalumo partneris, dydį. Pirkimo taškai (Shopping Points) negali būti keičiami į grynuosius pinigus ar perleidžiami kitiems asmenims už atlygį. Nepaisant to, Pirkimo taškus (Shopping Points) leidžiama dovanoti kitiems Nariams. 7.4 Sukaupti Pirkimo taškai (Shopping Points) priskiriami Nariui ir juos galima peržiūrėti prisijungus prie asmeninės Nario paskyros. Narys gali panaudoti juos nuolaidoms už Pirkinius gauti tam tikrų akcijų skelbiamų metu. Atsiskaitant galima panaudoti tik tiek Pirkimo taškų (Shopping Points), kiek nustatyta konkrečiam Pirkiniui. 7.5 myworld suteikia naudą iš Pirkinių ir už tuos Pirkinius, už kuriuos Narys atsiskaito Pirkimo taškais (Shopping Points). Tokiu atveju naudos iš Pirkinių dydis nustatomas pagal Pirkinio sumą, kuri lieka išskaičius už panaudotus Pirkimo taškus (Shopping Points) pritaikytą nuolaidą. 7.6 Pirkimo taškai (Shopping Points) galioja 3 metus. Trejų metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tų metų pabaigos, kuriais buvo surinkti Pirkimo taškai (Shopping Points). 8. Asmeninė Nario paskyra 8.1 Interneto svetainėje myworld kiekvienam Nariui neatlygintinai suteikia asmeninę Nario paskyrą (prisijungimo skiltis), kurioje jis, įvedęs vartotojo vardą ir slaptažodį, gali bet kuriuo metu peržiūrėti savo įsigytus Pirkinius ir informaciją apie naudą iš Pirkinių pagal Cashback World Programą. Už galimus Cashback World interneto svetainių bei prisijungimo paskyros pasiekiamumo sutrikimus myworld atsako tik 12 punkte numatyta tvarka. 8.2 Narys asmeninės Nario paskyros prieigos duomenis (vartotojo vardą, slaptažodį ir PIN kodą) privalo laikyti saugiai ir elgtis su jais ypač konfidencialiai. Jokiu būdu negalima atskleisti / padaryti prieinamo vartotojo vardo bei slaptažodžio tretiesiems asmenims. Narys gali bet kuriuo metu pakeisti asmeninės paskyros nustatymus (prisijungimo skiltis). 8.3 Apie bet kokį neteisėtą Nario interneto prieigos panaudojimo atvejį Narys įsipareigoja nedelsdamas pranešti myworld. Nedelsiant užblokavus jo prieigą, Nariui trumpąja SMS žinute, elektroniniu laišku arba paštu atsiunčiami pakeisti prieigos duomenys. Už nuostolius, kurie Nariui buvo padaryti dėl neteisėto pasinaudojimo jo prieigos duomenimis, myworld atsako tik 12 punkte numatyta tvarka. 9. Rekomenduotojo pakeitimas arba priskyrimas 9.1 Tie Nariai, kurie per 6 mėnesių laikotarpį neįsigijo Pirkinių iš Lojalumo partnerių, gali pakeisti savo jau turimą Rekomenduotoją arba leisti jam tokį priskirti, nurodydami myworld kitą Narį kaip Rekomenduotoją, šiam sutikus. 10. Duomenų apsauga 10.1 myworld, kaip pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus atsakingas duomenų valdytojas, renka, saugo ir tvarko Narių tokius asmens duomenis, kaip duomenys apie Nario pirkimo elgseną bei atliktus pirkimus, tiek, kiek tai būtina Cashback World Programai įgyvendinti, t. y. naudai iš Pirkinių apskaičiuoti. Jei Narys davė savo sutikimą, myworld taip pat naudoja Narių duomenis, kad galėtų siųsti asmeniškai pritaikytą informaciją apie myworld ir Lojalumo partnerių pasiūlymus bei produktus Visi Nario paklausimai dėl informacijos apie asmens duomenis, paklausimai dėl asmens duomenų patikslinimo bei ištrynimo gali būti siunčiami tiesiogiai myworld (UAB myworld Lithuania, Olimpiečių g. 1, LT Vilnius). Puslapis 4

5 10.3 Kitos asmens duomenų apsaugai, naudojantis Cashback World interneto svetaine, svarbios nuostatos pateikiamos Duomenų apsaugos deklaracijoje interneto svetainėje Narių duomenų apsaugai nuo neteisėto panaudojimo myworld taiko tarptautiniu mastu pripažintas saugumo technologijas. Už internetu pateiktų duomenų saugumą myworld atsako tik 12 punkte numatyta tvarka. 11. Netinkamas prievolių vykdymas 11.1 myworld teikiamų paslaugų apimtis apsiriboja Cashback World Programos vykdymu, kaip aprašyta šiose Standartinėse sutarčių sąlygose Narys įgyja teises ir pareigas, susijusias su Nario Pirkiniais iš Lojalumo partnerių, išimtinai konkretaus Lojalumo partnerio atžvilgiu. Po sutarties sudarymo su Lojalumo partneriu myworld taip pat neperima jokių garantinių įsipareigojimų ir neprisiima jokios atsakomybės už Lojalumo partnerių įsipareigojimus, ypač galimo Lojalumo partnerio įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju. 12. Atsakomybė 12.1 myworld neribotai atsako už nuostolius, atsiradusius dėl gyvybės atėmimo, kūno ar sveikatos sužalojimo. Be to, myworld neribotai atsako už kitus nuostolius, kurie padaromi myworld tyčia ar dėl didelio neatsargumo pažeidus savo pareigas Reikalavimai atlyginti kilusius nuostolius nepriimami, išskyrus tuos, kurie numatyti 12.4 punkte, jei nėra myworld kaltės, pvz.: (a) (b) (c) (d) (e) atsiradus Nario interneto prieigos sutrikimų; atsiradus kitų techninių bei elektroninių klaidų (i) siunčiant duomenis internetu bei (ii) naudojantis myworld interneto portalu, myworld trumpųjų SMS žinučių tarnybos paslauga bei myworld galinių mobiliųjų įrenginių aplikacijomis, išskyrus tuos atvejus, kai už šių trikdžių atsiradimą atsako myworld ; ne dėl myworld kaltės atsiradus techninių ir elektroninių trikčių, dėl kurių neįmanoma apskaityti pagal Cashback World Programą įsigytų Pirkinių (visų pirma galimų sekimo (tracking) funkcijos veikimo sutrikimų ir jų sukeltų duomenų praradimo atvejais); mobiliojo ryšio operatorių tinklų ar terminalų neprieinamumo atvejais; ir Nario galinių mobiliųjų įrenginių funkcionalumų trūkumų atvejais. Prekių pirkimo pardavimo arba paslaugų teikimo sutartis sudaroma išimtinai tarp Nario ir atitinkamo Lojalumo partnerio Tais atvejais, kai myworld atsakomybė yra netaikoma arba ribojama, apribojimai ar išimtys taip pat galios ir asmeninei myworld darbuotojų, atstovų pagal įstatymą ir įgaliotinių atsakomybei Šiame 12 punkte numatyti myworld atsakomybės apribojimai ir atsakomybės išimtys neturi įtakos myworld atsakomybei pagal imperatyviai taikomus teisės aktus. 13. Kaštai 13.1 Registracija ir dalyvavimas Cashback World Programoje Nariui yra nemokami Kortelė Cashback Card Nariui išduodama nemokamai registracijos metu. 14. Sutarties nutraukimas Nario iniciatyva 14.1 Narys, pateikęs raštišką pranešimą, turi teisę bet kada nutraukti sutartinius santykius su myworld. Be to, sutarties galiojimo laikotarpiu Narys neprivalo įsigyti Pirkinių ar vykdyti bet kokią kitą veiklą Sutarties nutraukimo atveju Narys turės reikalavimo teisę tik į tokią naudą iš Pirkinių pagal Cashback World Programą, kuriai suteikti pagrindas atsirado dar iki sutarties nutraukimo momento, t. y. tais atvejais, kai Pirkinys, suteikiantis teisę į grynųjų pinigų grąžinimą (Cashback), buvo atliktas dar iki sutarties nutraukimo momento. Nutraukus sutartį, iki tol sukaupti Pirkimo taškai (Shopping Points) netenka galios. Vis dėlto, jei Narys nutraukia sutartį dėl svarbios priežasties, sukauptus Pirkimo taškus jis gali išnaudoti per papildomą 8 savaičių laikotarpį nuo sutarties nutraukimo, kaip aprašyta 7 punkte. 15. Sutarties nutraukimas myworld iniciatyva Puslapis 5

6 15.1 myworld gali nutraukti sutartį įprasta tvarka, t. y. be priežasties, apie tai įspėjusi prieš 30 dienų, arba dėl svarbių priežasčių be išankstinio įspėjimo. Be reikšmingos žalos myworld arba konkrečių Lojalumo partnerių ekonominiams interesams ar reputacijai, svarbiomis priežastimis, visų pirma, bus laikomas esminių sutartyje numatytų pareigų pažeidimas. Esminėms pareigoms priskiriamos Nario pareigos, numatytos 2.3, 2.4, 3.3 ir 3.4 punktuose Kai Narys yra kaltas dėl pažeidimo, jis atlygina myworld visus ir bet kokius dėl to kilusius nuostolius ir visiškai apgina ją nuo bet kokių pretenzijų ir atlygina visas su tuo susijusias išlaidas. Taip pat kompensuoja teisinės gynybos nuo tokių trečiųjų asmenų pretenzijų išlaidas. Be to, myworld turi teisę pareikalauti, kad Narys atlygintų visus nuostolius, kurie kyla myworld, Nariui pažeidus savo pareigas, įskaitant pažeistų teisių teisminės gynybos išlaidas Sutarties nutraukimo atveju Narys turės reikalavimo teisę tik į tokią naudą iš Pirkinių pagal Cashback World Programą, kuriai suteikti pagrindas atsirado dar iki sutarties nutraukimo momento, t. y. tais atvejais, Pirkiniai, suteikiantys teisę į grynųjų pinigų grąžinimą (Cashback), buvo įsigyti dar iki sutarties nutraukimo momento Jeigu myworld be išankstinio įspėjimo nutraukia sutartį dėl svarbios priežasties, kuri atsirado ne dėl Nario kaltės, sukauptus Pirkimo taškus (Shopping Points) Narys gali išnaudoti per papildomą 8 savaičių laikotarpį nuo sutarties nutraukimo, kaip aprašyta 7 punkte. Kitais atvejais sukaupti Pirkimo taškai (Shopping Points) netenka galios nuo sutarties nutraukimo momento. 16. Bendros nuostatos 16.1 Narys turi teisę perleisti jam priklausančius reikalavimus (ar apskritai iš dalyvavimo Cashback World Programoje atsirandančias teises) myworld atžvilgiu arba naudotis jais, siekiant užtikrinti prievolių įvykdymą tik gavęs išankstinį raštišką myworld sutikimą Dalyvavimas Cashback World Programoje sukuria tik keitimusi pagrįstą santykį, o ne bendrovių teisės normomis grindžiamus santykius tarp Nario ir myworld Kiekvienu konkrečiu atveju sudaryti atskiri individualūs susitarimai visada turi viršenybę prieš šias Standartines sutarčių sąlygas. Tokių susitarimų sąlygos galioja, jeigu jos buvo sudarytos rašytine forma arba atitinkamai jas raštu patvirtina myworld. Preziumuojama, kad tarp šalių nėra sudaryta jokių žodinių susitarimų. myworld taip pat turi teisę siųsti Nariui pareiškimus apie ketinimą sudaryti sutartį ar sutarties vykdymui reikalingą informaciją trumposiomis SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, jeigu Narys nurodo atitinkamus kontaktinius duomenis ir tam neprieštarauja Standartinių sutarčių sąlygų ir kitų susitarimų tarp Nario ir myworld pakeitimai, apie kuriuos Nariui pranešami raštu ir/arba elektronine forma (fizine arba elektronine), laikomi Nario patvirtintais, jei Narys jiems nepaprieštarauja raštu ir/arba elektronine forma (fizine arba elektronine) per 30 dienų nuo pranešimo apie pakeitimą gavimo. Prasidedant terminui myworld itin pabrėžia Nariui, kad bus laikoma, kad jis sutiko su Standartinių sutarčių sąlygų pakeitimais, apie kuriuos buvo informuotas, jei Narys nepaprieštarauja pakeitimams raštu ir/arba elektronine forma (fizine arba elektronine) per nustatytą terminą. Standartinių sutarčių sąlygų pakeitimai bus laikomi Nario patvirtintais tik tuomet, jei minėta nuoroda faktiškai yra pateikta Jeigu sutartyje vartojamos skirtingą lytį nurodančios sąvokos, laikoma, kad jos apima tiek moteriškos, tiek vyriškos lyties asmenis bei juridinius asmenis Jeigu sutarties nuostatos yra visai arba iš dalies negaliojančios arba neįgyvendinamos, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių netaikoma Registruotis ir dalyvauti Cashback World Programoje gali asmenys, sulaukę 14 metų amžiaus. Iki pilnametystės būtina gauti raštišką įstatyminio atstovo sutikimą Narys įsipareigoja pats sumokėti visus mokesčius, rinkliavas ir pan., kurie Nariui gali atsirasti dėl gautos naudos iš Pirkinių. Puslapis 6

7 Priedas Nr. 1 Terminų žodynėlis Grynųjų pinigų grąžinimas (Cashback) yra punkte detaliau aprašyta nauda iš Pirkinių. Cashback Card kortelė yra plastikinė, popierinė arba virtualioji kortelė (ją galima parsisiųsti per mobiliąją programėlę išmaniesiems telefonams (App)), skirta Narių Pirkinių iš Lojalumo partnerių duomenų apskaitai vadovaujantis Cashback World Programa. Ši kortelė nėra atsiskaitymo priemonė. Rekomenduotojas yra Narys (Lojalumo partneris, bendradarbiavimo partneris ir pan.), kuris rekomendavo kitą Narį arba Narys, kuris laikantis 9 punkte nustatytų sąlygų, nurodytas myworld kaip atitinkamo Nario Rekomenduotojas. Registracijos skrajutė yra dokumentas, kurį ne internetu vykstančios registracijos metu privaloma užpildyti ir pasirašytą pateikti myworld, ir kuris laikomas įpareigojančiu pasiūlymu myworld sudaryti narystės sutartį. Cashback World Programa yra myworld sukurta pirkimo bendruomenė, kurios nariai, įsigydami prekių ir paslaugų iš Lojalumo partnerių, gauna naudą iš Pirkinių pagal Cashback World Programą. Nariai yra visi asmenys, kurie su myworld yra sudarę narystės myworld sutartį pagal šias Standartines sutarčių sąlygas, kol galioja tokia sutartis, t. y. kol viena iš sutarties šalių jos nenutraukia. Nario numeris (ID) yra myworld suteiktas unikalus numeris, skirtas identifikuoti Narį bei apskaityti Pirkinius iš Lojalumo partnerių. Nauda iš Pirkinių yra visa nauda, kurią Narys gauna ar atitinkamais atvejais gali gauti už Pirkinius iš Lojalumo partnerių pagal Cashback World Programą. Šia prasme nauda yra grąžinami grynieji pinigai (Cashback) ir Pirkimo taškai (Shopping Points). Lojalumo partneriai yra bendrovės, kurios yra pasirašiusios sutartis su myworld ir iš kurių Nariai, įsigydami prekių ir paslaugų, gali gauti naudą iš Pirkinių pagal Cashback World Programą. Asmeninė Nario paskyra yra 8 punkte detaliau aprašyta kiekvieno Nario prisijungimo prie Cashback World interneto tinklapio tinklalapio ( ) skiltis. Pirkimo taškai (Shopping Points) yra 7 punkte detaliau aprašyta nauda iš Pirkinių. Puslapis 7

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pasiūlymas negalioja kartu su kitais specialiais pasiūlymais.

Detaliau

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas 101518 EU_li LIETUVIŲ Life Rewards Plan Šiame lankstinuke rasite informaciją apie tai, kaip Life Rewards Plan jums padeda užsidirbti. Be to, sužinosite

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst (!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valstybės) (vykstant į kai kurias valstybes, gali būti reikalaujama

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

TIENS EUROPOS REGIONO POLITIKA IR TAISYKLĖS Turinys Įvadas Sąvokos TIENS konsultantas TIENS konsultantų teisės, privilegijos i

TIENS EUROPOS REGIONO POLITIKA IR TAISYKLĖS Turinys Įvadas Sąvokos TIENS konsultantas TIENS konsultantų teisės, privilegijos i TIENS EUROPOS REGIONO POLITIKA IR TAISYKLĖS Turinys Įvadas... 1 1. Sąvokos... 2 2. TIENS konsultantas... 4 3. TIENS konsultantų teisės, privilegijos ir atsakomybė... 9 4. Pažeidimai ir sutartinės poveikio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr Kainynas privatiems Nuo 2019 08 01 Nuo 2019 10 01 Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS Nr. xxxx Data 2019-xx-xx SPECIALIOJI DALIS 1.1.Turistas (i): Turisto vardas Vardenis Mob.tel. Turisto pavardė Pavardenis Gimimo data xxxx-xx-xx Tel. Turisto adresas

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau