PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO HOMOFOBINIŲ, BIFOBINIŲ IR TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ PRAKTINIS VADOVAS MICHALAS BILEWICZAS NATALIJA BITIUKOVA PAU

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO HOMOFOBINIŲ, BIFOBINIŲ IR TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ PRAKTINIS VADOVAS MICHALAS BILEWICZAS NATALIJA BITIUKOVA PAU"

Transkriptas

1 PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO HOMOFOBINIŲ, BIFOBINIŲ IR TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ PRAKTINIS VADOVAS MICHALAS BILEWICZAS NATALIJA BITIUKOVA PAULINA GÓRSKA NIKICA HAMER VIDMAR TOMAS VYTAUTAS RASKEVIČIUS SANITA SILE VILIUS VELIČKA MIKOLAJUS WINIEWSKIS

2 PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO HOMOFOBINIŲ, BIFOBINIŲ Ir TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ

3

4 PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO HOMOFOBINIŲ, BIFOBINIŲ Ir TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ PRAKTINIS VADOVAS Michalas Bilewiczas Natalija Bitiukova Paulina Górska Nikica Hamer Vidmar Tomas Vytautas Raskevičius Sanita Sile Vilius Velička Mikolajus WINIEWSKIS Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) asmenų asociacija, 2016

5 UDK (474.5) Pa61 Pagalba nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų. Praktinis vadovas Redaktorius: Tomas Vytautas Raskevičius Autoriai: Michalas Bilewiczas Natalija Bitiukova Paulina Górska Nikica Hamer Vidmar Tomas Vytautas Raskevičius Sanita Sile Vilius Velička Mikolajus Winiewskis Šis leidinys parengtas įgyvendinant Europos Komisijos (EK) Pagrindinių teisių ir pilietybės programos lėšomis finansuojamą projektą Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių pritaikymas teisėsaugos institucijų kompetencijų kėlimas (angl. Accomodating the needs of the victims of homophobic and transphobic hate crimes raising the competences of law-enforcement institutions ) (sutarties Nr. JUST/2013/FRAC/AG/6163) Šis leidinys parengtas įgyvendinant Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Valstybės departamento lėšomis finansuojamą projektą #NOH8LT: Efektyvaus atsako neapykantos nusikaltimams seksualinės orientacijos pagrindu plėtojimas (angl. #NOH8LT: Developing Effective Response to LGBT* Hate Crimes ) (sutarties Nr. S-LH GR-066). Už indėlį rengiant šį leidinį asociacija LGL dėkoja: Virginijai Prasmickaitei, Eduardui Platovui, Eglei Kuktoraitei ir tarptautiniams partneriams, siekiantiems efektyvių pokyčių nepageidaujamo neapykantos nusikaltimų reiškinio srityje. Šis leidinys buvo rengiamas siekiant išvengti bet kokių netikslumų, tačiau ateityje galimi teksto papildymai ar korekcijos. Savo komentarus ir pasiūlymus siųskite adresu Nei Europos Komisija (EK), nei Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Valstybės departamentas, nei jų atstovai negali būti laikomi atsakingais už šiame leidinyje esančios informacijos panaudojimą. Spausdino: UAB Petro ofsetas Leidinio dizainas: Artur Gąsieniec, ISBN Lietuvos gėjų lyga, 2016

6 Turinys ĮVADAS 7 Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų patirčių analizė 11 Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių analizė 35 Nusikaltimų aukų direktyvos nuostatų analizė 63 Įrankių rinkinys 83 Įrankis Nr. 1 Protokolas policijos pareigūnams 86 Įrankis Nr. 2 Gairės prokurorams 104 Įrankis Nr. 3 Gairės teismams 110 Įrankis Nr. 4 Specialių apsaugos poreikių vertinimo gairės 115 Įrankis Nr. 5 Rekomendacijos asmenų, nukentėjusių nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių nusikalstamų veikų, apklausai 126 Įrankis Nr. 6 Informacijos nusikaltimų aukoms brošiūra 130 Įrankis Nr. 7 Terminų žodynas 143 ŠALTINIAI 152 5

7

8 Įvadas Autorius: Tomas Vytautas Raskevičius Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL džiaugiasi galėdama pristatyti leidinį Pagalba nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų. Praktinis vadovas. Šį leidinį parengė trijų nacionalinių ekspertų grupė, bendradarbiaudama tarptautinio Europos Komisijos ir JAV Valstybės departamento lėšomis finansuojamo projekto rėmuose. Pagrindinis impulsas, paskatinęs parengti šią policijos pareigūnams, prokurorams ir teismų administracijos darbuotojams skirtą mokomąją medžiagą, buvo susijęs su 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimta direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (toliau Aukų teisių direktyva ). Šis teisės aktas ne tik sukuria naujų įpareigojimų teisėsaugos sistemos pareigūnams, bet ir įvardija specifines priemones, kurių būtina imtis dirbant su nuo neapykantos nusikaltimų seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais nukentėjusiais asmenimis. Pagrindinis šių pokyčių tikslas ne tik užtikrinti efektyvią prieš lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų (LGBT*) bendruomenės narius nukreiptų neapykantos nusikaltimų prevenciją, bet ir apsaugoti šiuos asmenis nuo papildomo traumavimo, bauginimo ir keršto rizikos baudžiamojo proceso metu. Remiantis LGBT* bendruomenei priklausančių asmenų liudijimais ir šių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų pateiktais 7

9 8 duomenimis, daugelis su neapykantos nusikaltimais susidūrusių LGBT* asmenų praneša apie netinkamą ir (ar) nepagarbų policijos pareigūnų ir kitų teisėsaugos pareigūnų elgesį sužinojus apie šių asmenų seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę. Toks elgesys nebūtinai yra tyčinis ar susijęs su noru pažeminti LGBT* bendruomenei priklausančių asmenų orumą taip gali nutikti ir dėl specifinių žinių trūkumo. Kita vertus, tai turi itin neigiamos įtakos nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų saugumo jausmui ir pasitikėjimui teisėsaugos sistema. Užsisuka užburto rato fenomenas teisėsaugos institucijomis nepasitikintys LGBT* asmenys nepraneša apie patirtus neapykantos nusikaltimus, o teisėsaugos pareigūnai, savo ruožtu, ne tik negali efektyviai spręsti prieš LGBT* asmenis nukreiptų neapykantos nusikaltimų problemos, bet ir negali padidinti savo profesinių kompetencijų šios specifinės socialinės grupės atžvilgiu, nes su šiais asmenimis nesusiduria praktikoje. Dėl šios priežasties būtina imtis kryptingų poveikio priemonių, didinant Lietuvos teisėsaugos institucijų pasirengimą dirbti su nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais LGBT* asmenimis. Šis leidinys tai bandymas susisteminti nacionalinių ekspertų ir LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų patirtį kovos su neapykantos nusikaltimais srityje ir perduoti ją suinteresuotoms šalims paprasta bei suprantama forma. Leidinyje pateikta informacija skirta įvairiems ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo proceso veiksmus atliekantiems pareigūnams, kurie tiesiogiai susiduria su nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais LGBT* asmenimis, būtent būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams, ikiteisminio tyrimo tyrėjams, prokurorams, teismų administracijos darbuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šiame praktiniame vadove pateikiama informacija buvo remiamasi 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais įgyvendinant 8 pilotinių kompetencijos kėlimo mokymų ciklą būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams apie prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus. Šie mokymai buvo įgyvendinti bendradarbiaujant su Lietuvos policijos mokykla ir Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos metais Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros (PTA) atlikta LGBT* asmenų apklausa atskleidė, kad net 26 proc. LGBT* asmenų per pastarųjų penkerių metų laikotarpį susidūrė su neapykantos nusikaltimais ir (ar) neapykantos kalba. Tarp translyčių respondentų šis skaičius siekia net 35 proc. Įdomu pažymėti, kad net 29 proc. nuo neapykantos nusikaltimų ir (ar) neapykantos kalbos nukentėję LGBT* bendruomenei priklausantys asmenys nesikreipė ir nepranešė kompetentingoms teisėsaugos institucijoms dėl baimės susidurti su priešiška pareigūnų reakcija.

10 Aukų teisių direktyva nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusius LGBT* bendruomenei priklausančius asmenis įvardija kaip specialių apsaugos poreikių turinčias aukas, į kurių specifinius poreikius turėtų būti atsižvelgiama ikiteisminio tyrimo ir kitų baudžiamojo proceso etapų metu. LGBT* bendruomenės narių nerimas, jog su jais nebus elgiamasi pagarbiai, yra viena pagrindinių kliūčių, sąlygojanti tai, kad apie prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus nėra pranešama pakankama apimtimi. Kitais žodžiais tariant, neapykantos nusikaltimų aukų pagrindinių teisių efektyvus užtikrinimas yra tinkamiausia strategija, siekiant atskleisti tikrąjį neapykantos nusikaltimų mastą šalyje. Praktinis vadovas apie nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų teikiamą pagalbą yra padalintas į dvi pagrindines dalis: (a) nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų patirčių ir poreikių analizę bei Aukų direktyvos nuostatų apžvalgą ir (b) prie nacionalinės teisės sistemos ypatybių adaptuotų įrankių rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti efektyvų direktyvoje įtvirtintų aukų teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Pirmoji praktinio vadovo dalis, apimanti patirčių, poreikių ir direktyvos nuostatų apžvalgą bei analizę, skirta suteikti pagrindinių žinių apie nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusius LGBT* asmenis, t. y. apie specifinius jų poreikius ir iš Europos Sąjungos teisės kylantį įpareigojimą į šiuos poreikius atsižvelgti. Antroji leidinio dalis, būtent įrankių rinkinys, turėtų praktiškai pagelbėti policijos pareigūnams, prokurorams ir teismų administracijos darbuotojams, užtikrinant Aukų teisių direktyvoje įtvirtintų apsaugos standartų įgyvendinimą dirbant su nuo neapykantos nukentėjusiais LGBT* asmenimis. Dėl šios priežasties įrankių rinkinys apima ne tik praktines gaires įvairių grandžių teisėsaugos sistemos pareigūnams (t. y. Įrankiai Nr. 1-5), bet ir pavyzdinę informacinę brošiūrą aukoms (t. y. Įrankis Nr. 6) ir LGBT* terminų žodynėlį (t. y. Įrankis Nr. 7). Išaugusi įvairių grandžių teisėsaugos pareigūnų kompetencija LGBT* asmenų specifinių poreikių atžvilgiu vienareikšmiškai prisidėtų prie padidėjusio LGBT* asmenų pasitikėjimo nacionaline teisėsaugos sistema, tokiu būdu paskatindama juos aktyviau pranešti apie nepageidaujamus homofobija, bifobija ir transfobija motyvuotus incidentus. Galiausiai, reikia pabrėžti, kad nuomonių pliuralizmas ir pagarba įvairioms visuomenėje egzistuojančioms socialinėms grupėms yra laiko ir aktyvių pastangų reikalaujantis procesas. Šiuo praktiniu vadovu nėra siekiama keisti asmenines nuomones ar požiūrį į tam tikrus socialinius reiškinius. Kita vertus, būtina užtikrinti, kad subjektyvūs vertinimai netaptų ribojančiu veiksniu vykdant profesines kompetencijas, t. y. užtikrinant galimybę visiems Lietuvos Respublikos gyventojams be 9

11 išimties siekti teisingumo ir savo šalyje jaustis saugiai. Tikimės, kad šis leidinys prisidės prie išaugusių būsimų ir esamų policijos pareigūnų, ikiteisminio tyrimo tyrėjų, prokurorų, teismų administracijos darbuotojų, paramos aukoms tarnybų specialistų ir kitų suinteresuotų šalių kompetencijų dirbant su nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais LGBT* asmenimis. Tik užtikrinę vieni kitų atžvilgiu pagarbų elgesį galėsime parengti efektyvų atsaką prieš į asmens tapatybės esmę nukreiptus neapykantos nusikaltimus ir tokiu būdu prisidėti prie tolerancija ir tarpusavio supratimu grindžiamos visuomenės brandos. 10

12 Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų patirčių analizė Autoriai: Paulina Górska, Mikolajus WINIEWSKIS, Michalas Bilewiczas metais penkiose Europos Sąjungos (ES) valstybėse (Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Vengrijoje) atliktas tyrimas apie homofobinius, bifobinius ir transfobinius neapykantos nusikaltimus. Anksčiau ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) atliktų tyrimų duomenimis nustatyta, kad LGBT* (lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai) asmenys, gyvenantys minėtose valstybėse narėse, lyginant su ES vidurkiu, dėl savo seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos dažniau rizikuoja patirti smurtą, fizinį ar žodinį priekabiavimą. Stabdyk neapykantą (angl. Hate No More ) kampanijos metu atliktas tyrimas susidėjo iš dviejų dalių internetinės apklausos, kurioje iš viso dalyvavo 1818 vyresnių nei 18 metų amžiaus respondentų, ir pusiau struktūruotų interviu su asmenimis, kurie per pastaruosius penkerius metus yra patyrę homofobinį, bifobinį ir transfobinį smurtą ar priekabiavimą bei apie tokį įvykį yra pranešę policijai. Internetinėje apklausoje dalyvavę LGBT* asmenys buvo kviečiami atsakyti į klausimus apie neapykantos nusikaltimus seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės 1 Center for Research on Prejudice, Hate No More. Quantitative Study Report, Warsaw,

13 ir (ar) lyties raiškos pagrindais. Apklausa skirta asmenims tiek patyrusiems, tiek nepatyrusiems ir (arba) pranešusiems apie neapykantos nusikaltimus dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos. Šioje leidinio dalyje pristatomos pagrindinės atlikto tyrimo išvados, susijusios su asmenų, patyrusių homofobinį, bifobinį ir transfobinį smurtą ar priekabiavimą, patirtimis. Taip pat apžvelgiamos teisėsaugos institucijų penkiose valstybėse narėse galimybės atsižvelgti į šias specifines patirtis. TYRIMO REZULTATŲ APŽVALGA Beveik trečdalis (30 proc.) respondentų iš penkių tyrime dalyvavusių valstybių bent kartą patyrė neapykanta motyvuotą išpuolį ar priekabiavimą per pastarųjų penkerių metų laikotarpį. Respondentai priekabiavimą patyrė dažniau nei smurtinius išpuolius. Translyčiai respondentai neapykanta motyvuotą smurtą ar priekabiavimą per pastarųjų penkerių metų laikotarpį patyrė dažniau nei kiti apklausoje dalyvavę asmenys. Dauguma rimčiausių incidentų, apie kuriuos nukentėję asmenys pranešė teisėsaugos institucijoms, yra susiję su grasinimais ir kitomis žodinės agresijos formomis. Fizinio smurto atvejai pasitaikė rečiau ir sudarė apie trečdalį (29 proc.) respondentų nurodytų incidentų. Trečdalis (34 proc.) visų neapykanta motyvuotų smurto ir (ar) priekabiavimo atvejų įvyko viešose vietose gatvėse, parkuose ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Kiti užfiksuoti incidentai įvyko mokyklos, kolegijos ar universiteto teritorijoje, viešajame transporte, namuose. Apklausoje dalyvavę homofobinį, bifobinį ir transfobinį smurtą ir (ar) priekabiavimą patyrę respondentai traumuojančias patirtis nurodė kaip vieną pagrindinių veiksnių, turėjusių įtakos sumažėjusiam pasitikėjimui aplinkiniais, prastai savijautai, menkesniam saugumo jausmui, lyginant su tais respondentais, kurie tokių incidentų nepatyrė. 12

14 Asmenims, patyrusiems neapykanta motyvuotą smurto ir (ar) priekabiavi- mo atvejį, būdingi panašūs poreikiai kaip ir kitokios formos traumavimą patyrusiems asmenims. Kita vertus, pastebimi ypatumai, kylantys būtent iš neapykanta motyvuotų išpuolių specifikos. Traumavimas neapykantos nusikaltimų atveju, lyginant su kitais nusikaltimais, pasireiškia tuo, kad nukentėjęs asmuo jaučia, jog išpuolis yra nukreiptas prieš jo tapatybę. Tik įsisąmoninus, kokį poveikį homofobiniai, bifobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimai turi nuo jų nukentėjusiems asmenims, ir įvardijant iš šių aplinkybių kylančius specifinius aukų poreikius, galima planuoti ir įgyvendinti atitinkamas paramos aukoms priemones. 1 iš 7 (13,5 proc.) penkiose valstybėse vykusioje apklausoje dalyvavusių respondentų, kurie per pastarųjų penkerių metų laikotarpį patyrė homofobinį, bifobinį ir transfobinį išpuolį, apie šį įvykį pranešė teisėsaugos institucijoms. Tyrimo metu atskleisti šie pagrindiniai teisėsaugos institucijų darbo trūkumai reaguojant ir (ar) tiriant homofobinius, bifobinius ir transfobinius neapykantos nusikaltimus: atsisakymas atvykti į nusikaltimo vietą; nukentėjusio asmens atkalbinėjimas pateikti skundą; patirto incidento nuvertinimas; nepakankamos policijos pareigūnų žinios apie homofobiją, bifobiją ir transfobiją; policijos pareigūnų atvirai demonstruojamas neigiamas požiūris į aukos seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę; policijos pareigūnų neveikimas stebint priekabiavimo atvejus. PATIRTYS, SUSIJUSIOS SU HOMOFOBINIO, BIFOBINIO IR TRANSFOBINIO SMURTO IR (AR) PRIEKABIAVIMO ATVEJAIS Pirmiausia tyrimo dalyvių buvo prašoma apibūdinti patirtis, susijusias su neapykanta motyvuotais incidentais. Tai padėtų nustatyti tokių incidentų paplitimą, rizikos veiksnius tapti auka bei padėtų identifikuoti galimas nusikaltėlio charakteristikas. 13

15 Pagrindiniai duomenys Neapykantos nusikaltimų paplitimas Beveik trečdalis (30 proc.) visų apklausoje dalyvavusių respondentų nuro- dė per pastarųjų penkerių metų laikotarpį patyrę bent vieną neapykanta motyvuotą incidentą. Respondentai priekabiavimą patyrė dažniau nei fizinį smurtą. Rizikos tapti neapykantos nusikaltimo auka veiksniai Apklausoje dalyvavę translyčiai respondentai neapykanta motyvuotą smurtą ar priekabiavimą per pastarųjų penkerių metų laikotarpį vidutiniškai patyrė pusantro karto dažniau, lyginant su kitais apklausoje dalyvavusiais LGB asmenimis. Biseksualios moterys su neapykanta motyvuotu seksualiniu smurtu ar tokio pobūdžio grasinimais susidūrė dažniau. Neapykantos nusikaltimus įvykdžiusių kaltininkų charakteristikos Vertinant tyrime dalyvavusių respondentų patirtis, nustatyta, jog didžiąją daugumą neapykanta motyvuotų incidentų įvykdė heteroseksualūs vyrai, kurie dažniausiai veikė grupėmis. Apklausoje dalyvavę respondentai iš Vengrijos nurodė, kad dažniausiai būdavo užpuolami asmenų, priklausančių ekstremistinėms grupuotėms. Biseksualūs vyrai nurodė, jog dažniausiai būdavo užpuolami asmenų, priklausančių futbolo sirgalių grupuotėms. Respondentai, gyvenantys mažesniuose miesteliuose ar kaimo vietovėse, dažniau nurodė užpuoliką (-us) pažinoję asmeniškai. Ši grupė, lyginant su didmiesčių gyventojais, taip pat nurodė priekabiavimą ar agresiją kur kas dažniau patyrę mokyklose ar kitose mokymo įstaigose. 14

16 Asmenys, kurie pranešė apie homofobinį, bifobinį ar transfobinį neapykantos nusikaltimą Beveik trečdalis (30 proc.) visų apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad per pastarųjų penkerių metų laikotarpį yra bent kartą patyrę priekabiavimą, fizinę ar seksualinę prievartą, grasinimus susidoroti dėl jų esamos ar numanomos seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos. Beveik pusė (45 proc.) visų apklausoje dalyvavusių translyčių respondentų per pastarųjų penkerių metų laikotarpį bent kartą pranešė apie neapykanta motyvuotą incidentą kompetentingoms teisėsaugos institucijoms. Apklausoje dalyvavusios biseksualios moterys, lyginant su kitomis respondentų grupėmis, apie patirtus neapykanta motyvuotus incidentus buvo linkusios pranešti rečiausiai (18 proc.). Vyresni respondentai apie patirtus neapykanta motyvuotus incidentus kompetentingoms teisėsaugos institucijoms taip pat buvo linkę pranešti rečiau. Didesnes pajamas gaunantys respondentai apie patirtus neapykanta motyvuotus incidentus kompetentingoms teisėsaugos institucijoms taip pat buvo linkę pranešti rečiau. Neapykanta motyvuotų incidentų dažnumas Iš apklausoje dalyvavusių 557 respondentų, kurie per pastarųjų penkerių metų laikotarpį bent kartą pranešė apie homofobinį, bifobinį ar transfobinį neapykantos nusikaltimą, gauti duomenys apie smurto ir (ar) priekabiavimo atvejus pasiskirstė taip: Vidutinis užfiksuotų priekabiavimo atvejų vienam asmeniui skaičius sudarė 3.6 atvejo, o vienam asmeniui tenkančių incidentų dažnis buvo Respondentai iš Lietuvos neapykanta motyvuotus incidentus nurodė patyrę dažniau nei respondentai iš kitų valstybių narių, t. y. vienam asmeniui teko 3.7 priekabiavimo atvejai ir 1.51 smurtiniai atvejai. Translyčiai asmenys, lyginant su kitomis apklaustųjų grupėmis, neapykanta motyvuotus incidentus patyrė dažniau. Lesbietės ir biseksualios moterys, lyginant su kitomis apklaustųjų grupėmis, neapykanta motyvuotus incidentus patyrė rečiau. 15

17 5 4 3,71 3,7 2,92 4,13 4,09 3,75 3,26 3,24 Priekabiavimas 3,09 Prievarta 3,6 3 2,53 2 3,71 1,51 1,09 0,88 2 0,94 1,35 1,2 1,05 1,01 0,85 1,18 1, Lenkija Lietuva Vengrija Kroatija Latvija Transseksualus Biseksualus vyras Gėjus Biseksuali moteris Lesbietė Queer, Interseksualus,... Iš viso Homofobinių ir transfobinių smurto ar priekabiavimo atvejų dažnumas: pagal LGBTQI ir valstybių kategorijas Respondentų skaičius: 557 Rimčiausi neapykanta motyvuoti incidentai Apklausoje dalyvavę asmenys, kurie per pastarųjų penkerių metų laikotarpį patyrė bent vieną neapykanta motyvuotą incidentą dėl savo tariamos ar tikros seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos, buvo paprašyti įvardyti, jų manymu, patį rimčiausią incidentą. Daugelis nurodytų incidentų buvo susiję su smurtinio pobūdžio grasinimais ir kitomis žodinės agresijos formomis. Fizinis smurtas, respondentų liudijimu, sudarė kiek mažiau nei trečdalį visų rimčiausių incidentų (29 proc.). Biseksualios apklausoje dalyvavusios moterys nurodė, jog rimčiausias neapykanta motyvuotas incidentas dažniausiai buvo susijęs su seksualiniu smurtu ar tokio pobūdžio grasinimais. 16 Aplinka, kurioje įvyko neapykanta motyvuoti incidentai Trečdalis visų neapykanta motyvuotų incidentų įvyko viešosiose erdvėse gatvėse, miesto parkuose, aikštėse, automobilių stovėjimo aikštelėse. Kiti užfiksuoti neapykanta motyvuoti incidentai įvyko mokyklos, kolegijos ar universiteto teritorijoje, viešajame transporte, namuose. Tyrimo metu nustatyta, kad vyresnio amžiaus respondentai riziką nukentėti nuo neapykanta motyvuoto incidento viešose vietose patyrė dažniau.

18 Nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų liudijimai Lesbietė moteris, 38, Kroatija Grupelė jaunuolių, tarp kurių buvo dvi merginos ir trys vaikinai, priėjo prie suoliuko parke, kur tuo metu sėdėjau su mergina. Mes buvome susikibę už rankų, todėl jie pradėjo mus įžeidinėti ir grasinti. Homoseksualus vyras, 22, Vengrija Incidentas įvyko autobuse, draugas man ant peties padėjo galvą. Tai pamatę jaunuoliai, kurių buvo maždaug 10, pradėjo mus užgaulioti, vadinti necenzūriniais žodžiais. Visa tai truko apie minučių, šią situaciją stebėję aplinkiniai niekaip nesikišo ir jų nesudrausmino. Iš autobuso nenorėjau išlipti, nes buvo jau vėlu ir tamsu, o kitas autobusas būtų atvykęs tik už valandos. Biseksuali moteris, 21, Lietuva Buvau išprievartauta, o kelis kartus tai vos nepasikartojo. Po tokios patirties pradėjau vengti rengtis itin moteriškai. Dabar bandau atrodyti androginiškai. Tapau pasikėsinimo išprievartauti auka, nes užpuolikas mano seksualinę orientaciją palaikė seksualiai laisvu elgesiu. Asmenų, įvykdžiusių neapykanta motyvuotus nusikaltimus, charakteristikos Apklausoje dalyvavę asmenys, per pastarųjų penkerių metų laikotarpį patyrę bent vieną neapykanta motyvuotą incidentą, buvo prašomi nurodyti šį incidentą sukėlusio kaltininko charakteristikas. Apibendrinant rezultatus, galima teigti, kad kaltininkai dažniausiai yra paprasti žmonės, o ne ekstremistinių grupuočių nariai: Dauguma neapykanta motyvuotų incidentų kaltininkų vyrai (71 proc.). Didžioji dalis kaltininkų veikiausiai yra heteroseksualūs (88 proc.). Daugelis užfiksuotų incidentų įvykdyti ne po vieną, o veikiant grupėse (65 proc.). Kita vertus, Latvijoje daugelį neapykanta motyvuotų incidentų įvykdė pavieniai asmenys (88 proc.). Biseksualūs vyrai nurodė, kad prieš juos įvykdytus neapykanta motyvuotus incidentus dažniausiai įvykdė asmenys, priklausantys futbolo sirgalių grupuotėms (86 proc.). 17

19 Beveik trečdalį homofobinių, bifobinių ar transfobinių išpuolių įvykdė asmenys, kurie kartu su auka mokėsi toje pačioje mokymo įstaigoje (32 proc.). 1 iš 8 neapykanta motyvuotų incidentų įvykdytas artimoje aplinkoje, t. y. namiš- kiai ir (ar) šeimos nariai buvo įvardyti kaip tokio incidento kaltininkai. Atvejai, kai homofobinių, bifobinių ar transfobinių incidentų kaltininkais tapo teisėsaugos pareigūnai, užfiksuoti itin retai. Neapykanta motyvuotų incidentų poveikis aukai Be akivaizdžių padarinių, tokių kaip fiziniai sužalojimai ar stresas, kuriuos sukelia neapykanta motyvuoti incidentai, daug nukentėjusių asmenų patiria ir traumavimo sukeltus socialinius ir psichologinius padarinius. Nors galima sutikti, kad bet koks smurtinis išpuolis sukelia padarinius nukentėjusio asmens sveikatai ir (ar) emociniam stabilumui, tačiau, kalbant apie neapykanta motyvuotus incidentus, psichologiniai ir socialiniai padariniai aukai gali būti didesni. Neapykanta motyvuotų incidentų poveikis ne kiekvienam nukentėjusiam asmeniui sukelia vienodus padarinius ar išgyvenimus. Kaip ir kitų nusikaltimų atvejais, skirtingus žmones traumavimas veikia skirtingai. Neapykantos nusikaltimų aukos nurodo tokius sunkumus, su kuriais susidūrė po įvykio: Sunkumai darbe ar mokymo įstaigoje. Su asmeniniais santykiais susiję sunkumai šeimoje ar draugų rate sumažėjęs pasitikėjimas aplinkiniais, dažnesni ginčai ir konfliktai, nutolimas nuo artimų žmonių ir pan. Emocinė įtampa polinkis į depresiją, atsiribojimas, nerimas, nervingumas, sumažėjęs pasitikėjimas savimi, pyktis, sutrikęs miegas, koncentracijos sutrikimas, padidėjęs baimės ir nesaugumo jausmas. Psichosomatiniai simptomai galvos skausmai, sutrikusi žarnyno veikla, valgymo įpročių pasikeitimas, nuovargio jausmas, pakilęs kraujospūdis, raumenų įtampa, nugaros skausmai. Homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų padariniai: Stabdyk neapykantą tyrime naudotos matavimo kategorijos Tyrime naudotos tokios matavimo kategorijos, skirtos įvertinti traumavimo padarinius aukos socialinei ir psichologinei būsenai: 18

20 Atsiskleidimo aplinkiniams (atvirumo) lygis: tyrime dalyvavę respondentai buvo paprašyti nurodyti, kokia apimtimi apie savo seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ir (ar) lyties raišką yra atviri skirtingoms aplinkinių grupėms, t. y. draugams, šeimos nariams, bendradarbiams, kaimynams, bendramoksliams, medicinos darbuotojams, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, užsakovams, klientams, vadovybei ir kitiems asmenimis darbe. Asmeninė kontrolė: šiuo kriterijumi siekta įvertinti subjektyvų respondentų asmeninės kontrolės pojūtį, kuris apima laisvę rinktis bei daryti sprendimus. Sveikatos būklė: dabartinės respondentų sveikatos būklės vertinimas. Saugumo pojūtis: saugumo savo aplinkoje pojūtis. Bendras pasitikėjimo aplinkiniais, kurie nėra draugai ar šeimos nariai, jausmas: respondentai buvo paprašyti įvertinti, kokia apimtimi sutinka su šiais teiginiais: Daugelis žmonių iš esmės yra sąžiningi, Daugelis žmonių iš esmės yra patikimi ir Daugelis žmonių iš esmės yra gero būdo ir malonūs. Gyvenimo kokybės pojūtis: vertinimas, nustatantis respondentų pasitenkinimo bendra gyvenimo kokybe lygį. Vidinė homofobija: tyrimo metu pateikti penki klausimai, kuriais siekta nustatyti vidinės homofobijos lygį, kuri pasireiškia kaip neapykanta, pasišlykštėjimas savimi ir kitais homoseksualiais žmonėmis. Ankstesni tyrimai rodo, kad asmenys, nesugebėję priimti savo seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės raiškos, gali išgyventi nuolatinį stresą bei įtampą dėl savo jausmų ir negali suformuoti teigiamo savęs įvaizdžio. Santykinis nepasitenkinimas: vertinamas subjektyvus asmens nepasitenkinimo savo padėtimi, lyginant su kitais LGBT* ar su heteroseksualiais asmenimis, lygis. 19

21 Rezultatų apibendrinimas Stabdyk neapykantą apklausos rezultatai rodo, jog asmenys, per pastarųjų penkerių metų laikotarpį nukentėję nuo neapykanta motyvuoto incidento, nurodo didesnį traumavimo poveikį keturiose iš aštuonių kategorijų. Nuo neapykanta motyvuotų incidentų nukentėję respondentai nurodė žemesnį asmeninės kontrolės ir bendro pasitikėjimo aplinkiniais lygį, prastesnę sveikatos būklę, mažesnį saugumo jausmą, lyginant su tais, kurie nuo tokių incidentų nenukentėjo. Pažymėtina, kad šie rodikliai nebūtinai atspindi skirtumus tarp respondentų iš skirtingų valstybių. Taip pat jie nebūtinai yra susiję su respondentų sociodemografinėmis charakteristikomis. Apklausos rezultatai leidžia daryti prielaidą, jog su neapykanta motyvuotais incidentais susijusios gyvenimiškos patirtys neturėjo įtakos respondentų atvirumo apie savo seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ir (ar) lyties raišką aplinkiniams lygiui, taip pat pasitenkinimo gyvenimu jausmui ar vidinės homofobijos mastui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog nuo homofobinių, bifobinių ar transfobinių nusikaltimų nukentėję aukštą išsilavinimo lygį turintys didžiųjų miestų gyventojai, kurie apie savo seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę su aplinkiniais buvo sąlyginai atviri, į neapykanta motyvuotus incidentus reagavo konstruktyviau. Šios patirtys minėtus respondentus pastūmėjo imtis veiksmų ir prisijungti prie kolektyvinių pastangų siekiant gerinti LGBT* asmenų padėtį savo šalyje. NUO NEAPYKANTA MOTYVUOTŲ INCIDENTŲ NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ SPECIFINIAI POREIKIAI 20 Asmenys, nukentėję nuo neapykanta motyvuotų incidentų, turi daug panašių poreikių kaip ir asmenys, patyrę kitokio pobūdžio traumavimą. Kita vertus, vertinant specifinius neapykanta motyvuotų incidentų padarinius nukentėjusių asmenų socialinei ir psichologinei būklei, galima daryti prielaidą, kad pagalbos ir paramos aukoms poreikiai vis dėlto yra specifiniai. Nemaža dalis nuo neapykanta motyvuotų incidentų nukentėjusių asmenų smurtą ir priekabiavimą gali suprasti kaip

22 išpuolį prieš jų tapatybės šerdį, jų giluminį savęs įvaizdį. Pažymėtina, kad taip nebūtinai jaučiasi kitų nusikaltimų aukos. Neapykantos nusikaltimai gali siųsti žinutę, kad asmenys, prieš kuriuos buvo įvykdyti tokie nusikaltimai, yra nepageidaujami, nevertingi, niekintini. Dažnai tokie nusikaltimai šią žinutę siunčia ne tik konkretaus nusikaltimo aukai, bet ir kitiems asmenims, priklausantiems tai pačiai socialinei grupei. Neapykantos nusikaltimai iš esmės turi bauginimo poveikį, todėl pasireiškia ir pakartotinio traumavimo rizika. Todėl tik tinkamai įvertinus ir įsisąmoninus specifinius aukų poreikius, galima planuoti atitinkamas pagalbos priemones nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems asmenims, efektyvaus atsako į tokius nusikaltimus galimybes ir traumavimo prevenciją. Neapykanta motyvuoto nusikaltimo padarinių nukentėjusiam asmeniui iš Lietuvos pavyzdys Interviu respondentė buvo paklausta, kaip neapykanta motyvuotas incidentas paveikė jos tapatybės jausmą: [...] pavojinga, kaip sako, demonstruotis, atseit jūs iškrypėliai sėdėkit sau namie ir nesidemonstruokit viešumoj. Buvo iš tikrųjų pikta, [...] kad turiu slėpti. Nors atrodo, kas čia tokio, kam gali užkliūti, bet, na, užkliūvi. Net jeigu čia šiaip kažkoks pretekstas, gal būtų prisikabinę dėl ko nors kito, aš nežinau, bet... na, tarsi čia yra toks dalykas, kad jeigu tave atpažins, identifikuos kaip neteisingos orientacijos, tai gali primušti. Todėl turi slėptis. Ir taip... na, tikrai pikta. Kodėl aš turiu slėptis? Aš niekam nieko blogo nedarau. Kokybinio tyrimo metu atlikti interviu su nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais asmenimis atskleidė specifinius šių asmenų poreikius, kurie galėtų būti sugrupuoti į šias pagrindines kategorijas: Saugumo poreikis Poreikis priklausyti Pagarbos ir pripažinimo poreikis Saugumo poreikis Poreikis jaustis saugiam stipriausiai jaučiamas incidento metu arba iš karto po jo, nepriklausomai nuo incidento pobūdžio (fizinis užpuolimas ar žodinis priekabiavimas). Tokiose situacijose auka dažnai patiria šoko būseną, gali sunkiai orientuotis aplinkoje ar jausti itin stiprų nesaugumo jausmą. Tinkama pirmoji aplinkinių 21

23 reakcija po incidento gali sušvelninti aukos patiriamą psichologinio traumavimo poveikį. Nukentėjusio asmens patirčių pripažinimas, pasiūlymas padėti, ramiu tonu išsakytas užtikrinimas, kad atvykę policijos pareigūnai imsis atitinkamų apsaugos priemonių visa tai gali prisidėti prie kuriamos simbolinio saugumo atmosferos. Simbolinis saugumas šiuo atveju reiškia, kad aplinkiniai asmenys yra aukos pusėje, kad teisėsaugos tarnybos ir (ar) teisinės sistemos atstovai apgins ir suteiks reikalingą paramą, nesielgs priešiškai ar abejingai. Saugumo jausmas, ypač pirmosiomis minutėmis po incidento, dažnai lemia tai, kaip auka jaučiasi vėliau ir turi didelės reikšmės bendrai nukentėjusio asmens būsenai. Reikėtų nepamiršti, kad LGBT* asmenys dažnai patiria ir tam tikrą socialinę atskirtį. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad teisėsaugos tarnybų atstovai tinkamai reaguotų apsaugant šių asmenų teises, ypač tais atvejais, kai šie asmenys patiria homofobiškus, bifobiškus ar transfobiškus neapykanta motyvuotus incidentus. Kokybinių interviu metu kai kurie respondentai, patyrę homofobinius, bifobinius ar transfobinius neapykantos nusikaltimus, atskleidė, kad po incidento itin jautriai reagavo į bet kokius jų atžvilgiu išsakytus komentarus, nesvarbu, ar tai buvo asmeniniai ar oficialūs policijos pareigūnų, prokuratūros ar teismo atstovų pasisakymai. Tuo tarpu net nežymūs padrąsinimai, kad policija imsis atitinkamų apsaugos priemonių, kad nėra ko bijoti, gali daryti reikšmingą įtaką tam, kaip auka vertina situaciją. Teigiamos reakcijos, išsakytas palaikymas siunčia simbolinę žinutę, kad tai, kas atsitiko, nėra teisinga ar teisėta. Vienas interviu dalyvis iš Latvijos apibūdino savo patirtį policijos nuovadoje: Įvyko konfliktas, konfrontacija, vienas iš jų [užpuolikas], kuris man trenkė, buvo itin agresyviai nusiteikęs, rėkė, kad aš p... ir kad už tai gavau. Tačiau šalia buvusi policininkė greitai jį nuramino ir liepė užsičiaupti. Jis pakluso. Ji buvo labai paslaugi ir palaikė mane, jaučiau, kad neleis prie manęs kabinėtis. 22 Jauni LGBT* asmenys psichologinio ir fizinio saugumo poreikį gali jausti dar labiau. Taip gali nutikti dėl daugelio priežasčių. Ieškant savo tikrosios tapatybės išgyvenama sumaištis, o seksualinė orientacija ir (ar) lytinė tapatybė nuo šeimos narių ir aplinkinių neretai yra slepiama. Laikotarpiu, kai LGBT* tapatybė dar tik yra įsisąmoninama, asmens pažeidžiamumas ir jautrumas gali būti itin padidėję. Dėl šių priežasčių kontaktas su policija jauniems žmonėms gali atrodyti itin bauginantis. Vienas iš interviu dalyvių prisiminė tokį įvykį, kai policija jį ir jo partnerį sulaikė už nepadorų elgesį viešumoje. Tuo metu vaikinas nuo aplinkinių slėpė savo tikrąją

24 seksualinę orientaciją. Policijos pareigūnai sulaikytus jaunuolius kitų asmenų akivaizdoje išvadino necenzūriniais žodžiais, atvirai įžeidinėjo. Vaikinas naktį praleido apimtas siaubo, kad, išaiškėjus jo homoseksualios tapatybės faktui, artimieji jį atstums. Kalbant apie nuo neapykanta motyvuotų incidentų nukentėjusių asmenų poreikius, svarbu nepamiršti ir apsaugos nuo pakartotinio traumavimo. Tyrime dalyvavę respondentai, kurių skundai buvo nagrinėjami toliau ir pasiekė teismą, nurodė, kad daug laiko reikalaujantys procesiniai veiksmai, pakartotinis pasakojimas apie incidento aplinkybes, pakartotinė akistata su kaltininku teismo posėdžių ar apklausų metu, juos vertė iš naujo išgyventi nemalonius su incidentu susijusius jausmus, jie jautėsi pažeidžiami ir nerimavo dėl galimo keršto. Poreikis priklausyti Keli tyrimo dalyviai išreiškė socialinės įtraukties poreikį arba, kitais žodžiais tariant, poreikį priklausyti tam tikrai socialinei grupei, kai valstybė garantuoja pamatines žmogaus teises, nepaisant lyties, amžiaus, religijos ar seksualinės orientacijos. Kai kurie respondentai pabrėžė savo, kaip piliečių, statusą, t. y. kad jie kaip visi moka mokesčius, atlieka kitas pilietines pareigas ir todėl tiki turintys teisę į vienodai užtikrinamą teisingumą. Tai, kaip į homofobinius, bifobinius ar transfobinius neapykanta motyvuotus incidentus reaguoja teisėsaugos institucijos, gali nulemti, ar pilietinės teisės yra efektyviai įgyvendinamos, ar, atvirkščiai, paneigiamos. Jei pilietinės teisės nėra įgyvendinamos tinkama apimtimi, LGBT* asmenų atskirtis dar labiau padidėja. Todėl teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų abejingumas gali turėti itin neigiamą poveikį priklausymo visuomenei kaip grupei jausmui. Tai, kaip policijos pareigūnai traktuoja LGBT* asmenų organizuojamus viešus renginius, turi itin didelę simbolinę reikšmę. Profesionalus ir nediskriminuojantis policijos darbas LGBT* eitynių ar kitų viešojoje erdvėje vykstančių renginių metu gali reikšmingai prisidėti prie pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis augimo, kas, savo ruožtu, dažnai pasireiškia išaugusiu pranešimų apie homofobinius, bifobinius ar transfobinius neapykanta motyvuotus incidentus skaičiumi. Pripažinimo ir pagarbos poreikis Nusikaltimu padarytos skriaudos ir patirtos neteisybės pripažinimas bei patvirtinimas, kad nusikaltimas įvykdytas būtent dėl aukos tapatybės, atspindi esminius nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikius. 23

25 Visi tyrime dalyvavę respondentai sutiko, kad neapykantos nusikaltimai iš esmės skiriasi nuo kitų smurto ar priekabiavimo atvejų. Tais atvejais, kai teisėsaugos institucijos homofobinius, bifobinius ar transfobinius nusikaltimo motyvus atmeta kaip skundo tyrimui ar bylos nagrinėjimui nereikšmingas aplinkybes, tai tik dar labiau paaštrina aukos patiriamą traumavimą ir nusivylimo teisine sistema jausmą. KRIMINALINĖS JUSTICIJOS ATSAKAS Į HOMOFOBINIUS, BIFOBINIUS Ir TRANSFOBINIUS NUSIKALTIMUS Kriminalinė justicija, arba baudžiamasis teisingumas, suprantama kaip socialinės kontrolės sistema, per atitinkamų įstatymų leidybą, praktikas ir institucijas užtikrinanti nusikaltimų kontrolę bei prevenciją ir taikanti atitinkamas poveikio priemones teisės pažeidėjams. Kriminalinės justicijos paskirtis yra sudaryti sąlygas piliečiams gyventi saugioje ir solidarioje visuomenėje, kurioje kiekvienam užtikrinama saugi aplinka, paisoma žmogaus teisių, o teisingumas vykdomas vienodai ir teisingai visiems be išimties. Policija, prokuratūra ir teismų sistema tai institucijos, atsakingos už teisingumo įgyvendinimą, todėl kiekvienos iš šių institucijų vaidmenį homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų kontekste prasminga aptarti išsamiai. Pranešimas apie homofobinį, bifobinį ir transfobinį smurtą ar priekabiavimą Policija teisėsaugos institucija, su kuria dauguma nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų susiduria pirmiausiai. Stabdyk neapykantą tyrimo dalyviai, nekentėję nuo neapykanta motyvuotų incidentų per pastarųjų penkerių metų laikotarpį, buvo paprašyti nurodyti, ar apie tai pranešė policijai. Rezultatai atskleidė, kad tik nedidelė dalis nukentėjusių asmenų praneša apie homofobinius, bifobinius ar transfobinius neapykanta motyvuotus incidentus. 24

26 Pagrindiniai rezultatai Tik 13,5 proc. iš apklausoje dalyvavusių respondentų, t. y. 1 iš 7, kurie per pastarųjų penkerių metų laikotarpį nukentėjo nuo neapykanta motyvuotų incidentų, apie tai pranešė policijai. Lyginant su kitomis smurto ar priekabiavimo formomis, apie fizinius išpuo lius buvo pranešama dažniausiai. Lyginant su didžiųjų miestų gyventojais, apklausos respondentai, gyvenantys mažesniuose miesteliuose ar kaimo vietovėse, apie rimčiausius neapykanta motyvuotus incidentus buvo linkę nepranešti dėl viešumo ar galimo keršto baimės. Biseksualios moterys apie rimčiausią patirtą neapykanta motyvuotą incidentą pranešti buvo linkusios rečiau dėl galimo keršto baimės. Respondentai iš Lietuvos apie homofobinį, bifobinį ar transfobinį nusikaltimą policijai buvo linkę pranešti 1 iš 5 atvejų (20 proc.). Mažiausiai apie incidentus yra linkę pranešti respondentai iš Lenkijos (vos 1 iš 10), dažniausiai apie incidentus pranešė respondentai iš Latvijos (23,5 proc.). Kalbant apie rimčiausius neapykanta motyvuotus smurto atvejus, viso labo 7 proc. nukentėjusių respondentų apie šiuos atvejus pranešė policijai. Tai, ar nukentėję asmenys apie rimčiausią incidentą pranešė policijai, priklausė nuo patirto smurto ar priekabiavimo pobūdžio: Tyrimo dalyviai dažniausiai pranešė apie fizinio ir seksualinio smurto atvejus. Tais atvejais, kai fizinis smurtas nebuvo panaudotas, bet nukentėjęs asmuo patyrė grasinsimus susidoroti, nuolatinį įžeidinėjimą ir (ar) pravardžiavimą, policijai buvo pranešta vos 1 atveju iš 50. Apie tokius incidentus kaip grasinimas seksualine prievarta, nepadorių gestų rodymas ar šaipymasis respondentai pranešti policijai nebuvo linkę. Vyresni ar žemesnį išsilavinimą turintys respondentai apie rimčiausią neapykanta motyvuotą incidentą pranešti policijai buvo linkę dažniausiai. Kai kurie tyrimo respondentai nurodė, kad apie rimčiausią neapykanta motyvuotą incidentą pranešė kitoms struktūroms ar institucijoms, pavyzdžiui, LGBT* teises ginančioms nevyriausybinėms organizacijoms. 25

27 Priežastys, dėl kurių nepranešama Egzistuoja keletas priežasčių, dėl kurių asmenys, patyrę neapykantos nusikaltimus, į policiją ar kitas teisėsaugos institucijas nusprendžia nesikreipti. Kai kurias priežastis minėjo ir tyrime dalyvavę respondentai: Įsitikinimas, kad policijai pateiktas skundas neatneš laukiamų rezultatų, veikiau tik dar labiau pablogins situaciją, pakurstys kaltininką keršyti, ypač jei kaltininkas gyvena kaimynystėje ar yra ekstremistinės grupuotės narys. Baimė ir nepasitikėjimas policija, nusivylimas, kylantis iš ankstesnės su teisėsaugos institucijomis susijusios patirties. Nuogąstavimas, kad aukos pasakojimu nepatikės. Baimė baudžiamojo proceso metu patirti diskriminaciją ar stigmatizaciją. Jaučiamas tam tikro susitaikymo jausmas panašaus pobūdžio incidentai jau tapo įprasti. Gėdos jausmas, nenoras būti matomam auka. Baimė atskleisti savo seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę teisėsaugos institucijoms. Nepakankamos žinios apie neapykantos nusikaltimus, baudžiamojo proceso eigą. 26 Respondentai, kurie dėl rimčiausio neapykanta motyvuoto incidento į policiją nesikreipė, buvo paprašyti nurodyti nesikreipimo priežastis. Dažniausiai pateikiama priežastis incidentas paties nukentėjusio asmens yra suprantamas kaip nereikšmingas, be to, nėra tikima, kad policija imsis priemonių siekiant surasti kaltininką. Translyčiai respondentai, lyginant su kitais tyrimo dalyviais, buvo dažniau linkę atsakyti, kad, jų manymu, policija negalėtų jiems padėti. Biseksualios respondentės moterys galimo keršto baimę nurodė kaip pagrindinę nesikreipimo į policiją priežastį. Respondentai, patyrę fizinę ar seksualinę prievartą, gėdos jausmą ir netikėjimą, kad policija galės ir norės jiems padėti, buvo linkę įvardinti kaip pagrindinę priežastį, dėl kurios į teisėsaugos institucijas jie nesikreipė. Respondentai, gyvenantys mažesniuose miesteliuose ar kaimo vietovėse, nurodė, kad nepatogumo ir gėdos jausmai bei noras įvykį laikyti paslaptyje tapo pagrindinėmis priežastimis, kodėl į policiją jie nesikreipė. Žemesnį išsilavinimą turintys respondentai teigė į policiją nesikreipę dėl užpuoliko baimės bei baimindamiesi pašaipios policijos pareigūnų reakcijos. Keli respondentai nurodė, kad pranešti apie tokius incidentus yra kiekvieno asmens pilietinė atsakomybė. Tokiu atveju pranešimo tikslas yra ne tik

28 skriaudos, kurią jie patyrė asmeniškai, pripažinimas, bet ir noras atkreipti visuomenės dėmesį į žalą, kurią tokio pobūdžio nusikaltimai daro LGBT* bendruomenei kaip socialinei grupei. Patirtys pranešus apie neapykanta motyvuotus incidentus policijai Šioje dalyje jau aptarėme tris pagrindines nuo neapykanta motyvuotų incidentų nukentėjusių asmenų specifinių poreikių kategorijas: (a) simbolinio saugumo poreikis, (b) poreikis priklausyti socialinei grupei ir (c) pripažinimo bei pagarbos poreikis. 38 respondentai, kurie apie rimčiausią neapykanta motyvuotą incidentą per pastarųjų penkerių metų laikotarpį pranešė policijai, buvo paprašyti nurodyti, ar į minėtus poreikius buvo atsižvelgta. Respondentų, kurie kreipėsi į policiją, teigimu, į jų poreikius atsižvelgta nepakankama apimtimi. Atvejai, kai nebuvo atsižvelgta į homofobinį, bifobinį ar transfobinį nusikaltimo motyvą Vienas pagrindinių nuo neapykanta motyvuotų incidentų nukentėjusių asmenų poreikių teisėsaugos institucijų pripažinimas, kad įvykdytas nusikaltimas buvo padarytas iš homofobinių, bifobinių ar transfobinių paskatų. Deja, dažna problema, su kuria susidūrė apie nusikaltimą pranešę asmenys, yra būtent tai, kad ikiteisminio tyrimo ir kitų baudžiamojo proceso etapų kontekste į homofobinį, bifobinį ar transfobinį nusikaltimo motyvą nebuvo atsižvelgiama pakankama apimtimi. Nors į policiją besikreipiantys asmenys pabrėžė homofobines, bifobines ar transfobines incidento aplinkybes, pavyzdžiui, nupasakojo įžeidinėjimų turinį, pateikė grasinimų įrodymus, reikalavo į minėtas aplinkybes atsižvelgti, tačiau homofobinis, bifobinis ar transfobinis nusikaltimo kontekstas policijos pareigūnų dažnai buvo ignoruojamas. Svarbu pažymėti, kad kai kuriose valstybėse baudžiamosios teisės normos LGBT* asmenų, kaip socialinės grupės, prieš kurią draudžiama kurstyti neapykantą, neišskiria. Kita vertus, paaiškėjo, kad ir tose valstybėse, kuriose teisės aktai homofobija, bifobija ar transfobija motyvuotus incidentus kvalifikuoja kaip neapykantos nusikaltimus, policijos pareigūnai nėra linkę incidento aplinkybių interpretuoti kaip neapykantos nusikaltimų. Toks požiūris yra susijęs ne tik su konkrečios nusikalstamos veikos kvalifikavimo problema, bet ir atsiliepia bendrai nusikaltimų statistikai bei daro reikšmingą įtaką kitiems procesiniams veiksmams (pavyzdžiui, nusikaltimo liudininkų parodymų rinkimui). 27

29 Dažniausiai tyrime dalyvavę respondentai nurodė, kad aukos seksualinė orientacija ir (ar) lytinė tapatybė tiriant nusikaltimą nebuvo pripažinti kaip reikšmingi faktoriai. Taip pat buvo atsisakoma įžvelgti homofobinę, bifobinę ar transfobinę padarytos nusikalstamos veikos motyvaciją. Nemažai interviu respondentų nurodė susidūrę su pareigūnų abejingumu arba neutralia pozicija, kurią suvokė kaip aplaidumą, ir bendru policijos požiūriu, kad homofobiniai, bifobiniai ir transfobiniai nusikaltimai nėra itin svarbūs. Respondentai taip pat nurodė, kad, bendraudami su policija ar kitomis teisėsaugos institucijomis, dažnai jautė, lyg pranešimas apie nusikaltimą keltų nepatogumų ar papildomai apsunkintų šių institucijų darbą. Aukos seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės, kaip svarbių nusikaltimo aplinkybių, nepripažinimas, respondentų nuomone, kyla dėl kelių priežasčių. Visų pirma, policija ir kitos teisėsaugos institucijos gali sąmoningai vengti išsiaiškinti tikrąją aukos seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę, siekdamos sukurti neutralumo ar konfidencialumo įvaizdį ir taip bandyti išvengti kaltinimų dėl galimo diskriminacinio požiūrio. Nors tokia praktika kai kurių respondentų buvo vertinama kaip profesionalaus darbo rodiklis, kita dalis respondentų jautė, jog svarbus jų tapatybės aspektas liko nepripažintas. Antra vertus, tyrimo respondentai taip pat pastebėjo, kad jų seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės nepaisymas kilo būtent iš nežinojimo ir specifinių įgūdžių trūkumo. Respondentai nurodė, kad tais atvejais, kai policijos pareigūnai bandė elgtis pagarbiai (išskyrus retus atvejus, kai pareigūnai atvirai demonstravo išankstinį nusistatymą), jiems trūko specifinių žinių ir įgūdžių vertinant aukos tapatybės svarbą nusikaltimo aplinkybių kontekste. Homofobinių, bifobinių ir transfobinių motyvų nepaisymas kai kurių respondentų buvo suprastas ne tik kaip realių bylos aplinkybių iškraipymas, bet ir kaip prieštaravimas pačiam kreipimosi į policiją tikslui. Viena iš tyrime dalyvavusių respondenčių iš Lietuvos, paklausta, kaip jautėsi, kai į jos nurodytas homofobija motyvuotas užpuolimo aplinkybes policijos tyrėjas neatsižvelgė, pasidalino tokia patirtimi: 28 Nesmagiai jaučiausi. Nes, iš tiesų, kažkam mano orientacija pasirodė tokia svarbi, kad mane mušė, o kažkam tai visiškai nereikšmingas dalykas. Vis tiek tai mano tapatybės dalis. Sakė [policijoje]:, Jeigu užpuolė, tai koks skirtumas, už ką užpuolė, ar batai nepatiko, ar šukuosena, ar orientacija, ar maža kas dar. Kad jeigu kas nors nori užpulti, tai jis ir užpuls, suras dėl ko prisikabinti.

30 Netinkamo teisėsaugos institucijų atsako į homofobija, bifobija ar transfobija motyvuotus incidentus atvejai Neatvykimas į įvykio vietą Policijos pareigūnai atsiliepė tik į pusės tyrime dalyvavusių ir apie rimčiausią incidentą pranešusių respondentų iškvietimą atvykti į įvykio vietą. Tais atvejais, kai policija į įvykio vietą vis dėlto atvyko, į trečdalį iškvietimų buvo sureaguota tik praėjus pusvalandžiui ar valandai po iškvietimo. Vienas iš interviu dalyvių papasakojo, kad po ilgo laukimo atvykę pareigūnai nukentėjusiems, kurie buvo šoko būsenos, pareiškė, kad jei jie neprisimins įvykio detalių, policija negalės padėti surasti kaltininkų. Galiausiai nukentėję asmenys pareiškimo neregistravo ir kaltininkų net nebuvo bandoma ieškoti. Policijos pareigūnų bandymai atkalbėti teikti pareiškimą Daugiau kaip pusė respondentų, kurie kreipėsi į policiją, nurodė, kad susidūrė su bandymu juos atkalbėti registruoti skundą dėl patirto neapykanta motyvuoto incidento. Toks atkalbinėjimas pasireiškė tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Vienas iš respondentų papasakojo apie atvejį policijos nuovadoje, kai, atvykęs pranešti apie nusikaltimą, laukdamas eilėje prie registratūros, buvo atvirai tardomas apie įvykio aplinkybes bei priverstas čia pat, stovėdamas eilėje, atskleisti savo seksualinę orientaciją. Jo nuomone, registratūros darbuotojos elgesys rodė, jog ji sąmoningai bandė nukentėjusius asmenis atgrasyti nuo galimybės pateikti pareiškimą. Nors panašūs atkalbinėjimo ar atgrasymo būdai nėra išimtinai taikomi tik LGBT* asmenims, tačiau iš respondentų liudijimų galima manyti, jog homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų atveju tai pasitaiko dažnai. Nepakankamas supratimas apie homofobiją, bifobiją ir transfobiją kaip reiškinį Keli respondentai teigė pastebėję jų skundą tyrusių pareigūnų žinių ir bendro supratimo apie tai, kas yra homofobija, bifobija ar transfobija motyvuoti neapykantos nusikaltimai, trūkumą. Kai kuriais atvejais respondentai turėjo paaiškinti, kas yra homofobija, bifobija ar transfobija bei ką reiškia sąvoka LGBT*. 29

31 Negatyvus pareigūnų požiūris į aukos seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę Kai kuriais atvejais nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys susidūrė su neigiamu policijos pareigūnų požiūriu į jų tapatybę. Translytė moteris iš Lietuvos papasakojo apie įvykį, kai ji savo namuose buvo užpulta nepažįstamų asmenų, o jos sesuo patyrė fizinį sužalojimą. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai padėjo moterims, tačiau nebuvo linkę įvykio registruoti. Moteris turėjo reikalauti, kad pareiškimas būtų užregistruotas. Respondentė taip pat nurodė girdėjusi, kaip pareigūnai nuovadoje slapta iš jų šaipėsi, laidė juokelius, jas ignoravo, vertė ilgą laiką laukti ir kitaip bandė atgrasyti nuo skundo pateikimo. Nors nukentėjusi moteris patyrė gan rimtą fizinį sužalojimą, jai nebuvo pasiūlyta atlikti medicininę ekspertizę, o tai, savo ruožtu, apsunkino bylos eigą. Medicininė apžiūra buvo atlikta daug vėliau, kai tai padaryti patarė nukentėjusiosios advokatas. Policija, savo ruožtu, jokių aktyvių veiksmų užpuo likui surasti ir sulaikyti nesiėmė. Kitu atveju interviu respondentė iš Lenkijos papasakojo apie pokalbį su policijos pareigūnu, kuris vyko policijos nuovadoje: Pareigūnas man pasakė kažką panašaus į tai, kas nuskambėjo kaip kaltinimas: Tai turbūt langus tau išdaužė, nes per daug visur demonstruoji savo homoseksualumą. Aš buvau apstulbusi, girdėdama tokį samprotavimą. Jis tai kartojo vėl ir vėl. Aš paklausiau, ką jis turi omenyje, teigdamas, kad mes demonstruojamės, nes nesupratau, ką jis tuo norėjo pasakyti. Į tai jis atsakė maždaug taip: Ar nemanote, kad tai šiais laikais tapo madinga?. Kai aš perklausiau, kas būtent tapo madinga, jis atsakė: Kaip kadaise buvo madinga būti žydu, tada visi buvo žydais. Dabar madinga būti gėjumi, tad dabar visi yra homoseksualūs. 30

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lyt

Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lyt Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo stebėsenos DOKUMENTINĖ

Detaliau

Meilė nėra prievarta Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu

Meilė nėra prievarta Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu Meilė nėra prievarta Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu UDK 343.5-055.3(474.5) Me81 Projektas finansuojamas Europos Komisijos programos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAI Praktinis vadovas policijos pareigūnams

NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAI Praktinis vadovas policijos pareigūnams NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAI Praktinis vadovas policijos pareigūnams NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAI Praktinis vadovas policijos pareigūnams Šis leidinys - Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės - Santrauka

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės - Santrauka HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION LYGYBĖ Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės Santrauka Europos Sąjungos pagrindinių

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Biržų autobusų parkas (toliau

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. V-25 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

brosiura A5 lt.indd

brosiura A5 lt.indd Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Leidinys

Detaliau

PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), daly

PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), daly PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr. 1.6-4 Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), dalyvaujant Komisijos nariams Alvydui Benošiui, Martynui

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX PATVIRTINTA VšĮ Šeduvos PSPC direktoriaus 2014m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-59 VŠĮ ŠEDUVOS PSPC ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas)

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

ŽINOKITE SAVO TEISES PAGAL NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISIŲ DIREKTYVĄ MARIA McDONALD BL EUROPOS TEISIŲ TINKLO JUSTICIA VEIKLĄ KOORDINUOJA AIRIJOS PILIETINIŲ LA

ŽINOKITE SAVO TEISES PAGAL NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISIŲ DIREKTYVĄ MARIA McDONALD BL EUROPOS TEISIŲ TINKLO JUSTICIA VEIKLĄ KOORDINUOJA AIRIJOS PILIETINIŲ LA ŽINOKITE SAVO TEISES PAGAL NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISIŲ DIREKTYVĄ MARIA McDONALD BL EUROPOS TEISIŲ TINKLO JUSTICIA VEIKLĄ KOORDINUOJA AIRIJOS PILIETINIŲ LAISVIŲ TARYBA WWW.ICCL.IE ŠĮ LEIDINĮ FINANSAVO EUROPOS

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

Metodinės rekomendacijos dėl seksualinio priekabiavimo ir priekabiavimo dėl lyties bei nurodymo diskriminuoti prevencijos

Metodinės rekomendacijos dėl seksualinio priekabiavimo ir priekabiavimo dėl lyties bei nurodymo diskriminuoti prevencijos Metodinės rekomendacijos dėl seksualinio priekabiavimo ir priekabiavimo dėl lyties bei nurodymo diskriminuoti prevencijos Leidinys parengtas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos įgyvendinant Valstybinę

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS TAIKOMOS ASMENS LAISVĖS BEI SAUGUMO IR JUDĖJIMO LAISVĖS TEISĖS SULAIKYMAS TURI BŪTI VYKDOMAS PAGAL ĮSTATYMĄ IR ĮSTATYMIŠKAI A

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS TAIKOMOS ASMENS LAISVĖS BEI SAUGUMO IR JUDĖJIMO LAISVĖS TEISĖS SULAIKYMAS TURI BŪTI VYKDOMAS PAGAL ĮSTATYMĄ IR ĮSTATYMIŠKAI A PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS TAIKOMOS ASMENS LAISVĖS BEI SAUGUMO IR JUDĖJIMO LAISVĖS TEISĖS SULAIKYMAS TURI BŪTI VYKDOMAS PAGAL ĮSTATYMĄ IR ĮSTATYMIŠKAI AUTORIZUOTAS SULAIKYMAS NERIBOTAM LAIKUI YRA SAVAVALIŠKAS,

Detaliau