THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA"

Transkriptas

1 Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAS 2004 m. lapkričio 5 d. Vilnius Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Augustino Normanto, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei, dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos Prezidento atstovei Respublikos Prezidento patarėjai teisės klausimais, Teisės departamento vadovei Tomai Birmontienei, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Zenonui Vaigauskui ir šios komisijos nariui Juliui Jasaičiui, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi, 73 straipsnio 1 punktu, 77 straipsniu, viešame Teismo posėdyje 2004 m. lapkričio 4 d. išnagrinėjo bylą Nr. 42/04 pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 3 d. paklausimą dėl išvados, ar per 2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas. Konstitucinis Teismas nustatė: I m. spalio 10 d. įvyko Seimo rinkimai. 66 iš 71 vienmandačių rinkimų apygardų Seimo nariai nebuvo išrinkti. Šiose vienmandatėse rinkimų apygardose 2004 m. spalio 24 d. vyko

2 2 pakartotinis balsavimas m. spalio 31 d. Vyriausioji rinkimų komisija sprendimu Nr. 406 Dėl 2004 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo rezultatų ir Seimo narių, išrinktų daugiamandatėje rinkimų apygardoje (Žin., 2004, Nr ) patvirtino galutinius 2004 m. Seimo rinkimų rezultatus m. lapkričio 1 d. kandidatas į Seimo narius Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 Kęstutis Skamarakas Respublikos Prezidentui apskundė Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais ir paprašė kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo. 4. Respublikos Prezidentas 2004 m. lapkričio 3 d. dekretu Nr. 116 Dėl paklausimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui kreipėsi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl išvados, ar per 2004 m. Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. II 1. Konstitucinio Teismo posėdyje pareiškėjo Respublikos Prezidento atstovė T. Birmontienė paaiškino, kad Respublikos Prezidento kreipimąsi į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar per 2004 m. Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas, lėmė valstybės vadovo susirūpinimas tuo, ar rinkėjams pakartotinai balsuojant paštu 2004 m. Seimo rinkimuose buvo užtikrintas balsavimo slaptumas, kurį gina Konstitucija ir Seimo rinkimų įstatymas (inter alia jo 5 straipsnis, 67 straipsnio 1, 4 ir 6 dalys). 2. Konstitucinio Teismo posėdyje Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z. Vaigauskas ir šios komisijos narys J. Jasaitis paaiškino, kokius faktus Vyriausioji rinkimų komisija tyrė bei vertino ir kokiais argumentais rėmėsi priimdama 2004 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais. Konstitucinis Teismas konstatuoja: I m. spalio 10 d. įvyko Seimo rinkimai. 66 iš 71 vienmandačių rinkimų apygardų Seimo nariai nebuvo išrinkti. Šiose vienmandatėse rinkimų apygardose 2004 m. spalio 24 d. įvyko pakartotinis balsavimas. Pagal Seimo rinkimų įstatymo 67 straipsnio 1 dalį balsuoti paštu galima pašto skyriuose jų darbo valandomis, pradedant 5 diena iki rinkimų ir baigiant likus vienai dienai iki rinkimų, jei

3 3 rinkėjas įrašytas į rinkimų apygardos, kuri yra tame mieste, rajone, rinkėjų sąrašus, ir baigiant likus 2 dienoms iki rinkimų, jei rinkėjas neįrašytas į rinkimų apygardos, kuri yra tame mieste, rajone, rinkėjų sąrašus. Tose vienmandatėse rinkimų apygardose, kuriose 2004 m. spalio 10 d. įvykusiuose Seimo rinkimuose Seimo nariai nebuvo išrinkti, rinkėjai, įrašyti į rinkimų apygardos, kuri yra tame mieste, rajone, rinkėjų sąrašus, pakartotinai balsuoti galėjo 2004 m. spalio d. 2. Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 buvo pakartotinai balsuojama dėl dviejų kandidatų į Seimo narius, pirmajame rinkimų ture gavusių daugiausia balsų G. Mikolaičio ir K. Skamarako. 3. Pasibaigus pakartotiniam balsavimui ir suskaičiavus balsus, 2004 m. spalio 24 d. 23 val. 10 min. buvo pasirašytas Raseinių vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 42 rinkimų komisijos protokolas. Galiojančiais buvo pripažinti biuleteniai, iš jų už kandidatus paduota: už G. Mikolaitį 7 883, už K. Skamaraką balsai (iš jų balsavimo paštu galiojančiais pripažinta biuletenių, iš jų už kandidatus paduota: už G. Mikolaitį 2 057, už K. Skamaraką balsai). Taigi balsų, paduotų už kandidatus, skirtumas yra 61 balsas G. Mikolaičio naudai m. spalio 24 d. iškart po to, kai buvo pasirašytas Raseinių vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 42 rinkimų komisijos protokolas, K. Skamarakas padavė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Raseinių vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 42 rinkimų komisijai. Šiuo skundu buvo prašoma perskaičiuoti Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 rinkimų biuletenius, juos perduoti Vyriausiajai rinkimų komisijai ir suformuluoti prašymą Seimo rinkimų rezultatus šioje rinkimų apygardoje pripažinti negaliojančiais. 5. Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. spalio 25 d. gavo K. Skamarako skundą, kuriuo jis papildė savo 2004 m. spalio 24 d. skundą. 6. Raseinių vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 42 rinkimų komisija 2004 m. spalio 26 d. posėdyje (protokolas Nr. 9), dalyvaujant kandidatų K. Skamarako ir G. Mikolaičio atstovams, svarstė Seimo rinkimų rezultatų teikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai klausimą ir K. Skamarako atstovų prašymą perskaičiuoti rinkimų biuletenius. Komisija vieningai nutarė patvirtinti apylinkių rinkimų komisijų balsų skaičiavimo protokolus ir siūlyti Vyriausiajai rinkimų komisijai neperskaičiuoti rinkimų biuletenių, nes nėra nustatyta esminių Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų. 7. K. Skamarakas 2004 m. spalio 27 d. pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai skundą, kuriuo buvo prašoma perskaičiuoti Raseinių vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 42 rinkimų biuletenius, taip pat kreiptis į Respublikos Prezidentą ir Seimą, kad jie kreiptųsi į Konstitucinį Teismą dėl išvados, ar nebuvo šiurkščiai pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. Išnagrinėjusi minėtą skundą, Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą Dėl Raseinių rinkimų apygardos Nr. 42 komisijos protokolo ir šiurkštaus LR Seimo rinkimų įstatymo

4 4 pažeidimo, kuriuo: 1) atsisakė tenkinti kandidato į Seimo narius K. Skamarako skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Raseinių vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 42 rinkimų komisijos 2004 m. spalio 26 d. sprendimo (protokolas Nr. 9) ir nusprendė patvirtinti apylinkių rinkimų komisijų balsų skaičiavimo protokolus bei neperskaičiuoti minėtos apygardos rinkimų biuletenių; 2) atsisakė svarstyti K. Skamarako prašymą kreiptis į Respublikos Prezidentą ir Seimą su prašymu kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išvados, ar per Seimo rinkimus nebuvo šiurkščiai pažeistas Seimo rinkimų įstatymas m. spalio 28 d. kandidato į Seimo narius K. Skamarako atstovas advokatas V. Sviderskis padavė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai. Šiuo skundu buvo prašoma Seimo rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pripažinti negaliojančiais. 9. Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. spalio 29 d. gavo kandidato į Seimo narius Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 K. Skamarako skundą (su priedais) dėl šiurkštaus Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo. Šiuo skundu buvo prašoma Seimo rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pripažinti negaliojančiais. Minėtame skunde buvo teigiama, kad Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 rinkėjo pažymėjimai buvo supirkinėjami, rinkimų biuleteniai netinkamai skaičiuojami, balsavimo paštu organizavimo tvarka pažeidinėjama. K. Skamarako nuomone, dėl to buvo šiurkščiai pažeistas Seimo rinkimų įstatymas ir padaryta esminė įtaka Seimo rinkimų rezultatams minėtoje rinkimų apygardoje. Todėl K. Skamarakas Vyriausiosios rinkimų komisijos prašė išsamiai patikrinti ir išanalizuoti balsavimo paštu Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 dokumentus, išreikalauti iš Raseinių rajono apylinkės prokuratūros ikiteisminio tyrimo medžiagą ir ją nagrinėti Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje, perskaičiuoti balsavimo Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 rezultatus, taip pat rinkimų rezultatus minėtoje rinkimų apygardoje pripažinti negaliojančiais. 10. Ištyrusi K. Skamarako 2004 m. spalio 29 d. skundą, Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. spalio 30 d. priėmė sprendimą Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais Minėtame sprendime Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad balsavimo rezultatai Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 buvo patvirtinti apylinkių rinkimų komisijų balsų skaičiavimo protokolais, pasirašytais rinkimų komisijų pirmininkų, narių, rinkimų stebėtojų. K. Skamarakas minėtos rinkimų apygardos rinkimų apylinkėse turėjo 360 rinkimų stebėtojų. Vyriausioji rinkimų komisija taip pat konstatavo, kad jokių skundų dėl neteisingo balsų skaičiavimo ar rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolų surašymo nebuvo gauta, faktų apie rinkėjų parašų klastojimą ar kitokį bandymą daryti įtaką rinkimų rezultatams Raseinių rajone

5 5 nenustatyta. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo ir tai, kad pagal Seimo rinkimų įstatymo 82 straipsnio 6 dalį apygardos rinkimų komisija privalo priimti sprendimą perskaičiuoti visus vienmandatės rinkimų apygardos biuletenius, kai iki balsų skaičiavimo protokolo pasirašymo to pareikalauja kandidato atstovas ir pagal išankstinius rinkimų rezultatus šioje vienmandatėje rinkimų apygardoje balsų skirtumas tarp pirmą ir antrą vietą užėmusių kandidatų yra mažesnis nei 50. Sprendimą, ar yra padaryti šiurkštūs įstatymo pažeidimai, ar jų nėra, turi priimti Vyriausioji rinkimų komisija, atsižvelgusi į visas rinkimų organizavimo ir vykdymo aplinkybes, įvertinusi rinkimų organizavimą ir vykdymą kaip visumą, taip pat ir tai, kokia žala rinkimams buvo padaryta žinomais neteisėtais ar nusikalstamais veiksmais. Vyriausioji rinkimų komisija taip pat konstatavo, kad K. Skamarako skundo nagrinėjimo dieną yra pradėti ikiteisminiai tyrimai. Antai S. Saročkai buvo pareikštas įtarimas, kad jis, turėdamas tikslą daryti įtaką rinkimų rezultatams, vykstant pakartotiniam balsavimui paštu papirkdamas arba apgaule iš 62 piliečių surinko rinkėjo pažymėjimus ir šitaip trukdė jiems pasinaudoti rinkimų teise. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad rinkėjai turėjo teisę rinkimų dieną rinkimų apylinkėje balsuoti ir neturėdami rinkėjo pažymėjimo, todėl šio pažymėjimo praradimas nereiškia, kad rinkėjas negali pasinaudoti savo teise balsuoti, be to ikiteisminio tyrimo institucijos laiku užkirto kelią neteisėtai panaudoti minėtus rinkėjo pažymėjimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos nuomone, minėta S. Saročkos veika neturėjo įtakos rinkimų rezultatams. Paminėtina ir tai, kad K. Skamarako rinkimų štabo vadovui A. Baniui pranešus, kad N. Melešius, Linkus ir Bagdonas supirko iš gyventojų rinkėjo pažymėjimus, 2004 m. spalio 25 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad abu ikiteisminiai tyrimai nebaigti, neišnaudotos visos procesinės galimybės surinkti įrodymus ir nustatyti aplinkybes, todėl negalima teigti, kad neteisėta S. Saročkos ir kitų nenustatytų asmenų veika turėjo įtakos rinkimų rezultatams m. spalio 29 d. Raseinių rajono pašto darbuotojai I. P. buvo pareikštas įtarimas, kad ji, siekdama paveikti rinkimų rezultatus, dviem nenustatytiems asmenims neteisėtai išdavė 15 rinkimų biuletenių ir balsavimo paštu kvitų c dalyje suklastojo 15 rinkėjų parašus, patvirtinančius rinkimų biuletenių gavimą. Vyriausiosios rinkimų komisijos nuomone, šis faktas dėl savo masto negalėjo turėti esminės įtakos rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42. Vyriausioji rinkimų komisija, išanalizavusi ir įvertinusi K. Skamarako pateiktus duomenis apie rinkėjo pažymėjimų supirkimą, pažymėjo, kad visi rašytiniai duomenys apie galimus pažeidimus, galėjusius neteisėtai nulemti rinkimų rezultatus, buvo pateikti 2004 m. spalio 24 d. ir vėliau, t. y. tada, kai K. Skamarakas sužinojo jam nepalankius išankstinius rinkimų rezultatus. Be to, apie pažeidimus raštu liudiję asmenys dėl savo pažeistų teisių gynimo ne patys kreipėsi į atitinkamas institucijas, o jau pasibaigus apskundimo terminams apie tai pranešė K. Skamarakui

6 6 arba padavė skundus Vyriausiajai rinkimų komisijai. K. Skamarakas Vyriausiajai rinkimų komisijai taip pat buvo pateikęs duomenis, kad išduodant rinkimų dokumentus balsuoti specialiame balsavimui skirtame pašto skyriuje Blinstrubiškių senelių globos namuose trys socialinės darbuotojos neteisėtai pasirašė už 78 rinkėjus. Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai kartu su ikiteisminio tyrimo institucijos tyrėju buvo nuvykę į Blinstrubiškių senelių globos namus ir, apklausę 15 turinčių rinkimų teisę globotinių (pasirinktinai) bei minėtas tris socialines darbuotojas, nustatė, kad balsavimas minėtuose globos namuose vyko dalyvaujant rinkimų stebėtojams, tarp jų ir K. Skamarako rinkimų stebėtojams, kurie nepareiškė jokių pastabų dėl balsavimo, be to, nė vienas iš apklaustų globotinių nepatvirtino turįs kokių nors nusiskundimų dėl jų valios išraiškos suvaržymo. Vyriausiosios rinkimų komisijos nuomone, minėtas pažeidimas formalus, procedūrinis, nes buvo padarytas dėl globotinių senyvo amžiaus ir prastos sveikatos. K. Skamarakas taip pat teigė, kad vienos iš rinkimų apylinkių rinkimų komisijų narė R. Ulinskienė nusipirko trijų asmenų rinkėjo pažymėjimus. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad R. Ulinskienė šiuos kaltinimus kategoriškai paneigė Vyriausioji rinkimų komisija savo sprendime taip pat konstatavo sutinkanti su K. Skamarako argumentais, kad jau žinomos nusikalstamos veikos konstatavimas leidžia daryti išvadą, jog Seimo rinkimų įstatymas buvo pažeistas. Pagal šio įstatymo 91 straipsnio 1 dalį, jeigu Vyriausioji rinkimų komisija nustato, kad šiurkštūs šio įstatymo pažeidimai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, rinkimų rezultatai gali būti pripažinti negaliojančiais. Tačiau, Vyriausiosios rinkimų komisijos nuomone, to, kas minėto sprendimo priėmimo metu buvo žinoma apie padarytus Seimo rinkimų įstatymo pažeidimus, nepakanka, kad rinkimų rezultatai Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 būtų pripažinti negaliojančiais. Todėl Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė tenkinti K. Skamarako skundą m. lapkričio 1 d. K. Skamarakas Seimui ir Respublikos Prezidentui apskundė Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais ir paprašė kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo. 12. Seimas 2004 m. lapkričio 2 d. priėmė nutarimą Nr. IX-2533 Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje, Nr. 42, pažeidimo, kuriuo nutarė nesikreipti į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pažeidimo. Šią bylą nagrinėjant Konstituciniame Teisme minėtas Seimo nutarimas dar nebuvo oficialiai paskelbtas.

7 7 II 1. Respublikos Prezidentas 2004 m. lapkričio 3 d. dekretu Nr. 116 Dėl paklausimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui kreipėsi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl išvados, ar per 2004 m. Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. Prie minėto Respublikos Prezidento dekreto pridėtas Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 3 d. paklausimas Konstituciniam Teismui. Paklausime rašoma, kad 2004 m. lapkričio 1 d. į Respublikos Prezidentą dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų kreipėsi kandidatas į Seimo narius K. Skamarakas, kurio skunde nurodoma, kad Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 403 atsisakė tenkinti jo prašymą pripažinti negaliojančiais rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42; Respublikos Prezidento paklausime nurodoma, kad skundas grindžiamas tuo, jog per Seimo rinkimus buvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo nuostatos dėl balsavimo paštu ir tai turėjo esminės įtakos nustatant rinkimų rezultatus. 2. Respublikos Prezidentas prašo Konstitucinį Teismą pateikti išvadą, ar nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnio, 67 straipsnio 1, 4 ir 6 dalių nuostatos, garantuojančios slaptą balsavimą ir draudžiančios kontroliuoti rinkėjų valią rinkimuose tuo atveju, kai rinkėjai balsuoja paštu. 3. Prie Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 3 d. paklausimo yra pridėti kandidato į Seimo narius K. Skamarako 2004 m. lapkričio 1 d. skundas ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais. 4. Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad Konstitucinis Teismas teikia išvadą, ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus. Konstitucijos 102 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 77 straipsnį Konstitucinis Teismas, tirdamas paklausimą dėl rinkimų įstatymų pažeidimų per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus, tiria ir vertina tik Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl rinkimų įstatymų pažeidimų tais atvejais, kai sprendimai buvo priimti ar kita šios komisijos veika buvo padaryta pasibaigus balsavimui renkant Seimo narius ar Respublikos Prezidentą. 5. Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 3 d. paklausimas dėl išvados, ar nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnio, 67 straipsnio 1, 4 ir 6 dalių nuostatos, garantuojančios slaptą balsavimą ir draudžiančios kontroliuoti rinkėjų valią tuo atveju, kai rinkėjai balsuoja paštu, yra susijęs su minėtu K. Skamarako 2004 m. lapkričio 1 d. skundu ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius

8 8 K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti K. Skamarako 2004 m. spalio 29 d. skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Seimo rinkimų rezultatų Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pripažinimo negaliojančiais. 6. Minėta, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 77 straipsnį Konstitucinis Teismas tiria ir vertina tik Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl rinkimų įstatymų pažeidimų tais atvejais, kai sprendimai buvo priimti ar kita šios komisijos veika buvo padaryta pasibaigus balsavimui renkant Seimo narius ar Respublikos Prezidentą. Atsižvelgiant į tai, kad Respublikos Prezidentas 2004 m. lapkričio 3 d. paklausime prašo pateikti išvadą, ar per Seimo rinkimus nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnio, 67 straipsnio 1, 4 ir 6 dalių nuostatos, garantuojančios slaptą balsavimą ir draudžiančios kontroliuoti rinkėjų valią tuo atveju, kai rinkėjai balsuoja paštu, ir į tai, kad minėtas Respublikos Prezidento paklausimas yra susijęs su K. Skamarako 2004 m. lapkričio 1 d. skundu bei Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti K. Skamarako 2004 m. spalio 29 d. skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Seimo rinkimų rezultatų Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pripažinimo negaliojančiais, konstatuotina, kad Respublikos Prezidentas prašo pateikti išvadą, ar Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais teisėtai atsisakė tenkinti K. Skamarako 2004 m. spalio 29 d. skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Seimo rinkimų rezultatų Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pripažinimo negaliojančiais. 7. Konstitucinis Teismas pagal Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 3 d. paklausimą šioje byloje tirs ir vertins, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais teisėtai atsisakyta tenkinti K. Skamarako 2004 m. spalio 29 d. skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Seimo rinkimų rezultatų Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pripažinimo negaliojančiais. III 1. Konstitucijos 1 straipsnyje nustatyta: Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Konstitucijos sudedamosios dalies Lietuvos Respublikos konstitucinio įstatymo Dėl Lietuvos valstybės 1 straipsnyje įtvirtinta, kad teiginys Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas. Aiškindamas Konstitucijos 1 straipsnio nuostatą Konstitucinis Teismas yra konstatavęs,

9 9 kad šiame Konstitucijos straipsnyje yra įtvirtinti pamatiniai Lietuvos valstybės principai: Lietuvos valstybė yra savarankiška, nepriklausoma valstybė; Lietuvos valstybės valdymo forma yra respublika; valstybės valdžia turi būti organizuota demokratiškai, šalyje turi būti demokratinis politinis režimas (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2000 m. spalio 18 d., 2001 m. sausio 25 d., 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimai). Pagal Konstitucijos 2 straipsnį suverenitetas priklauso Tautai. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (Konstitucijos 4 straipsnis). Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje inter alia nustatyta, kad piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus. Konstitucinis reikalavimas, kad Lietuvos valstybės valdžia būtų organizuota demokratiškai ir kad šalyje būtų demokratinis politinis režimas, taip pat Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalies nuostata, kad piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, yra neatsiejami nuo Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, taip pat nuo šio straipsnio 2 dalies nuostatos, kad valdžios galias riboja Konstitucija. Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad valdžios atsakomybė visuomenei teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, kad piliečiai turi teisę tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus dalyvauti valdant savo šalį, kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, taip pat garantuojant piliečiams galimybę ginti savo teises teisme, peticijos teisę, teisės aktuose reglamentuojant piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas). 2. Konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui yra keliami ypatingi reikalavimai. Šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo, inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai. Priešingu atveju būtų pakirstas žmonių pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, pačia valstybe. 3. Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina, kad demokratiški rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant valstybę forma, kartu ir būtinas valstybės politinių atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. Rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, o jų rezultatai legitimiais ir teisėtais, jeigu rinkimai vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, pažeidžiant demokratines rinkimų procedūras. 4. Pažymėtina, kad Seimo Tautos atstovybės rinkimų principai yra įtvirtinti Konstitucijoje, jų negalima paneigti, iškreipti ar apriboti jokiu žemesnės galios teisės aktu. Pagal Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį Seimo nariai renkami remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir

10 10 slaptu balsavimu. Konstitucijos 55 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas. Ši konstitucinė nuostata reiškia, kad įstatymų leidėjas turi pareigą įstatymu įtvirtinti Seimo narių rinkimų sistemą, nustatyti rinkimų organizavimo pagrindus ir tvarką, apimančią inter alia kandidatų į Seimo narius kėlimą, rinkimų agitaciją, balsavimo tvarką, rinkimų rezultatų nustatymą, rinkiminių ginčų nagrinėjimo procedūras, reguliuoti kitus Seimo narių rinkimų santykius. Tai darydamas, įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos; jis negali nei pats paneigti, iškreipti ar apriboti visuotinės, lygios, tiesioginės rinkimų teisės, slapto balsavimo, nei sudaryti teisinių prielaidų tai padaryti kitiems subjektams, nes antraip tai reikštų, jog yra apribojama arba išvis paneigiama Tautos aukščiausios suverenios galios raiška per Tautos atstovybę Seimą. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi pareigą įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų, kad rinkėjai balsuotų asmeniškai ir slaptai, kad balsavimo metu nebūtų galima paveikti rinkėjų valios ir jos kontroliuoti. Ypač neleistina, kad rinkimų finansavimas būtų neskaidrus ar nekontroliuojamas, kad rinkimų kampanijoje būtų naudojamos tokios rinkimų technologijos, kurios prieštarauja moralei, teisingumui, visuomenės darnai. Pabrėžtina ir tai, kad pagal Konstituciją jokiais motyvais negali būti pateisinamas rinkėjų balsų tiesioginis ar netiesioginis pirkimas, taip pat tokia rinkimų kampanijos praktika, kai rinkėjai yra dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinami dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir / arba balsuoti už arba prieš vieną ar kitą kandidatą. Tai tolygu rinkėjų papirkinėjimui, reiškiančiam, kad iš Lietuvos Respublikos piliečių atimama teisė laisvai, patiems pareikšti savo tikrąją valią Seimo rinkimuose, o iš Tautos teisė išsirinkti tokią Tautos atstovybę, kuri reikštų jos tikrąją aukščiausią suverenią galią. Pabrėžtina, kad įstatymų leidėjui iš Konstitucijos kyla pareiga įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų Seimo rinkimų proceso sąžiningumą ir skaidrumą būtinas Tautos pasitikėjimo savo atstovybe prielaidas. Jeigu įstatymų leidėjas nepaiso minėtų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, nenustato demokratiškų, laisvų, sąžiningų rinkimų užtikrinimo mechanizmo, visuomet gali kilti abejonių dėl Seimo narių išrinkimo teisėtumo. 5. Pagal Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalį teisę būti išrinktam nustato Konstitucija ir rinkimų įstatymai. Minėta, kad įstatymų leidėjas turi konstitucinę pareigą įstatymu įtvirtinti Seimo narių rinkimų sistemą, nustatyti rinkimų organizavimo pagrindus ir tvarką, tačiau jis privalo paisyti Konstitucijos. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad įstatymų leidėjas, reguliuodamas rinkimų santykius, negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris sudarytų prielaidas už rinkėją balsuoti kitam asmeniui (nebent rinkėjas šios savo konstitucinės teisės dėl sveikatos būklės negalėtų

11 11 įgyvendinti pats). Asmeninis (tiesioginis) balsavimas viena iš lemiamų laisvo, taigi ir demokratiško, rinkėjų valios reiškimo garantijų. Konstitucinis demokratiškų rinkimų imperatyvas reikalauja, kad rinkėjams, negalintiems nustatytą dieną atvykti į rinkimų apylinkę dėl ligos, negalios, įkalinimo, vykdomų tarnybos užduočių, taip pat dėl išvykos ar kitų asmeninių priežasčių, būtų užtikrinama galimybė pareikšti savo valią rinkimuose. Įstatymų leidėjas turi konstitucinę pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad piliečiai, negalintys balsuoti rinkimų dieną, turėtų galimybę savo konstitucinę teisę įgyvendinti kitu metu. Įstatymų leidėjas, reguliuodamas su absenteistiniu balsavimu susijusius santykius, turi diskreciją, tačiau reguliuodamas šiuos santykius jis negali pažeisti Konstitucijoje įtvirtintų demokratiškų rinkimų principų. Viena iš demokratinėse valstybėse įprastų absenteistinio balsavimo formų balsavimas paštu. Įstatymų leidėjas, spręsdamas, ar pasirinkti šią absenteistinio balsavimo formą, taip pat reguliuodamas su balsavimu paštu susijusius santykius, turi atsižvelgti ne tik į teisinius veiksnius, bet ir į visuomenės politinės kultūros ypatumus, pilietinės brandos lygį, visuomenės mentalitetą, kitus socialinius veiksnius, nes jie taip pat lemia, ar balsavimu paštu nebus piktnaudžiaujama, ar balsavimo paštu institutas nevirs priemone iškreipti tikrąją rinkėjų valią ir nepaneigs Tautos teisės išsirinkti tokią savo atstovybę, kuri reikštų jos tikrąją aukščiausią suverenią galią. 6. Minėta, kad Respublikos Prezidentas 2004 m. lapkričio 3 d. paklausime prašo pateikti išvadą, ar per Seimo rinkimus nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnio, 67 straipsnio 1, 4 ir 6 dalių nuostatos, garantuojančios slaptą balsavimą ir draudžiančios kontroliuoti rinkėjų valią tuo atveju, kai rinkėjai balsuoja paštu Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnyje nustatyta: 1. Rinkėjai balsuoja asmeniškai ir slaptai. Draudžiama balsuoti už kitą asmenį arba pavesti kitam asmeniui balsuoti už save. Rinkėjas, kuris dėl fizinių trūkumų negali pats balsuoti, gali balsuoti padedamas kito asmens, kuriuo jis pasitiki, kaip tai nustatyta šio įstatymo 66 straipsnio 6 dalyje. Jeigu kam nors tapo žinoma kito asmens balsavimo paslaptis, draudžiama ją atskleisti. 2. Kontroliuoti rinkėjų valią rinkimuose draudžiama. Balsavimo metu draudžiama paveikti rinkėjo valią balsuoti arba nebalsuoti už kurį nors kandidatą ar kandidatų sąrašą. Rinkėjui turi būti sudarytos sąlygos slaptai ir netrukdomam užpildyti biuletenį. Su biuleteniu draudžiama atlikti tokius veiksmus, kurie galėtų atskleisti balsavimo paslaptį Seimo rinkimų įstatymo 67 straipsnyje nustatyta: 1. Balsavimas paštu suteikia galimybę dalyvauti rinkimuose piliečiams, kurie dėl sveikatos būklės arba dėl kitų priežasčių rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsuoti paštu galima pašto skyriuose jų darbo valandomis, pradedant 5 diena iki rinkimų ir baigiant likus vienai dienai iki rinkimų, jei rinkėjas įrašytas į rinkimų apygardos, kuri yra tame mieste, rajone,

12 12 rinkėjų sąrašus, ir baigiant likus 2 dienoms iki rinkimų, jei rinkėjas neįrašytas į rinkimų apygardos, kuri yra tame mieste, rajone, rinkėjų sąrašus. Balsavimo paštu išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų. <...> 4. Pašto skyriuose turi būti patalpa (vieta), kur rinkėjas galėtų netrukdomas ir slaptai užpildyti rinkimų biuletenius ir įdėti juos į balsavimo voką. Balsavimą gali stebėti partijų ir politinių organizacijų stebėtojai, turintys pažymėjimus stebėti rinkimus bet kurioje rinkimų apylinkėje. <...> 6. Rinkėjas balsuoja slaptai: 1) užpildo rinkimų biuletenius; 2) užpildytus rinkimų biuletenius įdeda į vidinį balsavimo paštu voką; 3) užklijuoja vidinį voką; 4) vidinį voką kartu su rinkėjo pažymėjimu įdeda į išorinį voką; 5) užklijuoja išorinį voką. <...> 6.3. Pažymėtina, kad Respublikos Prezidento paklausime nurodyti Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnis, 67 straipsnio 1, 4 ir 6 dalys tai vienos iš įstatymų nuostatų, kuriose balsavimas paštu yra įtvirtintas kaip viena iš absenteistinio balsavimo formų renkant Seimą. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog pagal Lietuvos rinkimų įstatymus, inter alia Seimo rinkimų įstatymą, balsavimo slaptumas turi būti užtikrintas tiek rinkėjams balsuojant rinkimų apylinkėse, tiek jiems balsuojant paštu. IV 1. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime konstatuota, jog Raseinių rajono policijos komisariato iškeltoje byloje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 172 straipsnį pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurį atliekant nustatyta, kad vykstant pakartotiniam balsavimui paštu S. Saročka, turėdamas tikslą daryti įtaką rinkimų rezultatams, papirkdamas ar apgaule iš 62 piliečių supirko rinkėjo pažymėjimus ir šitaip trukdė jiems pasinaudoti rinkimų teise. Kratos metu iš S. Saročkos paimti 62 rinkėjo pažymėjimai, kurių kitoje pusėje pieštuku buvo užrašyti rinkėjo, kuriam priklauso pažymėjimas, asmens duomenys. Apklausti 34 liudytojai patvirtino, kad jie už 5 10 Lt pardavė arba be jokio užmokesčio perdavė savo rinkėjo pažymėjimus S. Saročkai, suprasdami, kad jų vardu bus neteisėtai balsuojama paštu. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime rašoma, jog vertinant minėtą Seimo rinkimų įstatymo pažeidimą atsižvelgtina į tai, kad rinkėjo pažymėjimo praradimas nelaikomas absoliučiu rinkėjo teisės balsuoti suvaržymu, kad iš minėtų 62 asmenų 4 asmenys rinkimų dieną atvyko į rinkimų apylinkes, ten gavo rinkėjo pažymėjimus ir galėjo įgyvendinti savo rinkimų teisę, kad rinkėjas turi galimybę rinkimų dieną rinkimų apylinkėje balsuoti net ir neturėdamas rinkėjo pažymėjimo, kad ikiteisminio tyrimo institucijos laiku užkirto kelią neteisėtam

13 13 minėtų 62 rinkėjo pažymėjimų panaudojimui, todėl minėtas Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas neturėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams. Sprendžiant, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime teisėtai konstatuota, kad 62 rinkėjo pažymėjimų pirkimas ar kitoks neteisėtas jų įgijimas nėra toks Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas, kuris turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42, būtina atsižvelgti į tai, jog bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, kad minėti 62 rinkėjo pažymėjimai būtų buvę panaudoti balsuojant per pakartotinį balsavimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad minėti 62 rinkėjo pažymėjimai, kuriuos S. Saročka nupirko ar kitaip neteisėtai įgijo, buvo iš jo paimti per kratą ir yra saugomi Raseinių rajono policijos komisariate. Todėl konstatuotina, kad Vyriausioji rinkimų komisija teisėtai nusprendė, jog Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas S. Saročkai nupirkus ar kitaip neteisėtai įgijus 62 rinkėjo pažymėjimus neturėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 ir dėl to nėra pagrindo rinkimų rezultatus minėtoje apygardoje pripažinti negaliojančiais. 2. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime konstatuota, kad Raseinių rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to, kad N. Melešius, Linkus ir Bagdonas supirko iš gyventojų rinkėjo pažymėjimus. Bylos medžiagoje nėra duomenų, kiek rinkėjo pažymėjimų buvo supirkta. Minėtame Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendime rašoma, jog vertinant šiuos faktus atsižvelgtina į tai, kad ikiteisminis tyrimas dėl minėtų asmenų veiksmų yra nebaigtas, neišnaudotos visos procesinės galimybės surinkti įrodymus ir nustatyti aplinkybes, todėl negalima teigti, kad neteisėta šių asmenų veikla turėjo įtakos rinkimų rezultatams. Sprendžiant, ar Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. spalio 30 d. sprendime teisėtai konstatavo, kad N. Melešiaus, Linkaus ir Bagdono veiksmai nėra toks Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas, kuris turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42, būtina atsižvelgti į tai, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog minėti asmenys iš kitų asmenų pirko ar kitaip neteisėtai įgijo rinkėjo pažymėjimų ir juos panaudojo per pakartotinį balsavimą Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42, taigi nėra įrodymų, kad minėti asmenys pažeidė Seimo rinkimų įstatymą. Todėl konstatuotina, kad Vyriausioji rinkimų komisija teisėtai nusprendė, jog minėtų asmenų veika neturėjo esminės įtakos Seimo rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 ir dėl to nėra pagrindo rinkimų rezultatus minėtoje apygardoje pripažinti negaliojančiais. 3. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime konstatuota, kad Raseinių rajono pašto darbuotojai I. P. pareikštas įtarimas, jog ji, siekdama paveikti rinkimų

14 14 rezultatus, dviem nenustatytiems asmenims neteisėtai išdavė 15 rinkimų biuletenių ir balsavimo paštu kvitų c dalyje suklastojo 15 rinkėjų parašus, patvirtinančius rinkimų biuletenių gavimą. Minėtame Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendime rašoma, kad šis faktas dėl savo masto negalėjo turėti esminės įtakos rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 ir dėl to nėra pagrindo rinkimų rezultatus minėtoje apygardoje pripažinti negaliojančiais. Sprendžiant, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime teisėtai konstatuota, kad šis pažeidimas negalėjo turėti esminės įtakos rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42, būtina atsižvelgti į tai, kad pagal minėtos rinkimų apygardos balsų skaičiavimo protokolą skirtumas tarp už kandidatus paduotų balsų yra 61 balsas G. Mikolaičio naudai. Net jeigu visi minėti 15 rinkimų biuletenių būtų panaudoti balsuojant už K. Skamaraką, tai iš esmės nepakeistų galutinių rinkimų rezultatų minėtoje rinkimų apygardoje. Todėl konstatuotina, kad Vyriausioji rinkimų komisija teisėtai nusprendė, jog Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas I. P. neteisėtai išdavus 15 rinkimų biuletenių negalėjo turėti esminės įtakos rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime nurodyta, kad Blinstrubiškių senelių globos namuose trys socialinės darbuotojos pasirašė už 78 rinkėjus išduodant rinkimų dokumentus balsuoti specialiame balsavimui skirtame pašto skyriuje. Vertindama šį faktą, Vyriausioji rinkimų komisija minėtame sprendime pažymėjo, kad šios komisijos nariai kartu su ikiteisminio tyrimo institucijos tyrėju buvo nuvykę į Blinstrubiškių senelių globos namus ir apklausė 15 turinčių rinkimų teisę globotinių (pasirinktinai) bei minėtas tris socialines darbuotojas. Buvo nustatyta, kad minėtas pažeidimas tai pažeidimas, padarytas dėl globotinių senyvo amžiaus ir prastos sveikatos, kad tai formalus, procedūrinis pažeidimas, kad balsavimas minėtuose globos namuose vyko dalyvaujant rinkimų stebėtojams, tarp jų ir K. Skamarako stebėtojams, kurie nepareiškė jokių pastabų dėl balsavimo, be to, nė vienas iš apklaustų globotinių nepatvirtino turįs kokių nors nusiskundimų dėl jų valios išraiškos suvaržymo. Sprendžiant, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime teisėtai konstatuota, kad trijų socialinių darbuotojų pasirašymas už 78 rinkėjus išduodant rinkimų dokumentus balsuoti specialiame balsavimui skirtame pašto skyriuje nėra toks Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas, kuris turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42, būtina atsižvelgti į tai, kad byloje nėra duomenų, jog minėtos trys socialinės darbuotojos neperdavė išduotų rinkimų dokumentų rinkėjams, už kuriuos jos pasirašė, ir kad šie rinkėjai neturėjo galimybės laisvai pareikšti savo valią ir slaptai balsuoti rinkimuose. Todėl konstatuotina, kad Vyriausioji rinkimų komisija teisėtai nusprendė, jog minėtas trijų socialinių darbuotojų padarytas pažeidimas neturėjo esminės įtakos Seimo rinkimų rezultatams Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 ir dėl to nėra pagrindo rinkimų rezultatus

15 15 minėtoje rinkimų apygardoje pripažinti negaliojančiais. 5. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime rašoma, kad buvo tikrinamas K. Skamarako skundo teiginys, jog vienos iš rinkimų apylinkių rinkimų komisijų narė R. Ulinskienė nusipirko trijų asmenų rinkėjo pažymėjimus. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad R. Ulinskienė šiuos kaltinimus kategoriškai paneigė. Iš bylos medžiagos matyti, jog tai, kad R. Ulinskienė pirko trijų asmenų rinkėjo pažymėjimus, nebuvo įrodyta, taigi nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. Todėl konstatuotina, kad Vyriausioji rinkimų komisija teisėtai nusprendė, jog dėl minėtos priežasties nereikia rinkimų rezultatų Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pripažinti negaliojančiais. 6. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendime Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais minimi pažeidimai įvertinus ir kiekvieną jų atskirai, ir juos visus kartu (kaip visumą) neduoda pagrindo daryti išvados, kad minėtu Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu buvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. V 1. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2004 m. Seimo rinkimuose pakartotinai balsuojant paštu Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 buvo padaryta nemažai Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų, kai buvo nepaisoma balsavimo slaptumo ir asmeninio (tiesioginio) balsavimo reikalavimų. Konstitucinio Teismo posėdyje paaiškėjo, kad panašių Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų būta ir kitose rinkimų apygardose. Rinkimų praktikoje ėmė plisti rinkėjų balsų tiesioginis ir netiesioginis pirkimas, o tai iškreipia tikrąją rinkėjų valią, sudaro prielaidas nesąžiningai konkuruoti rinkimuose, mažina pasitikėjimą Tautos atstovybe. 2. Tai liudija, kad Seimo rinkimų įstatymo nuostatos, reguliuojančios balsavimą paštu, nėra pakankamai veiksmingos. Seimo rinkimų įstatyme bei kituose įstatymuose nėra įtvirtinta veiksmingo mechanizmo, kuris užtikrintų, kad balsavimu paštu nebūtų piktnaudžiaujama, o pats balsavimo paštu institutas nesudarytų prielaidų iškreipti tikrąją rinkėjų valią. Pabrėžtina, kad atitinkamai pakoreguoti teisinį reguliavimą įstatymų leidėjo konstitucinė pareiga. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi, 73 straipsnio 1 punktu, 77 straipsniu, 83 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

16 16 teikia išvadą: Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 403 Dėl kandidato į Seimo narius K. Skamarako prašymo pripažinti rinkimų rezultatus Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 negaliojančiais, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti K. Skamarako 2004 m. spalio 29 d. skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl rinkimų rezultatų Raseinių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 42 pripažinimo negaliojančiais, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas nebuvo pažeistas. Ši Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išvada yra galutinė ir neskundžiama. Konstitucinio Teismo teisėjai: Armanas Abramavičius Egidijus Jarašiūnas Egidijus Kūris Kęstutis Lapinskas Zenonas Namavičius Augustinas Normantas Jonas Prapiestis Vytautas Sinkevičius Stasys Stačiokas

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Konstitucija Lietuva Respublika

Konstitucija Lietuva Respublika Konstitucija skelbta: Žin., 1992, Nr. 33-1014 Neoficialus Konstitucijos tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS K O N S T I T U C I J A (Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume) LIETUVIŲ

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Page 1 of 14 English Byla Nr. 06/07 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBI TARYB RINKIM STATYMO 34 STRAIPSNIO (2006 M. GRUODŽIO 21 D. REDAKCIJA) 1 DALIES

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Kudirka

Kudirka Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas V-VII klasės Pirmas etapas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įvadinėje dalyje minimas Lietuvos valstybės sukūrimas. Kelintame amžiuje buvo sukurta Lietuvos

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1

Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1 Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1 1. Atstovavimas Europos Parlamente... 3 2. Rinkimų apygardos... 3 3. Rinkimai į parlamentą... 3 4. Kas gali tapti EPN?... 4 5. Kas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau