s ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karj Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "s ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karj Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera"

Transkriptas

1 s ir karjera Studijos ir karj Studijos ir karj 1

2 2

3 jos ir karjera os ir karjera - aukštoji valstybinė mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, orientuotos į praktinę veiklą

4 Turinys Utenos kolegijos direktoriaus žodis...5 Studentų atstovybės prezidentės žodis...6 Kolegijos pasiekimai ir paslaugos visuomenei...7 Verslo ir technologijų fakulteto studijų programos...9 Aplinkos apsaugos inžinerija...10 Aprangos dizainas ir technologija...12 Automatinio valdymo sistemos...15 Elektros energetika...16 Informacinių sistemų inžinerija...19 Maisto produktų technologija...21 Buhalterinė apskaita...23 Svetingumo vadyba...25 Teisė...26 Verslo vadyba...29 Turizmo ir viešbučių administravimas...31 Transporto verslas...32 Žemės ūkio technologija...34 Medicinos fakulteto studijų programos...37 Bendrosios praktikos slauga...39 Burnos higiena...41 Dantų technologija...42 Kineziterapija...45 Kosmetologija...49 Odontologinė priežiūra...50 Socialinis darbas...52 Socialinė pedagogika...55 Būk Erasmus+ studentas...59 Kontaktai būsimiesiems studentams...60 Karjeros konsultacijos...61 Mokslo taikomieji tyrimai...61 Neformalusis suaugusiųjų švietimas...63 Kitos paslaugos

5 Gerbiami kolegijos bičiuliai! Utenos kolegijos bendruomenė gali pagrįstai didžiuotis akademine, moksline, projektine veikla, studentų ir dėstytojų pasiekimais bei populiarumu tarp stojančiųjų. Pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujasi kolegija, kokybė, tarptautiškumas, kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir inovatyvumas. Atsižvelgdama į Aukštaitijos regiono, šalies ir tarptautinės darbo rinkos poreikius kolegija ugdo kūrybiškus, atsakingus, mokančius priimti sprendimus ir spręsti konkrečias problemas bei turinčius tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų specialistus. Tokias kompetencijas įgyti leidžia vienintelėje Lietuvos kolegijoje Utenos kolegijoje taikoma probleminio mokymo/si sistema, glaudus bendradarbiavimas su įmonėmis, aktyvūs tarptautiniai mainai. Kad esame praaugę regioninės kolegijos rėmus, rodo ir plati mūsų studentų geografija studijuoti į Uteną atvyksta iš visos Lietuvos, įskaitant Vilnių ir kitus šalies didmiesčius, studijas Utenos kolegijoje renkasi užsienio studentai. Mes vertiname kiekvieno studento nuomonę, skatiname naujų galimybių paieškas bei asmeninį tobulėjimą, todėl nepriklausomų reitingų lentelėse pagal studentų pasitenkinimo studijomis ir tarptautiškumo kriterijus nuolat esame pirmosiose pozicijose. Ypač džiaugiamės savo studentais, kurie parodo puikius gebėjimus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose ir gauna aukščiausius įvertinimus, bei sėkminga absolventų karjera. Kviečiame ir Jus prisijungti prie Utenos kolegijos bendruomenės studijuoti, dalyvauti projektuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kursuose, įvairiuose renginiuose ir kitoje bendroje veikloje. Nuoširdžiai Lietuvos kolegijų konferencijos prezidentas Utenos kolegijos direktorius Prof. dr. Gintautas Bužinskas 5

6 Mieli stojantieji! Utenos kolegijoje kiekvienas aktyvus studentas gali rasti daug erdvės saviraiškai, įdomiai ir prasmingai veiklai: dalyvauti klubuose, konferencijose, projektinėje ir kitoje veikloje, savanoriauti. Mano, kaip Studentų atstovybės prezidentės, tikslas atstovauti studentams, užtikrinti, kad jų nuomonė ir poreikiai būtų išgirsti ir į juos būtų atsižvelgta, organizuoti kuo daugiau veiklų, didinti studentų aktyvumą. Noriu, kad visi kurtume aplinką, kurioje studentai jaustųsi gerai, būtų vieningi ir visi kartu bendromis jėgomis stiprintų Utenos kolegijos bendruomenę. Laukiame Jūsų iniciatyvių, aktyvių, pasiruošusių įgyvendinti savo idėjas mūsų būryje. Iki pasimatymo Utenos kolegijoje! Studentų atstovybės prezidentė Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos studentė Neringa Trečiokaitė 6

7 Mūsų pasiekimai Tarptautinė institucijos akreditacija Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 sertifikatas Europos verslo asamblėjos (EBA) apdovanojimas už aukštą studijų kokybę Tarptautinės svetingumo specialistų asociacijos (EURHODIP) nominacija,,metų mokykla Europos kokybės tyrimų bendrijos (ESQR) auksinės kategorijos prizas už veiklos kokybę Erasmus aukštojo mokslo chartija Kelių diplomų galimybė Neformalaus švietimo patirtis Mes siūlome 21 perspektyvią studijų programą Aukštą studijų kokybę Studentų mainų programas Praktikas Lietuvos ir užsienio institucijose Nuotolines studijas Draugišką ir bendruomenišką aplinką Aktyvų studentišką gyvenimą ir saviraiškos galimybes Palankias tolesnio mokymo/si galimybes universitetuose Neformaliojo švietimo galimybes Bendradarbiavimą mokslo tiriamojoje, projektinėje ir kitose veiklose Paslaugas įmonėms ir visuomenei 7

8 S

9 tudijos ir karjera jos ir karjera os ir karjera VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

10 APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Aplinkos inžinerijos profesinis bakalauras Specializacijos Aplinkos apsaugos technologijos Aplinkos apsaugos organizavimas Studijų apimtis kreditais ir forma 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. (trukmė metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, teisės pagrindai, profesinės kalbos kultūra, filosofija arba sociologija (pasirinktinai). Studijų krypties dalykai: matematika, fizika, chemija, elektrotechnika ir elektronika, informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika, darbo ir civilinė sauga, ekonomika ir vadyba, atsinaujinantys energijos šaltiniai arba kraštotvarka ir apželdinimas (pasirinktinai), ekologija ir aplinkotyra, aplinkos apsaugos politika ir teisė, inžinerinė hidrologija, aplinkos monitoringas ir fizinė tarša. Moduliai: atmosferos apsauga, vandens ištekliai ir jų apsauga, atliekų tvarkymas ir dirvožemio apsauga (modulį sudaro 3 tarpusavyje susiję dalykai, modulis studijuojamas sprendžiant aplinkosaugines problemas). Specializacijų dalykai Aplinkos apsaugos technologijos: aplinkosauginių įrenginių parinkimo ir taikymo pagrindai, projektų valdymas, švarioji gamyba. Aplinkos apsaugos organizavimas: aplinkos apsaugos vadyba ir auditas, aplinkos ekonomika, projektų valdymas. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti ūkinės veiklos įmonėse, valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose aplinkos apsaugos inžinieriumi, ekologu arba užimti kitas su aplinkos apsauga susijusias pareigas. 10

11 11

12 APRANGOS DIZAINAS IR TECHNOLOGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Specializacijos Aprangos gamybos profesinis bakalauras Siuvinių dizainas ir specialiosios technologijos Aprangos gamybos ir verslo organizavimas 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginiai dalykai: profesinės kalbos kultūra, specialybės užsienio kalba, teisės pagrindai, filosofija arba sociologija. Studijų krypties dalykai: matematika, fizika, chemija, elektronika, medžiagotyra, informacinės technologijos, darbo ir civilinė sauga, piešimas, kostiumo istorija, siuvinių tautodailė, speciali kompozicija, siuvimo technologiniai įrenginiai, siuvinių gamybos automatizuotas projektavimas, siuvinių technologija, siuvinių medžiagos, siuvinių konstravimas, ekonomikos pagrindai, vadybos pagrindai. Specializacijų dalykai Siuvinių dizainas ir specialiosios technologijos: aprangos dizaino technologiniai sprendimai, originalių siuvinių kūrimas, aprangos konstravimas individualioms figūroms. Aprangos gamybos ir verslo organizavimas: siuvimo procesų organizavimas, aprangos dizaino technologiniai sprendimai, siuvimo verslo organizavimas ir ekonomika. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti drabužių projektavimo, medžiagų paruošimo ir sukirpimo, technologinių siuvimo procesų organizavimo, technologinių siuvimo srautų projektavimo srityse. 12

13 13

14 14

15 AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMOS Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Specializacijos Elektronikos ir elektros inžinerijos profesinis bakalauras Mechatroninių sistemų valdymas Technologinių įrenginių valdymas 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginiai dalykai: specialybės anglų kalba, profesinės kalbos kultūra, teisės pagrindai, filosofija / sociologija / bendravimo psichologija. Studijų krypties dalykai: matematika, fizika, chemija, elektronika, elektrotechnika, medžiagotyra, informacinės technologijos, inžinerinė kompiuterinė grafika, darbo ir civilinė sauga, ekonomikos pagrindai, vadybos pagrindai, automatinio valdymo teorija, elektros mašinos ir transformatoriai, programavimo pagrindai, technologiniai matavimai, taikomoji mechanika, informacinės valdymo sistemos, mechatronikos pagrindai, elektros pavaros ir jų valdymas, automatikos sistemų įtaisai, programuojamieji loginiai valdikliai, valdymo sistemų inžinerija. Specializacijų dalykai Mechatroninių sistemų valdymas: robotikos pagrindai, pneumo-hidro-automatika, mechatroninių sistemų automatizavimo kursinis projektas. Technologinių įrenginių valdymas: technologinių įrenginių ir sistemų projektavimas ir eksploatavimas, technologinių procesų automatizavimas, technologinių procesų valdymo sistemų kursinis projektas. Profesinės veiklos galimybės Absolventai galės dirbti automatinio valdymo ir automatinių kontrolės sistemų inžinieriais ar šių sistemų diegimo ir priežiūros specialistais įvairiose gamybos ar automatines valdymo ir kontrolės sistemas diegiančiose įmonėse, taip pat pramonės įmonėse, naudojančiose ir pritaikančiose svarbiausius technologijos pasiekimus elektronikos, biotechnologijų, mechanikos ir kt. srityse. VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 15

16 ELEKTROS ENERGETIKA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Elektros energijos profesinis bakalauras Specializacijos Elektros skirstomieji tinklai Įmonės elektros ūkis Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginiai dalykai: profesinės kalbos kultūra, specialybės užsienio kalba, teisės pagrindai, filosofija arba sociologija. Studijų krypties dalykai: matematika, fizika, chemija, elektronika, elektrotechnika, medžiagotyra, informacinės technologijos, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, darbo ir civilinė sauga, automatinio valdymo teorija, elektros mašinos ir transformatoriai, elektriniai matavimai, elektros energijos gamybos technologijos, elektros tinklai ir sistemos, programavimo pagrindai, mikroprocesoriai ir valdikliai, elektros pavaros ir jų valdymas, mechatronikos pagrindai, elektros įrenginių montavimas ir eksploatavimas, elektrinės ir pastotės, ekonomikos pagrindai, vadybos pagrindai. Specializacijų dalykai Elektros skirstomieji tinklai: elektros skirstomųjų tinklų automatizavimas, elektros skirstomųjų tinklų projektavimas, elektros skirstomųjų tinklų eksploatavimas. Įmonės elektros ūkis: elektros įrenginių patikimumas ir eksploatacija, elektros įranga, tinklai ir jų projektavimas, vartotojo elektros ūkis. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti įvairiose elektros energetikos inžinerijos šakose, atlikti ir organizuoti elektrinių, pastočių, elektros linijų ir vartotojų elektros įrenginių, apsaugos ir automatikos įtaisų, kontrolės matavimo sistemų montavimo, derinimo, bandymo ir matavimo darbus, elektros energetikos objektų elektros įrenginių remontą ir techninę priežiūrą, technologinį valdymą, organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą. 16

17 17

18 18

19 INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informacinių sistemų inžinerijos profesinis bakalauras Specializacijos Kompiuterinių sistemų valdymas Interneto projektų valdymas Programavimas mobiliems įrenginiams Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginiai dalykai: kalbos kultūra ir profesinė etika, specialybės anglų kalba, informacinių technologijų teisė, filosofija arba sociologija. Studijų krypties dalykai: technomatematikos pagrindai, fizika, elektrotechnika ir elektrotechninės medžiagos, elektronika, darbo ir civilinė sauga, informatika, diskrečioji matematika, algoritmavimas ir programavimas C++ arba Phyton, inžinerinė kompiuterinė grafika, informacijos patikimumas ir sauga, automatų ir kalbų teorija, kompiuterių architektūra ir organizavimas, kompiuterių tinklai, operacinės sistemos, IT infrastruktūros valdymas, daugialypė terpė, interneto technologijos, šiuolaikinės ir išmaniosios technologijos, vadybos pagrindai ir elektroninis verslas, verslo ekonomika. Modulis Informacijos sistemų inžinerijos pagrindai: informacijos sistemos ir duomenų bazės, sistemų inžinerijos pagrindai. Specializacijų moduliai Kompiuterinių sistemų valdymas: kompiuterinės sistemos, kompiuterių tinklų valdymas, IT projektų valdymas. Interneto projektų valdymas: IT projektų valdymas, kompiuterinė grafika ir animacija, interneto svetainių kūrimo technologijos. Programavimas mobiliesiems įrenginiams: mobilių įrenginių operacinės sistemos, IT projektų valdymas, mobilių įrenginių programavimas. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse ir atlikti kompiuterių ir jų sistemų pagrindinės, periferinės techninės bei programinės įrangos priežiūrą, projektuojant, diegiant bei eksploatuojant kompiuterių tinklus valdant ir kontroliuojant informacinius išteklius, modeliuojant ir valdant kompiuterinių sistemų projektus. VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Ištęstinės Informacinių sistemų inžinerijos studijos gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu. 19

20 20

21 MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Maisto produktų technologijų profesinis bakalauras Specializacijos Pieno produktų gamybos technologija Mėsos produktų gamybos technologija Duonos ir duonos gaminių gamybos technologija Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginiai dalykai: filosofija arba sociologija (pasirinktinai), profesinės kalbos kultūra, profesinė etika, profesinė užsienio kalba. Studijų krypties dalykai: matematika, fizika, neorganinė chemija, elektrotechnika, informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika, aplinkos apsauga; darbo ir civilinė sauga, organinė chemija ir biochemijos pagrindai, mikrobiologija ir sanitarija, cheminė analizė, fizikinė chemija, bendroji cheminė inžinerija ir technologija, teisės pagrindai, verslininkystės įvadas, maisto gamybos įmonės ekonomika, maisto chemija ir analizė, bendroji maisto produktų technologija, maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas. Specializacijų dalykai Pieno produktų gamybos technologija: pieno produktų gamybos technologija, pieno produktų gamybos technologiniai įrenginiai, technologinio proceso ekonominis pagrindimas. Mėsos produktų gamybos technologija: mėsos produktų gamybos technologija, mėsos produktų gamybos technologiniai įrenginiai, technologinio proceso ekonominis pagrindimas. Duonos ir duonos gaminių gamybos technologija: duonos ir duonos gaminių gamybos technologija, duonos ir duonos gaminių technologiniai įrenginiai, technologinio proceso ekonominis pagrindimas. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti įvairiose maisto pramonės įmonėse, vadovauti maisto pramonės produkcijos gamybos technologiniam procesui, organizuoti maisto produktų verslo įmonės ar jos padalinio veiklą. VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 21

22 22

23 BUHALTERINĖ APSKAITA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras Specializacijos Apskaita prekybinėse įmonėse Apskaita gamybinėse įmonėse Apskaita biudžetinėse įstaigose Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, psichologija, filosofija arba sociologija (pasirinktinai). Studijų krypties dalykai: taikomoji matematika, verslo etika, ekonominė statistika, mikroekonomika, makroekonomika, profesinė kalbos kultūra ir dokumentika, verslo teisė, apskaitos pagrindai, socialiniai tyrimai, vadybos pagrindai, finansų rinkos ir institucijos, marketingas, įmonių finansai, darbo ir civilinė sauga, logistika, mokesčiai, finansinė apskaita, kompiuterizuotos apskaitos programos, valdymo apskaita, auditas. Specializacijų moduliai Apskaita prekybinėse įmonėse: prekybinių įmonių apskaita, tarptautinės prekybos finansavimas, pardavimų valdymas. Apskaita gamybinėse įmonėse: gamybinių įmonių apskaita, veiklos finansavimo modeliai, darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas. Apskaita biudžetinėse įstaigose: biudžetinių įstaigų apskaita, projektų valdymas, biudžeto sudarymas ir kontrolė. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti buhalteriais arba apskaitininkais įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, auditorių padėjėjais audito įmonėse. 23VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

24 BUHALTERINĖ APSKAITA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras Specializacijos Apskaita prekybinėse įmonėse Apskaita gamybinėse įmonėse Apskaita biudžetinėse įstaigose Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, psichologija, filosofija arba sociologija (pasirinktinai). Studijų krypties dalykai: taikomoji matematika, verslo etika, ekonominė statistika, mikroekonomika, makroekonomika, profesinė kalbos kultūra ir dokumentika, verslo teisė, apskaitos pagrindai, socialiniai tyrimai, vadybos pagrindai, finansų rinkos ir institucijos, marketingas, įmonių finansai, darbo ir civilinė sauga, logistika, mokesčiai, finansinė apskaita, kompiuterizuotos apskaitos programos, valdymo apskaita, auditas. Specializacijų moduliai Apskaita prekybinėse įmonėse: prekybinių įmonių apskaita, tarptautinės prekybos finansavimas, pardavimų valdymas. Apskaita gamybinėse įmonėse: gamybinių įmonių apskaita, veiklos finansavimo modeliai, darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas. Apskaita biudžetinėse įstaigose: biudžetinių įstaigų apskaita, projektų valdymas, biudžeto sudarymas ir kontrolė. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti buhalteriais arba apskaitininkais įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, auditorių padėjėjais audito įmonėse. 24

25 SVETINGUMO VADYBA * Tarptautinė jungtinė studijų programa kartu su Rėzeknės technologijų akademija (Latvija) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo ir vadybos profesinis bakalauras Studijų kalba Anglų kalba Studijų apimtis kreditais ir forma 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m. (trukmė metais) Studijų laikotarpiu studentai 80 kreditų turės įgyti partnerinėje užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir atlikti praktikas užsienio šalių svetingumo paslaugas teikiančiose įmonėse. Studijų moduliai: Svetingumo verslo pagrindai: įvadas į svetingumo vadybą ir verslą, mikro-makroekonomika. Svetingumo komunikacijos pagrindai: bendravimo psichologija, kalbos kultūra ir etiketas, sociologija / filosofija, specialybės užsienio kalba (anglų), užsienio kalba I (rusų, vokiečių, prancūzų). Kalbos ir etiketas: užsienio kalba I (rusų, vokiečių, prancūzų), užsienio kalba II (vokiečių, prancūzų, norvegų, lietuvių, latvių), svetingumo verslo etika. Svetingumo paslaugų organizavimas: apgyvendinimo paslaugos, maitinimo paslaugos, laisvalaikio ir poilsio organizavimas, komunikacijos profesinėje veikloje praktika. Verslo aplinkos tyrimai: vadybos pagrindai, socialiniai tyrimai ir statistinė duomenų analizė. Marketingas: svetingumo paslaugų marketingas, svetingumo rinkos tyrimai, santykių su klientais valdymas (CRM). Svetingumo verslo finansai ir teisė: apskaitos ir finansų pagrindai, verslo teisė. Svetingumo paslaugų vadyba: viešbučio paslaugų vadyba, maitinimo paslaugų vadyba, maisto gamyba ir technologijos, paslaugų kokybės vadyba, profesinės veiklos praktika. Darnusis vystymasis ir svetingumas: turizmo ir svetingumo inovacijos, aplinkosauga, darnioji turizmo plėtra. Tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas: tarpkultūrinė komunikacija, derybų menas. Galimybė rinktis studijuoti dvi užsienio kalbas ir alternatyvius modulius. Studentai studijuos ne mažiau 80 kreditų (45%) mobilumo pagrindu (ne mažiau 50 kreditų studijos partnerinėje aukštojoje mokykloje ir 30 kreditų praktikos užsienio šalių svetingumo įmonėse). Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio svetingumo įmonių (apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo ir kt. svetingumo paslaugas teikiančių) vadybininkais, administratoriais ar padalinio vadovais. VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS * Absolventai gauna Utenos kolegijos ir Rėzeknės technologijų akademijos diplomus. 25

26 TEISĖ Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Teisės profesinis bakalauras VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Specializacijos Ikiteisminis tyrimas Juridinės tarnybos veikla Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginiai dalykai: politologija, profesinė užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, logika ir socialiniai tyrimai, filosofijos įvadas arba sociologijos įvadas (pasirinktinai). Studijų krypties dalykai: teisės teorijos pagrindai, Lietuvos teisės istorija, LR teisėsaugos institucijos, LR Konstitucinė teisė, administracinė teisė, administracinio proceso teisė, baudžiamoji teisė, baudžiamojo proceso teisė, civilinė teisė, civilinio proceso teisė, darbo teisė, finansų teisė, profesinė etika, socialinės saugos teisė, verslo teisė, bendroji ir teisės psichologija ir kt. Specializacijų moduliai Ikiteisminis tyrimas: kriminologija, nusikalstamų veikų kvalifikavimas, teismo medicina. Juridinės tarnybos veikla: civilinės sutartys ir atstovavimas teisme, personalo darbo organizavimas, verslo veiklos organizavimas. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti ikiteisminio tyrimo pareigūnais, muitinės tarnautojais personalo tarnybos vadovais ir specialistais, antstolio padėjėjais, tarnautojais apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose bei teisėsaugos institucijose, valstybinio socialinio draudimo fondo pensijų poskyriuose, teisininkais privačiose organizacijose. 26

27 27VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

28 28VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

29 VERSLO VADYBA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo ir vadybos profesinis bakalauras Specializacijos Tarptautinio marketingo vadyba Tarptautinio verslo vadyba Prekybos ir paslaugų vadyba Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės 4 metai metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, psichologija, kalbos kultūra ir verslo korespondencija, filosofija / sociologija (pasirinktinai). Studijų krypties dalykai: taikomoji matematika, modulis Tyrimai ir IT ; mikro-makroekonomika, verslo teisė, vadybos pagrindai, marketingas, apskaitos pagrindai, finansų pagrindai, dalykinė komunikacija, verslininkystės pagrindai, verslo etika, marketingo tyrimai, valdymo apskaita, verslo apmokestinimas, projektų valdymas, logistika, elektroninis verslas, personalo vadyba, kokybės vadyba, strateginio valdymo pagrindai, darbo ir civilinė sauga. Specializacijų moduliai Tarptautinio marketingo vadyba: tarptautinis marketingas, marketingo valdymas. Tarptautinio verslo vadyba: tarptautinės prekybos pagrindai, tarptautinės prekybos finansavimas, eksporto organizavimas ir planavimas. Prekybos ir paslaugų vadyba: prekybos ir paslaugų įmonių valdymas, tarptautinės prekybos finansavimas, prekybos ir paslaugų marketingas. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti vadybininkais įvairaus tipo įmonių marketingo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose padaliniuose, gali organizuoti savarankišką verslą ir vadovauti jam. VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Ištęstinės Verslo vadybos studijos gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu. 29

30 30

31 TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMAS Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Turizmo profesinis bakalauras Specializacijos Viešbučių administravimas Kelionių organizavimo paslaugos Kaimo turizmo verslas Studijų apimtis kreditais ir forma 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės 4 metai (trukmė metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: filosofija / sociologija (pasirinktinai), specialybės užsienio kalba, užsienio kalba. Studijų krypties dalykai: matematika, turizmo organizavimo pagrindai, bendravimo psichologija, specialybės kalbos kultūra, statistika; maisto ruošimas ir aptarnavimas, krašto kultūros istorija, mikro-makroekonomika, dokumentų valdymas, socialiniai tyrimai, kelionių geografija, kelionių agentūrų veikla, apgyvendinimo verslas, turizmo verslo organizavimo modulis: verslininkystės pagrindai, vadybos pagrindai, verslo teisė, turizmo marketingas ir tyrimai, darbo ir civilinė sauga. Specializacijų moduliai Kaimo turizmo verslo organizavimas: kaimo turizmo verslas, kaimo turizmo marketingas, etnokultūra, laisvalaikio ir renginių organizavimas. Viešbučių administravimas: viešbučių veiklos organizavimas, maitinimo organizavimas, laisvalaikio ir renginių organizavimas, viešbučio valdymo kompiuterinės programos. Kelionių organizavimo paslaugos: kelionių ir ekskursijų organizavimas, kelionių marketingas, transporto ir bilietų rezervavimo sistemos, kelionių etika ir etiketas. Studentų pasirenkami dalykai: studentai renkasi studijuoti tris dalykus iš kolegijos siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų banko. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, pramogas teikiančiose ir renginius organizuojančiose įmonėse, valstybinių įstaigų turizmo ir rekreacijos skyriuose, taip pat patiems galima įkurti savo turizmo įmonę. Ištęstinės Turizmo ir viešbučių administravimo studijos gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu. VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 31

32 TRANSPORTO VERSLAS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Transporto ir logistikos profesinis bakalauras Specializacijos Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas Keleivinis transportas ir turizmo verslas Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, žmogaus sauga ir ergonomika, psichologija, filosofija arba sociologija (pasirinktinai). Studijų krypties dalykai: taikomojo matematika, modulis Tyrimai ir IT, mikro-makroekonomika, transporto verslo dokumentų valdymas, transporto teisė, vadybos pagrindai, žmonių išteklių vadyba, paslaugų marketingas, verslininkystės pagrindai, apskaitos pagrindai, finansai ir kreditas, verslo komunikacija ir etika, transporto ekologija, logistikos pagrindai, transporto sistema, transporto priemonės, transporto technikos pagrindai, rizikų draudimas, kokybės vadyba, transporto mazgai ir terminalai, transporto įmonių ekonomika. Specializacijų moduliai Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas: transporto ekspedicinės veiklos vadyba, tarptautinis verslas, informacinės sistemos transporte. Keleivinis transportas ir turizmo verslas: keleivinio transporto organizavimas, turizmo paslaugų rinkiniai. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti daugumos transporto įmonių padaliniuose vadybininkais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: organizuoti transporto veiklą, įgyvendinti projektus, transporto verslo inovacijas, valdyti transporto verslo informaciją, priimti sprendimus kokybiškai įmonės veiklai užtikrinti, rengti ir tvarkyti verslui bei verslo ryšiams plėtoti reikalingus dokumentus, organizuoti žmonių ir jų kolektyvų darbą, analizuoti vežimų ir tarptautinės prekybos situaciją įvairiose rinkose, bendrauti su įvairiais verslo partneriais, su klientais, užsakovais, tiekėjais, tarp jų ir užsienyje. 32

33 33VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

34 ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Žemės ūkio technologijų profesinis bakalauras VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Specializacijos Atsinaujinančios energijos gamyba ir valdymas Žemės ūkio veiklos organizavimas Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: psichologija arba sociologija (pasirinktinai), kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, profesinė etika, profesinė užsienio kalba. Studijų krypties dalykai: matematika, teisė, darbo ir civilinė sauga, elektroninis duomenų apdorojimas, biologija ir biochemijos pagrindai, ekologija, ekonomikos pagrindai, įmonių ekonomika, vadybos pagrindai, žemės ūkio politika, apskaitos ir finansų pagrindai, marketingas, augalininkystės technologijos, sodininkystės ir daržininkystės technologijos, sėklininkystės pagrindai, veterinarijos pagrindai, gyvulininkystės technologijos, žemės ūkio mechanizavimas. Specializacijų dalykai Atsinaujinančios energijos gamyba ir valdymas: atsinaujinantys energijos šaltiniai ir technologijos, energetikos ekonomika, projektų valdymas. Žemės ūkio veiklos organizavimas: marketingo tyrimai, žemės ūkio produktų logistika, finansinė apskaita, projektų valdymas. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos srityse: vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui ir realizacijai, organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą. Programa realizuojama Alantos technologijų ir verslo mokyklos bazėje. 34

35 35

36 36

37 Medicinos FAKULTETAS jos ir karjera os ir karjera

38 38

39 BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija Slaugos profesinio bakalauro laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 210 kreditų, nuolatinės studijos 3,5 m. Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga. Studijų krypties dalykai: anatomija, fiziologija ir patologija; bendravimo ir medicinos psichologija, mikrobiologija ir infekcijų kontrolė, bendroji ir klinikinė farmakologija, bendroji slauga, gerontologija, akušerinė / ginekologinė slauga ir šeimos sveikata, biochemijos, biofizikos, radiologijos ir genetikos pagrindai, terapinė, geriatrinė slauga ir dietetikos principai; fizinė medicina ir reabilitacija, slaugos taikomojo tyrimo metodikos ir statistikos pagrindai, vaikų priežiūra ir slauga, bendroji ir specialioji chirurginė slauga, būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, bendruomenės slauga, psichikos sveikatos slauga. Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje: odos ir infekcinėmis ligomis sergančiųjų slauga, paliatyvi ir onkologinė slauga, slaugos administravimas, slaugos mokymo pagrindai, baigiamoji praktika ir supervizija. Kolegijos nustatyti ir studentų pasirenkami: medicinos filosofija / moralės filosofija, tarpkultūrinė slauga / tarpkultūrinė kompetencija, tarpkultūrinė slauga, slaugos sociologija. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali verstis savarankiška praktika arba dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendrosios praktikos slaugytojais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugymo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, dirbti asmens sveikatos priežiūros komandoje, atlikti slaugos intervencijas ir plėtoti slaugos praktiką. medicinos FAKULTETAS 39

40 40

41 BURNOS HIGIENA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija Burnos higienos profesinio bakalauro laipsnis ir burnos higienisto kvalifikacija Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginiai dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga. Studijų krypties dalykai: anatomija, fiziologija ir patologija; mikrobiologija ir infekcijų kontrolė odontologijoje, sveikatos edukologijos pagrindai, žmogaus histologijos ir embriologijos pagrindai, bendravimo ir medicinos psichologija, burnos ir dantų ligų profilaktika, ikiklinikinių studijų pagrindai, farmakologija ir fitoterapija, periodontologija ir burnos gleivinės ligos, biochemijos, imunologijos ir genetikos pagrindai; ikiklinikiniai darbai su fantomais, klinikinių dalykų pagrindai, neatidėliotina medicinos pagalba, taikomieji tyrimai ir fundamentinė epidemiologija, bendrosios paciento būklės vertinimo praktika, burnos higienisto procedūros ir klinikinė praktika, geriatrinių pacientų burnos priežiūra, profesionali burnos higiena skirtingoms pacientų grupėms. Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje: vaikų odontologija ir ortodontijos pagrindai, odontologinė radiologija, klinikinė odontologija ir nuskausminimas, ortopedinė odontologija ir burnos priežiūra. Kolegijos nustatyti ir studentų pasirenkami: medicinos filosofija / moralės filosofija, mokslinės informacijos paieška ir analizė / burnos higienisto mokslinio darbo tyrimo metodikos, visuomenės sveikatos mokslo pagrindai / sveikatos politika. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti burnos higienistais visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, bei vykdyti jiems priskirtas funkcijas. medicinos FAKULTETAS 41

42 DANTŲ TECHNOLOGIJA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija Dantų technologijų profesinio bakalauro laipsnis ir dantų techniko kvalifikacija medicinos FAKULTETAS Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m. metais) Studijuojami dalykai Bendrieji koleginiai dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga. Studijų krypties dalykai: anatomija ir fiziologija, bendravimo psichologija, dantų funkcinė anatomija ir modeliavimas, dantų techninės medžiagos, infekcijos kontrolė odontologijoje, išimamų plokštelinių protezų gamybos pagrindai, laikinų fiksuotų dantų protezų gaminimo pagrindai, taikomųjų tyrimų metodologija, bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai, lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika, lietų restauracijų gaminimo technika, sveikatos vadybos ir ekonomikos pagrindai, dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos technologijos, lanko atraminių dantų protezų gaminimo technologija, metalokeramikos dantų protezų gaminimo technika, pirmoji medicinos pagalba, bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo technika, kombinuotų lanko atraminių dantų protezų technologijos, ortodontiniai, veido-žandikaulių gydomieji aparatai bei protezai; plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės technologijos. Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje: estetinis dantų kietųjų audinių restauravimas, implantų technika, išimamų dantų protezų estetika ir funkcija, baigiamoji praktika ir supervizija. Kolegijos nustatyti ir studentų pasirenkami: burnos ligos ir sveikata / burnos ligų profilaktika; medicinos filosofija / moralės filosofija / karjeros projektavimas / tarpkultūrinė kompetencija. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti dantų technikais dantų protezavimo laboratorijose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją, bei vykdyti jiems priskirtas funkcijas. 42

43 43

44 44

45 KINEZITERAPIJA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir Kineziterapijos profesinio bakalauro laipsnis, kineziterapeuto kvalifikacija. profesinė kvalifikacija Studijų apimtis kreditais ir forma 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m. (trukmė metais) Studijuojami dalykai moduliais Studijų moduliai: Profesinė aplinka: bendravimo psichologija ir pedagogika, profesinė kalba, žmogaus sauga ir ergonomika, profesinė etika, filosofija. Ikiklinikinių studijų pagrindai: anatomija, fiziologija; bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika, masažas, mokslas apie judesius, patologija, bendrosios kineziterapijos profesinės veiklos praktika. Biomedicininiai mokslai: anatomija ir fiziologija, aplinkos sveikata, genetika, šeimos sveikata / visuomenės sveikata. Kineziterapija, sergant vidaus ligomis ir geriatrijos atvejais: aktyvioji ir pasyvioji kineziterapija, farmakologija ir fitoterapija, slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba, terapinė ir geriatrijos atvejais kineziterapija. Kineziterapija, sergant judėjimo-atramos aparato ligomis: chirurginė, traumatologinė, ortopedinė kineziterapija; reabilitacijos pagrindai, terapinės ir geriatrijos atvejais kineziterapijos profesinės veiklos praktika; chirurginės, traumatologinės, ortopedinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika. Kineziterapija, sergant nervų sistemos ligomis: nervų ligos ir kineziterapija, estetinė fito ir aromaterapija / taškinis masažas; miego terapija arba muzikos ir šokio terapija. Moters ir vaiko kineziterapija: akušerinė ir ginekologinė kineziterapija, kineziterapijos metodikos, vaikų kineziterapija, neurologinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika, pediatrinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika. medicinos FAKULTETAS 45

46 Kineziterapeuto profesinis, asmeninis tobulėjimas ir karjeros projektavimas: specialioji ir gerontologinė kineziterapija, sveikatos teisė, verslo ir karjeros projektavimas, taikomieji tyrimai, informacinės komunikacijos ir statistika; sporto medicinos pagrindai / SPA industrijos pagrindai. medicinos FAKULTETAS Baigiamasis modulis: specialiosios ir gerontologinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika, supervizija ir baigiamoji profesinės veiklos praktika, baigiamasis darbas. Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal laisvai pasirenkamų dalykų aprašą. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose. 46

47 47

48 48

49 KOSMETOLOGIJA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija Grožio terapijos profesinio bakalauro laipsnis, grožio terapeuto kvalifikacija Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditai, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga. Studijų krypties dalykai: anatomija ir fiziologija, aplinka ir visuomenės sveikata, aparatinės procedūros, bendroji kosmetologija, dermatologija ir klinikinė kosmetologija, estetinė fito ir aromaterapija, farmakologija, kosmetinė chemija ir kosmetinės medžiagos; klinikinė patologija, kosmetinės veido priežiūros pagrindai, ląstelės chemija, biologija ir genetika; masažas, makiažo technikos, manikiūras ir pedikiūras, mityba ir sveika gyvensena, neatidėliotina medicinos pagalba, piešimas ir koloristika, psichologija, slaugos pagrindai, SPA terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros, taikomųjų tyrimų metodologija. Gilesnė specializacija toje pačioje kryptyje: estetinė medicina, supervizija ir baigiamoji praktika. Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai: filosofija / sociologija / politologija; verslo organizavimas ir rinkodara / grožio paslaugų vadyba, išvaizdos stilius ir dizainas / įvaizdžio kūrimas. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo ir SPA centruose, kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse. medicinos FAKULTETAS 49

50 ODONTOLOGINĖ PRIEŽIŪRA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija Odontologinės priežiūros profesinio bakalauro laipsnis ir gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija medicinos FAKULTETAS Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m. Studijuojami dalykai Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga. Studijų krypties dalykai: anatomija, fiziologija ir patologija; bendravimo ir medicinos psichologija, infekcijos kontrolė odontologijoje, sveikatos edukologijos pagrindai, biochemija, imunologija ir genetika; burnos sveikata ir dantų ligų prevencija, farmakologija ir fitoterapija, įvadas į klinikinę odontologiją, bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos vadybos ir ekonomikos pagrindai, taikomieji tyrimai ir fundamentinė epidemiologija, burnos chirurgija ir nuskausminimas, dantų ligos, klinikinių dalykų pagrindai, pirmoji medicinos pagalba, odontologinė radiologija, ortopedinė odontologija. Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje: asistavimas implantacijos metu, endodontija, odontologinė pagalba vaikams, periodontologija. Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai: medicinos filosofija / moralės filosofija; visuomenės sveikatos mokslo pagrindai / sveikatos politika. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti gydytojo odontologo padėjėjais visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, bei vykdyti jiems priskirtas funkcijas. 50

51 51

52 SOCIALINIS DARBAS Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Socialinio darbo profesinio bakalauro laipsnis, socialinio darbuotojo kvalifikacija. medicinos FAKULTETAS Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. Studijuojami dalykai moduliais Studijų moduliai: Įvadas į studijas: studijų įvadas, bendroji psichologija, filosofija, teisės pagrindai. Komunikacija: užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, informacinės technologijos bei duomenų apdorojimas. Socialinio darbuotojo profesinė veikla: bendravimo psichologija, socialinio darbuotojo saviugda, socialinio darbo teorija ir metodikos, sociologija socialiniame darbe. Vaiko ir šeimos gerovė: socialinis darbas su individu ir šeima, socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas, šeimos ir vaiko teisė. Sveikata ir gerovė: sveikatos psichologija, socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje, žmogaus sauga. Socialinė politika: socialinė politika ir ekonomika, socialinių paslaugų teikimo organizavimas, andragogika, socialinė ir žmogaus teisė, socialinė psichologija. Socialinio darbo vadyba: socialinių sistemų vadyba, socialiniai projektai ir programos, organizacinė psichologija. Socialinis darbas su senyvo amžiaus žmonėmis: socialinis darbas gerontologijoje, žmogaus teisės, socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija. Socialinis darbas bendruomenėje: socialinis darbas bendruomenėje, socialinis darbas grupėje, socialinių tyrimų metodai, socialinė ekologija, socialinė rizikos asmenų reabilitacija ir integracija, asocialaus elgesio psichologija. 52

53 53

54 Laisvai pasirenkamieji dalykai. Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal laisvai pasirenkamų dalykų aprašą. Mokomoji profesinės veiklos praktika. Baigiamasis modulis: baigiamoji profesinės veiklos praktika, supervizija, baigiamasis darbas. medicinos FAKULTETAS Profesinės veiklos galimybės Ištęstinės Socialinio darbo studijos iš dalies gali būti vykdomos nuotoliniu būdu. Absolventai gali dirbti socialinės apsaugos sistemos, sveikatos apsaugos sistemos, švietimo sistemos, teisėsaugos sistemos ir kt. institucijose, padėdami asmenims, šeimoms, grupėms, organizacijoms, bendruomenėms įveikti socialines problemas bei pasiekti optimalaus socialinio funkcionavimo visuomenėje. 54

55 SOCIALINĖ PEDAGOGIKA Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Socialinės pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pedagogo profesinė kvalifikacija. Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 180 kreditų, nuolatinės studijos 3 m., ištęstinės 4 m. metais) Studijuojami dalykai moduliai Studijų moduliai: Žmogaus ir aplinkos pažinimas: profesinė aplinka, informacinės technologijos, profesinė kalba, alternatyviai pasirenkamas dalykas. Vaiko ugdymas: vaiko sveikatos ugdymas, edukologija, bendroji ir raidos psichologija. Vaikas ir šeima: šeimos edukologija, socialinio pedagogo darbas. Socializacijos rizikos veiksniai: didaktika, alternatyviai pasirenkamas dalykas, pedagoginė praktika. Prevencinis ugdymas: vaikų prevencinis ugdymas, neformalus vaikų ugdymas, delinkventinė pedagogika, alternatyviai pasirenkamas dalykas. Rizikos grupės vaikas: rizikos grupės vaikų resocializacija, socialiai pažeisti vaikai, baigiamasis pedagogikos darbas. Socialinės paramos organizavimas: socialinė parama bendruomenėje, andragogika, vaiko teisių apsauga, socialinio aprūpinimo teisė, socialinių sistemų vadyba, institucijų vadyba ir bendradarbiavimas, laisvai pasirenkamas dalykas. Socialinio pedagogo profesinis ir asmeninis tobulėjimas: socialinio pedagogo saviugda, nepilnamečių justicija, profesinis orientavimas ir konsultavimas, laisvai pasirenkamas dalykas. Socialinio pedagogo profesiniai tyrimai: socialinių tyrimų metodai, socialiniai projektai ir programos, supervizija. medicinos FAKULTETAS 55

56 56

57 Baigiamasis modulis: socialinė pedagoginė praktika, baigiamasis darbas. Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal laisvai pasirenkamų dalykų aprašą. Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti švietimo ir globos, neformaliojo ugdymo įstaigose, taip pat specialios paskirties švietimo ir globos institucijose, socialinių ligų prevencijos ir reabilitacijos srityje ir kitose socialinės veiklos organizavimo ir vadybos srityse. Ištęstinės Socialinės pedagogikos studijos iš dalies gali būti vykdomos nuotoliniu būdu. medicinos FAKULTETAS 57

58 58

59 BŪK ERASMUS+ STUDENTAS Ar svajoji tapti vienu iš 2 mln. aukštųjų mokyklų studentų, metais pagal Erasmus+ programą studijuojančių užsienyje ar besistažuojančių užsienio įmonėse? Utenos kolegija yra gavusi Erasmus aukštojo mokslo chartiją metams. Kiekvienas pažangus kolegijos studentas turi galimybę vykti studijuoti ar stažuotis užsienyje 3 12 mėnesių, jam mokama ES Erasmus+ stipendija, padėsianti padengti su studijomis susijusias kelionės ir gyvenimo užsienyje išlaidas. Programos Erasmus+ studentai priimančiojoje įstaigoje atleidžiami nuo mokesčių už mokslą ar egzaminus, registracijos, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių. Studijuodami arba stažuodamiesi užsienyje žmonės tobulina savo profesinius, socialinius įgūdžius, įgyja žinių apie kitas kultūras, padidėja galimybės įsidarbinti. 59

60 KONTAKTAI BŪSIMIESIEMS STUDENTAMS Informaciją apie priėmimo procedūras bei datas galima sužinoti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti tinklalapyje bei Utenos kolegijoje. Daugiau informacijos apie priėmimą: Maironio g. 7, LT Utena Mob. tel El. paštas UTENOS KOLEGIJA VISUOMENEI Vienas svarbiausių Utenos kolegijos veiklos principų yra atvirumas vi s uomenei ir kiekvienam jos nariui. Besidominčius akademiniu gyvenimu Utenos kolegijoje, studijų sąlygomis ir aplinka bei studentišku laisvalaikiu kolegija kviečia dalyvauti atvirų durų renginiuose, viešosiose kolegijos dėstytojų ir svečių iš kitų įstaigų paskaitose, bendruose studentų ir mokinių renginiuose. Kolegija bendradarbiauja su šalies ir užsienio aukštojo mokslo institucijomis, socialiniais partneriais iš įvairių įmonių ir organizacijų, vykdant projektinę, mokslo taikomąją ir kt. veiklas. Kolegijoje organizuojami kursai, stažuotės, atviri edukaciniai ir kultūriniai renginiai, teikiamos paslaugos visuomenei. 60

61 KARJEROS KONSULTACIJOS Moksleiviai ir visi besidomintys karjeros planavimu bei galimybėmis studijuoti Utenos kolegijoje gali susipažinti su siūlomomis studijų programomis, studijų galimybėmis bei sąlygomis. Atvykę apžiūrėsite mokomąją bazę, turėsite galimybių klausytis paskaitų, gauti informaciją ar pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais. Dėl studentų ir dėstytojų paskaitų, kolegijos komandos vizitų į mokyklas arba organizuotų mokinių grupių priėmimo kolegijoje kreiptis į Karjeros centrą tel , el. p. MOKSLO TAIKOMIEJI TYRIMAI Kolegijoje plėtojamos mokslo taikomosios veiklos ir atliekamų tyrimų paskirtis tenkinti Aukštaitijos regiono ir šalies poreikius sprendžiant aktualias socialines, ekonomines problemas, konsultuojant vietos valdžios, ūkio subjektus. Darbo rinkos ir kolegijos vidaus marketingo tyrimai Edukologiniai tyrimai Įmonių veiklos marketingo ir vadybos tyrimai Teisinių paslaugų teikimo aprėpties, kokybės tyrimai Oro taršos, vandens kokybės ir kiti tyrimai Visuomenės sveikatos tyrimai Visuomenės socialinių problemų įvertinimo tyrimai Įmonių užsakomieji tyrimai Dėl užsakomosios veiklos tyrimų, konsultacijų ir kt. paslaugų įmonėms ir organizacijoms informacija teikiama tel , el. p. 61

62 62

63 NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS Kursai: Lietuvos įmonėms, ieškančioms naujų rinkų, naujų verslo krypčių bei naujų sprendimo būdų Nevyriausybinėms organizacijoms, besirūpinančioms savo įvaizdžiu, narių kvalifikacija ir kompetencija Praktikų vadovams įstaigose Pavieniams asmenims, norintiems tobulintis specifinėse veiklos srityse Stažuotės: Dantų technikams Gydytojo odontologo padėjėjams Burnos higienistams Programų kryptys: Buhalterinė apskaita ir finansai Slauga Kineziterapija Kompiuterinis raštingumas Odontologija Socialinis darbas Kosmetologija Turizmo ir viešbučių administravimas Komunikacija ir dokumentų valdymas Užsienio kalbos Verslumo ugdymas. Verslo organizavimas Psichologija Maisto ruošimas ir serviravimas Neformaliojo mokymo dalyviams išduodami Utenos kolegijoje registruoti pažymėjimai. Kolegija taip pat vykdo Neformaliojo švietimo sistemoje ir savarankiškai mokantis įgytų kompetencijų pripažinimą. Informacija apie kursus ir stažuotes teikiama tel , el. p. 63

64 KITOS PASLAUGOS Utenos kolegija seminarams, konferencijoms bei kitiems renginiams nuomoja įvairaus dydžio auditorijas ir salę su multimedijos įranga. Taip pat teikiamos apgyvendinimo paslaugos: turistai ar kiti miesto svečiai gali apsigyventi šiuolaikiškame Mokomajame svetingumo centre (Maironio g. 18). Veikia Odontologijos kabinetas (Aušros g. 73). KVIEČIAME APSILANKYTI, SKAMBINTI IR RAŠYTI UTENOS KOLEGIJA Maironio g. 7, LT Utena Tel. / faks.: (8 389) El. p. Leidinį sudarė Ramutė Kavoliūnienė ir Vaida Steponėnienė Naudotos Adolfo Sinkevičiaus ir Utenos kolegijos archyvo nuotraukos ISBN Užs. Nr. 47. Tiražas 300 egz. Išleido ir spausdino UAB Utenos Indra Maironio g. 12, Utena 64

65 jos ir karjera os ir karjera Studijos ir ka

66 s ir karjera Studijos ir karje Studijos ir karjer Studijos ir kar 66

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2019 METAIS TAISYKLĖS I SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS PATVIRTINTA Senato 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 11-42 1. Studijų programų sąrašas.

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis vyks šiose auditorijose 0 0 0 0 0 A. Salinkienė G. Šukutytė 0 0, Trakų g. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 K. Lašaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Marcinkevičienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos 09

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO Mechanikos inžinerijos krypties studijų programų išorinio išsamiojo vertinimo IŠVADOS Ekspertų grupės vadovas: nariai: prof. habil. dr. Jonas Vobolis dr. Andrius Čapas

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos A

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos A vyks šiose auditorijose A. Gontienė A. Salinkienė 0 0 0 0 0 Trakų g. 9 9 I. Gasiūnienė 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 I. Marcinkevičienė Trakų g. 9 Trakų g. 9 Trakų g. 9 Trakų g. 9 J. Babinskienė 0 0 0 0 0 J. Tiškienė

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

1kursas-TV_bak_n_i_v_2011.xls

1kursas-TV_bak_n_i_v_2011.xls Studijų sritis - socialiniai mokslai 210,0 kredit. 21,0 kredit. I kursas Auditoriniai užsiėmimai Savarank.d. Atsiskaitymas 1 semestras 1 PP Teisės istorija TFIK 6 6 162 26 4 2 6 38 23,5 124 76,5 e 2 SP

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALISTAS ARBA RASITE UŽIMTUMO TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

7-galutinis

7-galutinis Per pastaruosius 2-4 metus visose aukštosiose Lietuvos mokyklose įvyko didelių permainų: priimtas naujas Švietimo ir mokslo įstatymas, studijų krepšelio, kaip finansinio įrenginio atsiradimas, išaugo savarankiškumas

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Microsoft Word - 3_GM.doc

Microsoft Word - 3_GM.doc GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS Fakulteto adresas: P. Višinskio g. 19, LT-77156 Šiauliai, tel. 595720, el. paštas all@fm.su.lt. Dekanas doc. dr. Alfredas Lankauskas. Administratorė Roma Manionienė. Fizikos katedra

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Procesų skaitmenizavimas gamybinėje įmonėje. MANTINGOS patirtis DUONOS, UŽKANDŽIŲ IR ŠALDYTŲ GAMINIŲ KOMPANIJA INFOBALT 2019.03.20 PRANEŠĖJAS Audrius Grybauskas, UAB Columbus Lietuva konsultantas Mob.:

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau