PATVIRTINTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA"

Transkriptas

1 STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2019 METAIS TAISYKLĖS I SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS PATVIRTINTA Senato 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr Studijų programų sąrašas. Valstybinis kodas Studijų programa 6121BX028 Informatika (specializacijos 4 programų sistemų kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas) 6121BX029 Informatikos inžinerija (specializacijos 5 informatikos inžinerija, programų inžinerija, elektros sistemų skaitmeninimas) Studijų forma ir trukmė metais NL I 3 Suteikiama kvalifikacija D S S INFOMATIKOS MOKSLAI 3,5 Informatikos mokslų bakalauras 4 6 Informatikos mokslų bakalauras Studijų kalba 1, anglų, rusų, anglų (tik nuolatinėse studijose) FIZINIAI MOKSLAI 6121CX014 Hidrologija ir okeanografija 6 3 Fizinių mokslų bakalauras, anglų Akademinio padalinio pavadinimas 2 NL nuolatinės studijos, I ištęstinės studijos, D dieninis studijų tvarkaraštis, S sesijinis studijų tvarkaraštis. 1 Studijų programos gali būti vykdomos ir užsienio (anglų, rusų ir kitomis) kalbomis. Į tokias studijų programas gali stoti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. 2 BRIAI Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Sveikatos mokslų fakultetas. 3 Studentams suteikiama galimybė studijas baigti greičiau nei numatyta studijų planuose. Ištęstinių studijų trukmė yra ne daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už nuolatinių studijų trukmę ir priklauso nuo studento pasirinktų studijų kreditų skaičiaus per semestrą. 4 Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė. 5 Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė. 6 Dalis studijų gali vykti anglų kalba. 1

2 GYVYBĖS MOKSLAI 6121DX014 Biologija ir jūros biotechnologija 3 Gyvybės mokslų bakalauras, anglų INŽINERIJOS MOKSLAI 6121EX059 Aplinkos inžinerija 6 3,5 Inžinerijos mokslų bakalauras 6121EX061 Chemijos inžinerija 6 3,5 5 Inžinerijos mokslų bakalauras, anglų (tik nuolatinėse studijose) 6121EX062 Elektros inžinerija ir robotika 3,5 5 Inžinerijos mokslų bakalauras, anglų (tik nuolatinėse 6121EX064 Laivybos ir uostų inžinerija (specializacijos 7 jūrų uostų inžinerija, jūrų transporto logistika, išmanioji jūrų transporto inžinerija, suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija ir valdymas) Laivybos ir uostų inžinerija (specializacija 7 laivų projektavimas Inžinerijos mokslų bakalauras studijose), anglų (išskyrus specializaciją Išmanioji jūrų transporto inžinerija ) ir statyba) 6121EX066 Mechanikos inžinerija 3,5 5 Inžinerijos mokslų bakalauras, anglų (tik nuolatinėse studijose) 6121EX067 Statybos inžinerija ir uosto statiniai 3,5 5 Inžinerijos mokslų bakalauras SVEIKATOS MOKSLAI 6181GX001 Kineziterapija 8 3,5 Sveikatos mokslų bakalauras, kineziterapeutas 6121GX016 Radiologija 3,5 9 Sveikatos mokslų bakalauras 7 Specializacija pasirenkama stojimo metu. 8 Jungtinė studijų programa su Šiaulių universitetu. 9 Jei studijų trukmės keitimas bus patvirtintas Senate ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. 2

3 6121GX017 Slauga (galima rinktis kosmetologijos krypties studijų dalykus 10 ) 4 Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas 6121GX018 Visuomenės sveikata 3 Sveikatos mokslų bakalauras SOCIALINIAI MOKSLAI 6121JX063 Ekonomika 3 4,5 Socialinių mokslų bakalauras, anglų (tik nuolatinėse studijose) 6121JX065 Psichologija 4 6 Socialinių mokslų bakalauras, anglų (tik nuolatinėse studijose) 6121JX064 Politikos mokslai (specializacijos 5 politinė komunikacija, Europos studijos) 6121JX066 Socialinė ekonominė geografija ir regionistika 6121JX067 Socialinis darbas (specializacijos 5 socialinis darbas bendruomenėje, socialinis darbas sveikatos priežiūroje) 3,5 5 Socialinių mokslų bakalauras 3 4,5 11 Socialinių mokslų bakalauras, anglų (tik nuolatinėse studijose) 3,5 Socialinių mokslų bakalauras VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA 6121LX058 Logistika 3 4,5 Verslo vadybos bakalauras 6121LX059 Rekreacija ir turizmas (specializacijos 5 3 Verslo vadybos bakalauras sveikatos turizmas, e. turizmas) 6121LX060 Vadyba (specializacijos 5 skaitmeninis verslas, finansų valdymas, modernioji rinkodara) 3,5 5 Verslo vadybos bakalauras, anglų (tik nuolatinėse studijose) 10 Kosmetologijos studijų krypties dalykai studijuojami, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė. 11 Dalis studijų dalykų dėstoma nuotoliniu būdu. 3

4 6121LX061 Viešasis administravimas 3 4,5 Viešojo administravimo bakalauras 6121MX050 Kūno kultūros ir sporto pedagogika (galima rinktis reabilitacijos krypties studijų dalykus 12 ) 6121MX054 Vaikystės pedagogika (specializacijos 5 pradinio ugdymo pedagogika, socialinė pedagogika) 6121NX NX062 UGDYMO MOKSLAI Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas 4 4 Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas HUMANITARINIAI MOKSLAI Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, 4 Humanitarinių mokslų ispanų, vokiečių) 14 bakalauras Archeologija ir istorija (galimybė 4 Humanitarinių mokslų rinktis gretutines pedagogikos bakalauras studijas), anglų (tik nuolatinėse studijose), anglų, rusų 6121NX064 Lietuvių filologija (galimybė rinktis gretutines pedagogikos studijas) 4 Humanitarinių mokslų bakalauras 6121NX070 Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos 3,5 Humanitarinių mokslų bakalauras SPORTAS 6121RX004 Laisvalaikio sportas 3 Sporto bakalauras BRIAI 12 Reabilitacijos studijų krypties dalykai studijuojami, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė. 13 Priėmimas bus vykdomas, jei nebus įregistruota studijų programa Laisvalaikio sportas m. bus vykdomas priėmimas į Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, vokiečių). Švedų, vokiečių kalbų grupės formuojamos įstojus. 4

5 2. Konkursinio balo sandara Konkursinis balas nustatomas ir papildomi balai suteikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2019 metų tvarkos aprašu Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai. Studijų programos Informatika (specializacijos 4 programų sistemų kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas) Informatikos inžinerija (specializacijos 5 informatikos inžinerija, programų inžinerija, elektros sistemų skaitmeninimas) Hidrologija ir okeanografija 6 Pirmasis dalykas (BE) SK Matematika 0,4 Geografija 0,4 Konkursiniai dalykai Antrasis dalykas Trečiasis dalykas SK (BE arba MP) (BE arba MP) INFORMATIKOS MOKSLAI Informacinės technologijos arba fizika FIZINIAI MOKSLAI Matematika arba biologija, arba istorija Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais SK Ketvirtasis dalykas / SK (BE) Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra 5

6 Biologija ir jūros biotechnologija 6 Aplinkos inžinerija 6 Chemijos inžinerija 6 Elektros inžinerija ir robotika Biologija 0,4 GYVYBĖS MOKSLAI Chemija arba matematika INŽINERIJOS MOKSLAI Chemija arba fizika Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais Lietuvių kalba ir literatūra Laivybos ir uostų inžinerija (specializacijos 7 jūrų uostų inžinerija, jūrų transporto logistika, išmanioji jūrų transporto inžinerija, laivų projektavimas ir statyba, suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija ir valdymas) Matematika 0,4 Fizika Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais, arba kvalifikacijos egzaminas 15 Lietuvių kalba ir literatūra Mechanikos inžinerija Statybos inžinerija ir uosto statiniai BE brandos egzaminas, MP metinis pažymys, SK svertinis koeficientas. 15 Trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis. 6

7 Kineziterapija Radiologija Slauga (galima rinktis kosmetologijos krypties studijų dalykus 10 ) Visuomenės sveikata Biologija 0,4 Ekonomika Matematika 0,4 Politikos mokslai (specializacijos 5 politinė komunikacija, Europos studijos) Socialinis darbas (specializacijos 5 socialinis darbas bendruomenėje, socialinis darbas sveikatos priežiūroje) Istorija 0,4 SVEIKATOS MOKSLAI Chemija arba matematika SOCIALINIAI MOKSLAI Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija Psichologija Matematika 0,4 Biologija Istorija arba matematika, Socialinė ekonominė Geografija 0,4 arba geografija ir regionistika informacinės technologijos Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra 7

8 Logistika Vadyba (specializacijos 5 skaitmeninis verslas, finansų valdymas, modernioji rinkodara) Rekreacija ir turizmas (specializacijos 5 sveikatos turizmas, e. turizmas) Viešasis administravimas Kūno kultūros ir sporto pedagogika 16 (galima rinktis reabilitacijos krypties studijų dalykus 12 ) Vaikystės pedagogika 16 (specializacijos 5 pradinio ugdymo pedagogika, socialinė pedagogika) Matematika 0,4 Istorija 0,4 Sporto pasiekimai 17 Lietuvių kalba ir literatūra 0,3 0,4 VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija UGDYMO MOKSLAI Biologija arba matematika Matematika arba informacinės technologijos Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,3 Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Istorija 16 Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas motyvacijos įvertinimas. 17 Sporto pasiekimai vertinami pagal dešimtbalę skalę Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 8

9 Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, ispanų, 14, 18 vokiečių) Lietuvių filologija (galimybė rinktis gretutines pedagogikos studijas) Lietuvių kalba ir literatūra 0,4 Archeologija ir istorija (galimybė rinktis gretutines pedagogikos studijas) Istorija 0,4 Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos Laisvalaikio sportas Sporto pasiekimai 17 0,3 HUMANITARINIAI MOKSLAI Istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos Geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos Matematika Biologija arba matematika SPORTAS 0,3 Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais Užsienio kalba Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra 18 Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko įvertinimą. 9

10 3. Minimalūs reikalavimai Į pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamas studijų vietas gali pretenduoti asmenys, jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661 Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo (TAR, , Nr ), 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-939 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo pakeitimo (TAR, , Nr ), 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-120 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-888 Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo pakeitimo (TAR, , Nr. 2038), nustatyti mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai: m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: 1) kalbos ir literatūros, 2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos), 3) matematikos; išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų; penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų: kalba ir literatūra; gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalba; matematika; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems valstybės finansuojamas studijų vietas išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: 1) kalbos ir literatūros, 2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos), 3) matematikos (išskyrus stojančius į menų studijų krypčių grupės studijų programas): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei, b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas m. ir 2017 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems valstybės finansuojamas studijų vietas išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos) ir matematikos (išskyrus stojančius į menų studijų krypčių grupės studijų programas) m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems valstybės finansuojamas studijų vietas išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos) m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ar vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir stojantiems valstybės finansuojamas studijų vietas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas. 10

11 3.7. Į pirmosios pakopos studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti asmenys: išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m., 2017 m., 2018 m. ir 2019 m.; turintys vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 m. ir anksčiau Į pirmosios pakopos studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų. 4. Stojantiems į Klaipėdos universiteto (toliau Universitetas) valstybės nefinansuojamas studijų vietas suteikiami šie papildomi balai: 4.1. skaičiusiems pranešimą mokinių mokslinėje konferencijoje Tolerantiška mokykla saugi visuomenė (patvirtinimas dalyvio pažymėjimas) ir stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą (0,3 balo); 4.2. nacionalinių ir tarptautinių tiriamųjų ekspedicijų dalyviams, turintiems tai patvirtinantį pažymėjimą ir stojantiems į Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programą (0,3 balo); 4.3. išklausiusiems ne mažiau kaip 8 val. GIS tematikos kursą ir turintiems tai patvirtinantį pažymėjimą ir stojantiems į Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programą (0,3 balo); 4.4. turintiems ne mažesnę nei vienerių metų studijų kryptį atitinkančią profesinę patirtį ar savanoriškos veiklos patirtį ir stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą (0,3 balo); 4.5. dalyvavusiems Eurodebatų konkurse ir stojantiems į Viešojo administravimo ir Politikos mokslų studijų programas (0,3 balo); 4.6. baigusiems Lietuvos Junior Achievement programą, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams arba dalyviams ir stojantiems į Ekonomikos studijų programą (0,3 balo); 4.7. baigusiems kursus projekte Atrask save ir stojantiems į Viešojo administravimo ir Politikos mokslų studijų programas (0,3 balo); 4.8. lankiusiems Klaipėdos universiteto Jaunųjų mokslininkų mokyklos atitinkamos studijų krypties užsiėmimus ir gavusiems baigimo pažymėjimą bei stojantiems į atitinkamų studijų krypčių studijų programas (0,3 balo). 5. Bendrojo priėmimo vykdymas. Į Universiteto pirmosios pakopos studijas priimama per bendrąjį priėmimą, kuris vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Informacija apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto svetainėje 6. Pakviestųjų studijuoti dokumentai priimami ir studijų sutartys pasirašomos Universiteto Akademinių reikalų skyriuje. 7. Bendrojo priėmimo nustatyta tvarka ir terminais nesudaręs studijų sutarties su Universitetu pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas. 8. Įforminant priėmimą į Universitetą pakviestieji studijuoti pateikia šių dokumentų originalus (pateiktų dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos Akademinių reikalų skyriuje): 8.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą; 8.2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus; 8.3. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami skaičiuojant konkursinį balą arba liudija papildomą išsilavinimą; 8.4. vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas; 8.5. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo Universitete. 9. Studijų registracijos mokestis 45 Eur. 11

12 10. Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų: gavėjas Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas AB bankas Swedbank, gavėjo sąskaita LT , banko kodas 73000, mokesčio pavadinimas studijų registracijos mokestis, įmokos kodas , mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas; gavėjas Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas AB bankas Luminor, gavėjo sąskaita LT , banko kodas 40100, mokesčio pavadinimas studijų registracijos mokestis, įmokos kodas , mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas. 11. Sumokėtas studijų registracijos mokestis negrąžinamas. 12. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. 13. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija. 12

13 II SKYRIUS PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS IR PROFESINES STUDIJAS 14. Antrosios pakopos studijų programų sąrašas. Studijų forma ir trukmė Valstybinis metais Suteikiama Studijų programa kodas NL I kvalifikacija Kokio pasirengimo asmenys priimami D V S S INFORMATIKOS MOKSLAI 6211BX020 Techninių 2 Informatikos Asmenys, turintys: a) technologijos, informacinių mokslų fizinių, biomedicinos mokslų srities sistemų inžinerija bakalauro kvalifikacinį laipsnį, b) (specializacijos kitos srities bakalauro kvalifikacinį informatikos laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų inžinerija, metų pasirinktos magistrantūros programų studijų krypties darbo stažą, c) baigę inžinerija, elektros atitinkamas papildomąsias studijas. sistemų skaitmenizavimas) Studijų kalba 19 Akademinio padalinio pavadinimas 20 NL nuolatinės studijos, I ištęstinės studijos, D dieninis studijų tvarkaraštis, V vakarinis studijų tvarkaraštis, S sesijinis studijų tvarkaraštis. * Į šią studijų programą bus priimama, jei ji bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. 19 Studijų programos gali būti vykdomos ir užsienio (anglų, rusų ir kitomis) kalbomis. Į tokias studijų programas gali stoti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai. 20 BRIAI Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Sveikatos mokslų fakultetas. 13

14 FIZINIAI MOKSLAI 6211CX018 Geoinformatika 21 2 Fizinių mokslų 6211CX019 Jūrų hidrologija 21 2 Fizinių mokslų 6211DX014 GYVYBĖS MOKSLAI Ekologija ir 2 Gyvybės mokslų aplinkotyra 21 Asmenys, turintys informatikos, matematikos, informatikos inžinerijos, fizikos, statistikos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, gamtinės ir socialinės geografijos, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas. Asmenys, turintys: a) biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ar technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį, b) kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą. Asmenys, turintys: a) biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį, b) kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą, c) baigę atitinkamas papildomąsias studijas. 21 Dalis studijų gali vykti anglų kalba. 14

15 INŽINERIJOS MOKSLAI 6211EX063 Gamybos inžinerija 2 Inžinerijos mokslų 6211EX EX066 Jūros aplinkos inžinerija Laivybos ir uostų inžinerija 21 (specializacijos 22 jūrų uostų valdymas, laivyno techninės eksploatacijos valdymas, laivų projektavimas ir statyba) 1,5 Inžinerijos mokslų 2 Inžinerijos mokslų Asmenys, turintys: a) technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį, b) kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą, c) baigę atitinkamas papildomąsias studijas. Asmenys, turintys: a) technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį, b) kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą, c) baigę atitinkamas papildomąsias studijas. Asmenys, turintys: a) technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį, b) kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą, c) baigę atitinkamas papildomąsias studijas. anglų 22 Specializacija pasirenkama stojimo metu. 15

16 6211EX069 Naftos ir dujų technologiniai procesai 21 1,5 Inžinerijos mokslų 6211EX070 Uosto statiniai 2 Inžinerijos mokslų 6211GX016 Papildomoji ir alternatyvioji medicina (specializacija neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių reabilitacija) SVEIKATOS MOKSLAI 2 Sveikatos mokslų 6211GX017 Slauga 1,5 Sveikatos mokslų 6211GX019 Visuomenės sveikatos ugdymas 2 Sveikatos mokslų Asmenys, turintys: a) technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį, b) kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą, c) baigę atitinkamas papildomąsias studijas. Asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas. Asmenys, turintys: a) reabilitacijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, b) slaugos ir akušerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją 23, c) baigę atitinkamas papildomąsias studijas. Asmenys, turintys biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas. Asmenys, turintys socialinių, biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas. 23 Asmenys, turintys slaugos ir akušerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją, studijų metu privalės išklausyti papildomus studijų dalykus. 16

17 6211JX JX JX087 Konsultavimo psichologija 24 Medijos ir komunikacija SOCIALINIAI MOKSLAI 2 Socialinių mokslų Asmenys, turintys psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 1,5 Socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį Nacionalinis 1,5 Socialinių mokslų saugumas 3 Socialinių mokslų 6211JX088 Pedagoginė psichologija JX089 Socialinis darbas 2 Socialinių mokslų 6211JX LX079 Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas 26, 27 Inovacijų vadyba ir technologijos 28 1,5 Socialinių mokslų VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA 2 Verslo vadybos laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. Asmenys, turintys psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį balas pridedamas ne mažiau kaip 350 val. savanoriavusiems ir teikusiems emocinę paramą telefonu ir / arba internetu emocinės paramos tarnybose. 25 Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijų metu privalės studijuoti nustatytus papildomus studijų dalykus ir už juos atsiskaityti nustatyta tvarka. 26 Kai kurie studijų dalykai dėstomi anglų kalba. 27 Dalis studijų programos vykdoma nuotoliniu būdu. 28 Studijos vykdomos nuotoliniu būdu. 17

18 6211LX080 Regionų valdysena 2 Viešojo administravimo 6211LX081 Rekreacijos ir 2 Verslo vadybos turizmo vadyba 6211LX082 Rinkodara 2 Verslo vadybos 6211LX LX005 Sveikatos priežiūros vadyba Tarptautinių turizmo renginių vadyba 29 2 Verslo vadybos 1,5 Verslo vadybos 6211LX083 Verslo vadyba 28 2 Verslo vadybos UGDYMO MOKSLAI 6211MX036 Andragogika 2 Ugdymo mokslų 6211MX038 Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika 2 Ugdymo mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. Asmenys, turintys socialinių, biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas. bakalauro kvalifikacinį laipsnį. anglų 29 Jungtinė studijų programa su Vidžemės taikomųjų mokslų universitetu (Latvija). 18

19 6211MX040 Ikimokyklinis ir 2 Ugdymo mokslų pradinis ugdymas MX042 Socialinė 27, 30, 31 pedagogika (specializacija šeimos ir vaiko teisių apsauga) 6211MX044 Švietimo vadyba 27, NX NX051 Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija 33 Baltijos šalių istorija 2 Ugdymo mokslų 2 Ugdymo mokslų HUMANITARINIAI MOKSLAI 2 34 Humanitarinių mokslų 2 35 Humanitarinių mokslų Asmenys, turintys ugdymo mokslų studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją arba ugdymo mokslų studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25 ir pedagogo profesinę kvalifikaciją. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25 ir pasiekę anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis. Asmenys, turintys humanitarinių ar socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. BRIAI 30 1 balas pridedamas dirbantiems socialiniais pedagogais ir socialiniais darbuotojais balas pridedamas baigusiems papildomąsias studijas Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga ir Socialinė pedagogika balas pridedamas dirbantiems švietimo įstaigų vadovais. 33 Vokiečių, prancūzų kalbų grupės formuojamos įstojus. 34 Dalis studijų dalykų vykdoma dieniniu studijų tvarkaraščiu. 35 Paskaitos vyksta pagal individualiai sudarytą planą. 19

20 6211NX NX056 Dvasinis konsultavimas ir asistavimas 2 Humanitarinių mokslų Profesinė etika ir 1,5 Humanitarinių etikos auditas mokslų 6211NX057 Teatrologija 2 Humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 25. bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį Profesinių studijų programų sąrašas. Studijų forma ir trukmė metais Valstybinis Suteikiama Studijų programa NL I kodas kvalifikacija D S Kokio pasirengimo asmenys priimami UGDYMO MOKSLAI 6310MX009 Pedagogika 1 1,5 Pedagogas Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. Akademinio padalinio pavadinimas 20 20

21 16. Dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas gali asmenys: baigę universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas, kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir atitinkantys 14 punkto studijų programų sąrašo lentelėje nurodytus reikalavimus; baigę aukštojo mokslo kolegines studijas ir atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas bei atitinkantys 14 punkto studijų programų sąrašo lentelėje nurodytus reikalavimus. 17. Dalyvauti konkurse į profesines studijas gali asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ar kolegines studijas arba vientisąsias studijas ir atitinkantys 15 punkto studijų programų sąrašo lentelėje nurodytus reikalavimus. 18. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. 19. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 20. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas ir jau turintys antrosios pakopos studijų baigimo diplomą, jei daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų įgijo valstybės lėšomis, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. 21. Prašymai dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas pateikiami ir koreguojami tik internetu adresu Pateikiant prašymą privaloma užpildyti visą reikiamą informaciją apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kitus būtinus duomenis. 23. Stojant į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas pildomas bendras prašymas. 24. Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki šešių pageidavimų. Stojantieji, dalyvaujantys konkurse į kelias studijų programas, pirmiausia dalyvauja konkurse į pirmąją prioriteto tvarka prašyme nurodytą studijų programą. Laimėjusiems konkursą į pirmiau nurodytą studijų programą, dalyvauti konkurse į kitas studijų programas neleidžiama. 25. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas. 26. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis koreguoto prašymo variantas. 27. Asmenų, baigusių pirmosios pakopos studijas Klaipėdos universitete (toliau Universitetas) m., diplomų ir priedėlių duomenys iš Universiteto duomenų bazių perkeliami į elektroninę priėmimo sistemą. 28. Asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ne Klaipėdos universitete arba baigę Klaipėdos universitetą 2011 m. ir anksčiau, taip pat turintys papildomųjų studijų baigimo pažymėjimą, jei jis reikalingas konkursiniam balui sudaryti, patys surenka visą informaciją iš atitinkamų mokslo baigimo dokumentų (diplomo, jo priedėlio ar priedo, pažymėjimo) ir pateikia jų elektronines kopijas (jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas, vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinančio dokumento elektroninę kopiją). Nepateikus šios informacijos prašymas nebus nagrinėjamas. 29. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Klaipėdos universitetą el. paštu admission@ku.lt. 30. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, stojantysis dėl pažymių konvertavimo turi kreiptis į Universiteto Akademinių reikalų skyrių. 31. Konkursinio balo sudarymo principai: Konkursinis balas, baigusiems pirmosios pakopos studijas ir stojantiems į antrosios pakopos studijas, apskaičiuojamas pagal formulę: KB=Vx0,6+Bx0,4+PB, kur KB konkursinis balas, V pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB papildomi balai Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti ir stojantiems į antrosios pakopos studijas, apskaičiuojamas pagal formulę: KB=Vkx0,4+Px0,6+PB, 21

22 kur KB konkursinis balas, Vk aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB papildomi balai Konkursinis balas į profesines studijas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=Vkx0,4+Bx0,3+MPx0,3+PB, kur KB konkursinis balas, Vk aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, MP motyvacinis pokalbis Tęstinių studijų instituto priėmimo komisijoje, PB papildomi balai Vienas balas prie konkursinio balo pridedamas stojantiesiems į antrosios pakopos studijas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje (reikia pateikti jų elektronines kopijas) Jeigu už darbo stažą pridedamas papildomas balas arba darbo stažas nurodytas kaip būtina priėmimo sąlyga, reikia pateikti patvirtinančios darbo stažą pažymos elektroninę kopiją Jeigu už savanorystę pridedamas papildomas balas, reikia pateikti pažymos elektroninę kopiją Jeigu už baigtas papildomąsias studijas pridedamas papildomas balas (stojantiems į Socialinės pedagogikos studijų programą), reikia pateikti papildomųjų studijų baigimo pažymėjimą (akademinę pažymą) Vienas balas prie konkursinio balo pridedamas stojantiesiems į profesines studijas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba savivaldybės rekomendaciją (reikia pateikti dokumentų elektroninę kopiją) Stojantieji į profesines studijas, neišlaikę arba nelaikę motyvacijos vertinimo, gali dalyvauti konkurse tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Jei diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis Diplomo priedėlio (priedo) penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai dvigubinami. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia pervedami į dešimtbalę vertinimo sistemą ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą Asmenų, baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į dešimtbalę sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, į konkursinį balą neįtraukiami. 32. Stojantiesiems į antrosios pakopos studijas surinkus vienodą konkursinių balų skaičių pirmenybė teikiama turintiems: aukštesnį baigiamojo darbo (baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų)) įvertinimą; papildomų balų. 33. Stojantiesiems į profesines studijas surinkus vienodą konkursinių balų skaičių pirmenybė teikiama turintiems aukštesnį motyvacinio pokalbio įvertinimą arba pagal pateiktus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priėmimo 2019 m. į profesines studijas reikalavimus. 34. Į antrosios pakopos studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai. 35. Priėmimas vyksta trimis etapais. 36. Po pirmojo etapo likus laisvų vietų skelbiamas antrasis etapas. Antrajame etape gali dalyvauti asmenys: nepakviesti studijuoti per pirmąjį etapą; laiku nesudarę studijų sutarčių pirmojo etapo metu; nedalyvavę pirmajame etape; pirmojo etapo metu sudarę valstybės finansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos; pirmojo etapo metu sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės finansuojamos vietos. 22

23 37. Po antrojo etapo likus laisvų vietų skelbiamas trečiasis etapas. Trečiajame etape gali dalyvauti asmenys: nepakviesti studijuoti per pirmąjį ar antrąjį etapą; laiku nesudarę studijų sutarčių pirmojo ar antrojo etapo metu; nedalyvavę pirmajame ar antrajame etape; pirmojo ar antrojo etapo metu sudarę valstybės finansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos; pirmojo ar antrojo etapo metu sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės finansuojamos vietos. 38. Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas datos: Priėmimo procedūros Datos ir terminai 1 etapas Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo iki val. stojamosios studijų įmokos sumokėjimas Motyvacijos vertinimas Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto puslapyje nurodant reikalingus prisijungimo duomenis). Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas ir elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės galios neturi ir Universitetas neprisiima atsakomybės dėl pranešimo gavimo , 9 val , 14 val. Studijų sutarčių pasirašymas (Akademinių reikalų nuo iki , skyriuje) 9 12 val. ir val. 2 etapas Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo iki val. stojamosios studijų įmokos sumokėjimas Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto , 10 val. puslapyje nurodant reikalingus prisijungimo duomenis). Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas ir elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės galios neturi ir Universitetas neprisiima atsakomybės dėl pranešimo gavimo. Studijų sutarčių pasirašymas (Akademinių reikalų , 9 12 val. ir val. skyriuje) 3 etapas Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo iki val. stojamosios studijų įmokos sumokėjimas Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto , 10 val. puslapyje nurodant reikalingus prisijungimo duomenis). Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas ir elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės galios neturi ir Universitetas neprisiima atsakomybės dėl pranešimo gavimo. Studijų sutarčių pasirašymas (Akademinių reikalų , 9 12 val. ir val. skyriuje) 39. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus stojamosios studijų įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją ir 28 punkte nurodytus dokumentus. 23

24 40. Stojamoji studijų įmoka 15 Eur. 41. Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų: gavėjas Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas AB bankas Swedbank, gavėjo sąskaita LT , banko kodas 73000, mokesčio pavadinimas stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas , mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas; gavėjas Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas AB bankas Luminor, gavėjo sąskaita LT , banko kodas 40100, mokesčio pavadinimas stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas , mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas. 42. Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą: gimę 1994 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų; gimę 1994 m. arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai; kurių darbingumo lygis 0 45 %. 43. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama. 44. Pakviestųjų studijuoti dokumentai priimami ir studijų sutartys pasirašomos Universiteto Akademinių reikalų skyriuje. 45. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas. 46. Įforminant priėmimą pakviestieji studijuoti turi pateikti šių dokumentų originalus (pateiktų dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos Akademinių reikalų skyriuje): asmens tapatybės kortelę arba pasą; aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą); akademinę pažymą (pažymėjimą), patvirtinančią (-tį) baigtas papildomąsias studijas (tik baigusiems papildomąsias studijas); vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas; kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. 47. Studijų registracijos mokestis 45 Eur. 48. Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų: gavėjas Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas AB bankas Swedbank, gavėjo sąskaita LT , banko kodas 73000, mokesčio pavadinimas studijų registracijos mokestis, įmokos kodas , mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas; gavėjas Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas AB bankas Luminor, gavėjo sąskaita LT , banko kodas 40100, mokesčio pavadinimas studijų registracijos mokestis, įmokos kodas , mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas. 49. Jei asmuo, pakviestas studijuoti į valstybės finansuojamą studijų vietą jau turi antrosios pakopos studijų baigimo diplomą ir daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų įgijo savo lėšomis, būtina pristatyti pažymą apie mokėjimą už ankstesnes magistrantūros studijas. 50. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. 51. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija. 24

25 III SKYRIUS PRIĖMIMAS Į SUTRUMPINTAS STUDIJOS BAKALAURO LAIPSNIUI ĮGYTI IR PAPILDOMĄSIAS STUDIJAS MAGISTRO LAIPSNIUI SIEKTI 52. Sutrumpintų studijų bakalauro laipsniui įgyti programų sąrašas. Studijų forma ir trukmė Valstybinis metais Studijų programa kodas NL I Suteikiama kvalifikacija D S S SVEIKATOS MOKSLAI 6181GX001 Kineziterapija 1,5 Sveikatos mokslų bakalauras, kineziterapeutas Kokio pasirengimo asmenys priimami Priimami asmenys, baigę kineziterapijos aukštojo mokslo kolegines studijas. 6121GX016 Radiologija 2 Sveikatos mokslų bakalauras Priimami asmenys, baigę: a) medicinos technologijų studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas, b) kitas sveikatos mokslų studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas ir turintys rentgeno (radiologijos) pagrindų mokymo programos baigimo pažymėjimą GX017 Slauga 2 Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas Priimami asmenys, baigę slaugos ir akušerijos studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas GX018 Visuomenės sveikata 2,5 Sveikatos mokslų bakalauras Priimami asmenys, baigę sveikatos mokslų studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas 37. Akademinio padalinio pavadinimas 36 NL nuolatinės studijos, I ištęstinės studijos, D dieninis studijų tvarkaraštis, S sesijinis studijų tvarkaraštis. 36 Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Sveikatos mokslų fakultetas. 37 Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus. 25

26 SOCIALINIAI MOKSLAI 6121JX063 Ekonomika 1,5 Socialinių mokslų bakalauras Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą. 6121JX065 Psichologija 3 Socialinių mokslų bakalauras Priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba baigę socialinių, humanitarinių ar biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas. 6121JX067 Socialinis darbas 2 Socialinių mokslų bakalauras Priimami asmenys, baigę: a) socialinio darbo ar socialinės pedagogikos aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas, b) kitas socialinių ar ugdymo mokslų studijų krypčių grupių studijas 37. VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA 6121LX058 Logistika 1,5 Verslo vadybos bakalauras Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį 6121LX LX061 Vadyba (specializacijos 38 skaitmeninis verslas, finansų valdymas, modernioji rinkodara) Viešasis administravimas išsilavinimą. 2 Verslo vadybos bakalauras Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą. 2 Viešojo administravimo bakalauras Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą. UGDYMO MOKSLAI 6121MX048 Andragogika 1,5 Ugdymo mokslų bakalauras Priimami asmenys, baigę socialinių mokslų srities aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė. 26

27 6121MX054 Vaikystės 2 Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogika 39 pedagogas Priimami asmenys, baigę edukologijos krypties aukštojo mokslo studijas arba kitos krypties aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo profesinę kvalifikaciją. 53. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti programų sąrašas. Studijų programa Studijų Studijų trukmė tvarkaraštis 40 Baigus studijas Kokio pasirengimo asmenys išduodama priimami metais D, V, S, S(I) INFORMATIKOS MOKSLAI Informatika iki 1 D Akademinė Priimami asmenys, baigę pažyma, suteikianti informatikos ar informatikos galimybę stoti į inžinerijos krypties aukštojo magistrantūros mokslo kolegines studijas. studijas Hidrologija ir okeanografija iki 1 D Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas FIZINIAI MOKSLAI Priimami asmenys, baigę biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ar technologijos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas. Magistrantūros studijų galimybės Geoinformatika Techninių informacinių sistemų inžinerija Jūrų hidrologija Akademinio padalinio pavadinimas Dalis studijų programos vykdoma nuotoliniu būdu. 40 D dieninis studijų tvarkaraštis. Akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis nuo 8.20 val. iki val. 40 V vakarinis studijų tvarkaraštis. Akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis nuo val. iki val. 40 S sesijinis studijų tvarkaraštis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės. 40 S(I) du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 3 savaitės. Studijos prasideda įžangine sesija, kuri paprastai prasideda rugsėjo mėn. trečiąją savaitę. 27

28 Integruota inžinerija Papildomoji ir alternatyvioji medicina iki 1 S(I) Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas iki 1 S Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas INŽINERIJOS MOKSLAI Priimami asmenys, baigę technologijos, fizinių, biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas. SVEIKATOS MOKSLAI Priimami asmenys baigę: a) reabilitacijos studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas, b) sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (išskyrus reabilitacijos studijų kryptį) aukštojo mokslo kolegines studijas, c) aukštojo mokslo universitetines (išskyrus reabilitacijos studijų kryptį) bakalauro studijas. Slauga iki 1 S Priimami asmenys, baigę slaugos ir akušerijos studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas. Visuomenės sveikatos ugdymas iki 1 S Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas. SOCIALINIAI MOKSLAI Priimami asmenys, baigę socialinio darbo studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas. Socialinis darbas iki 1 S Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas Gamybos inžinerija Jūros aplinkos inžinerija Laivybos ir uostų inžinerija Naftos ir dujų technologiniai procesai Techninių informacinių sistemų inžinerija Uosto statiniai Papildomoji ir alternatyvioji medicina Slauga Visuomenės sveikatos ugdymas Socialinis darbas 28

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKL

PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKL PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 11-30 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKLĖS I skyrius PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė BRANDOS EGZAMINAI valstybiniai ir mokykliniai :lietuvių kalbos; tik valstybiniai: biologijos,

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų įvertinimų, nurodytų atestate (Аттeстат o срeднeм

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO Mechanikos inžinerijos krypties studijų programų išorinio išsamiojo vertinimo IŠVADOS Ekspertų grupės vadovas: nariai: prof. habil. dr. Jonas Vobolis dr. Andrius Čapas

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

s ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karj Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera

s ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karj Studijos ir karjera Studijos ir karjera Studijos ir karjera s ir karjera Studijos ir karj Studijos ir karj 1 2 jos ir karjera os ir karjera - aukštoji valstybinė mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, orientuotos į praktinę veiklą Turinys Utenos kolegijos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

SUDERINTA:

SUDERINTA: SUDERINTA: SHMF l. e. p. dekanas prof. dr. Rimantas Balsys TVIRTINU: L. e. p. studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė 2018 / 2019 S. M. PAVASARIO SEMESTRO PIRMOSIOS PAKOPOS NUOLATINIŲ STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2018-03-30 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 42-2015, i. k. 1112070ISAK000V-435 Nauja redakcija nuo 2016-07-13: Nr. V-642, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-12, i. k. 2016-20017

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau