PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr"

Transkriptas

1 PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP SPL Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas SPRENDINIAI Planavimo organizatorius: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Rengėjas: UAB Atamis Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas (atest. Nr.25761) Architektė: Neringa Jarašūnienė (ŽPVD atest. Nr.1) Architektė: Jūratė Usanova (ŽPVD atest. Nr.19) 2014 m.

2 T U R I N Y S Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Psl. Nr. TEKSTINĖ DALIS. Aiškinamasis raštas Bendrieji duomenys 3 Įvadas 7 Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo Panevėžio mieste pagrindinės nuostatos 7 I. II. III. IV. ŽELDYNŲ TVARKYMO ZONŲ REGLAMENTAI IR TERITORINIŲ 10 APRIBOJIMŲ SISTEMA 1. Želdynų tvarkymo zonos Atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypų bei vandens telkinių 13 pakrančių apsaugos juostų ribų nustatymas: 2.1. Atskirųjų želdynų sklypų formavimas. 2.2 Žaliųjų jungčių sklypų formavimas 2.3. Vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų nustatymas Inžineriniai tinklai planuojamose teritorijose PRIEMONĖS KRAŠTOVAIZDŽIO EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMUI, GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMUI Panevėžio miesto želdynų tvarkymas Bendrieji želdynų tvarkymo reikalavimai 1.2. Formuojamieji kraštovaizdžio kirtimai 2. Dendrologinio parko sukūrimas Panevėžio mieste Saugomos teritorijos Priemonės kultūros paveldo išsaugojimui želdynuose 32 ŽELDYNŲ SISTEMOS PLĖTOJIMO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PASIŪLYMAI Atskirųjų želdynų tvarkymo pagrindiniai sprendiniai 44 SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA V. PLANAVIMO SĄLYGOS GRAFINĖ DALIS Sprendinių brėžinys M: Atskirųjų želdynų tvarkymo planai (1-43) M 1: UAB Atamis,

3 Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas SPRENDINIAI Atestato Nr UAB Atamis Žirmūnų g , Vilnius, Tel.: (8 5) PV Ž. Grabauskas Projekto pavadinimas: PANEVĖŽIO MIESTO ŽELDYNŲ TVARKYMO SPECIALUSIS PLANAS Laida ŽPDV 1 Arch. N. Jarašūnienė SPRENDINIAI ŽPDV19 Arch. J. Usanova O Etapas SP Planavimo organizatorius: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius VP SPL Lapas Lapų UAB Atamis,

4 TEKSTINĖ DALIS. Aiškinamasis raštas BENDRIEJI DUOMENYS 1. Objekto bendras aprašymas: Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas analizuoja 43 apibrėžtus atskirųjų želdynų plotus ir jų vystymo galimybes, tačiau tuo pačiu darbe yra nagrinėjama ir visa Panevėžio miesto želdynų sistema: upių ir upelių pakrančių želdiniai, miesto žaliosios jungtys, gatvių želdiniai, visuomeninių teritorijų kai kurie priklausomieji želdiniai, kurie turi ar gali ateityje turėti galimybę tapti viešai naudojamais žaliaisiais plotais. Analizuojama ir planuojama teritorija apima visus Panevėžio miesto ribose esančius želdynus. 2. Specialiojo plano rengimo pagrindas: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A-513 Dėl Panevėžio miesto želdynų tvarkymo ir Panevėžio miesto taršos šaltinių specialiųjų planų planavimo darbų programų, patvirtintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymų Nr. A-1441, pakeitimo. 3. Planavimo tikslas: Detalizuoti Panevėžio miesto bendrojo plano (patvirtinto Savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr ) sprendinius. Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialiojo plano sprendiniais suformuoti Panevėžio miesto želdynų kūrimo, tvarkymo, naudojimo, infrastruktūros įrengimo bei apsaugos koncepciją, jų įgyvendinimo priemones ir reikalavimus. 4. Planavimo uždaviniai: Nustatyti atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypų ribas, upių ir upelių pakrančių apsauginių zonų ribas; Nustatyti atskiruosiuose želdynuose, žaliose jungtyse, upių ir upelių pakrančių apsauginėse zonose želdinių būklę, įvertinti vertingas rūšis ir pateikti pasiūlymus dėl tolimesnio jų formavimo. Nustatyti, kuriame iš esamų atskirųjų želdynų būtų galimybė suformuoti dendrologinį želdyną; Nustatyti naujų želdinių augimo galimybes esamuose atskiruose želdynuose, žaliose jungtyse, upių ir upelių pakrančių apsauginėse zonose ir pateikti pasiūlymus dėl naujų atskirųjų želdynų sukūrimo ir jų įrengimo; Pateikti pasiūlymus suformuotuose atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypuose, upių ir upelių pakrančių apsauginėse zonose dėl infrastruktūros (pėsčiųjų takų, apšvietimo tinklų, dviračių takų, poilsio ir sporto erdvių bei žaidimų aikštelių) įrengimo. 5. Dokumento lygmuo: Rengiamas specialusis planas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra rajono lygmens. 6. Planavimo organizatorius: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 20, LT Panevėžys; tel.: (8 45) , faks.: (8 45) ; el. paštas: 7. Planavimo sąlygos: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti, UAB Atamis,

5 29, Nr. S-03; Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyriaus raštas Dėl sąlygų specialiojo planavimo dokumentams rengti, , Nr. SD- ( )-4957; Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento raštas Dėl planavimo sąlygų, , Nr. N ir planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti, , Nr. N5-5128; KPD Panevėžio teritorinio padalinio planavimo sąlygos rajoninio lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti, , Nr P-501; Panevėžio visuomenės sveikatos centro planavimo sąlygos nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentams rengti, , Nr.S(7.48)- 4205; Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio skyriaus raštas Dėl planavimo sąlygų specialiesiems planams rengti išdavimo , Nr. TS ; Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro raštas Dėl Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialiojo plano, , Nr S-4572; Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus raštas Dėl planavimo sąlygų , Nr. SA1-156 ir planavimo sąlygos , Nr.TP S; AB LESTO raštas Dėl projektavimo sąlygų išdavimo Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialiojo plano rengimui, , Nr ; UAB Aukštaitijos vandenys projektavimo sąlygos, , Nr ; AB Lietuvos dujos raštas Dėl planavimo sąlygų Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialiajam planui rengti , Nr ir planavimo sąlygos , Nr ; UAB Panevėžio gatvės lydraštis dėl sąlygų , Nr ir raštas Dėl rajono lygmens specialiojo planavimo sąlygų , Nr ; TEO LT, AB, Tinklo technologijų tarnyba, Tinklo eksploatacijos departamentas, Panevėžio TE centro planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti, , Nr /3308; AB Panevėžio energija raštas Dėl Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialiojo plano, , Nr ; Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti, ; Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Panevėžio miesto želdynų tvarkymo ir Panevėžio miesto taršos šaltinių specialiųjų planų planavimo darbų programų, patvirtintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.1241, pakeitimo, , Nr. A Planavimo eiga: Esamos būklės analizės stadija: Esamos būklės analizės ataskaita rengiama, atliekant atskirųjų želdynų, žaliųjų jungčių, upių ir upelių pakrančių apsauginių zonų žemės naudojimą bei apsaugą reguliuojančiuose patvirtintuose atitinkamo lygmens strateginio ir teritorijų planavimo dokumentuose esančių kraštovaizdžio formavimą lemiančių sprendinių analizę; bendrosios ekologinės būklės vertinimą, esamos teritorinės sistemos elementų lokalizavimą; probleminių formavimo zonų ir situacijų nustatymą. UAB Atamis,

6 Koncepcijos rengimo stadija: Parengiama ataskaita, suformuluojant atskirųjų želdynų, žaliųjų jungčių, upių ir upelių pakrančių apsauginių zonų kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo principines nuostatas; nustatant planavimo lygmeniui atitinkančią kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistemą; lokalizuojant nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo zonas. Nustatomos atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypų ribos, upių ir upelių pakrančių apsaugos zonų ribos, juose nustatoma esamų želdinių būklė, įvertinamos vertingos rūšys ir pateikiami pasiūlymai dėl tolesnio jų formavimo. Pateikiami pasiūlymai dėl dendrologinio želdyno suformavimo, infrastruktūros įrengimo atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypuose, upių ir upelių pakrančių apsauginėse zonose. Nustatomos naujų želdinių augimo galimybės esamuose atskiruose želdynuose, žaliose jungtyse, upių ir upelių apsauginėse zonose ir pateikiami pasiūlymai dėl naujų atskirųjų želdynų sukūrimo ir jų įrengimo. Šioje stadijoje atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV). Sprendinių konkretizavimo stadija: Šioje stadijoje suformuluojama: planavimo lygmenis ir išskirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas atitinkantys nustatyti teritorijų reglamentai ir teritorinių apribojimų sistema; nustatomos priemonės, galinčios pagerinti kraštovaizdžio ekologinę būklę, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą; pateikiami siūlymai dėl želdynų sistemos plėtojimo, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo; sudaromi tvarkymo pasiūlymai kiekvienam atskirajam želdynui, žaliųjų jungčių, upių ir upelių pakrančių apsauginėms zonoms. 9. Specialiajame plane naudojamos sąvokos pagal Želdynų įstatymą (Žin., 2007, Nr ): Atskirasis želdynas želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype. Atskirieji želdynai pagal jų pagrindinę naudojimo paskirtį yra skirstomi į: 1) rekreacinės paskirties želdynus parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, žaliąsias jungtis ir kitus poilsiui skirtus želdynus; 2) mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynus botanikos sodus, arboretumus, zoologijos sodus, etnografinius parkus, meno ir parodų parkus, istorinius želdynus, dendrologinius rinkinius, kapines, memorialinius parkus, kolumbariumų žemės sklypus ir kitus panašios paskirties želdynus; 3) apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus. Priklausomasis želdynas želdynas, esantis kito objekto žemės sklype. Želdynas ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių. Parkas ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti. Skveras ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę būklę. Miesto ar miestelio sodas ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas ne mažesnis kaip 70 procentų. Dendrologinis rinkinys estetiniu, pažintiniu ir mokslo požiūriais vertingas želdynas, apsodintas vietiniais ir (arba) introdukuotais sumedėjusiais ne mažiau kaip 50 rūšių, porūšių, varietetų, formų, veislių UAB Atamis,

7 augalais. Žalioji jungtis ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis miesto ir (ar) miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rekreacijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus funkciją. Želdiniai žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai. Želdyno kūrimas želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas. Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas dokumentas, kuriame smulkiai aprašomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų darbų sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms ir gėlynams) rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną. Želdyno pertvarkymas želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus. Želdyno tvarkymas želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu. pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą (Žin., 2000, Nr ): Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta (toliau Apsaugos juosta) prie paviršinio vandens telkinio nustatoma su paviršiniu vandens telkiniu besiribojanti paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos dalis, kurioje vykdoma ūkinė veikla gali turėti tiesioginį neigiamą poveikį paviršiniam vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomenės poreikiams galimybes, todėl joje draudžiama tam tikra ūkinė veikla; Paviršinio vandens telkinio apsaugos zona (toliau Apsaugos zona) prie paviršinio vandens telkinio nustatomas pakrantės (su paviršiniu vandens telkiniu besiribojančios sausumos) ruožas (teritorija), kuriame ribojama ūkinė veikla, galinti neigiamai paveikti paviršinį vandens telkinį; Pagal Teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr ): Specialusis planas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai. Specialusis teritorijų planavimas atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas. UAB Atamis,

8 Įvadas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr , 2013, Nr ), želdynai klasifikuojami į atskiruosius ir priklausomuosius. Panevėžio miesto teritorijos želdynų tvarkymo specialiajame plane analizuojami ir sprendiniai suformuoti tik atskiriesiems želdynams. Priklausomųjų želdynų plotų normos ir tvarkymo priemonės nustatomos detaliaisiais teritorijų planavimo dokumentais. Atlikus miesto želdynų apžvalgą ir inventorizaciją, nustatyta, kad Panevėžyje didžiausius želdynų sistemos plotus užima gerai pasiekiamose miesto vietose išsidėstę centriniai miesto želdynai, o vietinių želdynų trūksta, jų būklė prasta. Pastaraisiais dešimtmečiais didesnis dėmesys ir investicijos buvo skiriami reprezentaciniams centriniams miesto želdynams. Tuo tarpu nauji vietiniai gyvenamųjų kvartalų parkai ir skverai nebuvo kuriami, o kai kurie esami sunyko. Išliko vietinių želdynų išsidėstymo atskiruose rajonuose netolygumai. Ypač ryškus jų trūkumas daugiabučių namų kvartaluose. Plėtojant miesto bendro naudojimo erdvių sistemą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas nedidelius plotus užimantiems, bet itin svarbiems, arti gyvenamųjų vietų esantiems vietiniams želdynams, jų steigimui ir tvarkymui. Viešųjų Panevėžio miesto erdvių plotas, tenkantis vienam gyventojui, yra daugiau, nei dvigubai didesnis už nustatytą minimalų želdynų plotą, skiriamą vienam miesto gyventojui. Didžioji dalis viešųjų miesto erdvių ploto yra želdynai, todėl nauji rajoniniai ir centriniai želdynai turėtų būti įrengiami tik žaluma skurdžiose ar naujos urbanistinės plėtros miesto teritorijose. Želdynai Panevėžio mieste ugdytini, formuojant žaliąsias jungtis vietinio lygmens gamtinio karkaso struktūroje, gausinant želdynus vietinių želdynų grupėje, atstatant tolygų išsidėstymą skirtingose miesto dalyse bei saugant gyventojus nuo žalingo infrastruktūros poveikio. Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujamasi rengiant Panevėžio miesto želdynų tvarkymo planą yra tęstinumas ir sistematika. Tęstinumo principas nusako, kad siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti esamus geros būklės želdynus jų augimo vietoje, prioritetą teikiant jau susiformavusių želdynų priežiūrai, atnaujinimui, o ne naujų kūrimui. Sistematikos principu skatinamas vientisos želdynų sistemos miestuose kūrimas, gamtinio karkaso formavimas miesto želdynus žaliosiomis jungtimis siejant su upių slėniais (migracijos koridoriais) bei didžiaisiais užmiesčio želdinių masyvais ir miškais. Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo Panevėžio mieste pagrindinės nuostatos Kraštovaizdžio formavimo ir želdynų tvarkymo Panevėžio mieste pagrindines nuostatos parengtos remiantis atlikta esamos kraštovaizdžio, gamtinio karkaso, želdynų ir gamtinės situacijos analize, taip pat vadovaujantis šiais ir kitais teisės aktais: LR Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr ); LR Želdynų įstatymu (2007, Nr ); LR Miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr ); LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin.,2004, Nr ); Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 343 Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo. LR Vyriausybės nutarimu Nr.967 Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ); LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-96 Dėl gamtinio karkaso nuostatų UAB Atamis,

9 patvirtinimo (2007, Nr ); Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr ); Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdiniu reglamentu, patvirtintu aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62; Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo ; Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo ; LR Vyriausybės nutarimu Nr.2 06 Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems Statybos techniniu reglamentu STR :2004 Gyvenamieji pastatai, patvirtintu aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 Dėl Statybos techninio reglamento STR :2004 Gyvenamieji pastatai patvirtinimo ; Statybos techniniu reglamentu STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos, patvirtintu aplinkos ministro 1999 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 61 Dėl Statybos techninio reglamento STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos patvirtinimo ; Panevėžio miesto želdynų sistema, kraštovaizdžio ir viešųjų erdvių tvarkymo sprendiniai formuojami vadovaujantis šiomis nuostatomis ir prioritetais: pagrindinė žalioji Panevėžio miesto ašis turėtų driektis ir būti formuojama išilgai Nevėžio, rytųvakarų kryptimis, tam būtinas želdinių grupių ir masyvų stiprinimas abipus (ištisai) Nevėžio upės, kaip miesto žaliosios ašies. Centriniai miesto želdiniai turėtų koncentruotis miesto senojoje dalyje bei papildomai kuriami rajoniniai želdynų židiniai, skirti aptarnauti gyvenamųjų rajonų gyventojus (žr. 1 pav.). Panevėžio mieste formuojant želdynų ir viešųjų erdvių sistema visų pirma eksploatuojama Nevėžio upė, kaip visa apjungianti žalioji ašis. Miesto centre atveriami tiek vizualiniai ryšiai tiek fizinis priėjimas prie vandens. Tam tikslui rekomenduojama miesto centre įrengti kuo daugiau mažųjų prieplaukų, poilsio aikštelių prie vandens. Išilgai Nevėžio upės turėtų būti sukurta galimybė važiuoti bevariklio transporto priemonėmis, vaikščioti pėsčiųjų takais. abipus Nevėžio upės formuojami atskirųjų želdynų sklypai, kuriuose būtų reglamentuojamas želdinių tvarkymas ir infrastruktūros įrengimas, pvz.: dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimas, taip sudarant galimybę nepertraukiamai keliauti išilgai miesto, privačiuose sklypuose prie Nevėžio želdinius formuoti tose sklypo dalyse, kurios ribojasi su pakrantės želdiniais, tokiu būdu gausinant želdinių masyvus ir palei Nevėžį; UAB Atamis,

10 1 pav. Panevėžio miesto želdynų sistemos plėtojimo koncepcija gausinti apsauginių želdinių masyvus pramoninėje Panevėžio šiaurės vakarinėje miesto dalyje. Privalu pramoninių įmonių teritorijų želdinimas pagal nustatytas teisės aktų normas, šie reikalavimai turėtų būti kontroliuojami ir įteisinami rengiant teritorijų detaliuosius planus bei techninius projektus ir vykdant įgyvendinimo priežiūrą; būtina įvertinti ir geležinkelio juostos Panevėžio mieste apsauginius želdinius ir formuoti apsauginių želdinių grupes ir masyvus; Prižiūrint ir tvarkant ar projektuojant atskiruosius želdynus pirmenybė teikiama didžiausiems Panevėžio miesto parkams (Skaistakalnio, Kultūros ir poilsio, Jaunimo sodo, Pajuostės pl. parkas, Plukių ir Nevėžio pakrantės parkas ir pan.). Šiems želdynams turi būti parengti išsamūs želdynų tvarkymo techniniai projektai, jų teritorijos tvarkomos iš esmės, keičiant ar pertvarkant pasenusią tiek kompozicinę struktūrą, tiek estetinę išraišką ir infrastruktūrą. Taip pat svarbu įrengti didžiuosius centrinius gyvenamųjų rajonų želdynus, kurie būtų pasiekiami čia gyvenantiems asmenims kasdien, nevykstant į miesto centrą. kai kuriems mažesniems želdynams, skverams ir gerai prižiūrimoms viešosioms erdvėms užtektų nuolatinės priežiūros, infrastruktūros, grindinio dangų ir želdinių atnaujinimo; atvirose centrinėse miesto erdvėse (ypač senamiestyje, senojoje miesto dalyje) yra svarbus semantinis momentas. Daugelyje Panevėžio aikščių ir skverų yra nemažai skulptūrų, menančių įvairių laikmečių istorinius įvykius bei asmenis. Kartais jie nedera vienas prie kito, trukdo suvokti želdyno ar aplinkos erdvę bei paskirtį, Ypatingai tai pastebima, tuose želdynuose, kur vyrauja įvairovė horizontaliajame paviršiuje (pvz. dangose). Skirtingos architektūros pastatai, vieningo stiliaus gatvių fasadų trūkumas taip pat stipriai veikia atviras erdves, tuo pačiu ir miesto želdynus. Rengiant želdynų ir viešųjų erdvių tvarkymo projektus ir juos tvarkant reikia skirti kompleksinį dėmesį bendros želdyno erdvės kokybės gerinimui tiek horizontaliajame lygmenyje (dangos, želdiniai, mažieji architektūros objektai, apšvietimas), tiek vertikaliajame (gatvės ir pastatų fasadų UAB Atamis,

11 išklotinės, spalviniai deriniai, vaizdingų panoramų atvėrimas, vizualinės netvarkos pridengimas); Panevėžio miesto istorinėje dalyje (unikalus kultūros paveldo vertybės kodas 31872) rekomenduojama sukurti vieningą mažųjų architektūros objektų stilistiką (gali būti vienodo stiliaus suolai, šviestuvai, tvorelės, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, nuorodos). Bendras vizualinis kodas turėtų būti atpažįstamas kaip Panevėžio miesto savitumo raktas, pasikartojantis senamiesčio ribose ir kuriantis vizualinę vienovę; želdynų plotų, kurie nėra būtini konkrečioje miesto dalyje ir neturintys potencialo tapti reikalinga ir patrauklia erdve reikėtų atsisakyti. Šie plotai vertingesni ir labiau reikalingi užstatymo tankinimui, ypač miesto centre. Taip pat svarbu įvertinti kai kurių želdynų, esančių transporto ir intensyvaus eismo gatvių įtakos zonoje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad žmonėms tai nebus patraukli ir sveika aplinka poilsiui ar rekreacijai, be to svarbu vengti intensyvaus želdinimo avaringose sankryžose, kur svarbiausias yra eismo saugumo užtikrinimas. formuojant specialiojo plano sprendinius vadovaujamasi Želdynų įstatyme apibrėžtomis sąvokomis: Atskirasis želdynas želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype. Parkas ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti. Miesto ar miestelio sodas ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas ne mažesnis kaip 70 procentų. Skveras ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę būklę. Žalioji jungtis ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis miesto ir (ar) miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rekreacijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus funkciją. I. ŽELDYNŲ TVARKYMO ZONŲ REGLAMENTAI IR TERITORINIŲ APRIBOJIMŲ SISTEMA 1. Želdynų tvarkymo zonos Nustatant želdynų tvarkymo zonas Panevėžio mieste buvo vadovautasi Želdynų įstatyme apibrėžta atskirųjų želdynų klasifikacija. Atskirieji želdynai suskirstyti pagal jų naudojimo paskirtį ir pažymėti indeksais: rekreacinės paskirties želdynai R, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynai K, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai E. Rekreacinės paskirties želdynams Panevėžio mieste priskirti Plukių g. ir Nevėžio pakrantės parkas, Kultūros ir poilsio parkas, Bendruomenių rūmų parkas, Senvagės parkas, J. Biliūno parkas, Pajuostės plento parkas, Statybininkų g. parkas Snaigė, Taikos al. pušynėlis, A. Baranausko pušynėlis, Jaunimo sodas, Sporto rūmų skveras, Projektuotojų g. skveras, Respublikos g. Skveras, skveras Garsas, Santuokų rūmų skveras, P. Plechavičiaus skveras, Maironio alėja, Draugystės stadiono skveras, A. Jakšto g. skveras, Partizanų g. skveras, Žilvičių g. skveras, Urėdijos skveras, Savanorių aikštė, Aguonų g. skveras. Rekreacinės paskirties želdynai, tai želdynai, kurie numatyti poilsiavimui, kuriuose pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas žmonių rekreacijai. Šie želdynai turi būti suformuoti didesniems lankytojų srautams (t.y. gamtinė aplinka tinkamai paruošta ir apsaugota nuo antropogeninio poveikio), pasižymėti estetinėmis savybėmis bei sveikatinimosi galimybėmis ir maksimaliai tenkinti žmonių poilsio ir laisvalaikio gamtoje poreikius. Juose vystoma intensyvi ar ekstensyvi rekreacija, įrengiami įvairūs rekreacinės infrastruktūros objektai, takai, aikštelės, skatinamas intensyvus žmonių lankymas, Tiesiami UAB Atamis,

12 dviračių, pėsčiųjų takai, įrengiami paplūdimiai, prieplaukos ir kiti traukos objektai lankymuisi parke. Rekreacinės paskirties želdynai skirstomi į potipius: R1 parkai, R2 - miesto ir miestelio sodai, R3 - skverai, R4 - žaliosios jungtys, R5 - kiti poilsio. Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynams priskirti Atminimo parkas, Žagienio g. - Kapinių parkas, Velžio parkas, Senojo teatro skveras, Šv. Petro ir Povilo aikštė, Nepriklausomybės aikštė, Laisvės aikštė. Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynai, tai želdynai, kuriuose pirmenybė teikiama pažinimui, istorinių elementų atkūrimui ar semantiniam įprasminimui (meniniai objektai, paminklai, monumentai, pažintinės erdvės, mokomieji takai, dendrologiniai rinkiniai). Šios paskirties želdynai turi griežtesnį apsaugos reglamentą, juose skatinamas Panevėžio miesto istorijos, kultūros pažinimas. Šie želdynai turėtų būti labiau orientuoti į kultūrinius renginius, kultūros, mokslo pažinimą. Istoriniuose želdynuose surinkus istorinę medžiagą atkuriami buvę kompoziciniai elementai, buvusių kapinių ar netoli kapinių esantiems tokios paskirties želdynams formuojamos rimties ar ramybės oazės, neįrengiami įvairūs sporto įrenginiai ar triukšmingos aikštelės. Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynai skirstomi į potipius: K1 - botanikos sodai, K2 - arboretumai, K3 - zoologijos sodai, K4 - etnografiniai parkai, K5 - meno ir parodų parkai, K6 - istoriniai želdynai, K7 - dendrologiniai rinkiniai, K8 - kapinės, K9 - memorialiniai parkai, K10 - kolumbariumų žemės sklypai, K11 - kitus panašios paskirties želdynus; Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai. Panevėžio mieste priskirti šie želdynai: Nemuno g. parkas, J. Basanavičiaus g. parkas, A. Jakšto - Šv. Zitos g. Skveras, Smėlynės g. -Senamiesčio g. Skveras, Stetiškių skveras taip pat atskirųjų želdynų sklypai, suformuoti abipus Nevėžio upės. Apsauginės paskirties želdynų kategorijai priskiriami: pramonės įmonių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos, vandens telkinių apsaugos juostos, kelių ir geležinkelių sanitarinės apsaugos zonos, šlaitų apsaugos zonos ir kt. Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynais formuojamos specialių rūšių želdinių kompozicijos, skirtos vandens telkinių apsaugai, apsaugai nuo kelių ir gatvių dulkėtumo, sukeliamo triukšmo ir užterštumo. Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai turi atlikti saugojimo nuo nepalankių aplinkos veiksnių funkciją. Tam yra parenkamos tam tikros medžių ir krūmų rūšys, formuojamos žaliosios konstrukcijos, kurios mieste atlieka apsauginę funkciją. Apsauginiai želdynai papildomai skirstomi į potipius: E1 vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, E2 pramonės objektų apsauginiai želdiniai, E3 gatvių apsauginiai želdiniai, E4 geležinkelių apsauginiai želdiniai, E5 valstybinės reikšmės miškai. UAB Atamis,

13 Mišrios paskirties želdynai. Mišrios paskirties želdynai išskirti, kadangi tam tikrų želdynų paskirtis nėra aiškiai išreikšta, jie atlieka keletą funkcijų (želdynas yra apsauginių želdynų paskirties, bet tuo pačiu jame yra galimybė želdyne vykdyti rekreacinę veiklą, istoriniame želdyne be pažinimo galima ir rekreacinė veikla ir t. t.). Parenkant tvarkymo priemones šiems mišrios paskirties želdynams pirmenybė teikiama pagal tai, kokia pirmoji paskirtis nurodyta jų indekse. Jeigu pirmoji paskirtis yra apsauginiai želdynai, o antrinė paskirtis - rekreacinė, tuomet šiame želdyne pirmiausia įrengiami ir sodinamos apsauginių želdinių grupės ar juostos (sodinant tam tikros rūšies augalus), suformuojama specializuota žalioji konstrukcija, ir tik vėliau, pagal galimybes ir poreikį tame pačiame želdyne įrengiamos rekreacinės erdvės ir infrastruktūra. Mišrios paskirties želdyne, kurio pirminė paskirtis - mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynas, tokiame parke pirmiausia rengiamas projektas istoriniam želdynui atkurti ar pažintiniam parkui suformuoti, antraeilė paskirtis pritaikoma vėliau, pagal poreikį ir galimybes. Panevėžio mieste mišrios paskirties želdynams priskirti šie želdynai: Skaistakalnio parkas (kultūrinės ir rekreacinės paskirties želdynas); Ateities g. parkas (apsauginės ir rekreacinės paskirties želdynas), Sausios 13- osios parkas (kultūrinės ir rekreacinės paskirties želdynas), Vaivadėlių g. skveras (apsauginės ir rekreacinės paskirties želdynas). Eil. Nr. 1. Lentelė Panevėžio miesto atskirųjų želdynų priskyrimas želdynų tvarkymo zonoms. Želdynų tvarkymo zonos 1. REKREACINĖS PASKIRTIES ŽELDYNAI Atskirieji želdynai PARKAI (R1): Plukių g. ir Nevėžio pakrantės parkas; Kultūros ir poilsio parkas; Taikos al. pušynėlis; A. Baranausko pušynėlis; MIESTO SODAI (R2): Jaunimo sodas; SKVERAI (R3) Sporto rūmų skveras; Projektuotojų g. skveras; Respublikos g. skveras; Skveras Garsas ; Santuokų rūmų skveras; P. Plechavičiaus skveras; Draugystės stadiono skevras; A. Jakšto skveras; Partizanų g. Skveras; Žilvičių g. Skveras; Urėdijos skveras; Savanorių aikštė; Aguonų g. skveras Senojo teatro skveras ŽALIOSIOS JUNGTYS (R4): Maironio alėja KITI POILSIUI SKIRTI ŽELDYNAI (R5): Bendruomenių rūmų parkas; Senvagės parkas; J. Biliūno parkas; UAB Atamis,

14 2. MOKSLINĖS, KULTŪRINĖS IR MEMORIALINĖS PASKIRTIES ŽELDYNAI 3. APSAUGINĖS IR EKOLOGINĖS PASKIRTIES ŽELDYNAI Pajuostės plento parkas; BOTANIKOS SODAI (K1): (Nenumatoma) ARBORETUMAI (K2): (Nenumatoma) ZOOLOGIJOS SODAI (K3): (Nenumatoma) ETNOGRAFINIAI PARKAI (K4): (Nenumatoma) MENO IR PARODŲ PARKAI (K5): (Nenumatoma) ISTORINIAI ŽELDYNAI (K6): Skaistakalnio parkas (mišri paskirtis) Sausio 13-osios skveras (mišri paskirtis); DENDROLOGINIAI RINKINIAI (K7): Skaistakalnio parkas (mišri paskirtis); Velžio parkas; KAPINĖS (K8): (Nenumatoma) MEMORIALINIAI PARKAI (K9): Atminimo parkas; Žagienio g. ir Kapinių parkas (kaip vientisas želdynas); KOLUMBARIUMŲ SKLYPAI (K10): (Nenumatoma) KITI (K11): Laisvės aikštė; Nepriklausomybės aikštė; Šv. Petro ir Povilo bažnyčios aikštė; VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS JUOSTOS (E1): Nevėžio pakrantės atskirųjų želdynų sklypai; Ekrano marių pakrantės; Upelių pakrantės; PRAMONINIŲ TERTORIJŲ APSAUGINIAI ŽELDINIAI (E2): Priklausomieji įmonių želdynai; GATVIŲ APSAUGINIAI ŽELDINIAI (E3): Nemuno g. parkas; J. Basanavičiaus g. želdynas; J. Basanavičiaus tilto želdynas; A. Jakšto - Šv. Zitos g. želdynas; Smėlynės-Senamiesčio g. želdynas; Stetiškių skveras; Viso Panevėžio miesto gatvių želdiniai; GELEŽINKELIŲ APSAUGINIAI ŽELDINIAI (E4) Geležinkelio atkarpos Panevėžio mieste želdiniai; VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKAI (E5): Taikos al. pušynėlis; A. Baranausko pušynėlis 4. MIŠRI PASKIRTIS Skaistakalnio parkas (K6.R1) Ateities g. parkas (E3.R4) UAB Atamis,

15 Sausio 13-osios parkas (K6.R2); Vaivadėlių g. skveras (E3.R5); 2. Atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypų bei vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų nustatymas 2.1. Atskirųjų želdynų sklypų ribų nustatymas. Įgyvendinant Panevėžio miesto bendrojo plano sprendinius atskirųjų želdynų sklypai ir žaliųjų jungčių sklypų ribos nustatomos bendruoju planu numatytose vietose. Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialiojo plano sprendiniais koreguojamos esamos atskirųjų želdynų ribos ir siūloma nustatyti naujus atskirųjų želdynų žemės sklypus. Atskirųjų želdynų ribos, kurių žemės sklypai registruoti Nekilnojamojo turto registre ar suformuoti detaliaisiais planais šiuo specialiuoju planu nekoreguojamos. Informacija apie ribų korektūrą pateikiama 2 lentelėje. UAB Atamis,

16 2 Lentelė. Atskirųjų želdynų sklypų ribų, plotų ir sąvokų nustatymas. Eil. Nr Parko/skvero pavadinimas Plukių g. ir Nevėžio pakrantės parkas Kultūros ir poilsio parkas Nemuno g. parkas Atminimo parkas Bendruomenių rūmų parkas Senvagės parkas 7. Skaistakalnio parkas 8. J. Biliūno parkas 9. Pajuostės plento parkas 10. J. Basanavičiaus g. parkas Parko/skvero (adresas) Sklypo plotas (ha) ir tipas Plukių g. 8,9581 Parkas Parko g ,07 Parkas Nemuno g. 0,7577 Parkas Sietyno g. 2,8650 Parkas Kranto g. 2,2365 Parkas A. Jakšto g.- Elektros g. 8,1739 Parkas Prie Nevėžio 30,9692 upės Parkas J. Biliūno g. 2,2000 Parkas Pajuostės pl. 5,2567 Parkas J. Basanavičiaus g. 2,1313 Parkas Informacija apie atskirųjų želdynų sklypų ribas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis ir žemės naudojimo būdas Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Bendro naudojimo teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Bendro naudojimo teritorijos Žemės sklypų naudojimo būdo turinys Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Sklypas suformuotas ir registruotas Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Sklypai suformuoti detaliuoju planu Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: kapinėms. Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms. Ribos suformuotos žemės sklypo plano projektu. Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Žemės sklypas suformuotas detaliuoju planu Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Žemės sklypas suformuotas detaliuoju planu Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Žemės sklypai, skirti atskiriesiems apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti Žagienio g. - Žagienio g. 1,8804 Formuojamas Kitos paskirties žemė Žemės sklypai, skirti atskiriesiems Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių matavimų metu Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių matavimų metu Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių

17 13. Kapinių parkas Velžio parkas 14. Statybininkų g. parkas Snaigė Ateities g. parkas Taikos pušynėlis A. Baranausko g. pušynėlis Jaunimo sodas Sporto rūmų skveras Projektuotojų g. skveras Senojo teatro skveras 22. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios aikštė Parkas Panevėžio m. 7,37 Parkas Statybininkų g. 2,5443 Parkas Ateities g. 1,71 Parkas Taikos al. 5,1951 Parkas A. Baranausko g. A. Jakšto g. Marijonų g. A. Jakšto g. 1A Projektuotojų g. 4,1983 Parkas 4,1452 Parkas 0,2024 Skveras 1,0223 Sodas/Park as Teatro g. 0,3264 Skveras Smėlynės g. 0,1624 Aikštė sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamos sklypas Formuojamas sklypas Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynams įrengti Sklypas suformuotas ir registruotas Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Ribos suformuotos detaliuoju planu Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Ribos suformuotos detaliuoju planu Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams teritorijos įrengti Sklypas suformuotas prilyginamu detaliajam planui planu Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Bendro naudojimo teritorijos Sklypas suformuotas, registruotos ribos. Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms. 23. Respublikos 0,8387 Žemės sklypai, skirti atskiriesiems Kitos paskirties žemė Sausio 13-osios g.- P. Puzino Sodas Formuojamas rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir Atskirųjų želdynų skveras g. sklypas memorialinės paskirties želdynams teritorijos įrengti 24. Respublikos g. Respublikos g. 0,2609 Formuojamas Kitos paskirties žemė Žemės sklypai, skirti atskiriesiems matavimų metu Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių matavimų metu Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių matavimų metu

18 25. skveras Skveras Garsas Skveras Respublikos g. 0,4403 Skveras 26. Santuokų rūmų Respublikos g. 0,2259 skveras Skveras Nepriklausomy bės aikštė P. Plechavičiaus skveras Laisvės aikštė A. Jakšto g. Šv. Zitos g. skveras Maironio alėja 32. J. Basanavičiaus g. tilto skveras 33. Draugystės stadiono skveras 34. A. Jakšto g. skveras 35. Smėlynės- Senamiesčio g. skveras Nepriklausom ybės a. 1,6910 Aikštė Vilniaus g. 0,2692 Skveras Laisvės a. 1,7951 Aikštė A. Jakšto g. Šv. Zitos g Liepų al.- A. Jakšto g. J. Basanavičiaus g. 0,2645 Želdynas 0,5200 Alėja 0,2990 Želdynas Smėlynės g. 1,1051 Skveras A. Jakšto g. 0,2967 Skveras Smėlynės- Senamiesčio g. 0,3621 Skveras sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Bendro naudojimo teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Bendro naudojimo teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Ribos suformuotos detaliuoju planu. Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms. Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms. Žemės sklypai, skirti atskiriesiems apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Ribos suformuotos detaliuoju planu Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Žemės sklypai, skirti atskiriesiems apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių matavimų metu Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių matavimų metu

19 36.* Liepų g. gyvenamojo mikrorajono atskirieji želdynai Partizanų g. skveras Vaivadėlių g. skveras Žilvičių g. skveras Urėdijos skveras Stetiškių skveras Savanorių a. skveras Aguonų g. skveras Filtracijos laukai Kniaudiškių parkas Liepų al. - Marijonų g. 2,7206 Atskirieji želdynai Partizanų g. 0,1782 Skveras Vaivadėlių g. 1,7669 Parkas Žilvičių g. 0,4804 Sodas Ateities g. 0,4526 Skveras Stetiškių g. 0,8903 Skveras Savanorių a. 0,3200 Skveras Aguonų g. 0,3293 Sodas Molainiai 62,7100 Parkas Kniaudiškių g. 7,6955 Parkas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Formuojamas sklypas Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Sklypai ir ribos suformuoti detaliuoju planu. Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės ir apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės paskirties želdynams įrengti Sklypas suformuotas detaliuoju planu Specialiuoju planu ribos ir paskirtis nekeičiami Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių matavimų metu Nuo iki Nevėžio up. Pakrantės atskirieji želdynai 100,9564 Atskirieji želdynai Formuojami 23 sklypai abipus Nevėžio upės Kitos paskirties žemė Atskirųjų želdynų teritorijos Žemės sklypai, skirti atskiriesiems apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių

20 matavimų metu Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas. Veiklos apribojimai sklypuose numatomi pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr ) reikalavimus. Registruojant želdynų sklypus privalu įregistruoti sklype galiojančias specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Panevėžio mieste sklypams pagal faktą gali būti nustatomi šie specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų punktai: I. Ryšių linijų apsaugos zonos; II. Kelių apsaugos zonos; III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; VII. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos; IX. Dujotiekių apsaugos zonos; XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; XXVI. Miško naudojimo apribojimai; XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; XXVI. Miško naudojimo apribojimai; XXVIII. Vandens telkiniai; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos XXXIII. Rekreacinės teritorijos; XXXV. Kraštovaizdžio draustiniai; Nekilnojamieji daiktai formuojami Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus ir specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apsaugos zonų plotai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

21 I. Ryšių linijų apsaugos zonos: 1. Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama: 1.1. kasti žemę giliau kaip 0,3 metro; 1.4. sodinti medžius, sandėliuoti medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, kurti laužus; II. Kelių apsaugos zonos 3. Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatomos kelių apsaugos zonos: 3.1. Kelių apsaugos zonų pločiai priklausomai nuo kelio reikšmės yra: magistralinių kelių po 70 metrų; krašto kelių po 50 metrų; rajoninių kelių po 20 metrų; vietinės reikšmės kelių po 10 metrų. 7. Kelių apsaugos zonose medžiai, jų grupės ir krūmai, augantys ne miško žemėje, nukertami ar kitaip pertvarkomi nustatytąja tvarka savivaldybės institucijai išdavus leidimą. III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona 8. Geležinkelio kelių, elektros tiekimo, ryšių ir signalizacijos įrenginių (toliau vadinama įrenginiai) apsaugos zona smulkiau skirstoma taip: miestuose po 20 metrų abipus kraštinių kelių ašių, bet zonos riba negali būti arčiau kaip 5 metrai iki kelio statinio; 9. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augantys medžiai negali būti aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio. Geležinkelio apsaugos zonoje, nurodytoje 8.1 punkte, iki geležinkelio želdinių apsaugos zonos ribos ne miško paskirties žemėje augantys medžiai, jų grupės ir krūmai (įskaitant ir augančius vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose), keliantys pavojų eismo saugumui, žmonėms ar statiniams, nukertami ar kitaip pertvarkomi be atskiro savivaldybės institucijų leidimo ir neatlyginant želdinių vertės. 11. Geležinkelio želdinių apsaugos techniniai darbuotojai turi teisę laisvai vaikščioti geležinkelio želdinių apsaugos zonoje, sodinti vėjo greitį mažinančias želdinių juostas ir kirsti želdinius, keliančius pavojų eismo saugumui, įrengti apsaugos nuo sniego, smėlio, vėjo, vandens užtvaras ir sutvirtinti dirvą. 13. Geležinkelio viešojo (bendrojo) naudojimo kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje be viešojo (bendrojo) naudojimo geležinkelių valdytojo, o geležinkelio želdinių apsaugos zonoje be želdinius eksploatuojančios įmonės rašytinio sutikimo draudžiama: kasti žemę giliau kaip 0,3 metro, mechanizuotai lyginti gruntą, vykdyti sprogdinimo ir melioravimo darbus; sodinti ir kirsti medžius bei krūmus; VI. Elektros linijų apsaugos zonos 18. Elektros oro linijos apsaugos zona žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą: iki 1 kv po 2 metrus; 6 ir 10 kv po 10 metrų; 35 kv po 15 metrų; 110 kv po 20 metrų; UAB Atamis,

22 330 ir 400 kv po 30 metrų; 750 kv po 40 metrų. 19. Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona - žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių - 0,6 metro. 20. Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo draudžiama: sodinti arba kirsti medžius ir krūmus; 21. Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama: įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, visų rūšių mašinų ir mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių; VII. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos 25. Nustatomos šios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonos: išilgai vamzdynų trasos žemės juosta, kurios plotis po 25 metrus abipus vamzdyno ašies išilgai kelių eilių vamzdynų trasos žemės juosta, kurios plotis po 25 metrus nuo kraštinių vamzdynų ašies; aplink magistralinių dujotiekių ir naftotiekių įrenginius 25 metrų pločio žemės juosta aplink nurodytųjų objektų teritoriją; aplink rezervuarus kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti, požeminius rezervuarus naftos produktams, kondensatui ir suskystintiesiems angliavandeniliams išleisti avarijos atveju - 50 metrų pločio žemės juosta aplink nurodytuosius objektus (naftotiekio ir naftos produktų vamzdynų avarijos atveju metrų pločio žemės juosta aplink vamzdyną). 26. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonose be raštiško juos eksploatuojančių įmonių (organizacijų) sutikimo draudžiama: sodinti medžius ir krūmus, vykdyti pagrindinius kirtimus; kasti žemę giliau kaip 0,3 metro. IX. Dujotiekių apsaugos zonos 35. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų privaloma laikytis naudojantis žeme, kuri priskirta prie dujotiekio apsaugos zonos. Iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis po 2 metrus abipus vamzdyno ašies. Dujų reguliavimo punkto apsaugos zona 10 metrų pločio žemės juosta aplink šio punkto sienas sodinti medžius ir krūmus; kasti žemę giliau kaip 0,3 metro; XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos 90. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu. XXVI. Miško naudojimo apribojimai 108. Pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą (Žin., 1994, Nr ) miško naudojimo teisės gali būti apribotos visuomenės, aplinkos bei miško apsaugos interesais Miestų, kurortų miškuose, miško parkuose, miškuose, esančiuose kilometro spinduliu apie respublikinės reikšmės sanatorijas, poilsio namus, pensionus, profilaktoriumus, turistines bazes, draudžiami pagrindiniai plyni ir neplyni kirtimai (išskyrus atkuriamuosius kirtimus blogos būklės medynuose), taip pat draudžiama naudoti chemikalus. Pagal miškotvarkos projektus gali būti uždrausta kirsti kai kurių rūšių medžius, taip pat apribotas ugdomųjų, sanitarinių ir landšaftinių kirtimų laikas. UAB Atamis,

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais Panevėžio rajono savivaldybė Smilgiai SMILGIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS KONCEPCIJA BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS KAUNO

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Rokiškio miesto centrinės dalies žaliosios jungties teritorijų kraštovaizdžio formavimas

Rokiškio miesto centrinės dalies žaliosios jungties teritorijų kraštovaizdžio formavimas PATVIRTINTA Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio d. įsakymu Nr. VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA RENGIANT PROJEKTĄ ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Panevėžio rajono Nuolatinė statybos komisija SUDERINTA Protokolo Nr..d. MTKRANTO 9Ą-2 PANEVĖŽYS:...TEJL8.df «7 J MOB ARGH. V.S

Panevėžio rajono Nuolatinė statybos komisija SUDERINTA Protokolo Nr..d. MTKRANTO 9Ą-2 PANEVĖŽYS:...TEJL8.df «7 J MOB ARGH. V.S Panevėžio rajono Protokolo Nr..d. MTKRANTO 9Ą-2 PANEVĖŽYS:...TEJL8.df.5.-.46-57.-«7 J MOB. 8-617-19011 ARGH. V.SKOKAUSKĄS PLANAVIMO ORGANIZATORIUS OBJEKTAS PLANO RENGĖJAS Arūnas Kazimieras Tvarkūnas, Kęstutis

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

TURINYS:

TURINYS: Verslo liudijimas Nr. QD114821-1, Piniava, Panevėžio sen., Panevėžio r. tel.(45) 465765 OBJEKTO NR. 116-10-2010-3 UŽSAKOVAS Roma Lebedevienė, Gintaras Lebedevas OBJEKTAS Žemės sklypas (6613/0003:400) ADRESAS

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02 1 L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U -1046 STADIJA SP TOMAS V METAI 2011 OBJEKTAS: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBöS GYVENAMŲJŲ NAMŲ

Detaliau

Projektas

Projektas Projektas 2014-2020 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA 2015 m. TURINYS 1. ĮVADAS...3 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ...5 2.1. GEOGRAFINĖ APŽVALGA...5

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

SKM_C

SKM_C I.PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. PAVADINIMAS PUSLAPIS NR. 1. Antraštinis lapas 1 2. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2 3. Bendrieji duomenys 3 4. Bendrieji rodikliai 3 5. Aiškinamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a Patvirtinta užsakovo: 2018-03-07 Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. archeologinių žvalgymų 2018 m. projektas Tyrėjas: 862148617

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO Patvirtintas regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO 2014 2020 METŲ PLĖTROS PLANAS ALYTUS, 2015 1 TURINYS 1. ĮVADAS 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau