Processor

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Processor"

Transkriptas

1 B30 Naudotojo vadovas

2 Turinys 1. Saugumas Pradžia Akumuliatoriai Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas Akumuliatoriaus įkrovimas Akumuliatoriaus naudojimas Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius Prisijungimas prie tinklo SIM kortelė SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas SIM kortelės atrakinimas Prisijungimas prie tinklo Skambinimo ir atsiliepimo į skambučius funkcija Telefono įjungimas / išjungimas Numerio rinkimas Tiesioginis rinkimas Numerio rinkimas naudojantis telefonų knygele Atsiliepimas į skambutį Pokalbio telefonu metu Pagrindinis meniu Adresatų telefonų knygelė Adresatų sąrašas Žinutės Žinutės rašymas SMS MMS Gautų žinučių dėžutė Siunčiamų žinučių dėžutė Juodraščiai Išsiųstų žinučių dėžutė Šablonai Transliuojami pranešimai Balso pašto serveris El. paštas Skambučių žurnalai Nuostatos Skambučio nuostatos Telefono nuostatos Ekranas Saugumas... 15

3 8.5. Profiliai Ryšiai Multimedija Kamera Kameros nuostatos: DV Kameros nuostatos: Vaizdas Audio Vaizdo įrašai Rašytuvas FM radijas Papildomos programos Žadintuvas Skaičiuotuvas Laikmatis Pasaulio laikrodis Vienetų konvertavimas Tvarkytuvė Kalendorius Atmintinė Ebook Mano failai Profiliai Internetas USB režimas Įprastoji ir techninė priežiūra

4 1. Saugumas Skubios pagalbos skambutis Bet kurioje šalyje naudotojas gali surinkti 112 (arba bet kokį kitą skubios pagalbos skambučio numerį). Pastaba: Dėl mobiliojo ryšio tinklo pobūdžio neįmanoma garantuoti, kad skubios pagalbos skambutis pasieks adresatą. Saugus naudojimas Išjunkite telefoną ligoninėse ir orlaiviuose. Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai įtaisai gali turėti įtakos medicininiam gydymui ir sukelti trukdžius orlaivyje. Kai kurie medicinos prietaisai, pavyzdžiui, klausos aparatai ir širdies veiklos stimuliatoriai, gali būti jautrūs radijo dažnių spinduliuotei. Pasitarkite su prietaiso gamintoju arba gydytoju, ar galite naudoti telefoną arti medicinos prietaisų. Jei sergate širdies liga, atkreipkite ypatingą dėmesį į skambėjimo tono garsumo ir vibracijos nuostatas. Potencialiai sprogios atmosferos zonose, pvz., degalinėse, degalų ar cheminių medžiagų perkėlimo ar sandėliavimo objektuose, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Telefonas skleis radijo dažnį net veikdamas budėjimo režimu. Išjunkite telefoną, kada nurodoma tai padaryti. Visada laikykitės visų vietos įstatymų ir taisyklių. Nesinaudokite telefonu vairuodami. Jei galima, naudokitės laisvųjų rankų įranga ir visą dėmesį sutelkite į vairavimą ir kelią. Prieš skambindami ar atsiliepdami į skambutį, pasitraukite į šalikelę ir pastatykite transporto priemonę. Jei telefoną pametėte ar jis buvo pavogtas, nedelsdami praneškite savo paslaugos teikėjui, kad būtų sustabdytas SIM kortelės naudojimas. Susisiekus su savo paslaugos teikėju, reikės nurodyti IMEI numerį. Šis numeris atspausdintas telefono nugarėlėje (už akumuliatoriaus). IMEI numerį galima sužinoti ir paskambinus *#06#. Užsirašykite šį numerį ir išsaugokite, kad vėliau prireikus žinotumėte. Tam, kad telefonu negalėtų būti piktnaudžiaujama, užrakinkite SIM kortelę arba telefoną ir prireikus pakeiskite slaptažodžius. Neišimkite akumuliatoriaus neišjungę telefono. Jei nepaisysite šio nurodymo, galite prarasti duomenis. Išlipdami iš transporto priemonės, pasiimkite telefoną arba įdėkite į daiktadėžę, kad išvengtumėte vagystės. Telefoną, akumuliatorių ar įkroviklį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pastabos dėl telefono naudojimo Nelaikykite telefono arti magnetinių kortelių ar kitų įmagnetintų daiktų. Dėl telefono magnetizmo gali išsitrinti informacija, saugoma lanksčiajame diskelyje, išankstinio mokėjimo telefono kortelėje ir kredito kortelėje. Naudojant telefoną arti laidinio telefono, televizoriaus, radijo ir automatinių biuro įrenginių, gali atsirasti trukdžių ir pablogėti mobiliojo telefono veikimas. Žiūrėkite, kad telefonas būtų sausas, nes vidun patekęs skystis gali sugadinti elektroninę grandinę. Saugokite telefoną nuo ekstremalios temperatūros. Laikykite telefoną atokiau nuo karštų vietų, kur temperatūra gali viršyti 60 C, pvz., prietaisų skydo, palangės, arti ugnies ar degančios cigaretės. 4

5 Nedažykite telefono. Nemėtykite, smarkiai nespauskite ir nekratykite telefono. Neardykite ir nemodifikuokite telefono. Dėl to telefonas gali būti pažeistas, gali atsirasti nuotėkis ir gali būti pertraukta vidinė grandinė. Valykite telefoną tik drėgna arba statinio krūvio nesukeliančia šluoste. Nevalykite telefono valomuoju spiritu, skiedikliu, benzenu ar kitomis cheminėmis medžiagomis arba valikliu, kurio sudėtyje yra braižančių medžiagų. Normaliai naudojant arba įkraunant akumuliatorių, telefonas įšyla. Nepalikite telefono ilgą laiką be akumuliatoriaus arba su išsikrovusiu akumuliatoriumi. Taip galite prarasti duomenis. Turint atitinkamų sveikatos problemų, metalinės telefono dalys gali dirginti odą. Nedėkite telefono į galinę kišenę. Atsisėdus ant telefono, jis gali būti apgadintas. Nedėkite telefono į krepšio dugną. Taip telefonas gali būti apgadintas. Kai įjungtas vibracijos režimas, padėkite telefoną taip, kad jis vibruodamas negalėtų nukristi iš aukštai arba pasislinkti arčiau šilumos šaltinio. Pastaba dėl akumuliatorių naudojimo Neardykite ir nemodifikuokite akumuliatorių, nes tada iš jų gali ištekėti skysčio, jie gali perkaisti, užsidegti arba sprogti. Įmetus akumuliatorių į ugnį, jis gali užsidegti arba sprogti. Senus akumuliatorius reikėtų grąžinti pardavėjui arba utilizuoti pagal vietos taisykles. Neišmeskite akumuliatoriaus kartu su buitinėmis atliekomis. Nejunkite akumuliatoriaus trumpuoju jungimu su laidais, adatomis ar kitais metaliniais daiktais ir nelaikykite akumuliatoriaus kartu su metaliniais daiktais, nes tada iš jo gali ištekėti skysčio, jis gali perkaisti, užsidegti arba sprogti. Akumuliatoriaus skysčio patekus į akis, kyla pavojus jas pažeisti. Tokiu atveju stenkitės netrinti akių, bet gerai išplaukite jas gėlu vandeniu ir nedelsdami nuvykite į ligoninę. Jei iš akumuliatoriaus ištekėjusio skysčio patenka ant odos, jis gali nudeginti odą. Nuplaukite odą gėlu vandeniu ir nedelsdami nuvykite į ligoninę. Niekada nedėkite akumuliatoriaus į burną. Akumuliatoriaus skystis gali apnuodyti. Nebenaudokite akumuliatoriaus, kai pastebite, kad jis eksploatuojant, įkraunant arba sandėliuojant labiau įšyla, neįprastai pakeičia spalvą ir formą. Pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų sausas. Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatorių arti ugnies, šildytuvo ir kitoje vietoje, kur susidaro aukšta temperatūra, nes tada iš jų gali ištekėti skysčio, jie gali perkaisti, užsidegti arba sprogti. Laikykite akumuliatorių vėsioje ir vėdinamoje vietoje, kur nesiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Neįkraukite akumuliatoriaus ilgiau nei 24 val. Akumuliatorius gali būti įkrautas ir gali išsikrauti šimtus kartų, bet galiausiai jis susidėvės. Kiekvieną kartą įkrovus, akumuliatoriaus naudojimo laikas sutrumpėja. Keisdami akumuliatorių, naudokite tik telefono gamintojo patvirtintas akumuliatorius. Dėl nepatvirtintų akumuliatorių naudojimo atsiradusiems pažeidimams garantija nebus taikoma. 5

6 Eismo sauga Nesinaudokite telefonu vairuodami transporto priemonę. Visą dėmesį sutelkite į vairavimą ir kelią. Skubiai prireikus, sustabdykite transporto priemonę saugioje vietoje, išjunkite variklį ir tada naudokitės telefonu. Laikykitės visų eismą reglamentuojančių vietos įstatymų ir taisyklių. Transporto priemonėje esančios elektroninės sistemos paprastai neturėtų būti veikiamos RD (radijo dažnių) signalų iš jūsų belaidžio telefono. Tačiau jei įtariate, kad sistemų veikimas kaip nors pablogėjo, kreipkitės į automobilio pardavėją. Nebesinaudokite telefonu automobilyje, kol kvalifikuotas technikas pašalins problemą. Tik kvalifikuotas technikas gali įtaisyti telefoną transporto priemonėje visam laikui. Jei transporto priemonėje įrengta saugos oro pagalvė, nedėkite telefono virš saugos oro pagalvės arba saugos oro pagalvės išsiskleidimo srityje. Išjunkite telefoną atvažiavę į degalinę ar bet kokią vietą, kur draudžiama naudoti belaidę įrangą. Skrydžių sauga Laikykitės visų orlaivio įgulos nurodymų, jei įmanoma, išjunkite telefoną prieš įlipdami į orlaivį, prieš skrydį. Nesilaikant šių nurodymų, pažeidėjui gali būti pareikštas ieškinys arba neleista naudotis GSM mobiliojo ryšio tinklu. Nesupratę, ko reikalaujama nurodymais, kreipkitės į įgulos narį. 6

7 2. Pradžia 2.1. Akumuliatoriai Akumuliatorius yra įdėtas į pakuotę. Akumuliatorius yra šiek tiek įkrautas ir išpakavus gali būti iš karto naudojamas. Jis geriausiai veikia po trijų visiško įkrovimo / išsikrovimo ciklų. Rekomenduojama telefoną naudoti, kol akumuliatorius išsikraus, o paskui įkrauti akumuliatorių bent 12 valandų Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas Norėdami įdėti akumuliatorių, nuimkite telefono nugarėlės dangtelį: A. Atsukite sraigtą ir nuimkite nugarėlės dangtelį, pakeldami nuo telefono apačios ir paslinkdami žemyn. B. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį pakeldami nuo telefono apačios. C. Akumuliatorius yra pakuotėje, atskirame maišelyje. D. Išimkite akumuliatorių iš maišelio ir įdėkite į telefoną, žiūrėdami, kad telefono kontaktai ir akumuliatoriaus kontaktai sutaptų. E. Vėl uždėkite akumuliatoriaus dangtelį, paspausdami, kad užsifiksuotų. F. Uždėkite nugarėlės dangtelį ir prisukite sraigtą. Kaip išimti akumuliatorių: A. Atsukite sraigtą ir nuimkite nugarėlės dangtelį, pakeldami nuo telefono apačios ir paslinkdami žemyn. B. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį pakeldami nuo telefono apačios. C. Suėmę už akumuliatoriaus viršutinės dalies, išimkite jį iš telefono korpuso Akumuliatoriaus įkrovimas Įkiškite įkroviklio kabelio antgalį į lizdą telefono šone. Prijunkite įkroviklį prie sieninio kintamosios srovės tinklo maitinimo lizdo. Įkrovimo režimu akumuliatoriaus indikatorius mirksi. Jei telefonas išjungiamas įkrovimo metu, ekrane pasirodo įkrovimo indikatorius, nurodantis, kad akumuliatorius įkraunamas. Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, įkrovimo indikatorius gali pasirodyti tik po kelių minučių. Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, indikatorius parodo pilną akumuliatorių ir nustoja vaizduoti įkrovimo procesą. Jei įrenginys išjungiamas, ekrane pasirodo vaizdas, nurodantis, kad akumuliatorius visiškai įkrautas. Įkrovimo metu palietus telefoną ir įkroviklį, jausis, kad jie įšilę. Tai normalu. Baigę įkrauti, atjunkite įkroviklį nuo kintamosios srovės tinklo maitinimo lizdo ir telefono. Įspėjimas: Pastaba: įkraukite telefoną vėdinamoje patalpoje, kurios temperatūra yra nuo 0 C iki +50 C. Naudokite tik pridėtą įkroviklį. Neleistinų įkroviklių naudojimas gali kelti pavojų ir pažeisti garantijos sąlygas. 7

8 Akumuliatoriaus naudojimas Telefono gamintojo nurodytos budėjimo ir pokalbio trukmės vertės pasiekiamos idealioje veikimo aplinkoje. Tikrosios vertės skirsis keičiantis tinklo būsenai, veikimo aplinkai ir naudojimo būdui. Laikykitės vietinių taisyklių dėl akumuliatoriaus utilizavimo (pvz., perdirbimo). Neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius Kai telefonas įjungtas, akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius yra viršutiniame dešiniajame ekrano kampe Prisijungimas prie tinklo SIM kortelė Prieš naudodamiesi telefonu, įdėkite į jį turimą abonento identifikavimo modulio (SIM) kortelę. SIM kortelę pateikia tinklo operatorius. Į SIM kortelę įrašoma visa su prisijungimu prie tinklo susijusi informacija, t. y. adresatų informacija, telefonų numeriai ir SMS žinutės, kurias naudotojas saugo SIM kortelėje. Naudotojas gali išimti SIM kortelę iš telefono ir įdėti ją į kitą GSM telefoną. Nelieskite ir saugokite iš telefono išimtos SIM kortelės kontaktus, kad jie nebūtų pažeisti. Jei SIM kortelė bus pažeista, naudotojas negalės naudotis telefonu SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas Pastaba: visi nurodymai dėl atminties ir SIM kortelių pateikiami darant prielaidą, kad telefonas yra padėtas ant stalo arba laikomas rankoje ekranu ir klaviatūra žemyn. Elkitės atsargiai, kad nepaliktumėte žymių ant įrenginio ir jo neapgadintumėte. Nauja SIM kortelė paprastai būna prijungta prie specialios kortelės. Išimkite kortelę atsargiai, nes metaliniai SIM kortelės kontaktai gali būti lengvai pažeisti įbrėžus, ir tada įdėkite į telefoną. Jei naudojate esamą SIM kortelę, su ja visada elkitės atsargiai. Išjunkite telefoną, nuimkite nugarėlės dangtelį, išimkite akumuliatorių ir atjunkite nuo išorinio maitinimo šaltinio. Atidarykite SIM fiksavimo mechanizmą, švelniai paslinkdami metalinį fiksatorių link telefono apačios ir pakeldami nuo kontaktų. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą. Nusklembtą SIM kortelės kampą sulygiuokite su nusklembtu lizdo kampu. Nuleiskite fiksatorių ant SIM kortelės ir švelniai paslinkite link telefono viršaus, užfiksuodami mechanizmą. Įdėkite akumuliatorių ir sumontuokite atgal nugarėlės dangtelį. Analogiškai, norėdami išimti SIM kortelę, išjunkite telefoną, išimkite akumuliatorių ir ištraukite SIM 8

9 kortelę paslinkdami fiksavimo mechanizmą link telefono apačios ir nukeldami jį nuo SIM kortelės Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas Išjunkite telefoną, išimkite akumuliatorių, atjunkite įkroviklį. Įdėkite atminties kortelę į atminties kortelės lizdą, esantį telefono akumuliatoriaus skyrelyje, kaip pavaizduota schemoje. Atidarykite atminties kortelės laikymo mechanizmą, švelniai paslinkdami metalinį fiksatorių į kairįjį telefono šoną ir pakeldami nuo kontaktų. Įdėkite atminties kortelę į atminties kortelės lizdą, nuleiskite fiksavimo mechanizmą ir švelniai paslinkite į dešinę, užfiksuodami atminties kortelę. Norėdami išimti, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka SIM kortelės atrakinimas PIN kodas Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodas apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. PIN kodas paprastai duodamas su SIM kortele. Jei ši saugumo funkcija įjungta, kiekvieną kartą įjungiant telefoną, naudotojui reikia įvesti PIN kodą. Naudotojas gali ir išjungti šią funkciją. Norėdami atrakinti SIM kortelę, palaikykite paspaustą įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte telefoną. Įveskite PIN kodą. Tris kartus iš eilės įvedus netinkamą PIN kodą, jis užblokuojamas. Šiam kodui atblokuoti naudotojui reikės PUK kodo. PUK kodas Šis kodas reikalingas norint atblokuoti PIN kodą. Jei kodas nepateiktas su SIM kortele, kreipkitės į paslaugos teikėją. Dešimt kartų iš eilės įvedus netinkamą PUK kodą, SIM kortele nebegalima naudotis. Jei taip atsitiko, kreipkitės į paslaugos teikėją ir įsigykite naują SIM kortelę. PUK kodo redaguoti negalima. Jei šį kodą pamiršote, kreipkitės į paslaugos teikėją Prisijungimas prie tinklo Atrakinus SIM kortelę, telefonas automatiškai atliks registruoto tinklo ar kito prieinamo vietos tinklo paiešką. Prisijungus ekrano viršuje pasirodys tinklo operatoriaus pavadinimas. Telefonas veiks budėjimo režimu ir bus parengtas skambinti ir atsiliepti į skambučius. 3. Skambinimo ir atsiliepimo į skambučius funkcija Atlikęs ankstesniuose skyreliuose aprašytus parengiamuosius veiksmus, naudotojas gali skambinti ir atsiliepti į skambučius naudodamasis šiame skyrelyje pateikta informacija. Pastaba: Kai naudojate ausines, ausinių kištuką įkiškite / ištraukite švelniai, kad nepažeistumėte ausinių lizdo Telefono įjungimas / išjungimas Palaikykite paspaustą pokalbio užbaigimo klavišą, kad įjungtumėte / išjungtumėte telefoną. Įjungtas telefonas automatiškai patikrins, ar prijungta SIM kortelė. Jei SIM kortelės nėra, telefonas paragins naudotoją Insert the SIM card (įdėkite SIM kortelę). Paskui 9

10 ekrane pakaitomis bus rodomi tokie pranešimai: Input password (įveskite slaptažodį), jei buvo nustatytas telefono slaptažodis. Input PIN (įveskite PIN kodą), jei buvo nustatytas SIM kortelės slaptažodis. Paieška telefonas pradeda paiešką, kol aptinka ir prisijungia prie tinkamo tinklo Numerio rinkimas Kai ekrane parodomas tinklo operatorius, vadinasi, telefonas persijungė į budėjimo režimą ir naudotojas gali skambinti arba atsiliepti į skambučius. Jei įdėtos dvi SIM kortelės, ekrane bus rodomi abiejų tinklo operatorių pavadinimai Tiesioginis rinkimas Kai telefonas atrakintas, paspauskite renkamo numerio pirmojo skaitmens klavišą, kad būtų atvertas rinkimo ekranas pasirodys tas skaitmuo. Kai įvedamas naujas numeris, kurio nėra adresatų sąraše, galima pasirinkti įtraukti numerį į adresatus; norėdami įtraukti ir įrašyti telefone arba vienoje iš SIM kortelių, paspauskite centrinį naršymo klavišą. Vietiniai skambučiai Klaviatūra įveskite telefono numerį ir paspauskite žalią skambinimo klavišą Siųsti, kad paskambintumėte. Ekrane pasirodys asmens, kuriam skambinama, vardas ir telefono numeris. Prisiskambinus ekrane bus rodomas ne tik asmens ar organizacijos, kuriai skambinama, telefono numeris ir (ar) vardas / pavadinimas, bet ir laiko skaitiklis. Tarptautiniai skambučiai Įveskite pliuso ženklą (+) dukart greitai paspaudę klavišą * arba ilgai spauskite klavišą 0, paskui įveskite norimos šalies kodą ir telefono numerį. Pavyzdžiui, norėdami paskambinti į Prancūziją, dukart spustelėkite klavišą *, kad pasirodytų +, tada įveskite 33 (Prancūzijos kodą) ir telefono numerį Numerio rinkimas naudojantis telefonų knygele Atverkite telefonų knygelės adresatus iš pagrindinio meniu. Jie yra išdėstyti abėcėlės tvarka. Sparčią adresatų vardų paiešką galite atlikti naudodami rodyklę Atsiliepimas į skambutį Kai jums skambina, telefonas apie tai praneša vibruodamas, skambėdamas arba vibruodamas ir skambėdamas. Ekrane rodomas skambintojo vardas ir telefono numeris (jei tinklas teikia šią paslaugą). Naudotojas gali atsiliepti į skambutį arba jį atmesti. Jei įjungta skambučio laukimo funkcija (naudotojui reikia paprašyti tinklo operatoriaus įjungti šią paslaugą), pokalbio metu priimant kitą skambutį telefonas informuos apie tai trumpu tonu. Naudotojas gali atsiliepti į antrą skambutį arba jį atmesti. Jei naudotojas atsiliepia į antrąjį skambutį, esamas pokalbis sulaikomas Pokalbio telefonu metu Kalbantis telefonu, gali būti naudojamos šios funkcijos: 10

11 Pastaba: funkcijos gali skirtis pagal tai, kokia yra SIM kortelė ir tinklo operatorius. Nutildymas: mikrofonas išjungiamas ir asmuo, kuriam skambinama, negirdės skambintojo balso. Sulaikymas: esamas skambutis sulaikomas, todėl abu pašnekovai negirdės vienas kito. Kai skambutis sulaikomas, naudotojas gali vėl atnaujinti arba baigti pokalbį per parinkčių meniu. Pokalbio užbaigimas: esamas pokalbis užbaigiamas. Garsumas: reguliuojamas garsiakalbio arba ausinių garsumas. Telefonų knygelė: atveriama telefonų knygelė ir atliekami susiję veiksmai. Ši funkcija praverčia ieškant telefono numerių pokalbio metu. Žinutės: atveriamas žinučių ekranas ir atliekami susiję veiksmai. Naudotojas gali atverti numerio rinkimo arba telefonų knygelės ekranus, kad paskambintų kitam adresatui dar vykstant pokalbiui. Pastaba: Kai veikia dviejų kortelių režimas ir jei naudojama viena kortelė, kita kortelė yra neveiksni. 4. Pagrindinis meniu Budėjimo ekrane atrakinkite telefoną, tada paspauskite kairįjį programinį klavišą, kad atvertumėte pagrindinį meniu. Tada galima naudotis įvairiomis funkcijas ir atlikti veiksmus. Contacts Phonebook (adresatų telefonų knygelė): Paspauskite kairįjį programinį klavišą, kad pasiektumėte adresatus bei naujo adresato kūrimo, importavimo / eksportavimo bei kitas komandas. Message (žinutės): čia galima rašyti žinutę, pateikiama gautų žinučių dėžutė, siunčiamų žinučių dėžutė, juodraščiai, išsiųstų žinučių dėžutė, šablonai, transliuojami pranešimai, balso pašto serveris, el. paštas. Call Logs (skambučių žurnalai): čia pateikiami praleisti skambučiai, rinkti numeriai, gauti skambučiai, atmesti skambučiai, galimybė panaikinti viską, skambučių laikmačiai, GPRS skaitiklis. Settings (nuostatos): čia rasite skambučių, telefono, ekrano, saugumo, profilių ir prisijungimo nuostatas. Camera (kamera): čia pateikiama kamera, DV, vaizdų, vaizdo įrašų sritys, rašytuvas, FM radijas. Extras (papildomai): čia yra žadintuvas, skaičiuotuvas, laikmatis, pasaulio laikrodis, vienetų konvertavimas, STK (budėjimo sąsaja). Organizer (tvarkytuvė): kalendorius, atmintinė, Ebook, Java. My File (mano failai): čia pateikiami žadintuvų, Ebook, mano muzikos, kitų, nuotraukų, vaizdo įrašų, el. vizitinių kortelių aplankai. Profiles (profiliai): įprastas, tylusis, susitikimo, lauko, ausinių, Bluetooth. Internet (internetas): galimybė pasirinkti naršyklę Dorado, Opera Mini, nustatyti numatytuoju. Shortcuts (nuorodos): adresatai. 11

12 5. Adresatų telefonų knygelė Šiame skyrelyje aprašytos telefonų knygelės funkcijos. Kiekvieną įrašą SIM kortelėje arba telefono knygelėje sudaro telefono numeris ir vardas (pavadinimas) ar nuoroda. Telefone įrašytame adresate gali būti: vardai, mobiliojo telefono numeris, namų, darbo telefono numeriai, kita informacija, grupės pavadinimas, nuotrauka, skambėjimo tonas, bendrovės pavadinimas, padalinio pavadinimas, adresas, el. pašto adresas, interneto svetainė ir užrašų knygutė Adresatų sąrašas Adresatai sąraše išdėstyti abėcėlės tvarka. Naudotojas gali nurodyti tokias parinktis: naujas, rašyti žinutę, skambinti, panaikinti, panaikinti kelis, importuoti / eksportuoti, siųsti el. vizitinę kortelę, kita, paieška. New (naujas): sukuriamas naujas adresatas. Write message (rašyti žinutę): tuo numeriu siunčiama SMS arba MMS. Call (skambinti): surenkamas esamas numeris Delete (panaikinti): panaikinamas pasirinktas įrašas. Delete multiple (panaikinti kelis): pasirenkami ir panaikinami keli adresatai. Import/Export (importuoti / eksportuoti): pasirinktas įrašas kopijuojamas į SIM kortelę arba telefoną. Adresatas importuojamas ir eksportuojamas į telefoną arba atminties kortelę. Send vcard (siųsti el. vizitinę kortelę): el. vizitinė kortelė siunčiama SMS, MMS, el. paštu, Bluetooth. Others (kita): spartusis rinkimas, mano numeris, paslaugos numeris ir atminties būsena. 6. Žinutės Šiame skyrelyje supažindinama su žinučių paslauga, kurią teikia GSM tinklas. Tinklo operatorius kai kurių paslaugų gali neteikti Žinutės rašymas SMS Per meniu ekraną atverkite SMS redagavimo ekraną, pasirinkite žinutes ir naujai SMS žinutei rašyti pasirinkite Write message (rašyti žinutę). Norėdami įtraukti adresatą, paspauskite centrinį naršymo mygtuką (geltoną) ir pasirinkite adresatą spausdami naršymo klavišus žemyn ir aukštyn. Patvirtinkite paspausdami centrinį mygtuką (pasirinktame langelyje uždedama varnelė). Paspauskite parinktis ir OK (gerai). Naudotojas gali klaviatūra įvesti žinutės turinį. Parašius tekstinę žinutę, pasirodo šios parinktys: Send (siųsti): išsiunčiama žinutė. Insert template ): galima įterpti paruoštą šabloną, pvz., Paskambink man!, Kur esi?, Ačiū!, Palauk minutėlę!, Šiandien aš užimtas!. Add contact info (įtraukti adresato informaciją): prie žinutės pridedama adresato informacija. Add phiz (įtraukti veiduką): prie žinutės pridedamas veidukas. Save as draft (įrašyti kaip juodraštį): įrašoma juodraščių dėžutėje. 12

13 MMS Naudojantis MMS funkcija, galima į kitą telefoną siųsti tekstines žinutes ir multimedijos failus, pvz., paveikslėlius, garso ir vaizdo įrašus. Sukūręs žinutę, naudotojas turi šias parinktis: Send (siųsti): išsiunčiama žinutė. Add new recipient (įtraukti naują gavėją): galimybė įtraukti naują adresatą. Add (įtraukti): TEKSTĄ, veiduką, šabloną, kitą skaidrę, ankstesnę skaidrę, paveikslėlį, fotografuoti, įtraukti garso įrašą, įrašyti, įtraukti vaizdo įrašą, filmuoti ir įtraukti priedą. Save as draft (įrašyti kaip juodraštį): galimybė įrašyti juodraščių dėžutėje. Set slide time (nustatyti skaidrės trukmę): nustatoma skaidrės rodymo trukmė nuo 1 sekundės iki 600 sekundžių. Text layout (teksto išdėstymas): tekstas viršuje, tekstas apačioje Gautų žinučių dėžutė Gautų žinučių dėžutėje laikomos gautos SMS ir MMS žinutės. Naudotojui pasirinkus žinutę, atsiranda galimybės: atsakyti, panaikinti, panaikinti visas, paskambinti, užrakinti, perkelti į tel. / SIM kortelę, kopijuoti į tel. / SIM kortelę, žymėti, rikiuoti, įtraukti siuntėją, panaikinti pasikartojančius numerius arba įtraukti į juodąjį sąrašą. Naudodamas žymėjimo funkciją, naudotojas gali pasirinkti žinutes kitiems veiksmams atlikti, pvz., panaikinti visas pažymėtas žinutes Siunčiamų žinučių dėžutė Čia sudėtos siunčiamos žinutės. Galimos parinktys: persiųsti, nauja žinutė, panaikinti, panaikinti visas, perkelti į juodraščius, rodyti išsamiau Juodraščiai čia laikomi juodraščiai ir žinutės, kurias reikia užbaigti. Galimos parinktys: atverti, nauja žinutė, panaikinti, kopijuoti į tel. / SIM kortelę, žymėti ir rodyti išsamiau. Pasirinkęs skaityti žinutę, naudotojas atveria žinutės redagavimo ekraną Išsiųstų žinučių dėžutė Čia laikomos išsiųstos žinutės. Galimos naudotojo parinktys: atverti, nauja žinutė, panaikinti, panaikinti viską, persiųsti, perkelti į tel. / SIM kortelę, kopijuoti į tel. / SIM kortelę, žymėti ir rikiuoti. Pasirinkęs skaityti žinutę, naudotojas turės šias parinktis: peradresuoti, panaikinti, skambinti gavėjui, perkelti ir rodyti išsamiau Šablonai Įdėtos kelios dažnai vartojamos frazės; be to, jas galima redaguoti arba įtraukti asmeniškai pageidaujamus sakinius, kurie bus pritaikomi rašant žinutę Transliuojami pranešimai Naudotojas gali pasirinkti įjungti / išjungti transliuojamus pranešimus, pasirinkti kalbą ir kanalo nuostatas Balso pašto serveris Naudotojas gali redaguoti linijos numerį, fakso numerį ir duomenų numerį. 13

14 6.9. El. paštas Naudotojas gali pasirinkti Gmail, Hotmail arba tinkintą paskyrą prieš pradedant procesą naudotojui reikia turėti paskyros tipo informaciją ir reikalingus slaptažodžius. 7. Skambučių žurnalai Skambučių retrospektyvos funkcija registruoja visus skambučius, įskaitant praleistus skambučius, rinktus numerius ir atsilieptus skambučius. Galimos parinktys: Missed calls (praleisti skambučiai): rodomi praleisti skambučiai; naudotojas gali atskambinti, rašyti SMS arba MMS žinutę, įtraukti į adresatų sąrašą, įtraukti į juodąjį sąrašą, panaikinti informaciją, panaikinti visus sąrašo numerius ir pažymėti informaciją tolesniems veiksmams atlikti. Dialed calls (rinkti numeriai): rodomi rinkti numeriai; naudotojas gali atskambinti, rašyti SMS arba MMS žinutę, įtraukti į adresatų sąrašą, įtraukti į juodąjį sąrašą, panaikinti informaciją, panaikinti visus sąrašo numerius ir pažymėti informaciją tolesniems veiksmams atlikti. Received calls (atsiliepti skambučiai): rodomi atsiliepti skambučiai; naudotojas gali atskambinti, rašyti SMS arba MMS žinutę, įtraukti į adresatų sąrašą, įtraukti į juodąjį sąrašą, panaikinti informaciją, panaikinti visus sąrašo numerius ir pažymėti informaciją tolesniems veiksmams atlikti. Rejected calls (atmesti skambučiai): rodomi atmesti skambučiai; naudotojas gali atskambinti, rašyti SMS arba MMS žinutę, įtraukti į adresatų sąrašą, įtraukti į juodąjį sąrašą, panaikinti informaciją, panaikinti visus sąrašo numerius ir pažymėti informaciją tolesniems veiksmams atlikti. Delete all (panaikinti viską): panaikinami visi įrašai, visi SIM kortelės įrašai. Call Timers (skambučių laikmačiai): paskutinis skambutis, priimti skambučiai, rinkti numeriai, nustatyti iš naujo (reikalingas telefono slaptažodis). GPRS counter (GPRS skaitiklis): paskutinių išsiųstų, priimtų, visų išsiųstų, visų priimtų GPRS ryšiu duomenų statistika. 8. Nuostatos 8.1. Skambučio nuostatos Dual-SIM (dvi SIM kortelės): budėjimo režimas, atsakyti per originalią SIM kortelę, nustatyti SIM kortelės pavadinimą. Call Divert (skambučio nukreipimas): naudotojas gali nustatyti SIM kortelę skambučiui nukreipti. Call waiting (skambučių laukimas): naudotojas gali aktyvinti, atšaukti skambučio laukimą arba patikrinti būseną. Call barring (skambučių draudimas): naudotojas gali nustatyti skambučių draudimą, taikomą visiems išeinantiems skambučiams, įeinantiems skambučiams užmezgus tarptinklinį ryšį, ISD skambučiams, numerio rinkimui užmezgus tarptinklinį ryšį, gali atšaukti visų skambučių draudimą ir priskirti arba pakeisti slaptažodį. Hide ID (slėpti ID): naudotojas gali nustatyti skambintojo numerį, slėpti, rodyti savo numerį arba leisti, kad tinklas nustatytų skambintojo numerį. Others (kita): skambučio laiko minutėmis priminimas (išjungtas, 50 sekundžių, 55 sekundės, 60 sekundžių arba tinkintas), automatinis perrinkimas, vibracija prisijungus, balso skambučio automatinis įrašymas. 14

15 8.2. Telefono nuostatos Date& time (data ir laikas): naudotojas gali nustatyti laiką, datą, laiko formatą, datos formatą. Language settings (kalbos nuostatos): naudotojas gali pasirinkti rodymo kalbą, rašymo kalbą. Shortcut settings (nuorodų nuostatos): naudotojui suteikiamos galimybės nustatyti įvairias programines klaviatūros nuorodas. Auto power on/off (automatinis įjungimas / išjungimas): naudotojas gali nustatyti įjungimo, išjungimo laiką, automatinį įjungimą / išjungimą. Power management (maitinimo valdymas): rodomas esamas akumuliatoriaus įkrovos lygis procentais. Browser selection (naršyklės pasirinkimas): naudotojui suteikiama galimybė nurodyti telefonui kaskart KLAUSTI arba naudoti Dorado ar Opera Mini. Restore factory settings (atkurti gamyklines nuostatas): šia parinktimi atkuriamos telefono gamyklinės arba numatytosios nuostatos. Šiam veiksmui atlikti naudotojui reikia įvesti telefono kodą (numatytasis kodas yra 1234). Visus asmeninius duomenis reikia įrašyti ne telefone, nes, atkūrus gamyklines telefono nuostatas, duomenys bus panaikinti Ekranas Animation effect (animacijos efektas): naudotojas gali nustatyti rodymą įjungiant ir rodymą išjungiant, parinktys sąsajos efektai (numatytasis), pagrindinio meniu efektas (normalus), sąrašo efektas, rodymas įjungiant (numatytasis), rodymas išjungiant (numatytasis). Wallpaper settings (fono nuostatos): naudotojas gali rinktis nustatyti statinį foną, daugiau paveikslėlių ar filmo darbalaukį. Idle display setting (ekrano laisvojo režimo nuostata): naudotojas gali nustatyti laiką ir datą, 1 ir 2 SIM pasirinkimą, kas suplanuota šiandien, laikmatį, garso įrašų leistuvą, FM radiją, STK į budėjimo sąsają. Screen saver settings (ekrano užsklandos nuostatos): naudotojas gali pasirinkti Sea world, Star, Snake, Game of life arba tinkintą vaizdą. Contrast (kontrastas): naudotojas gali nustatyti iš viso septynių lygių ekrano foninio apšvietimo šviesumą. Keypad backlight time (klaviatūros apšvietimo trukmė): naudotojas gali nustatyti klaviatūros apšvietimo trukmę. Parinktys: 20 sekundžių, 10 sekundžių, 5 sekundės, naktinis režimas arba išjungta. Auto keypad lock (automatinis klaviatūros užrakinimas): naudotojas gali užrakinti telefoną rankiniu būdu arba pasirinkti automatinį telefono užrakinimą, kad ekranas ir klaviatūra būtų automatiškai užrakinami, budėjimo režimu veikiančio telefono kažkiek laiko nenaudojant. Parinktys: išjungta, 15 sekundžių, 30 sekundžių, 1 minutė arba 5 minutės Saugumas Čia naudotojas gali nustatyti telefono, SIM ir automatinio klaviatūros užrakinimo funkcijas. PIN (PIN kodas): naudotojas gali sukurti ir modifikuoti 1 SIM kortelės PIN kodą. Modify PIN2 (modifikuoti PIN2 kodą): naudotojas gali sukurti ir modifikuoti PIN2 slaptažodžius. Naudotojui reikia turėti iš tinklo operatoriaus gautus numatytuosius PIN numerius. Phone locked (telefonas užrakintas): naudotojas gali sukurti ir modifikuoti telefono slaptažodį. Numatytasis slaptažodis:

16 Modify the cell phone password (modifikuoti mob. telefono slaptažodį): naudotojas gali sukurti ir modifikuoti keturių aštuonių skaitmenų telefono slaptažodį. Numatytasis slaptažodis: Privacy (privatumas): privatumo nuostata atvira arba uždara. Numatytasis slaptažodis: Lock screen by end-key (užrakinti ekraną pokalbio užbaigimo klavišu): atverkite arba užverkite užrakintą ekraną pokalbio užbaigimo klavišu. Fixed dialing (fiksuotasis rinkimas): nustatomas SIM kortelės fiksuotasis rinkimas. Blacklist (juodasis sąrašas): naudotojas gali peržiūrėti ir nustatyti mob. telefono juodąjį sąrašą; galima pasirinkti blokuoti balso skambučius ir SMS žinutes Profiliai Galimi šeši profiliai: įprastas režimas, tylusis režimus, susitikimo režimas, lauko režimas, ausinių režimas, Bluetooth režimas. Naudotojas gali pasirinkti kurį nors iš šių profilių arba nustatyti savąjį profilį pakoreguodamas esamo profilio parametrus. Numatytosios nuostatos atkuriamos naudojant atkūrimo parinktį Ryšiai Bluetooth : galimos parinktys yra Bluetooth, Bluetooth matomumas, susietasis įtaisas, persiuntimo parinktys, bendrinamo aplanko nuostatos, įrenginio pavadinimas, Bluetooth atmintinė, Bluetooth žinynas. Network account (tinklo paskyra): pasirenkama SIM kortelės paskyra internete. GPRS Service (GPRS tarnyba): naudotojas gali pasirinkti, ar šią tarnybą įjungti ar išjungti. Data roaming (duomenų tarptinklinis ryšys): duomenų tarptinklinis ryšys įjungiamas arba išjungiamas. Data connection settings (duomenų ryšio nuostatos): naudotojas gali pasirinkti prisijungti, kai reikia, visada prisijungti arba taupyti energiją. Network selection (tinklo pasirinkimas): naudotojas gali nurodyti pasirinkti automatiniu arba rankiniu būdu. 9. Multimedija Kamera, DV, vaizdas, garso įrašas, vaizdo įrašas, rašytuvas, FM radijas Kamera Prieš naudodamiesi telefono kamera įsitikinkite, kad įdėjote atminties kortelę. Nuotraukos JPG formatu įrašomos į atminties kortelę arba, jei taip pasirinkta, į telefono atmintį. Pastaba: Fotografuojant prastu apšvietimu, nuotraukų kokybė gali būti prasta. Įjungus kamerą, pasirodys kameros vaizdo peržiūros ekranas su būsenos piktogramomis. Norėdami fotografuoti paspauskite centrinį naršymo klavišą Kameros nuostatos: Image viewer (vaizdų žiūryklė): naudotojas gali peržiūrėti įrašytus vaizdus. 16

17 Vaizdų žiūryklės parinktys: naudotojas gali nustatyti kaip foną, rodymą įjungiant, rodymą išjungiant, kaip adresato piktogramą, panaikinti, bendrinti, žymėti, pervadinti, leisti skaidres ir pateikti išsamią informaciją. Settings (nuostatos): Quality (kokybė): naudotojas gali nustatyti žemą, įprastą ir aukštą. Banding (juostelės): naudotojas gali pasirinkti 50 arba 60 Hz. Shutter sound (užrakto garsas): naudotojas gali pasirinkti aktyvinti arba išjungti. Auto save (automatinis įrašymas): naudotojas gali pasirinkti aktyvinti arba išjungti. Preferred Storage (pageidaujama atmintinė): naudotojas gali pasirinkti telefoną arba atminties kortelę. Display parameters (ekrano parametrai): naudotojas gali pasirinkti aktyvinti arba išjungti. Help (žinynas): pateikiamas kameros žinynas. Naršymo klavišais aukštyn ir žemyn prireikus galima keisti židinio nuotolį DV Prieš naudodamiesi telefono kamera įsitikinkite, ar įdėjote atminties kortelę. Vaizdo įrašai bus įrašyti AVI formatu į atminties kortelę arba telefono atmintį. Pastaba: Filmuojant prastu apšvietimu, vaizdo įrašų kokybė gali būti prasta. Įjungus kamerą, pasirodys kameros vaizdo peržiūros ekranas su būsenos piktograma. Norėdami filmuoti paspauskite centrinį naršymo klavišą Kameros nuostatos: View video directory (rodyti vaizdo įrašų aplanką): naudotojas gali pasirinkti, kad būtų rodomi įrašyti vaizdo įrašai. Parinktys vaizdo įrašų kataloge: naujas aplankas, nustatyti kaip, siųsti, panaikinti, išsamiau, pervadinti, kopijuoti, paieška, rikiuoti ir žymėti. Settings (nuostatos): Banding (juostelės): naudotojas gali pasirinkti 50 arba 60 Hz. Audio (garsas): naudotojas gali aktyvinti arba išjungti. Video format (vaizdo įrašo formatas): naudotojas gali pasirinkti AVI arba 3GP. Preferred Storage (pageidaujama atmintinė): naudotojas gali pasirinkti telefoną arba atminties kortelę. Display parameters (ekrano parametrai): naudotojas gali aktyvinti arba išjungti. Help (žinynas): pateikiamas kameros žinynas. Naršymo klavišais aukštyn ir žemyn prireikus galima keisti židinio nuotolį. 17

18 9.3. Vaizdas Naudotojas gali peržiūrėti įrašytus vaizdus ir atverti kameros nuostatas; nurodęs kameros parinktis ir nuostatas, naudotojas gali pagerinti vaizdo kokybę. Settings (nuostatos), Slide settings (skaidrių nuostatos): efektų tvarka: tvarkos efektas, išplėtimas langeliais, išplėtimas tinkleliu, išplėtimas kairėn, išplėtimas dešinėn, išplėtimas aukštyn, išplėtimas žemyn ir be efekto. Delay time (delsa): naudotojas gali pasirinkti 2 sekundes, 3 sekundes, 6 sekundes, 10 sekundžių, 16 sekundžių arba 20 sekundžių Audio Atvėrus muzikos grotuvą ir paspaudus kairįjį naršymo klavišą, parodomas grojaraštis. Atvėręs skiltį Music (muzika), naudotojas gali peržvelgti visus įrašytus muzikos failus. Kitos galimos parinktys: muzikos sąrašas, įtraukti, nustatyti kaip skambėjimo toną, maišyti, kartoti, nuostatos, atverti apžvalgą. Pasirinkęs muziką iš grojaraščio, naudotojas atveria muzikos grotuvo ekraną ir gali sužinoti, koks albumas, dainos pavadinimas, atlikėjas, grojimo laikas arba įrašo numeris. Naudotojas gali paspausti centrinį klavišą, kad pristabdytų ir vėl pagrotų įrašą; kairįjį klavišą ankstesniam įrašui pagroti, dešinįjį klavišą paskesniam įrašui pagroti, klavišą aukštyn garsumui padidinti, klavišą žemyn garsumui sumažinti. Pasirinkus atitinkamą meniu elementą, galima atlikti ir šiuos veiksmus: groti / pristabdyti, sustabdyti, kartoti, maišyti, glodintuvas, bosų sustiprinimas, grojimas fone, dainos tekstas, dainos informacija ir rodyti išsamiau Vaizdo įrašai Atverkite vaizdo įrašų leistuvą pateikiamas vaizdo įrašų sąrašas. Pasirinkęs vaizdo įrašą: naudotojas gali paspausti centrinį klavišą, kad pristabdytų ir vėl paleistų įrašą, paspausti kairįjį klavišą ankstesniam įrašui paleisti, dešinįjį klavišą paskesniam įrašui paleisti, klavišą aukštyn garsumui padidinti, klavišą žemyn garsumui sumažinti. Parinkčių meniu rasite šias funkcijas: atverti, leisti per visą ekraną (2), nustatyti šviesumą (5), rodyti, kartoti, maišyti, nustatyti kaip, nuostatos, išsamiau Rašytuvas Naudotojas gali rinktis iš šių garso rašytuvo parinkčių: pradėti įrašyti, įrašytų failų sąrašas, atmintinė ir failo formatas. Start recording (pradėti įrašyti): įrašyti, pristabdyti ir sustabdyti. Pasirinkus sustabdyti, įrašas automatiškai įrašomas. Įrašęs įrašą, naudotojas gali rinktis pradėti įrašymą, išklausyti, įrašyti vėl, panaikinti, siųsti, pateikti įrašytų failų sąrašą, atmintinę (telefono atmintis arba atminties kortelė), failo formatą (AMR, MP3 arba WAV). Record file list (įrašytų failų sąrašas): pateikiamas įrašytų garso failų sąrašas. Naudotojas gali 18

19 rinktis iš šių parinkčių: naujas aplankas, nustatyti kaip skambėjimo toną, siųsti, panaikinti, išsamiau, pervadinti, kopijuoti, paieška, rikiuoti ir žymėti. Storage (atmintinė): naudotojas gali pasirinkti įrašyti į telefono atmintį arba atminties kortelę. File format (failo formatas): naudotojas gali pasirinkti įrašų kokybę: AMR (žema kokybė), MP3 (aukšta kokybė) arba WAV (geriausia kokybė) FM radijas Naudotojas gali įjungti ir klausyti FM radijo; prie telefono pridėtų ausinių kištuką reikia įstatyti į garso įrangos lizdą telefono apačioje. Parinkčių meniu taip pat rasite šias funkcijas: Auto Search and save (automatinė paieška ir įrašymas): aktyvinama automatinė paieška ir įrašomos stotys. Channel list (stočių sąrašas): galima įrašyti 40 stočių; naudotojas šias stotis gali automatiškai įvesti naudodamas automatinę paiešką ir įrašymo funkcijos parinktį. Save (įrašyti): galimybė įrašyti į stočių sąrašą. Manual search (rankinė paieška): rankinė pageidaujamos stoties paieška. Open speaker (įjungti garsiakalbį): ausinės reikalingos FM radijui klausyti, tačiau, pasirinkus Open Speaker (įjungti garsiakalbį), garsas girdimas ne per ausines, o per telefono garsiakalbius. Įsidėmėkite: pasirinkus Open Speaker (įjungti garsiakalbį), parinktis bus pervadinta į Close Speaker (išjungti garsiakalbį): ją pasirinkus, FM radijas bus vėl girdimas tik per ausines. Background play (grojimas fone): ekrano fonas tampa įprastas ir veikiant FM radijui naudotojas gali jo klausytis atlikdamas kitus veiksmus. Recorder (rašytuvas): naudotojas gali įrašyti tuo metu pasirinktą stotį. Timing Record (laiko nustatymas): naudotojas gali nustatyti FM radiją ir pasirinktą stotį įsijungti nurodytu laiku. Record File list (įrašytų failų sąrašas): čia saugomi įrašyti failai. Help (žinynas): FM radijo funkcijų žinynas. 10. Papildomos programos Žadintuvas Naudotojas gali nustatyti iki 3 skirtingų žadintuvų. Žadintuvo nuostatos: pavadinimas, laikas, būsena, dažnis ir skambėjimo tonas. Žadintuvo veikimo dažnio nuostatos: vieną kartą, kasdien, pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais. Žadintuvo funkcija veikia net kai telefonas išjungtas. Skambant žadintuvui, pateikiamas jo dialogo langas. Žadintuvą galima išjungti arba atidėti 5 minutėms (nusnūsti) Skaičiuotuvas Skaičiuotuvu atliekami paprasčiausi veiksmai: paspaudžiant ekrane matematinius ženklus atvaizduojančius naršymo klavišus, sudaroma reikiama formulė, o paspaudžiant geltoną klavišą gaunamas veiksmo rezultatas. 19

20 10.3. Laikmatis Naudotojas gali laikmačiu nustatyti iki įvykio ar veiklos, pvz., maisto paruošimo, likusį laiką: laikmatis gali rodyti valandas, minutes bei sekundes. Nuo 1 sekundės iki 23:59: Pasaulio laikrodis Pridedama arba pašalinama miesto laiko juosta, nustatomas vasaros laikas Vienetų konvertavimas Konvertuojami svorio, ilgio vienetai, pvz., kilogramai perskaičiuojami į svarus ir uncijas. 11. Tvarkytuvė Kalendorius Naudotojas gali pasirinkti datas ir programuoti veiklą (temą) bei priminimų datą ir laiką, pasirinkdamas perspėjimą (skambėjimo toną). Kalendoriaus parinktys: įtraukti naują įvykį, rodyti įvykius, visi įvykiai, naikinti šiandienos užduotis, naikinti viską, rodyti datą, kas savaitę ir kasdien Atmintinė Naudotojas gali sukurti asmeninę atmintinę ar rašyti pastabas Ebook Čia pateikiamas atminties kortelėje laikomų el. knygų (tekstiniu formatu) sąrašas. Ekrano apačioje rodomas pasirinktos el. knygos dydis ir eilučių skaičius. Paspauskite klavišą aukštyn arba žemyn, kad sąrašą paslinktumėte aukštyn arba žemyn. Paspauskite centrinį klavišą, kad atvertumėte pasirinktą el. knygą. 20

21 12. Mano failai Failų tvarkytuve surašyti visi telefone arba atminties kortelėje saugomi failai, todėl juos galima greitai rasti. Telefono parinktys: žadintuvas, skambučio įrašas, el. knyga, failų masyvas, mano muzika, kita, nuotraukos, vaizdo įrašai ir el. vizitinė kortelė. Atminties kortelė: rodomas formatas ir turinys, kurį naudotojas pasirinko laikyti atminties kortelėje. 13. Profiliai Naudotojas gali rinktis iš šešių pradinių profilių, į kuriuos galima įtraukti kitus, naudojant parinkčių programinį klavišą. Galima rinktis iš šešių profilių: įprastas, tylusis, susitikimo, lauko, ausinių ir Bluetooth. Add options (įtraukimo parinktys): Rename (pervadinti): naudotojas gali keisti įrašytų profilių pavadinimus. Ring settings (skambėjimo nuostatos): naudotojas gali pasirinkti skirtingus tonus 1 SIM ir 2 SIM kortelėms (1 SIM skambučio tonas, 1 SIM žinutės tonas, 2 SIM skambučio tonas, 2 SIM žinutės tonas). Adjust Volume (reguliuoti garsumą): naudotojas gali pasirinkti skambėjimo toną ir garsumą naudodamas daug parinkčių. Ring type (skambėjimo tipas): naudotojas gali pasirinkti skambėjimo tipą ir garsumą naudodamas daug parinkčių. Other Alerts (kiti perspėjimai): naudotojas gali pasirinkti aktyvinti daugiau papildomų perspėjimo tonų, pvz., klavišo toną, senkančio akumuliatoriaus perspėjimą, įjungimo skambėjimo toną ir rinkimo toną. 14. Internetas Naudotojas gali naršyti internetą. Įsitikinkite, kad telefone įjungtos tinklo parinktys GPRS arba EDGE. Naudotojas gali pasirinkti naršykles Dorado arba Opera Mini, taip pat galima nustatyti numatytąją. Parinktys: Bookmarks (žymės): galima rodyti, įtraukti, panaikinti žymes. History (retrospektyva): naršymo internete retrospektyva. Offline pages (atjungtiniai puslapiai): įrašytas tinklalapis. Homepage (pradžios puslapis): rengyklė, žr. naršyklės pradžios puslapį. Settings (nuostatos): naršyklės parinkčių nuostatos. 15. USB režimas Kai telefonas prijungtas per USB jungtį, naudotojas gali naudoti telefoną kaip atmintinę, modemą ir internetinę kamerą. Išskyrus modemo funkciją, kitos funkcijos yra įdiegiamos savaime. Jei telefoną norite naudoti kaip modemą, prijunkite jį prie kompiuterio ir pasirinkite telefoną kaip 21

22 modemą. Naudokite kompiuterio operacinės sistemos pateikiamą diegimo vediklį. Kompiuterio įrenginių tvarkytuvėje rasite modemo įdiegtį. Patikrinkite, ar tvarkyklė įdiegta sėkmingai. Pastaba: Naudojant pirmiau paminėtas funkcijas, pats telefonas neveikia. Kai telefonas prijungtas per USB jungtį, bet jokių papildomų nuostatų nėra, telefonas persijungia į įkrovimo režimą Įprastoji ir techninė priežiūra Dėkojame, kad pasirinkote mūsų telefoną. Jei iškils kokių nors su telefonu susijusių problemų, kreipkitės į mūsų atstovą arba kvalifikuotą priežiūros centrą. Telefonas yra rafinuoto dizaino ir konstrukcijos gaminys. Elkitės su juo atsargiai. Laikydamiesi toliau pateiktų nurodymų, nepažeisite garantijos sąlygų ir naudositės šiuo gaminiu daugelį metų. Laikykite telefoną ir visas jo dalis bei priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Žiūrėkite, kad telefonas būtų sausas, nes vidun patekęs skystis sugadins elektronines mikroschemas. Nenaudokite ir nelaikykite telefono ten, kur daug dulkių, kad neapgadintumėte išimamųjų dalių. Laikykite telefoną atokiau nuo karštų vietų, nes dėl aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių įtaisų eksploatacija, deformuotis arba išsilydyti tam tikros plastikinės detalės ir sugesti akumuliatoriai. Nebandykite atidaryti ar ardyti telefono visus priežiūros ir remonto darbus turi atlikti įgaliotieji specialistai. Nemėtykite, nespauskite ir nekratykite telefono, kad nepažeistumėte vidinės spausdintinės plokštės. Nevalykite telefono agresyviomis cheminėmis medžiagomis, valomaisiais tirpikliais arba stipriais plovikliais. Nedažykite telefono, nes dažai gali trukdyti išimti išimamąsias dalis ir pakenkti veikimui. Naudokite tik pateiktą arba patvirtintą pakaitinę anteną. Neleistinos antenos, modifikacijos arba priedai gali apgadinti telefoną. Nelaikykite išorinės antenos rankoje, kai naudojatės telefonu. Laikant išorinę anteną rankoje, prastėja pokalbio kokybė ir dėl jos telefonas gali eikvoti daugiau energijos nei reikia. Be to, naudojant neleistinas antenas, gali būti pažeisti jūsų šalyje galiojančių reglamentų reikalavimai. Pirmiau pateikti nurodymai taikomi telefonui, akumuliatoriui, įkrovikliui ir kitiems priedams. Jei kuris nors iš šių įtaisų neveikia tinkamai, išsiųskite jį į kvalifikuotą priežiūros centrą. 22

23 CE SAR Compliance This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure. Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. SAR limits is 2.0 W/kg (averaged over 10 grams of tissue) in countries that follow the Council of the European Union limit. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest reported SAR values under the CE regulatory for the phone are listed below: Head SAR: W/kg Body SAR: W/kg To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep this device away from your head and body. Carry this device at least 5 mm away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support operation in this manner. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided. Frequency Bands and RF Power Spectrum Conducted power (dbm) GSM GSM WCDMA B WCDMA B BT 3.96

24 ES atitikties deklaracija Šiuo dokumentu pareiškiame, kad mūsų produkto rodmenys visiškai atitinka pagrindinius reikalavimus, išdėstytus Radijo ryšio įrenginių (RED) direktyvoje 2014/53/ES, kaip nurodyta toliau: Produkto pavadinimas Mobilusis telefonas Prekės ženklo pavadinimas / modelis CAT / B30 Tiriant atitiktį buvo taikomi šie standartai: Sauga Sauga (adapteris) Sveikata EMS Radijo ryšys EN :2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN :2013; EN :2013 EN :2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 50360:2001+A1:2012; EN : 2006; TEK : 2005; TEK :2010; EN :2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010 EN V2.1.1 EN V3.1.1 EN V1.1.0 (projektas) EN 55032:2012/AC:2013; EN :2014 EN :2013; EN 55024:2010 EN V (projektas) EN V2.1.1 EN V7.1.1; EN V7.1.1 Adapteris Prekės ženklo pavadinimas Modelis Gamintojo pavadinimas EAST SUN JK: DCS E; ES: DCS Shenzhen Dongchen Electronics Co., Ltd Notifikuotosios įstaigos numeris 0700 PHOENIX TESTLAB, GmbH Be to,buvo patenkintas ISO reikalavimas dėl proceso kokybės kontrolės tvarkos bei gamybos proceso. Patikros tikslais, po paskutinio produkto pagaminimo techninis dokumentas ir bandymo ataskaitos bent 10 metų laikotarpį bus saugomos bet kurios valstybės narės atitinkamose nacionalinės valdžios institucijose. Jei kiltų kokių nors su šia deklaracija susijusių problemų, išsami kontaktinė informacija pateikta toliau. Gamintojo informacija: Įmonė Bullitt Group Limited Adresas One Valpy, Valpy Street, Redingas, Berkšyras, RG1 1AR Jungtinė Karalystė Vardas, pavardė Wayne Huang Pareigos ODM valdymo direktorius Parašas / antspaudas Data:

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama,

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklės, papildydamos Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10)

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10) Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 10,1 Turinys NAUDOJIMO SAUGA 4 Laikymo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos 4 Techninė priežiūra 4 Radijo dažnių naudojimo sauga 5 Utilizavimas 5 IŠVAIZDA 7 TECHNINĖS

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

M5350_lt

M5350_lt Turinys Fotoaparato pradžiamokslis 2 Akumuliatoriaus įdėjimas ir įkrovimas 2 Atskirai įsigyjamos SD arba SDHC kortelės naudojimas 5 Fotoaparato įjungimas 6 Kalbos, datos / laiko nustatymas 7 Fotografavimas

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 HS2016/2032/2064/2 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 Greita apžvalga Visos klaviatūros turi greitus funkcinius mygtukus. Naudojant LCD klaviatūrą papildomai galima naudoti,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau