M5350_lt

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "M5350_lt"

Transkriptas

1 Turinys Fotoaparato pradžiamokslis 2 Akumuliatoriaus įdėjimas ir įkrovimas 2 Atskirai įsigyjamos SD arba SDHC kortelės naudojimas 5 Fotoaparato įjungimas 6 Kalbos, datos / laiko nustatymas 7 Fotografavimas / filmavimas 8 Nuotraukų / vaizdo įrašų peržiūra 12 Dar niekada nebuvo taip lengva dalintis 14 Programinės įrangos diegimas, nuotraukų perkėlimas 15 Gaminio apžvalga, funkcijos 17 Priekinis vaizdas 17 Galinis vaizdas 18 Nuveikite su fotoaparatu daugiau 19 Blykstės naudojimas 19 Režimų ir efektų naudojimas 20 Programavimo režimo naudojimas 24 Fotoaparato trikčių šalinimas 26 Priedas 27 LT 1

2 LIETUVIŲ K. Fotoaparato pradžiamokslis Akumuliatoriaus įdėjimas ir įkrovimas 1 Pastumkite ir atidarykite akumuliatoriaus skyrelį. 2 Įdėkite KODAK skaitmeninio fotoaparato įkraunamą ličio jonų akumuliatorių KLIC Norėdami pastumti akumuliatoriaus užraktą, naudokite akumuliatorių. 2

3 Jei jūsų fotoaparate yra integruotas įkroviklis Padidinkite galimų nuotraukų skaičių prieš naudodami visiškai įkraukite akumuliatorių. (Visi įkraunami akumuliatoriai nuolat eikvojasi net jei jie ir nenaudojami.) Galite įkrauti ličio jonų akumuliatorių, kai reikia. LIETUVIŲ K. 1 2 Išjunkite fotoaparatą. USB laidu su Micro B / 5-Pin jungtimi sujunkite KODAK fotoaparatą su įkrovikliu. (Naudokite tik prie šio fotoaparato pridėtą laidą.) Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius: Mirksi: įkraunama Dega: įkrovimas baigtas Jūsų įkroviklis ir kištukai gali skirtis. Stebėkite akumuliatoriaus įkrovos lygį žr. 13 psl. Įsigykite papildomų akumuliatorių 3

4 LIETUVIŲ K. Jei jūsų fotoaparatas turi išorinį akumuliatoriaus įkroviklį 1 Jūsų įkroviklis ir kištukai gali skirtis. 2 Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius: Mirkčioja žalia lemputė: įkraunama Dega žalia lemputė: įkrovimas baigtas Įkrovimas per kompiuterio USB jungtį Fotoaparatas kraunasi, kai kompiuteris yra įjungtas ir veikia budėjimo režimu. Išjunkite kompiuterio miego, budėjimo ir pristabdymo režimus. 1 Išjunkite fotoaparatą. Prijunkite KODAK fotoaparatą USB 2 laidu su Micro B / 5-Pin jungtimi. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius: Mirksi: įkraunama Dega: įkrovimas baigtas 4

5 Atskirai įsigyjamos SD arba SDHC kortelės naudojimas Fotoaparate yra vidinė atmintis. Rekomenduojame įsigyti SD ar SDHC kortelę (4 ar aukštesnės klasės), kad galėtumėte laikyti daugiau nuotraukų / vaizdo įrašų. DĖMESIO: Kortelę galima įdėti tik vienu būdu; bandant kišti per jėgą galima sugadinti. Mėginant įdėti arba ištraukti kortelę fotoaparatui esant įjungtam, galima sugadinti nuotraukas, kortelę arba fotoaparatą. 1 Išjunkite fotoaparatą. 2 Įdėkite kortelę, kol ji užsifiksuos. Laisvai pasirenkamas priedas LIETUVIŲ K. 3 Įjunkite fotoaparatą. Norėdami išimti kortelę, ją paspauskite ir atleiskite. SVARBU: kai įjungiate fotoaparatą, jis patikrina, ar įdėta kortelė. Jei kortelė įdėta, naujos nuotraukos / vaizdo įrašai išsaugomi joje. Jei kortelė neįdėta, naujos nuotraukos / vaizdo įrašai išsaugomi fotoaparato vidinėje atmintyje. Jei vidinėje atmintyje esama nuotraukų / vaizdo įrašų ir įdedama kortelė, fotoaparatas pasiūlo jums perkelti nuotraukas į kortelę (ir ištrinti iš vidinės atminties). Įsigykite kortelių 5

6 LIETUVIŲ K. Fotoaparato įjungimas 6

7 Kalbos, datos / laiko nustatymas LIETUVIŲ K. Language (kalba): pakeisti. OK (gerai) priimti. Date/Time (data / laikas): Pasirodžius raginimui, paspauskite OK (gerai). keisti dabartinį laukelį. ankstesnis / paskesnis laukelis. OK (gerai) priimti. Dalijimosi paskirties vietos: Norėdami dalintis nuotraukomis / vaizdo įrašais, pasirinkite dalijimosi svetaines. paryškinti vietą. OK (gerai) pažymėti tinklapį / panaikinti jo žymėjimą. Pabaigę pasirinkite Done (atlikta), o tuomet paspauskite OK (gerai). Žr. išplėstinį vartotojo vadovą Žr. mokomuosius vaizdo įrašus

8 LIETUVIŲ K. Fotografavimas / filmavimas Fotografavimas Kai pirmąkart įjungiate fotoaparatą, jis veikia Smart Capture (sumanusis fotografavimas) režimu. (Po to fotoaparatas įsimena paskutinį naudotą režimą.) 1 Sukomponuokite nuotrauką. 2 Paspauskite Shutter (fotoužrakto) mygtuką iki pusės, kad būtų atliktas fokusavimas ir nustatytas išlaikymas. Rėmelio žymos nurodo fotoaparato židinio sritį. Jei fotoaparatas negali sufokusuoti norimo objekto, atleiskite fotoužrakto mygtuką ir iš naujo pasirinkite vaizdą. 3 Fotoužrakto mygtuką paspauskite iki pat galo. Filmavimas 1 Spauskite ir atleiskite įrašymo mygtuką. 2 Jei norite sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite ir atleiskite. Žr. visus nuotraukų režimus Žr. išplėstinį vartotojo vadovą 19 psl

9 Fotografavimo piktogramų paaiškinimas Nuostatos LIETUVIŲ K. Vidinis laikmatis / Kadrai Naujausia nuotrauka / vaizdo įrašas Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius Blykstės režimas Didinimo slankiklis Nuotraukų / vaizdo įrašų likęs įrašymo laikas Žr. išplėstinį vartotojo vadovą Žr. mokomuosius vaizdo įrašus

10 LIETUVIŲ K. Fotoaparato pritaikymas jūsų poreikiams Kartais norite, kad viskas būtų įmanoma. (Kitąkart norite, kad niekas nesimaišytų!) Spauskite ekrano mygtuką, jei norite keisti tarp Clean View (švarus vaizdas) ir Tools view (įrankių vaizdas). Clean View (švarus vaizdas) Įrankiai Tools view (įrankių vaizdas) (Įrankiai priklauso nuo fotoaparato režimo.) 10

11 Įrankių naudojimas norint pasirinkti veiksmus, nuostatas 1 Dabartinio vaizdo metu spauskite, kad galėtumėte pereiti nuo Tools (įrankiai) prie naujausių nuotraukų. arba Naujausia nuotrauka Peržiūros metu spauskite, kad galėtumėte pereiti nuo Tools (įrankiai) prie Previous/Next (ankstesnis / kitas). 2 Paspauskite, kad pasirinktumėte įrankį, o tada OK (gerai). Spauskite, kad pakeistumėte nustatymą, tada spauskite OK (gerai). Pastaba: jei pasirinkote, paspauskite, kad pasirinktumėte nustatymą, o tada OK (gerai). Kai kuriuos nustatymus galima keisti naudojant. Įrankiai LIETUVIŲ K. 11

12 LIETUVIŲ K. Nuotraukų / vaizdo įrašų peržiūra 1 2 Paspauskite peržiūros mygtuką, kad įeitumėte į peržiūros režimą / išeitumėte iš jo. Spauskite, kad pasirinktumėte All (visos), People (žmonės), Date (data), Keywords (raktažodžiai) arba Videos (vaizdo įrašai), ir paspauskite OK (gerai). Peržiūra Jei pasirenkate People 3 (žmonės), Date (data) arba Keywords (raktažodžiai), paryškinkite vardą, datą arba raktažodį ir paspauskite OK (gerai). Peržiūrėti nuotraukas / vaizdo įrašus taip pat galite paspaudę: OK (gerai) dabartiniame vaizde, kai paryškinta naujausia nuotrauka (LCD ekrano apačioje, kairėje pusėje) arba peržiūrint naują nuotrauką greitos peržiūros metu 12

13 Kiti dalykai, kuriuos galite atlikti peržiūros metu Spauskite, kad pamatytumėte ankstesnę (-nį) / kitą nuotrauką / vaizdo įrašą. Norėdami leisti vaizdo įrašus, spauskite OK (gerai). Spauskite, kad būtų rodomi / nebūtų rodomi įrankiai. Spauskite, kad ištrintumėte nuotraukas / vaizdo įrašus. Žymos Redaguoti Daug kadrų Spausdinti Pagrindinis Skaidrių rodymas Atgal Daugiau įrankių LIETUVIŲ K. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius Stebėkite akumuliatoriaus įkrovos lygį Nuotrauka pažymėta dalijimuisi Nuotraukos / vaizdo įrašo numeris Visas Trys ketvirčiai Pusė Labai mažai Kintamoji srovė 13

14 LIETUVIŲ K. Dar niekada nebuvo taip lengva dalintis SVARBU: Kad galėtumėte naudotis dalijimosi ir socialinių svetainių funkcijomis, turite įdiegti mygtuko KODAK Share taikomąją programą. (žr. 15 psl.) 1 Spauskite mygtuką Share (dalintis), kad galėtumėte dalintis bet kada: Tiesioginės peržiūros metu Greitos peržiūros metu Peržiūros metu 2 Spauskite ir OK, kad pasirinktumėte socialines tinklavietes ar el. pašto adresus. 3 Paspauskite, kad pasirinktumėte Done (atlikta), tada paspauskite OK (gerai). Kai šiuos vaizdo įrašus / nuotraukas perkeliate į kompiuterį, jie nusiunčiami tiems dalijimosi adresatams, kuriuos jūs pasirenkate. Žr. išplėstinį vartotojo vadovą Žr. mokomuosius vaizdo įrašus

15 Programinės įrangos diegimas, nuotraukų perkėlimas SVARBU: Kad galėtumėte naudotis dalijimosi ir socialinių svetainių funkcijomis, turite įdiegti mygtuko KODAK Share taikomąją programą. 1 Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto. 2 Išjunkite fotoaparatą. 3 Sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu naudodami KODAK fotoaparato USB laidą su Micro B / 5-Pin jungtimi. (Naudokite tik prie šio fotoaparato pridėtą laidą.) 4 Įjunkite fotoaparatą. Fotoaparatui, veikiant kartu su kompiuteriu atsiunčiama ir įdiegiama mygtuko Share taikomoji programa jūsų kompiuteryje. SVARBU: Jei diegimo programa nepradeda veikti, pasirinkite ir įdiekite tinkamą savo kompiuteriui versiją: 5 Įdiegę programinę įrangą, laikykitės nurodymų, kaip perkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus į savo kompiuterį. Nuotraukos / vaizdo įrašai, kuriuos paryškinote ir kuriais norite dalintis, yra išsiunčiami el. paštu arba įkeliami į jūsų norimas socialines tinklavietes. PASTABA: Norėdami perkelti nuotraukas / vaizdo įrašus į savo kompiuterį, taip pat galite naudoti kortelių skaitytuvą. LIETUVIŲ K. Žr. išplėstinį vartotojo vadovą Žr. mokomuosius vaizdo įrašus

16 LIETUVIŲ K. Nuolat domėkitės savo fotoaparatu Sveikiname! Jūs: nustatėte savo fotoaparatą padarėte nuotraukų perkėlėte nuotraukas į savo kompiuterį Mokykitės toliau! Pabaigę skaityti šią knygelę, galite fotografuoti ir dalintis savo geriausiomis nuotraukomis! Apsilankykite kur rasite: išplėstinį vartotojo vadovą mokomuosius vaizdo įrašus ir mokomąsias programas fotoaparato programinės-aparatinės įrangos naujinimus atsakymus į jūsų dažnai užduodamus klausimus gaminio registraciją Žr. išplėstinį vartotojo vadovą Žr. mokomuosius vaizdo įrašus

17 1 Gaminio apžvalga, funkcijos Priekinis vaizdas Blykstė Įrašymo mygtukas (vaizdo įrašams) Fotoužrakto mygtukas (nuotraukoms) Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius: Maitinimo mygtukas Objektyvas, objektyvo dangtelis Vidinis laikmatis / filmavimo lemputė Mikrofonas Žr. išplėstinį vartotojo vadovą Žr. mokomuosius vaizdo įrašus LT

18 Gaminio apžvalga, funkcijos Galinis vaizdas Ekranas: keisti tarp Tools (įrankiai) ir Clean View (švarus vaizdas) Blykstės mygtukas Režimas: pasirinkti fotografavimo režimą ar efektą Skystųjų kristalų ekranas Trikojo lizdas Garsiakalbis SD / SDHC kortelė (papildomas priedas) Žr. išplėstinį vartotojo vadovą Žr. mokomuosius vaizdo įrašus Didinimas Ištrinti USB jungtis Dirželio tvirtinimo vieta OK (gerai) Dalytis: dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais Peržiūra: peržiūrėti, redaguoti arba žymėti nuotraukas ir vaizdo įrašus; keisti nustatymus SD / SDHC kortelės lizdas Akumuliatoriaus skyrelis LT

19 2 Nuveikite su fotoaparatu daugiau Blykstės naudojimas Spauskite blykstės mygtuką, kol LCD ekrane pasirodys reikiamas blykstės režimas. Blykstės mygtukas Blykstės režimai galimi ne visuose fotografavimo režimuose. Blykstės režimai Auto (automatinis) Flash On (Fill) (blykstė įjungta (užpildymas) Blykstė įsijungia Kai to reikia dėl apšvietimo sąlygų. Kiekvieną kartą fotografuojant, neatsižvelgiant į apšvietimo sąlygas LT

20 Nuveikite su fotoaparatu daugiau Red-eye Reduction ( raudonų akių efekto mažinimas) Off (išjungta) Išankstinė blykstė įsijungia ir sumažina akies vyzdį prieš fotografavimą. Niekada Režimų ir efektų naudojimas 1 Paspauskite režimo mygtuką. 2 Paspauskite, kad pasirinktumėte: Smart Capture (sumanusis fotografavimas): Įprastam fotografavimui LT Film Effects (filmo efektai): Eksperimentuokite su nuotraukomis / vaizdo įrašų efektais. (Kiekvienas efektas rodo pavyzdį, kaip atrodys jūsų nuotrauka / vaizdo įrašai.) Scene (scenos) režimai: (žr. lentelę toliau.) Pasirinkite tokį kompozicijos režimą, kuris tinka fotografuoti taip padarysite kiek įmanoma geriausias nuotraukas.

21 Nuveikite su fotoaparatu daugiau Photobooth (fotokabina): fotoaparatas, imituodamas senovinę fotokabiną, naudodamas vidinį laikmatį padaro 4 nuotraukas ir sudeda jas į vieną juostą. Scenos režimas Program (programinis) Portrait (portretas) Sport (sportas) Landscape (kraštovaizdis) Close-up (fotografavimas iš arti) Sunset (saulėlydis) Backlight (foninis apšvietimas) Candle Light (žvakių šviesa) Paskirtis Sudėtingesnių nustatymų prieiga. žr. 24 psl. Žmonių portretai per visą kadrą. Veiksmo nuotraukos. Tolimieji vaizdai. Mažas atstumas. Jei tik įmanoma, naudokitės natūraliu apšvietimu. Objektai prieblandoje. Šešėlyje esantys arba iš galo apšviesti objektai. Objektai, apšviesti žvakių šviesos. Children (vaikai) Judančių vaikų nuotraukos ryškioje šviesoje LT

22 Nuveikite su fotoaparatu daugiau Scenos režimas Manner/ Museum (papročių / muziejų fotografavimas) Text (tekstas) Bright (ryškus) Fireworks (fejerverkai) Self Portrait (autoportretas) Night Portrait (naktinis portretas) Night Landscape (naktinis kraštovaizdis) High ISO (didelis ISO) Paskirtis Blykstė ir garsas yra išjungti. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, pastatykite fotoaparatą ant lygaus paviršiaus arba trikojo. Dokumentai. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, pastatykite fotoaparatą ant lygaus paviršiaus arba trikojo. Ryškūs paplūdimio arba sniego vaizdai. Fejerverkai. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, pastatykite fotoaparatą ant lygaus paviršiaus arba trikojo. Savęs fotografavimas iš arti. Sumažinamas raudonų akių efektas. Sumažinamas raudonų akių efektas, fotografuojant žmones naktį arba esant silpnam apšvietimui. Tolimiems vaizdams fotografuoti naktį. Blykstė neįsijungia. Žmonės patalpose, silpnai apšviestose vietose LT

23 Nuveikite su fotoaparatu daugiau Scenos režimas Blur Reduction (liejimosi sumažinimas) Long Time Exposure (ilgas išlaikymas) Panorama (panorama) D K, K D Paskirtis Neryškių kontūrų, atsiradusių dėl fotoaparato arba objekto judėjimo, mažinimas. Judėjimo pojūčio išlaikymas. Galimi nustatymai: None (jokie); 0,5 sek.; 1,0 sek.; 2,0 sek.; 4,0 sek.; 8,0 sek. 2 arba 3 nuotraukų sujungimas į 1 panoraminį vaizdą LT

24 Nuveikite su fotoaparatu daugiau Programinio režimo naudojimas Programinis režimas suteikia prieigą prie nustatymų, kaip ISO, baltumo balansavimas, fokusavimo zona ir išlaikymo kompensavimas. 1 Paspauskite Mode (režimas) mygtuką, pasirinktumėte režimą Scene (scena) (žr. 20 psl.), ir spauskite OK (gerai). Pasirinkite Program (programinis), tada paspauskite OK. 2 Paspauskite, kad pasirinktumėte nustatymą, o tada OK (gerai). Spauskite, kad pakeistumėte nustatymą, o tada OK (gerai), kad jį išsaugotumėte. Vidinis laikmatis Išlaikymo kompensavimas ISO Baltumo balansavimas Fokusavimo zona Spalvos režimas Ryškumas Nuostatos Vidinis laikmatis / Kadrai Išlaikymo kompensavimas ISO Baltumo balansavimas Vidinis laikmatis suteikia galimybę spėti patekti į kadrą. Funkcija leidžia nufotografuoti keletą kadrų vieną po kito. Nustatykite išlaikymą. Jei vaizdas per šviesus, sumažinkite nustatymą; jei tamsus padidinkite. Sureguliuojamas fotoaparato jautrumas šviesai. Didesnis ISO rodo didesnį jautrumą. Kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškesnės, pasirinkite esamą apšvietimą atitinkantį nustatymą LT

25 Nuveikite su fotoaparatu daugiau Fokusavimo zona Pasirinkite Multi-Zone (keletas zonų), Center- Zone (centrinės zonos), Face Priority (veido pirmenybės). Spalvos režimas Ryškumas Nuostatos Pasirinkite gyvybingą, ryškią, pagrindinę rusvų tonų spalvą ar nespalvotą. Pasirinkite ryškų, normalų ar švelnų. Rodyti nustatymų meniu LT

26 3 Fotoaparato trikčių šalinimas Apsilankykite svetainėje kur pateiktas išplėstinis vartotojo vadovas, programinės-aparatinės įrangos atnaujinimai ir pateikti atsakymai į jūsų klausimus. Būsena Sprendimas Fotoaparatas Patikrinkite, ar įkrautas ir ar tinkamai įdėtas neįsijungia / neišsijungia akumuliatorius (2 psl.). arba neveikia Skystųjų kristalų ekranas per tamsus Trumpas akumuliatorių veikimo laikas Blykstė neįsijungia Kompiuteris negali užmegzti ryšio su fotoaparatu Nustatymų meniu nustatykite skystųjų kristalų ekrano ryškumą (11 psl.). Patikrinkite, ar akumuliatorius įkrautas (2 psl.). Apribokite laiką, kurį praleidžiate peržiūrėdami nuotraukas / vaizdo įrašus fotoaparate. Įsigykite atsarginį akumuliatorių, apsilankę Blykstė neįsijungia nė vienu režimu. Pakeiskite režimus į reikiamus (19 psl.). Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą. Patikrinkite, ar įkrautas ir ar tinkamai įdėtas akumuliatorius (2 psl.). Patikrinkite, ar KODAK fotoaparatas su kompiuteriu sujungtas USB laidu su Micro B / 5-Pin jungtimi. (15 psl.). Įjunkite fotoaparatą. KODAK programinę įrangą atsisiųskite iš 26 LT

27 4 Priedas DĖMESIO: Neardykite šio gaminio; viduje nėra dalių, kurioms reikėtų vartotojo priežiūros. Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotus specialistus. KODAK kintamosios srovės adapteriai ir akumuliatorių įkrovikliai skirti naudoti tik patalpose. Naudojant valdiklius, reguliuojant ar atliekant kitas procedūras kitaip, nei nurodyta šiame dokumente gali lemti smūgio pavojų ir / arba elektrinius ar mechaninius pavojus. Jei skystųjų kristalų ekranas sudūžta, nelieskite stiklo arba skysčio. Kreipkitės į Kodak klientų aptarnavimo tarnybą. Jei bus naudojami priedai, kurių Kodak nerekomenduoja, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba galite susižeisti. Patvirtinti priedai nurodyti adresu: Naudokite tik USB sertifikuotą kompiuterį su pagrindine plokšte, kurioje ribojama srovė. Jei turite klausimų, kreipkitės į kompiuterio gamintoją. Jei šį gaminį naudojate lėktuve, laikykitės visų oro linijų bendrovės nurodymų. Prieš išimdami akumuliatorių, leiskite jam atvėsti; akumuliatorius gali būti įkaitęs. Laikykitės visų akumuliatoriaus gamintojo pateiktų nurodymų ir instrukcijų. Norėdami išvengti sprogimo pavojaus, naudokite tik šiam gaminiui skirtus akumuliatorius. Akumuliatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite akumuliatoriams liestis su metaliniais daiktais, įskaitant monetas. Priešingu atveju akumuliatoriuje galimas trumpasis jungimas, energijos iškrova, jis gali įkaisti arba pradėti leisti skystį. Neardykite, neįstatykite atvirkščiai, saugokite akumuliatorius nuo skysčių, drėgmės, ugnies ir didelių temperatūros svyravimų. Išimkite akumuliatorių, kai gaminys nenaudojamas ilgesnį laiką. Jei akumuliatoriaus skysčio patenka į gaminį (mažai tikėtinas atvejis), kreipkitės į Kodak klientų aptarnavimo tarnybą. Jei akumuliatoriaus skysčio patenka ant jūsų odos (mažai tikėtinas atvejis), nedelsdami nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į vietos sveikatos specialistą. Jei reikia daugiau su sveikata susijusios informacijos, kreipkitės į vietos Kodak klientų aptarnavimo tarnybą LT

28 Priedas Adresu pateikiama informacijos apie medžiagas, įtrauktas į parengiamąjį sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 59 straipsnio 1 dalį. Akumuliatorius išmeskite pagal vietos ir šalies taisykles. Apsilankykite Nemėginkite įkrauti akumuliatorių, kurie nėra pakartotinai įkraunami. Ribota garantija Kodak suteikia savo skaitmeniniams fotoaparatams ir priedams (išskyrus akumuliatorius) garantiją, kad per jūsų Kodak gaminio pakuotėje nurodytą garantinį laikotarpį jie neturės sutrikimų ir defektų dėl medžiagų arba gamybos. Saugokite originalų pirkimo kvitą su data. Pirkimo datos įrodymo prašoma bet kokio garantinio remonto atveju. Ribotos garantijos taikymo sritis Garantinis aptarnavimas galimas tik toje šalyje, kurioje gaminiai buvo iš pradžių įsigyti. Jūsų gali būti prašoma savo lėšomis nugabenti gaminius į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, esantį gaminių įsigijimo šalyje. Jei gaminys suges nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, Kodak kompanija jį sutaisys arba pakeis, laikydamasi visų čia nurodytų sąlygų ir (arba) apribojimų. Į garantinį aptarnavimą bus įtrauktas visas darbas, reikalingi reguliavimai ir / arba keičiamosios dalys. Jei Kodak negalės sutaisyti arba pakeisti jūsų gaminio, kompanija sugrąžins jums sumokėtą sumą su sąlyga, kad gaminys bus grąžintas Kodak kartu su pirkimo įrodymu. Remontas, pakeitimas arba pinigų grąžinimas yra vienintelės pagal šią garantiją taikomos priemonės. Jei remontui atlikti naudojamos keičiamosios dalys, jos gali būti perdarytos arba jose gali būti perdirbtų medžiagų. Jei būtina keisti visą gaminį, jis gali būti pakeistas į perdarytą gaminį. Perdirbtiems produktams, dalims ir medžiagoms suteikiama garantija likusiam garantiniam originalaus produkto laikotarpiui arba 90 dienų po taisymo, arba po pakeitimo datos, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis. Apribojimai Ši garantija netaikoma aplinkybėms, kurių Kodak nekontroliuoja. Ši garantija netaikoma, kai gedimas atsirado transportuojant, dėl nelaimingo atsitikimo, pakeitimo, modifikavimo, neįgalioto aptarnavimo, netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, naudojimo su nesuderinamais priedais arba įranga (pvz., trečiosios šalies rašalu arba rašalinėmis), jei nebuvo laikomasi Kodak naudojimo, priežiūros arba perpakavimo instrukcijų, jei buvo naudojami ne 28 LT

29 Priedas Kodak tiekiami reikmenys (pvz., adapteriai ir kabeliai) arba skundai pateikiami pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Kodak nesuteikia šiam gaminiui jokios kitos aiškios arba numanomos garantijos ir nepripažįsta numanomų pirkimo ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijų. Tuo atveju, kai kokios nors numatomos garantijos išimtis neveiksminga dėl įstatymų reikalavimų, numatomos garantijos trukmė bus vieneri metai nuo pirkimo datos arba ilgesnis laikotarpis, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Kodak įsipareigoja tik suremontuoti, pakeisti gaminį arba grąžinti pinigus. Nepaisant priežasties, Kodak neatsako už jokią specialią, pasekminę arba atsitiktinę žalą, susijusią su šio gaminio pardavimu, pirkimu arba naudojimu. Čia yra aiškiai paneigta atsakomybė už specialią, pasekminę arba atsitiktinę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, pajamų arba pelno praradimu, išlaidomis dėl prastovos, netekimu galimybės naudotis įranga, pakaitine įranga, įtaisų arba paslaugų kaina arba jūsų klientų skundais dėl žalos, susijusios su gaminio pirkimu, naudojimu arba gedimu), nepaisant priežasties ir to, ar pažeista kokia nors rašytinė arba numanoma garantija. Apribojimai ir įsipareigojimų išimtys, aprašyti šiame dokumente taikomi tiek bendrovei Kodak, tiek jos tiekėjams. Jūsų teisės Kai kurios valstijos arba jurisdikcijos neleidžia taikyti išimčių arba apribojimų atsitiktinės arba pasekminės žalos atžvilgiu, todėl pirmiau nurodytas apribojimas ar išimtis jums gali nebūti taikomi. Kai kurios valstijos arba jurisdikcijos neleidžia taikyti apribojimų, kol galioja numanoma garantija, todėl pirmiau nurodytas apribojimas jums gali nebūti taikomas. Ši garantija jums suteikia specialias teises, tačiau jūs galite turėti kitų teisių, kurios skiriasi įvairiose valstijose arba jurisdikcijose. Kitoms šalims, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą Kitose šalyse (ne Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje) šios garantijos terminai ir sąlygos gali skirtis. Jei pirkėjas iš Kodak kompanijos negauna specialios rašytinės Kodak garantijos, išskyrus įstatymuose nustatytus minimalius reikalavimus, negalioja jokia garantija ar įsipareigojimas, net jei defekto, žalos arba nuostolio priežastis yra aplaidumas arba kitoks veiksmas. FCC atitiktis ir informacija This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter 29 LT

30 Priedas K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Kanados DOC patvirtinimas DOC Class B Compliance This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Observation des normes-classe B Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Kinijos RoHS VCCI B klasė ITE Australijos C ženklinimas N137 Korėjos B klasė ITE 30 LT

31 Priedas Korėjos ličio jonų kontrolė Eastman Kodak Company Rochester, New York Kodak, 2011 Kodak, EasyShare ir Pulse yra bendrovės Eastman Kodak Company prekių ženklai. 4H8629_lt 31 LT

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM

Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM9SA2W0 kad prireikus ateityje galėtumėte ją paskaityti.

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų v

E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų v E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų vaizdo taškų Live MOS jutiklis 7 taškų AF sistema Puikiai

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25

Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25 Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25,8 megapikselio Vaizdo santykis 3:2 Žemų dažnių filtras Įtaisytas

Detaliau

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K BE_RG_est_lat_lit_front.pdf 21.3.2005 14:40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P.,

Detaliau

CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24,

CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24, CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24,7 megapikselio Vaizdo santykis 3:2 Žemų dažnių filtras Įtaisytas

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama,

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

882x serijos „Cisco Wireless IP Phone“ priedų vadovas

882x serijos „Cisco Wireless IP Phone“ priedų vadovas Pirmą kartą publikuota 2016-08-26 Paskutinį kartą keista: 2019-04-11 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

untitled

untitled Žavingas povandeninės fotografijos pasaulis Žavingas povandeninės fotografijos pasaulis Olympus fotografavimo po vandeniu biblioteka, 1 tomas Pastaba: nors buvo įdėtos visos pastangos siekiant pateikti

Detaliau

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparat

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparat SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą, perskaitykite temą Jūsų saugumui (p. xiii). Perskaitę

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Processor

Processor B30 Naudotojo vadovas Turinys 1. Saugumas... 4 2. Pradžia... 7 2.1. Akumuliatoriai... 7 2.1.1. Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas... 7 2.1.2. Akumuliatoriaus įkrovimas... 7 2.1.3. Akumuliatoriaus naudojimas...

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

"KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRI

KASPERSKY LAB GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRI "KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRIEŠ PRADĖDAMI VARTOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. PASPAUDĘ MYGTUKĄ

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau