HP Officejet K8600 Series Printer User Guide - LTWW

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "HP Officejet K8600 Series Printer User Guide - LTWW"

Transkriptas

1 HP Officejet Pro K8600 serijos spausdintuvas Vartotojo vadovas Podręcznik użytkownika

2

3 HP Officejet Pro K8600 serijos spausdintuvas Vartotojo vadovas

4 Informacija apie autorių teises Hewlett-Packard Development Company, L.P., leidimas, 2008 m. kovo mėn. Atgaminimas, pritaikymas ar vertimas be išankstinio raštiško leidimo draudžiamas, išskyrus autorių teisių įstatymuose numatytus atvejus. Šiame dokumente pateikiama infomacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus. Vienintelė HP gaminių ir paslaugų garantija pateikiama garantiniuose pareiškimuose, pridėtuose prie konkrečių gaminių ir paslaugų. Jokia čia pateikiama informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už šiame leidinyje galinčias pasitaikyti technines ar redakcines klaidas ir praleistą informaciją. (C) RSA Data Security, Inc., Sukurta 1991 m. Visos teisės saugomos. Licencija kopijuoti ir naudoti šią programinę įrangą suteikiama su sąlyga, kad bet kokioje medžiagoje, kurioje minima ši programinė įranga ar jos veikimas, ji bus nurodoma kaip RSA Data Security, Inc. MD4 pranešimų sisteminimo algoritmas. Licencija taip pat suteikiama išvestiniams kūriniams kurti ir naudoti su sąlyga, kad bet kokioje medžiagoje, kurioje minimas toks išvestinis kūrinys, jis nurodomas kaip gautas iš RSA Data Security, Inc. MD4 pranešimų sisteminimo algoritmo. RSA Data Security, Inc. nepriima jokių pretenzijų nei dėl galimybės parduoti šią programinę įrangą, nei dėl jos tinkamumo konkretiems tikslams. Jei pateikiama tokia, kokia yra, neteikiant jokios išreikštos ar numanomos garantijos. Šie pranešimai turi būti įtraukti į visas bet kokios šio dokumento ir (arba) programinės įrangos dalies kopijas. Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio. 1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus dokumentacijoje, kurią gavote su Spausdintuvas HP. 2. Į maitinimo tinklą gaminį junkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko. 3. Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio. 4. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo. 5. Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlapę. 6. Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus. 7. Įrenkite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido, už jo užkliūti ar jį sugadinti. 8. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, žr. Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas. 9. Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams. Prekių ženklai Intel, Pentium yra registruotieji bendrovės Intel Corporation ar jos pavaldžiųjų bendrovių prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Microsoft, Windows, Windows XP ir Windows Vista yra JAV registruoti Microsoft Corporation prekių ženklai. Saugos informacija

5 Turinys 1 Pasirengimas darbui Papildomos informacijos rasite gaminio... 5 Pritaikymas neįgaliesiems...7 Susipažinimas su įrenginio dalimis...7 Vaizdas iš priekio...8 Valdymo skydelis...9 Vaizdas iš galo Priedų įrengimas Dvipusio spausdinimo įtaiso įrengimas Įrenginio naudojimas Spausdintinų lapų pasirinkimas...11 Patarimai dėl spausdintinų lapų pasirinkimo ir naudojimo...11 Tinkamų lapų techninės specifikacijos...12 Tinkami dydžiai...12 Tinkamos popieriaus rūšys ir svoris...16 Minimalių paraščių nustatymas...17 Lapų įdėjimas...18 Spausdinimo nuostatų keitimas...21 Kaip pakeisti esamų užduočių nuostatas iš programos ( Windows sistemoje)...21 Kaip pakeisti numatytąsias visų būsimų užduočių nuostatas ( Windows sistemoje)...22 Kaip pakeisti nuostatas ( Mac sistemoje)...22 HP Solution Center (HP sprendimų centras) naudojimas ( Windows sistemoje)...22 Spausdinkite naudodami galinę rankinio tiekimo angą...22 Spausdinimas ant abiejų pusių...23 Spausdinimo ant abiejų lapo pusių nurodymai...23 Kaip atlikti dvipusio spausdinimo procedūrą ( Windows sistemoje)...24 Kaip atlikti automatinio dvipusio spausdinimo procedūrą ( Mac sistemoje)...24 Spausdinimas ant specialių ir tinkinto dydžio lapų...24 Kaip spausdinti ant specialių arba tinkinto dydžio lapų ( Windows )...25 Kaip spausdinti ant specialių arba tinkinto dydžio lapų ( Mac sistemoje)...25 Spausdinimas be apvadų...26 Kaip išspausdinti dokumentą be apvadų ( Windows sistemoje)...26 Kaip išspausdinti dokumentą be apvado ( Mac sistemoje)...26 Spausdinimo užduoties atšaukimas Sąranka ir tvarkymas Įrenginio tvarkymas...28 Įrenginio stebėjimas...29 Įrenginio administravimas

6 Įrenginio tvarkymo priemonių naudojimas...30 Integruotasis tinklo serveris...30 Integruotojo tinklo serverio atvėrimas...30 Integruotojo tinklo serverio puslapiai...31 Parankinė ( Windows )...32 Parankinės atvėrimas...32 Parankinės skirtukai...32 HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema)...33 Kaip atverti HP spausdintuvo paslaugų programą...33 HP spausdintuvo paslaugų programos skydeliai...33 Tinklinė spausdintuvo sąrankos paslaugų programa ( Mac operacinė sistema)...34 HP Web Jetadmin programinė įranga...34 HP Instant Support...35 Saugumas ir privatumas...35 Priega prie HP Instant Support...35 myprintmileage Savitikros diagnostikos puslapis...36 Tinklo konfigūracijos puslapis...38 Nustatyti įrenginį ( Windows )...39 Tiesioginė jungtis...39 Kaip įdiegti programinę įrangą neprijungus įrenginio (rekomenduojamas būdas)...39 Kaip prijungti įrenginį prieš įdiegiant programinę įrangą...40 Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle...40 Tinklo jungtis...41 Kaip įdiegti įrenginį tinkle...41 Kaip įdiegti įrenginio programinę įrangą į klientų kompiuterius...42 Spausdintuvo tvarkyklės diegimas taikant Add Printer (pridėti spausdintuvą)...42 Norėdami įdiegti įrenginį grynoje IPV6 tinklo aplinkoje...43 Įrenginio nustatymas ( Mac operacinė sistema)...43 Programinės įrangos diegimas tinklui arba tiesioginei jungčiai...44 Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle...44 Programinės įrangos pašalinimas ir diegimas iš naujo Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas Tinkamos rašalo kasetės...48 Rašalo kasečių keitimas...49 Techninė spausdinimo galvučių priežiūra...50 Kaip patikrinti spausdinimo galvutės būklę...50 Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį...50 Kaip sukalibruoti linijinį tiekimą...52 Kaip valyti spausdinimo galvutes...52 Kaip išlygiuoti spausdinimo galvutes...52 Kaip rankiniu būdu valyti spausdinimo galvutės kontaktus...53 Kaip pakeisti spausdinimo galvutes...55 Eksploatacinių spausdinimo medžiagų laikymas...57 Rašalo kasečių laikymas...57 Spausdinimo galvučių laikymas...57 Trikčių šalinimo patarimai ir ištekliai

7 Turinys Spausdinimo problemų sprendimas Įrenginys netikėtai išsijungia...59 Šviečia arba bliksi visos įrenginio lemputės...59 Įrenginys nereaguoja (niekas nespausdinama)...59 Įrenginys nepriima spausdinimo galvutės...60 Įrenginys spausdindamas ilgai užtrunka...60 Išspausdinamas tuščias arba nebaigtas spausdinti lapas...61 Kažko puslapyje trūksta arba spausdinama netinkamai...62 Netinkamas teksto ar grafinių elementų išdėstymas...62 Įrenginys išspausdina pusę puslapio ir tada išleidžia popierių...63 Prasta spausdinimo kokybė ir netikėti spaudiniai...63 Prastos kokybės spaudiniai...63 Išspausdinami beprasmiai simboliai...64 Rašalas tepa...65 Rašalas neužpildo teksto ar grafinių objektų iki galo...65 Spaudiniai išblukę arba neryškios spalvos...65 Spalvos spausdinamos nespalvotai...66 Išspausdinamos netinkamos spalvos...66 Spaudiniuose susilieja spalvos...66 Spalvos tinkamai nesulygiuojamos...67 Tekste ar grafiniuose objektuose trūksta linijų ar taškų...67 Popieriaus tiekimo problemų sprendimas...67 Įvyko popieriaus tiekimo problema Įrenginio valdymo problemų sprendimas...69 Nepavyksta atverti integruotojo tinklo serverio (EWS)...69 Įdiegties trikčių šalinimas...70 Techninės įrangos įrengimo patarimai...70 Patarimai dėl programinės įrangos diegimo...70 Tinklo problemų sprendimas...71 Strigčių šalinimas...72 Pašalinkite strigtį iš įrenginio...72 Patarimai, kaip išvengti strigčių Informacija apie valdymo skydelio lemputes Valdymo skydelio lempučių interpretavimas...75 Tinklo jungties lempučių interpretavimas...80 A B HP eksploatacinės medžiagos ir priedai Spausdinimo eksploatacinių medžiagų užsakymas internetu...82 Priedai...82 Eksploatacinės medžiagos...82 Rašalo kasetės...83 Spausdinimo galvutės...83 HP laikmenos...83 Aptarnavimas ir garantija Hewlett-Packard ribotos garantijos pareiškimas...85 Gauti elektroninės pagalbos

8 Gauti HP pagalbos telefonu...86 Prieš skambindami...86 Techninės pagalbos procesas...87 HP techninė pagalba telefonu...87 Techninės pagalbos telefonu laikotarpis...87 Pagalbos telefonu numeriai...87 Kaip skambinti...87 Pasibaigus techninės pagalbos telefonu laikotarpiui...87 Papildomos garantijos parinktys...88 HP Quick Exchange Service (Japonija)...88 Parengti įrenginį siųsti...88 Prieš siųsdami išimkite rašalo kasetes ir spausdinimo galvutes...88 Supakuoti įrenginį...90 C Įrenginio specifikacijos Fizinės specifikacijos...92 Gaminio savybės ir galingumas...92 Procesoriaus ir atminties specifikacijos...93 Sistemos reikalavimai...93 Tinklo protokolo specifikacijos...94 Integruotojo tinklo serverio specifikacijos...95 Spausdinimo skyra...95 Aplinkos specifikacijos...95 Elektros techninės specifikacijos...95 Akustinės emisijos specifikacijos (spausdinimas juodraštine veiksena, triukšmo lygiai pagal ISO 7779)...96 D Reglamentinė informacija FCC pranešimas...97 Pranešimas Korėjos vartotojams...98 VCCI (B klasė) atitikties pranešimas Japonijos vartotojams...98 Pranešimas Japonijos vartotojams apie maitinimo laidą...98 RoHS pranešimai (tik Kinija)...98 Nuodingų ir pavojingų medžiagų lentelė...99 Šviesos diodo indikatoriaus pareikštis...99 Normatyvinis modelio numeris...99 Atitikties deklaracija Gaminio aplinkosaugos programa Popieriaus naudojimas Plastikinės dalys Medžiagų saugos duomenų lapai Perdirbimo programa HP rašalinių spausdintuvų eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa Vartotojų įrangos atliekų išmetimas privačiuose Europos Sąjungos namų ūkiuose Rodyklė

9 1 Pasirengimas darbui Šiame vadove pateikiama išsami informacija apie tai, kaip naudotis įrenginiu ir spręsti iškilusias problemas. Papildomos informacijos rasite gaminio Pritaikymas neįgaliesiems Susipažinimas su įrenginio dalimis Papildomos informacijos rasite gaminio Kitą informaciją apie gaminį ir trikčių šalinimą, kurios nerasite šiame vadove, gausite iš šių šaltinių: Šaltinis Apibūdinimas Vieta Rinkmena Readme ir leidimo pastabos Įrenginio tvarkymo priemonės (tinklo prieiga) Parankinė ( Microsoft Windows ) HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema) Valdymo skydelis Žurnalai ir ataskaitos Čia rasite naujausią informaciją ir patarimus apie trikčių šalinimą. Leidžia peržvelgti informaciją apie būseną, keisti nuostatas ir valdyti įrenginį. Plačiau apie tai žr. Integruotasis tinklo serveris. Čia pateikiama informacija apie spausdintuvo galvutės būklę ir prieiga prie techninės priežiūros paslaugų. Plačiau apie tai žr. Parankinė ( Windows ). Joje rasite priemonių, skirtų spausdinimo nuostatoms konfigūruoti, įrenginiui kalibruoti, spausdinimo galvutėms valyti, savitikros diagnostikos puslapiui išspausdinti, eksploatacinėms medžiagoms internetu užsisakyti ir techninei pagalbai internetu gauti. Plačiau apie tai žr. HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema). Čia pateikiama būsenos informacija, klaidos ir perspėjimai apie veiksmus. Čia rasite informaciją apie įvykusius įvykius. Pateikiama pradžios kompaktiniame diske. Galima pasiekti iš prijungto kompiuterio. Paprastai įdiegiama kartu su įrenginio programine įranga. Paprastai įdiegiama kartu su įrenginio programine įranga. Plačiau apie tai žr. Valdymo skydelis. Plačiau apie tai žr. Įrenginio tvarkymas. Pasirengimas darbui 5

10 Skyrius 1 skyrius (tęsinys) Šaltinis Apibūdinimas Vieta Savitikros diagnostinis lapas Informacija apie įrenginį: Gaminio pavadinimas Modelio numeris Serijos numeris Gamintojo mikroprogramos versija Įrengti priedai (pvz., dvipusio spausdinimo įtaisas) Iš dėklų ir priedų išspausdintų lapų skaičius Spausdinimo eksploatacinių medžiagų būsena Plačiau apie tai žr. Savitikros diagnostikos puslapis. Kokybės diagnostikos puslapio spausdinimas HP interneto svetainės HP techninė pagalba telefonu Techninė pagalba dėl HP foto ir vaizdavimo programinės įrangos HP Solution Center ( Windows ) (HP sprendimų centras, sistemoje Windows ) Ją pasitelkus, galima diagnozuoti kokybei įtakos turinčius veiksnius ir nuspręsti, ar reikia pasinaudoti techninės priežiūros tarnybomis spausdinimo kokybei pagerinti. Čia pateikiama naujausia spausdintuvo programinė įranga ir su gaminiu bei technine pagalba susijusi informacija. Pateikiama kontaktinė HP informacija. Garantiniu laikotarpiu ši techninė pagalba dažnai būna nemokama. Čia pateikiama informacija apie tokios programinės įrangos naudojimą. Leidžia keisti įrenginio nuostatas, užsisakyti eksploatacinių medžiagų ir naudotis elektroniniu žinynu. Atsižvelgiant į įdiegtus įrenginius, HP sprendimų centras siūlo naudotis papildomomis ypatybėmis, pvz., prieiga prie HP nuotraukų ir vaizdų gavimo programinės įrangos bei fakso sąrankos vediklio. Plačiau apie tai žr. sk. HP Solution Center (HP sprendimų centras) naudojimas ( Windows sistemoje). Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Plačiau apie tai žr. Gauti HP pagalbos telefonu. Paprastai įdiegiama kartu su įrenginio programine įranga. 6 Pasirengimas darbui

11 Pritaikymas neįgaliesiems Šiame įrenginyje numatyta daug ypatybių, kurios palengvina darbą žmonėms su negalia. Vaizdinės Įrenginio programinė įranga pritaikyta vartotojams su regos negalia ar silpnaregiams: tam pasitelkiamos operacinės sistemos pritaikymo neįgaliesiems parinktys ir ypatybės. Ji taip pat suderinama su didžiąja dalimi pagalbinių technologijų, pvz., ekrano skaitytuvų, Brailio skaitytuvų ir balso vertimo tekstu programomis. Spalvų neskiriantiems vartotojams programinėje įrangoje ir valdymo skydelyje naudojami spalvoti mygtukai ir skirtukai pažymėti įprastu tekstu ar piktogramomis, kurios apibūdina konkretų veiksmą. Judėjimo Vartotojams su judėjimo negalia skirta galimybė prietaiso programinės įrangos funkcijas vykdyti klaviatūros komandomis. Programinė įranga taip pat suderinama su Windows pritaikymo neįgaliesiems parinktimis, pvz., StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys ir MouseKeys. Įrenginio dangčiai, mygtukai, popieriaus dėklai ir popieriaus kreiptuvai gali būti valdomi vartotojų, kurių ribotos jėgos ir pasiekiamumo galimybės. Parama Daugiau informacijos apie šio gaminio pritaikymą neįgaliesiems ir HP įsipareigojimą gaminti tokius gaminius rasite HP interneto svetainėje adresu: Pritaikymo neįgaliesiems informaciją Mac operacinės sistemos aplinkoje rasite Apple interneto svetainėje adresu: Susipažinimas su įrenginio dalimis Vaizdas iš priekio Valdymo skydelis Vaizdas iš galo Susipažinimas su įrenginio dalimis 7

12 Skyrius 1 skyrius Vaizdas iš priekio 1 Valdymo skydelis 2 Mygtukas Power (maitinimas) ir lemputė 3 Išvesties dėklas 4 1 dėklas 5 Popieriaus ilgio kreiptuvas 6 Popieriaus pločio kreiptuvas 7 Rašalo kasetės dangtis 8 Rašalo kasetės 9 Rašalo kasečių lemputės 10 Spausdinimo galvučių lemputės 11 Spausdinimo galvutės 12 Spausdinimo galvutės fiksatorius 8 Pasirengimas darbui

13 Valdymo skydelis Daugiau informacijos apie valdymo skydelio lempučių veikimą pateikiama sk. Informacija apie valdymo skydelio lemputes. 1 Lemputė Out of paper (nėra popieriaus) 2 Lemputė Door open (atviros durelės) 3 Lemputė Paper jam (popieriaus strigtis) 4 Mygtukas Cancel (atšaukti) 5 Mygtukas Resume (tęsti) ir lemputė Vaizdas iš galo 1 Maitinimo įvadas 2 Ethernet tinklo prievadas (yra kai kuriuose modeliuose) 3 Užpakalinis USB prievadas 4 Galinis prieigos skydelis (modeliuose be dvipusio spausdinimo įtaiso) 5 Automatinio dvipusio spausdinimo priedas (vartytuvas) (montuojamas kai kuriuose modeliuose) Susipažinimas su įrenginio dalimis 9

14 2 Priedų įrengimas Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Dvipusio spausdinimo įtaiso įrengimas Dvipusio spausdinimo įtaiso įrengimas Pastaba Ši ypatybė numatyta kai kuriuose įrenginio modeliuose. Užsakymo informaciją rasite Priedai. Jei įrengtas papildomas dvipusio spausdinimo priedas, galima automatiškai spausdinti ant abiejų lapo pusių. Informacija apie dvipusio spausdinimo priedo naudojimą pateikiama Spausdinimas ant abiejų pusių. Kaip įrengti dvipusio spausdinimo įtaisą 1. Paspauskite galinės prieigos skydelio mygtukus ir ištraukite skydelį iš prietaiso. 2. Įstumkite dvipusio spausdinimo priedą į įrenginį, kol jis užsirakins. Nespauskite abiejose dvipusio spausdinimo įtaiso pusėse esančių mygtukų; juos naudokite tik ištraukdami įtaisą iš įrenginio. 10 Priedų įrengimas

15 3 Įrenginio naudojimas Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Spausdintinų lapų pasirinkimas Lapų įdėjimas Spausdinimo nuostatų keitimas HP Solution Center (HP sprendimų centras) naudojimas ( Windows sistemoje) Spausdinkite naudodami galinę rankinio tiekimo angą Spausdinimas ant abiejų pusių Spausdinimas ant specialių ir tinkinto dydžio lapų Spausdinimas be apvadų Spausdinimo užduoties atšaukimas Spausdintinų lapų pasirinkimas Įrenginys sukurtas taip, kad gerai veiktų su daugeliu biurui skirto popieriaus rūšių. Prieš perkant didelį popieriaus kiekį, rekomenduojama išbandyti keletą lapų rūšių. Siekiant optimalios spausdinimo kokybės, rekomenduojama naudoti HP lapus. Daugiau informacijos apie HP lapus rasite apsilankę HP interneto svetainėje adresu Patarimai dėl spausdintinų lapų pasirinkimo ir naudojimo Tinkamų lapų techninės specifikacijos Minimalių paraščių nustatymas Patarimai dėl spausdintinų lapų pasirinkimo ir naudojimo Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama laikytis toliau pateikiamų nurodymų. Visada naudokite lapus, atitinkančius įrenginio specifikacijas. Plačiau apie tai žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Vienu metu į tą patį dėklą dėkite tik vienos rūšies lapus. Įdėkite lapą spausdinamąja puse žemyn, išlygiuotą pagal dešinįjį ir galinį dėklo kraštus. Plačiau apie tai žr. sk. Lapų įdėjimas. Neperkraukite dėklų. Plačiau apie tai žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Siekdami išvengti popieriaus strigčių, prastos spausdinimo kokybės ir kitų spausdinimo problemų, venkite šių lapų: Formų iš kelių dalių Pažeistų, susiglamžiusių ar sulankstytų lapų Lapų su nuopjovomis ar skylėmis Itin tekstūrinių lapų, lapų su reljefiniu ornamentu ar lapų, kurie negerai sugeria rašalą Pernelyg lengvų ar lengvai ištempiamų lapų Įrenginio naudojimas 11

16 Skyrius 3 skyrius Kortelės ir vokai Venkite itin glotnių vokų, vokų su lipniomis juostelėmis, sąsagomis ar langeliais. Taip pat venkite kortelių ir vokų su storais, netaisyklingais ar užsiraičiusiais kraštais ir sulankstytų, perplėštų ar kitaip pažeistų sričių. Naudokite tvirtos konstrukcijos vokus ir užtikrinkite, kad lenkimo vietos būtų gerai įspaustos. Vokus įdėkite užlankstomis į viršų. Fotopopierius Nuotraukoms spausdinti naudokite veikseną Best (geriausia). Atsiminkite, kad šia veiksena spausdinimas trunka ilgiau ir reikia daugiau kompiuterio atminties. Ištraukite kiekvieną išspausdintą lapą ir padėkite į šalį, kad jis išdžiūtų. Jei leisite lapams kristi į rietuvę, jie gali susitepti. Skaidrės Skaidres reikia dėti šiurkščiąja puse žemyn, kad lipni juosta būtų nukreipta į įrenginio užpakalinę pusę. Skaidrėms spausdinti naudokite veikseną Normal (normali). Esant šiai veiksenai lapams išdžiūti duodama daugiau laiko ir užtikrinama, kad prieš kitam lapui įkrentant į išvesties dėklą rašalas jau būtų išdžiūvęs. Ištraukite kiekvieną išspausdintą lapą ir padėkite į šalį, kad jis išdžiūtų. Jei leisite lapams kristi į rietuvę, jie gali susitepti. Tinkinto dydžio lapai Naudokite tik su įrenginiu suderinamo tinkinto dydžio lapus. Jei jūsų programa suderinama su tinkinto dydžio lapais, prieš spausdindami dokumentą programoje nustatykite lapų rūšį. Arba galite nustatyti jį spausdinimo tvarkyklėje. Siekiant, kad esami dokumentai ant tinkinto dydžio lapų būtų tinkamai išspausdinti, gali tekti juos performuoti. Tinkamų lapų techninės specifikacijos Naudokitės lentelėmis Tinkami dydžiai ir Tinkamos popieriaus rūšys ir svoris, kad nustatytumėte, kokias laikmenas naudoti savo įrenginyje ir kokios funkcijos veiks naudojant tokias laikmenas. Tinkami dydžiai Tinkamos popieriaus rūšys ir svoris Tinkami dydžiai Pastaba Kai kuriuose modeliuose yra dvipusio spausdinimo priedas. 12 Įrenginio naudojimas

17 Lapo dydis 1 dėklas Galinis rankinio tiekimo dėklas Automatinis vartytuvas Standartiniai lapų dydžiai JAV Letter (216 x 279 mm; 8,5 x 11 colių) 8,5 x 13 colių (216 x 330 mm) JAV Legal (216 x 356 mm; 8,5 x 14 colių) A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 colių) JAV Executive (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 colių) JAV Statement (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5 colių) B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 colių) A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 colių) A3 (297 x 420 mm; 11,7 x 16,5 colių) A3+ (330 x 297 mm; 13 x 19 colių) A6 (105 x 148 mm; 4,1 x 5,8 colių) B4 (257 x 364 mm; 10,1 x 14,3 colių) Super B (330 x 483 mm; 13 x 19 colių) Super B be apvado (330 x 483 mm; 13 x 19 colių) Tabloid (279,4 x 431,8 mm; 11 x 17 colių) Perforuotas A3 (297 x 420 mm; 11,7 x 16,5 colių) Perforuotas A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 colių) Perforuotas Letter (215,9 x 279,4 mm; 8,5 x 11 colių) Perforuotas Tabloid (279 x 432 mm; 11 x 17 colių) Ofuku Hagaki (148 x 200 mm; 7,9 x 5,8 colių) Panorama (101,6 x 254 mm; 4 x 10 colių) Panorama (101,6 x 279,4 mm; 4 x 11 colių) Spausdintinų lapų pasirinkimas 13

18 Skyrius 3 skyrius (tęsinys) Lapo dydis 1 dėklas Galinis rankinio tiekimo dėklas Automatinis vartytuvas Panorama (101,6 x 304,8 mm; 4 x 12 colių) Panorama fotopopierius be apvado (101,6 x 254 mm; 4 x 10 colių) Panorama fotopopierius be apvado (101,6 x 279,4 mm; 4 x 11 colių) Panorama fotopopierius be apvado (101,6 x 304,8 mm; 4 x 12 colių) Vokai JAV Nr. 10 vokas (105 x 241 mm; 4,13 x 9,5 colių) Monarch vokas (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 colio) HP atvirukų vokas (111 x 152 mm; 4,38 x 6 coliai) A2 vokas (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 colio) DL vokas (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 colio) C5 vokas (162 x 229 mm; 6,4 x 9 coliai) C6 vokas (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 colio) Japonijos vokas Chou Nr. 3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 colio) Japonijos vokas Chou Nr. 4 (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 colio) Japonijos Kaku Nr. 2 (240 x 332 mm; 9,44 x 13,06 colių) Kortelės Kartotekos kortelė (76,2 x 127 mm; 3 x 5 coliai) Kartotekos kortelė (102 x 152 mm; 4 x 6 coliai) Kartotekos kortelė (127 x 203 mm; 5 x 8 coliai) Hagaki * (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8 colio) Hagaki be apvado* (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8 colių) Fotopopierius 14 Įrenginio naudojimas

19 (tęsinys) Lapo dydis 1 dėklas Galinis rankinio tiekimo dėklas Automatinis vartytuvas Fotopopierius (76,2 x 127 mm; 3 x 5 coliai) Fotopopierius (102 x 152 mm; 4 x 6 coliai) Fotopopierius (5 x 7 inches) Fotopopierius (8 x 10 coliai) Fotopopierius (10 x 15 cm) Fotopopierius L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 coliai) Fotopopierius be apvado (102 x 152 mm; 4 x 6 coliai) Fotopopierius be apvado (5 x 7 coliai) Fotopopierius be apvado (8 x 10 coliai) Fotopopierius be apvado (8,5 x 11 colių) Fotopopierius be apvado (10 x 15 cm) A3 fotopopierius be apvado (297 x 420 mm; 11,7 x 16,5 colių) A4 fotopopierius be apvado (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 colių) A5 fotopopierius be apvado (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 colių) A6 fotopopierius be apvado (105 x 148 mm; 4,1 x 5,8 colių) B5 fotopopierius be apvado (182 x 257 mm; 7,8 x 10,1 colių) Tabloid fotopopierius be apvado (279,4 x 431,8 mm; 11 x 17 colių) Fotopopierius L be apvado (89 x 127 mm; 3,5 x 5 coliai) Kiti lapai Tinkinto dydžio popierius nuo 76,2 iki 330 mm pločio ir nuo 127 iki 483 mm ilgio (nuo 3 iki 13 colių pločio ir nuo 5 iki 19 colių ilgio) * Įrenginiui tinka tik paprastas ir rašaliniams spausdintuvams skirtas Hagaki popierius iš Japonijos pašto. Jam netinka Hagaki fotopopierius iš Japonijos pašto. Spausdintinų lapų pasirinkimas 15

20 Skyrius 3 skyrius Tinkamos popieriaus rūšys ir svoris Pastaba Kai kuriuose modeliuose yra dvipusio spausdinimo priedas. Dėklas Tipas Svoris Talpa 1 dėklas Popierius Nuo 60 iki 130 g/m 2 (nuo 16 iki 36 svarų) Iki 250 paprasto popieriaus lapų (25 mm arba 1 colis rietuvėje) Skaidrės Iki 60 lapų (18 mm arba 0,71 colio rietuvėje) Fotopopierius Iki 280 g/m 2 (75 svarai) Iki 60 lapų (18 mm arba 0,71 colio rietuvėje) Etiketės Iki 60 lapų (18 mm arba 0,71 colio rietuvėje) Galinis rankinio tiekimo dėklas Dvipusio spausdinim o priedas Vokai Nuo 75 iki 90 g/m 2 (nuo 20 iki 24 svarų vokas) Kortelės Iki 200 g/m 2 (110 svarų rodyklė) Popierius Nuo 60 iki 130 g/m 2 Skaidrės (nuo 16 iki 36 svarų) Fotopopierius Iki 280 g/m 2 Etiketės (75 svarai) Vokai Nuo 75 iki 90 g/m 2 (nuo 20 iki 24 svarų vokas) Kortelės Iki 200 g/m 2 (110 svarų rodyklė) Popierius Iki 0,3 g/m 2 (0,012 colio) Iki 15 lapų (18 mm arba 0,71 colio rietuvėje) Iki 60 lapų (18 mm arba 0,71 colio rietuvėje) 1 lapas Netaikoma Išvesties dėklas Visi tinkami lapai Iki 150 paprasto popieriaus lapų (teksto) 16 Įrenginio naudojimas

21 Minimalių paraščių nustatymas Vertikalioje padėtyje dokumento paraštės turi atitikti (arba viršyti) šias paraščių nuostatas. Lapas (1) Kairioji paraštė (2) Dešinioji paraštė (3) Viršutinė paraštė (4) Apatinė paraštė* JAV Letter JAV Legal A4 (A4 dydžio) JAV Executive JAV Statement 8,5 x 13 colių B5 A5 Kortelės Tinkinto dydžio lapai Fotopopierius A6 Perforuotas popierius Ofuku Hagaki Hagaki atvirukas 3,3 mm (0,13 colio) 3,3 mm (0,13 colio) 3,3 mm (0,13 colio) Pastaba Jei naudojate dvipusio spausdinimo priedą (montuojama s kai kuriuose modeliuose), minimali viršutinė paraštė turi atitikti arba viršyti 12 mm (0,48 colio). 3,3 mm (0,13 colio) Pastaba Jei naudojate dvipusio spausdinimo priedą (montuojama s kai kuriuose modeliuose), minimali apatinė paraštė turi atitikti arba viršyti 12 mm (0,48 colio). A3 * A3+ * B4 * Super B * Tabloid * 5 mm (0,20 colio) 5 mm (0,20 colio) 20 mm (0,79 colio) 20 mm (0,79 colio) Spausdintinų lapų pasirinkimas 17

22 Skyrius 3 skyrius (tęsinys) Lapas (1) Kairioji paraštė (2) Dešinioji paraštė (3) Viršutinė paraštė (4) Apatinė paraštė* Pastaba Jei naudojate dvipusio spausdinimo priedą (yra kai kuriuose modeliuose), minimali viršutinė paraštė turi atitikti arba viršyti 20 mm (0,79 colio). Pastaba Jei naudojate dvipusio spausdinimo priedą (yra kai kuriuose modeliuose), minimali apatinė paraštė turi atitikti arba viršyti 20 mm (0,79 colio). Vokai 3,3 mm (0,13 colio) 3,3 mm (0,13 colio) 16,5 mm (0,65 colio) 16,5 mm (0,65 colio) Panorama 3,3 mm (0,13 colio) 3,3 mm (0,13 colio) 3,3 mm (0,13 colio) 3,3 mm (0,13 colio) * Norint kompiuteryje su Windows sistema išgauti šią paraščių nuostatą, spausdinimo tvarkyklėje reikia spustelėti skirtuką Advanced (daugiau) ir pasirinkti Minimize Margins (minimizuoti paraštes). Lapų įdėjimas Šiame skyriuje pateikiamos lapų įdėjimo į įrenginį instrukcijos. Kaip įdėti į 1 dėklą (pagrindinis dėklas) 1. Pakelkite išvesties dėklą. 2. Spausdinamąja puse žemyn sudėkite lapus išilgai dėklo dešiniojo krašto. Užtikrinkite, kad lapų rietuvė būtų išlygiuota pagal dėklo dešinįjį ir galinį kraštus bei neviršytų dėklo žymos. Pastaba Nedėkite popieriaus, kai įrenginys spausdina. 18 Įrenginio naudojimas

23 3. Sustumkite dėklo lapų kreiptuvus, kad jie atitiktų įdėtų laikmenų dydį, tada nuleiskite išvesties dėklą. 4. Ištraukite išvesties dėklo ilgintuvą. Įdėti mažo formato popieriaus Pastaba Jei spausdinsite ant storo popieriaus (pvz., kortelių), galite naudoti galinę rankinio tiekimo angą. Plačiau apie tai žr. Spausdinkite naudodami galinę rankinio tiekimo angą. 1. Pakelkite išvesties dėklą ir išimkite visus lapus iš įvesties dėklo. 2. Įdėkite popieriaus pluoštą, kuris neviršija popieriaus kreiptuvo aukščio, spausdinamąja puse žemyn, palei dešinįjį įvesties dėklo kraštą, kol atsirems. Lapų įdėjimas 19

24 Skyrius 3 skyrius 3. Atidarykite mažos formato popieriaus kreiptuvą perkeldami jį 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę nuo pradinės iki galinės padėties. 4. Paspauskite mygtuką, esantį popieriaus kreiptuvo viršuje, ir slinkite kreiptuvą į dešinę tol, kol jis atsirems į popierių. 5. Paspauskite įvesties dėklo fiksatorių ir įtraukite dėklą, kol mažo formato popieriaus kreiptuvas atsirems į popieriaus kraštą. Įtraukus dėklą, mažo formato popieriaus kreiptuvas išlenda, kol paliečia popieriaus kraštą. 6. Nuleiskite išvesties dėklą. 7. Spausdindami, spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite tinkamą popieriaus rūšį ir dydį. Plačiau apie tai žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Popieriaus dėjimas į galinę rankinio tiekimo angą 1. Jei įtaisytas dvipusio spausdinimo priedas, pakeiskite jį galinės prieigos skydeliu. Pastaba Jei negalite rasti galinės prieigos skydelio, atšaukite spausdinimo užduotį ir spausdinkite naudodami pagrindinį dėklą. Plačiau apie tai žr. Spausdinimo užduoties atšaukimas. 2. Siųskite spausdinimo užduotį. 3. Palaukite, kol pradės mirksėti lemputė Resume (tęsti). 20 Įrenginio naudojimas

25 4. Pakelkite tiekimo angą ir paslinkite popieriaus kreiptuvą atsižvelgdami į reikiamą popieriaus plotį. 5. Įdėkite popieriaus lapą spausdinamąja puse į viršų į kairiąją angos pusę, kad įrenginys būtų pakrautas automatiškai. 6. Paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)), kad būtų spausdinama. 7. Ei spausdinate daugiau kaip vieną puslapį, paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)), kad būtų spausdinama kiekvieną kartą įdėjus lapą. Spausdinimo nuostatų keitimas Spausdinimo nuostatas (pvz., popieriaus dydį ar rūšį) galima pakeisti iš programos ar spausdinimo tvarkyklės. Iš programos atliekamiems pakeitimams suteikiamas pirmumas prieš pakeitimus, atliekamus iš spausdinimo tvarkyklės. Tačiau uždarius programą nuostatoms grąžinamos tvarkyklėje nustatytos numatytosios vertės. Pastaba Norint pakeisti spausdinimo nuostatas visoms spausdinimo užduotims, reikia atlikti pakeitimus spausdinimo tvarkyklėje. Daugiau informacijos apie Windows spausdinimo tvarkyklę rasite tvarkyklės internetiniame žinyne. Papildomos informacijos apie spausdinimą iš konkrečios programos galima rasti su ta programa pateikiamoje dokumentacijoje. Kaip pakeisti esamų užduočių nuostatas iš programos ( Windows sistemoje) Kaip pakeisti numatytąsias visų būsimų užduočių nuostatas ( Windows sistemoje) Kaip pakeisti nuostatas ( Mac sistemoje) Kaip pakeisti esamų užduočių nuostatas iš programos ( Windows sistemoje) 1. Atverkite dokumentą, kurį norite išspausdinti. 2. Meniu Rinkmena spustelėkite Spausdinti, tada Sąranka, Savybės arba Nuostatos (specifinės parinktys gali skirtis tai priklauso nuo naudojamos programos). 3. Pakeiskite norimas nuostatas ir spustelėkite Gerai, Spausdinti ar panašią komandą. Spausdinimo nuostatų keitimas 21

26 Skyrius 3 skyrius Kaip pakeisti numatytąsias visų būsimų užduočių nuostatas ( Windows sistemoje) 1. Spustelėkite Pradėti, nurodykite Nuostatos ir tada spustelėkite Spausdintuvai arba Spausdintuvai ir faksai. - Arba - Spustelėkite Pradėti (pradėti), spustelėkite Valdymo skydelis ir tada du kartus spustelėkite Spausdintuvai. 2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą ir tada spustelėkite Savybės, Dokumento numatytosios nuostatos arba Spausdinimo nuostatos. 3. Pakeiskite norimas nuostatas ir spustelėkite Gerai. Kaip pakeisti nuostatas ( Mac sistemoje) 1. Meniu File (rinkmena) spustelėkite Page Setup (puslapio sąranka). 2. Pakeiskite norimas nuostatas (pvz., popieriaus dydį) ir spustelėkite OK (gerai). 3. Meniu File (rinkmena) spustelėkite Print (spausdinti), kad atsivertų spausdinimo tvarkyklė. 4. Pakeiskite pageidaujamas nuostatas (pvz., laikmenos rūšį) ir spustelėkite OK (gerai) arba Print (spausdinti). HP Solution Center (HP sprendimų centras) naudojimas ( Windows sistemoje) Naudokite HP Solution Center (HP sprendimų centras) spausdinimo nuostatoms keisti, medžiagoms užsakyti ir elektroniniam žinynui iškviesti. HP Solution Center (HP sprendimų centras) ypatybės priklauso nuo įrengtų prietaisų. Programa HP Solution Center (HP sprendimų centras) nustatyta taip, kad rodytų su pasirinktu įrenginiu susietas piktogramas. Jei pasirinktas įrenginys nesuderintas su konkrečia priemone, ta priemonės piktograma nerodoma HP Solution Center (HP sprendimų centras). Jei jūsų kompiuteryje nėra jokių piktogramų, gali būti, kad HP Solution Center (HP sprendimų centras) programinės įrangos diegimo metu įvyko klaida. Kad tai pataisytumėte, per Windows valdymo skydelį visiškai pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite ją iš naujo. Spausdinkite naudodami galinę rankinio tiekimo angą Jei spausdinsite tik vieną ar kelias nuotraukas, vokus ar popieriaus lapus, galite naudoti galinę rankinio tiekimo angą, o įvesties dėkle palikti paprastai naudojamus lapus. Galinėje rankinio tiekimo angoje popierius tiekiamas tiesiai, ji skirta spausdinti pavienius storo popieriaus lapus (iki 280 g/m 2 ), pvz., korteles. Informacijos apie popieriaus rūšis, tinkamas rankinio tiekimo angoms, žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Spausdinimas iš galinės rankinio tiekimo angos atliekamas dviem etapais: 1) pakeičiant programinės įrangos nuostatas, ir 2) įdedant lapus. Daugiau informacijos apie lapų įdėjimą į galinę rankinio tiekimo angą žr. Lapų įdėjimas. 22 Įrenginio naudojimas

27 Pastaba Jei sumontuotas dvipusio spausdinimo priedas, ir norite spausdinti iš galinės rankinio tiekimo angos, pakeiskite dvipusio spausdinimo priedą galinės prieigos skydeliu. Programinės įrangos nuostatų pakeitimas ( Windows ) 1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę. 2. Spustelėkite skirtuką Popierius/Kokybė. 3. Išskleidžiamajame sąraše Šaltinis yra pasirinkite rankinio tiekimo parinktį. 4. Pakeiskite kitas reikiamas nuostatas ir spustelėkite Gerai. 5. Išspausdinkite dokumentą. Programinės įrangos nuostatų pakeitimas ( Mac OS) 1. Spustelėkite File (rinkmena) ir tada spustelėkite Page Setup (puslapio sąranka). 2. Pasirinkite popieriaus dydį ir spustelėkite OK (gerai). 3. Spustelėkite File (rinkmena) ir Print (spausdinti). 4. Atidarykite skydelį Paper Type/Quality (popieriaus rūšis/kokybė). 5. Skydelyje Paper (popierius) pasirinkite šaltinį. 6. Pakeiskite kitas reikiamas nuostatas ir spustelėkite Print (spausdinti). Spausdinimas ant abiejų pusių Ant abiejų lapo pusių galima spausdinti arba automatiškai, naudojant papildomą automatinio dvipusio spausdinimo priedą, arba neautomatiniu būdu, apverčiant lapą ir grąžinant jį į įrenginį. Spausdinimo ant abiejų lapo pusių nurodymai Kaip atlikti dvipusio spausdinimo procedūrą ( Windows sistemoje) Kaip atlikti automatinio dvipusio spausdinimo procedūrą ( Mac sistemoje) Spausdinimo ant abiejų lapo pusių nurodymai Visada naudokite lapus, atitinkančius įrenginio specifikacijas. Plačiau apie tai žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Programoje arba spausdintuvo tvarkyklėje nurodykite dvipusio spausdinimo parinktį. Nespausdinkite ant abiejų skaidrių, vokų, fotopopieriaus, blizgių lapų ar popieriaus, lengvesnio nei 16 svarų (60 g/m 2 ) arba sunkesnio nei 28 svarai (105 g/m 2 ), pusių. Kitaip lapas gali įstrigti įrenginio viduje. Spausdinant ant abiejų tam tikros rūšies lapų pusių, lapą reikia įdėti tam tikra kryptimi (pvz., spausdinant ant firminių blankų, pakartotinai spausdinamų lapų, perforuoto popieriaus ar popieriaus su vandens ženklais). Spausdindamas iš kompiuterio, kuriame veikia Windows sistema, įrenginys pirmiausia spausdina ant pirmos lapo pusės. Spausdindamas iš kompiuterio, kuriame veikia Mac sistema, įrenginys pirmiausia spausdina ant antros lapo pusės. Įdėkite lapą priekine puse žemyn. Spausdinimas ant abiejų pusių 23

28 Skyrius 3 skyrius Kai spausdinama su dvipusio spausdinimo priedu, įrenginiui išspausdinus ant vienos lapo pusės, jis palaiko lapą, kad išdžiūtų rašalas. Rašalui išdžiūvus lapas įtraukiamas atgal ir išspausdinama antra lapo pusė. Baigus spausdinti, lapas išmetamas į išvesties dėklą. Netraukite lapo, kol nebaigtas spausdinimas. Galima ant abiejų tinkamo formato lapo pusių spausdinti neautomatiniu būdu, apverčiant lapą ir grąžinant jį į įrenginį. Plačiau apie tai žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Kaip atlikti dvipusio spausdinimo procedūrą ( Windows sistemoje) 1. Įdėkite lapą, ant kurio ketinate spausdinti. Plačiau apie tai žr. Spausdinimo ant abiejų lapo pusių nurodymai ir Lapų įdėjimas. 2. Patikrinkite, ar tinkamai įrengtas dvipusio spausdinimo priedas. Plačiau apie tai žr. Dvipusio spausdinimo įtaiso įrengimas. 3. Atvėrę dokumentą, meniu Rinkmena spustelėkite Spausdinti ir tada spustelėkite Sąranka, Savybės arba Nuostatos. 4. Spustelėkite skirtuką Ypatybės. 5. Pasirinkite išsiskleidžiantį meniu Dvipusis spausdinimas. Norint automatiškai spausdinti ant abiejų lapo pusių, turi būti pasirinkta funkcija Automatinis. 6. Norint automatiškai pakeisti kiekvieną puslapį pagal dokumento išdėstymą ekrane, reikia pasirinkti Išlaikyti išdėstymą. Jei atšauksite šią parinktį, gali atsirasti nepageidaujamų puslapių trūkių. 7. Pažymėkite arba nuimkite varnelę nuo Įrišti viršuje, priklausomai nuo to, kurioje vietoje norite įrišti dokumentą. Žr. paveikslėlį spausdinimo tvarkyklėje. 8. Jei norite, iš išsiskleidžiančio sąrašo Brošiūros išdėstymas išrinkite pageidaujamą brošiūros išdėstymą. 9. Pakeiskite kitas reikiamas nuostatas ir spustelėkite Gerai. 10. Išspausdinkite dokumentą. Kaip atlikti automatinio dvipusio spausdinimo procedūrą ( Mac sistemoje) 1. Įdėkite lapą, ant kurio ketinate spausdinti. Plačiau apie tai žr. Spausdinimo ant abiejų lapo pusių nurodymai ir Lapų įdėjimas. 2. Patikrinkite, ar tinkamai įrengtas dvipusio spausdinimo priedas. Plačiau apie tai žr. Dvipusio spausdinimo įtaiso įrengimas. 3. Meniu File (rinkmena) spustelėkite Print (spausdinti). 4. Atverkite skydelį Two-Sided Printing (dvipusis spausdinimas). 5. Pasirinkite spausdinimo ant abiejų pusių parinktį. 6. Spustelėdami atitinkamą piktogramą pasirinkite įrišimo vietą. 7. Pakeiskite kitas reikiamas nuostatas ir spustelėkite Print (spausdinti). Spausdinimas ant specialių ir tinkinto dydžio lapų Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Kaip spausdinti ant specialių arba tinkinto dydžio lapų ( Windows ) Kaip spausdinti ant specialių arba tinkinto dydžio lapų ( Mac sistemoje) 24 Įrenginio naudojimas

29 Kaip spausdinti ant specialių arba tinkinto dydžio lapų ( Windows ) 1. Įdėkite lapą, ant kurio ketinate spausdinti. Plačiau apie tai žr. Lapų įdėjimas. 2. Atvėrę dokumentą, meniu Rinkmena spustelėkite Spausdinti ir tada spustelėkite Sąranka, Savybės arba Nuostatos. 3. Spustelėkite skirtuką Ypatybės. 4. Išskleidžiamajame meniu Dydis išrinkite lapo dydį. Kaip nustatyti tinkinto dydžio lapą: a. Išskleidžiamajame meniu išrinkite Tinkintas. b. Įveskite naujo tinkinto dydžio pavadinimą. c. Laukeliuose Plotis ir Aukštis įveskite matmenis ir spustelėkite Įrašyti. d. Du kartus spustelėkite Gerai ypatybių ar nuostatų dialogo langui užverti. Vėl atverkite dialogo langą. e. Pasirinkite naują tinkintą dydį. 5. Kaip pasirinkti lapo rūšį: a. Spustelėkite punktą Daugiau, kurį rasite išskleidžiamajame meniu Popieriaus rūšis. b. Spustelėkite pageidaujamą lapo rūšį, tada spustelėkite Gerai. 6. Išskleidžiamajame meniu Popieriaus šaltinis išrinkite lapų šaltinį. 7. Pakeiskite kitas reikiamas nuostatas ir spustelėkite Gerai. 8. Išspausdinkite dokumentą. Kaip spausdinti ant specialių arba tinkinto dydžio lapų ( Mac sistemoje) 1. Įdėkite lapą, ant kurio ketinate spausdinti. Plačiau apie tai žr. Lapų įdėjimas. 2. Meniu File (rinkmena) spustelėkite Page Setup (puslapio sąranka). 3. Pasirinkite lapų dydį. 4. Kaip nustatyti tinkinto dydžio lapą: a. Spustelėkite punktą Manage Custom Sizes (tinkintų dydžių valdymas), kurį rasite išsiskleidžiančiame meniu Paper Size (popieriaus dydis). b. Spustelėkite New (naujas) ir laukelyje Paper Size Name (popieriaus dydžio pavadinimas) įveskite dydžio pavadinimą. c. Laukeliuose Width (plotis) ir Height (aukštis) įveskite matmenis ir, jei reikia, nustatykite paraštes. d. Spustelėkite Done (atlikta) arba OK (gerai) ir tada spustelėkite Save (įrašyti). 5. Meniu File (rinkmena) spustelėkite Page Setup (puslapio sąranka), tada pasirinkite naują tinkintą dydį. 6. Spustelėkite OK (gerai). 7. Meniu File (rinkmena) spustelėkite Print (spausdinti). 8. Atverkite skydelį Paper Handling (popieriaus tvarkymas). 9. Srityje Destination Paper Size (tikslinis popieriaus dydis) spustelėkite skirtuką Scale to fit paper size (įtalpinti į tokio dydžio popieriaus lapą) ir pasirinkite tinkintą popieriaus dydį. 10. Pakeiskite kitas reikiamas nuostatas ir spustelėkite OK (gerai) arba Print (spausdinti). Spausdinimas ant specialių ir tinkinto dydžio lapų 25

30 Skyrius 3 skyrius Spausdinimas be apvadų Galimybė spausdinti be apvadų leidžia išspausdinti ant tam tikrų rūšių ir standartinio dydžio nuotraukoms skirtų lapų paraščių. Pastaba Programoje atverkite rinkmeną ir priskirkite vaizdo dydį. Įsitikinkite, kad dydis atitinka tą lapo dydį, ant kurio spausdinate vaizdą. Šią ypatybę galima pasiekti ir per skirtuką Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos). Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite skirtuką Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos) ir tada šios spausdinimo užduoties išsiskleidžiančiame meniu pasirinkite spausdinimo nuorodą. Kaip išspausdinti dokumentą be apvadų ( Windows sistemoje) Kaip išspausdinti dokumentą be apvado ( Mac sistemoje) Kaip išspausdinti dokumentą be apvadų ( Windows sistemoje) 1. Įdėkite lapą, ant kurio ketinate spausdinti. Plačiau apie tai žr. Lapų įdėjimas. 2. Atverkite rinkmeną, kurią norite išspausdinti. 3. Programoje atverkite spausdinimo tvarkyklę: a. Spustelėkite Rinkmena ir tada spustelėkite Spausdinti. b. Spustelėkite Ypatybės, Sąranka arba Nuostatos. 4. Spustelėkite skirtuką Ypatybės. 5. Išskleidžiamajame meniu Dydis išrinkite lapo dydį. 6. Pažymėkite laukelį Be apvadų. 7. Išskleidžiamajame meniu Popieriaus šaltinis išrinkite lapų šaltinį. 8. Išskleidžiamajame meniu Popieriaus rūšis išrinkite popieriaus rūšį. 9. Jei spausdinate nuotraukas, pasirinkite kokybę Geriausia, kurią galite rasti išsiskleidžiančiame meniu Spausdinimo kokybė. Arba galite pasirinkti veikseną Daugiausia tc, kuria siekiama išgauti optimalią spaudinio kokybę 4800 x 1200 optimizuotų tc* skyra. *Iki 4800 x 1200 optimizuotų tc spalvotai ir 1200 įvesties tc. Įjungus šią nuostatą, įrenginys gali laikinai suvartoti daug disko vietos (400 MB ar daugiau) ir lėčiau spausdinti. 10. Pakeiskite kitas spausdinimo nuostatas ir spustelėkite Gerai. 11. Išspausdinkite dokumentą. 12. Jei spausdinote ant fotopopieriaus su nuplėšiamu skirtuku, nuimkite jį, kad dokumentas būtų be apvado. Kaip išspausdinti dokumentą be apvado ( Mac sistemoje) 1. Įdėkite lapą, ant kurio ketinate spausdinti. Plačiau apie tai žr. Lapų įdėjimas. 2. Atverkite rinkmeną, kurią norite išspausdinti. 3. Spustelėkite File (rinkmena) ir tada spustelėkite Page Setup (puslapio sąranka). 4. Pasirinkite lapo be apvado dydį ir spustelėkite OK (gerai). 5. Spustelėkite File (rinkmena) ir tada spustelėkite Print (spausdinti). 6. Atverkite skydelį Paper Type/Quality (popieriaus rūšis/kokybė). 26 Įrenginio naudojimas

31 7. Spustelėkite Paper tab (popieriaus skirtukas) ir tada išsiskleidžiančiame meniu Paper type (popieriaus rūšis) pasirinkite lapų rūšį. 8. Jei spausdinate nuotraukas, pasirinkite kokybę Best (geriausia), kurią galite rasti išsiskleidžiančiame meniu Quality (kokybė). Arba galite pasirinkti veikseną Maximum dpi (daugiausia tc), kuria išgaunama iki 4800 x 1200 optimizuotų tc* skyra. *Iki 4800 x 1200 optimizuotų tc spalvotai ir 1200 įvesties tc. Įjungus šią nuostatą, įrenginys gali laikinai suvartoti daug disko vietos (400 MB ar daugiau) ir lėčiau spausdinti. 9. Pasirinkite lapų šaltinį. Jei spausdinate ant storo popieriaus ar fotopopieriaus, pasirinkite rankinio tiekimo parinktį. 10. Pakeiskite kitas spausdinimo nuostatas ir spustelėkite Print (spausdinti). 11. Jei spausdinote ant fotopopieriaus su nuplėšiamu skirtuku, nuimkite jį, kad dokumentas būtų be apvado. Spausdinimo užduoties atšaukimas Spausdinimo užduotį galima atšaukti vienu iš šių būdų. Iš valdymo skydelio: Paspauskite mygtuką (Cancel (atšaukti)). Taip atšauksite užduotį, kuri šiuo metu apdorojama. Tai neturi įtakos eilėje apdorojimo laukiančioms spausdinimo užduotims. Windows sistemoje: Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą, pateikiamą apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe. Pasirinkite spausdinimo užduotį ir paspauskite klaviatūros klavišą Delete (šalinti). Mac sistemoje: Dukart spustelėkite spausdintuvą programoje Printer Setup Utility (spausdintuvo sąrankos paslaugų programa). Pasirinkite spausdinimo užduotį ir spustelėkite Hold (sulaikyti), tada spustelėkite Delete (šalinti). Spausdinimo užduoties atšaukimas 27

32 4 Sąranka ir tvarkymas Šis skyrius skirtas administratoriui arba už įrenginio tvarkymą atsakingam asmeniui. Šiame skyriuje aprašomos tokios temos. Įrenginio tvarkymas Įrenginio tvarkymo priemonių naudojimas Savitikros diagnostikos puslapis Tinklo konfigūracijos puslapis Nustatyti įrenginį ( Windows ) Įrenginio nustatymas ( Mac operacinė sistema) Programinės įrangos pašalinimas ir diegimas iš naujo Įrenginio tvarkymas Toliau pateikiamos įprastinės priemonės, kurias galima taikyti įrenginiui tvarkyti. Informacijos apie prieigą prie priemonių ir jų naudojimą žr. Įrenginio tvarkymo priemonių naudojimas. Pastaba Specifinėms procedūroms atlikti gali prireikti kitokių metodų. Windows Įrenginio valdymo skydelis Integruotasis tinklo serveris Spausdintuvo tvarkyklė HP Web JetAdmin Pastaba Norėdami rasti daugiau informacijos apie programinę įrangą HP Web Jetadmin, atverkite HP Web Jetadmin ir peržiūrėkite jos dokumentaciją. Parankinė myprintmileage Pastaba Norėdami rasti daugiau informacijos apie myprintmileage, aplankykite myprintmileage tinklalapį. Mac OS Įrenginio valdymo skydelis Integruotasis tinklo serveris HP spausdintuvo paslaugų programa Įrenginio stebėjimas Įrenginio administravimas 28 Sąranka ir tvarkymas

33 Įrenginio stebėjimas Šiame skyriuje pateikta informacija apie įrenginio stebėjimą. Taikykite šią priemonę... Valdymo skydelis kad gautumėte šią informaciją... Gaukite informacijos apie apdorojamų užduočių būseną, įrenginio veikimo būseną ir rašalo kasečių ir spausdinimo galvučių būseną. Integruotasis tinklo serveris Informacija apie spausdintuvo būseną: Spustelėkite skirtuką Informacija, o tada kairiajame langelyje galimą parinktį. Rašalo kasetės ir spausdinimo galvutės būsena: Spustelėkite skirtuką Informacija, o tada kairiajame langelyje Rašalas. Rašalo ir popieriaus naudojimas spausdinimo užduotyse: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, tada kairiajame langelyje Naudojimo sekimas. El. pašto įspėjimai arba įrenginio būseną: Spustelėkite skirtukąnuostatos, tada kairiajame langelyje Įspėjimai. Parankinė ( Windows ) HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema) Informacija apie rašalo kasetę: Kad pažiūrėtumėte rašalo lygį, spustelėkite skirtuką Apytikriai rašalo lygiai, o tada slinkite, kol pasirodys mygtukas Smulki informacija apie kasetę. Norėdami pažiūrėti informaciją apie pakaitines rašalo kasetes ir galiojimo laiko pabaigą, spustelėkite mygtuką Smulki informacija apie kasetę. * Ink Cartridge Information (Informacija apie rašalo kasetę): Atverkite skydelį Information and Support (informacija ir parama), tada spustelėkite Supplies Status (eksploatacinių medžiagų būsena). * * Rodomi tik apytiksliai rašalo lygiai. Faktiniai rašalo lygiai gali būti kitokie. Įrenginio administravimas Šiame skyriuje teikiama informacija apie įrenginio administravimą ir nuostatų keitimą. Taikykite šią priemonę... šiems veiksmams: Integruotasis tinklo serveris Nustatykite integruotojo tinklo serverio slaptažodį: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, o tada kairiajame langelyje Saugumas. Įrenginio priežiūros užduotys: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, o tada kairiajame langelyje Įrenginio paslaugos. Kalba arba šalis/regionas: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, o tada kairiajame langelyje Tarptautinis. Įrenginio tvarkymas 29

34 Skyrius 4 skyrius (tęsinys) Taikykite šią priemonę... šiems veiksmams: Tinklo nuostatų sąranka: Spustelėkite skirtuką Network (tinklas), o tada kairiajame langelyje parinktį. Eksploatacinių medžiagų užsakymas: Bet kuriame skirtuke spustelėkite mygtuką Užsakyti eksploatacines medžiagas, o tada vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis. Parama: Bet kuriame skirtuke spustelėkite mygtuką Parama, o tada pasirinkite paramos parinktį. Parankinė ( Windows ) HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema) Įrenginio priežiūros užduotys: Spustelėkite skirtuką Paslaugos. Perform device maintenance tasks (Įrenginio priežiūros užduotys): Atverkite skydelį Information and Support (informacija ir parama), o tada spustelėkite norimą atlikti parinktį. Įrenginio tvarkymo priemonių naudojimas Toliau pateikiamas įprastinių priemonių, kurias galima taikyti įrenginiui tvarkyti, sąrašas. Integruotasis tinklo serveris Parankinė ( Windows ) HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema) Tinklinė spausdintuvo sąrankos paslaugų programa ( Mac operacinė sistema) HP Web Jetadmin programinė įranga HP Instant Support myprintmileage Integruotasis tinklo serveris Kai įrenginys prijungtas prie tinklo, naudodamiesi integruotuoju tinklo serveriu galite stebėti būsenos informaciją, keisti nuostatas ir tvarkyti įrenginį iš savo kompiuterio. Pastaba Integruotojo tinklo serverio reikalavimų sistemai sąrašą galite rasti Integruotojo tinklo serverio specifikacijos. Kai kurios nuostatos gali būti apsaugotos slaptažodžiu. Galima atverti ir naudoti integruotąjį tinklo serverį ir neprisijungus prie interneto, tačiau tada kai kurios priemonės bus neprieinamos. Integruotojo tinklo serverio atvėrimas Integruotojo tinklo serverio puslapiai Integruotojo tinklo serverio atvėrimas Integruotąjį tinklo serverį atverti galite šiais būdais: 30 Sąranka ir tvarkymas

35 Pastaba Kad galėtumėte atidaryti integruotąjį tinklo serverį iš HP spausdintuvo paslaugų programos ( Mac OS), įrenginys turi būti prijungtas prie tinklo ir turėti IP adresą. Tinklo naršyklė: Savo kompiuterio tinklo naršyklėje įveskite įrenginiui priskirtą IP adresą. Pavyzdžiui, jei IP adresas yra , tinklo naršyklėje įveskite tokį adresą: Įrenginio IP adresas rodomas tinklo konfigūracijos puslapyje. Plačiau apie tai žr. sk. Tinklo konfigūracijos puslapis. Atvėrę integruotąjį tinklo serverį, galite jį įtraukti į adresyną, kad vėliau galėtumėte į jį greitai grįžti. Windows užduočių juosta: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą HP Digital Imaging Monitor, nurodykite norimą peržvelgti įrenginį ir tada spustelėkite Tinklo nuostatos (EWS). HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema): Skydelyje Printer Settings (spausdintuvo nuostatos) spustelėkite Additional Settings (papildomos nuostatos), o tada mygtuką Open Embedded Web Server (atverti integruotąjį tinklo serverį). Integruotojo tinklo serverio puslapiai Integruotojo tinklo serverio puslapiuose galite pažiūrėti informaciją apie gaminį ir keisti įrenginio nuostatas. Puslapiuose taip pat yra saitai į kitas skaitmenines paslaugas. Puslapiai ir mygtukai Informacijos puslapis Nuostatų puslapis Darbo tinkle puslapis Paramos ir eksploatacinių medžiagų užsakymo mygtukai Turinys Rodo būsenos informaciją apie įrenginį, jo rašalo atsargas ir suvartojimą bei įrenginio įvykių (pavyzdžiui, klaidų) žurnalą. Rodo įrenginiui nustatytas nuostatas ir teikia galimybę tas nuostatas keisti. El. paštu siunčiami įspėjimai leidžia sukonfigūruoti įrenginį, kad išsiųstų el. pranešimą, kai įrenginiui reikalinga priežiūra, pvz., įvykus popieriaus strigčiai. Taip pat galima sekti įrenginio naudojimą, kad būtų galima pateikti sąskaitas klientams ir tvarkyti atsargas. Rodo tinklo būseną ir įrenginiui nustatytas tinklo nuostatas. Šie puslapiai rodomi tik tada, kai įrenginys prijungtas prie tinklo. Parama teikia kelias paramos paslaugas, įskaitant ir tokias skaitmenines paslaugas, kaip antai: HP Instant Support ar myprintmileage. Plačiau apie tai žr. HP Instant Support ir myprintmileage. Užsakyti eksploatacinių medžiagų prijungia prie eksploatacinių medžiagų užsakymo internetu paslaugos. Įrenginio tvarkymo priemonių naudojimas 31

36 Skyrius 4 skyrius Parankinė ( Windows ) Parankinė teikia informaciją apie įrenginio priežiūrą. Pastaba Parankinę įdiegti galima iš Starter CD (pradžios kompaktinis diskas), pasirinkus visiškos įdiegties parinktį (jei tik kompiuteris atitinka sistemos reikalavimus). Parankinės atvėrimas Parankinės skirtukai Parankinės atvėrimas Programoje HP Solution Center (HP sprendimų centras) spustelėkite Nuostatos, nurodykite Spausdinimo nuostatos, tada spustelėkite Spausdintuvo parankinė. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite dėklo piktogramą HP Digital Imaging Monitor, nurodykite įrenginį ir tada spustelėkite Display Printer Toolbox (rodyti spausdintuvo parankinę). Dialogo lange spausdintuvo ypatybės spustelėkite Spausdinimo nuostatos, skirtuką Funkcijų arba Spalvų, ir tada pasirinkite Spausdintuvo paslaugos. Parankinės skirtukai Parankinėje yra tokie skirtukai. Skirtukai Turinys Apytikris rašalo lygis Informacija apie rašalo lygį: Rodo apytikrį kiekvienos kasetės rašalo lygį. Pastaba Rodomi tik apytiksliai rašalo lygiai. Faktiniai rašalo lygiai gali būti kitokie. Internetinė parduotuvė: Teikia prieigą prie tinklalapio, kuriame internetu įrenginiui galite užsakyti spausdinimo eksploatacinių medžiagų. Užsakymas telefonu: Rodo telefonų numerius, kuriais įrenginiui galite užsakyti eksploatacinių medžiagų. Telefonų numeriai skirti ne visoms šalims/regionams. Smulki informacija apie kasetes: Rodo įdėtų rašalo kasečių užsakymo numerius ir galiojimo laiko pabaigos datą. Informacija Informacija apie spausdintuvą: Teikia saitą į myprintmileage ir rodo informaciją apie įrenginio techninę įrangą ir spausdinimo galvučių būklę. Informacijos skirtuko parinktys yra: Informacija apie techninę įrangą myprintmileage (jei įdiegta) HP Instant Support HP spausdinimo galvučių būklė 32 Sąranka ir tvarkymas

37 (tęsinys) Skirtukai Turinys Paslaugos Spausdinimo kokybės diagnostinis lapas: Leidžia diagnozuoti problemas, turinčias įtakos įrenginio spausdinimo kokybei. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Spausdinti savitikros diagnostinį lapą: Leidžia išspausdinti įrenginio savitikros diagnostinį lapą. Šiame lape pateikiama informacija apie įrenginį ir eksploatacines medžiagas. Plačiau apie tai žr. Savitikros diagnostikos puslapis. Išlygiuoti spausdinimo galvutes: Rodo, kaip atlikti spausdinimo galvučių lygiavimą. Plačiau apie tai žr. Kaip išlygiuoti spausdinimo galvutes. Valyti spausdinimo galvutes: Rodo, kaip valyti spausdinimo galvutes. Plačiau apie tai žr. Kaip valyti spausdinimo galvutes. Kalibruoti popieriaus tiekimą: Leidžia kalibruoti popieriaus tiekimą. Plačiau apie tai žr. Kaip sukalibruoti linijinį tiekimą. Valdymo skydelio kalba: Leidžia nustatyti kalbą, kuri bus naudojama ataskaitoms spausdinti, pvz., savitikros diagnostikos puslapis. HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema) HP spausdintuvo paslaugų programa turi priemonių spausdinimo nuostatoms keisti, įrenginiui kalibruoti, spausdinimo galvutėms valyti, savitikros diagnostiniam lapui spausdinti, internetu užsakyti eksploatacinių medžiagų ir rasti tinklalapį su informacija apie paramą. Kaip atverti HP spausdintuvo paslaugų programą HP spausdintuvo paslaugų programos skydeliai Kaip atverti HP spausdintuvo paslaugų programą 1. Iš Finder (ieškiklis) pasirinkite Computer (kompiuteris), esantį meniu Go (eiti). 2. Pasirinkite Library (biblioteka) ir pasirinkite Printers (spausdintuvai). 3. Pasirinkite HP, pasirinkite Utilities (paslaugų programos), o tada HP Printer Selector (HP spausdintuvo išrinkiklis). 4. Pasirinkite įrenginį ir spustelėkite Launch Utility (paleisti paslaugų programą). HP spausdintuvo paslaugų programos skydeliai Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Informacijos ir paramos skydelis Spausdintuvo nuostatų skydelis Įrenginio tvarkymo priemonių naudojimas 33

38 Skyrius 4 skyrius Informacijos ir paramos skydelis Supplies Status (eksploatacinių medžiagų būsena): Rodo informaciją apie šiuo metu įdėtas spausdinimo galvutes ir rašalo kasetes. Supply Info (informacija apie eksploatacines medžiagas): Rodo informaciją apie rašalo kasečių keitimo galimybes. Device Information (informacija apie įrenginį): Rodo informaciją apie modelį ir serijos numerį. Taip pat leidžia išspausdinti įrenginio savitikros diagnostinį lapą. Šiame lape pateikiama informacija apie įrenginį ir eksploatacines medžiagas. Plačiau apie tai žr. sk. Savitikros diagnostikos puslapis. Print Quality Diagnostics (spaudinio kokybės diagnostika): Leidžia diagnozuoti problemas, turinčias įtakos įrenginio spausdinimo kokybei. Plačiau apie tai žr. sk. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Clean (valyti): Rodo, kaip valyti spausdinimo galvutes. Plačiau apie tai žr. sk. Kaip valyti spausdinimo galvutes. Align (išlygiuoti): Rodo, kaip atlikti spausdinimo galvučių lygiavimą. Plačiau apie tai žr. sk. Kaip išlygiuoti spausdinimo galvutes. Calibrate Linefeed (kalibruoti popieriaus tiekimą): Leidžia kalibruoti popieriaus tiekimą. Plačiau apie tai žr. sk. Kaip sukalibruoti linijinį tiekimą. Control Panel Language (valdymo skydelio kalba): Leidžia nustatyti kalbą, kuri bus naudojama ataskaitoms spausdinti, pvz., savitikros diagnostikos puslapis. HP Support (HP parama): Teikia prieigą prie HP tinklalapio, kuriame rasite pagalbos dirbdami įrenginiu, galėsite registruoti įrenginį ir rasti informacijos apie panaudotų spausdinimo eksploatacinių medžiagų grąžinimą ir perdirbimą. Spausdintuvo nuostatų skydelis Trays Configuration (dėklų sąranka): Dėklui nustatykite numatytąją popieriaus rūšį ir dydį. Additional Settings (papildomos nuostatos): Paleidžia EWS tinklo nuostatoms keisti. Keičia IP nuostatas tinkliniam ryšiui. Tinklinė spausdintuvo sąrankos paslaugų programa ( Mac operacinė sistema) Ši priemonė leidžia nustatyti įrenginio tinklo nuostatas. Galima nustatyti tokias bevieles nuostatas, kaip antai: tinklo vietos pavadinimas ir bevielė veiksena, ir tokias laidines nuostatas, kaip antai: TCP/IP adresas, kelvedis ir potinklio trafaretas. Kaip atverti tinklinę spausdintuvo paslaugų programą 1. Iš Finder (ieškiklis) pasirinkite Computer (kompiuteris), esantį meniu Go (eiti). 2. Pasirinkite Library (biblioteka) ir pasirinkite Printers (spausdintuvai). 3. Pasirinkite HP, pasirinkite Utilities (paslaugų programos), o tada Network Printer Setup Utility (tinklinė spausdintuvo sąrankos paslaugų programa). 4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas įrenginio tinklinėms nuostatoms nustatyti. HP Web Jetadmin programinė įranga HP Web Jetadmin programinė įranga yra darbu tinkle grįstas sprendimas nuotoliniam įdiegimui atlikti, sąrankai (ir atskirai, ir paketinei), būsenai stebėti (įskaitant ir 34 Sąranka ir tvarkymas

39 eksploatacinių medžiagų lygius), nuotolinei diagnostikai atlikti bei plataus rato HP ir ne HP gamybos tinklinių periferinių įrenginių triktims nustatyti ir problemoms spręsti. Įdiegę programą prie jos prieiti galėsite iš bet kurios savo vidinio tinklo vietos standartinėje tinklo naršyklėje. Daugiau informacijos apie programinės įrangos parsisiuntimą rasite HP Instant Support HP Instant Support yra komplektas tinkle veikiančių trikčių diagnostikos ir šalinimo priemonių. Jis padeda greitai nustatyti, diagnozuoti ir išspręsti spausdinimo problemas. HP Instant Support apie įrenginį teikia tokią informaciją: Paprastą prieigą prie trikčių diagnozavimo ir šalinimo patarimų: Teikia įrenginiui tinkintus patarimus. Konkrečių įrenginio klaidų sprendimas: Teikia tiesioginę prieigą prie informacijos, padėsiančios pašalinti specifines įrenginio klaidas. Pranešimus apie spausdintuvo tvarkyklių naujinius: Įspėja, kai pasirodo spausdintuvo tvarkyklės naujinys. HP Instant Support pradiniame puslapyje pasirodo pranešimas; norėdami nueiti tiesiai į HP tinklalapio siuntų skyrių, spustelėkite pranešime esantį saitą. Rašalo ir laikmenų vartojimo tvarkymą ( myprintmileage ): Padeda tvarkyti ir numatyti įrenginio eksploatacinių medžiagų vartojimą. Saugumas ir privatumas Priega prie HP Instant Support Saugumas ir privatumas Naudojantis HP Instant Support, HP nusiunčiama išsami informacija apie įrenginį, pavyzdžiui, serijos numeris, klaidos pobūdis ir įrenginio būsena. HP gerbia jūsų privatumą ir šią informaciją naudoja pagal principus, išdėstytus HP internetinio privatumo pareiškime (welcome.hp.com/country/us/en/privacy.html). Pastaba Norėdami pamatyti visus duomenis, nusiųstus HP, pasirinkite Source (šaltinis) (naršyklėms Internet Explorer ir Opera ) arba Page Source (puslapio šaltinis) ( Netscape ir Mozilla Firefox ) iš tinklo naršyklės meniu View (rodinys). Priega prie HP Instant Support Parankinės ( Windows ): Spustelėkite skirtuką Informacija, o tada HP Instant Support. Integruotasis tinklo serveris: Spustelėkite skirtuką Parama, o tada HP Instant Support. Pastaba Mygtukas Parama yra visuose puslapiuose. Pastaba Tinklalapių, kuriais atveriate HP Instant Support, neįtraukite į adresyną. Jei tinklalapį įtrauksite į adresyną ir į jį nueisite iš adresyno, tinklalapiuose nebus naujausios informacijos. Įrenginio tvarkymo priemonių naudojimas 35

40 Skyrius 4 skyrius myprintmileage myprintmileage yra paslauga, kuria HP padeda stebėti ir numatyti įrenginio naudojimą ir planuoti eksploatacinių medžiagų pirkimą. Kad galėtumėte naudotis myprintmileage, privalote turėti: interneto ryšį prijungtą įrenginį myprintmileage tinklalapyje galite pažiūrėti spausdinimo analizę, pavyzdžiui, sunaudotą rašalo kiekį, ar naudojate daugiau juodo, ar spalvoto rašalo, ir apytikrį puslapių skaičių, kurį galėsite išspausdinti su likusiu rašalu. Prieiga prie myprintmileage Integruotasis tinklo serveris: Spustelėkite mygtuką Parama, o tada myprintmileage. Pastaba Mygtukas Parama yra visuose puslapiuose. Parankinės ( Windows ): Spustelėkite skirtuką Informacija, o tada myprintmileage ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Windows užduočių juosta: Windows užduočių juostoje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą HP Digital Imaging (HP skaitmeninis vaizdavimas), pasirinkite norimą pažiūrėti įrenginį ir spustelėkite myprintmileage. Pastaba Tinklalapių, kuriais atveriate myprintmileage, neįtraukite į adresyną. Jei tinklalapį įtrauksite į adresyną ir į jį nueisite iš adresyno, tinklalapiuose nebus naujausios informacijos. Savitikros diagnostikos puslapis Savitikros diagnostikos puslapis naudojamas peržvelgti esamą informaciją apie įrenginį, rašalo kasečių būseną ir spausdinimo galvučių būseną; taip pat padėti spręsti trikčių šalinimo problemas ir patikrinti papildomų priedų (pvz., dvipusio spausdinimo priedo) įdiegtį. Jei turite paskambinti HP, paprastai naudinga prieš skambinant išspausdinti savitikros diagnostinį lapą. 36 Sąranka ir tvarkymas

41 1. Informacija apie spausdintuvą: Pateikia informaciją apie įrenginį (pvz., gaminio pavadinimas, modelio numeris, serijos numeris ir mikroprogramos versija), įdiegtus priedus (pvz., vartytuvas) ir puslapių skaičių, kuris buvo išspausdintas per dėklus ir priedus. 2. Rašalo kasetės būsena: Rodo apytikrius rašalo lygius (grafine mastelio forma), dalių numerius ir rašalo kasečių galiojimo pabaigos datas. Pastaba kitokie. Rodomi tik apytiksliai rašalo lygiai. Faktiniai rašalo lygiai gali būti 3. Spausdintuvo galvučių būsena: Rodo spausdintuvo galvučių būseną ir dalių numerius, pirmo įdėjimo datas, spausdinimo galvučių garantijos pabaigos datas ir bendrą rašalo sunaudojimą. Spausdinimo galvutės būsena gali būti: gera, patenkinama ir keistina. Jei būsena yra patenkinama, spausdinimo kokybę reikia stebėti, tačiau spausdinimo galvutės keisti nereikia. Jei būsena yra keistina, spausdinimo galvutę reikia pakeisti, nes įrenginys neveiks, kol ji nebus pakeista. Kaip išspausdinti savitikros diagnostikos puslapį Parankinės ( Windows ): Spustelėkite skirtuką Paslaugos, tada Spausdinti savitikros diagnostinį lapą. HP Printer Utility (HP spausdintuvo paslaugų programa) ( Mac operacinė sistema): Spustelėkite Device Information (informacija apie įrenginį) iš skydelio Information and Support (informacija ir parama), tada spustelėkite Print Configuration Page (spausdinti konfigūracijos lapą). Naudodamiesi integruotuoju tinklo serveriu: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, kairiajame langelyje spustelėkite Ataskaitos, išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Savitikros ataskaita, tada spustelėkite mygtuką Taikyti. Savitikros diagnostikos puslapis 37

42 Skyrius 4 skyrius Tinklo konfigūracijos puslapis Tinklo konfigūracijos puslapyje pateikiamos įrenginio tinklo nuostatos. 1. Bendroji informacija: Rodo informaciją apie esamą tinklo būseną ir ryšio tipą bei kitą informaciją (pavyzdžiui, integruotojo tinklo serverio URL ir įrenginio techninės įrangos adresą). Tinklo būsena: Ši nuostata gali būti Parengtas arba Atjungtas. Kai nuostata yra Atjungtas, tai reiškia, kad arba IP priskiriamas ar aptariamas DNS serverio, arba AutoIP funkcija negalima ar tinklas neprieinamas laidinis: Rodo informaciją apie jūsų laidinį tinklą ir įrenginio sąranką, pvz., IP adresą, potinklio trafaretą, numatytąjį sietuvą, serverį ir paslaugos pavadinimą. Čia taip pat yra laukas Configured By, rodantis AutoIP, jei įrenginys prijungtas prie lygiateisių kompiuterių tinklo, ir DHCP, jei įrenginiui priskirtas IP adresas arba įrenginys konfigūruotas DHCP serverio. 3. Tinklo būsena: Rodo, ar LPD, mdns, SLP, SNMP ir WINS yra įjungti, ar išjungti. Eilutinio spausdintuvo tarnyba (LPD) nurodo protokolą ir programas, susijusias su eilutinio spausdintuvo kaupimo paslaugomis, kurios gali būti įdiegtos įvairiose TCP/IP sistemose. Daugiaadresės domenų vardų sistemos (mdns) paslaugos paprastai naudojamos mažuose tinkluose IP adresui ir vardų vertimui (per UDP 5353 prievadą), kur nenaudojamas įprastas DNS serveris. Tarnybos paieškos protokolas (SLP) yra standartinis interneto tinklo protokolas, suteikiantis sistemą, kad tinklo programos galėtų aptikti tinklo paslaugų buvimą, vietą ir konfigūraciją įmonių tinkluose. 38 Sąranka ir tvarkymas

43 Paprastą tinklo valdymo protokolą (SNMP) tinklo tvarkymo programos naudoja įrenginiui tvarkyti. Įrenginys IP tinkluose palaiko SNMPv1 protokolą. Windows interneto vardų tarnybos (WINS) serveris suteikia interneto protokolo (IP) adreso ir vardų vertimo paslaugas tinklo kompiuteriams ir įrenginiams. Tinklo konfigūracijos lapo spausdinimas Valdymo skydelis: Norėdami atspausdinti šį puslapį, 3 sekundes paspauskite valdymo skydelio piktogramą. Naudodamiesi integruotuoju tinklo serveriu: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, kairiajame langelyje spustelėkite Ataskaitos, išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Tinklo konfigūravimo puslapis, tada spustelėkite mygtuką Taikyti. Nustatyti įrenginį ( Windows ) Galite jungti įrenginį tiesiai prie kompiuterio arba galite bendrai naudotis įrenginiu ir su kitais vartotojais tinkle. Pastaba Norint paleisti įdiegimo programą, kompiuterio sistemoje turi būti įdiegta Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnės versijos naršyklė. Taip pat, kad galėtumėte Windows 2000, Windows XP arba Windows Server 2003 ar Windows Vista sistemose įdiegti spausdintuvo tvarkyklę, turite turėti administratoriaus teises. Įrenginio nustatymo metu HP rekomenduoja prijungti jį tik įdiegus programinę įrangą, nes įdiegimo programa sukurta taip, kad būtų labai paprasta atlikti sąranką. Tačiau jei prijungėte kabelį anksčiau, žr. Kaip prijungti įrenginį prieš įdiegiant programinę įrangą. Tiesioginė jungtis Galite jungti įrenginį tiesiai prie kompiuterio USB kabeliu. Pastaba Jei diegiate įrenginio programinę įrangą ir prijungiate įrenginį prie kompiuterio su veikiančia Windows sistema, galite prie to paties kompiuterio USB kabeliais jungti papildomus įrenginius pakartotinai nediegdami įrenginio programinės įrangos. Spausdintuvo sąrankos metu HP rekomenduoja prijungti spausdintuvą tik įdiegus programinę įrangą, nes įdiegimo programa leidžia paprasčiausiai atlikti sąranką. Tačiau jei prijungėte kabelį anksčiau, žr. Kaip prijungti įrenginį prieš įdiegiant programinę įrangą. Kaip įdiegti programinę įrangą neprijungus įrenginio (rekomenduojamas būdas) 1. Užverkite visas dabar veikiančias programas. 2. Į kompaktinių diskų įtaisą įdėkite Starter CD (pradžios kompaktinis diskas). Kompaktinio disko meniu atveriamas automatiškai. Jei kompaktinio disko meniu neatsiveria automatiškai, du kartus spustelėkite sąrankos piktogramą pradžios kompaktiniame diske. Nustatyti įrenginį ( Windows ) 39

44 Skyrius 4 skyrius 3. Kompaktinio disko meniu spustelėkite Įdiegti ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 4. Kai būsite paraginti, įjunkite įrenginį ir prijunkite jį prie kompiuterio USB kabeliu. Kompiuterio ekrane pasirodo vediklis Rasta nauja techninė įranga, o spausdintuvų aplanke sukuriama įrenginio piktograma. Pastaba USB kabelį galite prijungti vėliau, kai reikės naudotis įrenginiu. Taip pat galite bendrai naudotis įrenginiu su kitais kompiuteriais taikydami paprastą darbo tinkle formą bendras darbas vietiniame tinkle. Plačiau apie tai žr. Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle. Kaip prijungti įrenginį prieš įdiegiant programinę įrangą Jei prijungėte įrenginį prie kompiuterio prieš įdiegdami įrenginio programinę įrangą, kompiuterio ekrane pasirodys vediklis Rasta nauja techninė įranga. Pastaba Jei įjungėte įrenginį, neišjunkite jo ir neištraukite kabelio iš įrenginio, kai įdiegimo programa veikia. Jei taip padarysite, įdiegimo programa nesibaigs. 1. Dialogo lange Rasta nauja techninė įranga, kuriame rodomi spausdintuvo tvarkyklės suradimo būdai, pasirinkite parinktį Advanced (detalusis), tada spustelėkite Kitas. Pastaba Neleiskite vedikliui Rasta nauja techninė įranga automatiškai ieškoti spausdintuvo tvarkyklės. 2. Pažymėkite tvarkyklės vietos nurodymo žymimąjį langelį ir žiūrėkite, kad kiti žymimieji langeliai liktų tušti. 3. Į kompaktinių diskų įtaisą įdėkite Starter CD (pradžios kompaktinis diskas). Jei atsiveria kompaktinio disko meniu, jį užverkite. 4. Susiraskite Starter CD (pradžios kompaktinis diskas) šakninį katalogą (pavyzdžiui, D), tada spustelėkite Gerai. 5. Spustelėkite Kitas ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 6. Spustelėję Baigti užverkite vediklį Rasta nauja programinė įranga. Vediklis automatiškai paleidžia įdiegimo programą (tai gali truputį užtrukti). 7. Užbaikite įdiegimo procesą. Pastaba Taip pat galite bendrai naudotis įrenginiu su kitais kompiuteriais taikydami paprastą darbo tinkle formą bendras darbas vietiniame tinkle. Plačiau apie tai žr. Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle. Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle Bendrai veikiančiame vietiniame tinkle įrenginys prijungtas tiesiai prie pasirinkto kompiuterio (vadinamo serveriu) USB jungties ir bendrai naudojamas su kitais kompiuteriais (klientais). 40 Sąranka ir tvarkymas

45 Tinklo jungtis Pastaba Bendrai naudodami tiesiai prijungtą įrenginį, serveriui naudokite kompiuterį su naujausiąja operacine sistema. Pavyzdžiui, jei turite kompiuterį su Windows XP ir kitą kompiuterį su senesne Windows sistema, kaip serverį naudokite kompiuterį su Windows XP. Šią sąranką taikykite tik mažose grupėse arba kai vartojimo lygis nedidelis. Prijungtas kompiuteris lėtinamas, kai įrenginiu spausdina daug vartotojų. 1. Spustelėkite Pradėti, nurodykite Nuostatos ir tada spustelėkite Spausdintuvai arba Spausdintuvai ir faksai. - Arba - Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Valdymo skydelis ir tada du kartus spustelėkite Spausdintuvai. 2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite įrenginio piktogramą, spustelėkite Savybės, o tada skirtuką Bendras naudojimasis. 3. Spustelėkite parinktį bendrai naudotis įrenginiu ir suteikite jam bendrą pavadinimą. 4. Kad įrenginiu galėtų bendrai naudotis ir klientų komputeriai, naudojantys ne Windows, spustelėję Papildomos tvarkyklės įdiekite šias tvarkykles vartotojų patogumui. Savo kompaktinių diskų įtaise turite būti įdėję Starter CD (pradžios kompaktinis diskas). Jei įrenginys turi tinklo funkcijas, juo galima bendrai naudotis tinkle prijungus jį tiesiai prie tinklo. Toks jungimo būdas leidžia tvarkyti įrenginį iš integruotojo tinklo serverio naudojantis bet kuriuo tinklo kompiuteriu. Pastaba Norint paleisti įdiegimo programą, kompiuterio sistemoje turi būti įdiegta Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnės versijos naršyklė. Išsirinkite įdiegimo parinktį pagal savo tinklo tipą: Klientų ir serverio tinklas: Jei jūsų tinkle yra kaip paskirtasis spausdinimo serveris veikiantis kompiuteris, įdiekite įrenginio programinę įrangą serveryje, o tada klientų kompiuteriuose. Plačiau apie tai žr. Kaip įdiegti įrenginį tinkle ir Kaip įdiegti įrenginio programinę įrangą į klientų kompiuterius. Šis metodas neleidžia bendrai naudotis visomis įrenginio funkcijomis. Klientų kompiuteriai gali tik spausdinti iš įrenginio. Tiesioginis tinklas: Jei jūsų tinklas tiesioginis (jame nėra paskirtojo spausdinimo serverio), įdiekite programinę įrangą į kompiuterius, kurie naudos įrenginį. Plačiau apie tai žr. Kaip įdiegti įrenginį tinkle. Be to, Windows sistemoje galite prie abiejų tipų tinklo prijungti spausdintuvą taikydami vediklį Pridėti spausdintuvą. Plačiau apie tai žr. Spausdintuvo tvarkyklės diegimas taikant Add Printer (pridėti spausdintuvą). Kaip įdiegti įrenginį tinkle Šiuose darbo tinkle scenarijuose įdiekite įrenginio programinę įrangą atlikdami tokius veiksmus: Jūsų tinklas yra tiesioginis (tinklas neturi paskirtojo spausdinimo serverio) Nustatyti įrenginį ( Windows ) 41

46 Skyrius 4 skyrius 1. Nuo įrenginio tinklo prievado nuimkite apsauginį dangtelį ir prijunkite įrenginį prie tinklo. 2. Užverkite bet kurią trečiosios šalies užkardą ir toje kompiuterinėje sistemoje, kuri veikia kaip spausdinimo serveris, visas veikiančias programas. 3. Į kompaktinių diskų įtaisą įdėkite Starter CD (pradžios kompaktinis diskas). Kompaktinio disko meniu atveriamas automatiškai. Jei kompaktinio disko meniu neatsiveria automatiškai, kompiuteryje susiraskite kompaktinių diskų įtaisą ir du kartus spustelėkite Setup.exe. 4. Kompaktinio disko meniu spustelėkite Įdiegti ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 5. Ekrane Ryšio tipas pasirinkite Laidinis tinklas/belaidis ir spustelėkite Kitas. 6. Baikite diegti vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Pastaba Kaip įrenginiu bendrai naudotis su Windows klientų kompiuteriais, žr. Kaip įdiegti įrenginio programinę įrangą į klientų kompiuterius ir Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle. Kaip įdiegti įrenginio programinę įrangą į klientų kompiuterius Po to, kai spausdintuvo tvarkyklės įdiegtos į kompiuterį, veikiantį kaip spausdinimo serveris, spausdinimo funkcijos gali būti bendrai naudojamos. Kiti Windows vartotojai, norintys naudotis tinklo įrenginiu, turi savo kompiuteriuose (klientų kompiuteriuose) įdiegti programinę įrangą. Klientų kompiuterį prie įrenginio prijungti galima tokiais būdais: Aplanke spausdintuvai du kartus spustelėkite piktogramą Pridėti spausdintuvą ir vykdykite diegimo tinkle instrukcijas. Plačiau apie tai žr. Spausdintuvo tvarkyklės diegimas taikant Add Printer (pridėti spausdintuvą). Tinkle susiraskite įrenginį ir nuvilkite jį į aplanką Spausdintuvai. Pridėkite įrenginį ir įdiekite programinę įrangą iš tinklo rinkmenos INF. Starter CD (pradžios kompaktinis diskas) INF rinkmenos yra kompaktinio disko šakniniame kataloge. Spausdintuvo tvarkyklės diegimas taikant Add Printer (pridėti spausdintuvą) 1. Spustelėkite Pradėti, nurodykite Nuostatos ir tada spustelėkite Spausdintuvai arba Spausdintuvai ir faksai. - Arba - Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Valdymo skydelis ir tada du kartus spustelėkite Spausdintuvai. 2. Du kartus spustelėkite Pridėti spausdintuvą, o tada Kitas. 3. Pasirinkite Tinklo spausdintuvas arba Tinklo spausdintuvo serveris. 4. Spustelėkite Kitas. 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų: Įveskite bendrai naudojamo įrenginio tinklo kelią arba eilės pavadinimą, tada spustelėkite Kitas. Kai būsite paraginti pasirinkti įrenginio modelį, spustelėkite Imti diską. Spustelėkite Kitas ir bendrai naudojamų spausdintuvų sąraše susiraskite įrenginį. 6. Spustelėkite Kitas ir vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas baikite diegimą. 42 Sąranka ir tvarkymas

47 Norėdami įdiegti įrenginį grynoje IPV6 tinklo aplinkoje Jei jungiate įrenginį prie kompiuterio, kurio operacinė sistema yra Windows XP ar Windows Vista, arba prie gryno IPV6 tinklo, diegdami spausdintuvo tvarkyklę vadovaukitės šiomis instrukcijomis. Pastaba Jei bandote įdiegti įrenginio programinę įrangą iš Starter CD (pradžios kompaktinis diskas), negalėsite surasti įrenginio ir pabaigti programinės įrangos diegimo. Pastaba Grynoje IPV6 tinklo aplinkoje galima tik spausdintuvo tvarkyklė. Kitos įrenginio programinės įrangos funkcijos, pvz., parankinė ir Solution Center (sprendimų centras), nebus galimos. Norėdami įdiegti įrenginio tvarkyklę Windows XP 1. Prijunkite HP įrenginį prie savo tinklo. 2. Iš aplanko util\ipv6, esančio Starter CD (pradžios kompaktinis diskas), įdiekite standartinę HP TCP/IP prievado stebėjimo priemonę. Pastaba Jei matote dialogą, kuriame nurodoma, kad įrenginys negali būti atpažintas, spustelėkite Toliau. 3. Norėdami gauti IP adresą, iš įrenginio išspausdinkite tinklo konfigūracijos lapą. Plačiau apie tai žr. Tinklo konfigūracijos puslapis. 4. Naudodamiesi Windows Spausdintuvo pridėjimo vedlys, sukurkite vietinį spausdintuvą ir pasirinkite Standartinis HP TCP/IP prievadas. 5. Paraginus įveskite HP įrenginio Ramybės būsenos IPv6 adresą, atspausdintą tinklo konfigūracijos lape. Pvz., 2001:DB8:1::4A50:33GFF:FE32:3333. Pastaba Įrenginio būsena negalima grynoje IPv6 tinklo aplinkoje, veikiančioje Windows XP. Norėdami įdiegti spausdintuvo tvarkyklę Windows Vista 1. Spustelėkite Pradėti ir tada Tinklas. 2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite įrenginį, kurį diegiate, ir tada spustelėkite Įdiegti. 3. Paraginti nurodyti spausdintuvo tvarkyklę, pasirinkite Starter CD (pradžios kompaktinis diskas) pagrindinį lygį. Įrenginio nustatymas ( Mac operacinė sistema) Galite naudoti įrenginį su vieninteliu Macintosh kompiuteriu naudodami USB kabelį arba galite bendrai naudotis įrenginiu ir su kitais vartotojais tinkle. Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Programinės įrangos diegimas tinklui arba tiesioginei jungčiai Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle Įrenginio nustatymas ( Mac operacinė sistema) 43

48 Skyrius 4 skyrius Programinės įrangos diegimas tinklui arba tiesioginei jungčiai 1. Galite jungti įrenginį prie savo kompiuterio USB kabeliu. 2. Į kompaktinių diskų įtaisą įdėkite Starter CD (pradžios kompaktinis diskas). Dukart spustelėkite kompaktinio disko piktogramą darbalaukyje, o tada sąrankos piktogramą. Taip pat galite diske Starter CD (pradžios kompaktinis diskas) susirasti aplanką Installer (diegiklis). 3. Spustelėkite Įdiegti programinę įrangą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 4. Jei reikia, bendrai naudokitės įrenginiu ir su kitais Macintosh kompiuterių vartotojais. Tiesioginė jungtis: Bendrai naudotis įrenginiu ir su kitais Macintosh kompiuterių vartotojais. Plačiau apie tai žr. Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle. Tinklo ryšys: Kiti Macintosh kompiuterių vartotojai, norintys naudotis tinklo įrenginiu, turi savo kompiuteriuose įdiegti įrenginio programinę įrangą. Įrenginio bendras naudojimas vietiniame tinkle Kai jungiate įrenginį tiesiogiai, galite juo bendrai naudotis ir su kitais kompiuteriais, taikydami paprastą darbo tinkle formą bendras darbas vietiniame tinkle. Šią sąranką taikykite tik mažose grupėse arba kai vartojimo lygis nedidelis. Prijungtas kompiuteris lėtinamas, kai įrenginiu spausdina daug vartotojų. Pagrindiniai reikalavimai bendrai naudojantis įrenginiu operacinės sistemos Mac aplinkoje apima tokius dalykus: Macintosh kompiuteriai tinkle turi bendrauti TCP/IP protokolu ir turi turėti IP adresus. ( AppleTalk netinkama.) Bendrai nauojamas įrenginys turi būti jungiamas į pagrindinio Macintosh kompiuterio integruotąjį USB prievadą. Ir pagrindiniame Macintosh kompiuteryje, ir bendrai naudojamą įrenginį naudojančiuose klientų Macintosh kompiuteriuose turi būti įdiegta įrenginio bendro naudojimo programinė įranga ir įrenginio tvarkyklė arba PPD. (Galite paleisti įdiegimo programą įrenginio bendro naudojimo programinei įrangai ir susijusioms žinyno rinkmenoms įdiegti.) 44 Sąranka ir tvarkymas

49 Plačiau apie USB įrenginio bendrą naudojimą žr. Apple tinklalapyje ( arba Apple Macintosh kompiuterio žinyne. Įrenginio bendras naudojimas su Mac operacine sistema valdomais kompiuteriais 1. Visuose prie spausdintuvo prijungtuose Mac kompiuteriuose (pagrindiniame ir klientų) įjunkite spausdintuvo bendro naudojimo veikseną. Priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos versijos atlikite vieną iš šių veiksmų: Mac operacinė sistema 10.3: Atverkite System Preferences (sistemos nuostatos), spustelėkite Print & Fax (spausdinti ir siųsti faksogramas) ir pažymėkite langelį šalia Share my printers with other computers (bendrai naudotis mano spausdintuvais su kitais kompiuteriais). Mac operacinė sistema 10.4: Atverkite System Preferences (sistemos nuostatos), spustelėkite Print & Fax (spausdinti ir siųsti faksogramas), spustelėkite Sharing (bendras naudojimas), pažymėkite langelį šalia Share these printers with other computers (bendrai naudotis šiais spausdintuvais su kitais kompiuteriais) ir pasirinkite spausdintuvą, kuriuo norite bendrai naudotis. 2. Kad galėtumėte spausdinti iš kitų Macintosh kompiuterių (klientų kompiuterių) tinkle, atlikite šiuos veiksmus: a. Norimame spausdinti dokumente spustelėkite File (rinkmena) ir pasirinkite Page Setup (puslapio sąranka). b. Išsiskleidžiančiame meniu šalia Format for (formuoti) pasirinkite Shared Printers (bendrai naudojami spausdintuvai) ir pasirinkite savo įrenginį. c. Pasirinkite Paper Size (popieriaus dydis) ir spustelėkite OK (gerai). d. Dokumente spustelėkite File (rinkmena) ir pasirinkite Print (spausdinti). e. Išsiskleidžiančiame meniu šalia Printer (spausdintuvas) pasirinkite Shared Printers (bendrai naudojami spausdintuvai) ir pasirinkite savo įrenginį. f. Jei reikia, pasirinkite kitas nuostatas ir spustelėkite Print (spausdinti). Programinės įrangos pašalinimas ir diegimas iš naujo Jei diegimas nebaigtas arba USB kabelį prie kompiuterio prijungėte anksčiau, nei paragino pranešimas programinės įrangos diegimo ekrane, programinę įrangą gali tekti pašalinti ir įdiegti iš naujo. Negalima iš kompiuteryje paprasčiausiai pašalinti įrenginio programos rinkmenų. Įsitikinkite, kad jas pašalinote per įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama su įrenginio programine įranga. Programinę įrangą iš Windows kompiuterio pašalinti galite trim būdais, taip pat yra vienas būdas jai pašalinti iš Macintosh kompiuterio. Pašalinimas iš Windows kompiuterio, 1 būdas 1. Atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Nejunkite jo prie kompiuterio, kol iš naujo neįdiegsite programinės įrangos. 2. Paspaudę mygtuką Power (maitinimas), išjunkite įrenginį. 3. Windows užduočių juostoje spustelėkite Pradėti, išrinkite Programos arba Visos programos, išrinkite HP, išrinkite norimą pašalinti įrenginį ir spauskite Pašalinti. 4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Programinės įrangos pašalinimas ir diegimas iš naujo 45

50 Skyrius 4 skyrius 5. Jei bus klausiama, ar norite pašalinti bendrai naudojamas rinkmenas, pasirinkite Ne. Pašalinus šias rinkmenas, kitos jas naudojančios programos gali neveikti tinkamai. 6. Iš naujo paleiskite kompiuterį. 7. Jei norite iš naujo įdiegti programinę įrangą, įdėkite Starter CD (darbo pradžios kompaktinis diskas) į kompiuterio kompaktinių diskų įtaisą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, taip pat žr. Kaip įdiegti programinę įrangą neprijungus įrenginio (rekomenduojamas būdas). 8. Įdiegę programinę įrangą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio. 9. Paspaudę mygtuką Power (maitinimas) įrenginį įjunkite. Prijungus ir įjungus įrenginį gali tekti luktelėti kelias minutes, kol bus baigtos operacijos Įjungti ir dirbti. 10. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Užbaigus diegti programinę įrangą, Windows sistemos dėkle atsiranda piktograma HP Digital Imaging Monitor. Pašalinimas iš Windows kompiuterio, 2 būdas Pastaba Šį būdą naudokite, jeigu Windows meniu Pradėti nėra parinkties Pašalinti. 1. Windows užduočių juostoje spustelėkite Pradėti, pasirinkite Nuostatos, pasirinkite Valdymo skydelis, o tada spustelėkite Įdiegti arba pašalinti programas. - Arba - Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Valdymo skydelis ir tada du kartus spustelėkite Programos ir ypatybės. 2. Išrinkite norimą pašalinti įrenginį ir tada spustelėkite Keisti / Šalinti arba Pašalinti / Keisti. 3. Atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. 4. Iš naujo paleiskite kompiuterį. Pastaba Prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo svarbu įrenginį atjungti. Nejunkite įrenginio prie kompiuterio, kol neįdiegsite programinės įrangos iš naujo. 5. Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite Starter CD (darbo pradžios kompaktinis diskas) ir paleiskite programą Sąranka. 6. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir žr. Kaip įdiegti programinę įrangą neprijungus įrenginio (rekomenduojamas būdas). Pašalinimas iš Windows kompiuterio, 3 būdas Pastaba Šį būdą naudokite, jeigu Windows meniu Pradėti nėra parinkties Pašalinti. 1. Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite Starter CD (darbo pradžios kompaktinis diskas) ir paleiskite programą Setup (sąranka). 2. Atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. 3. Pasirinkite Pašalinti ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 46 Sąranka ir tvarkymas

51 4. Iš naujo paleiskite kompiuterį. Pastaba Prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo svarbu įrenginį atjungti. Nejunkite įrenginio prie kompiuterio, kol neįdiegsite programinės įrangos iš naujo. 5. Dar kartą paleiskite įrenginio programą Sąranka. 6. Pasirinkite Įdiegti. 7. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir žr. Kaip įdiegti programinę įrangą neprijungus įrenginio (rekomenduojamas būdas). Šalinimas iš Macintosh kompiuterio 1. Paleiskite HP Device Manager (HP įrenginių tvarkytuvė). 2. Spustelėkite Information and Settings (informacija ir nuostatos). 3. Išsiskleidžiančiame meniu pasirinkite Uninstall your HP Software (pašalinti jūsų HP programinę įrangą). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 4. Pašalinę programinę įrangą, iš naujo paleiskite kompiuterį. 5. Jei norite iš naujo įdiegti programinę įrangą, įdėkite įrenginio Starter CD (darbo pradžios kompaktinis diskas) į kompiuterio kompaktinių diskų įtaisą. 6. Darbalaukyje atverkite kompaktinį diską ir tada dukart spustelėkite HP Installer ( HP diegimo programa). 7. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir taip pat žr. Programinės įrangos diegimas tinklui arba tiesioginei jungčiai. Programinės įrangos pašalinimas ir diegimas iš naujo 47

52 5 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Tinkamos rašalo kasetės Rašalo kasečių keitimas Techninė spausdinimo galvučių priežiūra Eksploatacinių spausdinimo medžiagų laikymas Trikčių šalinimo patarimai ir ištekliai Spausdinimo problemų sprendimas Prasta spausdinimo kokybė ir netikėti spaudiniai Popieriaus tiekimo problemų sprendimas Įrenginio valdymo problemų sprendimas Įdiegties trikčių šalinimas Strigčių šalinimas Tinkamos rašalo kasetės Rašalo kasečių užsakymo galimybės skirtingose šalyse/regionuose skiriasi. Rašalo kasetės gali būti įvairių dydžių. Kad gautumėte įrenginiui tinkančių rašalo kasečių sąrašą, išspausdinkite savitikros diagnostinį lapą ir perskaitykite informaciją rašalo kasetės būsenos skyrelyje. Plačiau apie tai žr. sk. Savitikros diagnostikos puslapis. Rašalo kasetės numerį galite rasti: Pastaba Kasečių rašalas spausdinimo proceso metu naudojamas keliais skirtingais būdais, įskaitant paleidimo procesą, per kurį kasetės ruošiamos spausdinti, ir spausdinimo galvutės techninės priežiūros procedūrą, kurios metu palaikoma spausdinimo purkštukų švara ir sklandi rašalo tėkmė. Be to, panaudojus ant kasetės lieka rašalo likučių. Daugiau informacijos rasite inkusage. Savitikros diagnostiniame lape (žr. Savitikros diagnostikos puslapis). Ant naujos rašalo kasetės etiketės. EWS informacijos puslapyje (žr. sk. Integruotasis tinklo serveris). Windows sistemoje: Priemonėje Parankinė, jei turite dvikryptį ryšį, spustelėkite skirtuką Apytikris rašalo lygis (apytikris rašalo lygis), slinkite iki mygtuko Detali informacija apie kasetę ir spustelėkite šį mygtuką. Mac sistemoje: Programoje HP Printer Utility (HP spausdintuvo paslaugų programa) spustelėkite Supply Info (informacija apie eksploatacines medžiagas), kurią rasite skydelyje Information and Support (informacija ir parama), tada spustelėkite Retail Supplies Information (informacija apie mažmeninį eksploatacinių medžiagų užsakymą). 48 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

53 Rašalo kasečių keitimas Apytikslį rašalo lygį patikrinti galite per parankinę ( Windows ), HP spausdintuvo paslaugų programą ( Mac sistemoje) arba EWS. Informacija apie šių priemonių naudojimą pateikiama Įrenginio tvarkymo priemonių naudojimas. Šiai informacijai peržiūrėti taip pat galite išspausdinti įrenginio savitikros diagnostinį lapą (žr. Savitikros diagnostikos puslapis). Pastaba Rodomi tik apytiksliai rašalo lygiai. Faktiniai rašalo lygiai gali būti kitokie. Ištraukę kasetę iš pakuotės, iškart ją įstatykite. Nepalikite iš įrenginio ištrauktos kasetės ilgą laiką. Jei norite sužinoti, kokios rašalo kasetės gali būti naudojamos su jūsų įrenginiu, žr. Eksploatacinės medžiagos. Kaip pakeisti rašalo kasetes 1. Atsargiai truktelėję atverkite rašalo kasetės dangtelį. 2. Ištraukite rašalo kasetę, kurią ketinate keisti: suspauskite ją nykščiu ir smiliumi ir stipriai patraukite į save. 3. Išpakuokite naują rašalo kasetę. 4. Išlygiuokite kasetę su atitinkamo spalvų kodo anga ir įstatykite ją į angą. Stipriai paspauskite kasetę žemyn, kad būtų užtikrintas geras kontaktas. 5. Uždarykite rašalo kasečių dangtelį. Rašalo kasečių keitimas 49

54 Skyrius 5 skyrius Techninė spausdinimo galvučių priežiūra Jei išspausdinti simboliai yra neišbaigti, jei spaudiniuose trūksta taškų ar linijų, vadinasi, greičiausiai užsikimšo rašalo purkštukai ir gali tekti nuvalyti spausdinimo galvutes. Pablogėjus spausdinimo kokybei, toliau pateikta seka atlikite tokius veiksmus: 1. Patikrinkite spausdinimo galvučių būklę. Plačiau apie tai žr. Kaip patikrinti spausdinimo galvutės būklę. 2. Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. 3. Nuvalykite spausdinimo galvutes. Plačiau apie tai žr. sk. Kaip valyti spausdinimo galvutes. 4. Jei išvalius problemos nedingsta, pakeiskite spausdinimo galvutes. Plačiau apie tai žr. Kaip pakeisti spausdinimo galvutes. Įspėjimas HP nėra atsakinga už galimą žalą įrenginiui, kuri gali atsirasti modifikavus spausdinimo galvutes. Šiame skyriuje rašoma apie šias spausdinimo galvutės techninės priežiūros užduotis: Kaip patikrinti spausdinimo galvutės būklę Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį Kaip sukalibruoti linijinį tiekimą Kaip valyti spausdinimo galvutes Kaip išlygiuoti spausdinimo galvutes Kaip rankiniu būdu valyti spausdinimo galvutės kontaktus Kaip pakeisti spausdinimo galvutes Kaip patikrinti spausdinimo galvutės būklę Spausdinimo galvutės būklei patikrinti naudokite toliau pateikiamas priemones. Jei bet kurios iš spausdinimo galvučių būklė nėra gera ar patenkinama, atlikite vieną ar daugiau iš aprašomų techninės priežiūros funkcijų, nuvalykite arba pakeiskite spausdinimo galvutę. Savitikros diagnostinis puslapis: Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite savitikros diagnostinį lapą ir patikrinkite spausdinimo galvutės būklės sritį. Plačiau apie tai žr. sk. Savitikros diagnostikos puslapis. Integruotasis tinklo serveris: Atverkite integruotąjį tinklo serverį. Plačiau apie tai žr. Integruotasis tinklo serveris. Spustelėkite skirtuką Informacija, tada kairiajame langelyje Rašalas. Parankinės ( Windows ): Atverkite parankinę. Plačiau apie tai žr. Parankinės atvėrimas. Spustelėkite skirtuką Informacija, tada Spausdinimo galvutės būklė. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį Spausdinimo kokybės diagnostikos puslapis naudojamas spausdinimo kokybės problemoms nustatyti. Jis padės nuspręsti, ar reikia panaudoti kokias nors techninės 50 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

55 priežiūros priemones spaudinių kokybei pagerinti. Taip pat iš jo galite sužinoti rašalo lygio informaciją ir spausdinimo galvutės būklę. Iš valdymo skydelio: Paspauskite ir palaikykite mygtuką (Power (maitinimas)), septynis kartus paspauskite mygtuką (Cancel (atšaukti)), du kartus paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)) ir atleiskite mygtuką (Power (maitinimas)). Integruotasis tinklo serveris: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, kairiajame langelyje spustelėkite Įrenginio paslaugos, iš skilties Spausdinimo kokybė išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkite Spausdinimo kokybės diagnostikos lapas, tada spustelėkite Vykdyti diagnostiką. Parankinės ( Windows ): Spustelėkite skirtuką Paslaugos, tada spustelėkite Spausdinimo kokybės diagnostikos puslapis ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema): Spustelėkite Print Quality Diagnostics (spausdinimo kokybės diagnostika), kurį rasite skydelyje Information and Support (informacija ir parama). 1 Printer Information (informacija apie spausdintuvą): Pateikiama informacija apie įrenginį (gaminio modelio numeris, serijos numeris ir mikroprogramos versijos numeris), iš dėklų ir dvipusio spausdinimo įtaiso išspausdintų puslapių skaičius, informacija apie rašalo lygį ir spausdinimo galvutės būklę. 2 Test Pattern 1 (1 bandymo pavyzdys): Jei šios eilutės nėra tiesios ir sujungtos, išlygiuokite spausdinimo galvutes. Plačiau apie tai žr. Kaip išlygiuoti spausdinimo galvutes. 3 Test Pattern 2 (2 bandymo pavyzdys): Jei bet kuriame iš spalvotų blokų pastebėjote baltų linijų, nuvalykite spausdinimo galvutes. Plačiau apie tai žr. Kaip valyti spausdinimo galvutes. 4 Test Pattern 3 (3 bandymo pavyzdys): Jei ten, kur nurodo rodyklės, yra juodų linijų ar baltų tarpų, sukalibruokite linijinį tiekimą. Plačiau apie tai žr. Kaip sukalibruoti linijinį tiekimą. Techninė spausdinimo galvučių priežiūra 51

56 Skyrius 5 skyrius Kaip sukalibruoti linijinį tiekimą Jei spaudinyje pastebėsite juostų (tamsių arba šviesių linijų spalvotame bloke) arba netiesiai brėžiamų linijų, sukalibruokite spausdintuvo linijinį tiekimą. Iš valdymo skydelio: Paspauskite ir palaikykite mygtuką (Power (maitinimas)), 14 kartų paspauskite mygtuką (Cancel (atšaukti)), šešis kartus paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)) ir atleiskite mygtuką (Power (maitinimas)). Integruotasis tinklo serveris: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, kairiajame langelyje spustelėkite Įrenginio paslaugos, iš skilties Spausdinimo kokybė išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkite Kalibruoti popieriaus tiekimą, tada spustelėkite Vykdyti diagnostiką. Parankinės ( Windows ): Spustelėkite skirtuką Paslaugos, tada spustelėkite Sukalibruoti linijinį tiekimą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema): Spustelėkite Calibrate Linefeed (sukalibruoti linijinį tiekimą), kurį rasite skydelyje Information and Support (informacija ir parama). Kaip valyti spausdinimo galvutes Jei išspausdinti simboliai yra neišbaigti, jei spaudiniuose trūksta taškų ar linijų, vadinasi, greičiausiai užsikimšo rašalo purkštukai ir gali tekti nuvalyti spausdinimo galvutes. Pastaba Valant eikvojamas rašalas, todėl valykite spausdinimo galvutes, tik kai to tikrai reikia. Valymo procesas trunka iki 3,5 min. Proceso metu gali būti girdimas triukšmas. Iš valdymo skydelio: Paspauskite ir palaikykite mygtuką (Power (maitinimas)), du kartus paspauskite mygtuką (Cancel (atšaukti)), vieną kartą paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)) ir atleiskite mygtuką (Power (maitinimas)). Integruotasis tinklo serveris: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, kairiajame langelyje spustelėkite Įrenginio paslaugos, iš skilties Spausdinimo kokybė išskleidžiamojo sąrašo išrinkite Valyti spausdinimo galvutes, tada spustelėkite vykdyti diagnostiką. Parankinės ( Windows ): Spustelėkite skirtuką Paslaugos (paslaugos), tada spustelėkite Uvalyti spausdinimo galvutes ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema): Spustelėkite Clean (valyti), kurį rasite skydelyje Information and Support (informacija ir parama). Kaip išlygiuoti spausdinimo galvutes Pakeitus spausdinimo galvutę, įrenginys iškart automatiškai išlygiuoja spausdinimo galvutes: taip siekiama užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę. Tačiau, jei iš 52 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

57 išspausdintų puslapių matote, kad spausdinimo galvutės išlygiuotos netinkamai, galite padaryti tai rankiniu būdu. Iš valdymo skydelio: Paspauskite ir palaikykite mygtuką (Power (maitinimas)), tris kartus paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)) ir atleiskite mygtuką (Power (maitinimas)). Integruotasis tinklo serveris: Spustelėkite skirtuką Nuostatos, kairiajame langelyje spustelėkite Įrenginio paslaugos, iš skilties Spausdinimo kokybė išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Išlygiuoti spausdinimo galvutes, tada spustelėkite Vykdyti diagnostiką. Parankinės ( Windows ): Spustelėkite skirtuką Paslaugos, tada spustelėkite Išlygiuoti spausdinimo galvutes ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema): Spustelėkite Align (išlygiuoti), kurį rasite skydelyje Information and Support (informacija ir parama). Kaip rankiniu būdu valyti spausdinimo galvutės kontaktus Įrengus spausdinimo galvutes, gali bliksėti viena arba daugiau spausdinimo galvučių lempučių. Jei spausdinimo galvučių lemputės bliksi, gali tekti nuvalyti spausdinimo galvučių ir įrenginio elektros kontaktus. Įspėjimas Elektrinius kontaktus valykite tik pabandę nuvalyti spausdinimo galvutes. Elektriniuose kontaktuose yra jautrių elektroninių komponentų, kuriuos galima nesunkiai pažeisti. Plačiau apie tai žr. Kaip valyti spausdinimo galvutes. 1. Atidarykite dangtį. 2. Jei dėtuvė negrįžta į kairiąją padėtį automatiškai, paspauskite ir palaikykite mygtuką (Resume (tęsti)), kol dėtuvė pajudės į kairę. Palaukite, kol spausdinimo kasečių dėtuvė sustos ir atjunkite nuo spausdintuvo maitinimo kabelį. 3. Pakelkite spausdinimo galvutės skląstį. Techninė spausdinimo galvučių priežiūra 53

58 Skyrius 5 skyrius 4. Pakelkite spausdinimo galvutės, kurią norite pakeisti, rankenėlę ir ištraukite spausdinimo galvutę iš jos angos. 5. Paimkite švarios, sausos, minkštos ir pluošto nepaliekančios valymo medžiagos skiautę. Tai gali būti popierinis kavos filtras ar akinių stiklų valymo popierius. Įspėjimas Nenaudokite vandens. 6. Valykite elektrinius spausdinimo galvutės kontaktus, bet nelieskite purkštukų. Įspėjimas Elektriniai kontaktai tai nedideli vario spalvos kvadratėliai, sugrupuoti ant vieno iš spausdinimo galvutės paviršių. Purkštukai yra ant kito spausdinimo galvutės paviršiaus. Ant purkštukų matysite rašalo pėdsakus. Palietus kontaktus, jie gali būti nepataisomai sugadinti. Be to, ant drabužių gali likti neišvalomų rašalo dėmių. 7. Po valymo paguldykite spausdinimo galvutę ant popieriaus lapo ar popierinio rankšluosčio. Užtikrinkite, kad purkštukai būtų nukreipti į viršų ir nesiliestų su popieriumi. 54 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

59 8. Švaria, sausa, minkšta ir pluošto nepaliekančia medžiaga nuvalykite elektrinius kontaktus, esančius spausdinimo galvutės angoje, įrenginio viduje. 9. Prijunkite maitinimo kabelį ir įjunkite įrenginį. Valdymo skydelyje turi būti nurodoma, kad trūksta spausdinimo galvutės. 10. Įstatykite spausdinimo galvutę į jos spalvos kodo angą (spausdinimo galvutės etiketė turi atitikti spausdinimo galvutės fiksatoriaus etiketę). Stipriai paspauskite spausdinimo galvutę žemyn, kad būtų užtikrintas geras kontaktas. 11. Patraukite spausdinimo galvutės fiksatorių iki galo pirmyn ir paspauskite žemyn, kad fiksatorius tinkamai užfiksuotų. Tam tikslui gali tekti panaudoti šiek tiek jėgos. 12. Jei reikia, pakartokite pirmiau pateiktus veiksmus su likusiomis spausdinimo galvutėmis. 13. Uždarykite dangtį. 14. Jei spausdinimo galvutės lemputė vis tiek bliksi, pakartokite pirmiau aprašytą valymo procedūrą su ta spausdinimo galvute, kurios lemputė bliksi. 15. Jei spausdinimo galvutė bliksi toliau, pakeiskite atitinkamą spausdinimo galvutę. 16. Palaukite, kol įrenginys paleis spausdinimo galvutes ir išspausdins išlygiavimo puslapius. Jei įrenginys puslapių nespausdina, paleiskite išlygiavimo procesą rankiniu būdu. Plačiau apie tai žr. Kaip išlygiuoti spausdinimo galvutes. Kaip pakeisti spausdinimo galvutes Pastaba Jei norite sužinoti, kokios spausdinimo galvutės gali būti naudojamos su jūsų spausdintuvu, žr. Eksploatacinės medžiagos. 1. Atidarykite dangtį. 2. Jei dėtuvė negrįžta į kairiąją padėtį automatiškai, paspauskite ir palaikykite mygtuką (Resume (tęsti)), kol dėtuvė pajudės į kairę. Palaukite, kol spausdinimo kasečių dėtuvė sustos ir atjunkite nuo spausdintuvo maitinimo kabelį. Techninė spausdinimo galvučių priežiūra 55

60 Skyrius 5 skyrius 3. Pakelkite spausdinimo galvutės skląstį. 4. Pakelkite spausdinimo galvutės rankenėlę ir už jos ištraukite spausdinimo galvutę iš angos. 5. Prieš pradėdami montuoti spausdinimo galvutę, pakratykite ją aukštyn ir žemyn bent šešis kartus, kol ji vis dar pakuotėje. 56 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

61 6. Išpakuokite naują spausdinimo galvutę ir nuimkite oranžinius apsauginius dangtelius. Įspėjimas Nuėmę dangtelius, spausdinimo galvutės nekratykite. 7. Įstatykite spausdinimo galvutę į jos spalvos kodo angą (spausdinimo galvutės etiketė turi atitikti spausdinimo galvutės fiksatoriaus etiketę). Stipriai paspauskite spausdinimo galvutę žemyn, kad būtų užtikrintas geras kontaktas. 8. Patraukite spausdinimo galvutės fiksatorių iki galo pirmyn ir paspauskite žemyn, kad fiksatorius tinkamai užfiksuotų. Tam tikslui gali tekti panaudoti šiek tiek jėgos. 9. Uždarykite dangtį. 10. Palaukite, kol įrenginys paleis spausdinimo galvutes ir išspausdins išlygiavimo puslapius. Jei įrenginys puslapių nespausdina, paleiskite išlygiavimo procesą rankiniu būdu. Plačiau apie tai žr. Kaip išlygiuoti spausdinimo galvutes. Eksploatacinių spausdinimo medžiagų laikymas Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Rašalo kasečių laikymas Spausdinimo galvučių laikymas Rašalo kasečių laikymas Rašalo kasetės įrenginyje gali būti paliekamos ilgai. Jei ištrauksite rašalo kasetes, įdėkite jas į orui nelaidžią talpą, pvz., užsandarinamą maišelį. Spausdinimo galvučių laikymas Spausdinimo galvutės įrenginyje gali būti paliekamos ilgai. Jei ištrauksite spausdinimo galvutes, įdėkite jas į orui nelaidžią talpą, pvz., užsandarinamą maišelį. Eksploatacinių spausdinimo medžiagų laikymas 57

62 Skyrius 5 skyrius Trikčių šalinimo patarimai ir ištekliai Spausdinimo problemoms spręsti pasitelkite toliau pateikiamus patarimus ir išteklius. Informaciją popieriaus strigties klausimais skaitykite Strigčių šalinimas. Iškilus popieriaus tiekimo problemoms, pvz., popieriaus nukrypimo ar paėmimo problemoms, žr. Popieriaus tiekimo problemų sprendimas. Patikrinkite, ar: Maitinimo lemputė švyti ir nebliksi. Kai įrenginys įjungiamas pirmą kartą, įrenginio paleidimas po spausdinimo galvučių įstatymo trunka maždaug 10 minučių. Įrenginys yra parengties būsenos. Jei lemputės šviečia arba blyksi, žr. Informacija apie valdymo skydelio lemputes. Kompiuterio ekrane nepateikiama jokių pranešimų apie klaidas. Maitinimo ir kiti kabeliai veikia ir yra tvirtai prijungti prie įrenginio. Patikrinkite, ar įrenginys tvirtai prijungtas prie veikiančio kintamosios srovės elektros lizdo ir ar įjungtas. Reikalavimus dėl įtampos rasite Elektros techninės specifikacijos. Lapai tinkamai sudėti į dėklą ir neįstrigę įrenginyje. Spausdinimo galvutės ir rašalo kasetės tinkamai sumontuotos ir įstatytos į reikiamos spalvos kodo angas. Stipriai paspauskite kiekvieną jų žemyn, kad būtų užtikrintas geras kontaktas. Patikrinkite, ar nuo kiekvienos spausdinimo galvutės nuėmėte oranžinį apsauginį dangtelį. Visi spausdinimo galvučių fiksatoriai ir visi dangčiai uždaryti. Galinės prieigos dangtis arba papildomas vartytuvas savo vietoje. Pašalintos visos pakuotės juostelės ir medžiagos. Įrenginys gali išspausdinti savitikros diagnostinį lapą. Plačiau apie tai žr. Savitikros diagnostikos puslapis. Įrenginys nustatytas kaip esamas arba numatytasis spausdintuvas. Windows sistemoje, aplanke Printers (spausdintuvai) nustatykite jį kaip numatytąjį. Mac sistemoje, paslaugų programoje Printer Setup Utility (spausdinuvo paslaugų programa) nustatykite jį kaip numatytąjį. Daugiau informacijos ieškokite kompiuterio dokumentacijoje. Jei naudojate kompiuterį su Windows sistema, parinktis Spausdinimo pristabdymas nėra pasirinkta. Atliekant užduotį, kartu neveikia per daug programų Užverkite nenaudojamas programas arba iš naujo paleiskite kompiuterį prieš bandydami vėl atlikti užduotį. Pastaba Kai kurias problemas galima išspręsti išjungiant įrenginį ir vėl jį įjungiant. Spausdinimo problemų sprendimas Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Įrenginys netikėtai išsijungia Šviečia arba bliksi visos įrenginio lemputės Įrenginys nereaguoja (niekas nespausdinama) 58 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

63 Įrenginys nepriima spausdinimo galvutės Įrenginys spausdindamas ilgai užtrunka Išspausdinamas tuščias arba nebaigtas spausdinti lapas Kažko puslapyje trūksta arba spausdinama netinkamai Netinkamas teksto ar grafinių elementų išdėstymas Įrenginys išspausdina pusę puslapio ir tada išleidžia popierių Įrenginys netikėtai išsijungia Patikrinkite maitinimą ir maitinimo jungtis Patikrinkite, ar įrenginys tvirtai prijungtas prie veikiančio kintamosios srovės elektros lizdo. Reikalavimus dėl įtampos rasite Elektros techninės specifikacijos. Šviečia arba bliksi visos įrenginio lemputės Įvyko nepataisoma klaida Atjunkite visus kabelius (maitinimo, tinklo ir USB), palaukite apie 20 sekundžių ir vėl juos prijunkite. Jei problema nedingsta, aplankykite HP interneto svetainę ( kur pateikiama naujausia informacija apie trikčių šalinimą arba gaminio pataisas ir naujinius. Įrenginys nereaguoja (niekas nespausdinama) Patikrinkite spausdinimo eiliškumą Spausdinimo sekoje spausdinimo užduotis gali būti sustabdyta. Norėdami pataisyti šį gedimą, atidarykite spausdinimo eiliškumą, atšaukite visų dokumentų spausdinimą eilėje ir perkraukite kompiuterį. Perkrovę kompiuterį pabandykite vėl spausdinti. Informacijos ieškokite savo operacinės sistemos žinyne, kuris atsidaro spausdinimo eilėje ir atšaukiant spausdinimo užduotis. Patikrinkite įrenginio sąranką Plačiau apie tai žr. Trikčių šalinimo patarimai ir ištekliai. Patikrinkite spausdinimo galvutės paleidimo procesą Įstačius ar pakeitus spausdinimo galvutes, įrenginys automatiškai išspausdina kelis puslapius, kurie skirti spausdinimo galvutėms išlygiuoti. Šis procesas trunka apie 10 minučių. Kol jis nebaigtas, galima spausdinti tik automatinio išlygiavimo puslapius. Patikrinkite įrenginio programinės įrangos įdiegtį Jei spausdinimo metu įrenginys išjungiamas, kompiuterio ekrane turėtų pasirodyti perspėjimas; priešingu atveju įrenginio programinė įranga gali būti įdiegta netinkamai. Norint tai išspręsti, reikia visiškai pašalinti programinę įrangą ir įdiegti ją iš naujo. Plačiau apie tai žr. Programinės įrangos pašalinimas ir diegimas iš naujo. Spausdinimo problemų sprendimas 59

64 Skyrius 5 skyrius Patikrinkite kabelių jungtis Patikrinkite, ar gerai prijungti abu tinklo ir (arba) USB kabelio galai. Jei įrenginys prijungtas prie tinklo, patikrinkite šiuos komponentus: Patikrinkite įrenginio užpakalinėje dalyje esančią ryšio lemputę. Įsitikinkite, kad įrenginiui prijungti nenaudojate telefono kabelio. Tinklo šakotuvas, komutatorius ar kelvedis yra įjungti ir veikia tinkamai. Patikrinkite įrenginio tinklo aplinkos sąranką Patikrinkite, ar naudojama tinkama įrenginio tvarkyklė ir tvarkyklės prievadas. Daugiau informacijos apie tinklo jungtis rasite Nustatyti įrenginį ( Windows ), Įrenginio nustatymas ( Mac operacinė sistema) arba jūsų tinklo paslaugos teikėjo dokumentacijoje. Patikrinkite kompiuteryje įdiegtą asmeninę užkardą Asmeninė ugniasienė tai apsaugos programa, apsauganti kompiuterį nuo įsilaužėlių. Tačiau užkarda taip pat gali ir blokuoti ryšį tarp kompiuterio ir įrenginio. Jei kyla ryšio su įrenginiu problemų, pamėginkite laikinai išjungti užkardą. Jei problema išlieka, vadinasi, ugniasienė nesukelia ryšio problemų. Įjunkite ugniasienę. Jei išjungus užkardą, su įrenginiu ryšys atsiranda, galbūt vertėtų įrenginiui priskirti statinį IP adresą ir tada įjungti užkardą. Įrenginys nepriima spausdinimo galvutės Patikrinkite spausdinimo galvutės fiksatorių Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas spausdinimo galvutės fiksatorius. Patikrinkite spausdinimo galvutę Patikrinkite, ar spausdinimo galvutė įstatyta į reikiamos spalvos kodo angą. Plačiau apie tai žr. Kaip pakeisti spausdinimo galvutes. Nuvalykite spausdinimo galvutę Užbaikite spausdinimo galvutės valymo procedūrą. Plačiau apie tai žr. Techninė spausdinimo galvučių priežiūra. Ištraukę spausdinimo galvutę, išjunkite spausdintuvą Ištraukę spausdinimo galvutę, išjunkite įrenginį, palaukite apie 20 sekundžių ir įjunkite jį, neįstatę spausdinimo galvutės atgal. Vėl įjungę įrenginį, įstatykite spausdinimo galvutę. Įrenginys spausdindamas ilgai užtrunka Patikrinkite sistemos šaltinius Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris turi pakankamai šaltinių atspausdinti dokumentą per tinkamą laiką. Jei kompiuteris atitinka tik minimalius sistemos reikalavimus, spausdinimas gali trukti ilgiau. Daugiau informacijos apie minimalius ir 60 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

65 rekomenduojamus sistemos reikalavimus žr. Sistemos reikalavimai. Be to, jei kompiuteris per daug užimtas apdorodamas kitas programas, dokumentai gali būti spausdinami daug lėčiau. Patikrinkite įrenginio programinės įrangos nuostatas Kai spausdinimo kokybė parenkama Best (geriausia) arba Maximum dpi (daugiausiai tc), spausdinama lėčiau. Norint pagreitinti spausdinimo greitį, spausdinimo tvarkyklėje reikia pasirinkti kitokias spausdinimo nuostatas. Plačiau apie tai žr. Spausdinimo nuostatų keitimas. Išspausdinamas tuščias arba nebaigtas spausdinti lapas Patikrinkite, ar nesibaigė rašalas Patikrinkite valdymo skydelį arba EWS (žr. sk. Integruotasis tinklo serveris) ir pažiūrėkite, kurioje rašalo kasetėje baigiasi arba baigėsi rašalas. Informacija apie rašalo lygį pateikiama parankinėje ( Windows ), HP spausdintuvo paslaugų programoje ( Mac ) ir savitikros diagnostiniame lape (žr. Savitikros diagnostikos puslapis). Jei spausdinate nespalvotą tekstą ir išmetamas tuščias puslapis, gali būti, kad baigėsi juodas rašalas. Plačiau apie tai žr. sk. Rašalo kasečių keitimas. Patikrinkite spausdinimo galvutės fiksatorių Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas spausdinimo galvutės fiksatorius. Patikrinkite spausdinimo galvutę Patikrinkite, ar spausdinimo galvutė įstatyta į reikiamos spalvos kodo angą. Plačiau apie tai žr. Kaip pakeisti spausdinimo galvutes. Ištraukite spausdinimo galvutę ir patikrinkite, ar nuo jos nuimti apsauginiai oranžiniai dangteliai. Nuvalykite spausdinimo galvutę Užbaikite spausdinimo galvutės valymo procedūrą. Plačiau apie tai žr. Techninė spausdinimo galvučių priežiūra. Ištraukę spausdinimo galvutę, išjunkite spausdintuvą Ištraukite spausdinimo galvutę. Paguldykite spausdinimo galvutę ant popieriaus lapo ar popierinio rankšluosčio. Užtikrinkite, kad purkštukas būtų nukreiptas į viršų ir nesiliestų su popieriumi. Išjunkite įrenginį, palaukite apie 20 sekundžių ir vėl jį įjunkite, neįstatę spausdinimo galvutės. Vėl įjungę įrenginį, įstatykite spausdinimo galvutę. Patikrinkite lapų nuostatas Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje išrinkote dėkluose įdėtiems lapams reikiamas spausdinimo kokybės nuostatas. Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje išrinktas lapo dydis atitinka tą, kuris įdėtas į dėklą. Spausdinimo problemų sprendimas 61

66 Skyrius 5 skyrius Kažko puslapyje trūksta arba spausdinama netinkamai Patikrinkite spausdinimo galvutes Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Patikrinkite paraščių nuostatas Įsitikinkite, kad dokumento paraščių nuostatos atitinka įrenginio spausdinimo zonos ribas. Plačiau apie tai žr. Minimalių paraščių nustatymas. Patikrinkite spalvoto spausdinimo nuostatas Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje nepasirinkta Print in Grayscale (spausdinti naudojant pilkų pustonių skalę). Daugiau informacijos, kaip pakeisti šį nustatymą, žr. Spausdinimo nuostatų keitimas. Patikrinkite įrenginio vietą ir USB kabelio ilgį Stiprūs elektromagnetiniai laukai (pvz., tie, kurie sukuriami USB kabeliuose) kartais gali sukelti iškraipymus spaudiniuose. Patraukite įrenginį toliau nuo elektromagnetinio lauko šaltinio. Be to, rekomenduojama naudoti trumpesnį nei 3 m (9,8 pėdų) ilgio USB kabelį: taip siekiama iki minimumo sumažinti elektromagnetinių laukų poveikį. Netinkamas teksto ar grafinių elementų išdėstymas Patikrinkite, kaip įkeliami lapai Užtikrinkite, kad lapų pločio ir ilgio kreiptuvai gerai prilaikytų lapų rietuvės kraštus ir įsitikinkite, kad dėklai neperkrauti. Plačiau apie tai žr. Lapų įdėjimas. Patikrinkite lapų dydį Jei dokumentas yra didesnis nei jūsų naudojamas lapas, puslapis gali būti nupjautas. Užtikrinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas lapo dydis atitiktų tą, kuris įdėtas į dėklą. Patikrinkite paraščių nuostatas Jei ties puslapio kraštais tekstas arba grafiniai objektai yra nupjaunami, patikrinkite, ar dokumento paraščių nuostatos neviršija įrenginio spausdinamosios puslapio srities ribų. Plačiau apie tai žr. Minimalių paraščių nustatymas. Patikrinkite lapo orientacijos nuostatą Užtikrinkite, kad programoje pasirinktas lapo dydis ir puslapio orientacija atitiktų spausdintuvo tvarkyklės nuostatas. Plačiau apie tai žr. Spausdinimo nuostatų keitimas. Patikrinkite įrenginio vietą ir USB kabelio ilgį Stiprūs elektromagnetiniai laukai (pvz., tie, kurie sukuriami USB kabeliuose) kartais gali sukelti iškraipymus spaudiniuose. Patraukite įrenginį toliau nuo elektromagnetinio 62 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

67 lauko šaltinio. Be to, rekomenduojama naudoti trumpesnį nei 3 m (9,8 pėdų) ilgio USB kabelį: taip siekiama iki minimumo sumažinti elektromagnetinių laukų poveikį. Jei pirmiau pateikti sprendimai nepadeda, galbūt programa nesugeba tinkamai interpretuoti spausdinimo nuostatų. Žr. pranešimus apie išleistą gaminį, kuriuose rašoma apie žinomas programinės įrangos problemas, ieškokite informacijos programos dokumentacijoje; specifinės pagalbos teiraukitės programinės įrangos gamintojo. Įrenginys išspausdina pusę puslapio ir tada išleidžia popierių Patikrinkite rašalo kasetes Rašalo kasetėse gali būti pasibaigęs rašalas ir dėl to spausdinimo užduotis buvo atšaukta. Pakeiskite rašalo kasetes ir pakartotinai nusiųskite spausdinimo užduotį į įrenginį. Daugiau informacijos žr. Rašalo kasečių keitimas. Prasta spausdinimo kokybė ir netikėti spaudiniai Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Prastos kokybės spaudiniai Išspausdinami beprasmiai simboliai Rašalas tepa Rašalas neužpildo teksto ar grafinių objektų iki galo Spaudiniai išblukę arba neryškios spalvos Spalvos spausdinamos nespalvotai Išspausdinamos netinkamos spalvos Spaudiniuose susilieja spalvos Spalvos tinkamai nesulygiuojamos Tekste ar grafiniuose objektuose trūksta linijų ar taškų Prastos kokybės spaudiniai Patikrinkite spausdinimo galvutes ir rašalo kasetes Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Patikrinkite popieriaus kokybę Popierius gali būti pernelyg drėgnas ar šiurkštus. Užtikrinkite, kad popierius atitiktų HP specifikacijas ir mėginkite spausdinti dar kartą. Plačiau apie tai žr. Spausdintinų lapų pasirinkimas. Prasta spausdinimo kokybė ir netikėti spaudiniai 63

68 Skyrius 5 skyrius Patikrinkite įrenginyje įdėtų lapų rūšį Užtikrinkite, kad dėklas būtų suderinamas su įdėtų lapų rūšimi. Plačiau apie tai žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Užtikrinkite, kad spausdinimo tvarkyklėje pasirinkote tą dėklą, kuriame yra jūsų norimi naudoti lapai. Patikrinkite įrenginio vietą ir USB kabelio ilgį Stiprūs elektromagnetiniai laukai (pvz., tie, kurie sukuriami USB kabeliuose) kartais gali sukelti iškraipymus spaudiniuose. Patraukite įrenginį toliau nuo elektromagnetinio lauko šaltinio. Be to, rekomenduojama naudoti trumpesnį nei 3 m (9,8 pėdų) ilgio USB kabelį: taip siekiama iki minimumo sumažinti elektromagnetinių laukų poveikį. Ištraukę spausdinimo galvutę, išjunkite spausdintuvą Ištraukite spausdinimo galvutę. Paguldykite spausdinimo galvutę ant popieriaus lapo ar popierinio rankšluosčio. Užtikrinkite, kad purkštukas būtų nukreiptas į viršų ir nesiliestų su popieriumi. Išjunkite įrenginį, palaukite apie 20 sekundžių ir vėl jį įjunkite, neįstatę spausdinimo galvutės. Vėl įjungę įrenginį, įstatykite spausdinimo galvutę. Išspausdinami beprasmiai simboliai Jei spausdinama užduotis buvo pertraukta, įrenginys gali nebeatpažinti likusios užduoties dalies. Atšaukite spausdinimo užduotį ir palaukite, kol įrenginys grįš į parengties būseną. Jei įrenginys negrįžta į parengties būseną, atšaukite visas užduotis ir palaukite. Kai įrenginys pasirengia darbui, pakartotinai nusiųskite užduotį. Jei kompiuteris paragins pakartoti užduotį, spustelėkite Atšaukti. Patikrinkite kabelių jungtis Jei įrenginys su kompiuteriu sujungtas USB kabeliu, problema gali kilti dėl prastos kabelio jungties. Užtikrinkite, kad abu kabelio galai tvirtai prijungti. Jei problema nedingsta, išjunkite įrenginį, atjunkite nuo jo kabelį, vėl įjunkite įrenginį neprijungdami kabelio ir pašalinkite likusias spausdinimo užduotis iš spausdinimo kaupo. Kai maitinimo lemputė ims šviesti nebliksėdama, prijunkite kabelį. Patikrinkite dokumento rinkmeną Ji gali būti sugadinta. Jei iš tos pačios programos galite normaliai spausdinti kitus dokumentus, pamėginkite išspausdinti atsarginę dokumento kopiją (jei tokia yra). 64 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

69 Rašalas tepa Patikrinkite spausdinimo nuostatas Kai spausdinate dokumentus, kuriems išspausdinti reikia daug rašalo, leiskite lapams išdžiūti ir tik tada juos paimkite. Tai ypač aktualu naudojant skaidres. Spausdintuvo tvarkyklėje išrinkite spausdinimo kokybę Geriausia ir padidinkite rašalo džiūvimo laiką, taip pat papildomų ypatybių ( Windows sistemoje) ar rašalo ypatybių ( Mac sistemoje) rašalo tūrio skiltyje sumažinkite rašalo sotį. Atsiminkite, kad sumažinus rašalo sotį spaudiniai gali atrodyti išblukę. Kokybe Geriausia spausdinant spalvotus dokumentus su sodriomis spalvomis, lapai gali susiraukšlėti arba ištepti. Tokiu atveju pamėginkite naudoti kitą spausdinimo veikseną, pvz., Normali: taip sumažės rašalo sąnaudos arba naudokite HP Premium popierių, sukurtą sodrių spalvų dokumentams spausdinti. Plačiau apie tai žr. Spausdinimo nuostatų keitimas. Patikrinkite lapų rūšį Kai kurių tipų lapai nepriima rašalo gerai. Naudojant tokius lapus, rašalas džius lėčiau ir lapas gali ištepti. Plačiau apie tai žr. Spausdintinų lapų pasirinkimas. Rašalas neužpildo teksto ar grafinių objektų iki galo Patikrinkite lapų rūšį Kai kurių rūšių lapai netinka naudoti su šiuo įrenginiu. Plačiau apie tai žr. Spausdintinų lapų pasirinkimas. Patikrinkite spausdinimo veikseną Pamėginkite spausdintuvo tvarkyklėje išrinkti veikseną Best (geriausia). Plačiau apie tai žr. sk. Spausdinimo nuostatų keitimas. Patikrinkite spausdinimo galvutes Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Spaudiniai išblukę arba neryškios spalvos Patikrinkite spausdinimo veikseną Jei norite geresnių rezultatų, pasirinkite kokybę Normali arba Geriausia. Plačiau apie tai žr. Spausdinimo nuostatų keitimas. Patikrinkite popieriaus rūšies nuostatą Spausdinant ant skaidrių ar specialios rūšies lapų, spausdinimo tvarkyklėje reikia pasirinkti atitinkamą lapų rūšį. Plačiau apie tai žr. Kaip spausdinti ant specialių arba tinkinto dydžio lapų ( Windows ). Prasta spausdinimo kokybė ir netikėti spaudiniai 65

70 Skyrius 5 skyrius Patikrinkite spausdinimo galvutes Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Spalvos spausdinamos nespalvotai Patikrinkite spausdinimo nuostatas Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje nepasirinkta Print in Grayscale (spausdinti naudojant pilkų pustonių skalę). Daugiau informacijos, kaip pakeisti šį nustatymą, žr. Spausdinimo nuostatų keitimas. Išspausdinamos netinkamos spalvos Patikrinkite spausdinimo nuostatas Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje nepasirinkta Print in Grayscale (spausdinti naudojant pilkų pustonių skalę). Daugiau informacijos, kaip pakeisti šį nustatymą, žr. Spausdinimo nuostatų keitimas. Patikrinkite spausdinimo galvutes Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Spaudiniuose susilieja spalvos Patikrinkite rašalo kasetes Patikrinkite, ar nesugadintos rašalo kasetės. Pakartotinis užpildymas ir nesuderinamo rašalo naudojimas gali sugadinti sudėtingą spausdinimo sistemą ir dėl to gali suprastėti spausdinimo kokybė, sugesti įrenginys ar spausdinimo galvutė. Jei rašalo kasetės užpildomos pakartotinai, HP negarantuoja jų tinkamo veikimo ir neteikia techninės pagalbos. Užsakymo informaciją rasite HP eksploatacinės medžiagos ir priedai. Patikrinkite lapų rūšį Kai kurių rūšių lapai netinka naudoti su šiuo įrenginiu. Plačiau apie tai žr. Spausdintinų lapų pasirinkimas. Patikrinkite spausdinimo galvutes Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. 66 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

71 Spalvos tinkamai nesulygiuojamos Patikrinkite spausdinimo galvutes Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Patikrinkite grafinių elementų išdėstymą Grafinių objektų išdėstymui puslapyje patikrinti dėl tarpų tarp jų naudokite programinės įrangos mastelio keitimo ar spaudinio peržiūros funkcijas. Tekste ar grafiniuose objektuose trūksta linijų ar taškų Patikrinkite spausdinimo veikseną Pamėginkite spausdintuvo tvarkyklėje išrinkti veikseną Best (geriausia). Plačiau apie tai žr. Spausdinimo nuostatų keitimas. Patikrinkite spausdinimo galvutes Ant tuščio balto popieriaus lapo išspausdinkite diagnostikos puslapį. Įvertinkite problemines sritis ir atlikite rekomenduojamus veiksmus. Plačiau apie tai žr. Kaip išspausdinti spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Popieriaus tiekimo problemų sprendimas Informacija apie strigčių šalinimą pateikiama Strigčių šalinimas. Įvyko popieriaus tiekimo problema Įvyko popieriaus tiekimo problema Spausdintuvui ar dėklui netinka tam tikri lapai Naudokite tik tuos lapus, su kurie tinka įrenginiui ar dėklui. Plačiau apie tai žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Lapas nepaimamas iš dėklo Užtikrinkite, kad dėkle būtų lapų. Plačiau apie tai žr. Lapų įdėjimas. Prieš įdėdami pakedenkite lapų rietuvę. Užtikrinkite, kad popieriaus kreiptuvai būtų nustatyti į tinkamas įdedamo popieriaus dydžio žymas dėkle. Taip pat užtikrinkite, kad kreiptuvai remtųsi į rietuvę, tačiau jos nespaustų. Užtikrinkite, kad lapai dėkle nebūtų susiraukšlėję. Ištiesinkite lapus, sulenkdami jų rietuvę į priešingą pusę. Popieriaus tiekimo problemų sprendimas 67

72 Skyrius 5 skyrius Jei naudojate ploną specialią laikmeną, patikrinkite, ar į dėklą įdėta pakankamai laikmenos lapų. Jei naudojate specialią laikmeną, kuri pateikiama tik mažais kiekiais, o norite užpildyti visą dėklą, šios laikmenos lapus dėkite ant kitų tokio paties dydžio popieriaus lapų. (Spausdintuvas tam tikros rūšies laikmenų lapus įtraukia lengviau, jei užpildytas visas dėklas.) Jei naudojate storą laikmeną (pvz. brošiūroms skirtą popierių), laikmenos lapais užpildykite 1/4-3/4 dėklo. Jei reikia, šios laikmenos lapus dėkite ant kitų tokio paties dydžio popieriaus lapų tiek, kad popieriaus šūsnis tilptų į dėklą. Lapai neišleidžiami tinkamai Užtikrinkite, kad būtų ištęstas išvesties dėklo ilgintuvas; kitaip išleidžiami lapai gali iškristi iš įrenginio. Išimkite lapų perteklių iš išvesties dėklo. Išvesties dėklo talpa yra ribota. Lapai nukrypsta Užtikrinkite, kad dėkluose esantys lapai būtų išlygiuoti popieriaus kreiptuvais. Jei dėklą galima ištraukti, išimkite jį iš įrenginio, tinkamai sudėkite į dėklą lapus ir užtikrinkite, kad popieriaus kreiptuvai būtų tinkamai išlygiuoti. Užtikrinkite, kad būtų tinkamai įrengtas galinės prieigos skydelis arba dvipusio spausdinimo priedas. Lapus į įrenginį dėkite tik tada, kai jis nespausdina. Įstatydami ištraukiamą dėklą į įrenginį, elkitės švelniai. Jei pilną dėklą į įrenginį dėsite per jėgą, lapai gali paslinkti po įrenginiu ir kito spausdinimo metu įstrigti arba įrenginys gali paimti kelis lapus iškart. Įrenginys paima kelis lapus iškart Prieš įdėdami pakedenkite lapų rietuvę. Užtikrinkite, kad popieriaus kreiptuvai būtų nustatyti į tinkamas įdedamo popieriaus dydžio žymas dėkle. Taip pat užtikrinkite, kad kreiptuvai remtųsi į rietuvę, tačiau jos nespaustų. Užtikrinkite, kad dėklas nebūtų perkrautas popieriaus. Jei naudojate ploną specialią laikmeną, patikrinkite, ar į dėklą įdėta pakankamai laikmenos lapų. Jei naudojate specialią laikmeną, kuri pateikiama tik mažais kiekiais, o norite užpildyti visą dėklą, šios laikmenos lapus dėkite ant kitų tokio paties dydžio popieriaus lapų. (Spausdintuvas tam tikros rūšies laikmenų lapus įtraukia lengviau, jei užpildytas visas dėklas.) 68 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

73 Jei naudojate storą laikmeną (pvz. brošiūroms skirtą popierių), laikmenos lapais užpildykite 1/4-3/4 dėklo. Jei reikia, šios laikmenos lapus dėkite ant kitų tokio paties dydžio popieriaus lapų tiek, kad popieriaus šūsnis tilptų į dėklą. Įstatydami ištraukiamą dėklą į įrenginį, elkitės švelniai. Jei pilną dėklą į įrenginį dėsite per jėgą, lapai gali paslinkti po įrenginiu ir kito spausdinimo metu įstrigti arba įrenginys gali paimti kelis lapus iškart. Siekiant optimalaus darbo ir efektyvumo, rekomenduojama naudoti HP lapus. Nedėkite popieriaus, kai spausdinimo kasečių dėtuvė juda. Įrenginio valdymo problemų sprendimas Šiame skyriuje pateikiami įprastų problemų, apimančių įrenginio valdymo klausimus, sprendimai. Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Pastaba Jei prie Integruotojo tinklo serverio prisijungiate naudodami HTTPS protokolą, galite susidurti su naršyklės saugos įspėjimais. Tai yra normalu. Galite įdiegti sertifikatą ir toliau jungtis prie EWS interneto svetainės. Nepavyksta atverti integruotojo tinklo serverio (EWS) Nepavyksta atverti integruotojo tinklo serverio (EWS) Patikrinkite tinklo sąranką Įsitikinkite, kad įrenginiui prie tinklo prijungti nenaudojate telefono kabelio ar kryžminio kabelio. Plačiau apie tai žr. skyriuje Nustatyti įrenginį ( Windows ) arba Įrenginio nustatymas ( Mac operacinė sistema). Įsitikinkite, kad tinklo kabelis gerai prijungtas prie įrenginio. Įsitikinkite, kad tinklo šakotuvas, komutatorius ar kelvedis yra įjungti ir veikia tinkamai. Patikrinkite kompiuterį Įsitikinkite, kad jūsų naudojamas kompiuteris tikrai prijungtas prie tinklo. Patikrinkite savo interneto naršyklę Įsitikinkite, kad interneto naršyklė atitinka minimalius sistemai keliamus reikalavimus. Plačiau apie tai žr. Sistemos reikalavimai. Įrenginio IP adreso tikrinimas Kad patikrintumėte įrenginio IP adresą iš valdymo skydelio, turite išspausdinti tinklo konfigūracijos lapą. Plačiau apie tai žr. sk. Tinklo konfigūracijos puslapis. Su įrenginiu iš komandų eilutės išmėginkite PING komandą, naudodami IP adresą. Pavyzdžiui, jei IP adresas yra , MS-DOS prompt eilutėje įveskite tokią komandą: C:\Ping Jei gaunate atsakymą, vadinasi, IP adresas teisingas. Jei gaunate laiko baigties atsakymą, vadinasi, IP adresas neteisingas. Įrenginio valdymo problemų sprendimas 69

74 Skyrius 5 skyrius Įdiegties trikčių šalinimas Jei tolesnės temos nepadeda, žr. Aptarnavimas ir garantija, kur pateikiama informacija apie HP techninę pagalbą. Techninės įrangos įrengimo patarimai Patarimai dėl programinės įrangos diegimo Tinklo problemų sprendimas Techninės įrangos įrengimo patarimai Patikrinkite įrenginį Žiūrėkite, kad nuo įrenginio būtų nuimtos ir iš jo vidaus išimtos visos pakavimo juostos ir medžiagos. Pasirūpinkite, kad įrenginyje būtų popieriaus. Žiūrėkite, kad nebliksėtų jokios lemputės: turi šviesti tik lemputė Power (maitinimas). Jei šviečia arba bliksi kita lemputė nei Power (maitinimas), vadinasi, įvyko klaida. Plačiau apie tai žr. sk. Informacija apie valdymo skydelio lemputes. Patikrinkite, ar įrenginys gali išspausdinti savitikros diagnostinį lapą. Įsitikinkite, kad galinės prieigos dangtis arba vartytuvas yra užfiksuotas savo vietoje. Patikrinkite, ar gerai sujungta techninė įranga Patikrinkite, ar visi naudojami kabeliai ir laidai geros būklės. Patikrinkite, ar maitinimo kabelis gerai prijungtas prie įrenginio ir įjungtas į veikiantį elektros lizdą. Patikrinkite spausdinimo galvutes ir rašalo kasetes Pažiūrėkite, ar visos spausdinimo galvutės ir rašalo kasetės gerai įdėtos į jų atitinkamus spalvomis pažymėtus lizdus. Stipriai paspauskite kiekvieną jų žemyn, kad būtų užtikrintas geras kontaktas. Jų neįdėjus įrenginys negalės veikti Užtikrinkite, kad visi fiksatoriai ir dangčiai būtų tinkamai užverti. Patarimai dėl programinės įrangos diegimo Patikrinkite kompiuterio sistemą Patikrinkite, ar kompiuteryje įrengta tinkama operacinė sistema. Patikrinkite, ar kompiuteris atitinka naujausius minimaliuosius sistemos reikalavimus. Windows įrenginių tvarkytuvėje patikrinkite, ar neišjungtos USB tvarkyklės. Jeigu jūsų kompiuteryje įdiegta sistema Windows ir jam nepavyksta aptikti įrenginio, paleiskite šalinimo paslaugų programą (util\ccc\uninstall.bat iš Starter CD (darbo pradžios kompaktinis diskas), kad visiškai pašalintumėte įrenginio tvarkyklę. Iš naujo paleiskite kompiuterį ir iš naujo įdiekite įrenginio tvarkyklę. 70 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

75 Patikrinkite diegimo priemones Naudokite tą Starter CD (darbo pradžios kompaktinis diskas), kuriame yra jūsų operacinei sistemai tinkama įdiegimo programinė įranga. Prieš diegdami programinę įrangą būtinai uždarykite visas programas. Jeigu kompiuteris neatpažįsta jūsų įvesto kompaktinių diskų įtaiso kelio, patikrinkite, ar įvedėte teisingą įtaiso raidę. Jeigu kompiuteris neatpažįsta į kompaktinių diskų įtaisą įdėto Starter CD (darbo pradžios kompaktinis diskas), patikrinkite, ar diskas nesugadintas. Įrenginio tvarkyklę galite atsisiųsti iš HP svetainės ( Pastaba Pašalinę problemas, dar kartą paleiskite įdiegimo programą. Tinklo problemų sprendimas Bendrųjų tinklo trikčių diagnostika ir šalinimas Jeigu nepavyksta įdiegti įrenginio programinės įrangos, patikrinkite, ar: Prie kompiuterio ir įrenginio gerai prijungti visi kabeliai. Veikia tinklas ir įjungtas tinklo šakotuvas. Kompiuteryje su Windows užvertos arba išjungtos visos programos, įskaitant antivirusines programas, apsaugos nuo šnipinėjimo programas ir užkardas. Žiūrėkite, kad įrenginys būtų įdiegtas tame pačiame potinklyje, kaip ir kompiuteriai, kurie naudos įrenginį. Jeigu įdiegimo programai nepavyksta rasti įrenginio, išspausdinkite tinklo konfigūracijos lapą ir įdiegimo programoje rankiniu būdu įveskite IP adresą. Plačiau apie tai žr. sk. Tinklo konfigūracijos puslapis. Jeigu jūsų kompiuteryje įdiegta sistema Windows, patikrinkite, ar įrenginio tvarkyklėje sukurti tinklo prievadai atitinka įrenginio IP adresą: Išspausdinkite įrenginio tinklo konfigūracijos lapą. Spustelėkite Pradėti, nurodykite Nuostatos ir tada spustelėkite Spausdintuvai arba Spausdintuvai ir faksai. - Arba - Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Valdymo skydelis ir tada du kartus spustelėkite Spausdintuvai. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite įrenginio piktogramą, spustelėkite Savybės, tada skirtuką Prievadai. Pasirinkite įrenginio TCP/IP prievadą ir spustelėkite Konfigūruoti prievadą. Pažiūrėkite, ar dialogo lange nurodytas IP adresas atitinka tinklo konfigūracijos lape nurodytą IP adresą. Jeigu IP adresai skiriasi, pakeiskite IP adresą dialogo lange, kad jis atitiktų adresą tinklo konfigūracijos lape. Du kartus spustelėkite Gerai, kad įrašytumėte nuostatas ir užvertumėte dialogo langus. Prisijungimo prie laidinio tinklo problemos Jeigu neužsižiebia tinklo jungties lemputė Link (ryšys), pažiūrėkite, ar tenkinamos visos pirmiau paminėtos bendrųjų tinklo trikčių diagnostikos ir šalinimo sąlygos. Įdiegties trikčių šalinimas 71

76 Skyrius 5 skyrius Strigčių šalinimas Kartais lapas užduoties vykdymo metu įstringa. Prieš mėgindami pašalinti strigtį, išmėginkite toliau pateikiamus būdus. Perspėjimas Nekiškite pirštų į įrenginį, kai jis įjungtas arba kai įstrigusi kasečių dėtuvė. Atidarius spausdinimo kasečių dėtuvės prieigos dangtį, dėtuvė turi grįžti į savo padėtį dešinėje įrenginio pusėje. Jei ji ten nepajuda, prieš šalindami strigtį įrenginį išjunkite. Įsitikinkite, kad spausdinate ant lapų, kurie atitinka specifikacijas. Plačiau apie tai žr. Spausdintinų lapų pasirinkimas. Įsitikinkite, kad spausdinate ant nesusiraukšlėjusių, nesulankstytų ir kitaip nepažeistų lapų. Patikrinkite, ar tinkamai įdėti lapai į įvesties dėklus ir ar dėklai neperpildyti. Plačiau apie tai žr. Lapų įdėjimas. Pašalinkite strigtį iš įrenginio Patarimai, kaip išvengti strigčių Pašalinkite strigtį iš įrenginio Kaip pašalinti popieriaus strigtį 1. Išimkite visus lapus iš išvesties dėklo. 2. Patikrinkite galinės prieigos skydelį arba dvipusio spausdinimo priedą. a. Paspauskite mygtuką, kurį rasite bet kurioje iš galinės prieigos skydelio ar dvipusio spausdinimo priedo pusių ir ištraukite skydelį arba priedą. b. Įrenginyje raskite įstrigusį lapą, paimkite jį abiem rankomis ir patraukite į save. 72 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

77 c. Jei strigties nėra, paspauskite fiksatorius į vidų, kad nuimtumėte dangtį. Jei strigtis yra dvipusio spausdinimo priedo viduje, atsargiai jį nuimkite. Uždarykite dangtį. d. Vėl įstatykite galinės prieigos skydelį arba dvipusio spausdinimo priedą. 3. Jei nepavyko rasti strigties, pakelkite išvesties dėklą ir paieškokite strigties 1 dėkle. Jei dėkle įstrigusį lapą radote, atlikite tokius veiksmus: a. Pakelkite išvesties dėklą. b. Patraukite popierių į save. c. Nuleiskite išvesties dėklą. 4. Atidarykite spausdinimo kasečių dėtuvės prieigos dangtį. Jei įrenginyje liko popieriaus, užtikrinkite, kad kasečių dėtuvė būtų nustumta į dešinę įrenginio pusę, tada atlaisvinkite popieriaus skiautes ar sulankstytą lapą ir patraukite jį į save, per įrenginio viršų. Perspėjimas Nekiškite pirštų į įrenginį, kai jis įjungtas arba kai įstrigusi kasečių dėtuvė. Atidarius spausdinimo kasečių dėtuvės prieigos dangtį, dėtuvė turi grįžti į savo padėtį dešinėje įrenginio pusėje. Jei ji ten nepajuda, prieš šalindami strigtį įrenginį išjunkite. 5. Ištraukę įstrigusį lapą, uždarykite visus dangčius ir įjunkite įrenginį (jei jis buvo išjungtas), tada pakartotinai nusiųskite jam spausdinimo užduotį. Patarimai, kaip išvengti strigčių Užtikrinkite, kad niekas netrukdytų popieriui judėti. Neperkraukite dėklų. Plačiau apie tai žr. Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Popierių įdėkite tinkamai ir tada, kai įrenginys nespausdina. Plačiau apie tai žr. sk. Lapų įdėjimas. Nenaudokite susiglamžiusių ar užlenktais kampais lapų. Strigčių šalinimas 73

78 Skyrius 5 skyrius Visada naudokite lapus, atitinkančius specifikacijas. Plačiau apie tai žr. Spausdintinų lapų pasirinkimas. Užtikrinkite, kad išvesties dėklas nebūtų perkrautas. Lapai turi būti lygiuojami pagal dešinę dėklo pusę. Įsitikinkite, kad popieriaus ilgio ir pločio kreiptuvai sureguliuoti taip, kad gerai priglustų prie lapų rietuvės, tačiau jos nespaustų. 74 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

79 6 Informacija apie valdymo skydelio lemputes Valdymo skydelio lemputės rodo būseną ir yra naudingos, nustatant spausdinimo problemas. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie lemputes, apie tai, ką jos reiškia ir kokių veiksmų reikia imtis. Valdymo skydelio lempučių interpretavimas Tinklo jungties lempučių interpretavimas Valdymo skydelio lempučių interpretavimas 1 Lemputė Out of paper (nėra popieriaus) 2 Lemputė Door open (atviros durelės) 3 Lemputė Paper jam (popieriaus strigtis) 4 Mygtukas Cancel (atšaukti) 5 Mygtukas Resume (tęsti) ir lemputė 6 Mygtukas Power (maitinimas) ir lemputė 7 Rašalo kasečių lemputės 8 Spausdinimo galvučių lemputės Informacija apie valdymo skydelio lemputes 75

80 Skyrius 6 skyrius Apsilankę HP interneto svetainėje ( rasite naujausią trikčių diagnostikos ir šalinimo informaciją, gaminio pataisas ir naujinimus. Lemputės aprašymas / elgsena Nešviečia nė viena lemputė. Šviečia lemputė Power (maitinimas). Paaiškinimas ir rekomenduojami veiksmai Įrenginys išjungtas. Prijunkite maitinimo kabelį. Paspauskite mygtuką (Power (maitinimas)). Įrenginys parengtas. Nieko daryti nereikia. Bliksi lemputė Power (maitinimas). Bliksi lemputės Power (maitinimas) ir Resume (tęsti). Lemputė Power (maitinimas) šviečia, o Resume (tęsti) bliksi. Įrenginys įsijungia, išsijungia arba apdoroja spausdinimo užduotį. Nieko daryti nereikia. Įrenginys laukia, kol išdžius rašalas. Palaukite, kol išdžius rašalas. Sustojo įrenginio kasečių dėtuvė. Atverkite viršutinį dangtį ir pašalinkite kliūtis (pvz., įstrigusį lapą). Paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)) spausdinimui tęsti. Jei klaida išlieka, išjunkite įrenginį ir tada vėl įjunkite. Laukiama rankinio tiekimo angoje. Į galinę rankinio tiekimo angą įdėkite lapą popieriaus. Paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)) spausdinimui tęsti. 76 Informacija apie valdymo skydelio lemputes

81 (tęsinys) Lemputės aprašymas / elgsena Paaiškinimas ir rekomenduojami veiksmai Perforuoto popieriaus išstūmimas. Nieko daryti nereikia. Dega lemputės Power (maitinimas), Resume (tęsti) ir Door Open (atviros durelės). Bliksi lemputės Power (maitinimas) ir Resume (tęsti), o viena arba daugiau rašalo kasečių lempučių šviečia. Atvertas dangtis arba durelės. Įsitikinkite, ar užvertos visos durelės ir dangčiai. Paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)) spausdinimui tęsti. Baigėsi vienos arba kelių rašalo kasečių galiojimo laikas. Įspėjimas Įrenginio techninės priežiūros arba remonto, kurių gali prireikti dėl rašalo kasečių su pasibaigusiu galiojimo laiku naudojimo, išlaidų garantija nedengia. Pakeiskite nurodytą rašalo kasetę. Jei nuspręsite naudoti rašalo kasetę, kurios galiojimo laikas pasibaigęs, paspauskite ir palaikykite mygtuką (Power (maitinimas)) ir tris kartus paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)). Išsijungia visos lemputės, išskyrus Power (maitinimas). Spausdintuvo pažeidimams, kurie gali atsirasti naudojant šią kasetę, nebus taikomas garantinis aptarnavimas. Valdymo skydelio lempučių interpretavimas 77

82 Skyrius 6 skyrius (tęsinys) Lemputės aprašymas / elgsena Lemputė Power (maitinimas) šviečia, o viena arba kelios spausdinimo galvučių lemputės bliksi. Bliksi lemputė Power (maitinimas) ir viena arba kelios spausdinimo galvučių lemputės. Paaiškinimas ir rekomenduojami veiksmai Trūksta vienos arba kelių spausdinimo galvučių. Įstatykite nurodytą spausdinimo galvutę ir pamėginkite spausdinti. Jei klaida išliks, įstačius nurodytą spausdinimo galvutę, žr. sk. Įrenginys nepriima spausdinimo galvutės. Jei klaida vis tiek išlieka, pakeiskite nurodytą spausdinimo galvutę. Viena arba kelios spausdinimo galvutės sugedo arba į jas reikia atkreipti dėmesį. Užtikrinkite, kad nurodyta spausdinimo galvutė būtų tinkamai įstatyta, ir pamėginkite spausdinti. Jei reikia, ištraukite spausdinimo galvutę ir įstatykite ją vėl. Plačiau apie tai žr. sk. Įrenginys nepriima spausdinimo galvutės. Jei klaida išlieka, pakeiskite nurodytą spausdinimo galvutę. 78 Informacija apie valdymo skydelio lemputes

83 (tęsinys) Lemputės aprašymas / elgsena Lemputė Power (maitinimas) šviečia, o viena arba kelios rašalo kasečių lemputės bliksi. Bliksi lemputė Power (maitinimas) ir viena arba kelios rašalo kasečių lemputės. Šviečia lemputė Power (maitinimas) ir viena arba kelios rašalo kasečių lemputės. Paaiškinimas ir rekomenduojami veiksmai Trūksta vienos arba kelių rašalo kasečių. Įstatykite nurodytą rašalo kasetę ir pamėginkite spausdinti. Jei reikia, ištraukite ir įstatykite rašalo kasetę kelis kartus. Jei klaida išlieka, pakeiskite nurodytą rašalo kasetę. Vienoje arba keliose rašalo kasetėse baigėsi rašalas ir jos prieš tęsiant spausdinimą turi būti pakeistos. Pakeiskite nurodytą rašalo kasetę. Užsakymo informaciją rasite HP eksploatacinės medžiagos ir priedai. Viena arba kelios rašalo kasetės sugedo arba joms reikalingas vartotojo dėmesys. Užtikrinkite, kad nurodyta rašalo kasetė būtų tinkamai įstatyta, ir pamėginkite spausdinti. Jei reikia, ištraukite ir įstatykite rašalo kasetę kelis kartus. Jei klaida išlieka, pakeiskite nurodytą rašalo kasetę. Vienoje arba keliose rašalo kasetėse baigiasi rašalas ir jas reikės greitai keisti. Įsigykite naujų rašalo kasečių ir pakeiskite senąsias, kai jose baigsis rašalas. Valdymo skydelio lempučių interpretavimas 79

84 Skyrius 6 skyrius (tęsinys) Lemputės aprašymas / elgsena Lemputė Power (maitinimas) dega, o lemputės Resume (tęsti) ir Out of paper (nėra popieriaus) mirksi. Paaiškinimas ir rekomenduojami veiksmai Baigėsi popierius. Įdėkite popieriaus ir paspauskite mygtuką (Resume (tęsti)). Lemputės Power (maitinimas) ir Resume (tęsti) dega, o lemputė Door open (atviros durelės) mirksi. Nėra dvipusio spausdinimo priedo arba galinio dangčio. Įtaisykite dvipusio spausdinimo priedą arba galinį dangtį. Lemputės Power (maitinimas), Resume (tęsti) ir Paper jam (popieriaus strigtis) mirksi. Įrenginyje įstrigo lapas. Išimkite visus lapus iš išvesties dėklo. Suraskite ir pašalinkite strigtį. Plačiau apie tai žr. Strigčių šalinimas. Tinklo jungties lempučių interpretavimas 1 Lemputė Activity (veikla) 2 Tinklo jungtis 3 Lemputė Link (ryšys) 80 Informacija apie valdymo skydelio lemputes

85 Lemputės aprašymas / elgsena Šviečia lemputė Link (ryšys). Lemputė Activity (veikla) nešviečia. Paaiškinimas ir rekomenduojami veiksmai Įrenginys prijungtas prie tinklo, tačiau per tinklą nepriima arba nesiunčia duomenų. Įrenginys įjungtas ir veiksmų neatlieka. Nieko daryti nereikia. Šviečia lemputė Link (ryšys). Bliksi lemputė Activity (veikla). Įrenginys per tinklą priima arba siunčia duomenis. Nieko daryti nereikia. Lemputė Link (ryšys) nešviečia. Lemputė Activity (veikla) nešviečia. Įrenginys išjungtas arba neprijungtas prie tinklo. Įrenginys išjungtas; įjunkite įrenginį. Jei įrenginys įjungtas ir prijungtas tinklo kabelis, žr. sk. Įdiegties trikčių šalinimas. Tinklo jungties lempučių interpretavimas 81

86 A HP eksploatacinės medžiagos ir priedai Šiame skyriuje pateikiama informacija apie HP gaminamas eksploatacines medžiagas ir priedus įrenginiui. Ši informacija kinta, todėl vėliausius naujinius žr. svetainėje ( Svetainėje taip pat galite ir pirkti. Spausdinimo eksploatacinių medžiagų užsakymas internetu Priedai Eksploatacinės medžiagos Spausdinimo eksploatacinių medžiagų užsakymas internetu Be HP svetainės, spausdinimo eksploatacines medžiagas užsisakyti galite ir tokiomis priemonėmis: Priedai Integruotasis tinklo serveris: Bet kuriame EWS puslapyje spustelėkite mygtuką Užsakyti eksploatacinių medžiagų. Parankinės ( Windows ): Šaknelėje Apytikris rašalo lygis spustelėkite Parduotuvė internete. HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema): Skydelyje Information and Support (informacija ir parama) spustelėkite Supplies Status (eksploatacinių medžiagų būsena), spustelėkite išsiskleidžiantį meniu Shop for HP Supplies (pirkti HP eksploatacinių medžiagų) ir pasirinkite Online (internete). HP automatinis dvipusio spausdinimo priedas HP belaidžio spausdinimo naujinimo rinkinys HP Jetdirect en1700 išorinis spausdinimo serveris su IPv6 HP Jetdirect 175x Print Server-Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server HP Jetdirect ew g Wireless Print Server (USB 2,0) CB017A Q6236A J7988G J6035G J7942G J7951G Automatinis vartytuvas, leidžiantis automatiškai spausdinti ant abiejų popieriaus lapo pusių. Leidžia laidiniams kompiuteriams su įrenginiu palaikyti belaidį ryšį. Išorinis spausdinimo serveris Išorinis spausdinimo serveris (USB 1,0) Išorinis spausdinimo serveris (USB 2,0) Belaidis arba laidinis išorinis spausdinimo serveris Eksploatacinės medžiagos Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Rašalo kasetės Spausdinimo galvutės HP laikmenos 82 HP eksploatacinės medžiagos ir priedai

87 Rašalo kasetės Rašalo kasečių užsakymo galimybės skirtingose šalyse/regionuose skiriasi. Rašalo kasetės gali būti įvairių dydžių. Kad gautumėte įrenginiui tinkančių rašalo kasečių sąrašą, išspausdinkite savitikros diagnostinį lapą ir perskaitykite informaciją rašalo kasetės būsenos skyrelyje. Plačiau apie tai žr. sk. Savitikros diagnostikos puslapis. Rašalo kasetės numerį galite rasti: Savitikros diagnostiniame lape (žr. Savitikros diagnostikos puslapis). Ant naujos rašalo kasetės etiketės. EWS informacijos puslapyje (žr. sk. Integruotasis tinklo serveris). Windows sistemoje: Priemonėje Parankinė, jei turite dvikryptį ryšį, spustelėkite skirtuką Apytikris rašalo lygis, slinkite iki mygtuko Detali informacija apie kasetę ir spustelėkite šį mygtuką. Mac sistemoje: Programoje HP Printer Utility (HP spausdintuvo paslaugų programa) spustelėkite Supply Info (informacija apie eksploatacines medžiagas), kurią rasite skydelyje Information and Support (informacija ir parama), tada spustelėkite Retail Supplies Information (informacija apie mažmeninį eksploatacinių medžiagų užsakymą). Spausdinimo galvutės HP 88 juoda ir geltona Officejet spausdinimo galvutė HP 88 rausvai raudona ir žalsvai mėlyna Officejet spausdinimo galvutė C9381 C9382 HP laikmenos Norėdami užsakyti tokių laikmenų, kaip HP Premium Plus fotopopieriaus arba HP Premium popieriaus, apsilankykite svetainėje Išsirinkite savo šalį/regioną ir pasirinkite Buy (pirkti) arba Shopping (pirkimas). Eksploatacinės medžiagos 83

88 B Aptarnavimas ir garantija Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas esanti informacija teikia atsakymus, kaip spręsti įprastas problemas. Jei įrenginys veikia netinkamai ir vadovaudamiesi patarimais neišsprendėte problemos, bandykite pagalbos gauti vienu iš šių aptarnavimo paslaugų būdu. Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Hewlett-Packard ribotos garantijos pareiškimas Gauti elektroninės pagalbos Gauti HP pagalbos telefonu Parengti įrenginį siųsti Supakuoti įrenginį 84 Aptarnavimas ir garantija

89 Hewlett-Packard ribotos garantijos pareiškimas Hewlett-Packard ribotos garantijos pareiškimas 85

90 Priedas B Gauti elektroninės pagalbos Informacijos apie aptarnavimą ir garantiją ieškokite HP interneto svetainėje Jei esate raginami, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite Contact HP (susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės pagalbos tarnybai. Šioje svetainėje teikiama techninė pagalba, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos, informacija apie užsakymus ir kitos galimybės: Peržiūrėkite internetinės paramos tinklalapius. Išsiųskite el. laišką su klausimais bendrovei HP. Kreipkitės į HP technikos specialistą naudodamiesi internetinių pokalbių svetaine. Patikrinkite, ar yra programinės įrangos naujinių. Tai pat galite gauti pagalbos iš parankinės ( Windows ) ar HP spausdintuvo paslaugų programos ( Mac OS ), kurios teikia paprastus, žingsnis po žingsnio sprendimus įprastoms spausdinimo problemoms spręsti. Plačiau apie tai žr. Parankinė ( Windows ) arba HP spausdintuvo paslaugų programa ( Mac operacinė sistema). Teikiamos paramos galimybės priklauso nuo gaminio, šalies ir (arba) regiono bei kalbos. Gauti HP pagalbos telefonu Garantiniu laikotarpiu pagalbos galite gauti iš HP klientų aptarnavimo centro. Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Prieš skambindami Techninės pagalbos procesas HP techninė pagalba telefonu Papildomos garantijos parinktys HP Quick Exchange Service (Japonija) Prieš skambindami HP tinklalapyje ( ieškokite naujausiosios informacijos apie problemų sprendimą arba gaminių pataisas ir atnaujinimus. Jei turite skambinti į bendrovę HP, parenkite tokią informaciją, kad klientų aptarnavimo centro atstovas galėtų labiau jums padėti. 1. Išspausdinkite įrenginio savitikros diagnostinį lapą. Plačiau apie tai žr. Savitikros diagnostikos puslapis. Jei įrenginys nespausdina, parenkite tokią informaciją: įrenginio modelis modelio numeris ir serijos numeris (pažiūrėkite įrenginio užpakalinėje pusėje) 2. Pasitikrinkite, kokią operacinę sistemą naudojate, pavyzdžiui, Windows XP. 3. Jei įrenginys prijungtas prie tinklo, pažiūrėkite, kokia tinklo operacinė sistema. 4. Pažiūrėkite, kaip įrenginys prijungtas prie sistemos per USB ar per tinklą. 5. Sužinokite spausdintuvo programinės įrangos versijos numerį. (Kad sužinotumėte spausdintuvo tvarkyklės versijos numerį, atverkite spausdintuvo nuostatų arba savybių dialogo langą ir spustelėkite skirtuką About (apie).) 6. Jei kyla problema spausdinant iš konkrečios programos, įsidėmėkite programos pavadinimą ir versijos numerį. 86 Aptarnavimas ir garantija

91 Techninės pagalbos procesas Jei turite problemą, vadovaukitės šiais žingsniais 1. Patikrinkite su Spausdintuvas HP gautą dokumentaciją. 2. Apsilankykite HP palaikymo tinklapyje internete HP palaikymo interneto tinklapis yra prieinamas visiems HP klientams. Tai yra greičiausias būdas gauti naujausią informaciją apie įrenginius bei profesionalią pagalbą ir apima šias funkcijas: Galimybė greitai susisiekti su kvalifikuotais palaikymo tinkle specialistais Spausdintuvas HP programinės įrangos ir tvarkyklių atnaujinimai Vertinga Spausdintuvas HP informacija bei dažniausiai pasitaikančių trikčių šalinimas Išplėstinių įrenginių atnaujinimai, palaikymo įspėjimai ir HP naujienos, kurias galite gauti užregistravę Spausdintuvas HP 3. Susisiekite su HP techninės pagalbos tarnyba Paramos teikimo galimybės ir asortimentas gali būti skirtingi, priklausomai nuo įrenginio, šalies / regiono ir kalbos. HP techninė pagalba telefonu Šiame skyriuje pateikiamos tokios temos: Techninės pagalbos telefonu laikotarpis Pagalbos telefonu numeriai Kaip skambinti Pasibaigus techninės pagalbos telefonu laikotarpiui Techninės pagalbos telefonu laikotarpis Vienerių metų techninės pagalbos telefonu laikotarpis taikomas Šiaurės Amerikai, Azijos ir Lotynų Amerikos šalims (įskaitant Meksiką). Nurėdami nustatyti techninės pagalbos laikotarpį Europai, Viduriniams Rytams ir Afrikai, eikite į Taikomi įprasti telefonines paslaugas teikiančios įmonės mokesčiai. Pagalbos telefonu numeriai Daugelyje vietų bendrovė HP garantiniu laikotarpiu teikia nemokamą pagalbą telefonu. Tačiau kai kurie išvardyti telefonų numeriai gali būti mokami. Naujausią pagalbos telefonu numerių sąrašą rasite Kaip skambinti Skambinkite į HP pagalbą būdami priešais kompiuterį ir Spausdintuvas HP. Būkite pasirengę pateikti tokią informaciją: Modelio numeris (esantis Spausdintuvas HP priekyje pritvirtintoje etiketėje) Serijos numeris (esantis Spausdintuvas HP gale arba apačioje pritvirtintoje etiketėje) Pranešimą, pasirodantį iškilus problemai Atsakymus į šiuos klausimus: Ar taip buvo nutikę anksčiau? Ar galite tai atkurti? Ar tuo metu, kai įvyko triktis, jūs prie kompiuterio neprijungėte naujos techninės įrangos ar neįdiegėte naujos programinės įrangos? Ar dar kas nors nebuvo atsitikę prieš tokią situaciją (pvz. žaibavimas, Spausdintuvas HP buvo patrauktas ar pan.)? Pasibaigus techninės pagalbos telefonu laikotarpiui Pasibaigus techninės pagalbos telefonu laikotarpiui, HP teikia techninę pagalbą už papildomą mokestį. Pagalbą taip pat galima gauti per HP internetinio aptarnavimo tinklalapį: support. Norėdami sužinoti daugiau apie palaikymo pasirinktis, kreipkitės į HP platintoją arba skambinkite jūsų šalies ar regiono palaikymo telefonu. Gauti HP pagalbos telefonu 87

92 Priedas B Papildomos garantijos parinktys Išplėstiniai Spausdintuvas HP aptarnavimo planai galimi už papildomą užmokestį. Eikite į pasirinkite savo šalį/regioną ir kalbą, tada ištyrinėkite paslaugų ir garantijos sritį, kad gautumėte informacijos apie išplėstinius paslaugų planus. HP Quick Exchange Service (Japonija) Informacijos apie tai, kaip supakuoti įrenginį, kai norite jį pakeisti, ieškokite Supakuoti įrenginį. Parengti įrenginį siųsti Jeigu susisiekę su HP klientų aptarnavimo tarnyba arba grąžinę įrenginį į jo įsigijimo vietą būsite paprašyti atsiųsti įrenginį remontuoti, prieš grąžindami įrenginį būtinai išimkite ir pasilikite šias dalis: rašalo kasetes ir spausdinimo galvutes maitinimo laidą, USB kabelį ir visus kitus prie įrenginio prijungtus kabelius į įvesties dėklą įdėtą popierių Išimkite visus originalus, kuriuos galėjote įdėti į įrenginį Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Prieš siųsdami išimkite rašalo kasetes ir spausdinimo galvutes Prieš siųsdami išimkite rašalo kasetes ir spausdinimo galvutes Prieš grąžindami įrenginį įsitikinkite, kad išėmėte rašalo kasetes ir spausdinimo galvutes. 88 Aptarnavimas ir garantija

93 Pastaba Ši informacija netaikoma klientams iš Japonijos. Kaip prieš siunčiant išimti rašalo kasetes 1. Įjunkite įrenginį ir palaukite, kol kasečių dėtuvė sustos ir nebus girdėti jos skleidžiamo garso. Jei įrenginys neįsijungia, praleiskite šį veiksmą ir pereikite prie antro. Pastaba Jei įrenginys neįsijungia, galite atjungti maitinimo kabelį, ranka pastumti spausdinimo kasečių dėtuvę į kraštinę dešinę pusę ir tada išimti spausdinimo kasetes. 2. Atsargiai truktelėję atverkite rašalo kasetės dangtelį. 3. Suėmę kasetę nykščiu ir smiliumi ir stipriai traukdami į save išimkite kiekvieną rašalo kasetę iš jos angos. 4. Sudėkite rašalo kasetes į sandarią talpyklą, kad neišdžiūtų rašalas, ir padėkite nuošaliai. Nesiųskite jų kartu su įrenginiu, jei to neprašo HP klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojas. 5. Uždarykite rašalo kasečių dangtelį ir palaukite kelias minutes, kol spausdinimo kasečių dėtuvė grįš į pradinę padėtį (kairėje). 6. Paspaudę mygtuką Power (maitinimas), išjunkite įrenginį. Kaip prieš siunčiant išimti spausdinimo galvutes 1. Atidarykite dangtį. 2. Jei dėtuvė negrįžta į kairiąją padėtį automatiškai, paspauskite ir palaikykite mygtuką (Resume (tęsti)) kol dėtuvė pajudės į kairę. Palaukite, kol spausdinimo kasečių dėtuvė sustos ir atjunkite nuo spausdintuvo maitinimo kabelį. Parengti įrenginį siųsti 89

94 Priedas B 3. Pakelkite spausdinimo galvutės skląstį. 4. Pakelkite spausdinimo galvutės rankenėlę ir už jos ištraukite spausdinimo galvutę iš angos. 5. Sudėkite spausdinimo galvutes į sandarią talpyklą, kad neišdžiūtų rašalas, ir padėkite nuošaliai. Nesiųskite jų kartu su įrenginiu, jei to neprašo HP klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojas. 6. Uždarykite dangtį. 7. Paspaudę mygtuką Power (maitinimas), išjunkite įrenginį. Supakuoti įrenginį Parengę įrenginį siųsti, atlikite šiuos veiksmus. Kaip įrenginį supakuoti 1. Jei įmanoma, pakuokite įrenginį naudodami originalias pakavimo medžiagas arba pakavimo medžiagas, gautas su pakaitiniu įrenginiu. 90 Aptarnavimas ir garantija

95 Jei neturite originalių pakavimo medžiagų, naudokite kitas analogiškas medžiagas. Garantija netaikoma siuntimo pažeidimams dėl netinkamo pakavimo ir (arba) netinkamo transportavimo. 2. Grąžinimo etiketę užklijuokite dėžės išorėje. 3. Į dėžę sudėkite šiuos dalykus: Išsamų trikčių aprašymą, skirtą techninės priežiūros specialistams (praverstų spausdinimo kokybės problemų pavyzdžiai). Pirkimo kvito kopiją arba kitą pirkimo įrodymą, kad būtų galima nustatyti garantinį laikotarpį. Savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo su jumis būtų galima susisiekti dieną. Supakuoti įrenginį 91

96 C Įrenginio specifikacijos Informacijos apie laikmenas ir elgseną su jomis ieškokite Tinkamų lapų techninės specifikacijos. Fizinės specifikacijos Gaminio savybės ir galingumas Procesoriaus ir atminties specifikacijos Sistemos reikalavimai Tinklo protokolo specifikacijos Integruotojo tinklo serverio specifikacijos Spausdinimo skyra Aplinkos specifikacijos Elektros techninės specifikacijos Akustinės emisijos specifikacijos (spausdinimas juodraštine veiksena, triukšmo lygiai pagal ISO 7779) Fizinės specifikacijos Matmenys (plotis x gylis x aukštis) Įrenginys: 610 x 403 x 223 mm (24 x 15,9 x 8,8 colių) Su dvipusio spausdinimo priedu: užpakalinę įrenginio dalį pailgina 97,6 mm (3,8 coliais). Įrenginio svoris (be eksploatacinių medžiagų) Įrenginys: 11,9 kg (26,3 svarai) Su dvipusio spausdinimo priedu: prideda 2,5 kg (5,6 svaro) Gaminio savybės ir galingumas Savybė Talpa Jungčių USB 2,0 atitinkanti didelio greičio Integruotoji tinklo jungtis Spausdinimo metodas Rašalo kasetės Spausdinimo galvutės Eksploatacinių medžiagų išeiga Įrenginio kalbos Šriftai Terminis rašalinis spausdinimas naudojant drop-on-demand technologiją Keturios rašalo kasetės (po vieną juodai, žalsvai mėlynai, rausvai raudonai ir geltonai spalvoms) Dvi spausdinimo galvutės (viena juodai bei geltonai ir viena rausvai raudonai bei žalsvai mėlynai spalvoms) Daugiau informacijos apie apytikrę rašalo kasečių išeigą žr. HP PCL 3 išplėstinis JAV šriftai: CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic. 92 Įrenginio specifikacijos

97 (tęsinys) Savybė Darbo ciklas Galimos valdymo skydelio kalbos Galimos kalbos priklauso nuo šalies/regiono. Talpa Iki 6250 puslapių per mėnesį Bulgarų, kroatų, čekų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, supaprastinta kinų, slovakų, slovėnų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų, ukrainiečių. Procesoriaus ir atminties specifikacijos Įrenginio procesorius 192 MHz ARM9463ES Įrenginio atmintinė 32 MB įmontuota laisvosios kreipties atmintinė 8 MB vidinė MROM + 2 MB vidinė Flash ROM Sistemos reikalavimai Pastaba Naujausios informacijos apie tinkamas operacines sistemas ir reikalavimus sistemai rasite Suderinamumas su operacinėmis sitemomis Windows 2000, Windows XP, Windows XP (32 ir 64 bitų), Windows XP Starter Edition, Windows XP Reduced Media Edition, Windows Vista (32 ir 64 bitų), Windows 2003 Server Pastaba Windows 2000 galimos tik spausdintuvo tvarkyklė ir parankinė. Mac OS X (v10.3.8, v10.4 ir naujesnė) Linux Pastaba Spausdintuvo tvarkyklei Windows Server 2003 operacinėje sistemoje (tiek 32, tiek ir 64 bitų versijose) reikia mažiausiai Intel Pentium II ar Intel Celeron procesoriaus, 128 MB laisvosios kreipties atmintinės, 200 MB laisvos vietos standžiajame diske. Tvarkyklė prieinama adresu: Mažiausi reikalavimai Windows 2000 Service Pack 4 : Intel Pentium II arba Celeron procesorius, 128 MB laisvosios kreipties atmintinė, 150 MB laisvos standžiojo disko vietos Microsoft Internet Explorer 6.0 Windows XP (32 bitų): Intel Pentium II arba Celeron procesorius, 128 MB laisvosios kreipties atmintinė, 300 MB laisvos standžiojo disko vietos Microsoft Internet Explorer 6.0 Windows XP x64 : AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon procesorius, palaikantis Intel EM64T, arba Intel Pentium 4 procesorius, palaikantis Intel EM64T, 128 MB laisvosios kreipties atmintinė, 270 MB laisvos vietos standžiajame diske Microsoft Internet Explorer 6.0 Windows Vista : 800 Mhz 32 bitų (x86) ar 64 bitų (x64) procesorius, 512 MB laisvosios kreipties atmintinė, 730 MB laisvos vietos standžiajame diske. Microsoft Internet Explorer 7.0 Sistemos reikalavimai 93

98 Priedas C Mac OS X (v ir naujesnė, v ir naujesnė): 400 MHz Power PC G3 (v ir naujesnė, v ir naujesnė) arba 1.83 GHz Intel Core Duo (v ir naujesnė), 256 MB atmintinė, 200 MB laisvos vietos standžiajame diske QuickTime 5.0 ar naujesnė versija Adobe Acrobat Reader 5.0 ar naujesnė versija Rekomenduojami reikalavimai Windows 2000 Service Pack 4 : Intel Pentium III arba galingesnis procesorius, 200 MB laisvosios kreipties atmintinė, 150 MB laisvos standžiojo disko vietos Windows XP (32 bitų): Intel Pentium III arba galingesnis procesorius, 256 MB laisvosios kreipties atmintinė, 350 MB laisvos standžiojo disko vietos Windows XP x64 : AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon procesorius, palaikantis Intel EM64T, arba Intel Pentium 4 procesorius, palaikantis Intel EM64T, 256 MB laisvosios kreipties atmintinė, 340 MB laisvos vietos standžiajame diske Windows Vista : 1 GHz 32 bitų (x86) ar 64 bitų (x64) procesorius, 1 GB laisvosios kreipties atmintinė, 790 MB laisvos vietos standžiajame diske. Mac OS X (v ir naujesnė, v ir naujesnė): 400 MHz Power PC G4 (v ir naujesnė, v ir naujesnė) arba 1.83 GHz Intel Core Duo (v ir naujesnė), 256 MB atmintinė, 500 MB laisvos vietos standžiajame diske Tinklo protokolo specifikacijos Suderinamumas su tinklo operacine sistema Windows 2000, Windows XP (32 bitų), Windows XP x64 ( Professional ir Home versijos), Windows Vista Mac OS X (10.4 ir naujesnė) Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services su Citrix Metaframe XP su Feature Release 3 Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services su Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services su Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services su Citrix Metaframe XP su Feature Release 3 Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5 Suderinami tinklo protokolai TCP/IP Tinklo valdymas HP Web Jetadmin papildiniai Integruotasis tinklo serveris Funkcijos: Galimybė konfigūruoti ir tvarkyti tinklo įrenginius nuotoliniu būdu myprintmileage 94 Įrenginio specifikacijos

99 Integruotojo tinklo serverio specifikacijos Reikalavimai TCP/IP pagrindu veikiantis tinklas (IPX/SPX pagrindu veikiantys tinklai negalimi) Tinklo naršyklė (arba Microsoft Internet Explorer 6,0, Netscape 7.0, Opera 7.54, Mozilla Firefox 1.0, Safari 1.2 arba naujesnės versijos) Tinklo ryšys (negalima naudoti integruotojo tinklo serverio, prijungto tiesiai prie kompiuterio USB kabeliu) Interneto ryšys (reikalaujamas kai kurioms savybėms) Pastaba Galima atverti integruotąjį tinklo serverį ir neprisijungus prie interneto. Tačiau tokiu atveju kai kurios savybės negalimos. Jis turi būti toje pat užkardos pusėje, kaip ir įrenginys. Spausdinimo skyra Nespalvotai Iki 1200 taškų colyje su pigmentiniu juodu rašalu Spalvotai HP pagerinta nuotraukų kokybė (iki 4800 x 1200 taškų colyje, optimizuota HP Premium Plus fotopopieriui su pradine 1200 x 1200 taškų colyje skyra) Aplinkos specifikacijos Darbo aplinkos Darbo temperatūra: nuo 5 iki 40 C (nuo 41 iki 104 F) Rekomenduojamos darbo sąlygos: nuo 15 iki 32 C (nuo 59 iki 90 F) Rekomenduojamas santykinis drėgnumas: nuo 25 iki 75%, nekondensacinis Laikymo aplinkos Laikymo temperatūra: nuo -40 iki 60 C (nuo -40 iki 140 F) Laikymo santykinis drėgnumas: Iki 90%, nekondensacinis, esant 65 C (150 F) temperatūrai Elektros techninės specifikacijos Maitinimas Universalus maitinimo adapteris (išorinis) Reikalavimai maitinimui Įėjimo įtampa: V kintamoji srovė (± 10%), Hz (± 3Hz) Išvesties įtampa: 32 V nuolatinė srovė, 2500 ma Energijos suvartojimas 43,7 vatų Elektros techninės specifikacijos 95

100 Priedas C Akustinės emisijos specifikacijos (spausdinimas juodraštine veiksena, triukšmo lygiai pagal ISO 7779) Garso slėgis (esant šalia) LpAd 55 (dba) Garsumas LwAd 6,7 (BA) 96 Įrenginio specifikacijos

101 D Reglamentinė informacija Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: FCC pranešimas Pranešimas Korėjos vartotojams VCCI (B klasė) atitikties pranešimas Japonijos vartotojams Pranešimas Japonijos vartotojams apie maitinimo laidą RoHS pranešimai (tik Kinija) Šviesos diodo indikatoriaus pareikštis Normatyvinis modelio numeris Atitikties deklaracija Gaminio aplinkosaugos programa FCC pranešimas Reglamentinė informacija 97

102 Priedas D Pranešimas Korėjos vartotojams VCCI (B klasė) atitikties pranešimas Japonijos vartotojams Pranešimas Japonijos vartotojams apie maitinimo laidą RoHS pranešimai (tik Kinija) Įrenginys atitinka tokiems gaminiams jūsų šalies / regiono reguliavimo institucijų keliamus reikalavimus. 98 Reglamentinė informacija

103 Nuodingų ir pavojingų medžiagų lentelė Šviesos diodo indikatoriaus pareikštis Normatyvinis modelio numeris Kad būtų galima užtikrinti atpažinimą pagal normatyvus, šis gaminys pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Jūsų gaminio normatyvinis modelio numeris yra SNPRC Šio normatyvinio numerio nereikėtų painioti su prekybiniu pavadinimu ( HP Officejet Pro K8600 serijos spausdintuvas) arba gaminio numeriu. Normatyvinis modelio numeris 99

104 Priedas D Atitikties deklaracija 100 Reglamentinė informacija

105 Gaminio aplinkosaugos programa Hewlett-Packard įsipareigojusi gaminti kokybiškus produktus aplinkai nekenkiančiu būdu. Projektuojant šį gaminį buvo paisoma perdirbimo galimybės. Užtikrinant gerą veikimą ir patikimumą buvo stengiamasi naudoti kuo mažiau skirtingų medžiagų. Nepanašios medžiagos buvo naudojamos taip, kad jas būtų lengva atskirti. Tvirtiklius ir kitus jungiamuosius elementus lengva rasti, pasiekti ir nuimti naudojant įprastus įrankius. Labai svarbios dalys buvo sukurtos taip, kad jas būtų lengva pasiekti, ardyti ir taisyti. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje HP Commitment to the Environment (HP įsipareigojimas saugoti aplinką): Šiame skyriuje aprašomos tokios temos: Popieriaus naudojimas Plastikinės dalys Medžiagų saugos duomenų lapai Perdirbimo programa HP rašalinių spausdintuvų eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa Vartotojų įrangos atliekų išmetimas privačiuose Europos Sąjungos namų ūkiuose Popieriaus naudojimas Su šiuo gaminiu galima naudoti perdirbtą popierių pagal DIN ir EN 12281:2002. Plastikinės dalys Plastikinės dalys, sveriančios daugiau kaip 25 gramus, paženklintos pagal tarptautinius standartus tai padidina galimybę identifikuoti plastikines dalis, kurias, baigus eksploatuoti produktą, galima atiduoti perdirbti. Medžiagų saugos duomenų lapai Medžiagų saugos duomenų lapus (MSDS) galima gauti iš HP svetainės: Perdirbimo programa HP siūlo vis daugiau gaminių grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ar regionų ir bendradarbiauja su kai kuriais didžiausiais pasaulio elektroninės įrangos perdirbimo centrais. HP saugo išteklius perparduodama kai kuriuos populiariausius savo gaminius. Daugiau informacijos apie HP gaminių perdirbimą ieškokite: HP rašalinių spausdintuvų eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa HP yra įsipareigojusi saugoti aplinką. HP rašalinių spausdintuvų eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa vykdoma daugelyje šalių ir (arba) regionų ir leidžia nemokamai perdirbti panaudotas spausdinimo ir rašalo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje: Gaminio aplinkosaugos programa 101

106 Priedas D Vartotojų įrangos atliekų išmetimas privačiuose Europos Sąjungos namų ūkiuose 102 Reglamentinė informacija

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K BE_RG_est_lat_lit_front.pdf 21.3.2005 14:40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P.,

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

1.Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Eil Nr. Prekės pavadinimas Kiekis, vnt./komplekt ai 1. Sąsi

1.Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Eil Nr. Prekės pavadinimas Kiekis, vnt./komplekt ai 1. Sąsi .Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Nr. Kiekis, vnt./komplekt ai. (Ryškiomis linijomis, su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis. Popierius turi būti

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

GSG.book

GSG.book Viskas viename produktas Visos teisės saugomos įstatymo. Jokios šio leidinio dalies negalima atgaminti, išsaugoti atgaminamų laikmenų sistemoje arba perduoti bet kokioje formoje ir bet kokiu elektroniniu,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

Pirkimų per CPO rezultatai 2012 m. Periodas iki I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt Pirkimų skaičius 1060 Mėnuo Pirki

Pirkimų per CPO rezultatai 2012 m. Periodas iki I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt Pirkimų skaičius 1060 Mėnuo Pirki Pirkimų per CPO rezultatai 212 m. Periodas iki 212-4-3 I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt 39.352.165 Pirkimų skaičius 16 Mėnuo sausis 7.218.85,21 2 vasaris 1.59.648,92 288 kovas 11.389.637,85

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

User's Guide

User's Guide serija Vartotojo instrukcija Prieš naudodami šią įrangą perskaitykite šią instrukciją. Perskaitę šią instrukciją laikykite ją saugioje vietoje, kad galėtumėte pasižiūrėti vėliau. LTH Šiam aparatui skirtos

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau