Lietuvos muzikologija, t. 13, 2012 Apie autorius Rytis Ambrazevičius (g. 1961), humanitarinių mokslų daktaras (2005), Kauno technologijos universiteto

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos muzikologija, t. 13, 2012 Apie autorius Rytis Ambrazevičius (g. 1961), humanitarinių mokslų daktaras (2005), Kauno technologijos universiteto"

Transkriptas

1 Apie autorius Rytis Ambrazevičius (g. 1961), humanitarinių mokslų daktaras (2005), Kauno technologijos universiteto profesorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas. Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM), Europos kognityviųjų muzikos mokslų draugijos (ESCOM), Tarpdalykinių muzikos tyrimų žurnalo ( JIMS) redakcinės kolegijos narys. Baigė Vilniaus universitetą (1984; fizika), stažavo Švedijoje (1995, 2001) ir Norvegijoje (1997). Išleido monografijas Etninės muzikos notacija ir transkripcija (1997), Psichologiniai muzikinės darnos aspektai (2008). Skaitė pranešimų konferencijose (per 70), paskelbė mokslinių straipsnių (per 50) Lietuvoje ir užsienyje JAV, Japonijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Švedijoje, Suomijoje ir kt. Skaitė paskaitas Suomijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Estijoje, intensyvius paskaitų kursus Italijos, Latvijos ir Estijos aukštosiose mokyklose. Moksliniai interesai apima etnomuzikologijos, muzikos akustikos ir muzikos psichologijos sritis: lietuvių ir kitų tautų tradicinis dainavimas (atlikimas, stilistika, suvokimas, transkripcija, perėmimas); kognityvinė muzikos psichologija; kalbos akustika; matematiniai metodai muzikologijoje. Folkloro grupės Intakas vadovas, folkroko grupės Atalyja narys. El. p. rytisam@delfi.lt Interneto puslapiai: ktu.lt, / Straipsnis įteiktas Gražina Daunoravičienė (g. 1955), muzikologijos daktarė (1990), 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė (2008), Lietuvos mokslo tarybos narė, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė, LRT tarybos narė. Nuo 1979 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, m. Muzikos teorijos katedros vedėja. Yra gavusi nemažai mokslinių stipendijų ir stažuočių moksliniam darbui užsienyje: Maskvos valstybinėje P. Čaikovskio konservatorijoje (Rusija), Zalcburgo Mozarteum (Austrija). Apdovanota Saksonijos žemių kultūros ir mokslo ministerijos stipendija moksliniam darbui Vokietijoje, taip pat gavo DAAD stipendiją, buvo pakviesta į Oksfordo universitetą pagal programą Oxford Colleges Hospitality. Skaitė pranešimų ir publikavo darbų Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Serbijoje, Suomijoje, JAV ir kt. Daunoravičienės iniciatyva išleistos knygos, skirtos Osvaldo Balakausko ir Broniaus Kutavičiaus muzikos analizei. Mokslininkė sudarė ir išleido knygas Feliksas Bajoras: Viskas yra muzika (2002), Algirdas Jonas Ambrazas: muzikos tradicijos ir dabartis (2007). Įsteigė ir rengia mokslinį tęstinį žurnalą Lietuvos muzikologija (išleista 13 tomų). Šiuo metu rengia ir leidžia 5 tomų studijų vadovą Muzikos kalba (pirmieji 2 tomai pasirodė 2003 ir 2006 m.). Moksliniai interesai: muzikos žanro ir muzikos formos problematika, istoriniai kompozicinių technikų modeliai, XX a. lietuvių muzikos kompozicinės tendencijos. El. p. daunora@gmail.com Straipsniai įteikti Antanas Kairys (g. 1982), socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto lektorius. Mokslinių interesų sritys: laiko perspektyva, asmenybės bruožų tyrimai, žiniasklaidos psichologija. Šiomis temomis yra paskelbęs mokslinių straipsnių, dalyvauja konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Tel El. p. antanas.kairys@fsf.vu.lt Straipsnis įteiktas Laura Kaščiukaitė (g. 1987) 2006 m. baigė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnaziją m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo muzikologijos bakalauro (prof. habil. dr. Gražinos Daunoravičienės klasė), 2012 m. muzikos teorijos ir kritikos magistro (prof. habil. dr. Gražinos Daunoravičienės klasė) laipsnius. Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Rygoje (Latvija, 2008), Lietuvos muzikologijoje (2010) publikavo bakalauro darbo Praeities muzikos adaptacijos lietuvių neoromantikų kūryboje santrauką, išspausdino keletą kritinių straipsnių periodiniuose Lietuvos leidiniuose ( 7 meno dienos, Literatūra ir menas, Muzikos barai ). Tyrimų sritis intertekstualumo teorija ir minimalistinė komponavimo technika šiuolaikinėje lietuvių muzikoje. Veda koncertus, taip pat savanoriauja tokiuose festivaliuose ir muzikiniuose projektuose kaip Druskomanija, Nordplus IP muzikos laboratorijoje Procesas. El. p. laurute.mail@gmail.com Straipsnis įteiktas Ivan Kuzminsky (g. 1983) gimė Berdyčive (Žytomyro r.). Žytomyro muzikos kolegijoje baigė bakalauro studijas, šiuo metu magistro studijas tęsia Ukrainos nacionalinės muzikos akademijos Senosios muzikos katedroje Kijeve. Darbo vadovė prof. habil. dr. Nina Gerasimova-Persidskaja. Tel El. p. Terra_Cosaccorum@ukr.net Straipsnis įteiktas Eva Mantzourani Aristotelio universitete Tesalonikuose baigė muzikologijos bakalauro studijas, Londono universiteto Goldsmito koledže su pagyrimu muzikos teorijos ir analizės magistro studijas; Londono universiteto Karaliaus koledže baigė doktorantūrą. Dėsto muzikologiją Kenterberio Kristaus bažnyčios universitete. Platūs moksliniai interesai apima įvairius muzikos analizės ir istorinės muzikologijos aspektus. Skaitė pranešimų konferencijose Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, paskelbė darbų muzikos analizės temomis, apie Nikoso Skalkottaso muzikinę 209

2 kūrybą, 2011 m. išleido monografiją Nikoso Skalkottaso gyvenimas ir dvylikatonė muzika (The Life and Twelve-Note Music of Nikos Skalkottas, leidykla Ashgate ). Kenterberio Kristaus bažnyčios universitete organizavo ir surengė keturias tarptautines konferencijas, bendradarbiaujant su šiuolaikinės muzikos festivaliu Sounds New. El. p. Straipsnis įteiktas Albertas Navickas (g. 1986) studijavo kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Paryžiaus nacionalinėje muzikos ir šokio konservatorijoje (CNSMDP) ir biochemiją Vilniaus universitete. Šiuo metu studijuoja muzikos antropologijos doktorantūroje Aukštojoje socialinių mokslų mokykloje (EHESS) Paryžiuje. El. p. Straipsnis įteiktas Michał Łukasz Niżyński (g m. Varšuvoje), dirigentas, kompozitorius, meno licenciatas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2011), Lenkijoje pripažintas meno daktaru (2012). Mokėsi G. Bacewicz ir J. Elsnerio muzikos mokyklose m. magistro studijas baigė F. Šopeno muzikos akademijoje Varšuvoje (dabartinis F. Šopeno muzikos universitetas) Kompozicijos, dirigavimo ir muzikos teorijos fakultete, prof. T. Bugaj dirigavimo klasėje. Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. J. Domarko klasėje; m. magistrantūra, m. meno aspirantūra). Kompoziciją studijavo pas prof. S. Czarnecki, P. Łukaszewski ir O. Balakauską. Moksliniai interesai: šiuolaikinės muzikos dirigavimo problemos, muzikos hermeneutinė interpretacija, muzikinio teatro meno sinkretiškumas ir jo įtaka muzikos kalbai. Dirigentu dirba nuo 2000 metų. Bendradarbiavo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Lenkijos radijo orkestru, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistais metų sezonu dirbo etatiniu dirigentu Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Nuolat bendradarbiauja su Krokuvos kamerine opera. Anksčiau dirigavo Panevėžio muzikiniame teatre ir Marijampolės kultūros centre. Koncertavo Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Varšuvos nacionalinėje filharmonijoje, Lvovo apskrities filharmonijoje, Vilniaus rotušėje, kitose Lenkijos ir Lietuvos koncertų salėse. Repertuare ypatingą vietą užima šiuolaikinė muzika. Dirigavo per 50 premjerų tarp jų V. Laurušo Concerto da camera solo atliekant D. Geringui. Tarptautiniame kompozitorių konkurse Kembridže (2007) apdovanotas pirmąja premija, X Lenkijos kompozitorių konkurse Crescendo Tarnove (2002) Grand Prix premija. Tel El. p. mn.poland@gmail.com Straipsnis įteiktas Jurgis Paliauka (g. 1982) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė kompozicijos bakalauro studijas, 2012 m. muzikologijos magistro studijas. Magistro darbo tema Bazinės struktūros ir jų sklaidos strategijos lietuvių kompozitorių kūriniuose (darbo vadovė prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė). Studijuodamas paskelbė straipsnių periodikoje, 2011 ir 2012 m. dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rengiamose jaunųjų muzikologų konferencijose (2012 m. už puikų pasirodymą gavo diplomą). Mokslinių interesų sritis organiškumas, vieningumas, muzikos analizė ir epistemologija. El. p. jurgis.paliauka@gmail.com Straipsnis įteiktas Vilma Paliaukienė (g. 1982) studijuoja klinikinę psichologiją Vilniaus universiteto magistrantūroje m. Vilniaus universitete baigė psichologijos bakalauro studijas, 2008 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje muzikologijos bakalauro studijas. Muzikologijos tematika paskelbė mokslo populiarinimo ir publicistinių straipsnių. Dabartinė psichologinių tyrinėjimų sritis muzikos atlikimo nerimas, jo įveikos veiksniai. Konferencijoje Modernizmo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene skaitė pranešimą Muzikos atlikimo nerimas: samprata ir tyrimai. Tel El. p. paliaukiene@gmail.com Straipsnis įteiktas Danutė Petrauskaitė, socialinių mokslų (muzikos edukologija) daktarė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikologijos instituto direktorė, Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorė, Lietuvos kompozitorių sąjungos narė m. baigė muzikologijos studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija), 1992 m. Vilniaus universiteto aspirantūrą. Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių muzika ir muzikos pedagogikos istorija, lietuvių egzodo muzikinė kultūra, Lietuvos ir kitų šalių muzikinės sąsajos. Išleido knygas Jeronimas Kačinskas: Gyvenimas ir muzikinė veikla (1997), Klaipėdos muzikos mokykla m. (1998), Prudencija Bičkienė (1998), Petras Armonas muzikinių kultūrų kryžkelėse (2005). Paskelbė straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje, buvo enciklopedijos Mažoji Lietuva Muzikos skyriaus redaktorė. Dalyvavo daugelyje konferencijų Lietuvoje ir užsienyje, kaip vizituojanti profesorė skaitė paskaitas Vokietijos, Olandijos, Šveicarijos, Ispanijos, Čekijos, Austrijos, Turkijos, Norvegijos universitetuose ir konservatorijose, rinko mokslinę medžiagą JAV bibliotekose ir archyvuose m. parengė ir 2011 m. pradėjo vykdyti Visuotinės dotacijos projektą Lietuvių muzikinė kultūra migracijų kontekstuose: tautinio tapatumo ir muzikinės raiškos sąveika ( ), kurį finansuoja ES socialinis fondas. El. p. dandan@balticum-tv.lt Straipsnis įteiktas Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė (g. 1962), muzikologijos daktarė (1993), habilituota daktarė (2009), docentė (1998), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja (nuo 2001), Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vyriausioji mokslinė bendradarbė (2010). Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM), Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (ICTM), Vokalinės polifonijos 210

3 tyrimų centro Tbilisyje narė, nuolatinė Vokalinės polifonijos tyrėjų simpoziumų dalyvė, dalyvauja Europos daugiabalsės muzikos tyrimų centro (EMM) veikloje. Skaitė mokslinių pranešimų ir publikavo darbų Lietuvoje, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Sardinijoje, Vokietijoje ir kt. Išleido monografijas Sutartinių atlikimo tradicijos (2000) ir Lithuanian Polyphonic Songs. Sutartinės (2002), sutartinių pradžiamokslį Kokių giedosim, kokių sutarysim? (2004), sudarė ir parengė 11 muzikinio folkloro kompaktinių plokštelių ir vaizdadiskių. Folkloro atlikėja, vadovauja sutartinių giedotojų grupei Trys keturiose (nuo 1986), folkloro ansamblio Visi narė (nuo 1986), užsiima aktyvia sutartinių sklaida Lietuvos ir užsienio folkloro, taip pat šiuolaikinės muzikos festivaliuose. Už reikšmingą mokslinę ir visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje kartu su Evaldu Vyčinu 2002 m. apdovanota Valstybine Jono Basanavičiaus premija. Moksliniai interesai: Europos tradicinė polifonija; sutartinės ir kitos lietuvių daugiabalsiškumo rūšys; folkloro atlikimo ypatumai; folkloras vaikų muzikinio ugdymo sistemoje; mitologija; pasaulėžiūra; (etno)lingvistika; šiuolaikinės folkloro interpretacijos formos ir kt. El. p. Straipsnis įteiktas Tamara Vainauskienė, humanitarinių mokslų daktarė (1993), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros docentė m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Paskelbė mokslo straipsnių, recenzijų, skaitė pranešimų mokslinėse konferencijose, parengė metodinių darbų, tarp jų Dainavimo pagrindų formavimas (2004), mokslinės monografijos Lietuvos muzikos istorija. Nepriklausomybės metai, (2009) bendraautorė. Pagrindinės tyrimų sritys: dainavimo meno edukologija (istorija, teorija, metodika); muzikos interpretacijos teorija ir praktika. Tel El. p. Straipsnis įteiktas

4 About the authors Rytis Ambrazevičius (b. 1961), PhD in Humanities (2005), Prof. at the Kaunas University of Technology and Assoc. Prof. at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. A member of the European Seminar in Ethnomusicology (ESEM), the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM), and the Advisory Board of the Journal of Interdisciplinary Music Studies ( JIMS). He graduated from Vilnius University (1984; physics) and has won scholarships to study and research in Sweden (1995, 2001) and Norway (1997). Ambrazevičius is the author of the books Notation and Transcription of Ethnic Music (1997), and Psychological Aspects of Musical Scales (2008). He has published a number of research articles (over 50), made presentations at conferences (over 70) in Lithuania and abroad. Also he gave lectures and courses in Finland, Norway, Poland, Italy, Estonia and Latvia. Research interests include branches of ethnomusicology, musical acoustics and psychology of music: traditional singing (Lithuanian and other traditions; performance, stylistics, perception, transcription, transmission); cognitive psychology of music; speech acoustics; mathematical methods in musicology. Leader of folklore group Intakas, and a member of folkrock group Atalyja. rytisam@delfi.lt Delivered: PhD Doctor Habil. Of Musicology (2008), Professor Gražina Daunoravičienė has been teaching at the Lithuanian Academy of Music and Theatre since 1979; the head of the Departament of Music Theory ( ). She held a numerous scientific scholarships and grants to study and do research at the Moscow Tchaikovsky Conservatoire (Russia), at Salzburg Mozarteum (Austria). She was awarded a scholarship from the ministry of Culture and Education of Saxon lands and DAAD grand (Germany), and has been invited to Oxford University (UK). She presented reports and published scientific articles in Lithuania, Latvia, Poland, Germany, Russia, Great Britain, Belgium, Italy, Switzerland, Slovenia, Yugoslavia, Finland, United States etc. Under her initiative a series of monographs dedicated to the most outstanding Lithuanian composers (O. Balakauskas, F. Bajoras, B. Kutavičius) was started. Daunoravičienė edited monographs Feliksas Bajoras: Viskas yra muzika (Everything is Music, 2002) and Algirdas Jonas Ambrazas: muzikos tradicijos ir dabartis (Musical Traditions and the Present, 2007). She is also a founder and compiler of the collection of scientific articles Lietuvos muzikologija (Lithuanian Musicology; 13 volumes have already been published). Now she is preparing (compiler and author) the study guide Muzikos kalba (The Language of Music) consisting of five books, the first two of which were published in 2003 and She is a member of the Research Council of Lithuania, a representative of the Committee of Humanities and Social Sciences, as well a member of the Lithuanian Radio and Television Council. Areas of research interests include the problematiques of musical genres, musical forms, models of historical techniques of composition, microtonal music, national composers schools, and 20th-century composition trends in Lithuanian music. daunora@gmail.com Antanas Kairys (b. 1982), PhD in Social Sciences, lecturer at Vilnius University. Areas of research interests include the perspective of time, research of personality features, psychology of media. He has published the research articles, participates in the conferences in Lithuania and abroad. Tel antanas.kairys@fsf.vu.lt Delivered: Laura Kaščiukaitė (b. 1987) graduated from the Kaunas Juozas Naujalis Music Gymnasium in In , she studied musicology at the Lithuanian Academy of Music and Theatre, where she received an MA in Music Theory and Criticism in As a musicologist she participated in the International Conference in Riga, Latvia (2008), published her thesis for Bachelor s degree in Lithuanian Musicology (2010); several of her critical reviews have been published in Lithuanian periodical magazines. The research area in which she is interested is the theory of inter-textuality and minimalism in Lithuanian contemporary music. She was a volunteer at number of musical projects and festivals, such as The Process IP Musical Network and the Druskomanija festival. laurute.mail@gmail.com Ivan Kuzminsky (b. 1983) was born in Berdychiv (Zhytomyr region). He has a BA from the Zhytomyr Music College, postgraduate studies of the Department of Early Music of the National Music Academy of Ukraine (Kyiv). His supervisor is Prof. Habil. Dr. Nina Herasymova-Persydska. Tel Terra_Cosaccorum@ukr.net Dr Eva Mantzourani studied musicology at the Aristotle University of Thessaloniki, where she was awarded a BMus(Hons); Goldsmiths College University of London, gaining two MMus qualifications, one in Music Theory and Analysis, and another (with distinction) in Historical Musicology; and King s College University of London, where she was awarded her PhD. She is a Reader in Musicology at Canterbury Christ Church University, England. Her research interests are wide ranging and cover both music analysis and historical musicology. She has given numerous papers at conferences in Britain, Austria, Germany, Greece, Ireland and Italy, and she has published work on theoretical issues relating both to 212

5 the music of Nikos Skalkottas and music analysis. Her monograph The Life and Twelve-Note Music of Nikos Skalkottas was published by Ashgate in At Canterbury Christ Church University she has organised four international conferences, in conjunction with the Sounds New Contemporary Music Festival. Delivered: Albertas Navickas (b. 1986) has studied composition at the Lithuanian Academy of Music and Theatre, Paris Conservatoire (CNSMDP) as well as biochemistry at the Vilnius University; currently continuing his studies in music anthropology PhD in EHESS, Paris. Delivered: Michał Ł. Niżyński (b m.), conductor, composer, art licenciate (LMTA 2011), in Poland has a PhD in Art (2012); was born in Warsaw where he studied at the G. Bacewicz and J. Elsner music schools, received grants. He first received his MA in Conducting from the Faculty of Composition, Conducting and Theory of Music (Prof. T. Bugaj s conducting class) at the F. Chopin Music Academy in Warsaw in 2007 (now F. Chopin University of Music). Later he continued studies at the Lithuanian Academy of Music and Theatre under Prof. J. Domarkas ( studies for an MA, in post-graduate course in art). He studied composition under Prof. S. Czarnecki, P. Łukaszewski and O. Balakauskas. Professional interests are issues of modern music conducting, hermeneutic interpretation of music, syncreticism of the art of music theatre and its influence on musical language. He has been involved in various conducting activities since 2000, has collaborated with distinguished performers: the Lithuanian National Symphony Orchestra, Polish Radio Orchestra and soloists of the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre. During the season, he was a member of the staff and worked as a conductor at the Klaipėda State Music Theatre. He also cooperates with the Cracow Chamber Opera. Niżyński has also conducted performances at the Panevėžys Music Theatre and culture centre in Marijampolė, with the Lithuanian National Philharmonic, National Philharmonic in Warsaw, Lvov Region Philharmonic orchestras, at the hall of the Town Hall in Vilnius and other concert halls in Poland and Lithuania. Contemporary music takes a special place in his repertoire. Niżyński has conducted fifty premieres V. Laurušas Concerto da camera with D. Geringas including. Niżyński the composer has received several prizes: first prize at the International Composers Competition in Cambridge (2007) and the Grand Prix at the 10th Polish Composers Competition Crescendo in Tarnów (2002). Tel mn.poland@gmail.com Delivered: Jurgis Paliauka (b. 1982) received a BA in composition from the Lithuanian Academy of Music and Theatre; in 2012, an MA in musicology with the study Basic Shapes and their Development Strategies in Works by Lithuanian Composers (under Prof. Dr. Habil. Gražina Daunoravičienė). While still a student, he published articles in periodicals., in 2011 and 2012 participated in conferences of young musicologists held by the LAMT (diploma for an outstanding presentation in 2012). Academic interests include integrity, unity, music analysis and epistemology. jurgis.paliauka@gmail.com Vilma Paliaukienė (b. 1982) is studying for an MA in clinical psychology at Vilnius University; in 2011 completed her studies for a BA in psychology at Vilnius University; in 2008, a BA in musicology from the Lithuanian Academy of Music and Theatre. She has published popular scientific articles on musicology. Currently she is conducting research on music performance anxiety and coping with it. At the conference Discourse on Modernism in Contemporary Lithuanian Art she delivered the paper Performance Anxiety: Understanding and Research. Tel paliaukiene@gmail.com Delivered: Danutė Petrauskaitė has a PhD in social sciences and musical education. She is the director of the Institute of Musicology at Klaipėda University, a professor at the Department of Music Theory and Pedagogy, and a member of the Lithuanian Composers Union. In 1978, she graduated from the Lithuanian State Conservatoire (now the Lithuanian Academy of Music and Theatre) with a diploma in musicology; in 1992, she completed her post-graduate studies at Vilnius University. The principal area of her interest is Lithuanian music, history of music pedagogy, Lithuanian music culture in exile, musical correlations between Lithuania and other countries. She is the author of the following books: Jeronimas Kačinskas: Gyvenimas ir muzikinė veikla ( Jeronimas Kačinskas: Life and Musical Activity, 1997), Klaipėdos muzikos mokykla m. (The Klaipėda Music School in , 1998), Prudencija Bičkienė (1998), Petras Armonas muzikinių kultūrų kryžkelėse (Petras Armonas at the Crossroads of Musical Cultures, 2005). She has published articles in Lithuania and abroad, made numerous presentations at local and international musical conferences, was an editor of the music section of the encyclopaedia Lithuania Minor. As a guest lecturer, she has visited universities and conservatoires in Germany, the Netherlands, Switzerland, Spain, the Czech Republic, Austria, Turkey, and Norway. She has done research work at libraries and archives in the USA. dandan@balticum-tv.lt Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė (b. 1962). She graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre in 1985; doctor of musicology (1993), PhD. habil. (2009), associate professor (1998), and the head of the department of Ethnomusicology (since 2001). She is a member of the European Seminar in Ethnomusicology (ESEM) and the International 213

6 Council of Traditional Music (ICTM). She has been teaching at the Lithuanian Academy of Music and Theatre since Račiūnaitė-Vyčinienė has published numerous scientific articles, presented reports at conferences in Lithuania and abroad; she is the author of the books Sutartinių atlikimo tradicijos (The Traditions of Performing the Multipart Songs,, 2000), Sutartinės. Lithuanian Polyphonic Songs (2002). She has led a sutartinės performers group Trys keturiose (since 1986); an organizer of the annual International Folklore Festival Skamba skamba kankliai in Vilnius. The objects of her scientific interests are sutartinės and other forms of early polyphony; traditional polyphonic singing in contemporary culture; peculiarities of performance; archaic forms of folklore; mythology and ethnic linguistics; teaching and interpretation of folk music for children. Her concern is with the dissemination of ethnic culture in modern-day society. The National Jonas Basanavičius Award (2002; for significant scholarly and public activities in the area of ethnic culture). daivavy@lmta.lt Delivered: Tamara Vainauskienė, doctor of humanities (1993), associate professor at the Vocal Department of the Lithuanian Academy of Music and Theatre, graduated from the Lithuanian State Conservatoire (currently, the Lithuanian Academy of Music and Theatre) in 1983; presented articles at scientific conferences, author of scientific articles, reviews, teaching materials, including Formation of Vocal Basics (2004), co-author of scientific monograph The History of the Lithuanian Music. The Years of Independence, (2009). Major research areas: educology of the art of singing (history, theory, methodology); theory and practice of the interpretation of music. Tel tamaravainauskiene@takas.lt Delivered:

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS Vardas: ERSTIDA Pavardė: ULVIDIENĖ Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų daktarė VU el. pašto adresas: erstida.ulvidiene@evaf.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d.

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. XIX TARPTAUTINIS -FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio 14-23 dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23) 10:00-20:00

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir d

VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir d VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir daryti įtaką savo ir kitų elgesiui, sutelkiant bendras

Detaliau

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Faculty Prašymo numeris / Application number Mokslo ir studijų

Detaliau

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos mokslas orientuotas į kiekybę, o ne kokybę Investicijos į mokslą nerezultatyvios

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos:

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: Profesorė Telefono numeris: + 370 5 2366 137 El. pašto

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

Microsoft Word - AIKOS IKUP1

Microsoft Word - AIKOS IKUP1 STUDIJŲ PROGRAMA. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKA Parametrai Studijų programos pavadinimas Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Studijų programos valstybinis kodas 653X11005 Studijų programos kodas pagal Tarptautinę

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE Dr. AURELIJUS ZYKAS IŠSILAVINIMAS: 2006-2011 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Politikos mokslų ir diplomatijos institutas (politikos mokslai). Daktaro disertacijos tema: Šalies įvaizdžio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Svarplys

Svarplys ANDRIUS ŠVARPLYS CURRICULUM VITAE ASMENINĖ INFORMACIJA Dabartinis statusas: Vytauto Didžiojo universitetas, Politologijos katedra, lektorius. Pilietybė: lietuvis Šeimyninė padėtis: vedęs Gimimo data: 1976.

Detaliau

Vardas

Vardas GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Teodoras Pavardė: Medaiskis Gimimo data ir vieta: 1951-01-02, Vilnius Mokslinis vardas, laipsnis: Soc. m. dr., docentas Pareigos: Profesorius Telefonas:

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei 2018 2020 m. darbo programa ir kvietimų tematika Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei informacinė diena

Detaliau

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Tyrimas atliktas pagal Etninės kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos

Detaliau

Gyvenimo aprašymas PROF. DR. ARTŪRAS TEREŠKINAS Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: SPECIALIZACIJOS

Gyvenimo aprašymas PROF. DR. ARTŪRAS TEREŠKINAS Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: SPECIALIZACIJOS Gyvenimo aprašymas PROF. DR. ARTŪRAS TEREŠKINAS Jonavos g. 66-306, Kaunas Tel. Nr.: +370 37 327822 El. paštas: a.tereskinas@smf.vdu.lt SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS Socialinių mokslų fakulteto

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Sveik_sist_fin_ir_pasl_priein_prezentacija_pataisyta

Microsoft PowerPoint - Sveik_sist_fin_ir_pasl_priein_prezentacija_pataisyta Studija Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams Studiją parengė UAB Sveikatos ekonomikos centras bendradarbiaujant su Etinių farmacijos kompanijų

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB KAVAMEDIA LICENCIJOS NR. LP410 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-146 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

4_Merkeliene.indd

4_Merkeliene.indd Etninės ir akademinės muzikos skirtumai ir sąsajos skudučiavimo kultūroje XX XXI a. ALGYTĖ MERKELIENĖ Klaipėdos universitetas Anotacija. Straipsnyje analizuojami skudučiavimo kultūros pokyčiai XX XXI a.

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai Mokinių ir mokytojų mobilumo poveikis mokyklai. Vitalis Balsevičius Šiaulių Didždvario gimnazija 2011-10-07 Šiaulių Didždvario gimnazija Vilniaus 188, Šiauliai www.dg.su.lt didzdvaris@dg.su.lt Tarptautinis

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

BENDROJI INFORMACIJA

BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Mokslinis vardas ir laipsnis: Pareigos: Mindaugas Krutinis Docentas, technologijos mokslų daktaras Docentas Telefono numeris: +370 656 32656 El.

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje 2012-01-29 / 2012-02-04 Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

Detaliau

Vardas

Vardas GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Daiva Raziūnienė El. paštas: daiva.raziuniene@ef.vu.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS Baigimo data Mokymo institucija Įgyta

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

doktoranturos studiju vadovas-galutinis.p65

doktoranturos studiju vadovas-galutinis.p65 Doctores philosophiae: ad salutem ac prosperitatem Lituaniae Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

vaizdu, kad transkripcija pateikta teisingai, o giedojo tikrai trys, o ne keturios moterys. Netikslumas neištaisytas skelbiant kūrinį. Be abejo, šiuo

vaizdu, kad transkripcija pateikta teisingai, o giedojo tikrai trys, o ne keturios moterys. Netikslumas neištaisytas skelbiant kūrinį. Be abejo, šiuo vaizdu, kad transkripcija pateikta teisingai, o giedojo tikrai trys, o ne keturios moterys. Netikslumas neištaisytas skelbiant kūrinį. Be abejo, šiuo atveju du labai artimi giedojimo būdai iš tiesų galėjo

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Gyvenimo aprašymas GIEDRĖ TAMOLIŪNĖ Doktorantė Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: AKADEMINĖS PAREIGO

Gyvenimo aprašymas GIEDRĖ TAMOLIŪNĖ Doktorantė Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: AKADEMINĖS PAREIGO Gyvenimo aprašymas GIEDRĖ TAMOLIŪNĖ Doktorantė Jonavos g. 66-312, Kaunas Tel. Nr.: 8 37 327 827 El. paštas: giedre.tamoliune@vdu.lt AKADEMINĖS PAREIGOS IŠSILAVINIMAS Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos

Detaliau

PRANEŠIMŲ TEMOS

PRANEŠIMŲ TEMOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PENKTOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA GLOBALIZACIJOS ĮTAKA TEISEI: SIENAS PERŽENGIANTI PROCESINĖ TEISĖ DATA: 2014 m. balandžio 25 d. VIETA: Vytauto

Detaliau

Microsoft Word - Lino_Turausko_cv_liet_2011_01.doc

Microsoft Word - Lino_Turausko_cv_liet_2011_01.doc G Y V E N I M O A P R A Š Y M A S Vardas: Linas Pavardė : Turauskas Gimimo data: 1972 m. gegužės 18 d. Tautybė: Lietuvis Pilietybė: Lietuvos respublikos Šeimyninė padėtis: Našlys Adresas: Zarasų g. 20-1,

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

acta paedag 2016_41-spaudai.indd

acta paedag 2016_41-spaudai.indd issn 1648-665X (Online) ISSN 1392-5016 (Print) Acta Paedagogica Vilnensia issn 1648-665X (Online) ISSN 1392-5016 (Print) Vilnius University Acta Paedagogica Vilnensia 2018 Vol. 41 Research Papers Published

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau