Microsoft Word - An-2 (LY-AET) ataskaita 5 tarpinÄŠ ataskaita

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - An-2 (LY-AET) ataskaita 5 tarpinÄŠ ataskaita"

Transkriptas

1 Orlaivio An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, avarijos, įvykusios 2015 m. gegužės 16 d. Baltijos jūroje tarpinė saugos tyrimo ataskaita

2

3 Orlaivio An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, avarijos, įvykusios 2015 m. gegužės 16 d. Baltijos jūroje tarpinė saugos tyrimo ataskaita Saugos tyrimas atliekamas vadovaujantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Konvencijos 13 priedu ir 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB. Saugos tyrimo tikslas ateityje išvengti avarijų ir incidentų, o ne nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. Šis tyrimas yra nepriklausomas nuo jokio teisminio ar administracinio proceso, kuriuo siekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas, su juo nesusijęs ir neturi jam poveikio. Saugos tyrimo ataskaitos paskirtis saugos rekomendacijos ir šiuo dokumentu nėra nustatoma kaltės prezumpcija ar atsakomybė už avariją, pavojingą incidentą ar incidentą. Vadovaujantis pirmiau minėtomis nuostatomis, ši saugos tyrimo ataskaita neturi būti naudojama siekiant nustatyti, kas yra kaltas ar atsakingas, nes saugos tyrimo metu tai nebuvo nustatinėjama.

4 Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Gedimino pr. 30, LT Vilnius, Lietuva Saugos tyrimo ataskaita pagrįsta tik duomenimis, kurie buvo nustatyti saugos tyrimo metu. Ši informacija publikuojama aviacijos bendruomenei ir visuomenei apie pagrindines avarijos aplinkybes. Šios atskaitos ištraukos gali būti naudojamos be specialaus leidimo su sąlyga, kad nurodomas šaltinis, medžiaga publikuota tiksliai ir ji nėra naudojama menkinimui arba klaidinančiame kontekste. Nr. 1A-3(A/2015) 2016 m. rugsėjo 23 d. Vilnius

5 An-2, LY-AET TURINYS ĮVADAS... 1 Trumpa apžvalga... 1 Saugos tyrimas FAKTINĖ INFORMACIJA Skrydžio eiga Sužaloti asmenys Žala orlaiviui Žala tretiesiems asmenims Duomenys apie orlaivio įgulą ir techniką Duomenys apie orlaivio vadą Duomenys apie orlaivio antrąjį pilotą Duomenys apie orlaivio techniką Duomenys apie orlaivį Orlaivio duomenys Orlaivio techninė priežiūra ir tinkamumas skraidyti Meteorologinė informacija Duomenys apie navigacines priemones Oro erdvės organizavimas Reikalavimai orlaivio navigacijos įrangai Orlaivio atsakiklis Palangos skrydžių valdymo centro įranga Duomenys apie skrydžio komunikacijos priemones Reikalavimai radijo ryšio įrangai v

6 Turinys Orlaivio radijo ryšio įranga Duomenys apie aerodromą Duomenys apie orlaivio savirašius Duomenys apie nuolaužas ir smūgį Medicininė ir patologinė informacija Duomenys apie orlaivio vadą Duomenys apie antrąjį pilotą Duomenys apie gaisrą Išgyvenimo sąlygos Orlaivio paieška ir gelbėjimas Išgyvenimas šaltame vandenyje Orlaivio įgulos avarinių situacijų apmokymai Gelbėjimosi priemonės Skrydžio sauga Atlikti bandymai ir tyrimai Organizacinė ir vadybinė informacija Papildoma informacija Naudingi arba veiksmingi tyrimo metodai SAUGOS TYRIMAS Saugos tyrimo eiga vi

7 An-2, LY-AET ĮVADAS Orlaivio savininkas ir naudotojas Orlaivio gamintojas Orlaivio modelis Orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai Avarijos vieta UAB Klaipėdos avialinijos PZL-Mielec, Lenkijos Respublika An-2 LY-AET Baltijos jūra 56º šiaurės platuma 19º rytų ilguma Avarijos data ir laikas 2015 m. gegužės 16 d. 16 val. 35 min. vietos laiku arba 13 val. 35 min. UTC Ataskaitoje laikas nurodomas UTC laiku. Trumpa apžvalga 2015 m. gegužės 16 d. 13 val. 35 min. orlaivis An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, skrisdamas iš Švedijos Karalystės į Lietuvos Respubliką nukrito į Baltijos jūrą. Orlaivio įgula žuvo. Skrydžio tikslas buvo skraidinti orlaivį An-2 į techninės priežiūros darbų vykdymo vietą iš Danijos Karalystės per Švedijos Karalystę į Lietuvos Respubliką m. gegužės 16 d. apie 7 val. orlaivis An-2 pakilo iš Danijos Karalystėje Skjerne esančio Stauningo aerodromo ir apie 9 val. nusileido Švedijos Karalystėje netoli Geteborgo esančiame Katlebergo aerodrome. 11 val. 07 min. orlaivis An-2 pakilo iš Katlebergo aerodromo skrydžiui į Lietuvos Respublikoje esantį Klaipėdos aerodromą. 13 val. 21 min. orlaivio įgula radijo ryšiu susisiekė su Palangos skrydžių valdymo centru ir pranešė savo skrydžio aukštį, atsakiklio kodą, planuojamą atvykimo į Klaipėdos 1

8 Įvadas aerodromą laiką ir tai, kad artėjimą prie Klaipėdos praneš. Orlaivis An-2 Palangos skrydžių valdymo centro radiolokatoriaus nebuvo stebimas. Vėliau į daugkartinius Palangos skrydžių valdymo centro bandymus susisiekti orlaivio An-2 įgula neatsiliepė, todėl 14 val. 50 min. apie dingusį orlaivį An-2 pranešta Aeronautikos gelbėjimo koordinaciniam centrui. 15 val. 08 min. pradėta orlaivio An-2 paieška m. gegužės 19 d. 12 val. 42 min. orlaivis An-2 rastas Baltijos jūros dugne, 124 m gylyje, apytiksliai 60 jūrmylių (111 km) į vakarus nuo Lietuvos Respublikos kranto. Saugos tyrimas Apie dingusį orlaivį An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, saugos tyrimų institucija informuota 2015 m. gegužės 16 d. 16 val. 25 min. Vadovaujantis 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, reglamentą Nr. 1592/2002 ir direktyvą 2004/36/ EB II priedu ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 4R-25 Dėl civilinių orlaivių kategorijų patvirtinimo orlaivis An-2 klasifikuojamas kaip eksperimentinis istorinis orlaivis. Orlaivio An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, specialiajame tinkamumo skraidyti pažymėjime taip pat įrašyta, kad orlaivio kategorija eksperimentinė. Vadovaujantis 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (toliau Reglamentas Nr. 996/2010) 5 straipsnio 1 dalimi, eksperimentinių ir istorinių orlaivių avarijų ar pavojingų incidentų saugos tyrimai neatliekami, nebent vadovaujantis Reglamento Nr. 996/ straipsnio 4 dalimi, saugos tyrimų institucija nusprendžia tirti tokių orlaivių avarijas, jei tikisi padaryti išvadas, kurias galėtų panaudoti aviacijos saugai didinti. Vadovaujantis Reglamento Nr. 996/ straipsnio 4 dalimi, saugos tyrimų institucija, 2015 m. gegužės 19 d. suradus orlaivį An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, Baltijos jūros dugne, pradėjo šios avarijos saugos tyrimą. Vadovaujantis Reglamento Nr. 996/ straipsnio 3 dalimi, eksperimentinių istorinių orlaivių saugos tyrimų apimtį ir procedūras nustato saugos tyrimų institucija, atsižvelgdama į galimybę gautus tokių tyrimų rezultatus panaudoti aviacijos saugai didinti. 2

9 An-2, LY-AET 1 FAKTINĖ INFORMACIJA 1.1. Skrydžio eiga Pagal 2015 m. gegužės 16 d. 10 val. 45 min. pateiktą skrydžio planą, orlaivio An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, įgula planavo pakilti 11 val. iš Švedijos Karalystės pietvakariuose netoli Geteborgo esančio Katlebergo aerodromo ir skristi į Lietuvos Respublikoje esantį Klaipėdos aerodromą, maršrutu virš Švedijos Karalystės žemyninės dalies per tašką GOLAV (57º šiaurės platumos ir 13º rytų ilgumos) ir Baltijos jūrą per tašką NINTA (56º šiaurės platumos ir 18º rytų ilgumos). Orlaivio An-2 deklaruotas skrydžio maršrutas parodytas 1 pav. geltona ištisine linija. Katlebergo aerodromas GOLAV Švedijos Karalystė NINTA Vieta, kurioje orlaivis An-2 paskutinį kartą buvo matomas radiolokatoriaus ekrane Vieta, kurioje rastas orlaivis An-2 Latvijos Respublika Lietuvos Respublika Danijos Karalystė Baltijos jūra Klaipėdos aerodromas 1 pav. Orlaivio An-2 deklaruotas skrydžio maršrutas (geltona ištisinė linija) 3

10 1. Faktinė informacija 11 val. 07 min. orlaivis An-2 pakilo iš Katlebergo aerodromo. Iškart po pakilimo orlaivio įgula susisiekė su Geteborgo skrydžių valdymo centru ir deklaravo atsakiklio kodą 7000, tačiau Švedijos Kontrolės radiolokacinė sistema rodė atsakiklio kodą Tuomet orlaiviui An-2 buvo suteiktas atsakiklio kodas 2162, kuris ir buvo stebimas Švedijos Kontrolės visą skrydžio laiką per Švedijos Karalystę. Skrydžio metu per Švedijos Karalystę orlaivis An-2 buvo stebimas kelių radiolokatorių iki to momento, kai orlaivis An-2, skrisdamas 3000 pėdų (914 m) aukštyje, pasiekė tašką nutolusį 8 jūrmyles (15 km) į šiaurę nuo Kalmaro (Švedijos Karalystės rytinė Baltijos jūros pakrantė). Vėliau, orlaiviui An-2 artėjant prie Kalmaro, orlaivio An-2 žymė kelis kartus buvo dingusi kelių radiolokatoriaus antenos apsisukimų laikotarpiui, kai tuo tarpu toje vietoje šiame aukštyje skraidantys orlaiviai įprastai dar yra matomi. Paskutinį kartą orlaivis An-2 Švedijos Kontrolės radiolokatoriaus ekrane buvo matomas 12 val. 44 min., 3000 pėdų (914 m) aukštyje į rytus nuo Olando (56º šiaurės platumos ir 16º rytų ilgumos) (1 pav.). 13 val. 18 min. 25 sek. orlaivio An-2 įgula radijo ryšiu, 124,850 MHz dažniu, susisiekė su Švedijos Kontrole ir deklaravo tašką NINTA ir perėjimą į Palangos skrydžių valdymo centro dažnį. Švedijos Kontrolės radiolokatoriaus ekrane orlaivio An-2 nebuvo. 13 val. 21 min. 47 sek. orlaivio An-2 įgula radijo ryšiu, 124,300 MHz dažniu, kreipėsi į Palangos skrydžių valdymo centrą. 13 val. 21 min. 51 sek. Palangos skrydžių valdymo centras atsakė orlaivio An-2 įgulai, tačiau Palangos skrydžių valdymo centro automatizuotos skrydžių valdymo sistemoje orlaivio An-2 radiolokacinės žymės taip pat nebuvo. 13 val. 21 min. 55 sek. orlaivio An-2 įgula pranešė LYAET, iš Švedijos [Satlbergo] į Klaipėdą, trys tūksta... keturi tukstančiai pėdų, atsakiklis 2167, Klaipėdą planuojam Pažymėtina, kad orlaiviui An-2 Švedijos Kontrolės suteiktas atsakiklio kodas buvo val. 22 min. 10 sek. Palangos skrydžių valdymo centras patvirtino, kad informaciją suprato ir perdavė tuo metu buvusį atmosferos slėgį jūros lygyje. 13 val. 22 min. 16 sek. orlaivio An-2 įgula patvirtino, kad informaciją apie slėgį suprato ir nurodė, kad artėjimą prie Klaipėdos praneš. Iškart po šio pokalbio, kito ore esančio orlaivio pilotas pasisveikino su orlaivio An-2 įgula ir sulaukė atsakymo. Daugiau orlaivio An-2 įgulos radijo ryšio pranešimų neužfiksuota. 13 val. 35 min. orlaivis An-2 nukrito į Baltijos jūrą. 13 val. 40 min. 51 sek. Palangos skrydžių valdymo centras, savo iniciatyva, radijo ryšiu 124,300 MHz dažniu, pirmą kartą bandė susisiekti su orlaivio An-2 įgula. Nesulaukus atsakymo, Palangos skrydžių valdymo centras dar du kartus bandė susisiekti su orlaivio An-2 įgula. Tuo metu kito ore esančio orlaivio pilotas girdėdamas, kad orlaivio An-2 įgula neatsiliepia, radijo ryšiu taip pat du kartus kreipėsi į orlaivio An-2 įgulą, sakydamas, kad ją kviečia Palangos skrydžių valdymo centras. 4

11 An-2, LY-AET Nuo 14 val. 02 min. iki 14 val. 47 min. Palangos skrydžių valdymo centras 119 kartų bando susisiekti su orlaiviu An-2 73 kartus pagrindiniu 124,300 MHz dažniu, 36 kartus atsarginiu 118,350 MHz dažniu ir 10 kartų tarptautiniu avariniu 121,500 MHz dažniu. 14 val min. Palangos skrydžių valdymo centras apie dingusį orlaivį An-2 informuoja Aeronautikos gelbėjimo koordinacinį centrą. 15 val. 08 min. Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras apie dingusį orlaivį An-2 informuoja Jūrų gelbėjimo koordinacinį centrą. Pradedama paieškos ir gelbėjimo operacija m. gegužės 17 d. 17 val. 33 min. Jūrų gelbėjimo koordinacinis centras pranešė, kad paieškos ir gelbėjimo operacija baigta m. gegužės 18 d. 6 val. 38 min. paieškos ir gelbėjimo operacija atnaujinta m. gegužės 19 d. 12 val. 42 min. orlaivis An-2 rastas Baltijos jūros dugne, 124 m gylyje, apytiksliai 60 jūrmylių (111 km) į vakarus nuo Lietuvos Respublikos kranto m. gegužės 21 d. 13 val. 21 min. paieškos ir gelbėjimo operacija nutraukta Sužaloti asmenys Abu mirtinai sužaloti asmenys buvo Lietuvos Respublikos piliečiai lentelė. Sužaloti asmenys Sužeidimai Įgula Keleiviai Iš viso orlaivyje Kiti asmenys Mirtini Sunkūs Lengvi N/A Nėra N/A IŠ VISO Žala orlaiviui Orlaivis nuskendo Baltijos jūroje (56º šiaurės platuma ir 19º rytų ilguma), 124 m gylyje, apytiksliai 60 jūrmylių (111 km) į vakarus nuo Lietuvos Respublikos kranto Žala tretiesiems asmenims Žalos tretiesiems asmenims nepadaryta. 5

12 1. Faktinė informacija 1.5. Duomenys apie orlaivio įgulą ir techniką Orlaivio An-2 vadas ir antrasis pilotas kartu beveik neskraidydavo, nes abu buvo orlaivių An-2 vadai Duomenys apie orlaivio vadą Orlaivio vadas buvo 60 metų amžiaus Lietuvos Respublikos pilietis. Orlaivio vadas turėjo Komercinės aviacijos piloto licenciją, kurioje pažymėta, kad An-2 tipo lėktuvo vado kvalifikacija galioja iki 2016 m. kovo 31 d., o vienmotorių vienpiločių stūmoklinių sausumos lėktuvų klasės lėktuvo vado kvalifikacija galioja iki 2017 m. kovo 31 d. Orlaivio vadas turėjo pirmos klasės sveikatos pažymėjimą galiojantį iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Sveikatos pažymėjime nurodytas apribojimas VNL - suprastėjusio regėjimo artumui korekcija lentelė. Orlaivio vado skrydžių patirtis Iš viso: Su An-2 tipo orlaiviu Per paskutines 90 d. Per paskutines 7 d. Per paskutines 24 val val. 58 min val. 35 min. 6 val. 56 min. 1 val. 55 min. nenustatyta Orlaiviui An-2 pakilus iš Katlebergo aerodromo orlaivio vadas sėdėjo orlaivio kairėje pusėje. Orlaivio vadas 2014 m. lapkričio 13 d. vykdė perskridimą su orlaiviu An-2 per Baltijos jūrą iš Švedijos Karalystėje esančio Stokholmo Skvasta oro uosto (ESKN) į Lietuvos Respublikoje esantį Klaipėdos aerodromą (EYKL). Skrydžio trukmė 2 val. 55 min. Taip pat orlaivio vadas 2014 m. gruodžio 12 d. vykdė perskridimą su orlaiviu An-2 iš Danijos Karalystėje esančio Odense Hanso Kristiano Anderseno oro uosto (EKOD) į Lietuvos Respublikoje esantį Klaipėdos aerodromą (EYKL). Skrydžio trukmė 3 val. 15 min Duomenys apie orlaivio antrąjį pilotą Orlaivio antrasis pilotas buvo 61 metų amžiaus Lietuvos Respublikos pilietis. Antrasis pilotas turėjo Komercinės aviacijos piloto licenciją, kurioje pažymėta, kad An-2 tipo lėktuvo vado kvalifikacija galioja iki 2016 m. kovo 31 d., vienmotorių vienpiločių stūmoklinių sausumos lėktuvų klasės lėktuvo vado kvalifikacija galioja iki 2017 m. kovo 31 d., skrydžių pagal prietaisus kvalifikacija galioja iki 2016 m. kovo 31 d., An-2 tipo lėktuvo piloto instruktoriaus kvalifikacija galioja iki 2016 m. kovo 31 d. ir vienmotorių lėktuvų klasės piloto instruktoriaus kvalifikacija galioja iki 2016 m. kovo 31 d. Orlaivio antrasis pilotas turėjo pirmos klasės sveikatos pažymėjimą galiojantį iki 2015 m. lapkričio 13 d. Orlaiviui An-2 pakilus iš Katlebergo aerodromo orlaivio antrasis pilotas sėdėjo orlaivio dešinėje pusėje. 6

13 An-2, LY-AET lentelė. Orlaivio antrojo piloto skrydžių patirtis Iš viso: Su An-2 tipo orlaiviu Per paskutines 90 d. Per paskutines 7 d. Per paskutines 24 val val. 45 min val. 19 min. 13 val. 45 min. 0 val. 0 min. nenustatyta Orlaivio antrasis pilotas turėjo Civilinės aviacijos techniko / inžinieriaus licenciją galiojančią iki 2015 m. lapkričio 4 d. Kvalifikacija technikas / mechanikas, avionikas: lėktuvas An-2. Leidžiama sklandmens, variklio ir jų sistemų linijinė (operatyvioji) ir bazinė (periodinė) techninė priežiūra, avionikos linijinė techninė priežiūra. Taip pat orlaivio antrasis pilotas turėjo 66 dalies orlaivio techninės priežiūros licenciją galiojančią iki 2018 m. spalio 19 d. Kvalifikacijos lėktuvas An-2, kategorijos B2 (technikas / avionikas). Full GROUP 3, kategorijos B1.2 (technikas / avionikas), B2 (technikas / avionikas). Ribojimai - B1.2 kompozitinės ir medinės konstrukcijos lėktuvai, B1.2 hermetizuoti lėktuvai. Antrasis orlaivio pilotas kaip orlaivio vadas 2010 m. liepos 4-11 d. vykdė perskridimą su orlaiviu An-2 iš Lietuvos Respublikoje esančio Molėtų aerodromo į Gruzijos Respublikos Tbilisio oro uostą. Anksčiau daugelį kartų yra vykdęs perskridimus į Švedijos Karalystę, Madagaskaro Respubliką, Alžyro Liaudies Demokratinę Respubliką Duomenys apie orlaivio techniką Orlaivio technikas turėjo Civilinės aviacijos techniko / inžinieriaus licenciją galiojančią iki 2015 m. lapkričio 4 d. Kvalifikacija inžinierius / mechanikas: lėktuvas An-2. Leidžiama sklandmens, variklio ir jų sistemų linijinė (operatyvioji) ir bazinė (periodinė) techninė priežiūra. Taip pat orlaivio technikas turėjo 66 dalies orlaivio techninės priežiūros licenciją galiojančią iki 2018 m. spalio 18 d. Kvalifikacijos lėktuvas An-2, kategorijos B1.2 (technikas / avionikas), C (inžinierius). Full GROUP 3, kategorijos B1.2 (technikas / mechanikas), C (inžinierius). Ribojimai - kompozitinės ir medinės konstrukcijos lėktuvai, hermetizuoti lėktuvai Duomenys apie orlaivį Orlaivio duomenys Orlaivio An-2 (2 pav.), nacionalinis ir registracijos ženklas LY-AET, duomenys pateikti lentelėje, orlaivio variklio duomenys pateikti lentelėje, orlaivio propelerio duomenys pateikti lentelėje. 7

14 1. Faktinė informacija lentelė. Orlaivio duomenys Orlaivio savininkas Orlaivio naudotojas Orlaivio gamintojas Orlaivio modelis Serijos Nr. 2 pav. Orlaivis An-2 (2015 m. gegužės 3 d.) UAB Klaipėdos avialinijos UAB Klaipėdos avialinijos PZL-Mielec, Lenkijos Respublika An-2 1G19207 Pagaminimo data 1981 m. Nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET Orlaivio registracijos liudijimo Nr Pirmojo orlaivio registracijos liudijimo išdavimo data Paskutiniojo orlaivio registracijos liudijimo išdavimo data Specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas galiojo iki Bendras orlaivio resursas Nustatytas tarpremontinis laikas Bendra orlaivio skrida Orlaivio skrida po vėliausio kapitalinio remonto 1992 m. sausio 27 d m. birželio 13 d m. balandžio 5 d val val val. 55 min. 593 val. 55 min. Vėliausio kapitalinio remonto data 1993 m. Bendras tūpimų skaičius

15 An-2, LY-AET lentelė. Orlaivio variklio duomenys Variklio gamintojas Variklio modelis Variklio serijos Nr. Nustatytas tarpremontinis laikas Bendras darbo laikas Darbas po kapitalinio remonto PZL-KALISZ, Lenkijos Respublika ASz-62IR-16 K val val. 32 min. 160 val. 32 min. Vėliausio kapitalinio remonto data 1992 m lentelė. Orlaivio propelerio duomenys Propeleris Propelerio gamintojas Keturmentis Propelerio modelis AW-2 ser. 02 Propelerio serijos Nr. PZL-OKĘCIE, Lenkijos Respublika W Pagaminimo data 1981 m. Nustatytas tarpremontinis laikas Bendras darbo laikas 1500 val. arba 6 metai 7026 val. 0 min. Vėliausio kapitalinio remonto data 1992 m. Darbas po kapitalinio remonto Atlikti darbai dėl kalendorinio periodo pratesimo Likęs tarpremontinis laikas 1090 val. 0 min m. sausio 11 d. 410 val. arba 6 metai Orlaivio techninė priežiūra ir tinkamumas skraidyti Orlaivio An-2 specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas galiojo iki 2008 m. balandžio 5 d. Orlaivio An-2 formuliare paskutinis įrašas įrašytas 2009 m. kovo mėnesį bendra orlaivio skrida 6920 val. 55 min., orlaivio skrida po vėliausio kapitalinio remonto 593 val. 55 min. Orlaivio An-2 variklio formuliaro paskutinis įrašas įrašytas 2015 m. kovo mėnesį bendras variklio darbo laikas 2232 val. 32 min., darbas po kapitalinio remonto 160 val. 32 min. Atitinkamai 2009 m. kovo mėnesį 2232 val. 22 min., darbas po kapitalinio remonto 160 val. 22 min. UAB Klaipėdos avialinijos siekdamos gauti orlaiviui An-2 specialųjį tinkamumo skraidyti pažymėjimą, 2014 m. rugpjūčio 4 d. atliko orlaivio kasmetinės techninės priežiūros darbus ir 2014 m. rugpjūčio 18 d. pateikė paraišką Civilinės aviacijos administracijai išduoti orlaiviui An-2 leidimo skristi ir / arba tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą. Tačiau 2014 m. nebuvo atlikta šio orlaivio fizinė patikra. UAB Klaipėdos avialinijos 2015 m. kovo 17 d. vėl atliko orlaivio An-2 kasmetinės techninės priežiūros darbus ir 2015 m. balandžio 22 d. antrą kartą pateikė paraišką Civilinės aviacijos administracijai išduoti orlaiviui An-2 leidimo skristi ir / arba tinkamumo skraidyti 9

16 1. Faktinė informacija periodinės patikros pažymėjimą m. gegužės 12 d. atsižvelgdama į fizinės patikros metu nustatytus orlaivio An-2 neatitikimus, Civilinės aviacijos administracija neišdavė tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, todėl UAB Klaipėdos avialinijos tą pačią dieną pateikė paraišką išduoti leidimą orlaivio An-2 specialiajam skrydžiui su nurodytu skrydžio tikslu skraidinti orlaivį į techninės priežiūros darbų vykdymo vietą iš Danijos Karalystės į Lietuvos Respubliką m. gegužės 12 d. Civilinės aviacijos administracija išdavė orlaiviui An-2 leidimą specialiajam skrydžiui, kuris suteikė teisę skristi tik Lietuvos Respublikos oro erdvėje. Šis išduotas leidimas galiojo iki 2015 m. rugpjūčio 12 d m. gegužės 15 d. Danijos Karalystėje Skjerne esančiame Stauningo aerodrome orlaivio įgulai ir technikui atlikus orlaivio An-2 apžiūrą, apie 17 val. orlaivio vadas su danu pilotu pakilo bandomajam skrydžiui. Per min. trukusį skrydį nekilo jokių techninių problemų, todėl orlaivio vadas ir danas pilotas neturėjo jokių pastabų dėl orlaivio ar jo sistemų techninės būklės m. gegužės 16 d. apie 7 val. ryto orlaivis pakilo iš Danijos Karalystėje Skjerne esančio Stauningo aerodromo ir apie 9 val. nusileido Švedijos Karalystės pietvakariuose netoli Geteborgo esančiame Katlebergo aerodrome. Šio skrydžio metu taip pat nekilo jokių techninių problemų, todėl orlaivio įgula po skrydžio neturėjo jokių pastabų dėl orlaivio ar jo sistemų techninės būklės. Atsižvelgiant į tai, kad orlaivis An-2 ir jame buvęs orlaivio žurnalas neiškelti iš Baltijos jūros, negalima nustatyti ir įvertinti ar visi orlaivio An-2 techninės priežiūros darbai buvo atlikti ir ar jie buvo atlikti tinkamai. Taip pat negalima nustatyti ar leidimas specialiajam skrydžiui buvo išduotas tinkamai. Pažymėtina, kad orlaivis An-2 klasifikuojamas kaip eksperimentinis istorinis orlaivis, todėl tokio tipo orlaivio skrydžiui Danijos Karalystės oro erdve reikia gauti leidimą. Jei kuri kita valstybė išduota leidimą skristi, šis leidimas turi būti patvirtintas Danijos Karalystės Civilinės aviacijos administracijos (Danish Transport and Construction Agency). Tačiau Danijos Karalystės Civilinės aviacijos administracija neturi jokių su orlaiviu An-2 susijusių įrašų, taip pat ir įrašų, kad Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos administracijos išduotas leidimas galiotų skrydžiui Danijos Karalystėje. Iš Švedijos Karalystės vis dar laukiama duomenų ar orlaivis An-2 turėjo leidimą skristi šios šalies oro erdve Meteorologinė informacija Orlaivio An-2 avarijos vietoje virš Baltijos jūros 2000 pėdų (610 m) aukštyje vėjo greitis buvo 5 m/s, kryptis 260º, oro temperatūra +7º pėdų (1524 m) aukštyje vėjo greitis buvo 10 m/s, kryptis 260º, oro temperatūra 0º pėdų (3048 m) aukštyje vėjo greitis buvo 13 m/s, kryptis 320º, oro temperatūra -8º. Debesų kiekis nuo 3-4 oktantų (pavieniai debesys) iki 5-7 oktantų (nepastovus debesuotumas). Žemutinė debesų riba 2500 pėdų (762 m), viršutinė riba 7000 pėdų (2133 m). Slėgis Pa. Baltijos jūros vandens temperatūra 10º C, bangų aukštis 1 m. 10

17 An-2, LY-AET 1.8. Duomenys apie navigacines priemones Oro erdvės organizavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 patvirtintose Oro erdvės organizavimo taisyklėse nurodoma, kad orlaiviai, skrendantys nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje su Šengeno sutarties valstybėmis, gali kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną bet kurioje vietoje. Civiliams orlaiviams, skrendantiems nevaldomąja oro erdve netaikomi reikalavimai turėti radijo ryšio aparatūrą, leidžiančią palaikyti abipusį radijo ryšį su oro eismo paslaugų teikėju ir turėti radiolokacinį atsakiklį, veikiantį atitinkamu režimu pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos nustatytą tvarką. Šią įrangą privaloma turėti tik skrendant nevaldomąja oro erdve virš karinių teritorijų ir pasienio zonų Reikalavimai orlaivio navigacijos įrangai Avarijos metu galiojusiame 2001 m. spalio 15 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakyme Nr. 82 Dėl bendrosios aviacijos lėktuvų naudojimo taisyklių patvirtinimo nurodoma, kad lėktuve turi būti įrengta navigacijos įranga, kuri padeda skristi pagal skrydžio planą; pagal reikalingus navigacinės charakteristikos tipus; ir pagal skrydžių valdymo tarnybos reikalavimus. Ši įranga neprivaloma, jei to nedraudžia Civilinės aviacijos administracija, skrydžio metu, kuris vyksta vadovaujantis vizualiųjų skrydžių taisyklėmis ir skrendama pagal vizualiuosius žemės orientyrus, kurie nustatomi nors kas 110 km (60 jūrmylių) Orlaivio atsakiklis Orlaivio An-2 įgula skrydžio plane nurodė turinti atsakiklį. 11 val. 07 min. orlaiviui An-2 pakilus iš Katlebergo aerodromo orlaivio įgula susisiekė su Geteborgo skrydžių valdymo centru ir deklaravo atsakiklio kodą 7000, tačiau Švedijos Kontrolės radiolokacinė sistema rodė atsakiklio kodą Tuomet orlaiviui An-2 buvo suteiktas atsakiklio kodas 2162, kuris ir buvo stebimas Švedijos Kontrolės visą orlaivio skrydžio laiką per Švedijos Karalystę. 13 val. 21 min. 55 sek. orlaivio An-2 įgula vienintelio ryšio metu su Palangos skrydžių valdymo centru deklaravo ne suteiktą atsakiklio kodą 2162, o Palangos skrydžių valdymo centro automatizuotos skrydžių valdymo sistemoje orlaivio An-2 radiolokacinės žymės nebuvo Palangos skrydžių valdymo centro įranga Palangos aerodromo teritorijoje yra įdiegtas dvejopos paskirties, t. y. tiek aerodromo prieigų, tiek oro kelių (trasų) erdvės apžvalgai skirtas pirminio oro erdvės apžvalgos radiolokatoriaus, kurio veikimo nuotolis iki 60 jūrmylių ir antrinio oro erdvės apžvalgos radiolokatoriaus, kurio veikimo nuotolis iki 200 jūrmylių kompleksas. Antrinio radiolokatoriaus techninės charakteristikos leidžia stebėti orlaivį, 4000 pėdų (1219 m) aukštyje skrendantį atkarpoje NINTA Klaipėda, tačiau jei orlaivis turi techniškai tvarkingą ir veikiantį atsakiklį. Orlaivio An-2 paieškos ir gelbėjimo operacijoje dalyvavę 11

18 1. Faktinė informacija orlaiviai su atsakikliais, vykdę skrydžius orlaivio An-2 maršruto atkarpoje iki NINTA taško, buvo stebimi Palangos radiolokatoriaus net 2600 pėdų (792 m) aukštyje. Radijo ryšio dažniams 124,300 MHz ir 118,350 MHz įrengta po du siųstuvus. Abiems dažniams taip pat naudojami 2 siųstuvai imtuvai. Avariniam radijo dažniui 121,500 MHz įrengti taip pat 2 siųstuvai. Palangos skrydžių valdymo centro automatizuotų skrydžių valdymo ir stebėjimo įrenginių techninė priežiūra turi būti atliekama operatyviai (operatyvioji veikimo kontrolė) ir periodiškai pagal patvirtintus techninės priežiūros ir remonto grafiką ir planą Duomenys apie skrydžio komunikacijos priemones Reikalavimai radijo ryšio įrangai Avarijos metu galiojusiame 2001 m. spalio 15 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakyme Nr. 82 Dėl bendrosios aviacijos lėktuvų naudojimo taisyklių patvirtinimo nurodoma, kad lėktuve, kuris turi skristi pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, bet atlieka valdomąjį skrydį, turi būti įrengiama, išskyrus Civilinės aviacijos administracijos nurodytus atvejus, radijo ryšio įranga, galinti bet kuriuo skrydžio metu su skrydžių valdymo tarnyba palaikyti abipusį ryšį. Visuose lėktuvuose, atliekančiuose tolimuosius skrydžius virš vandens, išskyrus Civilinės aviacijos administracijos numatytus atvejus, turi būti įrengta radijo ryšio įranga, galinti bet kuriuo skrydžio metu su skrydžių valdymo tarnyba palaikyti abipusį ryšį tais dažniais, kuriuos gali nurodyti minėtoji tarnyba. Radijo įranga turi būti galima palaikyti ryšį avariniu oro navigacijos 121,500 MHz dažniu Orlaivio radijo ryšio įranga Orlaivis An-2 turėjo leidimą naudoti orlaivio radijo stotį išduotą 2015 m. kovo 19 d. ir galiojantį iki 2018 m. kovo 19 d. Radijo stoties tipas LAD/VHF, galia 5 W, dažnių juostos 117, ,000 MHz. Atsakiklio galia 200 W, dažnių juosta 1090 MHz. Nustatyta, kad orlaivis An-2 avarijos metu turėjo dvi radijo stotis viena (pirma) buvo nustatyta 124,300 MHz dažniu (Palangos skrydžių valdymo centro dažnis), kita 124,850 MHz dažniu (Švedijos Kontrolės dažnis) Duomenys apie aerodromą N/A Duomenys apie orlaivio savirašius Orlaivyje An-2 skrydžio duomenų (FDR) ir kabinos pokalbių (CVR) savirašių nebuvo. Tokio tipo orlaiviuose tokių įrenginių naudojimas neprivalomas. 12

19 An-2, LY-AET Duomenys apie nuolaužas ir smūgį Orlaivis An-2 rastas Baltijos jūros dugne, 124 m gylyje, apytiksliai 60 jūrmylių (111 km) į vakarus nuo Lietuvos Respublikos kranto 56º šiaurės platumos ir 19º rytų ilgumos. Orlaivio An-2 smūgio į vandenį charakteristika, orlaivio suirimas ir pažeidimai tebevertinami Medicininė ir patologinė informacija Duomenys apie orlaivio vadą Orlaivio vado kūnas nerastas. Turimais saugos tyrimo duomenimis orlaivio vadas buvo blaivus Duomenys apie antrąjį pilotą Orlaivio An-2 antrojo piloto kūnas iš Baltijos jūroje nuskendusio lėktuvo buvo iškeltas po 20 dienų nuo jo žūties 2015 m. birželio 5 d. Žuvusiojo kūno tyrimas pradėtas po 23 dienų nuo žūties 2015 m. birželio 8 d. Žuvusiojo kūno tyrimą atliko Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyrius vadovaujantis Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos užduotimi. Žuvusiojo kūno patologinio tyrimo duomenys ir papildomų tyrimų rezultatai rodo, kad mirties priežastis prigėrimas šaltame vandenyje, esant asfiksiniam prigėrimo tipui, kuomet skysčiui sudirginus kvėpavimo takų receptorius įvyksta laringospazmas ir į plaučius skystis nepatenka (dažniausiai šis prigėrimo tipas sutinkamas esant užterštam vandeniui). Ištyrus žuvusiojo kūną nustatyti galvos, liemens ir galūnių daugybiniai odos sumušimai, nubrozdinimai, išilginiai įdrėskimai ir kraujosruvos. Sprendžiant iš atliktų tyrimų visi sužalojimai švieži, padaryti netrukus prieš mirtį per trumpą laiko tarpą. Sužalojimai padaryti bukais daiktais ir paviršiais, nuo sumušimo-atsitrenkimo. Visi šie patirti sužalojimai yra nežymaus sveikatos sutrikdymo masto ir mirčiai įtakos neturėjo. Atsižvelgiant į sužalojimų pobūdį, išsidėstymą ir atliktų papildomų tyrimų duomenis nėra galimybės nustatyti sužalojimų eiliškumo, bei žuvusiojo kūno padėtį trauminio kontakto metu. Norint tai įvertinti, būtina įvertinti lėktuvo dinaminę padėtį smūgio į vandenį metu, sužalojimo metu kūną veikusias jėgas ir lėktuve buvusius objektus ir daiktus ir jų poslinkius įvykio metu. Žuvusiojo kraujyje rasta 0,77, o šlapime 1,03 etilo alkoholio. Taip pat žuvusiojo kraujyje, šlapime ir vidaus organuose rasta paracetamolio pėdsakų. Nuodingų, narkotinių ar stipriai veikiančių medžiagų žuvusiojo kraujyje, šlapime ir vidaus organuose nerasta. Žuvusysis nebuvo apsinuodijęs anglies monoksidu Duomenys apie gaisrą Nėra įrodymų, kad skrydžio metu orlaivyje An-2 būtų kilęs gaisras. 13

20 1. Faktinė informacija Išgyvenimo sąlygos Orlaivio paieška ir gelbėjimas Orlaivio An-2 paieškos ir gelbėjimo operacija tebevertinama (evakuacija iš orlaivio, pranešimo apie avariją aplinkybės, paieškos ir gelbėjimo operacijos koordinavimas, paieškos ir gelbėjimo koordinavimo tarnybų veiksmai, paieškos ir gelbėjimo vykdymo tarnybų veiksmai, informacijos teikimas artimiesiems) Išgyvenimas šaltame vandenyje Žmogui esant ne didesniame nei 25º C temperatūros vandenyje pradeda kristi jo kūno temperatūra. Todėl vanduo, kurio temperatūra ne didesnė nei 25º C yra laikomas šaltu vandeniu. Vadovaujantis tarptautiniu aeronautikos ir jūrų paieškos ir gelbėjimo vadovu (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual) išgyvenimo trukmė šaltame vandenyje priklauso ne tik nuo to ar naudojamos gelbėjimosi priemonės, bet ir nuo dėvimų drabužių, drabužių savybių įgerti vandenį, nukentėjusiojo veiksmų, pradinės kūno temperatūros, fizinės ir psichologinės būklės, troškulio, bado, išsekimo ir noro gyventi. Vadovaujantis žinomų išgyvenimo atvejų analize ir laboratorinių eksperimentų įrodymais yra nustatytas ryšys tarp vandens temperatūros, kūno atvėsimo ir išgyvenimo laiko. Tačiau taip pat išgyvenimas šaltame vandenyje priklauso ir nuo asmeninių žmogaus savybių. Savybės sumažinančios kūno šilumos praradimą didelis kūno riebalų kiekis; stori drabužiai; naudojamos gelbėjimosi priemonės ir savisauga. Veiksniai padidinantys kūno šilumos praradimą asmens lytis (moterys yra labiau linkusios į hipotermiją); amžius (vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės labiau linkę į hipotermiją), mažas kūno riebalų kiekis; lengvi drabužiai; asmens aktyvumas (pavyzdžiui situacija, kai asmuo be gelbėjimosi liemenės turi plaukti) ir jūros liga. Šaltame vandenyje, kurio temperatūra yra 5º C, 50 % išgyvenimo laiko normaliai apsirengusiam asmeniui yra apskaičiuota apie vieną valandą, su rekomenduojama 6 val. trunkančia paieška. Atitinkamai esant 10º C vandens temperatūrai išgyvenimo laikas yra 2 val. su rekomenduojama 12 val. paieška. Esant 15º C vandens temperatūrai išgyvenimo laikas pailgėja iki 6 val. su rekomenduojama 18 val. trunkančia paieška. Esant 20º 30º C temperatūros vandeniui paieškos laikas gali būti nuo 24 val. iki kelių dienų atsižvelgiant į vandens temperatūrą. Nėra vienos metodikos, kuria būtų galima įvertinti kiek ilgai kas nors išgyvens ir kiek laiko turi tęstis paieška. Paieškos ir gelbėjimo koordinavimo tarnyba turi priimti šiuos sprendimus vadovaujantis geriausia turima informaciją ir prielaidomis ir tęsti paiešką ilgiau nei galima pagrįstai tikėtis, kad kas nors gali išgyventi. Labiausiai paiešką ir gelbėjimą apsunkina oro sąlygos - vėjas, matomumas ir debesuotumas. Žemas debesų padas ir ribotas matomumas ypač pavojingas paieškoje dalyvaujantiems orlaiviams. Esant blogoms oro sąlygoms, paieškos ir gelbėjimo koordinavimo tarnyba turi sustabdyti paiešką arba sumažinti paieškoje ir gelbėjime dalyvaujančias pajėgas, nes privaloma užtikrinti paiešką ir gelbėjimą vykdančių asmenų saugumą. Taip pat paieškos ir gelbėjimo koordinavimo tarnyba turi atsižvelgti į esamų 14

21 An-2, LY-AET pajėgų galimybes, jų priežiūrą ir aptarnavimų (pvz. degalų pildymą), paiešką ir gelbėjimą vykdančių asmenų nuovargį ir galimą iškilusį poreikį tuo pačiu metu dalyvauti kitoje paieškos ir gelbėjimo operacijoje Orlaivio įgulos avarinių situacijų apmokymai Orlaivio vadas ir antrasis pilotas UAB Klaipėdos avialinijos organizuotose avarinio tūpimo ant vandens ir gelbėjimo vandenyje mokymo kursuose paskutinį kartą dalyvavo 2007 m. rugsėjo 2 d. Teorinę dalį sudarė pasiruošimas tūpti ant vandens; veiksniai, įtakojantys tūpimą ant vandens; hipotermija; gelbėjimo įranga; gelbėjimosi veiksmai; vadovavimas keleiviams. Praktinius užsiėmimus sudarė evakuacijos trapo naudojimas; gelbėjimosi liemenės ir plausto naudojimas; šilumą tausojanti padėtis; šilumą tausojanti padėtis grupėje; plaukimas vienumoje; plaukimas grupėje. Taip pat kiekvienais metais orlaivio vadas ir antrasis pilotas išklausydavo UAB Klaipėdos avialinijos rengiamus orlaivių įgulų narių kvalifikacijos palaikymo kursus, kuriuose buvo avarinės ir saugos įrangos mokymai avarinės procedūros; evakuacinės procedūros; durų ir avarinių išėjimų veikimas; avarinės įrangos išdėstymas; įgulos išteklių valdymas; minios valdymas. Paskutiniai orlaivių įgulų narių kvalifikacijos palaikymo kursai vyko 2015 m. kovo 26 d. balandžio 3 d. Pažymėtina, kad avarinės ir saugos įrangos mokymų kursų mokymų vadovas buvo antrasis orlaivio An-2 pilotas Gelbėjimosi priemonės Avarijos metu galiojusiame 2001 m. spalio 15 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakyme Nr. 82 Dėl bendrosios aviacijos lėktuvų naudojimo taisyklių patvirtinimo nurodoma, kad visuose vienvarikliuose sausumos lėktuvuose, skrendančiuose maršrutu virš vandens, nuo kranto nutolusiuose atstumu, viršijančiu didžiausią (ribinį) lėktuvo sklendimo nuotolį, turi būti po vieną gelbėjimosi liemenę arba lygiavertę individualią plaukimo priemonę kiekvienam lėktuve esančiam žmogui ir jos turi būti padėtos taip, kad žmogus iš savo krėslo arba miegamosios vietos lengvai galėtų pasiekti jam skirtą plaukimo priemonę. Gelbėjimo plaustą ir įrengtą vieną automatinį avarinį kreipiamąjį siųstuvą privaloma turėti tik tuo atveju, jei vien varikliai lėktuvai (atliekantys tolimuosius skrydžius) skrenda virš vandens ir nuo priverstiniam tūpimui tinkamos sausumos yra nutolę daugiau kaip 185 km (100 jūrmylių). Vadovaujantis orlaivio An-2 skrydžio planu, orlaivis An-2 nebuvo nutolęs nuo kranto daugiau kaip 185 km (100 jūrmylių), todėl šio skrydžio metu nebuvo privaloma turėti gelbėjimosi plausto. Nepaisant to, orlaivyje An-2 skrydžio metu buvo dvi gelbėjimosi liemenės ir vienas šešiavietis dengtas gelbėjimosi plaustas, tačiau nustatyta, kad ši gelbėjimosi įranga nebuvo padėta taip, kad orlaivio įgula iš savo krėslų galėtų pasiekti jiems skirtas gelbėjimosi priemones. Orlaivyje An-2 buvo rastas nepanaudotas šešiavietis dengtas gelbėjimosi plaustas ir viena gelbėjimosi liemenė. Iš lėktuvo iškėlus asmeninius orlaivio įgulos krepšius, orlaivio vado krepšyje, medžiaginiame dėkle buvo rastas asmeninis avarinis siųstuvas (Personnal Locator Beacon) Kannad 406 XS-3 GPS (Nr ). 15

22 1. Faktinė informacija Skrydžio sauga Avarijos metu galiojusiame 2001 m. spalio 15 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakyme Nr. 82 Dėl bendrosios aviacijos lėktuvų naudojimo taisyklių patvirtinimo nurodoma, kad draudžiama pradėti skrydį, kol lėktuvo vadas neįsitikina, kad kiekvienas lėktuve esantis krovinys tinkamai paskirstytas ir patikimai pritvirtintas. Nustatyta, kad skrydžio metu orlaivyje An-2 buvo sudėti turėti techninei priežiūrai reikalingi daiktai įrankių dėžė su įrankiais, universalios sulankstomos kopėčios, oro balionas, orlaivio vilktis, ratų kaladėlės, kilimėlis. Taip pat sudėti asmeninai orlaivio įgulos krepšiai, gelbėjimosi priemonės dvi gelbėjimosi liemenės ir šešiavietis dengtas plaustas ir po orlaivio techninės priežiūros darbų likusios netinkamos naudoti orlaivio detalės rato amortizatorius, degalų žarnos ir kt. Visi šie daiktai buvo paskirstyti orlaivyje An-2, tačiau nebuvo pritvirtinti. Orlaivio An-2 smūgio į vandenį metu visi lėktuve esantys daiktai sukrito į orlaivio priekį ir pilotų kabiną. Pašaliniai daiktai patekę į pilotų kabiną ir užvertę praėjimą apsunkina evakuaciją Atlikti bandymai ir tyrimai N/A Organizacinė ir vadybinė informacija N/A Papildoma informacija N/A Naudingi arba veiksmingi tyrimo metodai N/A 16

23 An-2, LY-AET 2 Saugos tyrimas 2.1. Saugos tyrimo eiga Orlaivio An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, avarijos saugos tyrimas išskirtas į tris dalis: 1. Orlaivis An-2 ; 2. Skrydis orlaiviu An-2 ; 3. Orlaivio An-2 paieškos ir gelbėjimo operacija. Atsižvelgiant į tai, kad orlaivis An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, ilgą laiką buvo laikomas Danijos Karalystėje, o 2015 m. gegužės 16 d. orlaivis pakilo skrydžiui iš Danijos Karalystės per Švedijos Karalystę į Lietuvos Respubliką, saugos tyrimo metu bendradarbiaujama su Danijos Karalystės saugos tyrimų institucija (The Accident Investigation Board Denmark) ir Švedijos Karalystės saugos tyrimų institucija (The Swedish Accident Investigation Authority). Pažymėtina, kad vis dar laukiama duomenų iš Švedijos Karalystės saugos tyrimų institucijos. Saugos tyrimą apsunkina ir tai, kad orlaivis An-2, nacionalinis ir registracijos ženklai LY-AET, ir jame buvęs orlaivio žurnalas neiškelti iš Baltijos jūros. 17

24 18

25 An-2, LY-AET 19

26 2016 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1A-3(A/2015) Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Gedimino pr. 30, LT Vilnius, Lietuva 20

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

2019 M. LIETUVOS ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ PILOTŲ FEDERACIJOS ČEMPIONATO NUOSTATAI Šie nuostatai yra parengti pagal FAI Sportinio Kodekso 10 Sekciją. Org

2019 M. LIETUVOS ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ PILOTŲ FEDERACIJOS ČEMPIONATO NUOSTATAI Šie nuostatai yra parengti pagal FAI Sportinio Kodekso 10 Sekciją. Org 2019 M. LIETUVOS ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ PILOTŲ FEDERACIJOS ČEMPIONATO NUOSTATAI Šie nuostatai yra parengti pagal FAI Sportinio Kodekso 10 Sekciją. Organizatorius Vykdytojas UAB Ignalinos aerodromas UAB

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema

Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema Ar Jūsų baseinai pakankamai saugūs? SwimEye tai technologiškai pažangi skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema, kurią galima naudoti

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Microsoft Word - Pradedančiųjų pararašiutininkų rengimas sparno tipo parašiutu.doc

Microsoft Word - Pradedančiųjų pararašiutininkų rengimas sparno tipo parašiutu.doc TVIRTINU Lietuvos parašiutų sporto federacijos prezidentas 2002 m. balandžio 30 d. PRADEDANČIŲJŲ PARAŠIUTININKŲ RENGIMAS SPARNO TIPO PARAŠIUTU (PRIVERSTINIO SKLEIDIMO PROGRESIJOS METODAS) Apžvalga Čia

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REKLAMOS PRIEMONĖS Visų reklaminių pozicijų kainos pateiktos be PVM Marius Naraveckas Mob. +370 615 22 086 El.p m.naraveckas@ltou.lt Ryga KRYPTYS 9 MIESTAI 8 7 ŠALYS ~ 850 ~ 26000 ~ 316 000 KELEIVIO PORTRETAS

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS Lietuvos jūrų laivų registre registruoto įvažiuojamojo krov

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS Lietuvos jūrų laivų registre registruoto įvažiuojamojo krov LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS Lietuvos jūrų laivų registre registruoto įvažiuojamojo krovininio laivo Botnia Seaways, IMO Nr. 9192129, labai

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau