2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/201 II (Įstatymo galios neturintys teisės aktai) REGLAMENTAI TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1387/ m. gruodžio 17 d. kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį, žemės ūkio produktams, atnaujinta didelė dalis ankstesnių priemonių. Todėl, siekiant racionalizuoti atitinkamų priemonių įgyvendinimą, tikslinga šio reglamento galiojimo laiko neriboti, nes jo taikymo sritis gali būti pakeista, o produktai Tarybos reglamentu gali būti įtraukiami į šio reglamento I priedą arba iš jo išbraukiami; atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, kadangi: (1) I priede nurodytų žemės ūkio ir pramonės produktų gamyba Sąjungoje šiuo metu nepakankama arba nevykdoma, todėl neįmanoma patenkinti Sąjungos pramonės šakų, kuriose naudojami tie produktai, poreikių; (2) todėl Sąjunga yra suinteresuota iš dalies arba visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tiems produktams; (3) Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 ( 1 ) buvo ne kartą iš dalies pakeistas. Be to, iš dalies pakeitus jį Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1220/2012 ( 2 ), iš Reglamento (ES) Nr. 1344/2011 taikymo srities išbraukti žuvininkystės produktai. Todėl siekiant skaidrumo visas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 turėtų būti pakeistas; (5) kadangi šio reglamento I priede nurodytų produktų muitų taikymas sustabdytas laikinai, tą sustabdymą reikėtų persvarstyti sistemingai ir ne vėliau kaip per penkerius metus nuo jo taikymo pradžios ar atnaujinimo. Be to, Komisijai pateikus pasiūlymą, pagrįstą jos iniciatyva atlikto persvarstymo rezultatais, arba paprašius vienai ar kelioms valstybėms narėms, gali prireikti bet kuriuo metu atšaukti muitų taikymo tam tikriems produktams sustabdymą, jei Sąjungai nebenaudinga toliau stabdyti muitų taikymo arba jei tai pateisinama techniniais produktų pokyčiais, pasikeitusiomis aplinkybėmis ar ekonominėmis tendencijomis rinkoje; (6) tam tikrų šio reglamento I priede išvardytų produktų statistiniai duomenys dažnai pateikiami vienetais, kvadratiniais metrais ar kitais matavimo vienetais nei svoris. Tačiau Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 ( 3 ) I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje tokie papildomi matavimo vienetai nenurodyti. Todėl reikia numatyti kad importuojant atitinkamus produktus išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoje būtų nurodytas ne tik svoris kilogramais arba tonomis, bet ir susiję papildomi matavimo vienetai; (4) reglamentais, kuriais sustabdomas autonominių Bendrojo muito tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės ir ( 1 ) 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1344/2011, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio, žuvininkystės ir pramonės produktams, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1255/96 (OL L 349, , p. 1). ( 2 ) 2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1220/2012 dėl priemonių, susijusių su prekyba, kuriomis siekiama m. užtikrinti tam tikrų žuvininkystės produktų tiekimą Sąjungos perdirbėjams, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 4/2000 ir (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 349, , p. 4). (7) kadangi šiame reglamente nustatytas muitų sustabdymas turi būti pradėtas taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.; ( 3 ) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, , p. 1).

2 L 354/202 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (8) vadovaujantis proporcingumo principu ir siekiant pagrindinių tikslų didinti Sąjungos pramonės konkurencinius pajėgumus ir taip suteikti galimybių išsaugoti darbo vietas arba sukurti naujų bei modernizuoti savo struktūrą, būtina ir tikslinga nustatyti Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo I priede nurodytiems produktams sustabdymo taisykles. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslams pasiekti, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas I priede išvardytiems žemės ūkio ir pramonės produktams sustabdomas. 2 straipsnis 1. Komisija gali bet kuriuo metu persvarstyti muito taikymo I priede išvardytiems produktams sustabdymą: b) valstybės narės prašymu. 2. Komisija muito taikymo sustabdymą persvarsto I priede nurodytais metais. 3 straipsnis Teikiant produktų, kuriems priskiriami II priede nurodyti KN kodai arba TARIC kodai, išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją, į atitinkamą jos laukelį įrašomi tame priede nurodyti papildomi matavimo vienetai. 4 straipsnis Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 panaikinamas. 5 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. a) savo iniciatyva; Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos vardu Pirmininkas L. LINKEVIČIUS

3 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/203 I PRIEDAS ex Žirniai ankštyse (Pisum sativum rūšies, Hortense axiphium veislės), sušaldyti, ne storesni kaip 6 mm, skirti naudoti su ankštimis paruoštų maisto produktų gamyboje ( 1 ) ( 2 ) ex Bambuko ūgliai, sušaldyti, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes ex Grybai, išskyrus Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum ir Tricholoma genties grybus, konservuoti sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, skirti konservų pramonei ( 1 ) ex ex ex Grybai, išskyrus Agaricus genties grybus, džiovinti, sveiki arba supjaustyti atpažįstamais gabalėliais ar riekelėmis, skirti kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais ( 1 ) ( 2 ) ex Datulės, šviežios arba džiovintos, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) ( 1 ) ex Vaccinium macrocarpon rūšies spanguolės, šviežios, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) ( 1 ) ex Vaccinium genties vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių ex Boizenberijos (Boysenberries) aviečių, gervuogių ir loganberijų hibridas), kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, neskirtos mažmeninei prekybai ex Ananasai (Ananas comosus), supjaustyti gabalais, sušaldyti ex Erškėtuogės, nevirtos arba išvirtos garuose arba vandenyje, sušaldytos, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių ex ex ex ex ex ex Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti: pramoninėms riebalų monokarboksirūgštims, klasifikuojamoms subpozicijoje, riebalų rūgščių metilo esteriams, klasifikuojamiems 2915 arba 2916 pozicijose, riebalų alkoholiams, klasifikuojamiems , ir subpozicijose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti, riebalų alkoholiams, klasifikuojamiems subpozicijoje, gryniems arba mišiniuose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti, stearino rūgščiai, klasifikuojamai subpozicijoje, arba prekėms, klasifikuojamoms pozicijoje 3401 ( 1 ) ex Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės arachidono rūgšties arba ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dokozaheksaenono rūgšties ex Kininės simondsijos aliejus, sukietintas ir peresterintas, kuriam neatlikta jokių kitų cheminių modifikacijų ir netaikytas tekstūravimas ex Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro arachidono rūgštis, arba kurio ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro dokozaheksaenono rūgštis, standartizuotas saulėgrąžų aliejumi, kurio sudėtyje yra daug oleino rūgšies (HOSO) ex ex Skaidrūs vermišėliai, supjaustyti gabaliukais, pagaminti iš pupų (Vigna radiata (L.) Wilczek), nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes ex Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 5 kg

4 L 354/204 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex ex Koncentruota malpigijų tyrė: iš Malpighia spp. genties augalų vaisių, su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ( 1 ) 9 % ( 3 ) ex ex Parūgštinta koncentruota bananų tyrė, gauta verdant: Musa cavendish genties augalų vaisius, su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ( 1 ) 11,5 % ( 3 ) ex ex ex Koncentruota mangų tyrė, gauta verdant: Mangifera spp. genties augalų vaisius, su cukrumi, kurio masės dalis ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ( 1 ) 6 % ( 3 ) ex ex Koncentruota papajų tyrė, gauta verdant: Carica spp. genties augalų vaisius, su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ( 1 ) 7,8 % ( 3 ) ex ex Koncentruota gvajavų tyrė, gauta verdant: Psidium spp. genties augalų vaisius, su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ( 1 ) 6 % ( 3 ) ex Saldintos džiovintos spanguolės, naudojamos maisto perdirbimo pramonės produktų gamybai (vien pakavimas nelaikomas perdirbimu) ( 4 ) ex Mangų tyrė: ne iš koncentrato, iš Mangifera genties augalų vaisių, kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 14, bet ne didesnė kaip 20, naudojama gėrimų pramonės produktams gaminti ( 1 ) 6 % ex ex Besėklė boizeno uogų tyrė, į kurią nepridėta alkoholio, kurios sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus ex ex Blanširuoti Kara kishmish genties vynuogių lapai sūryme, kuriame: druskos koncentracija sudaro daugiau kaip 6 % masės, rūgštingumą rodantis citrinų rūgšties monohidratas sudaro ne mažiau kaip 0,1 % ir ne daugiau kaip 1,4 % masės, nėra arba yra ne daugiau kaip mg/kg natrio benzoato pagal CODEX STAN , skirti naudoti gaminant ryžiais įdarytus vynuogių lapus ( 1 ) ex ex Ananasų sultys: ne iš koncentrato, iš Ananas genties augalų vaisių, kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 11, bet ne didesnė kaip 16, naudojamos gėrimų pramonės produktams gaminti ( 1 ) 8 %

5 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/205 ex Anansų sultys, ne miltelių pavidalo, kurių: Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, vertė didesnė kaip 30 EUR už 0 kg grynojo svorio, sudėtyje yra pridėtojo cukraus, naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ( 1 ) ex Koncentruotos spanguolių sultys: kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 40, bet ne didesnė kaip 66, tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes ex Sušaldytas boizeno uogų sulčių koncentratas, kurio Brikso vertė ne mažesnė kaip 61, bet ne didesnė kaip 67, tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes ex Sušaldytos koncentruotos malpigijų sultys: kurių Brikso vertė didesnė kaip 48, bet ne didesnė kaip 67, tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes ex Koncentruotos aliejinės kopūstpalmės uogų sultys: Euterpe oleracea rūšies, šaldytos, nesaldintos, ne miltelių pavidalo, kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 23, bet ne didesnė kaip 32, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip kg ex Sušaldytas neapdorotas kokosų vanduo, tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes ex Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato ex Preparatas, kurio sudėtyje yra: daugiau nei 30 %, bet ne daugiau nei 35 % masės paprastojo saldymedžio ekstrakto daugiau nei 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės oktano triglicerido, kurio masė standardizuota ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės glabridino ex Lydyta magnezija, kurios grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės ex Telūras, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 % masės, bet ne didesnis kaip 99,999 % (CAS RN ) Fosforas ex Ličio metalas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7 % masės (CAS RN ) ex Cerio ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis ceris sudaro ne mažiau kaip 47 % masės ex ex ex Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, kurių grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės ex Sulfamo rūgštis (CAS RN ) ex Vandenilio jodidas (CAS RN )

6 L 354/206 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex Fosfito rūgštis (CAS RN ) / fosfono rūgštis (CAS RN ), naudojama kaip sudedamoji dalis gaminant polivinilchlorido pramonėje naudojamus priedus ( 1 ) ex Miltelių pavidalo silicio dioksidas (CAS RN ), naudojamas didelio efektyvumo skysčio chromatografijos kolonėlių (HPLC) ir mėginio paruošimo kasečių gamyboje ( 1 ) ex Akytojo baltojo silicio dioksido rutuliukai, didesni kaip 1 μm, naudojami kosmetikos gaminiams gaminti ( 1 ) ex Azoto trifluoridas (CAS RN ) ex Bario hidroksidas (CAS RN ) ex Mikrokristalinės struktūros sukepintasis korundas, kurio sudėtyje pagal masę: α-al 2 O 3 (CASRN ) sudaro ne mažiau kaip 94 %, bet ne daugiau kaip 98,5 % masės, magnio špinelis (CASRN ) sudaro 2 %(± 1,5 %) masės, itrio oksidas (CASRN ) sudaro 1 %(± 0,6 %) masės ir 2 %(± 1,2 %) masės sudaro lantano oksidas (CASRN ) arba 2 %(± 1,2 %) masės sudaro lantano oksidas (CASRN ) ir neodimio oksidas (CASRN ) ir kuriame mažiau kaip 50 % bendros masės sudaro didesnės kaip mm dalelės ex Aliumogelis, kurio savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 350 m 2 /g ex Aliuminio hidroksido oksidas, pseudo-bemito pavidalo 4 % Chromo trioksidas (CAS RN ) ex Dichromo trioksidas, naudojamas metalurgijoje (CAS RN ) ( 1 ) ex Titano dioksidas (CAS RN ), kurio: grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, vidutinis grūdelio dydis ne mažesnis kaip 1,2 μm ir ne didesnis kaip 1,8 μm savitasis paviršius ne mažesnis kaip 5,0 m 2 /g ir ne didesnis kaip 7,5 m 2 /g ex Titano dioksidas (CAS RN ), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7 % masės ir kurio sudėtyje pagal masę yra: ne daugiau kaip 0,005 % kalio ir natrio (kartu) (išreikšto elementiniu natriu ir elementiniu kaliu), ne daugiau kaip 0,01 % fosforo (išreikšto elementiniu fosforu), naudojamas metalurgijoje ( 1 ) ex Hidroksilamonio chloridas (CAS RN ) ex Vario (I arba II) oksidas, kurio sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, o chloridas ne daugiau kaip 0,03 % masės ex Cirkonio dioksidas (CAS RN ) ex Volframo heksafluoridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės (CAS RN ) ex Ličio heksafluorfosfatas (CAS RN )

7 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/207 ex Vario monochloridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės, bet ne didesnis kaip 99 % masės (CAS RN ) ex Stibio pentachloridas, kurio grynumas 99 % masės arba didesnis (CAS RN ) ex Mangano dichloridas (CAS RN ) ex Hidratuotasis cirkonio chlorido oksidas ex Dinatrio tetrasulfidas, kurio sudėtyje esantis natris sudaro ne daugiau kaip 38 % sauso bevandenio produkto masės ex Mangano sulfato monohidratas (CAS RN ) ex Cirkonio sulfatas (CAS RN ) ex Natrio hipofosfito monohidratas (CAS RN ) ex Ličio karbonatas, kurio sudėtyje yra viena arba daugiau nurodytų priemaišų: ne mažiau kaip 2 mg/kg arseno, ne mažiau kaip 200 mg/kg kalcio, ne mažiau kaip 200 mg/kg chloridų, ne mažiau kaip 20 mg/kg geležies, ne mažiau kaip 150 mg/kg magnio, ne mažiau kaip 20 mg/kg sunkiųjų metalų, ne mažiau kaip 300 mg/kg kalio, ne mažiau kaip 300 mg/kg natrio, ne mažiau kaip 200 mg/kg sulfatų, kurių kiekis nustatytas vadovaujantis specifiniais metodais, nurodytais Europos Farmakopėjoje ex Cirkonio (IV) bazinis karbonatas (CAS RN ) ex Vario cianidas (CAS RN ) ex Tetranatrio heksacianferatas (II) (CAS RN ) ex Amonio geležies (III) heksacianferatas (II) (CAS RN ) ex Dinatrio disilikatas (CAS RN ) ex Kalcio silikatas (CAS RN ) Natrio dichromatas (CAS RN ) ex Diamonio volframatas (CAS RN ) ex Ličio kobalto (III) oksidas, kurio sudėtyje esantis kobaltas sudaro ne mažiau kaip 59 % (CAS RN ) ex Kalio-titano oksidas, miltelių pavidalo, grynumas ne mažesnis kaip 99 % (CAS RN ) ex Sintetiniai beta ceolito milteliai ex Sintetinių šabazito ceolitų milteliai ex Natrio selenatas (CAS RN )

8 L 354/208 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex Sidabro oksidas, be nitratų ir karbonatų, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 % sidabro atsižvelgiant į metalo kiekį, skirtas sidabro oksido baterijų gamybai ( 1 ) Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (Euratom) (CAS RN ) Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, įsodrinti deuteriu; mišiniai ir tirpalai, kurių sudėtyje yra šių produktų (Euratom) ex Helis-3 (CAS RN ) ex Vanduo, ne mažiau kaip 95 % prisodrintas deguonimi-18 (CAS RN ) ex ( 13 C)Anglies monoksidas (CAS RN ) ex Geležies boridas, kurio daugiau kaip 95 % masės prisodrinta boru- (CAS RN ) ex ex Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje retųjų metalų oksidų yra ne mažiau kaip 60 % masės, bet ne daugiau kaip 95 % masės, o cirkonio oksido, aliuminio oksido ar geležies oksido yra ne daugiau kaip po 1 % masės kiekvieno, ir nuodegų ne mažiau kaip 5 % masės ex Dicerio trikarbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas (CAS RN ) ex Cerio lantano karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas ex Cerio lantano neodimio prazeodimio karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus klasifikuojamus subpozicijoje ex Fosfanas (CAS RN ) ex Silanas (CAS RN ) ex Arsanas (CAS RN ) ex Titano nitridas, kurio dalelių dydis ne didesnis kaip 250 nm (CAS RN ) ex Germanio tetrahidridas (CAS RN ) ex Natrio tetrahidroboratas (CAS RN ), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip ppm geležies, skirtas naudoti kaip priedas polimeriniams deguonies užtvaros gaminiams gaminti ( 1 ) ex Natrio azidas (CAS RN ) ex Chlorsulfonilo izocianatas (CAS RN ) ex Anglies tetrafluoridas (tetrafluormetanas) (CAS RN )

9 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/209 ex Perfluor(4-metil-2-pentenas) (CAS RN ) ex ,3,3,3-Tetrafluorprop-1-enas (CAS RN ) ex Perfluoretanas (CAS RN ) ex ,1-Difluoretanas (CAS RN ) ex ,1,1,3,3-Pentafluorpropanas (CAS RN ) ex ,1,1,2-Tetrafluoretanas, patvirtintas bekvapis, kurio sudėtyje: 1,1,2,2 tetrafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 600 ppm masės pentafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės chlordifluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės chlorpentafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės dichlordifluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės skirti naudoti farmacinių varančiųjų dujų, naudojamų fiksuotų dozių inhaliatoriuose, gamybai (CAS RN ) ( 1 ) ex Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas (CAS RN ) ex Heksafluorpropenas (CAS RN ) ex ,1,1-Trichlortrifluoretanas (CAS RN ) ex Chlortrifluoretilenas (CAS RN ) ex ,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentaciklo [ ,9.0 2,13.0 5, ]oktadeka-7,15-dienas (CAS RN ) ex Oktafluorciklopentenas (CAS RN ) ex Heksabromciklododekanas ex Chlorciklopentanas (CAS RN ) ex ,2-Bis(pentabromfenil)etanas (CAS RN ) ex ,6-Dichlortoluenas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio sudėtyje esantys: tetrachlordibenzodioksinai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, tetrachlordibenzofuranai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, tetrachlorbifenilai sudaro ne daugiau kaip 0,2 mg/kg ex Fluorbenzenas (CAS RN ) ex α,α,α,α -Tetrachlor-o-ksilenas (CAS RN ) ex Brom-3,4,5-trifluorbenzenas (CAS RN ) ex Brom-9H-fluorenas(CAS RN ) ex Natrio p-stirensulfonatas (CAS RN ) ex Natrio 2-metilprop-2-eno-1-sulfonatas (CAS RN ) ex Nitrometanas (CAS RN ) ex Nitroetanas (CAS RN ) ex Nitropropanas (CAS RN ) ex Nitropropanas (CAS RN )

10 L 354/2 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex Trichlornitrometanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų subpozicijoje, gamyboje (CAS RN ) ( 1 ) ex Chlor-2,4-dinitrobenzenas (CAS RN ) ex Tozilchloridas (CAS RN ) ex Chlorobenzensulfonilchloridas (CAS RN ) ex Etansulfonilchloridas (CAS RN ) ex Kalio tret-butanoliatas (CAS RN ), ištirpintas arba neištirpintas tetrahidrofurane pagal KN 29 skirsnio 1epastabą ex ,6-Dimetilheptan-4-olis (CAS RN ) ex ,6-Dimetilheptan-2-olis (CAS RN ) ex Titano tetrabutanolatas (CAS RN ) ex Titanio tetraizopropoksidas (CAS RN ) ex Titano tetraetanoliatas (CAS RN ) ex ,5-Dimetilheks-1-in-3-olis (CAS RN ) ex Dek-9-en-1-olis (CAS RN ) ex Dodeka-8,-dien-1-olis (CAS RN ) ex Propan-1,3-diolis (CAS RN ) ex Butan-1,2-diolis (CAS RN ) ex ,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediolis (CAS RN ) ex Dekan-1,-diolis (CAS RN ) ex Metil-2-propilpropan-1,3-diolis (CAS RN ) ex Etilidintrimetanolis (CAS RN ) ex ,2,2-Trifluoretanolis (CAS RN ) Mentolis (CAS RN ) ex Cikloheks-1,4-ilendimetanolis (CAS RN ) ex ,4 -Izopropilidendicikloheksanolis (CAS RN ) ex ,2 -(m-fenilen)dipropan-2-olis (CAS RN ) ex Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzenas (CAS RN ) ex Feniletanolis (CAS RN ) ex Naftolis (CAS RN ) ex ,3,5-Trimetilfenolis (CAS RN ) ex Bifenil-4-olis (CAS RN ) ex Rezorcinolis (CAS RN )

11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/211 ex ,4 -Izopropilidendifenolis (CAS RN ) ex ,6 -Di-tret-butil-4,4 -butilidendi-m-krezolis (CAS RN ) ex ,4 -(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenolis (CAS RN ) ex ,4,4 -Etilidintrifenolis (CAS RN ) ex [2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenolis (CAS RN ) ex ,3,5-Trimetilhidrochinonas (CAS RN ) ex Metilhidrochinonas (CAS RN ) ex ,6,6 -Tricikloheksil-4,4,4 -butan-1,1,3-triiltri(m-krezolis) (CAS RN ) ex Bifenil-2,2 -diolis (CAS RN ) ex ,2,2,6,6,6 -Heksa-tret-butil-α,α,α -(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezolis (CAS RN ) ex Floroglucinolis, hidratuotas arba nehidratuotas ex Pentafluorfenolis (CAS RN ) ex ,4 -(Perfluorizopropiliden)difenolis(CAS RN ) ex Nitrofenolis (CAS RN ) ex ,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis (CAS RN ) ex Bis(2-chloretil) eteris (CAS RN ) ex Nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ex Etoksi-perfluor-2-metilheksanas (CAS RN ) ex Metoksiheptafluorpropanas (CAS RN ) ex Metoksicedranas (CAS RN ) ex Bis(pentabromfenil)eteris (CAS RN ) ex ,1 -Propan-2,2-diilbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksi)benzenas] (CAS RN ) ex (Fenilmetoksi)naftalenas (CAS RN ) ex ,2-Bis(3-metilfenoksi)etanas (CAS RN ) ex ,4,5-Trimetoksitoluenas (CAS RN ) ex (2-Metoksietil)fenolis (CAS RN ) ex Ubichinolis (CAS RN ) ex Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksidas (CAS RN ) ex ,4-Di(2-tret-butilperoksi izopropil)benzenas (CAS RN ) ex ,2-Epoksicikloheksanas (CAS RN )

12 L 354/212 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex ,3-Epoksipropan-1-olis (glicidolis) (CAS RN ) ex Alilo glicidileteris (CAS RN ) ex (2E,4E,6E,8E,E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)- 2,4,6,8,,12-tridekaheksaenalis (CAS RN ) ex Izobutilbenzaldehidas (CAS RN ) ex ,4-Dimetilbenzaldehidas (CAS RN ) ex Fenoksibenzaldehidas (CAS RN ) ex Hidroksibenzaldehidas (CAS RN ) ex Salicilo aldehidas (CAS RN ) ex Heptan-2-onas (CAS RN ) ex Metilbutanonas (CAS RN ) ex Pentan-2-onas (CAS RN ) ex Cikloheksadek-8-enonas (CAS RN ) ex (R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-onas (CAS RN ) ex Kamparas ex trans-β-damaskonas (CAS RN ) ex Benzofenonas (CAS RN ) ex Fenilbenzfenonas (CAS RN ) ex Metilbenzfenonas (CAS RN ) ex Benzilas (CAS RN ) ex Metilacetofenonas (CAS RN ) ex Hidroksiacetofenonas (CAS RN ) ex Metoksiacetofenonas (CAS RN ) ex Hidroksiacetofenonas (CAS RN ) ex ,7-Dihidroksi-9-fluorenonas (CAS RN ) ex (4-Hidroksifenil)butan-2-onas (CAS RN ) ex ,4-Dihidroksibenzofenonas (CAS RN ) ex ,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenonas (CAS RN ) ex α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-onas (CAS RN ) ex ,6 -Dihidroksiacetofenonas (CAS RN ) ex Etilantrachinonas (CAS RN ) ex Pentilantrachinonas (CAS RN ) ex ,4-Dihidroksiantrachinonas (CAS RN ) ex p-benzochinonas (CAS RN )

13 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/213 ex ,4 -Difluorbenzofenonas (CAS RN ) ex Perfluor(2-metilpentan-3-onas) (CAS RN ) ex Chlor propiofenonas (CAS RN ) ex tret-butil-2,6 -dimetil-3,5 -dinitroacetofenonas (CAS RN ) ex Chlor-4 -hidroksibenzfenonas (CAS RN ) ex Stibio triacetatai (CAS RN ) ex Izopentilacetatas (CAS RN ) ex tret-butilacetatas (CAS RN ) ex Acetilfenilacetatas (CAS RN ) ex Dodeka-8-enilacetatas (CAS RN ) ex Dodeka-7,9-dienilacetatas (CAS RN ) ex Dodeka-9-enilacetatas (CAS RN ) ex Izobornilacetatas (CAS RN ) ex Feniletilacetatas (CAS RN ) ex tret-Butilcikloheksilacetatas (CAS RN ) ex Etilbutiratas (CAS RN ) ex ,3-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN ) ex Nonano rūgštis (pelargono rūgštis) (CAS RN ) ex Alilheptanoatas (CAS RN ) ex Trietilortoformiatas (CAS RN ) ex Etil-6,8-dichloroktanoatas (CAS RN ) ex Kobalto borato neodekanoato kompleksai, kurių grynumas ne mažesnis kaip 92 % masės (CAS RN ) ex ,2-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN ) ex Etildifluoroacetatas (CAS RN ) ex tret-Butil-6-(3-tret-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilatas (CAS RN ) ex ,4-Di-tret-pentil-6[1-(3,5-di-tret-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilatas (CAS RN ) ex (2-Viniloksietoksi)etilakrilatas (CAS RN ) ex Hidroksicinko metakrilato milteliai (CAS RN ) ex Cinko dimetakrilatas, miltelių pavidalo (CAS RN ) ex ,3-Epoksipropilmetakrilatas (CAS RN ) ex Metil 3,3-dimetilpent-4-enoatas (CAS RN ) ex Sorbo rūgštis, skirta naudoti pašarų gamyboje (CAS RN ) ( 1 )

14 L 354/214 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex Etil-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilatas (CAS RN ) ex Cikloheksilpropiono rūgštis (CAS RN ) ex Benzilo benzoatas (CAS RN ) ex ,3,4,5-Tetrafluorbenzokarboksirūgštis (CAS RN ) ex Chlor-5-nitrobenzenkarboksirūgštis (CAS RN ) ex ,5-Dichlorbenzoilchloridai (CAS RN ) 3,6 % ex Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilchloridas (CAS RN ) ex ,4,6-Trimetilbenzoilchloridas (CAS RN ) ex Metil 4-tret-butilbenzoatas (CAS RN ) ex Bromnaftalen-2-karboksirūgštis (CAS RN ) ex Chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN ) ex ,5-Dimetilbenzoilchloridas (CAS RN ) ex tret-Butilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN ) ex Etilbenzoilchloridai (CAS RN ) ex Ibuprofenas (INN) (CAS RN ) ex m-toluilo rūgštis (CAS RN ) ex (2,4,5-trifluorfenil)acto rūgštis (CAS RN ) ex Bis(p-metilbenzil) oksalatas (CAS RN ) ex Kobalto oksalatas (CAS RN ) ex Dimetilmalonatas (CAS RN ) ex Dietilmalonatas (CAS RN ) ex Natrio 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonatas (CAS RN ) ex Etileno brasilatas (CAS RN ) ex Tetradekano dirūgštis (CAS RN ) ex Itakono rūgštis (CAS RN ) ex ,4,5,6,7,7-Heksachlor-8,9,-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksianhidridas (CAS RN ) ex Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalio anhidridas (CAS RN ) ex Dialilftalatas (CAS RN ) ex Dibutil-1,4-benzendikarboksilatas (CAS RN )

15 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/215 ex Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN ) ex Kalcio digliukonato monohidratas (CAS RN ), skirtas naudoti kalcio gliukonato laktato gamyboje (CAS RN ) ( 1 ) ex L-obuolių rūgštis (CAS RN ) ex Monohidroksinaftalenkarboksirūgštys ex Propil 3,4,5-trihidroksibenzoatas (CAS RN ) ex Heksametileno bis[3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas] (CAS RN ) ex Hidroksibenzenkarboksirūgšties metilo, etilo, propilo arba butilo esteriai arba jų natrio druskos (CAS RN , , , , , , , or ) ex Metil-2-benzoilbenzoatas (CAS RN ) ex Etilacetoacetatas (CAS RN ) ex ,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilatas (CAS RN ) ex Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutiratas (CAS RN ) ex Metil 3-metoksiakrilatas (CAS RN ) ex Metil-2-(4-hidroksifenoksi)propionatas (CAS RN ) ex trans-4-hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis (CAS RN ) ex Metil-3,4,5-trimetoksibenzoatas (CAS RN ) ex ,4,5-Trimetoksibenzenkarboksirūgštis (CAS RN ) ex Alil-(3-metilbutoksi)acetatas (CAS RN ) ex Natrio 5-[2-chlor-4-(trifluormetil)fenoksi]-2-nitrobenzoatas (CAS RN ) ex ,2 -Metilenbis(4,6-di-tret-butilfenil) fosfatas, mononatrio druska (CAS RN ) ex Aliuminio hidroksibis[2,2 -metilenbis(4,6-di-tret-butilfenil)fosfatas] (CAS RN ) ex Tri-n-heksilfosfatas (CAS RN ) ex Trietilfosfatas (CAS RN ) ex Fenitrotionas (ISO) (CAS RN ) ex Metil-tolklofosas (ISO) (CAS RN ) ex Dietilsulfatas (CAS RN ) ex Dialil-2,2 -oksidietildikarbonatas (CAS RN ) ex Dimetilkarbonatas (CAS RN ) ex Di-tret-butildikarbonatas (CAS RN )

16 L 354/216 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex ,4-Di-tert-butil-5-nitrofenilmetilkarbonatas (CAS RN ) Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas) (CAS RN ) Trietilfosfitas (CAS RN ) ex O,O -Dioktadecilpentaeritritolbis(fosfitas) (CAS RN ) ex Tri(metilfenil)fosfitas (CAS RN ) ex ,2 -[[3,3,5,5 -Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1 -bifenil]-2,2 - diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepinas], (CAS RN ) ex Bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritritoldifosfitas (CAS RN ) ex Fozetil-aliuminis (CAS RN ) ex Bis(neopentilglikolato)diboras (CAS RN ) ex ex Dietilamino-trietoksisilanas (CAS RN ) ex (N,N-dietilamino)etilchlorido hidrochloridas (CAS RN ) ex Etil(2-metilalil)aminas (CAS RN ) ex Alilaminas (CAS RN ) ex Tetrakis(etilmetilamino) cirkonis (IV), (CAS RN ) ex N,N-Dimetiloktilamino boro trichloridas (1:1) (CAS RN ) ex Tris[3-(dimetilamino)propil]aminas (CAS RN ) ex Bis[3-(dimetilamino)propil]metilaminas (CAS RN ) ex Dekametilendiaminas (CAS RN ) ex N -[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropano-1,3-diaminas, (CAS RN ) ex ,3-Cikloheksandimetanaminas (CAS RN ) ex Ciklopropilaminas (CAS RN ) ex amino-3-nitrobenzensulfonrūgštis (CAS RN ) ex Chloranilinas (CAS RN ) ex Natrio vandenilio 2-aminobenzen-1,4-disulfonatas (CAS RN ) ex Nitroanilinas (CAS RN ) ex ,4,5-Trichloranilinas (CAS RN ) ex Aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN ) ex Aminobenzen-1,4-disulfonrūgštis (CAS RN ) ex Chlor-2-nitroanilinas (CAS RN ) ex Chlor-4-nitroanilinas (CAS RN )

17 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/217 ex ,5-Dichloranilinas (CAS RN ) ex ,5-Dichloranilinas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės (CAS RN ) ex N-Metilanilinas (CAS RN ) ex ,4-Dichloranilin-6-sulfonrūgštis (CAS RN ) ex Amino-6-chlortoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN ) ex Nitro-p-toluidinas (CAS RN ) ex Aminotoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN ) ex Aminobenzotrifluoridas (CAS RN ) ex Aminobenzotrifluoridas (CAS RN ) ex N-Etil-m-toluidinas (CAS RN ) ex Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidinas (CAS RN ) ex Difenilaminas (CAS RN ) ex Natrio vandenilio 3-Aminonaftalen-1,5-disulfonatas (CAS RN ) ex aminonaftalen-1,5-disulfonrūgštis (CAS RN ) arba viena iš jos natrio druskų (CAS RN ) arba (CAS RN ) ex Naftilaminas (CAS RN ) ex Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis (CAS RN ) ex Pendimetalinas (ISO) (CAS RN ) 3,5 % ex N-1-Naftilanilinas (CAS RN ) ex N-Benzil-N-etilanilinas (CAS RN ) ex Chlorbenzilaminas (CAS RN ) ex Heptafluorizopropil-2-metilanilinas (CAS RN ) ex Izopropilanilinas (CAS RN ) ex Toluendiaminas (TDA), kurio sudėtyje esantis 4-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės, 2-metil-mfenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės, o likusioji derva sudaro ne daugiau kaip 0,23 % masės ex Metil-p-fenilendiaminsulfatas (CAS RN ) ex p-fenilendiaminas (CAS RN ) ex p-fenilendiamino ir p-diaminotolueno monochlordariniai ir dichlordariniai ex ,4-Diaminobenzensulfonrūgštis (CAS RN ) ex ,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai ex ,3 -Dichlorbenzidino dihidrochloridas (CAS RN ) ex ,4 -Diaminostilbeno-2,2 -disulfonrūgštis (CAS RN )

18 L 354/218 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex N-Etil-N,N -dimetil-n-fenil-etilen-1,2-diaminas (CAS RN ) ex (2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamino dihidrochloridas (CAS RN ) ex (2-Metoksifenoksi)etilamino hidrochloridas (CAS RN ) ex Titano bis(trietanolamino)diizopropoksidas (CAS RN ) ex N,N,N,N -Tetrametil-2,2 -oksibis(etilaminas) (CAS RN ) ex (Dimetilamino)etilbenzoatas (CAS RN ) ex [2-Hidroksietil(oktadecil)amino]etanolis (CAS RN ) ex (2-Metoksifenoksi)etilaminas (CAS RN ) ex N,N,N -Trimetil-N -(2-hidroksietil) 2,2 -oksibis(etilaminas), (CAS RN ) ex trans-4-aminocikloheksanolis (CAS RN ) ex D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diolis (CAS RN ) ex Etoksietilaminas (CAS RN ) ex N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiaminas, (CAS RN ) ex (1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartratas (CAS RN ) ex Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis (CAS RN ) ex Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN ) ex Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN ) ex Natrio vandenilio 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas, (CAS RN ) ex Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 80 % masės (CAS RN ) ex Aminofenolis (CAS RN ) ex Amino-o-krezolis (CAS RN ) ex Anizidinai ex Amino-4-hidroksibenzensulfonrūgštis (CAS RN ) ex Trifluormetoksianilinas (CAS RN ) ex Nitro-o-anizidinas (CAS RN ) ex (2-Aminoetil)fenolis (CAS RN ) ex Dietilaminofenolis (CAS RN ) ex Benziloksianilino hidrochloridas (CAS RN ) ex Amino-4-brom-9,-dioksoantracen-2-sulfonrūgštis ir jos druskos

19 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/219 ex Amino-5-chlorbenzfenonas (CAS RN ) ex p-[(2-chloroetil)etilamino]benzaldehidas (CAS RN ) ex Antranilo rūgštis (CAS RN ) ex Ornitino aspartatas (INNM) (CAS RN ) ex DL-Asparto rūgštis, naudojama maisto priedams gaminti, (CAS RN ) ( 1 ) ex Amino-4-chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN ) ex Norvalinas ex Glicinas (CAS RN ) ex D-(-)-Dihidrofenilglicinas (CAS RN ) ex Etil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN ) ex Etilheksil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN ) ex [2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolio hidrochloridas, (CAS RN ) ex (1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonio acetatas ex Tetrametilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra 25 % (± 0,5 %) masės tetrametilamonio hidroksido ex Tetra(dimetilditetradecilamonio) molibdatas, (CAS RN ) ex Tetrabutilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra 55 % (± 1 %) masės tetrabutilamonio hidroksido, (CAS RN ) ex Tetrapropilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: 40 % (± 2 %) masės tetrapropilamonio hidroksido, ne daugiau kaip 0,3 % masės karbonato, ne daugiau kaip 0,1 % masės tripropilamino, ne daugiau kaip 500 mg/kg masės bromido, ir ne daugiau kaip 25 mg/kg masės kalio ir natrio (kartu) ex Tetraetilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: 35 % (± 0,5 %) masės tetraetilamonio hidroksido, ne daugiau kaip mg/kg chlorido, ne daugiau kaip 2 mg/kg geležies ir ne daugiau kaip mg/kg kalio ex Dialildimetilamonio chlorido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 %, bet ne daugiau kaip 67 % masės dialildimetilamonio chlorido, (CAS RN ) ex akrilamido-2-metilpropansulfonrūgštis (CAS RN ) arba jos natrio druska (CAS RN ), arba jos amonio druska (CAS RN )

20 L 354/220 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex Metil-2-acetamid-3-chlorpropionatas (CAS RN ) ex N-(1,1-Dimetil-3-oksbutil)akrilamidas (CAS RN ) ex Akrilamidas (CAS RN ) ex N,N-Dimetilakrilamidas (CAS RN ) ex Metilkarbamatas (CAS RN ) ex Tetrabutilkarbamidas (CAS RN ) ex ,4 -Dihidroksi-7,7 -ureilendi(naftalen-2-sulfonrūgštis) ir jos natrio druskos ex (3-Aminofenil)karbamido hidrochloridas (CAS RN ) ex Alachloras (ISO) ex Acetilamino-2-aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN ) ex Acetochloras (ISO), (CAS RN ) ex Chlor-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamidas, (CAS RN ) ex Brom-4-fluoracetanilidas (CAS RN ) ex N,N -1,4-Fenilenbis[3-oksobutiramidas], (CAS RN ) ex Propoksuras (ISO) (CAS RN ) ex N,N -(2,5-Dichlor-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN ) ex Metil 2-amino-4-[[(2,5-dichlorfenil)amino]karbonil]benzoatas (CAS RN ) ex Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamidas (CAS RN ) ex N,N -(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN ) ex N,N -(2-Chlor-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN ) ex N-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamidas (CAS RN ) ex (4-Hidroksifenil)acetamidas (CAS RN ) ex Amino-p-anisanilidas (CAS RN ) ex Chlor-3-hidroksi-2,4 -dimetoksi-2-naftanilidas (CAS RN ) ex p-aminobenzamidas (CAS RN ) ex Antranilamidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės (CAS RN ) ex Paracetamolis (INN) (CAS RN ) ex Chlor-3-hidroksi-2 -metil-2-naftanilidas (CAS RN ) ex Flutolanilis (ISO) (CAS RN ) ex Hidroksi-2 -metoksi-2-naftanilidas (CAS RN )

21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354/221 ex Hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN ) ex Hidroksi-2 -metil-2-naftanilidas (CAS RN ) ex Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN ) ex ,1-Cikloheksanodiactorūgštis monoamidas (CAS RN ) ex Sacharinas ir jo natrio druskos ex N-Fenilmaleimidas (CAS RN ) ex ,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dionas (CAS RN ) ex N,N -(m-fenilen)dimaleimidas (CAS RN ) ex Dicikloheksilkarbodiimidas (CAS RN ) ex N-[3-(dimetilamino)propil]-N -etilkarbodiimido hidrochloridas (CAS RN ) 0 % ex alfa-brom-o-toluonitrilas (CAS RN ) ex (m-Benzoilfenil)propionnitrilas (CAS RN ) ex ,2-Dibrom-3-nitrilopropionamidas (CAS RN ) ex Amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropannitrilo hidrochloridas, (CAS RN ) ex Cianacto rūgšties alkilo arba alkoksialkilo esteriai ex Metil-2-ciano-2-fenilbutiratas (CAS RN ) ex Cianacto rūgštis kristalų pavidalo (CAS RN ) ex m-(1-cianoetil)benzenkarboksirūgštis (CAS RN ) ex (Cianacetil)-3-etilkarbamidas (CAS RN ) ex Esfenvalerato izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 83 % masės (CAS RN ) ex Malonnitrilas (CAS RN ) ex Metakrilnitrilas (CAS RN ) ex Chlorotalonilas (ISO) (CAS RN ) ex Etil-2-cian-2-etil-3-metilheksanoatas (CAS RN ) ex Etil-2-cian-2-fenilbutiratas (CAS RN ) ex Etilendiaminotetraacetonitrilas (CAS RN ) ex Butironitrilas (CAS RN ) ex ,2 -Dimetil-2,2 -azodipropionamidino dihidrochloridas

22 L 354/222 Europos Sąjungos oficialusis leidinys ex Anilino-2-metoksibenzendiazonio vandenilio sulfatas (CAS RN ) ex Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis (CAS RN ) ex Tetranatrio 3,3 -[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5- dihidroksinaftalen-2,7-disulfonatas], (CAS RN ) ex [(2,5-Dichlorfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgštis (CAS RN ) ex ,3 -Bis(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)-N,N -bipropionamidas (CAS RN ) ex Acetaldehido oksimas vadeniniame tirpale (CAS RN ) ex N-Izopropilhidroksilaminas (CAS RN ) ex Chlor-N-metoksi-N-metilacetamidas (CAS RN ) ex O-Etilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas (CAS RN ) ex Tebufenozidas(ISO) (CAS RN ) ex Aminoguanidinio vandenilio karbonatas (CAS RN ) ex Adipohidrazidas (CAS RN ) ex Butanono oksimas (CAS RN ) ex Metaflumizonas (ISO) (CAS RN ) ex Ciflufenamidas (ISO) (CAS RN ) ex Daminozidas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN ) ex Metilendicikloheksilo diizocianatai (CAS RN ) ex ,3 -Dimetilbifenil-4,4 -diildiizocianatas (CAS RN ) ex Butilizocianatas (CAS RN ) ex m-izopropenil-α,α-dimetilbenzilo izocianatas (CAS RN ) ex m-fenilendiizopropilideno diizocianatas (CAS RN ) ex ,5 (ir 2,6)-Bis(izocianatmetil)biciklo[2.2.1]heptanas (CAS RN ) ex Trimetilheksametileno diizocianatas, izomerų mišiniai ex ,3-Bis(izocianatometil)benzenas (CAS RN ) ex Prosulfokarbas (ISO) (CAS RN ) ex Izopropiletiltiokarbamatas (CAS RN ) ex ,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propanetiolis (CAS RN )

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

untitled

untitled 1996L0077 LT 29.12.2006 007.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 96/77/EB 1996 m. gruodžio 2 d. nustatanti konkrečius

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus teikiamos galimybės Cukrus yra natūralus produktas, jo grynas, saldus skonis yra visų saldinimo medžiagų pagrindas. Tai ne tik saldinimo priemonė,

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie LT 2014 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 83/1 II (Įstatymo galios neturintys teisės aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 274/2014 2014 m. kovo 14 d. kuriuo taisoma Reglamento (ES)

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. spalio 6 d. - kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/ 91 numatytas 20

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. spalio 6 d. - kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/ 91 numatytas 20 2016 10 25 L 290/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMIIJO REGLAMENTA (E) 2016/1872 2016 m. spalio 6 d. kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatytas 2016 m.

Detaliau

Maisto papildų klasifikavimas Maisto papildų vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinim

Maisto papildų klasifikavimas Maisto papildų vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinim klasifikavimas vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinimas, atsigavimo paspartinimas) iki specifinių (atskirų fizinių ypatybių jėgos, ištvermės,

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 201

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 201 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sausio 22 d. kam: ACP 14 WTO 9 COAFR 15 RELEX

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0288/178 Pakeitimas 178 Michel Dantin PPE frakcijos vardu Pranešimas Michel Dantin Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (COM(2017)0753 C8-0019/2018 2017/0332(COD)) A8-0288/2018 Pasiūlymas

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

1 Registruojama geografinė nuoroda Originali lietuviška degtinė/original Lithuanian vodka Spiritinio gėrimo kategorija Degtinė (Reglamento (EB) Nr. 11

1 Registruojama geografinė nuoroda Originali lietuviška degtinė/original Lithuanian vodka Spiritinio gėrimo kategorija Degtinė (Reglamento (EB) Nr. 11 1 Registruojama geografinė nuoroda Originali lietuviška degtinė/original Lithuanian vodka Spiritinio gėrimo kategorija Degtinė (Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II Priedo 15 kategorija) Aromatizuota degtinė

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/  m. kovo 15 d. - dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/  m. kovo 15 d. - dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam 2018 3 22 L 79/31 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/477 2018 m. kovo 15 d. dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos L 304/24 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2158 2017 m. lapkričio 20 d. kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k L 304/18 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2011 11 22 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011 2011 m. spalio 25 d. dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies

Detaliau

untitled

untitled 1999L0021 LT 01.07.2013 003.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 1999/21/EB 1999 m. kovo 25 d. dėl specialios

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

CL2007R1418LT bi_cp 1..1

CL2007R1418LT bi_cp 1..1 2007R1418 LT 23.07.2011 004.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1418/2007 2007 m. lapkričio 29 d.

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

Buinevicius LIŠTIA

Buinevicius LIŠTIA TERŠALŲ EMISIJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS VIDUTINĖS GALIOS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS Dr. Kęstutis Buinevičius Kauno technologijos universitetas Enerstena Mokslinių tyrimų centras Žemės paviršius spinduliuoja

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS PAKEITIMO 2018 m. lapkričio

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų

Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo procesą. Tai istorija

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/23 TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2009 2009 m. lapkričio 16 d. nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (kodifikuota redakcija) EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

1 023_028 antidotai

1 023_028 antidotai PRIEŠNUODŽIŲ VARTOJIMAS Priešnuodis Amilnitritas Antibotulininis serumas Antitoksinis serumas Antitetaninis serumas Nuodingoji medžiaga Vandenilio sulfidas Indikacijos Aiški anamnez Sunkaus apsinuodijimo

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

Microsoft Word - produktu sarasas.doc

Microsoft Word - produktu sarasas.doc Techninės specifikacijos projektas. 1 pirkimo dalis JAUTIENA, KIAULIENA, VERŠIENA, AVIENA IR TRIUŠIENA 1. Jautienos kumpis be kaulo Neriebus, vidutinio dydžio, geros išvaizdos, be kremzlių, plėvių ir sausgyslių,atvėsintas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizės

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizės Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizė Galutinė ataskaita 2019-06-18 Turinys SANTRUMPOS...3 ĮVADAS...4 1. UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ESAMA SITUACIJA...6

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Milupa straipsniai_koses_update

Milupa straipsniai_koses_update Kokį poveikį košės daro mano mažyliui? Grūdiniai augalai yra labai svarbi suaugusiųjų ir vaikų mitybos dalis. Jie suteikia energijos, papildo organizmą vertingaisiais B grupės vitaminais (tiaminu, riboflavinu

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI MAISTO PAPILDAI Turinys Maisto papildai Formula IV... 3 Vita-Squares... 4 Tre-en-en... 6 Formula IV Plus... 8 Carotenoid Complex... 10 Flavonoid Complex... 13 Cruciferous Plus... 17 Omega-3... 19 Omega-3

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduot

LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduot LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d. 9-10 klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduotys. Joms atlikti skiriamos 4 val. Kadangi rinkinys

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau