EN

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EN"

Transkriptas

1 LT LT LT

2 EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ SU SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAIS, SUDERINIMO 9 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO LT 1 LT

3 TURINYS 1. Įvadas Direktyvos 89/398/EEB ir 9 straipsnio tikslas ir taikymo sritis Teisinės bazės raida Valstybių narių pateikti pranešimai Duomenys pagal atskiras valstybes nares Austrija Belgija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Slovakija Slovėnija Ispanija LT 2 LT

4 Švedija Jungtinė Karalystė Aptarimas Išvados LT 3 LT

5 KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ SU SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAIS, SUDERINIMO 9 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO 1. ĮVADAS Pagal 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvos 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo 1 (t. y. dietiniais produktais) 9 straipsnio 5 dalį Europos Komisija turi Europos Parlamentui ir Tarybai siųsti ataskaitą apie šios direktyvos 9 straipsnio įgyvendinimą m. Komisija nusiuntė Tarybai ataskaitą šiuo klausimu (COM (94)475) pagal pirmines šios direktyvos 9 straipsnio 5 dalies nuostatas. Ataskaitoje aptarti pranešimai, gauti nuo šios direktyvos įsigaliojimo 1989 m. iki 1994 m m. Direktyva 1999/41/EB 2 buvo iš dalies pakeistos 9 straipsnio 5 dalies nuostatos, pagal kurias reikalaujama Europos Parlamentui ir Tarybai siųsti reguliarias ataskaitas apie straipsnio įgyvendinimą. Kad Komisija galėtų pateikti ataskaitas apie šio straipsnio įgyvendinimą, Komisijos tarnybos 2002 ir 2006 m. metais paprašė valstybių narių pateikti informaciją apie: 1. maisto produktų, apie kuriuos vadovaujantis 9 straipsniu buvo pranešta jų kompetentingai institucijai, skaičių; 2. duomenis apie specialią maisto produktų, apie kuriuos buvo pranešta, paskirtį. Valstybių narių buvo prašoma nurodyti, jei įmanoma, ar pranešimai buvo susiję su produkto pateikimu rinkai pirmą kartą, ar apie produktus anksčiau buvo pranešta kitoje valstybėje narėje. 1 2 OL L 186, , p m. birželio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/41/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo. OL L 172, , p LT 4 LT

6 Be to, buvo laukiama komentarų apie 9 straipsnio nuostatų įgyvendinimo šalyje patirtį bei šių direktyvos nuostatų veikimą. Šioje ataskaitoje pateikiama 2002 ir 2006 m. valstybių narių pateikta informacija ir valstybių narių iki 2005 m. pabaigos gautus pranešimus. Tokio termino pageidavo Komisijos tarnybos. Tačiau vėliau ataskaitos rengimas buvo sujungtas su ataskaitos apie maisto produktus, skirtus žmonėms, kurių angliavandenių apykaita yra sutrikusi (sergantiems diabetu), rengimu ir poreikio persvarstyti visą Direktyvą 89/398/EEB (įskaitant 9 straipsnio įgyvendinimą) svarstymu. Tokiam nuodugniam šių klausimų aptarimui prireikė daugiau laiko nei tikėtasi, tačiau buvo suteikta galimybė daug išsamiau apžvelgti visą atitinkamą sektorių Direktyvos 89/398/EEB ir 9 straipsnio tikslas ir taikymo sritis Direktyva 89/398/EEB yra susijusi su specialios paskirties maisto produktais, dar vadinamais dietiniais maisto produktais. Pagal direktyvos 1 straipsnį tai produktai, kurie dėl savo specialios sudėties arba gamybos proceso aiškiai skiriasi nuo įprastų maisto produktų ir kurie tinka vartoti jų charakteristikoje nurodytais mitybos tikslais ir parduodami, nurodant jų paskirtį. Šiame straipsnyje nurodyta ir tai, kad speciali paskirtis turi atitikti specifinius mitybos reikalavimus: 1) tam tikros grupės žmonių, kurių virškinimo procesai ar medžiagų apykaita yra sutrikę; arba 2) tam tikros grupės žmonių, kurių fiziologinė būklė yra ypatinga ir kuriems dėl to ypač naudinga suvartoti nustatytą maisto produktuose esančių tam tikrų medžiagų kiekį; arba 3) sveikų kūdikių ir mažų vaikų. Direktyvos I priede pateikiamas specialios paskirties maisto produktų grupių, kurioms atskiros nuostatos bus priimtos specialiosiose direktyvose, sąrašas. Specialios paskirties maisto produktams, kurie nepriklauso nė vienai I priede išvardytai grupei, taikomos 9 straipsnio nuostatos. 9 straipsnyje numatyta: Kad būtų galima atlikti efektyvią specialios paskirties maisto produktų, kurie nepriklauso nei vienai I priede išvardytai grupei, valstybinę kontrolę, taikomos šios specifinės nuostatos: 1. Kai pirmiau minėtas produktas yra pateikiamas į rinką pirmą kartą, gamintojas arba importuotojas, jei produktas gaminamas trečiojoje valstybėje, praneša valstybės narės kompetentingai institucijai produkto pardavimo vietą, pateikdamas jai ir produkto ženklinimo etiketėmis pavyzdį. LT 5 LT

7 2. Jei tas pats produktas vėliau pateikiamas į kitos valstybės narės rinką, gamintojas arba, atitinkamai, importuotojas pateikia valstybės narės kompetentingajai institucijai tą pačią informaciją, kartu nurodydamas pirmojo pranešimo gavėją. 3. Prireikus, kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai pareikalauti iš gamintojo ar, atitinkamai, iš importuotojo pateikti mokslinių tyrimų rezultatus ir duomenis, įrodančius, kad produktas atitinka 1 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus, o taip pat ir informaciją, numatytą 7 straipsnio 3 dalies a punkte. Jei šie tyrimai yra paskelbti lengvai prieinamoje publikacijoje, užtenka tik pateikti nuorodą į šią publikaciją. Direktyvos 89/398/EEB 9 straipsnio tikslas sudaryti sąlygas oficialiai stebėti specialios paskirties maisto produktus, kurie nepriklauso šios direktyvos I priede išvardytoms maisto produktų grupėms, kurioms buvo arba bus parengtos specialiosios direktyvos Teisinio pagrindo raida Iš pradžių, 1989 m., I priede buvo išvardytos devynios maisto produktų grupės: 1. Mišiniai kūdikiams iki keturių šešių mėnesių; 2. Pienas ir kitas maistas kūdikiams, vyresniems nei 6 mėn., ir mažiems vaikams iki 3 m.; 3. Kūdikių maistas; 4. Mažai energijos turintis maistas skirtas svoriui kontroliuoti; 5. Dietinis maistas, skirtas specialiems medicininiams tikslams; 6. Mažai natrio turintis maistas, įskaitant ir mažai natrio ar natrio neturinčias dietines druskas; 7. Maistas, neturintis glitimo; 8. Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams; 9. Maistas asmenims, kurių angliavandenių apykaita yra sutrikusi (sergantiems diabetu). Šis priedas buvo iš dalies pakeistas Direktyva 1999/41/EB, ir buvo išbrauktos dvi maisto produktų grupės: mažai natrio turintys maisto produktai, įskaitant ir mažai natrio turinčias dietines druskas arba dietines druskas be natrio, ir maisto produktai be glitimo. Direktyva 89/398/EEB buvo papildyta straipsniais 4a ir 4b. 4a straipsnyje nustatyta, kad taisyklės, taikomos sąvokoms, apibūdinančioms natrio arba druskos (natrio chlorido, stalo druskos) kiekio sumažinimą arba nebuvimą ir glitimo nebuvimą, priimamos pagal komitologijos procedūrą. LT 6 LT

8 4b straipsnyje nustatyta, kad, kalbant apie maisto produktus asmenims, kurių angliavandenių apykaita yra sutrikusi (sergantiems diabetu), Komisija, taikydama komitologijos procedūrą, arba toliau rengia atitinkamas specialias nuostatas, arba pateikia visus galimus pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimų. Dabartinės redakcijos priedas skamba taip: Konkretiems mitybos tikslams skirtų maisto produktų grupės, dėl kurių konkrečios nuostatos bus priimtos atskiromis direktyvomis: 1. Mišiniai kūdikiams iki keturių šešių mėnesių ir kūdikiams, vyresniems kaip keturių mėnesių 3 2. Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams 4 3. Mažai energijos turintis maistas, skirtas svoriui kontroliuoti 5 4. Dietinis maistas, skirtas specialiems medicininiams tikslams 6 5. Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams 7 ; Konkretiems mitybos tikslams skirtų maisto produktų grupės, dėl kurių konkrečios nuostatos bus priimtos atskiromis direktyvomis, atsižvelgiant į 4b straipsnyje nurodytos procedūros rezultatus: 6. Maistas asmenims, kurių angliavandenių apykaita yra sutrikusi (sergantiems diabetu) VALSTYBIŲ NARIŲ PATEIKTI PRANEŠIMAI Šioje dalyje apibendrinama informacija apie pranešimus apie dietinius maisto produktus, kurie neišvardyti Direktyvos 89/398/EEB I priede. Todėl iš esmės į I priede išvardytų maisto produktų kategorijas nėra atsižvelgiama. Tačiau dėl skirtingų ataskaitų pateikimo ir teisės aktų perkėlimo būdų ne visuomet buvo galima atskirti šiuos produktus ir nustatyti tikslų pateiktų pranešimų apie dietinius maisto produktus, kuriems taikomas 9 straipsnis, skaičių. Pranešimų priėmimo data kiekvienoje šalyje skiriasi dėl laiko, kurio reikia būtinoms procedūroms pritaikyti taikant nacionalinius teisės aktus, skirtumų m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičianti Direktyvą 1999/21/EB. OL L 401, , p m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (kodifikuota redakcija) OL L 339, , p m. vasario 26 d. Komisijos direktyva 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti. OL L 55, , p m. kovo 25 d. Komisijos direktyva dėl specialios medicininės paskirties dietinių maisto produktų. OL L 91, , p Nepriimta jokia specialioji direktyva. LT 7 LT

9 Šalims, kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d., laikotarpis, į kurį atsižvelgiama, prasideda nuo įstojimo datos 2004 m. gegužės 1 d. Bulgarijos ir Rumunijos duomenys nėra įtraukti į ataskaitą, nes ji apima panešimus, gautus iki 2005 m pabaigos Duomenys pagal atskiras valstybes nares Austrija Belgija Kipras Čekija Danija Austrijos kompetentinga institucija gavo iš viso 128 pranešimus. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: maisto produktai asmenims, sergantiems gliutenine enteropatija, maisto produktai be glitimo (92), maisto produktai asmenims, sergantiems fenilketonurija (12), maisto produktai nėščioms arba maitinančioms krūtimi (žindančioms) moterims (10), maisto produktai neišnešiotiems kūdikiams ir angliavandenių pakaitalas po gimimo; pagerintas motinos pienas neišnešiotiems kūdikiams (10), maisto produktai asmenims, sergantiems hipercholesterinemija (6). Belgijos kompetentingai institucijai buvo pranešta apie vieną produktą. Prašymas buvo pateiktas dėl dietinio medaus produkto, kuriame yra 60 % saldiklių, skirto naudoti kaip medaus pakaitalas diabetu sergantiems žmonėms. Prašymas nebuvo priimtas, nes nuspręsta, kad jis neatitinka Tarybos direktyvos 2001/110/EB, susijusios su medumi, reikalavimų. Tačiau reikia pažymėti, kad, kaip minėta, maisto produktams, kurie skirti diabetu sergantiems asmenims, 9 straipsnyje nustatyta pranešimo procedūra šiuo metu netaikoma. Kipro kompetentinga institucija negavo nė vieno pranešimo. Čekijos kompetentinga institucija negavo nė vieno pranešimo. Danijos kompetentinga institucija gavo iš viso 36 pranešimus. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: mažai baltymų turintys maisto produktai (19), LT 8 LT

10 Estija labai mažai kalorijų turintys dietiniai maisto produktai (9), maisto produktai be laktozės (5), maisto produktai be glitimo (3). Estijos kompetentinga institucija gavo iš viso 19 pranešimų. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašyti kaip: maisto produktai be glitimo (18), mažai natrio turintys maisto produktai (1). Teikimas rinkai. Apie prekybą trimis iš šių maisto produktų kitose valstybėse narėse jau pranešta prieš pateikiant pranešimą Estijoje Suomija Suomijos kompetentinga institucija gavo iš viso 350 pranešimų. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: mažai laktozės turintys maisto produktai arba maisto produktai be laktozės (201), maisto produktai be glitimo (131), cholesterolį mažinantys maisto produktai (17), mažai baltymų turintys maisto produktai (1). Pastaba. Maždaug 17 % Suomijos gyventojų netoleruoja laktozės. Todėl pieno produktų pramonės atstovai yra sukūrę kelis pieno produktus, kurie tinka šiai žmonių grupei. Teikimas į rinką. Visi produktai, apie kuriuos buvo pranešta, į rinką pirmą kartą buvo pateikti Suomijoje Prancūzija Prancūzijos kompetentinga institucija gavo iš viso 92 pranešimus. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: mažai kalorijų turintys maisto produktai, kuriems netaikomi specialieji teisės aktai dėl svorio mažinimo (34), daug baltymų ir mažai kalorijų turintys maisto produktai (8), pagerinti maisto produktai vaikams ir paaugliams (grūdiniai produktai, sausainiai ir pieno gėrimai) (46), LT 9 LT

11 pagerinti maisto produktai vyresnio amžiaus žmonėms (pieno gėrimai ir sausainiai) (2), LT 10 LT

12 pieno miltelių produktai sveikstantiesiems (1), maisto produktai be glitimo (1). Pastaba. Informacijos apie m. negauta. Teikimas rinkai. Prancūzijos kompetentingos institucijos teigimu, apskritai nepateikiama jokios informacijos, ar kitoje valstybėje narėje apie produktą buvo pranešta, ar nebuvo Vokietija Vokietijos kompetentinga institucija gavo iš viso 338 pranešimus. Nustatyta, kad iš jų 119 pranešimų (35 %) yra tinkami vartoti dietinės mitybos reikmėms ir atitinka teisines nuostatas. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta (įskaitant 27 produktus, pranešimo apie kuriuos procedūra dar nebaigta), aprašomi taip: Maisto produktai, sergantiems hipercholesterinemija ir (arba) asmenims, kuriems reikia maisto produktų su modifikuotais riebalais (46) Maisto produktai nėščioms ir (arba) krūtimi maitinančioms motinoms (30) Maisto produktai asmenims, turintiems įsisavinimo arba virškinimo sutrikimų ir kuriems dėl dietos trūksta maistinių medžiagų (20) Maistas asmenims, kuriems trūksta geležies (14) Maisto produktai asmenims, kuriems reikia maisto produktų su modifikuotais baltymais (ypač mažai fenilalanino turintys maisto produktai) (12) Maisto produktai asmenims, kuriems trūksta konkrečių amino rūgščių (11) Maisto produktai asmenims, kuriems trūksta tam tikrų mineralinių medžiagų (išskyrus geležį) (7) Kita (6) 128 pranešimai (38 %) nebuvo priimti dėl to, kad, pavyzdžiui, nebuvo objektyvios nuorodos į konkrečią vartotojų grupę, minimos sąlygos, kuriomis nebūtina maitintis specialiai sukurtais dietiniais maisto produktais (menopauzė, migrena, amžius, stresas, poreikis stiprinti atsparumą ir pan.) ir (arba) nėra ryškių skirtumų, palyginti su įprastais maisto produktais, tokiais kaip maisto papildai 8 arba maisto produktai, 8 Maisto papildai tai maisto produktai, kurie yra skirti papildyti įprastą racioną ir kurie, vieni arba derinyje su kitomis medžiagomis, yra koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų šaltinis, turintys mitybinį arba fiziologinį poveikį, ir kuriais prekiaujama dozuota forma, t. y. tokiomis formomis kaip kapsulės, pastilės, piliulės, tabletės ir kitos panašios formos, miltelių maišeliai, ampulės su skysčiu, buteliukai su lašų dozatoriumi bei kitos panašios skysčių ir miltelių, skirtų vartoti mažais dozuotais kiekiais, formos. Jie reglamentuojami Direktyva 2002/46/EB dėl maisto papildų. OL L 183, , p LT 11 LT

13 kurie papildyti vitaminais, mineralais ir kitomis medžiagomis 9 ( pagerinti maisto produktai ). Be to, kai kurie produktai daugiausia buvo skirti ne mitybos reikmėms, tad neatmestina galimybė juos klasifikuoti kaip medicinos produktą. 49 pranešimų procedūra dar nėra baigta, pvz., dėl vykstančio teismo proceso ar dar nebaigto tyrimo. Be to, apie 42 produktus buvo pranešta be reikalo, kadangi jie priklauso Direktyvos 89/398/EEB I priede nurodytoms maisto kategorijoms. Pastabos. Remiantis nacionalinėmis nuostatomis, toliau nurodytoms dietinių maisto produktų grupėms 9 straipsnyje nustatyta pranešimo procedūra nėra taikoma: mažai natrio turintys maisto produktai, įskaitant mažai natrio turinčias dietines druskas ir dietines druskas be natrio, maisto produktai be glitimo. Teikimas rinkai. Nurodyta, kad 15 produktų, apie kuriuos buvo pranešta, prieš juos pateikiant į Vokietijos rinką jau buvo pateikti rinkai kitoje ES valstybėje narėje. Nustatyta, kad keturis iš tų produktų tinka naudoti dietos reikmėms Graikija Graikijos kompetentinga institucija gavo ir priėmė iš viso 15 pranešimų. Vienas iš specialios paskirties maisto produktų, apie kuriuos buvo pranešta, pavyzdžių yra: produktas, kuris iš dalies atitinka tam tikrų asmenų, kuriems pasireiškia su virškinimu susiję sutrikimai dėl mitybos perviršio, poreikius. Pastaba. Dar keturi pranešimai, susiję su dietiniais maisto produktais, kurie iš dalies patenkina nėščių ir krūtimi maitinančių moterų mitybos poreikius, nebuvo priimti, nes nebuvo pagrįstas jų mitybinis poreikis Vengrija Airija Vengrijos kompetentinga institucija gavo iš viso 174 pranešimus. Visi maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: maisto produktai be glitimo (174). Pastaba. Keturis iš šių produktų gali vartoti ir fenilketonurija sergantys pacientai. Airijos kompetentingai institucijai buvo pranešta apie vieną produktą. Jis aprašomas kaip maisto produktai žmonėms, kurie netoleruoja laktozės arba kuriems trūksta laktazės (1). 9 Vitaminais, mineralais ar kitomis medžiagomis papildyti maisto produktai reglamentuojami Reglamentu (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis. OL L 404, , p LT 12 LT

14 Italija Latvija Pastaba. Specialieji teisės aktai Airijoje priimti 2002 m., o iki tol negaliojo jokia oficiali pareiškimo procedūra. Italijos kompetentinga institucija gavo iš viso pranešimų. Keletas specialios paskirties produktų, apie kuriuos pranešta, pavyzdžių: kūdikių vystymąsi gerinantis pienas, pienas be laktozės, produktai vandens ir elektrolitų kiekiui atkurti viduriuojant, maistas, kurio sudėtyje yra daugiausia angliavandenių ir B grupės vitaminų, skirtas ketozės simptomams mažinti. Pastaba. Pagal Italijos teisės aktus pranešimus privaloma teikti ir apie maisto papildus bei pagerintus maisto produktus. Italijos kompetentingos institucijos teigimu, didelę pranešimų dalį sudaro pranešimai apie maisto papildus, tačiau nebuvo galimybės nustatyti, kiek iš visų gautų pranešimų yra pranešimai apie dietinius produktus. Informacijos apie m. negauta. Latvijos kompetentinga institucija gavo iš viso keturis pranešimus. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: dietinis vanduo, tinkamas vartoti įvairioms reikmėms (4). Pavyzdžiui, skirtas asmenims, dirbantiems intensyvų protinį darbą, arba vyresniems nei 40 metų asmenims, būnantiems labai radioaktyvioje aplinkoje bei besimaitinantiems užterštais maisto produktais. LT 13 LT

15 Lietuva Lietuvos kompetentinga institucija negavo nė vieno pranešimo Liuksemburgas Malta Iki 2001 m. Liuksemburgo kompetentinga institucija negavo nė vieno pranešimo. Informacijos apie m. negauta. Maltos kompetentinga institucija negavo nė vieno pranešimo Nyderlandai Lenkija Nyderlandų kompetentinga institucija gavo iš viso penkis pranešimus. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: mažai natrio turintys maisto produktai, parduodami kaip tinkami vartoti laikantis mažai natrio turinčių produktų dietos (5). Lenkijos kompetentinga institucija gavo iš viso 985 pranešimus. Didelė šių pranešimų dalis (apie 88 %) yra susijusi su specialios paskirties maisto produktais, kurie priklauso šios direktyvos I priede išvardytoms maisto produktų grupėms. Kiti 119 pranešimų yra susiję su maistu, kuris aprašomas kaip: maisto produktai be glitimo (113), produktai, kurių sudėtyje yra augalinių sterolių (tepieji riebalai ir jogurto gėrimai) (3), kita: probiotikai(2), vaikų vystymąsi gerinantis pienas (1) Portugalija Portugalijos kompetentinga institucija gavo iš viso 66 pranešimus. Visi maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašyti kaip maisto produktai be glitimo (66). Pastaba. Portugalijos kompetentinga institucija teikia ataskaitas apie pranešimus, gautus nuo 2000 m. lapkričio mėn.; tai yra dekreto-įstatymo dėl Direktyvos 1999/41/EB perkėlimo į nacionalinius teisės aktus data. Informacijos apie m. negauta. Teikimas rinkai. Prieš pateikiant pranešimą Portugalijoje, apie prekybą šiais produktais jau buvo pranešta kitose valstybėse narėse. LT 14 LT

16 Slovakija Slovakijos kompetentinga institucija negavo nė vieno pranešimo Slovėnija Slovėnijos kompetentinga institucija gavo iš viso 63 pranešimus. Visi maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip maisto produktai be glitimo (63). Teikimas rinkai. Prieš pateikiant pranešimą Slovėnijoje, apie prekybą 62 iš šių produktų jau buvo pranešta kitose ES valstybėse narėse Ispanija Švedija Ispanijos kompetentinga institucija gavo iš viso 544 pranešimus. Didelė šių pranešimų dalis (apie 50 %) yra susijusi su specialios paskirties maisto produktais, kurie priklauso šios direktyvos I priede išvardytoms maisto produktų grupėms, ir todėl jie nėra įtraukti į šią analizę. Ispanijos kompetentinga institucija priėmė iš viso 273 pranešimus. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: maisto produktai be glitimo (215); mažai natrio turintys maisto produktai (56); maisto produktai neišnešiotiems kūdikiams arba kūdikiams, kurie gimė per mažo svorio (2). Švedijos kompetentinga institucija gavo iš viso pranešimų. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: mažiau glitimo turintys maisto produktai arba maisto produktai, kuriuose natūraliai nėra glitimo (1 128), mažiau laktozės, pieno ar pieno baltymų turintys maisto produktai arba maisto produktai be laktozės, pieno ar pieno baltymų (556), maisto produktai be kiaušinių (160), maisto produktai be sojų (124), mažiau baltymų ir (arba) žirnių baltymų turintys maisto produktai arba maisto produktai be baltymų ir (arba) žirnių baltymų (89), mažai fenilalanino turintys maisto produktai (28), kita: maisto produktai suaugusiesiems, kuriems papildomai reikia kalcio, pavyzdžiui, moterims po menopauzės ir vyresnio amžiaus moterims (6), LT 15 LT

17 cholesterolį mažinantys maisto produktai ir maisto produktai papildomai energijai arba baltymams gauti (4), maisto produktai suaugusiesiems, kuriems papildomai reikia geležies (1) ir kitų maistinių medžiagų (2). LT 16 LT

18 Pastaba. Bendras šių pranešimų skaičius yra didesnis kaip 1 680, nes kiekvienas produktas gali būti priskiriamas daugiau kaip vienai kategorijai (pavyzdžiui, maisto produktas, kuris yra ir be glitimo, ir be pieno). Teikimas rinkai. Apie daugumą produktų prieš pateikiant juos į Švedijos rinką nebuvo pranešta kitose valstybėse narėse Jungtinė Karalystė Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija gavo iš viso 114 pranešimų. Maisto produktai, apie kuriuos pranešta, aprašomi kaip: maisto produktai be glitimo (103), kita: motinos pieną gerinančios medžiagos (3), vaikų vystymąsi gerinantis pienas (3) ir maisto produktai kūdikiams, kurie gimė per mažo svorio (2), dietinė druska (1), maisto produktai laktazės trūkumui reguliuoti (1), maisto produktai svoriui reguliuoti (1). Pastaba. Specialieji teisės aktai Jungtinėje Karalystėje priimti 2002 m., o iki tol negaliojo jokia oficiali pareiškimo procedūra. Teikimas rinkai. Jungtinė Karalystės neturi jokios informacijos, ar apie šiuos produktus pirmąkart pranešta Jungtinėje Karalystėje, ar apie juos anksčiau pranešta kitoje valstybėje narėje. 3. APTARIMAS Toliau aptarime Komisija pabrėžė pagrindinius klausimus, kuriuos valstybės narės iškėlė dėl 9 straipsnio įgyvendinimo, ir sugrupavo susijusius atskirų valstybių narių pasiūlymus ir pavyzdžius. 1. Dėl informacijos apie produkto pateikimą rinkai pirmą kartą kelios valstybės narės pareiškė, kad dažnai yra sunku išsiaiškinti, ar kitoje ES valstybėje narėje buvo anksčiau pranešta apie maisto produktą. Taip gali būti todėl, kad importuotojai dažnai nenurodo šios informacijos. Be to, jei yra žinoma, kad maisto produktas buvo pateiktas rinkai Bendrijoje, importuotojas dažnai nežino, kurioje valstybėje narėje jis buvo pateiktas. Viena valstybė narė pasiūlė supaprastinti pranešimo sistemą ir apsiriboti pirmuoju pranešimu, kuris elektroniniu būdu galėtų būti išplatintas valstybėse narėse. 2. Kai kurios valstybės narės pareiškė, kad gamintojai ar importuotojai retai praneša apie dietinių maisto produktų, apie kuriuos buvo pranešta anksčiau, sudėties arba ženklinimo pakeitimus. Kartais gamintojai ir platintojai taip pakeičia produkto sudėtį, nurodytus mitybos tikslus arba žmonių, kuriems skirtas tas dietinis maisto produktas, grupę, kad gali prireikti dar kartą atlikti produkto atitikties teisės aktams patikrą. LT 17 LT

19 Viena valstybė narė pabrėžė, kad nėra jokio įpareigojimo informuoti kompetentingą instituciją, kai produktas pašalinamas iš rinkos, ir todėl sunku gauti atnaujintą informaciją apie rinkoje esančius produktus. Kita valstybė narė pasiūlė nustatyti pranešimų teikėjams įpareigojimą pranešti apie bet kokius produkto, apie kurį jau pranešta, pokyčius straipsnio 3 dalies nuostatomis valstybėms narėms suteikta teisė prireikus reikalauti, kad gamintojas arba importuotojas pateiktų mokslinių tyrimų rezultatus ir duomenis, įrodančius, kad produktas atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. Viena valstybė narė pasiūlė šiuo klausimu valstybėms narėms tarpusavyje dalytis patirtimi ir specialistų žiniomis. 4. Esama 9 straipsnio įgyvendinimo neatitikimų. Kelios valstybės narės gavo pranešimus apie maisto produktus, kurie priklauso vienai iš I priede išvardytų grupių, apie kuriuos paprastai nereikia teikti pranešimo pagal 9 straipsnį; buvo pateikta pranešimų net apie tuos produktus, kuriems Direktyva 89/398/EEB netaikoma. Vienas paaiškinimas yra tai, kad kai kuriose valstybėse narėse maisto produktų, apie kuriuos reikia pateikti pranešimą, yra daugiau, o valdžios institucijos neskirsto pranešimų į atskiras rūšis. Kita vertus, iš pranešimų analizės matyti, kad gali būti keletas priežasčių, dėl kurių sunku taikyti esamus teisės aktus. Esama daug vadinamųjų ribinių produktų, dietinių maisto produktų, kuriems galima taikyti skirtingus teisės aktus. Gali kilti abejonių, ar dietiniams maisto produktams taikoma specialioji direktyva, ar 9 straipsnio nuostatos ir ar produktai yra dietiniai, ar įprasti maisto produktai. 9 straipsnis, palyginti su specialiosiomis direktyvomis Kai kurios valstybės narės laikosi nuomonės, kad maisto produktai fenilketonurija sergantiems asmenims yra dietiniai maisto produktai pagal 9 straipsnį, o kitos juos laiko specialios medicininės paskirties dietiniais maisto produktais. Su tokia pat problema susidurta ir kalbant apie labai nedaug kalorijų turinčius produktus. Dietiniai maisto produktai, palyginti su visiems žmonėms skirtais maisto produktais Dažniausiai pasitaikantys atvejai, susiję su dietinių produktų atskyrimu nuo įprastų maisto produktų, apibendrinti toliau pateikiamuose pavyzdžiuose: Kai kurių valstybių narių nuomone, maisto produktai, papildyti augaliniais steroliais, yra dietiniai produktai, skirti hipercholesterinemija sergantiems žmonėms, o kitos valstybės narės juos laiko visiems žmonėms skirtais produktais. LT 18 LT

20 Panaši problema iškilo ir skirstant produktus į dietinius maisto produktus ir maisto papildus. Pavyzdžiui, kai kurių valstybių narių nuomone, tabletės, papildytos vitaminais pagyvenusiems žmonėms, yra dietiniai maisto produktai, o kitos juos laiko maisto papildais. Komisija pažymėjo, kad maisto produkto negalima laikyti ir dietiniu maisto produktu, ir maisto papildu. Be to, pagal Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo 2 straipsnio a dalyje pateiktą apibrėžtį, maisto papildai yra skirti įprastam racionui papildyti. O dietiniai maisto produktai yra maisto produktai, kurie dėl specialios sudėties ar gamybos proceso yra tinkami vartoti konkrečiai žmonių grupei. Paprastai, jei maisto produktas pateikiamas dozuota forma, kaip nurodoma Direktyvoje 2002/46/EB pateiktoje maisto papildų apibrėžtyje, jis bus laikomas maisto papildu, tačiau jei konkretus maisto produkto mitybos paskirties tyrimas rodo, kad jis skirtas tam tikrai žmonių, kurių fiziologinė būklė yra ypatinga, grupei (o ne visiems žmonėms), šis produktas gali būti laikomas dietiniu maisto produktu. Susirūpinimą kelia ir pagerintų maisto produktų bei dietinių maisto produktų klasifikacija. Ataskaitoje, pavyzdžiui, apie pagerintus grūdinius produktus vaikams ir paaugliams pranešta kaip apie dietinius maisto produktus, tačiau dėl neseniai įsigaliojusio Reglamento 1925/2006 dėl pagerintų maisto produktų (2007 m. liepos 1 d.) tokius produktus dabar būtų galima laikyti pagerintais maisto produktais. Tam tikros valstybės narės kai kurių kategorijų įprastus maisto produktus laikė dietiniais maisto produktais dėl jų charakteristikoje nurodytų teiginių, tokių kaip be sojų arba be pieno. Tai buvo pagrįsta samprotavimu, kad šie maisto produktai buvo skirti specialiai asmenims, kurie netoleruoja konkrečių sudedamųjų dalių arba yra joms alergiški. Reikėtų pabrėžti, kad kalbant apie alergenų ženklinimą, nuorodoms dėl produktuose esančių alergenų taikoma Direktyva 2000/13/EB dėl bendrojo maisto ženklinimo 10. Šių teisės aktų tikslas suteikti vartotojams išsamią informaciją apie maisto produktus. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai, alergiški tam tikroms medžiagoms arba jų netoleruojantys, gautų informaciją apie sudedamąsias dalis, kurioms jie yra jautrūs, etiketėje reikalaujama nurodyti teisės aktuose nustatytų alerginių sudedamųjų dalių pavadinimus. Paprastai konkrečioms medžiagoms jautrūs žmonės, norėdami rasti atitinkamą informaciją, peržiūri sudedamųjų dalių sąrašą. Be to, maisto produktai, kuriuose nėra galimai alerginių sudedamųjų dalių, negali būti automatiškai laikomi dietiniais maisto produktais m. kovo 20 d. Direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pristatymu ir reklama, suderinimo. OL L 109, , p , su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. lapkričio 27 d. Komisijos direktyva 2007/68/EB, iš dalies keičiančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB IIIa priedą dėl tam tikrų maisto sudedamųjų dalių. OL L 310, , p LT 19 LT

21 Reikėtų pabrėžti, kad ataskaita yra susijusi su atitinkamais pranešimais, kuriuos valstybės narės gavo prieš įsigaliojant kai kuriems neseniai priimtiems teisės aktams dėl maisto produktų. ES teisės aktų raida, pavyzdžiui, priimta Direktyva 2002/46/EB dėl maisto papildų, jau turi įtakos pranešimo sistemai. Be to, manoma, kad neseniai įsigalioję reglamentai dėl pagerintų maisto produktų ir teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą paveiks maisto produktų, apie kuriuos teikiami pranešimai 9 straipsnyje nustatyta tvarka, kategoriją. 5. Žvelgiant į apibendrinimo lentelę, kurioje pateikta gautų pranešimų apžvalga (žr. priedą), matyti, kad didelę visų pranešimų dalį (57 %, arba pranešimus) sudaro pranešimai apie produktus be glitimo, o antrą pagal dydį pranešimų dalį (21 %, arba 764 pranešimus) pranešimai apie produktus be laktozės. Taigi, matyti, kad iš didelio skaičiaus pranešimų galima išskirti kelias daugeliui valstybių narių visuotinai priimtinas kategorijas. 4. IŠVADOS 9 straipsnio nuostatų tikslas sudaryti sąlygas oficialiai stebėti rinkai teikiamus produktus. Tačiau, apskritai daugumos valstybių narių nuomone, pranešimo sistema turėtų būti racionalizuojama, kad būtų užtikrintas labiau suderintas šio straipsnio nuostatų įgyvendinimas visoje Europos Sąjungoje. Tokios produktų kategorijos kaip be glitimo ir be laktozės, sudarančios didelę pranešimų dalį, bus reglamentuojamos taikant konkrečias tokių terminų vartojimo taisykles, kaip numatyta Direktyvoje 89/398/EEB dėl dietinių maisto produktų (4a straipsnis) ir Reglamente 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (22 konstatuojamoji dalis). Taigi, 9 straipsnio nuostatos bus taikomos tik likusiems produktams, kuriems negali būti nustatytos konkrečios taisyklės, nes tai yra naujoviški produktai, arba todėl, kad jie nepriklauso visuotinai pripažintai maisto produktų kategorijai. Neatitikimų gali atsirasti dėl skirtingų Direktyvos 89/398/EEB dėl dietinių maisto produktų 1 straipsnyje pateiktos specialios paskirties maisto produktų apibrėžties aiškinimų ją sudaro skirtingi elementai ir kompetentingos institucijos ją gali aiškinti skirtingai. Pagal Direktyvos 89/398/EEB dėl dietinių maisto produktų 1 straipsnio nuostatas, be to, kad dietiniai maisto produktai yra skirti tam tikroms žmonių grupėms, dėl savo specialios sudėties arba gamybos proceso jie turi ir aiškiai skirtis nuo įprastų maisto produktų. Iš šios ataskaitos matyti, kad valstybės narės šią apibrėžtį aiškina nevienodai, todėl reikia sutarti dėl jos taikymo srities. Tai padėtų nustatyti ir skirtingų teisės aktų, kaip antai Direktyvos 2002/46/EB dėl maisto papildų ir Reglamento 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (dėl pagerintų maisto produktų), taikymo srities skirtumus. LT 20 LT

22 Atsižvelgus į šiuos svarstymus, tampa akivaizdu, kad, siekiant veiksmingiau ir labiau suderintai įgyvendinti teisės aktus dėl dietinių maisto produktų, reikėtų persvarstyti 9 straipsnį ir kitus susijusius straipsnius. LT 21 LT

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k L 304/18 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2011 11 22 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011 2011 m. spalio 25 d. dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

untitled

untitled 1999L0021 LT 01.07.2013 003.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 1999/21/EB 1999 m. kovo 25 d. dėl specialios

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie LT 2014 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 83/1 II (Įstatymo galios neturintys teisės aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 274/2014 2014 m. kovo 14 d. kuriuo taisoma Reglamento (ES)

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

Invitation to 11th Scientific Network on Food Consumption Data

Invitation to 11th Scientific Network on Food Consumption Data Maisto suvartojimo duomenų tinklas Dr. Albertas Barzda Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras albertas.barzda@smlpc.lt PASITARIMAS, SKIRTAS GERESNIAM BENDRADARBIAVIMUI IR PASIKEITIMUI INFORMACIJA

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo taisyklėse. DALYKAS IR APIMTIS Šia Registracijos tvarka nustatomos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd VILNIAUS UNIVERSITETAS NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SVEIKOS GYVENSENOS REKOMENDACIJOS

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

Milupa straipsniai_koses_update

Milupa straipsniai_koses_update Kokį poveikį košės daro mano mažyliui? Grūdiniai augalai yra labai svarbi suaugusiųjų ir vaikų mitybos dalis. Jie suteikia energijos, papildo organizmą vertingaisiais B grupės vitaminais (tiaminu, riboflavinu

Detaliau

Maisto papildų klasifikavimas Maisto papildų vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinim

Maisto papildų klasifikavimas Maisto papildų vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinim klasifikavimas vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinimas, atsigavimo paspartinimas) iki specifinių (atskirų fizinių ypatybių jėgos, ištvermės,

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc.

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. mūsų planetos gyventojų. Lietuva ne išimtis saulėtų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/  m. kovo 15 d. - dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/  m. kovo 15 d. - dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam 2018 3 22 L 79/31 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/477 2018 m. kovo 15 d. dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga Lietuvos bendrojo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau