PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Data Parašas. Direktorius EDVARDAS ČERNAUSKAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Data Parašas. Direktorius EDVARDAS ČERNAUSKAS"

Transkriptas

1 Užsakovas KAIPĖOS MIESO SAIAYBĖ Statinio projekto pavadinimas RAGANINIŲ 2-OSIOS GAĖS KAIPĖOS MIESE KAPIAINIO REMONO IR NAUJOS SAYBOS PROJEKAS Statinio projekto Nr. RS Statinio projekto etapas PROJEKINIAI PASIŪYMAI Bylos žymuo PP Statinio naudojimo paskirtis GAĖS Statinio kategorija NEYPAINGASIS SAINYS Statybos rūšis KAPIAINIS REMONAS/NAUJA SAYBA Pareigos ardas, pavardė Atestato Nr. ata Parašas irektorius EARAS ČERNAUSKAS Projekto vadovas EARAS ČERNAUSKAS Projekto dalies vadovas EARAS ČERNAUSKAS ilnius, 221

2 BENRIEJI SAINIO ROIKIAI Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos III. SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 1. Raganių 2-oji g Gatvės kategorija - s* 1.2. Gatvės ilgis* km, ažiuojamosios dalies plotis m 1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1, 1.5. Eismo juostos plotis m I. INŽINERINIAI INKAI 1. ietaus nuotekų tinklai: 1.1. Bendras lietaus nuotekų ilgis* m amzdžio skersmuo mm. d2 d25 Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina ietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. AIA IŠEIIMO AA AIOS SAUSAS. KEIIMO PRIEŽASIS (JEI AIKOMA) KA. PA. OK. NR P Edvardas Černauskas Statinio projekto pavadinimas P Edvardas Černauskas okumento pavadinimas Raganių 2-osios gatvės Klaipėdos mieste Kapitalinio remonto ir naujos statybos projektas Bendrieji statinio rodikliai aida Užsakovas: okumento žymuo apas apų Klaipėdos miesto savivaldybė RS PP.BSR 1 1

3 AIŠKINAMAIS RAŠAS AIA IŠEIIMO AA AIOS SAUSAS. KEIIMO PRIEŽASIS (JEI AIKOMA) KA. PA. OK. NR P Edvardas Černauskas Statinio projekto pavadinimas P Edvardas Černauskas okumento pavadinimas Raganių 2-osios gatvės Klaipėdos mieste Kapitalinio remonto ir naujos statybos projektas Aiškinamasis raštas aida Užsakovas: okumento žymuo apas apų Klaipėdos miesto savivaldybė RS PP.AR 1 4

4 1. SAYBOS IEA Kapitaliai remontuojama Raganių 2-oji gatvė esanti Klaipėdos mieste Situacijos schema Schemoje pažymėta kapitaliai remontuojama Raganių 2-oji gatvė. 2. SAINIŲ ECHNINIAI ROIKIAI Statinio statybos rūšis kapitalinis remontas, nauja statyba; Statinių kategorija neypatingasis statinys; Statinio naudojimo paskirtis gatvės; Statinio rūšis inžinerinis statinys; Gatvės kategorija s* Rekonstruojamos gatvės atkarpos ilgis,239 km; Gatvės važiuojamosios dalies plotis m; Eismo juostų skaičius 1 vnt. Eismo juostos plotis m; RS PP.AR apas apų aida 2 4

5 1. lentelė. echniniai rodikliai Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos III. SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 1. Raganių 2-oji g Gatvės kategorija: s* 1.2. Gatvės ilgis km, ažiuojamosios dalies plotis m 1.4. Eismo juostų skaičius vnt Eismo juostos plotis m I. INŽINERINIAI INKAI 1. ietaus nuotekų tinklai: 1.1. Bendras lietaus nuotekų ilgis* m amzdžio skersmuo mm. d2 d25 3. PROJEKINIŲ PASIŪYMŲ SPRENINIAI 3.1. ietaus nuotekų tinklai Projektu naujai įrengiami lietaus nuotekų tinklai su lietaus nuotekų trapais, šulinėliais. arbų pradžioje lietaus nuotekų tinklai pajungiami į kitu projektu Klaipėdos miesto ylos g. kapitalinis remontas per naujai Raganių 1-osios gatvės Klaipėdos mieste kapitalinio remonto ir naujos statybos projekto projektuojamus lietaus nuotekų tinklų šulinėlius. arbų pabaigoje lietaus nuotekų tinklams projektuojama infiltracinė talpa Susisiekimo sprendiniai Projektiniai sprendiniai priimami atsižvelgiant į galiojančius normatyvinius dokumentus, išduotas projektavimo sąlygas, atsižvelgiant į esamą situaciją, saugumo reikalavimus. Projektuojama Raganių 2-oji gatvė taip kad atitiktų s* kategorijos gatvės kategorijai keliamus reikalavimus pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, vadovaujantis SR 2.6.4:214 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai (toliau - SR 2.6.4:214). Gatvės ašinė linija projektuojama vadovaujantis SR 2.6.4:214 I skyriaus 1 lentele. Minimalus horizontalios kreivės spindulys 8 m, Maksimalus horizontaliosios kreivės spindulys - 23 m. Gatvės išilginis profilis projektuojamas vadovaujantis I skyriaus 13 lentele. Mažiausias projektinis išilginis nuolydis,4 %, didžiausias projektinis išilginis nuolydis - 4,61 %. Minimalus įgaubtos vertikalios kreivės spindulys 1, minimalus išgaubtos kreivės spindulys 8. Gatvės danga projektuojama iš asfalto dangos m pločio su vienšlaičiu 2,5 % nuolydžiu. Gatvė įrėminta gatvės bordiūrais su užapvalinta viršutine dalimi, 5 cm peraukštėjimu. Už projektuojamo gatvės bordiūro projektuojamas derlingo dirvožemio užpylimas h-,1 m ir užsėjimas veja suvedant su esama veja. Nuovažos suvedamos pagal esamą plotį iš asfalto dangos įrėminant gatvės bordiūrais. RS PP.AR apas apų aida 3 4

6 3.3. Eismo organizavimas Saugus eismas užtikrinamas vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, bei Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis Projektuojamų kelio ženklų dydžio grupė 1. adovaujantis Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu RA Ž 12 projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė RA1 išskyrus pirmumo ženklus kurių atspindžio klasė RA Gatvės konstrukcijos parinkimas angos konstrukcija projektuojama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KP SK 19. RS PP.AR apas apų aida 4 4

7 ų ų ų SUARINIAI ŽYMĖJIMAI: Į Į Į ė -1 Š-1 Š-1 - kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos; - projektuojama asfalto dangos konstrukcija; - projektuojamas gatvės bordiūras su užapvalinta viršutine dalimi, 5 cm peraukštėjimu; - projektuojama veja; - projektuojamas lietaus nuotekų tinklas; - projektuojamas lietaus nuotekų šulinys; - projektuojamas nuotekų surinkimo šulinėlis su grotelėmis; - projektuojamas nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas); - projektuojama akumuliacinė/infiltracinė talpa. 1, 4,1 3,23 2,38 5,27 4,38.P r ab.: ,5 4 Kr.Pr.: 2+32, ų, Kr.Pab.: 2+26,66 Kr.Pr.: 2+9,36 Kr.Pab.: 1+86,6, 3,62 2, R,, R R ab.p Pk 2+18 Y = , 5 4 X = 3225,19 α= 2 4' R = 25 = 8, 65 K =, 3 B=, 1 =, 1 Kr Pk +38 Y = , 78 X = , 29 α = 5 9' R = 1 = 8, 6 K =, 21 B =, 4 =, 4.: 2+ 37,8 8 1,, 8,61 Kr.Pr.: 1+51,43, Kr.Pr.: 1+,19,,,,,,85, , , Kr.Pab.: +46,26, r.pr.: +, Kr.Pr.: +29,5 Kr.Pab.: 1+,3.1 R4, 4,55, Pk Y = X = , α = 3 1, ' R = 8 = 2, 73 K = 5, B=, 26 =, , ų, 4,2 4,35,.8,, 7,49, 9 4,43. 4,46, R, 11,79 4, , , 7., 6,28,,,,,, R4 ) _(").6, 1 NKAIAPP" INIJINIAIZE ,77, (_("IERA ierakelinis, + ų,, 4,37 4,62 6,11 6,22 Pk 1+69 Y = 6887, 7 X = , 93 α= 5' R = 23 =, 32 K = 3 4,6 4 B=, 1 =, 1, R4 Pk 1+9 Y = , 4 4 X = , 78 α = 18' R = 33 = 8, 55 K =,11 B=, 1 =, 1 AIA IŠEIIMO AA AIOS SAUSAS. KEIIMO PRIEŽASIS (JEI AIKOMA) KA. PA. OK. NR Statinio projekto pavadinimas Raganių 2-osios gatvės Klaipėdos mieste kapitalinio remonto ir naujos statybos projektas P Edvardas Černauskas SP Edvardas Černauskas okumento pavadinimas aida angų planas M1:5 Užsakovas okumento žymuo Klaipėdos rajono savivaldybė apas apų 1 1 RS PP.B-1

8 Bordiūras su 5 cm peraukštėjimu Skersinis gatvės pjūvis eja Gatvės važiuojamoji dalis 2,5% eja AIA IŠEIIMO AA AIOS SAUSAS. KEIIMO PRIEŽASIS (JEI AIKOMA) KA. PA. OK. NR P Edvardas Černauskas SP Edvardas Černauskas Statinio projekto pavadinimas okumento pavadinimas Raganių 2-osios gatvės Klaipėdos mieste kapitalinio remonto ir naujos statybos projektas Skersiniai pjūviai M1:5 aida Užsakovas okumento žymuo apas apų Klaipėdos rajono savivaldybė RS PP.B-2 1 1