Vaikų ir paauglių psichikos sunkumų atpažinimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vaikų ir paauglių psichikos sunkumų atpažinimas"

Transkriptas

1 Vaikų ir paauglių psichikos sunkumų atpažinimas Gerųjų praktikų analizė Deimantė Kavaliauskaitė Elena Gaudiešiūtė 2020

2 Turinys 1.ĮVADAS JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS 2.1 Daugiapakopė paramos sistema (Multitiered system of approaches) Trauminei patirčiai jautrios mokyklos (Trauma informed schools) JUNGTINĖ KARALYSTĖ 3.1 Nacionalinis sveikatos priežiūros ir gerinimo institutas Psichologinės sveikatos čempionai (Mental Health Champions) MindEd Psichologiškai sveikos mokyklos (Mentally Healthy Schools) Anos Froid Nacionalinis centras vaikams ir šeimoms (Anna Freud National Centre for Children and Families) AUSTRALIJA 4.1 Pirmoji psichologinė pagalba (Mental health first aid) Be You Psych4Schools APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

3 Įvadas Laikas, praleistas mokykloje, daro poveikį ne tik akademiniams ir kognityviniams procesams, tačiau ir yra svarbus vaikų ir paauglių bendravimui, santykiams, emocinei reguliacijai, elgesiui. Visi šie dalykai daro įtaką ir patys yra veikiami psichikos sveikatos (1). Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės duomenimis, trečdalis vaikų ir paauglių, turinčių psichikos sveikatos sunkumų ir sutrikimų, negauna reikiamų psichikos sveikatos paslaugų. Būtent todėl mokyklos aplinka yra laikoma kaip viena svarbiausių vietų tokiai paramai gauti (2). Psichikos sveikatos problemos yra siejamos su mokymosi nesėkmėmis, kurios savo ruožtu dar labiau padidina ir pastiprina psichologines problemas (3). Deja, bet ir pati mokyklos aplinka gali paskatinti emocinių ir elgesio sunkumų vaikams ir paaugliams atsiradimą. Pavyzdžiui, patyčios mokykloje gali sukelti ilgalaikį nerimą, depresiją, panikos sutrikimus ar netgi savęs žalojimą, kas gali tęstis net suaugus (4) metais Jungtinėje Karalystėje atliktoje apklausoje buvo nustatyta, jog beveik pusė mokyklinio amžiaus vaikų yra kuriuo nors metu patyrę patyčias (5). 02

4 Įvadas Svarbu, kad mokyklos kurtų tokią aplinką, kuri suteiktų paramą, stiprintų gerą psichikos sveikatą ir psichologinį atsparumą, užkirstų kelią psichikos sveikatos problemoms bei padėtų gydyti jau esamus sutrikimus. Skirtingose valstybėse tai vykdoma skirtingai. Pavyzdžiui, Kanados mokyklose sparčiai paplito Psichikos sveikatos raštingumo gido naudojimas. Šis gidas - tai moksliniais tyrimais patvirtintas įrankis, padedantis integruoti psichikos sveikatos temas į bendrojo ugdymo programą (6). Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje ypatingai padidėjo mokyklose vykdomų prevencinių ir intervencinių tyrimais grįstų programų, nukreiptų į psichikos sveikatos stiprinimą, kiekis bei įvairovė (7). Taip pat, po atliktos mokytojų apklausos, kurios metu paaiškėjo, jog 2 iš 3 pedagogų teigė, jog jiems trūksta tinkamų žinių bei mokymų kaip atpažinti psichikos sveikatos sunkumus, reaguoti į krizes, pradėtas lėtas, tačiau sistemingas mokytojų apmokymas pagal Mental Health First Aid programą (8). Vis tik pastebėta, kad geriausią rezultatą pasiekia kompleksinės programos, kurios: Fokusuojasi į pozityvią psichikos sveikatą; Taiko tiek universalias, tiek selektyvias paradigmas; Pradeda prevencines programas diegti anksti, nuo pat jauniausių mokinių; Taiko ilgalaikes programas, siekiant pokyčio visos mokyklos bendruomenės mastu, taip pat įtraukiant pakeitimus bendrojo ugdymo mokymo programose, keičiant mokymo stilių; Edukuoja, dirba ir su tėvais; Įtraukia bendruomenines paslaugas už mokyklos ribų. 03

5 JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS 04

6 Daugiapakopė paramos sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose itin plačiai naudojamas daugiapakopės paramos sistemos modelis (DPSM) (angl. Multi-Tiered Systems of Support). Šis modelis tapo itin populiarus per pastaruosius 20 metų. DPSM yra rekomenduojamas JAV Švietimo departamento (8). Daugiapakopė paramos sistema yra "visapusiška įrodymais pagrįsta sisteminė praktika siekianti greitai reaguoti į mokinių poreikius, reguliariai stebint jų pokyčius, kad būtų lengviau priimti duomenimis pagrįstus mokymo ir pagalbos sprendimus (9). Ši sistema galėtų būti įdiegta ir Lietuvoje, tačiau tam būtų reikalingas ilgas pasiruošimas, kiekvienos atskiros mokyklos pagalbos komandos sudarymas, visų nukreipimo procesų suvienodinimas, pritaikymas prie Lietuvoje egzistuojančių psichologinės pagalbos galimybių, turėtų plėstis intervencinių programų pasiūla, didėti specialistų skaičius mokyklose ir savivaldybėse, kad pastebėjus vaiko sunkumus, būtų galima jį greitai, saugiai nukreipti gauti kokybišką pagalbą. Taip pat šios sistemos įgyvendinimui reikalingas paslaugų žemėlapio kūrimas, bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų pasiūlos plėtimas ir vienas bene svarbiausių pokyčių - nuostatos, kad psichikos sveikata mokyklose - ne ką mažiau svarbus klausimas nei akademiniai pasiekimai. Pagrindiniai šios sistemos vienetai yra (10): DPSM yra paremta proaktyvumu ir prevencija Sistema naudoja įrodymais grįstas praktikas. Sprendimai ir procedūros išplaukia iš mokyklų ir mokinių duomenų. Mokiniams teikiamos paramos laipsnis priklauso nuo jų poreikių. Įgyvendinimas vyksta visoje mokykloje ir reikalauja glaudaus suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo 05

7 Daugiapakopės sistemos bruožai Trys pakopos plačiau Mokyklos yra ideali vieta pastebėti visus vaikus, todėl trijų pakopų požiūris tapo priimtinu intervencijų modeliu, siekiančiu užkirsti kelią psichikos sutrikimų atsiradimui ar ūmėjimui. Trys komponentai yra: universalios, selektyvios ir identifikuotos intervencijos. (11) 1. Universalios intervencijos yra skirtos visai mokyklai ar klasei - tai gali būti prevencinės programos, socialinių - emocinių įgūdžių lavinimas, patyčių prevencija, lytinis švietimas ir pan. 2. Selektyvios intervencijos yra skirtos mokinių grupėms, kuriems yra būdingi tam tikri rizikos faktoriai, rizika yra žymiai didesnė nei vidutinė. Dažnos intervencinės programos šiame lygyje būna nukreiptos į delinkventinį elgesį, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir pan. (11) Lietuvoje šiuo metu šio lygio atitikmuo galėtų būti ankstyvosios intervencijos programos, konsultacijos su mokyklos psichologu ar socialiniu pedagogu, mokytojų prisitaikymas prie vaiko poreikių ir galimybių pamokų vedimo metu. 3. Identifikuotos intervencijos yra nukreiptos į jaunus žmones, kuriems jau būdingi klinikiniai simptomai. Tai gali būti intervencijos, nukreiptos į pagalbą dėl nerimo, potrauminio streso sutrikimo, depresijos, žalingo psichoaktyvių medžiagų vartojimo (11). Kadangi Lietuvos mokyklose trūksta tiek specialistų, tiek intervencinių programų, šis lygmuo galėtų būti jau išorinis - konsultacijos psichikos sveikatos centruose, darbas su psichikos sveikatos specialistais. 06

8 Daugiapakopė paramos sistema 1-5% NEDAUG Psichologinis konsultavimas ir paramos grupės Nukreipimas profesionaliai pagalbai ir grįžtamojo ryšio gavimas Giluminis bendradarbiavimas su jaunuoliais, jų šeimomis ir bendruomenėje prieinamomis paslaugomis KAI KURIE 5-10% Ankstyvasis atpažinimas ir atranka, proceso stebėjimas ir vertinimas Efektyvios individualios ir grupinės intervencijos Sveikatingumo planai Bendras strategijų planavimas su mokiniais, šeimomis ir bendruomenės paslaugų teikėjais % VISI Tarpasmeninių santykių kūrimas, atsparumo stiprinimas, ir socialinis - emocinis mokymasis Trauminėms patirtims jautrios veiklos Psichikos sveikatos ir sveikatingumo mokymas 1 pav. Daugiapakopė paramos sistema pagal Viskonsino mokyklos psichikos sveikatos sistemą (12) 07

9 Daugiapakopė paramos sistema Kadangi ankstyva intervencija yra itin svarbi ir gali teigiamai pakeisti rizikos faktorius turinčių jaunuolių psichikos sveikatos kryptį, daugelis šalių pradeda naudoti šį trijų pakopų modelį. Lyginant šį modelį su Lietuvos mokyklose egzistuojančia sistema - galima pastebėti tam tikrų panašumų - pvz. jei pastebimas netinkamas ir besitęsiantis eksternalizuotas vaiko elgesys, jis nukreipiamas į vaiko gerovės komisiją (kas galėtų būti panašu į antrąją pakopą šiame modelyje), ir tada mokyklos švietimo pagalbos darbuotojai suteikia pagalbą (platesnis esamos situacijos ir sistemos ribotumų aprašymas - čia ). Šio modelio įgyvendinimas ir sėkmė priklauso nuo toliau aprašytų jo elementų. Sistemos pagrindas (11,12) 1. Stiprus universalus įgyvendinimas - jis susijęs su santykių kūrimu, psichikos sveikatos ir sveikatingumo ugdymu, pilnavertišku socialinio-emocinio mokymosi intergravimu į mokyklos sistemą, atsparumo ugdymu, apie trauminių patirčių įtaką vaiko psichikos sveikatai informuota mokyklos bendruomene (angl. Trauma informed care) ir bendradarbiavimo sistemomis bei praktikomis, kurios yra prieinamos, veiksmingos ir atliepiančios visus. 2. Integruotos lyderių komandos - ši grupė yra atsakinga už daugiapakopės paramos sistemos įgyvendinimą ir priežiūrą. Mokyklos integruoja savo psichikos sveikatos iniciatyvas į jau sėkmingai įgyvendinamą bendradarbiavimo infrastruktūrą ir daugiapakopę palaikymo sistemą. Suinteresuotosios šalys yra integruotos į komandą. 3. Moksliniais įrodymais grįstos praktikos - bendruomenės ir mokyklos palaiko stiprią jaunimo, šeimos, mokyklos ir bendruomenės partnerystę. Bendruomenės ir mokyklos komandos įtraukia šeimas, narius ir organizacijas, siekdamos gerinti mokinių sveikatą ir mokymąsi. Bendruomenės psichikos sveikatos paslaugų teikėjai yra laukiami kaip bendradarbiavimo su mokyklų personalu ir šeimomis partneriai, kuriantys ir kartais teikiantys universalų, pasirinktą ir intensyvų psichikos sveikatos palaikymą mokykloje. 08

10 Daugiapakopė paramos sistema 4. Moksliniais tyrimais grįstos praktikos - mokyklos darbuotojai ir psichikos sveikatos paslaugų teikėjai turi pripažinti įvairių kultūrų mokinių poreikius ir pasiūlyti programas, mažinančias paslaugų skirtumus. Tinkamai reaguojančios klasių ir mokyklų aplinkos atspindi visų klasėje esančių mokinių, įskaitant skurdą patiriančių, LGBT studentų ir kultūriškai bei kalbine prasme skirtingų mokinių, gyvenimus. Mokyklos turi sudaryti galimybes pedagogams išmokti kurti traumoms jautrias ir į kultūrą reaguojančias klases. 5. Nuolatinis duomenų tobulinimas - norėdamos dokumentuoti mokyklos psichikos sveikatos ir atmosferos poveikį akademiniams rodikliams, komandos renka duomenis. Nuolatinis duomenų tobulinimas reiškia nuolatinę, reflektyvią duomenų analizę, kurioje palyginama dabartinė situacija su norima ateitimi ir įsipareigojimas atitinkamai veikti. 6. Pozityvi mokyklos kultūra ir klimatas - užuot sutelkusios dėmesį į kontrolę ir bausmes, mokyklos daugiau dėmesio skiria teigiamos klasės ir mokyklos aplinkos kūrimui, ugdydamos socialinius-emocinius ir psichikos sveikatos įgūdžius, naudodamos aiškius ir nuoseklius lūkesčius. 7. Personalo požiūris į psichikos sveikatą, kompetenciją ir sveikatą - suaugusieji mokykloje turi pakeisti savo požiūrį, kad suprastų, jog dėmesys mokinių socialiniams-emociniams ir psichikos sveikatos poreikiams yra nepaprastai svarbus siekiant jų akademinės sėkmės. 8. Sisteminis profesinis tobulėjimas ir jo įgyvendinimas - komandos yra sistemingai įgyvendinamos visuose mokyklos lygiuose ir yra strategiškai suderintos siekiant visiems bendros sėkmės vizijos. 9. Konfidencialumas ir psichikos sveikatos skatinimo politika - turi būti išlaikytas mokinių įrašų, įskaitant informaciją apie psichikos sveikatos paslaugas, konfidencialumas. Informacija iš mokinių įrašų turėtų būti prieinama tik mokyklos personalui ir pareigūnams, kuriems šios informacijos reikia profesinėms pareigoms atlikti. 10. Paramos tęstinumas. 09

11 Mokykla, jautri trauminėms patirtims Dėmesys vaikų trauminėms patirtims ir jomis pagrįstas priežiūros poreikis prisidėjo prie mokyklose atsirandančio diskurso, susijusio su mokymo praktika, mokyklos klimatu ir su traumomis susijusiu profesinių mokymų ir mokytojų rengimu. Psichologinės traumos apima išgyvenimus ar įvykius, kurie suvokiami kaip žalingi, sukelia stiprią kančią ir daro įtaką bendrajai žmogaus savijautai. Sudėtingos traumos yra nuoseklaus ar pakartotinio trauminio poveikio per tam tikrą laiką rezultatas, paprastai sukeliantis didelę disfunkciją ar pažemėjusią savijautą (13). Tyrimai parodė, kad psichologinę trauminę patirtį dažniausiai patiria vaikai ir paaugliai, pavyzdžiui, beveik du trečdaliai suaugusiųjų nurodė, kad vaikystėje patyrė neigiamų emocinių įvykių (13). Tyrimai taip pat parodė, kad tokia trauminė patirtis vaikystėje yra susijusi su sunkumais mokykloje, nes socialinį, emocinį, pažintinį ir net smegenų vystymąsi gali smarkiai kliudyti trauminis stresas. Vaikystės traumos gali neigiamai paveikti mokinių savireguliacijos, organizavimo, supratimo ir įsiminimo galimybes, paveikdamos moksleivius akademiškai ir socialiai per visą jų patirtį mokykloje (13). Situacijos, kurios gali būti vertinamos kaip trauminės patirtys (14): Fizinė ar seksualinė prievarta, nepriežiūra, patyčios Artimo žmogaus mirtis ar praradimas Gyvybei pavojingas smurtas ar globėjo smurto stebėjimas Automobilių ar kitos sunkios avarijos Gyvybei pavojingos sveikatos situacijos ir (arba) skausmingos medicininės procedūros Matymas ar patyrimas smurto bendruomenėje (pvz., mušimai, apiplėšimai ar smurtas namuose, kaimynystėje ar mokykloje) Artimojo įkalinimas Gyvybei pavojingos stichinės nelaimės Terorizmo veiksmai ar grėsmė (žiūrima asmeniškai ar per televiziją) Gyvenimas chroniškai chaotiškoje aplinkoje, kurioje pastoviai trūksta išteklių, nuoseklumo ir saugumo 10

12 Mokykla, jautri trauminėms patirtims Jungtinė Karalystė ir JAV Vaikystės trauminės patirtys gali turėti tiesioginį poveikį vaiko gebėjimui mokytis. Vis dėlto švietimo sistemoje analizuojant vaikų, turinčių psichikos sunkumus ar emocijų ir elgesio sutrikimus poreikius mokyklose, mažai kalbama apie galimas traumines patirtis, kurios turi įtaką dabartiniam vaiko elgesiui ir patiriamiems jausmams. Dėl šios priežasties atsirado ši paradigma - Trauminei patirčiai jautrus požiūris (Trauma Sensitive Approach) ir mokyklos, kurios šią naują sistemą diegiasi ir jungiasi į Trauminei patirčiai jautrių mokyklų tinklą visame pasaulyje (15-17). Šiuo požiūriu remiantis manoma, kad vaikas atėjęs į mokyklą savo "nematomoje kuprinėje" atsineša anksčiau ar vėliau patirtus sunkius išgyvenimus (artimųjų netektį, smurtines patirtis ir pan.), kurie turi įtakos jo emocinei būsenai, elgesiui, gebėjimui susikaupti. Ypatingai svarbu tai suprasti žmonėms, dirbantiems su vaikais, kad elgesys, kuris pasireiškia dėl trauminės patirties būtų suvokiamas kaip vaiko emocijų išveikimas, o ne asmenybės savybė. Vietoj etikečių klijavimo - "tai sunkus/blogas vaikas", turėtume klausti, kas su vaiku vyksta ir kaip jam padėti Nematoma kuprinė Šioje nematomoje kuprinėje telpa vaiko baimės, sunkumai pasitikėti suaugusiais, jaustis saugiu bei visos baisios ir skaudžios patirtys, kurios jam nutiko. 11

13 Mokykla, jautri trauminėms patirtims Užburtas trauminės patirties ciklas Trauminė patirtis Emocinės/psichologinės pasekmės Elgesio problemos Baudimas 2 pav. Trauminės patirties ciklas (adaptuotas pagal McInerney, McKlindon) (15) Kai trauminės patirtys sukelia vaikams emocinę ar psichologinę žalą, jie gali pradėti savo išgyvenimus "išveikinėti" mokykloje pamokų metu, gali turėti sunkumų sukaupti dėmesį, paauglystėje gali pradėti užsiimti rizikingomis veiklomis, kaip psichoaktyvių medžiagų vartojimas ar tapti agresyvūs. Tai - nepadeda išeiti iš trauminės patirties rato. Dėl netinkamo elgesio vaikai sulaukia pasekmių, kurios taikomos dėl neatitikimo visuomenės taisyklėms ir normoms (pvz. baudžiamosios priemonės pažeidus taisykles, išmetimas iš mokyklos ar pan.) ir nesuteikus tinkamos pagalbos, nukreiptos į problemos kilmę, o ne jos išraišką, vaikų sunkumai gali dar labau aštrėti (15). Svarbu suprasti traumos ciklą (žr. paveikslą viršuje), kurį ypač reikalinga turėti omenyje analizuojant mokyklos aplinką, kurioje mokiniai gali demonstruoti probleminį elgesį, susijusį su traumine patirtimi, ir susitelkimas vien į baudimą dėl netinkamo elgesio gali neatnešti teigiamų rezultatų, o pakenti vaikui (18). Vienareikšmiškai svarbi dalis remiantis šia paradigma yra vertinimas - kas vyksta su vaiku, kad jis taip elgiasi ir kaip mokykla gali jam padėti naudodamasi empatišku priėjimu prie vaiko, santykio kūrimu ir įrodymais grįstomis intervencijomis. 12

14 Mokykla, jautri trauminėms patirtims Priimdama traumai jautrų požiūrį mokykla turi mokyti mokytojus, visą mokyklos personalą apie galimas trauminės patirties pasekmes vaiko psichikos sveikatai ir akademinei veiklai. Pokytis turėtų vykti visos mokyklos lygmeniu, kad mokytojai gebėtų atpažinti, suprasti ir spręsti traumų patyrusių vaikų mokymosi poreikius, mokėtų taikyti pozityvias intervencijas, nukreiptas į pagalbą mokymosi procese. Tam reikia įsipareigojimo formuoti mokyklos kultūrą ir politiką, kuri turi būti jautri trauminės patirties paveiktų besimokančiųjų poreikiams ir visiems, patiriantiems sunkumus. Šios pastangos teigiamai veikia mokyklas ir keičia pažeidžiamų mokinių gyvenimo kelią. Šios sistemos tikslas yra ne tik pateikti įrankius, kaip susidoroti su ekstremaliomis situacijomis, bet ir sukurti bendrą pagarbos ir palaikymo kultūrą. Tam, kad mokykla taptų jautri trauminei patirčiai, reikia daugiasluoksnio požiūrio, kuriant aplinką, kurioje visi turėtų aiškius elgesio lūkesčius, atvirą bendravimą ir jautrumą kitų jausmams bei emocijoms (13;15). Daugiau informacijos - čia. 13

15 Mokykla, jautri trauminėms patirtims Ar tai aktualu Lietuvos mokykloms? R. Barkauskienės ir kt. (2019) mokslo studijoje nurodoma, kad trauminę patirtį turintys vaikai turi ryškų psichosocialinio funkcionavimo trūkumą (19). Taip pat, galima teigti, kad daugelis traumuojančio elgesio su vaikais formų siejasi beveik visų psichikos sutrikimų rizika (McLaughlin, 2016, cit. pg. Barkauskienė ir kt., 2019). Tyrimai rodo, kad į nepilnamečių justiciją patenkančių paauglių populiacijoje trauminė patirtis tenka net 90 proc. šios populiacijos paauglių, o 50 proc. jų kentėjo nuo pakartotinių ar kelių vienu metu pasireiškusių traumų (19). Lietuvoje atliktos mokslinės studijos, kurioje dalyvavo minimalias priežiūros priemones gaunantys paaugliai, autoriai rekomenduoja požiūrio ir žinių apie paauglių elgesio problemas, lemiamas raidos bei aplinkos veiksnių, sistemos formavimą bei dabartinio funkcionavimo analize pagrįsto paauglio sunkumų įvertinimo reikalingumą (19). Taip pat pažymima, kad paauglių, patenkančių į švietimo ir teisėsaugos sistemas Lietuvoje, trauminė patirtis nėra pakankamai ar visai įvertinama. Autorių tyrimo rezultatai parodė, kad tokių paauglių trauminės patirties bent jau pirminis vertinimas (angl. screening for trauma) turėtų tapti standartine jų psichologinio vertinimo procedūra (19). 14

16 JUNGTINĖ KARALYSTĖ 15

17 Nacionalinis sveikatos priežiūros ir gerinimo institutas The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Tai - pagrindinė organizacija Anglijoje, nustatanti sveikatos paslaugų standartus. Ji taipogi teikia gaires ir apie psichikos sveikatos priežiūrą mokyklose. NICE rekomenduoja, kad mokyklos turėtų turėti visapusiškų socialinių emocinių įgūdžių lavinimo programas, kurios padėtų stiprinti ne tik socialinius emocinius įgūdžius, bet ir emocinį gerbūvį apskritai (7). Tam svarbu: Bendrojo ugdymo programos turėtų būti sudarytos taip, kad visų mokomųjų dalykų metu įtrauktų socialinių emocinių įgūdžių lavinimą (pavyzdžiui tokių kaip problemų ir konfliktų sprendimo lavinimą). Mokymai ir tobulėjimo kursai mokytojams, mokytojų pagalbininkams - kaip bendrauti, kurti pozityvius santykius su moksleiviais, suvaldyti klasę. Pagalba tėvams ugdant jų tėvystės įgūdžius. Integruotos veiklos visai mokyklos bendruomenei, skirtos socialinio emocinio ugdymui, psichologinės gerovės stiprinimui bei patyčių ir smurto prevencijai. Pavyzdžiui, pradinių klasių moksleiviams (4-11 metų), kurie rodo pirmus emocinių ar socialinių sunkumų signalus, turėtų būti suteikiamos tokios intervencijos: Į problemas fokusuotos grupinės sesijos, kurias vestų psichologas ar kitas kompetentingas specialistas mokykloje, arba specialistas, dirbantis su vaikais ir paaugliais už mokyklos ribų. Grupinės tėvystės įgūdžių sesijos tėvams (globėjams/rūpintojams), kurie vyktų paraleliai su vaikų sesijomis. 16

18 Psichologinės sveikatos čempionai Mental Health Champions Psichologinės sveikatos čempionų mokyklose (Mental Health Champions in Schools) programos tikslas - apmokyti tinklą žmonių, didinančių psichikos sveikatos sąmoningumą bei mažinančių susidariusią stigmą savo bendruomenėje (20). Psichologinės sveikatos čempionai savo aplinkoje inicijuoja teigiamus pokyčius psichikos sveikatos srityje tapdami šios temos vėliavnešiais. Jie siekia, kad emocinis gerbūvis taptų natūrali visų pokalbių dalis, kad nebebūtų bijoma apie tai kalbėtis, prisipažinti turint psichologinių sunkumų, ieškoti pagalbos. Jie yra apmokyti dirbti su sąmoningumo kėlimu, stigmos mažinimu, pirmosios psichologinės pagalbos teikimu. Psichologinės sveikatos čempionų apmokymų programos apima tokias temas kaip: Vietiniai ir nacionaliniai sveikatos ir psichikos sveikatos prioritetai Esamų paslaugų identifikavimas Nukreipimo algoritmas Psichikos sveikatos sunkumų ženklų atpažinimas Lyderystė Procesų valdymas klinikinėje ir ne klinikinėje aplinkose Dažniausiai pasitaikantys psichologiniai sunkumai Neigiamos vaikystės patirtys, kurios gali tapti rizikos faktoriais Pozityvių santykių stiprinimas ir atsparumo didinimas Savi-refleksijos įgūdžių mokymas vaikams, paaugliams ir suaugusiems Vaiko raidos pagrindai Konfliktų rezoliucija Jie stengiasi į savo veiklas aktyviai įtraukti visą aplink esančią bendruomenę, skleisti žinutę apie emocinės sveikatos svarbą. Psichologinės sveikatos čempionas nėra psichologas, tačiau jis prisideda prie mokyklose esančių švietimo pagalbos specialistų komandos ir gali žinoti kur nukreipti pagalbos. 17

19 MindEd Didžiausia tokio tipo Jungtinės Karalystės internetinė platforma, talpinanti nemokamus e-mokymus apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą (21). Jie yra skirti skirtingų sričių specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu (mokytojams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, jaunimo darbuotojams ir pan.), tėvams (globėjams/rūpintojams), psichikos sveikatos specialistams, savanoriams. Portalas talpina daugiau nei 400 sesijų įvairiomis temomis, kurios yra išskirstytos į skirtingus modulius. Sesijos gali būti nukreiptos išskirtinai į specialistus - psichologus, mokytojus, arba bendrinės, skirtos visiems. Nors mokymų temų pasiūla - labai didelė, visų jų tikslas - suteikti informacijos apie vaikų ir jaunimo psichikos sveikatą, kaip identifikuoti, tinkamai sureaguoti ir padėti vaikui ar paaugliui, turinčiam įvairių psichologinių sunkumų ar sutrikimų. Kalbama apie vaiko raidą, kaip atsiranda ir pasireiškia sunkumai, kaip atpažinti įvairius ženklus, kada reikėtų sunerimti, nukreipti pagalbos į kitus specialistus. Suteikiama daug praktinių patarimų. Mokymų medžiaga sudaryta kartu su specialistais iš National Health Service (NHS), bei kitų pasaulio ir Jungtinės Karalystės svarbiausių psichologinės sveikatos organizacijų. Visa pateikiama informacija moksliškai pagrįsta. Mokymus galima atlikti lanksčiai, t.y. pasirinkti tik norimas temas arba pereiti per jau paruoštus temų paketus, taip gaunant kursų baigimo sertifikatą. 18

20 Psichologiškai sveikos mokyklos Mentally Healthy Schools Internetinis puslapis, talpinantis informaciją apie pradinių klasių moksleivių psichikos sveikatą (22). Jį sudaro keturios dalys: 1. Moksleivių mokymo medžiaga: specialistų sudaryti mokymo planai, paruoštukai bei papildoma informacija, skirta pagelbėti mokytojui mokant moksleivius apie psichikos sveikatą; 2. Rizikos ir apsauginiai veiksniai: informacija apie veiksnius, galinčius nulemti pablogėjusią psichikos sveikatą. Taipogi, aprašoma kaip identifikuoti vaikus, esančius rizikos grupėje, suteikiama praktinės informacijos kaip suteikti pirminę pagalbą; 3. Psichikos sveikatos poreikiai: informacija apie tai, kaip geriausiai palaikyti vaikus, turinčius psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų, kokia yra mokytojų rolė ir kaip jie gali padėti vaikui atsistatyti; 4. Visą mokyklos bendruomenę apimantis veikimas: informacija apie tai, kaip mokyklos vadovybė gali kurti mokyklos strategiją, prisidedančią prie visos mokyklos bendruomenės psichologinio gerbūvio ir leidžiančią jai veikti išvien. Didžioji dalis ten pateikiamos informacijos/išteklių yra nemokama. Medžiagos kūrėjai - savo srities ekspertai, todėl visa pateikiama informacija yra kokybiška ir pagrįsta moksliniais tyrimais. Platforma taip pat veikia ir kaip "skėtis", sutraukiantis informaciją iš kitų šaltinių - tokių kaip NHS. Tai leidžia visą svarbiausią informaciją apie pozityvaus emocinio klimato palaikymą mokyklose turėti vienoje vietoje. Pateikiama medžiaga yra labai įvairi, pradedant nuo patarimų kaip mokytojai gali skatinti moksleivių emocinę sveikatą baigiant praktiniu paruoštuku kaip reikėtų pradėti individualų pokalbį su vaiku apie jo psichikos sveikatą (kaip tokiam pokalbiui pasiruošti, kokius klausimus reikėtų užduoti, ką yra svarbiausia atsiminti kalbantis šia tema). Mentally Healthy Schools platformą kuruoja Anna Freud National Centre for Children and Families. 19

21 Anos Froid Nacionalinis centras vaikams ir šeimoms Anna Freud National Centre for Children and Families Anos Freud centras yra vaikų psichikos sveikatos tyrimų, mokymų ir gydymo centras. Centras siekia gerinti psichikos sveikatos paslaugų kokybę, prieinamumą bei gydymo efektyvumą, į centrą sutraukdamas neuromokslų, psichikos sveikatos, socialinės apsaugos ir švietimo specialistus. Tai yra viena svarbiausių tokio tipo organizacijų Jungtinėje Karalystėje. Viena iš centro darbo krypčių - mokyklos. Šalia Mentally Healthy Schools platformos kuravimo, teikiamų gyvų mokymų, Schools in Mind mokyklų tinklo, kuris jungia įvairius su moksleiviais dirbančius specialistus, centras taip pat turi didelę internetinių resursų biblioteką (23). Ją sudaro straipsniai, tinklalaidės, video medžiaga, bukletai, užduotys ir kita medžiaga, nukreipta tiek į vaikų ir jaunimo, tiek į pačių profesionalų psichikos sveikatą mokyklose ir už jos ribų. Centras siekia, kad mokyklos, mokyklų bendruomenė ir specialistai turėtų kuo daugiau lengvai prieinamos informacijos ir resursų, kuriais galėtų pasinaudoti dirbant vaikų ir paauglių emocine sveikata. 20

22 AUSTRALIJA 21

23 Pirmoji psichologinė pagalba Mental Health First Aid Australijoje jau seniai yra vertinama psichikos sveikatos svarba mokykloje ir už jos ribų, todėl būtent ten buvo sukurti pirmieji Pirmosios psichologinės pagalbos kursai (24). Manoma, kad kiekvienas žmogus turi turėti pakankamai žinių ir įgūdžių pastebėti ir sureaguoti į kitų žmonių psichikos sunkumus. Pirmieji psichologinės pagalbos kursai yra skirti sugebėti suteikti pagalbą tiems, kurie susiduria su psichikos sveikatos problemomis, esama psichikos sveikatos problema yra blogėjanti arba tiems, kurie kenčia nuo krizės. Pirmoji pagalba teikiama tol, kol nebus gauta tinkama profesionali pagalba arba krizė bus neišspręsta. Pirmosios psichologinės pagalbos kursai yra mokomi įrodymais pagrįstose mokymo programose, kurias parengė Australijos psichikoz sveikatos pirmosios pagalbos organizacija (MHFA) ir kurias vykdo akredituoti MHFA instruktoriai visoje Australijoje. Nuo 2000 metų psichikos sveikatos pirmosios pagalbos mokymai (MHFA) tapo visuotiniu judėjimu visoje Australijoje ir daugiau nei 27 šalyse. MHFA programa buvo pritaikyta naudoti kitose šalyse, o griežti vertinimai prisidėjo prie jos įsisavinimo tarptautiniu mastu. Iki šiol visame pasaulyje buvo apmokyta daugiau nei 3 milijonai žmonių, įskaitant daugiau nei australų. Šie kursai turi kelis variantus - standartinį - visiems žmonėms, norintiems gebėti suteikti pirmąją psichologinę pagalbą savo artimiesiems, bendradarbiams, ir atskirą programą žmonėms, dirbantiems su jaunimu. 22

24 Pirmoji psichologinė pagalba Jaunimo psichikos sveikatos pirmosios pagalbos kurso programa (24) Jaunimo psichikos sveikatos pirmosios pagalbos kursai yra skirti suaugusiems, dirbantiems ar gyvenantiems su paaugliais (12 18 metų). Šis kursas ypač tinkamas tėvams, mokytojams, sporto treneriams ar jaunimo darbuotojams. Ką apima kursai: Kursas moko suaugusiuosius, kaip padėti paaugliams, kenčiantiems nuo psichikos sveikatos problemų ar psichikos sveikatos krizės metu. Kurso dalyviai sužino apie paauglių raidą, jaunų žmonių dažnų ir retesnių psichinės sveikatos problemų požymius ir simptomus, kur ir kaip kreiptis pagalbos, kai jaunas žmogus serga psichikos liga, kokią pagalba yra grįsta tyrimais ir kaip suteikti pirmąją pagalbą krizės atveju. MHFA gairės yra tinkamos dideles pajamas gaunančioms šalims, turinčioms gerai išvystytą psichikos sveikatos priežiūros sistemą ir labiau individualistinę kultūrą, tačiau yra planuojama sukurti MHFA gaires, tinkamas mažas ar vidutines pajamas gaunančioms šalims. 23

25 Be You Be You - tai iniciatyva, kuri siekia transformuoti požiūrį į vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose. Jų vizija - emociškai saugios ir palaikančios mokymo įstaigos, kur kiekvienas vaikas, paauglys, pedagogas ar šeima galėtų džiaugtis gera psichikos sveikata. 3 pav. Be You mokymų temų suvestinė Ši iniciatyva dirba su teigiamos psichikos sveikatos skatinimu vaikų ir paauglių (iki 18 metų) grupėje. Savo internetinėje platformoje jie teikia tyrimais pagrįstus online profesinio mokymosi kursus, skirtus pedagogams ir kitiems mokyklų darbuotojams (25). Taip pat, puslapyje gausu papildomos medžiagos, įrankių ir resursų, padedančių pritaikyti išmoktą teorinę medžiagą praktiškai. Be You suteikia pedagogams svarbiausių emocinės sveikatos žinių ir įgūdžių taip palengvindami jų darbą klasėje. Platformoje esančius mokymus sudaro 13 skirtingų modulių, kurie yra sugrūpuoti į 5 sritis. Mokymai akredituoti, juos baigę pedagogai gauna kvalifikacijos kėlimo sertifikatus. 24

26 Be You Platformoje esančios mokymų temos: 1.Psichologiškai sveikos bendruomenės: Psichikos sveikatos supratimas ir suvokimas mokyklose/mokymosi bendruomenėse Artimo ryšio kūrimo svarba Įvairovė (diversity) ir jos priėmimas bendruomenėje 2. Bendradarbiavimas su šeimomis Kaip dirbti išvien sprendžiant emocinės sveikatos problemas mokyklose Kaip padėti šeimai rūpintis emocine sveikata 3. Psichologinis atsparumas Socialinio ir emocinio mokymosi bei psichologinio atsparumo svarba Tyrimais grįstų socialinių ir emocinių įgūdžių mokymo mokykloje diegimas Kaip mokyti vaikus ir paauglius rūpintis savo psichologine sveikata (psichikos sveikatos raštingumas) 4. Ankstyvasis atpažinimas ir pagalba Psichikos sveikatos sunkumų ir sutrikimų ankstyvieji ženklai Tinkamas sureagavimas - kaip kalbėtis su vaiku ar paaugliu, kuris gali turėti psichologinių sunkumų Pagalbos suteikimas ir/arba nukreipimas pagalbai kitur 5. Reagavimas Atpažinti ir pripažinti potencialų kritinių/krizinių situacijų mokykloje neigiamą poveikį Reagavimas į kritines/krizines situacijas 25

27 Psych4Schools Tai dar viena Australijos iniciatyva, savo internetinėje platformoje kurianti modernų, tyrimais grįstą bei praktinį informacinį turinį, kuriuo siekiama padėti pedagogams, mokyklos vadovybei ir kitiems specialistams susiduriantiems su vaikais ir paaugliais, turinčiais psichikos sveikatos (ir kitų, kurie gali daryti įtaką psichikos sveikatai) sunkumų (26). Iniciatyva teikia paramą, palaikymą ir praktinius įgūdžius dirbant su vaikų ir jaunimo mokymosi gerinimu, elgesiu ir emocine sveikata. Daugelyje klasių yra vaikų, kurie neramina ar kelią susirūpinimą mokytojams. Yra nerealu tikėtis, kad mokytojai ar mokyklų vadovai yra ar turi būti psichologinių, šeimos ar kitų problemų, darančių įtaką vaikui ir jo mokymuisi ekspertai. Todėl iškilus problemoms svarbu jiems suteikti pagalbą ir paramą Internetinėje platformoje pateikta metodinė medžiaga yra elektroninių knygų tipo, suskirstyta į tris sritis: 1. Darbas su vaikais 2. Darbas su tėvais 3. Darbas su kolegomis (ir pagalba sau) Aptariamos tokios temos kaip dirbti su vaikais, turinčiais įvairių psichologinių sunkumų (nerimą, depresiją, aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, potrauminio streso sindromą, yra nedrąsus, negali susirasti draugų, kalbėti viešai), fizinių negalių, kai yra nepaklusnūs, meluoja, nelanko pamokų, kai turi sunkiai sergančius tėvus. Taip pat, kaip dirbti su tėvais, kurie yra neigiamai nusiteikę prieš mokyklos vadovybę, pyksta, yra iracionalūs, nesukalbami arba per smarkiai besirūpinantys. Galiausiai kaip emociškai padėti pačiam sau. 26

28 Apibendrinimas ir išvados Apžvelgus užsienio gerąsias praktikas nesunku pastebėti, kad nors praktikos yra skirtingos tiek savo apimtimi, tiek įgyvendinimo būdu, bet siekiamas tikslas labai panašus - paruošti aplink vaikus ir paauglius esančius žmones sugebėti atpažinti jų sunkumus ir suteikti emocinę paramą ir/ar nukreipti pagalbai. Įgyvendinimo prasme daugiausiai kalbama apie žmonių, dirbančių su vaikais ir paaugliais edukaciją. Itin svarbu, kad tie, kurie yra yra arčiausiai jų - mokytojai, jaunimo darbuotojai, tėvai - mokėtų pastebėti, kada vaikas išgyvena psichologinius sunkumus, suprastų, kaip tinkamai ir adekvačiai į juos reaguoti, turėtų žinių, iš kur sunkumai dažniausiai atsiranda, ir kada reikalingas nukreipimas į psichikos sveikatos profesionalus. Siekiant kurti psichikos sveikatai palankias mokyklas ir bendruomenes, itin svarbu suprasti, kad norint pokyčių, reikalingas ne tik paslaugų prieinamumo didinimas, kuris vienareikšmiškai yra svarbus, bet ir bendruomenių sąmoningumo didinimas. Norint, kad vaikai ir paaugliai nebijotų atsiverti tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams apie išgyvenamus psichologinius sunkumus, reikalinga kurti tam palankias sąlygas, o jų kūrimas negali būti įgyvendinamas be švietimo. Lietuvoje vis dar egzistuoja stigma kalbėti apie psichikos sveikatą, patiriamus sunkumus, todėl daugeliui žmonių pritrūksta ir tinkamo žodyno, žinojimo, kaip prieiti prie vaiko, ko jo klausti, kaip elgtis išgirdus atsakymą, kuris gali priversti sunerimti suaugusįjį (pvz. esant savižudybės rizikai ar savižalai). Nors Lietuvoje egzistuoja iniciatyvų, mokymo programų, kuriomis siekiama suteikti žinių apie psichikos sveikatą ir didinti žmonių sąmoningumą šia tema, dažnai programos nepasiekia didelio žmonių skaičiaus, nors visiems žmonėms, dirbantiems su jaunimu yra reikalingi lengvai prieinami mokymai apie psichikos sveikatą ir sunkumų atpažinimą. Dėl šios priežasties yra reikalinga kurti visiems pasiekiamus mokymus, norintiems įgauti žinių apie vaikų ir jaunimo psichikos sveikatą. 27

29 APIE KURK LIETUVAI PROJEKTĄ Šis analizė yra programos Kurk Lietuvai kartu su Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendinamo projekto Ankstyvųjų psichikos sveikatos sunkumų atpažinimo ir nukreipimo pagalbai įrankio mokyklose sukūrimas ir išbandymas dalis. Daugiau apie projektą: PROJEKTO VADOVĖS Deimantė Kavaliauskaitė Elena Gaudiešiūtė 27

30 Šaltiniai 1 Fazel, M., Hoagwood, K., Stephan, S., & Ford, T. (2014). Mental health interventions in schools 1: Mental health interventions in schools in highincome countries. The Lancet. Psychiatry, 1(5), Available at: 2. Paulus, F. W., Ohmann, S. and Popow, C. (2016), Practitioner Review: Schoolbased interventions in child mental health. J Child Psychol Psychiatr, 57: doi: /jcpp Available at: 3. Trzesniewski K.H., Donnellan M.B., Moffitt T.E., et al. (2006). Low self-esteem during adolescence predicts poor health, criminal behavior, and limited economic prospects during adulthood. Dev Psychol.;42: Available at: 4. Copeland, W. E., Wolke, D., Angold, A., & Costello, E. J. (2013). Adult Psychiatric and Suicide Outcomes of Bullying and Being Bullied by Peers in Childhood and Adolescence. JAMA Psychiatry (Chicago, Ill.), 70(4), Available at: 5. DCSF Department for Children, Schools, and Families. Working together to safeguard children: a guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children. Department for Children, Schools, and Families, HM Government; Nottingham, UK: Available at: tion.gov.uk/publications/eorderingdownload/ dom-en.pdf 6. Paimta iš: 7. Paimta iš: 8. Minds, Y. National Children's Bureau.(2017). Wise up: Prioritising wellbeing in schools. 9. ESSA (2015). Every student succeeds act of 2015, Pub. L. No Stat ( ). 29

31 Šaltiniai 10.Harlacher, J. E., Sakelaris, T. L., & Kattelman, N. M. (2014). Practitioner s guide to curriculum-based evaluation in reading. New York, NY: Springer. 11. Fazel. M, Hoagwood K., Stephan S., Ford T., Mental health interventions in schools in high-income countries. Lancet Psychiatry Oct; 1(5): doi: /S (14) Evers, T The Wisconsin School Mental Health Framework. Integrating School Mental Health with Positive Behavioral Interventions & Supports. Wisconsin Department of Public Instruction. 13.Treatment and services adaptation center What Is a Trauma- Informed School?.Paimta iš: Thomas S., Crosby Sh., Vanderhaar, J. Trauma-Informed Practices in Schools Across Two Decades: An Interdisciplinary Review of Research. 43(1), Unlocking the Door to Learning: Trauma-Informed Classrooms & Transformational Schools Maura McInerney, Esq. Senior Staff Attorney Amy McKlindon, M.S.W. Paimta iš: content/uploads/2015/06/trauma-informed-in-schools-classrooms-final- December pdf 16. Trauma Infomed UK Schools Paimta iš: TRauma Sensitive Schools Helping traumatized children learn. Paimta iš: National Child Traumatic Stress Network Schools Committee. (October 2008). ChildTrauma Toolkit for Educators. Los Angeles, CA & Durham, NC: National Center for Child Traumatic Stress Paimta iš: tors.pdf 19. Barkauskienė R., Gervinskaitė-Paulaitienė, L., Čekuolienė, D., Adler, A. (2018). Minimalios priežiūros priemones gaunantys paaugliai: mentalizacija, psichosocialinis funkcionavimas ir trauminė patirtis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla Paimta iš: gaunatys_paaugliai_1.pdf 29

32 Šaltiniai 20. Paimta iš : 21. Paimta iš: Paimta iš: Paimta iš: Mental Health Australia Youth Mental Health First Aid. Paimta iš: Paimta iš: Paimta iš: 30

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ BUILDING DOORS SANTRAUKA Šis projektas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje 2012-01-29 / 2012-02-04 Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA AKISTATA: PSICHIATRIJA SUSITINKA SU PSICHOTERAPIJA Organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacija, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija, Lietuvos sveikatos

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

Stazuotes uzsienyje on-line

Stazuotes uzsienyje on-line Tomas Jovaiša MD PhD FRCA FFICM Kodėl jauni gydytojai turi išvažiuoti į užsienį ir ko reikia, kad jie sugrįžtų. 15 metų ir 1 500 000 svarų patirtis Truputį apie mane VU medicinos fakultetas VU anesteziologijos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kai

Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kai Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kaip išlaisvinti vidinį lyderį savyje ir kurti kryptingą organizaciją! 2012 m. rugpjūčio

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau