LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS MOKSLŲ DEPARTAMENTAS LIETUVOS LEIDYBOS STATISTIKA 2019

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS MOKSLŲ DEPARTAMENTAS LIETUVOS LEIDYBOS STATISTIKA 2019"

Transkriptas

1 LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS MOKSLŲ DEPARTAMENTAS LIETUVOS LEIDYBOS STATISTIKA 2019

2 LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS MOKSLŲ DEPARTAMENTAS LIETUVOS LEIDYBOS STATISTIKA 2019 VILNIUS, 2020

3 Sudarė Rita MARKEVIČIENĖ, Laima TAMULYNIENĖ Atsakingoji redaktorė Nijolė BLIŪDŽIUVIENĖ ISSN Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2020

4 Turinys Turinys Pratarmė... 5 Leidyba 2019 metais Knygų ir brošiūrų leidyba metais... 7 Knygų ir brošiūrų leidėjai 2019 metais... 8 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais... 9 Knygos ir brošiūros pagal išleidimo vietą 2019 metais Knygos ir brošiūros pagal teksto kalbą 2019 metais Knygos ir brošiūros pagal tematiką 2019 metais Knygos ir brošiūros pagal paskirtį 2019 metais Grožinė literatūra 2019 metais Grožinė literatūra vaikams ir jaunimui 2019 metais Smulkieji spaudiniai 2019 metais Leidiniai Brailio raštu 2019 metais Disertacijų santraukos 2019 metais Serialiniai leidiniai pagal leidėjus 2019 metais Žurnalų leidyba metais Žurnalų leidėjai 2019 metais Žurnalai pagal teksto kalbą 2019 metais Žurnalai pagal periodiškumą ir teksto kalbą 2019 metais Laikraščių leidyba metais Laikraščiai pagal teksto kalbą 2019 metais Laikraščiai pagal išleidimo vietą 2019 metais Laikraščiai pagal periodiškumą ir teksto kalbą 2019 metais

5 Pratarmė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau Nacionalinė bib lioteka) rengia leidinį Lietuvos leidybos statistika (iki 2018 m. Lietuvos spaudos statistika ). Skelbiama išsami statistinė informacija apie publikuotus dokumentus leidžia spręsti apie leidybinės veiklos Lietuvoje padėtį bei tendencijas, gali padėti atliekant kokybinius ir kiekybinius tyrimus, būti naudinga veiklos vertinimo, prognozavimo priemonė. Spaudos statistinės apskaitos pagrindas yra dokumentų privalomasis egzempliorius, gautas Nacionalinėje bibliotekoje iš šalies leidyklų, poligrafijos įmonių, mokslo įstaigų, kitų organizacijų, individualių asmenų ir saugomas jos Nacionaliniame publikuotų dokumentų archyviniame fonde bei įtrauktas į nacionalinę bibliografinę apskaitą. Spaudos statistinės apskaitos objektas spausdintiniai, garsiniai, regimieji ir skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose. Renkant, apdorojant ir analizuojant statistinius duomenis remiamasi Lietuvos standartu LST ISO 9707:2011 (Informacija ir dokumentavimas. Statistiniai duomenys apie išleistas knygas, laikraščius, periodinius ir elektroninius leidinius bei jų platinimą (tapatus ISO 9707:2008) ir UNESCO rekomendacijomis (Revised recommendations concerning the international standardization of statistics on the production and distribution of books, newspapers and periodicals, Paris, 1985). Leidinyje skelbiama apibendrinta statistinė informacija, kurios duomenims surinkti naudojami dokumentų privalomieji egzemplioriai, gauti Nacionalinėje bibliotekoje 2019 metais. Trūkstami duomenys (daugiausia tai duomenys apie dokumentuose nenurodytus tiražus) gauti susisiekiant su leidėjais elektroniniu paštu, telefonu. Išsami statistinė apskaita taikoma knygoms ir brošiūroms, atrinktoms pagal kiekybinius kriterijus puslapių skaičių (daugiau nei 7 p.), tiražą (paprastai didesnis nei 50 egz.) ir pagal kokybinius plačios visuomeninės paskirties ir nelaikino turinio kriterijus. Statistinė informacija pateikiama įvairiais aspektais: teksto kalbos, teminiu, paskirties, pagal leidėjus, išleidimo vietą ir išreikšta kiekybiniais rodikliais leidinių skaičiumi ir tiražu. Į išsamią statistinę apskaitą taip pat įtraukti serialiniai leidiniai laikraščiai ir žurnalai. Jų kiekybiniai rodikliai pavadinimų, numerių, metinis tiražas pateikiami pagal teksto kalbą, periodiškumą, leidėjus. Tęstinių leidinių įvairių sričių mokslo darbų rinkinių, organizacijų ataskaitų, statistikos rinkinių, kalendorių, kūrybos almanachų ir kt. pateikti tik pagrindiniai kiekybiniai rodikliai. Pirmą kartą leidinyje skelbiama naujai parengta statistinė informacija apie vadinamųjų smulkiųjų spaudinių, kuriais statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo tikslu laikomi mažos apimties, laikino, reklaminio pobūdžio ir ribotos paskirties knygos ir brošiūros, leidybą. Papildomą statistinę informaciją apie įvairių rūšių ir tipų dokumentus galite gauti ir pastabas bei pasiūlymus teikti Nacionalinės bibliotekos Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriui, tel. (8 5) , el. paštu rita.markeviciene@lnb.lt, laima.tamulyniene@lnb.lt. Su ankstesnių metų Lietuvos spaudos statistikos leidiniais galite susipažinti Nacionalinės bibliotekos svetainėje. Naudojant Nacionalinės bibliotekos skelbiamą spaudos statistinę informaciją būtina nurodyti informacijos šaltinį. 5

6 Leidyba 2019 metais Leidinių rūšys Leidinių Skirtumas procentais (+ / -), palyginti su 2018 m. Tiražas Skirtumas procentais (+ / -), palyginti su 2018 m. Knygos ir brošiūros ,8 +2 Disertacijų santraukos Vaizduojamosios dailės spaudiniai Natos ,2-49 Žemėlapiai Leidiniai Brailio raštu ,5 0 Garso įrašai Vaizdo įrašai Elektroniniai ištekliai* metais Lietuvoje publikuotiems dokumentams suteikti tarptautiniai standartiniai numeriai Iš viso Skirtumas (+ / -), palyginti su 2018 m. Iš jų e-leidiniams Iš viso Skirtumas (+ / -), palyginti su 2018 m. ISBN (knygoms) ISMN (natų leidiniams) ISSN (serialiniams leidiniams) Serialiniai leidiniai Žurnalai ,0-1 Laikraščiai ,0-8 Garsiniai žurnalai ,6 0 Tęstiniai leidiniai ,3 +15 Smulkieji spaudiniai** * Elektroniniai ištekliai fizinėse laikmenose, kurių privalomuosius egzempliorius gavo Nacionalinė biblioteka. ** Mažos apimties, laikino, reklaminio pobūdžio ir ribotos paskirties spaudiniai: renginių programos, kalendoriai, spalvinimo knygelės, pakartotinai perspausdinami moksleivių pratybų sąsiuviniai ir pan. 6

7 Knygų ir brošiūrų leidyba metais Metai Knygų Tiražas , , , , , , , , , , Knygų , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Knygų tiražas

8 Knygų ir brošiūrų leidėjai 2019 metais 2019 m. užregistruoti 554 leidėjai, pristatę privalomuosius egzempliorius Nacionalinei bibliotekai. Iš jų 173 leidėjai (arba 31 proc.) organizacijos, kurių pagrindinė veikla yra leidyba ir (arba) spauda. Jie publikavo 66 proc. į statistinę apskaitą įtrauktų knygų, o šių tiražas sudarė 74 proc. bendro metinio egzempliorių skaičiaus. Leidėjų* m. Leidėjai, išleidę daugiausia knygų 2019 m. Alma littera 321 Šviesa Baltos lankos Tyto alba Vaga Svajonių knygos Nieko rimto Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Printėja 61 Vitae Litera * Leidėjų, pristačiusių privalomuosius egzempliorius Nacionalinei bibliotekai. Iš viso 1138 knygos, arba 33 proc. visų 2019 m. registruotų knygų. Leidėjų kataloge 2019 m. pabaigoje buvo užregistruoti 3268 leidėjai, kuriems suteikiamas ISBN. 8

9 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais * Knygų 2019 m m. Iš viso A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 1 2 Adomaitienė R. 1 - Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX 1 - Ajurvedos akademija 1 - Akademikai 3 - AKTĖJA leidyba, prekyba 21 Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras 1 6 Alio 3 1 Alytaus naujienos 1 - Alytaus spaustuvė Alma littera Almanis J. 1 - Almoro 2 - Amalkeros leidyba; Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius Amalkeros leidyba; Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija Andrena 2 6 Apkabink mėnulį 3 - Apostrofa 3 4 Arabų kultūros forumas 1 - Architektūros fondas žr. Lietuvos dailės muziejus; Architektūros fondas Aridėja 1 2 Arkos dailės galerija 1 - Aropolis 1 - Ars Longa 2 1 Knygų 2019 m m. Ars Major 1 - Artrema 1 - Artseria 2 3 Artuma 1 5 Asmeninio efektyvumo mokymai 1 - Aštuntoji diena 3 3 Auksakalių gildija 1 - Aukso pieva 4 5 Aukso žuvys 10 5 Automatonas 1 - (AV17) galerija 1 - Baltarusijos dokumentacijos centras 1 - Baltasis balandis, labdaros ir paramos fondas 4 6 Baltijos kopija Baltijos media centras 1 - BALTO leidybos namai BALTO print 7 4 Baltosios gulbės 3 4 Baltrušis R. 1 - Baltų lankų leidyba Baltų lankų vadovėliai Baltų lankų vadovėliai; Vilniaus universiteto Santaros klinikos 1 - Bažnytinio paveldo muziejus 4 7 Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka žr. Utenos Indra; Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka *Leidėjų pavadinimai nurodyti taip, kaip jie įregistruoti ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje. 9

10 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. Bitutės 4 - BMK leidykla 20 7 BMK leidykla; Logos, literatūrinis susivienijimas 2 1 BMK leidykla; Marčiupys, Anykščių literatų klubas 1 - BMK leidykla; Sėla, Biržų krašto muziejus 1 - Bonum verbum 1 - Bonus animus Bonus animus; Kalbos ir komunikacijų centras 1 - Brazdauskienė B. 1 - Briedis Bulotaitė G. 1 3 Butautas-Kudirka R. 1 - Chačatrian A. 1 - Charibdė 3 2 Ciklonas 10 1 Crossmedija Česnulis V. V. 1 - Čiuprinskas A. 1 - Dainauskaitė D. J. 1 - Dajalita 18 - Dakra Daskevičius R. 1 - Davalgienė J. 1 - DEMOS kritinės minties institutas 1 - Dergachev V. 1 - Deržavino G. rusų literatūros klubas 1 - Didakta 6 7 Diemedžio leidykla 7 9 Dirsytė S. 1 - Knygų 2019 m m. Disco Products 1 - Diza 2 2 Dobilo leidykla 7 4 Dominicus Lituanus 6 8 Drabatiukas A. 1 - Drema 1 - Driukas M. 3 2 Druka Druka; Liudviko Rėzos kultūros centras 1 - Dudickaja E Dusetų dailės galerija žr. Utenos Indra; Dusetų dailės galerija Dvi tylos 8 3 XXVII knygos mėgėjų draugija 1 - Dzenuškaitė S. 1 - Dzisevič A. 1 - Džežulskienė J. 1 - Eglės leidykla 6 7 Egmont Lietuva Ellex Valiūnas ir partneriai, advokatų kontora 1 2 Eugrimas Eurispauda 9 4 Eurispauda; Kauno rajono savivaldybė 1 - Eurispauda; Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 1 - Europos humanitarinis universitetas Ex Arte 1 4 Fabula ir partneriai 1 - Festival camps 1 - Firidas 10

11 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. Flavija 1 2 Fodijas 1 - Fokoliarų judėjimas Lietuvoje 1 - forsmart 1 2 Fortus Vita 2 3 Fridricho Eberto fondo (FEF) Vilniaus biuras 1 - Fundatio Pietatis 1 3 Gamtos pasaulis 4 - Gamtos tyrimų centras 7 2 Ganytojas 1 2 Garnelis 4 5 Gatvės gyvos 1 - Gelmės Gembickienė G. 1 - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 7 4 Gerosios naujienos centras Giminės sodybų bendruomenė 1 - Gimtinė 1 - Gintvila 2 - Girininkienė V. 1 - Greičiūnas V. 1 - Grinčiukas V. 1 - Grybėnų kaimo bendruomenė, asociacija žr. Utenos Indra; Grybėnų kaimo bendruomenė, asociacija Grunto valymo technologijos 2 1 Gudjurgienė G. 1 - Gudų kultūros draugija Lietuvoje 2 1 Gustė A. 1 - Hasenaitis R. 2 - Knygų 2019 m m. Higienos institutas 3 4 Homo liber Hubris 3 - Idėja plius 10 - Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka žr. Utenos Indra; Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka Indigo print 3 - Indigo print; Marijonų talkininkų centras 1 - Individuali inžinieriaus J. Rivkino leidykla 2 2 Indrašiūtė I. 1 - Indriūnas A. V.; InSpe 1 - Inokaitienė A. 2 - InSpe 1 2 InSpe žr. taip pat Indriūnas A. V.; InSpe Institutio media 1 - Inter Se 2 1 ISM vadybos ir ekonomikos universitetas 2 1 Įvaizdžio pasaulis 1 - Jackūnienė O. Z. 2 - Jačėnas E. 1 - Jankauskas A. Janulevičienė R. 1 - Janušauskas K. 1 - Jefremov G. 1 - Jėzuitų ekonomo tarnyba 2 - Jokužio S. leidykla-spaustuvė 20 9 Jokužio S. leidykla-spaustuvė; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 1 - Jokužio S. leidykla-spaustuvė; Verslas ar Menas 1-11

12 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. Jonas ir Jokūbas 4 5 Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka 1 - Jotema Judickas A. 1 - Juknevičienė R. 1 - Jungtinės Didžiosios Britanijos (Anglija, Velsas, Škotija) ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada 2 - Juodišius P. 1 - Juodkazis V. 1 - Jurkėnas G. 1 - Jusida 9 7 Jusys V. Juška M. 1 - Jūsų Flintas 9 18 Kairytė M. 1 - Kaišiadorių muziejus Kalba. Knyga. Kūryba, komunikacijos centras 1 7 Kalbos ir komunikacijų centras žr. Bonus animus; Kalbos ir komunikacijų centras Kalendorius 6 - Kaminskas P. 1 - Kaminskas P. - žr. taip pat Titnagas; Kaminskas P. Kamonada 13 - Karminas 2 3 Katalikų interneto tarnyba 1 - Katalikų pasaulio leidiniai Kauko laiptai Kauno bienalė 1 - Kauno IX forto muziejus 1 - Knygų 2019 m m. Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras 2 15 Kauno meno kūrėjų asociacija žr. Naujasis lankas; Kauno meno kūrėjų asociacija Kauno miesto muziejus 3 2 Kauno rajono muziejus 3 1 Kauno rajono savivaldybė žr. Eurispauda; Kauno rajono savivaldybė Kauno tvirtovės parkas 1 - Kavaliauskaitė Ž. 1 - Keliautojo žinynas 1 2 Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka 1 - Kėdainių krašto muziejus 1 - Kitas takas 1 - Kitokia grafika 1 - Kitos knygos Kitos spalvos 3 1 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka žr. Jokužio S. leidykla-spaustuvė; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka Klaipėdos universiteto leidykla Klasikų asociacija (Societas Classica) 1 - Klimkevičius A. 1 - Kolesnikas A. 1 - Kopa 8 4 Koskienė N. 1 - Krantų redakcija 3 2 Kraujas, asociacija 1 - Krikščioniškosios kultūros institutas Kriventa

13 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. Kruenta 1 - Kubilienė S. 1 - Kultūros barai 2 - Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos 1 - Kultūros tiltai 1 - Kupiškio etnografijos muziejus Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras 1 - Kūrybinės idėjos 2 1 Kvadratas, kultūrinių iniciatyvų grupė 1 - Kvedarienė R. 1 - Kvėpavimo terapijos centras 1 - Laisvųjų krikščionių bažnyčia 1 - Lapas 5 6 Lasauskienė L. 1 - Lasinskas M. 1 - Lean mokykla 1 - Leidybos idėjų centras 2 - Leidybos studija 3 1 Lenkijos institutas Vilniuje 3 1 Lewben Art Foundation 1 - Lėlė, Vilniaus teatras 2 - Libra Memelensis 5 2 Lieparas 2 2 Lietuvis 2 - Lietuvių kalbos institutas 10 2 Lietuvių katalikų mokslo akademija žr. Naujasis židinys-aidai; Lietuvių katalikų mokslo akademija Lietuvių laisvalaikio literatūros lyga 1 - Knygų 2019 m m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas žr. taip pat Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Lietuvos archeologijos draugija 2 5 Lietuvos architektų sąjunga; Vilniaus dailės akademijos leidykla 1 - Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyrius 1 - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2 1 Lietuvos bankas 1 2 Lietuvos Biblijos draugija 2 9 Lietuvos Biblijos draugija žr. taip pat Obuolys (MEDIA INCOGNITO); Lietuvos Biblijos draugija Lietuvos dailės muziejus 17 7 Lietuvos dailės muziejus; Architektūros fondas 1 - Lietuvos dailės muziejus; Lietuvos kultūros tyrimų institutas 1 - Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos dailės muziejus 1 - Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius žr. Amalkeros leidyba; Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius Lietuvos Džong Juan Čigongo ir kinų vaizdinių medicinos asociacija 1 - Lietuvos esperantininkų sąjunga 2 1 Lietuvos estų draugija 1 - Lietuvos fotomenininkų sąjunga 2 1 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius 5 5 Lietuvos geografų draugija žr. Petro ofsetas; Lietuvos geografų draugija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 16 6 Lietuvos istorijos institutas

14 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. Lietuvos jūrų muziejus Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga Lietuvos kultūros institutas 0 Lietuvos kultūros tyrimų institutas 10 Lietuvos kultūros tyrimų institutas žr. taip pat Lietuvos dailės muziejus; Lietuvos kultūros tyrimų institutas Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2 2 Lietuvos leidėjų asociacija 1 - Lietuvos medicinos biblioteka 1 3 Lietuvos medicinos biblioteka; Vilniaus universitetas 2 - Lietuvos mokslų akademija; Lietuvos olimpinė akademija 1 - Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras-muftiatas 1 - Lietuvos muzikos ir teatro akademija 4 4 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 5 8 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius 1 - Lietuvos nacionalinis kultūros centras 2 1 Lietuvos nacionalinis muziejus 15 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 1 - Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas 2 3 Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga 6 6 Lietuvos olimpinė akademija žr. Lietuvos mokslų akademija; Lietuvos olimpinė akademija Lietuvos ornitologų draugija 4 1 Lietuvos policijos mokykla 1 - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 2 1 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1 4 Knygų 2019 m m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 16 9 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 4 - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 9 5 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 1 - Lietuvos socialinių tyrimų centras 3 2 Lietuvos spaudos fotografų klubas 1 - Lietuvos sporto universitetas 1 3 Lietuvos sporto universitetas žr. taip pat Skučas K.; Lietuvos sporto universitetas Lietuvos studentų sporto asociacija 1 - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai Lietuvos šachmatų mokykla 2 2 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 1 - Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 2 3 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas žr. taip pat Eurispauda; Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Lietuvos teisės institutas 3 2 Lietuvos teismo ekspertizės centras 2 - Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras 1 - Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 1 - Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė 2 2 Lisaura 4 1 Litera Litintour 1 - Liudviko Rėzos kultūros centras žr. Druka; Liudviko Rėzos kultūros centras Liūtai ne avys 10 - Lodvila 1 - Lodvila; Švietimo informacinių technologijų centras

15 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Logos, literatūrinis susivienijimas žr. BMK leidykla; Logos, literatūrinis susivienijimas Logos, literatūrinis susivienijimas žr. taip pat Planeta VVKURE; Logos, literatūrinis susivienijimas Knygų 2019 m m. Logvino literatūros namai 45 - Luceo 11 Lucilijus Lučiūnas J. 1 - Lututė 9 5 Mados akademija; Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 1 - Magilė 2 - Magnificat leidiniai 5 5 Maironio lietuvių literatūros muziejus 2 2 Maketonas 2 - Malčius V. 1 - Maloni banga 2 - Marčiupys, Anykščių literatų klubas žr. BMK leidykla; Marčiupys, Anykščių literatų klubas Margi raštai 15 2 Marijonų talkininkų centras žr. Indigo print; Marijonų talkininkų centras Martinš duš Reiš V. 1 - Masilionis P. 1 - Mažoji leidykla 3 3 Mažoji raidė 1 2 Mažoji spaustuvė 5 - Medicininės informacijos centras 1 2 Medicinos spaudos namai 3 - Meilės kelias 2 - Knygų 2019 m m. Melnikova R. 1 - Meno rinkos agentūra 1 2 Mes čia, organizacija žr. Spauda; Mes čia, organizacija Metraštininkai žr. Naujasis lankas; Metraštininkai Mėgintuvėlis.lt žr. Spauda; Mėgintuvėlis.lt Miglinas J. 1 - Mijalba 12 9 Mileda 2 1 Mini pasaulis 2 2 Mintis 3 6 Minvydo Čepulio firma 1 2 Mirabilis Mykolo Romerio universitetas 5 7 MO muziejus 4 4 Močiškytė M. 1 - Mokymų organizavimo grupė 1 - Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras Mokslotyros institutas 5 - Molėtų krašto muziejus 1 - Molėtų krašto muziejus žr. taip pat Petro ofsetas; Molėtų krašto muziejus Montessori metodo centras 1 - Murphy P. 1 - Muzikos fiesta 1 - Nacionalinė dailės galerija 1 - Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL žr. Petro ofsetas; Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL Nacionalinis energetikos forumas Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

16 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Knygų 2019 m m. 4 6 Naratyvas 1 2 Narijauskienė I. 1 - Narkovič L. 1 - Nataiva Naujasis lankas Naujasis lankas; Kauno meno kūrėjų asociacija 2 3 Naujasis židinys Aidai 4 2 Naujasis židinys Aidai; Lietuvių katalikų mokslo akademija Naujoji Rosma 4 8 Naujokaitis E. 1 - Naujosios Romuvos fondas 6 11 Neoprintas Nerutina 4 - Nestandartiniai.lt 1 - Netimeras Nieko rimto Novakopa 1 - Obuolys (Lectio divina) 35 - Obuolys (MEDIA INCOGNITO) Obuolys (MEDIA INCOGNITO); Lietuvos Biblijos draugija 1 - Odilė Optimus monitus 1 - Orbs Lt 1 2 Overprintas 1 - OŽ Group 1 - Pačiolis 1 4 Padėk pritapti, Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filialas Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija žr. Mados akademija; Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija Knygų 2019 m m. 1 - Paknio R. leidykla 3 3 Pakštalis A. 1 - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas 1 - Pamėginčius 2 6 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija žr. Amalkeros leidyba; Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 1 - Panevėžio kraštotyros muziejus 3 - Panevėžio 5-oji gimnazija žr. Spalvų kraitė; Panevėžio 5-oji gimnazija Panevėžio spaustuvė 21 4 Panevėžio vyskupijos katechetikos centras 2 - Pardavimų pajėgos 1 - Pasaulio lietuvių centras 11 - Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas 2 1 Pauliukaitė R. 1 - Pavilniai 1 - Penki kontinentai 4 - Petro ofsetas Petro ofsetas; Lietuvos geografų draugija 1 - Petro ofsetas; Molėtų krašto muziejus 1 - Petro ofsetas; Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL 3 - Petro ofsetas; Romualdo Ozolo paramos fondas 1 - Piko valanda

17 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. PL Trys nykštukai 6 10 Planeta VVKURE 7 - Planeta VVKURE; Logos, literatūrinis susivienijimas 1 - Plieno sparnai, Lietuvos aviacijos muziejaus leidykla 1 - Poetinis Druskininkų ruduo 8 - Porta artis 1 - Pranciškonų kultūros centras Presa 3 2 Presvika 11 7 Prienų Žiburio gimnazija žr. Spalvų kraitė; Prienų Žiburio gimnazija Prijalgauskienė A. 1 - Printėja Protų kovos 2 - Račickas V. 1 - Račkauskaitė D. 1 - Radha Syamasundar, paramos fondas 1 - Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka 1 2 Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka žr. taip pat Utenos Indra; Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Raidynėlis; Vilniaus etninės kultūros centras 1 - Ramduva 3 6 Reformatų literatūros centras 1 - Regionų kultūrinių iniciatyvų centras Registrų centras 9 15 Reklamos agentūra 25 kadras 3 - Reklamos forma Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus Right Thing 1 - Knygų 2019 m m. Rigveda 1 - Rimanto Kaukėno paramos grupė 1 - Rimkus V. 1 - Rokiškio krašto muziejus 1 3 Romualdo Ozolo paramos fondas žr. Petro ofsetas; Romualdo Ozolo paramos fondas Romuva, Kauno kino centras 1 - Rotas 2 - Rudžio D. individuali įmonė 4 5 Rulinskas A. 1 - Sahadža joga Lietuva, asociacija 1 - Sai Prema 4 1 Saleziečių Vilniaus namai 1 - Salix alba 1 - Santaka, Tauragės krašto muziejus 2 - Satwa 1 2 Saulės delta 3 6 Saulinga 1 - Savastis 1 2 Savicko paveikslų galerija 1 - Savilaida Savivaldybių žinios 1 - Scientia socialis 1 - Septintosios dienos adventistų bažnyčia eilučių 1 4 Seselskas A. 1 - Sėkmės medžiotojai 1 - Sėla, Biržų krašto muziejus žr. BMK leidykla; Sėla, Biržų krašto muziejus 17

18 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. Siriaus centras 2 6 Six Chairs Books 1 - Skaitmeninis krokodilas 1 - Skučas K.; Lietuvos sporto universitetas 1 - Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka 1 - Slinktys, asociacija 4 2 Sodininkystės ir daržininkystės institutas, LAMMC filialas 1 - Sofartas 1 - Sofoklis Sorre 5 1 Sorre; Valstybinis psichikos sveikatos centras 2 - Spalda 3 1 Spalvų kraitė 3 - Spalvų kraitė; Panevėžio 5-oji gimnazija 1 - Spalvų kraitė; Prienų Žiburio gimnazija 1 - Spauda 6 1 Spauda; Mes čia, organizacija 1 - Spauda; Mėgintuvėlis.lt 1 - Spaudmeta 2 3 Spaudos departamentas 2 5 Spaudos lankas 3 3 Spaudos praktika 9 8 Spaudvita 6 7 Stanaitytė-Česnulienė R. 1 - Standartų spaustuvė 11 8 Stanevičius L. 2 - Strategija plius 1 2 Studijų kokybės vertinimo centras 1 - Sučila M. 1 - Knygų 2019 m m. Surdologijos centras 3 - Svajonių knygos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 3 - Šakalys A. R. Šiaudytis V. 8 8 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 4 3 Šiaulių Aušros muziejus 4 2 Šiaulių universitetas 2 6 Šiaulių valstybinė kolegija 1 - Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba 1 - Šiuolaikinio meno centras 5 3 Šlaustas A. 1 - Šturmaitė E. 1 - Šukys D. 1 - Šurajev O. 1 - Šv. Jono seserų vienuolynas 1 - Šviesa Švieskime vaikus, labdaros ir paramos fondas 8 9 Šviesos takas 2 1 Švietimo informacinių technologijų centras žr. Lodvila; Švietimo informacinių technologijų centras Śnieżko A. 2 - Tamošaitis M. 1 - Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius žr. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius Taurapolis 1 - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1-18

19 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. Tautodailininkų sąjungos fondas 2 1 Tautos paveldo tyrimai 1 - Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras žr. Tyto alba; Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras Technika Technologija TeleSATpressa 3 2 Telšių rajono savivaldybė 1 - Terra publica Tiamata 6 - Tikra knyga 2 7 Titnagas 4 7 Titnagas; Kaminskas P. 7 - Tyto alba Tyto alba; Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras 1 - Tobia 1 - Tobulėjimo projektai 13 6 TOC sprendimai 1 - Tombak E. 2 - Tomkienė R. 1 - Totas 1 - Trakų istorijos muziejus 4 7 Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 1 - Tranavičiūtė B. 1 - Treigienė D. 1 - Trigrama 2 - Trys N; Kėvelaitis L. 1 - Trys žvaigždutės 12 7 Knygų 2019 m m. Trumpis G. Ugda 7 2 Unseen pictures 1 - Upė 1 2 Utenos Indra Utenos Indra; Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka 1 - Utenos Indra; Dusetų dailės galerija 1 - Utenos Indra; Grybėnų kaimo bendruomenė, asociacija 1 - Utenos Indra; Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka Utenos Indra; Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Utenos kraštotyros muziejus 1 - Utenos spaustuvė 6 9 Ūkininko patarėjas V3 studija 5 - Vaga Vaibra 2 - Vaidoto Mockaus įmonė 3 - Vaiga 29 Vaikų ugdymas 1 - Vaistų žinios 6 - Vala V. 1 - Valdo leidykla 7 6 Valstybingumo studijų centras 4 2 Valstybinis psichikos sveikatos centras žr. Sorre; Valstybinis psichikos sveikatos centras Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 1 3 Vasilenko A. 1-19

20 Knygos ir brošiūros pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Knygų 2019 m m. Večkienė I. 1 - Vedos 2 - Verslas ar Menas 1 3 Verslas ar Menas žr. taip pat Jokužio S. leidykla-spaustuvė; Verslas ar Menas Versmės leidykla 8 8 Versus, studija 10 4 Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 6 - Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus 1 - Vilniaus bahajų bendruomenė 3 - Vilniaus dailės akademijos leidykla Vilniaus dailės akademijos leidykla žr. taip pat Lietuvos architektų sąjunga; Vilniaus dailės akademijos leidykla Vilniaus dzūkuliai 1 - Vilniaus etninės kultūros centras žr. Raidynėlis; Vilniaus etninės kultūros centras Vilniaus grafikos meno centras 1 - Vilniaus knygrišių gildija 1 - Vilniaus kolegija 1 - Vilniaus politikos analizės institutas 2 - Vilniaus universitetas Vilniaus universitetas žr. taip pat Lietuvos medicinos biblioteka; Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto Santaros klinikos žr. Baltų lankų vadovėliai; Vilniaus universiteto Santaros klinikos Virtuvės mitų griovėjai Knygų 2019 m m. Vitae Litera Vitkauskas K. 1 - Vyšniauskienė R. K. 1 - Vytauto Didžiojo universitetas Vyzdys 1 - Vološkevičienė L. Vorutos fondas 1 3 Vox altera 3 1 We love Lithuania 1 2 Zakaraitė E. 1 - Zakarauskienė V. 1 - Zakarka V. 1 - Zarzecze 1 - Zeleniakas A. 1 - Žalias kalnas 2 3 Žaliosios girios 1 - Žara 11 9 Žarskus A. 1 - Želdynai 1 - Žemės trauka 2 - Žemgulys T. 1 - Žmogaus studijų centras 3 5 Žurumskienė I. 1 - Žuvėdra 22 9 P a s t a b a m. privalomuosius egzempliorius Nacionalinei bibliotekai pristatė iš viso 554 leidėjai. 20

21 Knygos ir brošiūros pagal išleidimo vietą 2019 metais Knygų Tiražas Iš viso ,8 Alytaus apskritis 28 14,6 Kauno apskritis ,4 Klaipėdos apskritis ,6 Marijampolės apskritis 30 17,1 Panevėžio apskritis 60 24,4 Šiaulių apskritis 59 24,2 Tauragės apskritis 7 3,0 Telšių apskritis 7 6,2 Utenos apskritis 76 27,9 Vilniaus apskritis ,4 63 % Vilniaus Knygų pagal apskritis 26 % Kauno 3 % Klaipėdos 2 % Utenos 2 % Panevėžio 2 % Šiaulių 1 % Alytaus 1 % Marijampolės <1 % Telšių <1 % Tauragės 21

22 Knygos ir brošiūros pagal teksto kalbą 2019 metais Kalba Knygų Tiražas Pirmosios laidos knygų tiražas Iš viso , ,9 Originalai ,90799,1 Vertimai , ,8 Lietuvių kalba* , ,5 Originalai , ,8 Vertimai , ,0 Anglų kalba 92 90, ,0 Originalai 64 37, ,2 Vertimai 28 53, ,8 Baltarusių kalba 40 35, ,8 Originalai 19 4,7 19 4,7 Vertimai 21 31, ,1 Esperanto kalba 3 1,3 3 1,3 Originalai 2 1,0 2 1,0 Vertimai 1 0,3 1 0,3 Estų kalba 2 6,5 2 6,5 Originalai 2 6,5 2 6,5 Italų kalba 3 2,6 2 1,6 Originalai 3 2,6 2 1,6 Kroatų kalba,0,0 Originalai,0,0 Latvių kalba 1 6,0 1 6,0 Originalai 1 6,0 1 6,0 Knygų pagal teksto kalbą 92 % Lietuvių kalba 3 % Anglų kalba 2 % Rusų kalba 1 % Baltarusių kalba 1 % Lenkų kalba 1 % Kitomis kalbomis * Knygos, išleistos keliomis kalbomis, lentelėse skiriamos prie tos kalbos, kuri, esant lygiagrečiam tekstui, knygoje yra pirmoji, arba kuria parašyta didesnė teksto dalis. 22

23 Knygos ir brošiūros pagal teksto kalbą 2019 metais (tęsinys) Kalba Knygų Tiražas Pirmosios laidos knygų tiražas Lenkų kalba 19 10,7 18 8,7 Originalai 15 8,4 6,1 Vertimai 4 2,6 4 2,6 Lotynų kalba Originalai Norvegų kalba 1 2,0 - - Originalai 1 2,0 - - Olandų kalba 2 2,0 2 2,0 Originalai 2 2,0 2 2,0 Prancūzų kalba 1 0, 0,1 Originalai 1 0, 0,1 Rusų kalba 77 24, ,9 Originalai 68 19, ,9 Vertimai 9 5,2 8 5,0 Ukrainiečių kalba 4 1,6 4 1,6 Originalai 4 1,6 4 1,6 Vokiečių kalba 7 3,6 4 2,6 Originalai 7 3,6 4 2,6 Įvairiomis kalbomis* 14,0 8 7,3 35 % Vertimai 49 % Vertimai 17 % Kartotinės laidos 604 Knygų Knygų Originalai ir vertimai Tiražas 65 % Originalai 51 % Originalai Pirmosios ir kartotinės laidos % Pirmosios laidos Tiražas 23 % Kartotinės laidos 1115,9 3687,9 77 % Pirmosios laidos * Žodynai, pasikalbėjimų knygelės. 23

24 Knygos ir brošiūros pagal tematiką 2019 metais Tematikos skirsniai* Knygų Tiražas (tūkst. egz.) Pirmosios laidos knygų tiražas Iš viso , ,9 BENDRASIS SKYRIUS** , ,8 FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA , ,6 RELIGIJA. TEOLOGIJA ,6 1297,3 VISUOMENĖS MOKSLAI , ,0 Visuomenės mokslų teorija ir metodai. Demografija. Sociologija. Statistika 41 42, ,9 Politika 62 57, ,1 Ekonomika. Ekonomikos mokslai 30 20, ,6 Teisė. Teisės mokslai , ,9 Valstybės administracinis valdymas 11 8,9 11 8,9 Karyba. Karo mokslai 66 82, ,2 Socialinis aprūpinimas ir socialinė pagalba. Draudimas Švietimas. Ugdymas. Mokymas. Laisvalaikio organizavimas 12 14,0 13, , ,5 Etnografija. Papročiai. Tautosaka 30 23, ,7 MATEMATIKA. GAMTOS MOKSLAI , ,0 Bendrieji matematikos ir gamtos mokslų klausimai 27 37, ,8 Matematika , ,3 Astronomija. Geodezija. Kartografija 4 7,6 4 7,6 Fizika 13 9,2 7 6,4 Chemija. Kristalografija. Mineralogija 6 4,6 3 1,8 Geologija. Geologijos ir geofizikos mokslai 9 8,0 9 8,0 Paleontologija 2 5,0 2 5,0 41 % Grožinė literatūra 46 % Grožinė literatūra 7 % Geografija. Biografijos. Istorija 4 % Geografija. Biografijos. Istorija 3 % Bendrasis skyrius Knygų pagal tematiką 5 % Kalbotyra. Literatūros mokslas 3 % Bendrasis skyrius Knygų tiražas pagal tematiką 7 % Filosofija. Psichologija 4 %Religija. Teologija 12 % Visuomenės mokslai 5 % Matematika. Gamtos mokslai 8 % Taikomieji mokslai. Medicina. Technika 8 % Menas. Fotografija. Žaidimai. Sportas 8 % Filosofija. Psichologija 5 % Religija. Teologija 11 % Visuomenės mokslai 6 % Matematika. Gamtos mokslai 7 % Taikomieji mokslai. Medicina. Technika * Skirsnių pavadinimai atitinka Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK), naudojamą Lietuvos bibliotekose. **Mokslas ir žinios. Informacija. Bibliotekininkystė. Institucijos. Spauda 6 % Kalbotyra. Literatūros mokslas 4 % Menas. Fotografija. Žaidimai. Sportas 24

25 Knygos ir brošiūros pagal tematiką 2019 metais (tęsinys) Tematikos skirsniai Knygų Tiražas (tūkst. egz.) Pirmosios laidos knygų tiražas Biologijos mokslai 18 12,0 9 5,3 Botanika 2 1,3 2 1,3 Zoologija 16 56, ,5 TAIKOMIEJI MOKSLAI. MEDICINA. TECHNIKA , ,8 Medicina , ,7 Inžinerija. Technika apskritai 33 22, ,1 Žemės ūkis. Miškų ūkis. Medžioklė. Žuvininkystė Namų ūkis. Komunalinis ūkis. Buities tarnyba Įmonių valdymas. Gamybos, prekybos ir transporto organizavimas Cheminė technologija. Chemijos pramonė Įvairios pramonės šakos ir amatai. Mechaninė technologija 31 32, , , , , ,0 3 1,4 3 1,4 3 3,0 3 3,0 Statyba. Statybinės medžiagos 7 0,3 5 0,3 MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS Meno teorija ir istorija. Įvairūs meno klausimai Rajonų planavimas. Urbanistika. Architektūra Vaizduojamoji ir taikomoji dekoratyvinė dailė , , , , , , , ,4 Fotografija. Kinematografija 34 16, ,1 Muzika 28 13,0 20,1 Reginiai. Žaidimai. Sportas 52 52, ,3 Tematikos skirsniai KALBA. KALBOTYRA. GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS Bendrieji kalbotyros ir literatūros klausimai. Kalbos Knygų Tiražas (tūkst. egz.) Pirmosios laidos knygų tiražas , , , ,9 Grožinė literatūra , ,2 Grožinė literatūra vaikams , ,3 Literatūros teorija, studijos 52 31, ,7 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJOS. ISTORIJA Archeologija. Priešistorė. Kultūros radiniai , ,0 10 4,0 9 3,5 Šalityra. Kraštotyra 61 35, ,6 Geografija 41 70, ,3 Biografinės studijos. Biografijos 2 15, ,7 Istorija 97 98, ,9 25

26 Knygos ir brošiūros pagal paskirtį 2019 metais Knygų Tiražas (tūkst. egz.) Pirmosios laidos knygų tiražas Iš viso , ,9 Mokslinė literatūra , ,9 29 % Grožinė literatūra suaugusiesiems 12 % Grožinė literatūra vaikams ir jaunimui 5 % Mokomoji literatūra bendrojo ugdymo mokykloms 3 % Pažintinė literatūra vaikams ir jaunimui Oficialioji literatūra* 12 91,2 4 1,7 Mokomoji literatūra bendrojo ugdymo mokykloms , ,3 Mokomoji literatūra studentams 94 29, ,3 Mokomoji literatūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Mokomoji literatūra suaugusiųjų savarankiškam mokymuisi 14 25,5 7 18, ,1 7 11,6 Profesinė literatūra** ,38 114,3 Grožinė literatūra , ,5 Iš jų: 29 % Literatūra plačiajai skaitytojų auditorijai Knygų pagal tematiką paskirtį 1 % Kita literatūra 6 % Informacinė literatūra 4 % Profesinė literatūra 8 % Mokslinė literatūra 3 % Mokomoji literatūra studentams grožinė literatūra suaugusiesiems grožinė literatūra vaikams ir jaunimui Pažintinė literatūra vaikams ir jaunimui , , , , , ,3 26 % Grožinė literatūra suaugusiesiems 7 % 20 % Grožinė literatūra vaikams ir jaunimui Informacinė literatūra , ,5 Iš jų: enciklopedijos 1 2,3 1 2,3 žodynai 14 16,3 11 9,6 žinynai 68 95, ,4 bibliografijos 13 2,2 13 2,2 katalogai 96 37, ,0 Knygų tiražas pagal paskirtį 9 % Mokomoji literatūra bendrojo ugdymo mokykloms 6 % Pažintinė literatūra vaikams ir jaunimui 3 % Informacinė literatūra 3 % Profesinė literatūra 3 % Mokslinė literatūra * Įstatymai, įstatymų kodeksai. ** Metodinės rekomendacijos, nurodymai įvairių sričių specialistams. 27 % Literatūra plačiajai skaitytojų auditorijai <1 % Mokomoji literatūra studentams 3 % Kita literatūra 26

27 Knygos ir brošiūros pagal paskirtį 2019 metais (tęsinys) Literatūra plačiajai skaitytojų auditorijai Iš jų: Knygų Tiražas (tūkst. egz.) Pirmosios laidos knygų tiražas , ,5 mokslo populiarioji , ,7 tikybinė , ,9 memuarai, biografijos, giminės istorijos , ,1 publicistika , ,9 kelionių, šalių aprašymai 23 32, ,8 saviugdos literatūra , ,7 iliustruotieji leidiniai* , ,4 * Leidiniai, kuriuose iliustracijos yra svarbiausia jų dalis: albumai, komiksai. 27

28 Grožinė literatūra* 2019 metais Knygų Tiražas Pirmosios laidos knygų tiražas Iš viso , ,5 Lietuvių literatūra , ,5 Airių literatūra 15 39, ,5 Anglų literatūra , ,8 Arabų literatūra 1 2,0 1 2,0 Argentiniečių literatūra,5,5 Australų literatūra 26 55, ,8 Austrų literatūra 3 6, 2,5 Baltarusių literatūra 27 32, ,8 Belgų literatūra,5,5 Brazilų literatūra 3 8,5 1 5,0 Bulgarų literatūra 1 0, 0,1 Čekų literatūra 2 1,2 2 1,2 Danų literatūra 2 2,7 2 2,7 Estų literatūra 1 0,3 1 0,3 Graikų literatūra 2 1,9 1 0,4 Gruzinų literatūra,0,0 Hebrajų literatūra 4 4,9 4 4,9 Indoneziečių literatūra,5,5 Islandų literatūra 3 3,5 2 2,0 Ispanų literatūra 7 11,8 7 11,8 Italų literatūra 17 32,4 28,6 Japonų literatūra 4 8,5 4 8,5 JAV literatūra ,16 255,0 Kanadiečių literatūra 14 30,1 20,1 Katalonų literatūra 2 4,0 2 4,0 Kazachų literatūra Kolumbiečių literatūra,8 - - Korėjiečių literatūra 2 4,3 2 4,3 Kroatų literatūra,0,0 13 % Anglų literatūra 47 % Lietuvių literatūra 19 % Anglų literatūra 34 % Lietuvių literatūra 11 % JAV literatūra Grožinės literatūros knygų 16 % JAV literatūra Grožinės literatūros knygų tiražas 4 % Rusų literatūra 3 % Prancūzų literatūra 2 % Lenkų literatūra 2 % Baltarusių literatūra 2 % Australų literatūra 2 % Švedų literatūra 1 % Vokiečių literatūra 1 % Italų literatūra 1 % Airių literatūra 1 % Norvegų literatūra 10 % Kita literatūra 4 % Prancūzų literatūra 3 % Australų literatūra 2 % Vokiečių literatūra 2 % Švedų literatūra 2 % Airių literatūra 2 % Baltarusių literatūra 1 % Italų literatūra 1 % Lenkų literatūra 1 % Kanadiečių literatūra 1 % Rusų literatūra 1 % Norvegų literatūra 11 % Kita literatūra * Kartu su grožine literatūra vaikams. 28

29 Grožinė literatūra 2019 metais (tęsinys) Knygų Tiražas Pirmosios laidos knygų tiražas Latvių literatūra 3 6,3 3 6,3 Lenkų literatūra 29 30, ,5 Lotynų literatūra 1 0,5 1 0,5 Meksikiečių literatūra 1 3,8 1 3,8 Naujosios Zelandijos literatūra 3 14,0 2 11,5 Nigerijos literatūra 2 3,5 1 2,0 Norvegų literatūra 11 26, ,7 Olandų literatūra 9 21,5 9 21,5 Persų literatūra,7,7 Pietų Afrikos Respublikos literatūra 4 8,8 4 8,8 Prancūzų literatūra 37 78, ,2 Rusų literatūra 57 27, ,9 Sanskrito literatūra 1 3,0 1 3,0 Slovakų literatūra 1 0,2 1 0,2 Slovėnų literatūra,0,0 Suomių literatūra 5 6,7 5 6,7 Škotų literatūra 6 9,2 6 9,2 Knygų Tiražas Pirmosios laidos knygų tiražas Švedų literatūra 23 44, ,0 Šveicarų literatūra 4 3,8 4 3,8 Ukrainiečių literatūra,0,0 Vokiečių literatūra 22 45,4 27,4 Kita literatūra 35 78, ,5 Literatūros žanrai Knygų Tiražas Pirmosios laidos knygų tiražas Proza , ,5 Drama 15 9,9 12 5,4 Poezija , ,4 Įvairūs žanrai , ,2 29

30 Grožinė literatūra vaikams ir jaunimui 2019 metais Knygų Tiražas Pirmosios laidos knygų tiražas Iš viso , ,3 Lietuvių literatūra , ,3 Airių literatūra 1 3,0 1 3,0 Anglų literatūra , ,2 Australų literatūra 11 26,6 9 20,6 Baltarusių literatūra 2 0,6 2 0,6 Čekų literatūra,0,0 Danų literatūra,5,5 Gruzinų literatūra,0,0 Ispanų literatūra 4 7,8 4 7,8 Italų literatūra 5 13,5 5 13,5 JAV literatūra 33 78, ,8 Kanadiečių literatūra 4 8,7 2 2,7 Katalonų literatūra 1 2,0 1 2,0 Kazachų literatūra Lenkų literatūra 6 12,7 6 12,7 Naujosios Zelandijos literatūra,0,0 Norvegų literatūra 2 3,5 1 2,5 Olandų literatūra 6 17,7 6 17,7 Prancūzų literatūra 15 31,1 6 9,3 Rusų literatūra 4 2,1 4 2,1 Slovėnų literatūra,0,0 Suomių literatūra 2 3,5 2 3,5 Škotų literatūra,8,8 Švedų literatūra 10 21,3 8 18,5 Šveicarų literatūra 2 3,5 2 3,5 Vokiečių literatūra 13 33,4 7 18,2 Kita literatūra 26 70, ,5 Literatūros žanrai 19 % Anglų literatūra 43 % Lietuvių literatūra 20 % Anglų literatūra Knygų 8 % JAV literatūra Grožinės literatūros vaikams ir jaunimui knygų 8 % JAV literatūra Tiražas Pirmosios laidos knygų tiražas Proza , ,3 Drama 6 3,4 6 3,4 Poezija , ,9 Įvairūs žanrai , ,7 Grožinės literatūros vaikams ir jaunimui knygų tiražas 4 % Prancūzų literatūra 3 % Vokiečių literatūra 3 % Australų literatūra 2 % Švedų literatūra 2 % Lenkų literatūra 1 % Olandų literatūra 1 % Italų literatūra 1 % Ispanų literatūra 1 % Kanadiečių literatūra 1 % Rusų literatūra 11 % Kita literatūra 4 % Vokiečių literatūra 3 % Prancūzų literatūra 3 % Australų literatūra 2 % Švedų literatūra 2 % Olandų literatūra 2 % Italų literatūra 1 % Lenkų literatūra 1 % Kanadiečių literatūra 1 % Ispanų literatūra <1 % Rusų literatūra 10 % Kita literatūra 43 % Lietuvių literatūra 30

31 Smulkieji spaudiniai* 2019 metais Knygų Iš viso 704 Alma littera 79 Aktėja 10 BALTO leidybos namai 3 Baltų lankų leidyba 9 Baltų lankų vadovėliai 11 Egmont Lietuva 72 Filmų štrichai 5 Indigo print 3 Jūsų Flintas 46 4 galvos 5 Lucilijus 24 Magilė 3 Nieko rimto 6 Norkūnė G. 3 Pačiolis 5 Paveiksliukas 7 PL Trys nykštukai 34 Presa 6 Presvika 59 Standartų spaustuvė 3 Šviesa 186 Technologija 5 Terra publica 5 Vaiga 65 Vilniaus universitetas 7 Kiti leidėjai (išleidę po 1 2 knygas ir brošiūras) metais į statistinę apskaitą įtraukti 704 smulkieji spaudiniai (turintys ISBN), išleisti bendru 2125,1 tūkst. egz. tiražu. Šie leidiniai nepatenka į knygų ir brošiūrų statistinę apskaitą. Knygų Tiražas 34 % Mokomoji literatūra moksleiviams 2 % Veiklos leidiniai suaugusiesiems 4 % Kita literatūra 60 % Veiklos leidiniai vaikams 39 % Mokomoji literatūra moksleiviams 1 % Veiklos leidiniai suaugusiesiems 1 % Kita literatūra 59 % Veiklos leidiniai vaikams * ISBN turinčios mažos apimties, laikino pobūdžio, ribotos paskirties knygos ir brošiūros: spalvinimo knygelės, pakartotinai perspausdinami moksleivių pratybų sąsiuviniai, informaciniai leidinukai ir pan. 31

32 Leidiniai Brailio raštu 2019 metais Leidiniai Brailio raštu pagal tematiką Leidiniai Brailio raštu pagal paskirtį Tematikos skirsniai* Leidinių Tiražas Iš viso BENDRASIS SKYRIUS** 1 8 RELIGIJA. TEOLOGIJA 1 8 KALBA. KALBOTYRA. GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERA- TŪROS MOKSLAS Grožinė literatūra Grožinė literatūra vaikams GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJOS. ISTORIJA 1 8 Geografija 1 8 Leidinių Tiražas Iš viso Grožinė literatūra Iš jų: grožinė literatūra suaugusiesiems grožinė literatūra vaikams ir jaunimui Literatūra plačiajai skaitytojų auditorijai 3 24 * Skirsnių pavadinimai atitinka Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK), naudojamą Lietuvos bibliotekose. ** Mokslas ir žinios. Informacija. Bibliotekininkystė. Institucijos. Spauda 32

33 Disertacijų santraukos 2019 metais Disertacijų santraukos pagal mokslo ir meno kryptis Disertacijų santraukos pagal leidėjus Mokslo kryptys* Leidinių Iš viso 189 Gamtos mokslai 41 Humanitariniai mokslai 33 Medicinos ir sveikatos mokslai 21 Socialiniai mokslai 50 Technologijos mokslai 41 Scenos ir ekrano menai 3 * Mokslo kryptys patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 Dėl Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo. Leidėjai* Leidinių Iš viso 189 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 1 Kauno technologijos universitetas 45 Klaipėdos universitetas 4 Lietuvių kalbos institutas 2 Lietuvos edukologijos universitetas 1 Lietuvos istorijos institutas 2 Lietuvos kultūros tyrimų institutas 1 Lietuvos muzikos ir teatro akademija 3 Lietuvos socialinių tyrimų centras 1 Lietuvos sporto universitetas 3 Šiaulių universitetas 4 Vilniaus universitetas 104 Vytauto Didžiojo universitetas 18 * Mokslo įstaigos, publikavusios disertacijų santraukas. 33

34 Serialiniai leidiniai* pagal leidėjus 2019 metais iš viso Pavadinimų laikraščių iš jų: žurnalų tęstinių leidinių** Iš viso Akademikai Alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų labdaros ir paramos fondas Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras Alio Alytus Alytaus kolegija Alytaus naujienos Alytaus rajono savivaldybės administracija Amalkeros leidyba Amber trip Anykštos redakcija 2 Antikva Aplink tave 2 2 Apskaitos ir audito žinios Archiforma Artseria Aštuntoji diena Ateities leidybos centras Atverk pasaulį 2 2 Atvirai Augustana Auksinė varpa 184 Laikraščiai Serialinių leidinių pavadinimų 175 Tęstiniai leidiniai 538 Žurnalai 2019 m. užregistruota 160 mokslinių serialinių leidinių: 47 žurnalai (9 proc. žurnalų) ir 113 tęstinių leidinių (65 proc. tęstinių leidinių). 16 Garsiniai žurnalai * Spausdinti serialiniai leidiniai. ** Įvairių sričių mokslo darbai, organizacijų informaciniai leidiniai, statistikos rinkiniai, kūrybos almanachai, kalendoriai ir pan. 34

35 Serialiniai leidiniai pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) iš viso Pavadinimų laikraščių iš jų: žurnalų Aukso pieva Austana Baltasis balandis, labdaros ir paramos fondas tęstinių leidinių 2 2 Baltic publishing group Baltijos idėjų grupė ir partneriai Balto leidybos namai Baltijos miškai Beatos virtuvė Bičių korys Bičiulystė Biržiečių žodis Biržiškų vardo viekšniškių draugija Bitutės žurnalas Black Swan brands Bočiai, Lietuvos pensininkų sąjunga Černobylis, Lietuvos judėjimas Danielita Daugtaškis Deivės Demokratijos plėtros fondas 2 2 Demokratinės politikos institutas Didmiestis LT Diemedžio leidykla Diena Media News Dobilo leidykla Druskininkų savaitė Dzindra Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija iš viso Pavadinimų laikraščių Dzūkų žinios 2 2 iš jų: žurnalų Egmont Lietuva Ekologinio švietimo centras Ekspres media Elektrėnų kronika Elektrėnų žinios Emduva Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos delegacija Lietuvoje Eventas Ex arte Flobis 5 5 Fortus vita Galvok Gamtos tyrimų centras 3 3 Ganytojas Gargždų banga Gelgaudiškio biblioteka Gelsis Gėlupis 2 2 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija tęstinių leidinių Geriau sveikiau Gerosios naujienos centras Gervėčių klubas Gimtasis Rokiškis 35

36 Serialiniai leidiniai pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) iš viso Pavadinimų laikraščių iš jų: žurnalų Gimtoji kalba Gimtoji žemė Gyvastis, Lietuvos asociacija Gyvenimas Gyvieji akmenėliai GM žurnalų leidybos grupė 3 3 Goruva Gražūs leidiniai Hair professional tęstinių leidinių Higienos institutas Idėjos ore Ilada Inekta Infodizainas Informacijos vadybos agentūra InMila INVL Asset Management Išteku.LT Jaukus namas Jėzuitų ekonomo tarnyba Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono krikštytojo parapija Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka Joneda Joniškio dienos Joniškio istorijos ir kultūros muziejus Jurbarko laikas iš viso Pavadinimų laikraščių Jurbarko šviesa iš jų: žurnalų Jurevičiūtė A. O. Jūrų informacijos centras Jūsų Flintas JVE International Ltd 4 4 Kaimo žinios Kaišiadorių aidai Kalvotoji Žemaitija tęstinių leidinių Kamonada 2 Kantri medija Kardiologijos projektai Katalikų pasaulio leidiniai 3 3 Katikauga 4 4 Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 3 3 Kauno technikos kolegija Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė Kazlų Rūdos laikraštis Ką žmonės dirba visą dieną 4 galvos 2 2 Kėdainių Ryto progimnazija Kieno pasaulis Kinas Kino aljansas Klaipėdos dienraštis

37 Serialiniai leidiniai pagal leidėjus 2019 metais (tęsinys) Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga iš viso Pavadinimų laikraščių iš jų: žurnalų tęstinių leidinių Klaipėdos universiteto leidykla Kot Vladimir 3 3 Krantų redakcija Krašto apsaugos savanorių pajėgos Kristijono Donelaičio draugija Kriventa Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapija Kudzinskienė I. Kultūros barai Kultūros tiltai Kupiškėnų mintys Kurier Wilenski LAAT patikėtinių taryba Laikraštis Valsčius Laimos Andrikienės, EP narės, biuras Vilniuje Leidybos studija 2 Leidiniai 14 3 Lietaus vaikai, Lietuvos autizmo asociacija Lietuvių kalbos institutas 3 3 Lietuvių katalikų mokslo akademija 2 2 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 3 3 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas iš viso Pavadinimų laikraščių Lietuvos aido Fondas iš jų: žurnalų tęstinių leidinių Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Lietuvos archeologijos draugija Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija Lietuvos artrito asociacija Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Caritas Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių dailininkų organizacija Lietuvos dailės muziejus Lietuvos edukologijos universiteto leidykla Lietuvos farmacijos sąjungos leidybos centras Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas 2 2 Lietuvos geležinkeliai Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija Lietuvos geologų sąjunga Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Lietuvos istorijos institutas 6 6 Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga Lietuvos kultūros tyrimų institutas 3 3 Lietuvos kurčiųjų draugija 37

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA INFORMACIJOS MOKSLŲ DEPARTAMENTAS LIETUVOS SPAUDOS STATISTIKA 2017

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA INFORMACIJOS MOKSLŲ DEPARTAMENTAS LIETUVOS SPAUDOS STATISTIKA 2017 LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA INFORMACIJOS MOKSLŲ DEPARTAMENTAS LIETUVOS SPAUDOS STATISTIKA 2017 Sudarytojos Rita MARKEVIČIENĖ, Laima TAMULYNIENĖ Atsakingoji redaktorė Nijolė BLIŪDŽIUVIENĖ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn.

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn. EKSPRES INFORMACIJA Nr. 110 2019 m. birželio mėn. TURINYS 2 Turinys / Pašto mokos ženklų leidyba / Išleisti II ketvirčio pašto mokos ženklai 3 Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

S K Y R I U S – 0

S K Y R I U S – 0 S K Y R I U S 0 STATISTIKA, TEISĖ, ŽODYNAI, ENCIKLOPEDIJOS 1. Enciklopedija ENCARTA 2002 standartai 459 2. Žmogaus teisių vykdymo integracinės pamokos 497 S K Y R I U S 2 INFORMATIKA, KOMPIUTERIJA 1. CD

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS 1. MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) 2. IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS 3. KI

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS 1. MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) 2. IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS 3. KI VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS KITOS PARAMOS LĖŠOS 4. PATALPŲ NUOMOS LĖŠOS 5. APLINKOS LĖŠOS

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius,

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

Mokyklos biblioteka gavo šiuos naujus leidinius:

Mokyklos biblioteka gavo šiuos naujus leidinius: Mokyklos biblioteka gavo šiuos naujus leidinius: Ramanauskas, Adolfas Daugel krito sūnų...: partizanų gretose. Kaunas: Obuolys, 2018. 542 [2] p.: Tai vieno iškiliausių pokario partizaninio karo Dainavos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos s

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos s Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos stiprinimo įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė Suaugusiųjų mokymosi savaitės Mokymosi galia ir žavesys programa 2017 m. lapkričio 20 26 dienomis Organizatoriai: 1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Kontaktinis asmuo: Violeta Lideikytė,

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas

Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas 75714 2000 4974 BUHALTERIJA 2342 EKSPRES NEDELIA Platinimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PAAIŠKINIMAI DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO

PAAIŠKINIMAI DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO PAAIŠKINIMAI DĖL STANDARTO LST ISO 2789:2007 TAIKYMO BIBLIOTEKOSE IR STATISTINĖS ATASKAITOS SUDARYMO Bibliotekos dokumentų fondas. Visi dokumentai, kuriais biblioteka aprūpina savo vartotojus: (dokumentų,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16 d. Nr. ĮV-714 Vilnius Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation 2015 m. LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS planuojamos svarbiausios veiklos Liutauras Raudonikis Direktorius LOD sekretoriato struktūra 2015 metais planuojama LOD sekretoriato darbuotojų strukūra Liutauras

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

NUMATOMI LEIDINIAI ISSN Leidžiama nuo 2019 m. Nr m. liepos d. MUZIEJAI. NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS, PARODOS Vytauto Didžiojo kar

NUMATOMI LEIDINIAI ISSN Leidžiama nuo 2019 m. Nr m. liepos d. MUZIEJAI. NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS, PARODOS Vytauto Didžiojo kar NUMATOMI LEIDINIAI ISSN 2669-0438 Leidžiama nuo 2019 m. Nr. 29 2019 m. liepos 15 21 d. MUZIEJAI. NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS, PARODOS Vytauto Didžiojo karo muziejus = Vytautas the Great War Museum : ekspozicijos

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau