Lietuvos futbolo konferencijos dalyviams siūlomi patvirtinti dienos Lietuvos futbolo federacijos įstatų pakeitimai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos futbolo konferencijos dalyviams siūlomi patvirtinti dienos Lietuvos futbolo federacijos įstatų pakeitimai"

Transkriptas

1 Lietuvos futbolo konferencijos dalyviams siūlomi patvirtinti dienos Lietuvos futbolo federacijos statų pakeitimai Lietuvos futbolo konferencijos (toliau LFF) dalyviams yra siūloma patvirtinti šiuos dienos Lietuvos futbolo federacijos statų (toliau Įstatai) pakeitimus: Straipsnis 9 Priėmimas 1 dalies c) punktas yra keičiamas iš: toks juridinis asmuo yra asociacija ir vienija tam tikrai vienai socialinei/interesų grupei priskirtinus asmenis, nesančius Nariu ir/ar Nario nariu; toks juridinis asmuo yra asociacija ir vienija tam tikrai vienai socialinei/interesų grupei priskirtinus asmenis;. Straipsnis 9 Priėmimas 3 dalis papildoma i) punktu: pageidaujančio tapti Nariu elektroninio pašto adresą oficialiai korespondencijai gauti. Straipsnis 11 Narių sąrašas 1 dalies n) punktas yra keičiamas iš: Lietuvos salės futbolo asociacija; Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija;. Straipsnis 11 Narių sąrašas 1 dalies o) punktas yra keičiamas iš: Futbolo techninio vystymo asociacija; Futbolo trenerių rengimo asociacija; Straipsnis 11 Narių sąrašas 1 dalis papildoma q) punktu: Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga; Straipsnis 11 Narių sąrašas 1 dalis papildoma r) punktu: Lietuvos studentų futbolo lyga; Straipsnis 11 Narių sąrašas 1 dalis papildomas s) punktu: Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga; Straipsnis 13 Nario pareigos 1 dalies h) punktas yra keičiamas iš:

2 2 pranešti LFF apie visus numatomus statų pakeitimus ne mažiau kaip likus vienam mėnesiui iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, susirinkimo, kurio metu bus svarstomas Nario statų pakeitimas. Narys privalo iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, suderinti visus siūlomus Nario statų pakeitimus su LFF, taip pat informuoti LFF apie statų pakeitimą ir per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti naujai pakeistų statų kopiją, taip pat pranešti LFF apie kitų taisyklių bei valdymo organų pasikeitimus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pateikiant LFF atitinkamus dokumentus (visuotinio narių susirinkimo ar kito Nario organo sprendimus, protokolus su priedais ir pan.); pranešti LFF apie visus numatomus statų pakeitimus ne mažiau kaip likus vienam mėnesiui iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, susirinkimo, kurio metu bus svarstomas Nario statų pakeitimas. Narys privalo iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, suderinti visus siūlomus Nario statų pakeitimus su LFF, taip pat informuoti LFF apie statų pakeitimą ir per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti naujai pakeistų statų kopiją, taip pat pranešti LFF apie kitų taisyklių bei valdymo organų pakeitimus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pateikiant LFF atitinkamus dokumentus (visuotinio narių susirinkimo ar kito Nario organo sprendimus, protokolus su priedais ir pan.); Straipsnis 13 Nario pareigos 1 dalies l) punktas yra keičiamas iš: vadovautis lojalumo, garbingumo, sąžiningumo bei sportinio elgesio principais, propaguojant garbingą žaidimą bei išreiškti tai per Nario statų nuostatas; vadovautis lojalumo, garbingumo, sąžiningumo bei sportinio elgesio principais, propaguojant garbingą žaidimą bei išreikšti tai per Nario statų nuostatas; Straipsnis 15 Pašalinimas iš Narių 1 dalis yra papildoma šiuo punktu: f) Nesilaiko LFF Etikos kodekso reikalavimų; Dėl Straipsnis 15 Pašalinimas iš Narių 1 dalies naujo punkto traukimo pasikeičia šio punkto numeracija: g) Narys nutraukia savo veiklą futbolo srityje. Straipsnis 19 LFF organai 5 dalies f) punktas yra keičiamas iš: Teisiniai organai: Drausmės komitetas, Apeliacinis komitetas, Klubų licencijavimo komitetas, Apeliacinis licencijavimo komitetas; Teisiniai organai: Drausmės komitetas, Apeliacinis komitetas, Klubų licencijavimo komitetas, Apeliacinis licencijavimo komitetas, Etikos komitetas;

3 3 Straipsnis 19 LFF organai 5 dalis yra keičiama iš: Visi LFF organų nariai, vykdydami savo funkcijas, nurodytas šiuose Įstatuose ir atitinkamose taisyklėse, jeigu tokios yra patvirtintos, vadovaujasi LFF elgesio kodeksu, o tokio nesant - FIFA elgesio kodeksu. Visi LFF organų nariai, vykdydami savo funkcijas, nurodytas šiuose Įstatuose ir atitinkamose taisyklėse, jeigu tokios yra patvirtintos, vadovaujasi LFF Etikos kodeksu, o tokio nesant - FIFA Etikos kodeksu. Straipsnis 22 Konferencijos kompetencija ir sušaukimas 1 dalies e) punktas netenka galios: iš Vykdomojo Komiteto narių rinkti ir atšaukti viceprezidentus; Straipsnis 22 Konferencijos kompetencija ir sušaukimas 1 dalies e punktui netekus galios pasikeičia šių punktų numeracija: e) skirti asmenis, tikrinančius rinkimų teisingumą; f) Vykdomojo Komiteto teikimu paskirti nepriklausomą auditorių (-ius); g) Vykdomojo Komiteto teikimu suteikti garbės prezidento ar garbės nario vardą; h) šiuose Įstatuose nustatyta tvarka priimti Narius, laikinai sustabdyti Narystę arba pašalinti iš Narių; i) nustatyti Federacijos narių stojamųjų našų dyd ir narių mokesčių dyd, metinius mokesčius ir jų mokėjimo tvarką; j) tvirtinti Federacijos biudžeto vykdymą ir metinių finansinių ataskaitų rinkin; k) priimti sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). Straipsnis 22 Konferencijos kompetencija ir sušaukimas 1 dalies j) punktas (buvęs k) punktas) yra keičiamas iš: tvirtinti Federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkin; tvirtinti Federacijos biudžeto vykdymą ir metinių finansinių ataskaitų rinkin Straipsnis 22 Konferencijos kompetencija ir sušaukimas 5 dalis yra keičiama iš: Apie būsimą Konferenciją Nariams pranešama likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos. Visiems Nariams sutinkant raštu, šių terminų galima nesilaikyti. Pranešti galima pasirašytinai teikiant Nariui rašytin pranešimą arba registruotu laišku, arba skelbiant apie Konferenciją dienraštyje Lietuvos žinios arba/ir interneto svetainėje Pranešime apie Konferenciją turi būti nurodyta Konferencijos darbotvarkė. Su Konferencijos medžiaga galima susipažinti LFF buveinėje likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Konferencijos.

4 4 Apie būsimą Konferenciją Nariams pranešama likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos. Visiems Nariams sutinkant raštu, šių terminų galima nesilaikyti. Pranešti galima Nariui siunčiant jo nurodytų elektroniniu paštu pranešimą ir skelbiant apie Konferenciją interneto svetainėje Pranešime apie Konferenciją turi būti nurodyta Konferencijos darbotvarkė. Su Konferencijos medžiaga galima susipažinti LFF buveinėje likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Konferencijos. Straipsnis 25 Rinkimai 1 dalis yra keičiamas iš: Balsavimas renkant Prezidentą, Konferencijos renkamus Vykdomojo Komiteto narius ir viceprezidentus Konferencijoje vykdomas slaptu balsavimu. Balsavimas renkant Prezidentą, Konferencijos renkamus Vykdomojo Komiteto narius Konferencijoje vykdomas slaptu balsavimu. Straipsnis 27 Eilinės Konferencijos darbotvarkė 3 dalies o) punktas yra keičiamas iš: Prezidento, Vykdomojo Komiteto narių bei viceprezidentų rinkimai (jeigu reikia); Prezidento, Vykdomojo Komiteto narių (jeigu reikia); Straipsnis 32 Vykdomojo komiteto formavimo tvarka 1 dalies b) punktas yra keičiamas iš: Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos, Lietuvos salės futbolo asociacijos, Masinio futbolo asociacijos, Futbolo techninio vystymo asociacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentai bei Vilniaus regiono futbolo sąjungos, Kauno apskrities futbolo federacijos, Panevėžio apskrities futbolo federacijos, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos, Telšių apskrities futbolo federacijos, Tauragės apskrities futbolo federacijos, Marijampolės apskrities futbolo federacijos, Alytaus apskrities futbolo federacijos, Utenos apskrities futbolo federacijos, Šiaulių apskrities futbolo federacijos prezidentai ir Lietuvos futbolo klubų asociacijos A lyga prezidentas, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas, atitinkantys šio Įstatų straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus, bei tik tuo atveju, jeigu atitinkama asociacija yra LFF narė; Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos, Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijos, Masinio futbolo asociacijos, Futbolo trenerių rengimo asociacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentai bei Vilniaus regiono futbolo sąjungos, Kauno apskrities futbolo federacijos, Panevėžio apskrities futbolo federacijos, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos, Telšių apskrities futbolo federacijos, Tauragės apskrities futbolo federacijos, Marijampolės apskrities futbolo federacijos, Alytaus apskrities futbolo federacijos, Utenos apskrities futbolo federacijos, Šiaulių apskrities futbolo federacijos prezidentai ir Lietuvos futbolo klubų asociacijos A lyga

5 5 prezidentas, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas, atitinkantys šio Įstatų straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus, bei tik tuo atveju, jeigu atitinkama asociacija yra LFF narė; Straipsnis 32 Vykdomojo komiteto formavimo tvarka 2 dalis yra keičiama iš: Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos, Lietuvos salės futbolo asociacijos, Masinio futbolo asociacijos, Futbolo techninio vystymo asociacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentai bei Vilniaus regiono futbolo sąjungos, Kauno apskrities futbolo federacijos, Panevėžio apskrities futbolo federacijos, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos, Telšių apskrities futbolo federacijos, Tauragės apskrities futbolo federacijos, Marijampolės apskrities futbolo federacijos, Alytaus apskrities futbolo federacijos, Utenos apskrities futbolo federacijos, Šiaulių apskrities futbolo federacijos prezidentai, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas ir Lietuvos futbolo klubų asociacijos A lyga prezidentas yra Vykdomojo Komiteto nariais per se, nebent jie neatitinka šio Įstatų straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimų ar atitinkama asociacija nėra LFF Nariu. Jie yra renkami atitinkamo Nario statų nustatyta tvarka. Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos, Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijos, Masinio futbolo asociacijos, Futbolo trenerių rengimo asociacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentai bei Vilniaus regiono futbolo sąjungos, Kauno apskrities futbolo federacijos, Panevėžio apskrities futbolo federacijos, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos, Telšių apskrities futbolo federacijos, Tauragės apskrities futbolo federacijos, Marijampolės apskrities futbolo federacijos, Alytaus apskrities futbolo federacijos, Utenos apskrities futbolo federacijos, Šiaulių apskrities futbolo federacijos prezidentai, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas ir Lietuvos futbolo klubų asociacijos A lyga prezidentas yra Vykdomojo Komiteto nariais per se, nebent jie neatitinka šio Įstatų straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimų ar atitinkama asociacija nėra LFF Nariu. Jie yra renkami atitinkamo Nario statų nustatyta tvarka. Straipsnis 34 Vykdomojo komiteto kompetencija papildomas 1 dalies c) punktas: iš Vykdomojo Komiteto narių renka ir atšaukia viceprezidentus; Straipsnis 34 Vykdomojo komiteto kompetencija papildomai traukus 1 dalies c) punktą pasikeičia šių punktų numeracija: d) skiria ir atšaukia iš pareigų Generalin Sekretorių, tvirtina jo darbo sutarties sąlygas; e) tvirtina Generalinio Sekretoriaus darbo nuostatus; f) paskiria ir atšaukia LFF teisinių organų narius ir jų pirmininkus; g) paskiria ir atšaukia LFF nuolatinių komitetų narius ir jų pirmininkus; h) bet kuriuo metu priima sprendimą dėl laikinųjų komitetų sudarymo, steigimo, paskiria ir atšaukia laikinųjų komitetų pirmininkus ir narius; i) tvirtina nuolatinių ir laikinųjų komitetų veiklos nuostatus; j) teikia Konferencijai nepriklausomo auditoriaus (-ių) kandidatūrą (-as);

6 6 k) priima sprendimą dėl LFF vykdomų varžybų vietų, datų, dalyvaujančių komandų bei jų skaičiaus; l) skiria LFF rinktinių trenerius ir kitą technin personalą; m) tvirtina taisykles, nuostatus ir kitus dokumentus, kurių tvirtinimas nėra Konferencijos kompetencijos ribose; n) užtikrina, kad šie Įstatai būtų tinkamai taikomi ir priima Įstatų taikymui būtinas priemones; o) deleguoja užduotis Vykdomojo Komiteto kompetencijos ribose kitiems LFF organams ar tretiesiems asmenims; p) sprendžia finansinius, organizacinius ir kitus veiklos klausimus; q) tvirtina varžybų nuostatus ir rinktinių pasirengimo programas; r) užtikrina metinių finansinių ataskaitų rinkinio rengimą; s) teikia Konferencijai finansinę LFF bei jos filialų veiklos ataskaitą; t) priima sprendimus dėl LFF filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus; u) priima sprendimus dėl sandorių dėl turto, kurio vertė didesnė nei 1/5 LFF turto vertės, perleidimo/ pardavimo, nuomos, keitimo, mainų sudarymo bei kitų sandorių, kurių vertė per kalendorinius metus didesnė nei 50,000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų sudarymo; v) nustato ir tvirtina futbolo sporto ginčų sprendimo tvarką; w) nustato startinio, varžybų dalyvio mokesčio dyd, mokėjimo tvarką; x) sudaro specialistų grupes, ruošiant klausimus, kurie yra Vykdomojo Komiteto kompetencijoje, tačiau reikalauja specialių žinių; y) nustato Narių, nurodytų šių Įstatų 11 straipsnyje arba priimtų Narius pagal šių Įstatų 9 straipsnio 1 dal, kolegialaus organo skyrimo tvarką, kuri turi būti nustatyta tų Narių statuose; z) nustato kitus privalomus reikalavimus Nariams; aa) priima sprendimus dėl juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; bb) priima sprendimą dėl LFF biudžeto tvirtinimo; cc) priima sprendimą dėl LFF veiklos programos tvirtinimo; dd) priima sprendimą dėl LFF buveinės keitimo; ee) priima kitus sprendimus, kuriuos pagal Įstatus priima Vykdomasis Komitetas. Straipsnis 37 Nepaprastų atvejų komitetas 5 dalis netenka galios: Prezidentas ar j pavaduojantis viceprezidentas nedelsiant informuoja Vykdomojo Komiteto narius apie Nepaprastų atvejų komiteto priimtus sprendimus. Straipsnis 37 Nepaprastų atvejų komitetas 5 dalis netekus galios pasikeičia šių straipsnio dalių numeracija:

7 7 5 Visi Nepaprastų atvejų komiteto priimti sprendimai turi būti patvirtinti Vykdomojo Komiteto artimiausiame Vykdomojo Komiteto posėdyje. 6 Jeigu Prezidentas negali dalyvauti Nepaprastų atvejų komiteto posėdyje, j Nepaprastų atvejų komitete pavaduoja pirmasis viceprezidentas, o šiam negalint dalyvauti antrasis viceprezidentas, o šiam negalint dalyvauti trečiasis viceprezidentas. 7 Prezidentas ar j pavaduojantis viceprezidentas turi teisę paskirti Nepaprastų atvejų komitetą Nepaprastų atvejų komiteto nario pavadavimo tikslais kitą Vykdomojo Komiteto nar tuo atveju, jeigu toks Nepaprastų atvejų komiteto narys negali dalyvauti posėdyje arba posėdyje yra sprendžiamas su juo susijęs klausimas ir jo dalyvavimas Nepaprastų atvejų komiteto posėdyje sukeltų interesų konfliktą. Tuo atveju jeigu Prezidentą pavaduojantis viceprezidentas yra Nepaprastų atvejų komiteto narys, jis turi teisę Nepaprastų atvejų komitetą paskirti nar Prezidento pavadavimo laikotarpiu. Straipsnis 38 Patarėjų taryba netenka galios: Patarėjų taryba yra konsultacinis organas, kur sudaro vairių sričių (teisės, finansų, ekonomikos, rinkodaros ir pan.) profesionalai. Patarėjų taryba teikia konsultacijas Prezidentui, Vykdomojo komiteto nariams ir Generaliniam sekretoriui dėl esminę reikšmę LFF valdymui turinčių sprendimų priėmimo. Patarėjų tarybos narius skiria Vykdomasis komitetas. Straipsniui 38 netekus galios pasikeičia šių LFF statų straipsnių numeracija: Straipsnis 38 Prezidentas Straipsnis 39 Kandidatai Prezidentus Straipsnis 40 Atstovavimas Straipsnis 41 Viceprezidentų skyrimo tvarka ir galiojimai Straipsnis 42 Pavedimas vykdyti funkcijas Straipsnis 43 Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija Straipsnis 44 Futbolo trenerių rengimo asociacija Straipsnis 45 Lietuvos futbolo teisėjų asociacija Straipsnis 46 Masinio futbolo asociacija Straipsnis 47 Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija Straipsnis 48 Lietuvos moterų futbolo asociacija Straipsnis 49 Teisėjų komitetas Straipsnis 50 Kiti komitetai Straipsnis 51 LFF Administracija Straipsnis 52 Generalinis Sekretorius Straipsnis 53 Teisniai organai Straipsnis 54 Drausmės komitetas Straipsnis 55 Apeliacinis komitetas

8 8 Straipsnis 56 Etikos komitetas Straipsnis 57 Licencijavimo komitetas Straipsnis 58 Apeliacinis licencijavimo komitetas Straipsnis 38 (buvęs Straipsnis 39) Prezidentas papildomas 8 dalimi: Jei su Prezidentu sudaroma darbo sutartis, ji sudaroma ir nutraukiama Vykdomojo Komiteto sprendimu. Straipsnis 39 (buvęs Straipsnis 40) Kandidatai Prezidentus 7 dalis yra keičiama iš: Generalinis Sekretoriatas informuoja LFF Narius, paskelbdamas siūlomų kandidatų pavardes, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Konferencijos. Generalinis Sekretorius informuoja LFF Narius, paskelbdamas siūlomų kandidatų pavardes, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Konferencijos. Straipsnis 41 (buvęs Straipsnis 42) Viceprezidentų skyrimo tvarka ir galiojimai 1 dalis yra keičiama iš: Konferencija iš Vykdomojo Komiteto narių iki Prezidento kadencijos termino pabaigos renka pirmąj viceprezidentą, antrąj viceprezidentą ir trečiąj viceprezidentą. Vykdomasis Komitetas iš Vykdomojo Komiteto narių iki Prezidento kadencijos termino pabaigos renka pirmąj viceprezidentą, antrąj viceprezidentą ir trečiąj viceprezidentą. Straipsnis 41 (buvęs Straipsnis 42) Viceprezidentų skyrimo tvarka ir galiojimai 2 dalis yra keičiama iš: Kandidatus užimti atitinkamo viceprezidento pareigas siūlo Vykdomasis komitetas, taip pat kandidatus gali siūlyti ir Nariai. Kandidatus užimti atitinkamo viceprezidento pareigas siūlo Vykdomojo Komiteto nariai. Straipsnis 41 (buvęs Straipsnis 42) Viceprezidentų skyrimo tvarka ir galiojimai 8 dalis yra keičiama iš: Viceprezidentą atšaukus ar jam atsistatydinus iš Vykdomojo Komiteto narių, toks viceprezidentas nuo jo atšaukimo/atsistatydinimo iš Vykdomojo Komiteto narių momento automatiškai netenka ir viceprezidento galioijimų. Viceprezidentą atšaukus ar jam atsistatydinus iš Vykdomojo Komiteto narių, toks viceprezidentas nuo jo atšaukimo/atsistatydinimo iš Vykdomojo Komiteto narių momento automatiškai netenka ir viceprezidento galiojimų.

9 9 Straipsnis 42 (buvęs Straipsnis 43) Pavedimas vykdyti funkcijas 1 dalis yra keičiama iš: LFF paveda Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijai, Lietuvos salės futbolo asociacijai, Masinio futbolo asociacijai, Futbolo techninio vystymo asociacijai, Lietuvos moterų futbolo asociacijai vykdyti šiuose Įstatuose nustatytas funkcijas. LFF paveda Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijai, Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijai, Masinio futbolo asociacijai, Futbolo trenerių rengimo asociacijai, Lietuvos moterų futbolo asociacijai, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungai, Lietuvos futbolo klubų A lygos asociacijai vykdyti šiuose Įstatuose nustatytas LFF funkcijas. Straipsnis 43 (buvęs Straipsnis 44) Lietuvos salės futbolo asociacija yra keičiama iš: Lietuvos salės futbolo asociacija Lietuvos salės futbolo asociacijai yra pavedama spręsti strateginius salės futbolo vystymosi Lietuvoje klausimus, organizuoti salės ir paplūdimio futbolo varžybas vadovaujantis šiais Įstatais ir LFF varžyboms taikomomis taisyklėmis bei spręsti kitus su salės ir paplūdimio futbolo vystymu Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus. Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijai yra pavedama spręsti strateginius salės futbolo vystymosi Lietuvoje klausimus, organizuoti salės ir paplūdimio futbolo varžybas vadovaujantis šiais Įstatais ir LFF varžyboms taikomomis taisyklėmis bei spręsti kitus su salės ir paplūdimio futbolo vystymu Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus. Straipsnis 44 (buvęs Straipsnis 45) Futbolo techninio vystymo asociacija yra keičiamas iš: Futbolo techninio vystymo asociacija Futbolo techninio vystymo asociacijai yra pavedama analizuoti pagrindinius futbolo treniravimo aspektus, bei spręsti kitus su trenerių parengimu ir jų kvalifikacija susijusius klausimus. Futbolo trenerių rengimo asociacija Futbolo trenerių rengimo asociacijai yra pavedama analizuoti pagrindinius futbolo treniravimo aspektus, bei spręsti kitus su trenerių parengimu ir jų kvalifikacija susijusius klausimus. Straipsnis 52 (buvęs Straipsnis 53) Generalinis Sekretorius 3 dalis yra keičiama iš: Generalin Sekretorių skiria ir atšaukia Vykdomasis Komitetas. Generalinis Sekretorius pradeda eiti savo pareigas pasirašius darbo sutart.

10 10 Generalin Sekretorių skiria ir atšaukia Vykdomasis Komitetas. Generalinis sekretorius skiriamas ketverių metų terminui. Generalinis Sekretorius gali būti paskirtas kitai (-oms) kadencijai (-oms), tačiau ne daugiau kaip trims kadencijoms iš viso. Generalinis Sekretorius pradeda eiti savo pareigas pasirašius darbo sutart. Straipsnis 52 (buvęs Straipsnis 53) Generalinis Sekretorius papildomas 5 dalies b) punktu: sudaro ir teikia tvirtinti Ekonomikos ir finansų komitetui LFF biudžetą, veiklos programą, finansines ataskaitas bei LFF biudžeto vykdymą; Straipsnis 52 (buvęs Straipsnis 53) Generalinis Sekretorius papildžius 5 dalies b) punktu pasikeičia šio punkto numeracija: c) teikia Ekonomikos ir finansų komiteto patvirtintą LFF biudžetą ir veiklos programą bei LFF biudžeto vykdymą Vykdomajam Komitetui. Biudžeto vykdymą ir veiklos programą teikia tvirtinti LFF Konferencijai, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų statyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus. Straipsnis 52 (buvęs Straipsnis 53) Generalinis Sekretorius papildomas 5 dalies b) (buvęs c) punktas) punktas yra keičiamas iš: teikia Vykdomajam Komitetui tvirtinti LFF biudžetą ir programą, o Vykdomajam Komitetui priėmus sprendimą juos patvirtinti, LFF biudžetą ir programą teikia tvirtinti ir Konferencijai, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų statyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus. teikia Ekonomikos ir finansų komiteto patvirtintą LFF biudžetą ir veiklos programą bei LFF biudžeto vykdymą Vykdomajam Komitetui. Biudžeto vykdymą ir veiklos programą teikia tvirtinti LFF Konferencijai, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų statyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus. LFF statai papildomi Straipsnis 59 Ekonomikos ir finansų komitetas straipsniu: 1 Ekonomikos ir finansų komitetas yra sudėtinė LFF valdymo struktūros dalis, skirta spręsti LFF Vykdomojo Komiteto patvirtintuose nuostatuose numatytus klausimus, susijusius su LFF vykdoma ūkine, komercine ir ekonomine veikla, LFF lėšų panaudojimu. 2 Ekonomikos ir finansų komitetą sudaro 5 nariai. Narius ir komiteto pirmininką iš Vykdomojo Komiteto narių 4 metų kadencijai skiria ir atšaukia Vykdomasis Komitetas. Narys gali būti paskirtas kitai (-oms) kadencijai (-oms), tačiau ne daugiau kaip trims kadencijoms iš viso. 3 Ekonomikos ir finansų komitetas tvirtina Generalinio sekretoriaus parengtą LFF biudžetą.

11 11 Straipsnis 64 Revizorius 3 dalis yra keičiama iš: Revizorius yra atsakingas už LFF, LFF organų, jos narių bei LFF administracijos veiklos teisinę bei finansinę kontrolę. Revizorius turi teisę atlikti LFF, LFF organų, jos narių bei LFF administracijos veiklos teisinę bei finansinę kontrolę. Straipsnis 64 Revizorius 4 dalis yra keičiama iš: Revizorius turi teisę reikalauti ir gauti iš LFF bet kokią informaciją, jo nuomone, būtiną jo funkcijoms gyvendinti. Revizorius turi teisę reikalauti ir gauti iš LFF, LFF organų, jos narių bet kokią informaciją, jo nuomone, būtiną jo funkcijoms gyvendinti. Straipsnis 64 Revizorius 5 dalis yra keičiama iš: Revizorius už savo darbą atsiskaito LFF Konferencijai. Revizorius gali teikti LFF Konferencijai pastabas ir savo veiklos išvadas dėl LFF biudžeto, veiklos programos bei finansinių ataskaitų. Straipsnis 79 Futbolo forumas yra keičiamas iš: Ne rečiau kaip kartą per metus LFF organizuoja futbolo bendruomenės susirinkimą futbolo forumą. Paprastai futbolo forumas organizuojamas prieš eilinę Konferenciją. LFF gali organizuoti futbolo bendruomenės susirinkimą futbolo forumą. Paprastai futbolo forumas organizuojamas prieš eilinę Konferenciją.

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo 201 m. įstatymu Nr. TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II SKYRIUS. UNIVERSITETO VEIKLA... 4 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS,

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto 2018-05-09 sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių grupės bendrovės AB AMBER GRID valdybą ATRANKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA kodas , buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROT

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA kodas , buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROT LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.2019/1 2019-01-23 Kaunas Posėdis įvyko 2019

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos fu

2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos fu 2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos futbolo varžybos, vykdomos ratų sistema pavasaris-ruduo

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

2019 m. nuostatai 02 01

2019 m. nuostatai 02 01 Tvirtinu: Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė Romualda Šidlauskienė I. Tikslas ir uždaviniai: 2019 m. Lietuvos Respublikos šaškių čempionatų BENDRIEJI NUOSTATAI propaguoti šaškių sportą šalies gyventojų

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau