Microsoft Word ITHACA toolkit lithuanian

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word ITHACA toolkit lithuanian"

Transkriptas

1 ITHACA Priemonių paketas Trumpieji klausimai vykdant stebėsenos vizitus 1 dalis. Stebėsenos vizito apibūdinimas Institucijos pavadinimas, adresas, telefono nr. Direktoriaus telefonas ir el. paštas Institucijos tipas (pvz. Ligoninė, socialinės globos namai, psichiatrijos ligoninė) Stebėsenos vizito data Stebėsenos grupės nariai 2 dalis. Duomenys apie instituciją 2.1 Vieta (Šaltinis: stebėjimas) Apibūdinkite institucijos vietą. Ar ji yra miesto ar kaimo vietovėje? Ar ji prieinama visuomeniniu transportu? Koks yra atstumas iki artimiausio miesto? Ar yra vartai/tvora, ar Jūs/lankytojai/gyventojai gali laisvai įeiti ar išeiti (teisiškai laisva valia/savanoriškai? Ar yra apsauga/ lankytojų registravimo sistema? 2.2 Institucija (Šaltiniai: Direktorius & dokumentacija) Kaip ši institucija finansuojama? (pvz. Koks % finansuojamas ministerijos, vietos valdžios, gyventojų, privačių individų, veitos bendruomenės, bažnyčios, kt.) ir koks vidutiniškai bendras biudžetas? Ar biudžetas ir įstaigos išlaidos yra viešai prieinamos? Ar institucijoje gyvenančių asmenų žmogaus teisės buvo stebimos (pateikite detales) 2.3 Gyventojai (Šaltiniai: gyventojai, darbuotojai, stebėjimas)

2 ITHACA Priemonių paketas 70 Kiek institucijoje yra lovų/vietų? Kiek asmenų šią naktį miega skyriuje/institucijoje? Vidutinis pasiskirstymas % vyrų ir moterų? Vidutinis pasiskirstymas % pagal amžių (i) jaunesni nei 18 m.; (2) metų; (3) vyresni nei 65 m.? Dauguma asmenų šiame skyriuje/institucijoje priklauso šioms kategorijoms: (1) asmenys turintys psichikos sveikatos diagnozę; (2) sutrikusios intelekto asmenys; (3) asmenys, kuriems diagnozuota priklausomybė nuo narkotikų ar alkoholio; (4) asmenys su neurodegeratyvinėmis diagnozėmis (pvz. Alzheimeris ar demencija)? Vidutiniškai kokiam % gyventojų apribota teisinis veiksnumas (nustatyta globa)? Kas yra globėjai (pvz., šeimos nariai, profesionalus personalas, institucijos direktorius) Kokia vidutinė buvimo šiame skyriuje/institucijoje trukmė? Per pastaruosius 12 mėnesių kiek žmonių išvyko iš institucijos (buvo išrašyti): (1) į bendruomenę; (2) į kitą instituciją; (3) kiek asmenų mirė? Koks buvo per pastaruosius 12 mėnesių mirusių asmenų amžius? Kokia mirties atvejų tyrimo procedūra? 2.4 Darbuotojai (Šaltiniai: Direktorius & Dokumentacija) Koks bendras šiame skyriuje/institucijoje dirbančių darbuotojų skaičius? (etatų skaičius) Kiek iš personalo yra: Psichiatrai Gydytojai (ne psichiatrai) Kvalifikuotos slaugės ir susijęs personalas Nekvalifikuotas personalas Psichologai 2.5 Personalo mokymai (Šaltiniai : darbuotojai & dokumentacija, politika) Ar reikalaujama, kad personalas dalyvautų nuolatiniuose kvalifikacijos kėlimo programose (pateikite detales)? 2.6 Skundų mechanizmai (Šaltiniai: Direktorius, gyventojai, stebėjimas, dokumentacija, Skundų registras, Metinė ataskaita Kaip gyventojai gali teikti skundus dėl įvairių institucijos aspektų? Ar gyventojai žino apie procedūrą? Ar gyventojams užtikrintos priemonės, reikalingos pateikti skundą (pvz. Rašymo priemonėmis, popieriumi, skundų dėžutėmis)? Ar skundai registruojami? Ar yra vieša metinė ataskaita apie skundus, ar ji peržiūrima? Kokių žingsnių imamasi dėl neišspręstų skundų ir ar yra interesų atstovavimo sistema? 3 dalis. Gyvenimo standartai ir sąlygos

3 ITHACA Priemonių paketas Materialinės & fizinės sąlygos (Šaltiniai: Direktorius, personalas, gyventojai, stebėjimas įvairiuose kambariuose (miegamuosiuose, maitinimo patalpose, terapijos kambariuose, WC, vonios kabariuose) Ar tinkamas elektros tiekimas? Ar adekvatus šildymas? Ar yra sužalojimų požymių, kaip išdaužti langai, sužalotos sienos? Ar gyventojams prieinamos institucijos dalys yra pakankamai švarios? 3.2 Patalpos (Šaltiniai: Personalas, gyventojai, stebėjimas) Ar bendrai patalpos perpildytos (pateikite detales) Ar prieinamos išorinės zonos Ar visos patalpos prieinamos asmenims su fizine ir sensorine negalia? Ar yra atitinkamos nuostatos dėl atskirų patalpų, skirtų vyrams ir moterims? 3.3 Maitinimasis ir maistas (Šaltiniai: Gyventojai, personalas, stebėjimas (virtuvės, maitinimosi patalpų maisto patiekimo metu) Apibūdinkite maitinimosi patalpą; ar yra pakankamai vietos asmenims valgyti? Ar maistas maistingas? As apskritai maistas patrauklus? Ar yra maisto trūkumo įrodymų žiūrint į gyventojus (pateikite detales)? Ar gyventojams yra prieinami papildomi užkandžiai ir maistas? 3.4 Vanduo (Šaltiniai: Personalas, stebėjimas, gyventojai) Ar visiems gyventojams yra prieinamas švarus vanduo visos dienos metu? 3.5 Apranga (Šaltiniai: Personalas, stebėjimas, gyventojai) Ar gyventojai gali dėvėti drabužius pagal savo pasirinkimą (Ar tai jų pačių drabužiai? Ar gyventojams privalu dėvėti uniformas /pižamas?) Kaip drabužiai skalbiami, kaip dažnai? 3.6 Miegamieji (Šaltiniai: Stebėjimas, gyventojai (ar jie gali pasirinkti, su kuo jiems gyventi, ar jie yra priverčiami dalintis erdve?), Atsigulkite ant lovos (su gyventojo leidimu), aplankykite įvairius kambarius skirtinguose skyriuoseir surinkite žemiau įvardintą informaciją, Dokumentacija (peržiūrėkite taisykles) Kiek yra lovų yra miegamuosiuose? Ar yra dalijamasi lovomis? (pateikite detales) Kokia lovų būklė, ar jos patogios? Ar yra pakankamai tinkamos kokybės ir švaros antklodžių ir paklodžių? Ar gyentojai turi asmeninių daiktų ir nuotraukų? Ar yra užtikrinta saugi vieta kiekvienam gyventojui savo asmeniniams daiktams laikyti (pavyzdžiui, užrakinamos ar lovos spintelės)? 3.7 Apšvietimas (Šaltiniai: stebėjimas ir gyventojai)

4 ITHACA Priemonių paketas 72 Ar gyventojams prieinamose patalpose yra adekvatus apšvietimas? 3.8 Grynas oras (Šaltiniai: stebėjimas ir gyventojai) Ar grynas oras (pateikite detales)? 3.9 Higiena (Šaltiniai: personalas, gyventojai, stebėjimas) Ar patalpos laisvai prieinamos? Ar personalas naudojasi tais pačiais tualetais kaip ir gyventojai? Privatumas? (ar yra užtikrintos atskiros patalpos moterims ir vyrams? Ar tualetai/dušai, kt. patalpos yra atskirtos? Ar yra durys, ar yra bendra erdvė?. Ar jos švarios? Ar yra pakankamai tualetinio popieriaus? Kiek gyventojai yra stebimi, naudojantis tualetais ar vonios kambariais? Ar moterims yra užtikrintos reikalingos higienos priemonės, pavyzdžiui paketai? 4 dalis. Priverstinis patalpinimas ir peržiūros procedūros (Šis skyrius gali netikti visoms institucijoms) (Šaltiniai: Gyventojai, Teisės normos, Personalas, Dokumentacija (peržiūrėti teismo ar ligoninės įrašus) Ar atitinkamos priverstinio patalpinimo teisinės procedūros yra pilnai įgyvendinamos? Ar teisiškai sulaikyti gyventojai yra nuolatos ir pilnai informajami apie jų teises (įskaitant teisę apskųsti sulaikymą)? Ar yra prieinamas teisinis atstovavimas ir pagalba priverstinio sulaikymo atvejais? 5 dalis. Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę grįžus iš institucijos Šaltiniai: Personalas, gyventojai, Dokumentacija (individualūs išrašymo planai) Įvadinis klausimas: Kokia pagalba ir sveikimo priemonės yra prieinamos po šio institucinio gydymo periodo? Kas dalyvauja teikiant pagalbą sveikstant? Ką Jūs norėtumėte įtraukti į sveikimo procesą, teikiant pagalbą? Kokios alternatyvos institucijai egzistuoja šioje vietovėje? Kokių veiksmų ir priemonių institucija imasi, siekiant išrašyti/išleisti asmenį į bendruomenę? Kas yra už tai atsakingas? 6 dalis. Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas (Šaltiniai: Personalas, gyventojai, stebėjimas, Dokumentacija (pavyzdžiui, savaitės veiklos programa, lankstinukai, kt.) Kiek yra prieinami laikraščiai, žurnalai, knygos, radio, televizija, audio knygos, kompiuteriai? Kokio pobūdžio kultūrinės, rekreacinės, poilsio ir sporto veiklos yra prieinamos gyventojams skyriuje/institucijoje? Kokio pobūdžio kultūrinės, rekreacinės, poilsio ir sporto veiklos yra prieinamos gyventojams už skyriaus/institucijos ribų? Ar kai kuriems gyventojams yra neleidžiama dalyvauti

5 ITHACA Priemonių paketas 73 bet kuriose veiklose? kodėl? Kaip šios veiklos yra prieinamos gvyentojams? 7 dalis. Dalyvavimas politiniame ir visuomenės gyvenime (Šaltiniai: Personalas ir gyventojai) Kaip asmenys realizuoja savo balsavimo teisę? Ar asmenims yra suteikiama pagalba jiems įgyvendinant savo balsavimo teisę? (pateikite detales) Ark kam nors yra uždrausta balsuoti? (pateikite detales) Ar yra įrodymų dėl balsavimo proceso įtakojimo? 8 dalis. Švietimas, ugdymas, darbas ir užimtumas (Šaltiniai: Personalas ir gyventojai) Kokios švietimo programos yra prieinamos (pvz. universitetinės, atitinkančios aukštųjų mokyklų programoms, ugdymo programos, profesinis mokymas, kt.)? Šios programos prieinamos institucijoje ir/ar bendruomenėje? Koks % gyventojų dalyvauja programose? Ar gyventojai naudojami kaip nemokama darbo jėga institucijoje? Ar gyventojams leidžiama dirbti už institucijos ribų? Ar jie gauna tokį patį užmokestį kaip ir kiti bendruomenėje dirbantys asmenys? Kaip gyventojai randa darbą? Paaiškinkite procesą. 9 dalis. Religijos laisvė (Šaltiniai: Personalas, gyventojai ir stebėjimas) Kokios galimybės asmenims išpažinti savo pasirinktą religiją? (institucijoje ir už jos ribų) Apibūdinkite bet kokias privalomas religines praktikas (pateikite detales)? 10 dalis. Susirašinėjimas ir lankytojai (Šaltiniai: Personalas ir gyventojai)

6 ITHACA Priemonių paketas 74 Ar gyventojams yra leidžiamas privatus susirašinėjimas su bet kuo, įskaitant laiškais paštu, telefonu ar elektroniniu paštube jokių ribojimų ar draudimų? Ar gyventojai turi galimybę laisvai naudotis telefonu privačiai? Ar yra leidžiami turėti asmeniniai mobilieji telefonai? Kaip gyventojai gali pasinaudot internetu? Ar jie tai gali daryti privačiai? Ar personalas kartais skaito siunčiamą ar gaunamą paštą? Kodėl? Ar personalas skatina gyventojus palaikyti ryšius su už institucijos ribų gyvenančiais asmenimis? Kaip? Kaip personalas padeda gyventojams, esant poreikiui, pasinaudoti telefonu ar elektroniniu paštu ar rašant laiškus? Ar lankytojams nepagrįstai ribojamos jų lankymosi valandos? Ar vaikai gali lankytis institucijoje, kokios su tuo susijusios nuostatos egzistuoja? Kokios patalpos yra skirtos susitikti su lankytojas privačiai? Ar kam nors yra draudžiama priimti (turėti) lankytojus? Kokiais pagrindais? Part 11. Šeima ir privatumo teisė (Šaltiniai: Personalas ir gyventojai) Pmo klausimas 1: Ar Jūsų turite privataus gyvenimo galimybę (gyvenimo sąlygos, seksualumas, asmeninė higiena) 11.1 Santuoka Ar žmonės gali susituokti? 11.2 Kontracepcija Ar kontracepcijos formos yra laisvai pasirenkamos? Ar kai kuriems gyventojams duodamos kontracepijos priemonės (pvz. tabletė ar kitos priemonės) be jų sutikimo? Ar išaiškinamas kontracepcinių priemonių vartojimo šalutinis poveikis, siekiant asmens sutikimo? 11.3 Nėštumas ir tėvystė Ar institucijose gyvenančioms moterims nevaržoma teisė tapti nėčioms ir susilaukti palikuonių? Kiek gyventojų pastojo per pastaruosius 12 mėnesių? Kaip institucija reaguoja į nėštumų atvejus? Kokia suteikiama pagalba tėvystės atveju? Ar yra galimybė tėvams(tėvui ar mamai) ir vaikui gyventi kartu?

7 ITHACA Priemonių paketas Abortai Kada paskutinį kartą gyventojai buvo atliktas abortas? Kas sprendžia dėl aborto atlikimo? Ar šis sprendimas gali būti keičiamas/skundžiamas? (pateikite detales) Kam yra pranešama apie tai, kad bus atliekamas abortas? (ar sutuoktinis/ šeima/ giminės yra informuojami?; tai labai rimta procedūra) Kokios yra informuoto sutikimo procedūros? Kokia informacija apie abortą suteikiama gyventojai? Ar abortai atliekami negavus gyventojos sutikimo? (pateikite detales) Kokia Pagalba/parama suteikiama gyventojai prieš ir po aborto? Jeigu yra abortą turėjusi gyventoja, stebėtojas gali pakalbėti su gyventoja apie visą procesą: sprendimų priėmimą, sutikimą, pasekmes/komplikacijas), jeigu ji sutinka Sterilizacija Kokios yra laisvo ir informuoto sutikimo procedūros? Kokia informacija pateikiama gyventojui dėl sterilizacijos? Kas sprendžia dėl sterilizacijos? Ar šis sprendimas gali būti keičiamas/skundžiamas? (pateikite detales) Kam yra pranešama apie tai, kad bus atliekamas abortas? (ar sutuoktinis/ šeima/ giminės yra informuojami?; tai labai rimta procedūra) Ar sterilizacijos atliekamos negavus gyventojo sutikimo? Kokia pagalba/parama suteikiama gyventojui prieš ir po aborto? 12 dalis: Saviraiškos laisvė ir laisvė reikšti nuomonę, galimybė gauti informaciją (Šaltiniai: Personalas ir gyventojai) Ar gyventojai gali laisvai reikšti savo nuomonę, kelti klausimus ir teikti skundus nebijant neigiamų pasekmių iš personalo pusės? Kaip gyventojai gauna informaciją apie tokius svarbius dalykus kaip institucijos vidaus taisyklės, jų teisės, ar apie atstovavimo ar savipagalbos grupes? Ar pateikta informacija yra tinkama (tiesiogiai susijusi) ir pateikiama gyventojams suprantama kalba?

8 ITHACA Priemonių paketas dalis: Laisvė nuo kankinimų, netinkamo elgesio, piktnaudžiavimo ir aplaidumo (Šaltiniai: Personalas, gyventojai, dokumentacija) Ar yra kankinimų, netinkamo elgesio, piktnaudžiavimo ar aplaidumo įrodymų? Ar gyventojai skundėsi/teikė pareiškimus dėl netinkamo elgesio, piktnaudžiavimo ar aplaidumo (pateikite detales)? Kaip į tokius skundus buvo reaguota? 14 dalis: Suvaržymai ir izoliacija (Šaltiniai: Personalas, gyventojai, dokumentacija ir stebėjimas) Kokio tipo suvaržymai yra naudojami (pvz. antrankiai, odiniai diržai, lova narvas, ar medikamentai)? Ar naudojama izoliacija? Jeigu taip, apžiūrėkite izoliatorių. Pasižymėkite, koks jo dydis, lokacija, ar užtikrintas paslaugų, tokių kaip tualetas, prieinamumas, ar yra langas, kokios bendros sąlygos, galimybė susisiekti su personalu skubos/krizės atveju. Kokiomis sąlygomis naudojami suvaržymai/izoliacija? Kaip dažnai ir kaip ilgai naudojami suvaržymai/izoliacija? Koks ilgiausias laikas, kai kam nors buvo naudotas suvaržymas ar izoliacija per pastaruosius metus? Kas skiria suvaržymus/izoliaciją ir kokiomis sąlygomis? Kaip peržiūrimi suvaržymai/izoliacija ir kaip jie nutraukiami? Ar gyventojai yra išlaisvinami iš suvaržymų/izoliacijos atlikti tualeto/higienos reikalus ar kitu metu? Kokius žmogiškuosius santykius suvaržyti/izoliuoti žmonės turi? Ar suvaržymai/izoliacija naudojami kaip bausmė? Kaip regsitruojami izoliacijos atvejai? Ar suvaržymai/izoliacija naudojami dėl ne pakankamų žmogiškųjų resursų/perdonalo? Ar yra nuolatinis išorinis suvaržymų/izoliavimo politikos bei praktikos tikrinimas/peržiūra? 15 dalis: Habilitacija ir reabilitacija (Šaltiniai: Personalas, gyventojai, dokumentacija) Įvadinis klausimas: ar Jums leidžiama imtis atsakomybės ir daryti prasmingus dalykus (pvz. kasdienes užduotis, hobi, studijas?) Kokios prieinamos terapeutinės ir re/abilitacinės veiklos? (pavyzdžiui, men oar muzikos terapija, užimtumo terapija ir galimybė įgyti naujų įgūdžių) Ar gyventojai turi galimybę rinktis, ką jie norėtų daryti? Ar šios veiklos yra prasmingos ir malonios, ar tiesiog pakartotinės ir nuobodžios užduotys? Ar yra prieinama bet kokia bendraminčių pagalba/savipagalbos grupės?

9 ITHACA Priemonių paketas dalis: Sutikimas gydymui (Šaltiniai: Personalas, gyventojai, dokumentacija) Kokia šiame skyriuje/institucijoje naudojama procedūra informuotam susitikimui gydyti? Apibūdinkite, kaip institucijoje suvokiamas sutikimas gydymui. Kas nutinka, jeigu gyventojas atsisako gydymo? (ar institucija gerbia tokį sprendimą, ar toks sprendimas ignoruojamas, kokiomis sąlygomis?) Ar gali gydymas būti skiriamas priverstinai? (pateikite detales) Kaip gyventojas gali nesutikti/prieštarauti sprendimui skirti gydymą be jo sutikimo? Ar priverstinio gydymo skyrimas sistematiškai peržiūrimas nepriklausomos institucijos? 17 dalis: Teisė į fizinę sveikatos priežiūrą (Šaltiniai: Gyventojai, personalas) Ar yra sunkumų gauti fizinės sveikatos priežiūrą tiems, kam jos prireikia? Kokios buvo pagrindinės fizinės sveikatos problemos per pastaruosius metus? Ar gyventojams teikiami reguliarūs fizinės sveikatos patikrinimai? Kas nutinka, kai gyventojams reikalingos specializuotos fizinės sveikatos paslaugos/pagalba? Kas apmoka fizinės sveikatos priežiūros išlaidas? Kokias išlaidas gyventojas turi padengti ir ar tai yra prieinama/įperkama? Kas atsitinka, jeigu gyventojas negali padengti šių išlaidų? Ar yra kitų fizinės sveikatos priežiūros kliūčių? 18 dalis: Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas (Šaltiniai: Gyventojai, personalas) Ar gyventojai gali susitikti su psichiatru ar kitu psichikos sveikatos specialistu, kai jie to nori? Kaip dažnai gyventojas gali susitikti su psichiatru ar kitu psichikos sveikatos specialistu? Kiek vidutiniškai valandų per savaitę šiame skyriuje būna psichiatras ar kitas psichikos sveikatos specialistas? Ar gyventojai gali pasirinkti psichiatrą ar kitą psichikos sveikatos specialistą? Kiek vidutiniškai trunka apsilankymas pas psichiatrą ar kitą psichikos sveikatos specialistą? Ar šie apsilankymai yra privatūs? Koks įvertinimas bei gydymas yra prieinamas/gaunamas psichikos sveikatos krizės metu?

10 ITHACA Priemonių paketas dalis: Teisė gauti bendrosios praktikos gydytojo/šeimos gydytojo paslaugas (Šaltiniai: Gyventojai, personalas) Ar gyventojai gali pasirinkti ir lankytis pas bendrosios praktikos gydytoją, kai jiems to prireikia? Kokio pobūdžio pasirengimą/pasiruošimą turi bendrosios praktikos gydytojai, kad teikiant sveikatos priežiūros paslaugas atlieptų asmenų su psichikos sveikatos problemomis poreikius? Kokio pobūdžio pasirengimą/pasiruošimą turi bendrosios praktikos gydytojai, kad teikiant sveikatos priežiūros paslaugas atlieptų sutrikusios intelekto asmenų poreikius? 20 dalis: Teisė į slaugytojus ir slaugos personalą (Šaltiniai: Gyventojai, personalas) Ar gyventojai gali susitikti su slaugos ar kitu priežiūros personalu, kai jie to nori? Ar jie turi specializuotus psichikos sveikatos priežiūros mokymus? Kokia bendrai yra slaugos ar kito personalo teikiamos priežiūros kokybė? Ar ir koks yra slaugos ar kito priežiūros personalo asmenį orientuotaspožiūris: terapinis ir į asmenį orientuotas? Kiek vidutiniškai valandų per savaitę šiame skyriuje būna kvalifikuotas slaugos personalas? 21 dalis: Teisė į terapijas? (Šaltiniai: Gyventojai, personalas) Ar gyventojai gali susitikti su psichologu? Ar gyventojai gali pasirinkti psichologą? Ar gyventojai gali pasirinkti ir susitikti su socialiniu darbuotoju / socialinės terapijos specialistu? Ar gyventojai gali pasirinkti ir susitikti su užimtumo terapijos specialistu? 22 dalis: Sveikatos įrašai (Šaltiniai: Gyventojai, personalas) Ar medicinos įrašai yra išsamūs, nuoseklūs ir aiškūs? Ar tinkamai užtikrintas jų konfidencialumas? Ar medicinos įrašai yra laisvai prieinami asmenims, kuriems jų reikia, įskaitant pačius gyventojus?

11 ITHACA Priemonių paketas dalis: Fizinės sveikatos skatinimas ir ligų prevencija Ar gyventojams yra prieinamos atitinkamos kokybės sveikatos skatinimo ir ligų prevencijos paslaugos, atsižvelgiant į aukštą psichikos sveikatos problemų turinčių asmenų fizinio sergamumo lygį (pvz, skiepai, patikrinimai dėl diabeto, mamogramos?) Ar yra gyventojai sveriami jų priėmimo metu ir reguliariai vėliau? Ar yra tinkamos fizinio lavinimosi patalpos? Ar yra kliūčių naudotis šiomis patalpomis? Ar yra reguliarųs gyventojų fizinės sveikatos patikrinimai dėl vėžio? 24 dalis: Medikamentai fizinių ir psichikos ligų gydymui Ar gyventojams išrašyti medikamentai yra reguliariai teikiami ir ar jie prieinami/įperkami? Ar medikamentai yra dministruojami laikantis bendrai nustatytų klinikinės praktikos gairių? Ar medikamentai yra tinkamai laikomi/saugomi? Ar į gyventojų nusiskundimus dėl šalutinio medikamentų poveikio personalas rimtai reaguoja ir atitinkamai veikia? Ar atsižvelgiama į gyventojų pasirinkimą (prioritetą) dėl medikamentų (pvz., administravimo procedūra)? Ar yra įrodymų dėl pernelyg didelio medikamentų skyrimo (perdozavimo) gyventojams, siekiant palengvinti institucijos valdymą, o ne individualios naudos? (pvz., stebėti fizinius kai kurių medikamentų šalutinius poveikius, t.y. mieguistumas, seilėtekis, nesugebėjimą bendrauti, šlitinėjimas) Ar yra įrodymų, kad budėjimo metu personalui yra suteikti pernelyg didelį įgaliojimai, t.y. esant poreikiui naudoti raminamuosius vaistus ligonių nuraminimui? Kas nutinka, kai gyventojas nenori vartoti vaistų? Ar yra įrašai dėl gyventojams skirto gydymo ir vaistų dozavimo? Ar vaistų dozės atitinka klinikinius reikalavimus ir ar vaistai nėra naudojami personalo patogumui ar gyventojų nubaudimui? 25 dalis: Fizinės sveikatos įvertinimas priimant į instituciją Įvadinis klausimas: Ar buvo įvertinta Jūsų fizinės sveikatos būklė Jums čia atvykus? Ar priimant į instituciją įprastai atliekamas gyventojo fizinės sveikatos patikrinimas, gavus jo sutikimą? Kas atlieka šį patikrinimą? Ar gyventojui yra išaiškinami patikrinimo rezultatai ir išvados dėl reikalingo gydymo?

12 ITHACA Priemonių paketas 80 Ar šis medicininis patikrinimas yra atliekamas, atsižvelgiant į lyties, kultūrinius ir religinius aspektus? Kas nutinka, jeigu gyventojas atsisako tokio patikrinimo? 26 dalis: Diagnozė (fizinės sveikatos ir psichikos sutrikimo) Ar kvalifikuotas specialistas atlieka patikrinimą ir nustato fizinės sveikatos diagnozę? Ar kvalifikuotas specialistas atlieka patikrinimą ir nustato psichikos sveikatos diagnozę? 27 dalis: Elektros srovės terapija (ECT) Ar ECT taioma institucijoje? Jeigu taip, dėl kokių priežasčių? Ar ECT kada nors taikoma nenaudojant raminamųjų /anestetikų/ raumenis atpalaiduojančių preparatų? Ar fiksuojamos kiekvieno ECT gydymo detalės? Kokie nustatomi/pranešami šalutiniai poveikiai? Ar ECT naudojamas gyventojų suprantamas kaip tam tikra bausmės forma? Kas nutinka, jeigu gyventojas atsisako ECT? 28 dalis: Alkoholis, cigaretės ir nelegalūs narkotikai Ar alkoholis institucijoje yra taip pat prieinamas gyventojams, kaip ir bendruomenėje? Ar cigaretės institucijoje yra taip pat prieinamos gyventojams, kaip ir bendruomenėje? Ar kreipiamas dėmesys į gyventojų nelegalių narkotikų vartojimą? Kokio tipo Pagalba/parama yra prieinama gyventojams, turintiems: Alkoholio vartojimo problemų Rūkymo problemų Narkotikų vartojimo problemų? 29 dalis: Dalyvavimas rengiant globos planus Įvadinis kiausimas: Kaip Jūs dalyvavote priimant sprendimus dėl Jūsų gydymo ir reabilitacijos planų? Ar kiekvienas gyventojas turi jam/jai sudarytą individualų globos planą? Kaip gyventojai yra įtraukiami į jų globos planų sudarymą? Ar gyventojai gali abejoti ir nesutikti su jų globos plano turiniu? Ar globos planai nustato individualizuotą medikamentinį ir terapinį gydymą? Kaip dažnai lanai yra peržiūrimi? Ar globos planai yra pateikiami gyventojams suprantama kalba?

13 ITHACA Priemonių paketas dalis: Sutikimas dalyvauti tyrimuose Ar yra numatytas rašytinis sutikimo dalyvauti tyrimuose procesas? Ar yra numatytas nepriklausomas tyrimo projektų etiškumo patvirtinimo procesas? Ar numatyti tyrimo dalyviai turi pakankamai informacijos, kad galėtų priimti informuotą pasirinkimą? Ar tyrime gali dalyvauti asmenys, kuriems teisiškai apribota laisvė? Ar tyrime gali dalyvauti asmenys, kurie negali duoti sutikimo (neturi veiksnumo)? Jeigu medicininis tyrimas atliekamas su žmonėmis, kuriems teisiškai apribota laisvė ar jie pripažinti neveiksniais, kas gauna informaciją apie atliekamą tyrimą? Ar gaunamas mokesti už dalyvavimą tyrime? Ar atsisakiusiems dalyvauti tyrime gyventojams nėra taikomi jokie įprastos priežiūros teikimo apribojimai?

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas.

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas. PATVIRTINTA VšI Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ĮV-15 ĮVAIRIOS LOKALIZACIJOS OSTEOCHONDROPATIJŲ, SKOLIOZĖS REABILITACINIO GYDYMO PROTOKOLAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Gyventojuvidaustvarkostaisyklės2013

Gyventojuvidaustvarkostaisyklės2013 PATVIRTINTA Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-78 GYVENTOJŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Gyventojų vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste - Taisyklės)

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos socialinės globos namų direktoriaus įsakymu Nr.V-94 UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS I

PATVIRTINTA Utenos socialinės globos namų direktoriaus įsakymu Nr.V-94 UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS I PATVIRTINTA Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2015-09-09 įsakymu Nr.V-94 UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Utenos socialinės globos namai

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau