Style Sample for C&N Word Style Sheet

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Style Sample for C&N Word Style Sheet"

Transkriptas

1 Paslaugos aprašas IBM Sterling B2B Integration Services Šiame Paslaugos apraše apibūdinta Cloud Service, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia įmonę, jos įgaliotuosius vartotojus ir Cloud Service gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo dokumentas (TSD) pateikiami kaip atskiri Sandorio dokumentai. 1. Cloud Service IBM Sterling B2B Integration Services teikia ryšį ir leidžia Klientui bendradarbiauti su klientais, tiekėjais ir organizaciniais subjektais, su kuriais Klientas palaiko verslo ryšius ( Prekybos partneriai ). Ši Cloud Service sukurta remiantis debesų kompiuterija pagrįstu verslo verslui (B2B) integravimu ir IBM Sterling B2B Services B2B Collaboration Network matomumo galimybėmis bei teikia pradinio Prekybos partnerių prijungimo, B2B procesų valdymo ir Prekybos partnerio palaikymo išsamius paslaugų pasiūlymus. Toliau pateikiamas visų galimų šios Cloud Service komponentų sąrašas. Klientas turi teisę gauti tik tuos komponentus, kuriuos Klientas užsiprenumeravo pagal Operacijų dokumentą, atskirą darbų aprašą (kaip aprašyta toliau) arba kaip Paslaugas pagal poreikį ar nuotolines paslaugas (taip pat aprašyta toliau). Kai kurie Cloud Service komponentai apima proceso schemų kūrimą. Standartinė schema tai schema, turinti vieną ar daugiau iš šių charakteristikų: (a) standartines struktūras (pvz., atskirus antrinės informacijos be antrinių eilučių elementų lygius); (b) standartinę logiką (pvz., kintamojo priskyrimo, peržvalgos / kryžminių nuorodų, be skaičiavimų arba sąlyginių ciklų); (c) nėra parengiamojo arba galutinio tvarkymo, vartotojo paprogramių ar kelių failų išvesties; (d) vidutinę taikomųjų programų failų struktūrą (pvz., šiuo metu iš viso mažiau nei 20 laukų ir 4 įrašų tipų); (e) be XML transformavimo; ir (f) vieną failų išvestį. Išplėstinė schema tai schema, turinti vieną ar daugiau iš šių charakteristikų: (a) išplėstines struktūras (pvz., atskirus antrinės informacijos arba antrinių eilučių elementų lygius); (b) išplėstinę logiką (pvz., pasirinktinę vidinę logiką, peržvalgos / kryžminių nuorodų, sudėtingų skaičiavimų, sąlyginių ciklų); (c) nėra parengiamojo arba galutinio tvarkymo, vartotojo paprogramių ar kelių failų išvesties; (d) vidutinę taikomųjų programų failų struktūrą (pvz., šiuo metu iš viso mažiau nei 40 laukų ir 8 įrašų tipų) ir (e) vieną failų išvestį. Galiausiai Susiejimo reikalavimų specifikacijos (MRS), kurios schemos kūrimą pateikia vizualiai. MRS pateikiama kaip skaičiuoklė, kurioje apibrėžiamas šaltinio duomenų ir išvesties duomenų laukų lygmens ryšys. IBM Sterling B2B Integration Services leis Klientui perduoti failus IBM konvertuoti naudojant metodologijas, pagrįstas Kliento pateiktomis verslo taisyklėmis, ir iš IBM persiųsti juos Kliento Prekybos partneriui (-iams). Iš Prekybos partnerio (-ių) gauti failai, naudojant metodologijas, pagrįstas Kliento pateiktomis verslo taisyklėmis, konvertuojami į Kliento pageidaujamą formatą ir perduodami Klientui pagal jo nurodymus. Klientas bus atsakingas už verslo tęstinumo palaikymą ir Prekybos partnerių bendruomenės lūkesčių, susijusių su testavimo laikotarpiais, perkėlimu ir konvertavimu, pateisinimą. Jei reikia, už visas papildomas nuotolines paslaugas sąskaitos bus išrašomos taikant mokesčius, nurodytus pritaikytame įsipareigojimų apraše, kuriam taikomos atskiros IBM ir Kliento sutarties sąlygos. IBM saugos duomenis ir užtikrins jų matomumą internetu laikotarpį, kuris lygus Prenumeratos laikotarpiui. Pavyzdžiui, jei Klientas sutaria dėl 36 mėnesių Prenumeratos laikotarpio, visi duomenys bus saugomi 36 mėnesių Prenumeratos laikotarpiu. Jei prenumerata atnaujinama papildomam 24 mėnesių Prenumeratos laikotarpiui, paskutinių 24 mėnesių duomenys bus saugomi slankiuoju principu, t. y. šešis naujojo Prenumeratos laikotarpio mėnesius bus saugomi pirmų šešių naujojo Prenumeratos laikotarpio mėnesių duomenys ir paskutinių 18 ankstesnio Prenumeratos laikotarpio mėnesių duomenys. Duomenų saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas pagal Operacijų dokumente nurodytą specialų pasiūlymą. Duomenys išvalomi kasdien, atsižvelgiant į nustatytą saugojimo laikotarpį. Jeigu Klientas nori saugoti papildomų duomenų, reikia įsigyti pasirenkamų duomenų saugojimo laiko laikotarpių, kaip aprašyta toliau. Cloud Service leis Klientui įvesti ir tvarkyti turinį, apimantį informaciją, kuri pagal taikomus privatumo įstatymus gali būti laikoma asmenį identifikuojančia informacija (PI), įskaitant kontaktinę informaciją (vardą ir pavardę, adresą, el. paštą, telefono numerį, darbuotojo ID, išlaidų centrą) ir techninius identifikatorius (vartotojo vardą, slaptažodį, IP adresus, MAC adresus). IBM vykdys Kliento, jo darbuotojų arba Vartotojų svečių prašymus pasiekti, naujinti, taisyti arba panaikinti jų asmens informaciją. Ši Cloud Service sukurta nesilaikant jokių specialiųjų slaptos asmeninės informacijos, apsaugotos informacijos apie sveikatą arba kito reguliuojamojo turinio saugos reikalavimų. Klientas yra atsakingas už I (11/2015) 1 psal. iš 10

2 nustatymą, ar ši Cloud Service atitinka Kliento poreikius dėl to, kokio tipo turinį Klientas naudoja kartu su Cloud Service. Jokiomis aplinkybėmis Klientas negali naudoti šios Cloud Service apsaugotai informacijai apie sveikatą rinkti, apdoroti arba saugoti. 1.1 Projekto sistema IBM pateiks sprendimo išteklius, reikalingus Cloud Service planuoti, kurti ir diegti. Tai apima toliau nurodytus etapus: a. Paslaugos kūrimo etapas tai verslo ir techninės aplinkos kūrimas. IBM pateiks esamos Kliento aplinkos įvertinimą, įskaitant anksčiau parengtos architektūros dokumento apžvalgą ir papildomus techninės įrangos sistemų, ryšių, taikomųjų programų sąsajų ir Partnerių pradinės sąrankos reikalavimus. b. Paslaugos teikimo etapas tai Kliento esamo Prekybos partnerio bendruomenės (t. y. Subjekto ID ir Schemos) perkėlimas į Cloud Service. (1) Kliento ir IBM ryšio realizavimas; (2) Kliento Prekybos partnerio ir IBM ryšio realizavimas; (3) Vieneto, integravimo ir ryšio patikros pagal IBM tikrinimo planus atlikimas; (4) Susiejimo reikalavimų specifikacijų ir schemų kūrimas; ir (5) Bendras darbas su Klientu tvarkant Kliento Prekybos partnerių bendruomenės realizavimą. c. Operacijų etapas tai IBM atliekamas kasdienių Cloud Service operacijų tvarkymas. IBM saugioje aplinkoje eksploatuos ir tvarkys aparatūrą, kurios tarnybinė techninė ir programinė įranga susijusi su Kliento elektroninės komercijos infrastruktūra, įskaitant įrangą, ryšius ir taikomąsias programas. 1.2 Pasirenkamos transformavimo paslaugos IBM Sterling B2B Services Integration Basic Map Change : atlieka iki keturių (4) duomenų keitimų, iki dviejų (2) testavimo ciklų ir pagal poreikį atnaujina MRS. 1.3 Pasirenkamos palaikymo paslaugos a. IBM Sterling B2B Services Integration Plus Client Services Process Support Subscription : apima techninio ir paslaugos palaikymo teikimą Klientui. Klientas užtikrins Prekybos partnerių bendruomenei skirtą pirmo lygio palaikymą, o IBM Prekybos partnerių bendruomenei teiks antro lygio palaikymą, spręsdama technines problemas, apie kurias praneš Klientas. Šis palaikymo lygis papildo standartinį Cloud Service palaikymą. Papildomai IBM paskirs programos vadovą, kuris dirbs su Klientu, kad sukurtų Elektroninės komercijos (EK) Verslo planą, nustatantį EK verslo strategijas ir tikslus. Programos vadovas, kaip taikoma, vadovaus projektui, pateiks verslo apžvalgas ir rekomendacijas. Be to, programos vadovas atliks veikiamus įvertinimus ir bus Kliento kontaktinis asmuo. b. IBM Sterling B2B Services Integration Plus Client Process Support with Client Support : apima techninio ir palaikymo teikimą Klientui ir Kliento Prekybos partnerių bendruomenei. IBM tvarkys B2B technines problemas, o apie visus susirūpinimą keliančius verslo klausimus bus pranešta Klientui ieškant sprendimo. Kliento Prekybos partnerių bendruomenei IBM pateiks telefono numerį, kuriuo bus galima susisiekti su IBM dėl palaikymo. Šis palaikymo lygis papildo standartinį Cloud Service palaikymą. c. IBM Sterling B2B Services Integration Plus Client Process Support with Client Support : apima techninio ir paslaugos palaikymo teikimą Klientui ir Kliento tiekėjo Prekybos partnerių bendruomenei. IBM tvarkys B2B technines problemas, o apie visus susirūpinimą keliančius verslo klausimus bus pranešta Klientui ieškant sprendimo. Kliento tiekėjų Prekybos partnerių bendruomenei IBM pateiks telefono numerį, kuriuo bus galima susisiekti su IBM dėl palaikymo. Šis palaikymo lygis papildo standartinį Cloud Service palaikymą. 1.4 Pasirenkamas duomenų saugojimas IBM Sterling B2B Services Integration Basic Extended Data Retention : apima papildomų duomenų, sukurtų prieš dabartinį prenumeratos laikotarpį, saugojimą ilgesnį laiko tarpą. Laikotarpis pridedamas prie dabartinio prenumeratos laikotarpio. Duomenų kiekis, pagal kurį išrašoma sąskaita, skaičiuojamas Gigabaitais paskutinę mėnesio dieną. I (11/2015) 2 psal. iš 10

3 1.5 Kita a. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Process Enrichment Service : suteikia galimybę standartinį B2B Dokumentų srautą įvesti į žiniatinklio paslaugą, kad būtų galima patvirtinti verslo Dokumento informaciją arba surinkti papildomos informacijos, kuri bus naudojama tobulinant verslo Dokumento turinį. b. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Synchronous B2B Process Service : tiesioginis interneto svetainės užklausų / atsakymų apdorojimas, taip pat sinchroniniai tiekimo grandinės Dokumentų mainai, leidžiantys Klientui sinchroniškai keistis pranešimais su Prekybos partneriais naudojant IBM B2B Services aplinką, nepaisant skirtingų žiniatinklio paslaugų sąsajų. 1.6 Nustatymo paslaugos a. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Advanced Integration Services išanalizuos Išplėstinės schemos kūrimo techninius reikalavimus, atsižvelgdama į failų formatą, įgyvendinimo instrukcijas ir susijusius verslo reikalavimus. Gali tekti atlikti atskirą kiekvieno Prekybos partnerių derinio analizę; ir esamiems Kliento gamybos Prekybos partneriams sukurs reikiamas MRS ir Išplėstines schemas; ir realizuos sukurtas Išplėstines schemas gamybos Cloud Service aplinkoje. b. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Data Extraction Service Surcharge : sukuria lentelę, skirtą konkrečių operacijų informacijai saugoti, ir sukonfigūruoja tos lentelės perdavimą Klientui pagal numatytą tvarkaraštį. c. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Expectant Event Alerting Service apibrėš Kliento nustatytus įvykius pagal tvarkaraštį arba paros metą; nustatys el. pašto adresą (-us), kuriuo (-ais) reikia siųsti įspėjimus; nustatys intervalus, kuriais reikia siųsti įspėjimą (-us); ir nustatys įvykį ir su juo susijusių įspėjimų nukreipimą / el. laiškus. d. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Gentran Services. išanalizuos Standartinės schemos kūrimo techninius reikalavimus, atsižvelgdama į Failų formatą, įgyvendinimo instrukcijas ir susijusius verslo reikalavimus. Gali tekti atlikti atskirą kiekvieno Prekybos partnerių derinio analizę. esamiems Kliento gamybos Prekybos partneriams sukurs reikiamas MRS ir Standartines schemas; sukurtas Standartines schemas realizuos gamybos Cloud Service aplinkoje. e. IBM Sterling B2B Services Integration Basic for RosettaNetPIP Trading Partner Configuration : Kliento ir Kliento Prekybos partnerio ryšio sukūrimas ir testavimas naudojant RNIF 2.0. f. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Integration Basic for RosettaNetPIP Configuration : išanalizuoti Išplėstinės schemos kūrimo techninius reikalavimus, kai Išplėstinės schemos šaltinis arba išvestis pagrįsta CIDX standartu, PIDX standartu arba RosettaNet standartu (kaip taikoma), atsižvelgdama į failų formatą, įgyvendinimo instrukcijas ir susijusius verslo reikalavimus. Gali tekti atlikti atskirą kiekvieno Prekybos partnerių derinio analizę; esamiems Kliento gamybos Prekybos partneriams sukurti reikiamas MRS ir Išplėstines schemas; ir sukurtas Išplėstines schemas realizuoti gamybos Cloud Service aplinkoje. g. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Project Implementation : apima IBM darbą su Kliento Projektų vadovu, siekiant susitarti dėl schemos kūrimo ir Prekybos partnerių konfigūravimo projekto plano, tada pagal nustatytą projekto planą užbaigti schemos kūrimo ir Prekybos partnerių konfigūravimo veiklą. I (11/2015) 3 psal. iš 10

4 h. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Secondary Services : apima to paties, kaip ir esama Advanced Integration Services, Gentran Integration Services arba Standard Integration Services Schema, operacijos tipo, versijos ir taikomosios programos failų išdėstymo Schemos kūrimą. i. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Standard Services. išanalizuos Standartinės schemos kūrimo techninius reikalavimus, atsižvelgdama į failų formatą, Įgyvendinimo instrukcijas ir susijusius verslo reikalavimus. Gali tekti atlikti atskirą kiekvieno Prekybos partnerių derinio analizę; esamiems Kliento gamybos Prekybos partneriams sukurs reikiamas MRS ir Standartines schemas; sukurtas Standartines schemas realizuos gamybos Cloud Service aplinkoje; ir veiks kartu su Klientu tvarkydama Kliento Prekybos partnerio bendruomenės realizavimą. Ši paslauga gali apimti Prekybos partnerių ryšių nustatymą, konfigūravimą ir testavimą. j. IBM Sterling B2B Services Integration Plus Project Implementation : apima darbą su Klientu norint nustatyti, ką reikia atlikti konfigūruojant IBM Sterling B2B Services, į tai įeina kūrimas, fizinis ryšys, gamybos konfigūracija, testavimas ir operacijų bei palaikymo planavimas. IBM gali: teikti analizės, kūrimo ir projektų planavimo paslaugas, kad įvertintų esamą Kliento aplinką; atlikti pradinį techninės įrangos, ryšių ir taikomųjų programų sąsajų nustatymą IBM patalpose; per Kliento Projektų vadovą palaikyti projekto komunikaciją; pagal projekto planą su Kliento Projektų vadovu apskaičiuoti ir įvertinti progresą; rengti periodinius susitikimus dėl projekto eigos; su Kliento Projektų vadovu koordinuoti projekto pakeitimus; ir koordinuoti ir valdyti IBM projekto personalo techninę veiklą. IBM gali padėti Klientui atlikti šias užduotis: parengti Prekybos partnerių / dokumentų tipų informacijos srauto diagramą; parengti projekto planą; sukurti testavimo planą, skirtą: (a) darbui tinkle / ryšiui, (b) ataskaitoms suderinti ir (c) taikomosioms programoms integruoti; ir konfigūruoti ir testuoti palaikymo sistemas. 1.7 Paslaugos pagal poreikį a. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Map Change : atlieka iki keturių (4) duomenų keitimų, iki dviejų (2) testavimo ciklų ir pagal poreikį atnaujina MRS. b. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Secondary Integration Service : apima to paties, kaip ir esama Advanced Integration Services, Gentran Integration Services arba Standard Integration Services Schema, operacijos tipo, versijos ir taikomosios programos failų išdėstymo Schemos kūrimą. c. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Standard Services išanalizuos Standartinės schemos kūrimo techninius reikalavimus, atsižvelgdama į failų formatą, Įgyvendinimo instrukcijas ir susijusius verslo reikalavimus. Gali tekti atlikti atskirą kiekvieno Prekybos partnerių derinio analizę; esamiems Kliento gamybos Prekybos partneriams sukurs reikiamas MRS ir Standartines schemas; sukurtas Standartines schemas realizuos gamybos Cloud Service aplinkoje; ir veiks kartu su Klientu tvarkydama Kliento Prekybos partnerio bendruomenės realizavimą. Ši paslauga gali apimti Partnerių ryšių nustatymą, konfigūravimą ir testavimą. I (11/2015) 4 psal. iš 10

5 d. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Advanced Integration Services išanalizuos Išplėstinės schemos kūrimo techninius reikalavimus, atsižvelgdama į failų formatą, įgyvendinimo instrukcijas ir susijusius verslo reikalavimus. Gali tekti atlikti atskirą kiekvieno Prekybos partnerių derinio analizę; ir esamiems Kliento gamybos Prekybos partneriams sukurs reikiamas MRS ir Išplėstines schemas; ir realizuos sukurtas Išplėstines schemas gamybos Cloud Service aplinkoje. e. IBM Sterling B2B Services Integration Basic Gentran Services išanalizuos Standartinės schemos kūrimo techninius reikalavimus, atsižvelgdama į Failų formatą, įgyvendinimo instrukcijas ir susijusius verslo reikalavimus. Gali tekti atlikti atskirą kiekvieno Prekybos partnerių derinio analizę; esamiems Kliento gamybos Prekybos partneriams sukurs reikiamas MRS ir Standartines schemas; sukurtas Standartines schemas realizuos gamybos Cloud Service aplinkoje. 2. Saugos aprašas Šiai Cloud Service taikomi Cloud Service duomenų saugos ir privatumo principai, kurie pasiekiami ir bet kokios kitos šiame skyriuje nurodytos papildomos sąlygos. Jokie IBM duomenų saugos politikos nuostatų pakeitimai nesumažins Cloud Service saugos. Ši Cloud Service yra sertifikuota pagal JAV-ES Saugaus uosto reikalavimus. Cloud Service nešifruoja turinio perduodama duomenis tarp IBM tinklo ir, atsižvelgiant į naudojamą protokolą, galutinio punkto tinklų ar įrenginių. Cloud Service nešifruoja turinio, kai yra neaktyvi laukdama duomenų perdavimo. Klientas yra atsakingas už turinio šifravimą prieš įtraukiant jį į Cloud Service. 3. Paslaugos lygio sutartis IBM užtikrina toliau nurodytus Cloud Service pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS) įsipareigojimus, kaip nurodyta TSD. PLS neteikia garantijų. PLS pasiekiama tik Klientui ir yra skirta naudoti tik gamybos aplinkose. 3.1 Pasiekiamumo kreditai Sužinojęs, kad įvykis paveikė Cloud Service pasiekiamumą, Klientas turi per 24 valandas IBM techninio palaikymo centre užregistruoti 1 sudėtingumo lygio palaikymo kortelę. Klientas turi, kiek galėdamas, padėti IBM diagnozuoti problemą ir ją išspręsti. Palaikymo kortelės pretenzija dėl PLS sąlygų nesilaikymo turi būti pateikta per tris darbo dienas nuo sutartinio mėnesio pabaigos. Kompensacija už pagrįstą PLS pretenziją bus suteikta kaip kreditas būsimoje Cloud Service sąskaitoje faktūroje, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį Cloud Service gamybos sistema buvo nepasiekiama ( Prastova ). Prastova skaičiuojama nuo tada, kai Klientas praneša apie įvykį, iki tada, kai Cloud Service atkuriama. Ji neapima laiko, susijusio su paslaugos teikimo nutraukimu dėl suplanuotos arba informuotos techninės priežiūros, dėl nuo IBM nepriklausančių priežasčių, problemų, susijusių su Kliento ar trečiosios šalies turiniu, technologijomis, dizainu ar instrukcijomis, nepalaikomų sistemų konfigūracijų ir platformų ar kitų Kliento klaidų arba Kliento sukeltų saugos problemų ar Kliento saugos tikrinimo. IBM taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą kiekvieno sutartinio mėnesio Cloud Service kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje. Bendra kompensacijos suma, atsižvelgiant į bet kurį sutartinį mėnesį, negali neviršyti 10 procentų vienos dvyliktosios (1/12) metinio mokesčio už Cloud Service dalies. Jei naudojamas Cloud Services paketas (atskiri Cloud Service pasiūlymai supakuoti ir parduodami kartu kaip vienas pasiūlymas už vieną sudėtinę kainą), kompensacija bus apskaičiuojama, atsižvelgiant į vieną sudėtinę mėnesio kainą už Cloud Services paketą, o ne į mėnesinį prenumeratos mokestį už kiekvieną Cloud Service atskirai. Nurodytu laiku Klientas gali pateikti tik tokias pretenzijas, kurios yra susijusios su vienu atskiru Cloud Service pasiūlymu. I (11/2015) 5 psal. iš 10

6 3.2 Paslaugų lygiai Cloud Service pasiekiamumas per sutartinį mėnesį Pasiekiamumas per sutartinį mėnesį Kompensacija (mėnesio prenumeratos mokesčio* už sutartinį mėnesį, per kurį iškelta pretenzija, %) <99,9 % 2 % <99,0 % 5 % < 95,0 % 10 % * Jei Cloud Service buvo įsigyta iš IBM verslo partnerio, mėnesio prenumeratos mokestis bus apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tuo metu galiojančiame kainoraštyje nurodytą Cloud Service kainą, kuri galioja pretenzijoje nurodytą sutartinį mėnesį, pritaikant 50 % nuolaidą. Pasiekiamumas, išreikštas procentine išraiška, apskaičiuojamas iš bendro minučių skaičiaus sutartinį mėnesį atėmus bendrą Prastovų minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą rezultatą padalijus iš bendro minučių skaičiaus sutartinį mėnesį. Pavyzdžiui, sutartinį mėnesį iš viso buvo 500 Prastovos min. Iš viso sutartinį mėnesį, kurį sudarė 30 dienų, buvo min min. Prastovų = min. = 5 % Pasiekiamumo kredito už 98,8 % pasiekiamumo per sutartinį mėnesį Iš viso minučių 4. Techninis palaikymas Po to, kai IBM Klientui praneša, kad suteikta prieiga prie Cloud Service, Cloud Service techninis palaikymas teikiamas telefonu, el. paštu, internetiniuose forumuose ir internetinėje pranešimo apie problemas sistemoje. Bet kokie patobulinimai, naujinimai ir kita medžiaga, kurią IBM pateikia kaip dalį techninio palaikymo, laikoma Cloud Service dalimi. Techninis palaikymas įtrauktas į Cloud Service ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas. Daugiau informacijos apie darbo valandas, el. pašto adresus, internetines pranešimo apie problemą sistemas ir kitas techninio palaikymo ryšio priemones bei procesus pateikta IBM Software as a Service Support Handbook (IBM Programinės įrangos kaip paslaugos palaikymo vadove). Cloud Service palaikymo kortelėms stebėti naudojami šie sudėtingumo lygiai: Sudėtingumo lygis Sudėtingumo lygio apibrėžimas 1 Kritinis poveikis verslui / neveikianti paslauga: Neveikia svarbi verslo funkcija arba sugedusi svarbi sąsaja. Paprastai taikoma gamybos aplinkoje ir rodo negalėjimą pasiekti paslaugas, dėl kurio atsiranda rimtas poveikis operacijoms. Ši padėtis reikalauja neatidėliotino sprendimo. 2 Pastebimas poveikis verslui: Stipriai apribotas paslaugos verslo ypatybės arba funkcijos naudojimas arba Klientui atsiranda grėsmė pažeisti neveikiančio verslo galutinius terminus. 3 Nedidelis poveikis verslui: Nurodo naudojamą paslaugą arba funkciją be kritinio poveikio operacijoms. 4 Minimalus poveikis verslui: Užklausa arba ne techninė užklausa Atsakymo laiko aprėptis Atsakymo laiko aprėptis Per 1 val. 24 x 7 Per 2 darbo valandas Per 4 darbo valandas Per 1 darbo dieną Pir. penkt. darbo valandomis Pir. penkt. darbo valandomis Pir. penkt. darbo valandomis I (11/2015) 6 psal. iš 10

7 5. Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija 5.1 Mokesčio apskaičiavimas Cloud Service pateikiama pagal mokesčių apskaitos metriką, nurodomą Operacijų dokumente: a. Dokumentas matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti Cloud Service. Dokumentas apibrėžiamas kaip baigtinis duomenų kiekis, kurio pradžią ir pabaigą žymi dokumento antraštė ir pabaigos įrašas. Reikia įsigyti teises, pakankamas Dokumentų, apdorojamų Cloud Service, bendram skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Operacijų dokumente. b. Subjekto ID matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti Cloud Service. Subjekto ID tai unikalusis identifikatorius, kuris Cloud Service aplinkoje gali būti nurodomas naudojant skirtingus terminus, kurie gali apimti, neapsiriboja, Kliento ID, partnerio ID, tiekėjo ID, pardavėjo ID ar EDI ID. Reikia įsigyti teises, pakankamas Subjekto ID, esančių Cloud Service, bendram skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Operacijų dokumente. Subjekto ID yra unikalus verslo subjekto identifikatorius, nepaisant to verslo subjekto organizacinės struktūros. c. Gigabaitas matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti Cloud Service. Gigabaitas yra 2 pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų duomenų ( baitai). Reikia įsigyti teises, pakankamas Gigabaitų, apdorojamų Cloud Service, bendram skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Operacijų dokumente. d. Schema matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti Cloud Service. Schema apibrėžiama kaip elektroninė koreliacija, naudojama operacijos vykdymo metu, kuri nustato, ką daryti su šaltinio duomenų laukais, kad juos suprastų duomenų gavėjas. Reikia įsigyti teises, pakankamas bendram Cloud Service teikiamų Schemų, kurios įvesties duomenis transformuoja taip, kad jie būtų suprasti išvesties vietoje, skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Operacijų dokumente. e. PIP (Partnerių sąsajos procesas) matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti Cloud Service. PIP apibrėžiamas kaip operacijų išdėstymas į verslo procesą. Yra 1 kelio, 2 kelių ir 3 kelių PIP, kurių kiekvienas laikomas atskiru PIP vienetu. Sąvoka kelias rodo, kiek atskirų operacijų sudaro procesą. Reikia įsigyti teises, pakankamas PIP, apdorojamų Cloud Service, bendram skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Operacijų dokumente. f. Užklausa matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti Cloud Service. Užklausa apibrėžiama kaip kliento veiksmas, kuriuo IBM suteikiama teisė teikti paslaugą. Atsižvelgiant į paslaugą, Užklausa gali būti pateikta raštiško pranešimo forma arba kaip palaikymo užklausa, pateikta telefonu, el. paštu ar internetu. Reikia įsigyti teises, pakankamas bendram Užklausų, pateiktų Cloud Service, skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Operacijų dokumente. g. Serverio iškvietimas matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti Cloud Service. Serverio iškvietimas įvykus Kliento pažymėtam įvykiui, kurį inicijavo sekamas lankytojas, Cloud Service perduoti ir inicijuoti duomenys. Reikia įsigyti teises, pakankamas bendram Cloud Service naudojamų Serverio iškvietimų skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Operacijų dokumente. 5.2 Nustatymo išlaidos Vienkartinis sąrankos mokestis taikomas pagal įkainį ir sąskaitos išrašymo terminą, nurodytą Operacijų dokumente. 5.3 Daliniai mėnesio mokesčiai Dalinis mėnesio mokestis, kaip nurodyta Sandorio dokumente, gali būti nustatomas proporcingai. 5.4 Mokesčiai už perviršį Jei faktinis Cloud Service naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, Klientas bus apmokestintas už perviršį, nustatytą pagal Operacijų dokumentą. 5.5 Paslaugos pagal poreikį mokesčiai Parinkčių pagal poreikį mokesčiai, kaip nurodyta Operacijų dokumente, bus taikomi Klientui pateikus Nuotolinių paslaugų prašymą. I (11/2015) 7 psal. iš 10

8 6. Terminas ir atnaujinimo galimybės Cloud Service naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą prie Cloud Service, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar Cloud Service bus atnaujinama automatiškai, naudojama nepertraukiamo naudojimo pagrindu ar nutraukiama laikotarpio pabaigoje. Taikant automatinį atnaujinimą, jei Klientas mažiausiai prieš 30 dienų iki termino galiojimo pabaigos nepateikė prašymo raštu nebeatnaujinti, Cloud Service bus automatiškai atnaujinta TSD nurodytam laikotarpiui. Naudojant nuolat, Cloud Service pasiekiamumas pratęsiamas kiekvieną mėnesį, kol Klientas prieš 30 dienų iki nutraukimo raštu pateiks prašymą nutraukti. Praėjus šiam 30 dienų laikotarpiui, Cloud Service bus pasiekiama iki kalendorinio mėnesio pabaigos. 7. Papildoma informacija 7.1 Turinio tvarkymas Cloud Service naudojimo ir palaikymo tikslais, naudodama sekimo ir kitas technologijas, IBM gali iš Kliento (jo darbuotojų ir rangovų) rinkti su Cloud Service naudojimu susijusią asmens informaciją. IBM renka naudojimo statistinius duomenis ir informaciją apie Cloud Service efektyvumą, kad galėtų gerinti vartotojų patirtį arba pritaikyti bendravimą su Klientu. Klientas patvirtina, kad gaus arba jau yra gavęs sutikimą leisti IBM apdoroti surinktą asmens informaciją anksčiau nurodytais tikslais, laikantis taikomų įstatymų, IBM, kitose IBM įmonėse ir jų subrangovų vietose, kur IBM ir mūsų subrangovai vykdo veiklą. IBM vykdys Kliento darbuotojų ir rangovų pageidavimus pasiekti, naujinti, taisyti arba panaikinti jų surinktą asmens informaciją. Visose ES šalyse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje atliekamoms operacijoms taikomos šios sąlygos: Klientas sutinka, kad IBM gali tvarkyti turinį, įskaitant bet kuriuos asmens duomenis (ES direktyvoje 95/46/EB apibrėžta šio termino reikšme), už šalies ribų šiose šalyse: Australijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Indijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Klientas sutinka, kad IBM pranešusi gali keisti šį šalių sąrašą, pagrįstai nustačius, kad tai būtina teikiant ir palaikant Cloud Service. Perduodant Europos ekonominės erdvės arba Šveicarijos gyventojų asmens duomenis, šalys arba atitinkamos jų susijusios įmonės gali sudaryti atskiras standartines nemodifikuotas ES tipinių sąlygų sutartis, remdamosi EB sprendimu 2010/87/ES, pašalinusios neprivalomus punktus. Visi ginčai ar atsakomybė, kylanti dėl šių sutarčių, net jei jas sudarė susijusios įmonės, šalių bus sprendžiami taip, tarsi tarp šių šalių kilęs ginčas ar atsakomybė būtų apibrėžti šios Sutarties sąlygose. 7.2 Trečiosios šalies tinklai Kliento ir Kliento Prekybos partneriai gali perduoti turinį iš Cloud Service ir į ją naudodami trečiųjų šalių tinklus. Klientas pats gali pasirinkti protokolus ir priemones, naudojamas turiniui perduoti Cloud Service ir per trečiųjų šalių tinklus. Klientui patariama naudoti atitinkamą technologiją, pvz., tinkamą šifravimą, jei Klientas nori apsaugoti Turinį, įskaitant Kliento ID ir slaptažodžius. 7.3 Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar kitas paslaugas Jeigu Klientas arba Cloud Service vartotojas perduoda Turinį į trečiosios šalies žiniatinklio svetainę arba kitai tarnybai, į kurią Cloud Service nukreipia arba prie kurios suteikia prieigą, Klientas ir Cloud Service vartotojas sutinka, kad IBM įgalintų tokį Turinio perdavimą, tačiau tai yra išskirtinai Kliento ir trečiosios šalies žiniatinklio svetainės arba tarnybos sąveika. IBM neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl tokių trečiosios šalies svetainių arba tarnybų ir neprisiims jokių įsipareigojimų dėl tokių trečiosios šalies svetainių arba tarnybų. 7.4 Kompiliuotieji duomenys IBM (a) gali kompiliuoti ir analizuoti anoniminius, agreguotus, suvestinius duomenis, susijusius su Kliento Cloud Service naudojimu, ir (b) gali parengti ataskaitas, tyrimus, analizes ir kitokį šio duomenų kompiliavimo ir analizės darbo produktą (bendrai Kompiliuotieji duomenys ). IBM išsaugo visas Kompiliuotųjų duomenų nuosavybės teises. IBM gali kopijuoti Kliento duomenis į negamybinį serverį Cloud Service aplinkoje vieninteliu tikslu testuoti IBM produktus ir tobulinti IBM produktų kokybę. I (11/2015) 8 psal. iš 10

9 7.5 Vartotojo svečio prieiga Kliento trečiosios šalies Cloud Service vartotojams, kuriems Klientas suteikė prieigos prie Cloud Service teisę, kad galėtų keistis duomenimis su Klientu, arba leido naudoti Cloud Service Kliento vardu ( Vartotojas svečias ), norint gauti prieigą prie Cloud Service ir ją naudoti, gali tekti pasirašyti IBM pateiktą internetinę sutartį. Klientas yra atsakingas už šiuos Vartotojus svečius, įskaitant, bet neapsiribojant, a) bet kokias su Cloud Service susijusias Vartotojų svečių pretenzijas, b) Vartotojo svečio patirtus mokesčius arba c) bet kokį šių Vartotojų svečių piktnaudžiavimą Cloud Service. 7.6 Pritaikyti scenarijai Pritaikytų scenarijų egzemplioriai, atliekantys pasirinktinį duomenų apdorojimą iki konvertavimo (gaunamų ar siunčiamų), nėra dokumentuojami ar įtraukiami kaip Cloud Service dalis. 7.7 Sąrankos paslaugos reikalavimai Pagrįstai reikalaudamas IBM vykdyti Paslaugų įsipareigojimus, Klientas sutinka nemokamai teikti IBM (1) pakankamą prieigą (įskaitant nuotolinę prieigą) prie Kliento sistemų, informacijos, personalo bei išteklių ir vykdyti kitus Kliento įsipareigojimus, susijusius su Nustatymo paslaugomis, ir (2) tinkamą bei saugią darbo aplinką IBM darbuotojams ir rangovams, kol tie darbuotojai ir rangovai yra Kliento patalpose. IBM neatsako už Nustatymo paslaugų vykdymo atidėjimą arba nevykdymą dėl Kliento delsimo suteikti tokią prieigą arba vykdyti kitus Kliento įsipareigojimus, susijusius su Nustatymo paslaugomis. 7.8 Kliento ir Prekybos partnerio įsipareigojimai Kad būtų galima tinkamai realizuoti ir vykdyti Cloud Service, Klientas ir Kliento Prekybos partneriai turės atlikti toliau nurodytus dalykus: a. sukurti Kliento ir IBM ryšį ir, dirbdami kartu su IBM, atlikti bendrus ryšio bandymus; b. reikiamą atitinkamų Kliento taikomųjų programų, techninės įrangos (įskaitant atitinkamų užkardų diegimą ir palaikymą norint išvengti neteisėtos prieigos), pašto dėžučių ir duomenų perdavimo saugumą, taip pat šių pašto dėžučių stebėjimą ir duomenų perdavimą; c. duomenų tikslumo ir užbaigtumo tikrinimą bei užtikrinimą, kad naudojamos reikiamos apsaugos priemonės, leidžiančios nustatyti duomenų, apdorojimo ir perdavimo klaidas; d. skubų pranešimą IBM apie bet kokias konvertavimo klaidas ar triktis, tvarkymo klaidas ar triktis, reikalavimų neatitinkančius perdavimus, nesėkmingai išsiųstus ar gautus perduodamus duomenis, taip pat apie negalėjimą pasiekti bet kurios pašto dėžutės; e. atitinkamų duomenų tvarkymo ir perdavimo parametrų nustatymą; f. tvarkyti pagalbinius duomenis, failus ir kitą medžiagą, pakankamą, kad IBM galėtų atkurti visus duomenis, failus ir kitą medžiagą (pvz., kortelės failus, juostos failus, disko failus ir spausdintuvo išvestis), reikalingą, kad Cloud Service galėtų vėl teikti paslaugas; ir g. palaikyti verslo tęstinumą ir išsakyti Kliento Prekybos partnerių bendruomenei lūkesčius, susijusius su testavimo laikotarpiais, perkėlimu ir konvertavimu į Cloud Service ir iš jo. 7.9 Projekto vadovas Iki Cloud Service pradžios Klientas turi paskirti asmenį, vadinamą Kliento Projekto vadovu, kuris bus svarbiausias asmuo palaikant ryšį su IBM šio projekto reikalais, jis turės teisę veikti Kliento vardu visais su šiuo projektu susijusiais klausimais. Kliento Projekto vadovo pareigos apima: a. Kliento darbuotojų ir pareigų tvarkymas pagal šio projekto apimtį; b. tarpininkavimas tarp IBM ir visų projekte dalyvaujančių Kliento skyrių; c. projekto keitimo kontrolės procedūros administravimas kartu su IBM projekto vadovu. d. dalyvavimas projekto eigos aptarimo susitikimuose; e. informacijos, duomenų, patvirtinimų ir nutarimų galimas ir pateikimas per penkias (5) darbo dienas IBM pateikus prašymą, jei Klientas ir IBM raštu nesutaria dėl kito atsakymo laiko; f. nuokrypių nuo suplanuoto tvarkaraščio, atsiradusių dėl Kliento kaltės, sprendimas; g. kai reikia, pagalba sprendžiant ir eskaluojant projekto problemas Kliento organizacijoje; I (11/2015) 9 psal. iš 10

10 h. kartu su IBM projekto vadovu Kliento sąskaitų faktūrų išrašymo reikalavimų peržiūra. Reikalavimai, neatitinkantys IBM standartinių sąskaitų faktūrų formato arba sąskaitos išrašymo procedūrų, gali turėti įtakos kainai ir bus tvarkomi taikant projekto keitimo kontrolės procedūrą; ir i. darbas su IBM kuriant konfigūracijų ir sąrankos vykdymo projekto planą, kuris apims veiklas, užduotis, priskyrimus, gaires ir įvertinimus. I (11/2015) 10 psal. iš 10

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos IBM MaaS360 (SaaS) Naudojimo sąlygas (NS) sudaro šios IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos ( Su SaaS susijusios pasiūlymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

LT.doc

LT.doc EUROPOS KOMISIJA Vidaus rinkos ir paslaugų GD Paslaugos Administracinio bendradarbiavimo ir valstybių narių tinklai Briuselis, 2008 m. rugsėjo 22 d. MARKT/E3/(2008)42151 VARTOTOJO VADOVAS 1 dalis. IMI

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 1. Šilalės sporto

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau