Style Sample for C&N Word Style Sheet

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Style Sample for C&N Word Style Sheet"

Transkriptas

1 IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos IBM MaaS360 (SaaS) Naudojimo sąlygas (NS) sudaro šios IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos ( Su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos ) ir dokumentas IBM naudojimo sąlygos bendrosios sąlygos ( Bendrosios sąlygos ), pasiekiamos šiuo URL: Atsiradus prieštaravimams, su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos laikomos viršesnėmis už Bendrąsias sąlygas. Klientas sutinka su šiomis NS, jeigu užsako, pasiekia ar naudoja IBM SaaS. NS nustato IBM tarptautinės Passport Advantage sutarties, IBM tarptautinės Passport Advantage Express sutarties arba IBM tarptautinės pasirinktų IBM SaaS pasiūlymų sutarties sąlygos, kiek jos taikomos, ( Sutartis ) ir kartu su NS sudaro visą sutartį. 1. IBM SaaS IBM SaaS parduodama pagal vieną iš šių mokesčių apskaičiavimo metrikų, kaip nurodyta Operacijų dokumente: IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS) IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS) IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Mobile Application Security (SaaS) IBM MaaS360 Mobile Application Security (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Gateway for Apps (SaaS) IBM MaaS360 Gateway for Apps (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Mobile Content Management (SaaS) IBM MaaS360 Mobile Content Management (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Mobile Document Sync (SaaS) IBM MaaS360 Mobile Document Sync (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Mobile Document Editor (SaaS) IBM MaaS360 Mobile Document Editor (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Gateway for Documents (SaaS) IBM MaaS360 Gateway for Documents (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Management (SaaS) IBM MaaS360 Management (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Secure Mobile Browser (SaaS) IBM MaaS360 Secure Mobile Browser (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Gateway for Browser (SaaS) IBM MaaS360 Gateway for Browser (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 for BlackBerry (SaaS) IBM MaaS360 for BlackBerry (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Mobile Expense Management (SaaS) IBM MaaS360 Mobile Expense Management (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Management Suite (SaaS) IBM MaaS360 Management Suite (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Productivity Suite (SaaS) IBM MaaS360 Productivity Suite (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Secure Mobile Mail (SaaS) i (11/2016) 1 psl. iš 12

2 IBM MaaS360 Secure Mobile Mail (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Gateway Suite (SaaS) IBM MaaS360 Gateway Suite (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Content Suite (SaaS) IBM MaaS360 Content Suite (SaaS) Step up esamiems klientams IBM MaaS360 Mobile Threat Management (SaaS) IBM MaaS360 Content Service (SaaS) IBM MaaS360 Content Service Storage (SaaS) IBM MaaS360 Content Service Bandwidth (SaaS) IBM MaaS360 Professional (SaaS) IBM MaaS360 Laptop Management (SaaS) IBM MaaS360 Laptop Location (SaaS) IBM MaaS360 Laptop Lifecycle Management (SaaS) IBM MaaS360 Laptop Security (SaaS) IBM MaaS360 Advanced Mobile Management Suite Prime (SaaS) IBM MaaS360 Secure Productivity Suite Prime (SaaS) IBM MaaS360 Secure Document Sharing Suite Prime (SaaS) IBM MaaS360 Professional Bundle Prime (SaaS) IBM MaaS360 Educational Bundle Prime (SaaS) IBM MaaS360 Advanced Laptop Management Prime (SaaS) IBM MaaS360 Essentials Suite (SaaS) IBM MaaS360 Deluxe Suite (SaaS) IBM MaaS360 Premier Suite (SaaS) IBM MaaS360 Enterprise Suite (SaaS) 2. Mokesčio apskaičiavimas IBM SaaS parduodama pagal vieną iš toliau nurodytų mokesčių apskaičiavimo schemų, pateiktų Operacijų dokumente: a. Įgaliotasis vartotojas yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti IBM SaaS. Klientas privalo įsigyti atskiras priskirtas kiekvienos unikaliam Įgaliotajam vartotojui suteiktos prieigos prie IBM SaaS teises, jei Programa naudojama bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu būdu (pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrangą arba taikomųjų programų serverį) ir bet kokiomis priemonėmis. Reikia įsigyti teises, pakankamas Įgaliotųjų vartotojų, kuriems suteikta prieiga prie IBM SaaS, skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Sandorio dokumente. b. Gigabaitas yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti IBM SaaS. Gigabaitas yra 2 pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų duomenų ( baitai). Reikia įsigyti teises, pakankamas bendram Gigabaitų, apdorojamų naudojant IBM SaaS, skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente. c. Valdomasis kliento įrenginys yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti IBM SaaS. Kliento įrenginys yra vieno vartotojo kompiuterinis įrenginys, specialiosios paskirties jutiklis arba telemetrijos įrenginys, kuris teikia arba gauna užklausas vykdyti komandų, procedūrų arba taikomųjų programų rinkinį iš kitos, paprastai serverio arba serverio valdomos, kompiuterinės sistemos arba teikia jai duomenis. Keli klientų įrenginiai gali bendrai naudoti prieigą prie bendro serverio. Kliento įrenginyje gali būti kai kurios tvarkymo funkcinės galimybės arba būti programuojamas leisti vartotojui dirbti. Klientas turi gauti Valdomojo kliento įrenginio teises kiekvienam Kliento įrenginiui, kurį matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente, valdo IBM SaaS. i (11/2016) 2 psl. iš 12

3 d. Kliento įrenginys yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti IBM SaaS. Kliento įrenginys yra vieno vartotojo kompiuterinis įrenginys, specialiosios paskirties jutiklis arba telemetrijos įrenginys, kuris teikia arba gauna užklausas vykdyti komandų, procedūrų arba taikomųjų programų rinkinį iš kitos, paprastai serverio arba serverio valdomos, kompiuterinės sistemos arba teikia jai duomenis. Keli klientų įrenginiai gali bendrai naudoti prieigą prie bendro serverio. Kliento įrenginyje gali būti kai kurios tvarkymo funkcinės galimybės arba būti programuojamas leisti vartotojui dirbti. Klientas turi įsigyti teises kiekvienam Kliento įrenginiui, kuris veikia, teikia duomenis, naudoja teikiamas paslaugas ar kitokiu būdu naudoja prieigą prie IBM SaaS matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente. 3. Mokesčiai ir sąskaitų išrašymas Už IBM SaaS mokėtina suma nurodyta Operacijų dokumente. 3.1 Daliniai mėnesio mokesčiai Dalinis mėnesio mokestis, kaip nurodyta Sandorio dokumente, gali būti nustatomas proporcingai. 3.2 Mokesčiai už perviršį Jei Kliento faktinis naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, Klientui bus išrašyta sąskaita už perviršį, nustatytą pagal Sandorio dokumentą. 4. Terminas ir atnaujinimo galimybės IBM SaaS naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą prie IBM SaaS, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar IBM SaaS atnaujinama automatiškai, nuolat pratęsiant, ar nutraukiama pasibaigus terminui. 4.1 Automatinis atnaujinimas Atnaujinant automatiškai, jei Klientas nepateikia prašymo neatnaujinti raštu mažiausiai prieš 90 dienų iki termino galiojimo pabaigos datos, IBM SaaS automatiškai atnaujinama TSD nurodytam laikotarpiui. ATNAUJINIMO TEISIŲ KIEKIS (TAIKANT DIDESNĮ IŠ TOLIAU NURODYTŲ DYDŽIŲ) BUS LYGUS PRADINIO UŽSAKYMO KIEKIUI ARBA NURODYTAM MĖNESIO, BUVUSIO PRIEŠ GENERUOJANT ATNAUJINIMO SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ, NAUDOJIMUI, JEI IBM NEGAUNA PRANEŠIMO, KURIAME NURODYTA KITAS TEISIŲ KIEKIS. ATNAUJINIMO TEISIŲ KIEKIS AUKŠTESNĖS VERSIJOS ĮSIGIJIMO PASIŪLYME BUS LYGUS PRADINIO UŽSAKYMO KIEKIUI. 4.2 Nepertraukiamas sąskaitų išrašymas Naudojant nuolat, IBM SaaS bus nuolat pasiekiama skaičiuojant mėnesiais, kol Klientas prieš 90 dienų raštu pateiks pranešimą apie nutraukimą. Praėjus šiam 90 dienų laikotarpiui, IBM SaaS bus pasiekiama iki kalendorinio mėnesio pabaigos. 4.3 Reikalingas atnaujinimas Kai TSD nurodyta, kad Kliento atnaujinimo tipas yra terminuotas, pasibaigus Prenumeratos laikotarpiui IBM SaaS paslaugos teikimas pasibaigs ir bus pašalinta Kliento prieiga prie IBM SaaS. Norėdamas ir toliau naudoti IBM SaaS pasibaigus terminui, Klientas turės pateikti užsakymą Kliento IBM pardavimo atstovui arba IBM verslo partneriui ir įsigyti naują Prenumeratos laikotarpį. 5. Techninis palaikymas IBM SaaS techninis palaikymas teikiamas pokalbių programa, telefonu ir el. paštu. IBM pateiks IBM Software as a Service Support Handbook (IBM Programinės įrangos kaip paslaugos palaikymo vadovą), kuriame nurodyta techninio palaikymo centro kontaktinė informacija, kita informacija ir procesai. Techninis palaikymas siūlomas su IBM SaaS ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas. Įgalinančiai programinei įrangai taikomi standartiniai programinės įrangos palaikymo procesai. 6. IBM SaaS pasiūlymo papildomos sąlygos 6.1 Aukštesnės versijos įgijimo apribojimas Norėdamas gauti IBM SaaS pasiūlymą, teikiamą kaip Aukštesnės versijos įgijimo esamiems klientams ( SaaS aukštesnės versijos įgijimo ) pasiūlymas, Klientas turi būti anksčiau arba vienu metu įsigijęs susijusios IBM programos, nurodytos SaaS aukštesnės versijos įgijimo pasiūlymo pavadinime, i (11/2016) 3 psl. iš 12

4 licencines teises. Pavyzdžiui, Klientas, nusipirkęs MaaS360 Mobile Device Management (SaaS) Step up esamiems klientams, turi turėti licencijuotąsias teises į susijusią IBM programą IBM MobileFirst Protect. Kliento SaaS aukštesnės versijos įgijimo teisės negali viršyti Kliento susijusios IBM programos teisių. Įgydamas SaaS aukštesnę versiją, savo vietinėje įdiegties aplinkoje Klientas negali naudoti tų pačių susijusios IBM programos licencijos teisių, kaip ir SaaS aukštesnės versijos įgijimo teisių. Pavyzdžiui, jei Klientas turi 250 Valdomų kliento įrenginių susijusios IBM programos teisių ir pasirinko įsigyti 100 SaaS aukštesnės versijos įgijimo Valdomojo kliento įrenginio teisių, Klientas gali tvarkyti 100 SaaS aukštesnės versijos įgijimo Valdomų kliento įrenginių iš IBM SaaS aplinkos ir 150 Valdomų kliento įrenginių naudodamas vietinę įdiegtą programinę įrangą. Klientas pareiškia, kad yra įsigijęs taikomas susijusios (-ių) IBM programos (-ų) (1) licencijos teises ir (2) Prenumeratą bei Palaikymą. SaaS aukštesnės versijos įgijimo Prenumeratos laikotarpiu Klientas turi išlaikyti dabartinę IBM programos teisių, naudojamų kartu su SaaS aukštesnės versijos įgijimo teisėmis, Prenumeratą ir Palaikymą. Tuo atveju, jei Kliento licencija naudoti susijusią (-ias) IBM programą (-as) arba susijusios (-ių) IBM programos (-ų) Prenumerata ir Palaikymas nutraukiami, nebegalios ir Kliento teisė naudoti SaaS aukštesnės versijos įgijimo pasiūlymą. 6.2 Slapukai Klientas sutinka, kad IBM gali naudoti slapukus ir sekimo technologijas rinkti asmeninei naudojimo statistikos informacijai, ir informacijai, skirtai tobulinti vartotojų patirtį, ir (arba) informacijai, skirtai pritaikyti komunikaciją vartotojams, kaip numatyta Tarptautiniai perdavimai Jei Klientas padaro Asmeninę informaciją pasiekiamą IBM SaaS pasiūlymuose ES šalyse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Šveicarijoje, Turkijoje ir bet kurioje Europos šalyje, kurioje veikia vietiniai duomenų privatumo ar apsaugos įstatymai, Klientas sutinka, kad IBM gali tvarkyti Turinį, įskaitant visą Asmeninę informaciją, remdamasi atitinkamais įstatymais ir reikalavimais, taikomais už šalies ribų, kartu su tvarkytojais (apdorotojais) ir antriniais tvarkytojais (apdorotojais) iš toliau nurodytų šalių, kurios nepriklauso Europos ekonominei zonai, ir šalių, kuriose, Europos Komisijos nuomone, užtikrinami adekvatūs saugos lygiai: Tvarkytojo / Antrinio tvarkytojo pavadinimas Vaidmuo (Duomenų tvarkytojas arba Antrinis tvarkytojas) Vieta UAB IBM Lietuva Antrinis apdorotojas 1 New Orchard Rd. Armonk, NY 10504, USA I IBM India Private Limited Antrinis apdorotojas No. 12, Subramanya Arcade Bannerghatta Road, Bangalore India Klientas sutinka, kad IBM pranešusi gali keisti šį šalių sąrašą, pagrįstai nustačius, kad tai būtina teikiant IBM SaaS. 6.4 ES duomenų privatumas Jei Klientas padaro asmens duomenis prieinamus IBM SaaS pasiūlymams ES šalyse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ir bet kurioje kitoje Europos šalyje, kurioje veikia vietiniai duomenų privatumo ar apsaugos teisės aktai, arba jei Klientas tose šalyse turi įgaliotųjų vartotojų arba įrenginių, tada Klientas (kaip vienintelis valdytojas) nurodo IBM (kaip tvarkytojui) tvarkyti Asmeninę informaciją (pagal sąlygas, nurodytas ES direktyvoje 95/46/EB). IBM apdoros jūsų Asmeninę informaciją tik tiek, kiek reikalinga norint teikti IBM SaaS pasiūlymą pagal IBM paskelbtus IBM SaaS aprašus, o Klientas sutinka, kad bet koks toks apdorojimas atitinka Kliento nurodymus. 6.5 Saugaus uosto nuostatų laikymasis IBM SaaS pasiūlymai įtraukti į Fiberlink Communications Corporation (IBM antrinė įmonė) JAV ES Saugaus uosto sertifikavimo programą. Tiek IBM, tiek Fiberlink laikosi JAV komercijos departamento nustatytų JAV ES saugaus uosto principų dėl Europos Sąjungoje surinktos informacijos rinkimo, naudojimo ir laikymo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Saugų uostą arba peržiūrėti prie Fiberlink sertifikavimo pareiškimą, eikite adresu Kai perduodant EEE Asmeninę informaciją netaikomos IBM JAV ES Saugaus uosto susitarimo nuostatos, šalys arba atitinkamos jų susijusios įmonės gali sudaryti atskiras standartines nemodifikuotas i (11/2016) 4 psl. iš 12

5 ES tipinių sąlygų sutartis, remdamosi EB sprendimu 2010/87/ES, pašalinusios neprivalomus punktus. Visi ginčai ar atsakomybė, kylanti dėl šių sutarčių, net jei jas sudarė susijusios įmonės, šalių bus sprendžiami taip, tarsi tarp šių šalių kilęs ginčas ar atsakomybė būtų apibrėžti šios Sutarties sąlygose. 6.6 Išvestinės naudojimosi vietos Kai taikoma, mokesčiai yra pagrįsti vieta (-omis), kurią (-ias) Klientas nurodo kaip IBM SaaS naudojimo vietą. IBM taikys mokesčius remdamasi pateikiant IBM SaaS užsakymą kaip pagrindinę naudojimo vietą nurodytą įmonės adresą, nebent Klientas pateiks IBM papildomos informacijos. Klientas yra atsakingas už tokios informacijos atnaujinimą ir IBM informavimą apie visus pakeitimus. 6.7 Normatyviniai duomenys Nepaisant galimų prieštaravimų, normatyvinių tyrimų, analizės, demonstravimo ir ataskaitų teikimo tikslais IBM gali išsaugoti ir naudoti bendruoju, anoniminiu formatu (t. y. taip, kad Kliento arba Kliento įgaliotųjų vartotojų nebūtų galima identifikuoti kaip duomenų šaltinio ir kad būtų pašalinta Klientą arba Kliento įgaliotuosius vartotojus identifikuojanti informacija) duomenis, atspindinčius Kliento įgaliotųjų vartotojų asmeninę patirtį naudojant IBM SaaS. 6.8 Teisėtas naudojimas ir turinys Įgaliojimas rinkti ir apdoroti duomenis IBM SaaS skirta mobiliesiems įrenginiams aptarnauti, tvarkyti, stebėti ir valdyti. IBM SaaS rinks informaciją iš vartotojų ir įrenginių, kuriems Klientas leido sąveikauti su Kliento užsiprenumeruota IBM SaaS. IBM SaaS renka informaciją, kuri pati savaime arba kartu su kitais duomenimis kai kuriose jurisdikcijose gali būti laikoma Asmenine informacija. Surinkti duomenys gali apimti įgaliotojo vartotojo vardą ir pavardę, telefono numerį, registruotą el. pašto adresą ir įrenginio vietą, vartotojo ID ir MaaS360 naršyklės naršymo istoriją, informaciją apie galutinio vartotojo įrenginio aparatūrinę ir programinę įrangą bei nustatymus ir įrenginio sugeneruotą informaciją. Klientas įgalioja IBM rinkti, apdoroti ir naudoti šią informaciją pagal Naudojimo sąlygų nuostatas Duomenų subjektų sutikimas Naudojant IBM SaaS, gali būti taikomi įvairūs teisės aktai ir taisyklės. IBM SaaS galima naudoti tik teisėtais tikslais ir teisėtu būdu. Klientas sutinka naudoti IBM SaaS laikydamasis taikomų teisės aktų, taisyklių ir politikos nuostatų ir prisiima už tai visą atsakomybę. Klientas sutinka, kad gavo arba gaus visus išsamius sutikimus, leidimus ar licencijas, reikalingas įgalinant teisėtą IBM SaaS naudojimą ir leidžiančias IBM, kaip Kliento duomenų tvarkytojui, rinkti bei tvarkyti informaciją, naudojant IBM SaaS. Klientas šiuo dokumentu įgalioja IBM gauti išsamiai informuotus sutikimus, reikalingus įgalinant teisėtą IBM SaaS naudojimą, ir rinkti bei apdoroti informaciją, kaip aprašyta galutinio vartotojo licencijos sutartyje, esančioje Duomenų išsaugojimas Nutraukus šių Naudojimo sąlygų taikymą, IBM panaikins visą surinktą informaciją, kuri gali apimti Asmeninę informaciją, išskyrus informaciją, kurią laikyti reikalautų taikomi įstatymai, taisyklės ar nuostatos. Tokiu atveju IBM laikys surinktą informaciją tiek laiko, kiek reikia šiam tikslui arba reikalauja tokie taikomi įstatymai, taisyklės ar nuostatos Saugos duomenys Kartu su IBM SaaS, kuri apima ataskaitų teikimą, IBM parengs ir tvarkys iš IBM SaaS surinktą informaciją, iš kurios buvo pašalinti identifikavimo duomenys ir (arba) kuri buvo sukaupta vienoje vietoje ( Saugos duomenys ). Saugos duomenys neidentifikuos Kliento ar asmens, išskyrus atvejus, nurodytus toliau esančiame d punkte. Be to, Klientas sutinka, kad IBM gali naudoti ir (arba) kopijuoti Saugos duomenis tik šiais tikslais: a. publikuojant ir (arba) platinant Saugos duomenis (pvz., su kibernetine sauga susijusiuose rinkiniuose ir (arba) analizėse); b. kuriant arba tobulinant produktus ar paslaugas; c. atliekant vidinį arba trečiųjų šalių tyrimą ir d. teisėtai bendrinant trečiųjų šalių patvirtintą informaciją apie nusikaltėlius. i (11/2016) 5 psl. iš 12

6 7. Įgalinimo programinė įranga Ši IBM SaaS apima įgalinimo programinę įrangą, kurią galima naudoti tik kartu su Kliento naudojama IBM SaaS ir tik IBM SaaS termino laikotarpiu. Toliau pateikiamos IBM programinės įrangos programos yra įtrauktos kaip įgalinimo programinė įranga pagal joms taikomų IBM programų licencijų sąlygas, taikant toliau nurodytus apribojimus: a. IBM MaaS360 Cloud Extender b. IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway c. IBM MaaS360 Mobile Device d. IBM Security Access Manager Naudojimo apribojimas: Klientas gali naudoti IBM Security Access Manager tik kai iš mobiliųjų įrenginių, valdomų šios IBM SaaS, jungiamasi prie įmonės el. pašto serverių. i (11/2016) 6 psl. iš 12

7 IBM naudojimo sąlygos IBM SaaS specifikacija A priedas MaaS360 tai paprastai naudojama debesų kompiuterijos platforma, apimanti visas pagrindines šiuolaikinių mobiliųjų įrenginių, kuriuose naudojamos ios, Android, Windows ir Blackberry operacinės sistemos, visapusio valdymo funkcines galimybes. Toliau pateiktas trumpas IBM SaaS pasiūlymų aprašas: 1. IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS) Pagrindinės mobiliųjų įrenginių valdymo (angl. mobility device management MDM) funkcijos apima įrenginio registraciją, konfigūraciją, saugos politikos valdymą ir įrenginio veiksmus, pavyzdžiui, pranešimo siuntimą, vietos aptikimą, užrakinimą ir išvalymą. Išplėstinės MDM funkcijos apima automatizuotas atitikties taisykles, nuosavo įrenginio naudojimo (angl. bring your own device BYOD) privatumo nustatymus bei Mobility Intelligence valdymo pultus ir ataskaitų kūrimą. 2. IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS) MaaS360 Mobile Application Management suteikia galimybę pridėti taikomąsias programas ir platinti jas MaaS360 palaikomuose įrenginiuose. Tai apima MaaS360 App Catalog, prietaise esančią taikomąją programą, skirtą vartotojams peržiūrėti, diegti ir gauti įspėjimus apie atnaujintas, tvarkomas taikomąsias programas. 3. IBM MaaS360 Mobile Application Security (SaaS) MaaS360 Mobile Application Security suteikia papildomą įmonės taikomųjų programų, kurias kuriant naudojama WorkPlace SDK, arba ios taikomųjų programų įkėlimo (.ipa) duomenų profilio ir automatiškai integruojamo sertifikatų pasirašymo apsaugą. Mobile Application Security integruoja programą į Productivity Suite. Tai leidžia naudoti vieną prisijungimą, Intraneto prieigą Mobile Enterprise Gateway ir įgalinti duomenų saugos nustatymus. 4. IBM MaaS360 Gateway for Apps (SaaS) MaaS360 Gateway for Apps suteikia ne įmonės tinkle esantiems vartotojams nuoseklią prieigą prie vidinių taikomųjų programų išteklių, nenaudojant viso įrenginio VPN ryšio. 5. IBM MaaS360 Mobile Content Management (SaaS) MaaS360 Mobile Content Management leidžia administratoriui pridėti ir platinti dokumentus palaikomuose įrenginiuose, kuriuos tvarko IBM MaaS360 Mobile Device Management. Apima IBM MaaS360 Doc Catalogue prietaise veikiantį slaptažodžiu apsaugotą konteinerį, kuris užtikrina saugų ir paprastą būdą, leidžiantį vartotojams pasiekti, peržiūrėti ir bendrinti dokumentus. Apima nuoseklią prieigą prie platinamo turinio ir saugyklų, pavyzdžiui, SharePoint, Box ir Google Drive. Prieiga prie privačių SharePoint ir Windows bendrinamų failų galima naudojant MaaS360 Gateway for Documents. Naudojant MaaS360, galima kontroliuoti tvarkomų dokumentų versiją, atlikti auditą ir apsaugoti taikant duomenų praradimo prevencijos (DLP) strategijos parinktis, pavyzdžiui, reikalauti autentifikavimo, apriboti kopijavimo ir įklijavimo funkciją bei blokuoti atidarymą arba bendrinimą naudojant kitas taikomąsias programas. 6. IBM MaaS360 Mobile Document Sync (SaaS) MaaS360 Mobile Document Sync suteikia vartotojams galimybę sinchronizuoti vartotojo turinį visuose valdomuose mobiliuosiuose įrenginiuose. Administratoriai gali užtikrinti strategijų, pavyzdžiui, iškirpimo, kopijavimo ir įklijavimo apribojimo, ir turinio atidarymo arba bendrinimo naudojant kitas programas blokavimo taikymą vartotojo turiniui visuose įrenginiuose. Turinys saugiai laikomas tiek debesyje, tiek įrenginyje, ir pasiekiamas tik naudojant MaaS360 Doc Catalogue. 7. IBM MaaS360 Mobile Document Editor (SaaS) MaaS360 Mobile Document Editor tai galingas biuro paketas, leidžiantis vartotojams dirbti su verslo dokumentais keliaujant. Naudojant MaaS360 Mobile Document Editor galima: Kurti ir redaguoti.doc,.ppt ir.xls failus Įjungti skaidrių pristatymo režimą Paprastai dirbti su el. laiškų priedais ir kitais MaaS360 for ios failais i (11/2016) 7 psl. iš 12

8 8. IBM MaaS360 Gateway for Documents (SaaS) MaaS360 Gateway for Documents naudojančios organizacijos gali naudoti MaaS360 Mobile Content Management, kad papildomai suteiktų už įmonės tinklo ribų esantiems įrenginiams nuoseklią prieigą prie vidinių Ryšio svetainių, SharePoint svetainių, Windows File Shares ir kitų failų saugyklų, nenaudojant viso įrenginio VPN ryšio. Norint naudoti MaaS360 Gateway for Documents, reikia įsigyti MaaS360 Mobile Content Management. Palaiko ios 5.0 ir Android 4.0 arba naujesnes versijas. 9. IBM MaaS360 Management (SaaS) MaaS360 Management apima pagrindines funkcijas, skirtas Microsoft Exchange ActiveSync ir Lotus Traveler palaikyti. Exchange ActiveSync : palaiko mobiliųjų įrenginių ryšį su Microsoft Exchange ActiveSync protokolu. Funkcijos apima pagrindines mobiliojo įrenginio valdymo funkcijas, pavyzdžiui, galimybę konfigūruoti įrenginius, kurti, įgalinti ActiveSync strategijas (naudoti slaptažodį, blokuoti arba leisti prieigą prie el. pašto) ir atlikti veiksmus įrenginyje, pavyzdžiui, užrakinti ir išvalyti bei kurti išsamią įrenginio atributų ataskaitą. Lotus Traveler : palaiko mobiliuosius įrenginius, kurie prie IBM Lotus Notes prisijungia Lotus Traveler protokolu. Funkcijos apima galimybę konfigūruoti įrenginius, blokuoti arba leisti įrenginius, įgalinti slaptažodžio strategijas, išvalyti įrenginius ir kurti išsamią įrenginio atributų ataskaitą. 10. IBM MaaS360 Secure Mobile Browser (SaaS) MaaS360 Secure Mobile Browser tai visafunkcė žiniatinklio naršyklė, užtikrinanti prieigą prie įmonės intraneto svetainių ir turinio strategijų laikymąsi. Ji apibrėžia svetainių filtravimo ir saugos strategijas, užtikrinančias, kad vartotojai pasiektų tik patvirtintą žiniatinklio turinį, pagrįstą turinio kategorijų, pavyzdžiui, socialinių tinklų, skirtų suaugusiesiems, arba kenkėjiškų svetainių, skaičiumi. Naudojant kartu su MaaS360 Mobile Device Management, yra galimybė išjungti vietines ir trečiosios šalies naršykles taikant taikomųjų programų strategiją arba įtraukiant į juodąjį sąrašą. Galimos baltojo sąrašo svetainių išimtys, slapukų apribojimas, kopijavimo, įklijavimo ir spausdinimo funkcijos, Kiosk režimo įgalinimas. 11. IBM MaaS360 Gateway for Browser (SaaS) MaaS360 Gateway for Browser leidžia palaikomiems įrenginiams pasiekti patvirtintas vidines žiniatinklio svetaines, nereikalaujant viso įrenginio lygio VPN ryšio. 12. IBM MaaS360 for BlackBerry (SaaS) Suteikia prieigą prie BlackBerry Enterprise Server (BES) prijungtų mobiliųjų įrenginių, naudojant BlackBerry API. Funkcijos apima nuotolinius veiksmus, pavyzdžiui, pranešimų siuntimą, slaptažodžio nustatymą iš naujo, BES strategijos priskyrimą ir valymą bei išsamios įrenginio atributų ataskaitos kūrimą. Būtina įdiegti MaaS360 Cloud Extender. Galima naudoti tik įrenginiuose, kurie matomi arba valdomi MaaS360 naudojant BES IBM MaaS360 Mobile Expense Management (SaaS) MaaS360 Mobile Expense Management leidžia administratoriui kurti duomenų naudojimo strategijas ir priskirti jas įrenginiams, kurie valdomi naudojant MaaS360, taip pat priskirti šias strategijas įrenginio, grupės arba visuotiniu lygiu bei konfigūruoti įspėjimų slenksčius ir pranešimus tiek tinkle, tiek naudojant tarptinklinio ryšio duomenis. 14. IBM MaaS360 Management Suite (SaaS) Produktų paketas, kurį sudaro MaaS360 Mobile Device Management, MaaS360 Mobile Application Management, MaaS360 Content Service ir MaaS360 Mobile Expense Management. 15. IBM MaaS360 Productivity Suite (SaaS) Produktų paketas, kurį sudaro MaaS360 Secure Mobile Mail, MaaS360 Mobile Application Management, MaaS360 Mobile Application Security, MaaS360 Content Service ir MaaS360 Secure Mobile Browser. 16. IBM MaaS360 Secure Mobile Mail (SaaS) MaaS360 Secure Mobile Mail suteikia atskirą ir apsaugotą biuro produktyvumo taikomąją programą, leidžiančią vartotojams pasiekti ir valdyti el. paštą, kalendorių ir kontaktus, kontroliuojant el. laiškus ir priedus, siekiant apsaugoti nuo duomenų nutekėjimo, apribojant galimybę persiųsti arba perkelti turinį į i (11/2016) 8 psl. iš 12

9 kitas taikomąsias programas, reikalauti autentifikavimo, apriboti iškirpimo, kopijavimo ir įklijavimo funkcijas bei užrakinti el. laiškų priedus tik peržiūrėti. 17. IBM MaaS360 Gateway Suite (SaaS) MaaS360 Gateway Suite leidžia ios ir Android palaikomoms programoms palaikyti nuoseklų ryšį su įmonės vidaus tinklo ištekliais. 18. IBM MaaS360 Content Suite (SaaS) Produktų paketas, kurį sudaro MaaS360 Mobile Content Management, MaaS360 Mobile Document Editor ir MaaS360 Mobile Document Sync. 19. IBM MaaS360 Mobile Threat Management (SaaS) MaaS360 Mobile Threat Management užtikrina geresnę mobiliojo įrenginio saugą, naudodama kenkėjiškų svetainių mobiliesiems aptikimo ir išplėstines atrakinimo aptikimo funkcijas. Naudodamas MaaS360 Mobile Threat Management Klientas galės nustatyti ir tvarkyti atitikimo strategijas, susijusias su aptiktomis kenkėjiškomis programomis ir kitais saugos pažeidžiamumais. 20. IBM MaaS360 Content Service (SaaS) MaaS360 Content Service (SaaS) suteikia vartotojams galimybę įkelti taikomųjų programų paketus ir dokumentus į MaaS360 Content Distribution sistemą. IBM MaaS360 suteikia kiekvienam Klientui 1 GB Saugyklą. Be to, kiekvienam įrenginiui IBM MaaS360 suteikia 6 GB dažnių juostos plotį per metus, kaip dažnių juostos pločio bendrai naudojamą telkinį. Visas dažnių juostos pločio telkinys bendrinamas su visais įrenginiais. Ši bazinė saugykla ir dažnių juostos pločio priskyrimas nedidėja, neatsižvelgiant į įsigytą produktų paketų arba eilutės elementų skaičių. Klientai privalo įsigyti papildomą saugyklą ir (arba) dažnių juostos plotį bet kokiam virš suteikto bazinio kiekio naudojamam arba reikalingam kiekiui. 21. IBM MaaS360 Content Service Storage (SaaS) MaaS360 Content Service Storage (SaaS) suteikia vartotojams galimybę įsigyti visą su MaaS360 Content Service (SaaS) galimą naudoti duomenų saugyklą. 22. IBM MaaS360 Content Service Bandwidth (SaaS) MaaS360 Content Service Bandwidth (SaaS) suteikia vartotojams galimybę įsigyti visą su MaaS360 Content Service (SaaS) galimą naudoti juostos plotį. 23. IBM MaaS360 Professional (SaaS) Teikia mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms greitą ir paprastą galimybę nuotoliniu būdu konfigūruoti išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, įgyvendinti saugos politikos nuostatas, naudoti taikomąsias programas ir dokumentus bei apsaugoti įmonės ir asmeniniuose įrenginiuose esančius duomenis. Prieigą prie mobiliųjų įrenginių valdymo funkcijų Klientas gali gauti greitai, lengvai ir už prieinamą kainą. 24. IBM MaaS360 Laptop Management (SaaS) Teikia Klientui galimybę naudoti, konfigūruoti, valdyti ir teikti ataskaitas ne tik apie išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, bet ir įrenginius, kuriuose veikia operacinės sistemos OS X ir Windows PC. Naudodamos tą pačią MaaS360 valdymo konsolę organizacijos gali užtikrinti nuoseklias saugos politikos nuostatas ir profilius tiek įmonės, tiek darbuotojų įrenginiuose Windows Kompiuteriuose, kuriuose įdiegta Windows, MaaS360 Laptop Management (SaaS) teikia prisijungimą nuotoliniu būdu ir aparatinės įrangos, operacinės sistemos bei programinės įrangos informacijos atsargų valdymo ataskaitas. Galutinio punkto saugos ataskaitų modulis teikia interaktyvias ataskaitas ir duomenų analizę apie Kliento pateiktas taikomąsias programas, pvz., antivirusines, atsarginių kopijų kūrimo / atkūrimo, duomenų šifravimo, asmeninės užkardos ir trūkstamų operacinės sistemos pataisų programas. Duomenų saugos modulis teikia interaktyvias ataskaitas ir analizę apie saugos tarnybas, pvz., duomenų šifravimo, duomenų nutekėjimo prevencijos, atsarginių kopijų kūrimo / atkūrimo, ir kitas integruotas taikomąsias programas. Palaiko Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8+ ir Windows 8+ Pro (įskaitant 32 ir 64 bitų versijas, kai taikoma). i (11/2016) 9 psl. iš 12

10 Su įrenginiu susiję veiksmai: Pranešimo siuntimas į įrenginį Įrenginio užrakinimas Įrenginio aptikimas (reikalinga MaaS360 Laptop Location ) Sustabdymo / paleidimo / paleidimo iš naujo tarnybos Išjungimas / perkrovimas Kietojo disko duomenų ištrynimas Taisymo parametrų konfigūravimas Programinės įrangos platinimas 24.2 Mac OS X Mac OS X kompiuteriams MaaS360 Laptop Management (SaaS) teikia prisijungimą nuotoliniu būdu ir aparatinės įrangos, operacinės sistemos bei programinės įrangos informacijos atsargų valdymo ataskaitas. Galutinio punkto saugos ataskaitų modulis teikia interaktyvias ataskaitas ir duomenų analizę apie Kliento pateiktas taikomąsias programas, pvz., antivirusines, atsarginių kopijų kūrimo / atkūrimo, duomenų šifravimo, asmeninės užkardos ir trūkstamų operacinės sistemos pataisų programas. Duomenų saugos modulis teikia interaktyvias ataskaitas ir analizę apie duomenų saugos tarnybas, įskaitant duomenų šifravimą. Konfigūravimo valdymo modulis teikia nuotolinį kelių įrenginių ir vartotojo parametrų (įskaitant slaptažodžio, el. pašto, VPN ir Wi-Fi ) valdymą. Palaiko Mac OS X arba naujesnę versiją. Su įrenginiu susiję veiksmai: Įrenginio užrakinimas Kietojo disko duomenų ištrynimas Įrenginio politikos keitimas 25. IBM MaaS360 Laptop Location (SaaS) MaaS360 Laptop Location (SaaS) suteikia galimybę aptikti nešiojamuosius ir planšetinius kompiuterius. MaaS360 praneša Wi-Fi vietos arba IP adreso koordinates ir paverčia šiuos duomenis lengvai atpažįstamu adresu. Kai įrenginys prijungtas prie tinklo, galima nuskaityti jo esamą vietą. MaaS360 saugo praneštas vietas, kad būtų galima peržiūrėti vietų retrospektyvą. Reikalinga operacinė sistema Windows skirta IBM MaaS360 Laptop Management (SaaS). Palaiko Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8+ ir Windows 8+ Pro (įskaitant 32 ir 64 bitų versijas, kai taikoma). 26. IBM MaaS360 Laptop Lifecycle Management (SaaS) Teikia MaaS360 Laptop Management (SaaS) pasiūlymo galimybes ir papildomai šias galimybes: Leidžia Klientui įkelti paketus į MaaS360 Content Service (SaaS) platformą ir planuoti naudingosios apkrovos paskirstymą įrenginiuose, kuriuos valdo MaaS360 Laptop Management (SaaS) tarnyba, skirta Microsoft Windows. Klientas valdo visus paskirstymo aspektus, įskaitant diegimo instrukcijas ir taikymą įrenginiui, grupei ar visuotiniu lygiu. Klientas yra atsakingas už visų paketų ir diegimo failų sukūrimą. IBM neteikia diegimo paketo sukūrimo palaikymo. 27. IBM MaaS360 Laptop Security (SaaS) Teikia organizacijoms galimybę užtikrinti nuoseklias saugos politikos nuostatas ir profilius tiek įmonės, tiek darbuotojų įrenginiuose, naudojant tą pačią valdymo konsolę. 28. IBM MaaS360 Advanced Mobile Management Suite Prime (SaaS) Pagrindinės mobiliųjų įrenginių valdymo (angl. mobility device management MDM) funkcijos apima įrenginio registraciją, konfigūraciją, saugos politikos valdymą ir įrenginio veiksmus, pavyzdžiui, pranešimo siuntimą, vietos aptikimą, užrakinimą ir išvalymą. Išplėstinės MDM funkcijos apima automatizuotas atitikties taisykles, nuosavo įrenginio naudojimo (angl. bring your own device BYOD) privatumo nustatymus bei Mobility Intelligence valdymo pultus ir ataskaitų kūrimą. 29. IBM MaaS360 Secure Productivity Suite Prime (SaaS) Suteikia galimybę pasiekti el. paštą, laikyti, platinti ir tvarkyti taikomąsias programas bei teikti prieigą prie intraneto svetainių, naudojant Secure Browser. i (11/2016) 10 psl. iš 12

11 30. IBM MaaS360 Secure Document Sharing Suite Prime (SaaS) Suteikia galimybę nuotoliniu būdu tvarkyti ir konfigūruoti išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, realizuoti saugos politikas, platinti duomenis, kurti Wi-Fi naudojimo ataskaitas, kurias galima naudoti duomenų naudojimo ir išlaidų stebėjimui, bei saugoti turinį ir platinti taikomąsias programas ir dokumentus. 31. IBM MaaS360 Professional Bundle Prime (SaaS) Teikia mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms galimybę nuotoliniu būdu konfigūruoti išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, įgyvendinti saugos politikos nuostatas, naudoti taikomąsias programas ir dokumentus bei apsaugoti įmonės ir asmeniniuose įrenginiuose esančius duomenis. 32. IBM MaaS360 Educational Bundle Prime (SaaS) Suteikia galimybę švietimo įstaigoms nuotoliniu būdu tvarkyti ir konfigūruoti išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, realizuoti saugos politikas, platinti duomenis, saugoti turinį bei platinti ir tvarkyti taikomąsias programas. 33. IBM MaaS360 Advanced Laptop Management Prime (SaaS) Suteikia organizacijoms galimybę tvarkyti, naujinti, nustatyti vietą ir platinti programinę įrangą nešiojamuosiuose kompiuteriuose, užtikrinant nuoseklią saugos politiką visuose nešiojamuosiuose / staliniuose kompiuteriuose ir teikti ataskaitas MaaS360 valdymo konsolėje. 34. IBM MaaS360 Essentials Suite (SaaS) Šis paketas leidžia Klientui peržiūrėti ir kontroliuoti mobiliuosius įrenginius ir programas, patenkančius į Kliento organizaciją. Paketas suteikia įmonių mobiliųjų įrenginių, programų ir išlaidų valdymą iš vieno ekrano. 35. IBM MaaS360 Deluxe Suite (SaaS) Šis paketas apima visas MaaS360 Essentials Suite funkcines galimybes ir papildomai turi atskirą saugią biuro produktyvumą didinančią programą, leidžiančią vartotojams pasiekti ir tvarkyti savo el. paštą, kalendorių, kontaktus ir pokalbius. 36. IBM MaaS360 Premier Suite (SaaS) Šis paketas apima visas MaaS360 Deluxe Suite funkcines galimybes ir papildomai turi mobiliųjų programų saugos funkcijų, saugią mobiliąją naršyklę ir mobiliojo turinio valdymo funkcijų. 37. IBM MaaS360 Enterprise Suite (SaaS) Šis paketas apima visas MaaS360 Premier Suite funkcines galimybes ir papildomai turi mobiliųjų grėsmių valdymo, dokumentų rengyklės ir dokumentų sinchronizavimo funkcijų. i (11/2016) 11 psl. iš 12

12 IBM Naudojimo sąlygos Paslaugų lygio sutartis B priedas IBM užtikrina toliau nurodytus IBM SaaS pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS) įsipareigojimus, kaip nurodyta TSD. PLS nėra garantija ir netaikoma Įgalinimo programinei įrangai. PLS yra pasiekiama Klientui ir yra skirta naudoti tik gamybos aplinkose. 1. Pasiekiamumo kreditai Sužinojęs, kad įvykis paveikė IBM SaaS pasiekiamumą, Klientas turi per 24 valandas IBM techninio palaikymo centre užregistruoti 1 sudėtingumo lygio palaikymo kortelę. Klientas turi, kiek gali, padėti IBM diagnozuoti problemą ir ją išspręsti. Palaikymo kortelės pretenzija dėl PLS sąlygų nesilaikymo turi būti pateikta per tris darbo dienas nuo sutartinio mėnesio pabaigos. Kompensacija už pagrįstą PLS pretenziją bus suteikta kaip kreditas būsimoje IBM SaaS sąskaitoje faktūroje, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį IBM SaaS gamybos sistema buvo nepasiekiama ( Prastova ). Prastova skaičiuojama nuo tada, kai Klientas praneša apie įvykį, iki tada, kai IBM SaaS atstatoma. Ji neapima laiko, susijusio su paslaugos teikimo nutraukimu dėl suplanuotos arba informuotos techninės priežiūros, dėl nuo IBM nepriklausančių priežasčių, problemų, susijusių su Kliento ar trečiosios šalies turiniu, technologijomis, dizainu ar instrukcijomis, nepalaikomų sistemų konfigūracijų ir platformų ar kitų Kliento klaidų arba Kliento sukeltų saugos problemų ar Kliento saugos tikrinimo. IBM taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą kiekvieno sutartinio mėnesio IBM SaaS kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje. Bendra kompensacijos suma, atsižvelgiant į bet kurį sutartinį mėnesį, negali neviršyti 10 procentų vienos dvyliktosios (1/12) metinio mokesčio už IBM SaaS dalies. 2. Paslaugų lygiai IBM SaaS pasiekiamumas per sutartinį mėnesį Pasiekiamumas per sutartinį mėnesį Kompensacija (% mėnesinio prenumeratos mokesčio* už Audio Conferencing for Connections Meetings sutartinį mėnesį, kuris yra pretenzijos dalykas) Mažiau nei 99,8 % 2 % Mažiau nei 98,8 % 5 % Mažiau nei 95,0 % 10 % * Jei IBM SaaS buvo įsigyta iš IBM verslo partnerio, mėnesio prenumeratos mokestis bus apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tuo metu galiojančiame kainoraštyje nurodytą IBM SaaS kainą, kuri galioja pretenzijoje nurodytą sutartinį mėnesį, pritaikant 50 % nuolaidą. IBM suteiks nuolaidą Klientui tiesiogiai. Pasiekiamumas, išreikštas procentine išraiška, apskaičiuojamas iš bendro minučių skaičiaus sutartinį mėnesį atėmus bendrą Prastovų minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą rezultatą padalijus iš bendro minučių skaičiaus sutartinį mėnesį. Pavyzdžiui, sutartinį mėnesį iš viso buvo 425 Prastovų min. Iš viso Sutartinį mėnesį, kurį sudarė 30 dienų, buvo min min. Prastovų = minutės = 2 % Pasiekiamumo kredito už 99,0 % pasiekiamumą per sutartinį mėnesį Iš viso minučių i (11/2016) 12 psl. iš 12

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet Paslaugos aprašas IBM Sterling B2B Integration Services Šiame Paslaugos apraše apibūdinta Cloud Service, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia įmonę, jos įgaliotuosius vartotojus ir Cloud Service

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų s

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų s REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas yra gana trapus, todėl svarbu tuo rūpintis

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

"KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRI

KASPERSKY LAB GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRI "KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRIEŠ PRADĖDAMI VARTOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. PASPAUDĘ MYGTUKĄ

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Azerbaidžane, Kazachstane, Ukrainoje ir

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ IR RIZIKOS VERTINIMO GAIRĖS ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAMS IR TVARKYTOJAMS Šios gairės parengtos remi

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ IR RIZIKOS VERTINIMO GAIRĖS ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAMS IR TVARKYTOJAMS Šios gairės parengtos remi TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ IR RIZIKOS VERTINIMO GAIRĖS ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAMS IR TVARKYTOJAMS 2019-08-09 Šios gairės parengtos remiantis Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo PANEVĖŽIO ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-31 TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos

Detaliau

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma VALSTYBĖS IT KONSOLIDAVIMO PROGRAMA: DOKUMENTŲ VALDYMO IR KOMUNIKACIJOS PLATFORMA Aistė Zalepūgaitė Projektų vadovė, Kurk Lietuvai TURINYS # 1 Įžanga į sukurtą dokumentų valdymo ir komunikacijos platformą

Detaliau