Microsoft Word m. veiklos ataskaita 2019_03_26

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word m. veiklos ataskaita 2019_03_26"

Transkriptas

1 1 VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJAA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS 218 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Vilnius VADOVO ŽODIS Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos s ministerijos (toliau Inspekcija arba VEI) metai buvo kupini iššūkių. Nepaisant to, ir toliau buvome ištikimi savo misijai: užtikrinti saugią ir efektyvią energijos gamybą, perdavimą, skirstymą bei b vartojimą. Praėjusių metų gegužės mėnesį, pradėjus vadovauti Inspekcijai, išsikėliau tikslą gerinti institucijos įvaizdį ir didinti jos veiklos efektyvumą. Padaugėjo procesųų analizės kontrolės veikloje, tikrinimai tapo nuoseklesni ir gilesni. Taip pat, aktyviau dalyvavome teikiant pasiūlymus tobulinti teisės aktus. VEI pirmą kartą įsigijo tinklo t analizavimo ir tinklo parametrų matavimo prietaisus. Jie VEI operacijas turėtų kilstelėti į naują techninį lygį ir leis patogiau bei efektyviau apdoroti duomenis, taupyti brangų specialistų ir vartotojų laiką, leis suteikti aukštesnės kokybės paslaugas. Džiaugiamės, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sudaromoje priežiūros įstaigų švieslentėje, VEI pateko tarp pažangą padariusiųjų institucijų. Gavę Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijas, teikėme pasiūlymus, kaip dar labiau pagerinti siektinuss rodiklius. Šaliaa kontrolės, plėtėme ir pagalbos vartotojams, konsultavimo pajėgumus. Susidūrėme su personalo kaitos ir mažėjimo procesais, tačiau su šiuo iššūkiu susidorojome. Daugėjo viešųjų konsultacijų. Džiugu, kad Inspekcijoss darbu buvo patenkinti dauguma į ją besikreipusiųjų. Kaip rodo Vilmorus atliktas VEI teikiamų paslaugų pasitenkinimo tyrimas, didžioji dauguma 91% apklaustųjų nurodė, kad Inspekcijos teikiamų paslaugų kokybė yra gera arba labai gera. Juridiniai asmenys geriau įvertino InspekcijosI s teikiamų paslaugų kokybę. k 216 m. lapkritį atitinkamas rodiklis buvo 82%, 217 m. lapkritį 86%, o 218 m. lapkritį net 96%. Tuo metu, Inspekcijos veiklos skaidrumas buvo įvertintas beveik 9 balais. Džiugina, kad 218 m. daugumą paslaugų pavyko perkelti ir į elektroninę erdvę. Nes daugiau nei pusė 54% besikreipiančių į Inspekciją kreipėsi per Elektroninius valdžios vartus. Mažėjo interesantų asmeniškaii atvykstančių į Inspekciją. Tarp paminėtinų iššūkių buvo ir įstatymų pasikeitimai bei gan trumpas laikas skirtas juos pritaikyti VEI veikloje. Su šiuo iššūkiu susidorojome ir gerai pasiruošėme m. VEI patyrė ir nemažai struktūrinių permainų, nuo 219 m. pakito ir organizacinė struktūra (1 pav.). 1 pav. VEI organizacinė struktūra

2 2 Iš buvusių septynių VEI teritorinių t skyrių liko tik keturi. kuruojamos teritorijos (2 pav.). 2 pav. VEI teritorinių skyrių kuruojamų teritorijų žemėlapis Perskirstytos VEI teritorinių t skyrių 218 m. pradėta įgyvendinti energetikos priežiūros sektoriaus pertvarka. Šiuo metu tęsiamas viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo procesas. Vyriausybės programoje yra numatyta optimizuoti viešojo sektoriaus įstaigųų veiklą ir tobulinti valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų sistemą. 218 m. lapkričio 14 d. Vyriausybė pritarė Ministerijos siūlymui sujungti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau VKEKK) ir VEI. Tokiu būdu bus didinamas veiklos efektyvumas ir optimizuojamas energetikos sektoriaus reguliavimas. Šiųų institucijų funkcijas perims Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (toliau VERT) nepriklausomas reguliuotojas, kuris prižiūrės ir kontroliuos energetikos sektorių. Planuojama, kad naujoji institucija veiklą pradės nuo 219 metų liepos pradžios.. Abiejų institucijų sujungimas grindžiamas tuo, kad joss vykdo glaudžiai susijusias funkcijas VKEKK užsiima ekonominiu energetikos rinkoss reguliavimu, tuo tarpu VEI specializuojasi techninio energetikos sektoriaus reguliavimo srityje. Abi institucijos atlieka tų pačių reguliuojamos rinkos dalyvių priežiūrą, išduoda energetikoss veiklos leidimus bei licencijas, vykdo energetikos įmonių patikrinimus, atlieka techninį bei ekonominį energetikos įmonių investicijų vertinimą ir nagrinėja vartotojų skundus bei ginčus. Įsteigus nurodytą daugiasektorinį reguliuotoją VERT, bus sukuriama reguliavimo institucinė sąranga, kuri padės užtikrinti konkurencingą, skaidrę ir vartotojų lūkesčius atitinkančią rinką bei visuose paslaugų sektoriuose vienodaii veiksmingai ginamas vartotojų teises. Taip pat bus užtikrinta labiau prognozuojama, skaidresnė ir stabilesnė verslo aplinka, kurioje bus geriau numanomas, stabilus reguliavimo sprendimų pobūdis ir poveikis. Atitinkamai planuojamass administracinės naštos mažėjimas ir efektyvesnis vienoo langelio principo taikymas. Viršininkas Alvydas Masiulis

3 3 I SKYRIUS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS PIRMASIS SKIRSNIS KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija arba VEI) misija užtikrinti saugią ir efektyvią energijos gamybą, perdavimą, skirstymą bei vartojimą. Šią misiją įgyvendina vykdydama energetikos įmonių ir energetikos objektų bei įrenginių valstybinę kontrolę, ginant teisėtus energijos ir energijos išteklių vartotojų interesus. Inspekcija nuo 218 m. sausio 1 d. nėra asignavimų valdytoja. Inspekcija pagal kompetenciją įgyvendina Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programą 4 tikslą Užtikrinti, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka būtų vykdoma energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė. Inspekcija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatytas funkcijas, vykdė energetikos objektų ir įrenginių valstybinę kontrolę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą. Sudarant energetikos objektų ir įrenginių 218 m. patikrinimų planą, buvo naudota rizikos vertinimu pagrįsta ūkio subjektų veiklos priežiūros sistema (toliau rizikos vertinimo modelis) ir vykdyta šių energetikos objektų ir įrenginių priežiūra bei kontrolė. Šie planai viešai skelbiami VEI interneto svetainėje. VEI pareigūnai, vadovaudamiesi Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 214 m. spalio 24 d. įsakymu Nr , įvykdė 6665 energetikos objektų, energetikos įrenginių, energijos vartotojų energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos; energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumo patikrinimus. Siekdama efektyviau vykdyti pavestas funkcijas Inspekcija nusistatė uždavinius 218 m. ir juos įgyvendino: 1. Plėsti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą elektroninėje erdvėje a) 218 metais ūkio subjektams išduotas 741 veiklos atestatas, iš jų 517 (t. y 7%) buvo išduoti gavus prašymą per Elektroninius valdžios vartus ar gavus prašymą pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. b) 218 metais ūkio subjektams išduoti 18 leidimai, iš jų 526 (t. y 52 %) buvo išduoti gavus prašymą per Elektroninius valdžios vartus ar gavus prašymą pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. c) 218 metais ūkio subjektams išduotos pažymos, iš jų 2759 gavus prašymą per Elektroninius valdžios vartus, t. y. 6,98%. b) 1 % VEI išduodamų atestatų bei leidimų įvedama į VĮ Registrų centras administruojamą Licencijų informacinę sistemą (LIS). Nuo nebeišduodami (nebedubliuojami) popieriniai atestatai. Leidimų išdavimas ūkio subjektų prašymu dubliuojamas ir popierine forma. VEI vykdo aktyvų konsultacinį darbą, kuo daugiau pareiškėjų dėl VEI teikiamų paslaugų kreiptųsi elektroniniu būdu ir naudotųsi elektroninėmis priemonėmis. 2. Atlikti VEI informacinių išteklių struktūros optimizavimą a) Tikslu užtikrinti kokybišką paslaugų tiekimą, bei įvertinant vidinius VEI poreikius, 218 m. rugsėjo/spalio mėnesį buvo atliktas tuo metu turėtų informacinių sistemų perkėlimas į debesinės kompiuterijos infrastruktūrą. Penki virtualūs serveriai, talpinti viename fiziniame serveryje, buvo iškelti į tiekėjo infrastruktūrą. Kartu buvo perkeltos juose veikiančios (aktyvios/produkcinės) informacinės sistemos. Tuo pat metu buvo realizuotas ir esančių tinklų ryšių perkėlimas. Darbai vyko užtikrinant virtualių resursų kopijavimą ir atstatymą, duomenų saugą, bei palaikant tinkamas virtualių resursų tinklo paslaugas. Šie veiksmai užtikrino VEI informacinių sistemų poreikius, bei jų tęstinį ir nenutrūkstamą eksploatavimą.

4 4 b) 218 m. rugpjūčio 27 d. pasirašyta sutartis Nr. 7R-17 su UAB Energy Advice dėl Valstybinės energetikos inspekcijos veiklos procesų audito bei informacinių technologijų audito. Audito ataskaita VEI gauta Įgyvendinant audito ataskaitos sprendinius 219 metais bus tobulinamas dokumentų valdymo sistemos doclogic funkcionalumas (dokumentų automatinis registravimas, automatinis užduočių generavimas), numatomas atskiros užduočių valdymo sistemos diegimas. 3. Pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22 1 straipsniu įstatyme numatytas funkcijas Parengti ir pateikti Energetikos ministerijai pasiūlymai dėl Energetikos įstatymo pakeitimų įgyvendinimo: Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 214 m. spalio 24 d. įsakymu Nr patvirtinto Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 21 m. spalio 4 d. įsakymu Nr patvirtinto Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų, pakeitimo; b) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 218 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-148 pakeistas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 214 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95; d) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 218 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-147 pakeistas Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 216 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1V Parengti priemones vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos įgyvendinimui 216 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr pakeistas Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas. Energetikos ministras pavedė VEI iki 218 metų gegužės 1 d. parengti vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą, o ją patvirtinus ją administruoti ir plėtoti. VEI parengė Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo ir Vieningos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos patvirtinimo, projektą, suderino šį projektą su sertifikavimo įstaigų, didžiųjų energetikos įmonių bei asociacijų atstovais darbo tvarka ir 218 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. 2R-3352 pateikė jį Energetikos ministerijai. Šio teisės akto projekte numatyta įsigaliojimo data 221 m. sausio 1 d. VEI 218 m. balandžio rugpjūčio mėn. parengė pirminį energetikos darbuotojų sertifikavimo klausimyną. 218 m. spalio lapkričio mėn. VEI organizavo ir įvykdė viešųjų pirkimų procedūras energetikos darbuotojų sertifikavimo informacinės sistemos (techninės bazės) galimybių studijos parengimui, kuri buvo parengta 218 m. lapkričio mėn. Pagal galimybių studijos ataskaitoje pateiktus, tinkamiausius pasiūlymus parengtas ir pateiktas IVPK Investicinis projektas Sertifikavimo sistemos sukūrimas. INFORMACIJA APIE STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTO STRATEGINIO TIKSLO PASIEKIMĄ Inspekcija pagal kompetenciją įgyvendina Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programą 4 tikslą Užtikrinti, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka būtų vykdoma energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė. Užtikrindama efektyvią energetikos objektų techninės saugos, energetikos įrenginių

5 5 eksploatavimo, energijos išteklių ir energijos transportavi imo, persiuntimo patikimumo kontrolę bei priežiūrą, VEI 218 m. įvykdė: 1646 eksploatuoja amų energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus ( iš jų 277 neplaniniaii patikrinimai); 4872 energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo patikrinimų (išš jų 32 neplaninis) ); 144 VEI atestatuosee nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimų (išš jų 3 neplaniniai); 66 rezervinio kuro atsargų patikrinimą; 39 naftos produktų ir ( ar) naftos valstybės atsargų patikrinimą; 679 įmonių pasirengimo projektuoti, montuoti, eksploatuoti energetikos objektus ir įrenginius patikrinimus. 218 m. VEI vykdant planinius ir neplaninius ūkio subjektųų patikrinimus apie 9,5 % patikrinimų buvo atliekami pildant įrenginių kontrolės patikrinimo aktus (klausimynus). 218 m. patikrinimų metu buvo naudojami 422 rūšių klausimynai. 1 grafikas. Patikrinimų palyginimas dėl naudojamų ar nenaudojamų klausimynų, proc patikrinimai, naudojant klausimyną patikrinimai, nenaudojant klausimyno Patikrinę energetikos objektus ir įrenginius, VEI pareigūnai surašė energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninėss būklės patikrinimo aktus, nustatę teisės aktų reikalavimų pažeidimus surašė privalomus vykdyti 15 nurodymus (1 lentelė). 1 lentelė. Nurodymuose nustatytų pažeidimų šalinimo terminų skaičiavimas ir 218 m. rezultatų palyginimas su 217 m. 218 m. ketvirčiai I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Iš viso 218m. I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Iš viso 217m. VEI nurodymų skaičius Nurodymuose užfiksuotų teisės t aktų pažeidimų skaičius VEI surašyti ATP Pateikta įspėjimų Laiku įvykdyti nurodymai (pažeidimai pašalinti laiku) ,65% ,79% Nurodymai, kurių nepasibaigęs įgyvendini- mo terminas Vėluojantys ar pavėluotai įvykdyti nurodymai ,35% ,21 %

6 6 VEI pareigūnai kontroliavo nurodymuose įrašytų pažeidimų šalinimo eigą. Apie nurodyme nustatytu laiku pašalintus pažeidimus tikrintas ūkio subjektas privalo informuoti juos tikrinusius VEI pareigūnus. Iškilus abejonių, ar tikrai buvo pašalinti nurodymuose įrašyti pažeidimai arba nustatytu laiku negavus pranešimo apie pažeidimų pašalinimą, VEI pareigūnas pakartotinai atliko patikrinimą vietoje arba kitais būdais kreipėsi į ūkio subjektą dėl informacijos pateikimo, atitinkamai - VEI pareigūnas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodeksu, už privalomų nurodymų nevykdymą, taikė nustatytas administracinio poveikio priemones (surašė 42 administracinių teisių nusižengimų protokolus; 466 administracinius nurodymus; skyrė 2 įspėjimus; 19 kartų sustabdė darbus; 18 kartų įpareigojo išjungti energetikos įrenginius). Ūkio subjektams, vadovaujantis Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu ir Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos aprašu, sudaryta galimybė deklaruoti energetikos srityje vykdomos veiklos atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams. Energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tikrinami tie energetikos įrenginiai, kurie, pagal VEI viršininko nustatytus kriterijus, priskiriami energetikos įrenginio žemos rizikos lygiui bei kurių pavojaus asmenims, visuomenei ir aplinkai tikimybė maža ir kurie atitinka vieną iš šių energetikos įrenginių grupių: elektros energijos nuo 3 kw iki 25 kw galios vartotojų įrenginiai; elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) iki 1 kw įrengtosios galios, išskyrus elektros energiją gaminančių buitinių elektros energijos vartotojų įrenginius; šilumos įrenginiai nuo 1 kw iki 1 MW galios, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo; šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 25 kw iki 4 kw; dujų įrenginiai nuo 1 kw iki 4 kw galios. 218 m. ūkio subjektai pateikė 357 energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas. Atestavimas (atestatų išdavimas, galiojimo stabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas ir keitimas) viena iš pagrindinių valstybinės energetikos kontrolės funkcijų, kuri vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 21 m. spalio 4 d. įsakymu Nr patvirtintų Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių reikalavimais. Nuo 219 m. Inspekcija įgyvendindama Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimus išduoda elektros įrenginių įrengimo ir (ar) gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatus. Teikiame informaciją apie išduotus energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatus (2 lentelė). 2 lentelė. Atestatų eksploatuoti energetikos įrenginius išdavimas 218 m. Išduotų Atestatų atestatų rūšys skaičius, vnt. Papildytų atestatų skaičius, vnt. Iš viso 218 m. Elektros įrenginių eksploatavimui Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimui 17 6 Gamtinių dujų įrenginių eksploatavimui 8 2 Suskystintų naftos dujų įrenginių 65 1 Naftos ir naftos produktų įrenginių 74 1

7 7 218 m. 1 proc. laiku buvo išnagrinėti visi fizinių ir juridinių asmenų prašymai išduoti leidimą veiklai elektros energetikos sektoriuje. Iš viso 218 m. išduota 18 leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų sąrašai bei paskirtų įrengtų suminių galių ir esamos laisvos skatinimo kvotos nuolat viešinami VEI interneto svetainėje. 2 grafikas. Elektros energiją gaminančių vartotojų skaičiaus pokytis, vnt Elektros energiją gaminančių vartotojų skaičiaus pokytis (įskaitant ESO GV iki 5 kw) Bendras gaminančių vartotojų skaičius Viso įrengtoji galia, MW

8 3 lentelė. VEI vykdomos veiklos ataskaita Eksploatuojamų energetikos objektų ir įrenginių patikrinimai, vnt. Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo patikrinimai, vnt. VEI atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimai, vnt. Energetikos objekto ir (ar) įrenginio tikrinimo laikas Įmonių pasirengimo projektuoti, montuoti, eksploatuoti energetikos objektus/ įrenginius patikrinimai 8 Energetinės veiklos sektoriai Planinis Neplaninis Planinis Neplaninis Planinis Neplaninis Patikrinimai, kurių metu buvo naudoti klausimynai, vnt. Laikas naudojant klausimyną Laikas nenaudojant klausimyno Rezervinio kuro atsargų patikrinimai, vnt. Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų patikrinimai, vnt. Surašyti nurodymai energijos tiekėjams, gamintojams, vartotojams, vnt. Įvertinta sumontuotų ar rekonstruotų energetikos įrenginių atitiktis projektams ir normatyvinių dokumentų reikalavimams, pažymų skaičius. Iš viso Projektuoti, montuoti. Eksploatuoti. Iš viso: elektra m. šiluma dujos nafta ANK pažeidimai Sustabdyta darbų Išjungta energetikos įrenginių Išnagrinėta skundų * Išnagrinėta ginčų ** Ištirta avarijų ir sutrikimų Ištirta nelaimingų atsitikimų buityje Dalyvauta tiriant NA darbe VEI surašyti AN protokolai VEI surašyti administraciniai nurodymai VEI nutarimai skirti administracinę baudą Konsultacijos, teiktos telefonu*** Konsultacijos, teiktos internetu**** Išduoti atestatai Leidimai vykdyti veiklą energetikos sektoriuje

9 4 lentelė. Inspekcijos vykdoma Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programa vertinama pagal nustatytus kriterijus Kodas Kriterijus 218 m. 218 m. Pastabos planuota įvykdyta R R R P P P P Rizikingiausių energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų dalies, palyginti su visais patikrinimais, proc. Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius atskirų energetikos sektorių patikrinimų klausimynus, dalies, palyginti su visais patikrinimais, proc. Viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų aukščiausiu perkėlimo į elektroninę erdvę brandos lygiu, dalis nuo visų VEI teikiamų paslaugų, proc. Regionuose suteiktų viešųjų konsultacijų vartotojams, ūkio subjektams, asocijuotomis verslo struktūroms ar savivaldybėms, skaičius, vnt. Patikrintų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams skaičius, vienetais. Energetikos įrenginiuose įvykusių avarijų ir jų darbo sutrikimų, nelaimingų atsitikimų buityje ištyrimų dalis, proc. Energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų tikrinimų skaičius, vienetais ,56 Pasiektas didesnis negu planuotas rodiklis, nes vertinant įskaičiuoti vidutinį ir didelį rizikingumo lygį turinčių objektų ar įrenginių skaičius. 8 9,5 proc. 37 6,93 proc. Palyginti, 217 m. - 86,86. VEI, siekdama vykdyti savo veiklą skaidriai ir efektyviai. 218 m. planinių patikrinimų metu naudojo 42 VEI specialistų parengtus klausimynus elektros šilumos dujų ir naftos sektoriuose. Klausimynai kasmet peržiūrimi ir, esant poreikiui, tikslinami. VEI vykdo aktyvų konsultacinį darbą, kuo daugiau pareiškėjų dėl VEI teikiamų paslaugų kreiptųsi elektroniniu būdu ir naudotųsi elektroninėmis priemonėmis. VEI 218 m. suteikė šias paslaugas: išdavė leidimų -iš viso 18, per e-valdžios vartus 526, t. y. 52,18%; atestatų - iš viso 741, per e- valdžios vartus 519, t. y. 7,%; pažymų - iš viso 45244, per e-valdžios vartus 2759, t. y. 6,98%. Bendras per e-valdžios vartus pateiktas procentas 6, VEI, įvertinusi esantį verslo subjektų - sertifikavimo įstaigų, energetikos įmonių, asociacijų ir fizinių asmenų poreikį papildomai organizavo viešąsias konsultacijas Nacionalinės sertifikavimo schemos taikymo klausimais ir leidimų vykdyti veiklą elektros energijos sektoriuje, įrengiant saulės elektrines, išdavimo tvarkos klausimais m. gruodžio 2 d. VEI viršininko įsakymu Nr. 1V- 11 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų 217 m. plano patvirtinimo patvirtintas patikrinimų 217 m. planas įgyvendintas 8,62 proc., priežastys VEI pareigūnų nedarbingumas ir šilumos sektoriaus darbuotojų išėjimas iš darbo (ieškoma naujų specialistų). 1 1 proc. Ištirti 7 nelaimingi buityje įvykę atsitikimai, susiję su energijos vartojimu ar eksploatuojamais energetikos įrenginiais, iš jų: 4 - elektros; 3 - dujų sektoriuje. Dalyvauta tiriant 2 nelaimingus atsitikimus (elektros sektoriuje), įvykusius darbe. Avarijų ir sutrikimų 21; iš jų: 15 elektros; 6 šilumos sektoriuje m. patikrinta: 66 rezervinio kuro atsargų ir 39 naftos produktų ir naftos valstybės atsargų (palyginti, 217 m ir 2).

10 P P P P P P P Pagal VEI kompetenciją laiku išnagrinėtų asmenų skundų, prašymų ir ginčų skaičius, vienetais. Išduotų pažymų, atlikus naujai sumontuotų ar rekonstruotų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės patikrinimą, skaičius, vienetais. Nepriklausomų teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybės patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. Įvertintų pastatų šildymo ir oro kondicionavimo sistemų naudotojų anketų dalis, palyginti su visomis pateiktomis naudotojų anketomis, proc. Laiku išnagrinėtų fizinių ir juridinių asmenų prašymų išduoti leidimą veiklai elektros energetikos sektoriuje dalis nuo visų VEI pateiktų prašymų išduoti leidimus, proc. Laiku Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktų siūlymų dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai dalis nuo visų VEI siūlymų, proc. Sukurtas vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projektas ir parengtas atestavimo klausimynų (testų) projektas, vnt. (vienetai) Išnagrinėti 1 proc. visi 126 skundai ir 23 ginčai. Inspekcija ne teismo tvarka nagrinėjo energijos vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo Planuojant vertinimo kriterijaus reikšmę 218 m., buvo daryta prielaida, kad teisės aktų pakeitimai įsigalios nuo , tačiau, nespėjus priimti reikiamų teisės aktų pakeitimų, VEI vykdė naujai sumontuotų ar rekonstruotų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės patikrinimus ir išdavė pažymas iki m. faktinis išduotų pažymų skaičius Atlikta 18 objektų (šildymo ir oro kondicionavimo sistemų) nepriklausomas teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų atitikties tikrinimas. 1 1 VEI įvertino 1 proc. visas pateiktas šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų anketas. 1 1 proc. Išduoti 18 leidimai. 1 VEI nebuvo gauta prašymų dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai vertinimo, vertinimai nebuvo atliekami ir siūlymai Energetikos ministerijai nepateikti. 1 1 VEI organizavo ir įvykdė Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo ir Vieningos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos patvirtinimo, projekto suderinimą su sertifikavimo įstaigų, didžiųjų energetikos įmonių bei asociacijų atstovais darbo tvarka ir 218 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. 2R-3352 pateikė suderintą variantą Energetikos ministerijai. Šio teisės akto įsigaliojimo data numatyta 221 m. sausio 1 d.

11 P Ūkio subjektų pateiktų ir VEI specialistų išanalizuotų deklaracijų dalis, palyginti su visomis VEI pateiktomis deklaracijomis, proc. (procentai) 1 1 VEI įvertino 1 proc. visas pateiktas energetikos įrenginio deklaracijas. Vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 36 7 straipsnio 2 dalį, Inspekcija teikia informaciją apie: 1) konsultavimo veiklą 218 m.: konsultacijų, teiktų telefoniniu ryšiu, buvo suteikta apie (palyginti, 217 m. 1637); konsultacijų, teiktų internetiniu ryšiu 1932 (palyginti, 217 m. 1484); viešųjų konsultacijų 27 (palyginti, 217 m. 24); buvo publikuoti švietėjiško informacinio pobūdžio pranešimai naujienos, skirtos ne tik ūkio subjektams, bet ir vartotojams; aktualiausius vartotojams klausimus Inspekcija nagrinėjo ir viešino interneto svetainėje Dažnai užduodamų klausimų skiltyje. 2) vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę: 218 m. VEI atliko 6665 energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus. 638 patikrinimų metu buvo naudoti klausimynai ir 627 patikrinimų metu nebuvo naudoti klausimynai. Patikrinimų bendras laikas (naudojant klausimyną) val. lyginant su patikrinimų, atliktų nenaudojant kontrolinių klausimynų, laiku 5812 val. atitinkamai pagal tai apskaičiuotas vieno patikrinimo trukmės vidurkis: 1 patikrinimas su klausimynu vidutiniškai užtrunka 5,34 val. (palyginti, 217 m. - 5,7 val.); 1 patikrinimas be klausimyno vidutiniškai užtrunka 9,27 val. (palyginti, 217 m. - 12,37 val.). 3) Ūkio subjektams teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones, dažniausiai pažeidžiamas teisės aktų nuostatas: patikrinę energetikos objektus ir įrenginius, VEI pareigūnai surašė energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktus, nustatę teisės aktų reikalavimų pažeidimus surašė privalomus vykdyti 15 nurodymus (palyginti, 217 m ), kontroliavo nurodymuose įrašytų pažeidimų šalinimo eigą (VEI nurodymuose užfiksuotas teisės aktų pažeidimų skaičius 6874 teisės aktų pažeidimai. Laiku pašalintų, nurodymuose surašytų, energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo metu nustatytų pažeidimų, dalis 95,65 proc. 4) Siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus: parengti ir pateikti LR energetikos ministerijai pasiūlymai dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimo, siekiant užtikrinti, kad energetikos darbuotojų sertifikavimas būtų vykdomas pagal vieningą (nacionalinę) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą, projektą. Parengti ir pateikti LR energetikos ministerijai pasiūlymai dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 214 m. spalio 24 d. įsakymu Nr , pakeitimo. Parengti ir pateikti LR energetikos ministerijai pasiūlymus dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 21 m. spalio 4 d. įsakymu Nr , pakeitimo. Pakeistas Valstybinės energetikos inspekcijos prie EM atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą VEI viršininko 214 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95. Pakeistas Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas VEI viršininko 216 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-16. Parengtas naujos redakcijos Valstybinės energetikos inspekcijos prie EM viršininko 218 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 1V-115 Dėl VEI rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelio tvirtinimo.

12 Teikiame informaciją apie VILMORUS atlikto Valstybinės energetikos inspekcijos teikiamų paslaugų pasitenkinimo tyrimo išvadas: 1. Dauguma 54% besikreipian nčių į Inspekciją kreipiasi per Elektroninius valdžios vartus. Mažėja besikreipiančių elektroniniu paštu, asmeniškai atvykstančių į Inspekciją. 2. Respondentų vertinimu patogiausias kreipimosi į Inspekcijąą būdas yra Elektroniniai valdžios vartai. 3. Geriausiai vertinama paslauga yra energetikos įrengimų techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimas (vidurkiss 8,92). Lyginant su 217 m., šios paslaugos vertinimas pagerėjo (buvo 8,86). 4. Geriausiai buvo įvertintos galimybės iš Inspekcijos gauti informaciją elektroniniu paštu, vidurkis 9,23. Lyginant su 217 m., pagerėjo bendras paslaugų pasiekiamumo vertinimo indeksass (nuo 8,67 iki i 9,15).

13 5. Paslaugų teikimo greitis ir savalaikiškumas buvo pakilo nuo 8,3 (217 m.) iki 8,66 (218 m.). įvertinti panašiai. Vertinimo vidurkis 6. Tiek Inspekcijos darbuotojų kompetencija, tiek ir mandagumas buvo įvertinti labai aukštai, beveik dešimt balų, o vertinimoo vidurkis išaugo nuo 8,868 (217 m.) iki 9,4 (218 m.). 7. Visi Inspekcijos suteiktos informacijos aspektai (išsamumas, suprantamumas, informacija apie paslaugos teikimo procesą) buvo įvertinti virš 9 balų, o vertinimo vidurkis išaugo nuo 8,66 (217 m.) iki 9,12 (218 m.).

14 8. Nemaža dalis apklaustųjų negalėjo įvertinti Inspekcijos internetoo svetainės.. Vertinusieji šios svetainėss atskirus aspektus, pateikė gana aukštus vertinimus, artimus 9 balams. 9. Inspekcijos veikloss skaidrumas buvo įvertintas 8,87 balo, t.y. arti 9 balamss 1 balų skalėje. 1. Tik vienas respondentas nurodė, kad buvo atvejis susietas su korupcijos apraiškomis, tačiau į teisėsaugos institucijas nesikreipė. 11. Didžioji dauguma 91% apklaustųjų nurodė, kad Inspekcijos I teikiamų paslaugų kokybė yra gera arba labai gera. Juridiniai asmenys dar geriau įvertino Inspekcijos teikiamų paslaugų kokybę. 216 m. lapkritį atitinkamas rodiklis buvo 82%, 217 m. lapkritį 86%, o 218 m. lapkritį - 96%.

15 12. Pagrindinis apklaustųjų pageidavimas Inspekcijai daugiau e-paslaugų. II SKYRIUS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS VEI, įgyvendindama LRV programos įgyvendinimo plano III prioriteto 3.2 krypties Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas irr informacinės visuomenės plėtra darbo Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos priemones, Valstybės nformacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau VIISP) priemonėmis teikė administracines paslaugas ir siekė gerinti savo teikiamų administracinių paslaugų kokybę. VEI teikė šias administracines paslaugas per VIISP: Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų bei fizinių asmenų, besiverčiančb čių energetikos įrenginių

16 eksploatavimo individualia veikla, atestatų išavimas; Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas ir Leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimas. Visos administracinės paslaugos teikiamos aukščiausiu interaktyvumo lygiu ir 218 m. pasiekė 6,93 proc. nuo visų VEI išduodamų paslaugų skaičiaus. ARTIMIAUSIOS EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 1. Įdiegti užduočių valdymo sistemą. Įgyvendinus šią užduotį bus pasiektas greitesnis VEI atliekamų procesų įgyvendinimas, užduočių planavimas, vykdymas, bus užtikrintas virtualių dokumentų ir patvirtinimų apsikeitimas realiu laiku, visi popieriniai dokumentai perkeliami į el. erdvę, dėl ko procesas taps lankstesnis ir spartesnis. Eliminuojama dokumento praradimo galimybė. Veikimas realiu laiku: realiu laiku matomas darbuotojų užimtumas, atliekamų užduočių būsena, galimybė vadovui perplanuoti darbus, priskirti naujas užduotis, perduoti papildomą informaciją neskambinant. Mažinama korupcijos atsiradimo rizika. 2. Pasirengti įgyvendinti vieningos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos sprendinius. Parengti Energetikos darbuotojų sertifikavimo informacinės sistemos (techninės bazės) investicinį projektą bei Energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos naujos informacinės sistemos nuostatus, duomenų saugos, diegimo techninę specifikaciją. Įvykdyti energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos naujos informacinės sistemos kūrimo paslaugų pirkimą. 3. Tobulinti ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones atliekant energetikos valstybinę kontrolę ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolę reglamentuojant ir organizuojant pakeitimus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįstame energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelyje. 4. Atlikti Vilniaus E2 elektrinės elektros schemos patikimumo pagerinimo įtampos kryčių metu analizę ir vertinimą. 5. Mažinti administracinę naštą vartotojams, Inicijuoti teisės aktų pakeitimus ir organizuoti VEI veiklą taip, kad energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo atestatų išdavimo procesas truktų ne ilgiau kaip 2 kalendorinių dienų. 6. Pasirengti ir nuo daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus vykdyti deklaracijų pagalba. Viršininkas Alvydas Masiulis

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

E525USER

E525USER VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJA KVALIFIKACIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ATLIEKAMO ENERGETIKOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO)

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2015-01-06 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS KASMETINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau